EXPRESII FRUMOASE PENTRU COMPUNERI

Am renunţat la ghilimele. Nu sunt neapărat epitete, comparaţii, personificări, dar ele pot schimba frumuseţea unei compuneri. Copiii sunt atraşi să lectureze pentru a găsi cele mai frumoase şi neobişnuite alăturări de cuvinte şi vor căuta singuri (fără îndemnul nostru) astfel de expresii pentru a le folosi în textele lor. Colegii lor trebuie să vadă că au cele mai reuşite compuneri!

☺IARNA
*Cumplita iarnă *Acoperământ pufos de omăt gros *Lungi troiene călătoare *Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi *Zale argintie *Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare *Întinderea pustie *Doritul soare *Oceanul de ninsoare *Viscolul chiuia *Lumina cenuşie a serii *Vântul rece, mişcă uşor crengile goale ale copacilor *Ce e zăpada? Lacrimi îngheţate *Steluţe mici şi albe, plutesc în zbor legănat până departe în zări *Mantie albă *Cerul e ca leşia *Viscolul se înteţeşte *Amurgul serii se întinde ca un zăbranic sur *Omătul scârţâie sub picioare *Cerul se oglindeşte în neaua strălucitoare *Înfăşurat într-o mantie de lumină, fără să-i pese de ger, soarele călătoreşte deasupra tuturor *Pulbere de zăpadă *Fulgi mari ca de vată *Steluţe argintii *Săniuţele zboară fără oprire *Ninge ca-n poveste *Plapumă albă şi moale *Zăpada scânteiază *Întindere lucie de zăpadă *Copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă *Iarna-i grădinar vestit.... *S-a aşternut zăpadă nemiluită şi cade, cade puzderie, măruntă şi deasă ca făina la cernut *Pădurile par cercelate cu flori de zahăr şi de corcoduş *Ninge cu fulgi mari, care parcă se joacă de-a prinselea prin aer *Covor moale şi pufos 1

*Pădurea albă. singuratici cu potirul plin de colbul aurului mirositor *Rândunica taie văzduhul ca o săgeată *Înfăşurat într-o mantie de lumină. soarele călătoreşte deasupra tuturor *Milioane de flori cheamă cu miresme dulci zburdălnicia copiilor. odihna vârstnicilor. scânteind în mii de luminiţe. veche şi neuitată *Floarea pură din livezi *Livada însorită cu copaci tineri şi zvelţi. amintirile bătrânilor *Vesela natură 2 . cu iarba moale *Flori de muşeţel mărunte ca nişte bumbi aurii înconjuraţi de cununiţe albe *Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme *Primele frunzuliţe s-au deschis spre lumina cerului ca nişte ochişori verzi *Muguraşii dezmierdaţi de soare încep a se umfla de bucurie *Păsările dau triluri prelungi arătând nesecata bucurie de a trăi *Pasărea cânta ca o chemare nebiruită a frumuseţii şi tinereţii *Pe ferestrele caselor năvăleşte lumina nouă ca o fulguire de aur *Ieşim şi noi ca gâzele la soare *Pâraiele primăverii curg cântând şi scânteind *Soarele cântă prin crengi *Stăpânitorul lumii se ridică pe cer într-o revărsare de lumină *Văzduhul e limpede ca lacrima *Ciocârlia umple văzduhul de cântare *Cea dintâi rază s-a împletit pe frunze *Mireasma crinilor albi. seamănă cu un castel din basme *Întunericul fără fund al nopţilor de iarnă *Zăpada jucăuşă *Zăpada încarcă câmpiile în semn de belşug *Colnicele dorm sub zăpada de trei palme *Zăpada jucăuşă *Din coşurile caselor se înalţă leneş fumul *Vânt iute şi rece *Din norii albi săgetează ace de ghaţă *Fulgi uşori şi albi ca florile de cireş *Pământ somnoros *Suflarea duşmănoasă a crivăţului ☺PRIMĂVARA *Pomii îşi îmbracă haina cu flori şi frunze verzi *Păsările zboară vesele înspre razele aurii *Razele aurii bat în geamurile caselor *Rândunica cea voioasă la noi iarăşi a sosit *Tuturelele se-ngână *Mii de fluturi vezi zburând *Prin livezi albinele şi-au pornit colinda *Iarba a prins colţ fraged şi nou *Cocorii sosesc din depărtări cu lumina prea albă şi fierbinte în această adevărată a lor ţară.

vărsând parcă flăcări *Cerul de sticlă. presărate ici-colo cu maci roşii *Căldură înăbuşitoare *Amiază ucigător de arzătoare *Saorele îşi cumpăneşte pe albastrul şters al cerului discul său alb de lumină topită *Soarele coborât în sacii de aur. legănându-se în aer ca o aripă de fluture *Miresme de toamnă blândă *Aer curat şi răcoros *Viforniţă păgână *Frunzele îngălbenite cad legănându-se *Ciorchini cu boabe mari şi lungi 3 . ☺TOAMNA *Mireasmă îmbătătoare *Pâclă albăstrie *Cădeau frunzele nucilor c-un fel de grabă *Razele palide ale soarelui *Brumă argintie *Podoabă zdrenţuită *Frunza cădea. mâine va fi pâine *Soarele strecurându-se printre stânci *Soarele răsări înfocat. Şi patria te cheamă să colinzi Să bei dintr-a fântânilor oglinzi Când arşiţa se tolăneşte-afară. lanurile par de aur *Grânele aurii aşteaptă somnoroase secerişul *Cerul uriaş de cristal *Căldură cotropitoare *Nopţi cu cerul spuzit de stele *Marea cu valuri înspumate *Nisipul plajei fin şi argintiu *Răcoarea codrilor nesfârşiţi *Soarele s-a oprit în creştetul cerului şi de acolo dogoreşte văzduhul *E vară. înflăcărat usucă totul *Grânele coapte îşi sună povara *Sub coviltirul cerului trosnind căldura verii se coc roadele pământului *Pe şesurile nesfârşite.*Soare dulce *Ploaie de miresme ☺VARA *Văzduh încins de arşiţa amiezii *Lanurile au culoarea aurie *Lanuri bogate. pretutindenea e vară.

aninându-se de ramuri ca cerând ajutor *Gutui amărui cu puf galben ca de pui *Toamna mână păsările călătoare spre ţările calde *Stoluri dese *Văl de btumă argintie mi-a împodobit grădina *Norii suri îşi poartă plumbul *Porumbul tremură pe câmp *Câmpia se culcă sub ploi şi zloată *Arborii îşi dezbracă frunzişul şi aşteptă goi.. dârdâind de frig./Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri... ca o sămânţă *Picioruşele fragede *Ochişorii mărunţi cât nişte fire de colb * Îşi scăldă cu mulţumire trupul într-o picătură de rouă *Căţelul. *Frunza tânjea. plin de mirare. tânguitoare *Tot cerul parcă s-a pornit pe plâns *Ceaţa umedă şi deasă *Toamnă aspră ca un bici *Cer de plumb *Afară-i toamnă. galbene şi trandafirii..rândunelele se duc./Se scutur frunzele de nuc. a plecat dând din coadă bucuros 4 . aşternându-se într-un lăvicer pe deasupra căruia vântul aleargă grăbit *Frunzele cad legănându-se ca o aripă de fluture.*Frunzele cădeau strecurându-se ca o şoaptă. fără strălucire.. *. hainele noi ale primăverii viitoare *Ploaia rece şi subţire *Ceaţa lăptoasă *Dealuri zgribulite *Toamna împrăştie arome dulci şi amărui *Ţarini zdrenţuite *Merele încovoiau crenguţele ca cerceii cu grele nestemate *Toamna cea întunecată *Codrul a prins a-şi lepăda frunza *Toamnă mohorâtă cu vânturi mari. subţiri ca nişte rigle de-un metru *Peşti subţiri şi argintii ca lamele de cuţit *Păsări singuratice *Păsări mărunte cât nuca *O gânganie mică. rotundă. îmbrăcate în cămăşi zdrenţuite *Zimţii de gheaţă ai Luceafărului de seară ☺ANIMALELE *Albină cu aripi de borangic *Păsări albe şi cenuşii. se îngălbenea *Iazurile s-au acoperit cu o pânză subţire de verdeaţă *Ierburile ascunse se clatină blând *Nuci lemnoase. ca o rugăciune./S-aşază bruma peste vii. albastre şi negre *Păsări cu picioare lungi. frunză-mprăştiată.

în salturi îndrăzneţe. suflând aburi groşi pe nări *Iepurii săreau ca lăcustele *Boii îl privec duios. catifelat şi umed *Blana moale. cu un căpşor minuscul în care licăreau ochişorii. în hăţişuri şi priveşte nemişcat *Veveriţa hoinăreşte ca o deşucheată. dar nevolnic încă cu una dintre urechi ascuţită în sus.*Sălbatic. frumuşel. poate-i înţelegeau vorbele şi îl iertau pentru loviturile pe care le dăduse până atunci *Mieii negri şi creţi bigăie subţirel *Un pui de câine lup. pădurea întreagă *Rândunica tăie văzduhul ca o săgeată ☺ŞCOALA *Clinchetul cristalin al clopoţelului *Noutăţile ascunse între coprtele cărţilor *Sunetul vesel al clopoţelului *Lumea cărţilor *Bucuria reîntâlnirii cu şcoala. de triluri şi de ecouri *Bondari catifelaţi *Libelule cu aripi străvezii *Siluete fugare ale caprelor negre *Boturile catifelate ale turmelor *Capul cu botul mic. ca două boabe de ploaie sau de lacrimi *Se furişă pe o creangă subţire *Face o săritură pe o creangă joasă în înălţime ca şi cum puful ei de flacără s-ar desprinde şi ar pluti în sus *Inimioara ei de puişor al fagului. suflete mute. se avântă ca o săgeată *Boii sunt mici. cu cealaltă pleoştită *Privighetoarea. aproape nişte viţei şi merg încet. sfâşietor *Lupul poposeşte pe labe. cu colegii 5 . al pădurii şi al primăverii *Gândăcel cu mustăţile de aţă *Cărăbuş cu barbă în hăinuţă aurie *Încep a răsuna mii şi mii de glasuri. câtăreaţa luminii şi a muncii *Ciocârlia îşi porni cântecul în puzderia de aur *Pui mic şi fricos * Muget înăbuşit de durere *Zbieret adânc. de ciripiri. cântăreaţa nopţilor *Ciocârlia. ager armăsar *Cocorii vâslesc cu aripile lor mari şi obosite *Aripi cu foşnet de mătase veche *Ochii lupului strălucesc lacomi *Albina-cel mai mare inginer de sub cer *Veveriţa-un ghem de blăniţă de culoarea flăcării cu coada stufoasă adusă pe spinare. mătăsoasă *Căprioara îşi azvârle picioarele în fugă fulgerătoare.

bogat şi darnic *Ţara râde cu râset de lumină *Codri nestrăbătuţi unde muşchiul e moale ca perna de puf *Izvoare ca spuma laptelui *Ape frumos curgătoare şi limpezi ca cristalul *Bucovina. rânduite asemenea unor cetăţi greu de cucerit *Imaginea unui apus de soare printre munţii încărcaţi de zăpadă când crestele primesc străluciri de diamant 6 . trece şopotind pe spintecătura văilor *Ape cu alunecări domoale *Dunărea. era abecedarul *Ceas al luminii şi al înţelegerii celei mari *Pe foile albe se zăresc stilourile ca nişte arme părăsite *Că nu este alta mai frumoasă şi mai de folos în viaţa omului zăbavă. cel mai frumos dintre toate *Cartea pe care mă necăjeam. decât cetitul cărţilor ☺PATRIA *Plaiurile umbrite ale munţilor *Codri deşi. urmărind cu degetul şi cu priviri mirate. ţâşneşte murmurul izvoarelor *Pieptul de piatră al Munţilor Carpaţi *Munţii Făgăraş sunt pământul românesc cel mai aproape de cer *Vârfurile munţilor. călător fără odihnă. aşteptând somnoroase secerişul şi mişcându-şi mustăţile lungi în somn *Din dealurile scăldate în soare. nestrăbătuţi *Muşchiul e moale ca perna de puf şi izvoarele albe ca spuma laptelui *Ecouri argintii şi line ca într-un vis *Iarba grasă *Frumoasă mi-e ţara străveche. cu grânele aurii. buchii mari. joc minunat. largă. întortocheate şi cârligate ca nişte gângănii. adânci. grădină înfloritoare *În clasă e linişte deplină *Poarta şcolii devine neîncăpătoare pentru mulţimea de copii şi părinţi *Culoare strălucind de curăţenie *Geografia.*Şcoala. ţinut de basm *Dulcea şi frumoasa Bucovină *Argeşul. Întinsă pe munţi şi pe văi Cu fete cu flori la ureche Cu mândri şi ageri flăcăi *Pământ frumos. are aspectul unui lac frumos. poleit de razele soarelui *Delta Dunării aste un adevărat paradis la răsăritul soarelui *Dealurile şi luncile pline de frumuseţi *Bărăganul începe în pragul fiecărei case şi se termină în nori *Împărăţia holdelor şi a apelor curgând liniştite *Lacuri cu ape neînchipuit de limpezi *Şes întins în miez de vară. bătrânul fluviu-ca o panglică azurie-liniştită.

ţara mea de dor? Braţele nervoase. *Verzi sunt dealurile tale. viaţa curată. arma de tărie. limpede şi senin e cerul! Munţii se înalţă trufaşi în văzduh. Munca cinstită. ☺SENTIMENTE EXPRIMATE ÎN CUVINTE *Eram fermecaţi de atâta frumuseţe *Plini de fericire *Bucurie tristă *Mişcare neostenită *Simţământ stăruitor şi neînţeles *Chuiam de bucurie *Tremuram din toate mădularele *Roşu ca racul fiert *Îmi venea să mă ascund de ruşine *Mi-erau dragi ca lumina ochilor *Rămase împietrit *Înmărmurit de groază *Plini de încântare *Şi-a luat inima în dinţi *Inima îi bătea mai tare ca niciodată *Vocea tremurândă *Ochii în lacrimi *Pe feţele tuturor se vedea fericirea *Simţământ stăruitor de milă *Ochi îndureraţi 7 . nu vorbele deşarte *Leagăn românesc *Ce-ţi doresc eu ţie. iubirea de semeni. La trecutu-ţi mare. dulce Românie Ţara mea de glorii. împlinirea datoriilor pe care le avem-adică fapteleacestea înseamnă patriotism. mare viitor! *Tainice şi minunate glasuri măiestre *Patria este cel dintâi şi cel din urmă cuvânt al omului. cutezător şi curat *Trebuie să fim mândri de frumuseţea nemărginită a pământului nostru *Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste. ci cu muncă cinstită şi la nevoie cu jertfă.*Carpaţii cu fruntea de zăpezi *Păduri nesfârşite se înalţă între cer şi pământ *Arborii sunt drepţi ca nişte lumânări care ard cu flacără verde *Magazinele cu vitrinele lor largi se scaldă în zeci de culori *Imaginea gălăgioasă a unui oraş tânăr *Sporeşte frumuseţea ţării *Vuietul molcom al vântului prin crengi *Popor harnic. frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor. nopţile încântă auzul şi ziua farmecă văzul.

lacrimi de fericire. cad ca nişte spice de securi loviţi *Turcii. mândri şi netemători de moarte *Duşmani apigi *Au năvălit câtă frunză şi iarbă *Au luptat cu o îndârjire fără seamăn *Duşmanii zdrobiţi.S-a stins lumina lumii *Strigătul de trâmbiţă dă de ştire să se gătească de luptă *Freamăt de arme *Pânză mişcătoare de săgeţi *Luptă oarbă. încercaţi în luptă. spaima popoarelor. s-a închis în sine *Îngăduitor şi tăcut *Răscolit de amărăciune *Şi-a scos focul de la inimă *Erau veseli şi lucrau cu însufleţire *Scârbit de fapta cea rea *Picături de nelinişte *Tăcerea tainică ☺LUPTA. pe duşmani i-a pus sub glie *Ştefăniţă se ridica ca un stejar tânăr *Neam de viteji. izvorau în neştire din ochii lui *Ca toate făpturile apăsate de necazuri. cu multă iubire de ţară şi hotărâţi cu toţii a-şi da scump viaţa *Cumplită a fost lupta *Loviturile care curg ca grindina le iau văzul *Războiul bântuia de atâta amar de vreme *Tunurile lătrau a moarte zi şi noapte şi stropeau foc peste necazul soldaţilor *Rostogoliri repetate de foc. venind la măcel ziua şi noaptea 8 . DOMNITORUL ÎNDRĂGIT *Domnitor viteaz şi înţelept *Oaste nouă ieşi ca din pământ *Calul în spume *Călăreţ trudit *Îi preţuia pe oameni nu după ceea ce erau. se visau cuceritorii lumii *Călăreţi cu chipul rotund şi privirea semeaţă *Pletele îi curgeau pe spatele împlătoşat ca valurile unui pârâu *Ştefan cel Mare . dar inimoşi. ci după omenia lor *Dârz apărător al pământului strămoşesc *Luptător de seamă pentru realizare năzuinţelor poporului *Sabia lui fulgerătoare. schije. deznădăjduită *Potop de oaste *Ostaşi puţini. gaze şi oameni care urlau.Soarele Moldovei *Iancu de Hunedoara .*Ochii surâdeau de fericire *Picuri mari.

*Duşmani amestecaţi cu pământul *Pierderi înspăimântătoare *Duşmanii se aruncă unii spre alţii. spăngile se-nroşesc. ca un leu îmbătrânit *Fecior alb ca spuma laptelui *Părul bălai ca razele lunii *Privire plină de duioşie şi îngrijorare *Ochi mari. cu inima de aur *Are vârful limbii muiat în usturătura vorbelor de duh şi gura poleită cu legende *Rău cum e fierea *Ager la minte şi harnic *Om simplu ca în făţişare *Rumen la obraz 9 . gleşi. umbriţi de gene lungi *În ochii acestor oameni minunaţi strălucea bucuria unei împliniri *Priviri tinereşti *Ochii răspândesc duioşie şi blândeţe. Pe luciul de oţel al puştii se prelinge sângele ☺ELEMENTE DE PORTRET *Ochii trişti se luminează de o bucurie neaşteptată *Se uită încreţind uşor sprâncenele *Se arăta mustrare în ochii săi *Trăia singur. cu faţa crispată de durere *Chipul învăluit într-o lumină caldă *Chipul fericit *Zâmbetul cald de lumină *Zâmbet liniştitor *Mama zâmbi luminată *Om cu suflet ales *Priviri tăioase *Fire deschisă şi sinceră *Sprinten ca un flăcăiandru *Prieten vechi. om simplu. unite cu o lăuntrică hotărâre de a învinge suferinţa *Ochi mici. albaştri mă sfredelesc cu privirea *Ochii luceau ca două mărgăritare *Păr de aramă *Obrajii roşii ca para focului *Barbă sură *Glas cântărit *Ochi blânzi şi mângâietori *Ochi limpezi ca o zare albastră *Ochi tinereşti şi curioşi *Era în privirea lui tăria omului conştient că trebuie să învingă orice greutate *Privirea ei licărea de bucurie *Faţa cu ovalul prelung *Palid. puştile bubuie.

hotărât *Tânc bălănel. să râzi. cu capul mare şi privirea sfioasă *Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe *Ochi blânzi şi mângâietori *Domn cărunt. visător. peste firea întreagă se dezlănţuie furtuna *Artileria cerească *Fulgere puternice spintecă văzduhul *Urletele vijeliei începură a-şi potoli glasul *Zbuciumul codrului se potoli *Muzica împărătească a vântului de pe culmi *Încep crengile să se mişte ca înfiorate de o suflare de vânt *Viscolul s-a pornit deodată ca şi cum s-ar fi deznodat toate baierile cerului *Vântul îi plesnea şi-i ciupea ca nişte cauciucuri întinse de praştie. cam posomorât la înfăţişare *Bărbat gras. fiinţa care ţi-a dat viaţă. să vorbeşti *Tânăr plăpând şi înalt.*Obraji pârliţi de soare *Obrajii se aprind şi din ochi parcă le ies scântei *Mâinile ei harnice trebăluiesc de zor cu mişcări largi şi fine *Mâinile mamei m-au vrăjit *Mama. uscăţivă *Părul alb şi creţ ☺FENOMENE ALE NATURII *Fuioare de nori izvorăsc din adâncuri *Norii greoi nu au astâmpăr *Bulgărele de aur scăpătase de amiază *Vântul îndoaie copacii până aproape de pământ *A răsărit soarele. foarte vorbăreţ şi foarte vesel *Om în floarea vârstei *Umeri laţi şi puternici *Mâini puternice cu degete prelungi şi pline de nerăbdare *Femeie subţire. se răsucea ca un burghiu usturător în pieptul şi umerii lor *Soarele scăpătă după culme *Întunecime viorie 10 . cu mâinile micuţe. atârnând stinghere *Mic şi îndesat *Privire senină *Naltă. puţin încruntată. deşi tânăr. drept în obraz *Zăpada se răsfira. razele lui aleargă spre pământ *O linie de foc brăzdează cerul *Picături mari şi rare *Perdea de apă *Cerul se înseninează *Florile-şi scutură capetele ude *Soarele se iveşte printre norii pufoşi şi alburii *Un tunet răzleţ răscoli clocotitor nemărginirile rotunde *Deodată. te-a învăţat să mergi. cu părul bogat şi ondulat.

fulgerând în sus. ca o sârmă de aur. pe un colţ de aur a apărut curcubeul *Cea dintâi rază străpunse văzduhul *Negurile se lasă predeluind zările *Noapte lucie pe o lume ca din poveşti *Uriaşul policandru al cerului îşi aprinde. luminile. Răpăitul ploii a încetat *Undeva. mâncând albastrul cerului *Ploaia curgea tot mai densă *Din depărtări izvorau săgeţi lungi de aur. în nori. şi în jos în oglinzile de apă. făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea atingeri *Norii fugeau goniţi de vânturile din înălţimi *Cerul era greoi ca de bumbac 11 . una câte una.*Vântul nu mai clătina nici o frunză *Norii se îngroşau. ca într-o nemăsurată sală de danţ *Lumina se cerne din ce în ce mai densă *Cea dintâi rază de soare s-a împletit pe dânsa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful