You are on page 1of 4

Tamadun India Tamadun ini wujud antara tahun 2500-1800 S.M.

Selepas tempoh ini tamadun Indus telah mengalami keruntuhan. Hal ini dikaitkan dengan kedatangan orang Aryan yang telah membawa satu budaya dan tahap baru kepada masyarakat Lembah Indus.Tahap ini dikenali sebagai Zaman Vedik. Zaman Vedik merupakan permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat tersebut kerana pada zaman itulah lahirnya agama Hindu. Setalah beberapa ketika bertapak di Lembah Indus, menjelang abad ketujuh Sebelum Masihi perhatian masyarakat tersebut beralih ke Lembah Ganges. Pada zaman ini terdapat golongan pemerintah yang terdiri daripada golongan raja.Terdapat dua bentuk kerajaan, iaitu janapada atau kerajaan kecil dan mahajanapada atau kerajaan besar. Di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya, kerajaan-kerajaan kecil ini telah disatukan. Pada tahun 321 S.M. telah lahir empayar yang pertama di India. Ini berlaku semasa pemerintahan Dinasti Maurya apabila seluruh India uatara telah disatukan. Dinasti ini mencapai kemuncak kegemilangan pada ketika pemerintahan Asoka. PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN Pada tahap awal pembentukannya,tamadun India mempunyai dua bentuk kerajaan,iaitu kerajaan kecil dan kerajaan besar. Kerajaan kecil masih bersifat kepuakan dan tidak mempunyai raja. Mnakala kerajaan besar dikeyuai oleh raja seperti kerajaan Kashi, Kosala, dan Magadha. Dalam tamadun ini, sememangnya raja mengamalkan kuasa mutlak. Kedudukan seseorang ini kemudian diperkukuh dengan pelbagai bentuk upacara ritual yang berasaskan kepercayaan bahawa seseorang raja itu adalah suci dan harus dihormati. Golongan Brahmin yang bertindak sebagai penasihat memainkan peranan penting dan ini diikuti dengan golongan Kryatria yang menjadi pemerintah tertinggi serta merupakan golongan dominan. Chandragupta Maurya telah membentuk empayar Maurya dengan menyatukan kerajaankerajaan kecil di India.Hal ini mengubah status raja kepada maharaja. Empayar Mauryameliputi kawasan Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush. Ibu negerinya terletak di Paliputra. Zaman kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada masa pemerintahan Maharaja Asoka.Asoka telah menamatkan perang saudara dan menakluk Kalinga selepas Perang Kalinga.Asoka lebih menekan kepada kedamaian dan kemajuan sosial serta menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha dan tidak lagi menerusi ketenteraan. Ekonomi Antara pusat perdagangan yang penting termasuklah Anga,Kalinga, dan Karusa yang menghasilakan senjata,gading gajah, emas, berlian dan mutiara.Hubungan perdagangan dengan Macedonia, Sri Lanka, rantau Asia Tengah dan Asia Tenggara. Antara pelabuhan yang penting yang menghubungkan India dengan negara luar termasuklah Tamralipti, Ghantashala, dan Kadura di bahagian timur, serta Broach, Chaul, Kalyan, dan Cambay di bahagian barat. Perkembangan pesat sektor ekonomi ini telah merangsang kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenali sebagai stresthin di setiap bandar. Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, kualiti barangan, dan gaji pekerja. Undangundang telah digubal bagi mengawal persatuan dan perlaksanaan undang-undang telah diawasi raja. Mata wang telah digunakan sebagai medium jual beli.Semasa Zaman Gupta,

Aktiviti perdagangan sejak Zaman Maurya sangat disokong oleh perkembangan dalam sektor perusahaan terutamanya pengeluran tekstil. Sementara itu kompleks kuil di Gua Ellora pula mempunyai 28 buah kuil-gua dan dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi. iaitu angka Brahmin dan angka Kharosti. Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda. Kompleks ini mempunyai 20 buah kuil. Ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri dan telah memperkenalkansistem nombor.Ilmu matematik telah wujud dalam tamadun India dan berkembang pest pada Zaman Gupta. Mahabharata. Yajur Veda. Segala hukum agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama.Pendidikan pada zaman ini hanya didominasi oleh kaum lelaki. Pengetahuan tentang astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda. iaitu herodianicdan ionic. dan Atharva Veda.Ilmu perubatan berkembang disebabkan kecendurungan masyarakatnya dalam fisiologi kerana kaitannya dengan yoga. Penggunaan mata wang dalam proses jual beli ini membuktikan bahawa pemerintah dalam tamadun India seperti Dinasti Maurya dan Gupta telah melaksanakan satu dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik. dan lagu-lagu agama.bentuk mata wang emas telah digunakan. Upanishad. dan Bhagavad Gita merupakan antara sumber falsafah yang terdapat dalam Veda.Antara binaan yang mengagumkan termasuklah binaan kompleks kuil di Gua Ajanta. iaitu kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan yang menolak kitab Veda. Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha adalah untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati. Oleh itu.Hal ini dapat dilihat pada binaan Great Bath. maka bidang seni bina turut berkembangberdasarkan keagamaan. Oleh sebab kehidupan masyarakat India sangat erat hubungannya dengan agama. mantera. Kaedah hafalan merupakan kaedah yang digunakan untuk mendalami kitabkitab Veda tersebut. Pendidikan tinggi telah diberikan di Kolej Brahman. Tumpuan pendidikan ialah agama. Jainismedan Buddhisme. Sementara falsafah bukan aliran Veda bersumberkan ajaran Carvaka. .Golongan wanita pada masa itu tidak mempunyai ruang untuk menerima pendidikan. Sama Veda.Pendidikan pada zaman ini sangat mementingkan keagamaan dan Hindu menjadi terasnya. PENDIDIKAN Peninkatan dalam bidang pendidkan bermula pada Zaman Vedik. SENI BINA Masyarakat telah berupaya untuk membina binaan yang sangat baik. terlihat binaan yang berteraskan agama Buddha dan Hindu. kain kapas dan sutera. SAINS DAN TEKNOLOGI Sains dan teknologi ialah cabang kepada pengetahuan Vedik.Sistem angka juga telah wujud dalam tamadun Yunani.Untuk mencapai taraf sebagai Brahmin tang berpendidikan. Pendidikan pula memberikan perhatian kepada pembelajaran kitab-kitab Veda dan bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran yang penting. FALSAFAH Falsafah wujud dalam 2 bentuk pemikiran yang besar. seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya Veda yang mengandungi peraturan ritual.

Sejak zaman empayar Maurya. Sistem ini mempunyai empat kasta utama. Ramayana pula ialah cerita inkarnasi Dewa Vishnu sebagai Rama dan pergaduhannya dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya. Kannada dan sebagainya. Mahabharata menceritakan peperangan antara dua tentera. antaranya termasuklah epik Mahabharata dan Ramayana. Vaishnavisme. Saktham. Ganapathyam. Sita. Malayalam. Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. seseorang itu perlulah berbuat baik semasa hidupnya agar Moksya dapat dicapai. Agama ini mendapat saingan daripada agama Buddha terutamanya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka. Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai Mosyak. . Sistem ini merupakan sebuah institusi yang sangat unik dan tidak ditemui dalam mana-mana tamadun dunia yang lain. Sistem kasta ini menjadi darah daging kepada sistem sosial India dan sistem ini diikuti dengan ketat.BAHASA DAN KESUSASTERAAN Kelompok Dravidia dan Indo. Bagi masyarakat Dravidia di bahagian selatan India bahasanya adalah seperti Telegu.iaitu Saivisme. Oleh yang demikian. iaitu kebebasan mutlak. Kaumaramdan Saura. seseorang lelaki tidak boleh mengahwini wanita daripada kasta yang berbeza dan tidak boleh bercampur gaul dengan ahli kasta yang berbeza. agama ini telah menjadi agama yang penting dan memaparkan dominasi golongan Brahmin. Ksyatria. Berdasarkan sistem ini. iaitu yang baik dan yang jahat.Bahasa utama pada Zaman Vedik ialah bahasa Sanskrit. Vaisya dan Sudra. SISTEM SOSIAL Dalam tamadun Indi. Tamadun India turut menghasilkan satera agama Hindu dan Buddha.salah satu perkara penting yang harus diperhatikan dalam sistem sosial ialah kewuujudan sistem kasta. Keempat-empat kasta ini mempunyai tangggungjawabyang berbeza.iaitu Brahmin. Kegemilangan agama Hindu muncul pada masa empayar Gupta. AGAMA HINDU Agama ini percaya bahawa Tuhan mempunyai enam aliran .Arya mempunyai budaya serta bahasa yang berbeza. abtara lainnya. Penganut agama Hindu juga mempercayai Hukum Karma yang bersabit dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati.