You are on page 1of 2

Pamagat: Epekto sa Aspektong Sosyal ng Isang Indibidwal sa mga Naririnig Nilang Mga Ilang Ginagamit na Mura ng mga Ilang

Kabataang Naglalaro ng Computer Games.


Rizaldo, Jether Ann Abstrakt

Keywords: Aspektong Sosyal= Mura= Computer Games= Kabataan

Introduksyon

Sa mga panahon ngayon, sa pabugso-bugsong pagsali ng mga ibat-ibang Teknolohiya sa ating buhay mas lalo ang Internet, sabi nga nila sa magazine na Forum na inlabas lang ngayong Abril sa Volume na bilang 37 mula sa column ni Gupta na Securing the Cyber-Realm, Like the Lernaen Hydra from Greek Mythology which grew back two heads for every head that was cut-off, The Internet is very difficult to control. Oo nga naman, halos karamihan sa mga bata ngayon ay puro lulong sa mga laro sa Computer. Hindi na nila alam ang ating mga ilang laro noon na Luksong Tinik, Touch the Body, Patintero at iba pa. Sa halip, mga Angry Birds, DOTA, Tetris, Fruit Ninja at iba pa ang kanilang mga alam na kitang-kita naman na itoy mga kathang isip lang na binigyang buhay lamang ng Internet. Mawala man ang isang laro, meron at meron pa ring ibang laro ang uusbong para mahatak na naman ang kaisipan n gating mga kabataan. Ayon pa rink ay Gupta, sa parehong Volume at petsang inilabas, You can always shut down the office of a newspaper and put the Editor in jail, But it is very hard to shut down one website without another emerging.