You are on page 1of 6

Diplomski rad Menadžment sportskog dogañaja na primeru Olimpijskih igara

Uvod
Sportski dogañaj predstavlja jedan od najosnovnijih stubova sportskih ali i marketing resursa bilo kog sportskog društva, kluba, organizatora takmičenja ili bilo kog sportiste i trenera. Suština sportskog dogañaja i njegovog organizovanja predstavlja vrlo složen kompleks različitih dejstava, u kome učestvuju svi koji su bliski na bilo koji način sportu: od kompletne organizacione strukture subjekta dogañaja, do sportista, trenera, menadžera, sponzora, sredstva masovnog informisanja, neposrednih gledalaca i širokog sportskog auditorijuma. Posmatrana iz ugla teorije sporta sportski dogañaj predstavlja mesto i aktivnost na kome se u odnosu na protivnika odreñuje mera sopstvene vrednosti. Sportski dogañaj predstavlja ogledalo efikasnosti ne samo sportskog treninga i priprema sportista, već i drugih funkcija sportske organizacije i sporta uopšte, uključujući efikasnost menadžmenta i njegove uloge u ostvarivanju ciljeva sportske organizacije. Sportski dogañaj takoñe možemo posmatrati i kao zbir karakteristika, koje su prisutne u praksi organizovanja dogañaja. Razmotrićemo osnovne karakteristike sportskog dogañaja: • Sportsko-takmičarska karakteristika - u kojoj se ostvaruje cilj veezan za sportski rezultat. Takmičenje odreñuje pobednika i pobeñenoga. Neizvesnost sportskog ishoda i merenje sopstvenih vrednosti u odnosu na protivnika daje sportskom takmičenju neophodnu draž i smisao ostvarenja sportske misije i duha u njemu. • Ekonomsko-marketinška karakteristika - u kojoj organizatori dogañaja traže mogućnosti i načine organizacije sportskog dogadaja sa finansijskim efektima, koji će u isto vreme dati odgovor kojim putevima može i treba da ide komercijalizacija dogadaja radi pokrivanja bilansnih rashoda i ostvarivanja profita. • Edukativna karakteristika - u kojoj sportisti i klubovi neposredno i posredno utiču na sportsko i etičko obrazovanje (edukaciju) sportskog auditorijuma.

1

bespogovorno utiču unutrašnje strukture sporta: organizatori takmičenja i njegovi učesnici. u zavisnosti od različitog akcentovanja jedne od karakteristika dogañaja. ne može se zaobici snažan uticaj iz spoljašnjeg okruženja industrije sporta: iz sfere biznisa i sredstava masovnog informisanja. na osnovu akcentiranja jedne od pomenute četiri karakteristike. Na odluku o koncepciji sportskog dogañaja. 2 . Takoñe.Diplomski rad Menadžment sportskog dogañaja na primeru Olimpijskih igara Karakteristike sportskog dogañaja mogu se posmatrati i kao elementi utvrñivanja koncepcije odreñenog takmičenja i njegovih ciljeva.

dogañaj i takmičenje. u neželjenom pravcu. takmaca). takoñe. Postavljanje znaka jednakosti izmeñu njih vodilo bi pogrešnom tumačenju. vremensku i organizacionu pojavu u kojoj sportska organizacija (ekipa. Meñutim.). kroz sportski rezultat ostvaren u okviru sportskog dogañaja. odvelo bi. Sportsko stvaralaštvo koje se formira. a opredmećuje kroz sportsko takmičenje (kao jedinstven sistem). doprinose sportskom rezultatu. sportske politike. nezavisne tvorevine. niti svrsishodna društvena pojava. Takmičenje predstavlja osnovnu kategoriju sportske aktivnosti i jedan je od najzanačjnijih elemenata za sam sportski proces. Ono sportu u celini daje smisao i fundament za njegovo definisanje. objektivno realizuje. tim ili sportista pojedinac) verifikuje i valorizuje svoje vrednosti u odnosu na sportskog konkurenta (protivnika. meñusobno uslovljeni. Ono se. Sportsko takmičenje je osnova ustanovljenja svakog sportskog dogañaja. čiji su delovi .Diplomski rad Menadžment sportskog dogañaja na primeru Olimpijskih igara Zaključak Nakon svega iznesenog u ovom diplsomskom radu može se reći da posmatrano sa sportskog aspekta sportski dogañaj predstavlja prostornu. razvija i stabilizuje kroz sportski trening. prestiž i primat definiše kroz meñusobno sportsko odmeravanje (sportski suret) dve ili više takmičarskih strana. Sportski dogañaj i sportsko takmičenje kao pojmovne odrednice moraju se posmatrati u simbiotičkom dejstvu. Sportski dogañaj bez sportskog takmičenja ne bi bio potpuna. sportsko stvaralaštvo je i rezultat ukupnih odnosa svih učesnika u sportskom procesu (menadžmenta koji obezbeñuje resurse. Sportsko takmičenje je institucionalizovana pojava u kojoj se sportski uspeh. koji. 37 . Savremeni sport ove pojmove tretira kao celovit sistem.sportskog takmičenja. ali i tretiranje kao zasebne. svako na svoj način. Sportski dogañaj kao pojam nije moguće razmatrati i shvatiti bez njegovog integralnog dela . ima dominantnu poziciju kroz upravljački i stručni sistem trener-sportista. što sve zajedno čini osnovu za egzistenciju sportskih dogañaja. i sl. društvenog okruženja.

itd. sportisti i treneri. sponzori i finansijeri. društveni značaj. Bez obzira o kakvom se sportskom dogañaju radi. kao i najširi sportski auditorijum (sportska javnost). na osnovu koga se može opredeliti i njegov kvalitativni nivo.Diplomski rad Menadžment sportskog dogañaja na primeru Olimpijskih igara Organizovanje sportskog dogañaja predstavlja složen proces gde je aktivnost njenih protagonista jedan od osnovnih elemenata. mediji. 38 . privlačnost za sportsku publiku. on neizostavno pripada odreñenom takmičarskom sistemu. periodičnost. Kompleksnost dejstva ogleda se u aktivnom uključivanju u sportski dogañaj svih koji su na bilo koji način povezani sa sportom: menadžmentska struktura organizatora. gledaoci i sportska publika. koje se baziraju na odreñenim principima razvrstavanja i sistemskim pristupima. prostorna opredeljenost. U sportsko-naučnoj literaturi danas se mogu naći različite podele sportskih dogañaja.

html 9. Beograd. http://www. 1999.abc._fizička aktivnost i zdravlje u trećem milenijumu".:"Neprofitni marketing". http://ancientolympics. M.info/sport_rehabilitacija _i_fizička_kultura/45.ca/IDC-1-41-1289-7332/sports/olympics_cbc/clip5 11. Osijek. Novi Sad. 7.http://archives. 6. Predavanje na VII Interdisciplinarnom meñunarodnom simpozijumu “Sport.htm 39 . Radoš J.: Sport i menadžment. Minetko.kuleuven. 8.be/eng/TD005EN. Logos. 1995. Beograd. 4. Ekonomski fakultet u Osijeku. Učiteljski fakultet Sombor. Tomić M.: Kriminalistička metodika. 5. 2. 2005.: Marketing u sportu. 2001. DNS Logos.: Menadžment u sportu.net. Beograd.au/sport/content/200408/s1177025.cbc.: Sponzorstvo Meñunarodnog Olimpijskog komiteta. Astimbo. Bačka Palanka.Diplomski rad Menadžment sportskog dogañaja na primeru Olimpijskih igara Literatura 1.arts. Meler. 3.htm 10. Tomić M. Bačka Palanka. Policijska akademija.http://wwwakademac.: Filozofija sporta. 2005. 2005. Nešić M. Trkulja M. Bošković M. 2003.

..........27 Upravljanje sportskim takmičenjima ...........................22 Organizacija igara i bezbednosni i ostali problemi ......................................1 Sportski menadžment................................................................................................................................................................................18 Organizacija modernih Olimpijskih igara ...................................................24 Menadžment Olimpijskih igara .............................16 Istorijat Olimpijskih igara .....................................................................................................................39 40 ......33 Zaključak..........................30 Olimpijske igre u Pekingu i odgovor na pitanja o bezbednosti sportskog dogañaja .......................37 Literatura ...............................................................................Diplomski rad Menadžment sportskog dogañaja na primeru Olimpijskih igara Sadržaj Uvod ........................................................................................................4 Pojam Olimpijskih igara .................................3 Menadžment sportskog dogañaja ..................................................................................................................................