You are on page 1of 2

SUNDAY, 22 JANUARY 2012 PEMAKAIAN PELAJAR DAN GURU KADET REMAJA SEKOLAH PEMAKAIAN PELAJAR Kadet KRS (sekolah

menengah) dibolehkan memakai 2 jenis pemakaian iaitu:• • Uniform No 3. Dinamakan juga pakaian pejabat (pakaian semasa sesi persekolahan) kerana ia lebih selesa dipakai berbanding Uniform No 4. Uniform No 4. Merupakan uniform utama kadet KRS. Pemakaian wajib dalam upacara seperti perbarisan, ujian kenaikan pangkat, aktiviti dan pertandingan kawad.

Gambarajah : Pemakaian Pelajar KRS

perkhemahan dan sebagainya. sekolah dan menghadiri mesyuarat. Pemakaian No 4 (Pakaian Aktiviti/Latihan) . Pemakaian No 3 (Pakaian Pejabat) .PEMAKAIAN GURU JENIS PEMAKAIAN Ada 3 jenis pemakaian yang disesuaikan dengan fungsi dan situasi. Gambarajah : Pemakaian Pegawai (Guru) KRS Pemakaian No 2 (Bush Jacket) . Semua pegawai LAYAK memakai semua jenis pemakaian.Digunakan semasa menghadiri dan melaksanakan aktiviti seperti kawad.Digunakan semasa di pejabat. .Merupakan pemakaian semasa acara-acara rasmi.