You are on page 1of 8

CONTENIDOS GRAMATICALES DE LINGVA LATINA

Presentamos a continuacin un resumen de los contenidos gramaticales de Familia Romana: Cap. I Sustantivos y adjetivos: Nominativo sing. y plur. 1 y 2 decl. -us - , -a -ae, -um -a. Verbo: est/sunt (verbo sustantivo y copulativo); adverbio n n. Interrogativos: -ne, ubi, num, quid. Preposicin: in + - /- (abl. sing. 1 y 2 decl. f./n.). Conjunciones: et, quoque, sed. Numerales: Cardinales nus, duo, tr s, sex; ordinales pr mus, secundus, tertius. Cap. II Sustantivos y adjetivos: Masculino, femenino, neutro 1 y 2 decl. nom. -us (-r) -a -um. Genitivo (posesivo): 1 y 2 decl. -ae, - rum - rum; numerus + gen. plur. (partitivo). Adjetivos posesivos: meus a -um, tuus -a -um. Interrogativos: nom. quis, quae, qu , gen. cuius; indecl. quot. Conjuncin: -que. Numerales: centum; m. f. n. duo duae duo, tr s tr s tria. Cap. III Sustantivos y adjetivos: Acusativo singular: 1 y 2 decl. m./f. -us/-um, -a/-am Verbos: 3 pers. sing. pres. ind. act. 1, 2 y 4 conjugacin. -at, -et, -it. Pronombres: demostrativo ac. sing. m./f. eum/eam; personal ac. sing. m , t ; interrogativo y relativo: nom./ac. sing. m./f. quis/quem, quae/quam Adverbio: h c; interr. c r? Conjuncin: neque; causal quia. Cap. IV Sustantivos y adjetivos: Vocativo: m. sing. 2 decl. -e. Acusativo: n. sing. 2 decl. -um. Verbos: Imperativo singular - , - , -e, - ; 3a pers. sing. pres. ind. act. 3a conjug. -it. Compuestos ad-est -sunt, ab-est -sunt. Pronombres: Demostrativo nom. sing. m. is, gen. sing. m. eius; suum/eius; rel. n. sing. quod; indefinido n llus -a -um. Adverbios: r rsus; tantum. Numerales: Cardinales 110. Cap. V Sustantivos y adjetivos: Acusativo plural 1 y 2 decl. - s - s -a. Ablativo 1 y 2 decl. - - - , - s, con preposiciones: ab, cum, ex, in, sine. Verbos: 3 pers. plural pres. ind. act. -ant, -ent, -unt, -iunt. Imperativo plural - te, - te -ite, - te; age/agite + imp. Pronombre: Declinacin de is ea id (excepto dativo). Preposiciones: ab, cum, ex, in, sine + ablativo. Conjuncin: etiam. Cap. VI Sustantivos: Locativo (= genitivo): R mae, T scul ; acusativo: R mam, T sculum; ablativo: R m , T scul . Ablativo instrumental. Verbos: Pasiva 3 pers. sing. pres. ind. act. - tur -antur, - tur -entur, -itur -untur, - tur -iuntur. Irregular pres. ind. it eunt. Preposiciones: ad, ante, post, inter, prope, circum, apud, per + acusativo. Formas ab/ . Adverbios: procul (ab); interrogativo qu ? unde? Conjunciones: autem; (n n) tam... quam; itaque; nam.

91

Cap VII Sustantivos y adjetivos: Dativo 1 y 2 decl. - -ae, - s. Verbos: Imperativo es! este! (salv ! salv te!). Pronombres: Demostrativo dat. e , i s; interrogativo y relativo dat. sing. cui; reflex. ac. s ; demostrativo nom. sing. hic haec hoc. Preposiciones: in con abl./ac. Formas ex/ . En verbos compuestos: in-est, ad-venit, ad-it, ex-it. Adverbios: ill c; imm . Conjunciones: num...?/n nne...?; et... et, neque... neque, n n s lum... sed etiam. Cap. VIII Sustantivos y adjetivos: Abl. instrumental; abl. de precio. Verbos: 3 conjugacin 3 pers. sing. pres. ind. act. -it -iunt, imp. -e -ite. Pronombres: Demostrativos hic haec hoc, ille illa illud; interrogativo quis/qu quae quid/quod; relativo qu quae quod; indefinido alius -a -ud. Conjunciones: aut; ut. Numerales: v gint , oct gint , n n gint . Cap. IX Sustantivos: 3 declinacin m./f. Verbos: Irregular 3 pers. sing. pres. ind. act. st edunt; imp. sing. d c! Pronombre: Indefinido nom./ac. sing. m./f. ipse -a, ipsum -am. Preposiciones: supr + ac., sub + abl.; asimilacin adc- > acc-, inp- > imp-. Conjuncin: dum. Cap. X Sustantivos: 3 declinacin n. (fl men -inis, mare -is, animal lis), m.f. (- - nis, -inis, -x -cis, -s -dis). Verbos: Infinitivo pres. act./pas. - re/- r , - re/- r , -ere/- , - re/- r , esse, sse/ed . Pres. ind. potest possunt, vult volunt. Impersonal necesse est. Pronombre: n m .

Conjunciones: Temporal cum (iterativo); causal quod, enim, erg . Ac. + inf. con verbos de percepcin. Cap. XI Sustantivos: 3 declinacin n. -s -ris ( s ris, corpus -oris). Verbo: Inf. posse. Preposiciones: super, nfr + ac.; d + abl. Adverbio: modo. Conjunciones: atque, nec (= neque). Acusativo + infinitivo con verbos de decir, pensar, sentir... Cap. XII Sustantivos: 4 declinacin m./f. -us - s (exercitus - s, manus - s). 3 declinacin m./f. -ter -tris (pater, m ter, fr ter), -s -tis (p rs, m les, pedes, eques). Plurale tantum: castra - rum Verbo: Irregular inf. ferre, pres. ind. sing. act. fert, pas. fertur, imp. fer! ferte! Adjetivos: 3 declinacin -is -e. Comparativo -ior -ius. Posesivos noster -tra -trum, vester -tra -trum. Preposicin: contr + ac. Dativo posesivo con esse. Verbos imper re/p r re + dativo. Genitivo partitivo con pars, m lia. Cap. XIII Sustantivos: 5 declinacin - s - (di s - ). Adjetivos: Superlativo -issimus -a -um. Verbo: Imperfecto erat erant. Irregular: inf. velle; pres. ind. fert. Adverbios: nunc, tunc, quand ? Conjunciones: vel, igitur, item. Numerales: Ordinales 1-15; cardinales 11-12 18-19 ( n-d -, duo-d -), 30, 60, 200, 300. Calendario romano (kalendae, n nae, d s). Ablativo y acusativo de tiempo: h r terti , tr s h r s. Nom. + inf. con d citur. Cap. XIV Sustantivos: 5 declinacin r s re . Verbos: Participio de pres. -ns -ntis. Defectivo inquit. Irregular imp. fer! ferte!

92

Pronombres: uter? neuter, alter, uterque. Pers. dat. mihi, tibi, abl. m , t , refl. s (m cum, t cum, s cum). Indef. nihil, omn s -ia. Adverbios: qu modo? hodi , adh c, pr mum, deinde. Preposicin: praeter + ac. Conjuncin: an. Cap. XV Verbos: 1 y 2 persona pres. ind. act. -mus, -s -tis, (pos)sum (pos)sumus, (pot)es (pot)estis. Impersonal licet (+ dat.) Pronombres: Personales 1 y 2 pers. n m. sing. y nom./ac. plur. ego, t , n s, v s. Refl. s ac. sujeto en ac. + inf. Posesivos. Adverbios: tum, n ndum, statim, dom , quid?(= c r?) Conjunciones: antequam, s , nisi, at. Acusativo exclamativo ( , discipul s improb s!). Cap. XVI Sustantivos: 3 declinacin nom. sing -is, ac. -im, abl. - (puppis, Tiberis). 1 declinacin m. nauta -ae. Verbos: Deponentes - r , - r , - , - r ; fier , fit f unt. Irregular: re, e eunt. Preposicin: propter + ac. Adverbios: semper, simul, vix, praetere , iterum. Conjunciones: s ve, v r (nec v r ). Ablativo absoluto: sust. + adj., sust. + part. pres., sust. + sust. Gen. part. con multum, paulum. Abl. de medida: mult , paul + comp./ante/post. Abl. locativo (e loc ). Cap. XVII Adjetivos: m./f./n. -ns -ntis (pr d ns, abs ns). Prefijo in- (indocuts, incertus, cf. improbus). Verbos: 1 y 2 pers. pres. ind. pas. -or -mur, -ris -min . Irregular imp. sing. d c! Pronombre: indef. quisque nom./ac. m. Adverbios: - (r ct , pr v , stult , aequ ); sque, saepe, numquam, qu r ? Conjuncin: quamquam.

Numerales: cardinales y ordinales 11000 (-decim, -gint , -cent , -gent , duo-d -, nd -; - simus). Indecl. tot. Cap. XVIII Sustantivos: 2 decl. f. paprus - (cf. Aegyptus, Corinthus, Rhodus...). Adjetivos: -er, sup. -errimus; facilis, sup. facillimus. Verbos: act. facere,irreg. pas. fier Adverbios: - (< adj. -us -a -um), -iter (< adj. -is -e); comp. -ius, sup. issim / -errim ; ita, s c; quoti s? toti s. Pronombres: quis- quae- quodque, dem eadem idem Numerales: adverbios semel, bis, ter, quater, -i s. Cap. XIX Sustantivos: Irreg. domus - s, abl. - , plur. ac. - s, gen. - rum. Nombres en -ius y f lius, voc. - (I l , f l ). 1 decl. gen. sing. - s (pater/m ter famili s). Adjetivos: Comparacin irregular (magnus, parvus, bonus, malus, mult , multum). Sup. + gen. part.; sup. absoluto. Gen. - us, dat. - (n llus, llus, t tus, s lus, nus). meus, voc. m . Verbos: Imperfecto ind., act. -bam -b s, -bat..., pas. -bar -b ris -b tur...; eram, er s, erat... Impersonal opus est. Adverbios: tamen, cot di , minus, pl s Preposicin: erg + ac. Cap. XX Verbos: Futuro, act. -b -bis -bit..., -am s -et..., pas. -bor -beris -bitur..., -ar - ris - tur..., er eris erit... Irreg. inf. velle, n lle, pres. ind. vol v s vult..., n l n lumus n lunt; imp. n l - te + inf. Pronombres: Personales n s, v s, abl./dat. n b s, v b s; n m , ac. n minem. Adverbios: mox, cr s, r r , magis, minim , dom (loc.), domum (ac.), dom (abl.). Conjuncin: s ve... s ve. Verbo car re con abl. separativo.

93

Cap. XXI Sustantivos: 4 declinacin n. (corn - s, plur. -ua -uum). 2 decl. humus - f., loc. hum . Plur. n. omnia, multa, haec, c tera. Verbos: Perfectum ind., act. ~ ~ist ~it..., pas. us/-a/-um sum es est... Temas de presente y de perfecto [~] (cf. tema de supino [ ], cap. 22). Infinitivo de perfecto act. ~isse, pas. us -a -um esse. Participio de perfecto us -a um. Perfectum/imperfectum. Verbo defectivo: i ais ait iunt, Pronombres: Indef. aliquis -quid. Adverbio: interim. Conjuncin: postquam. Cap. XXII Verbos: Supino I um, supino II . Tema de supino [ ]. Formas principales. Pronombres: Indef. quis quid despus de s y num. Demostrativo iste -a -ud Preposiciones: intr , extr + ac.. Adverbios: ante , poste , prius, n per, tandem, for s, for s, sc licet, qu n? Conjuncin: s cut Abl. abs. con part. perf. pas. (cane v nct ). Verbo cr dere + dat. Cap. XXIII Verbos: Participio de futuro rus -a -um. Infinitivo de futuro act. rus -a -um esse, pas. um r . Impersonal pudet + ac. (+ gen./inf.). Temas irregulares (f cisse, dedisse, tulisse). Part. de pres. irreg.: i ns euntis. Imp. sing. irreg. fac! Pronombres: Interrogativo -nam: quisnam, quidnam. Adverbios: hinc, illinc, umquam, posth c, anteh c, her , fortasse; facile. Preposicin: ob + ac. Cap. XXIV Verbos: Plusquamperfecto ind. act. ~eram ~er s ~erat..., pas. us -a -um eram/er s/erat... Perfecto de verbos deponentes: us -a -um sum/es/est... Perfecto n visse con valor de presente. Pronombre: Refl. dat. sibi.

Adverbios: - : subit , cert , continu , pr m (cf. postr m , r r ); pr m /pr mum; d nu , vald , aliter, intus, c terum. Preposicin: i xt + ac.. Conjuncin: ets . Ablativo comparativo: lup fer cior. Cap. XXV Sustantivos: Locativo (= abl.) - s de nombres plurales (Ath n s, Delph s). Verbos: Imperativo de verbos deponentes, sing. -re, plur. -min . Part. perf. dep. con el sujeto (arbitr tus). Irreg. perf. coepisse. Adverbios: forte, lim, brev , quotann s, ibi, h c, ill c. Genitivo objetivo: timor mortis, amor patriae. Adjetivos cupidus, am ns + gen. Verbo obliv sc + gen. Ac. + inf. con velle. Ac. + inf. pas. con iub re. Pron. rel. despus de un punto (Qu ... Quae... Quod...). Cap. XXVI Sustantivo: 3 decl. nom. sing. r, ac. era. Verbos: Gerundio, ac. -ndum, gen. -nd , abl. -nd . Imp. de futuro: est , est te. Adjetivos: m. -er, f. -(e)ra, n. -(e)rum; m. -er, -(e)ris,-(e)re; m./f./n. -ns, -x. Comp. superior, nferior, sup. summus, nfimus. Pronombres: Indef. quisquam, quidquam (neque q., cf. neque umquam). Indef. adj. aliqu . Adverbios: paene, prope, quidem, s rsum, deorsum Preposiciones: tr ns + ac. Conjunciones: v rum; quoniam; tamquam; s n. Nom. + inf. con vid r . Abl. caus + -nd gerundio gen. Cap. XXVII Sustantivo: 2 decl. locus , plur. nom./ac. loca.. Adjetivo: Indecl. n quam. Verbos: Subjuntivo, presente act. -em - s -et..., -am - s -at; pas. -er - ris -tur.., -ar - ris - tur...; sim s s sit... Pronombre: qu dam.

94

Adverbios: parum, tantum, d nique. Preposiciones: prae, pr + abl.; circ + ac.; abs + abl. t . Conjunciones: -ve; ut, n , n ve (+ subj.). Verbo dep. t + abl.; quam + sup. (quam celerrim ). Cap. XXVIII Sustantivos: 3 decl. n phantasma atis. Verbos: Subjuntivo, imperfecto act. -rem, -r s, -ret..., essem ess s esset..., pas. -rer -r ris -r tur... Irreg. re, ger. eundum; m lle, m l m vis m vult... Pronombres: n m , dat. n min . Adverbios: e , potius Conjunciones: utrum... an, velut; ut (final, + subj.) Oraciones finales (ut/n + subj.) y consecutivas (ut + subj.). Cap. XXIX Verbos: Prefijos (ab-/ -, ad-, con-, d -, ex/ -, in-, per-, pr -, re-, sub-); cambio -a-/-o- > -i- (facere >-ficere, premere > -primere. Pronombres: Gen. part. nostrum, vestrum; n b scum, v b scum; n nn ll ; refl. s s ). Adverbios: inde, fr str , pr tinus, repente, n nnumquam Conjunciones: cum + subj.; quasi. Genitivo de precio (magn , parv , pl ris, min ris). Subjuntivo en interrogaciones dubitativas e indirectas. Cap. XXX Verbos: Futuro perfecto, act. ~er ~eris ~erit..., pas. us -a -um er /eris/erit... Adverbios: -nter (< adj. -ns); di , paulisper, d mum, pr dem, circiter, equidem, s n . Numerales: Distributivos singul , b n , tern . Subjuntivo exhortativo pres. 1 pers. plur. (bib mus!). Cap. XXXI Adjetivo: 3 decl. nom. sing. m./f./n. vetus, abl. vetere.

Verbos: Gerundivo -nd|us -a -um (adj., con esse: laudandus est). Perf. disse (valor de presente). Semideponentes: aud re, f dere, revert . Pronombre: quisquis, quidquid; d cl. qu quae- quod-dam Adverbios: quamobrem, ide , funditus Conjunciones: simul atque, priusquam, namque Preposiciones: c ram + abl.; super + ac./abl. Numeral: n n g simus. Dativo del agente con gerundivo. Subjuntivo optativo pres. (v vat!). Verbo dep. fru + abl. Cap. XXXII Sustantivos: 2 decl. gen. plur. um = - rum (s stertium). Verbos: Subjuntivo, perfecto, act. ~erim ~eris ~erit..., pas. us -a -um sim/s s/sit... Irreg. subj. pres. velle: velim is it... Verbo defectivo meminisse. Adverbios: ub que, intere , aliquand , etiamnunc. Conjunciones: d nec, ubi (pr mum), neu, seu, utinam; Verbos de temor (tim re, metuere, ver r ) con n + subj.; n + subj. perf. 2 pers. (prohibicin). Cap. XXXIII Verbos: Subjuntivo, plusquamperfecto, act. ~issem ~iss s ~isset..., pas. us -a -um essem/ess s/esset... Subj. imperf. y plusquamperf. en deseos y condiciones irreales. Imperativo de futuro: -t -t te. Gerundio + obj. ac./gerundivo adjetivo: ad rem agendam, re agendae, (in, d ) r agend . Inf. futuro de esse: fore. Adverbios: pr di , praecipu , tamdi , quamdi , fer , etenim, comp. di tius. Preposiciones: citr , ultr + ac., secundum + ac. Numerales: Distributivos 16, 10; con pluralia tantum (1 n -ae -a, 3 tr n -ae -a).

95

Ac. septem ann s n tus. Pas. de verbo intransitivo, impersonal: pugn tur, pugn tum est. Cap. XXXIV Mtrica: slabas breves y largas, pies (troqueo, yambo, dctilo, spondeo), versos (hexmetro, pentmetro, endecaslabo). Plural potico. Plural mayesttico. Verbos: Impersonal libet (+ dat.). Resumen de verbos que rigen dativo. Adverbios: pl rumque, interdum, modo... modo, libenter, dein (= deinde) Preposicin: in + ac. (= contr ) Conjunciones: dummodo + subj., Contraccin: supresin de h: mihi > m , nihil > n l; supresin de v: - visse >- sse, - visse > -iisse/- sse, n visse > n sse (n verat > n rat). Cap. XXXV Resumen de la morfologa (part s or ti nis). Adverbios: quidn , qu propter, proptere , forsitan Preposiciones: adversum + ac., cis + ac. Interjecciones: n! eia! euax! papae! attat!

A partir del CAP. XXXVI, se muestran los contenidos gramaticales de Roma Aeterna: Cap. XXXVI Morfologa: dat./abl. plur. - bus; comparacin -centior/-centissimus, magis/ m xim ; v n-dere/v n- re Sintaxis: nom. + inf. con d citur/n rr tur; dat. de finalidad auxili ven re; ac. + gerundivo con c r re; summus/medius/ nfimus parte de (cf. pr mus cap. 38). Resumen de los valores del genitivo. Cap. XXXVII Morfologa: declinacin de nombres griegos (- s, - s); pas. 2 pers. sing. -re; indecl. f s. Sintaxis: abl. de origen (n tus); adjetivos (y verbos) + dat.; presente histrico; conjunciones: dum + pres. ind., ubi/ut + perf. ind., cum + ind./subj. Resumen de los valores del dativo. Cap. XXXVIII Morfologa: declinacin de nombres griegos (-us/-os, -a/- ); sustantivos verbales en -us - s (4 decl.); pron. qu - quae- quodcumque; ego-met (cf. v s-met, m -met cap. 39). Sintaxis: t , fru , pot r , vesc + abl. (fung cap. 44); pron. reflexivo en interrogativas indirectas; adj. + gen. (pot ns, ign rus, memor). Resumen de los valores del ablativo. Cap. XXXIX Morfologa: foret = esset; ~ re = ~ runt (conticu re); ut, cmo. Sintaxis: abl. de relacin: f rm pulcherrima; subj. en oraciones de relativo (causa, finalidad); abl. comparativo del pron. relativo: qu -ior; dat. de finalidad c rae esse. Resumen de los valores del acusativo.

96

Cap. XL Morfologa: gen. (objetivo) del pron. personal: me , tu , nostr , vestr ; imp. fut mement . Sintaxis: verbos impersonales taedet y paenitet + ac. y gen./inf. (cf. pudet cap. 23, piget cap. 42); pas. impersonal de verbos intransitivos (pugn tum/ventum est); qu n + ind./subj., dum + subj. Resumen de formas del vocativo. Cap. XLI Morfologa: amb -ae - ; adv. fals ; b s, plur. gen. boum, dat./abl. b bus. Sintaxis: subjuntivo potencial (pres. e imperf.). Resumen de las voces verbales (activa /pasiva). Cap. XLII Morfologa: perf. ind. act. 3 pers. plur. ~ re = ~ runt; gen. plur. -um = - rum (deum; cf. s stertium, nummum cap. 32, i gerum cap. ); ut = ut; conjunciones cum... tum; -que... -que = et... et. Sintaxis: subj. en oraciones de relativo (finalidad, resultado, cualidad); ablativo absoluto con part. de perfecto; nom. con part. de perfecto de verbos deponentes; priusquam/antequam + subj.; similis + dat./gen.; alius/alter... alius/alter (alius ali vi ). Resumen de los modos verbales (infinitivo, imperativo, indicativo, subjuntivo). Cap. XLIII Morfologa: -ilis, sup. -illimus (facilis, difficilis, similis, dissimilis, gracilis, humilis); uter, uterque, plur. utr , utr que; adv. utrimque; vulgus n. Sintaxis: abl. tant /e , quant /qu + comp.; abl. de relacin (numer superi r s, m i r s n t ); sustantivo abstracto en vez de adjetivo (tanta foedit s spect cul ). Resumen de los adjetivos.

Cap. XLIV Morfologa: perf. inf. pas. y fut. inf. act. esse omitido; perf. ind. pas. est/sunt omitido; puppis, turris, securis, sitis ac. -im, abl. - . Sintaxis: estilo indirecto (...): oracin principal ac. + inf., oracin subordinada subj.; ac. + inf./nom. + inf. ferunt/fertur; nombre en dat. con e n men est...; gen./abl. de cualidad; infinitivo historico. Resumen de la formacin de adverbios. Cap. XLV Morfologa: quidquam > quicquam; ign abl.; adv. difficulter. Sintaxis: gerundio o gerundivo + sustantivo; abl. abs. con part. presente, sustantivo, adjetivo; pasiva impersonal de verbos intransitivos; adjetivos + genitivo; opus est + abl. Resumen de los pronombres. Cap. XLVI Morfologa: us fuit/fuerat/fuisset = us est/erat/esset; gen. plur. i gerum = - rum (cf. l berum cap. 47); acc. pl r. m. -as: Samn tas; di s f. Sintaxis: cronologa romana (a. u. c., a. C. /p. C., ... ... , ... ... c nsulibus) Resumen de los numerales. Cap. XLVII Morfologa: gerundio/gerundivo -und; po ma -atis n., abl. plur. -at s; abl. pond (+ l bra). Sintaxis: abl. de medida con ante y post; verbos judiciales + gen. Resumen de los modos verbales y participios. Cap. XLVIII Morfologa: per-/prae- + adjetivo; ne-qu re = n n posse Sintaxis: qu n + subj.: n n dubit qu n...; gen. partitivo con pronombres neutros; subj. potential. Resumen de los temas verbales y verbos irregulares.

97

Cap. XLIX Morfologa: contraccin verbal. Sintaxis: qu + comp. + subj.; d n re + abl.; su gen. objetivo de s ; orden indirecta. Resumen de las contracciones verbales. Cap. L Morfologa: n = nisi; ut-cumque; quaes ; adv. vulg ; 3 decl. ac. plur. -as (Macedonas) Sintaxis: dativo de finalidad subsidi ven re. Resumen del estilo directo e indirecto. Cap. LI Morfologa: latn arcaico ei ou > , ai > ae, - d > - (abl.); s qua (n. plur.); pr n. qu - quae- quod-v s Sintaxis: inf. pas. + coeptus -a -um est; Derivacin: prefijos verbales. Cap. LII Morfologa: qu re = posse; arcaismos: qu s = quibus; foret = esset; duum = du rum; huiusce = huius; -que... -que = et... et. Sintaxis: abl. separativo; dativo de finalidad d n dare, praesidi mittere, gl riae/terr r /gaudi esse, l dibri hab re; abl. de cualidad dec r faci ; ingeni ; anim impigr / cr /placid ingent ; fu re qu c ns rent; fr tus + abl.; pot r + gen.; verbo impersonal r -fert + gen./me ... Derivacin: verbos < sustantivos (sufijos verbales). Cap. LIII Morfologa: b duum, tr duum, (quadr duum); biennium, triennium, quadriennium, qu nquennium; adv. - : secund , terti , qu rt , qu nt = iterum, tertium, quartum, qu ntum; quicquid Sintaxis: locativo con t tus y c nctus: t t /c nct Asi ; abl. temporis = ac. temporis. Derivacin: adjetivos < sustantivos.

Cap. LIV Morfologa: perf. - runt = - v runt; di tissim ; h sce; interjeccin pr ! Sintaxis: interrogacin retrica; c nsulere + dat.; esse + gen. (h m nit tis vestrae est); extr mus, medius, pr mus (ineunte...), principio/mitad/final de... Derivacin: sustantivos y adjetivos < verbos. Cap. LV Morfologa: per- + adj./adv.; verbos semideponentes (sol re, aud re, gaud re, (c n)f dere); d terior, d terrimus Sintaxis: oportet + subj.; velle + subj.; (= nimis ser ); comp. s rius particeps/expers + gen.; quamv s Derivacin: sustantivos < adjetivos. Cap. LVI Morfologa: quaes ; vinclum = vinculum; citimus, extimus; - scere -uisse Sintaxis: in multam noctem; oportet/necesse est + subj.; verbo impersonal inter-est = r -fert Mtrica: Versus Sapphicus. Derivacin: verbos incoativos (sufijo ( )scere).

98