You are on page 1of 5

MSICA DE CINE:

En 1895 os irmns Lumiere inventan o cinematgrafo e dende entn nace un novo espectculo visual que desbancar a teatro, pera e ballet. Tcnicamente o cine unha proxeccin sucesiva de fotografas impresas sobre unha cinta () Isto sucede debido a tres elementos que nos axudarn a saber que o cine: a fotografa, a proxeccin e a persistencia da visin. A cmara para cine, en principio, ten a mesma funcin que unha cmara fotogrfica: tomar fotos fixas; a diferenza a cantidade de fotos que se necesitan para facer cine (en principio foron 16 e agora 24 por cada segundo de proxeccin). Unha vez que se logrou tomar imaxes a gran velocidade (24 por segundo), requiriuse dun aparato para proxectalas. Nun principio creuse que o cine non sera un espectculo de xito, polo que os primeiros aparatos eran de uso individual. O interese da xente polas exhibicins marcou a pauta para a invencin do proxector, un aparello con engranaxes e poleas, que fan avanzar a pelcula fronte a unha lente nun movemento de avance. Cada fotograma (nome que recibe cada fotografa en cine) detense fronte a unha lmpada durante 1/24 segundo. Despois o obturador impide que entre a luz, mentres o seguinte cadro se coloca no seu sitio.

CINE MUDO
As primeiras pelculas mudas non incluan efectos sonoros nin msica pero xa dende as primeiras proxeccins exista o acompaamento dun piano. Foron, nun principio, os empresarios das salas de cine os que engadiron msica s proxeccins non os creadores das pelculas. Para qu este acompaamento musical nas salas de cine?:

Atenuar o desagradable rudo que faca a mquina de proxeccin.

Dar maior esplendor ao espectculo e, polo tanto, atraer a mis pblico. Motivacin puramente artstica: as comprensin e o disfrute das imaxes era maior se as acompaaba a msica.

Inicios:

Ao principio, os msicos interpretaban fragmentos musicais clsicos (Beethoven, Wagner, Strauss, Chopin), cun simple piano, cunha pequena formacin instrumental ou incluso, se a capacidade da sala o permita, cunha orquestra completa. Catlogos temticos: Mis adiante empezaron a procurar que as melodas se adaptasen ao contido das imaxes. As, xunto coa pelcula os intrpretes reciban unhas follas que indicaban as pezas adecuadas a cada secuencia (Accin, ambiente sombro, misterio, amenaza). Para isto creronse catlogos de pezas para diferentes situacins: persecucins, amor, heres que aportaban ao filme maior forza dramtica (o mis coecido o Kinobibliothek de Giuseppe Becce). Primeiras partituras orixinais En Italia, Francia e Gran Bretaa nos primeiros anos do sculo XX se escriben as primeiras composicins orixinais para unha pelcula determinada pero ser Joseph Carl Breil quen comprendeu que cada pelcula beneficiarase co seu propio subliado musical, ao igual que as peras e as comedias musicais. Para iso debera existir un traballo en equipo de autor-director-compositor. Charlie Chaplin foi o grande impulsor do fenmeno musical nos anos 20. El mesmo compuxo as partituras das sas mis famosas e fermosas pelculas: O chico, A quimera do ouro, Candilexas, etc.

O CINE SONORO:
ANOS 30 A chegada do sonoro coa famosa pelcula O cantor de jazz (1927) significou unha revolucin para o cine. Nun primeiro momento, a msica queda relegada aos ttulos de crdito e a algunhas secuencias de msica diextica, dicir, nas que aparecan en pantalla a fonte sonora (instrumentos, tocadiscos.) Se pensaba que o pblico poda confundirse se escoitaba msica de fondo xunto coas voces dos protagonistas. O director musical se encargaba de escoller, adaptar ou arranxar as melodas empregadas. O seguinte paso foi que estes directores musicais compuxesen partituras orixinais para cada filme. Un deles, o viens Max Steiner (1898-1971) foi quen incluu msica como fondo da maior parte da trama, subliando accins, personaxes e incluso dilogos. A sa

msica para King Kong (1933) foi a sa primeira obra mestra, xunto con Foise co vento (1939) e Casablanca (1942). A outra gran figura dos anos 30 ser Erich Korngold (1897-1957) e a sa obra mis notbel, a msica de Robin dos bosques (1938). A msica das pelculas describe ambientes, caracteriza personaxes, enlaza secuencias. concibida como unha sinfona, presente durante todas as escenas, cun tema principal destacado e diferentes leitmotiv (un para cada protagonista). Leitmotiv: tema musical que representa a un personaxe, aparece sempre que est en pantalla ou zona antes da sa aparicin para advertirnos da sa chegada.

ANOS 40
a poca dourada de Hollywood. A pista de son ten agora tres bandas: unha para o rudo ambiental, outra para a msica e unha terceira para os dilogos. Os compositores crean a partitura unha vez rematada a rodaxe e dirixen orquestra mentres a pelcula proxectada nunha pantalla, despois os montadores musicais se encargan dos axustes. En Hollywood destacan os compositores Alfred Newman (Cumbres borrascosas, 1939) que traballou para a Fox, Mikls Rzsa (Quo vadis, Ben-Hur, El Cid), e Bernard Herrmann, tal vez o mellor compositor de toda a historia da msica cinematogrfica (Cidadn Kane, Vrtigo ou Psicose son os seus mellores traballos).

OS ANOS 50
Seguindo a evolucin dos gustos musicais e das novas tendencias na msica popular o jazz se introduce na composicin para pelculas (Un tranva chamado desexo). tamn a poca dourada das grandes superproduccins histricas, relixiosas, exticas que pretenden atraer ao pblico s salas de cine ante a competencia da televisin. Ttulos como Os dez Mandamentos, A tnica sagrada, A ponte sobre o ro Kwai son pelculas grandiosas que favorecen o lucimento e a conseguinte popularidade das sas bandas sonoras.

ANOS 60

A dcada dos 60 est marcada por das tendencias opostas: -contina o auxe das pelculas espectaculares con bandas sonoras complexas e suntuosas (Espartaco, Ben-Hur, Cleopatra). - por outra banda no cine europeo hai un crecente interese polas pelculas de temtica mis prxima, que tratan problemas da xente da ra, e nas que directores e compositores sntense mis libres para innovar. Henry Mancini ser a estrela indiscutible da dcada, con partituras como Almorzo con diamantes ou A Pantera Rosa. Coa primeira impn a moda da cancin de pelcula, una cancin sen relacin coa trama argumental, que se repite varias veces ao longo da pelcula, a modo de leitmotiv. Henry Mancini foi tamn o primeiro compositor que veu una sada comercial das bandas sonoras independentemente das imaxes. l foi o primeiro en presentalas ao onte en forma de disco. Sen embargo, a auxe da msica popular urbana (The Beatles), e da cancin folk farn que a banda sonora orixinal entre en decadencia, substituda por un conxunto de cancins que, sen gardar ningunha relacin coas imaxes, acaban facndose donas das escenas. No cine europeo da poca destaca a poca Italia, co compositor Ennio Morricone. Os seus traballos mis coecidos son as bandas sonoras para los spaghetti western de Sergio Leone. Maurice Jarre, o mis destacado compositor francs, traballou na poca de maior decadencia de Hollywood, nunha carreira na que se pode destacar a msica para Lawrence de Arabia (1963) e Doctor Zhivago (1965), polas que conseguiu dous scars.

ANOS 70: A RECUPERACIN.


Na segunda metade dos anos 70 redescbrese a msica sinfnica para o cine da man do mis grande compositor de msica para cine: John Williams. Williams non amosa ningn interese polos avances tecnolxicos e as sas posibilidades de conseguir novos efectos e sons grazas aos sintetizadores. As sas partituras son, como a msica cinematogrfica dos anos 40, plenamente sinfnicas. As sas obras mestras son a banda sonora de A guerra das galaxias (1975), Tiburn, ET, En busca da arca perdida, etc.

DOS ANOS 80 ATA HOXE:


4 tendencias diferenciadas conviven na creacin musical de cine: 1. Bandas sonoras sinfnicas, ao estilo clsico. Grandes composicins e grandes nomes: John Williams, Ennio Morricone (La Misin), John Barry (Rocky, Memorias de frica), Michale Nyman (El piano: A-B) 2. Bandas sonoras que experimentan con instrumentos electrnicos: Vangelis (Carros de Fogo, Blade-Runner), Mike Oldfield (El Exorcista) ou Ryuichi Sakamoto (O ltimo

emperador)

3. Un novo xnero que aposta por bandas sonoras de calidade, o cine de animacin. A factora Disney recibe un galardn tras outro con ttulos como La sirenita, Alladin, El Rey Len 4. Bandas sonoras adaptadas de gran calidade, creadas a partir da seleccin de pezas de msica culta (Amadeus, Copiyng Beethoven, Barry Lindon) ou de msica pop-rock (Forrest Gump, Appocalypsis Now)