You are on page 1of 121

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη της Μεσογείου, εκεί που ενώνονται οι τρεις ήπειροι.
Είναι το πλησιέστερο τμήμα της Ευρώπης προς την διώρυγα του Σουέζ. Είναι η γέφυρα μεταξύ των
δυο κόσμων, της Ανατολής και της Δύσεως. Γέφυρα και προμαχών. Από εδώ επερνούσαν όλοι οι πολιτισμοί εδώ εδίδοντο πάντοτε οι μεγάλες μάχες της ιστορίας.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Όλη η χώρα είναι ορεινή, η πιο ορεινή και πιο άγονη χώρα της Ευρώπης. Στα
πτωχά της δάση, που τα εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος επί τρεις χιλιάδες χρόνια, η ζωή
είναι δύσκολη και η απόδοση της γης ελάχιστη.

2000m +
1600m - 2000m
1000m - 1600m
600m - 1000m
200m - 600m
0 - 200m

ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ 1940
ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ 1940
Σε αυτά τα πτωχά εδάφη ήταν καταδικασμένος από τις διεθνείς συνθήκες να ζει
ένας ολόκληρος αγροτικός λαός. Έτσι αναγκάσθηκε να κτίση μεγάλες πόλεις και να εγκατασταθεί σε αυτές.

ΑΣΤΟΙ

ΑΓΡΟΤΕΣ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ
Στους λίγους κάμπους της χώρας και παντού όπου ήταν δυνατή η καλλιέργεια εμαζεύθηκε το μεγάλο ποσοστό των κατοίκων που ζει εκεί συμπυκνωμένο από τη λιγοστή
γη. Ακόμη και στα ορεινά μέρη, στις πετρώδεις πλαγιές, είναι καταδικασμένο να ζει ένα
μεγάλο ποσοστό Ελλήνων. Πυκνότητα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

0-20
20-50
50-100
100+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1940
Στους λίγους κάμπους της χώρας και παντού όπου ήταν δυνατή η καλλιέργεια μαζεύτηκε το μεγάλο ποσοστό των κατοίκων που ζει εκεί συμπυκνωμένο από τη λιγοστή
γη. Ακόμη και στα ορεινά μέρη, στις πετρώδεις πλαγιές, είναι καταδικασμένο να ζει ένα
μεγάλο ποσοστό Ελλήνων. Πυκνότητα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟ
1940
Το 1940 η Ελλάς, παρά την πτώχεια του τόπου, είχε επιτύχει να οργανώσει ένα
πλήρες συγκοινωνιακό δίκτυο, πού εβασίζετο κυρίως στις θαλάσσιες γραμμές και
τους δρόμους, γιατί το ορεινό και πετρώδες έδαφος δεν επέτρεπε μεγάλη ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων.
1. Σιδηρόδρομοι.
2. Οδοί.
3. Οδοί υπό κατασκευήν.
4. Θαλάσσιες γραμμές εξωτερικού.
5. Θαλάσσιες γραμμές εσωτερικού.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΟΔΟΙ
ΟΔΟΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Πριν από τον πόλεμο οι μεγάλες αεροπορικές γραμμές από την Ευρώπη στη
Μέση και Άπω Ανατολή επερνούσαν από την Ελλάδα.
1. Τακτικές γραμμές εσωτερικού.
2. Τακτικές γραμμές εξωτερικού.
3. Αεροδρόμια.
4. Αερολιμένες.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ 1940
Στην πτωχή αυτή χώρα οι κάτοικοι πού δεν μπορούσαν να ζήσουν από τη γη
επεδίδοντο προ πάντων στο εμπόριο, και πολλά και μεγάλα εμπορικά κέντρα
ανεπτύσσοντο στα διάφορα μέρη της, κυρίως στα μεγάλα λιμάνια.
Αναφέρονται οι οικισμοί που έχουν πάνω από 5 εμπορικές επιχειρήσεις.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΌ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΞ
1000 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

500 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

0 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟ 1940
Η πτώχεια της χώρας ανάγκασε τον πληθυσμό να επιδοθή σε κάθε είδος
επεξεργασίας των πρώτων υλών. Έτσι η βιοτεχνία και η βιομηχανία ανθούσαν και σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού εζούσε στα μεγάλα και στα μικρά κέντρα από την
μεταποίηση των αγαθών.
Αναφέρονται οι οικισμοί που έχουν πάνω από 5 βιομηχανίες και βιομηχανίες
που έχουν πάνω από 5 εργάτες.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΌ 5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10
ΕΡΓΑΤΩΝ)

ΚΛΙΜΑΞ
1000 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
500 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
0 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 28/10/1940-8/11/1940
Η μοίρα δεν άφησε όμως τον ελληνικό λαό να ζή και να εργάζεται στον πτωχό τόπο του, που με μόχθους δημιούργησε. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 ο Μουσολίνι και η
Ιταλία εκτύπησαν προδοτικά τη χώρα. Οι ιταλικές μεραρχίες επροχωρούσαν μέσα στην
ανυπεράσπιστη χώρα.
1. Αλβανικό έδαφος.
2. Ελληνικό έδαφος.
3. Ιταλική διείσδυσις.

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΔΥΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 9/11/1940-20/4/1941
Η ιταλική επίθεσις εκράτησε λίγες μόνον ημέρες, έως ότου ο ελληνικός λαός
επιστρατεύθη και ο ελληνικός στρατός οργάνωσε την μεγάλη αντεπίθεσή του. Έτσι
εκέρδισε το έδαφος που έχασε, ελευθέρωσε τα πατρικά του εδάφη και κατέλαβε ένα
μεγάλο τμήμα της Βορείου Ηπείρου που εζούσε κάτω από αλβανικό ζυγό, επειδή το
εθέλησαν οι Ιταλοί μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Ελληνικός πληθυσμός της
Βορείου Ηπείρου εόρταζε. Εκεί στα ψηλά βουνά της Βορείου Ηπείρου, τα χιόνια
εσταμάτησαν την προέλαση του ελληνικού στρατού και έδωσαν τον καιρό στους Ιταλούς να ανασυγκροτηθούν και να συγκεντρώσουν μεγάλες δυνάμεις.
1. Ελληνικά εδάφη.
2. Ελληνική αντεπίθεση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6 ΑΠΡ. – 17 ΑΠΡ. 1941
Σε τίποτα όμως δεν ωφέλησαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις των Ιταλών και οι
ανοιξιάτικες επιθέσεις του Μουσολίνι. Οι Έλληνες επροχωρούσαν. Τότε ο Χίτλερ
έστειλε τις θωρακισμένες στρατιές του και εκτύπησε την Ελλάδα από τα νώτα, από
την Βουλγαρία που άνοιξε τις πόρτες της στον Άξονα. Και πάλιν όμως ο ελληνικός
λαός εκράτησε τις θέσεις του σε όλο το μήκος των συνόρων. Έως ότου οι σύμμαχοι
Γιουγκοσλάβοι εκάμφθησαν και μπόρεσε ο γερμανικός στρατός να περάση από τη
χώρα τους και να καταλάβη την ανυπεράσπιστη Θεσσαλονίκη.
Αλβανικό μέτωπο.
1. Αλβανικό μέτωπο.
2. Κύρια γερμανική επίθεσις.
3. Γερμανική διείσδυσις (6 Απριλίου - 12 Απριλίου 1941).
4. Γερμανική διείσδυσις ( 13 Απριλίου - 17Απριλίου 1941).

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΚΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ
ΒΑΡΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΔΥΣΗ 6-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΔΥΣΗ 13-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 18 ΑΠΡ. – 2 ΜΑΪΟΥ 1941
Τότε άρχισε η Δευτέρα γερμανική επίθεσις πολλών μηχανοκίνητων μεραρχιών και ισχυράς αεροπορίας εναντίον ελαχίστων ελληνικών και βρετανικών δυνάμεων που υπεράσπιζαν την Ελλάδα χωρίς καμμιάν αεροπορικήν υποστήριξη. Οι συμμαχικές δυνάμεις επεβράδυναν τις εχθρικές στρατιές τέσσερις ολόκληρες εβδομάδες.
1. Κύρια Γερμανική επίθεσις.
2. Α’ περίοδος.
3. Γερμανική διείσδυσις μέχρι 27/4/41.
4. Γερμανική διείσδυσις μέχρι 2/5/41.
5. Ελεύθερο Ελληνικό έδαφος.

ΚΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΒΑΡΥΤΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΔΥΣΗ
ΜΕΧΡΙ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΔΥΣΗ
ΜΕΧΡΙ 2 ΜΑΙΟΥ 1941
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Εστράφη κατά της Κρήτης της τελευταίας ελευθέρας γωνίας της Ευρώπης,
που έπεσε έπειτα από επικούς αγώνες. Η Ελλάς είχε καταληφθή από τις δυνάμεις της
βίας.
1. Κύρια Γερμανική επίθεσις.
2. 3η Περίοδος 20/5/41 - 1/6/41.
3. 1η και 2α Περίοδος.

ΚΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΒΑΡΥΤΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20/5/41-1/6/41
ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΕΧΘΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ - ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1941 – 1942
Αμέσως οι δυνάμεις του Άξονος εχώρισαν την Ελλάδα σε πολλά κομμάτια
και τα εμοίρασαν στους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βουλγάρους που έπεσαν
επάνω στο ελληνικό πτώμα να πάρουν την ανταμοιβή τους για την διευκόλυνση που
έκαναν στους Γερμανούς. Οι ζώνες κατοχής προδίδουν το σχέδιο του Άξονος να εξαφανίση τον Ελληνισμό που εστάθηκε πάντοτε το εμπόδιο στις δυνάμεις της βίας
στον δρόμο του προς το Σουέζ.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ
Με τις ζώνες κατοχής ο Άξων εχώρισε το ελληνικό σώμα σε πολλά κρατίδια.
Κάθε κυκλοφορία αγαθών και ατόμων από την μια ζώνη στην άλλη απηγορεύθη αυστηρά. Έτσι τα παιδιά των Αθηνών επέθαιναν από έλλειψη ζακχάρου ενώ η ελληνική
σταφίδα εσάπιζε στις αποθήκες της Πελοποννήσου, σε απόσταση 50 μιλίων. Οι κάτοικοι της Πίνδου επέθαιναν από πείνα, γιατί τους εμπόδιζαν να αγοράσουν τα σιτηρά της Θεσσαλονίκης. Οι Αθηναίοι επέθαιναν από έλλειψη λαδιού που επερίσσευε
στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό ήταν το σχέδιο του Άξονος για τον αφανισμό του Ελληνισμού.
1. Οικονομικοί φραγμοί.
2. Βουλγαρική προσάρτησις.
3. Γερμανική κατοχή.
4. Ιταλική κατοχή.
5. Ιταλική προσάρτησις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ

ΕΧΘΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ - ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1943 – 1944
Όταν ήλθε η ημέρα να ζητήση η Ιταλία ανακωχή, την Ελλάδα την εμοιράσθησαν οι Γερμανοί που εχρησιμοποίησαν και ιταλικό στρατό, και οι Βούλγαροι,
που εισήλθαν στη χώρα και από την Γιουγκοσλαβία και κατέστρεψαν και έσφαζαν για
να αλλάξουν το φρόνημα του πληθυσμού.
1. Γερμανική κατοχή.
2. Βουλγαρική κατοχή.
3. Πρόσκαιρος Βουλγαρική Κατοχή.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ
Η κατάστασις αυτή εκράτησε ως τον Οκτώβριο του 1944. Τότε, τέσσερα ακριβώς χρόνια μετά την αρχή του πολέμου για την Ελλάδα, και μετά τρία και μισό
χρόνια κατοχής, οι Γερμανοί απεσύρθησαν και η χώρα απελευθερώθηκε. Λίγες μόνον φρουρές έμειναν στα νησιά του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Λίγο αργότερα
έφυγαν οι Βούλγαροι αφήνοντας ερημωμένη την βόρειο Ελλάδα. Οι τελευταίες γερμανικές φρουρές έμειναν στη χώρα τρομοκρατώντας και εκβιάζοντας τον πληθυσμό
ως την οριστική συνθηκολόγηση της Γερμανίας. Ήσαν οι τελευταίες φρουρές του
Άξονος στην Ευρώπη.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 1941 – 1944
Μόλις άρχισε η κατοχή ο ελληνικός λαός εσταμάτησε όσο μπορούσε την παραγωγή, με σκοπό να μη βοηθήση τον Άξονα, δίδοντας του τα εφόδια για τη συνέχιση του πολέμου. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και η απόδοσις τους κατά στρέμμα
ελαττώθησαν σημαντικά.
Τα τετράγωνα σημαίνουν καλλιεργούμενες επιφάνειες.
Τα σύμβολα την μέση γεωργική παραγωγή σε τόννους.
Κατά σειρά:
Δημητριακά.
Όσπρια.
Καπνός.
Βαμβάκι.
Διάφορα.
Το κόκκινο χρώμα σημαίνει ελάττωσιν.
Κάθε σύμβολο παριστάνει 10.000 Τ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΟ 1938: 1 599 000 ΕΚΤΑΡΙΑ
ΤΟ 1944: 1 163 000 ΕΚΤΑΡΙΑ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

28%

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 1 9 3 8 : 1668550 Τ .
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1941-44: 1014463 Τ.
ΕΛΑΤΤΩΣΗ

40%

ΟΣΠΡΙΑ

ΤΟ 1938: 124.000 ΕΚΤΑΡΙΑ
ΤΟ 1944: 87.000 ΕΚΤΑΡΙΑ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

30%

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 1 9 3 8 : 386.340 Τ .
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1941-44: 247.390 Τ.
ΕΛΑΤΤΩΣΗ

36%

82%

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 1 9 3 8 : 48.000 Τ .
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1941-44: 5.400 Τ.
ΕΛΑΤΤΩΣΗ

89%

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 1 9 3 8 : 45.300 Τ .
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1941-44: 11.300 Τ.
ΕΛΑΤΤΩΣΗ

75%

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 1 9 3 8 : 582.658 Τ .
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1941-44: 345.288 Τ.
ΕΛΑΤΤΩΣΗ

41%

ΚΑΠΝΟΣ

ΤΟ 1938: 83.000 ΕΚΤΑΡΙΑ
ΤΟ 1944: 15.300 ΕΚΤΑΡΙΑ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

ΒΑΜΒΑΞ

ΤΟ 1938: 68.600 ΕΚΤΑΡΙΑ
ΤΟ 1944: 21.000 ΕΚΤΑΡΙΑ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

70%

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΟ 1938: 148.600 ΕΚΤΑΡΙΑ
ΤΟ 1944: 106.500 ΕΚΤΑΡΙΑ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

29%

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΟΧΗ 1941 – 1944
Η παραγωγή των προϊόντων που εχρειάζετο κυρίως ο Άξων, όπως του καπνού και του βάμβακος ελαττώθηκε πιο πολύ από κάθε τι άλλο και έφθασε σε πολύ
χαμηλά ποσοστό.
Κατά σειρά:
Εληές.
Λάδι.
Σταφύλια.
Σταφίδα.
Φρούτα – ξηροί καπνοί.
Μούστος.
Το κόκκινο χρώμα σημαίνει ελάττωσιν.
Κάθε σύμβολο παριστάνει 10.000 Τ.
ΕΛΗΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1938: 26.163 Τ.
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1944: 21.137 Τ.

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

16%

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

16%

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

66%

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

66%

ΛΑΔΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1938: 102.805 Τ.
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1944: 87.000 Τ.

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1938: 97.784 Τ.
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1944: 33.000 Τ.

ΣΤΑΦΙΔΑ

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 1 9 3 8 : 187.372 Τ .
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1944: 63.000 Τ.

ΦΡΟΥΤΑ,
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 1 9 3 8 : 316.255 Τ .
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1944: 253.617 Τ.

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

20%

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

50%

ΜΟΥΣΤΟΣ

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 1 9 3 8 : 463.557 Τ .
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1944: 231.778 Τ.

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 1939 – 1942
Ανάλογος ενέργεια με την γεωργία έγινε και με τα μεταλλεύματα. Με την αντίδραση των εργατών, με τα σαμποτάζ στα μηχανήματα και τις συγκοινωνίες και με
την δράση των ανταρτών, η παραγωγή και εξαγωγή των διαφόρων μεταλλευμάτων
που εχρειάζετο ο Άξων γρήγορα εμηδενίσθηκε. Έτσι η Ελλάς διέκοψε κάθε παροχή
των ειδών που προσέφερε πριν από τον πόλεμο στην διεθνή αγορά των γεωργικών
προϊόντων και των μεταλλευμάτων.
1. Σίδερο.
2. Μαγγάνιο.
3. Νικέλιο.
4. Χρώμιο.
5. Λευκόλιθος.
6. Μαγνήσιο.
7. Σμύρις.
8. Σιδηροπυρίτης.
9. Βωξίτης.
10. Σύνολον.
1939

1940

1942

233523

11%

1444

79%

60124

38%

50360

66%

62%

32%

52226

193%

17%

0%

32509

74%

10%

11708

26%

5%

0%

181975

10%

0,02%

0%

0,6%

3%

0%

178111

802.654 ΤΟΝΝΟΙ

1941

0%
17%
6%

29% ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 6% ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

0%
36%
0%

0%

2% ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1941 – 1943
Ο Άξων αντέδρασε στην μείωση της ελληνικής παραγωγής με το σταμάτημα
κάθε εισαγωγής ειδών στη χώρα.
Η εικών της ελάττωσης του ελληνικού εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου
είναι χαρακτηριστική του οικονομικού πολέμου της Ελλάδος στην διάρκεια της κατοχής. Με τον οικονομικόν αυτόν πόλεμο η κατάκτησις της Ελλάδος απετέλεσε παθητικόν για τον Άξονα
1. Τρόφιμα.
2. Πρώτες ύλες.
3. Βιομηχανικά προϊόντα.
4. Χρώμιο.
5. Σύνολον.
Επάνω: Εισαγωγές.
Κάτω: Εξαγωγές.
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

1941

1942

1943

1659742 Τ.

2585745
ΤΟΝΝΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ 6%
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

11%

5%

3%

14%

5%

3%

ΣΥΝΟΛΟ 7%
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

19%

7%

9%

15%

2%

17%

ΣΥΝΟΛΟ 12%
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

11%

5%

3%

3%

2%

33%

713345 Τ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

266106 Τ

ΣΥΝΟΛΟ 8%
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

25774
ΤΟΝΝΟΙ

798734 Τ.

ΣΥΝΟΛΟ 6%
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 3%
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του οικονομικού πολέμου που έκανε ο
Άξων στην Ελλάδα είναι η τρομακτική ελάττωσις των εισαγωγών σφαγίων, που
εγίνοντο από τις αξονικές ή από αξονική κατοχή χώρες και που ήσαν απαραίτητα
για την συντήρηση των Ελλήνων.
Κάθε σύμβολο παριστάνει 10.000 Ζώα.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ

1941

1942

900 ΜΕΓΑΛΑ ΣΦΑΓΙΑ
1602 ΜΙΚΡΑ ΣΦΑΓΙΑ

34 ΜΕΓΑΛΑ ΣΦΑΓΙΑ
303 ΜΙΚΡΑ ΣΦΑΓΙΑ
275 ΜΕΓΑΛΑ ΣΦΑΓΙΑ

1943

1591 ΜΙΚΡΑ ΣΦΑΓΙΑ

65715 ΜΕΓΑΛΑ ΣΦΑΓΙΑ
470403 ΜΙΚΡΑ ΣΦΑΓΙΑ

1,4% ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
0,3% ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
0,05% ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
0,06% ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
0,4% ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
0,3% ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΟΧΗ 1941-1944
Δεν ήταν όμως μόνον η μείωσις των εισαγωγών το όπλον του Άξονος. Και από τον υπάρχοντα πλούτον επήρε ότι μπορούσε. Η μείωσις των ζώων εργασίας ήταν
τρομακτική. Τα χωράφια έμεναν ακαλλιέργητα. Οι μεταφορές στα ορεινά μέρη εσταματούσαν.
Κάθε σύμβολο παριστάνει 25.000 Ζώα.
ΙΠΠΟΙ

ΤΟ 1939: 363183 ΙΠΠΟΙ
ΤΟ 1944: 145273 ΙΠΠΟΙ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

60%

ΤΟ 1939: 183619 ΗΜΙΟΝΟΙ
ΤΟ 1944: 73448 ΗΜΙΟΝΟΙ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

60%

ΤΟ 1939: 404379 ΟΝΟΙ
ΤΟ 1944: 202200 ΟΝΟΙ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

50%

ΤΟ 1939: 967322 ΒΟΕΣ
ΤΟ 1944: 386941 ΒΟΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

60%

ΤΟ 1939: 87332 ΒΟΥΒΑΛΟΙ
ΤΟ 1944: 46941 ΒΟΥΒΑΛΟΙ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

60%

ΗΜΙΟΝΟΙ

ΟΝΟΙ

ΒΟΕΣ

ΒΟΥΒΑΛΟΙ

ΠΡΟΒΑΤΑ, ΑΙΓΕΣ, ΧΟΙΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ:
ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 1941-1944
Ανάλογος ήταν η ελάττωσις του κτηνοτροφικού πλούτου της χώρας. Η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων έπεσε πάρα πολύ. Το κρέας, το τυρί, το βούτυρο και
το γάλα εξαφανίσθηκαν από την ελληνική αγορά.
Κάθε σύμβολο παριστάνει 250.000 Ζώα.
ΠΡΟΒΑΤΑ

ΤΟ 1938: 363183 ΙΠΠΟΙ
ΤΟ 1944: 145273 ΙΠΠΟΙ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

50%

ΑΙΓΕΣ

ΤΟ 1938: 4328120 ΑΙΓΕΣ
ΤΟ 1944: 2178060 ΑΙΓΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

50%

ΤΟ 1938: 429748 ΧΟΙΡΟΙ
ΤΟ 1944: 85948 ΧΟΙΡΟΙ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

80%

ΤΟ 1938: 11944551 ΠΟΥΛΙΑ
ΤΟ 1944: 5972275 ΠΟΥΛΙΑ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ

50%

ΧΟΙΡΟΙ

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΔΑΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Η μανία του Άξονος δεν εσεβάσθη ούτε τα ελληνικά δάση. Τα καλλίτερα τα
έκοβαν για να τα μεταφέρουν στην Γερμανία, την Ιταλία και την Βουλγαρία, και τα
άλλα τα έκαιγαν για να πολεμήσουν τους Έλληνες αντάρτες, ή τα έκοβαν για να ζεσταθούν, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός επέθαινε από το κρύο κατά χιλιάδες. Έτσι η
χώρα έχασε ένα κολοσσιαίο ποσοστό από τα δάση της που ήσαν και πριν λιγοστά.
Επιφάνεια δασών το 1940: 19180 ΚΜ2.
Επί συνολικής επιφανείας Ελλάδος 130000 ΚΜ2 ή 15%.
Κατεστράφησαν 5000 ΚΜ2 ήτοι 25%.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 130000 ΧΜ2

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΑ ΔΑΣΗ 5000 ΧΜ2

25 %

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΟ 1940 19180 ΧΜ2 15%

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΩΝ
Σε μερικά μέρη της χώρας η καταστροφή έφθασε σχεδόν τα όρια του αφανισμού. Έτσι, πιο πολλά από τα 75% από τα δάση της Αττικής δεν ημπορεί να βρή
κανένας ούτε τα ίχνη τους.
1. Τελείως κατεστραμμένα.
2. Μερικώς κατεστραμμένα.
3. Ανέπαφα.

ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
ΑΝΕΠΑΦΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Οι Έλληνες αντάρτες κατέστρεψαν τα συγκοινωνιακά μέσα κι εμπόδιζαν τον
ανεφοδιασμό του γερμανικού σώματος στην Αφρική. Οι Γερμανοί όταν εγκατέλειψαν την Ελλάδα, κατέστρεψαν ότι μπόρεσαν και διέλυσαν τις συγκοινωνίες.
Το οδικό δίκτυο της χώρας εκομματιάσθηκε.

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΝΕΠΑΦΟ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Τα περισσότερα υπέστησαν οι γέφυρες που όλες σχεδόν ετινάχθησαν, εκτός
όταν ήσαν εντελώς ασήμαντες. Το ίδιο έγινε και με τις σήραγγες και κάθε άλλο
τ εχνικό έργο.

ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 90%

ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 50%

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Όσα μπόρεσαν τα επήραν οι στρατοί του Άξονος. Και τα άλλα τα κατέστρεψαν με τρόπο που άφησαν τη χώρα με ελάχιστα μόνον, κατεστραμμένα, αυτοκίνητα.
Οι οδικές συγκοινωνίες με τις καταστροφές των γεφυρών, των δρόμων και των αυτοκινήτων, απενεκρώθησαν.
1. Ολικές απώλειες.
2. Χρησιμοποιήσιμα μετά από επισκευές.
3. Σε σχετικώς καλή κατάσταση.
Κάθε σύμβολο παριστάνει 200 αυτοκίνητα.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 8700
ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 5650
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 1525

ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

65%
18%

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 5900
ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 3550
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 1175

60%
20%

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 2600
ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 2100
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 250

80%
10%

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Ότι έγινε με τους δρόμους, αλλά με μεγαλύτερο σύστημα, έγινε και με τους
σιδηροδρόμους. Οι κυριώτερες γέφυρες εσωριάσθηκαν σε ερείπια.
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΘΗΒΩΝ

ΜΠΟΓΙΑΤΙ

ΠΑΠΑΔΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Και ότι έγινε με τις γέφυρες, έγινε και με το μηχανοστάσια, με τις
υδατοδεξαμενές, με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και με όλες τις άλλες εγκαταστάσεις. Μόνον τραγικά ερείπια έμειναν απ’ αυτές.
ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΣΤΟΥ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΘΗΒΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο απολογισμός των καταστροφών είναι τραγικός. Από τις σήραγγες ένα ελάχιστο ποσοστό έμεινε στη θέση του.
ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 5 ΓΕΦΥΡΕΣ

ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΜΕΤΡΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΕΚ
ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,44 Μ.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 29 ΓΕΦΥΡΕΣ

100%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΠ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΕΝΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00 Μ.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 12 ΓΕΦΥΡΕΣ

100%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10- 40 ΜΕΤΡΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΕΚ
ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,44 Μ.

ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 6 ΓΕΦΥΡΕΣ

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 55 ΓΕΦΥΡΕΣ

100%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 20 ΓΕΦΥΡΕΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΠ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΕΝΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00 Μ.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 140 ΓΕΦΥΡΕΣ

24%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΕΚ
ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ
1,44 Μ.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΠ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΕΝΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00 Μ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ

ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

80%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

30%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

100%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

20%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

50%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

10%

ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ

ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 4 ΣΗΡΑΓΓΕΣ

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ
55 ΓΕΦΥΡΕΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 24%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τραγικώτερη ακόμη ήταν η τύχη του τροχαίου υλικού. Σ’ αυτό δεν έγιναν κυρίως καταστροφές, αλλά κλοπές. Οι βουλγαρικοί και οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι
ανεφοδιάσθησαν με όλο σχεδόν το ελληνικό υλικό.
ΑΤΜΑΜΑΞΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕΚ
ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,44 Μ.

ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 20 ΑΤΜΑΜΑΞΕΣ

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 220
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 205 93%

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΠ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΕΝΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00 Μ.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 93
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 73 78%

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΒΑΓΟΝΙΑ

ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 20 ΒΑΓΟΝΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕΚ
ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,44 Μ.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 362
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 356 98%
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΠ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΕΝΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00 Μ.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 205
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 154 75%

ΦΟΡΤΗΓΑ ΒΑΓΟΝΙΑ

ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 100 ΒΑΓΟΝΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕΚ
ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,44 Μ.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 4544
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 4481 98%

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΠ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΕΝΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00 Μ.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕΚ
ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,44 Μ.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 966
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 725 75%
ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 10 ΒΑΓΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΒΑΓΟΝΙΑ

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 49
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 48 98%
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 43
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 32 75%

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΠ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΕΝΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00 Μ.

ΚΆΘΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ 4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΕΣ
ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΠ
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΕΝΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00 Μ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΜΑΞΕΣ
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 20
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 6 30%

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Έτσι, όταν ελευθερώθη η Ελλάς, ελληνικοί σιδηρόδρομοι δεν υπήρχαν. Το
δίκτυο ολόκληρο ήταν διαλελυμένο. Καμμιά γραμμή δεν λειτουργούσε. Οι σιδηρόδρομοι ανήκαν για την Ελλάδα στο παρελθόν.
1.
Τέλεια καταστροφή γραμμής.
2.
Καταστροφή γραμμής 25%.
3.
Κατεστραμμένες γέφυρες ανοίγματος άνω των 40 μ.
4.
Άθικτη γραμμή.

100 % ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
23 % ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
(ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 40 ΜΕΤΡΑ)

ΑΘΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ
Κολοσσιαίες ήσαν και οι καταστροφές των λιμανιών. Τα κυριώτερα ελληνικά
λιμάνια ετινάχθησαν στον αέρα σύμφωνα με ένα σχολαστικό πρόγραμμα καταστροφής. Οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και οι προβλήτες κατεστράφησαν.
ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ
Όλα σχεδόν τα μεγάλα λιμάνια έγιναν χαλάσματα, έτσι ώστε κάθε ανεφοδιασμός και επικοινωνία της χώρας να διακοπή.

ΔΙΩΡΥΞ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ
ΕΛΑΦΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
ΛΙΜΑΝΙΑ
15000
12000
10000

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΠΛΟΥΣ
ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ

7500
5000
4000
3000
2000
1000
0

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
Στα δύο κυριώτερα λιμάνια της χώρας, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι καταστροφές επεκτάθησαν και σε όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις. Η καταστροφή
έγινε παντού σύμφωνα με προμελετημένο σχέδιο.
1.
Τέλεια καταστροφή.
2.
Βόρειες ζημιές.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΒΑΡΕΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Το ίδιο πνεύμα της καταστροφής επεκράτησε και στη μεγάλη αυτή ελληνική
διώρυγα που ενώνει το Αιγαίο με το Ιόνιο Πέλαγος. Πλοία εβυθίσθησαν, τα πρανή
ετινάχθηκαν, τα τραίνα, βαγόνια και οι γέφυρες ερρίφθησαν μέσα στη θάλασσα και
όλα αυτά ανακατεμένα με νάρκες. Η διώρυξ της Κορίνθου εκλείσθη προγραμματικά
για αρκετά χρόνια.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

Κατεστραμμένος σταθμός ασυρμάτου.
Τμήματα πλωτών γεφυρών και φραγμάτων που φράζουν την διώρυγα.
Με ανατίναξιν των πρανών και από τις δύο πλευρές στα ακρόβαθρα της
γέφυρας έφραξαν την διώρυγα εντελώς με χώματα. Η γέφυρα έχει πέσει
πάνω στα χώματα.
Τα χώματα ενός μεγάλου κρατήρα στη βόρεια πλευρά έχουν φράξει τη
διώρυγα στο σημείο αυτό.
Το πλοίο “Vesta” 3.400 τόννωνείναι υμιβυθισμένο στην είσοδο της διώρυγος.
Προσχώσεις του μικρού λιμένος αφ’ ότου φράχτηκε η διώρυγα.
Βαγόνια ρίχνονται για να φράξουν τη διώρυγα.

3

4

5
6
1

7

3

4

5

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΧΡΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 1945
Ανάλογες με τις καταστροφές των λιμανιών και των άλλων συγκοινωνιακών
μέσων ήσαν οι απώλειες του εμπορικού στόλου. Από όλες τις χώρες, η Ελλάς έχασε
το μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου της, που ήταν γι΄ αυτήν ένας πολύ σημαντικός
πόρος ζωής. Τα ελληνικά πλοία επολέμησαν σ΄ όλες τις θάλασσες και εχάθησαν
σ΄ όλους τους ωκεανούς.
Επί 583 πλοίων που είχαμε το 1939 εχάθησαν 434 ή το 74,5%.
Κάθε σύμβολο παριστάνει 10 πλοία.

ΦΟΡΤΗΓΑ 506
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 375

74%

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 55
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 52

94,5%

ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΑ 1
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
0
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ 21
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
7
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟ 1939: 583

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΡ. 1945: 434

0%

33%
74,5%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
Οι απώλειες των ιστιοφόρων, χωρίς να φθάνουν το κολοσσιαίο ποσοστό των
ατμοπλοίων, είναι και αυτές τρομακτικές με πολύ σημαντικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και τις συγκοινωνιακές γραμμές του εσωτερικού.
Προπολεμικώς 713.
Απώλειες 472 ή τα 66%.
Κάθε σύμβολο παριστάνει 10 ιστιοφόρα.

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 713 ΣΚΑΦΗ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
472 ΣΚΑΦΗ

66%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Με τις τρομακτικές θυσίες των ελληνικών ατμοπλοίων και ιστιοφόρων η
χωρητικότης του εμπορικού στόλου της χώρας, ιδίως των μεγάλων φορτηγών
ατμοπλοίων, ελαττώθηκε σημαντικά και εδημιούργησε ένα τεράστιο εθνικό
πρόβλημα.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1933549 ΤΟΝ.
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1945 1407821 ΤΟΝ.
73%

ΦΟΡΤΗΓΑ
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 1807441 ΤΟΝ.
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
1315657 ΤΟΝ.

ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 55146 ΤΟΝ.
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
46489 ΤΟΝ.

72,8 %

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 49996 Τ.
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
43666 Τ.
ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 16990 Τ.
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 0 Τ.
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ 3977 Τ.
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
2009 Τ.

87,3 %
0%

50,5%

84 %

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Χωρίς να είναι μεγάλη, η πολιτική αεροπορία της χώρας εξυπηρετούσε
αρκετά καλά τις ανάγκες της. Ο πόλεμος και η κατοχή την εξαφάνησαν εντελώς.
Αεροδρόμια, εγκαταστάσεις, εργοστάσια, μηχανήματα και αεροπλάνα διελύθησαν ή
μετεφέρθησαν στις χώρες του Άξονος.
Η ελληνική πολιτική αεροπορία δεν υπάρχει πια.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Σαν να μην αρκούσε στον Άξονα η καταστροφή και διάλυσις των συγκοινωνιών της χώρας, επεξέτειναν οι επιδρομείς το έργον τους και στο δίκτυο τηλεπικοινωνίας. Κατέστρεψαν όλες τις υπεραστικές γραμμές που υπήρχαν πριν από το 1940 και
επήραν ένα κολοσσιαίο ποσοστό από τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα. Κάθε τι
που ήταν καινούργιο στο υπεραστικό δίκτυο τηλεφωνίας έπαυσε να υπάρχει.
1.
Εναέριες γραμμές.
2.
Υποβρύχια καλώδια
3.
Γραμμές EASTERN.
4.
Καταστροφή δικτύου 100%.
5.
Καταστροφή υλικού 70%.

ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΓΡΑΜΜΗ EASTERN
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η καταστρεπτική μανία του Άξονος επεξετάθη και σε όλα τα ειρηνικά
υδραυλικά έργα, που μοναδικός τους σκοπός ήταν να αυξήσουν την απόδοση της
πτωχής ελληνικής γης και την παραγωγή του σιταριού στη χώρα. Σήμερα τα
κυριώτερα τους τεχνικά έργα κείτονται σε ερείπια. Οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί
είναι κυρίως υπεύθυνοι για τις καταστροφές αυτές.
ΠΕΔΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΔΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝΔΡΑΜΑΣ

1.

ΔΙΩΡΥΓΕΣ

2.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ

3.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

4.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
ΓΕΦΥΡΩΝ,
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ,
ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Ι. ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΖΗΜΙΩΝ
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ,
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ.
2. ΜΗΧΑΝΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ.

ΙΙ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΖΗΜΙΩΝ
1. ΖΗΜΙΑΙ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΣΑΙ ΥΠΟ
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ.
2. ΖΗΜΙΑΙ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΣΑΙ ΥΠΟ
ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.

3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
4. ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

Α.ΠΕΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β.ΠΕΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1940 – ΜΑΪΟΣ 1941
Αυτές ήσαν οι πρώτες καταστροφές. Άρχισαν από τα ξημερώματα της 28ς
Οκτωβρίου του 1940 και εκράτησαν ως την τελευταία ημέρα που έγινε κατάληψις της
Κρήτης. Χιλιάδες γερμανικά και ιταλικά αεροπλάνα εβομβάρδιζαν και κατέστρεφαν
τις ελληνικές πόλεις.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Τα Ιωάννινα, η πρωτεύουσα της Ηπείρου, ήταν ένας από τους κυριωτέρους
στόχους της αεροπορίας του Άξονος. Το ένα τρίτον της πόλεως, τα μεγαλύτερα σχολεία και τα νοσοκομεία, ήσαν τα θύματα των βομβαρδισμών.
1. Τέλεια καταστροφή.
2. Σοβαρές ζημιές.
3. Ελαφρές ζημιές.
4. Άθικτα

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΕΛΑΦΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΘΙΚΤΑ

ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Η Λάρισα, το κέντρον της Θεσσαλίας, ήταν ο κυριώτερος στόχος στην Ανατολική Ελλάδα. Οι καταστροφές εκτείνονται σε ολόκληρη την πόλη, σε κάθε σχεδόν
κατοικία, σε κάθε δημόσιο κτίριο, νοσοκομείο και σχολείο. Η Λάρισα πρέπει να
κτισθή από την αρχή.
1.
Τέλεια καταστροφή.
2.
Σοβαρές ζημιές.
3.
Ελαφρές ζημιές.
4.
Άθικτα

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΕΛΑΦΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΘΙΚΤΑ

ΧΑΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Τα Χανιά, η πρωτεύουσα της Κρήτης, ήταν το κυριώτερο θύμα της μανίας της
αξονικής αεροπορίας. Ολόκληρος η πόλις και ένα μεγάλο τμήμα της νέας πόλεως
κατεστράφησαν κατά τον αγριώτερο τρόπο μέσα σε ελάχιστες ημέρες.
1.
Τέλεια καταστροφή.
2.
Σοβαρές ζημιές.
3.
Ελαφρές ζημιές.
4.
Άθικτα

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΕΛΑΦΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΘΙΚΤΑ

ΒΟΛΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Ο Βόλος, το τέταρτο λιμάνι της χώρας, ήταν στόχος μεγάλων επιθέσεων. Δεν
εκτυπήθηκε όμως τόσον το λιμάνι όσον οι πτωχότερες οι συνοικίες, οι κατοικίες, οι
απορώτερες τάξεις του μεγάλου αυτού βιομηχανικού κέντρου, τα σπίτια και τα σχολεία και όχι τα εργοστάσια.
1.
Τέλεια καταστροφή.
2.
Σοβαρές ζημιές.
3.
Ελαφρές ζημιές.
4.
Άθικτα

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΕΛΑΦΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΘΙΚΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, ήταν ένας ακόμα τραυματίας του πολέμου της αξονικής αεροπορίας κατά του άμαχου πληθυσμού της χώρας.
1.
Τέλεια καταστροφή.
2.
Σοβαρές ζημιές.
3.
Ελαφρές ζημιές.
4.
Άθικτα

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΕΛΑΦΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΘΙΚΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΙΑ
Δεν έφθαναν οι βομβαρδισμοί. Με κάθε τρόπο, με κάθε ενέργεια οι στρατοί
του Άξονος κατέστρεψαν τους ελληνικούς οικισμούς. Ακόμη και η μοναδική σύγκρουσις των Ιταλών με τους Γερμανούς έγινε στην ελληνική Επτάνησο και οι ελληνικές πόλεις επλήρωσαν την ιταλική αυτή προδοσία.
1.
Από Βουλγάρους.
2.
Δια να γίνουν οχυρωματικά έργα.
3.
Γερμανο-ιταλική σύγκρουσις.
4.
Συμμαχικοί βομβαρδισμοί.
5.
Διάλυσις από τους ιδιοκτήτες για να πουλήσουν τα υλικά.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ (ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ)
ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ
Και σαν να μην έφθαναν οι άλλες καταστροφές, οι στρατοί κατοχής εφήρμοσαν ένα προμελετημένο σχέδιο για την εξόντωση του ελληνισμού, την πυρπόληση
των χωριών. 1170 ελληνικά χωριά βρίσκονται σήμερα αποτεφρωμένα. Σε μερικά μέρη της χώρας, ιδίως κοντά στα σύνορα, οι πυρπολήσεις επεξετάθησαν έως το 90%
των χωριών της κάθε περιοχής.

ΚΑΜΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
Όλοι συναγωνίσθησαν για να καούν τα ελληνικά χωριά, οι Βούλγαροι με τον
στρατό τους και τους άτακτους, ο γερμανικός στρατός, οι ιταλικές λεγεώνες και οι
αλβανικές συμμορίες.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Εκεί που ανθούσε άλλοτε η ζωή στις ορεινές κωμοπόλεις της χώρας, λίγα
όρθια σπίτια έμειναν σαν δείγματα μιας ολόκληρης ζωής. Και οι κωμοπόλεις αυτές
είναι πιο τυχερές. Γιατί σε άλλες δεν εσώθη ούτε ένα σπίτι.
1.
Καμμένα Σπίτια.
2.
Άθικτα Σπίτια.

ΚΑΜΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΑΘΙΚΤΑ

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ
Ολόκληρος η χώρα είναι σήμερα ερείπια. Από την Βόρειο Ήπειρο έως τα
Δωδεκάνησα, μικρά και μεγάλα κτίρια, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία και κατοικίες
έχουν μετατραπή σε τραγικά χαλάσματα.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΕΔΕΣΣΑ

ΛΟΙΔΩΡΙΚΙ

ΑΡΑΧΩΒΑ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ

ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

ΘΕΡΜΟΝ

ΑΕΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Δεν υπάρχει σήμερα ούτε πόλις, ούτε χωριό που να μην έχη σημαντικές καταστροφές. Σε ολόκληρο τη χώρα, από άκρη σε άκρη, είναι φανερά τα ίχνη των κατακτητών.
1.
Από βομβαρδισμό.
2.
Από φωτιά.
3.
Από λεηλασία.
4.
Άθικτο ποσοστό. (Μόνο στις πόλεις σημειώνεται)

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΠΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ
ΑΠΟ ΛΕΗΛΑΣΙΑ
ΑΘΙΚΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
(ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ)

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των μεγάλων καταστροφών
είναι και η πρωτεύουσα της χώρας, κατεστραμμένη από βομβαρδισμούς, από πυρπολήσεις και λεηλασίες.
1. Βομβαρδισμοί.
2. Πυρπολήσεις.
3. Λεηλασίες.

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ
ΠΥΡΠΟΛΗΣΕΙΣ
ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΤΕΛΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΕΛΑΦΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΘΙΚΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΑΙΤΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΟΧΗ 1941 - 1944
Με όλες αυτές τις καταστροφές η Ελλάς έχασε 400000 οικοδομές, δηλαδή τα
23% του οικοδομικού της πλούτου και έρχεται πρώτη σε θυσίες μεταξύ των Συμμάχων και ίσως και σε χειρότερη μοίρα από τις χώρες του Άξονος. Και αυτό, χωρίς τις
απώλειες στη Βόρειο Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα.
1η οριζόντια στήλη: Από Ιταλογερμανικούς βομβαρδισμούς.
2α οριζόντια στήλη: Από την βουλγαρική κατοχή.
3η οριζόντια στήλη: Από αναγωγή ελαφρών ζημιών και φθορών.
4η οριζόντια στήλη: Στις βουλγαροκρατούμενες περιοχές.
5η οριζόντια στήλη: Από πυρπολήσεις – αντίποινα.
6η οριζόντια στήλη: Από γερμανοιταλική ρήξη στα Επτάνησα.
7η οριζόντια στήλη: Από Συμμαχικούς βομβαρδισμούς.
8η οριζόντια στήλη: Από διάλυση από τους ιδιοκτήτες.
9η οριζόντια στήλη: Από 5% γενική φθορά του συνόλου των οικοδομών.
10η οριζόντια στήλη: Από 30% γενική φθορά δημοσίων κυρίων.
11η οριζόντια στήλη: Από εγκατάλειψη και λεηλασία.
12η οριζόντια στήλη: Από πυκνοκατοίκηση.
13η οριζόντια στήλη: Από συνολική απώλεια.
Επί 1730000 οικοδομών του 1940 απωλέσθησαν 401000 ή 23%

ΠΙΤΑ

23000
35000
37500

1
2
3
4
5
6
7
8
9

165000
4000
3500
4500
5000
77500
6000

10
11
12
13

30000
10000
23% ΤΟΥ
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ
Παντού όπου ήσαν Έλληνες, ακόμη και έξω από τα σύνορα του ελληνικού
κράτους, κατεστράφησαν οι πόλεις και τα χωριά. Οι μεγάλες καταστροφές των χωριών της Βορείου Ηπείρου, ενώ η Κεντρική και η Βόρειος Αλβανία δεν έπαθε τίποτα
το σημαντικό, είναι η καλλιτέρα απόδειξις της ελληνικότητός της.

ΑΝΕΠΑΦΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΛΕΗΛΑΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΛΕΗΛΑΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΜΜΕΝΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΛΕΗΛΑΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΜΜΕΝΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ 30 ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ 60 ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ 100 ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ 150 ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ 540 ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Όλες αυτές οι καταστροφές και ο οικονομικός πόλεμος είχαν πολύ γρήγορα
το αποτέλεσμα που εσχεδίασε ο Άξων. Ο πληθωρισμός άρχισε και ήταν τρομακτικός. Έφθασε σε όρια που καμμιά χώρα δεν εγνώρισε ποτέ.
Νομισματική κυκλοφορία σε δισεκατομμύρια δραχμών.

IAN ΙΟΥΛ ΙΑΝ ΙΟΥΛ ΙΑΝ ΙΟΥΛ ΙΑΝ
1940 1941 1941 1942 1942 1943 1943 1944

ΙΟΥΛ
1944

11 16 36 53 132 367 869 3945

130337

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1944

7305500 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧ.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
1941-1944
Το αποτέλεσμα του πληθωρισμού ήταν η απότομος και κολοσσιαία ύψωσις
του τιμαρίθμου.

ΤΟΝ ΑΠΡ IAN ΙΟΥΛ ΙΑΝ ΙΟΥΛ
1941 1942 1942 1943 1943

10

230 890 1550 2600

ΙΑΝ
1944

38000

ΙΟΥΛ
1944

3310000

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1944

153000000 ΔΡΧ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ
Ενώ ο τιμάριθμος ανέβαινε, οι μισθοί συνεκρατούντο από τον Άξονα χαμηλά
για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι η αγοραστική τους ικανότητα ελαττώθηκε και οι
οικονομολόγοι του Άξονος επωφελούντο της πτωχεύσεως. Αγόραζαν αυτοί αντί να
αγοράζουν οι Έλληνες και κατέκλεβαν τη χώρα.
1.
Είδη πρώτης ανάγκης.
2.
Είδη διατροφής.
3.
Αναλογία προς μισθούς (βάσις : Ιούνιος 1941 = 1).
Άνω διάγραμμα: Λόγος τιμαρίθμου προς μισθούς.
Κάτω διάγραμμα: Αύξησις τιμαρίθμου και μισθών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Οι μικρές ποσότητες των τροφίμων που έμειναν στη χώρα, οι μεγάλες τιμές
και οι μικροί μισθοί κατεδίκασαν τους Έλληνες να αγοράζουν ελάχιστα τρόφιμα.

530, 149, 350

163, 292, 265

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ 1939

Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
1941/42
ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ 1943

93, 15, 19
29, 31, 86
60, 24, 17

43, 21, 36.5

16, 45, 27

27, 5, 4

23, 1.2, 10
11, 0, 0.5
5, 0.5, 1

Κ

ΡΕ
Α
Ψ Σ
ΑΡ
Ι
ΓΑ Α
ΛΑ
ΑΥ
ΓΑ
Π ΤΥ
Α
Ρ
ΛΑ ΤΑΤ Ι
Χ ΕΣ
Ζ Υ ΑΝ
Μ ΙΚΑ
ΑΡ
Ο ΙΚΑ
ΣΠ
ΣΙ ΡΙΑ
ΞΗ Φ Τ Η
ΡΟ ΡΟ ΡΑ
Ι Κ ΥΤ
ΑΡ Α
Π
Ο
ΛΙ Ι
Π
Η

31, 8.2, 6.4

61, 62, 12

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τα τρόφιμα που ημπορούσε να ηγοράση ο κάθε Έλλην ήσαν τόσο λίγα ώστε
η διατροφή να είναι εντελώς ανεπαρκής. Όλος ο ελληνικός πληθυσμός κατεδικάσθη
σε υποσιτισμόν.
Κάθε σύμβολο παριστάνει το 10% των οικογενειών
ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ
2500
ΘΕΡΜΙΔΕΣ

35%

6%

ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1800-2500
ΘΕΡΜΙΔΕΣ
ΜΟΛΙΣ
ΕΠΑΡΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

47%

4%

16%

18%

1200-1800
ΘΕΡΜΙΔΕΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

34%

47%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) 2300 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

600-1200
ΘΕΡΜΙΔΕΣ

2%

ΕΝΤΟΝΟΣ
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ

13%

63%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) 930 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

0-600
ΘΕΡΜΙΔΕΣ
ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) 1700 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

15%
1939

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1941 -

ΜΑΡΤΙΟΣ

1942

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1943

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Όλοι οι κάτοικοι εστερήθησαν των κυριοτέρων τροφών. Όλες οι κοινωνικές
τάξεις έπεσαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα διατροφής.
Κάθε σύμβολο παριστάνει το 10% των οικογενειών
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΑΝΩ
ΑΠΌ 50
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
30-50
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
20-30
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΕΝΤΟΝΟΣ
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ

4%

74%

65%

24%

26%

29%

2%

22%

6%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

65 ΓΡ.

45%

10-20
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

10 ΓΡ.

1939

4%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1941 -

ΜΑΡΤΙΟΣ

1942

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

60 ΓΡ.
ΖΩΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ 7% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1943

ΛΙΠΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΠΑΝΩ
ΑΠΌ 50
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΕΠΑΡΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
20-50
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
0-20
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΕΝΤΟΝΟΣ
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ

70%
25%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

65 ΓΡ.

40%

52%

54%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

27 ΓΡ.

5%
1939

15%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1941 -

33%

ΜΑΡΤΙΟΣ

1942

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

45 ΓΡ.

6%

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1943

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΠΑΝΩ
ΑΠΌ 400
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΕΠΑΡΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

25%

200-400
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
0-200
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΕΝΤΟΝΟΣ
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ

3%

75%

150 ΓΡ.

15%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

85%

350 ΓΡ.

1939

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1941 -

ΜΑΡΤΙΟΣ

1942

71%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

230 ΓΡ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

26%

- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1943

ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Ό κόσμος άρχισε να πέφτη στους δρόμους εξηντλημένος από την ασιτία. Και
συχνά επέθαινε εκεί. Οι δρόμοι της χώρας εγέμιζαν από πτώματα.

ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ
Κατά εκατοντάδες συνεκεντρώνοντο τα πτώματα. Αυτή ήταν η μόνη δυνατότης που είχε η χώρα για την εξυπηρέτηση των τέκνων της. Δεν της έμεινε παρά το
έργο του νεκροθάπτου.
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ

ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΝ

ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΝ

ΤΑΦΗ
Ο αριθμός των νεκρών ήταν τόσο μεγάλος, ώστε μόνο σε ομαδικούς τάφους
ήταν δυνατόν να θάπτωνται. Κατά δεκάδες και εκατοντάδες επέστρεφαν εις την μητέρα γη οι άγνωστοι και αφανείς μαχηταί του οικονομικού πολέμου της χώρας.
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΦΗ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΦΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Ο αριθμός των θανάτων ανέβαινε τρομακτικά και πολύ γρήγορα έφθασε το
επταπλάσιον του προπολεμικού.
Κόκκινο: Φυματίωσις.
Κίτρινο: Καρδιακά νοσήματα.
Πράσινο: Λοιπές αιτίες.
Μαύρο: Βίαιοι και τυχαίοι θάνατοι.
8000
6000
5000
4000
3000
2000

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΧΘΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ

7000

ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΠΌ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1000

1936

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΛΟΝΟΣΙΑ
ΛΟΙΠΑΙ
ΑΙΤΙΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΒΙΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

1937

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΛΟΝΟΣΙΑ
ΛΟΙΠΑΙ
ΑΙΤΙΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΒΙΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

0

ΙΑΝ
383

ΦΕΒ
394

ΜΑΡ
378

ΑΠΡ
298

ΜΑΙΟΣ
394

ΙΟΥΝ
353

ΙΟΥΛ
326

ΑΥΓ
290

ΣΕΠ
107

ΟΚΤ
232

ΝΟΕΜ
255

ΔΕΚ
414

109
2

128
1

97
1

106
1

128
1

91
-

97
2

68
6

112
15

89
4

85
5

128
12

616

711

725

766

711

669

763

668

758

639

704

830

33
1143

32
1266

19
1220

30
1201

32
1266

61
1174

74
1262

43
1075

34
1026

27
991

25
1074

26
1410

ΙΑΝ
552

ΦΕΒ
427

ΜΑΡ
321

ΑΠΡ
293

ΜΑΙΟΣ
343

ΙΟΥΝ
344

ΙΟΥΛ
329

ΑΥΓ
253

ΣΕΠ
269

ΟΚΤ
259

ΝΟΕΜ
285

ΔΕΚ
349

178

112

105

100

249

91

80

84

71

100

116

130

6

1

2

0

0

2

4

0

6

3

0

1

1088

723

611

687

689

934

911

651

610

649

709

679

37
1861

17
1280

36
1075

22
1102

33
1314

29
1400

54
1378

53
1041

38
994

29
1040

30
1140

33
1192

1938

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΛΟΝΟΣΙΑ
ΛΟΙΠΑΙ
ΑΙΤΙΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΒΙΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

1939

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΛΟΝΟΣΙΑ
ΛΟΙΠΑΙ
ΑΙΤΙΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΒΙΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

1940

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΛΟΝΟΣΙΑ
ΛΟΙΠΑΙ
ΑΙΤΙΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΒΙΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

1941

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΛΟΝΟΣΙΑ
ΛΟΙΠΑΙ
ΑΙΤΙΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΒΙΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΝ
428

ΦΕΒ
408

ΜΑΡ
417

ΑΠΡ
328

ΜΑΙΟΣ
377

ΙΟΥΝ
326

ΙΟΥΛ
319

ΑΥΓ
280

ΣΕΠ
225

ΟΚΤ
232

ΝΟΕΜ
245

ΔΕΚ
325

178
2

148
1

142
1

124
2

128
2

89
4

111
1

85
3

78
3

89
4

87
3

127
4

826

710

705

655

589

746

802

667

541

639

655

680

40
1474

33
1300

27
1292

39
1148

36
1132

41
1203

61
1297

37
1072

34
1026

43
890

32
1022

33
1169

ΙΑΝ
410

ΦΕΒ
421

ΜΑΡ
408

ΑΠΡ
329

ΜΑΙΟΣ
335

ΙΟΥΝ
304

ΙΟΥΛ
285

ΑΥΓ
224

ΣΕΠ
241

ΟΚΤ
230

ΝΟΕΜ
306

ΔΕΚ
309

178
-

161
-

133
1

137
1

148
1

55
-

119
-

71
3

86
1

98
1

86
2

175
1

796

786

750

631

602

768

894

593

584

587

738

695

30
1414

25
1393

32
1324

43
1141

37
1123

36
1163

41
1339

49
940

44
956

33
949

28
1160

47
1227

ΙΑΝ
417

ΦΕΒ
354

ΜΑΡ
376

ΑΠΡ
369

ΜΑΙΟΣ
357

ΙΟΥΝ
367

ΙΟΥΛ
363

ΑΥΓ
290

ΣΕΠ
277

ΟΚΤ
280

ΝΟΕΜ
276

ΔΕΚ
414

214
-

124
-

179
1

121
-

124
1

120
-

100
5

83
4

96
3

100
7

128
3

190
3

869

665

760

588

635

757

918

678

548

599

709

872

30
1530

30
1173

32
1348

42
1120

38
1155

33
1277

45
1431

38
1093

30
954

33
1019

52
1168

83
1562

ΙΑΝ
456

ΦΕΒ
387

ΜΑΡ
461

ΑΠΡ
386

ΜΑΙΟΣ
376

ΙΟΥΝ
400

ΙΟΥΛ
400

ΑΥΓ
365

ΣΕΠ
381

ΟΚΤ
488

ΝΟΕΜ
665

ΔΕΚ
816

200
2

159
4

177
1

133
2

147
-

144
4

148
3

145
8

167
5

278
4

500
84

537
11

777

736

839

636

841

930

901

1109

1121

1415

2069

2390

150
1585

110
1396

60
1538

228
1385

112
1476

94
1572

183
1635

205
1832

217
1891

447
2632

1743
5061

3503
7257

1942

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΛΟΝΟΣΙΑ
ΛΟΙΠΑΙ
ΑΙΤΙΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΒΙΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

1943

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΛΟΝΟΣΙΑ
ΛΟΙΠΑΙ
ΑΙΤΙΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΒΙΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΟΙ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΝ
767

ΦΕΒ
722

ΜΑΡ
759

ΑΠΡ
666

ΜΑΙΟΣ
715

ΙΟΥΝ
644

ΙΟΥΛ
654

ΑΥΓ
497

ΣΕΠ
505

ΟΚΤ
548

ΝΟΕΜ
441

ΔΕΚ
520

504
2

373
1

271
3

199
1

158
2

157
1

156
9

138
24

133
50

174
69

203
60

206
15

2253

1649

1432

995

591

1077

1264

1080

890

1701

1673

1303

3495
7021

3419
6164

3623
6088

2087
3948

1742
3208

1250
3129

965
3048

728
2467

582
2160

174
2666

203
2580

206
2250

ΙΑΝ
574

ΦΕΒ
438

ΜΑΡ
493

ΑΠΡ
376

ΜΑΙΟΣ
365

ΙΟΥΝ
301

ΙΟΥΛ
334

ΑΥΓ
283

ΣΕΠ
239

ΟΚΤ
299

ΝΟΕΜ
252

ΔΕΚ
311

234
10

150
7

157
1

101
3

82
4

80
4

88
11

84
7

77
3

86
3

85
10

134
3

792

611

595

472

412

600

759

574

489

586

512

609

276
1886

207
1413

144
1390

105
1057

76
939

128
1113

105
1297

104
1052

123
931

108
1082

181
1040

184
1241

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ - ΑΘΗΝΑ
Περισσότεροι ήσαν οι θάνατοι των μικρών παιδιών και των γέρων. Πολύ περισσότεροι οι θάνατοι των ανδρών παρά των γυναικών.
1.
Άνω των 60 ετών.
2.
40 - 59.
3.
20 - 39.
4.
Κάτω των 5 ετών. Αριστερά άρρενες, δεξιά θήλεις.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 1936 – 1943
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Και ενώ οι θάνατοι ανέβηκαν, οι γεννήσεις ελιγόστευσαν. Και το αποτέλεσμα;
Σύντομα ήρθε η ημέρα που η ελληνική φυλή, αντί να αυξάνεται ολιγόστευε σημαντικά
1.
Κόκκινο: Γεννήσεις.
2.
Μαύρο: Θάνατοι.

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
19
42

19
43

19
42

19
43

19
41

19
41

19
40

19
40

19
39

19
39

19
38

19
38

19
37

19
37

19
36

19
36

0

1936
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

ΔΕΚ

1919
1143
776

1849
1266
583

1789
1220
569

1591
1201
390

1405
1211
194

1360
1174
186

1421
1262
159

1482
1075
407

1553
1026
527

1795
991
804

1795
1074
721

1678
1410
268

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

ΔΕΚ

2050
1861
189

1601
1280
321

1768
1075
693

1501
1102
399

1469
1314
155

1535
1400
135

1723
1378
345

1628
1041
587

1444
994
450

1558
1040
518

1601
1140
461

1722
1192
530

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

ΔΕΚ

1949
1474
475

1658
1300
358

1709
1292
417

1708
1148
560

1359
1132
227

1497
1203
294

1697
1297
400

1683
1072
611

1539
890
649

1786
1086
700

1712
1022
690

1592
1169
423

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

ΔΕΚ

1855
1414
441

1523
1393
130

1916
1324
592

1823
1141
682

1561
1123
438

1600
1163
437

1745
1339
406

1638
940
698

1685
956
729

1727
949
778

1708
1160
548

641
1227
-586

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

ΔΕΚ

2104
1530
574

1777
1173
604

1731
1348
383

1463
1120
343

1343
1155
188

1452
1277
175

1580
1431
149

1518
1093
425

1678
954
724

1697
1019
678

1660
1168
492

1560
1562
-2

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

ΔΕΚ

1704
1585
119

1641
1396
245

1794
1538
256

1352
1385
-33

1266
1476
-210

1397
1572
-175

1241
1635
-394

900
1832
-932

735
1891
-1156

941
2632
-1691

862
5061
-4199

736
7257
-6521

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

ΔΕΚ

1133
7021
-5888

1354
6164
-4810

1409
6088
-4679

1164
3948
-2784

1008
3203
-2195

1005
3129
-2124

776
3048
-2272

600
2467
-1867

323
2160
-1837

706
2666
-1960

600
2691
-2091

819
2250
-1431

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

ΔΕΚ

1039
1886
-847

1181
1413
-232

1314
1390
-76

1226
1057
169

1246
939
307

1250
1113
137

1159
1297
-138

1372
1052
320

1763
931
832

1893
1082
811

2031
1040
991

2114
1241
873

1937
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ

1938
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ

1939
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ

1940
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ

1941
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ

1942
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ

1942
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1941 - 1944
Ο πληθυσμός της Ελλάδος εμίκραινε τόσον όσο σε καμμιά άλλη σύμμαχη
χώρα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του οικονομικού πολέμου.
1.
Υπολογιζόμενη αύξησις πληθυσμού αν δεν μεσολαβούσε η κατοχή.
2.
Υπολογιζόμενη αύξησις οφειλομένη αποκλειστικά στην υπεροχή
γεννήσεων.
3.
Πραγματική πτώσις του πληθυσμού λόγω υπεροχής των βιαίων
θανάτων.
4.
Βίαιοι θάνατοι και σφαγές.
5.
Πτώσις του πληθυσμού οφειλομένη σε αποδημίες στο εξωτερικό.
Πληθυσμός 1940 – 7335000.
Πληθυσμός 1944 – 6805000.
Αντί 7745000 αν δεν μεσολαβούσε η κατοχή.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ
Οι Βούλγαροι, το επίσημο κράτος, ο στρατός και οι πολίτες έκαναν ότι μπορούσαν για να ελαττώσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Σφαγές, δολοφονίες, κρεμάλες,
συστηματική πείνα. Εσκηνοθετούσαν επαναστάσεις και εσκότωναν. Εσκότωναν σε
όλες τις πόλεις της κατεχόμενης ζώνης, με κάθε τρόπο και με κάθε μέσον.
1.
Πυρπολήσεις.
2.
Σφαγές.
3.
Βομβαρδισμοί.

ΠΥΡΠΟΛΗΣΕΙΣ
ΣΦΑΓΕΣ
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ
Απίστευτες ήσαν οι σφαγές. 7000 εσφάγησαν στην περιοχή Δράμας σε μια νύκτα. Και οι Βούλγαροι, ακόμη και ο κλήρος τους, ήσαν υπερήφανοι για τις σφαγές
αυτές και εφωτογραφίζοντο με τα θύματα τους.

ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΙ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΜΕ ΣΦΑΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Οι Γερμανοί εφήρμοσαν συστηματικό πρόγραμμα σφαγών. Τα Καλάβρυτα
όπου μέσα σε λίγες ώρες εσκότωσαν όλους τους άνδρες εμπρός στα μάτια των γυναικών και των παιδιών τους, είναι ένα μόνον δείγμα των ομαδικών σφαγών.
Εσφάγησαν όλοι οι άνδρες από 15 ετών και άνω.
Επί 2035 ανδρών εσφάγησαν 1436 ή 70,5%.
Επί συνολικού πληθυσμού 3719 ή 38,6 %.

ΤΑ ΠΥΡΠΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΚΑΜΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΑΘΙΚΤΑ

1684 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2035 ΑΝΔΡΕΣ
1436 ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΕΣ

70,5 %

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 3719

ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΕΣ 1436 38,6 %

ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Είναι ένα ακόμη παράδειγμα ομαδικών σφαγών που έκαναν οι Γερμανοί σε
ένα μικρό χωριό, και που εσκότωσαν αδιάκριτα μωρά, παιδιά, νέους και γέρους ,
γυναίκες και άνδρες.

20 ΜΩΡΑ 0-5 ΕΤΩΝ

20 ΠΑΙΔΙΑ 5-20 ΕΤΩΝ

111 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 20-60 ΕΤΩΝ

42 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ 218

ΑΝΔΡΕΣ 99
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 119

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ
Όπως και οι Βούλγαροι έτσι και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μεταχειρίσθηκαν
κάθε τρόπο για να εξοντώσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Κρεμάλες, σφαγές,
τουφεκισμοί, βαγόνια θανάτου, ήσαν τα συνηθισμένα μέσα που μεταχειρίσθησαν.
ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ

ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΙ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ

ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ
Και οι Αλβανοί δεν ηθέλησαν να υστερήσουν των στρατιών του Άξονος. Κάθε
ελληνικό κέντρο στην Βόρειο Ήπειρο είδε τους κατοίκους του να σφάζωνται και να
παίρνωνται όμηροι. Και οι αλβανικές συμμορίες κατέκλυζαν το ελληνικό έδαφος,
σκοτώνοντας και κλέβοντας με την προστασία των Γερμανών και των Ιταλών.

ΣΦΑΓΕΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
ΔΙΩΓΜΟΙ-ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ
ΟΜΗΡΟΙ
1-4 ΘΥΜΑΤΑ
5-25 ΘΥΜΑΤΑ
26-64 ΘΥΜΑΤΑ
65-121 ΘΥΜΑΤΑ
122-196 ΘΥΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΟΚΤ. 1940 – ΜΑΪΟΣ 1941
Δεν ήσαν μόνον οι σφαγές, οι ωμότητες και η πείνα, που εδημιούργησαν
κολοσσιαία προβλήματα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων ηναγκάσθη να
εγκαταλείψη το σπίτι του. Άλλοι έφευγαν γιατί τα έχασαν γιατί τα έχασαν όλα, άλλοι
γιατί εκινδύνευσαν. Και κατά εκατοντάδες χιλιάδες εγύριζαν οι προσφυγές.
1.
Περιοχές που άδειασαν με την εχθρική εισβολή.
2.
Μετακινήσεις του πληθυσμού.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ
ΑΔΕΙΑΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΧΘΡΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η πείνα και οι διωγμοί, αλλά και η ανάγκη να συνεχισθή ο πόλεμος από ελεύθερο έδαφος ανάγκασαν τους Έλληνας να καταφεύγουν στο εξωτερικό. Αλλά και
πολλοί εστάλησαν σαν όμηροι, η υποχρεωτικά για εργάτες στις χώρες του Άξονος.
1. Μετακινήσεις προς Κρήτη και Μ. Ανατολή.
2. Μετακινήσεις από τα νησιά προς Μ. Ανατολή.
3. Μετακινήσεις από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς Μ. Ανατολή.
4. Μετακινήσεις από τα βουλγαροκρατούμενα.
5. Απαχθέντες προς Βουλγαρία.
6. Απαχθέντες προς Γερμανία.
7. Απαχθέντες προς Ιταλία.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΔΑΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΠΑΧΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΠΑΧΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΠΑΧΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΩΧΘΗΚΑΝ ΑΠ΄ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
Τραγική ήταν η κατάστασις στη βουλγαρική ζώνη κατοχής. Περισσότερα από
το ένα τρίτο του πληθυσμού έφυγε από την περιοχή αυτή για να έλθη στην υπόλοιπο
Ελλάδα όπου επέθαιναν οι άνθρωποι στους δρόμους. Κι αυτό – δηλαδή να έρχονται
σε γερμανοκρατούμενο τμήμα – εθεωρείτο τότε διαφυγή από τις βουλγαρικές
θηριωδίες.

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
0– 1000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
1000-5000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
5000-10000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
10000-20000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ
20000-50000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΒΡΑΙΩΝ
Χειρότεροι από όλους τους διωγμούς ήταν οι διωγμοί των Εβραίων. Πρώτοι
οι Βούλγαροι και πολύν καιρό αργότερα οι Γερμανοί εσυγκέντρωσαν τους Εβραίους
της Ελλάδος έστειλαν στη Πολωνία για να βρούν τον θάνατο.
Κόκκινα βέλη: Μετακινήσεις Εβραίων από τις πόλεις προς την Πολωνία.
Μέσω Θεσσαλονίκης.
Και προς Βουλγαρίαν μέσω Κομοτηνής.
Μπλέ ανοικτά βέλη: Εβραίοι που κατέφυγαν σε άλλες πόλεις.
Μπλέ σκούρα βέλη: Διαφυγαί προς Μέση Ανατολή.
Το Χ: Στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

72606 ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1943
58860 ΑΠΗΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
4212 ΑΠΗΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
800 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
8734 ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ,ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΤΛ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ ΜΕΣΩ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΔΙΑΦΥΓΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1941 - 1944
Ο πληθυσμός της χώρας ελαττώθηκε τρομακτικά.
Η πείνα, οι σφαγές, οι διωγμοί τον άφησαν πολύ λιγώτερο από ότι ήταν όταν
άρχισε ο πόλεμος.
Κάτοικοι που έφυγαν απ’ την Ελλάδα:
1η οριζόντια στήλη: Πολίτες προς Μ. Ανατολή.
2α οριζόντια στήλη: Στρατιωτικοί προς Μ. Ανατολή.
3η οριζόντια στήλη: Όμηροι στην Βουλγαρία.
4η οριζόντια στήλη: Όμηροι στην Γερμανία.
5η οριζόντια στήλη: Όμηροι στην Ιταλία
6η οριζόντια στήλη: Εβραίοι στην Πολωνία.
7η οριζόντια στήλη: Υπολογίζεται ότι από το άνω σύνολο των 210000 δεν θα
επιστρέψουν 105000.
Θάνατοι:
8η οριζόντια στήλη: Θάνατοι από πείνα. (Υπεροχή έναντι γεννήσεων)
9η οριζόντια στήλη: Ελληνο – Ιταλικός πόλεμος.
10η οριζόντια στήλη: Εχθρικοί βομβαρδισμοί.
11η οριζόντια στήλη: Ελληνογερμανικός πόλεμος.
12η οριζόντια στήλη: Βουλγαρικές σφαγές.
13η οριζόντια στήλη: Εκτελέσεις από Γερμανούς και Ιταλούς.
14η οριζόντια στήλη: Αντίποινα για τον ανταρτοπόλεμο.
15η οριζόντια στήλη: Συμμαχικοί βομβαρδισμοί.
16η οριζόντια στήλη: Απώλειες στρατού στο εξωτερικό.
17η οριζόντια στήλη: Απώλειες Εμπορικού Ναυτικού.
18η οριζόντια στήλη: Σύνολον θανάτων.
19η οριζόντια στήλη: Αν δεν μεσολαβούσε η κατοχή ο πληθυσμός θα
ανέβαινε κατά 300000 (υπεροχή γεννήσεων) ή 410000 αν λογαριαστούν και οι
παλινοστούντες.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

45000

1
2
3
4
5
6
7

15000
50000
30000
10000
60000
210000

0

50000

100000

150000

200000

250000

ΘΑΝΑΤΟΙ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

260000
15700
3000
8000
40000
30000
50000
4000
1100
3500
415300
0

100000

200000

300000

400000

500000

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1940 - 1945
Δεν ήταν μόνον η ελάττωσις του πληθυσμού το πρόβλημα της χώρας. Μέτα
την απελευθέρωση οι κάτοικοι ευρέθησαν μοιρασμένοι κατά εντελώς διάφορο τρόπο
στην χώρα, αλλού περισσότερο και αλλού λιγώτερο πρόβλημα που εδημιούργησε
αναστάτωση στις οικονομικές και πολιτικές συνθηκές του τόπου.
1.
Πληθυσμός πόλεων.
2.
Πληθυσμός υπαίθρου ανά επαρχία.
3.
Ελάττωσις στην κατοχή.
4.
Αύξησις στην κατοχή.
5.
Ελάττωσις που εκαλύφθη από εισροή προσφύγων.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΕΩΣ ΤΟ 1945
ΑΥΞΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟ 1945
ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ο πληθυσμός που έμεινε υποφέρει τα πάνδεινα. 10% είναι το τρομακτικό
ποσοστό των αστέγων που σήμερα υπό συνθήκες χειρότερες από πρωτόγονες.
Άστεγοι 1200000 ή 18% του πληθυσμού.
18 % ΑΣΤΕΓΟΙ
1940

1945

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 7335000

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 6700000

ΟΛΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ

ΑΣΤΕΓΟΙ 1200000

18%

ΠΕΙΝΑ
Η νέα γενειά έχει κυρίως υποφέρει. Η φυματίωσις, ο υποσιτισμός, η ελονοσία
άφησαν τα ίχνη τους. Και η ψυχική φθορά που δεν φωτογραφίζεται είναι ίσως ακόμη
μεγαλυτέρα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Με τις καταστροφές που προκάλεσαν οι κατακτηταί στον οικοδομικό πλούτο
της Χώρας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων είναι υποχρεωμένο σήμερα να
στεγάζεται κατά τρόπο πρωτόγονο και γεμάτο κακουχίες. Οι φωτογραφίες αυτές
δείχνουν μερικά παραδείγματα σημερινού τρόπου διαβιώσεως.

ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
Σ’ όλα τα μέρη της Ελληνικής υπαίθρου συναντά κανείς σταυρούς σε
ομαδικούς τάφους. Είναι η τελευταία κατοικία Αυτών που ομαδικά σφαγιάστηκαν απ’
τους τρείς κατακτητάς γιατί υπηρέτησαν στην ιδέα της δικαιοσύνης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.

Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.

Α. Η ΕΛΛΑΣ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Η θέσις της Ελλάδος στην
Μεσόγειο.
Υψομετρικός χάρτης.
Κατανομή του πληθυσμού σε
αστούς και
αγρότες.
Πυκνότης πληθυσμού.
Οικονομικές περιοχές.
Χερσαίες και θαλάσσιες
συγκοινωνίες.
Αεροπορικές συγκοινωνίες.
Εμπόριον.
Βιομηχανία

Β. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ιταλική επίθεσις.
Ελληνική αντεπίθεσις.
Γερμανική επίθεσις Α.
Γερμανική επίθεσις Β.
Γερμανική επίθεσις Γ.
Η πρώτη φάσις της κατοχής.
Η διάσπασις της χώρας.
Η δευτέρα φάσις της κατοχής.
Απελευθέρωσις.

Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας.
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.

Γ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ
19. Ελάττωσις καλλιεργείας και μέσης
γεωργικής παραγωγής.
20. Ετησία γεωργική παραγωγή κατά
την κατοχή.
21. Ελάττωσις στις εξαγωγές των
μεταλλευμάτων.
22. Ελάττωσις των εισαγωγών και
εξαγωγών.
23. Εισαγωγή ζώων κατά την κατοχή.
24. Ελάττωσις ζώων εργασίας.
25. Πρόβατα, αίγες, χοίροι και
πουλερικά.

Υπουργείον Γεωργίας.
Υπουργείον Γεωργίας.
Α. Γ. Μπακάλμπαση: Η Οικονομία της
Ελλάδος κατά την κατοχή.
Α. Γ. Μπακάλμπαση: Η Οικονομία της
Ελλάδος κατά την κατοχή.
Υπουργείον Γεωργίας.
Υπουργείον Γεωργίας.
Υπουργείον Γεωργίας.
Υπουργείον Μεταφορών.

26. Καταστροφές δάσων.
27. Καταστροφές δάσων
Λεκανοπέδιον Αθηνών.

Δ. ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
28. Καταστροφές οδικού δικτύου
29. Καταστροφές γεφυρών οδικού
δικτύου.
30. Απώλειες αυτοκινήτων.
31. Φωτογραφίες Τεχνικών έργων
σιδηροδρόμων.
32. Φωτογραφίες Τεχνικών έργων
σιδηροδρόμων.
33. Καταστροφή Σιδηροδρομικών
γεφυρών, σηράγγων κλπ.
34. Απώλειες Σιδηροδρομικού
τροχαίου υλικού.
35. Σιδηροδρομικός χάρτης.
36. Εικόνες των λιμανιών.
37. Καταστροφές των λιμανιών.
38. Καταστροφές των λιμανιών
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
39. Καταστροφή Ισθμού
Κορίνθου.
40. Απώλειες Εμπορικής
Ναυτιλίας.
41. Απώλειες σε Ιστιοφόρα.
42. Απώλειες εμπορικού ναυτικού
σε χωρητικότητα.
43. Πολιτική αεροπορία.
44. Καταστροφές τηλεφωνικού και
τηλεγραφικού δικτύου.
45. Καταστροφές υδραυλικών
έργων.

Ε. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ.
46. Καταστροφές από
βομβαρδισμούς.

Υπουργείον Γεωργίας.
Υπουργείον Γεωργίας.

Υπουργείον Δημοσίων Έργων.
Υπουργείον Δημοσίων Έργων.
Υπουργείον Μεταφορών.
Υπουργείον Μεταφορών.
Υπουργείον Μεταφορών.
Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους και
Πελοποννήσου.
Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους και
Πελοποννήσου.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως και Υπουργείον Μεταφορών.
Υπουργείον Δημοσίων Έργων.
Υπουργείον Δημοσίων Έργων.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας.
Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας.
Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας.
Υπουργείον Αεροπορίας.
Υπουργείον Τ.Τ.Τ.
Υπουργείον Δημοσίων Έργων.

Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Ιωάννινα.
Λάρισα.
Χανιά.
Βόλος.
Θεσσαλονίκη.
Καταστροφές από διάφορα
αίτια.
53. Καμμένα χωριά.

47. Καμμένα χωριά από
Βούλγαρους.
48. Καλάβρυτα.
49. Καμμένα χωριά.
50. Γενικός χάρτης καταστροφών.
51. Καταστροφές Λεκανοπεδίου
Αττικής.
52. Καταστροφές Πειραιώς.
53. Συνολικές απώλειες οικοδομών
κατά αιτίες.
54. Οι πυρπολήσεις στην Βόρεια
Ήπειρο.

Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως
Στούντιο Βερβέρης.
Στούντιο Βερβέρης.

και

Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Στοιχεία Βορειοηπειρωτών.

ΣΤ. ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.

62. Πληθωρισμός κατά την κατοχή.
63. Αύξησις τιμαρίθμου.
64. Σύγκρισις τιμαρίθμου ζωής και
μισθών.
65. Ημερησία κατανάλωσις
τροφών.
66. Διατροφή σε θερμίδες.
67. Διατροφή.
68. Οι θάνατοι από ασιτία.
69. Η μεταφορά των νεκρών.
70. Ομαδικοί τάφοι.
71. Αύξησις του αριθμού των
θανάτων.
72. Κατανομή των θανάτων κατά
ηλικία και φύλο.

Τράπεζα Ελλάδος.
Τράπεζα Ελλάδος.
Α. Γ. Μπακάλμπαση: Η Οικονομία της
Ελλάδος κατά την κατοχή.Ιατρού κ. Γ.
Λογαρά.
Ιατρού κ. Γ. Λογαρά.
Ιατρού κ. Γ. Λογαρά.
Αστυνομία Πόλεων.
Αστυνομία Πόλεων.
Αστυνομία Πόλεων.
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας.
Ιατρού κ. Β. Γ. Βαλαώρα.

73. Γεννήσεις και θάνατοι
1936 – 1943 Πρωτευούσης.
74. Γενική πτώσις του πληθυσμού.
75. Σφαγές Βουλγάρων.
76. Φωτογραφίες σφαγών
Βουλγάρων.
77. Σφαγές Καλαβρύτων.
78. Σφαγές Διστόμου.
79. Γερμανοβουλγαρικές
ωμότητες.
80. Σφαγές Βορείας Ήπειρου.
81. Μετακινήσεις πληθυσμού Α.
82. Μετακινήσεις πληθυσμού
Αποδημία.
83. Η φυγή από τους Βούλγαρους.
84. Διωγμοί Εβραίων.
85. Απώλειες πληθυσμού
αναλυτικά.
86. Αυξομείωσις πληθυσμού
1940 – 1944.
87. Πρόβλημα κατοικίας.
88. Η υγεία των παιδιών.
89. Φωτογραφίες αστέγων.
90. Τάφοι.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Στούντιο Βερβέρης.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Στοιχεία Βορειοηπειρωτών.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως.
Αστυνομία Πόλεων.
Στούντιο Βερβέρης.
Στούντιο Βερβέρης.