You are on page 1of 5

FIŞĂ DE LUCRU

Completează următoarele enunţuri: I. Temperamentul este……………………………………………………………… ……………............................................................................................................. → ……….............. deoarece indică stilul, forma, modul de a fi şi de a se comporta al cuiva (,,firea omului’’). → .......................... deoarece este înnăscut, evoluează, nu este bun sau rau, dezirabil sau indezirabil, depinde şi este influenţat de personalitate - ne furnizează informaţii cu privire la cât de iute sau lentă, mobilă sau rigidă, accelerată sau domoală, uniformă sau neuniformă este conduita individului. → ......................... deoarece ne arată care este cantitatea de energie de care dispune un individ şi mai ales modul cum este consumată aceasta. II. Caracteristicile temperamentului Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţi şi notaţi afirmaţia corectă, acolo unde este cazul: 1) Temperamentul este înnăscut – particularităţile sale ţin de structura somatică, de sistemul nervos. 2) Temperamentul nu evoluează – el se manifestă în acelaşi mod pe tot parcursul vieţii începând de la naştere. 3) Există temperamente bune sau rele.

4) Nu există temperamente pure – etimologia latină a cuvântului sugerează că “tempera temperare” = amestec. 5) Temperamentul este o particularitate foarte generală a personalităţii, în interiorul unei tipologii sau al unui tip intră un număr foarte mare de oameni. III. Tipologii temperamentale: O tipologie → cuprinde un ansamblu de caracteristici temperamentale comune unui număr mare de indivizi. Completează spaţiile libere: → sânge = ................... → .....................= coleric → .....................= flegmatic → bilă neagră = ................ Aceasta prima tipologie a temperamentului este realizată de medicii din Antichitate ……………….........................................Ei au pus la baza temperamentului combinarea a 4 substanțe (umori) primare ale corpului omenesc. IV. Pavlov propune o explicaţie ştiinţifică a tipurilor de temperament în care caracteristicile activităţii nervoase superioare şi raporturile dintre ele sunt noţiunile fundamentale. 1

cele 2 tipuri major sunt: a) b) Completează spaţiile libere: 2 . Jung propune abordarea temperamentului în funcție de orientarea subiectului spre lume şi spre propria persoană. 3) Se exprimă prin rezistența la oboseală. → Prin combinarea acestor tipuri. Pavlov stabileşte 4 tipuri de ANS cărora le-a ataşat denumirile din tipologia clasică. rezistență șa solicitări intense. responsabilități majore). 2) Exprimă raporturile de forță între excitație şi inhibiție. Completează spaţiile libere: Caracteristicile excitației şi inhibiției/ Tipurile de ANS Forța Echilibrul Mobilitatea Echilibrat Excitabil Inert Neechilibrat Excitabil Slab Neechilibrat Temperamente Flegmatic Melancolic V. A a) Forţa b) Mobilitatea c) Echilibrul B 1) Proceselor nervoase fundamentale exprimă ușurința cu care se trece de la o stare la alta. iar în coloana B sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. la factori majori de stres (activitate sub presiunea timpului. Astfel.În coloana A sunt enumerate indicatorii activitaţii nervoase (ANS) propuşi de Pavlov. rapiditatea și flexibilitatea adaptării la situații noi. Se manifestă mai ales în viteza trecerii de la o activitate la alta. Faceţi asocierile dintre fiecare literă din coloana A şi cifra corespunzătoare din coloana B.

senzitiv . interiorizat.metodic Intuiție . oscilează între tristeţe şi veselie.. a redat printr-o hartă temperamentală o viziune mult mai completă a acestora.. scund....depinde de -descurcăreţ ceilalţi .. îi plac distracțiile. A a) Picnic b) Astenic c) Displastic d) Atletic B 1) Alură sportivă. își asumă riscuri.J.. numită nevrozism. Cele 4 tipuri generale se asociază cu alte 4 tipuri funcţionale prin raportarea la gândire. bondoc.. căutând să păstreze şi noţiunile temperamentale preluate din teoriile Antichităţii despre temperamente.. este un optimist.→ orientat spre exterior. 2) Prezintă malformaţii corporale cu efecte variabile în plan temperamental.explorator .ezitant liniştită Gândire ... Eysenck. senzaţie.. să fie în mișcare.... îndesat. pornind de la teoria lui Jung.. este rareori agresiv. E. extravert. îşi controlează și cenzurează puternic sentimentele.. face relaţia cu teoria fiziologică...speculativ . rezervat.. Faceţi asocierile dintre fiecare literă din coloana A şi cifra corespunzătoare din coloana B.. a stabilităţi . prudent.inovator .gânditor . pe baza observaţiilor clinice.. Kretschemer.centrat pe violente sine ..bun organizator .... 4) Schizotim.aparenţă .→ liniştit.. distant. . acționează sub imboldul momentului. înclinat să fie pesimist. preferă o viaţă organizată. îi place schimbarea.instabilităţii neuropsihice. este impulsiv.gânditor .. introspectiv.. longilin..adaptabil . filiform. să acționeze. ajunge la concluzia că o anumită constituţie corporală se asociază cu anumite manifestări în plan psihologic. sentiment.vizionar .abil . oscilând între înstabilitate şi calm.. este sociabil... În coloana A sunt enumerate constituţiile corporale.senzitiv . VII. direct şi deschis în manifestări. caută emoții puternice.pasiuni . afectiv şi psihopatologic.... Psihologul englez H. vioi dinamic. armonios dezvoltată..intuitiv . intuiţie: Tipuri majore Tipuri funcţionale Sentiment Senzație ..sentimental .. foarte stabil în sentimentele sale.intuitiv . izolat.prietenos . iar în coloana B sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea.sentimental .. Eysenck elaborează 4 tipuri temperamentale : 3 .. este superficial în sentimentele sale.idealist VI. 3) Ciclotim.

a) b) c) d) extravertit stabil → extravertit instabil → introvertit stabil → introvertit instabil → 4 .

5 .