You are on page 1of 1

TUGASAN ESEI INDIVIDU

Pelajar dikehendaki menyiapkan dan menyerahkan sebuah tugasan esei bertulis individu yang bernilai 30% daripada penilaian keseluruhan kursus. Sila lihat tajuk-tajuk di bawah. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pilih SATU (1) tajuk sahaja Panjang esei tidak lebih 2000 patah perkataan (termasuk nota kaki, illustrasi, bibliografi, dll) atau 10 muka surat (tidak termasuk muka hadapan dan rujukan) Esei HARUS ditaip, langkau dua, di atas kertas saiz A4. Penyampaian dan format esei HARUS mengikut corak penulisan ilmiah Tarikh penyerahan esei ialah pada Minggu ke-10 DUA (2) set esei HARUS disediakan: satu untuk diserahkan, dan satu untuk simpanan sendiri. Huruf: Times New Roman Font : 12 Rujukan: Minimum 5 (sekiranya merujuk kepada laman web, 2 laman web bersamaan 1 buku)

1. Tamadun berkait rapat dengan agama. Bincangkan. 2. Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah mengubah worldview masyarakat Melayu dalam pelbagai aspek. Bincangkan. 3. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan yang unik berteraskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Bincangkan. 4. Perlembagaan merupakan asas penting dalam penubuhan sesebuah Negara. Bincangkan. 5. “Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah bermotifkan perpaduan rakyat”. Bahaskan.

6. Dasar Ekonomi Baru (DEB) mempunyai falsafah dan strategi tersendiri dalam mencorakkan kesejahteraan rakyat. Bincangkan. 7. Bincangkan peranan Malaysia di pentas antarabangsa mengenai isu-isu kemanusiaan.