You are on page 1of 142

Sayfa 2 3 4 13 30 136

Konu Sunu Ksaltmalar Genel Listeler I. Blm Listeler II. Blm Listeler tatr!"n Kita#lar ................ Sa$i Bora!

Atatrk'n okuduklarndan rnek balklar ve konular dizinini grmek iin bavurulacak adresler : http://www media!ire com/view/"#$%k!&'m'hrnktd ( dizini ve )ilim*+arih ,itaplarndan -rnekler http://www media!ire com/view/"./sl!01l232sc0$ ( 4/34 basm 5 6 7ells * )ilim*+arih ,itab asl http://www media!ire com/view/.bskgp1hbo3&88t ( Atatrk'n 9kudugu :abanc ,itaplar ;utuk ve ;utuk*belgeler < haritalar eski/1eni +rke 1an 1ana= indeksli dzenleme olarak >)edii :azc? http://en calameo com/books/%%3...'2.8&c#%.'&4db% ( -ncesi ve @onras1la Atatrk ve Aemokrasi http://en calameo com/books/%%3...'2.''d!43ba/4c' ( A)A'nin BCncredible*DthiE +rk dediFi Atamz eklindedir Antkabir AerneFi :a1nlar bu eserlerden Atatrk'n bizzat iaretle1ip not aldF sa1!alar gsteren tpk basmlarla 38 ciltlik seri olarak 1a1nlamtr AiFer 1andan= Atatrk'n okuduFu kitaplardan bazlarn= Gst Hniversitesince hazrlanm internet ortamnda okumak iin http://ataturkleokumak.istanbul.edu.tr/kitap.php adresine bavurunuz

SUNU
Yce Atatrkn okuma ve kitap sevgisi, ocukluundan lmne dek srmtr. yle ki, bu sevginin, en zor koullarda, sava alanlarnda bile frsat yaratlarak, kesintisiz srdrldn, kendi gnlklerinden anlamaktayz. Atatrk, rencilik yllarndan balayarak yazan, gnlk tutan, hitabet alan, deiik konularda szl tartmalara katlan, eviriler yapan, okuduklarndan ald notlar lke ve dnya gerekleri balamnda kendi i dinamiklerinde yerine oturtan ve birey olma sorumluluu iinde srekli bilgi araynda bulunan bir dahidir. Byk nder, yaam alglamann, anlamlandrabilmenin, doaya insan egemen klmann, aydnlanmann ve ilerlemenin bilgi ile salanabilecei sonsuz inancyla, yaam boyunca, yerli ve yabanc yazar ve bilim adamlarnn eserlerinden tarih, kltr, askerlik, felsefe, siyaset bilimi, corafya, sosyoloji, mantk, ynetim sistemleri, Rnesans ve reform uygulamalar, mzik, dinler tarihi, matematik, sanat ve benzeri konularda, binlerce kitap-dergiyi okuyup incelemitir. Gerek zaferin, uygarlk yolunda atlacak byk admlarla, eitimle olabileceini gren Baretmen, Bamuharrir Atatrk, yzyllar boyu sren geri kalmln almas yolunda, akl ve bilgiye dayanan, ada bir ulusal bilin yaratmaya almtr. Tm stn zelliklerinin yannda, bir dnce adam olan Yce nderin kitap sevgisini, yaknnda bulunmu arkadalarnn anlatmyla, Bir kitab merak ettiinde, bitirmeden uyumadn ya da pek az uyku aralamas ile okumaya devam ettiini reniyoruz. Bir baka anda, 1933 ylba gecesi kendisine yeni yl armaan olarak 3 kitap sunan dnemin Milli Eitim Bakanna: Bu anda duyduum saadet byktr. Kymetli Maarif Vekilimizin bu armaanndan dolay teekkr ederim. Kendisinden ve dier Vekillerimizden her an byle armaanlar beklerim diyerek kitap sevgisini vurgulamtr. 1930lu yllarda Cumhurbakanl Kkn yaptrmaya karar verdiinde de Mimardan zellikle istedii tek ey Ktphanesinin byk olmasdr. Cumhuriyetin 83. ve Atatrkn doumunun 125. yln kutlama etkinlikleri erevesinde hazrlanan bu eser, Atatrkn okuduu ve kendi yazd kitaplara ilikin bibliyografik bilgiler iermesi yannda, Onun yaama gzlerini yumduu tarihte kitaplnda bulunan eserlerin ve gnmzde nerelerde bulunduklarnn saptanmasna ynelik bir aratrmadr. Atatrkn dncelerini anlamaya ve yaatmaya alan, Onun aydn kiiliinin yeni kuaklara tantlmasna abalayanlara yardmc ve yararl olmas dileiyle, yine Onun gvendii ve Cumhuriyeti emanet ettii Trk Genliine armaan ediyoruz.
7

KISALTMALAR
: Antkabir Atatrk Kitapl : Afet nan : Antkabir Komutanl : Atatrk Orman iftlii :Genelkurmay Bakanl, Askeri Tarih ve Stratejik Etd Bakanl : Basm Yeri Yok : Cilt : Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) : Cumhuriyet Halk Frkas : ankaya Atatrk Kitapl : eviren : Derleyen : Doktor : Envanter Numaras : General : Hicri : Hazrlayan : l Halk Ktphanesi : 1973 ylnda hazrlanan ve o gn itibaryla ankaya ve Antkabir Atatrk Kitaplklarnda saptanan eserlerin kaytland Atatrkn zel Ktphanesinin Katalou isimli kitap K.No. : Katalog no Ks. : Ksm M. : Miladi Mf.V. : Maarif Vekaleti R. : Rumi R : Remz (Eserlere, Atatrk dneminde verilmi olan konusal numaralar.-Remzi) s. : Sayfa S. : Say S.Y. : Sreli yayn t.y. : Tarih yok T : Tereke listeleri ya da kaytlar (Atatrkn ardndan Tereke Hakimliince hazrlanan brakt listeleri.) T.T.C. : Trk Tarihi Tetkik Cemiyeti TBMM : Trkiye Byk Millet Meclisi TDK : Trk Dil Kurumu TTE : Trk nklap Tarihi Enstits TTB : Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl TTD : Talim ve Terbiye Dairesi (Milli Eitim Bakanl) TTK : Trk Tarih Kurumu y. : Yaprak yy : Yzyl y.y. : Yer Yok Not: Ksaltmalar, Kitap Terekesi kaytlarnda yazld biimiyle alnmtr.
8

A A AK AO ATASE b.y.y. C C.H.P. C.H.F. ev. Der. Dr. E.N. Gnrl H Haz. HK K

NDEKLER
Sunu ....................................................................................................................................................... 7 Ksaltmalar .............................................................................................................................................. 8 indekiler................................................................................................................................................ 9 Giri ....................................................................................................................................................... 15 Eserlerin Kimi zgn Niteliklerinin Deerlendirilmesi ................................................................... 31

BRNC BLM
Atatrk Kitapl Tereke Listesinin, kinci Sayfas rnei (Ek:1)..................................................... 37 Kitap Tereke Listelerinin Balklar ve Her Bir Listenin Saysal Dalm (Ek:2)............................. 38 Katalogda Yer Alan Eserlerin Konusal ve Saysal Dalm (Ek:3) .................................................... 40 Atatrk Kitaplnn Yayn Serilerine Gre Dalm (Ek:4) ............................................................ 42

KNC BLM Kitap Tereke Listeleri


1. Liste: Kamus ve Lugatlar (Remz A) (Ek:5).................................................................................... 55 2. Liste: Lisaniyat (Remz B) (Ek:6).................................................................................................... 60 3. Liste: Edebiyat Tarihleri (Remz C) (Ek:7) .................................................................................... 78 4. Liste: Umumi Tarihler (Remz D) (Ek:8) ..................................................................................... 81 5. Liste: Trk ve slam Tarihleri (Remz E) (Ek:9) ........................................................................... 92 6. Liste: Ecnebi Memleketler Tarihi (Remz F) (Ek:10) ................................................................... 99 7. Liste: Tercme-i Haller ve Siyasi Tarihler (Remz H) (Ek:11) .................................................. 102 8. Liste: Corafya (Remz ) (Ek:12) ................................................................................................ 106 9. Liste: Atlaslar ve Haritalar (Remz J) (Ek:13) ............................................................................... 111 10. Liste: Asar Atika (Arkeoloji ve Kitabeler) (Remz K) (EK:14).................................................... 114 11. Liste: Yabanc Edebiyatlar (Remz L) (Ek:15) ............................................................................. 119 12. Liste: Edebiyat (Trk Edebiyat, Mntehabat) (Remz M) (Ek:16)............................................ 127 13. Liste: Byk Millet Meclisi Zabt Cerideleri, Yllklar (Remz N) (Ek:17) .............................. 142 14. Liste: Dinler (Remz P) (Ek:18) ................................................................................................... 144 15. Liste: Felsefe ve Terbiye (Remz R) (Ek:19) ................................................................................ 145 16. Liste: timaiyat (Remz S) (Ek:20) .............................................................................................. 146
9

17. Liste: Kanunlar ve Hukuk (Remz U) (Ek:21) ............................................................................ 147 18. Liste: ktisadiyat ve statistikler (Remz V) (Ek:22) ..................................................................... 149 19. Liste: Tabiiye ve Riyaziye (Remz W) (Ek:23) ............................................................................ 151 20. Liste: Askerlik (Remz X) (Ek:24) ................................................................................................ 153 21. Liste: lim Tasnifine Girmemi Muhtelif Eserler (Ek:25).......................................................... 154 22. Liste: Ktphanedeki 1 No.lu Etajerin Muhteviyat (Ek:26) .................................................... 160 23. Liste: Ktphanedeki 2 No.lu Etajerin Muhteviyat (Ek:27) .................................................... 161 24. Liste: Ktphanedeki 1 No.lu Dolabn Muhteviyat(Notlar) (Ek:28) ...................................... 162 25. Liste: Ktphanedeki 1.No.lu Dolabn Muhteviyat (Kitaplar) (Ek:29) .................................. 165 26. Liste: Ktphanedeki 2 No.lu Dolabn Muhteviyat (Ek:30) .................................................... 169 27. Liste: Ktphanedeki 3 No.lu Dolabn Muhteviyat (Not ve Kitaplar) (Ek:31)....................... 173 28. Liste: Ktphanedeki 4 No.lu Dolabn Muhteviyat (Ek:32) ................................................... 175 29. Liste: Ktphanedeki 5 No.lu Dolabn Muhteviyat (Kitap ve Mecmualar) (Ek:33)............... 178 30. Liste: Ktphanedeki 6 No.lu Dolabn Muhteviyat (Ek:34) ................................................... 180 31. Liste: Ktphanedeki 7 No.lu Dolabn Muhteviyat (Ek:35) ................................................... 187 32. Liste: Atatrkn Yatak Odas ile Ktphane Arasndaki Koridor zerinde Bulunan Byk Etajerdeki Kitap, Albm, Mecmua ve Gazeteler (Ek:36) ..... 188 33. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Kitaplar (Remz P) (Ek:37) ...................... 192 34. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Kitaplar (Remz R) (Ek:38)...................... 196 35. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Remz S) (Ek:39) .............. 199 36. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Remz T) (Ek:40).............. 205 37. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Ekonomi-Remz V) (Ek:41).............................................................................................. 217 38. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Kanunlar, Hukuk ve dare-Remz U) (Ek:42)................................................................. 225 39. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Umumi Tabiye ve Riyaziye Mspet limleri-Remz W) (Ek:43) ................................... 231 40. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Askerlik-Remz X) (Ek:44) ............................................................................................... 239 41. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Gazete, Mecmua, Seyahat Rehberleri ve Kitap Kataloglar Remz Z) (Ek:45)............... 254 42. Liste: Eski Kk Hususi Kabul Odasndaki Raflardan karlan Muhtelif Kitaplar (Remz EK) (Ek:46) .............................................................................................. 257 43. Liste: Eski Kkte Boy Tertibi le Kayda Geirilen Kitaplar(Dolap 1, Raf 1) (Ek: 47) ........... 260
10

44. Liste: Eski Kkte Muhtelif Eser ve Yazlara Ait Kymeti Tarihiyeye Haiz Yazlar ve Atatrke Takdim Olunan kran Temenniyat (Remz AT)(Ek: 48) ........... 270 45. Liste: Yeni ve Eski Kkte Dolaplarda Bulunup, Tasnife Girmeyen Eserler (Dolap 3 ve 4) (Ek:49) ...................................................................................................... 272 46. Liste: Eski Kkte Ktphaneye Girecek Holdeki Etajer stndeki Kitaplar (Ek:50)............ 281 47. Liste: Resmi Kitaplar (Remz A) (Ek:51) ..................................................................................... 285 48. Liste: Lisaniyat (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir Remz B) (Ek:52) ................................................................................. 287 49. Liste: Edebiyat Tarihi (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir- Remz C) (Ek:53) .................................................................................. 288 50. Liste: Umumi Tarih (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir- Remz D) (Ek:54) ................................................................................. 289 51. Liste: Trk ve slam Tarihleri (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir- Remz E) (Ek:55) ..................................................................... 290 52. Liste: Ecnebi Memleketler Tarihi (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir Remz F) (Ek:56) ................................................................... 293 53. Liste: Tercme-i Haller ve Siyasi Tarihler (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir Remz H) (Ek:57) ..................................................... 297 54. Liste: Corafya (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir- Remz ) (Ek:58) .............................................................................................. 299 55. Liste: Atlaslar ve Haritalar (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir Remz J) (Ek:59) ..................................................................... 302 56. Liste: Asari Atika Arkeoloji ve Kitabeler (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir Remz K) (Ek:60) ........................................... 303 57. Liste: Edebiyat, Trk Edebiyat ve Mntehabat (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir Remz M) (Ek:61) .......................................... 304 58. Liste: Tasnif Harici Yabanc Kitaplar (Ek:62).............................................................................. 305 59. Liste: Ktphanedeki 3 No.lu Dolabn Muhteviyat (Resmi Kitaplar) (Ek:63)....................... 306 60. Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihristte Geen Resmi Kitaplar (Remz R) (Ek:64) ............ 307 61. Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihristte Geen Resmi Kitaplar (Remz P) (Ek:65) ............. 309 62. Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihristte Geen Resmi Kitaplar (Remz S) (Ek:66).............. 310 63. Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihristte Geen Resmi Kitaplar (Remz-Kark) (Ek:67).... 311 64. Liste: Eski Kkte Tasnife Girmeyip Resmi Dairelerden Alnan Muhtelif Kitaplar (Ek:68) .. 312 65. Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihristte Geen Resmi Kitaplar (Remz T) (Ek:69) ............. 313
11

NC BLM
Tereke Listelerinde Yer Almasna Karn Bugnk Durumu Saptanamayan Eserler (Ek:70)...... 317 Terekede Saylmasna Karn Bugnk Durumu Saptanamayan nemli Eserler (Ek:71) ............ 347 Terekede ki Ayr Kaytta Yer Alp, Mevcut Durumda ve Katalogda Birer Kayd Bulunan Eserler (Ek:72) .......................................................................................................... 351 Katalog, ankaya ve Antkabir Envanterinde Olmasna Karn Terekede Bulunmayan Eserler (Ek:73) .............................................................................................................. 359 Restorasyon Nedeniyle Yaplan Saym ve Kontrollerde, Mze Kkte Kaytsz Olarak Bulunduu Saptanan Kitaplar (Ek:74) ................................................................... 372 Gnmze Ulaan Kitaplardan Terekedeki Saylaryla, Bugnk Saylar Arasnda Farkllklar Bulunan Eserler (Ek:75) ................................................................................................. 374 (Ek:76) ................................................................................................................................................. 376 (Ek:77) ................................................................................................................................................ 377 (Ek:78) ................................................................................................................................................. 378 (Ek:79) ................................................................................................................................................ 379 Cumhurbakanl Kitaplnda Bulunan 1938 Yl ncesi Baslm Eserler (Ek:80) ................... 380 Atatrke Ait Not ve Kitaplardan Dil Kurumuna Verilecek Olanlar (Ek:81).................................. 407 Trk Dil Kurumunun Yant (Ek:82/A) ........................................................................................... 409 Atatrkn Trke Sins Kosins Terimleri ile lgili almas (Ek:82/B) ................................... 411 El Yazs rnekleri (Ek:82/C) .......................................................................................................... 412 Trk Tarih Kurumuna Verilecek Atatrke Ait Kitap ve Notlar (Ek:83) ...................................... 413 Trk Tarih Kurumunun Yant (Ek:84) .......................................................................................... 415 Talim ve Terbiye Dairesine Devredilecek Atatrke Ait Kitap ve Evrak (Ek:85) ........................... 417 Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn Yant (Ek:86)................................................................... 419 Antkabire Devredilecek Atatrkn Kitap ve Evrak Musbiteleri (Ek:87) .................................... 421 Genelkurmay Bakanlnn Yant (Ek:88) .................................................................................... 422 Atatrke Ait Olup Trk Ocandan Alnp Milli Eitim Bakanl Ankara l Halk Ktphanesi Mdrlne Verilmesi Dnlen Kitaplar (Ek:89) ................................ 423 Ankara l Kltr ve Turizm Mdrlnn Yant (Ek:90) ......................................................... 428 Prof.Dr. Afet nana Verilecek Kitap ve Eserler (Ek:91) ................................................................... 429 Trk nklap Tarihi Enstitsne Devredilecek Atatrke Ait Resim, Kitap ve Evrak (Ek:92) ...... 431 A..Trk nklap Tarihi Enstits Mdrlnn Yant (Ek:93) ............................................. 435

12

GR
Atatrk Arivi Projesi kapsamnda, Yce Atatrkn kiisel kitaplnn bugnk durumunun aratrlarak tm ynleriyle gn na karlmas; baka bir anlatmla, Atatrk Kitaplnn yaklak 86 yllk serveninin 2004 ylndan geriye doru denetimi, gncellenmesi ve sonucunun kamuoyunun bilgi, deerlendirme ve yararlanmasna sunulmas amalanmtr. Bu erevede, Atatrkn aramzdan ayrlnn ardndan, Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimliince, Atatrk Kitaplnda yaplan Tereke saymlar sonucu oluturulan listelerin bir rnei, zerinden 62 yl getikten sonra sz konusu Mahkemeden alnarak alma balatlmtr. Mahkemeden alnan dosyann, aratrma dorultusunda yntemince yeniden oluturulmas sonucunda, 65 ayr listeye kaytl, toplam 222 sayfadan oluan kitap ve benzeri eserler listesi, Tereke Hakimliince yazld biimiyle, buna uygun bir yazlm program ile elektronik ortama aktarlmtr. Atatrkten devreden eya, kitap ve benzeri yaynlarn, hemen tm Trk Ulusuna miras kalmtr. Dolaysyla, burada yer alan eserler devlet envanterine kaydedilerek, byk lde gnmze kadar korunagelmitir. Kitap ve bu trden eyann kaytlanmasna, olaslkla dier eyann kayt ve kontrol altna alnmasndan sonra 30.12.1938 gnnde balanmtr. Bir rnei (Ek:1)de gsterilen Atatrk Kitapl Tereke Listesinin ikinci sayfasndan da anlalaca gibi, bu listelere kitap ya da dier eserlerin saymlar srasnda, kapak ya da sayfalarna yazlm olan numaras Remzi, liste sra numaras, Tereke Hakimliinin eserlere o gn iin bitii deer, eserin says, yazar (mellifi) ve eserin ad (bu blmde, eserin basm yeri, basm yl gibi ayrntlar da zaman zaman verilmitir.) yazlm olup, o gnk koullarda ve saym heyetinin entelektel birikimi orannda eserler kmelendirilip, bunlara konusal balklar verilmitir. Liste balklar ile her bir listeye kaydedilen eserlerin saysal verileri (Ek:2)de gsterilmitir. Bu listeden de grlecei gibi toplam 4.433 sayda, 7.338 para eser saptanmtr. Atatrk, bugnk Mze Kk binasna 1921 ylnda tanp, 29 Ekim 1923 gnnde Cumhurbakan olarak stlendii Yeni Trk Devleti ve Cumhuriyet Kurumlarnn kuruculuu gibi tarihi grev ve sorumluluklar yerine getirirken, bir yandan da tam anlamyla ve sfrdan oluturduu Kitaplnda, byk bir Ulusun ynetimini biimlendirmek iin bavurulabilecek hemen her konuda esere yer vermitir. Tarih kitaplarndan din kitaplarna, ynetim kitaplarndan askerlik sanatna, edebiyattan sosyolojiye, fen bilimlerinden sosyal bilimlere gerekli olan ne varsa, byk bir zenle derlenip deerlendirilmitir. Kitaplk oluturulurken, youn olarak stanbuldaki devlet kitaplklarndan, Fransz, Rus, Alman, ngiliz yaznndan ve Cumhuriyetle birlikte byk bir atlm iine giren ve aydnlanma hareketine dnen Trk yaznndan eserler aralksz izlenip kitapla kazandrlmtr. Bir yabancnn Atatrk Mze Kkn ziyaret ettikten sonra Mze an defterine itenlikle yazd Byk Atatrk, bu kadar kk bir binadan, bu kadar byk bir ulusu nasl ynettiniz.... tmcesinde anlam bulduu gibi, Atatrkn 1921 1932 yllar arasnda hem konut, hem Cumhurbakanl Makam olarak kulland ve bugn Atatrk Mze Kk olarak adlandrlan yap, toplam 500 metrekare dolayndadr ve iki kattan olumaktadr.
15

te, fiziki alan kk, ama ruhu ve tarihsel nitelii son derece byk bu evin en grkemli alan Kitapl olmutur. Trkiyenin, tm tarihi yaplar iinde bylesine etkileyici, bylesine farkl ve ekici baka bir alan bulunduunu sylemek gtr. nk, bu odada Cumhuriyet kurulmutur ve byk nutuk yazlmtr. Buras, bir okuma ve bir bilgi retme, ulusal vizyon belirleme, ulusal devrimlerin fikir temellerini hazrlama yeri olmutur. Atatrk Kitapl ile ilgili tek ayrntl alma, Cumhuriyetin 50. yl nedeniyle, 1973 ylnda Milli Ktphane tarafndan yaplmtr. Dnemin Milli Ktphane Genel Mdr Dr. Mjgan Cunbur bakanlnda, Milli Ktphane bauzman ve ktphanecilerinden oluan bir alma kmesince, Atatrkn zel Ktphanesinin Katalou adyla, Cumhurbakanl ve Antkabirde korunan Atatrk Kitaplndan 1973 yl itibaryla varolanlar saylp, eserleri tantc bilgilerle sz konusu kataloa, konusal olarak kaydedilmitir. 102 ana ve alt balk altnda yaplan dalmn, konular ve bu konulardaki eser saylarn gsterir liste (Ek: 3)de gsterilmitir. Kitabn bundan sonraki blmlerinde ksaca Katalog olarak anlacak bu almada, 4.289 kayt / Katalog says verildii grlmektedir. Ancak, burada yalnzca 1973 yl itibaryla bir durum saptamas yaplm olup, ilerleyen blmlerde deinilecei gibi, Katalog kaytlarnn tereke kaytlaryla tamamen rtmedii, terekede bir zarf iinde birka belge ya da izim olarak belirtilen eyann, Katalog almasnda ayr ayr kaytlara alnp numaraland grlmtr. 1973 ylnda varolan kitaplara gre yaplan alma ve kmelendirmenin ortaya koyduu sonu deerlendirildiinde, Atatrk Kitaplnda hemen her konu ve ayrnty dzenleyen eserlerin derlendii grlmektedir. Gerekten (Ek: 3) listede; - Trk tarihi konusunda - Avrupa tarihi konusunda - Askerlik konusunda - Siyasal bilimler konusunda - Hukuk konusunda - Trk iiri konusunda - Trk dili konusunda - slam dini konusunda - Eitim konusunda - Tp bilimleri konusunda - Gelenek ve grenekler konusunda 399, 266, 261, 204, 150, 127, 119, 111, 101, 99, 27,

olmak zere, 102 ayr balk altnda 4.289 eserin bulunduu grlmektedir. Tereke kaytlarnda ise, eserler 65 ayr balk altnda toplanm olup, buradaki zgn kimi balklar ile bu balklar altndaki eser saylar yledir:
16

- Dil bilimi - Trk Edebiyat - Trk ve slam Tarihi - Genel tarih - Corafya - Yabanc lkeler tarihi - Kamus ve lugatlar - Yabanc edebiyat - Arkeoloji ve kitabeler - Siyasi tarih - Askerlik, bilim, felsefe - Hukuk

425, 377, 367, 307, 302, 301, 276, 202, 133, 113, 98, 33,

Her iki liste byk lde ayn eserleri iermesine karn, kmelendirme anlaylar farkl olduundan, birbirine benzer kmelerdeki eserlerin saylar farkl kmaktadr. Tereke listelerini dnemin adliye personeli ile Cumhurbakanl temsilcileri birlikte sayp kmelendirmiken, Kataloga giren eserlerin kmelendirmesi daha bilimsel bir yaklamla uzman personelce yaplmtr. Bunun da tesinde, tereke listelerinde yer alan eserlerin bir blm baka kurumlara datlm, bir blmnn ise bugnk durumu saptanamamtr. Atatrk Kitaplndan 1973 ylnda saptananlarn kaydedildii Katalogda, bunlarn yaymlandklar serilerin adlar da gsterilmi olduundan, hem Yce Atatrkn okuduu ve yeledii eserlerin neler olduunun tarihsel bir yaklamla ortaya konulmas, hem de bu eserlerin yaymlandklar yllarn yayn anlay ve atmosferini gznne sermesi ynnden, Katalogda yer alan 4.289 kayt ayr ayr taranarak eserlerin konularna gre yer aldklar yayn serileri ile her bir seride ka eser bulunduu ve bu yayn serilerinin her birinin hangi numarasndaki eserin bugne ulamad ayrntlaryla ortaya konmutur. (Ek: 4) Bu listeden de anlalaca gibi, toplam olarak 350 ayr yayn serisi bulunmaktadr. Bunlar iinde saptanabildii kadaryla 68 eser ile TBMM Hkmeti Maarif Vekaleti serisi birinci sray; 52 eser ile LUnivers Histoire et Description de Tour Les Peuples serisi ikinci sray; 45 eser ile Erkan- Harbiye-i Umumiyye nc sray; 25er eser ile Dn ve Yarn Tercme Klliyat ve Millet Ktphanesi serileri drdnc ve beinci sralar, 21er eser ile Avrupada Tahsilde Bulunan Zabitlerin Raporlar ve Maliye Ktphanesi serileri, altnc ve yedinci sralar almakta, dier seriler bunlar izlemektedir. Bylece, yeni siyasal sistemin ve dnemin ncelikleri, gereksinimleri, beklenti ve hedefleri konusunda gr edinilebilmektedir. Atatrk dneminde, yayn serilerinin eksiksiz olarak bulunduu ve korunduu ngrldnde, bugn ortaya kan eksikliklerin olaslkla tereke listelerinde saylmasna karn gnmze ulaamayan eserleri ierdii dnlebilir. Ancak, yayn serilerinden bu gne ulamayan eserlerin adlar saptanamad iin, tereke listelerinde yer almasna karn, bulunamayan eserlerle karlatrmas da yaplamamtr. Kitap Tereke Listeleri almamzda, 65 ayr tereke listesine 1den 65e kadar numaralandrlarak yer verilmi, liste balklar terekede yazld gibi alnmtr. Tereke listelerinde, liste sra numaras, eser says, eserin Remzi, esere saymlar srasnda biilen tahmini bedel, mellifin (yazarn ya da evirmenin) ad soyad ve eserin konusu/ad kaytlanmtr.
17

almalarmz srasnda; tm bu veriler ayr ayr bilgi ilem ortamna yklenmi ancak, Remzi ve esere biilen deerler yaym iin kullanlmamtr. Buna karn, yeniden dzenlenen ve ek balklar konulan listelere, bugnk durumu saptanan eserlerin bulunduklar yerler ile verilen envanter numaralar, ayrca, Katalogda ayn esere verilen Katalog Numaralar ve tereke liste balk numaralar yeniden eklenmitir. Bylece, ilem gren veri says, - 65 tereke listesinde, - 4.433 sayda, 7.338 para eser, - Tereke listelerinin 6 ayr bal, - Tereke liste balklarna eklenen 4 yeni balk biiminde gereklemitir. Buna gre; toplam veri says (4.433 sayda eser x 10 liste/stun bal) 44.330 olmaktadr. Tereke listeleri yukarda belirtilen stun balklar altnda, ancak, byk blm yanl ya da eksik yazlm olan yazar ad ve soyadlar ile eser adlar, basm yeri ve basm yllar kimi zaman Katalogdan, ounlukla da dorudan ilgili kitaplar zerinden yazlarak, dzeltilmi biimleriyle (Ek:5-69)da gsterilmitir. Atatrk Kitapl almasnda en doru sonucu elde edebilmek iin ounlukla 10-15 ayr karlatrma tablosu e zamanl kullanlm ve karlatrlmtr. zerinde allan sz konusu tablolardan birine aada yer verilmitir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Eserin ad Eserin yazar Eserin yayn serisi Eserin bu serideki numaras Eserin Katalog numaras Eserin Antkabir/ankaya numaras Eserin tereke liste numaras Eserin tereke sra numaras Eserin Atatrk dnemindeki kayt/kitaplk numaras (remiz) Eserin basm yl Eserin basm yeri Eserin ithafl olup olmad Eserin el yazmas/ta basmas olup olmad Eserin Cumhurbakanl Ktphanesinde olup olmad Eserin TDK, TTK, TTB, TTE vb. yerlerde olup olmad 499 Antkabir: 332 12 167 A.256 1933 stanbul Yazarn imzal armaandr Deildir. Yoktur Yoktur Devlet ve Fert Ahmet Aaolu Sanayii Nefise Y. 1

Tereke listelerinde yer almasna karn bugnk durumu saptanamayan 735 srada, 1.289 para eser (Ek: 70)de gsterilmitir. Bunlarn, eser adlar, ierikleri, konular, yazarlar, basm yer ve yllar gzetilerek yaplan deerlendirme sonunda (Ek:71) listede gsterilen 109 srada, 206 eserin dierlerine gre ok daha nemli, maddi ve manevi deerlerinin son derece yksek olmas gerektii ortaya kmaktadr.

18

Bu eserler iinde, * - 1302 (1886) basm Lugat Remzi, - Yakut Dili isimli Rusa eser, - Marcel adl yazarn Egypte adl, Paris 1877 basm eseri, - Gazi Mustafa Kemal, Yeni Trkiyenin Yolu isimli cilt Rusa eser, - 1817 basm, Byk Japonya isimli eser, - 1901 yl basm Byzance isimli eser, - 1666 ylnda ...tann Yazd ncil, - Uygur mparatorluunun Yazs ve Haritas, - stiklal Madalyasnn ekli ve bask rnekleri, - Kuran- Kerimin hatt nesih, el yazs ile yazlm iki rnei, - brahim Hakk Hazretlerinin yazd 1251 (1835) tarihli Marifetname isimli eser, - Kuran- Kerimin Trke Heyeti lmiye Tercmesi, (stanbul 1924) ve benzeri pek ok sekin, hatta esiz denebilecek eserin yerald saptanmtr. (Ek: 71)deki listede yeralan Eski Yaz ile Baslm Kat Para Koleksiyonunun, bugn Mze Kk envanterinde bulunan Cumhuriyet Dneminin ilk Trk Paralarna likin Koleksiyon olup olmad konusunda bir kanya varlamamtr. nk, sz konusu koleksiyonun Mze envanterine girmesine ilikin bir kayda rastlanmam, dolaysyla tereke kaytlarnda belirtilen Para Koleksiyonunun bugn varolan ifade edip etmedii ynnde yeterli ipucuna ulalamamtr. Tereke listelerinde iki ayr yerde bulunan ayn isimli kimi eserlerin, Katalogda bir kayt altnda gsterildii saptanarak, buna ilikin ayr bir liste karlp (Ek: 72)de gsterilmitir. Bu eserlerden listede koyu olarak iaretlenenlerin, tek ciltte topland ve envanterde bulunduu, dierinin ise bugnk durumunun saptanamad, saptananlarn ise hizalarnda da belirtildii gibi ankaya ya da Antkabir Atatrk Kitaplklarnda yer ald anlalmtr. Yukarda nitelikleri belirtilen kimi eserlerin iki ya da cildinin, tereke saymlar srasnda her birine ayr numara verilmesi nedeniyle, birden fazla kayda konu olduu, bugn bu eserlerin ayr ayr ciltlenmi olarak ankaya ya da Antkabir Atatrk Kitaplklarnda bulunduu saptanarak, ayrnts aada gsterilmitir: Sra No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ankaya E.N.
64 175 239 278 398 495 551 1459 1492 -

Antkabir E.N.
463 466 528 740 939 1383 1680 1683 2111

2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 4 cildi ayr ayr ciltlenmitir. tek cilt, ancak 2 ksmdan olumaktadr. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. tek cilt, ancak 2 ksmdan olumaktadr. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 2 cildi ayr ayr ciltlenmitir. 3 cildi ayr ayr ciltlenmitir.

Cilt Saylar

Eser adlar, tereke listesinde yazld biimiyle verilmitir.

19

BRNC BLM

35

(Ek:1)
ATATRK KTAPLII TEREKE LSTESNN 2. SAYFA RNE

TARAMA YAP

37

KTAP TEREKE LSTELERNN BALIKLARI VE HER BR LSTENN SAYISAL DAILIMI LSTE ADI (1)
1. Liste: Kamus ve Lugatlar* (Remiz: A) (2) 2. Liste: Lisaniyat (Remiz: B) 3. Liste: Edebiyat Tarihleri (Remiz: C) 4. Liste: Umumi Tarihler (Remiz: D) 5. Liste: Trk ve slam Tarihleri (Remiz: E) 6. Liste: Ecnebi Memleketler Tarihi (Remiz: F) 7. Liste: Tercme-i Haller ve Siyasi Tarihler (Remiz: H) 8. Liste: Corafya (Remiz: ) 9. Liste: Atlaslar ve Haritalar (Remiz: J) 10. Liste: Asar Atika (Arkeoloji ve Kitabeler) (Remiz: K) 11. Liste: Yabanc Edebiyatlar (Remiz: L) 12. Liste: Edebiyat (Trk Edebiyat, Mntehabat) (Remiz: M) 13. Liste: Byk Millet Meclisi Zabt Cerideleri, Yllklar (Remiz: N) 14. Liste: Dinler (Remiz: P) 15. Liste: Felsefe ve Terbiye (Remiz: R) 16. Liste: timaiyat (Remiz: S) 17. Liste: Kanunlar (ve Hukuk) (Remiz: U) 18. Liste: ktisadiyat ve statistikler (Remiz: V) 19. Liste: Tabiiye ve Riyaziye (Remiz: W) 20. Liste: Askerlik (Remiz: X) 21. Liste: lim Tasnifine Girmemi Muhtelif Eserler 22. Liste: Ktphanedeki 1 No.lu Etajerin Muhteviyat 23. Liste: Ktphanedeki 2 No.lu Etajerin Muhteviyat 24. Liste: Ktphanedeki 1 No.lu Dolabn Muhteviyat 25. Liste: Ktphanedeki 1 No.lu Dolabn Muhteviyat 26. Liste: Ktphanedeki 2 No.lu Dolabn Muhteviyat 27. Liste: Ktphanedeki 3 No.lu Dolabn Muhteviyat (Not ve Kitaplar) 28. Liste: Ktphanedeki 4 No.lu Dolabn Muhteviyat 29. Liste: Ktphanedeki 5 No.lu Dolabn Muhteviyat (Kitap ve Mecmualar) 30. Liste: Ktphanedeki 6 No.lu Dolabn Muhteviyat 31. Liste: Ktphanedeki 7 No.lu Dolabn Muhteviyat 32. Liste: Atatrkn Yatak Odas le Ktphane Arasndaki Koridor zerinde Bulunan Byk Etajerdeki Kitap, Albm, Mecmua ve Gazeteler 33. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Kitaplar (Remiz: P) 34. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Kitaplar (Remiz: R) 35. Liste: Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Remiz: S) 36. Liste: Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Remiz: T) 37. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Ekonomi - Remiz: V) (3) 38. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Kanunlar, Hukuk ve dare - Remiz: U) 39. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Umumi Tabiye ve Riyaziye Msbet limleri - Remiz: W)

(Ek:2)

KALEM PARA
100 192 53 159 134 48 83 86 34 99 185 301 26 7 4 3 13 35 18 1 95 14 15 42 76 59 28 32 35 29 9 172 81 59 128 248 129 111 142 274 424 56 289 245 77 110 116 80 133 201 385 102 12 4 3 33 46 33 12 189 19 17 142 133 211 149 161 67 187 20 193 99 74 146 340 175 185 172

38

40. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Askerlik - Remiz: X) 41. Liste: Eski Kk Ktphanesindeki Fihristte Geen Zati Kitaplar (Gazete, Mecmua, Seyahat Rehberleri ve Kitap Kataloglar- Remiz: Z) 42. Liste: Eski Kk Hususi Kabul Odasndaki Raflardan karlan Muhtelif Kitaplar (Remiz: Ek) 43. Liste: Eski Kkte Boy Tertibi le Kayda Geirilen Kitaplar (Dolap 1, Raf 1) (4) 44. Liste: Eski Kkte Muhtelif Eser ve Yazlara Ait Kymeti Tarihiyeye Haiz Yazlar ve Atatrke Takdim Olunan kran Temenniyat (Remiz: At) 45. Liste: Yeni ve Eski Kkte Dolaplarda Bulunup, Tasnife Girmeyen Eserler (Dolap 3 ve 4) 46. Liste: Eski Kkte Ktphaneye Girecek Holdeki Etajer stndeki Kitaplar 47. Liste: Resmi Kitaplar (Remiz: A) 48. Liste: Lisaniyat (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: B) 49. Liste: Edebiyat Tarihi (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: C) 50. Liste: Umumi Tarih (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: D) 51. Liste: Trk ve slam Tarihleri (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: E) 52. Liste: Ecnebi Memleketler Tarihi (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: F) (5) 53. Liste: Tercme- Haller ve Siyasi Tarihler (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: H) 54. Liste: Corafya (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: ) 55. Liste: Atlaslar ve Haritalar (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: J) 56. Liste: Asari Atika - Arkeoloji ve Kitabeler (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: K) 57. Liste: Edebiyat, Trk Edebiyat ve Mntehabat (Sonradan Fark Edilerek, Ayn Grup Kitaplar Arasna Dahil Edilmitir - Remiz: M) 58. Liste: Tasnif Harici Resmi Kitaplar 59. Liste: Ktphanedeki 3 No.lu Dolabn Muhteviyat (Resmi Kitaplar) 60. Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihristte Geen Resmi Kitaplar (Remiz: R) 61 Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihristte Geen Resmi Kitaplar (Remiz: P) 62. Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihristte Geen Resmi Kitaplar (Remiz: S) 63. Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihristte Geen Resmi Kitaplar (Remiz: Kark) 64. Liste: Eski Kkte Tasnife Girmeyip Resmi Dairelerden Alnan Muhtelif Kitaplar 65. Liste: Eski Kk Ktphanesinde Fihriste Geen Resmi Kitaplar (Remiz: T) Tereke Sra Numaralar Toplam Atlanlan Numara Adedi Toplam
(1) (2)

299 40 65 206 31 239 92 26 1 9 13 55 70 28 69 6 1 3 5 3 45 9 14 9 10 12 4.445 12 4.433

380 142 75 257 52 263 125 51 2 14 26 107 224 58 100 6 1 3 5 6 50 10 16 9 13 29 7.338 7.338

Tereke balklar, tereke kaytlarnda yer ald biimiyle yazlmtr. Remiz, Atatrk Dneminde kitaplara o gnk sistemi iinde verilen numaralardr. 91-99 sra numaralar atlanmtr, toplam 119 kayt bulunmaktadr. Listede 3 mkerrer numara verildiinden toplam say 209dur. 38. Sra numaras mkerrer olduundan toplam say 71 olacaktr.

(3) (4) (5)

39

(Ek:3)
KATALOGDA YER ALAN ESERLERN KONUSAL VE SAYISAL DAILIMI K. NO
000 010 020 030 040 050 060 070 071 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 280 290 297 300 310 320 330 340 350 359 360 370 372 380 390 400 410

BLM BALII
Genel Konular Bibliyografya lim ve Teknii Ktphanecilik Genel Ansiklopediler Toplanm Genel Denemeler Genel Olarak Dergiler Genel Kurumlar, Mzeler Gazeteler, Gazetecilik Genel Konulu Gazeteler Genel Olarak Felsefe, Estetik Metafizik Metafizik Teorileri Psikolojinin Alanlar Felsefe Sistemleri Psikoloji Mantk Ahlak lmi Dou ve Eskia Felsefesi Yenia Felsefesi Genel Olarak Din Tabii Din Hristiyanlk Hristiyan Olmayan Dinler slam Dini Genel Olarak Sosyal limler, Sosyoloji statistik Siyasal Bilimler Ekonomi Hukuk Amme daresi Askerlik Sosyal Refah Eitim Ders Kitaplar Ticaret rf ve Adetler Genel Olarak Dil Bilim (Lengistik) Mukayeseli Dil Bilim

SAYISI
1 4 2 14 18 18 9 4 45 18 2 1 20 8 17 8 11 7 29 10 6 22 12 111 81 14 204 145 150 31 261 13 101 104 37 27 7 28

K. NO
420T 420 431 440 450 470 480 490 500 510 520 530 540 550 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 690 700 710 720 730 740 750 770 780 790 800 810 811

BLM BALII
Trk Dili ngiliz Dili Alman Dili Fransz Dili talyan Dili Latince Yunanca Baka Diller Genel Olarak Nazari Bilimler Matematik Astronomi Fizik Kimya Jeolojik bilimler Biyolojik Bilimler (Hayat Bilimleri), Arkeoloji Botanik Zooloji Genel Olarak Tatbiki Bilimler Tp Bilimleri Mhendislik Ziraat, Hayvan Yetitirme, Veterinerlik Ev Ekonomisi ve Metodlar Kimyasal Teknoloji, Endstriel kimya Mamul Maddeler Bina naat Genel Olarak Gzel Sanatlar ve Elence ehircilik, Bahe ve Park Mimarisi Mimari Heykeltralk izgi-Resim, Dekoratif Sanat Resim Sanat Fotoraflk, Albmler Mzik stirahat ve Elence Genel Olarak Edebiyat ve Milliyeti Tesbit Edilemeyen Yazarlar Trk Edebiyat Trk iiri

SAYISI
119 61 61 58 6 4 7 36 18 27 8 17 13 26 36 4 3 3 99 25 38 19 9 1 3 1 18 7 25 11 15 15 25 79 17 33 6 127

40

812 813 814 815 816 817 818 819 810 820 830 840 850 870 880 890 900 910 911 920 930 940 950 956 960 970

Trk Tiyatrosu Trk Roman ve Hikayesi Trk Denemeleri Trk Hitabeti Trk Mektuplar Trk Mizah, Hiciv ve Nktesi Trk Edebiyatnda eitli Eserler Trk Edebiyat Tarihi Amerikan Edebiyat ngiliz Edebiyat Alman Edebiyat ve Baka Germen Edebiyatlar Fransz Edebiyat talyan Edebiyat Latin Edebiyat Yunan ve Helenik Grup Edebiyatlar Baka Dillerin Edebiyatlar Genel Olarak Tarih Corafya, Turizm Harita ve Atlaslar Biyografya Eskia Dnya Tarihi Avrupa Tarihi Asya Tarihi Trk Alemi Tarihi ve Yakn ark Afrika Tarihi Kuzey Amerika Tarihi GENEL TOPLAM

46 42 7 9 7 1 25 23 15 15 11 121 6 5 6 37 50 194 127 26 102 266 39 399 13 17 4289

41

(Ek:4)
ATATRK KTAPLIININ YAYIN SERLERNE GRE DAILIMI S. NO
1 2 3 4 5 6 7

YAYIN SERSNN ADI


Adana Pamuk Kongeresi Neriyat Avrupada Tahsilde Bulunan Zabitlerin Raporlar Byk Adamlar Serisi Dn ve Yarn Tercme Klliyat Erkan- Harbiyye Mektebi Klliyatndan Erkan- Harbiyye Mektebi Tedrisatna Nafi Asardan Erkan- Harbiyye-i Umumiyye Tarih-i Harb Klliyat (Muhaberat- Cedidei Osmaniye)

S. ADED
10 21 9 22 30 11

OLMAYAN ESERLER
11 ve sonras 1-9-17-18 ve 22 den sonras 1-2-5-6-7 ve 10 dan sonras 8 adedi yok 1-2-4-6-8-10-13-21-23-28-29 ve 31 den sonras 1-2-6- ve 12 den sonras

1 2 1 23 4 7 10 11 5 5 1 1 1 5 4 6 7 8 21 15 9 6 22 4 12 12

9 adedi yok I ve VI sonras 1-2- ve 8 sonras 1-3-8-10 ve 12 sonras 4 ve 6 sonras 1-4 ve 7 sonras 1-5 ve 8 sonras 1-2-4-9-12-14-17-18 ve 22 sonras 10 ve sonras 1-3 ve 7 sonras 1-3-5-7-9-10-12-14-15-17-19-21 ve 23 sonras 2-3 ve 5 sonras -

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Erkan- Harbiyye-i Umumiyye Tarih-i Harb Neriyat-i(Husosiye klliyat) T.C. Erkan- Harbiyye-i Umumiyye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi Histoire du Monde Tome Histoire du Monde Tome XIII La Civilisation Europeene Moderne III.Partie nsaniyet Ktphanesi lk ve Orta retim Terimleri zmir ve Havalisi Asariatika Muhipleri Cemiyeti Neriyat tirakiyun Ktphanesi Kitaphane-i kdam Kitaphane-i kdam Asar-i Muasrin Klliyat- Asar Temsil-i Layetegoyyer Kitaphane-i Askeri Ktphane-i ctihad Kitabhane-i ntibah Kitap Yazanlar Kooperatifi Neriyat Komnist Ktphanesi Klliyat- Ulum ve Fnun-i Harbiyyeden Maliye Ktphanesi Maarif Vekaleti Halk Kitaplar Mektep Temsilleri Maarif Vekaleti Mektep Mzesi Neriyat Millet Ktphanesi Milli Azerbaycan Neriyat Muallim Mektebi Kitaplar Olunun Ktphanesi Prof.Dr.Kprlzade Mehmet Fuat Trk Halk Hikayelerine ve saz airlerine Ait Metinler ve Tetkikler

7 sonras

42

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Silsile-i Klliyat-i Husrev Siyaset ve ktisat Ktphanesi Talebe Elkitaplar Talimname Sra Numaras Tarih Derslerinden T.C.Maarif Vekaleti Hars Dairesi Neriyatndan T.C. Trakya Umumi Mfettilii Ky Brosu Temsil Serisi Tetkikat ve Telifat-i slamiyye Heyeti Neriyat Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmeti Umur-i eriyye ve Evkaf Vakaleti Tetkikat ve Telifat-i slamiyye Heyeti Neriyat

6 4 13 7 5 4 7 3 5

1-2 ve 5 sonras 6-10-12 ve 14 sonras 1 ve 6 sonras 1 ve 5 sonras 4 sonras 2-3 ve 6 sonras

44

Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmeti eriye Vekaleti Tedkikat ve Telifat- slamiyye Heyeti Neriyat 2 5 2 68 19 4 4 11 7 6 4 11 6 6 3 ve 6 sonras 1-6-11-14-18-19-21-25-26-37-41-49-55-5658-67 ve 69 sonras 1-3 ve 5 sonras 1-3 ve 5 sonras 6-10 ve 12 sonras 2-6 ve 8 sonras 1-2 ve 5 sonras Trk Halk Bilgisi Dernei Neriyat Trk Halk Bilgisine Ait Tetkikler TBMM Hkmeti Maarif Vekaleti Neriyat Trkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti ocuk Klliyat Ulum-i timaiyye ve Tarihiyye Ktphanesi Ulu Altay Ktphanesi Vakit Cep Kitaplar Yeni Ktphane Yurt Bilgisi Notlarndan Ziraat Bankas Neriyat Bibliothegue Historique Bibliotheque de Philosophie Scientifique Bibliotheque de Philosophie Contemparaine Collection de Memoires, Etudes et Documents Pour Servis a IHistoire de la Guerre Mondiale 4 4 4 5 10 9 8 52 10 sonras Collection de Memoiras Pour Servis a IHistoire de la Guerre Mondiale Collection Nelson Cours dHistoire a IUsage de IEnseignement Secondaire Cours Complet dHistoria a IUsage de IEnseignement Secondaire Etudes Orientales Geographie Universelle Tome Juriod Series LUnivers Histoire et Description de Tour Les Peuples Les Cours de Sorbonne Certificats dEtudes Superievres de Grammaire et Philologie et de Philologie Franaise 3 -

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67

43

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Lyons Deutsches Unterrichtswerk Fr Hhere Schulen in Preussen Peuples et Civilisations, Histoire Generale Series Two Book Senior Series Secretaria de Educacion Publica Departamento de Monumentos Cumhuriyet Halk Fkras Neriyat T.C.Adliye Vekaleti Neriyatndan Adliye Vekaleti hsaiyyat ve Mdevvenat-i Kanuniyye Mdriyyeti Adliye Vekaleti statistik ve Neriyat Mdrl Adli Kanunlar Adli Kanunlar Ankara Hukuk Fakltesi Neriyat Ankara Halkevi Neriyat Askeri Mecmua Tarih Ksm Askeri Akademiler Klliyat (Askeri Akademiler Komutanl) Azerbaycan Yurt Bilgisi Tetkikleri Asar-i Mfide Ktphanesi Aair ve Muhacirin Mdiriyyet-i Ummiyyesi Neriyatndan Anadolu Trklerinin Halk Edebiyat Anadolu Eski Eserler Aramalarndan Anadolu Tetkikleri I Anadolunun Din Tarih ve Etnorafyasna Dair Tetkikat Merkezi Neriyat Ayad-i Mefahir-i Milliye-i Osmaniyyeden Bahriye Vekaleti Donanma Dairesi Byk Erkan- Harbiyye 11. ube Neriyat Balkan Harbi Klliyat Balkesir Halkevi Yaynlarndan Cihan Edebiyatndan Numuneler Cemiyeti Akvam Neriyat Serisi ankr Tarih ve Halkiyat Notlarndan ocuklar Ktphanesi ocuklarn Tarih Kitab Serisi Darlfnun Tp Fakltesi Klliyat Darlfnun lahiyat Fakltesi Talebe Cemiyeti Neriyatndan Darlfnun-i Osmani Riyaziye ubesi Dersleri Dn ve Bugn Tercme Klliyat Deerli Kitaplar Serisi Diken Neriyat Dil Tetkikleri Din Dersleri

3 8 7 16 4 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1

44

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Edirne Turing ve Otomobil Klb Yaynlar Edebiyat-i Cedide Ktphanesi Elkar-i Cedide Ktphanesi Gemi Asrlarda Trk Hayat Harp Akademisi Kumandanl Klliyat Harp Akademisinde Mlhak Yksek Levazm Mektebi Klliyat Hddam l-Kabe Neriyat Haftalk Mecmua Neriyat Halkyat Vesikalar Harb-i Umumi Tecaribine Mstenit Ecnebi Asar-i Resmiyye Klliyat Harb-i Umumi Tecaribine Mstenit Asar- Gayr-i Resmiyye Klliyat stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Yaynlar stanbul niversitesi Yaynlar (Tp Tarihi Enstits) stanbul Darlfnunu Geologie Enstits Neriyat stanbul Yksek ktisat ve Ticaret Mektebi Talebe Cemiyeti Neriyat Hazne-i Tedrisat Hasbhal Hukuk Fakltesi Hrfikir Ktphanesi zmir Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih ubesi Neriyatndan ktisat Vekaleti Klliyat lim ve Felsefe Ktphanesi timaiyat Ktphanesi zcilik Klliyat stiklal Harbi Yazlar talyan Edebiyatnn Bykleri Klliyat- Kemal Ktbhane-i Mntahabat Kitabhane-i Ebzziya Kitabhane-i Sdinin ktisadiyat Klliyat Konya Halkevi Dil, Edebiyat ve Tarih ubeleri Neriyatndan Kavanin-i Cedide Klliyat Lisan Ktphanesi Maarif-i Umumiyye Telif ve Tercme Ktphanesi Malmat Ktaphanesi Mefkrevi Pedagoji Cereyanlar Mahalli darelerden

2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1

45

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

Melami Edebiyat Metinler Muhtar Halid Klliyat Ksm- timai Matbuat Mdiriyyet-i Umumiyyesi Neriyatndan Manisa Halkevi Yaynlar Milli timaiyet Ktphanesi Milli Ktphane Edebiyat Milli Mcadele Hatralar Manzum Ky Tiyatrolar Maruf Muharrirlerin Asarn Cami Temaa Klliyat Orman Mekteb-i Alisi Klliyat Prens Said Halim Paa Hazretlerinin Klliyat-i Resimli Ay Matbaas irketi Neriyat Sebilrreat Ktphanesi Matbaa-i Askeriyye Trk Ocaklar Neriyat Tetebbuat- Tarihiyye Sayfalar Tetebbuat-i ylie ve Edebiyye Trk Tarih Encumeni Klliyat Trk Tarih Kurumu Yaynlarndan Tarih-i Osmani Encmeni Klliyat Trk Telgraf ve Posta Tarihine Ait Tetkikler T.C.Diyanet leri Reislii Neriyatndan T.C.Nafa Vekaleti Yksek Mhendis Mektebi Ktphanesi T.C. Dahiliye Vekaleti Jandarma Umum Kumandanl Neriyat Trk li Kitaplar Trkiyat Serisi Trkistan-Bilik Neriyat T.C. Shhiye ve Muavenet-i timaiyye Vekaleti Neriyat T.D.T.C. Gramer Kolu Neriyat Trk Dili Tetkikleri T.C. zmir Vilayeti statistik Mdrl Neriyatndan Trkiye Cumhuriyeti stanbul Ticaret ve Sanayi Odas Neriyatndan Trkiye Cumhuriyeti Bavekailet statistik Umum Mdrl Neriyatndan Ulum-i Hazra Ktphanesi Ulum-i Siyasiyye ve timaiyye Ktphanesi lknn Kk Kitaplar Yeni Duvar Haritalar Serisi Yozgat Halkevi Neriyat Yksek Ziraat Enstits Rektrl Yaynlar

1 1 4 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 4 1 1

46

184 185 186 187

Yeni Laboratuvar Yaymlar Ziraat Vekaleti Neriyat leri Direktrl lmi Aratrma Serisi Academia Pro nterlingua Academie de Droid nternational Etable Avecle Concours de la Dotation Cornegie pourla Paix nternationale

1 1 1

188

Archaeologia Hungorica a Magyor Nemzeti Muzeum Regeszeti Osztalyanak Kiadvanya: Acta Archaelogica Musei Nationalis Hungarici 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 -

189 190 191 192 193

Archaelologia Orientalis B.Series Art et Religion Etudes Critiques d Esthetique Religieuse Annales du Musee Guimet Bibliotheque dArt Nouvelle Archives de Sociologie Archiv fr Wirtschaftsforschung im Nheren Orient Ausserordentliche Verffent lichungen Nr. Bibliotheque Socialiste Bibliotheque Sociologique Bosporus Mitteilungen des Deutschen Ausflugsvereins G.Albert Bosporus. Organ des Deutschen Auslugsvereins Gottfried Adler Braune Bcher Bulletin 1930-1932 Bibliotheque-Charpentier Bibliotheque mperiale Bibliotheque Communiste Bibliotheque du Lettre Bibliotheque nternationale Bibliotheque Scientifique nternationale Bibliotheque Geographique Bibliotheque dArt Bibliotheque Generale llustree Bibliotheque Scientifique Populaire Bibliotheque de Philosophie Pratique Bibliotheque des Ouvrages Pratiques Bibliotheque Politque et Economique Bibliotheque Encyclopedique Bibliotheque de la Guerre Bibliotheque dHistoire et de Politique Bibliotheque dHistoire Contemporaine Bibliotheq ve der Unterhaltung Und des Wissens Bibliotheque Generale des Sciences Sociales

194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

47

219 220 221 222 223 224 225 226 227

Bibliotheque de IEnsergnement des Beaux - Arts Bibliotheque de Memuires Souvenirs et Correspondonces Bibliotheque Linguistque Americane Bibliotheque dEconomie Politique et de Sociologie Bibliotheque dEducation Economique, Politique et Sociale Bibliotheque Orientale Elzevirienne XXXIV Bibliotheque de IEcole des Hautes Etudes Quatrevingt-Dix-Soptieme Fascicule Bibliotheque de IEcole des Langues Orientales Vivantes Bibliothejue de IEcole Superieure des Sciences Commerciales et Economiques de IUniversite de Liege

1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3

228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

Bibliotheque Nationale Collection des Meilleurs Auteurs Anciens et Modernes Bulletin Officiel du Ministere de la Guerre Edition Methodique Collection Payot Collection Feller Collection Familia Classiques Garnier Collection Byzantine Collection Hetzel et Levy Collection des Lettres Cheap Literature for All Classes Cours Complet dHistoire a IUsage de IEnseignement Secondaire Cours Mironneau-Poitrinal Collection dOuvrages Orientaux Collection dHistoriens Contemporains Collection dHistoires Completes de Tous les Etats Europeens a Clorendon Press Series English Classics Collection of Britisch Authors Tauchnitz Edition Collection des Politiques Contemporains Complement des Memoires pour Servira Historre de Mon Temps Collection dAuteurs Etrangers Contemporains Histoire, Morale Economi Pol. Collection de Documents dansles Langues ndigenes, pour Servir a IEtude de IHistoire et de la Philologie de IAmerique Ancienne

2 1 1 2 1

249 250 251 252

Drukarnia Nakladowa Lux Deuctshe Orientbcherei Trkische Geschicten Encyclopedie dEnseignement Populaire Superieur Everymans Library

48

253

Enquete Medico-Psvchologique sur les Rapports de la Superiorite ntellectuelle avec la Nevropathie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Etudes Orientales Publices par nstitut Franais dArcheologie de Stanboul Etudes Sur le Devenir Social Evropeyskie Derjavi, Turtsiya vo Vremya Mirovoy Voyni Erganzung zu Mensing-Branck/Deutsche Sprachlehre fr Mittel-schulen Griebens Reise fhrer Band Historie Contemporaine Historie Universelle du Travail Handbooks in the Art of Teaching Hilfsbuch fr den deutschen Unterricht auf hheren Schulen von otto Mensing 2. Teil: Sprachlehre 1 Handbuch der Deutschen Unterrichts an hheren Schulen, zweiter Bond Zweiter Teil 1 Hethitica Collection de Travaux Relatifs a la Philologie lhistoire et IArcheologie Hittites 1 1 1 1 1 1 nstitut d Histoire de la Medecine Universite dstanbul stanbuler Forshungen Band nstituttet for Sammenlignende Kulturforsking Seria Kriegsvortrage der Universitat Mnster Kulturgeschichtliche Bibliothek LEvolution de IHumanite Synthese Collective Premiere Section Prehistoire, Protohistoire 1 LEvolution de IHumanite Synthese Collective I.Premiere Section Prehistoire, Protohistoire I. 1 LEvolution de IHumanite Synthese Collective Premiere Section II. Le Monde Antique les Civilisations de IOrient I. 2 LEvolution de IHumanite Synthese Collective II. Premiere Section Prehistoire Protohistoire II. 1 LEvolution de IHumanite Synthese Collective IV. Premiere Section Prehistoire, Protohistoire IV. 3 LEvolution de IHumanite Synthese Collective XV Premiere Section III.le Monde Antique la Grace et la Civilisation Hellenique VI 2 -

254 255 256 257 258 259 260 261 262

263

264

265 266 267 268 269 270

271

272

273

274

275

49

276

LEvolution de IHumanite Synthese Collective XIX Premiere Section IV. Le Monde Antique Rome etla Civilisation Romaine IV 1 -

277

LEvolutions de IHuanite Synthese Collective XXI Premiere Section IV. Le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine VI 1 -

278

LEvolotion de IHumanite Synthese Collective Section I. Le Monde Antique la Grece et la Civilisation Hellenique XI. 1 LEvolutions de IHumanite Synthese Collective XXIV Premiere Section V.le Monde Antique en Marge de IEmpire Romain II. 1 LEvolution de IHumanite Synthese Collective XVII Premiere Section IV.le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine II. 1 -

279

280

281

LEvolution de IHumanite Synthese Collective XVIII Premiere Section IV.le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine III 1 -

282

LEvolution de IHumanite Synthese Collective Premiere Section III.le Monde Antique les Civilisations de IOrient III. 1 LEvolution de IHumanite Synthese Collective XIV Troisieme Section III.le Monde Antique la Grece et la Civilisation Hellenique V. 1 -

283

284

LEvolution de IHumanite Synthese Collective III Premiere Section II.le Monde Antique les Civilisations de IOrient II. 1 LEvolution de IHumanite Synthese Collective XXII Premiere Section IV.le Monde Antique Nole ek ya Civiyibakioh NolaiheVII. 1 -

285

286

LEvolution de IHumanite Synthese Collective XII Premiere Section III.le Monde Antique la Grece et la Civilisation Hellenipue III. 1 -

287

LEvolution de IHumanite Synthese Collecti ve V Premiere Setion Prehistoire, Protohistoire V. 1 LEvolotion de IHumanite Synthese Collective XXXI Deuxieme Section II. IEffondrement de IEmpire et IAffaiblisrement de Idee Monar-chique I. 1 2 1 1 2 -

288

289 290 291 292

La Vie Nationale Bibliotheque des sclences Sociales et Politiques La Collectionla Premiere Qeuvre Le Roman des Grandes Existences Le Monde dAujourdhui

50

293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

Les Religions des Peuples Civilises Les Problemes dAujourdhui Collection dEtudes Economiques et Politiques Les Etudes Contemporaines Les Documents Bleus Les Document du Socialisma Les Documents du Temps Les Doleances des Peuples Opprimes Les Grands Problemes Coloniaux Les Grandes Figures de IEntente Les Documents Originaux Sont Conserves dans les Archives du Ministere mperial de la Guerre

1 3 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

Les Cahiers Verts Longenscheidts Taschen wrterbcher Manner und Machte Memoires du Marechal H.de Moltke Memoires de IInstitut de Turcologie de IUniversite de Stamboul Nouvelle Memoires Authenfiques du Prince Bismarck Methode Toussaint-Langenscheidt.Grosse Auagabe Monografie Avchiva Oriental-niho Monographien zur Weltgeschte Monografias Mexicanas de Arte Ministere de Instruction Publique et des BeauxArts Memoires Tome 29 Ministere de Instruction Publique et des BeauxArts Annales du Musee Guimet Bibliotheque dEtudes-Tome TrenteNevvieme, Quarantieme

1 1 2 1 1 1 1 1

315 316 317 318 319 320 321 322

Mission Pelliot en Asie Centrale Serie en-Quarto II. National Survey of Secondary Education Monograph Nouvelle Bibliotheque Litteraire Qeuvres Completes llustrees de Edmond Rostand Qeuvres Choisies de F. De Chateubriand Qeuvres dAlexandre de Humboldt Qeuvres Completes de Alfred de Vigny Qeuvres Completes de Sir Walter Scott Tome Quarente-Cinquieme, Cinquante et Unieme Cinquante-Deuxieme

1 1 1 1 1

323 324 325 326

Orbis Pictus Weltkunst Bcherei Prosateurs Franais Contemporains Publication du Congres National Serie Publications of the Pollak Foundation for Economic Research

51

327 328 329

Publications du Musee Arabe du Caire Publications Nouvelles Maison A.Mame et Fils Publications de la Section Historique du Maroc Documents dHistoire et de Geographie Marocaines

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2

330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

Publications de la Societe des Nations XIII A. Cooperation ntellectuelle Publications du Comite de la Thace Publicistes et Economistes Contemporains Romane de Neuen Orient Sammlung Gscher Schriften des Frankfurten Messamts Schriften des Politischen Kollogs Schriften des Palatins Nikolous Esterhazy Turkestan Seriya Risunkov The Story of the Nations The Nations of Today The University of Chicago Oriental nstitute Publications Treasury Deportment Document Trud Yakutskoy Ekspeditsii Snaryojennoy Na Sredstva i M.Sibiryakova Teubners Geschichtliches Unterrichtswerk fr hhere Lehranstalten Lehrbuch der Geschichte fr Mittelstufe

3 1 1 1 1

345 346 347 348 349

Ulm-i Tarihiyye ve Siyasiyye Klliyat Upravlenie Naalnoy: Sredney kol Narkomprosa U.S. Office of Education Pamphlet Vies des Hommes llustres Vsesoyunay Akademiye S.H.Nauk meni V..Lenina Vsesoyuzny nstitut Restenievodstva

1 1

350

Yuenlu Historical Series

52

KNC BLM (Kitap Tereke Listeleri)

53

1. LSTE: KAMUS VE LUGATLAR* (REMZ A) SAYI KTABIN ADI


Meniski Revue Enscysolopedique. 1890-1892 Larousse Mensuel Illustre. 1907 Pierre Pierre Pierre A.3 A.3 A.4 A.4 b A.4 c A.2 b A.5 A.5 b A.5 c A.6 A.8 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 Kagarl Mahmud Kagarl Mahmud Friedrich Arnold Marie Nicolas Marie Nicolas G.Louis Gustave Brockhas Bouillet Bouillet Beleze Saidlhuri Pierre Larousse Emile Littre Antoine Paulin Pihan Theodat Gabriel Sagard Radloff Kazm Kazm Larousse Larousse Larousse Noveau Larousse Illustre. Larousse Au XXe Siecle. 1930 Larousse Au XXe Siecle. 1930 Byk Trk Lgati. 1927 Byk Trk Lgati. 1927 Versuch Eines Wrterbuches Trk Dialecte. Dictionnaire de la Langue huronne. Paris 1865 Dictionnaire Etymologique ...ots de la Langue. Paris 1865 Dictionnaire de la Langue Franaise. 1876 (Katalogda 4 cilt bir arada gsterilmitir.) Paris 1873 Grande Encyclopedie. Hayat Ansiklopesi Akreblmevarit. Beyrut 1893 Encyclopedie De LIslam. 1913 Kitab divan-i lugat it-Trk. stanbul 1919 Kitab divan-i lugat it-Trk. stanbul 1919 Konversadions-Lexicon. Leipz 1892 Dictionnaire Univerel. de lHistoire et de Geographie. Paris 1884 Dictionnaire Universel des Sciences, des Lettres et des Arts. Paris 1884 Dictionnaire Universel de la V Pratque. Paris 1862 Lengiarun Orientalium Turci , Arabicae, Persicae.Vienne 1687 5 3 7 8 5 3 2 2 4 2 1 2 31 1 2 1 3 1 17 1 1 1 1 A.2 A.2 A.1 c A.1 Franois

TEREKE K. NO ANITKABR ANKAYA SIRA NO REMZ EV YAZARI

1587

142

21

S/2151

20

S/2150

14

71

12

70

13

1892

96

55

10

1593

57

11

1876

144

12

19

140

13

11

14

1949

15

310

16

1938

139

17

1937

25

18

1784

47

19

3079

63

20

65

(Ek:5)

21

12

22 9 12 11 13 1 A.15 a Bedros Kerestejiyan 1 A.14 c emsettin Sami 1 Hseyin Dani Pedram Franszca-Trke Hukuki ve Medeni Lugat. stanbul 1934 Kamusu Trki. (2 cilt birarada) stanbul 19011902 Ethymologie de la Lanque Tueque. Londra 1912 (Katalog 1655 ve 1873 ayn ciltte toplanmtr.) Glanures etymologiuges de mots franais dorigine inconnu ou douteuse. 1891 (Katalog 1655 ve 1873 ayn ciltte toplanmtr.) ngilizce-Trke Lugat. stanbul 1924 Almancadan Trkeye Lugat Kitab. stanbul 1898 Franszcadan Trkeye Istlahat Hukukiye ve Siyasiye Lugati. stanbul 1927 Tercemanllugat. istanbul 1289 Lugati Cagatay ve Trkiyei Osman. stanbul 1882 Yalkzade Koay Arsever Meillet Lugat-i tarihiyye ve Corafiyye.stanbul 1884 Anadilden Derlemeler. Ankara 1932 Sanat Kamusu. stanbul 1925 bni Mhenna Lugati. stanbul 1922 Langues Indo-Europeennes. Paris 1934 bni Mhenna Lugati. (ev.A.Battal Taymas stanbul 1934 bn Mhenna Jean Baptiste Barthelemy Alfred J.B. Geoffroy Wailly Morin Nouveau Dictionnaire Franais-Laten. Paris 1879 Dictionnaire Franais-Latn. Paris Dictionnaire Etymologque Des Mo... Franois. Paris 1809 A.22 c 1 Ali Seydi Resimli kamus-i Osmani. stanbul 1909 6 A.14 emsettin Sami Kams l-alam. stanbul 1890-1900

1508

62

A.13

Dictionnaire Universel du Comme et de la Navigation. Paris 1873

23

3094

24

1604

25

933

26

1689

27

1655

50

27 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 A.22 b A.22 a A.20 c A.20 b Antoine A.20 a A.20 Celal Esat bn. Mhenna A.19 Hamit Zbeyir A.19 Ahmet Rifat A.18 Sleyman Buhari A.18 Hamdi Hseyin A.17 a Mehmet Ekrem A.17 mer Faik A.16 Ahmet Vahit Moran

1873

50

A.15 a

Bedros

Keresteciyan

28

1753

29

29

1827

16

56

30

437

85

31

1596

31

32

1687

91

33

3058

32

34

1658

54

35

2304

21

36

1581

58

37

1585

604

38

1644

94

39

1870

97

40

1898

61

41

1886

115

42 1 1 1 1 1 1 3 1 N. Paulakes B. Paulakes B. Selim Nzhet brahim Alaettin Mustafa Mustafa Ali Seydi Leon smail Hakk Mehmet Bahattin Ahmet Vefik Paa Ahmet Vefik Paa Ahmet Vefik Paa Dr. Remzi Pierre Pierre Larousse Nouveau Brnnle E Friedrich Ernest Teil Feller Cledat Okday Toven Karahisari Karahisari Gerek Melitopolos Melitopolos 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 A.32 A.31 A.30 a A.29 A.29 A.28 a A.28 A.28 A.28 A.27 A.26 b A.29 a A.26 A.25 A.25 A.24 A.23 a A.22 j A.22 j A.22 i K. Maisner Korgadoure A.22 i Henry G.Riddel Robert Scott A.22 h Demetrios A. Pantazes A.22 g Demetrios A. Pantazes Dictionnaire Franais-Grec.Atina 1935 Dictionnaire Grek-Franais.Atina 1934 Mega leksikon tes hellenikes glosses. Yunancadan Yunancaya. Atina 1934 Akademia Athenon Leksikon tes hellenikes glosses. Athenai 1933. Trkeden Rumcaya Szlk. stanbul 1934 Trkeden Rumcaya Szlk. stanbul 1934 Trk Gazetecilii. stanbul 1931 Yeni Trk Lugati. stanbul 1930. Ahteri Kebir. stanbul 1902 Lugati Ahiterii Cedit. stanbul Resimli Yeni Trke Lugat. stanbul 1929 Dictionnaire Etymologique de la Langue Franaise. Paris 1932 Ksaltmalar Lugati. stanbul 1932 Yeni Trke Lugat.stanbul Lehei Osmani. Lehei Osmani. stanbul 1890 Lehei Osmani.stanbul 1876 Lugat Remzi. stanbul 1302 Petit Larousse Illustre. Paris 1923 Petit Larousse Illustre. Paris 1930 Trkischer Sprashfhrer. Leipzig 1916 Taschenwrterbuch der Franzsichen und Deutschen Sprac. Deutsch-Franzsisch. Leipzig 1906 A.22 h Yunanca, Franszca Lugat. A.22 g Carathnos Dictionnaire Franas-Grec. Atina 1932 A.22 f Franois Joseph Noel Gradus Ad Parnassum. Paris 1864 A.22 e Franois Joseph Michael Dictionnarinum Latno-Gallcu.Paris 1845

1888

52

A.22 d

Franois Joseph

Noel

Dictionnaire Franas-Latn. Paris 1856

43

1907

53

44

1908

17

45

46

42

S/2126

47

1889

132

48

1916

133

49

1914

150

49

3059

151

50

1663

104

51

1664

107

52

68

120

53

1718

103

54

1920

102

57

55

1922

56

56

1605

110

57

1861

127

58

1591

121

59

1700

111

60

1601

106

60

1602

117

60

1603

105

61

62

16

45

63

15

46

64

1617/1

703

65

66

1795

134

67 24 12 2 1 1 1 1 1 25 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 14 2 A.22 z 2 A.22 z A.22 z A.22 y A.24 A.7 b Ebu Tahir brahim Alaettin emsettin Sami T.D.T.C. T.D.T.C. T.D.T.C. A.7 b Ebu Tahir A.28 b Mehmet Selahattin Salahi Firuzabadi Firuzabadi A.22 w Muhammed Hseyn Tebrizi A.3 a A.18 a Sleyman Buhari A.18 a Sleyman Buhari A.22 v Thury Jozsef A.22 t Petarski A.22 l Mehmet Esat A.22 p Nikolay Fedorovi Katanof Yakut Dili. Rusas. 19.. Behetllugat. Budapete 1903 Lugati aatay ve Trkiye Osmani. stanbul 1882 Lugati aatay ve Trkiye Osmani. stanbul 1882 Resimli Byk Dil Klavuzu. stanbul Tercmei Burhan Kat. (ev.Asm stanbul 1871) Kamusu Osmani. stanbul 1906 Kamus Tercmesi. (ev. Asm stanbul 1889) Kamus Tercmesi. stanbul (ev.Asm stanbul 1889) Yeni Trk Lugati. stanbul 1930 Kamus-i Trki. stanbul 1901-1902 Osmanlcadan Trkeye Sz Karlklar Tarama Dergi... stanbul 1934 Osmanlcadan Trkeye Sz Karlklar Tarama Dergisi stanbul 1934 Osmanlcadan Trkeye Sz Karlklar Tarama Dergisi stanbul 1934 A.22 s A.Kayyum Nasri A.22 r .M. Bukin Krgiz-Kazak Szl. Lehei Tatari.(ev.Abdullah Battal Taymas Kazan 1895) Uranha Szl. Kazan (Daktilo) Ktab Lehetullugat. stanbul 1800 A.22 o N.. Zolotnitzkiy uva Sz Gkleri Lugat. A.22 n Vasiliy vanovi Verbitskiy Altay-Alda Trk Leheleri Lugat. A.22 m Eduard Karlovi Pekarskiy Yakut Dili Lugati. (Daktilo) A.22 Q Yunanca Byk Lugat. 1932

1228

130

A.33

Fr.

Schmalz

Deutsch-Franzsisch. Wrterbuch. 1910

68

17

79

69

1672

72

70

1710

74

71

1623

76

72

1618

77

73

1945

73

74

1652

75

75

1584

76

77

1608

1844

78

1685

20

79

1686

68

58

80

1891

49

81

1944

33

82

1595

43

83

1929

137

83

1930

143

84

1718

103

85

1688

66

86

1697

34

87

1698

88

1699

35

89 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 274 A.4 d Jusuf Chass A.44 Alfred Gtze Hadchib A.23 A.43 Adnan Halet Tapnar A.11 a Abul Hasan Ali Tamgruti Mohammad Ali A.28 a Antoine Meillet A.29 b Antoine Meillet A.135 Diran Kelekyan A.41 Ernout Meillit A.8 b Louis Marie Quicherat Dictionnaire Latin-Franais.Paris Dictionnaire Etymologique de la Langue Latne. Paris 1932 Trke-Franszca Lugat. stanbul 1928 Caracteres Ceneraux des Langues Germanques.Paris 1930 Methode Comparatve En Lngustque Hstorque. Oslo 1925 En-Nafhat-Al-Miskiya fi-s-sfarat et-Tourkiya. Paris 1929 Almanca-Trke Teknik Lugat. stanbul 1937 Nouveau Pett Larousse. Paris 1937 Almancadan Almancaya Lugat. Berlin 1934 Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass.Petersburg 1910 A.8 b Louis Marie Quicherat Dictionnaire Franas-Latin. Paris A.40 Leo Meyer Handbuch der Grechschen Etymologie. Leipzig.1902 A.8 a Oscar Bloch Dictionnaire Etymologique de la Langue Franaise. Paris 1932. (2 Cilt birarada) A.39 Costanzo Ferrari Frans-Italen et Italen-Franais. Paris 1921

1868

A.39

Costanzo

Ferrari

Frans-Italen et Italen-Franais. Paris

89

1900

90

1852

82

90

1915

15

91

1890

27

91

1909

26

92

1906

22

93

1654

135

94

1818

694

95

1586

539

96

4212

2007

59

97

2229

128

98

99

100

2602

854

* Liste balklar tereke kaytlarndan olduu gibi alnmtr.

* alma srasnda listenin; 5, 27, 49, 60, 83, 89, 90 ve 91. Sralarna mkerrer numara verilmitir.

2. LSTE: LSANYAT (REMZ B) SAYI


1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 1 B.12 a B.12 a Bekir obanzade B.12 B.11 a B.11 B.10 B.9 Ahmet Rifat Mehmet Fuat Rfat Bedrich B.8 b Ahmet B.8 stanbul niversitesi Trkiyat Enstits Caferolu Bilge Kprl Bilge Hrozny Hrozny B.7 a Platon Mihaylovi Moloransk B.7 Yusuf Ziya zer B.6 Jean B.5 Sadi irazi B.4 a Herrmann Vambery B.4 B.4 Gramer Hakknda Rapor. Gramer Hakknda Rapor. Gagatasche Sprachstuden Enthaltnd Grammatkalsche Umrss, Cherestomathie und Wrterbuch. Lapzg 1867 Ferheng Name-i sadi tercmesi. stanbul 1341 Laltterature Des Babylon Ians et des Assyrens. Paris 1924 Arer und Turaner. stanbul La Syntaxe Krghze. Louvain1922 Trkiyat Mecmuas. (Cilt: 1-3) stanbul Trkede *Da* Lahikas. stanbul 1929 El-Kavanin l-klliyye li-sa.k il-lgat itTrkiye. stanbul 1928 Milli Edebiyat Cereyannn lk Mbeirleri ve Divan Trkii Basit. stanbul 1928 Kitab Dede Korkut. stanbul 1333 Les Inscrptons Htttes Hreoglyphques. Leipzig 1933 Archv Orentalni. No:3 . 1933 z Dilimize Doru. No:1- stanbul 1932 Krm Tatar lmi Sarf. Krm 1925 B.3 Sumeren Et Indo-Europeen. B.2 Pellot A.1 Ugrilainen Seura Suomalais Inscrptons de lOrkhon. Helsingfors 1892 Le Sutra Causes et des Effets. II nci Cildi. Paris 1926

TEREKE K. NO ANITKABR ANKAYA SIRA NO REMZ EV YAZARI KTABIN ADI

1684

449

286

203

1568

1639

629

1640

636

1709

451

3049/1

895

60

1668

551

1662

453

10

2840

S/2134

11

1620

556

12

1653

472

13

2550

933

14

2753

938

15

1580

570

16

17

2839

S/2132

(Ek:6)

18

1925

606

19 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 B.12 l B.12 e B.12 g Dr. B.12 g B.12 d B.12 d Arthus Arthus Hilaire Hilaire H.F. B.12 f Hilaire B.12 f Hilaire B.12 f Hilaire Barenton Barenton Barenton Bertrand Bertrand Barenton Barenton Kvergic Dr.Kvergi B.12 f Hilaire Barenton B.12 f Hilaire Barenton B.12 f Hilaire Barenton B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward The Sacred Symbols of Mu. New York 1934 Mu ya Dair Yazd Be Ciltlik Eserin Tercmesi (Daktilo) Kozmik Kuvvetler. New York 1935 Mu ya Dair Yazd Be Ciltlik Eserin Tercmesi (Daktilo) Mu ya Dair Yazd Be Ciltlik Eserin Tercmesi (Daktilo) LOrgne des Langues. Paris 1932-36 LOrgne des Langues. Paris 1932-36 LOrigine des Grammares. Paris 1924 Le Temple de Sb Zd Goupatesi de Lagash. Paris 1922 Le Temple de Sb Zd Goupatesi de Lagash. Paris 1921 Le Texte Etrusque de la Mome DAgram. Paris 1929 Grammare Langue Qughee. Paris 1862 (Katalog 1932 ve 2508 tek ciltte toplanmtr.) Grammare Langue Qughee. Paris 1862 (Katalog 1932 ve 2508 tek ciltte toplanmtr.) LOrgne des Langues. Paris 1932. Parti 1-2 LOrgne des Langues. Paris 1932. Parti 1-2 Etudes Trk-Sumer. (Daktilo) Psychologie D... Quelques Elemements des Langues Turques. Tercme. B.12 e James Churchward Cosmc Forces. New York 1934 The Lost Contnent of Mu. New York 1935 B.12 e James Churchward The Chldren of Mu. New York 1934

1924

706

B.12 c

Charles

Etienne

Dictionnaire, grammaire et chrestomathie de la langue maya precedes dune des indigenes du Yucaton-Mexique. Paris 1872

20

2066

1302

20

2067

199

20

2070

1301

20

2073

200

21

2068

1485

21

2069

1482

21

2071

1484

21

2072

1483

22

1568

61

22

1568

547

22

1933

546

22

1934

632

22

1935

633

22

3493

1630

23

1932

567

23

2508

567

24

1569

545

24

1569

553

25

1941

549

26

TTK-1

27 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.17 a B.17 B.16 h Ali Khan A.Candar B.16 g B.16 e Raoul B.16 d B.16 c Enver Behnan B.16 a Trk Dil Kurumu apolyo Thomsen Saussure Grasserie Bally Zulfiquar B.16 a Maarif V. A.16 Avram Galanti Abu-Hayyan Muhammad Abu-Hayyan Muhammad B.15 a Ahmet Caferolu B.15 Francesco Lorenzo Pulle B.14 c Bedrich Hrozny B.14 Bartolomeo Nogara B.14 b Ahmet Caferolu Azeri airi Siraci. stanbul 1932 Osservazoni Intorno Alle Rusco e Alle sue Piu Probabili Affinita Con Altre Lingue. Frenze 1926 Code Httte Perovenad de Lasie Mineure. Paris 1922 Itala Gent e Favelle. Torino 1927 75.Azerbajganiche Lieder Bajaty. Berlin 1930 Kitablidrak Lilisanle Trak.(Aklama Ahmet Caferolu stanbul 1930) Kitablidrak Lilisanle Trak.(Aklama Ahmet Caferolu stanbul 1930) Hamurabi Kanunu. stanbul 1925 Birinci Trk Dil Kurultay. stanbul 1933 nc Trk Dil Kurultay. 1937 Trk Soyad. Ankara 1935 Inscrptons de lOrkhon. Helsingfors 1896 Cours de Lngustque Nenerale. Paris 1931 Cnq Langues de la Colombie Brtannque. Paris 1902 Lnguestque Generale et Lngustque Franase. Paris 1932. A Voice from the East or the Poetry of Iqbal. Lahore 1922 Eti Hiyeroglifi zerinde Tetkikler B.14 a Ahmet Caferolu Azerbaycan Yurt Bilgisi. stanbul 1932 B.13 b Bekir obanzade Kumuk Dili Ve Edebiyat Tetkikleri. Bak 1926 B.13 a Ahmet Caferolu Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanlar. B.13 Jean Sumer et Akkad. Paris 192.

B.13

Thureau-Langn

Les Inscrptons de Sumer et Dakkad. Paris 1905

28

29

3938

1986

30

1622

456

31

3399

S/2119

32

3022

1119

33

1946

555

34

914

280

35

2089

710

36

1621

458

62

37

1917

19

38

1918

23

39

866

285

40

1704

462

40

1706

467

41

3449

1586

42

1683

483

43

44

1942

571

45

46

3056

1111

47

48 1 1 1162 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.24 B.24 a B.23 a B.23 B.23 B.22 c B.22 a Ahmet Cevat Ahmet Cevat Avram Avram Memduh Necdet Celal Nuri Bekir B.22 a Ahmet Cevat B.22 a Ahmet Cevat Emre Emre Emre Emre Galanti Galanti Otaman leri obanzade B.22 a Ahmet Cevat Emre B.22 Jean Deny B.22 Jean Deny B.21 shak Refet Itman B.20 e Ahmet Cevat Emre B.20 d A.Baha Gkolu B.20 c Charles Balli B.20 b B.20 a Bekir obanzade B.20 Louis Couturat B.19 e Hermann Vambery B.19 c Munis Tekinap Trkletirme. stanbul 1928 Etmologsches Wrterbuch der TurkoTatarschen Sprachen. Leipzg 1878 Hstore de la Langue Unverselle. Paris 1907 Trk Tatar Lisaniyatna Medhal. Bak 1924 Langue Francase par la Dictee. Traite de Stylstique Franase. Paris 1934 Telgraflkta Ana Dilimiz ve Mustafa Efendi. stanbul 1933 Alfabenin Menei. stanbul 1933 Dil Kavgas. Ankara 1931 Grammare de la Langue Turgue. Paris 1921 Grammare de la Langue Turque. Paris 1921 Trke Gramer. (4) stanbul 1932 Trke Gramer. (5) stanbul 1932 Trke Gramer. (4,5,6,7) (Trke sarf ve nahiv. Trke gramer) stanbul 1928 Trke Gramer. (4,5,6,7) (Trke sarf ve nahiv. Trke gramer) stanbul 1926 Yeni Bir Gramer Metodu Hakknda Layiha. stanbul 1931 Kk Trk Tetebbular. stanbul 1925 Kk Trk Tetebbular. stanbul 1925 Gazinin Yolu. Dilimizi Nasl Onarmalyz. stanbul 1933 Trkemiz.stanbul 1917 Trk Tatar Lisaniyatna Methal. Bak 1924 1 B.19 L. Feullet Essa sur la Reforme Alphabetique Turque. stanbul 1928 B.19 a Kazm Nami Duru Trke Oku Trke Yaz. stanbul 1925 B.19 Yeni Trk Alfabesi. stanbul 1928

1715

475

B.18

Necip Asm

Yazksz

Orhon Abideleri. stanbul 1924

49

1717

485

50

1337

219

51

1637

52

463

311

53

1951

37

54

1566

613

55

1926

603

56

57

2517

1143

58

1510

319

59

1576

575

60

1643

504

63

61

1625

491

62

1626

493

63

1429

336

63

1430

337

63

1633

503

63

1634

501

64

1635

454

65

1613

502

66

1612

492

67

1666

669

68

1645

505

69

1927

610

70 1 1 1 1 1 1 1 1 1165 1 1 16 1 1 1 1 1 B.33 B.32 Avram Mithat Sadullah B.31 Memet Ali Galanti Sander B.30 Avram B.30 Avram Galanti Galanti B.29 Sait Kemalpaazade B.28 Sadri Maksudi Arsal B.27 a Leon David Cahun 1 B.27 Joseph Vendryes B.26 a Ahmet Cevat Emre B.26 Mehmet Bahattin Toven B.25 a Avram Galanti B.25 Veli Blent B.24 e Hseyin Hsamettin Yaar Hitit Kanunu. stanbul 1931 Yeni Trke Gramer. stanbul Muhta olduumuz Lisan nkilab Hakknda Bir Kalem Tecrbesi. stanbul 1928 Le Langage. Paris 1921 Fransada Ari Dillere Takaddm Etmi Olan Lehelerin Turani Menei. stanbul 1930 Trk Dili in. 1931 Galatat Tercmesi. stanbul 1899 Arabi ve Latin Harfleri ve mla Meseleleri. stanbul 1925 Trkede Arabi ve Latin Harfleri ve mla Meseleleri. st.1925 Metot Berliten Tahsili Lisan Alman. stanbul 1914 Arabi Harfleri Terakimize Mani Deildi. stanbul 1927 Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib iin. Devre-i aliyye, birinci sene. 4 ks. stanbul 1921 Mithat Sadullah Sander Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib iin. Devre-i aliyye, ikinci sene. 5 ks. stanbul 1923 Mithat Sadullah Sander Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib iin. Devre-i mutavassta, birinci sene. 2 ks, 2 tb. stanbul 1922. B.33 B.24 e Hseyin Hsamettin Yaar Trk Sfatlar. (El Yazs) 1928 Temel Klliyatndan Fiiller Hakknda Mlahazat Sarfiye. (El Yazs) Almanca Kk Sarf.Heidelberg 1904 B.24 d Hsamettin Temel Trk Dilinde Harflerin Vaziyetleri ile Manalarn ve tikaklarn Keif ve sbat Eden.192. B.24 c H. Zinalli Azerbayecan Atalar Sz. Bak 1926

1714

499

B.24 b

Necip Asm

Yazksz

Orhon Abideleri.stanbul 1914

71

1564

255

72

73

1713

488

74

1712

497

75

1835

655

76

867

370

77

1475

329

78

1631

494

79

1572

80

1860

515

64
1 B.33 1

81

1606

490

82

1582

507

83

1614

496

83

1615

498

84

1817

656

85

1611

495

86

1675

482/4

86

1676

482/5

86

1677

482

86

1678

482

B.33

Mithat Sadullah

Sander

Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib iin. Devre-i mutavassta, ikinci sene. 3. Ks. stanbul 1923 Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib iin. Devre-i mutavassta, ikinci sene. 1. Ks. 2. Tb. stanbul 1924 Almanca Elifba. stanbul 1917 Ameli imendifercilik Dersleri. stanbul 1932

86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.53 B.52 B.51 John Henry Henry Fowler Sweet B.50 B.49 B.48 Ernest Henry Hardres B.47 Ernest B.46 Henry B.44 Henry Cecil B.43 Allen B.42 Smith Logan Pearsall Mawer Wyld Sweet Weekley Weekley Brandley OGrady B.41 Henry Cecil Wyld B.40 Otto Jespersen B.39 Otto Jespersen B.37 Walter William Skeat B.35 d Kakarl Mahmut B.35 c Maximilian Berlitz B.35 b H.M. Thomson B.35 a Nikephoros Gregoras B.35 emsettin B.34 Nzhet Paa

1679

482/1

B.33

Mithat Sadullah

Sander

87

1825

518

88

2227

768

89

3016

1175

Correspondance de Nicephore Gregoras. Paris 1927 ngilize Ameli Gramer. stanbul 1926 Elements de la Literature Franaise. Berlin 1921 Trk Dili Kurallar.(ev.Besim Atalay Ankara 1931) A Concise Etymological Dictionary of the English Language . Oksfort 1927 Chapters on English. London 1918 Essentials of English Grammer. London 1933 Growth of English. London 1934 Words and dioms. London 1933 Place-Names and History.London 1922 A Short History of English. London 1927 English Grammar. Part ... Oxford 1930. Romance of Words. London 1934 Words Ancient and Modern. London 1927 The Making of English. London 1931 Early Stages of Spoken and Written English. London 1920 Memorandum on the Teaching of English. Cambridge 1927 The Art of Teaching English. London 1932 Collected Papers of Henry Sweet. Oxford 1913

90

1771

565

91

2896

1134

92

1651

506

93

1763

123

65

94

1744

692

95

1745

653

96

1778

521

97

1765

686

98

3241

1394

99

1780

608

100

1767

528

101

1774

517

102

1775

522

103

1735

697

104

1756

693

105

1752

514

106

2526

1179

107

1766

573

108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 B.70 B.70 B.68 B.67 B.67 B.67 B.65 B.65 Frederich Felix Frederich Felix Lancelot Lancelot L. Guy Philip Boswood Philip Boswood B.65 Frederich Felix B.65 Frederich Felix Potter Potter Potter Potter Oliphant Oliphant Swann Boas Ballard Ballard B.64 Frederich Felix Potter B.64 Frederich Felix Potter B.64 Frederich Felix Potter B.64 Frederich Felix Potter B.64 Frederich Felix Potter B.63 Ernest J. Kenny B.62 Henry Watson Fowler The Kings English. Oxford 1931 A New Cours in English Composition. London 1931 Pitmans Common-Sense English Course. London 1935 Pitmans Common-Sense English Course. London 1935 Pitmans Common-Sense English Course. London 1934 Pitmans Common-Sense English Course. London 1935 Pitmans Common-Sense English Course. London 1934 Pitmans Common-Sense English Course. London 1934 Pitmans Common-Sense English Course. London 1934 Pitmans Common-Sense English Course. London 1935 Pitmans Common-Sense English Course. London 1933 A Progressive English Cours. London 1934 A Progressive English Second Cours. London A Progressive English Cours. London 1934 New English Exercises. London Fundamental English. London Fundamental English. London B.61 E.M. Palser B.59 Bernhard Lionel Henderson The English Way. London 1935 The Junior Outline Grammar of Function. London 1932 B.57 A. Mawer The Chief Elements Used in English PlaceNames. Cambridge 1930

1734

509

B.54

R.W.

Chambers

A Book of London English 1384-1425. Oxford 1931

109

3167

1383

110

2528

1180

111

1447

419

112

1740

689

113

1748

519

114

1451

394

114

1452

395

114

1453

396

114

1454

397

66

114

1455

398

115

1759

659

115

1760

660

115

1761

661

115

1762

662

116

1757

525

117

1444

377

118

1473

376

119

1733

520

120

1409

400

120

1410

401

120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.77 B.76 B.76 B.76 H.J. H.J. H.J. H.J B.76 H.J. B.74 Philip Boswood B.74 Philip Boswood B.74 Philip Boswood B.73 Philip Boswood Ballard Ballard Ballard Ballard Larcombe Larcombe Larcombe Larcombe Larcombe B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.72 Philip Boswood Ballard B.72 Philip Boswood Ballard B.72 Philip Boswood Ballard B.72 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1932 Fundamental English. London 1930 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1932 Fundamental English. London 1934 Fundamental English. London 1935 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1934 Fundamental English. London 1934 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1932 Fundamental English. London 1934 Larcombe ve Freemans English Course. London Larcombe ve Freemans English Course. London Larcombe ve Freemans English Course. London Larcombe ve Freemans English Course. London Larcombe ve Freemans English Course. London B.71 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London B.71 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London B.71 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London B.71 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London B.70 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London

1411

402

B.70

Philip Boswood

Ballard

Fundamental English. London

120

1412

403

121

1413

404

121

1414

405

121

1415

406

121

1416

407

122

1417

378

122

1418

379

122

1419

380

122

1420

381

123

1720

676

123

1721

677

123

1722

678

123

1723

679

123

1724

680

67

123

1725

681

123

1726

682

123

1727

683

123

1728

664

124

1729

665

124

1730

666

124

1731

667

125

1439

366

125

1440

367

125

1441

368

125

1442

369

126

1438

365

127 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.93 B.92 Lawrance James ORourke B.91 a Helen B.91 Dora Valentine B.90 Edith A. Wright Smith Eddy B.89 a Benjamin William Frazier B.89 B.88 Claudia E. Crumpton B.87 George Benjamin Woods B.86 George Lyman Kittredge B.85 Henry John Otto B.82 Mabel Elizabeth Simpson B.82 Marguerite Davis B.80 Howard Roscoe Driggs B.80 Howard Roscoe Driggs Living English. Newyork 1935 Living English. Newyork 1935 Growth in English. Newyork 1935 Growth in English. Newyork 1934 Elementary School Organization and Administration.London 1934 An Advanced Enghish Grammar. Boston 1913 A Guide to Good English. Newyork 1934 Junior High School English. Newyork 1928 Teachers College Record. Newyork 1934 Education of Teachers Selected Bibliographpy.Washington 1936 List of Courses of Study for Elementary and Secondary Schools.1935 (Katalog 815 ve 1396 tek ciltte toplanmtr.) nstruction in English. Waington 1933 nstruction in Foreign Languages. Waington 1933 Course of Study in Phonics For Primary Grades. Manila 1932 Rebuilding the English Usage Curticulum to nsure Grcater Mastery of Essentials. Vaington 1934 Louisiana State Course of Study in Language for the Elementary Schools. no.257. New Orleans 1933 B.94 B.80 Howard Roscoe Driggs Living English. Newyork 1935 B.80 Howard Roscoe Driggs Living English. Newyork 1935 B.79 H.J Larcombe Larcombe English Course.London B.78 H.J. Larcombe Larcombe English Course.London B.78 H.J. Larcombe Larcombe and Freemans English Course.London

1435

362

B.78

H.J.

Larcombe

Larcombe English Course.London

127

1436

363

127

1437

364

128

1434

361

129

1423

338

129

1424

339

129

1425

340

129

1426

341

130

1432

374

130

1471

373

131

1380

344

132

1749

524

133

1777

698

134

1738

523

68
1

135

1499

S/2129

136

1344

84

137

1396

441

138

1764

598

139

1567

597

140

1739

616

141

1758

600

142

1368

314

143 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 B.109 B.109 B.109 B.109 B.109 Richard Ferdinand Konrad Karl Susanne B.109 Maria B.109 Walter Weber Beermann Le Mang Hirt Duden Echardt Engelmann B.109 Walter Weber B.109 Heinrich Brmse B.109 Rudolf Brack B.109 Klaudius Bojunga B.109 Klaudius Bojunga B.108 B.106 B.101 Ettore Allodol B.100 Pasquale Leonett B.99 Luigi Morandi Grammatca Italana Parava.Torino ll Nostro Idoma 2 nci Cilt. Napoli 1934 La Grammatca Degl Italan. Frenze 1935 The Teachng of English in England. London 1934 Obictives in English Work. (Daktilo) Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. B.98 Raffaello Fornaciari Grammatica Della Lingua taliana. Frenze B.97 Giuseppe Lipparini l Libro dtalino. Milano 1935 B.96 Teachers Guide to Child Development no:26 Washington 1930

1326

309

B.95

Mary Dabney

Davis

Nursery Schools. Washington 1933

144

1298

313

145

1903

541

146

1901

508

147

1904

684

148

1902

510

149

1905

511

150

1770

540

151

1755

635

152

1781

581

152

1782

561

152

1783

587

69

152

1785

650

152

1787

578

152

1788

564

152

1789

641

152

1790

577

152

1791

620

152

1792

125

152

1793

622

152

1794

611

152 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.109 B.109 B.109 B.109 B.109 Wilhelm Friedrich Otto Otto Otto B.109 Wilhelm B.109 Willi Hopff Jahn Jahn Kluge Lyon Lyon Lyon B.109 Willi Hopff B.109 Willi Hopff B.109 Willi Hopff B.109 Willi Hopff B.109 Will Hopff B.109 Ferdinand Hirt B.109 Rudolf Hildebrand B.109 Oswald Mller B.109 Oswald Mller Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. B.109 Theodor Gerhards Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri.

1796

602

B.109

Friedrich

Florstedt

Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri.

152

1797

579

152

1798

625

152

1799

639

152

1801

572

152

1802

124

152

1803

595

152

1804

594

152

1805

593

70

152

1806

596

152

1807

599

152

1808

95

152

1809

624

152

1810

623

152

1811

78

152

1812

704

152

1813

618

152

1814

619

152 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 B.109 B.109 B.109 B.109 B.109 Ludwig Wolfsteller Wilhelm Eduard Eduard B.109 Gustaw B.109 Ferdinand B.109 Wilhelm Meyer Reinhold Stephan Stterlin Martin Ewald Wagner Wagner B.109 Hans Schulz B.109 Emil Otto B.109 Moritz Diesterweg B.109 Carl Meyer B.109 Johannes Meyer B.109 Johannes Meyer B.109 Otto Mensing B.109 Otto Mensing Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. B.109 Otto Lyon Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri.

1815

617

B.109

Otto

Lyon

Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri.

152

1816

640

152

1819

584

152

1820

621

152

1821

585

152

1822

586

152

1823

93

152

1824

566

152

1826

657

71

152

1828

663

152

1829

582

152

1830

626

152

1831

580

152

1832

548

152

1833

583

152

1834

562

152

1836

590

152

1837

591

152 3 1 1 1 1 B.110 K.B. Barhin B.110 K.B. Barhin B.109 Wilh Meyer B.109 Hermann Werth Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. (Material Soveaniya prepodavateley russkogo yazka i literatur sredney kol. Redaktor: P.. Popovkin) Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. (Programm noalnoy kol.Redaktor: S.A. Kamenev) P.O. P.O. P.O. P.O. K.B. A.B. S.S.C.B. S.S.C.B. Afanasev Afanasev Afanasev Barhin apiro Afanasev Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. B.110 B.109 Hermann Werth Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri.

1838

589

B.109

Eduard

Wagner

Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin eserleri.

152

1839

601

152

1840

592

152

1841

98

153

1308

304

153

1309

305

153

1373

324

B.110

153 1 1 1 1 1 1 1 1 B.110 B.110 B.110 B.110 B.110 B.110 B.110

1381

323

B.110

72

153

1398

301

153

1399

306

153

1400

327

153

1401

326

153

1421

302

153

1474

303

153

1680

80

153

1681

81

153

1948

550

B.110

S.A.

Kamenev

Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. (Programm noalnoy kol.Redaktor: S.A. Kamenev) Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. (konalovskogo, P.P. Muratov) Rusa 13 Adet Muhtelif Hacimde ve deiik Melliflerin Eserleri. (N.. Romanov, V. Falieev. Redaktor: S. Abramov. Moskva, Pedrograd 1923) Rusa (Mustfa Kemal. Put novoy Turtsii.)Moskova 1929-34

153

2385

815

B.110

P.P.

Muratov

153

2388

819

B.110

N..

Romanov

153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.123 B.124 Ernest Weekley B.124 a B.123 a B.122 B.121 B.120 Otto Bernard Lionel Henry Maximilian Ali Nazma B.119 Yaync P.S. B.118 William Alexander King Jespersen Henderson Sweet Berlitz Yiit Craigie B.117 Otto Jespersen B.116 Owen Barfeld B.115 William Alexander Craigie B.114 Richard Chenevix Trench B.113 Mabel Clare Hermans B.112 Henry Cecil Wyld

4117

1908

B.110

154

1779

654

The Hstorcal Stude of the Mother Tongu. London 1931 Studes n Grammar. Newyork 1924 On the Study of Words. London The Pronuncaton of Englsh. Oksfort 1924 History n Englsh Words.London 1933 The Phlosophy of Grammar. London 1935 Englsh Spellng. London 1928 Memoranda on Curriculum. II-Englsh. London 1934 Growth and Structure of the Englsh Language. Oksford 1935 The Englsh Way. London 1934 Englsh Grammar. London 1930 Deuxieme Lvre Pou LEnsgnment du Franais.1926 La Glef du Franais. Parties du Maitre. stanbul 1933 The Primary School. London 1931 Words and Names. London 1933

155

1743

512

156

1772

702

157

1737

529

73

158

1732

516

159

1747

609

160

1736

690

161

1750

627

162

1746

513

163

1742

527

164

1768

688

165

1849

674

166

1899

658

167

168

1776

526

169 1 1 2 1 1 1 1 1 1 B.130 Claude Auge B.128 a B.128 Otto Jespersen B.127 a Memet Ali Uluergven B.127 a Memet Ali Uluergven B.127 Henry Sweet B.126 a Pierre Jean Rousselot B.126 F.M. Stenton Introduction to the Survey of English Placenames. Part 1. Cambridge 1933 Principes de Phonetique Experimentale. Paris 1924 A New English Grammar. Oksfort 1931 Franszcada Cmleler ve bareler.stanbul 1935 Franszcada Cmleler, Siglar ve Zamanlar.stanbul 1935 Language. London 1934 Yeni Kelimeleri Nasl Kullanmalyz. Ankara 1935 B.125.a Bekir obanzade Trk Dili ve Edebiyatnn Tedris Usul. Birinci Ksm. Bak 1926

1754

691

B.125

R.B.

Morgan

A New English Grammar for Junior Forms. London 1935

170

1322

253

171

3167

1383

172

1594

615

173

1767

528

174

1895

576

174

1896

574

175

1570

612

176

1716

470

177

1842

534

74
1 B.130 Claude Auge 1 B.130 Claude Auge 1 B.130 Konstantinos Barbates 1 B.130 Konstantinos Barbates 1 B.130 Ali Ekrem Bolayr 1 B.130 Charles Bruneau

Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.)

177

1843

538

177

1844

535

177

1845

38

177

1846

40

177

1853

701

177

1855

638

177

1856

637

B.130

Charles

Bruneau

Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.)

177

1857

695

B.130

Ferdinand

Brunot

177

1858

643

B.130

Ferdinand

Brunot

177

1859

685

B.130

Ferdinand

Brunot

177

1862

537

B.130

Jean Jacques

Dussouchet

177

1863

543

B.130

Jean Jacques

Dussouchet

75
1 B.130 Jean Jacques Dussouchet 1 B.130 Jean Jacques Dussouchet 1 B.130 Felix Alcan 1 B.130 Alfred Mame 1 B.130 Alfred Mame 1 B.130 Fleury Larive

177

1864

531

B.130

Jean Jacques

Dussouchet

177

1865

532

177

1866

533

177

1867

607

Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.)

177

1869

699

177

1872

700

177

1874

542

177

1875

536

B.130

Fleury

Larive

Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.)

177

1877

145

B.130

Emile

Littre

177

1878

652

B.130

Charles Leon

Maquet

177

1879

651

B.130

Charles Leon

Maquet

177

1880

649

B.130

Charles Leon

Maquet

177

1881

645

B.130

Charles Leon

Maquet

76
1 B.130 Charles Leon Maquet 1 B.130 Charles Leon Maquet 1 B.130 Charles Leon Maquet 1 B.130 Adolphe Mironneau 2 1 1 B.131 a B.131 a Zeki Sedat Vedat rs B.130 Jakop Schellens

177

1882

644

177

1883

648

177

1884

647

Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Franszca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif melliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacmdadr.) Revue Internationale de LEnseigment. Paris 1935 Revue nternationale de Ienseignement

177

1885

671

177

1894

129

178

1498

S/2130

178

1667

2130

179 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 424 B.19 d Rauli B.143 M.S. Kanaev Freilitz B.142 Hamit Zbeyr Koay B.141 ev. Bahattin B.140 A. Gleye B.139 John Dyneley Prnce B.138 a B.136 a Sadri Maksudi Arsal Trk Dili in. 1930 Etimoloji, Morfoloji ve Fonetik Bakmndan Trk Dili.Ankara Materials for a Sumerian Lexicon. Leipzig 1908 Hettttssche Studien. Leipzig 1910 Arapa Sarf ve Nahiv.stanbul 1908 Kitab- emsile. stanbul 1857. Dar-d tbaatil amire. Altay Dili Grameri (Bu eser aslndan Trkeye evrilmi ve daktilo edilmitir.) Trkmen Airetleri. stanbul 1918. Almancadan Tercme B.136 .A. Uhantey B.135 Paul Brnnle B.135 a Ahmet Caferolu B.134 b B.134 b Trk Halk Edebiyat Ansiklopedisi. stanbul Trk Halk Edebiyat Ansiklopedisi. stanbul Trkede Da Lahikas. stanbul 1929 Trkischer Spranhfhrer.Leipzig 1916 uva Grameri zeti. Bu Kitap Aslndan Trkeye evrilmi ve Daktilo Edilmitir. B.134 a Societe des Etudes Hittites et Asiatiques Revue Hittite et Asiatique. Paris

1579

569

B.132 a

Bedrich

Hrozny

Les Inscriptions Htttes Heroglyphques. 2nci Nsha. Leipzig 1934

180

3555

S/2121

181

2552

86

181

2553

87

182

1619

452

183

1617

707

184

1705

708

185

1606

490

186

1636

457

187

1947

631

188

1931

552

189

1923

588

77

190

1940

668

191

1650

1843

192

418

372

* almada listenin; 4, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 63, 83, 86, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 152, 153, 174, 177, 178 ve 181. Sra numaralar mkerrer verilmitir.

ZARI 3. LSTE: EDEBYAT TARHLER (REMZ C)

TEREKE SIRA NO YAZARI


Mehmet Fuat Mehmet Fuat Mehmet Fuat Mehmet Fuat smail Habib smail Habib Mehmet Fuat Ahmet Cevat smail Hikmet Ali Canip Mehmet Fuat Reat Nuri Reat Nuri Mehmet Fuat smail Habib Nushet Haim Ahmet Talat Ahmet Talat Abdlbaki Hfz Tevfik Nak. Yusuf erif Kprl Gntekin Gntekin Kprl Sevk Sinanolu Onay Onay Glpnarl Gnensay Klcel Yntem Ertaylan Emre Kprl Sevk Sevk Kprl Kprl Kprl Kprl

K. NO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 C.14 C.13 C.12 a C.12 C.11 b C.11 a C.11 C.10 C.9 C.9 C.8 C.7 C.6 C.5 d C.4 C.3 C.3 C.2 C.2 C.1 C.1

ANITKABR ANKAYA ADET REMZ EV

KTABIN ADI
Trk Edebiyatnda lk Mtasavvflar. stanbul 1918 Trk Edebiyatnda lk Mtasavvflar. stanbul 1918 Trk Edebiyat Tarihi. stanbul 1926 Trk Edebiyat Tarihi. stanbul 1926 Trk Teceddt Edebiyat Tarihi. stanbul 1924 Trk Teceddt Edebiyat Tarihi. stanbul 1924 Trk Edebiyat Tarihi. stanbul 1920 Trkede Kelime Tekili. Ankara 1933 Yunan Edebiyat Tarihi. stanbul 1928 Edebiyat Lise 1. stanbul 1929 Kayk Kul Mustafa ve Gen Osman Hikayesi. stanbul 1930 Fransz Edebiyat Antolojisi. stanbul 1929 Fransz Edebiyat Antolojisi. stanbul 1930 XVI Asr Sonuna Kadar Trk Saz airleri. stanbul 1930 Edebi Yeniliimiz Lise 3. stanbul 1931 talyan Edebiyat Tarih Antoloji. Cilt 1. stanbul 1933 Trk iirlerinin Vezni. stanbul 1933 ankr aiirleri. ankr 1930 Kaygusuz. stanbul 1932 Trk Edebiyat Nmuneleri. stanbul 1926 Rnesanstan Beri Avrupa Edebiyat Muhtasar Tarihi. stanbul 1928

2616

1497

2617

1508

2823

926

2824

935

2832

908

2833

909

2825

934

1703

455

3015

1110

78

10

2835

911

11

2610

931

12

2934

1109

12

2934

1113

13

2640

930

14

2830

912

15

3007

1107

16

2538

1105

17

2574

920

18

2609

922

19

2820

917

(Ek:7)

20

2544

1108

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C.28 C.29 C.28 C.26 b C.26 C.25 Toplayan C.23 C.22 b C.22 C.21 a S Halil Nimetullah Selim Nzhet Velet elebi Fatin Mehmet Fuat Yusuf Ziya Ali Canip Ali Canip Rza Es-Seyit Kprl Orta Yntem Yntem C.21 Fehim Sleyman Stirenof ztrk Gerek zbudak C.20 a Abdullah Battal C.20 Pertev Naili Borotav Taymas C.19 f Mahmut Mesut Koman C.19 e Besim Atalay C.19 d Hseyin Hsamettin Yaar C.19 c Krml Cafer Seydahmet Krmer C.19 b Ahmet Talat Onay C.19 a Sadettin Nusrat Ergun C.19 Ali Ekrem Bolayr C.18 Mehmet Fuat Kprl C.17 Mehmet Fuat Kprl C.16 Sadettin Nusrat Ergun XVII Asr Saz ahirlerinden Pir Sultan Abdal. stanbul 1929 XIX Asr Saz ahirlerinden Erzurumlu Emrah. stanbul 1929 XVII Asr Saz ahirlerinden Gevheri. stanbul 1929 Recaizade Mahmut Ekrem Bey. Namk Kemal Hayat ve iirleri. stanbul 1933 Ak Tokatl Nuri. ankr 1933 Dilde Fikirde te Birlik. stanbul 1934 Paa Armaan. Eski Trke El Yazs. 1934 Trk Bykleri veya Trk Adlar. stanbul 1935 Orhun Alfabesinin Anadoludaki zleri. Konya 1933 Krolu Destan. stanbul 1931 Finili ve Findili. Ankara Konferans. Sefinetuara. stanbul 1843 Yeni Trk Harflerile Trk Dilini renmee Mahsus Rehber Kitab. Sofiya 1933 Bu Gnk Dilimiz. stanbul 1930 Halk airleri ve Karacaolan. Konya 1927 Trk Diline Methal. stanbul 1923 Tezkere Hatimetlear. stanbul 1855 Azeri Edebiyatna ait Tetkikler. Baku 1926 Seyrani.stanbul 1933 Epope. stanbul 1930 Epope. stanbul 1927 Tezkeri Rza.stanbul 1900 C.15 a William James Durant Ves et Doctrnes des Phlosophes. Paris 1932

2829

921

C.15

Mustafa Nihat

zn

Metinlarle Muasr Trk Edebiyat Tarihi Lise 3. stanbul 1930

22

124

155

23

2647

927

24

2585

928

25

2590

929

26

2549

1515

27

2631

940

28

2560

1033

29

69

1506

30

1711

489

31

3429

1542

79

32

1656

474

33

1549

297

34

1950

559

35

2819

946

36

1682

480

37

1670

487

38

2589

958

39

1649

484

40

2834

965

41

2821

1041

42

2657

1046

43

2546

385

43

2547

411

44

2652

1599

45 1 1 1 1 1 1 1 1 56 C.41 Hasan Ali Ycel C.39 Edouard Toulouse C.38 Maurice Ajam La Parole en Puplic. Paris Introduction Generale:...Emille Zola. Paris 1896 Mevlanann Rubaileri. stanbul 1932 C.37 Emile Faguet C.36 b Mehmet Fuat Kprl C.36 a Sadettin Nusrat Ergun Karacaolan Hayat ve iirleri. stanbul 1933 Trk Dili ve Edebiyat Hakknda Aratrmalar. stanbul 1934 Dix-Neuveme Segle Etude Ltterares. Paris 1887 C.34 Dmitriy Sergeevi Merejkovskiy Compagnons eternels. Traduit du russe par Maurice. Paris 1922 C.33 a Hilmi Ziya lken Trk Tefekkr Tarihi. stanbul 1933

2831

1061

C.32 a

smail Habib

Sevk

Neler Dediler. Tenkitler ve Cevaplar. stanbul 1928

46

207

160

47

2536

1603

48

2606

1091

49

2822

1087

50

2921

1233

51

2516

1234

52

2992

1612

53

2618

867

* alma srasnda listenin; 12 ve 43. Sralarna mkerrer numara verilmitir.

80

4. LSTE: UMUM TARHLER (REMZ D)

TEREKE SIRA NO SAYI KTABIN ADI


Berther Pett Wells Wells Wells Wells Wells Le Bone Lenormant Rambaut Grousset Charlesworth Altnay Altnay Ali Reat Ali Reat Eugene Eduard Eduard Gavagnac Meyer Meyer Tableaux dHistore Generale. Paris 1930 DHistore Generale des Peuple Tome Prepiyer. Paris 1925 Esqusse de LHstore Universelle. Paris 1925 The Outline of History. London 1925 The Outline of History. London 1925 Cihan Tarihinin Umumi Hatlar. stanbul 1927-1928 Cihan Tarihinin Umumi Hatlar. stanbul 1927-1928 La Cvlsaton des Arabes. Paris 1884 Hstore Angnne de LOrent 1. Cildi. Paris 1881 1 1 1 2 2 5 5 1 1 12 2 11 1 1 1554 1 1 3 1 D.16 D.16 D.15 D.14 1 EK.20 D.13 D.13 D.12 b Cook Adcock Ahmet Refik Ahmet Refik D.12 a Rene D.12 Lavisse D.11 Franois D.8 Gustave D.6 Herbert George D.6 Herbert George D.5 Herbert George D.5 Herbert George D.4 Herbert George D.2 Maxime D.1 J.

K. NO

ANITKABR ANKAYA

REMZ EV

YAZARI

3077

1290

3494

1678

3103

1294

3104

1297

3105

1298

3812

1758

3813

1760

81

4072

1962

3508

1669

10

3084

1296

Hstore Generale du IV Segle Nos Jours. Paris 1922 Hstore de LExtreme-Orent. Paris 1929 The Cambrge Ancient Hstory. Cambrdge 1926-30 Umumi Tarih Tarihi Kadim-Kurunu Vusta. stanbul 1926 Umumi Tarih Tarihi Kadim-Kurunu Vusta. stanbul 1926 Umumi Tarih Lise 3. stanbul 1929 Umumi Tarih Lise 3. stanbul 1929 Hstore de LAtiquite. 1 Javan. Paris 1917 Hstore de LAntquite. Paris 1912 Hstore de LAntquite. Paris 1926

11

3843

2047

12

3460

1684

13

3075

1304

14

3076

1313

15

3064

16

3065

1311

17

3461

1672

18

3515

1635

(Ek:8)

18

3516

1625

19 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 D.19 h D.19 i D.19 g D.19 f D.19 e D.19 d smail Hami Ahmed nNesevi smail Hakk Maarif V. A.Baha Mehmet Fuat Gkolu Kprl D.19 c T.T.C. Daniment ehabettin Uzunarl D.19 b Hseyin Namk D.19 a Memduh Yavuz Ssl Orkun D.19 T.T.C. D.18 f Gaffar Totaysalgr D.18 f Gaffar Totaysalgr D.18 e Cihangir Zeynelolu D.18 d Emil Ludwig D.18 c Enver Behnan apolyo Attila. Ankara 1934 Wilhelm der Zweite. Berlin 1928 irvan ahlar Yurdu. stanbul 1931 Konyada Eti Tapnaklar. Konya 1935 Konyada Eti Tapnaklarndan Gargara kizin Eti Tapna. Konya 1936 Tarih Kitaplarnn Albm. Erefoullar Tarihi. Beyehir Klavuzu. Konya 1934 Ouzlara Dair. Ankara 1935 Birinci Trk Tarih Kongresi Zabtlar. stanbul 1932 Trklerle Hind-Avrupallarn Mene Tarihi. Cilt 1. stanbul 1935 Celalittin Harezemah. stanbul 1934(ev.N.Asm Yazksz) Kitabeler. Afyon Karahisar Vesaire. stanbul 1929 Trk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi. Temmuz 1933 - Temmuz 1934 stanbul Etnografyas. stanbul 1934 Les Orgnes de LEmpire Ottoman. Paris 1935 D.18 b Enver Behnan apolyo D.18 a Maarif V. D.18 Trk Tarih Tet.Cem. D.18 Trk Tarih Tet.Cem. Tarih. Orta Mektep in. stanbul 1933 Tarih. Orta Mektep in. stanbul 1933 Lise Orta Mektepler in Tarih Sorular. stanbul 1935 Alas. Kk Tarihi Hikayeler. Ankara 1934 D.18 Trk Tarih Tet.Cem. Tarih. Orta Mektep in. stanbul 1933 D.18 T.T.C. Tarih. 1 ila 4 Cilt. stanbul 1934

3087

1299

D.17

Ernest

Lavisse

Tarihi Umumi IVnc Asrdan Zamanmza Kadar I. Cilt. stanbul 1926

20

3099

1306

21

1478

277

21

1479

278

21

1480

279

22

1481

433

23

2759

923

24

4207

1516

25

3717

1567

26

3820

1829

27

3543

1643

82

28

3544

1637

29

30

4204

2009

31

1555

436

32

3918

1847

33

1624

466

34

4209

1512

35

1597

560

36

2097

S/2135

37

2076

723

38

4058

1859

39 1 1 1 1 4 1 1 1 3 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a D.25 Ali Reat Armand Macaya J.B.G. E.H.Antoine S. Ferdinand Avezac D.24 Rene D.23 a Mehmet Ayas D.23 Hermann Pinnow shaki Grousset D.22 Ahmet Refik Altnay D.21 a Yusuf Akura D.21 Ahmet Refik Altnay D.20 a T.T.C. D.20 Rene Dussaud D.19 r C.H.F. D.19 p M.Fahrettin Bael Sivas Blteni. Sivas 1935 Mardin Halkevi Bror. Mardin 1935 Les Cvlasatons Prehelleques dans le Bassn de la Mer Egee. Paris 1914 Tarih. Cilt 1-la 3. stanbul 1931 Byk Tarihi Umumi. Cilt 1 ila 6. stanbul 1912 Zamanmz Avrupa Siyasi Tarihi. Ankara 1933 Umumi Tarih. Kurunu Kadime. stanbul 1928 Geshite des Alterstum. Leipzg 1928 del-Oural. Paris 1933 Les Cvlsatons de LOrient. Paris 1930 Asr Hazr Tarihi. Lise Son Snf. stanbul 1926 Afrique.Paris 1844 (LUnivers: Katalog 3506, 3296, 3475 ve 4272 birlikte ciltlenmitir.) Bory de Saint- Histoire et description des iles de lOcean.Paris Vincent 1839 (LUnivers) Carette Cherubini Denis Algerie.Paris 1856 (LUnivers: Katalog 3271, 3196 ve 4265 birlikte ciltlenmitir.) Nubie.Paris 1847 (LUnivers: Katalog 3156 ve 3283 birlikte ciltlenmitir.) Bresil. Paris 1846 (LUnivers: Katalog 3171 ile birlikte ciltlenmitir.) D.19 o smail Hami Daniment D.19 n Mahail Cachr D.19 m Mrl.Tirpitz Tirpiin Hatrat.(ev.Sait Talat Halman stanbul 1932) Besarahieala Gagauzlaara Istoreasa.Chiinau 1934 Anadolu Trk Tarihi. Cilt 1 Eski El Yazmas D.19 l Sait Talat Halman Umman ve Hint Denizleri Hakimiyeti ve Trkler.stanbul 1934 D.19 k Otto Weber Die Kunst der Hethter. Berlin

3168

1357

D.19 j

M.Niyazi

Erenbilge

Habeli. stanbul 1936

40

3505

1671

41

1106

274

42

1247

1489

43

3601

1814

44

3956

2026

45

3422

S/2102

46

1318

300

47

3477

1628

48

3100

1307

49

3069

1303

83

50

3560

1810

51

3070

1308

52

1450

312

53

3668

1819

54

2312

745

55

3061

1316

56

3118

1395

56

3125

1403

56

3132

1401

56

3138

1406

56

3151

1404

56 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a Xavier Claude Antoine Amedee Jean Louis D.25 a Jean Pierre G. D.25 a Philippe Franois D.25 a Frederic Lacroix Le Renaudiere Pauthier Raymond Rozet Tardieu Yanoski Dubeux D.25 a Frederic Lacroix D.25 a D.25 a J.C.Ferdinand Hoefer D.25 a J.C.Ferdinand Hoefer D.25 a Cesar Famin D.25 a Cesar Famin D.25 a Adolphe P. Dubois de Jancigny Japon, ndo-Chine, Empire Birman.Paris 1850 (LUnivers) Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos-Ayres. Paris 1840(LUnivers: Katalog 3219 ile birlikte ciltlenmitir.) Colombie et Guyanes. Paris 1846 (LUnivers: Katalog 3151 ile birlikte ciltlenmitir.) Afrique, Australe, Cap de Bonne-Esperance, Congo etc...(LUnivers) Paris 1848 Etats tripolitains. Paris 1856 (Lunivers: Katalog 3132, 3271 ve 4265 birlikte ciltlenmitir.) les de lAfrique. Paris 1848.(LUnivers) Patagonie, Terre-du-Feu et archipel des Malouines. Paris 1840 (LUnivers: Katalog 3170 ile birlikte ciltlenmitir.) Perou et Bolivie. Paris 1843 (LUnivers: Katalog 3226 ile birlikte ciltlenmitir.) Mexique et Guatemala. Paris 1843 (LUnivers: Katalog 3220 ile birlikte ciltlenmitir.) Bazin: Chine moderne ou description historique. Paris 1853(LUnivers) Afghanistan. Paris 1848 (LUnivers: Katalog 3837 ile birlikte ciltlenmitir.) Alger. Paris 1856 (Lunivers: Katalog 3132, 3196 ve 4265 birlikte ciltlenmitir.) Senegambie et Guine.Paris 1847 (LUnivers: Katalog 3138 ve 3156 birlikte ciltlenmitir.) LAfrique chretienne. Paris 1842 (LUnivers: Katalog 3506, 3118, 3475 ve 4272 birlikte ciltlenmitir.) La Perse. (LUnivers) Paris 1841 D.25 a G.Lois Domeny de Rienzi Oceanie ou cinqueme partie du monde. Paris 1843(LUnivers)

3156

1406

D.25 a

Noel

Desvergers

Abyssinie. Paris 1847 (LUnivers: Katalog 3138 ve 3283 birlikte ciltlenmitir.)

56

3158

1397

56

3159

1398

56

3170

1400

56

3171

1404

56

3195

1402

56

3196

1401

56

3201

1396

56

3219

1400

84

56

3220

1405

56

3226

1405

56

3258

1399

56

3264

1407

56

3271

1401

56

3283

1406

56

3296

1395

56

3473

1698

56

3475

1395

D.25 a

Jean

Yanoski

LAfrique chretienne. (LUnivers: Katalog 3506, 3118, 3296 ve 4272 birlikte ciltlenmitir.) Carthage Paris 1844 Chaldee, Assyrie, Medie, Babylonie, Mesopotamie, Phenicie, Palmyrene. (LUnivers) Paris 1852 talie ancienne. (LUnivers)Paris 1855 Histoire de la Numidie et de la Mauritanie... (LUnivers: Katalog 3118, 3296, 3475 ve 4272 birlikte ciltlenmitir.) Paris 1842 Palestine. (LUnivers) Paris 1845 Grece. (LUnivers) Paris 1861 Syrie ancienne et moderne. (LUnivers) Paris 1848 talie. (LUnivers: Katalog 3688 ile birlikte ciltlenmitir) Paris 1857 Grece depuis la conquete... (LUnivers) Paris 1860 Provinces danubiennes et roumaines. (LUnivers) Paris 1856 Russie. (LUnivers) Paris 1846 le de Sardaigne. Paris 1839 (Lunivers: Katalog 3640, 3681 ve 3689 birlikte ciltlenmitir.)

56 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a Leon Marie Philippe A.Henri Constant Frederic Louis D.25 a D.25 a Ferdinand Friess-Colonna Galibert Golbery Hasselt Lacroix Lacroix D.25 a Le Chevalier D.25 a Jean Marie Chopin De Gregory Denis D.25 a Jean Marie Chopin D.25 a Alexandre Blanchet D.25 a Le Chevalier Artaud D.25 a Jean Yanoski D.25 a F.C.H.Laurent Pouqueville D.25 a Salomon Munk D.25 a Louis Lacroix D.25 a Firmin Didot Freres

3495

1696

D.25 a

J.C. Ferdinand

Hoefer

56

3500

1694

56

3506

1395

56

3519

1699

56

3528

1701

56

3552

1700

56

3571

1720

56

3589

1695

85

56

3599

1725

56

3600

1726

56

3620

1718

56

3626

1721

Portugal. Paris 1846 (LUnivers) Histoire de la Corse, depuis les temps les plus... (Lunivers: Katalog 3620, 3681 ve 3689 birlikte ciltlenmitir.) Angleterre. Paris 1842 (LUnivers) 1844 Histoire et description de la Suisse et du Tyrol. (LUnivers)Paris 1839 Belgique et Hollande. Paris 1844 (LUnivers) les Baleares et Pithyuses. (Lunivers: Katalog 3620, 3640 ve 3689 birlikte ciltlenmitir.) Paris 1854 les de la Grece. Paris 1853 (LUnivers)

56

3640

1718

56

3641

1727

56

3644

1724

56

3658

1723

56

3681

1718

56

3682

1719

56 1 1 Lavallee Lavisse Le Bas Le Bas Le Bas Le Bas Roux Dubeux Xavier Raymond Pauthier Desvergers Jules von Gaver Freres Allemagne. Paris 1839 (LUnivers) Etats de la confederation germanique pour faire suite a lhistoire generale de lAllemagne. Paris 1843 (LUnivers) France. Paris 1843 (LUnivers) Suede et Norwege. Paris 1841 (LUnivers) Villes Anseatiques (LUnivers) Paris 1844 Tartarie, Beloutchistan, Boutan et Nepal. Paris 1848 (LUnivers: Katalog 3264 ile birlikte ciltlenmitir.) nde. (LUnivers) Paris 1845 Chine ou description hisroique, geographique et litteraire de ce vaste empire, dapres des documents chinois.Paris 1853 (LUnivers) Arabie.. Avec une carte de lArabie et note ... (LUnivers) Paris 1847 Turquie. (LUnivers). Paris Egypte, depuis la conquete des Arabes ... Sous la domination de Mehemet Aly,... Paris 1848. (LUnivers) Firmin Didot Firmin Didot Louis Jean Freres Frank Yanoski Egypte, depuis la conquete des Arabes ... Sous la domination de Mehemet Aly,... Paris 1877. (LUnivers) Tunis. Paris 1856 (Lunivers: Katalog 3132, 3196 ve 3271 birlikte ciltlenmitir.) Histoire de la domination des Vandales en Afrique. (LUnivers: Katalog 3506, 3296, 3475 ve 3118 birlikte ciltlenmitir.) Paris 1842 D.25 a Espagne. Paris 1844 (LUnivers) Le Grand Frederic. Paris 1899 (LUnivers) 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D.25 a D.25 a J.M.Jouannin D.25 a Noel D.25 a J.Pierre Guillaume D.25 a A.P.Dubois de Jancigny D.25 a Louis D.25 a Rochelle D.25 a Philippe D.25 a Philippe D.25 a Philippe D.25 a Philippe D.25 a Ernest D.25 a Joseph Adrien Felix D.25 a Joseph Lavallee Espagne. Paris 1854 (Lunivers: Katalog 3620, 3640 ve 3681 birlikte ciltlenmitir.)

3688

1720

D.25 a

La Selle

Sicile. Paris 1857(Lunivers: Katalog 3571 ile birlikte ciltlenmitir.)

56

3689

1718

56

3690

1716

56

3692

1550

56

3695

1729

56

3696

1728

56

3697

1715

56

3698

1722

56

3777

1717

56

3837

1407

86
1 1 1 D.25 a D.25 a

56

3838

2070

56

3850

2069

56

3962

2016

56

4038

2017

56

4263

2068

56

4264

2072

56

4265

1401

56

4272

1395

56

4276

2067

D.25 a

Ferdinand

Denis

Les Californes. Paris 1849 (LUnivers: Katalog 4280, 4284 ve 4285 ile birlikte ciltlenmitir.) Possessions aglaises dans lAmerique du Nord. Canada, Nouveau Brunswick, Nouvelle Ecosse, Acadie. (LUnivers: Katalog 4276, 4284 ve 4285 ile birlikte ciltlenmitir.) Paris 1849 Histoire des Antilles et des colonies franaises, espagnoles, anglaises, danoises et suedoises. (LUnivers: Katalog 4276, 4280 ve 4285 ile birlikte ciltlenmitir.) Paris 1849 Suite des Etats-Unis, depuis 1812 jusqua nos jours. (LUnivers: Katalog 4276, 4280 ve 4284 ile birlikte ciltlenmitir.) Paris 1849 Etats-Unis dAmerique. (LUnivers) Paris 1853 Hstore de la Grece Ancienne. Paris 1934 La Cvlsaton Romaine. Paris 1930 Hstore du Peuple DIsrael. Birinci Cilt. Paris LEmpire Roman. Paris 1929 La Conquete Romane. Paris 1927 La Grece et LOrent des Guerres Mediques a la conquete romaine. Paris 1928.

56

4280

2067

D.25 a

Frederic

Lacroix

56

4284

2067

D.25 a

Ellias

Regnault

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.37 D.38 D.36 D.35 D.34 D.33 b D.33 a Leon Georges Eugene Louis Henri Eugene Jacques D.33 Edmond D.32 Vermeil Lamouche Maspero Cavagnac ValleePoussn Maspero Cavagnac Zeiller D.31 Pierre D.31 Pierre D.30 Andre Pganol Roussel Roussel D.29 Augene Albertn D.28 Ernest Renan D.27 Leon Homo D.26 Jean Hatzfeld D.25 a J.B.Gaspard Roux de Rochelle

4285

2067

D.25 a

Ellias

Regnault

56

4286

2066

57

3490

1640

58

3496

1638

87

59

3531

1686

60

3456

1689

61

3526

1693

62

3532

1642

63

3533

1690

La Grece et LOrient. Paris 1928 Les Premieres Cvlsatons. Paris 1929 LEmpire Allemand. 1871-1900. Paris 1926 Hstore de la Turquie. Paris 1930 La Chine. Paris 1925 Le Monde Mediterraneen. Paris 1929 Indo-Europeens et Indo-raniens LInde Jusquevers 300 av.J.-C. Paris 1924 La Chne Antque. Paris 1927 La Pax Romane. Paris 1928 LEmpre Roman et L...lse.Paris 1928

64

3530

1641

65

3808

1743

66

4067

2013

67

3848

2081

68

3463

1691

69

1943

614

70

3514

1687

71

3464

1688

72

274

191

73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.58 D.60 D.56 D.55 D.54 D.53 D.52 c Louis Mc. Leon Edmond Jacques Lucien Alexandre D.52 b Halphen Knley Lomouche Perrier Morgan Febvre Moret D.52 a Eugene D.52 Herbert Henry D.52 Herbert Henry D.51 D.50 Sleyman Hsn Marcel Gowen Gowen Cavagnac D.49 Charles Leonard Woolley D.40 a Joseph Peres D.48 Eugene Cavagnac D.47 Lucien Chevaller D.46 Helene Metzger D.45 Leon Ambard D.44 Samuel Rocheblave D.43 Paul Vaucher D.42 Louis Langlos LAmerque Pre-Colomba Enne et la Conquete Europeenne. Paris 1928 Le Monde Anglo-Saxon at Xx e Secle. Paris 1926 Les Arts Plastques. 1500 A 1815. Paris 1928 La Bologe. Paris 1930 La Chme. La Cvsaton Muropeenne. Paris 1930 La Musque. Paris 1928 Prolegomenes.Hstore du Monde. Paris 1922 Les Scences Exactes. Paris 1930 Les Sumerens. Paris 1930 Tarihi Alem. stanbul 1877 Egypte. Paris 1877 Hstore de LAse. Paris 1929 Hstore de LAse. Paris 1929 Le Monde Medterraneen. Paris 1929 Les Prem- Eres Civilisatons. Paris 1926 Les Barbares des grandes invasions aux conquetes turques du Xe siecle. Paris 1930 World Hstory To-Day. Newyork 1927 Hstore de la Turque. Paris 1934 La Texrre Avant LIstore.Paris 1921 LHumante Prehstorque. Paris 1924 La Terre et LEvoluton Humane. Paris 1932 Des Clans Aux Empres. Paris 1923 D.41 Lucien Bouvat LEmpre Mongol. Paris 1927 D.41 Lucien Bouvat LEmpre Mongol. Paris 1927 D.41 Lucien Bouvat LEmpre Mongol. Paris 1927 D.40 Augustin Flche La Chretente Medevale. Paris 1929

3846

2061

D.39

Luouis

ValleePoussn

LInde aux Temps des Maryas et des Barbares, Gre. Paris 1930

74

3638

1747

75

3828

2059

76

3829

2060

77

3830

2063

78

4281

2062

79

3807

1745

80

2354

748

81

2062

720

82

2033

722

83

2426

750

84

3465

1646

88

85

1967

721

86

3549

1644

87

3092

1321

88

89

3840

2057

90

3841

2071

91

3462

1685

92

3529

1692

93

3653

1748

94

3088

1322

95

4066

1910

96

2087

724

97

2085

730

98

417

335

99

614

343

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 D.101 D.102 D.89 a D.92 D.90 b D.90 D.89 D.84 Paul Ali Reat Ahmet Refik Augustin Herbert George Hseyin Namk Mehmet efik Hasan Fehmi Altnay Cabanes Wells Orkun Aker Turgal D.83 a Felix D.83 D.82 Charles Leonard D.81 A. D.80 Ali Reat Schemlzer Woolley Sayce Sartaux Rohrbach D.79 a Lois Pierre Anquetil D.79 Ferdinand Lot D.77 Clement Huart D.76 Vctor Chapot D.73 Joseph Declareul D.72 Leon Homo D.71 Albert Grener D.69 Jouguet LHellensation de LOrent. Paris 1926 Le Gene Roman Dans la Religon la Pensee et LArt. Paris 1925 Les Insttutons Poltuque Romanes. Paris 1927 Rome et LOrgansaton Du Drot. Paris 1924 Le Monde Roman. Paris 1927 La Perse Antique et la Civilisation iranienne. Paris 1925 La Fn du Monde Antque et le Debut du Moyen Age. Paris 1927 Precs de LIstore Unverselle au tableau hisrorique. Paris 1818 Kurunu Cedide Tarihi.Karlofa Muahedesinden Bukre Muahedesine Kadar ve 18 nci Asrda Avrupa. stanbul 1917 Geschits-Unterricht. Leipzg 1902 The Jumerians. Oxford 1930 The Httts. London 1925 Les Cvlsations Angnnes. Paris Die Geschichte der Menschheit. Leipzig 1914. Tarihi Umumi *2. Cilt*. stanbul 1914 Tarihi Medeniyet. stanbul 1912 Les Engmes de LIhstore. Paris A Short Hstory of the World. Leipzig 1923 Peenekler. stanbul 1933 anakkale Arburnu Savalar.stanbul 1935 Anadolu Selukileri. stanbul 1935 D.67 Andre Ridder Waldemar Deonna LArt en Grece. Paris 1924 D.63 Alexandre Moret Lonl et la Cvlsaton Egyptenne. Paris 1926

3470

1652

D.62

Louis Joseph

Delaporte

Le Mesopatamie. Paris 1923

101

3517

1704

102

2319

753

103

104

3489

1708

105

3497

1707

106

883

331

107

3468

1706

108

3498

1653

109

3509

1648

110

3457

1650

89

111

3890

1938

112

1470

375

113

3548

1659

114

115

3534

1657

116

3091

1324

117

3062

1325

118

3567

1802

119

3433

1595

120

3106

1326

121

4140

2041

122

1030

440

123

4223

1988

124 1 1 1 1 1165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.69 D.71 D.72 D.63 D.72 D.79 D.78 Vctor Ferdinand Joseph Alexandre Leon Albert Pierre D.77 Clement D.62 Louis Joseph D.60 Alexandre D.56 Jacques Morgan Moret Delaporte Huart Chapot Lot Declareul Moret Homo Grenier Jouguet D.78 Granet D.75 Henri Hubert D.74 Toutain D.70 Homo D.68 Gustave Glotz D.66 Auguste Faronais Jarde Victor D.65 Robin La Pensee Grecque. Paris La Formation du Peuple Grec. Paris 1923 La Cite Grecque. Paris 1928 LItala Prmtve et les Debuts de LImperialsme Roman. stanbul 1923 LEconome Antque. Paris 1927 Les Celtes et LExpanson Celtque. Paris 1932 La Cvlsation Chnose. Paris 1929 LHumante Prehstorque. Paris 1924 Des Calns Aux Empires. Paris 1923 Le Mesopatamie. Paris 1923 La Perse Antique et la Civilisation iranienne. Paris 1925 Le Monde Roman. Paris 1927 La Fn du Monde Antque et le Debut du Moyen Age. Paris 1927 Rome et LOrgansaton Du Droit. Paris 1924 Le Nl et la Cvlsation Egyptienne. Paris 1926 Les InstitutionsPolitique Romanes. Paris 1927 Le Gene Roman Dans la Religon la Pensee et LArt. Paris 1925 LInperialisme Magedonien. Paris 1926 D.64 Gustave Glotz 1 D.57 Joseph Vendryes Le Langage. Paris 1921 La civilisation Egeenne. Paris 1923 D.59 Eugene Pttard Les Races et LHstoire. Paris 1924 D.67 Andre Ridder Waldemar Deonna LArt en Grece. Paris 1924 D.19 s John Garstang The Hittite Empire. London 1929 D.105 George Montandon La Race Les Races. Paris 1933

3907

1518

D.103

Reit Saffet

Atabinen

Contribution a un Histoire Sine Cere DAttila. Paris 1934

125

2084

716

126

3483

1626

127

2319

753

128

2088

729

129

1572

130

3488

1654

131

132

3502

1703

133

3487

1649

134

135

90

136

3499

1655

137

138

2085

730

139

615

347

140

3470

1652

141

3498

1653

142

3468

1706

143

3509

1648

144

883

331

145

3518

1705

146

3497

1707

147

3489

1708

148

3503

1656

148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 289 D.90 a Gaston Camille Maspero D.88 a Figeac D.88 a Figeac Champollon D.88 g Charles Aimond D.88 f Charles Aimond D.88 d Charles Aimond D.88 c Humbert Le Moyen Age. Paris 1929 Lorent et la Grece. Paris 1927 La Fin du Moyen Age et la XVI. Segle. Paris 1927 Egypte Ancienne. Paris 1858 D.88 b Charles Aimond Histore Romaine. Paris 1928 D.88 b Charles Aimond Histore Moderne. 1715. Paris 1925 Histore Moderne. 1715-1815. . Paris 1927 D.88 a Develle D.76 Auguste Faronais Jarde Victor La Formation du Peuple Grec. Paris 1923 Histore Contemporaine de 1815 a Nos Jours. 1927 D.58 Lucien Febvre La Terre et LEvolution Humaine. Paris 1924 D.55 Generale LEvolution de LHumanite. Paris 1920

3504

1651

D.69

Pierre

Jouguet

LInperialisme Magedonien. Paris 1926

149

150

417

335

151

3502

1703

152

153

3557

1774

153

3558

1773

154

155

3559

1775

156

3455

1658

157

3556

1777

158

3466

1697

158

3467

1639

91

ChampollonEgypte Ancienne. Paris 1876 Figac Histoire Ancienne Des Peuples de LOrient. Paris

159

3513

1664

* alma srasnda listenin; 18, 21, 56, 153 ve 158. Sra numaralar mkerrer olarak verilmitir.

5. LSTE: TRK VE SLAM TARHLER (REMZ E)

TEREKE SIRA NO SAYI YAZARI


Feridun Ahmet Mehmet Subhi Garra Ahmet Vasf Abdlaziz Katip elebi Ch.E.De Ujfalvy de. Morgan Joseph Freiherr von Ahmet Cevdet Paa Ahmet Cevdet Paa Stanmey Mehmet Sadettin Eduard Heyck Gibbons Esterabadi Vasiliy Vladimirovi Barthold Bartolt Lane-Poole HammerPorgstall Karaelebizade Garra Tarihi. 1199 Mahasin l-asar ve hakayk l - ahbar. stanbul 1803 Sleymannme. Kahire 1832 Takvimt-tevarih. stanbul 1730 Mgratons Des Peuples Touranens. Paris 1873 La Prehstoire Orienta 1 ve 3 nc Ciltleri. paris 1927 Hstore de LEmpire Ottoman. Paris 1840 Tarihi Cevdet. Cilt 1-12. stanbul 1893 Tarihi Cevdet. Cilt 1- 12 . stanbul 1893 Dveli slamiyye. stanbul 1927(ev.Halil Edhem eldem) Tac t-tevarih. stanbul 1279-1280 (Katalog 3863 ve 4174 tek ciltte toplanmtr.) Mecmuai Mneaat. stanbul 1849 Sami, akir ve Suphi Tarihi. stanbul 1782

K. NO KTABIN ADI
2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 12 1 2 1 1 1 1 1 E.23 E.23 E.22 E.21 E.19 E.18 E.17 E.16 E.16 E.15 E.14 a E.14 E.12 E.11 E.9 E.6 E.5 E.1

ANITKABR ANKAYA

REMZ

EV

2787

852

4200

1965

3885

1972

4048

1971

4051

1970

92

4014

1973

10

3871

1974

11

3870

1849

12

4068

1978

13

4174

1977

14

3660

1842

Die Kreuzzge und das Lige Land. Leipzg 1900 Osmanl mparatorluunun Kuruluu. stanbul 1928 Bezmrezim. stanbul 1938 Ortaasya Trk Tarihi Hakknda Dersler. stanbul 1927 Orta Asya Tarihi Hakknda Dersler. stanbul 1927

15

16

17

3911

1994

(Ek:9)

18

19 1 1 1 1 8 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 10 E.43 E.42 a E.42 E.41 E.41 Asm Kk elebizade Asm smail Ahmet Ahmet Refik Joseph Freiherr von Kkelebizade Mneccimba Altnay HammerPorgstall E.40 Basri Gntekin E.38 Mirhont Dukakinzade E.37 Katip elebi E.36 V.Vladimirovi Barthold E.35 Ludwig Fekete E.34 a Ali Reat E.34 Ltfi Paa E.33 a Mustafa Celalettin E.33 Rza Nur E.32 Ltfi Vakanvis Ahmet Tarihi Ltfi. stanbul 1912 Trk Tarihi. stanbul 1924-1926 Les Turcs Anciens et Modernes. Paris 1870 Ltfi Paa Tarihi. stanbul 1925 Umumi Tarih. Lise 3. 1929 Trkische Schrften a dem Archve des Palat Nkolaus Esterhazy. Budapete 1932 Ulu Bey ve Zaman. stanbul 1930(ev.Tahirolu Akdes Nimet) Tuhfetlkibar fi Esfar il-bihar. stanbul 1903 Rauzatt-Us-Safa. Paris 1894 Le Monde Turc et sa mission historique de la premiere humanite de langue turque jusqua nos jours. Leipzig 1929. Kk elebizade Tarihi. 1282 Tarih-i elebizade Efendi. Asm Tarihi. stanbul 1866 Mneccimba Tarihi.stanbul 1869 (ev.Ahmet Nedim) Trk hizmetinde Kral Tkli mre. stanbul 1932 Devlet-i Osmaniyye Tarihi. Osmanllarn mebadisinden Kaynarca ahitnamesine kadar. (Mtercimi: Mehmet Ata) stanbul 1913-1921 E.31 Necip Asm Yazksz Trk Tarihi Cilt 1.stanbul 1900 E.28 Edouard Engelhardt Trkiye ve Tanzimat. Devri Osmaniyenin Tarihi Islahat-.stanbul 1912 (ev.Ali Reat) E.27 Abdulaziz Karaelebizade Ravzat l-ebrar. Kahire 1832 E.26 a Ahmet Refik Altnay Trkiyede Mlteciler Meselesi.stanbul 1926

3792

1806

E.24

Charles

Seignobos

Tarihi Siyasi Aslhazr Avrupa. stanbul 1908 (ev.Ali Reat)

20

506

247

21

341

206

22

3978

1979

23

4247

1880

24

4084

1881

25

4130

1863

26

3252

1372

27

4082

1864

28

3065

1311

29

671

249

93

30

3826

1535

31

4052

1857

32

33

3970

1990

34

35

4034

1894

36

4124

1850

37

3897

1534

38

4012

1909

39 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 1 E.78 E.77 E.72 E.71 E.70 E.69 E.68 Mehmet Hemdemi Fndkll Memet Aa Akpaa Zade Gustave Leon Ahmet Ata Guglielmo Belgrad Rait Schlumberger Tayyarzade Ferrero E.66 Necip AsmMemet Arif Solakzade E.65 M.Nuri Paa E.64 Besim Atalay E.63 Ziya Gkalp E.63 Ziya Gkalp E.62 Mbarek Galip E.61 Ali Mustafa E.60 Mehmet Mansur E.59 Besim Atalay E.58 Mehmet emsettin Gnaltay E.57 Trk T.En. E.55 Tarih-i Osmani Encmeni E.54 Friedrich Stieve Deutschland und Europe 1890-1914.Berlin 1926 Tarih-i Osmani Encmeni Mecmualar. 1 Nisan 1326 - 1 Terinisani. stanbul 1340 Trk Tarih Encmeni Mecmuas laveleri. MufassalTrk Tarihi. stanbul 1924 Trk Bykleri veya Trk Adlar. stanbul 1923 Rum Fitretine Dair Tarih. stanbul 1872 Knh l - ahbar. stanbul Hindistanda Trk Hkmdarlar. stanbul 1925 Trk Tresi.stanbul 1923 Trk Tresi.stanbul 1923 Mara Tarihi ve Corafyas. stanbul 1923 Netayiclvukuat.stanbul 1911 Osmanl Tarihi. stanbul 1919 Solakzade Tarihi. stanbul 1881 Silahtar Tarihi. 1928 Tevarih-i Al-i Osmandan Akpaazade tarihi. stanbul 1916 stanbulun Muhasaras ve Zapt. stanbul 1914 (ev.M.Nahit) Tarihi Ata. Cilt 2-6.stanbul 1877-1879 Medeniyeti Kadimenin Zevali.st.1923(Terc.Z iya Gevher) Vakai Hayret Numa. stanbul 1875 E.53 Sleyman Fikri Erten Antalya Livas Tarihi. stanbul 1922 E.52 Yusuf Akura Zamanmz Avrupa Siyasi Tarihi. Ankara 1930 E.51 Ahmet Refik stanbul Hayat. stanbul 1...

E.50

Ahmet Refik

Anadoluda Trk Aireti. stanbul 1929

40

41

3561

1811

42

3984

1982

43

3799

1813

44

4256

S/2114

45

46

4008

1868

47

3428

1514

48

4096

1862

49

3889

1882

50

3849

2048

51

471

291

94

51

472

294

52

3910

1852

53

4120

1879

54

4248

1875

55

4195

1883

56

57

3906

1878

58

4184

1995

59

3869

1884

60

3481

1631

61

4159

1877

62 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E.113 E.112 Delphine E.111 E.110 E.109 E.103 E.102 elebi Hseyin Raci A.P.C.De brahim Ahmet Mitat Perceval Peevi E.101 E.100 Edouard E.99 Mehmet Vakanvis Rait Driault Engelhart Cehri E.98 A.Abdullah Arabah E.92 Gl.AspnallOglander E.91 a Cecil Faber AspinallOglander E.91 a William Puleston E.91 Ahmet Rait Paa E.90 Necip Vakayi Selimiye. Yemen ve Sana Tarihi. stanbul 1875 The Dardanelles Expedt. Annapolis 1927 anakkale Muharebeleri. stanbul 1932(ev.M.Fevzi Togay) Mltary Operatons Gallpol. London 1929-32 Tarih-i Timurlenk.stanbul 1861 (ev.Nazmizade Hseyin) Tarihi Rait. stanbul 1866 La Question DOrent depuis ses origines jusqua nos jours.. Paris 1898 Turquie et Tanzmat . Tarihi Cevri elebi. stanbul 1875-76 Tarihei Vakayi Zara. stanbul 1910 Precs Hstorque de la des Truction du Corps des Janssatres. Paris 1833 Tarihi Peevi. stanbul 1867. Cilt 1-2 Zbdet l-hakayk. stanbul 1879 Tarihi Afgan. stanbul 1861 Patrikhanenin Mslmanlara lk Darbesi ve Yz Bin Ksur Mslmanlarn Katliam. Eski Yaz El Yazmas 1923 E.88 Halit E.87 Ziya Gkalp E.86 E.85 A.Cevdet Paa Ksas Embiya ve Tevarihi Hulefa. stanbul 1915 Van Tarih ve Krtler Hakknda Tetebbuat. stanbul 1928 Trk Medeniyeti Tarihi. stanbul 1925 slam Bykleri. stanbul 1327 E.84 Martin Theil Slhouettes et Bocuments du XVIIIe Secle. Perigueux 1932 E.80 Schlumberger Le Sege la Prse et la S... de Constantnople. Par les Turcs en 1453. Paris 191.

4050

1861

E.79

Katip elebi

Fezleke-i Katip elebi. stanbul 1871

63

64

3443

1541

65

290

193

66

4238

2003

67

470

316

68

69

70

3823

2056

71

1210

270

72

3904

1873

73

4022

1952

95

74

3822

2065

75

4158

1888

76

3969

2012

77

78

3942

1886

79

4024

1885

80

4155

1936

81

4150

2018

82

3874

1899

83

3858

2076

84

3622

1781

85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1701 1 1 6 1 1 1 1 1 1 7 2 E.136 E.135 E.134 E.133 E.132 E.131 Ahmet Rasim Mehmet emsettin Bahadrhan Ahmet Hilmi Mehmet Murat Hayrullah Ef. ehbenderzade Mizanc Gnaltay E.129 Mehmet Memduh E.128 Ahmet Mitat E.126 Mustafa Naima E.124 Mustafa Ef. E.123 Mari Makdisi Yusuf al-Karmi 1 E.121 Ali Reat E.120 Ahmet Hamit Ongunsu E.119 Mehmet Fuat Kprl E.119 Mehmet Fuat Kprl E.119 Mehmet Fuat Kprl E.118 bni Galbun E.117 Ahmet Resmi E.116 Seyit Mehmet Emin Vahit Paa Sefaretnamei Seyyit Vahit Ef. Hulasatulitibar Namnda Tarihedir. stanbul 1870 Tarih-i bn-i Galbun der Beyan-i Trablusgarb. stanbul 1868 (ev.M.Nehiceddin) Trkiye Tarihi. Birinci Kitap. stanbul 1923 Trkiye Tarihi. Birinci Kitap. stanbul 1923 Trkiye Tarihi. Birinci Kitap. stanbul 1923 Trkiye Tarihi. stanbul 1926 Tarihi Kadim. Ahvam Kadim arkye ve Yunaniler. st 1916 Kala, idul-ikyan feza il-i l-i Osman. Hatt Nesih ile Yazlmtr Tarih-i Selaniki. stanbul 1865 Tarihi Naima. Cilt 1-6 stanbul 1865 ss-i nklab. stanbul 1878-1879 Mirat uanat. zmir 1912 Osmanl Tarihi. 1nci Cilt. stanbul 1912 slam Tarihi. 1nci Cilt. stanbul 1922 Trk eceresi. stanbul 1925 Tarihi slam. C.1- stanbul 1911 Tarihi Eblfaruk. Cilt 1-7. stanbul 1916 (Cilt 5-6 Birlikte ciltli) Devleti Aliye-i Osmaniye Tarihi Hayrllah Ef. Tarihi Cilt 1-18 stanbul 1876 E.115 Seyit Mehmet Emin Vahit Paa Sefaretname-i Fransa. stanbul 1867 E.114 a ev. Cemal anakkale Muharebesi. 19..

4206

1900

E.114

Mehmet Ataullah

anizade

anizade Ataullah Tarihi. Cilt 1-4. stanbul 1874-1875

86

87

4235

1573

88

4236

1572

89

3880

1901

90

4268

2075

91

4059

1915

92

4060

2027

92

4061

2036

93

4136

1907

94

3564

96

95

4088

2020

96

4187

1905

97

4125

1903

98

3873

1904

99

4098

2033

100

3878

1914

101

4005

1906

102

3438

1579

103

389

185

104

4109

2030

105

4017

2031

106 1 1 Tarihi Devleti Osmaniye. stanbul 1902 Dohsson Timr ve Tzkat. stanbul 1923(ev.M.Rahmi Balaban) Gerek Guignes Caetani Oru La Jonquiere Trk Gazetecilii. stanbul 1931 Hunlarn, Trklerin, Mogollarn ve sair Garbi Tatarlarn Tarihi Umumisi. stanbul 1923 (ev.H.Cahit Yaln) slam Tarihi. stanbul 1924 Cilt 19(ev.H.Cahit Yaln) Sultan Abdlaziz Nasl Haledildi, Nasl ntihar Etti. stanbul 1927 Hstore de LEmpre Ottoman depuis son origine jusqua nos jours. Paris 1914 Tarih Musahabeleri.stanbul 1923 Ongunsu Galanti Trkiye Tarihi. stanbul 1926 Endls Tarihi. stanbul 1888 Asur Kanunu.stanbul 1933 Haberi Sahih. stanbul 1887 Cilt 1 ila 5. Dukagjin Andre Ahmet Refik Ahmet Refik Nianc Memet Paa G.Filippucci Abdlkadir Giustiniani Abdi E.173 Kadri Barre Altnay Altnay Le Monde Orentalt et le Probleme de la Paix. Paris 1919 La Bosne Herzegovne. 1878-1903 Paris Bizans Karsnda Trkler. stanbul 1927 Samur Devri. stanbul 1927 Nianc Memet Paa Tarihi. stanbul 1874 LAgonia Di Un Impero. Roma Tebsratl Ekiya. Bursa Tarihi.Bursa 1911 Mool Tarihi. stanbul 1924 (ev.M.Rahmi Balaban) 1 1 1 6 9 1 1836 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 E.172 E.171 a E.169 E.166 E.165 E.164 E.163 E.162 M.Mazhar Fevzi E.159 a Avram E.158 Ziya Paa E.153 a Ahmet Hamit E.153 Abdurrahman eref 1 E.150 A. Vicomte E.149 Arif E.146 Leone Principe E.145 Joseph E.142 Selim Nzhet E.141 erefeddin Ali Yezdi E.140 Mouradgea E.139 Abdurrahman eref E.138 Maarif V. Tarih. Talebe El Kitaplar. stanbul 1929

E.137

Kprlzade Fuat

Trk Alemi. 1922

107

3096

1323

108

3865

2029

109

3836

2077

110

3857

1583

111

67

116

112

4004

1933

113

303

208

114

4143

1584

115

4065

97

116

3864

1918

117

4137

1919

118

4252

1921

119

865

384

120

4097

1953

121

122

3577

1789

123

3893

1944

124

3896

1943

125

4128

1606

126

3999

1924

127

3861

1949

128

3866

1947

129 1 1 1 3 1 1 245 E.26 Ahmet Refik Altnay E.173 c Mehmet Sait Pertev Divan Pertev. Msr 1837 Memalik-i Osmaniyyede Demirba arl. stanbul 1916 E.173 b Hasan Basri Konyar E.174 a Resalei Zaferiye. Hatt Talik. El Yazmas. Diyarbekir Tarihi. Kitabeleri ve Yll. Ankara 1936 E.174 Farit Mohamed Etude sur la Crise Ottoman Actuelle. Cenevre 1915 E.173 a Hseyin Hsamettin Yasar Amasya Tarihi. stanbul 1928 4.Cildi. (Katalog 4244 ile birlikte ciltlenmitir.)

4244

1932/1

E.173 a

Hseyin Hsamettin Yaar

Amasya Tarihi. stanbul 1935 4.Cildi. (Katalog 4245 ile birlikte ciltlenmitir.)

129

4245

1932/2

130

4110

1950

131

3048

1216

132

4056

1856

133

2646

962

134

3895

1510

* almada listenin; 51, 92 ve 129. sra numaralar mkerrer verilmitir.

98

6. LSTE: ECNEB MEMLEKETLER TARH (REMZ F) SAYI


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 F.35 F.36 F.25 F.24 F.23 Ali Reat Jean Leon Albany Jozef Ksiaze Jaures Fonblanque Lubomirski F.16 F.15 Hannes F.10 F.5 Armand F.5 Armand Dayot Dayot F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayod F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayod Lous XIV. Paris Le Moyen Age. La aule romaine, les invasions, la France feodale, la royaute. Paris Napoleone.Paris De la Regenece a la Revolutione.Paris La Reneaissanece en France. Paris La Restauration. Lous XVIII. Paris La Revolutione Francaise. Paris La Secend Empire 1851-1870. Paris Rusa Tarih. Paris 1879 Ignatius La Guerre DInede Ependance en Finlande en. Helsingfors 1925 Die Internationalen Bezie Hungen im Zeitalter des Imperialismus. Berlin 1931. Seise Annees DHstoire. 1914-1934 Musavver-Mufassal Fransa htilali Kebiri Tarihi. Cilt 1-2. stanbul 1915 Hstore Socialiste de la Revolution Francaise. Paris 1924 Cilt 3 ila 7 LAngleterre . Paris 1881 Hstore Contemporaine. Paris 1889 F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayot F.3 Albert Malet Nouvelle Hstore de France. Paris 1922 Illustree Histoire Contemporaine. Paris 1872 LInvasione, le Siage Commune. Paris Journees revolutionnaires 1830-1848. Dapres des peintures, sculptures, dessins, lithographies, medailles, autographes, objets... Du temps. Paris.

TEREKE SIRA NO REMZ EV YAZARI KTABIN ADI

K. NO

ANITKABR ANKAYA

3723

1836

3608

1755

3609

1757

3610

1752

3611

1525

3612

1750

3613

1524

99
Sergey Mihaylovi Solovev

3614

1754

3615

1753

3616

1756

3617

1751

3618

1749

3795

1764

3664

1840

587

236

3565

1812

3671

1735

569

325

(Ek:10)

10

3710

1740

11 1 1 4 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F.102 F.103 F.101 F.100 F.92 Jacques Dmitriy Charles Y.Fehmi Fontelroye Merejkowsy Montesqueu F.91 F.88 Ernest Gustave F.86 Daudet Le Bon F.85 D. F.83 Ambroise F.77 F.74 Kevork Aslan Madelin Landemond Mikkoff F.73 Jacques Boulenger F.65 Jose Pemartin F.64 Guzot F.62 A.Marie Louis Lamartne F.57 Nicholas Murray Butler F.54 Albert Lefaivere F.53 Antoine Gulland F.52 F.Hugues Laurent Pouquevlle F.50 Marqus de Segur Au Couchant de la Monarch... Louis XVI et Turgot. Paris 1913 Hstore de la Regeneraton de la Grece. Brksel 1825 LAllemagne Nouvella et Ses Hstoriens. Paris 1899 Les Magyars Pendant la Domination Ottomane en Hongre. 1526-1722. Paris 1902 Les Etats-Unis DAmerigue. Paris 1925 Hstore de la Russe. II nci Cildi. Paris 1855 Hstoire Parlementare de France. Paris 1863 Le General Primo de Rvra et la Dicture en Espagne. Brksel 1929 Le Grand Secle. Paris 1912 Etudes Hstorques sur le Peuple Armenien. Paris 1909 Le Chemine de la Victore. 1914-1918. LElan dun Peuple. La Bulgare. Paris 1914 Le Calvaire tun Peuple. Sofia 1914 The Hstori Tral. Hstore de LEmigraton 2 nci Cildi. Paris 1908 Avrupa Harbinden Alnan Pisikolocai Dersler. stanbul 1918 (ev.Abdullah Cevdet) Le Danemark. Kopenhang 1925 Constantnopne Sous Les Barbares. Paris 1924 Le Tsar et la Revolution. Paris 1907 Oeuvres. Grandeur et Deeadence des Romains LEsprit des Los. 2 nci Cilt. Hstore de la Turque. Paris 1930 F.49 Henri Cordre Hstore Cenerale de-la Chine. Paris 1920 F.48 Hermann Keyserling Analyse Spectrale de lEurope. Paris 1930 F.47 F.York Powoll Hstore DAngleterre. Paris 1932

1047

222

F.46

Charles Edwin W, Bean

The Story of Anzac. Sydney 1921

12

3763

1742

13

3677

1746

14

3834

2058

15

3789

1711

16

3762

1710

17

3083

1569

18

3701

1744

19

4273

2078

20

3684

1825

21

581

259

22

3759

1712

100

23

3587

1768

24

3903

2038

25

26

3685

1798

27

3739

1783

28

913

409

29

3607

1772

30

3700

1778

31

3146

1460

32

2930

1276

33

3737

1788

34

612

427

35

36 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 1 77 F.117 F116 F.Louis Claude Marin F.114 Amedee Thierry F.113 Fernand Neuray F.112 Henri Grabbin F.111 F.Pierre Guillaume Guizot F.110 Henri Robert F.109 Clauda Anet La Revolution Russe. Paris 1918 Les Grands Proces de LHstore. Paris 1925 Hstore des Origines du Gouvernement Representif et des nstitutions Poliques de LEurope. Paris 1880 Hstore de la Pologle.Paris 1922 La Belgique Nouvelle. Paris 1918 Derniers Temps de LEmpire DOccident. Paris 1883 Hstoire de Saladin, Sulthan DEgypte et de Syrie. Paris 1758 Hstoire de Thamas Kouli-Kan, Roi de Perse. Paris 1743 F.108 Serge Persky De Nicolas II a Lenine. Paris 1919 F.107 Andrev Carnegie La Grande-Bretagne Ju.. par un Amercain. Paris 1904 F.106 Livray LEgypte Eternelle. F.105 Paul mbert La Renovation de LEmpire Ottoman. Paris 1909

4266

2083

F.104

Paul Marie

Frocard

La Guerre au Treansvaal. Paris 1900

37

4030

1926

38

39

3133

1424

40

3760

1792

41

42

640

1610

43

3648

1790

44

3645

1791

45

3750

1793

46

3542

1665

101

47

4089

1948

48

3844

2086

* alma srasnda listenin 2. Sras mkerrer olarak numaralandrlmtr.

7. LSTE: TERCME- HALLER VE SYAS TARHLER (REMZ H) SAYI


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 H.19 H.22 H.18 H.17 H.16 H.15 smail Z.Muhammed Felix Jean Mehmet Sreyya Beli Babur Wouters Deny H.13 Kaiser II. Wilhelm H.11 Burhan Cahit H.9 a Dagobert von H.9 Mikusch Morkaya H.9 H.8 c Charles Hitchcock Sherrill H.8 b Dagobert von Mikusch H.6 a Pratolu Petrus Prondinus H.5 Georges Lacour-Gayet H.4 Ata Zeyli akaik. Napoleon, sa Vie Son Oeuvre Seon Temps. 1921 skit mparatoru Byk Timrlengin Tercmeihali. Daktilo edilmi 1 Nsha Mustafa Kemal Elmsllala. Arapa Berut.1933 A Years Embassy to Mustafa Kemal. London 1934 Gazi Mustafa Kemal, Yeni Trkiyenin Yolu. Rusa Gazi Mustafa Kemal, Yeni Trkiyenin Yolu. Rusa Mustafa Kemal . Kopenag 1930 Gazi Mustafa Kemal. stanbul 1930 Ereignisse und Gestalten aus Jahren. 18781918. Leipzig- Berlin 1922 Kristof Kolomb Hayat ve Akbeti. stanbul 1931 Gldestei Beli. Bursa 1886 Memoires de Baber. Paris 1871 Hstoire de la Famille Bonaparte. Paris 1849 Souvenirs du Gazi Mustafa Kemal P. Paris 1927 Sicilli Osmani. stanbul 1895 H.3 Mecdi akayk Numaniye.1926 H.2 a H.1 Louis Philippe Segur Napoleon. Paris Historg of the George Waseington Bicentenniale Celebration. Vashington 1932

TEREKE SIRA NO REMZ EV YAZARI KTABIN ADI

K. NO

ANITKABR ANKAYA

3790

1839

678

448

3680

1527

4106

1556

102

4192

1931

10

11

4107

1498

12

4115

1980

13

3815

1503

14

3218

1511

15

3442

1876

16

3825

1505

17

3451

1502

18

2797

950

(Ek:11)

19

3444

1520

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 H.47 H.49 H.45 H.44 H.43 H.42 Napoleon S.Johannes Paulus Henry Emil Karl Bezmi Nusrat H.41 Otto Frst H.37 Hans Roger H.36 b Edouard H.36 a Mrchl Jorff Bremound Madol Bismarck Bonapart Kruger Morgenthau Ludwig Klinkhardt Kaygusuz H.35 Trk Neriyat Yurdu H.34 Feridun Sipehsalar H.33 Jules Tallandier H.32 Gustave Schlumberger H.30 Mustafa Ali H.28 Ali Haydar Midhat H.26 Mehmet Zeki H.26 Mehmet Zeki Trkiye Teracmahval Ansiklopedisi. stanbul 1928 Trkiye Teracmahval Ansiklopedisi. stanbul 1929 Souvnir de Mon Exil Volontaire. Ceneva 1905 Menakibi Hnerveran. stanbul 1926 Renaud de Chatllon. Paris 1898 Archives et papiers personnels de Crispi. Paris Menakibi Hazreti Hdavendigar. stanbul 1915(v.M.Bahari) Trkn Altn Kitab. Gazinin Hayat. stanbul 1928 Memoires du Marehal Jorff 1910-1917. Paris 1932 Le Hedjaz Dans la Guerre Mondiale. Paris 1931 Ferdinand von Bulgaren. Berlin 1931 Penses et Souvenirs. Paris 1899 Correspondanc de Napoleon I er. 21 nci Cildi. Paris 1867 Les Memoires du President Kruger. Paris Memoires de LAmbassadeur Morgenthau. Paris 1919 Bismarck. Paris 1929 Denkwrdgkeiten des Marschalls zzet Pascha. Leipzig 1927 eyh Bedritini Seluki. zmir El Yazmas H.25 Cemal Paa Cemal P. Hatrat. 1913-1922 stanbul 1922 H.24 Sleyman Sadettin Mstakimzade Tufei Hattatin. stanbul 1928

364

1509

H.23

Muhammet Paa

Mahzumi

Hatrat Cemalettin- El-Efgani-El-Hseyni. Beyrut 1931

21

2374

1521

22

3939

1540

23

3445

1501

23

3445

1538

24

2786

956

25

2364

1543

26

3785

1823

27

3569

1560

28

388

195

103

29

4227

1539

30

3672

1818

31

3831

2064

32

3720

1547

33

3583

1563

34

3748

1561

35

4269

1562

36

4113

1891

37

3714

1549

38

4037

1554

39

342

1546

40 1 13 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 224 1 1 1 1 1 1 1 1 H.75 H.74 a H.74 H.73 a H.73 H.72 H.71 H.70 Sabahattin Nusrat Haim Galip Ata Fernand Galip A.Felix Charles M.Ali elebi Sai Sinanolu Ata Grenard Ata Aulaire Salmin 1 H.69 Emil H.67 Harold Lamb Ludvig H.66 Ltfullah Ahmet H.65 Emile Dermenghem H.65 Emile Dermenghem H.62 Emil Ludwig H.61 Walter Scott H.60 Louis Constant Constant H.58 a Quassim Ali H.58 Edwin Pears H.56 G.A.Henri Reiset Mes Souvenivnirs. Paris 1903 Forty Years in Constantnople. London 1916 Feare Allah and Take Your Own. Part. Memores Entimes de Napeleon I.er.Paris Voie de Napeleon Pnaparte. Paris 1827 Napeleon. ev. Ruen Eref. stanbul 1931 Muhammedin Hayat. stanbul 1930 (ev.Reat Nuri Gntekin) Muhammedin Hayat. stanbul 1930 (ev.Reat Nuri Gntekin) Hayat Hazreti Muhammed. (Cilt 1 ve 3). stanbul 1332 (2 cilt) Gengiz-Kaheane. 1929 Adem olu. Bir Peygamberin Tarihi. .R.E.naydn, stanbul 1930. ttihad Terakki Cemiyetine Ak Mektuplar: Mesleimiz Hakknda. 3. ve Son Bir zah. stanbul 1911 Petrarca. Ankara 1931 Darwin. stanbul 1931 Baber. Fondateur de LEmpire des Indes. 14831530. Paris 1930 Pastr. stanbul 1930 Richelieu. Paris 1932 Ali the Galiph. 1931 Tezkeretlbnyan. Mimar Sinann Tercmeihali. stanbul 1899 H.55 Talat Paa Mukaddemei Hatrat. stanbul 1920 H.54 Ali Haydar Mitat H.52 Frederic Masson Napoleon et Sa Famille. Paris 1920 Mitat-Pacha, Sa Vie-Son Oeuvre. Paris 1908 H.51 Helmuth Moltke Gesammelte Schriften und Denkwrdingkeiten des General Feldmarschalls Grafen Helmuth von Moltke. Berlin 1911.

1262

1553

H.50

Thomas Walter

White

Guests of the Unspeakable. London

41

1177

1559

42

3735

1552

43

44

4211

1590

45

3771

1564

46

4148

2022

47

380

190

48

3604

1574

49

3788

1568

50

3716

1575

51

306

186

51

307

187

104

52

356

183

53

54

264

55

2790

994

56

3008

1589

57

2063

1587

58

3842

1601

59

2023

1585

60

3780

1616

61

383

180

62

2343

1598

62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110 H.53 H.103 H.102 evki M.Ali Ernest Salmin Lavisse H.101 H.98 a Hakk Ruen Eref naydn H.97 Lahure H.96 Harold H.95 Dagobert von H.94 Antonin Proust Mikusch Lamp H.91 Maurois H.89 Leon Gambetta H.88 Thomas Carlyle H.87 Keglevich Mattachich H.86 Halevy H.85 Emile Dermenghem H.84 Sigismond Klingsland Pilsudski. Paris 1929 La Vie de Mahommet. Paris 1929 Le President Wilson. Paris 1910 Memores Inedis du Komte Mattachich. Paris 1904 Les Heroz. Paris Gambetta, lettres intimes et souvenirs de famille.Paris 1909 La Vie de Disraeli. Paris 1937 Le Prinse de Bismark. Paris Gazi Mustafa Kemal. Kopenag 1930 La Vie de Ramerlan. Paris 1931 Reschid Pascha. Siyerinebi. stanbul 1889 Mustafa Kemal. Graz 1933 Byk Taarruz Nasl Oldu. stanbul 1933 Husain the Greatest. For Marty. Grand Frederick. Paris 1893 H.83 Marcel Brion La Vie DAttila. Paris 1928 H.81 Ludwig Guillaume II. Paris H.80 Petroff H.77 smail Hakk - Ali Reat Bismarck Hususi Hayat ve Siyasi. stanbul 1900 Trente Ans a la Cour de Bulgaria. 1887-1918. Paris 1927 H.76 C.Abber Les Amours de Napeleon III. Londra 1863

2349

1636

H.75

Tezkeretlbnyan. Mimar Sinann Tercmeihali. stanbul 1937 (Sinan, Hayat, Eseri...)

63

2901

179

64

3669

1594

65

66

67

3934

1605

68

3678

1604

69

308

174

70

71

3736

1611

72

3434

1614

105

73

2939

1205

74

75

3765

1609

76

4106

1556

77

78

4167

1613

79

320

177

80

4233

1545

81

82

384

176

83

3691

1551

* alma srasnda listenin; 23, 51 ve 62. Sra numaralar mkerrer olarak verilmitir.

8. LSTE: CORAFYA (REMZ )

TEREKE SIRA NO SAYI


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .29 Albert .23 Alexis Gritchenko Demangeon .20 a Raoul Blachard .20 .19 George Wharton Edwarton .16 .13 a Fernand Bournon .12 Katip elebi .9 a smail Hakk Uzunarl .2

K. NO

ANITKABR ANKAYA

REMZ CEV

YAZARI

KTABIN ADI
Prefectura do districto federak Cidade do Rio de Janeiro. Paris Bizans ve Selukilerle Germiyan ve Osman Oullar Zamannda Ktahya ehri. stanbul 1932 Kitabuchannema. stanbul 1729 Paris-Atlas llustre. Paris Les Capitales du Monde. Constantinople. Filadelfia 1930 La Patre Belge. 1830-1930 Bruxelles 1930 Asie occidentale. Haute Asie. Paris 1929. (R. Blanchard - Fernand Grenard) Deux Ans a Canstantinopol.Paris 1930 Geographie Universelle. Cilt 1,2,4,14,15,15, Paris (6 paradan olumaktadr.) (Belgique, pay-bas.) Demangeon Geographie Universelle. Paris (6 paradan olumaktadr.) (Les iles britanniques. Paris 1927) Denis Geographie Universelle. Cilt 1,2,4,14,15,15, Paris (6 paradan olumaktadr.) (Amerique du Sud. Paris 1927)

2325

804

4231

1957

3214

1426

3126

1439

3131

1432

3165

1334

3257

1338

106
1 .29 Albert 2 2 1 1 1 1 .32 .29 .29 .29 .29 .29 Pierre Emmanuel Paul Jules Maximilien Martonne Privat Sion Sorre

3123

1444

3026

1094

10

3149

1474

10

3150

1473

10

3152

1472

10

3240

1471

Geographie Universelle. Paris 1931 Geographie Universelle. Paris 1930 Geographie Universelle. Paris 1929 Geographie Universelle. Paris 1928 Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paa Hazretlerinin Son Bahar Seyahatleri.1925

10

3263

1477

10

3275

1476

10

3279

1475

(Ek:12)

11

4162

1488

11 1 1 1 1 1 2 1546 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 .62 .61 .60 Dr. Mehmet Fuat Faik Sabri Duran .59 .58 .57 Mehmet Cemal Henry Morton Stanlley .56 Charles Felix .55 brahim Hakk .54 Macit-Hakk .52 Grace Mary Ellison Arda-Akyol Akyol Texier .51 Alfred Chaterier .48 a Yunus Nadi Abalolu .48 Faik Sabri Duran .47 Ali Kemali Akst .46 Ahmet Mitat 1 .44 Andre Berthelot .42 Brunhes .41 Nazmi .40 Hans Much Rings Um Jerusalem. Dastan Vilayeti. Rusca Tercmen. stanbul 1918 La Geographie Humaine. Paris 1925 LAsie Ancienne. Paris 1930 Avrupada Bir Cevelan. stanbul 1891 Erzincan Tarihi. stanbul 1932 Trkiye Cografyas. Lise 3 . stanbul 1929 Krk Dokuz Saat Seplin ile Havada. stanbul 1930 Lslam Dans LAfrique. Ocidentale. Paris 1899 Turquey to Day. London Umumi Cografia, Tabii ve Beeri. Lise Snf I. stanbul 1930 Umumi Cografia. Tabii ve Beeri ktisadi. stanbul 1926 Kk Asya. Cilt 1-3. stanbul 1924(ev.Ali Suat) LAfganistan.Paris Anadolu statistiki; ktisad, Askeri, Cografiya. Cilt 1. stanbul 1920 Dans Les Tenebres de lAferique.Paris 1890 Mite den Kemalisten Kr... und Guer Dur Ch Unatdl... Leipzig 1924 Amerikada Trkler ve Grdklerim. stanbul 1925 Osmanl Cografiayi Tabii ve ktisadisi. stanbul 1917 .38 La Coste .34 a Falih Rfk Deniz Ar. stanbul 1931 Au Pays Sacre des Ancie Turcs et des Mongos. Paris 1911 .32 Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paa Hazretlerinin Son Bahar Seyahatleri.

4163

1493

.32

Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paa Hazretlerinin Son Bahar Seyahatleri.

11

4164

1494

12

13

14

3250

1347

15

3605

1809

16

17

3120

18

3111

1352

19

3112

1355

20

3161

1356

21

3107

1367

107

22

355

192

23

3975

1993

24

3117

1364

25

3113

1368

26

3540

1634

27

3109

1348

28

3243

1359

29

3280

1513

30

31

3176

1360

32

3160

1365

33 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .94 .93 .90 a .86 a .84 Sreyya Habib Edip Saffet Maarif V. Trehan Geylangil .83 .81 .80 .79 Mehmet Fuat Mehmet Behet .79 Hseyin Namk Hseyin Namk .78 F. .77 b Joseph .77 Louis Gallouedec Van Oost Scharders Orkun Orkun Zbeyrolu Yazar Maoudi Pittard .75 ev. Ahmet Schiller .74 Karl Klinghardt .73 Clare Sheridan .72 a Hauptmann Trbst .71 a Raif .70 ev. Ahmet Ef. .69 ev. Memet erif bn-i Batuta Evliya elebi Seyyahatnamei bnibatuta.stanbul 1917 Hiyve Seyyahatnamesi ve Tarihi. st 1293 rat stanbul. stanbul 1314 Soldaten Blut. Leipzig 1925 A Turkish Kaleidoscope. London 1926 Trkn Yurdu. Hamburg 1925 Musavver Trkistan Tarihi ve Seyyahatnamesi. stanbul 1294 [1878] Byk Devletler Corafyas. Lise 2. stanbul 1924 (ev.Y.Behet Ger) Au Pays des Ortos Mongolie. Paris 1932 Nouvelles Geographiques. Paris 1891 Trk Dnyas. stanbul 1932 Trk Dnyas. stanbul 1932 Yurdumuz. stanbul 1925 Beyrut Vilayeti. Beyrut 1919 Les Prairies DOr. 9.Cilt. Paris 1877 Le Visage Nouveau de la T..que. Paris 1931 Byk Japonya. 1817 Die Turkei.Berlin Memaliki Osmaniye Cografyay ktisadi. stanbul 1912 Cografya. Kitap 1-4. stanbul 1929 .68 Evliya elebi .67 Tyndale LEgypt. Paris 1910 Evliya elebi Seyyahatnamesi. stanbul 1935. Cilt 1-9 .66 b Manisa Vilayeti. 1932 .66 Herrmann Vanbery Bir Sahte Derviin Asyay Vustada Seyyahat. stanbul 1879 .64 Barnette Miller Beyond the Sublime Porte.New Haven 1931

3136

1363

.63

Maarif V.

Cenubi Marmara Havzas: Bursa Vilayeti Cografya... stanbul 1927

34

2339

737

35

3293

1362

36

3424

S/2128

37

38

3169

1390

39

3199

1374

40

3233

1375

41

42

4221

2008

43

2866

1127

44

3216

1387

108

45

3856

2055

46

3178

1378

47

3255

1376

48

3254

1381

49

4141

1998

49

4142

2000

50

3300

1377

51

3298

1380

52

4090

2021

53

54

55

4220

1999

56

3180

1415

57

3139

1414

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .123 a Renato Bova .122 a Emin Ali Trkgeldi Scoppa .121 Armand Colin .120 Henri Beraud .119 Georges Duhamel .118 Cilaude Anet .117 Leroy Beaulinu .116 Eberhard .115 Fredrik .114 Gaston Deschamps .113 Gaston Deschamps .112 Ferrando Daniel Martinez Ciudades slamicas. Barselona A Contantinople. Paris 1913 Sur les Ruoutes DAsie. Paris 1894 Kostantinopel. stokholm 1923 Pages DIslam. Paris 19.. Les Etas-Unis Au XXe siecel. Paris 1909 Feuilles Persanes. Paris 1924 Le Voyage de Moscou. Paris 1927 Ce Que Jai Vu A Mosco... Paris 1925 Les Etats-Unis DAmerique. Paris 1913 Brezilya. stanbul 1932 Stanbul. Milano 1933 .101 Ernest Mamboury .99 Regla La Turquie Oficelle. Paris 1894 stanbul-Rehberi Seyyahin. stanbul 1925 .96 b M.Osman Avustralya Seyyahat. st 1932 .98 a Ali Saim lgen stanbul ve Eski Eserler. stanbul 1933 .98 Franz Hermann Auf Wanderschaft Ins Wunderland.Leipzig .96 a Mamboury Contantinopel Guidtouristique. 1929

3245

1416

.95

Memet Reit

ngilizce stanbul Rehberi. 1925

59

60

3191

1466

61

3292

2037

62

3232

1459

63

64

3238

1463

65

3239

1465

66

3154

1425

67

3155

1422

68

69

70

3229

1468

71

72

2916

1262

109
1 .124 a Otta Berg Otta Walter 1 1 1 7 .131 .130 a .130 .125 a Ahmet Aziz Ogan

73

74

4277

2082

75

3288

1456

76

3273

1464

77

2350

1942

zmirde Roma tiyatrosu. (Mtercimi: Sleyman Namk) zmir 1932. (Ayn ciltte zmir Hakknda Tetkikat, Sart Harabeleri, Bodrum (Halikarnas) adl eserler vardr.) (Katalog no: 4194 [zmir Hakknda Tetkikat; Yazar: Bonavantr F. Slark, Mtercim: Arapzade Cevdet] ile beraber ciltlenmitir.) (Katalog no: 2350, 3459, 3551 ve 4194deki eserler tek ciltte toplanmtr.) zmir Mzesi Rehberi. st 1932 Guide to Italy. London 1904 Le Danube de Passau a Mer Noire. Guide Sam. Annuaire de IOrient. Paris 19241930

78

65

114

79

3185

1330

80

3147

1469

81

3404

S/2095

82 1 1 1 1 116 .97 Konya ve Rehberi.stanbul 1923 .140 Kadri Kemal Kop Anadolunun Dou ve Cenup Dousu.Folklor. Ankara 1933 .133 Karlisbat und Umgebung. Berlin 1915 .132 a Theophile Gautier Constantinolple. Paris 1883

.132

Baedeker

La Suisse. Paris 1913

83

2940

1332

84

3212

1329

85

1548

217

86

3217

1455

* alma srasnda listenin; 10, 11 ve 49. Sralarna mkerrer numara verilmitir.

110

9. LSTE: ATLASLAR VE HARTALAR (REMZ J) SAYI


1 J.1 Z. Keanzadian

TEREKE SIRA NO REMZ EV YAZARI KTABIN ADI


Atlas de Geopraphie Economique de Turquie. Paris 1924 Nouvelle atlas physique, politique et histrique de lEmepire Ottoman et des etats limitrophes en Europe, en Asie et en Afrique. Paris 1844 (Trkiye Atlas) Atlas Universel de Geographie.Paris Atlas de histoire du Consulat et de Empire. (Dnya-Atlas) Trkiye Haritas Siyasi. stanbul 1930 Trkiye Haritas Tabii. stanbul 1930 Trkiye Haritas Tabii. stanbul 1930 Handatlas. 1914 Handatlas. 1922 Trk Tarhinin Anahatlar A....s. 1931 Ankara Trk Tarhinin Anahatlar A....s. 1931 Ankara Trk Tarhinin Anahatlar A....s. 1931 Ankara Trk Tarhinin Anahatlar A....s. 1931 Ankara Vidal-Lablache Vidal-Lablache Charles Hafz Ali Meyers Elex Keith Handatlas Johnston Leroy Histoire et Geographie at Generale. Paris 1894 Atlas de Geographie Phisi... Politique, Economique. Paris 1928 Atlas Universal et Clasique de Geographie. Paris 1891 Dnya Atlas. 1285 Historischer Handatlas. Leipzig 1911 Atlas Alisons History of Europe. London 1857 Atlas de la Repuplique coslovaque.Prague 1935 J.17 Handatlas Tarifnamesi. 1571

K. NO

ANITKABR ANKAYA

3377

2 1575 1574 1096 1094 1095 1576 1577 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1590 1591 1595 1603 1606 TTK-4 2 1 1 J.14/b 1 F.14/c 1 J.14 1 J.13 1 J.11 a 1 J.10 a 1 J.9 1 J.9 1 J.9 1 J.9 1 J.7 Ernest Ambrosius 1 J.7 Ernest Ambrosius 1 J.6 Faik Sabri Duran 1 J.6 Faik Sabri Duran 1 J.6 Faik Sabri Duran 1 J.5 Adolphe Thiers 1 J.3 Vivien Saint

3378

1572

2 JZ

J.J.

Hellert

3328

3324

3368

3369

3370

111

3318

3319

3339

3340

3341

3342

3320

3323

10

3326

11

3330

12

3334

13

3325

14

3315

(Ek:13)

15

16 1596 1597 1599 1600 1604 1605 1100 1107 1108 1081 1109 1534 1535 1899 1588 1580 1598 1080 1065 1075 1 1 1602 1099 1088 1087 1086 1 1 J.33 J.33 1 J.33 1 J.32 1 J.31 J.30 Alois G. Georg Faik Sabri Achille Achille Fischer Freytag Philip Duran Dardano Dardano 2 ev. Sabri 2 ev. Sabri 2 Ertu Ertu 1 J.28 1 J.27 P.W Schmidt 1 1 J.26 John George Bartholomew Vdal-Lablache 1 J.25 Justus Perthes 1 J.25 Justus Perthes 1 1 Admiralty 1 Millet iftlii. Marmara Blgesi Haritas.Londra 1880 Marmara Blgesi Haritas Geschicths-Atlas. TaschenAtlas.Gotha 1922 Literary e Historigal Atlas of Asia. London Atlas General. Paris 1931 Die Sprachfamilien und Sp....chenkreise der Erde. Heidelberg 1926 Tarih Atlas. Suriyede am l ve Civar. Bingazi ve Civar. Byk Harpteki Hadisata Dayanan Yarma Tetkikleri. Ankara 1938 stanbul Plan. stanbul 1936 Freytags Welt Atlas. Leipzig Welt Atlas. Leipzig Atlas Persia, Afganistan. London 1921 Afrika Duvar Haritas. stanbul 1930 Dou Afrika Haritas. Roma 1935 Dou Afrika Haritas. 1935 1 Millet iftlii. 2 Gnrl. Comte Guillemanot 1 Hans Silberborth 1 J.21 Hans Silberborth 1 J.20 Adolf Liebers Westermanns Weltalas.Hamburg 1922 Historischer Schul-Atlas. Leipzig 1931 Historischer Schul-Atlas. Leipzig 1931 Carte Generale de la Turque DEurope. Paris 1822 1 J.20 Adolf Liebers Westermanns Weltalas.Hamburg 1922 1 J.19 Mehmet Eref Tarihi Umumi Osmani Atlas. stanbul 1329 1 F.19 Mehmet Eref Tarihi Umumi Osmani Atlas. stanbul 1329

3322

1593

J.18

Poirier-Delay

Atlas de Geographique Historique, Ansenne, Moderne, M..age. Laussanne 1919

17

3380

17

3381

18

3343

18

3344

19

3332

19

3333

20

3372

21

3359

21

3360

21

3391

21

3392

22

3089

22

3261

112

23

3827

24

3321

25

3336

26

3338

27

3365

27

3371

27

3374

28

29

3173

1458

29

3331

30

3347

31

3301

31

3303

31

3304

31 1091 1092 1089 1085 1090 1071 1101 1102 1104 1093 1111 1112 1 1594 1592 1103 1078 1114 1113 1097 1079 1067 1098 80 1 J.35 1 J.33 1 Kartographische Ernest Abteilung Vohsen 1 1 Blondel La Rougery 1 1 1 1 Faik Sabri Duran 1 J.33 Nail Mithat lkmen Uysal 1 1 1 J.35 1 1 1 1 1 J.33 Faik Sabri Duran Trkiye Haritas Siyasi. Trkiye Cumhuriyeti Duvar Haritas Trkiye Cumhuriyeti Duvar Haritas Trkiye Cumhuriyeti Duvar Haritas Trkiye Cumhuriyeti Duvar Haritas Trkiye Cumhuriyeti Duvar Haritas Trkiye Cumhuriyeti Duvar Haritas. stanbul 1927 Trkiye Cumhuriyeti Duvar Haritas Trkiye Cumhuriyeti Duvar Haritas.(Turhal eker Fab.civar) 1935 Trklerin Anayurdu ve G Yollar Haritas Orta Atlas. stanbul 1928 Duvar Haritalar: stiklal Sava, Osmanl mparatorluu ve Anadolu. Duvar Haritalar: stiklal Sava, Osmanl mparatorluu ve Anadolu. Duvar Haritalar: stiklal Sava, Osmanl mparatorluu ve Anadolu. Duvar Haritalar: stiklal Sava, Osmanl mparatorluu ve Anadolu. Asya Haritas.Paris. 1 pafta. Paris 1922 Orta Asya. Asya. 1904 Paris. 2 pafta. Berlin 1918 1 J.33 Hamit Sadi Selen Trkiye Cumhuriyeti Duvar Haritas.Berlin 1926 1 J.33 Faik Sabri Duran Byk Okyanus. 1 Faik Sabri Duran Avrupa Atlas.stanbul 1930 1 Faik Sabri Duran Amerika Duvar Haritas.stanbul 1930

3305

1068

Afrika Duvar Haritas Dou.London 1934

31

3306

31

3311

31

3314

31

3366

31

3367

31

3373

31

3382

31

3383

31

3384

31

3385

31

3387

31

3393

31

3394

1433

113

32

3317

32

3335

33

3375

33

3376

33

3395

33

3396

34

3308

34

3309

34

3310

34

3346

* almada listenin; 5, 6, 7, 17, 18, 19, 21, 22 ,27, 29, 31, 32, 33 ve 34. Sralarna mkerrer numaralar verilmitir.

10. LSTE: ASARI ATKA (ARKEOLOJ VE KTABELER) (REMZ K) SAYI YAZARI


Wiksells Richard Cannac Albert Martin Schede Gabriel Temple Boktryckeri Heronymus Cocks Moreskbok. Stokholm 1931 The Thirty-Seven Mats. London 1906 Monuments Turcs DAnatole. Paris 1934 stanbul Asar Atika Mzelerinde aheserler. Leipzig 1928(ev.H.Ethem Eldem) Archeologia Oriyentalis Volume 1-3. Tokyo 1929 Petrus A.Galaktionovi Osvald Erih Fedorovi Siren Gollerbach Petrizki Kaerius Felemenkli Petrus Tarafndan Tersim Edilmi. stanbul Panoramas. Teatralin stroy. Theater Trachten.Ukrayna 1929 LArchithcture. Hstore des Arts Angen. Paris 1930 La Porcelaina de la Manifacture DEtat. Moscou 1922 LArt Populaire Hongrois.Budapete 1928 Geza Galip Mbarek Galip Mbarek Mehmet Behet smail Hakk smail Hakk Geza Albert Yazar Uzunarl Uzunarl Feher Lo Coq Feher Les Monuments de la Culture Protobulgare. Budapest 1931 Ankara. stanbul 1925 Ksm 1 Ankara. stanbul 1928 Ksm 2 Kastamonu Asar Kadimesi. stanbul 1925 Sivas ehiri Abide ve Kitabeleri. stanbul 1928 Kitabeler. stanbul 1927 Les Monument de la Culture Protobulgare et Leurs Rel...ons Hongroses. Budapest 1931 Blder Atlas Zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-...siens. Berlin 1925 K.10 K.10 a Revue turque danthropologie.

TEREKE SIRA NO REMZ EV KTABIN


K.1 K.1 a K.1 a K.1 b K.1 c K.2 a K.3 K.4 K.4 a K.4 b K.4 c K.5 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

K. NO

ANITKABR ANKAYA

2294

802

1563

447

2333

838

2356

803

3480

1677

3946

1956

2506

820

114

2347

816

2355

818

10

2306

817

11

3987

1960

12

2340

807

12

2341

806

13

4246

1958

14

3971

1959

15

1598

705

16

3988

1961

17

2317

823

(Ek:14)

18

2094

S/140

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1372 1371 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 K.19 K.19 a K.18 a K.18 K.17 a K.17 K.16 b RimskiyKorsakov Barone Pompeo Namk smail Boris Efimovi Rauf Efimov Yekta K.16 a Zoltan K.16 J.T. Arne Takacs Nikolay Andreevi Aloisi K.15 J.T. Arne 1 1 K.14 Abram Markovi Efros K.14 Aleksandr Nikolaevi Benua K.13 Przeworsk K. 12 a Karl Klinkhardt Turksche Bader. Stutgart 1927 Notes dArcheologie Syrie et Htttite. Paris 1928 Rusa Metin ile Muhtelif Resimleri Havi Albm. Rusa Metin ile Muhtelif Resimleri Havi Albm. Rusa Metin ile Muhtelif Resimleri Havi Albm. Rusa Metin ile Muhtelif Resimleri Havi Albm. Painted Stone Age Pottery from the Province of Honan. China. Pekin 1925 (2. Fasikl) The Cave-Deposit at Sha K... Tun in Fengtien. Pekin 1923 (1. Fasikl) LArt des Grandes Migrations en Hongrie et en Extreme-Orient. Paris 1931 Nazari ve Ameli Armoni. stanbul 1926(Nakil Ahmet Muhtar Ataman) Ars Nipponica. Tokyo 192. Mikelanj. stanbul 1931 Karikatura na Slujbe oboroni SSSR. Moskva, Leningrad 1931. Anadolu Halk Trkleri. Defter 1-12stanbul 1929 LArt Decoratife U.R.S.S. Moscou-Paris 1925 Hstoire Unverselle de lPasccule 1-2. K.12 Geza Feher Die Inschrift des Reiterr Liefs von Madara. Sofya 1928 K.11 Hans Osten The Alshar Hyk Season. 1927 Paris ikago 1930 K.10 c Karl Thomas Adam Kunz Monographie. Mnchen 1921 K.10 b Stanislaus Szukalski Sculpture and Architacture. ikago 1929

2095

S/2147

K.10 a

Trk Antropoloji Mecmuas stanbul 1931

19

2348

821

20

2389

1526

21

3521

1679

22

1577

630

23

2337

822

24

25

2380

812

25

2381

811

25

2386

115

25

2387

26

3485

1680

27

3485

1680

28

2320

824

29

2479

829

30

2303

832

31

2359

1486

32

2369

847

33

2422

828

34

2305

849

35

36 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 K.38 K.37 S. K.36 K.35 K.34 K.33 K.31 Halil Etem Charles M.A.L. Celal Esat smail Hakk Bayet Arseven Uzunarl Contenau Contenau sakov K.30 K.29 K.28 K.29 a Heinrich K.28 Osman Zeki ngr Tscharmann Comlemau Speleers Rocholl K.27 a Karl A. Romstorfer K.27 Alquier K.26 Rene Dussaut K.25 K.24 Boris Efimovi Efimov K.23 a Jean Brunhes K.23 Traugott Mann Der Islam Einst und Yest. Leipzig 1914 Images du Monde. Races. Paris 1930 Karikatura na Slujbe oboroni SSSR. Moskva, Leningrad 1931 Revue Hittite et Asaneique. Fascicule: 1, 2, 3, 4, 5, 7,9, 12,15, 16, 17, 30, 31, 32. La Lydie et Ses Voisins. Paris 1930 Tombes Pheniciennes. Adji...jelli. Extrait de la Revue Archeologique 1930 Land und Forstwrtschaft Che Bau in Angale und au Fhrung. Wien Und Leipzg 1915 Teganni Dersleri. stanbul 1929 Das Einzelwohn Haus Der Neuzeit. Leipzg. 1907 LArt de LAsie Ocidental Ancienne. Paris 1928 Les Fouilles en Ase Ant...euro. Lieg 1928 Ein Sallerleben. Berlin 19.. Elvahi Nakiye Koleksiyonu. stanbul 1924 Sanaat Tarihi. stanbul 1928 (ev.Vahit) Mimari Tarihi. 1. Cildi. stanbul 1928 Afyonkarahisar, Sandkl, Bolvadin, ay, sakl, Birgi, Mugla, Pein, Denizli, Isparta, Atabey ve Egirdir. kitabeleri. stanbul 1929 Les Antiqutes Orientales Hittites, Assyriens ... Les Antqutes Orientales Hittites, Assyriens SumerBabylonie. Elam Rusa Karikatr Album. Priboy 1928 K.22 a ev. Muharrem Feyzi XVIII nci Asrda Trk Askeri Kyafetleri.stanbul 1933 K.22 Andresson Archaeological Research in Kansu. Pekin 1925 K.21 LEupope Prehistorique. Paris

3554

S/2138

K.20

The Journal of Hellenic Studies. 1-2. Londra 1907

37

38

39

1196

438

40

365

196

41

406

244

42

2369

847

43

44

3478

1629

45

46

2342

846

116

47

2494

842

48

2330

850

49

50

51

52

53

2307

739

54

2329

741

55

1597

560

56

57

58

2371

825

59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 K.55 K.56 K.54 Charles Ernest Picard Babelon K.53 K.52 a K.52 K.51 smail Hseyin Joseph Arthur Enrico Gobineau Verdesi K.50 d Halil Ethem K.50 c Dr.M. K.50 b Salomon K.50 a Hamit Zbeyir Koay Reinach Tcheakyroglou Eldem Contenau K.50 Yusuf Ziya zer K.49 Capitan K.48 Elie Faure K.47 John Garstang K.46 Cyri John Gadd K.45 Georges Franois Renard K.44 a Les Races Humanes. Le Travail Dans la Prehistoire. Paris 1931 History ant Monuments of UR. London 1929 The Hittite Empire. London 1929 Hstore de LArd.... LMedieval. Renaissand LArt Antique LArt Moderne. La Prehistoire. Paris 1931 Yunandan Evvelki Trk Medeniyeti. stanbul 1928 Tarihi Abidelerimizi Koruyalm. stanbul 1932 Apollo. stanbul 1914 (ev.Vahit) Etude Ethnographique Sur le Yuruks. Atenes 1891 Camilerimiz. stanbul 1932 Manuel DArcheologie Orientale. Paris 1927 Hadikat-l Cevmi. stanbul 1865 (2 Cilt) Essai Sur LInegalite Races Humaines. Paris 1853 Cilt 1-2 Roma Albm. Arkeolojiye Ait Rusa Eser. Art et Religion les origines du Polytheisne H...nque. Paris 1930 Manuel DArceologie Orientale. Paris 1888 K.44 Halil Etem Eldem K.43 a Ahmet Muhtar Ataman Muski Tarihi.stanbul 1927 Yedikule Hisar. stanbul 1932 K.43 Georges Contenau K.42 Musees de stanbouleAntiquites. AssyroBabyloninnes. stanbul 1926 Element de Bibliographie Hittite.1922 Paris K.41 a Sadettin Nzhet Ergun Mezar Kitabeleri. stanbul 1932 K.41 Gustave Jequeire Le Livre de ce Quil Y A Dans LHades. Paris 1894

3550

1673

K.40

Charles Leonard

Woolley

Vor 5000 Jahren Ausgrabungen Von ur Geschichte und Leben der Sumerer. Stuttgart.

60

3043

1106

61

1588

563

62

63

3469

88

64

2423

740

65

3974

1983

66

2077

725

67

2091

717

68

3482

1627

69

3483

1626

70

117

71

72

3523

1636

73

64

90

74

2318

743

75

462

307

76

2331

747

77

78

2336

749

79

423

227

80

3269

1445

81

82

3525

1675

83

3458

1645

84 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 133 K.58 Alfred Cort K.67 Cornelius Gurlitt Haddon K.66 Charles Felix Texier K.68 Alexsander Raymund K.66 Albert Dastre K.65 Sartiaux K.63 Georges Goury K.62 K.61 c Johannes Gottfried Merkel K.61 b Halil Bedi Ynetken K.61 a Musa Sreyya Musik Kitab. stanbul 1927 Gnann Usul Tedrisi. stanbul 1927 Kontripuane. stanbul 1930 (Nakil:Cevat Memduh Altar) Bblska Berhattelser Ochsamtal. Stokholm LHonne des Cites Lacus..tres. Paris 1932 Villes Mortes DAsie M..ure. Paris 1911 La Viedet la Mort.Paris Alttrkische Keramik. Mnchen 1922 Description de LAsie Mineure. Paris 18391849 Die Baukunts Konstantinopels. Berlin 1912 Les Races Humanes et les Geographque. Paris 1930 K.61 E.G. Hardy K.60 Goury Origne et Evolution de lHomme. Paris The Monumentum Angyrant. Oxford 1923 K.59 Yrj Hirn Sanayi Nefisenin Menei. stanbul 1925 (ev.H.Cahit Yaln) K.57 a Pontremoli Hausoulier Bergama Tarihi ve Rehberi. zmir 1929(ev.M.Rahmi Balaban)

K.57

Grant

Le de Cln de la Grande Race. Paris 1926

85

3491

1647

86

2314

754

87

88

1589

675

89

2466

757

90

1491

388

91

2459

756

92

254

178

93

2075

726

94

95

160

161

96

2360

840

118

97

3539

1676

98

2334

839

99

2077

725

* almada listenin; 12, 18 ve 25. Sralarna mkerrer numaralar verilmitir.

11. LSTE: YABANCI EDEBYATLAR (REMZ L) SAYI


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HK-10 1 1 1 1 365 S/57 688 1 1 1 G.L. Piatakov L.6 d L.6 c L.6 b smet Deni A. Gyula l.6 1 L.5 c ndy Toto Zafir Pekar L.5 b Matas L.5 a Salcius L.5 L.4 a L.4 L.3 Edmond Rostand L.2 M. Guechot L.1 d L.1 e L.1 a Dimitrije J. Tosevic L.1 a Dimitrije J. Tosevic L.1 Nazionale stituto Tutte le Opere. Verona 1927 Moderni Turecko Mustafy Kamala Ataturka. Prag 1935 Moderni Turecko Mustafy Kamala Ataturka. Prag 1935 Le Ferro vie dello stato nel primo decennio fascista 1922 - 1932. X. Novara. Ltalia Fascista in Cammino. Roma Aventres du chevalier careme. llustrations par Henri Pille. Paris 1896 LAglon. Paris Kalevala.Werner Sderbaum. 1922 Kemal Atatrk . Yeni Trkiyenin Yolu. ....ca 1934 Le Livre du Centre du Journal des Debats. 1789-1889 Paris 1889 ince Sveciuose Pas 40 tautar, Kaunas 1935 Mustafa Kemal Atatrk Composition Musc. Paris 1912 Gazi Kemal Atatrk. Tiran 1935 Blajenopoivi Viteki Kral Aleksandor I Uyedinitel. Attila. Budapeste 1935 Stroim, sretsialny nomer posvaenny drujbe narodov SSSR: Turtsii. Moskva 1934. URSS en construction. Revue mensuelle illustree. 1934 Rusa.(voennaya nauka i revolutsiya, voennonauny jurnal, 1. Kniga Moskva 1921)

TEREKE SIRA NO REMZ EV YAZARI KTABIN

K. NO

ANITKABR ANKAYA

3006

1530

4215

2014

4216

1934

3172

1354

3670

1841

2946

860

2985

862

3040

859

119

37

10

11

3272

1457

12

13

14

4217

1593

15

3819

1831

16

3046

1188

17

661

18

696

(Ek:15)

19

1260

20 751 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.10 L.11 L.9 L.8 L.7 o L.7 n L.7 m L.7 l L.Albert Arif Mfit Halit Fahri Dmitriy Yusuf erif Habip Edip Anatole Louis Mansel Ozansoy Kantemir Klel Trehan France Launay L.7 l L.Albert L.7 k Robert L.7 i Neumman L.7 j L.7 g Deissemann L.7 f Kral Ritter August L.7 e Fritz Rssler L.7 d Arnold Dwight Vadler L.7 c Eduard Friep L.7 b Wirsing Kpfe der Welpolitik. Kulturarbeiten in Alba..nien. nsburg 1934 Der Turm Von Babel. Basel 1935 Kemal Paha. Berlin 1934 Das Land Kamal Atatrk. Leipzig 1935 Die Armenbibel des Ser. Berlin 1934 Bibliyonhek der Unterh Tunk und des. Miffens Laipzg 1936 Hoch-Freguenz-Strmen. Sier Vasilzahrof Zrih. 1934 Die Urbel der ndo. Germanen. Berlin 1922 Die Urbel der ndo. Germanen. Berlin 1926 Stockwerkbau der Griec und Rmer. Leipzig Berlin 1932 Kauzchen. Daktilo Geschichte des Osmanis Reichs. Hamburg 1745 Avrupa Edebiyat. stanbul 1930 Trkische Geschichten.Weimar 1917 Les Desirs de Jean Ser. Paris Le Bon Roiv Henriot. Paris 1911 L.7 a Gustaw Adolf Deissmann L.7 Carl Robert Zache L.6 f Rumca. Weik and Stofhel. Wisconsin 1923 Forschungen und Funde in Serai. Laipzg. 1933 L.6 i Michael Kouzmin Rusa (D.. Mitrohin. Moscow) L.6 l ato Roustaveli Nosyaiy Barsovu kuru. Paris 1933 1 L.6 k Hudojestvennaya kultura Sovetskogo Vostoka.Moskova 1931

1561

1058

A..

Tihonov

Rusa. (Slovo o polku gereve, Egoreng sna svengtslavleng vnuka olegova. Moskva 1934)

21

2316

22

3049

858

23

2372

1533

24

25

2855

1096

26

3621

69

27

428

1570

28

3175

1451

29

1600

628

30

4172

1576

31

4063

1991

120

32

253

198

33

34

35

772

1597

36

3545

1632

36

3546

1633

37

2338

830

38

2697

855

39

4047

1975

40

2532

1544

41

2762

985

42

2931

1196

43

2957

1202

44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1531 1 1 1 1 1 1 1 L.33. L.34 L.32 L.31 L.30 L.29 L.28 1 L.27 Claude Pirerre Marguerite Piyere Cules Anatole Emile Jeanne L.26 b Farrere Louys Vallette Loti Verne France Zola Dussap L.26 a L.26 Pierre L.25 Maurice Lefevre Benoit L.24 Henri Regnier L.23 Victor Margueritte L.22 J.W. Bienstock L.21 Paul Margueritte L.20 a Thicerry Sandre L.20 Jules Verne L.19 Maurice Barres L.18 Jean Granvilliers L.17 Gustave Flaubert Salammbo. Paris 1920 LAllemagne comme je viens de la voir. Paris 1925 Une Enquete. Aux Pays du Levant. Paris 1923 Les ndes Noires. Paris 1927 Le Chevrefeuille. Roman. Paris 1924 Les Braves Gens. Paris 1901 T.S.V.P. Petites Hstores de Tus et de Personne. Paris 1924 Les Frontieres Du Coeur. Roman. Paris 1912 Premiers Poemes. Paris. La Princese Sans Coeur. Paris 1909 Koenigsmark. Paris 1918 Les Hommes Qui Gouverne Le Monde. Paris 1935 Rusa. Album-Almanca Macedoine. Sofya 1931 Les Hommes Nouveaux Roman.Paris 1922 Le Cirepuscule des Ney Pehes. Paris 1925 Le Grand Saigneur. Roman 1912 Fantome DOrient. Paris Aux Polenort. Sur la Pierre Blanche. Paris Fecondite. Paris 1899 Le Bairser au Cilair de Lune.Paris 1908 L.16 GeorgesAnguetil La Maitresse Legitime.Paris 1925 L.15 Claude Farrere Les Petites Alliees.Paris 1912 L.14 Hans Herbert Ulrich Glck und Glalz. L.13 Sybille Gabrielle Martel Un Rate. Roman Paris

2908

1198

L.12

Sidonie Gabrielle Collette La Maison de Claudine. Paris 1922

45

2972

1203

46

2879

1182

47

2926

1274

48

421

422

49

2929

1237

50

2945

1257

51

2886

1261

52

53

2987

1225

54

2970

1260

55

2520

1252

121

56

2969

1258

57

2980

1273

58

2960

1250

59

2892

1267

60

582

1531

61

3114

1437

62

2925

63

2967

1251

64

2994

1264

65

66

67

2933

1230

68

69

2920

1226

70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 L.37 r L.37 p L.37 o L.37 n L.37 m L.37 l E. Halil Etem Halil Ethem Wilhelm G. Albert L.37 k Miodrag L.37 j brovats Goldschidt Eldem Eldem Heyd Rhalli Kammerer L.37 i Giorgio L.37. h Charles Hitchcock Sherrill Quartara L.37 ga L.37 ga P. Skok L.37 ga P. Skok L.37 g Krsta Chandan L.37 f Giorgio Quartara L.37 e Ernest Chaput L.37 d Sezai Samipaazade L.37 c P. Darvingov LAttaque DAndrinople. Sofia. 1932 Dilber, Esclave, et LEunuque Amoureux. stanbul 1933 zmir Civarnn Bnyesine ait Tetkikler. (ev. .Hakk Akyol stanbul 1930) Les Etats-Unis DEurope et du Monde. Paris 1931 LEurope a LAube de . 1936 Paris Revue Enternationale des Etudes Balkaniques. Beograd 1934 Revue Enternationale des Etudes Balkaniques. Beograd 1934 Revue Enternationale des Etudes Balkaniques. Belgrad 1934-1935-1936 1ere Annee Tome -12. 11 eme Annee Tome I-IV Trois Hommes. Roosevelt Mussoln Kamal. Paris 1936 La Femme et Deu. Paris 1934 La Revue de France. 15 October 1933 Paris Anthologie de la Poesia Yogoslavye. Paris 1935 Ghazi Moustafa Kemal Pacha.Colongne 1934 Nos Mosquees de Stamboul. stanbul 1934 Les Collections du Veux Serai a Stamboul. Paris 1930 Hstore du Comerce du Lev. 2.Cildi. Le Bassin Houiller DHeracle. stanbul 1933 La Mer Rouge LAbyssne E... LArabie. 2.Cildi. Kahire 1935 L.37 b L.37 a Giorgio Quartara Les Lois du libre amour. Paris 1929 La Yougoslavie DAujourdhui. Belgrade. 1935 L.37 Jean Schopfer La Rive DAsie. Paris 1927 L.36 Octave Feuillet Honneur DArtista. Paris 1890

3227

1420

L.35

Albert

Bouliaut

Au Pays des Mysteres. Paris 1913

71

2928

1238

72

2988

1239

73

1558

254

74

3299

1379

75

3957

1981

76

2756

993

77

2041

715

78

634

429

79

650

351

80

3276

1350

80

3277

1349

122

80

3414

S/2116

81

4191

1617

82

1557

320

83

56

S/2122

84

3038

1219

85

2370

762

86

2332

844

87

62

141

88

1511

215

89

2051

734

90

4046

1955

91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.64 L.65 L.63 L.62 Elissa Anna Elisabeth Jules L.61 L.60 Maurice L.59 L.58 Henri L.57 Claude L.56 Georges L.55 L.54 Paul L.53 Belabbas Bourget Vuillermos Anguetil Farrere Wyss Regnier Lonbart Dekopra Romains Rhais Noailles Verne L.52 Marie LahyHollebecgue L.51 Pierre Lasserre L.50 Roger Martin du Gart L.49 Paul Morand L.48 Jean Mauclere L.47 Joseph Kessel Belle de Jour. Paris 1928 Tots Aux Yeux de Mer. Paris 1925 Ferme La Nuit. Paris 1923 Les Thbbult Deuxieme Part: Le Tenitencier. Paris 1922 Renan et nous. Paris 1923 Anatole France et la Femme.Paris Debouts les Maures/ et a la Charge.Mistral 1931 Le Sens de la Mort. Paris 1915 La Bie Amoureuse de Chopin. Satan Conduit le bal... Paris 1925 Le Derniyer Dieu. Roman. Paris 1926 Le Robinson Suisse. Leasu... La Sandale Ailee. 1905 Paris Byzance.Paris 1901 Serenadeu Bourreau. Paris 1928 Lciyenne. Paris 1922 Les Juiffis ou la Fille dEleazar. Roman. Paris 1921 Le Coeur Innombrable. Paris LArchipel. 1930 L.46 Ttayna L.45 Billy Castel Kismett. Paris 1929 Smplement. Roman. Paris 1923 L.44 Henri Regnier Poemes. 1887-1892 Paris L.43 Brion La Vie des Huns. Paris L.42 Charles Gemiaux Les Musulmanes. Roman. Paris 1920 L.41 Pierre Benoit Mademoiselle de la Ferte. Paris 1923 L.40 Franois Joseph Bonjean Mansour. Paris 1924 L.39 Louis Hemon Maria Chapdelaine. Paris 1921

2971

1259

L.38

Paul

Margueritte

Le Desastre. Paris 1897

92

2951

1224

93

2897

1235

94

2894

1268

95

2942

1229

96

97

2979

1270

98

2904

1236

99

2991

1244

100

2952

1253

101

2974

1249

102

2977

1227

103

2973

1223

104

2956

1607

123

105

2534

1242

106

2889

1240

107

2898

1232

108

109

2943

1254

110

2923

1275

111

112

2981

1272

113

114

2914

1201

115

116

2984

1228

117

2978

1231

118

119 1 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.82 c L.82 B-a L.82 B-a L.82 b L.82 a L.82 L.81 a Clare Kadriye Hseyin Herbert Walte Consuelo Walte Consuelo C.B. Clock Langsam Langsam Brereton L.81 Anton L.80 zzet Melih L.79 L.78 Charles L.78 L.77 a Raymond Colrat Montesqueu Montesquieu Bedier Devrim Wildgans Voltare Sheridan L.77 Maximilian Berlittz L.76 Maximilian Berlitz L.74 Olive E.Nilson Greene L.73 Cheng Sheg L.72 Demosthene L.71 Ciceron L.70 F.R. Nord L.69 a C.Wellington Furlong LetEr Buck. Nevyork 1923 Der Schwarze Kalpak. Mnchen 1925 Ciceron Discours. Tome:1-7. 10. Paris 1921 Demosthene Harangue. Cilt:1-2. Ma Mere! Orient. Preface de Paul Valery. Paris 1928 Introductory Lessons to Englise. stanbul 1930 Deuxieme Livre Pour LEsseignement du Franais. 1925 Livre Illustre Pour les Enfants. Partie Franaise. 1925 Le Drame Egyptien Vers la Liberte. Paris 1926 Lettres Persanes. Paris 1776 Lettres Persanes. Paris Le Roman de Tristan et Iseud. Paris Sermet. Roman Adepte du Turc. Paris 1919 Und hattet der Liebe nicht.Berlin Semiramis. Paris The Thirteenth. London 1925 Ombres Royales. Caire 1920 The Light in the Sky. Newyork 1929 The World Since. 1914 Nevyork 1933 The World Since. 1914 Nevyork 1936 Tales of Three Campaings. Londra 1926 L.69 Charles Mismer Soirees de Constantinople. Paris 1870 L.68 Pirre Joseph Boisjermain Cours de Lancue Anglose Tome Premier. Paradis Perdu. Paris 1798 L.67 Henri Lavedan Le Marquis de Priola. Viveurs. Paris L.66 Claude Farrere La Bataille. Paris

2507

1608

L.65 a

Paul

Pons

Vingt ans de Lutte. 1909

120

2922

1114

121

2959

1112

122

1751

642

123

3246

1450

124

4278

1766

125

2877

1139

126

127

128

3274

1137

129

1741

670

130

1848

672

124

131

1850

673

132

4262

2079

133

133

2976

1138

134

135

2738

1070

136

2881

1165

137

138

2865

1181

139

3039

1184

140

2521

1159

141

3085

1319

141

3086

1318

142

3932

1889

143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1459 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.100 L.101 L.99 L.98 L.97 L.96 L.95 L.94 Henri Herbert George Titayna Henri Andre Henri Pierre Ardel Maurois Regnier Benoit Northclifpe L.93 L.92 Paul 1 L.91 a Nikolaevi L.91 Theodore L.90 Homeros Cheze Tolstoy Haurigot Beraud Ardel Wells L.89 Homeros L.88 F.Weber Halbwachs L.87 Marcus Tullius Cicero L.86 a Maurice Dekopra L.86 Honore Bazac Seraphita. Vien Srnade au Bourreau. Paris 1929 M.Tullii Ciceronis oration verrem De Signis. Paris 1896 La Premiere Anne DAllema. Paris 1913 LOdyssee. Oeuvres Completes DHomere. liade, LOdyssee. Paris 1883 Malek Ben Rachid. Paris 1929 Anna Karanina. 2t. Paris. Acide Russigue. Paris 1929 Mon Ami Robespiyerre. 19.. Un Conte Bleu. Paris 1922 Les Coins Secrets du Coeur. Paris 1924 La Caravane des Morts. Paris 1930 Il Faut Mariyer Jean. Paris 1921 Ariel ou la vie de Shelle. Paris 1923 Vestigia Flammae. Paris 1921 La Chatelaine du Lban. Paris 1924 A La Guerre. Paris 1917 L.85 Philippe Chabanelx L.84 L.83 Habib Edip Trehan L.82 h Russian Graphic Art. Mitr...hin Turkisch Traktzche Trkizche Sprachlehre fr Anfanger. Weimar 1916 Gewidmet in Verehrender Be... Underung Gazi Mustafa Kemal Pasca, dem Schopfer der N... en Turkei. Le Poem de la Rose et du B...ser. Paris 1923 L.82 f The book of life. Le Livre de la Vie. L.82 e Oscar Newfang The Unitet States of the World. London 1930 L.82 d The Recons Turution of ... Tokyo 1933

1560

258

L.82 c-a

Charles Hitchcock Sherrill Eighteenth-Century America. Nevyork 1915

144

2326

810

145

621

328

146

119

154

147

148

1701

530

149

150

2905

1195

151

2885

1190

152

2915

1255

153

3009

1192

125

154

1800

544

155

156

3018

1279

157

2907

1187

158

3051

159

2949

1186

160

161

2884

1277

162

2869

1263

163

3284

1243

164

2883

1278

165

2861

1248

166

2982

1271

167

2891

1269

168

169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 201 L.115 Andre L.114 a Katherine Merritte Yates Lichtenberger L.114 Rene Tsler L.113 c Emil Ludwig L.113 b Emil Ludwig L.113 Edward Lytton L.112 William Shakespeare L.111 Alphonse Daudet L.110 Paul Faure L.109 Jeanne Coulomb L.108 Homeros L.107 Emile Zola LOeuvre. Paris 1895 Oeuvres Completes DHomere. liade, LOdyssee. Paris 1883 La Dame Aux Oiseaux. Paris 1923 Meditation sur Loti. Paris 1921 Lettres de Mon Moulin. Leipzig 1918 Julius Caesar.Oxford. 1901 The Last Days of Pompeay. Leipzg 1879 m Urteil der Weltpresse. Berlin 1928 m Urtel der Deutschen Presse. Berlin 1928 Plasirs DAthenes. Paris 1917 Jack and I on the Mediterrannean Cruise. Tous Heros. Paris L.106 Jules Verne Le Pilote du Danube. Paris L.105 Maurice Hein Un Feu Rouge Dans la Nut. Paris 1931 L.104 Alphonse Daudet Soutien de Famille. Paris 1898 L.103 Pierre Benoit Albarte. Roman. Paris 1926

2958

1265

L.102

Henri

Lavedan

Le chemin du salut.Paris 1920 1. Cilt

170

2890

1266

171

2913

1256

172

2950

1241

173

174

2999

1206

175

3018

1279

176

2911

1194

177

2927

1618

178

2912

1213

179

2864

1215

180

2860

1218

181

2872

1621

182

2871

1620

126

183

2990

1221

184

3297

1328

185

2962

1289

* almada listenin; 2, 36, 80, 133 ve 141. Sralarna mkerrer numara verilmitir.

12. LSTE: EDEBYAT (TRK EDEBYATI, MNTEHABAT) (REMZ M) SAYI


1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.15 M.15 M.15 M.15 M.15 M.15 M.14 Enveri Hsrev Dehlevi Hsrev Dehlevi Hsrev Dehlevi Hsrev Dehlevi Hsrev Dehlevi Hsrev Dehlevi M.14 Enveri M.14 Enveri M.13 Ahmet Mithat M.12 Mustafa Sami M.11 Ruhi Badadi Osman M.10 Yusuf Nabi M.9 eyh Galip M.8 Enderunlu Hseyin Fazl M.7 A.Nazif M.6 Ziya Paa M.5 Besim Atalay M.4 Ahmet Cevdet Recaizade Nevadrlasar Akkerem. stanbul 1930 Harabat.stanbul 1876 Mntahabat Mir Nazif. Msr 1845 Divan Fazl Bey Enderuni. Msr 1842 Divan eyh Galip. Msr 1836 Divan Nabi. stanbul 1876 Divan Badadi. 1871 Divan Sami.Msr 1837 Daarck. stanbul 1873 Dsturnamei Enveri. stanbul 1928 Dsturnamei Enveri. stanbul 1928 Dsturnamei Enveri. stanbul 1929 Ayine-ii Sikenderi. Aligarh 1917 Duvelrani Hizr.Han.Aligarh 1917(Tahs.Reid Ahmet Salim Ensar) Het bi Hit. Aligarh 1918 (Tash.S.Sleyman Eref) Kranssadin. Aligarh 1918 Cevahiri Hsrevi. Aligarh 1918 Mecnun-u Leyli. Aligarh 1917 M.3 Emile Zola M.2 Nazm Yahya M.1 a Yaar Nabi Nayr M.1 mer Hayyam Rubaiyat de Omar Khayyam.Paris Mete Manzum Tarihi Piyes Daktilo 1932 Divan- belagat unvan-i Nazm. stanbul 1841 Hakikat. stanbul 1928 (ev.R.Nuri Gntekin)

TEREKE SIRA NO REMZ EV YAZARI KTABIN

K. NO

ANITKABR ANKAYA

3029

861

2695

856

2633

853

2998

1093

2638

863

1540

228

2680

897

2625

896

2586

898

127

10

2661

899

11

2627

902

12

2653

900

13

2654

901

14

2769

907

15

3979

1870

15

3980

1996

15

3981

1869

16

3032

1100

16

3033

1101

16

3034

1099

16

3035

1102

16

3036

1097

(Ek:16)

16

3037

1098

17 1 1 1 1 1 1 1 14 S/151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 M.34 M.35 M.33 a M.33 M.32 a M.32 M.31 M.30 Ahmet Rifat Mevlana Celalettini Rumi Seyyah Cafer Ahmet Rasim Necdet Rt Ahmet Nuri Fazl Ahmet Efe Sekizinci Ayka M.29 ev. Muhtar A.Bahattin Velet Bilge M.28 b F.Rfk M.28 a Y.Kadri M.28 Osman Zeki ngr Karaosmanolu M.27 smayil Hakk Baltacolu M.26 a Peyami Safa M.26 Ahmet Nedim M.24 Mehmet Emin Yurdakul 14 M.24 Ank.Trk Ocaklar M.24 M.22 Hseyin Hsn Klk Trk Sz. Ankara 1930 Trk Yurdu. 1327-1334. Cilt. 1-14 stanbul Trk Yurdu. Cilt. 1-14 Ankara Trke iirler. stanbul 1900 Nedim Divan.Musahhihi Halil Nihat stanbul 1924 Atilla. Tarihi Roman stanbul 1931 Yaznn Usul Tedrisi. stanbul 1924 Tegani Dersleri. stanbul 1929 Ankara. stanbul 1934 Zeytin Da. Ankara 1932 Musik Nazariyat. stanbul 1930 Divan Trki-i Sultan Velet stanbul 1925 Maniler. stanbul 1928 Mesnevi erhi. stanbul 1890 (ev.erh. Abidin Paa) Pehleviname. Tahran 1313 inasi. lk Byk Muharirler. stanbul 1927 Gazinin Destan. stanbul 1932. (eserin stnde yazarn ad Yaln Tekin olarak gemektedir.) Sekizinci Komedi stanbul 1923 Tarih Dersi. stanbul 1928 M.22 Hseyin Hsn Klk Trk Sz. zmir 1932 M.21 Alain Rene Sage M.20 Hamdullah Suphi Tanrver Dayolu. Ankara 1928 Topal eytan. stanbul 1912 (ev.S.Tevfik zzorluolu) M.19 Basri Gntekin Trk Gnl. stanbul 1925 M.18 Endoronlu O. Vasf Divan Glenii Efkar. Kahire 1841 M.17 Mustafa Naili Divan Naili. Msr 1834

2666

906

M.16

Kevork

Terzibayan

Fuzuliye Ziynetbah olan ariza-i iftitahiyenin Trke Tercme El YazsEski.

18

2628

904

19

2673

903

20

2689

937

21

2784

905

22

2961

1104

23

2614

914

23

2614

1079

24

4257

S/2143

25

4258

26

2677

942

27

2635

1092

128

28

2755

910

29

1607

473

30

2495

738

31

2745

919

32

2799/1

941

33

34

2658

924

35

1550

289

36

2619

936

37

3050

1132

38

2548

1517

39

2580

918

40

2702

955

41

2563

944

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.40 l M.40 p M.40 m M.40 k M:40 j M.40 i M.40 h Behet Macit Muzaffer Halim Ahmet Zeki Mediha Muzaffer Mehmet Ali Ali Rza Enver Behnan Ayni Eren apolyo Togan M.40 g F.Kerim M.40 f Agah zzet Gkay Sar M.40 e Zonguldak Halkevi M.40 c Norbert Bischoff M.40 c Norbert Bischoff M.40 b Memduh Erberk M.40 a Kazm Nami Duru M.40 Necip Fazl M.40 Necip Fazl M.39 Fuzuli Mehmet M.38 Arif Hikmet smetbeyzade Divan Hikmet. stanbul 1867 Divan Fuzuli. stanbul 1880 Saraylarda Mecnunlar. stanbul 1928 Saraylarda Mecnunlar. stanbul 1929 En Bymz iin. Ankara 1935 Ata Sevgisi. Edirne 1935 Ankara. Ankara 1936 (ev.Burhan Belge) Ankara. Ankara 1936 (ev.Burhan Belge) Cumhuriyetin 10 ncu Yl Dnmnde karlan ....stanbul 1933 zl Szler. stanbul 1932 nklap ocuunun Terbiyesinde Ruhi ve Ameli Esaslar. stanbul 1933 Lozan Kahraman smet Hz.nin Hizmet ve Himmetleri Hakknda bir Konferans. stanbul 1934 Byk stirham. 17 Kum Alt ehri ve Sadri Maksudi B. stanbul 1934 nklabn Ruhu. stanbul 1933 Demokrasi Nedir Tarihi ve Felsefesi. stanbul 1934 Kurtulu ve Kurulu Sava zerindeki Yazlarm. stanbul 1934 Cumhuriyetin 10 ncu Yl Dnm Ankara Nasl Kutland. Ankara 1934 M.37 mer Hayyam M.36 Hamdullah Suphi Tanrven Gne Bakan. Ankara 1929 Rubaiyat mer Hayyam. Mtercim ve Birinci ksm Edebi Muharrisi Hseyin Dani kinci Ksm Felsefenin Muharriri Rza Tevfik st 1922 M.35 a Kad Burhanettin Ahmet Divan Kadi Burhanettin. stanbul 1922 M.35 a Kad Burhanettin Ahmet Divan Kadi Burhanettin. stanbul 1922

2564

945

M.35

Fazl Ahmet

Ayka

Tarih Dersi. stanbul 1928

42

2603

951

42

2604

952

43

2815

953

44

3031

1115

45

2559

948

46

2588

947

47

2742

954

47

2743

1032

48

2578

1006

49

2583

1059

50

3926

1916

129

51

3927

2025

52

1397

271

53

2539

1148

54

147

158

55

4181

1581

56

771

391

57

3860

2051

58

4091

2006

59

510

358

60

3983

1989

61

1562

390

62 1 1690 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 989 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.56 M.56 M.55 M.54 M.53 M52 Mithat Sadullah Yakup Kadri-Falih Rfk-R.Eref naydn Yakup Kadri-Falih Rfk-R.Eref naydn Ami Tevfik Namk Kemal Loeffler Ebzziya M.51 Ziya Paa Sander M.50 mer Nefi M.49. a Marcel Brion 1 S.45 ev. Zekeriya Sertel M.48 Frances Hodgson Burnett M.47 Lucy Fitch Perkins M.46 ev. Sabiha Zekeriya Sertel M.45 Eleonor Porter M.44 Johanna Spyri M.43 a Kevork Terzibayan M.42 a Leon David Cahun M.41 Mithat Sadullah Sander M.40 t Hilmi Ziya nsani Vatanperverlik. stanbul 1933 Yeni Kraat Kitab. Ksm 1-6. stanbul 1922 Gkbayrak. stanbul 1933 (ev.Galip Bahtiyar) Fuzuli Divannn Ermenicesi.stanbul 1928 Haydi. stanbul 1927 (ev.S.Zekeriya Sertel) Poli Anna. Ankara 1927 (ev.Vedide Baha Pars) Evde Mektep. stanbul 1927 Holandal kizler.stanbul 1928 (ev.M.Zekeriya Sertel) Sara. stanbul 1928 (ev.M.Zekeriya Sertel) Evde Mektep, ocuklara Masal. stanbul 1927 Attila. stanbul 1931 Divan Nefi. stanbul 1853 Zafername erhi. Latin Harflerinin Trkeye Tatbiki. stanbul 1928 Seme Yazlar. stanbul 1928 Seme Yazlar. stanbul 1928 Alinin Dmesi. stanbul 1929 (ev.Vedide Baha Pars) Merhum Namk Kemal Bey. stanbul 1910 (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 ayn ciltte toplanmtr.) Vaveyla. stanbul 1911 (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 ayn ciltte toplanmtr.) M.40 s Selim Srr Tarcan 2 134 Selim Srr Tarcan Radyo Konferanslarm. stanbul 1932 Radyo Konferanslarm. Kitap 1-3 stanbul 1935 M.40 r Selim Srr Tarcan Bugnk Almanya. stanbul 1930

4023

1940

M.40 o

Hseyin Nesimi

Mehmet Behet Girit Hailesi. Hanya 1898

63

3281

1452

64

2283

64

2816

1057

65

66

1469

221

67

2902

1116

68

2667

957

69

2878

1125

70

2853

1123

71

2525

1122

72

2846

1121

73

2856

1124

130

74

1339

75

2899

1129

76

2637

961

77

2792

960

78

1674

482/3

79

2812

318

80

2813

321

81

2535

1130

82

2579

882

82

2632

882/5

82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.77 M.76 M.75 b M.75 a M.78 M.74 Tahir M.Cenani Nazm Hikmet Halide Edip shak Refet Mustafa Hilmi M.73 Halide Edip M.72 mer Hayyam Advar Karaouz Kandiya Ran Advar Itman M.71 Bimen en M.70 Ak Dertli M.69 Mara Publius Vergilius M.68 Hasan Abdunnaim M.67 Mehmet Sait Pertev M.66 Memet Tahir M.65 Vahidi Abdlvahit M.64 Faik Ali Ozansoy M.63 Abdlhak Hamit Tarhan Finten. stanbul 1918 Elhan Vatan. stanbul 1917 Cenan l-cinan. stanbul 1897 Mntahabat Masari ve Ebyat. stanbul 1912 Pertev Paa Divan. stanbul 1840. Ceridetlevail ve Hamdetl Evahir. 1171 Talik, Elyazmas. oban iirleri. stanbul 1929(ev.Ruen Eref naydn) Ak Dertli Hayat ve Divan. Bolu 1928 Bestekar- ehir Bimen Efendinin Klliyat Asar. ark Mecmuas.stanbul 1922 Rubaiyat Hayyam.stanbul 1926 (ev.Hseyin Rifat) Das Flammenhemd. Vien Orta Anadoluda Yunan Facialar. Eski Elyazs. Manzum. Eari Vatan. Eski Elyazs. Ankara Benerci Kendini Niin ldrd. stanbul 1932 Eleskjortan.(Ateten Gmlek) Stokholm 1928 shak. Manzum Elyazs. Mecmua-i manzumat- Hilmi.Sivas-Konya 1341 M.62 Jules Barbier M.61 Abdlhak Hamit Tarhan M.60 Abdlhak Hamit Tarhan M.59 Yahya Divani Yahya. stanbul 1918 bnimusa yahut Zatlcemal stanbul 1919 Bir Sefilenin Hasbihal. stanbul 1887 Janetin Dn.Sinop 1922(Trke Gftesi. Rza Nur) M.58 Mnif Tarsusizade Hale. stanbul 1923 M.56 Namk Kemal Sergzet. stanbul 1911. (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 ayn ciltte toplanmtr.)

2807

882/4

M.56

Namk Kemal

Edib-i azam merhum Namk Kemal Beyin ryas. stanbul 1910. (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 ayn ciltte toplanmtr.)

82

2808

882/3

83

2665

997

84

2675

989

85

2709

1055

86

2705

1040

87

2424

758

88

2707

988

89

2643

1039

90

2672

1042

91

2624

990

92

2645

966

131

93

289

188

94

3013

1133

95

2577

970

96

2484

752

97

3030

1214

98

2740

996

99

2608

968

100

2605

984

101

2648

987

102

2739

1029

103

2597

972

104

2622

1023

105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.82 M.83 M.81 b M.81 a M.81 M.81 Mahmut Esat Mahmut Esat Arif smet Hseyin Hsn Raif Necdet Pierre M.81 Mahmut Esat M.81 Mahmut Esat Yasari Yasari Yasari Yasari Ulukut Klk Kestelli Benoit M.81 Mahmut Esat Yasari M.81 Mahmut Esat Yasari M.81 Mahmut Esat Yasari M.81 Mahmut Esat Yasari M.81 Mahmut Esat Yasari M.80 Raif Necdet Kestelli Ziya ve Sevda. stanbul 1924 Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. stanbul 1928 (Katalog 2718-2726 aras 9 ayr kaytta yer alan piyesler tek ciltte toplanmtr.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. stanbul 1928 (Katalog 2718-2726 aras 9 ayr kaytta yer alan piyesler tek ciltte toplanmtr.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. stanbul 1927 (Katalog 2718-2726 aras 9 ayr kaytta yer alan piyesler tek ciltte toplanmtr.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. stanbul 1928 (Katalog 2718-2726 aras 9 ayr kaytta yer alan piyesler tek ciltte toplanmtr.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. stanbul 1928 (Katalog 2718-2726 aras 9 ayr kaytta yer alan piyesler tek ciltte toplanmtr.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. stanbul 1928 (Katalog 2718-2726 aras 9 ayr kaytta yer alan piyesler tek ciltte toplanmtr.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. stanbul 1928 (Katalog 2718-2726 aras 9 ayr kaytta yer alan piyesler tek ciltte toplanmtr.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. stanbul 1928 (Katalog 2718-2726 aras 9 ayr kaytta yer alan piyesler tek ciltte toplanmtr.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. stanbul 1928 (Katalog 2718-2726 aras 9 ayr kaytta yer alan piyesler tek ciltte toplanmtr.) Piyes. Daktilo Manzum Trk Tarihi. zmir 1933 Hayat ve Mektuplar. stanbul 1925 Lbnan Kasrnn Sahibesi. stanbul 1926 (ev.Sleyman Nazif) M.79 Lucy Fitch Perkins M.78 b Muzaffer 14. stanbul 1932. Japon ikizleri.stanbul 1929 (ev.M.Zekeriya Sertel) M.78 b Muzaffer 14. stanbul 1932. M.78 Fazl Necip Klhani Edipler. stanbul 1930

2803

981

M.78

Fazl Necip

Klhani Edipler. stanbul 1930

105

2804

1056

106

4121

2034

106

4122

2043

107

2850

1144

108

2805

974

109

2718

977

109

2719

977

109

2720

977

109

2721

977

132

109

2722

977

109

2723

977

109

2724

977

109

2725

977

109

2726

977

110

2717

894

111

2615

982

112

2751

1028

113

2893

1136

114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 M.99 M.101 M.98 M.97 M.96 M.95 M.94 Cemil Filorinal Nazm Avram Filorinal Nazm Yakup Kadri Flaccus zgnay Galanti zgnay Karaosmanolu Horatius M.93 b M.93 a Ahmet Hulusi Yaar Nezihe Bklmez M.93 Ziya M.92 Naime-Ahmet Halit M.92 Naime-Ahmet Halit Yaarolu Yaarolu Gkalp M.92 Naime-Ahmet Halit Yaarolu M.92 Naime-Ahmet Halit Yaarolu M.92 Naime-Ahmet Halit Yaarolu M.91 Halide Edip Advar M.90 Behet Kemal alar M.89 Maud Mc Knight Lindsay M.89 Maud Mc Knight Lindsay M.88 Ahmet hsan Tokgz Matbuat Hatralarm. stanbul 1888-1923. stanbul 1930 Anne Masallar. stanbul 1927 (ev.Mutia Sabri) Annemin Yeni Masallar.stanbul 1929 (ev.Mutia Sabri) Erciyastan Kopan . stanbul 1932 Mev-ud Hkm. stanbul 1918 Hayat Kraat. Snf:1 stanbul 1930 Hayat Kraat. Snf:2 stanbul 1930 Hayat Kraat. Snf:3 stanbul 1929 Hayat Kraat. Snf:4 stanbul 1929 Hayat Kraat. Snf: 5 stanbul 1929 Altn Ik. stanbul 1923 A dersleri. stanbul niversitesinin kurucu ve koruyucusu Atatrke ballk ve sayglar. Byk Trkiye Cumhuriyetinin Satveti Feryatlarm. stanbul 1924 Sancak ve Sancamz. stanbul 1925 Trkn Byk Zaferi. stanbul 1928 Vatanda: Trke Konu. stanbul 1928 Hatrat Meahir.stanbul 1925 Ergenekon. Cilt 1-2 stanbul 1929 Hicviyeler - Nameler. stanbul 1931 (ev.Y.Kadri Karaosmanolu) M.87 skender Fahrettin Sertelli Bizansn Son Gnleri. stanbul 1930 M.86 Halit Fahri Ozansoy Edebi Kraat Numuneleri. stanbul 1929 Lise 2,3 ve 4 nc Snf M.84 Tevfik Fikret Halukun Defteri. stanbul 1911

2668

973

M.84

Tevfik Fikret

Halukun Defteri. stanbul 1911

114

2669

1019

115

2522

1145

116

2757

1002

117

70

112

118

2842

1153

118

2843

1146

119

2573

1034

120

2741

998

121

1486

412

121

1487

354

133

121

1488

371

121

1489

353

121

1490

355

122

2679

1025

123

22

18

124

34

146

125

2572

999

126

3435

1580

127

2699

1020

128

1616

500

129

2810

1026

130

2770

975

131

3011

1141

132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.123 M.122 M.121 M.119 ev. M.118 ev. M.115 d A.Cevat Nurullah Ata G.Nuri Sarah Lucy Fitch Lucy Fitch Bolton Perkins Perkins Ata M.106 d Alphonse M.115 a Selahattin M.116 Arif smet M.115 Lucy Fitch Perkins Ulukut Gngr Lamartine M.114 Selim Srr Tarcan M.113 Jean Marie Guyan M.112 M.Nazmi M.111 Heinrich Kleist M.110 Mustafa Rahmi Balaban M.109 Maarif V. M.108 Yakup Kadri M.106 b Falih Rfk Atay Roman. stanbul 1932 Sodom ve Gomore. stanbul 1928 ehir Kraat. stanbul 1929 Bahtiyarname. stanbul 1923 Herman Muharebesi. stanbul 1928 (ev.Mustafa Mermi) ki Can Yolda. stanbul 1930 Sanat Msahabeleri. stanbul 1928 (ev.Hasan Ali Ycel) Bu Gnk Almanya. stanbul 1930 Meksikal kizler.stanbul 1929 (ev.S.Zekeriya Sertel) Atatrke nanlarm. zdilimizle: Atatrk. Ankara 1935 Rafael. stanbul 1898 (ev.M.Salahaddin A.Lutfullah) Koma. Bak 1919 Tilkinin Binbir Muziplii. stanbul 1929 z Cesaret. stanbul 1929 Mehur Olmu Fakir ocuklar. stanbul 1929(ev.Zekeriya Sertel) skoyal kizler. stanbul 1929 (ev.S.Zekeriya Sertel) Eskimo kizleri. stanbul 1929 (ev.M.Zekeriya Sertel) M.106 Hseyin Cahit Yaln Hayat Muhayyel. stanbul 1897 M.105 mer Hayyam M.104 b Charles Hitchcock Siherril M.104 a Oscar Wilde Oskar Valyldn Masallar. stanbul 1927(ev..Berin Kurt) Gazi Mustafa Kemal Haz.ler Nezdinde Bir Yl Elilik. stanbul 1934 (ev.Ahmet Ekrem) Rubaiyyat. stanbul 1931 (ev.Ahmet Hayyat) M.104 Leon David Cahun Kaptan Magonun Sergzetleri. stanbul 1930 (ev.Mustafa)

2763

1052

M.103

Halit Ziya

Uaklgil

Ak Memnu. stanbul 1925

133

2903

1142

134

2870

1126

135

2854

1103

136

3028

1152

137

2767

1058

138

2733

1051

139

2749

1000

140

1383

386

141

2735

1027

142

2876

1149

143

2841/2

1147

134

144

2313

755

145

3282

1453

146

2852

1168

147

2671

857

148

2593

1021

149

2954

1283

150

2554

1007

151

2545

1162

152

2841/1

1161

153

3430

1588

154

2848

1169

155

2845

1171

156 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.131 c M.131 b M.131 d M.131 a M.131 M.130 c M.130 a M.130 b M.130 A.Fuat Hseyin Ozan Ali Mustafa Sadettin Nzhet Ferdinand Aka Gndz Aka Gndz Aka Gndz Yaar Nabi Nayr Avni Soylu Ergun Lemaire M.129 Hamit Zbeyir Koay Mahmut Hoca M.128 h M.128 d M.Ferit Karsl M.128 f Ahmet Aaolu M.115 e shak Refet Itman M.128 e .Adil Zlfizade M.128 d Harold Courtenay Armstrong M.128 c K.Sadi M.128 b Kerim Sadi M.128 a Kerim Sadi M.128 Namk Kemal M.127 Namk Kemal Makalat Siyasiye ve Edebiye. Cz: 1,3,4,5. stanbul 1911 Osmanl Tarihi. Cilt 2 Cz 3. stanbul 1911 Bir Mnekkidin Hatalar. stanbul 1934 evket Sreyyann Hatalar. stanbul 1934 Bir akirdin Hatalar.stanbul 1934 Trkiye Nasl Dodu. stanbul 1928 (ev..Rza Doru) Tekkeler Yklmaldr.stanbul 1925 Ne Mutlu Bana ki Trk Yaratldm. Ankara 1933 Devlet ve Fert. stanbul 1933 Ky retmeninin Anlar. Ankara 1935 Okul ve Ulus. Mecmua. 1936 zmir Kagardan cevap. stanbul 1922. (Katalog 2754 ve 362 tek ciltte toplanmtr.) zgmescit. stanbul 1922 (Katalog 2754 ve 362 tek ciltte toplanmtr.) Mustafa Kemal P. ve Kse Hoca. stanbul 1339 Tokadi Zade ekip Hayat Felsefesi, Eserleri. zmir 1933 Napoleon. stanbul 1934 Samih Rifat, Hayat ve Eserleri. stanbul Samson ile Dalila.Opera.Sinop 1921(ev.Rza Nur-Beste Camille Saint) Ylmazlarn kizler. Ankara 1932 Ky Muallimi. Ankara 1932 Beyaz Kahraman. Ankara 1932 Mete. stanbul 1932 M.126 Namk Kemal Rnan Mdafaanamesi. stanbul M.125 Lucy Fitch Perkins Maara kizleri. stanbul 1929 (ev.M.Zekeriya Sertel)

3014

1170

M.124

Aisopos

Ezopun Hikayeleri. stanbul 1928 (ev.S.Zekeriya Sertel)

157

2851

1172

158

2773

979

159

2772

1050

160

4126

2042

161

1583

646

162

755

359

163

223

157

164

3900

2035

165

689

393

166

2598

980

167

499

332

135

168

1364

1499

169

1497

S/2133

170

362

1008/2

170

2754

1008/1

171

172

2641

1578

173

2704

983

174

2655

1592

175

2452

1150

176

2684

1014

177

2683

1010

178

2682

1009

179

2694

1048

180 1 1 1 1 1 1 1 1 M.135 f Chi Tzu-Hsi M.135 e brahim Alaettin Gvsa anakkale zleri. stanbul Bir in alimi nazarnda istikbal. arkn Yeni Gnei Gazi M. Kemal Hz. Umum trklerin ve btn insaniyetin ittihad. Nakili: Kolcal Abdlaziz. stanbul 1933 Moliere ambel Shakespeare Burjuva Jantinyun.stanbul 1927 (ev.Siracettin) Fihte ve Fihtenin Hitabeleri.Ankara 1927 Hamlet. stanbul 1927 (ev.Kamuran erif Saru) Vatan ve airler.stanbul 1923 Petrov Boztepe Mefkureci Muallim. stanbul 1930 (ev.Ali Haydar Taner) Siham lham. stanbul 1921 Dt Azgn Canavar. stanbul 1929 nsan Bedeni. stanbul 1929 (Kk brorler biiminde hazrlanm 5 tane alma tek ciltte toplanmtr.) Shhat Koruma Bilgisi nsan Bedeni. stanbul 1929 (Kk brorler biiminde hazrlanm 5 tane alma tek ciltte toplanmtr.) Reit Galip Reit Galip ocuk Bakm tleri. stanbul 1929 (Kk brorler biiminde hazrlanm 5 tane alma tek ciltte toplanmtr.) Reit Galip Yiyecekler. stanbul 1929 (Kk brorler biiminde hazrlanm 5 tane alma tek ciltte toplanmtr.) M.143 M.135 Andre Theuriet M.134 Muallim Naci M.133 zzet Melih Devrim Hzn ve Tebessm. stanbul 1921 gal Bulutlar ve Zafer Yldzlar. stanbul 1928 lkbahar Seneleri. stanbul 1927 (ev.H.Suha Gezgin) M.132 Mehmet Emin Yurdakul Zafer Yolunda. stanbul 1918 M.131 g Henri Beraud iko Ankara 1923 (eviren kr Kaya) M.131 f Faruk Nafiz amlbel zyurt. Ankara 1932

2698

1043

M.131 e

Nahit Srr

rik

Snmeyen Ate. Ankara 1933

181

2688

1049

182

2895

1177

183

2678

881

184

2801

992

185

2693

1036

186

2989

1157

187

2592

1030

188

536

342

189 1 1 1 1 1 1 1 M.143 Reit Galip M.143 Reit Galip M.142 Halil Nihat M.141 Grigoriy M.140 hsan Kamil M.138 William M.137 H.Cemil

2975

1163

M.136

Jean

190

214

159

136
1 M.143 1 M.143 1

191

2863

1158

192

2600

1054

193

3047

1154

194

2570

879

195

2172

764

195

2173

764

195

2181

764

195

2277

764

195

2280

764

196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.163 M.164 M.162 a M.162 M.161 M.160 M.159 M.157 Homeros Aka Gndz Muallim Naci Haydar Mahmut Ekrem Nazm Hikmet A. Ahmet Burhanettin Kerrar Recaizade Ran Benaroya M.156 Abdulhak Hamit M.155 Agah zzet Tarhan M.154 Ahmet Refik M.153 Memet Emin Yurdakul Altnay M.152 A.Rfk M.151 Ali Ekrem Bolayr M.150 Abdlhak Hamit Tarhan M.148 Memet Akif Ersoy M.149 Halit Ziya Uaklgil M.147 Bulgurluzade Rza M.146 d Vala Nurettin M.146 c Halil brahim Akam M.146 e Hafz Nuri M.146 b Falih Rfk Atay Eski Saat. stanbul 1933 Vesile-i Elsine.(Trke, Arapa, Farsa, Rumca, Franszca, Ermenice Szlk) Gnn Mutlularna. stanbul 1933 Savatan Bara. stanbul 1934 Mntahabat- Bedayii Edebiye. stanbul 1913 Tagebuch Aines Teten. Berlin 1918 Safahat. kinci Kitap.stanbul 1914 Duhter-i Hindu. stanbul 1876 Ruhi Kemal. stanbul 1908 Nakusu Adem.stanbul 1913 Kral Corca. Ankara 1923 lk Trk Matbaas.stanbul 1929 Davuldan lhamlar. stanbul 1927 Bunlar O dur. stanbul 1887 lyad. lliade. Tercme ve hlasa eden: mer Seyfettin. stanbul 1927 Mehul Asker. stanbul 1930 Firuzan.stanbul 1887 Ankara Hediyesi ve Anadolu Duygusu. stanbul 1922 Zemzeme. stanbul 1885 Jakond ile Si-Ya-U. stanbul 1929 Stenografi Usul.stanbul 1929 Gazinin Kz. stanbul 1927 M.146 a Aka Gndz Dikmen Yldz. stanbul 1928 M.146 Ali Saip Ursava Kilikya Facialar ve Urfann Kurtulu Mcadeleleri.Ankara 1924 M.146 Ali Saip Ursava Urfann Kurtulu Mcadeleleri. Ankara 1924 M.145 Charles Dickens Cilt 1: Cihan Edebiyatlarndan Nmuneler: Mister Pikvinkin Maceralar.

2458

761

M.144

Johannes

Merkel

Armoni. stanbul 1929(Nakil Cevat Memduh Altar)

197

2858

1173

198

4228

2028

199

4229

2032

200

2728

971

201

2798

969

202

1590

120

203

2558

1004

204

2766

1005

205

2623

1071

206

2765

1078

207

2584

1017

208

2706

1012

137

209

2800

1003

210

2555

1016

211

2775

1013

212

2289

770

213

2793

1047

214

2662

889

215

3017

1164

216

2730

1063

217

2620

1065

218

2596

1011

219

2651

883

220

2649

1066

221

2290

765

222

2727

1076

223 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.165 a M.158 a M.118 e M.118 f M.179 d M.179 f Recep Mehpare Tevfik Hsn zmir Ticaret Odas Virgile Yusuf Ziya Rossel Demirciolu Akszl M.179 e M.179 d Munis Kltr Bakanl Peker M.179 c Meliha Avni Szen M.179 b smail Habib Sevk Musagil Tekinalp M.179 a Adnan Halet Tapnar M.173 Ali Rdvan M.171 Ali Ekrem Bolayr M.171 Ali Ekrem Bolayr M.170 Halil Nihat Boztepe M.169 Mithat Sadullah Sander M.169 Mithat Sadullah Sander M.169 Mithat Sadullah Sander M.169 Mithat Sadullah Sander M.168 Tunal Hilmi M.168 Tunal Hilmi Kyl Memi avu. stanbul 1923 Kyl Memi avu TBMMde. Bursa 1923 Yeni Usul Tahriri Kitabet Dersleri. Devre-i aliye, birinci snf. stanbul 1918 Yeni Usul Tahriri Kitabet Dersleri. Devre-i aliye, ikinci snf. stanbul 1918 Yeni Usul Tahriri Kitabet Dersleri. Devre-i mutavassta, birinci snf. stanbul 1916 Yeni Usul Tahriri Kitabet Dersleri. Devre-i mutavassta, ikinci snf. stanbul 1918 Ayine-i Devran. stanbul 1924 iir Demeti. stanbul 1924 iir Demeti. stanbul 1924 Sar Yapraklar. stanbul 1921 Motorlu Vastalar. stanbul 1936 Tunadan Batya. stanbul 1935 Bir Ses. stanbul 1936 Kemalizm. stanbul 1936 lk Okul Proram.stanbul 1936 nkilap Dersleri Notlar. Ankara 1935 Trk Tarihinde Aile Hayat Evrimi ve Kadn. stanbul 1936 stiklal Harbinde Kastamonu. Kastamonu 1933 Kutlama. stanbul 1933 Hkmdar Millet.(ev.G.K.Sylemezolu stanbul 1934) Bo Beik ve Akku. stanbul 1932 M.168 Tunal Hilmi Memi avu. Sinop 1922 M.167 Tahsin Nahit Uygur zduygular. Kastamonu 1930 M.166 Seme Memleket iirleri. stanbul 1929

2795

1075

M.165

Yusuf

Akura

Altun Armaan.

224

2656

1073

225

4230

1596

226

2714

1072

226

2715

1081

226

2716

1080

227

1460

420/3

227

1461

420/4

227

1462

420/1

227

1463

420/2

228

2569

1088

229

2567

1089

138

230

2568

1090

231

2732

886

232

2230

777

233

2814

932

234

2783

949

235

665

346

236

1390

348

237

629

299

238

1551

392

239

3867

1902

240

4036

2005

241

641

431

242

2736

1044

243 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 M.192 M.195 M.189 M.188 M.187 M.186 M.186 Emin Fevzi Emin Fevzi Namk Kemal Ahmet Rasim Hseyin Siret mer Hayyam Nshet zsever M.185 c Hamdi M.185 b Gnay Sleymaniyeli Sleymaniyeli M.185 a Enver Behnan M.185 brahim Alaettin Gvsa apolyo M.184 kufe Nihal Baar M.183 Muallim Naci M.182 Mahmut Abdlbaki Baki M.180 Jean Guyau M.179 Dr. Bafral Yanko M.179 m Memduh Yavuz Ssl M.179 l Mehmet eref Aykut Kemalizim. stanbul 1936 Memetciin Son Sz. Konya 1936 Fikir ve Kalem Tecrbelerimden. stanbul 1899 Bir Filosofun iirleri. stanbul 1930 (ev.Abdullah Cevdet) Ear-i mntahabe. Cami ve nairi: emseddin Sami, st 1901 erare. stanbul 1885 Gayya.stanbul 1930 anakkale zleri. stanbul 1926 nklap tgnleri. stanbul 1934 nkilap. Yurdum in. 2-3 zimir 1935 Daktilo uaat. stanbul 1911 uaat ve lavei uaat. stanbul 1925 mtizac Akvam ve Vaka-i Ahd. stanbul 1327 (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 ayn ciltte toplanmtr.) Falaka. stanbul 1927 Leyali Girizan.stanbul 1909 Manzum Rubaiyat mer Hayyam. (ev.Hseyin Rifat) Elsinei Atika Edebiyat ve devas. stanbul 1890 M.179 k Nushet Haim Sinanolu M.179 j Johann Wofgang Goethe Gen Verterin Istraplar. stanbul 1930 (ev.Nurullah Ata Ata) Faizim ve Onun Devlet Sistemi. stanbul 1933 M.179 i Cafer Fahri Dikmen Sava ve Polis Kpei. stanbul 1936 M.179 h R.Ekrem Osmanl Mu.hedeleri ve Kapitilasyonlar. stanbul 1934 M.178 Tevfik Fikret Ribab ikeste.stanbul 1899

1297

352

M.165 b

Zeynettin

Akkk

Cumhuriyet Trkiyesine Terbiyevi Heyecanlarm. stanbul 1935

244

2670

884

245

246

2242

763

247

2873

1155

248

3794

1832

249

509

283

250

2758

893

251

2774

880

252

2947

1207

253

2565

878

139

254

2621

885

255

2566

877

256

2591

873

257

2761

1038

258

259

36

92

260

2581

872

260

2582

866

261

620

882/1

262

2794

875

263

2644

871

264

3027

1135

265

3012

1220

266 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.166 a M.171 e M.168 a M.169 a M.169 b M.118 f M1.9 M.199 a Yusuf Ziya Maud Mc Knight Kemalettin kr Yusuf Ziya Yakup Kadri Yusuf Osman Enver Behnan Fuat Hulusi apolyo Demirelli Orta Karaosmanolu M.198 Friedich M.199 Hasan Cemil ambel Gundolf Demirciolu Lindsay M.186 Raif Necdet Kestelli M.189 brahim Alettin Gvsa M.189 brahim Alettin Gvsa M.189 brahim Alettin Gvsa M.189 brahim Alettin Gvsa M.189 brahim Alettin Gvsa M.197 Nurettin Ferruh afak Sadalar. stanbul 1896 Fuzuli. stanbul 1932 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmitir.) Nabi. stanbul 1933 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmitir.) Nedim. stanbul 1932 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmitir.) Naziften Hamide. stanbul 1932 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmitir.) mer Hayyam. stanbul 1932 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmitir.) Semavi htiras. stanbul 1933 Jpiter. stanbul 1929 Napolion Bunapart. stanbul 1929 (ev.Hasan Cemil) Anadoluda Eski ocuk Oyunlar. stanbul 1934 Masal Bahesi. stanbul 1927 (ev.Mutia Sabri) Namk Kemal Hayat ve Eserleri. stanbul 1931 Halk Edebiyat Antolojisi. stanbul 1933 Yaban. stanbul 1932 Mete. stanbul 1933 Ayim. Ankara 1934 Gnl dili ve Bir Varln Binbir Yz. stanbul M.193 Yahya Saim Ozanolu Maherde Sabah.stanbul 1925 M.190 Leopold Kampf Mhim Bir Gece. Temsil.Msr 1909 (ev.Kadriye Hseyin) M.191 Besim Atalay Cnk. stanbul 1931 M.194 a Besim Atalay Babelalar. Temsil. stanbul 1926 M.194 Ali Ruhi Ana Vatan. Ankara 1337 Eski Elyazs. Temsil.

3952

1623

M.196

Hasan Cemil

ambel

Yeni Ruh. stanbul 1929

267

2685

869

268

2686

1053

269

2561

892

270

3041

1209

271

2642

868

272

2639

865

273

2587

870

273

2626

870

273

2634

870

273

2789

870/5

140

273

3045

870

274

2752

1001

275

3951

1622

276

3651

1619

277

2501

759

278

2844

1174

279

2630

1537

280

2594

887

281

2750

1077

282

4249

1591

283

2760

1067

284

2576

1086

285 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1504 385 1 M.107 Yakup Kadri M.117 Lucy Fitch Perkins Karaosmanolu M.177 Muallim Naci M.176 Yusuf Niyazi M.175 Ahmet Reat M.174 Abdlhak Hamit Tarhan M.202 Celaleddin Ezine M.201 eref Hanm M.184 a Nazm Hikmet Ran Varan 3. stanbul 1930 Divan eref Hanm. stanbul Yakup ve tekiler. Bir Rya Oyunu. stanbul 1938 Sahra. stanbul 1880 Herkesin Tand ki Hanm. Piyes stanbul 1909 Menfa Kelerinde. stanbul 1910 Demdeme. stanbul 1887 Irlandal kizler.stanbul 1929 (ev.S.Zekeriye Sertel) Nurbaba. stanbul 1923 M.153 c shak Refet Itman M.153 b Faruk Nafiz amlbel Kahraman. stanbul 1933 Ne Mutlu Bana ki Trk Yaratldm. Ankara 1933 M.153 a Yusuf Ziya Demirciolu u Dalarn Ardnda. stanbul 1933 M.171 d Hikmet Feridun Es Bugn de diyorlarki. stanbul 1932 M.171 c Hseyin Hsn Klk Trk Aknlar. zmir 1933 M.171 b Hseyin Hsn Klk Kumandan Sz zmir 1933 M.171 a Hseyin Hsn Klk Trk Sz. Ankara 1930

1319

416

M.171 f

Hasan Cemil

ambel

Genlik Ruhu ve Genleme. stanbul 1934

286

2613

915

287

2533

1140

288

2612

891

289

2802

1068

290

2737

1022

291

2687

1037

292

2599

991

293

2650

876

294

2660

959

295

2690

1060

296

2663

888

297

2681

890

141

298

2768

1015

299

2771

1064

300

2847

1167

301

2748

* almada listenin; 15, 16, 23, 41, 42, 47, 64, 82, 104, 106, 109, 114, 118, 121, 170, 195, 226, 227, 260 ve 273. Sralarna mkerrer numara verilmitir.

13. LSTE: BYK MLLET MECLS ZABIT CERDELER, YILLIKLARI (REMZ N)

TEREKE SIRA NO SAYI REMZ EV YAZARI KTABIN


70 N.1 T.B.M.M. Zabt Cerideleri: Devre: ...tima Senesi: 1-4 Cilt: 1-31.- Devre:1 tima 1-4 Cilt1-29.- Devre: 3 tima Senesi:.... Ciltler: 1-11 Mall Gaziler Neriyat Byk Trkiye (Ticaret) Salnamesi. stanbul 1928

K. NO

ANITKABR ANKAYA

695

S/2146

2 1 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 N.19 N.20 N.18 N.17 N.16 N.15 N.14 N.13 N.12 N.11 N.10 Mall Gaziler Neriyat N.9 N.8 N.7 N.6 N.5 N.4 N.3

1528

S/2113

N.2

1527

S/2140

Anuer du Kommerce Enternational. Paris 1929 Trkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi. 19251930. stanbul Girit Salnamesi. Girit 1892 Malul Gaziler Ticaret Salnamesi: 1927 Urfa Hakknda Salname. stanbul 1927 Beyrut Salnamesi: 1902 Kastamonu Salnamesi: 1896 Byk Trkiye (Ticaret) Salnamesi. stanbul 1929 Cezaire Bahrisefit Salnamesi: 1310 Salnamei Devleti Osmaniye. stanbul 13331328 Yemen Salnamesi. Sana 1895 Mamuretlaziz Salnamesi. 1909 Hdavendigar Vilayeti Salnamesi:1907 Yanya Vilayeti Salnamesi. 1890 Alemanach Hachette. 1928 Sivas Vilayeti Salnamesi. 1888 Manastr Salnamesi. 1894 Suriye Salnamesi. Suriye 1899

4259

S/2141

3417

S/2125

142

3426

S/2112

3416

S/2120

3409

S/2110

10

1538

S/2113

11

3402

S/2109

12

4255

S/2107

13

3427

S/2108

14

3418

S/2104

15

3405

S/2105

16

3421

S/2101

17

25

2106

18

3419

S/2098

19

3411

S/2103

(Ek:17)

20

3420

S/2100

21 1 1 1 1 1 102 N.26 Almanach de Gota Salnamesi.1920 N.25 Sivenska Kalendern. Upsala 1929 N.24 Adana Salnamesi. 1893 N.23 Danmark Salnamesi. 1925 N.22 Kosova Salnamesi.

3400

S/2099

N.21

Bitlis Salnamesi. 1314

22

3410

S/2097

23

24

3415

S/2096

25

3423

S/2094

26

24

2093

143

14. LSTE: DNLER (REMZ P)

TEREKE SIRA NO SAYI


1 155 2 2 SBK-7 1 1 2 1 12 P.73 b Abdul Karim Maulavi P.73 f P.73 f P.73 d Hubert Grimme 1 P.73 c P.14 Zeynddin Zebidi P.46 Emile Durkheim 1 P.73 a mer Budda P.73 a mer Budda Dinler Tarihi. Birinci Cildi. stanbul 1935 Dinler Tarihi. Birinci Cildi. stanbul 1935 Din Hayat. stanbul 1934(ev.Hseyin Cahit) Sahih Buhar Muhtasar. stanbul 1928-1340 Der Islam.Band:9 Heft. 1-2. 1930 Islam und Weltgrieg. Mnster1914 Kitab Mukaddes. stanbul 1886 Kitab Mukaddes. stanbul 1920 Prophet of Islam and His Teachines.

K. NO

ANITKABR ANKAYA

REMZ EV

YAZARI

KTABIN ADI

237

171

238

240

182

396

194

315

197

270

189

271

207

287

175

144

* almada listenin; 1 ve 6. Sralarna mkerrer numara verilmitir.

(Ek:18)

15. LSTE: FELSEFE VE TERBYE (REMZ R)

TEREKE SIRA NO SAYI


1 1 1 1013 4 1 R.97 Emile Faguet De la Profession. Paris R.49 e Ch. Charrier Pedagogie ve Cue. Paris 1920 R.15 Emil Durkheim R.49 d Maria Montessori Pedagogie Scientifique II.-Edudation. Paris Ahlak Terbiyesi. stanbul 1927 (Tercme eden: Hseyin Cahit Yaln)

K. NO

ANITKABR ANKAYA

REMZ EV

YAZARI

KTABIN ADI

1378

234

195

153

1315

430

1341

145

(Ek:19)

16. LSTE: TMAYAT (REMZ S)

TEREKE SIRA NO SAYI


1 398 398 3 1 S.59 a Afet nan 1 S.59 a Afet nan Recep Peker Medeni Bilgiler.stanbul 1931 Medeni Bilgiler. 1 stanbul 1931 S.16 Emile Durkheim timai Taksimiamel stanbul 1339 (ev.: Orhan Mithat)

K. NO

ANITKABR ANKAYA

REMZ EV

YAZARI

KTABIN ADI

412

287

497

497

146

(Ek:20)

17. LSTE: KANUNLAR VE HUKUK (REMZ U) SAYI


9 2 4 1 2 U.70 Henry Wheaton U.69 Jean Paulin Niboyet U.61 Paul Fauchille U.59 Emile Chenon U.6 E.Kemal

TEREKE SIRA NO REMZ EV YAZARI KTABIN ADI


Kanunlarmz: 3 nc Tab 1929-1934 stanbul Hstoire Generale du Droit Franaise Pupli et Prive des Originees a1815. Paris 1929 Droit Enternational Pplig. Paris 1921 Manuel de Droit Enternational Prive. Paris 1928 Elements du Droit Enternational. Laipzg. 1852 Devletler Hukuku.stanbul 1936 - Tarihi Siyasi (Yusuf Akurann tarih-i Siyasi adl eserinin bandadr. Mehmet Cemil Bilselin Hukuk-u Dvel adl eserinin sonundadr.)

K. NO

ANITKABR ANKAYA

963

214

878

223

905

224

928

225

980

261

861

612

U.12

Mehmet Cemil

Bilsel

147
1 U.4 Yusuf Akura Mehmet Cemil Bilsel 567 1 U.72 Mehmet Cemil Bilsel 1 U.4 Yusuf Akura 2 2 642 1 U.33 1 U.14 U.9 a Adliye v. A.O.Ahmet Mehmet Cemil Bilsel

862

230

Hukuk-u Dvel. - Tarihi Siyasi (Yusuf Akurann tarih-i Siyasi adl eserinin bandadr. Mehmet Cemil Bilselin Hukuk-u Dvel adl eserinin sonundadr.) (Katalog 862 ve 3060 ayn ciltte toplanmtr.) Hukuk-u Dvel. - 2.k. Devletler arasnda mnasebat. stanbul 1934.

863

3060

230

Hukuk-u Dvel. - Tarihi Siyasi (Yusuf Akurann tarih-i Siyasi adl eserinin bandadr. Mehmet Cemil Bilselin Hukuk-u Dvel adl eserinin sonundadr.) (Katalog 862 ve 3060 ayn ciltte toplanmtr.) Dstur. 3 nc Tertip 15 nci Cilt: Ankara 1934 Kanunu Medeni erhi ve Nazariyeleri .Hakimlere Mahsus. stanbul 1926 Hukuku Esasiye Sulhte ve Harpte Hukuku Dvel. stanbul 1923

985

2142

961

229

843

(Ek:21)

10

864

248

11 1 659 1 626 33 1 Tekilat Esasiye Kanunu stanbul 1929 U.109 Tekilat Esasiye Kanunu 1 Tekilat Esasiye Kanunu. 1923 U.87 Haydar Rifat Yorulmaz Ayni Haklar. stanbul 1926

936

290

U.39

Marcellus

Redlich

Enternational Law as a Sbtituet For Diplomacy.Chicago 1929

12

982

350

13

965

13

966

408

13

967

* almada listenin; 6 ve 13. Sralarna mkerrer numara verilmitir

148

18. LSTE: KTSADYAT VE STATSTKLER (REMZ V) SAYI


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 V.54 d V.54 f V.54 b V.54 a V.68 b Maliye Vekaleti Orhan Maliye Vekaleti Dahiliye V. Conker V.112 a V.112 b V.112 c hsan Abidin hsan Abidin V.89 a Zonguldak T.O. Aknc Aknc V.90 a Trkiye i B. V.96 c Bayndrlk Bakanl V.96 b Sular Umum Md. V.96 a V.107 a Kerim Sadi V.107 b ev. Cevdet Nasuhi Savran V.77 e V.77 d V.77 c V.77 b Mali statistikler. 1931-1934 Millet Mektepleri Faaliyeti statistii. stanbul 1934 statistik Yll. 1931-1932 zmir 1933 statistik Yll. Ankara 1932-1933 Kooperatifilik, Kollektifilik, zerine 9 Yaz. in Cihan Ticaretine Nasl Ald. stanbul 1932 imendifer Alay letme Nizamnamesi. zmir 1915 Ankara ubuk Baraj ve Filtre Tesisat. stanbul 1936 Bayndrlk leri Dergisi Trkiye Bankas Nizamnamesi Esasisi.Ankara 1930 Cumhuriyetin On Ylnda Zonguldak ve Maden Kmr Havzas.stanbul 1933 eker. stanbul 1934 Pamuk.stanbul 1933 Karadeniz Havzas imal Ksm Tabii, Zirai, Beeri, Baytari. Cilt V. Ankara 1936 Bu Gnk Japonya.stanbul 1933 Bte. 1934 stanbul Les Chemins de Ferr en Turquie et la Politique Ferry Viaire Turgue. Paris 1935 Bte.1933 stanbul Vilayet Belediyeleri ve Hususi dareleri Bteleri. 1931 V.77 e Maarif Muallimler statistii. stanbul 1935

TEREKE SIRA NO REMZ EV YAZARI KTABIN ADI

K. NO

ANITKABR ANKAYA

1370

445

764

439

1369

443

3202

1337

492/1

2145

793

310

1514

360

1243

432

149

2209

783

10

836

2111

11

824

272

12

3144

1447

13

703

245

14

2235

789

15

3211

1345

16

3129

1382

17

818

211

18

1507

292

19

817

210

(Ek:22)

20

1006

239

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 V.28 a V.11 a V.28 b V.113 c V.113 a Bayndrlk Bakanl V.22 a V.28 Raif Ly V.5 a Mehmet Ali Kat V.110 a V.68 Orhan Brandt V.68 a Department of Finance V.54 g V.54 g V.54 g Hazine Hesab Umumisi. Sene 1932 Hazine Hesab Umumisi. Sene 1933 Hazine Hesab Umumisi. Sene 1934 The thirty second financial and economic annual of Japan.Tokyo 1932 Le Developpement de la Turquie et Ses Richesses Minyer.. stanbul 1933 kinci Be Yllk Sanayi Plan.Ankara 1936 (Katalog 815 ve 1396 tek ciltte toplanmtr.) Katlk Tarihesi. stanbul 1936 Gmrk Tarifesinin erhi ve Tarifemizdeki Tasnife Gre Eyann zah. Ankara 1935 A Generale Economic Srvey of Turque. Cilt: 1-6 1933-1934 Bayndrlk leri Dergisi Demiryollar Mecmuas. Cumhuriyetin Onuncu Yl Dnm Mnasebetiyle karlan Fevkalade Nsha. stanbul 1933 1931 Senesinin Meteoroloji klim Rasatlar Blteni. Sene:7 Ankara Ziraat Gazetesi. 1 nci Say kinci Kanun: 1935 Ziraat Vekaleti Meteoroloji Ens. Tarihesi. stanbul 1933 V.54 f Dahiliye V. Belediyeler. stanbul 1933 V.54 f Dahiliye V. Vilayet Belediyeleri ve Hususi dareleri Bteleri. 1933 V.54 f Dahiliye V. Vilayet Belediyeleri ve Hususi dareleri Bteleri. 1932

1007

240

V.54 f

Dahiliye V.

Vilayet Belediyeleri ve Hususi dareleri Bteleri. 1933

20

1008

241

20

1009

242

21

1005

243

22

810

265

22

811

266

22

812

267

23

751

235

24

719

275

25

815

441

26

2300

788

150
2 46 V.51 a Nafia V.

27

760

276

28

738

268

30

836

2111

31

1530

S/2148

32

2059

S/2149

33

2268

S/2136

34

1015

264

35

821

444

Trkiye Nafas Onuncu Ylda Trkiye Nafas. stanbul 1933

* almada listenin; 20 ve 22. Sralarna mkerrer numara verilmitir.

19. LSTE: TABYE VE RYAZYE (REMZ W)

TEREKE SIRA NO SAYI


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 W.103 W.93 c W.124 a W.124 b W.124 d W.93 b W.93 e Mazhar Osman Mazhar Osman Leon Selim Srr M.Kemal Hsn Hamit Dr. Hulusi Behet W.93 e Mazhar Osman W.93 e Mazhar Osman Uzman Uzman Uzman Uzman Felderman Tarcan ke Dilgan W.93 a W.88 n Mazhar Osman Uzman W.88 m Mazhar Osman Uzman W.88 l Cemil Topuzlu W.88 k Kemal Cenab Berksoy W.88 j Cemal Zeki nal W.88 i Haydar Gasprali W.88 h Osman Cevdet ubuku W.88 g Magnus Hirschfeld Sexualwisensschaftlicher BilderatlasZur Geschle.tskunde. Berlin 1869 Masaj ve Hareket Tedavisi. stanbul 1933 Satma amurlar. Kayseri 1936 ocuk Hastalklar Salk Koruma Bilgisi.stanbul 1935 Enseignement Pratique de Physiologie. stanbul 1934 Kanser Bularm. stanbul 1936 Shhat Almanak. stanbul 1933 Keyif Veren Zehirler. stanbul 1934 Trk rologi Dergisi. Say: 2-3 1936 yi ocuk Yetitirme Hakknda ki Konferans. stanbul 1935 yi ocuk Yetitirme Hakknda ki Konferans. stanbul 1935 Eugenique sterilisation et castration Cnference a la Societe Medico - Physique dIstanboul. stanbul 1935 Akl Hastalklar. stanbul 1935 The Human Voice. New York 1931 Ky Mekteplerinde Beden Terbiyesi.stanbul 1933 Apandisit. stanbul 1933 Hendese Dersleri- stanbul 1923 Deri Hastalklar ve Frengi Klinii Arivi.

K. NO

ANITKABR ANKAYA

REMZ EV

YAZARI

KTABIN ADI

2132

791

2123/1

780

2130

786

2164

736

2118

778

2185

766

2193

787

151

2192

774

2206

S/2123

10

2189

771

10

2190

772

10

2191

773

11

2188

775

12

2127

769

13

1385

399

14

2162

776

15

1422

387

(Ek:23)

16

2112

83

16 1 1 33 W.124 h Reit Galip nsan Bedeni.stanbul 1929 W.124 f Ahmet Sheyl nver Uygurlarda Tababet. 1936

2205

S/2124

W.93 c

Deri Hastalklar ve Frengi Kliniki Arivi. Cilt 1-10 stanbul

17

2200

779

18

2174

410

* almada listenin; 10 ve 16. Sra numaralarna mkerrer numara verilmitir.

152

20. LSTE: ASKERLK (REMZ X) SAYI REMZ EV YAZARI KTABIN ADI

TEREKE SIRA NO
12 12 X.186 Osterreich-Ungarns Letztekrieg. 19141918. Viyen 1930 Alt Cildi Metin Alt Cildi Haritadr.

K. NO

ANITKABR ANKAYA

3573

1734

153

(Ek:24)

21. LSTE: LM TASNFNE GRMEM MUHTELF ESERLER

TEREKE SIRA NO SAYI


1 1 1 2 1 1 1 Nkolas leon Albert Gabriel Kng Boroug S.A. Stabimento Itala Imperiale. Memorial de Los Indios de Tepetlaoztoc al Monarca Espanola. Primera Partie. Madrit 1912 Costume de la Turque. London 1802 La Arqutectura en Mexco. Albm

K. NO

ANITKABR ANKAYA

REMZ EV

YAZARI

KTABIN ADI

3266

1478

4282

2090

1543

262

2328

837

2333

838

Monuments Turcs DAnatole. Amasya, Tokat, Sivas. Paris 1934 Godige Sierra. Mexco 1933 Constructions des Lgnes de Chemns de Fer. Irmak-Filyos. Fevzipaa-Diyarbakr. Gteborg 1937 Constructions des Lgnes de Chemns de Fer. Irmak-Filyos. Fevzipaa-Diyarbakr. Gteborg 1937 ktisat Vekaletinde ve Vekalete Bal Messeselerde Kullanlan Teknik Tabirler Daktilo. Ticari Hesap Istlahlar. Ticari Hesap Istlahlar.

4275

2091

154
1 1 1 1 1 Gabain Rahmeti Bang 1 1 E.147 Rousset

2212

735

2213

793

748

149

1992

732

1993

733

10

1702

450

Trke Turfan Metinleri. Prusya Akademisi Neriyatndan Berlin 1934 Daktilo (ev: kr Akkaya) Tenayuca, estudio arqueologico de la piramide de este lugar, hecho por el Departamento de Monumentos de la Secretaria de Educacion Publica. Mexico 1935 Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ttihadnn etnografi Haritas. stanbul 1930

11

4288

2092

(Ek:25)

12

3352

1442

12

3388

1441

1937 Trakya Manevralar Mnasebetile Trakya Umum Mfettii Gl.Kazm Diriin Dost ve Mttefik Devlet Erkanna Bir Hatras. 1937 Trakya Manevralar Mnasebetile Trakya Umum Mfettii Gl.Kazm Diriin Dost ve Mttefik Devlet Erkanna Bir Hatras. Schacht in der Karikatur. Berlin 1937 C.H.P. 1936 l Kongreleri. Ankara 1937 Horace Greely Hjalmar Schacht akmak Fevzi Schacht in Senen Ausserungen. Berlin 1937 Byk Harpte ark Cephesi Hareketleri. Ankara 1936 (Katalog 1074 ve 1075 ayn ciltte toplanmtr. Byk Harpte ark Cephesi Hareketleri. Ankara 1936 (Katalog 1074 ve 1075 ayn ciltte toplanmtr. Esplorazoni e Stud in Paflagona e Cappadoca. Roma 1937 stiklal Harbinde 57 Tmen ve Aydn Milli Cidal. Askeri Mecmualar Tarih Ksm. Say 54. stanbul 1937 A. Hamit Zbeyir Ermond ev. Ahmet Sheyl nver Rodtchenko Koay Saussey bni Sina Le Cinema en Urss.Moskova 1936 Elamca Trke Dil Akrabal. Ankara 1937 Prosateurs Turcs Contemporains. Paris 1935 Hindiba Risalesi. stanbul 1937 (Katalogda 2133-2134e kaytl olup, tercmesiyle birlikte ciltlenmitir.) Hindiba Risalesi. stanbul 1937 (Katalogda 2133-2134e kaytl olup, tercmesiyle birlikte ciltlenmitir.) Ahmet Rfat Bilge bni Sina Ahmet Sheyl Semerkantl Nizam Aruzi Kazm Nami Duru nver Byk Trk Hekimi ve Feylesofu bni Sina. stanbul 1937 Tb lmi ve Mehur Hekimlerin Mahareti. stanbul 1936 Yeni Kltr. Ankara

12 1 1 1 1

3389

1442

13

2376

831

14

551

263

15

795

1487

16

1074

232

16 1 S/118 1 1 1 1 1 X.185 Gulio Jacopi

1075

691

Fevzi

akmak

17

3501

1667

155
1 1 1 1 ev.

18

1271

19

2499

848

20

1657

634

21

2744

916

22

2133

785

22

2134

785

23

2194

782

24

2157

784

25

1501

S/2127

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 Dahiliye V. Orhan Giorgio Quartara Conker Mahmut Cahit Conker Hseyin Hsn Klk Tevfik Tarman Portillo Weber Lopez T.T.K. Bayndrlk Bakanl Bayndrlk leri Dergisi Byk Trk Felezof ve Trk stat bni Sina ahsiyeti ve Eserleri Hakknda Tetkikler. stanbul 1937 La Conquqta de la Nueva Galca. Mexco 1935 Rayfazen Kooperatifleri. Ankara 1936 Duygularm. ankr 1936 Trk-Nippon Dostluunun Sonsuz Hatras. Erturul. Tokyo 1937 Le Bosphore et les Dardanelles. Lozan 1938 Lillegimite des amantes, des meres, des enfants. Congres Feministe Marseille. 1933 Milan 1933 Redresement Ekonomique et Industrialisation de la Nouvelle Turquie. Paris 1937 stanbul niversitesi Konferanslar. 1936-1937 stanbul Umumi Mfettiler Konferansnda Grmeler ve Toplant Zabtlarile Rapor ve Hulasas. 1936. Ankara 1937 Delcho Bahadrhan C.B. Brerethon Dimitroff Le Regime des Gaputulation en Turquie Par Rapport a ... Bulgarie Avant et Apres la Guerre Europeenne. Sofia 1934 ecere-i terakime. stanbul 1937. Tales of Three Campagns. Londra 1926 Suat Tahsin Trk Wettenhovi Aspa Ferno, Agyptscher Kulturu Sperung Der Alten Welt. Helsinki 1936 Trkiye Cumhuriyeti Devlet ve Halik Gazi Mustafa Kemal. stanbul 1933

2196

781

Ahmet Sheyl

nver

stanbul niversitesi Tb Fakltesi Tb Tarihi Enstits. 1936-37 Ders Yl almalar Hulasas. stanbul 1937

27

1952

568

28

4224

1872

29

836

2111

30

202

152

31

3708

1817

32

800

218

33

2806

963

156
1 1 1

34

3287

1389

35

879

293

36

444

286

37

725

246

38

39

1012

284

40

555

315

41

3437

1536

42

3933

1890

43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ev. Nak. Ahmet Talat Ahmet Faik Leon David M.Hsn A.kr Kamil shak Refet K.Nami Herbert Said Sannu Melzg Onay Trkmen Cahun zerdem Alptekin Su Itman Eduardo Noguera Van Loon Willem Hendrik Anecdotes Orientales. Hstoire de LHumanite. Paris 1937 Gographie Nouvelle. Paris 1937 Le Proces du Centre Anti-Sovietique Trotkste. Devand le Tribunal Militare de la Cour Supreme de LU.R.S.S. Moscou 1937 Report of court proceedings in the Case of the Anti-Soviet Trotskyite Centre. Moscow 1937 Gua Para Vst las Prncip Pales Runas Arqueologcas Del Metado de Morelos. Mexco 1934 Theatre Kamerny de Moscou. Turkiyya el-Kemaliyye. Beyrut 1938. Kemal Atatrk. Frankfurt 1937 Dasitan Ahmet Harami. ankr 1933 Askerliin Pisikolojisi. stanbul 1933 Kaptan Magonun Sergzetleri. stanbul 1930 (ev.Mustafa) Cumhuriyet Yasalar Klavuzu. stanbul 1937 Balkesir ve Civarnda Yrk ve Trkmenler. stanbul 1938 Karacaolan. Ankara 1933 Yarnki Mektebe Doru. stanbul 1934 Mahmut Ragp Gazimihal Henry Sweet Alfonso Teja Zabre Guide de LHstore du Mexque.1935 The Students Dctionary of Anglo-Saxon: Oxfort 1928 Balkanlarda Muski Hareketleri. stanbul 1937 Anti-Sovet Trotskyte Gentre. Moskow 1937 Tres Sglos de Arqutectur Colonial. Mexco 1935

4279

2049

Jose Payot

Garcia

Zona Arqueologca de Tecaxc-Calxtalahuaca. Mexco 1936

44

2346

845

45

46

4287

2053

47

1769

59

48

2430

746

49

3824

2084

50

3102

1320

51

52

657

252

52

658

251

157

53

4274

2050

54

2513

760

55

4180

1557

56

4105

1897

57

2575

976

58

1257

383

59

2903

1142

60

882

345

61

459

382

62

2607

995

63

64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rza Sadri Petr Suphi Nuri Maurice Ludwig Hilmi Ziya Gaetan ev. Mihittin Pirou lken Vural Ertem Kropotkim leri Maeterlinck Reiners Suut Kemal ev. Mazhar evket Yetkin Carl Gustav Jung ev. Remzi Trker Nihat Kzi Oscar Wilde ev. Naci Gaston Bachelard Raif Nejdet Kestelli Mehmet Aydn Kylnn Sesi. stanbul 1937 Szme Szler. Cilt 3 stanbul 1936 Yeni lmi Zihniyet.(ev.Hilmi Ziya lken stanbul 1935) nsan ve Onun Kendisi, Cemiyet ve Kainat Karsndaki Durumu. stanbul 1936 De Profundis. stanbul 1935 rsiyetin Tesirleri. stanbul 1935 Ruhi Hayatta Lauur.stanbul 1934 Metafizik Nedir. stanbul 1935 Filozofi ve Sanat. stanbul 1935 Cemiyetin Asllar. stanbul 1934 Kapitilazmin Buhran. (ev.Hamdi Baar stanbul 1935) Uyan Devrinde Tercmenin Rol. stanbul 1935 Bu Sesi Yaatacam. stanbul 1936 Politika Felsefesi. stanbul 1935 Etika. Cilt 1. Ahlakn Kayna ve Almas. stanbul 1935 Gnn ktsadi leri. stanbul 1934 Karncalarn Hayat. stanbul 1936 Para. stanbul 1936 (eviren: Dr. Muhlis Ete) Abdlhak Hamit Tarhan Hakan. Piyes. stanbul 1935 Matbuat Almana. stanbul 1937 Rosalia Bentami LEnfer de la Casbah. Hseyin Namk Attila ve Oullar. stanbul 1933 Turgut Akka Damlacklar. Ankara 1936 Almanak 1933 Matbuat Cemiyeti Tarafndan Selim Nshete Tertip Ettirilmitir. stanbul 1933

ev.

K.Nami

Muallimin Meslek Ahlak. stanbul 1934

65

28

108

66

2796

1024

67

68

3021

1178

69

2708

1045

70

33

113

71

2562

1062

72

2543

1193

73

1953

727

74

75

158

76

2082

728

77

153

166

78

79

132

164

80

81

779

426

82

1599

696

83

2674

1074

84

413

424

85

199

162

86

749

425

87

174

167

88

781

418

89 1 1 Dr. Kemal Cenap Berksoy nsan Terih Modeli Erkek in. Trke Istlahlar. (Katalog, 2137, 2138 ve 2139 ayn ciltte toplanmtr:stanbul 1934) nsan Terih Modeli Erkek in. Trke Istlahlar. (Katalog, 2137, 2138 ve 2139 ayn ciltte toplanmtr:stanbul 1934) nsan Terih Modeli Kadn in. Trke Istlahlar. (Katalog, 2137, 2138 ve 2139 ayn ciltte toplanmtr: stanbul 1934) LHstore des Turcs de Laonice Chalcondyle. Paris 1632 Weltgrieg 1914-1918. Berlin 1933 The Encylopeda Americana. Nevyork 1937 Mnstere de la Guerre Les Armees Franases Dans la Grande Guarre. Paris 1923-1932 14 C.Har ev. Cemil Sait Trke Kuran Kerim.

201

165

Hilmi Ziya

lken

Aristo.Metefisik. stanbul 1935

90

350

184

91

2137

800

91

2138

801

Dr.

Kemal Cenap

Berksoy

91 1 1 30 1783 189 54 Thomas Artus

2139

799

Dr.

Kemal Cenap

Berksoy

92

3901

1954

93

3814

1834

94

10

60

95

3639

159

* almada listenin; 7, 9, 12, 16, 22, 52 ve 91. Sralarna mkerrer numaralar verilmitir

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

T.C. Babakanlk Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu

ATATRK ARATIRMA MERKEZ

Atatrk'n Okuduu Kitaplar ve Kitapl


Sadi Borak*

Atatrkn bo vakitlerini okuyarak deerlendirdiini evresindekilerin beyanlarndan ve anlarndan biliyoruz. Sylev ve demelerinde ve Meclis tutanaklarnda deindii konulardan Onun birok bilimsel yaynlar inceledii de anlalmaktadr. ATATRK VE JEAN-JACQUES ROUSSEAU Atatrk zellikle, Kurtulu Savana atldktan sonra Meclis ve Devlet Bakanlndaki siyasal grevleri nedeniyle doktrinler zerine de eilmitir. Bir rnek verelim: Kurtulu Sava dnemi... Tarih i Aralk 1921... Bakanlar Kurulunun grev ve yetkisini belirten kanun teklifi mnasebetiyle Mustafa Kemal krsdedir. Siyasal yaantsnn belki de en uzun sylevini verecektir. Elinde Kanunu esasi de vardr. Sylevinin bir yerinde elindeki kitab milletvekillerine doru uzatarak: - Efendiler, der; Sultan Hamit bu kitaba istinaden ve bu kitapta bahsolunan hukuka dayanarak ve bu kitaba bakarak aldanan milletvekillerini datt. Ve 33 yl bu milleti klesi gibi kulland... Mustafa Kemal imdi de Jean-Jacques Rousseaunun timaMukavele sine deinecektir. zleyelim: - ... Efendiler, merut nazariyeyi bulan en eski filozoarn bu nazariyeleri kurabilmek iin altklar esaslar tetkik ettim; bunlara nfuz ettim. ... Jean-Jacques Rousseauy batan nihayete kadar okuyunuz. Ben okudum1. Mustafa Kemal, 3 bin kelimeyi aan bu konumasnda hatipliin en parlak rneklerinden birini de vermitir. Atatrkn bakan bulunduu Birinci Trkiye Byk Millet Meclisi, dnya parl mento tarihinde bir benzerine rastlanmayan ve kendine zg zellikleri olan bir meclistir. Teri(kanun yapma) ve icra(yrtme) yetkiye sahiptir. Hkmeti de Meclis seer. Bundan tr de ad Trkiye Byk Millet Meclisi Hk metidir. Kuvvetini ulustan alr. Egemenlik kaytsz artsz ulusundur ilkesini ba tac yapmtr. Fakat bu Mecliste partiler yoktur. nk ulus bir tek ama etrafnda toplanmtr: Egemenlik. Her trl fikir ve inan dzeyindeki delegelerle dolu bu Meclisin bakan da Osmanl ve Trk tarihini, din tarihini, sosyoloji tarihini bilmeli ki bu tartmalar radikal yolda kanalize edebilsin. Mustafa Kemal de bu nedenle dinsel ve tarihsel konular zerinde birok yapt okumutur. zellikle Cel l Nuri ( leri)nin Tarih-i Tedenniyat- Osmaniyesi zerine dikkatle eilmi, birok blmleri iaretlemitir. (Bu zel iaretlerin anlamn ileride aklayacaz). Satrlarnn alt renkli kalemlerle izili, sayfa kenarlar notlu bu kitaplardan birou Antkabir Mzesinde tehirdedir. Mustafa Kemalin stanbuldaki asker renim dneminde Fransz htil l Beyannamesini de gizlice okuduu, Ali Fuat Cebesoyun Snf Arkadam Atatrk yaptnda (sayfa 33) belirtilmektedir. Mill Kahramanmzn ebed yaptlar dnda hangilerini okuduu konusuna ksaca deinmede yarar grdmz iin bu konuya biraz daha devam ediyoruz. Atatrk, Cumhuriyet dneminde sosyal ve ekonomik konulara daha ok eilmek gereini duymutur. Sayn Profesr Afet nan, Atatrk ayrca sosyoloji ve ekonomi konularna da ilgi gstermi ve kitaplar okumutur 2 diyor.

1 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

ATATRKN BLNMEYEN BR KTABI Burada Atatrkn ancak kk bir aznlk tarafndan bilinen bir yaptna da deinelim: Bu kitap geometri konusunu kapsar. Ad, Geometri retmenlerine Klavuzdur. Kitab 1936-37 ylnda Dolmabahe Sara-ynda yazmtr. Bu kitap 1937 ylnda MillEitim Bakanl tarafndan Devlet Matbaasnda bastrlmtr. Kitapta yazar ad gsterilmemitir. TRK DL VE GRAMER ZERNE OKUDUKLARI: Tam istikl l denildii zaman bittabi siyas , mal , iktisad , adl , hars ve ihl... her hususta tam istikl l, tam serbestlik demektir. Bu saydklarmn herhangi birinde istikl lden mahrumiyet, millet ve memleketin hakik m nasyle btn istikl linden mahrumiyet demektir (Nutuk, Ekim 1919). ATATRK Atatrkn yukarya aldmz bu temel ilkesindeki ilh... szc dil bamszl da iine almaktadr. Atatrk iin bunlarn birinden yoksun olmak nasl ki millet ve memleketin hakik m nasiyle btn istikl linden mahrumiyet demekse, dilin Arap, Fars ve Garp dilleri boyunduruu altnda bulunmas da ayn anlama eittir. Mustafa Kemal, Nutukunun bir yerinde de bamszl yle tanmlamaktadr: Trkn haysiyet ve izzeti nefs ve kabiliyeti ok yksek ve byktr. Byle bir millet esir yaamaktansa mahvolsun evl dr3. Yabanc kelime salgnna uram ve iinde yzde on trke bulunmayan Trk dilinin hali de Atatrk iin haysiyet ve izzeti nefs meselesiydi. mer Seyfettinin ncln yapt Gen Kalemlerle balam olan zleme ve sadeleme akm ksa mrl olmu, Servetifnun ve Fecri -tinin ku ty yastklarnda Trke yine dou uykusuna yatmt. Emperyalizmin smr kayna olan, rejimlerle kan damarlar emile emile Hasta Adam durumuna drlen Trkiye, lkenin ve soyunun adn ve erefini tekil eden Trk kelimesini bile bandan atm, Osmanlya smsk sarlmt. Atatrkn mill kavramna byk nem veriinin aklc nedeni de budur. Mustafa Kemal iin, yurt gibi dil de bamsz olmaldr. Fakat Atatrk eitim grerek yetimi bir dilci deildi. Bilimsel ve metodik yoldan hem kendisine kart olanlar karlamas hem de bu akmn nderliini yapabilmesi iin bu konuda okumas, derinlemesi gerekiyordu. yle yapt. Okudu, ok okudu. Neler okudu? Bu konuda sz sayn A. Dilaara brakalm: ... Trk ulusunun eskiliini dorulayan ve Atatrkn zerinde derin bir etki brakan ilk kitaplardan biri Necip Asmn Trk Tarihinden (1900), Merutiyet yllarnda Trk Yurdunda yaymlanan baz makalelerden, B. Carra de Vauxnun 1911deki Etrsk Dilinden, Ruen Erefin 1930da Atatrkn buyruu ile Leon Cahunden evirdii Fransada Ari Dillere Tekaddm Eden Lehenin Turan Menei ve Sadri Maksudinin 1931deki Trk Dili in adl eserinden sonra, ngiliz arkeologlarndan Leonard Wolleynin ngilizce asl 1927de, Franszca evirisi de 1930 hazirannda kan Smerliler adl eseridir. ... Birok eserlere de Atatrkn dikkati ekilmitir: Mesel , F. Le-normant: Kaidenin lkel Dili ve Turanl Leheler (1875), H. Winkler: Ural-Altay Dilleri ve Gruplamalar (1885), A.H. Sayce: Hititler Veya Unutulmu Bir Topluluun Hik yesi (1888), A.C. Haddon: Ulusun G (1911), A.V. Edlinger: Trk Dillerinin Hint-Avrupa Dilleriyle Olan Eski Bantlar (1912), F. Hommel: 200 Smer-Trk Kelimesinin Karlatrlmas (1915) vb.4. OKUDUU SZLKLER Atatrkn ayrntl biyografisini yazacaklar iin deerli belgeler niteliinde olan Trk dili zerine okuduklarnn grebildiimiz kadarn bu blmde vermeye alyoruz. Sayn A. Dilaarn deerli bir inceleme rn olan Atatrk ve Trke yazsndan bu konuya ilikin blm de olduu gibi aktaryoruz: ... Atatrk szlklere ok nem verirdi. Bunlar arasnda V.V. Rad-lovun 4 ciltlik Trk Leheleri Szl (1888-1911) ile E. Pekarskiynin yine 4 ciltlik Yakut Szlne sk sk bakar ve baktrr, bu lehedeki kelimeleri eskiliklerinden dolay esas sayard. uvaa zerinde pek durmazd. Dilcilik alannda ok merak ettii eylerden biri yabanc kelimelerin etimolojisi olduu iin etimoloji szlklerinden ou sofrasna ve alma masasna kadar gtrlrd... Bu szlklerin balcalarn

2 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

sayyorum: A. Walde - J. Pokomynin Hint-Avrupa Dillerinin Etimoloji Szl (3. cilt, 1. bab. 1930-1932), E. Boisacan Yunan Dilil Etimoloji Szl (2. bas. 1923), A. Ernout-A. Meilletnin L tin Dili Etimoloji Szl (1. bas. 1932), O Blochun Fransz Dili Etimoloji Szl (1. bas. 1932) ve F. Klugenin Alman Dili Etimoloji Szl (1. bas. 1934). Bavurulan yabanc szlkler arasnda A. Baillynin Yunanca-Franszca Szl (II. bas. 1925) ile L. Quicherat-A. Daveluynn L tince-Franszca Szl (55. bas. 1929). Gerektii zaman Dil Kurumu Kitaplnda bulunan Smerce, Ak-kadca, Eski Msrca, branca; Sryanca; arapa; Farsa; Sanskrite; ince, Japonca, Fince, Macarca vb. szlklere de baklrd5. Bu kadarla yetiniyoruz. nk Atatrkn Trk dili zerine okuduklarnn tmn kapsayacak bir inceleme ve bu dorultudaki eylemlerinin yks byk hacimli bir yapt olur. ATATRK VE EDEB ESERLER Atatrk hangi edebeserleri okumutur? Bunlarn tmn saptamak olanak d. Biz, anektodlar ve anlar arasna serpitirilmi cmlelerden yararlanmaya alacaz. Atatrkn okul dnemi edeb roman olarak pek ksr bir dnemdir. Tanzimatla Batya aralanan kapdan bize szanlar, daha ok biime ilikin olanlardr. z eskiye baldr, konu Kan Kalesi ve Ferhatla irinin dzeyindedir. Bu dnemin dev romancs Ahmet Mithatn Hasan Mellah (1875), Hseyin Fellahlar da sanat deeri zayf, dank ve masalms. Kuvvetli teknii ve insanlarn iine bakan etkili kalemiyle bugn de ayakta duran Uaklgil, Atatrk ne derece ilgilendirmitir? Halit Ziya Uakl-gilin ilk romanlar Nemide ve Bir lnn Defteri yaymland vakit Mustafa Kemal 9 yandadr. Ferdi ve rek snn yayma kt tarihte 14, Mai ve Siyahta 17, Ak- Memnuda 20 yandadr. Uaklgilin Ak- Memnuu yaymland tarihte Mustafa Kemal, Harp Okulunun birinci snfndan ikinci snfna gemitir. Biz, gerek Manastr dadisi, gerek Harp Okulu dnemlerinde bu romanlar okuduunu sanmyoruz. Manastr Asker dadisinde Mustafa Kemalin dnyas matematik ve askerlik dersleridir. iirle ilgisi de mer Nacinin aracl ile bu dnemde filizlenmitir. FRANSIZCA BRKA ROMAN Atatrkn okuduu romanlara ilikin ilk bilgiye, Ruen Eref (nay-dn)in 1918 ylnda Yeni Mecmuann anakkale Fevkal de saysnda yaymlanan Anafartalar Kumandan Mustafa Kemalle Mlakat rportajnda rastlyoruz. naydn, Mustafa Kemalin ilideki evinde yapt rportajda alma odasn ve bu odada grd kitaplar yle anlatyor: ... Yalnz kaldm mddete oday seyrettim. Duvarlarda hep asker resimleri, Balkan Muharebesinin, Trablus Muharebesinin, Hareket Ordusu yrynn Mekteb-i Harbiye talebeliinin hatralar asl idi. Bir kelebek eklinde alm al rtsnn altnda Paann gen Kazak zabitlerini hatrlatan kalpakl ve hain bakl bir agrandisman vard. Yazhanesi zerinde bir erkes kamasnn yan banda Balzak (Balzac)n Kolonel a-ber (Colonel Charbet)i, Mopasan (Maupassant)n Bul d Sif (Boule de suif)i, Lavedann Serviri duruyordu. phe yok ki Paa, sk netli dakikalarnn boluunu edebiyatla dolduruyor6. ATATRK VE ALIKUU: Atatrk, okuduu bu Franszca romanlar dnda hi kukusuz edebiyat tarihimizin nl romanlarn da okumutur. Bir anektoddan Nur Ba-bay okuduunu biliyoruz. Siirt Milletvekili Mahmut Beyin gnlk notlarndan da alkuunu okuduunu reniyoruz. Bir tarih dergisinde yaymlanan bu notlarda yle denilmektedir: 21 Austos 1922, Akehir - Dmanda bir hassasiyet var. Bizim tarafta fevkal de bir hareket, birey olduunu hissetmi gibi... Temenni edelim ki asl hedefi kefetmemi olsun. ki gndr Paa, alkuunu okuyor. yle beendi ve sevdi ki... Byk hareketlerin arifesinde byle bir ey okumak da ok dinlendirici. 22 Austos 1922 - Bugn de Akehirdeyiz. Paa, daireden kmad. Akama kadar alkuunu okudu. ok memnun oldu, takdir etti7. BR R KTABI: ANAKKALE ZLER Mustafa Kemal, 19 Austos 1918 tarihinde yurdun tannm sanatlar ve kiilerinin de katld bir kalabalk halinde Fikretin Aiyann ziyaret ediyor8. 20 Austos 1918 sal tarihli Vakit gazetesi bu ziyarete ait u bilgiyi vermektedir:

3 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

Dn leden evvel birok zevat air Tevfk Fikret merhumun Eybteki tabrini ziyaret etmitir. leden sonra da birok davetliler air-i mafurun Rumelihisar tepesinde k in Aiyanna gitmiler. Orada ailesi namna Rza Tevfik Bey tarafndan istikbal edilmilerdir. ... Ziyaretiler meyannda Halide Edip Hanm, Mustafa Kemal Paa, Dr. Adnan Bey, S t Bey, Sleyman Nazif Bey, Faik li Bey ve memleketimizin mehafil-i liyyesine mensup birok zevat... Bu ziyaretiler arasnda brahim Al eddin Gvsa da vardr. air, o gne ait anlarnda unlar yazmaktadr: ... (Mustafa Kemal) Oradaki ilk grd simalar, bilhassa genleri birer birer sorup renmi olduunda tereddt etmem. Bir aralk biri yanma geldi: - Mustafa Kemal Paa sizinle grmek istiyor, dedi. Adna ve imdi grdm ahsiyetine zaten hayran olduum byk askerin bu al kas beni heyecana drmt. Derhal yanna itap ederek ismimi syledim. O, ince ve uzun parmakl zarif ve kavi adaleli gzel elini uzatt. Beni anakkaleye ait iirlerimle tandn ve oktan grmek istediini syleyerek pek asil bir tevazu ile taltif etti: - Paa Hazretleri, dedim; siz, cepheden cepheye koan bir kumandan, nasl oluyor da benim gibi ehemmiyetsiz bir gencin deersiz yazlarn okumaya vakit buluyor ve onlar tahattur edebiliyorsunuz? u cevab vermiti: - Ben edebiyat ve iiri severim. Bilhassa asker mahiyetteki her eseri dikkatle okurum. Sizin anakkaleye ait iirlerinizin hepsini okudum ve sevdim. anakkale zleri o zaman henz bir kitap halinde kmam, ancak Tanin gazetesinde para para neredilmiti. Byk Kumandann bu al ka ve iltifat bana manzumeleri sevdirdii iin hepsini bir kk kitap halinde topladm ve Anafartalarn Mebbet Kahramanna ithaf ederek nerettim9. ATATRK VE FARUK NAFZ Atatrkn Faruk Nafiz amlbelin iirlerini de okuduunu sayn Prof. Dr. Afet nann anlarndan reniyoruz. zleyelim: ... Atatrkn yeile hayranl, Faruk Nafizin u iir parasn tekrarlad zamanlarda ne kadar belli olurdu: Yeil hem de Ben bu rengi tardm can kemde. Yeilde ne arar da bulmaz insan olu? Yeil bu... Varlk dolu, gk dolu, umman dolu. Bir ucu gzlerimde, bir ucu engindedir. Bir ini rengindedir bahar, deniz, kr, orman. Bana Tanrm gzkr yeil dediim zaman. Mustafa Kemal bu iiri okuduu zamanlarda pr shhat bir varlkt, fakat kendisi yeile hasret ektii zaman ise, f ni varlnn erimekte olduunu hissediyordu. Bylece o, bu son arzusu ile am aalar ve yeillikler arasnda olmak istemitir10. Atatrkn, smail Habip Sevkn Trk Teceddt Edebiyat Tarihini birok kez okuduu bilinmektedir11. ada Trk airlerinden birounu da okumutur. Servet-i Fnun koleksiyonunu da dikkatle okuduunu yaknlarndan dinledik. Bu ciltlerden birine krmz kalemle u kansn belirttii de yine yaknlar tarafndan saptanmtr:

4 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

Servet-i Fnun edebiyatnn en lirik airi Hseyin Siret (zse-ver)dir. ATATRKN KTAPLII Atatrkn kitaplnda hangi yaptlar vard, bunlardan nasl yararlanyordu, okuma metodu neydi? Btn bu sorularn karln verebilecek tek yetkili kii, kuku yok ki sayn Profesr Dr. Afet nandr12. Bu konu ile ilgili bilgileri de yine oradan aktaryoruz: Husus ktphaneler, ahslarn ilgi duyduklar ve deer verdikleri kitaplar koleksiyonudur. Bunlara hediye edilenlerin muhafazas da eklenebilir. Atatrkn ktphanesi ankayadaki eski kknde kahverengi ve bir ksm caml dolapl ke odada idi. Gzel ciltli bu kitaplar askerlik, hukuk, tarih ve edebiyat konularna ait idi. 1929-30 ylndan sonra byk miktarda ve bilhassa Franszca neredilmi tarihe ait kitaplarn getirilmesi ile bu odadaki yerler k fi gelmemi ve ona bitiik kule odas denilen yere siyah-beyaz izgili meeden bir ikinci ktphane ve alma masas il ve edilmiti. Yeni pembe kk yaplaca zaman Atatrkn mimardan istedii bilhassa u olmutur: ok geni bir ktphane ve zerinde haritalarn alp tetkikler yaplabilmesi mmkn masann bulunaca ferah bir yer ve ok miktarda kitap koyma yerleri. Bugnk ankayadaki Cumhurbakanl Kknn st katnda, Ankaraya doru bakld zaman kkn sa ucunu tekil eden L biimindeki ktphanedir. Buras Atatrkn zevkine ve isteine uygun olarak yaplm ve tavana kadar raar olan kitaplk ksm alma yerinden kadife perdelerle ayrlmtr. Atatrk, buraya eski kkten, daha ziyade yeni kitaplar naklettirmiti. Ktphaneye girilen sofadaki ksma ise albmleri ve geni mecmua koleksiyonlarnn konulaca raar yaplmt. Dier eski kitaplarn bir ksm eski kkte braklmt. Atatrkn bu kitaplnda, hediye edilen eitli neriyattan gayr kendi satn aldrd tarih, sosyoloji, ekonomi ve bilhassa dil konulariyle ilgili olanlar ounluu tekil ediyordu. Bu izah ettiklerim d grne gre Atatrkn son on senesindeki ahsktphanesinin durumudur. Bunu ayrca ktphane kayt defterinden incelemek ve ona gre bir netice karmak mmkndr. Burada hususktphaneden sz almakla zerinde durmak istediim konu Atatrk ve Kitaptr. Meselyukarda izah ettiklerime gre sadece Atatrkn hususktphanesinde bulunan kitaplarn kataloguna gre bu inceleme k fi deildir. nk zaman zaman, Atatrk dier resmve hususktphanelerden kitaplar getirtmi ve onlar okuduktan sonra iade etmitir. Atatrkn bildiime gre bir entellektel hayat daima mevcut olmutur. Zevk iin okumu, bilgi edinmek iin okumu ve yazlarna kaynak olmas iin okumutur. Meselbazen gece toplantlarnda eski iirlerden okuttuu gibi airlerimizin eserlerini kendi seslerinden dinlemi, gzel yazlm nesirleri okumaktan haz duymutur. Bizzat kendisi de baz iirleri ezbere okumasn pek severdi. Hukuk konularn Atatrk bir meseleyi incelemek ve Bat memleketlerindeki yeni nazariyeleri takip etmek iin okumutur. Meseldemokratik memleketlerin hukukmeseleleri daima kendisini ilgilendirmi, bu konuda pekok kitap okumutur. Atatrk asl tarih zerinde ok ve eitli kitaplar okumutur. Kendi zamannda kan ecnebi dillerdeki yeni kitaplar, etrafndaki fikir adamlarna tercme ettirmi, hl salarn karttrmtr ve bunlar zerinde tartmal konumalar yapmtr. Bu arada bilhassa sl m tarihi ile pekok megul olmu, sl m medeniyetinde Trklerin hizmet ve deerlerinin bilinmesini, esasl tetkiklerle meydana karlmasn istemitir. NASIL OKUR VE ALIIRDI ... Atatrk kitaplar mutlaka masa banda okumu, elinde krmz, mavi ulu kalemle bazen kitap zerine izgi ve iaretler yapm, bazen da kurun kalemle k tlara notlar almtr. Yeni kke ktphanesindeki yaz masasnda oturduu pek nadirdir. Daha ziyade orta yerdeki uzun ve geni masann zerine eitli kitap ve l gatlar dizdirir karsnda saat, yannda sigara kutusu bulundururdu. Sk sk itii kahve, uzun almalarna biraz fasla verdirebilirdi. alt yerdeki kitaplarnn yeri deimemeliydi. Bu almalar yannda meselhkmetin iktisadmeseleleri zerinde titizlikle durduu, onlar okuyarak ilgililerden izahat ald ve yazlar zerinde iaretler yaparak mtal asn syledii olmutur.

5 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

Kitap, lgat ve brorlerin hemen her gece tand bir yer daha vardr: Kkn yemek salonu. Yemek salonunun demirba eyalarndan biri, bilhassa 1935ten sonra elektrikli dner geni bir kara tahtadr. Bu gece toplantlarnda konuulan mevzuun mahiyetine gre ktphaneden kitaplar gelir, pasajlar okunurdu. Velhasl kitap hangi konuda olursa olsun Atatrkn fikir hayat iin deerli bir varlk mahiyetindeydi. Atatrkn hayatnda iyi ve retici kitabn yeri daima byk olmutur13 . KTAPLARA KOYDUU ZEL ARETLER Atatrkn okuduu kitaplarda dikkatini eken cmleler altna zel iaretler koyduunu belirtmitik. imdi bu iaretlerin anlamn aklayalm: xx: nemli. xxx: ok nemli. mh.: Mhim. . mh.: ok mhim. D.: Dikkat. ?: Belirtilen fikri kabul etmiyor, ya da pheli gryor. Cmlelerin altn bazen krmz, bazen da mavi kalemle izmitir. Krmz kalemle izdikleri fikri kuvvetli bulduu ve kendisinin de katld mavi kalemle izdikleri ise o fikri beenmedii anlamna gelir. SON OKUDUU KTAP Sayn Profesr Dr. Afet nann verdii bilgiye gre Atatrkn okuduu kitapla ilgili olay udur: Tarih 15 Ekim 1938... Gnlerden cumartesi... Atatrk o gn kendisini iyi hissetmektedir. Profesr Afet nan arp Tarih Kurumu almalar hakknda bilgi istiyor. Kendisine sunulan bilgileri dinledikten sonra Tarih Kurumunca karlmakta olan Belleteni grmeyi arzu ediyor. te Atatrkn en son grd ve okuduu yapt Belletenin 5/6 sayl nshasdr.

1 Atatrkn Sylev ve Demeleri I, s. 182-214. 2 Afet nan, Atatrk Hakknda Hatralar ve Belgeler, Ankara 1959, s. 292. 3 Nutuk, cilt I, Trk nkl p Tarihi Enstits yayn, stanbul 1981, s. 13 4 Atatrk ve Trk Dili, Ankara 1963, s. 45. 5 Atatrk ve Trk Dili, Ankara 1963, s. 42. 6 Ruen Eref Onaydn, Anafartalar Kumandan Mustafa Kemalle Mlakat, Varlk Yaynlar, 3. bask, s. 17. 7 Hayat Tarih Mecmuas, say 7/1966, s. 14. 8 brahim Al eddin Gvsa Aclar nda bir hafza yanlgs olarak bu tarihin hem gnn, hem de tarihini 18 Austos 1917 olarak yanl yazmtr. 9 brahim Al eddin Gvsa, Aclar, 1940, s. 8-9. 10 Afet nan, Atatrkten H tralar, 1950, s. 187. 11 smail Habip Sevk, Atatrk in, Cumhuriyet Matbaas, 1939, s. 84-90. 12 Btn bu sorularn karln verebilecek en yetkili kii, uzun sre Onun yannda bulunmu olan sayn Prof. Dr. Afet nandr. Burada u gerei zellikle belirtmek isterim: Sayn Afet nann Atatrkn yannda ve yaknnda bulunmu olmasn, Trk ulusu iin bir mutluluk sayarm. nk Mill Kahramanmzn birok ynlerini onun kaleminden ve Trk ulusuna sunduu ok deerli belgelerden renmi bulunuyoruz. 13 Afet nan, Atatrk Hakknda Hatralar ve Belgeler, Ankara 1959, s. 290-293. ---------------------*- ATATRK ARATIRMA MERKEZ DERGS, Say 25, Cilt: IX, Kasm 1992

6 of 7

04/11/2012 06:04 PM

Dier yaynlara buradan adlarn tklayarak ulaabilirsiniz Trklerin ve Byk Bozkrn Eski Tarihi... Trklerin ve Byk Bozkrn Eski Tarihi - Murad Adji, Moskova, 1999 kitabndan eviri ve zet! "azarn #$$%-$& yllarndan # 'ilt olarak yeniden yazd( kita)lar in*iliz'e olarak alt tara+ta veril,ektedir! Dnyada Ortak Kltrn Kkenindeki Trk Dili... Asya dan "aylan -rtak .ltrn . kenindeki Trk /ili /r!0aluk Berk,en DN Tarihine !re vru"a dahil #.$ %ilyar &nsan Kazak Niyazov Kkenlidir 1nsanl(n dnya zerinde yayl, /2A esasl *enetik-antro)olojik al3,aya dayanarak 4ro+! 5)en'er 6ells tara+ndan aklanyor! A+rika da do(duktan sonra zorunlu * le *eldikleri -rtaasyada o(al,3lar! #'() *lndan bir &sve+li di"lo%at ,.-a.enbrin. / &sve+ dili Trk+e ile ayn kktendir 7lkedeki ,asallar ve eski ,ezar ta3lar zerindeki 8 ktrk yaztlaryla beraber evirisini okuyunuz! 01#1 *lndan bir -atviyal dilbili%2i !. ,huke / -atviya dili Trk+e ile ayn kktendir /il ve yeradlarnda halen bulunan keli,eler ve *ra,erdeki benzerlikleri 9in*iliz'e zet: okuyunuz! tatrk3n Okuduu Kita"lar -istesi tatrk3n Okuduklar Dizini ve Bili%4Tarih Kita"larndan 5rnekler tatrk3n Okudu.u *aban2 Kita"lar !.D.T6ek2i tatrk3n Okuduklarndan / Bili% ve Tarih 7 8.!.9ells 4 #:0# Atatrk;n okuduklarndan 2utuk;ta *een 1#$$ say+alk 0!8! 6ells-19#1 Bili, ve Tarih kitabnn asldr! Nutuk #:0' basksndandan Eski Trk+e ilk4son say6alar Atatrk;n eserinden n ve arka ka)ak da,*alarnn ardndan ilk ve son say+a t)k bas, veril,ektedir! Nutuk ;. Ke%al tatrk #:0' Nutuk ekleri bel.eler ve ;illi ;2adele haritalar 2utuk M! .! Atatrk 19#& ! ! 5n! Bedii "az' dzenle,esiyle, elektronik iindekilerle dzenlen,i3 4/<! BD3nin <nredible4;thi Trk Dedi.i tatrk AB/ 8 r3 = >?n'redible Turk @ Mthi3 Trk AtatrkA! vru"a3nn $1 yl 5nndeki Takiyddin ve Os%anlda Bili% da% Ol%ak <atih;in kur,aya al3t( 1stanbul Basathanesini 1%&$;te kur,asna kar3n 1%C$;de yokedil,eyle biten !!! Os%anl3dan Kalan ;iras ve tatrk Dne%i -s,anl;nn MirasD ekono,ik, askeri ve to)lu,sal k3n ardndan *elen Atatrk / ne,i anlatlyor! 5n2esi ve ,onrasyla tatrk ve De%okrasi Atatrk;e * re /e,okrasi irdelenerek, 19E# ylnda AB/ halkna hitabnn * rntl kayd da veriliyor! tatrk3n Bizzat 8azrlay" *azd !eo%etri Kitab 4 #:=' Atatrk;n t, *erekli 9d rt*en, aortay *ibi: teri,leri treterek bizzat hazrlad( 8eo,etri kitabdr! Eski Trk l6abesi ve Orhun *aztlar -rhun "aztlar;n tarihteki yerini .lti*in "aztnn aslyla beraber verilen evirisiyle beraber okuyunuz ! Eski Trk l6abesi ve Dier *aztlar /i(er ta3 yaztlardan rnekleri asl ve evirisiyle beraber okuyunuz! Turks> Euro"e and ,te""e> ;. d?i vol# Turks and 9orld> ,e2ret ,tory> ;. d?i vol0 Bus Tarihi Murad Adji, Er,enistan;dan Fatikan;a bel*elerle *izlenen Trk Tarihini anlatyor 9in*iliz'e:!
Kutad.u Bili.3de Devlet> Birey ve Eski Trklerde ;e2lis Eski Trklerde 8ukuk E.iti% ve Ordu .utad*u Bili* ve dii(er bil*ilere dayanarak Trklerde devlet ve to)lu, dzeni zerine bili,sel yazlar!

@lukla ve Kuvay ;illiye .uvva' M+t ve di(er kahra,anlaryla birlikte Milli M'adele;ye katklarn okuyunuz!