1.3 Tabii (Natural) Matematik.

1.3.1 Pengenalan Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya dari segi artmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai displin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains, juga infetensi, deduksi, dan bukti, bersama model matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya ialah nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan, namun menggunakan pemerhatian, simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran. Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaanya pada umum .

1.3.2 Sifat Penyelesaian Masalah. Kaedah penyelesaian masalah menurut George Polya.

Memahami masalah

menyemak keputusan

Merancang kaedah/pelan untuk selesaikan masalah

melaksanakan kaedah

5

6 . Walaubagaimana pun. kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti berikut : 1 • Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah • Menjadikan masalah lebih konkrit • Meneka dan menyemak • Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil • Mencari pola /corak • Melukis gambar / rajah • Menyelesaikan cara terbalik • Melakonkan • Menukar cara pemikiran • Menggunakan persamaan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rajah menunjukkan strategi penyelesaian masalah Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai.

Contoh penaakulan deduktif : Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segitiga tepat.3. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuag contoh khas. Ini dikenali sebagai nombor asli. selagi syarat-syarat yang digunakan adalah benar. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. atau nombor yang boleh dibilang. Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum.4 Sifat nombor-nombor Sistem nombor nyata berubah dari masa ke semasa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksudkan dengan “nombor”. 7 .3 Sifat Penaakulan Logik Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik. Pada awalnya. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. 1. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. sains dan kemanusiaan. seperti berapa banyak biri-biri yang dimiliki oleh seorang penternak. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. Penaakulan deduktif bergerak dari umum kepada khusus. Ia berdasarkan kepada pemerhatian.3. Penaakulan deduktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. sesuatu “nombor” bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. Penaakulan deduktif berdasarkan pada peratuaran atau prinsip-prinsip am.1.

5.5 Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. Contohnya. 3. . . . Dengan menambah idea pecahan kepada set integer. 2. 2. Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. 3. 1. untuk mengukur/menyukat. di samping tidak mempunyai seekor biri-biri. Kita dapat mengatakan penternak mempunyai bilanagan biri-biri dalam bentuk pecahan. 3. 1. kita mendapat set baru iaitu nombor integer. . .. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. 5. -4. -3.6 Nombor bulat Nombor bulat adalah seperti di bawah : 0. 1. 1. Dengan penambahan nombor negatif. . .3.. 4. kita memperolehi set nombor nisbah.3.1. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja.. -2. 4. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Kita katakan senarai nombor asli beserta “sifir” sebagai nombor bulat.3. Jika. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupa kita. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak “sifir” biri-biri. 2. kita boleh menyatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. Kadang – kadang “sifir” dianggap sebagai nombor. . Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. 8 . 4. -1. satu perempatsudu teh garam dan sebagainya. petani berhutang 3 ekor biri-biri kepada seseorang. 0. kita menggunakan pecahan.7 Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . . kita gunakan setengah cawan gula.

Sebagai nombor perpuluhan. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. 10 Nombor Nyata   Nombor nisbah + nombor bukan nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. 3.-. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan...-.. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap.Nombor nisbah (nombor berulang) = 0. 1.1. 9 Nombor Bukan Nisbah   Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan... kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. Contohnya : = 0.. 9 .. seperti berat isipadu atau jarak antara dua titik.66666 ̅ .. di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar). 8 Nombor Nisbah Nombor nisbah adalah berbentuk...-.--.. 3.3.75 .Nombor Nisbah (nombor berulang) 1.45454545 ...Nombor nisbah (nombor berulang) = 0. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah..

Rajah diatas menunjukkan hubungan antara set membentuk nombor nyata. Pada pendapat anda. Terangkan dua sebab mengapa penyelesaian masalah merupakan fokus utama bagi kurikulum matematik. adakah model Polya masih relevan digunakan dalam pendidikan masa kini? Huraikan jawapan anda selengkapnya. 3. Tugasan Jawab semua soalan berikut. tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam 10 . Penyelesaian masalah bukan satu topic yang berasingan tetapi merupakan satu kemahiran merentasi kurikulum. 1. Jelaskan matematik. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful