PECAHAN

PENAMBAHAN DALAM PECAHAN

Pemahaman murid terhadapa pecahan masih lemah walaupun mereka berada di tahun 6. Terdapat murid yang tidak dapat membanding beza antara pecahan wajar, pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Bagi guru pula pelbagai maksud yang diberikan terhadap pecahan. Terdapat berbagai pendapat yang berbeza mengenai maksud pecahan itu sendiri, seperti pecahan adalah sebahagian daripada keseluruhan dan ada pula yang menganggap pecahan adalah sebahagian daripada keseluruhan benda. Ada juga yang berpendapat bahawa pecahan adalah pengangka dibahagi dengan penyebut. PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) PERINGKAT KEFAHAMAN Pada peringkat kefahaman murid perlu memahami konsep pecahan iaitu pecahan adalah sebahagian daripada keseluruhan. Pengetahuan sedia ada murid terhadap pecahan ialah murid dapat membahagi objek kepada beberapa bahagian supaya mempunyai bahagian yang sama saiz dan bentuk. Contohnya murid dikehendaki memoting kek kepada 4 bahagian yang sama besar

Penyampaian konsep asas pecahan di kalangan guru terdapat 2 cara iaitu a. Menulis dahulu pecahan di papan tulis dan ditunjukan rajah

¾ =

b. Menunjukkan gambar dipapan tulis dan menamakan pecahan tersebut

¾

Murid kemudiannya diperkenalkan istilah pengangka dan penyebut. Contoh: ¾ 3 = ADALAH PENGANGKA 4 = ADALAH PENYEBUT

PERINGKAT TRANFORMASI. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid dalam penambahan pecahan, murid akan menambah pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. ¼ + ¼= 1+1/4+4=2/8

Rajah ¼ +1/4 Bagi menerangkan penambahan pecahan bahan konkrit yang berpusatkan murid digunakan seperti penggunaan kertas, kit pecahan kad jalur dan papan pecahan. Aktiviti 1 Murid dibekalan dengan 2 helai kertas yang sama saiz. Murid dikehendaki melipat kertas yang pertama kepada 4 bahagian yang sama besar. Murid dikehendaki membuat garisan pada lipatan yang dibina. Seterusnya murid dikehendaki melorekan satu bahagian daripada keseluruhan bahagia yang dilipat

Rajah lipatan

Guru bersoaljawab secara lisan dengan murid a. b. c. d. Berapa jumlah bahagian dalam lipatan kertas Berapa bahagian yang dilorek. Berapa jumlah keseluruhan bahagian. Berapa pecahan bahagian yang berlorek.

Pecahan yang diperolehi daripada aktiviti ialah ¼. Murid seterusnya dikehendaki mumbuat 4 lipatan pada kertas yang kedua. Seterusnya murid dikehendaki membuat garisan pada lipatan tersebut. Guru meminta murid melorekkan 2 bahagian daripada lipatan tersebut

Rajah lipatan 2/4

Murid dikehendaki menunjukkan kedua-dua helai kertas yang diberikan.

Kertas 1

kertas 2

¼+2/4= ¾

Aktiviti 2

NAMA NO. MATRIK SEKSYEN NO H/P

: PAUZAN BIN ABU BAKAR : DB100098 : 3 : 013-7000280

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful