You are on page 1of 5

1.

Tm nhn, s mng kinh doanh Cng b trn website chnh thc (26/8/2009 24/5/2011):

Tm nhn chin lc: T nm 2010, Maritime Bank xc nh mc tiu trong


thi gian ti (NT: n 2013) s l mt trong nm nh ch ti chnh ln nht Vit Nam. S mng kinh doanh: - Cung cp ti tng khch hng nhng sn phm dch v ti chnh c gi tr vt tri vi phong cch chuyn nghip trn c s hiu r mong mun v c th kinh doanh ca khch hng. - Thit lp cho cn b cng nhn vin mt mi trng lm vic chuyn nghip vi nhiu c hi pht trin trn c s c nh gi, khch l theo hiu qu thc cht ca cng vic. - em li li ch bn vng cho cc c ng thng qua vic trin khai mnh m Chin lc kinh doanh mi v thc hin cc cng c qun tr ri ro cht ch theo tiu chun Quc t v ph hp vi quy nh ca Ngn hng Nh nc Vit Nam. Cng b trong Bn co bch NH TMCP Hng Hi Vit Nam (30/6/2011): Tm nhn ca Maritime Bank

- Tr thnh Ngn hng TMCP dn n th trng v cung ng cc dch v ti chnh chuyn nghip a nng, trn gi theo tiu chun quc t. - Tr thnh Ngn hng TMCP hng u c nc v hin i ha, nng ng, chuyn nghip v ly ch Tn trong mi hot ng kinh doanh. S mnh : - Thit lp quan h ton din vi cc tp on kinh t thuc cc ngnh Hng Hi, Bu chnh vin thng, Hng khng, u t, Bo him, v.v. - Pht trin bn vng, tin cy vi khch hng l doanh nghip va v nh. - Cung cp cc sn phm dch v ngn hng vi cht lng cao cho mi i tng khch hng. - Xy dng quan h i tc hiu qu vi cc nh ch ti chnh trong nc v quc t. Maritime Bank c s cp nht bn tuyn b s mnh kinh doanh ph hp vi s pht trin v ln mnh ca cng ty v nhng thay i trong mi trng kinh doanh. Biu hin: nng cao mc tiu di hn (th hin trong tm nhn); chuyn s quan tm t nhn vin v c ng sang cc tp on kinh t v cc nh ch ti chnh; th hin r hn nh hng khch hng. 2.4 Thit lp m thc EFAS Xp quan loi trng 0.15 0.05 4 3 Tng im quan trng 0.6 0.15

Cc nhn t chin lc C hi 1. Tim nng pht trin ngnh cao 2. S pht trin ca khi SMEs

Gii thch Pht trin quy m, a dng ha sn phm dch v i tng khch hng c tim nng ln

3. GDP u ngi tng 4. Chnh sch nng vn iu l ca NHNN 5. Tin b cng ngh 1. Cnh tranh trong ngnh cao 2. N xu Nguy 3. Cam kt m ca th c trng ngn hng 4. Thi quen thanh ton ca dn c 5. Lm pht Tng

0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.15 0.1 0.1 1

3 3 4 3 4 2 3 3

0.3 0.3 0.4 0.3 0.15 0.3 0.3 0.3 3.1

Tng phng tin thanh ton To hng ro gia nhp ng dng vo qun l v hot ng kinh doanh y ban qun l N/C

Kh huy ng vn

3.5

Thit lp m thc IFAS im mnh 1. Cng ngh

Maritime Bank tip tc trin khai cc sn phm Ngn hng in t, ng dng cc thnh tu CNTT phc v nhu cu ca khch hng thng qua cc gii php k thut nh: - Trin khai h thng pht hnh th ni a, tip tc chp nhn v pht hnh th tn dng quc t , pht trin mng li my ATM, chp nhn thanh ton POS. - Nng cp phn mm Core Banking, u t cc phn mm ng dng phc v cng tc qun l khch hng, qun l ri ro, kinh doanh vng bc, ngoi t. - Duy tr v pht trin cc cng c khai thc thng tin, qun tr ni b. - Cng c h thng h tng Cng Ngh Thng Tin: trung tm d liu, trung tm d phng, my ch, h thng truyn dn. - Trin khai h thng an ninh mng. - Ti cu trc m hnh t chc Cng Nh Thng Tin phc v m hnh t chc mi ca Ngn hng. 2. Vn ha doanh nghip Mt trong nhng nh hng pht trin ca Maritime Bank l xy dng Vn ha Maritime Bank tr thnh yu t tinh thn gn kt ton h thng mt cch xuyn sut. Do , Maritime Bank ch trng v quan tm n vic xy dng nhng nt vn ha c trng cho hnh nh ca ngn hng, v chnh iu ny to nn sc mnh ni ti gip cho n v vt qua mi kh khn, th thch vn ln tr thnh mt n v i u v nhiu mt trong khi ngn hng: 3. Thng hiu Vi vic ti nh v h thng nhn din thng hiu, Maritime Bank ang tng bc chuyn mnh bt ph, vn ti tm cao mi trn con ng pht trin, hng ti mc tiu tr thnh mt trong thng mi hng u Vit Nam. 4. a dng ha cc loi hnh dch v

Hin nay Maritime Bank gm c rt nhiu dch v phc v tng i tng khch hng.a dang ha ha cng l mt chin lc tng trng c Maritime Bank quan tm thc hin. Maritime Bank v ang hng ti u t nhiu lnh vc p ng yu cu ca khch hng. 5. Thanh ton quc t Maritime Bank va c gii thng Global Payments and Cash Management 2010 (Thanh ton quc t v qun l tin mt tt nht 2010) t ng Hersel Mehani i din HSBC Bank USA. y l nm th 3 lin tip Maritime Bank nhn c gii thng ny. Vi vic t c gii thng ny, Maritime Bank tip tc khng nh cht lng dch v thanh ton quc t vn l th mnh truyn thng ca Ngn hng t khi thnh lp n nay. Hin ti, Maritime Bank l mt trong nhng ngn hng TMCP c th phn cao v dch v thanh ton quc t, ti tr thng mi Vit Nam. im yu 1. Dch v ngn hng H thng dch v ngn hng cn n iu, cht lng cha cao, cha nh hng theo nhu cu khch hng v nng v dch v ngn hng truyn thng. S lng khch hng ngy cng tng nn dch v chm sc khch hng khng c thc hin y . Vic kim tra dch v khch hng khng c ch thng xuyn nn nhiu khi khch hng khng hi lng phi khiu ni. 2. Tnh hnh n xu T l n xu ca Maritime Bank gim trong nhng nm gn y nhng cha chc chn. Mt s nguyn nhn dn n tnh trng n qu hn l do: vic cho vay ch yu da vo ti sn m bo, trong khi th trng bt ng sn v th trng hng ha cha pht trin v cn nhiu bin ng phc tp 3. Hot ng marketing Cc hot ng marketing vn cha c Maritime Bank quan tm nhiu. Ngn hng ch trng ti vic qung b thng hiu nhng hiu qu vn cha thc s cao. 4. Hot ng kim tra,kim ton ni b H thng kim tra, kim ton ni b hot ng theo c ch ca ngn hng nh nc nhng vn cha c hon thin nn tnh khch quan trong cng tc kim tra ni b v hiu qu lm vic cha c nng cao. 5. Nng lc ti chnh Mc d vn iu l ca ngn hng tng mnh so vi trc y nhng cn nh b so vi th gii v khu vc.Khi m nc ta gia nhp WTO th nng lc ti chnh chnh l mt im hn ch ca Maritime Bank ni ring v cc ngn hng thng mi ti Vit Nam ni chung cnh tranh vi cc ngn hng quc t. Tng Cc nhn t chin Xp im quan Gii thch lc loi quan trng trng 1. ng dung cng 0.15 3 0.45 ngh trong qun l

im 2. Vn ho doanh mnh nghip mnh 3. Thng hiu c mc nhn bit cao 4. Danh mc sn phm dch v a dng 5. Thanh ton quc t c nh gi cao 1. Dch v ngn hng 2. Tnh hnh n xu im 3. Hot ng Marketing yu 4. Hot ng kim tra, kim ton ni b 5. Nng lc ti chnh Tng 5.3

0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.15 0.1 0.1 1

3 3 3 4 3 3 2 3 3

0.15 0.3 0.3 0.4 0.3 0.15 0.3 0.3 0.3 2.95

Mt s nhn xt v vn ha doanh nghip

Nhng gi tr ct li ca Maritime Bank: Ch trng p ng khch hng bng cht lng dch v Hiu qu l mc tiu ca mi cng vic. Hc hi, sng to vn ti s hon thin. Hp tc, tin cy l ng lc ca thnh cng Mt trong nhng nh hng pht trin ca Maritime Bank l xy dng Vn ha Maritime Bank tr thnh yu t tinh thn gn kt ton h thng mt cch xuyn sut. Do , Maritime Bank ch trng v quan tm n vic xy dng nhng nt vn ha c trng cho hnh nh ca ngn hng, v chnh iu ny to nn sc mnh ni ti gip cho n v vt qua mi kh khn, th thch vn ln tr thnh mt n v i u v nhiu mt trong khi ngn hng: Maritime Bank vi nhng li th c o v ang c nhng bc t ph mnh m nhm hng ti mc tiu tr thnh Ngn hng hng u Vit Nam vi mi trng lm vic nng ng, chuyn nghip. Hng n mc tiu To lp gi tr bn vng. Xy dng vn ha kinh doanh theo hng tch cc trong ngn hng Maritime Bank vn ha tr thnh ngun sc mnh ni lc trong kinh doanh, tr thnh gii php qun tr iu hnh, gp phn cng c uy tn, nng cao v th ca Maritime Bank trong nc v quc t.

Maritime Bank mun bin vn ha doanh nghip ca mnh tr thnh phm cht, o c, np sinh hot v lm vic ca cng nhn vin chc, tr thnh truyn thng ca ngn hng, cng c nim tin bn vng ca khch hng, chim lnh th phn, m rng th trng, nng cao sc cnh tranh v cht lng ca cc dch v sn phm trn th trng trong nc v quc t. Mi thnh vin trong ngn hng t cp cao n cp c s u coi trng vn ha doanh nghip, t cch mc ng phc theo ng quy nh ca ngn hng n cch trang tr cho mi a im giao dch ca ngn hng, t nhng cy rt tin ca ngn hng cng mang hnh nh ca cng ty, iu ny nhm to dng thng hiu Maritime Bank trong tm tr mi khch hng. Maritime Bank lun gi mi quan h tt p v sn sng chia s kh khn vi khch hng khi h gp ri ro trong quan h kinh doanh.V thi ca nhn vin i vi khch hng th tn tm, chu o, lm cho khch hng hi lng vi cht lng sn phm dch v do ngn hng mang li. Vn ha mnh ca Maritime Bank th hin bi tm nhn rng ln. tham vng lu di, xy dng nn vn ha t chc c bn sc ring, th hin s khc bit vt tri. 2 mi quan h bn trong v bn ngoi c tc ng qua li: Bn trong: duy tr k lut; thng nht quan im/ t tng/ hnh ng; chun ha mi hot ng qun l, quy trnh kinh doanh Bn ngoi: mi quan h vi khch hng v i tc; h thng dch v, chm sc khch hng hon ho, Vn ha doanh nghip l gi tr v hnh c vai tr quan trng i vi Maritime Bank, n chnh l ngun ni lc to ln gip Maritime Bank pht trin hn na trong tng lai.