You are on page 1of 7

Wereld geld

Hoofdvraag Waarom geld veelal niet als verantwoord middel wordt gebruikt.

Deelvraag 1: Hoe is geld ontstaan Vanaf ons bestaan heeft de mens producten als vee en tabak, thee en zout gebruikt als betaalmiddel, alleen werd dit toen nog geruild voor andere nodige producten. De jager ruilt met de boer, de Boer met de visser en de visser weer met de jager, dit was een onnauwkeurige transactie en er was dus nog geen waarde voor een product bepaald, dit kwam pas rond de 13e eeuw toen de chinezen vaste producten begonnen te ruilen zoals kralen,lood en zout 'sal' later het woord salaris gevormd, zo is bijvoorbeeld Manhatten gekocht met schelpen, en zijn er duizenden slaven verhandeld door ons nederlanders in ruil voor zeegeluiden en wat sierkettingen.In deze tijd werden ook al vaste gewichtseenheden aangehouden om een juiste transactie te voldoen bijvoorbeeld 1 zak aardappels voor 10 gram goud. Rond de 14/15e eeuw is er ontwikkeld naar een systeem waarbij er al koperen bladen werden gebruikt om betalingen te doen als land kopen of pacht.

Het rondlopen met veel goud of zilver op zak kan gevaarlijk zijn met het oog op diefstal, zeker als er voor grote aankopen een grote hoeveelheid moest worden vervoerd. Hier werd wat op gevonden. Het goud kon tegen een kleine vergoeding in bewaring worden gegeven bij een depot (bank) en hier werd een ontvangstbewijs (eventueel op naam) voor ontvangen. Dit ontvangstbewijs was bij de bank weer in te wisselen voor dezelfde hoeveelheid goud. Als snel gingen mensen dit bewijs accepteren als substituut van de onderliggende waarde.Het bewijs fungeerde nu als geld. De eigenaren van de depots merkte dat hun klanten hun ontvangstbewijzen gebruikten als geld en zagen dat hun klanten hun goud niet kwamen ophalen. Ze kwamen op het idee om extra garantiebewijzen uit te geven, die ze uitleenden tegen rente. Ze verzonnen in feite dus wat geld bij en vroegen hier ook interest over. Dit fenomeen kennen we als fractioneel bankieren, aangezien maar een fractie van het werkelijk uitgegeven kapitaal werkelijk de onderliggende waarde vertegenwoordigt!

Dit systeem gaat goed, zolang de oorspronkelijke klanten de banken vertrouwen en niet massaal hun goud komen ophalen. Gebeurd dit wel tijdens een zogenaamde bankrun, dan blijkt dat er niet voldoende goud is voor alle klanten en gaat de bank failliet. Het was voor de depoteigenaren dus de grootste zaak het vertrouwen in hun waardepapier optimaal te houden om een bankrun te voorkomen (en zelf niet aan de galg te eindigen voor fraude).

Dit systeem heeft eeuwenlang nagenoeg gefunctioneerd en hoewel op verschillende manieren uitgevoerd was een waardevast edelmetaal altijd de onderliggende waarde van het geld, terwijl de geprinte briefjes (bankbiljetten) deze waarde vertegenwoordigde in het alledaagse betalingsverkeer.

Deze manier van werken heeft gefunctioneerd tot eind jaren 60. Toen gingen de Amerikanen door onder andere de Vietnam oorlog veel meer dollars uitgeven dan zij goud hadden. Hierdoor kwam de door Amerika gedane belofte dat elke dollar kon worden ingewisseld in zijn waarde in goud steeds verder onder druk. Op een gegeven moment besloot in 1971 de Amerikaanse regering onder leiding van president Nixon om volledig van de goudstandaard af te stappen. Elk land ter wereld volgde deze stap en sindsdien heeft ons geld geen intrinsieke waarde meer. De naam van dit type geld is: fiatgeld.

Ook de Romeinen gebruikten lang voor onze jaartelling onbewerkt koper als betaalmiddel (genaamd aes rude). Later werd het koper (net als zout) in baren gegoten, wat aes signatum heette. De grootste baar was net zo zwaar als een Romeinse Pond: 327 gram. Het Engelse symbool is hier ook van af te leiden, want in het Latijns is libra het woord voor pond.

Echter de eerste 'echte' munten komen uit Lidie in Turkije, een echte kooplieden stad waar rond 500 voor Chr. behoefte kwam voor een vast betaalmiddel. De eerste muntslag vond plaats tijden het bewind van koning Croesus (561-546 v. Chr). Hij kiende het ook zo uit, dat 1 gouden stater precies 20 zilveren staters waard was. Wanneer dit bij de munten klopte kreeg de munt een instempeling: een leeuw die een stier aanvalt. Het slaan van munten ging toen als volgt: in een aambeeld werd een gegraveerde muntstempel vastgezet. Op deze stempel werd een verhit plaatje zilver of goud gelegd. Daarop kwam een drevel en met een paar harde klappen was de munt gemaakt. Deelvraag2: Hoe lopen geldstromen nu Tegenwoordig kennen we de waarde van geld allemaal en word het nogsteeds als een effectief ruilmiddel gebruikt,wel is de bepaling van waarde een stuk duidelijker geworden.hierdoor heb je soms kans op vekeerde inschattingen in de vraag en het aanbod in de markt.

Nederland kent zo zijn handelsparnters we halen de meeste import producten uit Duitsland zo'n 18%,Belgie met 10% gevolgd door china met 9%,8% van onze producten komt uit de VS en 7 procent van engeland.dit zijn onze grootste aanbieders en we kunnen denken aan brazilie als 3e vleesleverancier die wij dan weer voor zo'n 500 miljoen euro aan machine's leveren'. Vergeleken met 2009 heeft Nederland 62 procent meer goederen naar Brazili uitgevoerd in 2010. Gasolie, chemische producten en pompen namen een groot deel van deze exportgroei voor hun rekening. Nederland heeft in 2010 voor ruim 90 miljard euro aan goederen naar Duitsland uitgevoerd. Dit is 20 procent meer dan in 2009. Hiermee steeg de uitvoer naar Duitsland net zo hard als de totale Nederlandse uitvoer in 2010. De import uit Duitsland bedroeg 59 miljard euro in 2010. De invoer uit Duitsland steeg met 12 procent echter minder hard en ook minder dan gemiddeld. De totale Nederlandse invoer nam in 2010 met 21 procent toe. Machines en chemie bepalen het beeld van de invoer uit Duitsland. Beide categorien zijn in 2010 met 13 procent in waarde toegenomen. Er werden onder andere bijna 16 duizend nieuwe personenautos ingevoerd. Hiermee komt een vijfde van alle in Nederland gemporteerde nieuwe autos uit Duitsland. De belangrijkste handelspartners van de VS zijn Canada (de grootste

tweezijdige handelsverhouding van de wereld), Mexico, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Duitsland. Het volume van de handel is gestaag gestegen. Het bruto binnenlands product is blijven toenemen en vandaag de dag bedraagt het $11750 miljard dollar (11,75 biljoen), met afstand het grootste van de wereld. Ook binnenlands weten we met geld om te gaan, we consumeren en werken zelf weer om onszelf te voorzien in de basisbehoeften.De hoge klasse koopt een grote auto en de lage klasse doet z'n boodschappen bij de Liddl.

Binnenlands is het in nederland zo geregeld dat we meebetalen aan de totale kosten van ons land, we willen ook onderwijs voor onze kinderen en ergens wonen waar het mooi is met baanzekerheid en een veilige omgeving. Dankzij de wet is de overheid in staat de grote in- en uitgaven te bepalen in het land,helaas door foute inschattingen kan dit uitmonden in een financiele crisis of een overaanbod in productie kan juist het ontslag van duizenden werknemers betekenen. geld krijgt steeds meer waarde terwijl waar vroeger nog werd vergeleken met waardevaste producten leven we nu met papier geld dat op het moment dat de valuta stijgt niks meer waard is. Exponentile groei is groei met een vast percentage per tijdseenheid. Bijvoorbeeld 5% per jaar. Als je 10.000 kippen hebt, en per jaar groeit deze hoeveelheid met 5% dan heb je na n jaar 10.500 kippen. Als het volgende jaar de hoeveelheid weer groeit met 5%, dan krijg je 5% x 10.500 = 11.025 kippen. Zoals je ziet groeit de hoeveelheid kippen steeds harder.Een van de beste voorbeelden van exponentile groei vind men in de valutas die wij dagelijks gebruiken als geld. Een ander woord voor het groeien van deze valuta voorraad is inflatie. Als de valuta harder groeit dan de onderliggende waarden dan daalt de waarde per valuta eenheid, en stijgen de prijzen (dit noemen we inflatie) Als er 10.000 kippen in een hok zitten en deze hoeveelheid constant groeit, dan komt er een moment dat er 20.000 kippen zullen zijn. De tijd die nodig is hiervoor heet de verdubbelingstijd en die is met een ezelsbruggetje gemakkelijk te berekenen.

70 / groei percentage = verdubbelingstijd => In dit geval 70/5 = 14 jaar Dus na 14 jaar zijn er 20.000 kippen. Logischerwijs zijn er 14 jaar later 40.000 kippen. Dit betekend dus ook dat er vier keer zoveel ruimte en voedsel nodig is om de beesten te onderhouden. Maar wat betekend dit voor de economie? Consequenties:

Stel een planbureau of overheidsorganisatie prognosticeerde een economische groei voor Amerika van 3% per jaar. Dit betekend een verdubbeling van de economische activiteit de komende (en elke volgende) 70/3 = 23 jaar van de grootste economie ter wereld. Dit klinkt onwaarschijnlijk, toch zijn dit de cijfers waar de overheid mee rekent Dat betekend voor een land dat het de komende 23 jaar twee keer zo productief/effectief moet zijn, twee keer zoveel energie en grondstoffen moet stoppen in zijn economie, twee keer meer moeten consumeren etc.. Verdubbelingstijd betekend dan ook dat in de komende 23 jaar evenveel economische activiteit moet worden ontplooid als de gehele periode van het begin van de industrile revolutie tot aan nu. Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist Kenneth Boulding

Om terug te komen op de waarde van het fiatgeld en de snelle groei in de verdubbelingstijd zul je zien dat de waarde van geld steeds lager zal worden en is het goed te bekijken hoe we toch de belangrijkste sectoren in de markt kunnen blijven behouden.

Deelvraag3:Verschillen in belang van geld in diverse landen Het is belangrijk om te weten hoe we met ons geld omgaan, denken we al aan morgen? of zelfs aan volgend jaar? is het slim om te sparen of lopen we dan zelf teveel schade op tegenwoordig. Nederland kiest ervoor in 2012 het meest uit te geven aan volksgezondheid zo'n

74,5 miljard, en 69,9 miljard voor sociale zaken en werkgelegenheid hierna volgen onderwijs cultuur en wetenschap met 31 miljard en lager zit veiligheid en justitie met 10miljard. Dit zijn overdachte keuzes van politici die vooruit hebben gekeken en doordacht hebben besloten dat dit de beste stap is geld in principe draaiende en waardevol te houden.