You are on page 1of 10

Medicinski fakultet Nis

Seminarski rad
iz medicinske statistike i informatike

TEMA:

“Softferski paketi u statistickoj analizi”

Profesor:

Student:

Zoran Milosevic
Nis,2012

Milan Zdravkovic

. digitalni elektronski računar. čije su implikacije danas očigledne u svim oblastima ljudske aktivnosti. bez sumnje. Jedan od takvih fundamentalnih pronalazaka je. Sdruge strane. S jedne strane.Uvod Izuzetno brz razvoj nauke u drugoj polovini XX veka. došlo je do kreiranja potpuno novog sistema vrednosti. U svakodnevnom životu susrećemo se sa nizom sprava i mašina različite namene čiji su pronalasci kroz istoriju često revolucionarno menjali metode rada pa i način i sadržaj ljudskog života. iako je teško utvrditi čiji je uticaj bio značajniji. posledice ekonomskog razvoja su bile stvaranje novih potreba. u brojnim oblastima pa i u ekonomiji. Postoji veoma intenzivan interaktivan odnos između informacione tehnologije i društvenih procesa. imaju veliki uticaj u skoro svim sferama ljudske delatnosti. kao i usavršavanje i širenje nove tehnologije. Tehnički pronalasci u poslednjih pedeset godina. Sve ovo je zahtevalo nove načine zadovoljavanja i kao posledicu toga nove načine komuniciranja. Dinamika razvoja informacione tehnologije i informacionih sistema postaje pokretačka snaga privrednog i društvenog napretka.menjaju ne samo čovekovo okruženje već i načine njegovih saznanja i shvatanja.

To je definitivno uspeo pronalaskom racunara.sredi i zapamti informacije za kasnije koriscenje.Kroz istoriju covek je pokusavao da obradi. . Softver i hardver . .

Sistemski softver je skup programai programskih paketa namenjenih funkcionisanju računarskog sistema koordiniranjem aktivnosti hardvera i zahteva aplikativnog softvera. Za razliku od hardvera koji predstavlja skup i materijalnih i fizičkih komponenti računara. softver je nematerijalna komponenta koja obuhvatarazličite programe koji su neophodni za svrsishodno delovanje računarskog sistema.Softver i hardver su dve osnovne i u funkcionalnom smislu neodvojive komponentesvakog računarskog sistema. sistemski softver 2. aplikativni softver Oba dela softvera čine zajedno jednu funkcionalnu celinu. Operativni sistemi se dele na : . Operativni sistem Operativni sistem je skup programa i programskih rutina koji obezbeđuju funkcionisanjeračunara uz optimalno korišćenje njegovih resursa.Softver se u osnovi deli u dve grupe : 1. a rad čitavog kompjuterskog sistema se odvija pod kontrolom sistemskog softvera.

. Softerski paketi u statistickoj analizi Statistika je integralni deo modernog drustvenog razvoja. U ocekivanju daljeg materijalnog i tehnickog razvitka Ijudskog drustva.1)operativni sistemi opšte namene 2)operativni sistem za rad u realnom vremenu 3)operativni sistemi orijentisani na transakcione obrade. to se ne moze da odvoji od jedne sire vizije opsteg drustvenog kretanja na pocetku novog veka. ovde cemo ukazati na potrebe i mogucnosti prosirenja statistickih informacija. Kada se razmatraju mogucnosti u perspektivi njenog buduceg razvitka.Tehnika napreduje i izlaze sve bolji sistemi (softerski paketi) koji potiskuju druge.ostvarila je veliki napredak u XX veku . . Sistemi se brzo menjaju. 1 akademska statistika prvenstveno oslonjena na teoriju . Taj problem je u poslednjih nekoliko godina izazvao siroko interesovanje nacionalnih i medunarodnih statistickih institucija i drugih organizacija.

doveli su do toga da se drzavne i internacionalne organizacije u svojirn akcijama oslanjaju na sistem drustvenih racuna i njihove matrice reflektuju socijalni i ekonomski razvitak jedne zajednice. U novim uslovima racionalno makro i mikro upravljanje postaje slozenije te rukovodecim licnostima u drustvu treba statistika. Statisticka analiza podataka 0 drustvu i sve izrazenija tendencija ka globalizaciji.zahvaljujuci drustvenorn napretku i tehnickirn inovacijama. Pored ekstenzije podataka akcenat se stavlja i na njihov kvalitet. Nacionalne statistike ce se u vecoj meri usredsrediti na regionalne. . a s tim u vezi rasce potreba za visokim kvalitetorn. lokalne i internacionalne podatke. 1991). U jednom drugorn radu prikazali smo dostignuca statistike uopste. Tehnicke mogucnosti ce stvoriti uslove za eksponencijalni porast potraznje sa detaljnijim podacima a statisticke inforrnacije ce u vecoj meri omoguciti podrobniju analizu nastupelih promena. preciznim i blagovremenim objavljivanjem rezultata statistickih akcija. kao nuzan oslonac za odluke i realizaciju postavljenih zadataka (Fellegi.

Pored elektronskog racunara koji je nasao primenu u svakoj grani. . Excel . obradom i prezentiranjem većpostojećih podataka.Statistčka analiza koja predstavlja skup statističkih metoda pomoću kojih se vršikvantivna analiza međusobnih odnosa između pojava koje imaju masovni karakteri pomoću kojih se donose određeni zaključci i definišu zakonitosti ponašanja naosnovu posmatranih pojava.U današnje vreme statistika predstavlja simbiozu sledećih komponenti: .Statistička teorija koja pronalazi nove statističke metode i usavršava već postojeće.statisticki problemi u analizi su veoma olaksani. . Jedan od takvih programa je Excel. . .Posebno za statisktiku analizu napravljeni su programi koji se u danasnjici dosta primenjuju.Deskriptivna satistika koja se bavi prikupljanjem.

unakrsnih tabela i prezentacija i za upravljanje e-poštom. Neke alatke osim izlaznih tabela generišu i grafikone. Vi obezbeđujete podatke i parametre koji su potrebni za analize. Excel je deo sistema „Office“. a alatka primenjuje odgovarajuće statističke i inženjerske makro funkcije da bi dala rezultate u izlaznoj tabeli. Ovaj tip softvera se naziva softver za unakrsne tabele. Microsoft Excel nudi skup alatki za analizu podataka pod nazivom „Paket alatki za analizu“. Te alatke mogu da vam uštede trud u određenim koracima složenih statičkih i inženjerskih analiza. štampate tabele sa urednim rasporedima i kreirate jednostavne grafikone.Excel je softver koji vam omogućava da kreirate tabele i izračunate i analizirate podatke. . paketa proizvoda koji kombinuje nekoliko tipova softvera za kreiranje dokumenata. Excel vam omogućava da kreirate tabele koje automatski izračunavaju zbirove numeričkih vrednosti koje unesete.

Da biste pristupili ovim alatkama u meniju Alatke. Neke statističke funkcije su ugrađene. Excel nudi i mnoge druge statističke. treba da učitate programski dodatak „Paket alatki za analizu“. a neke postaju dostupne tek kada instalirate „Analysis ToolPak“ (Paket alatki za analizu). Ako komanda Analiza podataka nije dostupna. Pristup alatkama za analizu podataka Paket alatki za analizu sadrži alatke koje ćemo opisati u daljem tekstu. izaberite stavku Analiza podataka.Odgovarajuće funkcije radnog lista. finansijske i inženjerske funkcije radnog lista. Anova Correlation (Korelacija) Covariance (Kovarijansa) Descriptive Statistics (Opisna statistika) Exponential Smoothing (Eksponencijalno uglačavanje) F-Test Two-Sample for Variances (F-test sa dva uzorka za varijanse) Fourier Analysis (Furijeove analize) Histogram .

Moving Average (Pokretni prosek) Random Number Generation (Generisanje slučajnih brojeva) Rank and Percentile (Rang i procenat) Regression (Regresija) Sampling (Probanje) t-Test (t-test) z-Test (z-test) .