You are on page 1of 86

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VII

Sprawozdanie Stenograficzne
z 13. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 25 kwietnia 2012 r. (pierwszy dzie obrad)

Wa r s z a w a
2012

str.

str.

TRE 13. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 25 kwietnia 2012 r.) str. Otwarcie posiedzenia Zmiana porzdku dziennego Marszaek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sprawy formalne Pose Dariusz Joski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zmiana porzdku dziennego Marszaek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sprawy formalne Pose Marzena Dorota Wrbel . . . . . . . . . . . . . 4 Pose Andrzej Adamczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Komunikaty Sekretarz Pose Marek Poznaski . . . . . . . . . . 7 Punkt 1. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchway w sprawie wezwania Rzdu RP do aktywnego dziaania na rzecz wprowadzenia rwnych i niedyskryminujcych zasad podziau rodkw na dopaty bezporednie dla rolnikw midzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej gosowania Pose Sprawozdawca Krzysztof Jurgiel . . . . . . 7 Pose Jacek Bogucki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pose Robert Telus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pose Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Gosowanie Marszaek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pose Jacek Bogucki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pose Jan Krzysztof Ardanowski . . . . . . . . . . . 9 Pose Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Punkt 2. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych Senator Grayna Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (Przerwa w posiedzeniu) Wznowienie posiedzenia Punkt 2. porzdku dziennego (cd.) Senator Grayna Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pose Izabela Katarzyna Mrzygocka . . . . . . . 13 Pose Stanisaw Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 str. Pose Zoa Popioek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pose Jzef Zych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pose Magorzata Sekua-Szmajdziska. . . . . 16 Pose Andrzej Dbrowski . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pose Marek Ast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pose Jerzy Kozdro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pose Stanisaw Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pose Jarosaw Pita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej Marek Bucior . . . . . . . . 19 Senator Grayna Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Punkt 3. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego Senator Andrzej Matusiewicz . . . . . . . . . . . . . 20 Pose Mariusz Witczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pose Marek Ast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pose Micha Kabaciski . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pose Jzef Zych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pose Magorzata Sekua-Szmajdziska. . . . . 24 Pose Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Pose Marek Ast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Pose Jerzy Borkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Stanisaw Chmielewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Senator Andrzej Matusiewicz . . . . . . . . . . . . . 27 Punkt 4. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne Pose Jzef Racki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pose Antoni Mydo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pose Adam Abramowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pose Wincenty Elsner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pose Jzef Racki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pose Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pose Jerzy Rbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pose Jerzy Borkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pose Alicja Olechowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pose Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pose Jerzy Rbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pose Andrzej Adamczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pose Maciej Banaszak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pose Adam Abramowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pose Piotr Szeliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pose Dariusz Cezar Dziadzio . . . . . . . . . . . . . 35

str. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magorzata Olszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pose Jzef Racki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Punkt 5. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych Pose Dariusz Joski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pose Marcin Kierwiski . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Pose Pawe Szaamacha . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Pose Wincenty Elsner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pose Jan opata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pose Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Pose Jacek Bogucki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pose Jerzy Borkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Pose Zbigniew Kumiuk. . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Pose Alicja Olechowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pose Marian Cyco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pose Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pose Krzysztof Kosowski . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pose Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pose Piotr Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pose Piotr Chmielowski . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Pose Piotr Szeliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Pose Marcin Kierwiski . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Pose Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maria Elbieta Orowska . . . . . . . . 48 Pose Dariusz Joski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Punkt 6. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rzdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych innych ustaw Pose Sprawozdawca Alicja Olechowska. . . . . 50 Pose Maria Magorzata Janyska . . . . . . . . . . 51 Pose Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Pose Jacek Najder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Pose Krzysztof Borkowski . . . . . . . . . . . . . . 53 Pose Cezary Olejniczak . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pose Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pose Krzysztof Borkowski . . . . . . . . . . . . . . . 54 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pose Alicja Olechowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Punkt 7. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansw Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rzdowym projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

str. Punkt 8. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansw Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rzdowym projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie midzynarodowym, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. Punkt 9. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansw Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rzdowym projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawie unikania podwjnego opodatkowania osb zycznych, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. Pose Sprawozdawca Marcin wicicki . . . . . 56 Pose Jarosaw Charampowicz. . . . . . . . . . . . 57 Pose Krzysztof Popioek . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Pose Maciej Mroczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pose Genowefa Tokarska . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pose Zbigniew Matuszczak . . . . . . . . . . . . . . 60 Pose Andrzej Romanek . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Pose Krzysztof Popioek . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Pose Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pose Zbigniew Matuszczak . . . . . . . . . . . . . . 62 Pose Andrzej Romanek . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . . . . 63 Punkt 10. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansw Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rzdowym projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. Pose Sprawozdawca Marcin wicicki . . . . . 64 Pose Konstanty Owicimski . . . . . . . . . . . . . 64 Pose Krzysztof Popioek . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Pose Maciej Mroczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Pose Genowefa Tokarska . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Pose Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Pose Andrzej Romanek . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Pose Krzysztof Popioek . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Pose Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Pose Anna Nem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Pose Andrzej Romanek . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . . . . 68 Pose Marcin wicicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

str. Owiadczenia Pose Zoa awrynowicz . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Pose Anna Nem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Pose Grzegorz Adam Woniak . . . . . . . . . . . . 71 Pose Marian Cyco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Pose Piotr Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Pose Lucjan Marek Pietrzczyk . . . . . . . . . . . 74 Pose Alicja Olechowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Pose Krzysztof Gadowski . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Pose Elbieta Gapiska . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Pose Jan Cedzyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

str. Pose Wojciech Penkalski. . . . . . . . . . . . . . . . . 77 (Przerwa w posiedzeniu) Zacznik nr 1 Teksty wystpie niewygoszonych Pose Andrzej Btkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Pose Jerzy Borkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Pose Jzef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Pose Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Pose Jan Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Pose Jan Ziobro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

(Pocztek posiedzenia o godz. 14 min 07)

(Na posiedzeniu przewodnicz marszaek Sejmu Ewa Kopacz oraz wicemarszakowie Jerzy Wenderlich, Eugeniusz Tomasz Grzeszczak i Wanda Nowicka)

Marszaek:
Otwieram posiedzenie. (Marszaek trzykrotnie uderza lask marszakowsk) Na sekretarzy dzisiejszych obrad powouj posw Ew Koodziej oraz Marka Poznaskiego. Protok i list mwcw prowadzi bdzie pani pose Ewa Koodziej. Protok 12. posiedzenia Sejmu uwaam za przyjty wobec niewniesienia zastrzee. Komisja Gospodarki przedoya sprawozdanie o rzdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych innych ustaw. Sprawozdanie to zostao paniom i panom posom dorczone w druku nr 304. W zwizku z tym, na podstawie art. 95e regulaminu Sejmu, podjam decyzj o uzupenieniu porzdku dziennego o punkt obejmujcy rozpatrzenie tego sprawozdania. Bardzo prosz, panie pole, z wnioskiem formalnym. Prosz.

czasem, pani marszaek, do Sejmu wpyn zgoa inny projekt ustawy, z ktrego wynika, e co 3 miesice bdzie przesuwany wiek emerytalny o jeden miesic. To oznacza, panie premierze, e albo jest bd legislacyjny w tym projekcie ustawy, albo kto celowo to wprowadza i oszukuje. Dlatego skadam wniosek formalny o przerw i zwoanie Konwentu Seniorw celem wyjanienia tego, co jest w projekcie, i tego, co paski rzd przedstawia opinii spoecznej, poniewa ta informacja dotyczca wyduenia wieku emerytalnego zostaa przez pana rzd przedstawiona, jak si okazuje, bdnie i kto wprowadza w bd opini publiczn. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Marszaek:
Dzikuj bardzo, panie pole. Zwoanie Konwentu Seniorw jest w gestii marszaka Sejmu. Natomiast pan, rozumiem, zgosi wniosek formalny o przerw. Poddam ten wniosek pod gosowanie. Kto z pa i panw posw jest za ogoszeniem przerwy, prosz podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 415 posw. Za ogoszeniem przerwy oddao swj gos 175 posw, przeciwnego zdania byo 239 posw, 1 pose wstrzyma si od gosu. Wniosek upad. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedoya dodatkowe sprawozdanie o projekcie uchway w sprawie wezwania Rzdu RP do aktywnego dziaania na rzecz wprowadzenia rwnych i niedyskryminujcych zasad podziau rodkw na dopaty bezporednie dla rolnikw midzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej. Sprawozdanie to zostao paniom i panom posom dorczone w druku nr 210-A. W zwizku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorw, podjam decyzj o uzupenieniu porzdku dziennego o punkt obejmujcy gosowania nad tym projektem uchway. Waciwe komisje przedoyy sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-

Pose Dariusz Joski:


Pani Marszaek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Podczas tego posiedzenia Sejmu bdziemy podejmowali decyzje i debatowali nad najwaniejszym projektem ustawy ustawy emerytalnej. Z tej mwnicy premier Donald Tusk podczas expos zapewnia i proponowa, aby co 4 miesice wiek emerytalny przesuwa o kolejny jeden miesic, co oznaczaoby, e z kadym rokiem pracowa bdziemy duej o 3 miesice. Rwnie w kampanii informacyjnej rzdu pojawia si informacja, e co 4 miesice bdzie przesuwany wiek emerytalny i wyduany o jeden miesic. Tym-

4 Marszaek

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Porzdek dzienny

wy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej oraz niektrych innych ustaw. Sprawozdanie to zostao paniom i panom posom dorczone w druku nr 334. W zwizku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorw, podjam decyzj o uzupenieniu porzdku dziennego o punkt obejmujcy rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuj, aby w tym przypadku Sejm wyrazi zgod na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeeli nie usysz sprzeciwu, bd uwaaa, e Sejm propozycj przyj. Sprzeciwu nie sysz. Przypominam, e Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo zoy wniosek o uzupenienie porzdku dziennego o informacj rzdu RP na temat stanowiska rzdu RP w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczcego wsplnej polityki rolnej na lata 20142020 z uwzgldnieniem celw wsplnej polityki rolnej, wysokoci dopat bezporednich w poszczeglnych pastwach Unii Europejskiej oraz miejsca rolnictwa i rozwoju obszarw wiejskich w przyszej polityce spjnoci na lata 20142020 w wietle pakietu rozporzdze dotyczcych polityki spjnoci. W zwizku ze zblianiem si terminu, o ktrym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam pod gosowanie wniosek o uzupenienie porzdku dziennego. Przypominam, e zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu gosowanie to nie jest poprzedzone debat ani zadawaniem pyta. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem wniosku o uzupenienie porzdku dziennego o punkt obejmujcy informacj rzdu RP na temat stanowiska rzdu RP w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczcego wsplnej polityki rolnej na lata 20142020 z uwzgldnieniem celw wsplnej polityki rolnej, wysokoci dopat bezporednich w poszczeglnych pastwach Unii Europejskiej oraz miejsca rolnictwa i rozwoju obszarw wiejskich w przyszej polityce spjnoci na lata 20142020 w wietle pakietu rozporzdze dotyczcych polityki spjnoci, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 423 posw. Za oddao gos 193, przeciwnego zdania byo 230 posw, posw wstrzymujcych si od gosu nie byo. Stwierdzam, e Sejm wniosek o uzupenienie porzdku dziennego odrzuci. Rada Ministrw przedoya projekty ustaw: o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych oraz niektrych innych ustaw, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym onierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,

Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej raz ich rodzin oraz niektrych innych ustaw. Projekty te zostay paniom i panom posom dorczone odpowiednio w drukach nr 329 i 330. Na posiedzeniu Konwentu Seniorw zgoszono sprzeciw wobec uzupenienia porzdku dziennego o pierwsze czytania tych projektw ustaw. S to zatem, w myl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkty sporne porzdku dziennego. Propozycje uzupenienia porzdku dziennego o te punkty porzdku dziennego poddam kolejno pod gosowanie. Przyjcie propozycji uzupenienia porzdku dziennego oznacza bdzie, e Sejm wyrazi zgod na zastosowanie w tych przypadkach art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Przystpujemy do gosowania... Prosz? (Pose Marzena Dorota Wrbel: Wniosek formalny.) Bardzo prosz.

Pose Marzena Dorota Wrbel:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Uczestniczyam w posiedzeniu Konwentu Seniorw. W czasie tego posiedzenia nie uzyskalimy podstawowej informacji, czym motywowane jest takie przyspieszenie prac, zwaszcza nad ustaw dotyczc Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. W zwizku z tym wnosz o przerw, zwoanie Konwentu Seniorw i uzupenienie tej informacji, bo uwaam, e kluby powinny j otrzyma. Platforma Obywatelska przed wyborami do Sejmu i Senatu nie sygnalizowaa nawet, e dojdzie do tak drastycznego podniesienia wieku emerytalnego Polek i Polakw. Uwaamy, e dochodzi by moe do jakiej manipulacji informacj. Zastanawiamy si, czemu ma suy takie przyspieszenie prac. S spekulacje, e chodzi o to, aby ta ustawa zostaa przyjta tu przed Euro po to, eby mwic jzykiem kolokwialnym przykry niekorzystne zmiany, ktre proponuje Platforma i obz rzdzcy w teje ustawie. Uwaamy, e Polacy powinni by traktowani w sposb podmiotowy, e obywatelom naszego kraju naley si po prostu rzetelna, uczciwa i duga dyskusja w sprawie tego projektu. Oczywicie, nie musz zaznacza, e jestemy przeciwko wprowadzaniu tych wszystkich zmian, ale uwaamy przede wszystkim, e obywatele pastwa polskiego powinni mie prawo do rzetelnej dyskusji, a nie przykrywania jednych tematw innymi tematami. Std mj wniosek. Dzikuj. (Oklaski)

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Porzdek dzienny

Marszaek:
Dzikuj bardzo, pani pose. Informuj pani, e rzeczywicie okazja do dugiej i bardzo merytorycznej dyskusji bdzie w dniu jutrzejszym, jeli tak zdecyduje Izba, poniewa debata, ktr bdziemy prowadzi, jest debat redni. Informuj rwnie, e debat rednich, mimo tak krtkiego czasu trwania Sejmu tej kadencji, jest wicej ni kiedykolwiek, w stosunku do tych okresw, kiedy rzdzili inni. Poddaj ten wniosek pod gosowanie. Kto z pa i panw posw jest za ogoszeniem przerwy, bardzo prosz o podniesienie rki i przycinicie przycisku. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 421 posw. Za oddao gos 189 posw, przeciwnego zdania byo 232 posw, przy braku gosw wstrzymujcych si. Stwierdzam, e wniosek upad. Przystpujemy do gosowania nad wnioskiem o uzupenienie porzdku dziennego o pierwsze czytanie projektu ustawy zawartego w druku nr 329. Kto z pa i panw posw jest za uzupenieniem porzdku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie rzdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych oraz niektrych innych ustaw (druk nr 329), zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 421 posw. Za wnioskiem oddao gos 231 posw, przeciwnego zdania byo 190 posw, przy braku gosw wstrzymujcych si. Stwierdzam, e wniosek o uzupenienie porzdku dziennego zosta przyjty. Przystpujemy do gosowania nad wnioskiem o uzupenienie porzdku dziennego o pierwsze czytanie projektu ustawy zawartego w druku nr 330. Kto z pa i panw posw jest za uzupenieniem porzdku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie rzdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym onierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin oraz niektrych innych ustaw (druk nr 330), zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 423 posw. Za wnioskiem oddao gos 233 posw, przeciwnego zdania byo 190 posw, przy braku gosw wstrzymujcych. Stwierdzam, e Sejm wniosek o uzupenienie porzdku dziennego przyj.

Pan pose z wnioskiem formalnym? (Pose Andrzej Adamczyk: Tak.) Bardzo prosz.

Pose Andrzej Adamczyk:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo wnosz o przerw, o zwoanie Konwentu Seniorw celem rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie do porzdku obrad punktu dotyczcego przeprowadzenia pierwszego czytania projektu rezolucji wzywajcej ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej do podjcia zdecydowanych dziaa w kierunku zapewnienia bezpieczestwa funkcjonowania rm bdcych podwykonawcami przedsibiorstw zajmujcych si realizacj zamwie publicznych, w szczeglnoci w zakresie budowy drg i autostrad. Panie i Panowie Posowie! Ot problem by przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Konwentu Seniorw. Pada tam informacja, e o sprawie mielimy okazj informowa ministra transportu. 19 marca w ministerstwie transportu odbyo si spotkanie z udziaem zainteresowanych przedsibiorcw, pana ministra Nowaka, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad. Pady tam pewne deklaracje wsparcia. Od tego czasu min miesic i waciwie nic si nie zmienio poza tym, e zbankrutowaa jedna z rm realizujcych budow odcinka C autostrady A2 Strykw Konotopa. Docieraj do nas informacje o zgaszanych upadociach kolejnych rm realizujcych inwestycje drogowe, o zagroonych bankructwem kilkuset podwykonawcach, o tysicach miejsc pracy, ktre ulegn likwidacji. W zwizku z t sytuacj w ubiegym tygodniu mia miejsce protest na drodze krajowej nr 50 w ssiedztwie realizowanego odcinka autostrady A2 d Warszawa. Zapowiadane s kolejne protesty. (Dzwonek) Wnosz...

Marszaek:
Czas min, panie pole. Dzikuj bardzo.

Pose Andrzej Adamczyk:


Pani marszaek, wnosz o przerw.

Marszaek:
Bardzo dzikuj.

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Porzdek dzienny

Pose Andrzej Adamczyk:


Szanowni pastwo, jestemy wybranymi w wolnych wyborach reprezentantami

Marszaek:
Nie wtpimy w to. Dzikuj bardzo, panie pole. Bardzo dzikuj.

Pose Andrzej Adamczyk:


prostych ludzi. W imieniu tych oszukanych przez generalnych wykonawcw, w imieniu tych, co do ktrych pastwo stracio kontrol... (Pose przemawia przy wyczonym mikrofonie, oklaski) (Pose Stefan Niesioowski: Goniej, nie sycha.)

Marszaek:
Bardzo dzikuj. Przypomn jeszcze raz, zwoywanie Konwentu ley w gestii marszaka, jest jego uprawnieniem. By wniosek formalny o przerw. Przypomn tylko, e ta sprawa bya bardzo szczegowo omawiana na posiedzeniu Konwentu. Na posiedzeniu Konwentu byli przedstawiciele wszystkich klubw. Informuj rwnie, e temu projektowi nadano ju bieg, zosta on skierowany do Komisji Infrastruktury. Poddaj pod gosowanie wniosek o przerw. Kto z pastwa jest za ogoszeniem przerwy, bardzo prosz podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 421 posw. Za wnioskiem gosowao 190 posw, przeciwnego zdania byo 231 posw, przy braku gosw wstrzymujcych si. Stwierdzam, e wniosek upad. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm przeprowadzi debat redni w pierwszym czytaniu rzdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych oraz niektrych innych ustaw. Prezydium Sejmu proponuje take, aby Sejm wysucha 10-minutowych owiadcze w imieniu klubw: w pierwszym czytaniu rzdowego projektu ustawy dotyczcego zmian w systemie emerytalnym sub mundurowych zawartego w druku nr 330, w dyskusji nad dokumentami dotyczcymi realizacji Narodowego programu zwalczania chorb nowotworowych zawartymi w druku nr 52. Prezydium Sejmu proponuje rwnie, aby Sejm wysucha 5-minutowych owiadcze w imieniu klubw w cznej dyskusji nad sprawozdaniami komisji o projektach ustaw dotyczcych ratykacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych.

Prezydium Sejmu proponuje take, aby Sejm wysucha 3-minutowych owiadcze w imieniu klubw w dyskusjach nad sprawozdaniami komisji: o projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej oraz niektrych innych ustaw. Prezydium Sejmu proponuje rwnie, aby Sejm wysucha 5-minutowych owiadcze w imieniu klubw w dyskusjach nad pozostaymi punktami porzdku dziennego. Jeeli nie usysz sprzeciwu, bd uwaaa, e Sejm propozycje przyj. Sprzeciwu nie sysz. Za chwil przeprowadzimy gosowania nad sprawozdaniem komisji o projekcie uchway w sprawie wezwania rzdu RP do aktywnego dziaania na rzecz wprowadzenia rwnych i niedyskryminujcych zasad podziau rodkw na dopaty bezporednie dla rolnikw midzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej. Nastpnie przeprowadzimy pierwsze czytania projektw ustaw: o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego, o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych. Nastpnie rozpatrzymy sprawozdania komisji o projektach ustaw: o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych innych ustaw, o projektach ustaw dotyczcych ratykacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych, o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W czwartek rano rozpatrzymy pytania w sprawach biecych oraz informacj biec. Informuj, e Konwent Seniorw jednomylnie zaopiniowa propozycj rozpatrzenia na biecym posiedzeniu informacji w sprawie braku lekw onkologicznych cytostatykw i zwizanymi z tym przypadkami wstrzymania terapii, o ktrej przedstawienie wnosi Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nastpnie przeprowadzimy debaty nad projektami ustaw dotyczcymi zmian w systemie emerytalnym w pierwszej kolejnoci nad projektem zawartym w druku nr 329, a nastpnie w druku nr 330. W dalszej kolejnoci rozpatrzymy sprawozdania komisji o uchwaach Senatu w sprawie ustaw:

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Porzdek dzienny. Punkt 1. porzdku dziennego gosowanie

Marszaek o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej oraz niektrych innych ustaw, o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W pitek rano przeprowadzimy gosowania. W bloku gosowa m.in. przeprowadzimy gosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Rady Ministrw o realizacji dziaa wynikajcych z Krajowego programu przeciwdziaania narkomanii w 2010 roku. Nastpnie rozpatrzymy przedstawione przez ministra zdrowia Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorb nowotworowych w roku 2010 oraz przyjty przez Rad Ministrw harmonogram zada wykonywanych w ramach programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych w roku 2011 wraz z kierunkami realizacji tego programu na lata 2012 i 2013. Informuj, e Senat przyj bez poprawek nastpujce ustawy: o likwidacji delegatur terenowych ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa, o ratykacji Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Federacji Rosyjskiej o zasadach maego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r., o zmianie ustawy o przygotowaniu naowego turnieju Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012. Prosz posa sekretarza o odczytanie komunikatw.

Parlamentarnego Zespou Wspierania Inicjatyw Kulturalnych o godz. 17.30 w sali nr 25 budynek G. Dzikuj bardzo.

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 1. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchway w sprawie wezwania Rzdu RP do aktywnego dziaania na rzecz wprowadzenia rwnych i niedyskryminujcych zasad podziau rodkw na dopaty bezporednie dla rolnikw midzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej (druki nr 140, 210 i 210-A) gosowania. Prosz o zabranie gosu sprawozdawc komisji pana posa Krzysztofa Jurgiela. Bardzo prosz.

Pose Sprawozdawca Krzysztof Jurgiel:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania w dniu 12 kwietnia 2012 r. zgoszono jedn poprawk. Wnioskodawca proponuje, aby uzupeni tre uchway o zdanie: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje dotychczasowe dziaania Rzdu w sprawie zrwnania dopat bezporednich za niewystarczajce. Komisja po przeprowadzonej dyskusji wikszoci gosw postanowia negatywnie zaopiniowa powysz poprawk. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Sekretarz Pose Marek Poznaski:


Informuj, e w dniu dzisiejszym odbd si posiedzenia Komisji: Administracji i Spraw Wewntrznych godz. 16, Innowacyjnoci i Nowoczesnych Technologii godz. 16, Obrony Narodowej godz. 16, Zdrowia godz. 16, do Spraw Kontroli Pastwowej godz. 16.30, Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodykacjach godz. 17, Skarbu Pastwa godz. 17, Spraw Zagranicznych wsplnie z Komisj do Spraw Unii Europejskiej godz. 19, Gospodarki godz. 20.15. W dniu dzisiejszym odbd si posiedzenia nastpujcych zespow parlamentarnych: wsplne posiedzenie Parlamentarnego Zespou ds. Polityki Miejskiej i Parlamentarnego Zespou ds. Wolnego Rynku o godz. 15 w sali nr 102, Parlamentarnego Zespou ds. przywrcenia ekspresowych i popiesznych pocze pasaerskich (...) poprzez CMK o godz. 16 w sali nr 25 budynek G,

Marszaek:
Bardzo dzikuj panu posowi. Przechodzimy do gosowania. Komisja wnosi o przyjcie projektu uchway zawartego w sprawozdaniu w druku nr 210. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia poprawk, nad ktr gosowa bdziemy w pierwszej kolejnoci. W jedynej poprawce wnioskodawcy proponuj na pocztku trzeciego akapitu projektu uchway doda zdanie w brzmieniu: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje dotychczasowe dziaania Rzdu w sprawie zrwnania dopat bezporednich za niewystarczajce. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. O gos poprosi pan pose Jacek Bogucki z klubu Solidarna Polska. Bardzo prosz. Ustalam czas zadania pytania na 1 minut.

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Punkt 1. porzdku dziennego gosowanie

Pose Jacek Bogucki:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chciabym zwrci si do pana premiera Donalda Tuska, ale niestety wyszed. Widocznie dopaty bezporednie pana premiera naprawd nie interesuj. Projekt uchway mia tytu: uchwaa w sprawie wezwania Rzdu (...), ale na wniosek rzdzcej koalicji wezwanie zmienio si na wsparcie. Rozumiem, e trudno wam si przyzna do braku aktywnoci, do braku robienia czegokolwiek w tej sprawie... (Pose Krystyna Skowroska: Gupstwa pan plecie.) ...i rozumiem potrzeb kompromisu. Ale ju nie rozumiem, dlaczego posowie Platformy Obywatelskiej i PSL byli na posiedzeniu komisji przeciwko poprawce, w ktrej stwierdzony jest fakt oczywisty: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje dotychczasowe dziaania Rzdu w sprawie zrwnania dopat bezporednich za niewystarczajce. No ju delikatniejszego sowa ni niewystarczajce do okrelenia waszego nierbstwa (Dzwonek) uy si nie dao. (Oklaski) Dlatego chciabym spyta pana premiera...

zrobi nic, aby wywalczy rwne dopaty bezporednie dla rolnikw. Drodzy pastwo, jak si wpisze w Google... (Gos z sali: Ooo...) ...kanclerz Merkel lub prezydent Sarkozy, wyskakuje mnstwo wypowiedzi na temat wsplnej polityki rolnej. A jeeli si wpisze w Google prosz to sprawdzi premier Tusk, rolnictwo, wyskakuje jedna wypowied, jeden link... (Pose Krystyna Skowroska: Po to ma ministra Sawickiego.) ...ktry dotyczy tego, e rolnicy bd przechodzi za wczenie na emerytur. (Dzwonek) Nie ma adnej wypowiedzi Donalda Tuska, premiera, o tym, aby walczy o rwne dopaty.

Marszaek:
Nie zdy pan zada pytania, panie pole. Dzikuj serdecznie.

Pose Robert Telus:


Pani marszaek, mam proste pytanie. Co premier rzdu, co premier Tusk zrobi przez cztery lata tamtej kadencji, aby wyrwna dopaty dla rolnikw...

Marszaek:
Dzikuj bardzo, panie pole.

Pose Jacek Bogucki:


...Donalda Tuska, co zrobi do tej pory w sprawie zrwnania dopat bezporednich. Dzikuj. (Oklaski)

Marszaek:
Dzikuj bardzo.

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystpujemy do gosowania. Przepraszam, jest jeszcze jedna osoba zapisana do gosu. Bardzo prosz, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwoci pan pose Robert Telus. Bardzo prosz.

Pose Robert Telus:


...aby polski rolnik mia takie dopaty...

Marszaek:
Dzikuj bardzo.

Pose Robert Telus:


...jak niemiecki rolnik?

Pose Robert Telus:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Mam pytanie do premiera Tuska. Nie ma go, wyszed ze spotkania. (Wesoo na sali) (Gos z sali: Jest.) To pytanie jest bardzo wane. Drodzy pastwo, rozmawiamy o wsplnej polityce rolnej, o dopatach rolniczych. Unia Europejska oszukuje polskich rolnikw, a polski premier przez ca tamt kadencj nie

Marszaek:
Dzikuj bardzo, panie pole.

Pose Robert Telus:


Niemiecki rolnik ma 340 euro...

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Punkt 1. porzdku dziennego gosowanie

Marszaek:
Dzikuj bardzo, panie pole.

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Przystpujemy do gosowania. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem poprawki, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? W gosowaniu wzio udzia 419 posw. Za poprawk oddao gos 192 posw, przeciwnego zdania byo 227 posw, przy braku gosw wstrzymujcych si. Stwierdzam, e Sejm poprawk odrzuci. Przystpujemy do gosowania nad caoci projektu uchway. O gos poprosi pan pose Jacek Bogucki z klubu Solidarna Polska. Bardzo prosz.

Pose Robert Telus:


...a polski rolnik ma 170 euro. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Prosz o zabranie gosu pana posa Romualda Ajchlera, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo prosz.

Pose Romuald Ajchler:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Ot podczas debaty nad projektem tej uchway mwilimy o skali problemu, jakiego dotyczy. Chciabym zapyta ministra nansw, czy nie jest pan, panie ministrze, zainteresowany kwot ok. 40 mld. Gdyby rzd skutecznie popracowa przez ostatnie cztery lata, a take wyty swoje dziaania w obecnym i w przyszym roku, bo do poowy przyszego roku ta kwestia ma by rozstrzygnita, te 40 mld w formie podatkw od rolnikw wpynoby do budetu pastwa w nowej perspektywie finansowej. Czy pan w ogle wie, panie ministrze, o jakiej skali rodkw mwimy? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pose Jacek Bogucki:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Nieobecny Panie Premierze! Panie Ministrze Rolnictwa! W wanej dla Polski sprawie bdziemy wspiera nawet ten nieudaczny rzd. (Poruszenie na sali) (Gos z sali: A gdzie pytanie?) Co ju przegralicie do tej pory? Przegralicie pierwsz bitw, budet Unii Europejskiej. Komisarz Lewandowski taki przygotowa i nie ma zwikszenia dopat dla polskich rolnikw. Przegralicie drug bitw polsk prezydencj. (Pose Stefan Niesioowski: Ile jeszcze tych bitew?) Ani sowa nie udao wam si wywalczy w Unii Europejskiej, wypowiedzie, nawet wykrztusi. Przegralicie trzeci bitw pakiet legislacyjny dotyczcy wsplnej polityki rolnej na przyszo. W tym pakiecie zrwnanie dopat jest przewidziane w taki sposb, e przeliczajc to stopniowe dochodzenie, polscy rolnicy moe w 2050 r. bd mieli tyle, ile inni rolnicy w Europie. I to jest to stopniowe dochodzenie, ktre proponuje nam Unia. Nie zrobilicie nic, nie osignlicie w tej sprawie niczego. (Dzwonek) Jeszcze raz ponawiam pytanie do pana premiera: Nie robilicie nic to co macie zamiar zrobi? (Oklaski)

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Prosz o zabranie gosu ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Marka Sawickiego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Powiem szczerze, e jestem troszk zdumiony (Wesoo na sali), e polska opozycja ma ogromny talent do bicia piany w Polsce, natomiast, niestety, jest kompletnie nieskuteczna tam, w Brukseli. (Oklaski) (Gos z sali: Brawo.) Nie bd przypomina negocjacji w sprawie cukru (Wesoo na sali), ale chc podzikowa i Sojuszowi, i PiS za to, e przynajmniej na forum europejskim, w komisjach i w Parlamencie Europejskim, wspieraj i mnie, i polski rzd w negocjacjach dotyczcych wyrwnania dopat. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Marszaek:
Dzikuj bardzo. Bardzo prosz o zabranie gosu pana posa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Jan Krzysztof Ardanowski:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Uzyskanie rwnych, niedyskryminujcych warun-

10

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Punkt 1. porzdku dziennego gosowanie

Pose Jan Krzysztof Ardanowski kw w ramach wsplnej polityki rolnej nie jest adnym przywilejem czy te partykularnym interesem dla polskich rolnikw jest wsparciem dla polskiej gospodarki, jest wsparciem dla polskiego spoeczestwa, dla polskich konsumentw w celu zapewnienia odpowiedniej iloci i jakoci ywnoci po rozsdnych cenach, akceptowanych rwnie przez ubosz cz spoeczestwa. Tak precyzyjnie mwi art. 39 traktatw rzymskich. Chc rwnie poinformowa, e pienidze z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarw Wiejskich, z ktrych nansowana jest wsplna polityka rolna, nie mog tra do Polski na aden inny cel. Jeeli nie tra w ramach wsplnej polityki rolnej, to nie tra do Polski wcale. W zwizku z tym obrona polskich interesw jest obowizkiem caego rzdu, nie tylko ministra rolnictwa, ktry jak pokazuj dotychczasowe dowiadczenia nie jest w stanie uzyska rwnych zasad w rozmowach na forum Unii Europejskiej. Dlatego moje pytanie jest adresowane bezporednio (Dzwonek) do premiera rzdu: Jakie dziaania zamierzaj podj premier rzdu i pozostali ministrowie, by stara si o rwne, niedyskryminujce warunki dla polskich rolnikw? Nie wszystko jest jeszcze stracone, nie tramy nadziei w Unii nie zapady jeszcze pewne decyzje, wic moemy je jeszcze przeforsowa po myli Polski. Dzikuj. (Oklaski)

Marszaek:
Dzikuj bardzo, panie pole. Gos zabierze minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Marek Sawicki. Bardzo prosz.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Jeszcze raz gorce podzikowanie za trosk o polskie rolnictwo, ale przypomn wam, e od 2007 r. dopaty dla polskich rolnikw wzrosy dwukrotnie. Nie bd wylicza dodatkowych rodkw, ktre w cigu ostatnich 4 lat uzyskao polskie rolnictwo. Chc wam jasno powiedzie, a znajcy si na rolnictwie to wiedz, e jest czas siewu, pielgnacji i zbiorw. W sprawie przyszoci wsplnej polityki rolnej decyzje s dopiero przed nami. Dopiero odbywa si siew i pielgnacja. I wierzcie, e i siejemy, i pielgnujemy prawidowo, dlatego zbir te bdzie dobry i z pewnoci nam w tym nie przeszkodzicie. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Marszaek:
Bardzo dzikuj. Przystpujemy do gosowania nad caoci projektu uchway. Kto z pa i panw posw jest za przyjciem w caoci projektu uchway w sprawie wezwania Rzdu RP do aktywnego dziaania na rzecz wprowadzenia rwnych i niedyskryminujcych zasad podziau rodkw na dopaty bezporednie dla rolnikw midzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej, w brzmieniu proponowanym przez Komisj Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zechce podnie rk i nacisn przycisk. Kto jest przeciw? Kto si wstrzyma? Gosowao 422 posw. Za oddao gos 421, przeciwnego zdania by 1 pose, przy braku gosw wstrzymujcych si. (Gos z sali: Pewnie si pomyli.) (Wesoo na sali) Stwierdzam, e Sejm podj uchwa w sprawie wsparcia Rzdu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego dziaania na rzecz uproszczenia wsplnej polityki rolnej, konkurencyjnoci i postpu oraz wprowadzenia rwnych i niedyskryminujcych zasad podziau midzy pastwa czonkowskie Unii Europejskiej rodkw na dopaty bezporednie dla rolnikw. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 2. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych (druk nr 288).

Marszaek:
Dzikuj bardzo, panie pole. Prosz o zabranie gosu pana posa Romualda Ajchlera, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo prosz.

Pose Romuald Ajchler:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Ot ta uchwaa ma tra take do Parlamentu Europejskiego, bo gwnie chodzi o to, eby wskaza nierwnoci, o ktrych mwiy tutaj koleanki, mwili koledzy posowie. Ale tre tej uchway jest taka, jak przyjmiemy za chwil, bo j przyjmiemy. Panie premierze, chciabym zapyta: Czy zamierza pan aktywniej ni miao to miejsce do tej pory, a szczeglnie w ostatnich 4 latach, wczy si po to, aby rolnicy nie byli dyskryminowani, aby dostali rwne dopaty albo porwnywalne dopaty powierzchniowe jak inni? Std moje pytanie: Czy uwaa pan, e tej treci uchwaa pomoe panu w dalszych negocjacjach, po to aby zminimalizowa te rnice w dopatach? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

11

Marszaek Prosz o zabranie gosu pani senator Grayn Sztark w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. (Gwar na sali) Bardzo prosz posw, ktrzy opuszczaj sal, o dokonanie tego w miar sprawnie. Pani senator prosz o zabranie gosu.

Senator Grayna Sztark:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie! Projektowana ustawa dotyczy zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych i stanowi wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. stwierdzajcego niezgodno z konstytucj przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych w zakresie przesanki staego miejsca zamieszkania na obecnym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w czci odsyajcej do art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c w zwizku z art. 65 tej ustawy, zwanej dalej domicylem. Trybuna Konstytucyjny orzek o niezgodnoci z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych w zakresie przesanki staego miejsca zamieszkania na obecnym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w czci odsyajcej do art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c w zwizku z art. 65 tej ustawy. Unormowanie to przewidywao, e okresy zatrudnienia obywateli polskich za granic, o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c (tj. okresy zatrudnienia po ukoczeniu 15 lat ycia w organizacjach midzynarodowych, zagranicznych instytucjach i w zakadach, do ktrych zostali skierowani w ramach wsppracy midzynarodowej lub w ktrych byli zatrudnieni za zgod waciwych wadz polskich), dla celw ustalenia prawa do wiadcze, a w przypadku tej konkretnej rozpatrywanej sprawy renty rodzinnej, uwzgldnia si pod warunkiem staego miejsca zamieszkania zainteresowanego na obecnym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Trybunau Konstytucyjnego, nie ulega wtpliwoci, e kwestionowany wymg domicylu jako warunek uzyskania uprawnie do renty rodzinnej nie pozostaje w racjonalnym zwizku z ratio legis przepisw o rencie rodzinnej. Renta rodzinna w naszym systemie prawnym jest wiadczeniem niejako zastpczym, wtrnym w stosunku do prawa do emerytury lub renty z tytuu niezdolnoci do pracy, ktry mia zmary ywiciel. Uprawniony czonek rodziny nabywa wprawdzie samodzielnie prawo do renty rodzinnej jako odrbne wiadczenie, ale nabywa to prawo w miejsce prawa do wiadczenia, ktre przysugiwaoby zmaremu. Prawo do renty rodzinnej jest prawem pochodnym, jednake jego podstawow

funkcj jest zapewnienie rodkw utrzymania krewnym i powinowatym, ktrzy nie s w stanie samodzielnie si utrzyma. Ten alimentacyjny cel renty rodzinnej powinien by uwzgldniany w procesie interpretacji i oceny uregulowa dotyczcych tego wiadczenia. Trybuna Konstytucyjny podkreli, i ustrojodawca wyranie, na poziomie konstytucyjnym, zaakcentowa wolno wyboru miejsca pracy, tj. art. 65 ust. 1 konstytucji, i wolnoci przemieszczania si, tj. art. 52 ust. 2. Swoboda przemieszczania si pracownikw w obrbie Unii Europejskiej naley do jednej z podstawowych zasad konstrukcyjnych prawa wsplnotowego. Odwoywanie si wic do zasady domicylu jako przesanki ograniczajcej uzyskanie wypracowanych przez pracownika uprawnie naley zatem oceni (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszaek Sejmu Jerzy Wenderlich)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Bardzo przepraszam, pani senator. Przepraszam. Ogaszam 2-minutow przerw. Pani senator serdecznie zapraszam do siebie. (Przerwa w posiedzeniu od godz. 14 min 48 do godz. 14 min 51)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Wznawiam posiedzenie. Chciabym jeszcze raz powiedzie, i przystpujemy do rozpatrzenia punktu 2. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych (druk nr 288). Prosz o zabranie gosu pani senator Grayn Sztark w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. Uprzejmie prosz pani senator o przedstawienie tego uzasadnienia.

Senator Grayna Sztark:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Chciaabym przeprosi, ale niestety pomyki si zdarzaj. Mam nadziej, e szybko bdziemy mogli to sprostowa i natychmiast przystpuj do prezentacji projektu ustawy. Jest to projekt dotyczcy zmiany ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do rozstrzy-

12

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Senator Grayna Sztark gnicia Trybunau Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r., ktry stwierdzi niezgodno norm prawnych rekonstruowanych z art. 218 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, art. 98 ust. 1 pkt 1 o raz art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto art. 4 ust. 1 protokou nr 7 do Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci, sporzdzonego w Strasburgu dnia 22 listopada 1984 r., oraz art. 14 ust. 7 Midzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. Sentencja tego wyroku zostaa opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 225, pozycja 1474. Przedmiotem rozstrzygnicia Trybunau Konstytucyjnego o niekonstytucyjnoci, a zarazem o niezgodnoci z wyej wskazanymi przepisami prawa midzynarodowego, jest art. 218 1 ustawy z dnia 6 czerwca o systemie ubezpiecze przez to, e przepisy te dopuszczaj wobec tej samej osoby zycznej za ten sam czyn odpowiedzialno za przestpstwo i dodatkow opat, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 ustawy systemowej, oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 i art. 98 ust. 2 w zwizku z art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy systemowej przez to, e powoane przepisy dopuszczaj wobec tej samej osoby zycznej za ten sam czyn odpowiedzialno za wykroczenie i dodatkow opat, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 wymienionej ustawy. Zaskaronym przepisom zarzucone zostao naruszenie zasady ne bis in idem wywodzonej z art. 2 konstytucji, to jest zasady demokratycznego pastwa prawnego, oraz wyranie sformuowanej w przepisach prawa midzynarodowego, a mianowicie art. 4 ust. 1 protokou nr 7 do Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci oraz art. 14 ust. 7 Midzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Przedmiotowy zarzut postawiono z uwagi na to, e w wietle art. 218 1 Kodeksu karnego i art. 24 ust. 1 ustawy systemowej oraz tego ostatniego przepisu i art. 98 ust. 1 pkt 1, a take art. 98 ust. 2 w zwizku z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej moe doj, po pierwsze, do wymierzenia patnikowi, ktry nie dopeni obowizku opacenia skadek na ubezpieczenie spoeczne lub zdrowotne bd te ewentualnie innych skadek pobieranych przez ZUS czy to przez ich nieopacenie, czy te przez opacenie ich w zanionej wysokoci, sankcji w postaci dodatkowej opaty w wysokoci nie wyszej ni kwota nieopaconych skadek, po drugie za, do wymierzenia takiemu patnikowi kary za przestpstwo lub wykroczenie. Przedstawiony stan rzeczy jest konsekwencj braku normy kolizyjnej, ktra w razie wymierzenia opaty na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy systemowej staaby na przeszkodzie pocigniciu danej osoby do

odpowiedzialnoci karnej albo do odpowiedzialnoci za czyn okrelony w art. 98 ust. 1 pkt 1 lub art. 98 ust. 2 ustawy systemowej lub odwrotnie, w przypadku wymierzenia kary przewidzianej w przepisach prawa karnego uniemoliwiaaby wydanie decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opaty. Rozwaajc powysze argumenty przytoczone w pytaniu prawnym, trybuna przypomnia, e zasada ne bis in idem naley do fundamentalnych zasad prawa karnego i wyraa ona zakaz podwjnego czy wielokrotnego karania lub stosowania rodka represyjnego wobec tej samej osoby zycznej za popenienie tego samego czynu zabronionego. Wielokrotne karanie tej samej osoby za ten sam czyn stanowi bowiem naruszenie zasady proporcjonalnoci reakcji pastwa na naruszanie obowizku prawnego. Jak zostao zaakcentowane w uzasadnieniu wyroku, zarwno wypowiedzi odwoujce si do polskiej ustawy zasadniczej, jak i orzecznictwo uksztatowane na gruncie obowizujcych Polsk umw midzynarodowych przyjmuj szerokie rozumienie omawianej zasady. Obejmuje ona wobec tego wszelkie sytuacje zbiegu odpowiedzialnoci za zachowania prawne sankcjonowane, a wic tak z mocy prawa karnego, jak i z mocy innych przepisw prawa publicznego, w szczeglnoci zatem prawa administracyjnego, jeeli tylko przepisy te przewiduj rodki o charakterze represyjnym. Za taki wanie rodek, zdaniem Trybunau Konstytucyjnego, naley uzna dodatkow opat, ktra moe zosta wymierzona patnikowi zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy systemowej. Celem, ktremu owa opata ma suy, nie jest automatyczne karanie kadego patnika, ktry nie wywiza si w peni z powinnoci opacenia skadek. Jego istota nie polega rwnie na zapewnieniu Funduszowi Ubezpiecze Spoecznych rekompensaty z tytuu strat poniesionych na skutek nieopacenia czy te nienaleytego opacenia skadek, jako e to zadanie maj realizowa odsetki okrelone w art. 23 ust. 1 ustawy systemowej. Opata dodatkowa ma natomiast dyscyplinowa patnika do prawidowego wykonania obowizku pacenia skadek. Chciaabym podkreli, e kierujc si brzmieniem sentencji wyroku z dnia 18 listopada 2010 r. oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje si nowelizacj ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych polegajc na nadaniu nowego brzmienia art. 24 ust. 1. Ze wzgldu na sposb sformuowania sentencji orzeczenia nieodzowne staje si rwnie przywrcenie w systemie jednostek obejmujcych normy karne. Dlatego te projekt ustawy zakada dodanie stosownych przepisw w Kodeksie karnym i ustawie systemowej, przy czym nowe jednostki redakcyjne bd w swej treci w peni odpowiada obowizujcym przepisom art. 218 1 Kodeksu karnego oraz art. 98 ust. 1 i ust. 2 ustawy systemowej. Dodatkowo zachodzi konieczno dostosowania odesa zawartych w art. 218 2 i 3 Kodeksu karnego. Termin wejcia w ycie projekto-

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

13

Senator Grayna Sztark wanej ustawy zosta zsynchronizowany z terminem wskazanym w punkcie 2 sentencji wyroku. Warto w tym miejscu rwnie podnie, i o naruszeniu zasady ne bis in idem przy stosowaniu art. 24 ust. 1 ustawy systemowej i art. 218 1 Kodeksu karnego oraz art. 24 ust. 1 i art. 98 ust. 1 lub art. 98 ust. 2 w zwizku z art. 98 ust. 1 ustawy systemowej moe by mowa tylko wwczas, gdy patnikiem skadek jest osoba zyczna. Chciaabym podkreli, e analogiczn kumulacj sankcji dopuszczay ju w przeszoci przepisy prawa. Dotyczyo to art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym, a nastpnie art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug. Przepisy te reguloway instytucj tzw. dodatkowego zobowizania podatkowego, ustalanego niezalenie od moliwoci rwnolegego pocignicia podatnika do odpowiedzialnoci karnoskarbowej za ten sam czyn. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 1998 r., a nastpnie wyrokiem z 4 wrzenia 2007 r. sd konstytucyjny obali domniemanie konstytucyjnoci wymienionych regulacji, co doprowadzio do nadania nowego ksztatu wspomnianej instytucji dodatkowego zobowizania podatkowego. Z dniem 1 grudnia 2008 r. uchylone zostay m.in. przepisy art. 109 ust. 48 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug. Z kolei przepis art. 111 ust. 2 teje ustawy uzyska nowe brzmienie, uwzgldniajce stanowisko trybunau w tej sprawie. Zasadne jest wobec tego skorzystanie z konstrukcji prawnej zastosowanej w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, albowiem postanowienie zawarte w zdaniu drugim art. 111 ust. 2 przedmiotowego aktu normatywnego wycza wprost moliwo podwjnego karania podatnikw bdcych osobami zycznymi. Proponowane rozwizanie sprowadzajce si do wprowadzenia w art. 24 ust. 1 ustawy systemowej zastrzeenia, z ktrego to wynika bdzie, e podleganie odpowiedzialnoci za przestpstwo lub wykroczenie stanowi negatywn przesank dla wymierzenia dodatkowej opaty, zrealizuje w zupenoci wskazania pynce z rozstrzygnicia Trybunau Konstytucyjnego. System prawa zostanie w ten sposb dostosowany do standardw konstytucyjnych oraz wymogw statuowanych przepisami prawa midzynarodowego, a jednoczenie ZUS nie zostanie cakowicie pozbawiony instrumentu dyscyplinujcego, jakim jest dodatkowa opata. W wypadku jednostek organizacyjnych, ktrym przysuguje przymiot patnika skadek, zakad nadal przecie bdzie mg wymierza tego typu sankcje, natomiast w odniesieniu do osb zycznych nadal funkcjonowa bd przepisy przewidujce szeroko rozumian odpowiedzialno karn. Rol ZUS bdzie przy tym takie stosowanie zmienionego art. 24 ust. 1 ustawy systemowej, aby osobie zycznej nie zostaa wymierzona dodatkowa opata, jeeli moe

ona zosta pocignita do odpowiedzialnoci za popenienie czynu zabronionego. W analizowanej sytuacji ZUS winien zatem odstpi od wymierzenia dodatkowej opaty i zoy zawiadomienie w trybie art. 304 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego, wzgldnie wystpi z wnioskiem o ukaranie stosownie do art. 17 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia w zwizku z art. 66 ust. 4 ustawy systemowej. Dzikuj bardzo, panie marszaku, i zwracam si do Wysokiej Izby o przyjcie powyszego projektu ustawy bez poprawek i przekazanie do dalszego procedowania. Jeszcze raz, panie marszaku, przepraszam za zaistnia pomyk. Zdarza si. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Zdarza si. Dzikuj serdecznie, pani senator. Sejm ustali, e w dyskusji nad tym punktem porzdku dziennego wysucha 5-minutowych owiadcze w imieniu klubw. Otwieram dyskusj. Jako pierwsza gos zabierze pani pose Izabela Katarzyna Mrzygocka, Platforma Obywatelska.

Pose Izabela Katarzyna Mrzygocka:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawi opini o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. Projekt zawarty jest w druku sejmowym nr 288. Projektowana ustawa stanowi w zakresie swojej regulacji wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego. Senacki projekt ustawy wprowadza zmiany do rozdziau XXVIII ustawy Kodeks karny, tj. rozdziau Przestpstwa przeciwko prawom osb wykonujcych prac zarobkow, oraz do ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych. Nowelizacja wyej wymienionych ustaw wynika z rozstrzygnicia Trybunau Konstytucyjnego, ktre zostao wydane w dniu 18 listopada 2010 r. Przedmiotem orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego byo stwierdzenie o niezgodnoci przepisw art. 218 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. Artykuy te, dopuszczajc wobec tej samej osoby zycznej, notabene za ten sam czyn, odpowiedzialno za przestpstwo oraz dodatkow opat, s niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z zasad demokratycznego pastwa prawnego.

14

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Izabela Katarzyna Mrzygocka Ponadto przepisy te wykazuj niezgodno z art. 4 ust. 1 protokou nr 7 do Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci oraz z art. 14 ust. 7 Midzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Niekonstytucyjno zarzucono rwnie art. 98 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zwizku z art. 24 ust. 1 ustawy systemowej, tj. ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. W wietle wyej wymienionych artykuw Kodeksu karnego i ustawy systemowej patnik, ktry nie opaci skadek pobieranych przez ZUS w naleytej wysokoci, podlega podwjnej sankcji: po pierwsze, w postaci dodatkowej opaty w wysokoci nie wyszej ni kwota nieopaconych skadek, po drugie za, karze za przestpstwo lub wykroczenie. Stanowi to tym samym naruszenie fundamentalnej zasady prawa karnego: ne bis in idem, tj.: nie dwa razy w tej samej sprawie, wedug ktrej nie mona orzeka dwa razy w tym samym przedmiocie postpowania przeciw temu samemu oskaronemu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak normy kolizyjnej, ktra pozwalaaby na werykacj wymiaru kary. I tak w przypadku wymierzenia opaty na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy systemowej norma kolizyjna uniemoliwiaaby pocignicie danej osoby do odpowiedzialnoci karnej albo do odpowiedzialnoci za czyn okrelony w art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 98 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. I odwrotnie, wymierzenie kary na podstawie Kodeksu karnego wykluczaoby sankcj w postaci dodatkowej opaty. Wysoka Izbo! Naley podkreli, e tego typu zbiegi odpowiedzialnoci o charakterze represyjnym stanowi naruszenie zasady proporcjonalnoci reakcji pastwa demokratycznego. Przywoane rodki karne, tj. dodatkowa opata i kara za przestpstwo lub za wykroczenie, speniaj zaoony dyscyplinujcy charakter, ale ponadto tworz cznie kumulacj sankcji, ignorujc zasad ne bis in idem. Pragn zaakcentowa, e o pogwaceniu tej zasady moe by mowa tylko wwczas, gdy patnikiem skadek jest osoba zyczna. Uwzgldniajc stanowisko Trybunau Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. w przedmiotowym zakresie, projekt ustawy przewiduje rekonstrukcj dotychczasowych regulacji karnych, tak aby wadliw konstrukcj prawn zastpi mechanizmem zgodnym z normami konstytucyjnymi oraz prawno-midzynarodowymi. Nowelizacja polega na nadaniu nowego brzmienia art. 24 ust. 1 ustawy systemowej, dodaniu stosownych przepisw w Kodeksie karnym i w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych oraz dostosowaniu odesa zawartych w art. 218 Kodeksu karnego. Proponowana zmiana art. 24 ust. 1 ustawy systemowej wyklucza moliwo kumulacji sankcji wobec osoby zycznej, tj. wymierzania dodatkowej opaty w przy-

padku, gdy za ten sam czyn orzeczono ju odpowiedzialno za przestpstwo lub za wykroczenie. Zastrzeenie zawarte w nowym... (Dzwonek) Jeszcze sekundk, panie marszaku. Dzikuj. Zastrzeenie zawarte w nowym ksztacie art. 24 ust. 1 pozwoli zatem na wypenienie wymogw konstytucyjnych, a ponadto zaproponowane rozwizanie zapewni ZUS moliwo nakadania dodatkowej opaty, ktra bdzie miaa na celu dyscyplinowanie patnika do prawidowego wykonywania obowizku pacenia skadek. Przy tym naley pamita, e zakad musi odstpi od wymierzania dodatkowej opaty, jeli osoba zyczna zostaa ju pocignita do odpowiedzialnoci za popenienie czynu zabronionego. Celem ustawy jest zagwarantowanie konstytucyjnoci zapisw ustawy Kodeks karny oraz ustawy systemowej oraz zgodnoci z przepisami prawa midzynarodowego, a tym samym utrzymanie w systemie prawa karnego normy pozwalajcej na penalizowanie czynu skierowanego przeciwko prawom pracownika wynikajcym ze stosunku pracy, tj. zabezpieczenie rzetelnego wywizywania si przez patnikw z obowizku opacania skadek. Klub parlamentarny, w imieniu ktrego mam zaszczyt wystpi, popiera przyjcie projektu zmiany ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych i wnosi o skierowanie go do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodykacjach. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. O zabranie gosu prosz pana posa Stanisawa Szweda, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Stanisaw Szwed:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo dotyczce zmiany ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych przygotowanej przez Senat. Nowelizacja ustawy wynika z wyroku Trybunau Konstytucyjnego z 18 listopada 2010 r., ktry orzek, e nie mona tej samej osoby zycznej za ten sam czyn podwjnie kara. Trybuna Konstytucyjny stwierdzi naruszenie art. 2 konstytucji, tj. zasady demokratycznego pastwa prawnego i zasady sprawiedliwoci spoecznej, jak rwnie naruszenie przepisw Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci. Niestety po raz kolejny rozpatrujemy wyrok Trybunau Konstytucyjnego w ostatniej chwili, mimo e by wyznaczony 18-miesiczny okres wprowadzenia zmian. Rzd nie zdy przedstawi propozycji zmian i zrobi to Senat. Dzisiaj musimy szybko procedowa, aby ustawa wesza w ycie z dniem 31 maja 2012 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

15

Pose Stanisaw Szwed Dotychczasowe przepisy stanowiy, e przedsibiorca, ktry nie paci skadek na ubezpieczenie spoeczne, moe by podwjnie ukarany przez ZUS, ktry mg wymierzy opat dodatkow, a take mg by skazany za przestpstwo lub wykroczenie. Opata dodatkowa wymierzana niesumiennemu przedsibiorcy wynosia 100% kwoty skadek nieopaconych w terminie i miaa suy przede wszystkim temu, aby dyscyplinowa takich przedsibiorcw, ktrzy wiadomie nie opacaj skadek w terminie. Inaczej powinien by traktowany przedsibiorca, ktry systematycznie opaca skadki i incydentalnie, z przyczyn wynikajcych np. z trudnoci nansowych, nie opaci w terminie skadek, a inaczej taki, ktry ma dobr sytuacj materialn, a mimo tego prbuje oszukiwa Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Z uzasadnienia wynika, e w 2010 r. ZUS wyda na podstawie przepisw art. 24 ustawy emerytalnej ponad 11 tys. decyzji wymierzajcych dodatkowe opaty na kwot 11 700 tys. z, za w zwizku z popenieniem wykroczenia z art. 98 zoy 9250 wnioskw, z czego sdy w 7338 przypadkach orzeky win i wymierzyy kar grzywny na sum ponad 5200 tys. z. Z kolei za popenienie przestpstwa z art. 218 Kodeksu karnego sdy wyday 88 wyrokw skazujcych, zasdzajc na rzecz ZUS-u kwot 4100 tys. z. Jednoczenie ZUS zapewni, e zmiana przepisw nie spowoduje uszczerbku nansowego ZUS-u, poniewa jak dotd stosowana bya zazwyczaj tylko jedna sankcja: bd to karna, bd to administracyjna. Zmiana, ktr proponuje nowelizacja, dotyczy przede wszystkim art. 24 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych i zmierza do tego, aby w stosunku do osb zycznych, ktre za ten sam czyn ponosz odpowiedzialno za przestpstwo lub za wykroczenie, nie wymierza dodatkowej opaty. Trudno nie zgodzi si z sentencj wyroku Trybunau Konstytucyjnego, jednak trzeba wyranie powiedzie, e to na Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych bdzie spoczywa obowizek takiego realizowania tego przepisu, aby w stosunku do tych, ktrzy wiadomie oszukuj, stosowa takie rodki, aby nikt nie myla, e po zmianie ustawy mona nie paci skadek, z drugiej za strony tak stosowa prawo, aby nie doprowadza do upadku czy likwidacji rmy tylko za to, e kto jednorazowo spni si z opaceniem skadek, a takich przypadkw jest niestety coraz wicej. Ta nowelizacja nie rozwizuje tego problemu, ale warto si nad tym zastanowi, tak aby Zakad Ubezpiecze Spoecznych nie by tylko instytucj opresyjn w stosunku do patnikw skadek, ale w sytuacjach trudnych mg pomc przedsibiorcom. Klub Prawo i Sprawiedliwo, uznajc decyzj Trybunau Konstytucyjnego i potrzeb dostosowania przepisw ustawy do wyroku, jest za skierowaniem projektu do dalszych prac w Nadzwyczajnej Komisji kodykacyjnej. Dzikuj.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. O zabranie gosu prosz pana marszaka Jzefa Zycha, Polskie Stronnictwo Ludowe. Przepraszam bardzo, panie marszaku wczeniej gos zabierze pani pose Zoa Popioek z Ruchu Palikota.

Pose Zoa Popioek:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Ja tak krtko, poniewa wikszo przedmwcw szczegowo omwia problem. W imieniu klubu Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawi opini klubu w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, zawartego w druku nr 288. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do rozstrzygnicia Trybunau Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt P 29/09, stwierdzajcego niezgodno norm prawnych art. 218 1 Kodeksu karnego i art. 98 ust. 1 pkt 1 i art. 98 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych z powodu tego, e przepisy te dopuszczaj wobec tej samej osoby zycznej, za ten sam czyn, odpowiedzialno za przestpstwo i dodatkow opat i odpowiednio odpowiedzialno za wykroczenie i dodatkow opat. Zaskaronym przepisom zarzucone zostao naruszenie zasady ne bis in idem, wywodzcej si z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada zawierajca zakaz podwjnego karania tej samej osoby za ten sam czyn naley do fundamentalnych zasad prawa karnego. Szkoda tylko, e w tak wadliwym brzmieniu wskazane przepisy tak dugo funkcjonoway. Od wyroku Trybunau Konstytucyjnego upyno ponad 1,5 roku. Proponowane rozwizania s naszym zdaniem poprawne legislacyjnie i eliminuj wadliwo wzmiankowanych przepisw. Oczywiste wic jest, e klub Ruch Palikota pozytywnie opiniuje przedoony przez Senat projekt ustawy i wnosi o skierowanie go do prac w komisji. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj. Zapraszam pana marszaka Jzefa Zycha, Polskie Stronnictwo Ludowe.

Pose Jzef Zych:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa

16

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Jzef Zych Ludowego po zapoznaniu si z projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych owiadcza, i popiera projektowane rozwizania. W zasadzie mona by powiedzie, e skoro s one zgodne z orzeczeniem Trybunau Konstytucyjnego, logiczne, potrzebne, to jest to wystarczajce do ich przyjcia. Niemniej w imieniu klubu chciabym zwrci uwag na dwa zagadnienia, ktre tu wystpuj: pierwszym jest problem proceduralny, drugim problem ju czysto merytoryczny. Kiedy obserwujemy proces legislacyjny w Sejmie, a take przygotowanie na szczeblu rzdowym, to trzeba powiedzie, e w ostatnich co najmniej 10 latach nie spotkaem takiego projektu ustawy, w przypadku ktrego powoywano by si na zasady prawa. I gdybymy przeprowadzili ankiet i zapytali, jak rol w tworzeniu prawa odgrywaj zasady prawne, to pewnie byyby zasadnicze kopoty w odpowiedzi na to pytanie. A przecie jedn z kluczowych zasad, na ktr Trybuna Konstytucyjny wielokrotnie zwraca uwag, jest zasada tworzenia prawa w sposb przyzwoity zasada przyzwoitego tworzenia prawa. A wic jeeli przy tworzeniu prawa narusza si inne zasady, to oczywicie jest to naruszenie nie tylko jednej zasady, ale wielu zasad. Myl, e cay problem rozpocz si od studiw, wtedy kiedy zlikwidowano jzyk aciski jako obowizujcy wanie w nauce prawa rzymskiego, prawa cywilnego i nie tylko. Dzisiaj, cytujc niektre zasady, gdybymy zapytali, co one praktycznie oznaczaj, to wielu prawnikw miaoby kopoty z odpowiedzi na to pytanie. Sdz zatem, e projekty ustaw, ktre wpywaj do Sejmu, powinny by badane take z punktu widzenia zasad prawa, gdy jeeli te zasady s naruszane, to widzimy, jakie s konsekwencje. I problem merytoryczny. Oczywicie, jeli chodzi o te przepisy, ktre wprowadza si w ustawie Kodeks karny, a dotycz one wanie naruszania prawa, to trzeba powiedzie, e s to zasady i rozwizania suszne, poza niektrymi kwestiami, na przykad 1a: Kto, wykonujc czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spoecznych, zoliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikajce ze stosunku pracy itd. Ot o ile uporczywo jest wielokrotnie okrelona, wystpuje w orzecznictwie Sdu Najwyszego i mona atwo powiedzie, o co chodzi, o tyle okrelenie zoliwie jest ju bardzo trudnym zagadnieniem, trzeba to udowodni, szczeglnie jeeli chodzi o stosunki pracy. Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodykacjach. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. O zabranie gosu uprzejmie prosz pani pose Magorzat Seku-Szmajdzisk, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Magorzata Sekua-Szmajdziska:


Dzikuj. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragn przedstawi nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych (druk nr 288). Niniejszy projekt stanowi wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego stwierdzajcego niezgodno norm prawnych zawartych w art. 218 1 Kodeksu karnego oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych z art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 protokou nr 7 do Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci oraz art. 14 ust. 7 Midzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przez to, e dopuszczaj wobec tej samej osoby zycznej moliwo wymierzenia dodatkowej opaty, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, w przypadku gdy za ten sam czyn ponosi ona odpowiedzialno za przestpstwo lub za wykroczenie. Przede wszystkim naley zwrci uwag na to, e Trybuna Konstytucyjny wskaza na zasad ne bis in idem oznaczajc, i nie mona skazywa powtrnie za ten sam czyn jako na fundamentaln zasad prawa karnego, bowiem podwjne karanie tej samej osoby za ten sam czyn narusza, jak okreli to trybuna, zasad proporcjonalnoci reakcji pastwa na naruszenie obowizku prawnego. Co bardzo istotne, wymieniona wyej zasada obejmuje wszelkie sytuacje zbiegu odpowiedzialnoci za zachowania prawnie sankcjonowane, a wic tak z mocy prawa karnego, jak i innych przepisw, jeli tylko przewiduj one rodki o charakterze represyjnym. Tak si wanie dzieje w sytuacji, gdy stosowana jest wobec osoby zycznej dodatkowa opata z tytuu nieopacenia lub opacenia w zanionej wysokoci skadek na ubezpieczenie spoeczne lub zdrowotne bd innych skadek pobieranych przez ZUS obok kary za przestpstwo z art. 218 1 K.k. lub kary za wykroczenie okrelone w art. 98 ust. 1 lub art. 98 ust. 2 w zwizku z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej. Proponowane rozwizanie sprowadza si do wprowadzenia w art. 24 ust. 1 ustawy systemowej zastrzeenia, z ktrego wynika, e podleganie odpowiedzialnoci za przestpstwo lub wykroczenie stanowi negatywn przesank do wymierzenia dodatkowej opaty. Jednoczenie ZUS nie zostanie pozbawiony

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

17

Pose Magorzata Sekua-Szmajdziska instrumentu dyscyplinujcego, jakim jest dodatkowa opata, poniewa bdzie on mg nadal stosowa te sankcje w stosunku do jednostek organizacyjnych, ktrym przysuguje przymiot patnika skadek. Reasumujc, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej akceptuje proponowane zmiany. Zwraca jedynie uwag na zastrzeenie, jakie pojawio si w opinii prawnej biura analiz, dotyczce interpretacji zwrotu: ponosz odpowiedzialno. W zwizku z powyszym Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada si za przekazaniem projektu do prac w komisji. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo, pani pose. O zabranie gosu uprzejmie prosz pana posa Andrzeja Dbrowskiego, Klub Parlamentarny Solidarna Polska.

Pose Andrzej Dbrowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawi nasze stanowisko dotyczce projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do rozstrzygnicia Trybunau Konstytucyjnego, wydanego w dniu 18 listopada 2010 r., stwierdzajcego niezgodno norm prawnych rekonstruowanych z art. 218 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto art. 4 ust. 1 protokou nr 7 do Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci, sporzdzonego w Strasburgu dnia 22 listopada 1984 r., oraz art. 14 ust. 7 Midzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. Trybuna Konstytucyjny orzek o niekonstytucyjnoci, a zarazem o niezgodnoci z wyej wskazanymi przepisami prawa midzynarodowego: art. 218 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., art. 98 ust. 1 pkt 1 i art. 98 ust. 2 w zwizku z art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy systemowej przez to, e powoane przepisy dopuszczaj wobec tej samej osoby zycznej za ten sam czyn odpowiedzialno za wykroczenie i dodatkow opat, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 wymienionej ustawy. Zaskaronym przepisom zarzucone zostao naruszenie zasady ne bis in idem, wywodzonej z art. 2 konstytucji (zasada demokratycznego pastwa prawnego) oraz wyranie sformuowanej w przepisach prawa midzynarodowego, a mianowicie: art. 4 ust. 1

Protokou nr 7 do Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci oraz art. 14 ust. 7 Midzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Rozwaajc argumenty przytoczone w pytaniu prawnym, trybuna przypomnia, e zasada ne bis in idem naley do fundamentalnych zasad prawa karnego. Wyraa ona zakaz podwjnego (wielokrotnego) karania (stosowania rodka represyjnego) tej samej osoby zycznej za popenienie tego samego czynu zabronionego. Podwjne (wielokrotne) karanie tej samej osoby za ten sam czyn stanowi bowiem naruszenie zasady proporcjonalnoci reakcji pastwa na naruszenie obowizku prawnego. Jak zaakcentowane zostao przy tym w uzasadnieniu wyroku, zarwno wypowiedzi odwoujce si do polskiej ustawy zasadniczej, jak i orzecznictwo uksztatowane na gruncie obowizujcych Polsk umw midzynarodowych przyjmuj szerokie rozumienie omawianej zasady. Obejmuje ona wobec tego wszelkie sytuacje zbiegu odpowiedzialnoci za zachowania prawnie sankcjonowane, a wic tak z mocy prawa karnego, jak i z mocy innych przepisw prawa publicznego, w szczeglnoci prawa administracyjnego, jeeli tylko przepisy te przewiduj rodki o charakterze represyjnym. Za taki wanie rodek zdaniem Trybunau Konstytucyjnego naley uzna dodatkow opat, ktra moe zosta wymierzona podatnikowi skadek zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy systemowej. Majc na uwadze konieczno wykonania orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego, Klub Parlamentarny Solidarna Polska uznaje wyrok Trybunau Konstytucyjnego i wnosi o dalsze procedowanie na projektem ustawy. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Czy kto chciaby zapisa si jeszcze do zadania pytania? Nie widz. Zamykam list. Czas na zadanie pytania 1,5 minuty. Pierwszy pytanie zadawa bdzie pan pose Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Marek Ast:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Moje pytanie do wnioskodawcw: w uzasadnieniu do projektu ustawy w punkcie dotyczcym konsultacji jest informacja, e uwagi do projektu zgosiy i prokuratura, i Zakad Ubezpiecze Spoecznych, natomiast nie wiemy, jakie to byy uwagi przychylne i pozytywne czy wrcz przeciwnie. Chciabym si dowiedzie, jakie to byy uwagi.

18

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Marek Ast Rzecz dotyczy regulacji, ktra wkracza w sprawy pracownicze, amanie praw pracowniczych. Natomiast znowu jeeli chodzi o konsultacje, nie ma tam mowy o konsultacji projektu ze zwizkami zawodowymi. Chciabym wiedzie, czy takie byy. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Pytanie zadawa bdzie pan pose Stanisaw Szwed, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Stanisaw Szwed:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra. Pan minister jest jednoczenie przewodniczcym Rady Nadzorczej ZUS. Pytanie moje wynika z programu Sprawa dla reportera, gdzie by omwiony przypadek przedsibiorcy z Rawy, pani Iwony wietlik, ktra prowadzia zakad szycia odziey, zatrudniaa do 90 osb i w pewnym momencie zalegaa z wpatami na Fundusz Ubezpiecze Spoecznych. Obroty rmy byy wielomilionowe, kwota wynosia niespena 190 tys. z. Pani wystpowaa do ZUS z prob o rozratowanie, niestety ZUS tego wniosku nie uwzgldni, zgosi wniosek o upado, sd t spraw rwnie podobnie potraktowa i zakad upad. Mijaj dwa lata od upadoci. Zakad Ubezpiecze Spoecznych nie uzyska ani zotwki z likwidacji rmy, prowadzonej upadoci. Tak naprawd jedynym, ktry zarobi na tym, by syndyk niestety. Dzisiaj nie ma rmy, nie ma miejsc pracy, nie ma podatkw, nie ma skadek do ZUS. ZUS te, tak jak powiedziaem, z tego nie ma adnej korzyci. Takich przypadkw mona by byo podawa wicej. Pytanie do pana ministra: Czy jednak nie naleaoby przygotowa takich zmian w ustawie, eby (Dzwonek) da moliwo ustawow w takich sytuacjach, eby jednak bya czy to moliwo wprowadzenia spacania tego w formie rat, czy jaka inna moliwo? Wydaje si, e absurdalnie na tym przykadzie jest tak, e Zakad Ubezpiecze Spoecznych w sposb bezwzgldny respektuje prawo, doprowadzajc do likwidacji miejsc pracy i do upadoci rmy. Dzikuj.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Pytanie zadawa bdzie pan pose Jerzy Kozdro, Platforma Obywatelska.

Pose Jerzy Kozdro:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Odnosz wraenie, analizujc ten projekt, e postpimy w myl zasady: zamieni stryjek siekierk na kijek. Chciabym si konkretnie odnie do art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. Z tego przepisu, z tego wyroku Trybunau Konstytucyjnego wynika jedna zasada, kierowana do organw stosujcych prawo: nie wolno za ten sam czyn tej samej osoby dwukrotnie, ani wicej razy, kara. Natomiast z tego przepisu wynika to, e nam si cay system rozjeda w zakresie karania. Prosz zwrci uwag, mwi si tak, e w stosunku do osb zycznych, ktre uchylaj si od pacenia skadek, ktre za ten sam czyn ponosz odpowiedzialno karn lub za wykroczenie, nie stosuje si, nie wymierza si opaty dodatkowej. Ponosz odpowiedzialno, co oznacza to okrelenie? Potencjalnie. A wic to nie s przesanki negatywne procesowe nie wszczynam postpowania, a wszczte umarzam chodzi o przesanki negatywne umorzenia. Mwi si: te, ktre ponosz. I co z tego bdzie, jeeli one ponosz odpowiedzialno? W tej sytuacji w obecnie obowizujcym systemie prawnym adnej opaty dodatkowej nie moglibymy wymierzy, poniewa (Dzwonek) za uchylanie si od pacenia skadek wszystkie osoby ponosz odpowiedzialno karn. W zwizku z tym trzeba by uchyli ten przepis dotyczcy opat dodatkowych. Dlatego mam pytanie do rzdu... Panie marszaku, jeeli mog jeszcze skoczy...

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Jako ostatni pytanie zadawa bdzie pan pose Jarosaw Pita z Platformy Obywatelskiej. Bardzo prosz.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Bardzo prosz, tak.

Pose Jarosaw Pita:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Po orzeczeniu Trybunau Konstytucyjnego istnia spr pomidzy Pastwow Inspekcj Pracy a prokuratur w zakresie funkcjonowania art. 218. Porusza t kwesti budowy normy prawnej pan marszaek Zych. Ale pytanie moje zmierza do zupenie innej kwestii do kwestii konsultacji. Wrd wielu

Pose Jerzy Kozdro:


...czy nie widzi tutaj niespjnoci tej regulacji. Bo moemy pogorszy sytuacj, jeeli chodzi o t, jaka w ogle jest. (Oklaski)

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

19

Pose Jarosaw Pita podmiotw, organw, urzdw, z ktrymi by konsultowany ten projekt, brakuje mi Pastwowej Inspekcji Pracy. Akurat Pastwowa Inspekcja Pracy jest tym urzdem, ktry najczciej korzysta z art. 218. Moje pytanie brzmi: Dlaczego pominito w tym zakresie Pastwow Inspekcj Pracy, ktra moliwe, e na tym etapie wyeliminowaaby t nieszczliw zbitk sw zoliwie i uporczywie, jaka nastpia w art. 218? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Teraz po tym, jak lista posw zapisanych do gosu zostaa wyczerpana poprosibym podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej pana ministra Marka Buciora o odniesienie si do debaty i udzielenie odpowiedzi na pytania.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej Marek Bucior:


Panie Marszaku! Panie i Panowie Posowie! Pani Senator! Nie bd ponownie odnosi si do istoty wystpienia, przedoenia, poniewa zostao to zreferowane do szczegowo i kilkukrotnie, wic nie ma to ju w tej chwili wikszego sensu, ale chc podkreli, e Trybuna Konstytucyjny w swoim wywodzie w ramach wydawanego wyroku wyranie zaakcentowa, e eliminujc niekonstytucyjny mechanizm podwjnego karania, ustawodawca powinien mie te na uwadze konieczno zapewnienia odpowiednich sankcji gwarantujcych rzetelne wywizywanie si przez patnikw z obowizku opacenia skadek. Wane jest, eby rzeczywicie w ramach nowelizacji nie wyrugowa tych moliwoci, ktre istniej. Tak te rozumiem pytanie pana posa Kozdronia, ktry to wyranie wskazuje. Trybuna Konstytucyjny nie powiedzia, e te poszczeglne sankcje s niewaciwe, tylko ich kumulacja jest niemoliwa. Gdyby wic poszczeglne sankcje istniay z osobna, to nie byoby jakiego tutaj zastrzeenia ze strony Trybunau Konstytucyjnego. To zastrzeenie dotyczy sytuacji, w ktrej w tej samej sprawie karze si podwjnie. Tak wic naley dokona takiej nowelizacji z jednej strony ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, a z drugiej strony Kodeksu karnego, aby nie dopuci do podwjnego karania. Propozycja Senatu de facto ruguje opat dodatkow w stosunku do patnikw skadek bdcych osobami zycznymi i to jest, jeli chodzi o Rad Ministrw, pewien szkopu, ktry dostrzegamy. Oprcz tego, e prace nad przygotowaniem projektu trway w Senacie, jednoczenie trway one

rwnie po stronie rzdowej i 17 kwietnia tego roku zosta przyjty projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz ustawy Kodeks karny. To przedoenie jest z kolei przedoeniem rzdowym, ktre powinno ju wpyn do Sejmu. My, podobnie jak Senat, staralimy si znale jaki pierwowzr, ktry umoliwiby rozwizanie tego dylematu, eby faktycznie nie kara podwjnie za ten sam czyn. Z tym e w odrnieniu od Senatu poszlimy troch inn ciek i uznalimy, e naley oprze si na rozwizaniu, ktre ju funkcjonuje, a ktre wynika z ustawy o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny nansw publicznych. Proponujemy wic wprowadzenie mechanizmu, ktry umoliwi w przypadku prawomocnego skazania za przestpstwo okrelone w art. 218 1a Kodeksu karnego lub wykroczenie z art. 98 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych to, abymy mogli uchyli decyzj o naoeniu opaty dodatkowej i co z tym jest zwizane, zwrot uiszczonej opaty. Tak wic nasza propozycja, z ktr bdziemy wystpowali w ramach prac komisji, jeeli projekt zostanie skierowany do prac komisji, a jak rozumiem, po wystpieniach klubowych to nastpi, bdzie wanie zmierzaa w tym kierunku. Bdziemy to omawia szczegowo podczas prac w komisji. W zwizku z tym nie bd teraz tego rozwija, omawia szerzej, ale rozumiem te, e wychodzi to naprzeciw wnioskowi pana posa Kozdronia. Tak wic rzd bardzo docenia wystpienie Senatu i jedynie chcielibymy w ramach tej nowelizacji Kodeksu karnego i ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych dokona drobnej modykacji i tu liczymy rwnie na przychylno pani senator sprawozdawcy z prac Senatu, jak rwnie na przychylno posw. Waciwie z pyta kierowanych pod adresem rzdu pozostao jeszcze pytanie pana posa Stanisawa Szweda, ktry wskazuje konkretn jednostkow spraw. Poniewa jest to jednostkowa sprawa, to wystpimy do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o przedstawienie konkretnych informacji, jak to faktycznie wygldao, bo rzeczywicie trzeba t spraw przeledzi. Ale rozumiem, e na tle tej jednostkowej sprawy pan senator tak naprawd zadaje pytanie... Przepraszam, panie pole. Pan pose zadaje pytanie dotyczce art. 29 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych i, co za tym idzie, modykacji zwizanych z tym artykuem, ktre s z kolei projektowane w przedoeniu poselskim Prawa i Sprawiedliwoci. I pan pose zadaje pytanie, jakie bdzie stanowisko rzdu. Obecnie trwaj przygotowania do przyjcia tego stanowiska i jak tylko bdzie ono gotowe i zostanie przyjte przez Rad Ministrw, zostanie ono przekazane do Sejmu, a nastpnie procedowane w trakcie prac parlamentarnych nad tym punktem. Dzikuj bardzo.

20

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo panu ministrowi. Czy pani senator chciaaby si odnie do debaty jako przedstawicielka wnioskodawcw?

Senator Andrzej Matusiewicz:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przedstawi Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego. Jest to inicjatywa ustawodawcza Senatu, tzw. inicjatywa powyrokowa. Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 18 padziernika 2011 r. stwierdzajcego niezgodno art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ktry, jak wiadomo, mwi o prawie dostpu do sdu. Trybuna Konstytucyjny orzek, e art. 632 pkt 2 ustawy Kodeks postpowania karnego w zakresie, w jakim w razie umorzenia postpowania karnego z powodu mierci oskaronego uniemoliwia zasdzenie na rzecz pokrzywdzonego i oskaryciela posikowego nalenoci z tytuu udziau w tym postpowaniu adwokata bd radcy prawnego ustanowionego w charakterze penomocnika, narusza standardy wywodzone z art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej. Przepis art. 632 pkt 2 K.p.k. wyraa zasad rozdziau kosztw procesu w sprawach z oskarenia publicznego w wypadku uniewinnienia oskaronego lub umorzenia postpowania. Zgodnie z jego treci we wskazanych sytuacjach koszty procesu obciaj Skarb Pastwa, co nie dotyczy jednak nalenoci z tytuu udziau adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze penomocnika przez okrelone osoby, w tym pokrzywdzonego lub oskaryciela posikowego, jak rwnie kosztw poniesionych przez oskaronego z tytuu obrony, jeeli on sam skierowa przeciwko sobie podejrzenie popenienia czynu zabronionego. Jak wynika z powyszego, art. 632 pkt 2 K.p.k. nie rnicuje na przykad podstaw umorzenia postpowania ani te nie uzalenia sposobu rozstrzygnicia o kosztach procesu od tego, czy do umorzenia postpowania doszo z przyczyn lecych po stronie tych podmiotw, ktre korzystay z profesjonalnej pomocy prawnej i ktre ostatecznie zostan obcione jej kosztami. Wprawdzie w myl art. 632a K.p.k. w wyjtkowych przypadkach sd moe orzec, e wobec umorzenia postpowania koszty procesu ponosi oskarony w caoci lub w czci, chociaby wanie w zakresie odpowiadajcym wydatkom pokrzywdzonego czy oskaryciela posikowego, niemniej wedle uksztatowanego orzecznictwa sdw powszechnych oraz Sdu Najwyszego do naoenia na niego obowizku zwrotu przedmiotowych kosztw moe doj wycznie wtedy, gdy umorzenie postpowania byo nastpstwem okolicznoci od niego zalenych. Badajc zarzuty sformuowane w skardze konstytucyjnej, Trybuna Konstytucyjny przypomnia, e uregulowania dotykajce problematyki kosztw postpowania mieszcz si w tzw. prawie do sdu. W do-

Senator Grayna Sztark:


Panie Marszaku! Szanowni Pastwo! Pytanie dwch posw dotyczyo w zasadzie sposobu konsultacji, tego, dlaczego w jednym przypadku nie byo bodaje konsultacji ze zwizkami zawodowymi. Chciaabym odpowiedzie w ten sposb. Ta sprawa wrcia do nas po dyskontynuacji i nabraa przyspieszenia w zwizku z tym, e ju mija termin tutaj si chyba zgodzimy z panem ministrem w ktrym musimy przyj t ustaw. Oczywicie nie zwalnia nas to z dotychczas obowizujcej formuy konsultacji. W zwizku z tym chciaabym jest to w przedstawionych propozycjach, m.in. Senat rwnie przychyla si do tego eby ta ustawa traa w trybie szybkim do Komisji Nadzwyczajnej, mianowicie komisji kodykacyjnej. W zwizku z tym mam nadziej po przyjciu tych wszystkich propozycji i rzdowych, i podmiotw, do ktrych byy kierowane konsultacje na wypracowanie jednego spjnego i dobrego projektu ustawy. Wiem, e nie odpowiadam wprost, panie pole, ale mam nadziej, e w dniu dzisiejszym ju zostao ogoszone posiedzenie tej komisji. Licz na to, e po tym wszystkim bdziemy mogli przedstawi jednolity projekt ustawy. Panie marszaku, tyle bym miaa do zaproponowania. Jeeli byy jeszcze jakie pytania, na ktre nie odpowiedziaam, to mam nadziej, e dzisiaj rwnie bd moga wyjani te wtpliwoci. Dzikuj licznie.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo, pani senator. Zamykam dyskusj. Marszaek Sejmu, na podstawie art. 87 ust. 2 w zwizku z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu, kieruje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, zawarty w druku nr 288, do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodykacjach w celu rozpatrzenia. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 3. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego (druk nr 289). Prosz o zabranie gosu pana senatora Andrzeja Matusiewicza w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

21

Senator Andrzej Matusiewicz tychczasowych wypowiedziach sd konstytucyjny niejednokrotnie akcentowa, i pord czynnikw ograniczajcych ww. gwarancj mog znajdowa si rwnie bariery ekonomiczne, w szczeglnoci majce posta wygrowanych opat bd wydatkw, ktrych pokrycie warunkuje wszczcie oraz prowadzenie postpowania sdowego. Ponadto limitujcy efekt mog mie takie same reguy ostatecznego podziau kosztw midzy stronami postpowania, gdy to one decyduj o tym, czy ryzyko ekonomiczne zaangaowania w spr sdowy nie bdzie nadmierne. Co wicej, zdaniem Trybunau Konstytucyjnego dla uznania danego sposobu ponoszenia kosztw procesu za ograniczenie prawa do sdu nie ma znaczenia fakt, e do denitywnego obcienia kosztami dochodzi dopiero po przeprowadzeniu caego postpowania wzgldnie jego okrelonego fragmentu, czyli w istocie wwczas, gdy prawo do sdu zostao ju niejako skonsumowane. Z drugiej strony granice owej swobody, ktr dysponuje ustawodawca, wyznaczone s przez zasad proporcjonalnoci art. 31 ust. 3 konstytucji. Innymi sowy, zakres obcienia kosztami procesu osoby zainteresowanej uzyskaniem konkretnego rozstrzygnicia sdowego powinien pozostawa w proporcji do rodzaju dobra, ktrego naruszenie staje si przedmiotem postpowania sdowego, moliwoci zrealizowania ochrony susznego interesu bez orzeczenia sdu lub na innej drodze, a wreszcie od wyniku sporu zgodnego lub niezgodnego ze stanowiskiem osoby, na ktr naoono obowizek zapaty kosztw. Analizy rozwiza dotyczcych kosztw postpowania naley wobec tego dokonywa z uwzgldnieniem wymogu rzetelnego procesu. Regulacje prawne nie mog nade wszystko powodowa sytuacji, w ktrej strona uzyskujca rozstrzygnicie odpowiadajce twierdzeniu, jakie zgaszaa w toku postpowania sdowego, nie moe ubiega si o zwrot poniesionych wydatkw. W opinii trybunau zasad czynic zado postulatowi rwnoci i sprawiedliwoci jest zasada zwrotu kosztw przez t stron, ktrej stanowisko nie utrzymao si, za osoba, ktrej racje zostay uznane w wyroku, winna mie prawo do zwrotu uzasadnionych wydatkw. Reasumujc, trybuna doszed do wniosku, e przepis art. 632 pkt 2 K.p.k. widziany jako przeszkoda dla zasdzenia kosztw na rzecz pokrzywdzonego, oskaryciela posikowego w razie umorzenia postpowania z powodu mierci oskaronego moe skutecznie zniechci ten pierwszy podmiot do aktywnoci procesowej, a tym samym ograniczy mu dostp do sdu. Ekonomiczna kalkulacja zyskw i strat uwzgldniajca take ryzyko ponoszenia kosztw zastpstwa procesowego, ktre notabene czstokro okazuje si konieczne z uwagi na zawio sprawy czy nieporadno strony, moe doprowadzi do tego, e pokrzywdzony, oskaryciel posikowy powstrzyma

si od ustanowienia penomocnika. Z tych wic przyczyn zaskarone unormowanie pozostaje w sprzecznoci z postanowieniem art. 45 ust. 1 konstytucji. Formua wyroku z dnia 18 padziernika 2011 r., tzw. rozstrzygnicie zakresowe, sprawia, e niezbdna staje si interwencja legislacyjna ustawodawcy. Na mocy przedmiotowego orzeczenia z porzdku prawnego oddelegowana zostanie bowiem jedna z norm dekodowanych na gruncie art. 632 pkt 2 K.p.k., cho samo brzmienie tego przepisu nie ulego zmianie. Warto w tym miejscu przypomnie, i art. 632 pkt 2 K.p.k. wyraa generaln zasad, zgodnie z ktr w razie uniewinnienia oskaronego lub umorzenia postpowania koszty procesu w sprawach z oskarenia publicznego ponosi Skarb Pastwa, z wyjtkiem nalenoci z tytuu udziau adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze penomocnika przez pokrzywdzonego, oskaryciela posikowego, powoda cywilnego, tudzie inn osob, jak rwnie z tytuu obrony oskaronego, ktry w danej sprawie sam skierowa przeciwko sobie podejrzenie popenienia czynu zabronionego. W przekonaniu projektodawcy proste odzwierciedlenie sentencji omwionego wyroku w treci przepisu czy to znowelizowanego art. 632 pkt 2 K.p.k., czy te nowej jednostki redakcyjnej dodanej w rozdz. 70 dziau 14 Kodeksu postpowania karnego nie byoby rozwizaniem prawidowym. Ot podkreli wypada, i sytuacja umorzenia postpowania z powodu mierci oskaronego nie jest jedyn, w ktrej brak moliwoci zasdzenia na rzecz pokrzywdzonego, oskaryciela posikowego kosztw procesu w postaci nalenoci uiszczonej z tytuu udziau adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze penomocnika godzi w elementarne poczucie sprawiedliwoci i w efekcie narusza prawo do sdu zagwarantowane na mocy art. 45 ust. 1 konstytucji. Bez wtpienia analogicznie trzeba oceni kilka innych przypadkw skutkujcych umorzeniem postpowania karnego, jak choby przedawnienie karalnoci, o ktrym mowa w art. 17 pkt 6 K.p.k., albo wystpienie negatywnej przesanki procesowej okrelonej w art. 17 1 pkt 7, 8, 11 K.p.k. S to odpowiednio: powaga rzeczy osdzonej res iudicata oraz przesanka w postaci sprawy w toku lis pendens, fakt niepodlegania przez sprawc orzecznictwu sdw polskich czy w kocu inna okoliczno wyczajca ciganie, w tym przykadowo abolicja. Co prawda art. 632a K.p.k. pozwala w takich sytuacjach kosztami procesu obciy oskaronego, jednak nie zawsze rozstrzygnicie takie moe zosta wydane. Jeszcze raz nadmieni naley, e dyspozycja tego ostatniego przepisu stanowi wyjtek od zasady wyraonej w art. 32 K.p.k., a skorzystanie z niej powinno by podyktowane deniem do susznego, sprawiedliwego rozkadu ciarw nansowych postpowania karnego.

22

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Senator Andrzej Matusiewicz Trudno przy tym uzna, i idei tej odpowiadaoby np. obcienie oskaronego kosztami zastpstwa procesowego, poniesionymi przez pokrzywdzonego lub oskaryciela posikowego, jeeli to wycznie niedowad organizacyjny organw wymiaru sprawiedliwoci, ich bdy lub ewentualnie inne przeszkody lece po stronie owych organw doprowadziy do przewlekoci postpowania i w konsekwencji do przedawnienia karalnoci. W takim wypadku, podobnie jak w sytuacji umorzenia postpowania z powodu mierci oskaronego, nie mona przecie twierdzi, e to wanie oskarony uleg w procesie. Tym samym obcienie go kosztami, ktre pokrzywdzony, oskaryciel posikowy wyoy na pokrycie wynagrodzenia adwokackiego bd honorarium radcy prawnego, naruszaoby wymg rzetelnego procesu. Rozstrzygniciu zapademu w sprawie SK 39/09 z dnia 18 padziernika 2011 r. naley zatem niewtpliwie nada bardziej uniwersalny walor, ni wynikaoby to ze sposobu sformuowania sentencji. Pamita zreszt trzeba, e postpowanie przed Trybunaem Konstytucyjnym zostao w tym przypadku zainicjowane skarg konstytucyjn, a co si z tym wie ograniczony by zakres kognicji trybunau. W wietle powyszego proponuje si, by wykonanie orzeczenia z dnia 18 padziernika 2011 r. polegao na zmianie brzmienia art. 632a K.p.k. Skoro przepis ten dopuszcza w istocie odstpstwo od zasady przyjtej w art. 632 K.p.k. i zarazem reguluje kwesti rozdziau kosztw procesu w razie umorzenia postpowania, to zasadna jest taka modykacja jego treci, aby na jego podstawie, w sprawach rozpoznawanych w trybie publicznoskargowym, sd wadny by zasdzi koszty nie tylko od oskaronego, ale take od Skarbu Pastwa. Obecnie jest to moliwe jedynie w sprawach z oskarenia prywatnego i dlatego te oba tryby zostay w treci art. 632a K.p.k. wyranie wyodrbnione. Po dokonaniu sugerowanej nowelizacji rozrnienie to straci jednak jakiekolwiek znaczenie projektowane brzmienie ju go nie uwzgldnia. Ostatecznie wic to sdy bd podejmoway decyzj co do potrzeby rozstrzygnicia o kosztach procesu wedle zmienionego przepisu art. 632a K.p.k., a nie art. 632 pkt 2 K.p.k., w szczeglnoci za co do obcienia Skarbu Pastwa kosztami zastpstwa procesowego poniesionymi przez pokrzywdzonego lub oskaryciela posikowego, i to bez wzgldu na tryb, w jakim toczyo si postpowanie. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do orzecznictwa Trybunau Konstytucyjnego por. art. 190 ust. 1 konstytucji. Podstawowym jej skutkiem prawnym bdzie zatem zastpienie regulacji wadliwej rozwizaniem zgodnym ze standardami konstytucyjnymi w zakresie prawa do sdu. Ponadto projekt przez budowanie

zaufania obywateli do pastwa i jego instytucji, a konkretnie do wymiaru sprawiedliwoci, wpisuje si w zasad demokratycznego pastwa prawnego, majc swe rdo w art. 2 ustawy zasadniczej. Proponowana nowelizacja K.p.k. moe przyczyni si do wzrostu wydatkw z budetu pastwa w czci: Sdy powszechne. Niemniej precyzyjne okrelenie skali tego zjawiska nie jest moliwe z uwagi na wskazan ju kompetencj sdw, wyraajc si w rozstrzyganiu in concreto o kosztach procesu. Innymi sowy, to od praktyki stosowania art. 632a K.p.k. w nowym brzmieniu uzalenione bdzie, jakie wydatki poniesie Skarb Pastwa tytuem zwrotu pokrzywdzonemu lub oskarycielowi posikowemu uiszczonego przez niego wynagrodzenia penomocnika w osobie adwokata czy radcy prawnego. Projekt ustawy zosta przesany do zaopiniowania nastpujcych organom: ministrowi sprawiedliwoci, pierwszemu prezesowi Sdu Najwyszego, Krajowej Rady Sdownictwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radcw Prawnych, Stowarzyszeniu Sdziw Polskich Iustitia. Wymienione podmioty nie zgosiy adnych zastrzee odnonie do projektowanego brzmienia art. 632a K.p.k. Przeprowadzono rwnie konsultacje z Helsisk Fundacj Praw Czowieka. Fundacja pozytywnie ustosunkowaa si do proponowanej zmiany. Na posiedzeniu wsplnych komisji senackich: Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Czowieka, Praworzdnoci i Petycji, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwoci popar projektowane rozwizanie, sygnalizujc jednoczenie, e w ministerstwie prowadzone s prace nad projektem szeroko zakrojonej nowelizacji Kodeksu postpowania karnego, obejmujcej take zmian art. 632a. Senat postanowi jednak wystpi z t inicjatyw ustawodawcz choby z tego powodu, e od 10 listopada 2011 r. nie obowizuje ju przepis art. 632 pkt 2 K.p.k., jest luka w prawie, a przecie postpowania karne z oskarenia publicznego przez cay czas si tocz. Nie chodzi tylko o te przypadki najczciej spotykane, dotyczce przedawnienia karalnoci, mierci oskaronego, lecz take o umorzenie postpowania ze wzgldu na znikom szkodliwo czynu, gdzie rwnie ma to zastosowanie. Wysoka Izbo, prosz o skierowanie projektu do dalszego procedowania w komisjach sejmowych. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo panu senatorowi. Rozpoczynamy wystpienia w imieniu klubw. Otwieram dyskusj. Jako pierwszy gos zabierze pan pose Mariusz Witczak, Platforma Obywatelska.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

23

Pose Mariusz Witczak:


Szanowny Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Prezentowana przed chwil przez wnioskodawc modykacja art. 632 wydaje si niezbdna, bowiem rzeczywicie istnieje sprzeczno midzy realizacj kosztw postpowania sdowego a konstytucj. Obecne brzmienie art. 632a stanowi nastpujco: W wyjtkowych wypadkach, w razie umorzenia postpowania, sd moe orzec, e koszty procesu ponosi w caoci lub w czci oskarony, a w sprawach z oskarenia prywatnego oskarony lub Skarb Pastwa. Proponowana zmiana sprowadza si do usunicia wyodrbnienia trybu publicznoskargowego i prywatnego, pozostawiajc sdom moliwo obcienia kosztami procesu oskaronego lub Skarbu Pastwa. Wyrok Trybunau Konstytucyjnego, ktry stwierdzi niezgodno wyej wymienionego artykuu Kodeksu postpowania karnego z art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej w zakresie, w jakim umorzenie postpowania karnego z powodu mierci oskaronego uniemoliwia zasdzenie na rzecz pokrzywdzonego i oskaryciela posikowego nalenoci z tytuu udziau w tym postpowaniu adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze penomocnika. Uregulowania dotykajce problematyki kosztw postpowania mieszcz si w tzw. formule zwizanej z prawem dostpu do sdu, bowiem bariery ekonomiczne, w szczeglnoci w postaci wygrowanych opat bd wydatkw, ktrych pokrycie warunkuje wszczcie oraz prowadzenie postpowania sdowego, s czynnikiem ograniczajcym to prawo. Taki charakter mog mie take reguy ostatecznego podziau kosztw pomidzy stronami postpowania. Zasad czynic zado postulatowi rwnoci i sprawiedliwoci jest zasada zwrotu kosztw przez t stron, ktrej stanowisko nie utrzymao si, za osoba, ktrej racje zostay uznane w wyroku, winna mie prawo do zwrotu uzasadnionych wydatkw. Tymczasem w przypadku umorzenia postpowania na przykad w zwizku ze mierci oskaronego mog by jeszcze inne przypadki, mona to sobie wyobrazi, na przykad zaistnienie niepoczytalnoci oskaronego w trakcie procesu sdowego moe doj do sytuacji, w ktrej kosztami postpowania mgby by obciony poszkodowany, albo sd mgby zechcie po czci obciy poszkodowanego. Tymczasem w przypadku umorzenia tego typu postpowania zaistnieje rzeczywicie pewien dylemat, co w takiej sytuacji zrobi. adna ze stron nie moe rwnie by uznana ostatecznie za t, ktra wywoaa koszty procesu. Art. 632 pkt 2 Kodeksu postpowania karnego dotyczy postpowania w sprawie oskarenia publicznego. Organem wszczynajcym postpowanie jest organ pastwa. Wzgldy susznoci i sprawiedliwoci nakazuj przyjcie stanowiska, e w przypadku umorzenia postpowania z przyczyn niezalenych od pokrzywdzonego (oskaryciela posikowego) istniej

podstawy do obcienia Skarbu Pastwa kosztami procesu wynikymi z ustanowienia penomocnika przez pokrzywdzonego. Pastwo powinno ponosi ryzyko czynnoci organw procesowych i przejmowa obcienia nansowe, ktre z tych czynnoci wynikaj w sytuacjach, o ktrych wczeniej mwilimy. Ryzykiem takim nie powinien by na pewno obarczony obywatel, ktry, przyczajc si do zainicjowanego przez organ pastwowy postpowania karnego, dochodzi nalenej mu od pastwa ochrony prawnej. Ostatecznie to sdy bd podejmoway decyzj co do potrzeby rozstrzygnicia o kosztach procesu zgodnie z modykacj tego zapisu, wedle zmienionego przepisu art. 632a Kodeksu postpowania karnego, w szczeglnoci co do obcienia Skarbu Pastwa kosztami zastpstwa procesowego poniesionymi przez pokrzywdzonego lub oskaryciela posikowego bez wzgldu na tryb, w jakim toczyo si postpowanie. Zaproponowana zmiana stanowi wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego, o czym bya ju wielokrotnie mowa. Nowa regulacja pozostaje w zgodzie ze standardami konstytucyjnymi w zakresie prawa do sdu i przyczyni si do umocnienia zaufania obywateli do pastwa i jego instytucji. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera niniejsz modykacj i wnosi o skierowanie projektu ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodykacjach. Dzikuj serdecznie. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo, panie pole. Gos zabierze w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwo pan pose Marek Ast.

Pose Marek Ast:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo mam zaszczyt przedstawi stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego. Przedmiotem projektowanej nowelizacji jest zmiana art. 632a. Ta nowelizacja stanowi, jak ju powiedziano, wykonanie dyspozycji wyroku Trybunau Konstytucyjnego, a jej celem jest dostosowanie obecnego stanu prawnego do wymogw tego wyroku. Art. 632a reguluje spraw kosztw procesu w przypadku umorzenia postpowania i wprowadza wyjtek od zasad oglnych okrelonych w art. 632 Kodeksu postpowania karnego. Przypomn, e w przypadku spraw z oskarenia prywatnego, rzecz oczywista, w razie umorzenia postpowania kosztami jest obciony oskaryciel, kiedy za strony zawary ugod, wwczas te koszty s rozkadane, a w sprawach z oskarenia publicznego kosztami jest obciany

24 Pose Marek Ast

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Skarb Pastwa, z pewnymi wyjtkami. Jeeli chodzi o art. 632 w dotychczasowym brzmieniu, to zakada on dwie sytuacje, to znaczy sytuacj w wypadku spraw z oskarenia publicznego i odmienn, jeeli chodzi o sprawy z oskarenia prywatnego. Proponowana nowelizacja jakby to rozrnienie znosi. W wietle nowego brzmienia tego zapisu ju tego rozrnienia po prostu nie bdzie. Rozumiem, e tak sformuowana propozycja nowelizacji art. 632a pozwoli wykona orzeczenie Trybunau Konstytucyjnego. Jako klub oczywicie stoimy na stanowisku, e dostosowanie stanu prawnego do orzecze Trybunau Konstytucyjnego jest obowizkiem Wysokiej Izby i te sprawy powinny mie pierwszestwo, jeeli chodzi o proces legislacyjny. W tej sytuacji w imieniu klubu oczywicie wnosz o skierowanie projektu ustawy do waciwej komisji, tzn. do komisji do spraw zmian w kodykacjach. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pan senator omwi wszystkie okolicznoci zwizane z nowelizacj bardzo wnikliwie, w sposb czytelny, jasny i zasadny. Cakowicie podzielamy ten punkt widzenia i uwaamy, e rozstrzygnicie proponowane w art. 300, przepraszam, art. 632a na tle dotychczasowych dowiadcze, praktyki i z uwagi na potrzeby jest uzasadnione. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. O zabranie gosu ponownie prosz pani pose Magorzat Seku-Szmajdzisk w imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Magorzata Sekua-Szmajdziska:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego, druk nr 289, stanowi wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunau Konstytucyjnego i odnosi si do art. 632 pkt 2 K.p.k., ktry dokonuje rozdziau kosztw procesu w sprawach z oskarenia publicznego w taki sposb, e w wypadku uniewinnienia oskaronego lub umorzenia postpowania koszty procesu ponosi Skarb Pastwa, ale nie dotyczy to nalenoci z tytuu udziau adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze penomocnika przez pokrzywdzonego, oskaryciela posikowego, powoda cywilnego albo inn osob, a take z tytuu obrony oskaronego w sprawie, w ktrej oskarony skierowa przeciwko sobie podejrzenie popenienia czynu zabronionego. Co bardzo istotne, artyku ten nie rnicuje podstaw umorzenia ani nie uzalenia sposobu rozstrzygnicia o kosztach od tego, czy do umorzenia doszo z powodw lecych po stronie wyej wymienionych podmiotw. Tylko wyjtkowo, zgodnie z art. 632a Kodeksu postpowania karnego, sd moe orzec w razie umorzenia postpowania, e koszty procesu ponosi oskarony. A co w sytuacji, gdy o czym rozstrzyga trybuna umorzenie postpowania z powodu mierci oskaronego uniemoliwia m.in. zasdzenie na rzecz oskaryciela posikowego nalenoci z tytuu korzystania przez niego z profesjonalnej pomocy prawnej? Wskazana przyczyna umorzenia postpowania jest niezalena od pokrzywdzonego i nie wiadczy o tym, e przegra on spraw. Co wicej, istniej inne przypadki take skutkujce umorzeniem postpowania karnego, np. ze wzgldu na wystpowanie okrelonych w art. 17 1 K.p.k. negatywnych przesanek procesowych, takich jak choby powaga rzeczy osdzonej czy niepodleganie przez sprawc orzecznictwu sdw polskich. Wwczas mimo istnienia art. 632a K.p.k. nie zawsze mona obciy oskaronego kosztami procesu. A przecie

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj. O zabranie gosu prosz pana posa Michaa Kabaciskiego, Ruch Palikota.

Pose Micha Kabaciski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W zwizku z tym, e ju wszystko zostao powiedziane na temat uzasadnienia, okolicznoci dotyczcych wydania orzeczenia przez Trybuna Konstytucyjny, ogranicz si jedynie do krtkiego wniosku Klubu Poselskiego Ruch Palikota: popieramy t inicjatyw. Wszelkie wtpliwoci, a na pewno jest ich kilka, na pewno pojawi si podczas zadawania pyta, myl, e bd mogy by wyjanione podczas pracy w komisjach. Dlatego, tak jak powiedziaem na pocztku, ogranicz si tylko do wyraenia poparcia dla tego projektu. Ruch Palikota rwnie wnosi o skierowanie projektu do dalszych prac w komisji. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. O zabranie gosu ponownie prosz pana marszaka Jzefa Zycha, Polskie Stronnictwo Ludowe.

Pose Jzef Zych:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapozna si z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

25

Pose Magorzata Sekua-Szmajdziska powinno obowizywa elementarne poczucie sprawiedliwoci i prawo do sdu zagwarantowane w art. 45 ust. 1 konstytucji. Suszny wydaje si pogld, e pastwo powinno ponosi ryzyko czynnoci organw procesowych i wynikajce z tego obcienia nansowe. Zdecydowanie ryzykiem tym nie powinien by obarczony obywatel, ktry przycza si do wszcztego przez pastwo postpowania karnego i oczekuje od niego ochrony prawnej. Brak obywatelskiej aktywnoci procesowej z powodw ekonomicznych ogranicza w praktyce dostp do sdu. Klub SLD zgadza si ze stanowiskiem, e niezbdna jest modykacja przepisw idca w tym kierunku, aby w sprawach z oskarenia publicznego sd mg zasdza koszty nie tylko od oskaronego, ale rwnie od Skarbu Pastwa, co dzi moliwe jest tylko w sprawach z oskarenia prywatnego. W zwizku z tym Klub Poselski SLD opowiada si za przekazaniem projektu do dalszego procedowania. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo, pani pose. O zabranie gosu w imieniu klubu Solidarna Polska prosz pana posa Andrzeja Der.

orzecze Trybunau Konstytucyjnego. Odnios si jedynie do ostatnich sformuowa, tego, co w tym projekcie jest robione. Ot jest to propozycja, aby to wykonanie orzeczenia z dnia 18 padziernika 2011 r. polegao na zmianie brzmienia art. 632a K.p.k. Skoro przepis ten dopuszcza w istocie odstpstwo od zasady, ktra zostaa przyjta w art. 632 K.p.k., a zarazem reguluje kwesti rozdziau kosztw procesu w razie umorzenia postpowania, to zasadna jest taka modykacja jego treci, aby na jego podstawie w sprawach rozpoznawanych w trybie publiczno-skargowym sd wadny by zasdzi koszty nie tylko od oskaronego, ale take od Skarbu Pastwa. Obecnie jest to moliwe jedynie w sprawach z oskarenia prywatnego. Std te oba tryby zostay w treci art. 632a K.p.k. wyranie wyodrbnione. Po dokonaniu tej zmiany, tej nowelizacji, rozrnienie to straci jakiekolwiek znaczenie, gdy projektowane brzmienie ju go nie uwzgldnia. Ostatecznie wic to sdy bd podejmoway decyzje co do potrzeby rozstrzygnicia o kosztach procesu wedle zmienionego przepisu art. 632a K.p.k., a nie art. 632 pkt 2 K.p.k., w szczeglnoci za co do obcienia Skarbu Pastwa kosztami zastpstwa procesowego poniesionymi przez pokrzywdzonego lub oskaryciela posikowego, i to bez wzgldu na tryb, w jakim toczyo si postpowanie. Nasz klub jest za skierowaniem tego projektu do dalszych prac w komisjach parlamentarnych. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pose Andrzej Dera:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawi stanowisko wobec proponowanej zmiany ustawy Kodeks postpowania karnego, ktr przygotowa Senat. Projekt ustawy stanowi wykonanie obowizku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego. Powinnoci polskiego parlamentu jest dostosowanie przepisw, ktre zostay zakwestionowane przez Trybuna Konstytucyjny jako niezgodne z konstytucj, do stanu zgodnoci z konstytucj. W tym miejscu chciabym jeszcze raz serdecznie podzikowa Senatowi, e zajmuje si generalnie wszystkimi tymi sprawami. Szczeglnie chciabym podzikowa tym senatorom, ktrzy w tej konkretnej sprawie podjli trud przygotowania projektu ustawy i dostosowania Kodeksu postpowania karnego, konkretnego artykuu, do ostatniego orzeczenia w tej sprawie Trybunau Konstytucyjnego. Nie bd odnosi si tutaj do samej treci orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego, bo w bardzo dokadny sposb zrobi to pan senator, tu ju nie mona nic wicej doda, nic uj. Wszystkie aspekty tego orzeczenia zostay wskazane przez pana senatora. Zasad jest to, eby dostosowywa system prawa do

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Przystpujemy do pyta. Czy kto z pastwa chciaby jeszcze wpisa si na list pytajcych? Nie widz. Zamykam list. Czas na zadanie pytania 1,5 minuty. Jako pierwszy pytanie zada pan pose Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Marek Ast:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Wiemy, e Ministerstwo Sprawiedliwoci pracuje nad szersz nowelizacj Kodeksu postpowania karnego. Przypominaj nam o tym wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu nowelizacji. I moje pytanie do pana ministra: Czy po prostu prace ministerstwa bo te w uzasadnieniu piszecie pastwo o tym, e ministerstwo rwnie nad art. 232a si pochyla id w tym samym kierunku, co prace Senatu? Bo jeeli tak, to wszystko OK, a jeeli z kolei w jakim odmiennym, to bdzie wtedy kopot. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

26

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj, panie pole. O zadanie pytania prosz pana posa Jerzego Borkowskiego, Ruch Palikota.

Pose Jerzy Borkowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja mam dwa krtkie pytania odnonie do projektu. Bardzo dobrze, e bdzie uzupeniona niewtpliwa luka prawna, ktra powstaa w tym paragrae, ale dlaczego w uzasadnieniu nie ma podanych kosztw, jakie poniesie Skarb Pastwa? Bo niewtpliwie ten paragraf daje sdziom moliwo zasdzenia, e koszty umorzonego postpowania pokrywa Skarb Pastwa. Zasadne wydaje mi si to, e chocia w przyblieniu powinny by ustalone koszty. Wiadomo, e trudno to oceni, bo nie wiadomo, ile tych spraw jest, ale s statystyki, ktre mwi o tym, i mona w jakim przyblieniu oceni, ile bdzie to kosztowao Skarb Pastwa. I drugie pytanie: Czy to nie daje zbyt duej wolnoci sdziom co do orzekania, kto pokryje koszty postpowania i w jakich przypadkach? Bo okrelenie wyjtkowe przypadki jest tak oglne e kady sdzia moe bardzo indywidualnie je postrzega, co doprowadzi moe do patologii. Wiadomo, e kady bdzie si upiera, i jego sytuacja jest wyjtkowa, tak eby sdzia zasdza, e koszty postpowania ma pokry Skarb Pastwa. Nie wydaje mi si, eby nasz budet by a tak zasobny, eby te generowane koszty, bez wzgldu na to, jak one s due, byy w ten sposb pokrywane. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. I teraz prosibym o zabranie gosu sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci pana ministra Stanisawa Chmielewskiego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Stanisaw Chmielewski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Zanim przystpi do odpowiedzi na pytania, te chc si przyczy do podzikowa w zwizku z prac, ktr Senat wykonuje. Jednoczenie pytanie, ktre zada pan pose Marek Ast, daje mi szans zabrania gosu i podzielenia si kilkoma uwagami na kanwie przygotowanego przez ministra sprawiedliwoci projektu stanowiska rzdu odnonie do senackiego projektu nowelizacji Kodeksu postpowania karnego. Druk nosi dat 29 marca br., jutro odbdzie si posiedzenie komitetu Rady Ministrw, a wic organu przygotowujcego projekty na posiedzenia Rady Mi-

nistrw, i ten projekt stanowiska rzdu na tym posiedzeniu bdzie rozpatrywany. Nawi rwnie, gwoli informacji, do stwierdzenia pana senatora, bo takie stwierdzenie pado, o konsultacjach w ramach Ministerstwa Sprawiedliwoci. Ten projekt do nas wpyn i suy nam do wypracowania tego stanowiska, ktre bdzie, zakadam, przyjte przez Rad Ministrw. Wtedy bdzie ono dokumentem, dzisiaj nim si posikuj. Ideowo wspierajc ten projekt, bo tak to w projekcie stanowiska ujto, chcemy jednak zwrci uwag na kilka problemw. Jednym z problemw jest sprawa kosztw, ktr poruszy pan pose Jerzy Borkowski, wanie brak oszacowa. Nie wiemy tego do koca, nie moemy te przewidzie, jaka bdzie skala postpowa, w ktrych umorzenie bdzie miao miejsce, i w zwizku z tym trudno przewidzie wprost ten skutek nansowy. Dlatego te, pracujc nad t szerok nowelizacj prawa karnego i Kodeksu postpowania karnego, Komisja Kodykacyjna Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwoci rwnie, i to potwierdzam, zaja si tematyk wynikajc z wyroku Trybunau Konstytucyjnego z 18 padziernika 2011 r. i wypracowaa zapis, ktry chcemy pastwu w ramach tego stanowiska przedoy. Dzisiaj rwnie go przedstawi pod rozwag w czasie prac w komisjach. Poparcie, ktre uzyskuje projekt senacki, wskazuje na to, e istnieje taka potrzeba zmiany, a projekt, ktry chcemy przedstawi w ramach tej szerokiej nowelizacji, ma nastpujce brzmienie: Jeeli przyczyny umorzenia powstay w toku postpowania, sd moe orzec od Skarbu Pastwa zwrot uzasadnionych wydatkw z tytuu ustanowienia jednego penomocnika. Widzimy tutaj pewn szans na ograniczenie kosztw, ktre jest konieczne w dobie zaciskania przez nas wszystkich pasa, a jednoczenie na wyjcie naprzeciw potrzebie zachowania prawa do zwrotu kosztw, zwaszcza w sytuacji, kiedy nastpuje mier osoby bdcej przyczyn postpowania, mwic wprost, mier oskaronego, ale otwieramy te furtk, dajemy moliwo rozstrzygania wprost tej kwestii w kadej innej sytuacji. Musimy pamita, e oprcz art. 632a w Kodeksie postpowania karnego jest dzisiaj art. 632 artyku podstawowy, ktry jednak obliguje sd do rozpatrzenia kwestii kosztw, i to zawsze w penym zakresie. Jestemy, dziaamy w pastwie prawa, yjemy w pastwie prawa i dobrze by byo wypenia luki w prawie. Dlatego te myl, e nasza propozycja nie bdzie w przyszoci kopotem, odpowiadajc na pytanie pana posa Asta, zarwno dla komisji sejmowych, jak i dla komisji Senatu. Godzc te dwa zapisy, chyba jestemy w stanie wypracowa dobre rozwizanie, ktre bdzie miao w sobie gwarancje procesowe, ale te jednoczenie element bezpiecznego funkcjonowania naszego pastwa w zakresie wymiaru sprawiedliwoci, bo kady nieprzewidziany, rozbudowany wydatek moe jednak czyni trudnoci w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwoci.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

27

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci Stanisaw Chmielewski Patrzc przez ten pryzmat, powiem tyle, e mona powiedzie, e w imieniu ministra sprawiedliwoci przychylam si do tego wniosku, aby pracowa nad tym projektem w komisjach, i bdziemy go wspiera zgodnie z tym stanowiskiem, ktre zostanie przyjte przez Rad Ministrw. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 4. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (druk nr 306). O zabranie gosu prosz pana posa Jzefa Rackiego w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. Uprzejmie prosz, panie pole.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. O zabranie gosu prosz przedstawiciela wnioskodawcw pana senatora Andrzeja Matusiewicza.

Pose Jzef Racki:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Z upowanienia klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawi projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Projekt zakada skrcenie okresu zatrzymywania i przechowywania danych generowanych w sieci telekomunikacyjnej do 6 miesicy. Zgodnie z art. 180a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostpnych usug telekomunikacyjnych s obowizani na wasny koszt zatrzymywa i przechowywa dane niezbdne do ustalenia lokalizacji telekomunikacyjnego urzdzenia kocowego, uytkownika kocowego inicjujcego poczenie oraz uytkownika, do ktrego poczenie jest kierowane, a take okrelenia daty i godziny poczenia, czasu jego trwania, rodzaju poczenia oraz lokalizacji telekomunikacyjnego urzdzenia kocowego. Wskazane wyej podmioty s zobowizane do przechowywania tych danych przez okres 24 miesicy, liczc od dnia poczenia lub nieudanej prby poczenia. Dane, z wyjtkiem tych, ktre zostay zabezpieczone na podstawie innych przepisw, zostaj zniszczone z upywem tego okresu. Celem omawianego unormowania jest zapewnienie dostpu do danych subom, prokuraturze i sdom w celu przeprowadzania dochodzenia, wykrywania i cigania przestpstw. Regulacja dotyczca obowizku retencji danych telekomunikacyjnych, czyli, tumaczc to pojcie, obowizku przechowywania informacji o poczeniach, wkracza w sposb istotny i drastyczny w sfer prawnie chronionej prywatnoci kadego obywatela. W obliczu postpujcego rozwoju technik informatycznych gromadzenie i przechowywanie danych retencyjnych jest silnie inwazyjnym narzdziem. Jak podkrela europejski inspektor ochrony danych, zatrzymywanie i przechowywanie danych o poczeniach telekomunikacyjnych i lokalizacji wszystkich osb w Unii Europejskiej, ktre uywaj telefonu lub Internetu, jest powan ingerencj w ich prawo do prywatnoci. Tego rodzaju praktyka moe powodowa u obywatela poczucie permanentnej inwigilacji, poniewa jego aktywno w przestrzeni telekomunikacyjnej jest rejestrowana i zapisywana. Uytkownicy telefonw czy Internetu czsto jednak nie maj wiadomoci, e informacje o ich aktywnoci s gromadzone i przechowywane na wszelki wypadek. Na-

Senator Andrzej Matusiewicz:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na wstpie chciabym podzikowa przedstawicielom wszystkich klubw sejmowych za poparcie tego senackiego projektu ustawy. Odpowiadajc na pytanie pana posa Jerzego Borkowskiego, jakie to bd koszty, myl, panie ministrze, e da si to ustali, bo przecie prezesi sdw rejonowych, sdw okrgowych podaj w sprawozdaniach, w statystykach, ile byo umorze z tytuu przedawnienia, z tytuu znikomej szkodliwoci czynu i innych przesanek z art. 17, bo z praktyki zawodowej wiem, e takie statystyki si prowadzi. Jest wic do ustalenia, do sprawdzenia, przynajmniej szacunkowo, jakie bd to kwoty. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwoci na posiedzeniu poczonych komisji senackich Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Czowieka, Praworzdnoci i Petycji zapewnia, e w dziale: Sdy powszechne rwnie s przeznaczone rodki zwizane z obron z urzdu, ktre te s takie szacunkowe, prawda? By moe, e ewentualnie, poniewa mina ju znaczna cz roku budetowego, mona je wygospodarowa. W imieniu wymienionych komisji senackich mam tak prob, eby procedowa niezalenie od zmian w Kodeksie postpowania karnego, bo dla praktykw jest to naprawd pilna potrzeba, eby ten przepis ju funkcjonowa. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo, panie senatorze. Zamykam dyskusj. Marszaek Sejmu, na podstawie art. 87 ust. 2 w zwizku z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu, kieruje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postpowania karnego, zawarty w druku nr 289, do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodykacjach w celu rozpatrzenia.

28 Pose Jzef Racki

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

ley wic postulowa ograniczenie okresu przechowywania tyche danych do minimum. Odwoujc si do sfery prywatnoci obywatela, celowe wydaje si ponadto ustalenie, czy zatrzymanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych spenia konstytucyjny warunek proporcjonalnoci. Zgodnie z wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. w demokratycznym pastwie prawnym nie jest koniecznie przechowywanie informacji na temat obywateli uzyskanych w toku czynnoci operacyjnych ze wzgldu na potencjaln przydatno tych informacji. Wobec powyszego obowizujce przepisy mog take budzi wtpliwoci co do ich konstytucyjnoci. Obowizek zatrzymywania i przechowywania danych telekomunikacyjnych jest jednak przewidziany przez prawo europejskie, a pastwa czonkowskie zostay zobligowane do wdroenia unijnych regulacji do krajowych porzdkw prawnych. Podsumowujc niniejszy wtek, wobec koniecznoci zgodnoci polskiego prawa z prawem europejskim moemy jedynie mwi o skrceniu czasu przechowywania powyszych danych do okrelonego okresu. Okres przechowywania danych retencyjnych zosta w 2006 r. wyduony z 12 miesicy do 24. Jest to tym samym maksymalny okres dopuszczalny w unijnym prawie. Naley uzna, i nie ma uzasadnienia, by w polskich warunkach prawnych podmioty telekomunikacyjne przechowyway przedmiotowe dane przez tak dugi okres, ponoszc koszty, ktre nastpnie skutkuj odpowiednio wyszymi opatami za korzystanie z ich usug. Warto doda, i wikszo europejskich pastw wprowadzia regulacje, na podstawie ktrych dane retencyjne s przechowywane znacznie krcej, np. przez 6 miesicy Niemcy, Litwa, Luksemburg, Sowacja, Holandia; 12 miesicy Dania, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania; 18 miesicy otwa, Sowenia. Oprcz Polski okres 24 miesicy przyjy take Irlandia i Wochy. Jako wnioskodawcy projektowanej zmiany Prawa telekomunikacyjnego wskazujemy ponadto, e wtpliwoci co do konstytucyjnoci przepisw normujcych przechowywanie danych telekomunikacyjnych wyraa take rzecznik praw obywatelskich oraz prokurator generalny. Rozwizania te s rwnie krytykowane przez organizacje pozarzdowe oraz podmioty telekomunikacyjne. Projekt niesie ze sob pozytywne skutki spoeczne. W obliczu nasilajcych si protestw spoeczestwa obywatelskiego wobec midzynarodowej umowy ACTA dotyczcej walki z amaniem praw wasnoci intelektualnej oraz handlem podrabianymi towarami naley szczegln uwag zwrci na krajowe przepisy, ktre w sposb nazbyt inwazyjny wkraczaj w prawa i wolnoci obywatela. Szczeglne znaczenie ma tu obszar prywatnoci sprowadzajcy si do problematyki konstytucyjnej ochrony wolnoci komunikowania si.

Uchwalenie projektowanej ustawy nie spowoduje koniecznoci wydania nowych lub zmian istniejcych aktw prawnych, w tym aktw wykonawczych. Wprowadzone zmiany zgodnie z art. 180a ust. 1 projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne nie spowoduj kosztw budetowych, ani kosztw dla jednostek samorzdu terytorialnego. Nie maj te wpywy na rynek pracy, konkurencyjno wewntrzn ani rozwj regionalny. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostpnych usug telekomunikacyjnych s obowizani na wasny koszt zatrzymywa i przechowywa dane. Projekt wprowadzajcy zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne spowoduje jedynie obnienie kosztw archiwizacji danych obciajcych operatora sieci telekomunikacyjnej oraz dostawcw usug telekomunikacyjnych. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w zwizku ze wiadczeniem oglnie dostpnych usug cznoci elektronicznej lub udostpnieniem publicznych sieci cznoci oraz zmieniajca dyrektyw 2002/58/WE w art. 6 przewiduje, i przedmiotowe dane s zatrzymywane na okres nie krtszy ni 6 miesicy oraz nie duszy ni 2 lata od daty poczenia. Panie Marszaku! W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego wnosz o przekazanie przedoonego projektu do waciwych komisji. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo. Przystpujemy do wystpie klubowych. Otwieram dyskusj. Jako pierwszy gos zabierze pan pose Antoni Mydo w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Pose Antoni Mydo:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Ustawa ta ma charakter epizodyczny i dotyczy skrcenia okresu retencji danych teletransmisyjnych z 24 do 6 miesicy. Jednak w przeszoci kada taka zmiana czy nawet jej prba wywoyway tu, na tej sali, burzliw dyskusj i ogromne emocje, czasami nawet emocje polityczne. Mimo e merytorycznie jest to do bahy problem w Prawie telekomunikacyjnym, to dyskusje i spory byy wyjtkowo burzliwe. Czasami wynikay one z niezrozumienia istoty i charakteru tych danych i mylenia ich z treci rozmw telefonicznych czy przesyanymi treciami interne-

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

29

Pose Antoni Mydo towymi, czyli z tzw. podsuchami. Mimo e na podstawie obowizku, o ktrym mowa w ustawie, organy dbajce o bezpieczestwo i porzdek publiczny, w tym organy dochodzeniowo-ledcze, nie maj a takich moliwoci, to ingerencja w prywatno obywateli na tej podstawie jest dua i budzi powane obawy urzdw dbajcych o swobody obywatelskie, jak i wtpliwoci konstytucyjne, jak to jest napisane w uzasadnieniu projektu ustawy. Trzeba si zgodzi, e rzeczywicie wraliwo klubu PSL na te wolnoci komunikowania i prywatno jest dosy dobrze wytumaczona. S jednak jeszcze inne argumenty, ktre przemawiaj za takimi rozwizaniami. Podczas ostatniej nowelizacji tego przepisu Prawa telekomunikacyjnego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej do obowizku retencji danych wczylimy rwnie dane o poczeniach niezrealizowanych, czyli o prbach pocze, jak rwnie internetowe dane teletransmisyjne. Ze wzgldu na ilo danych internetowych rodowiska telekomunikacyjne proponoway skrcenie okresu retencji, przechowywania przynajmniej tych danych internetowych ze wzgldu na zajto pamici komputerowych. Z uwagi na ich argumentacj mona mie dzisiaj powane obawy, czy ten obowizek jest w peni realizowany. Jest to za praktyka legislacyjna, kiedy uchwala si ustawy, ktre ze wzgldw technicznych s nierealizowalne. Z t z praktyk naleaoby skoczy i myl, e ten projekt wychodzi naprzeciw tamtym oczekiwaniom. Myl, e teraz przy 6-miesicznym okresie przechowywania, retencji danych telekomunikacyjnych ten obowizek bdzie mg by wypeniany rwnie w stosunku do danych internetowych. Ostatnio pojawiy si jednak w zwizku z tym projektem informacje, e rzd przygotowuje rwnie projekt ustawy skracajcy termin retencji danych teletransmisyjnych do jednego roku. Dlatego klub Platforma Obywatelska z zadowoleniem przyjmuje t inicjatyw legislacyjn koalicjanta, ze wzgldu na to, e projekt poselski ma jednak szybsz ciek legislacyjn i ta ustawa bdzie szybciej uchwalona. Nawet jeli pojawiaj si wtpliwoci, czy ze wzgldu na to, e w naszym kraju organy dochodzeniowo-ledcze dziaaj wolniej to fakt obiektywny ni w innych krajach Unii Europejskiej, skrcenie czasu retencji do 6 miesicy nie jest zbyt ryzykowne, to wziwszy pod uwag argumentacj przytoczon w uzasadnieniu tego projektu, jak i zasady dobrej legislacji, naley poprze t inicjatyw legislacyjn PSL w penym wymiarze. Moe nawet w ten sposb zmobilizujemy organy dochodzeniowo-ledcze do sprawniejszego i efektywniejszego dziaania. I tutaj nie ma co si za bardzo przejmowa tym, e jestemy krajem, ktry pod tym wzgldem wolniej dziaa. Mog te pojawi si inne argumenty za propozycj rzdow. Skoro bowiem istnieje taka praktyka,

e przedsibiorcy telekomunikacyjni ze wzgldw handlowych w relacjach z klientami przechowuj niektre dane teletransmisyjne przez okres jednego roku w celach reklamacyjnych, to dlaczego nie mog ich udostpnia organom dbajcym o bezpieczestwo i porzdek publiczny? Jednak ilo danych dla celw reklamacyjnych jest znacznie mniejsza ni tych wynikajcych z obowizku ustawowego, sucych bezpieczestwu i porzdkowi publicznemu pastwa. Poza tym przedsibiorcy telekomunikacyjni nigdy nie wykorzystaj tych danych do ograniczenia swobd obywatelskich, tak jak organy do tego upowanione. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska opowiada si za rozwizaniami zawartymi w projekcie i jako przedstawiciel partii obywatelskiej w parlamencie bdzie gosowa za skrceniem okresu retencji danych teletransmisyjnych do 6 miesicy. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj bardzo, panie pole. O zabranie gosu prosz pana posa Adama Abramowicza, Prawo i Sprawiedliwo.

Pose Adam Abramowicz:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo wobec projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przed chwil usyszelimy uzasadnienie tej zmiany. Jest ona argumentowana dobrem obywatela oraz tym, eby nie stwarza moliwoci inwigilowania w nadmierny sposb Polakw, i to uzasadnienie oparte jest o bdne, naszym zdaniem, zaoenia, dlatego e dzisiaj Polacy rzeczywicie s inwigilowani, i to w bardzo duym stopniu. Ukazuj si dosy alarmistyczne artykuu w prasie, np. w Polska The Times: Coraz wicej podsuchw w Polsce. Ich liczba znacznie wzrosa w ostatnim okresie. Przypomn spraw dziennikarzy Bogdana Rymanowskiego i Cezarego Gmyza, ktrzy byli inwigilowani wbrew prawu. Jeli si spojrzy na to, jak nasze organy, Policja i inne instytucje wykonuj t ustaw, te mona mie do tego wiele zastrzee. Ale czy zagroeniem jest na pewno dugo okresu przechowywania danych? trzeba by odpowiedzie sobie na to pytanie. Dyrektywa unijna mwi o tym, e trzeba przechowywa te dane od p roku do 24 miesicy. Czy przez p roku nie mona, zakadajc z wol sub i ze prawo, ktre reguluje ich prac, dokadnie wykona tych wszystkich zych dla obywatela rzeczy, ktre mona zrobi w cigu dwch lat? Jeeli si zgadzamy na to, eby przechowywa te

30 Pose Adam Abramowicz

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

Wicemarszaek Jerzy Wenderlich:


Dzikuj. O zabranie gosu prosz pana posa Wincentego Elsnera, Ruch Palikota.

dane p roku, to trzeba si zastanowi, czy dwa lata co w tej kwestii zmieni. Prosz pastwa nie zmieni. Dlatego trzeba si pochyli nad praktyk wykonywania tej ustawy przez nasze suby. A przypomn, e dyrektywa mwia, i mona te dane gromadzi i przetrzymywa przez pewien czas, ktry pastwo okrelao, jak tutaj mwiono, na 6 do 24 miesicy i rzeczywicie, w kilku pastwach europejskich trwa to 24 miesice, w kilku innych 12 miesicy ale tylko i wycznie w celu dochodzenia, wykrywania i cigania powanych przestpstw. Tymczasem w polskim prawie istnieje ustawa o Policji, ktra daje naszym organom moliwo sigania po te dane nie tylko w wypadku wykrywania i cigania powanych przestpstw, ale np. prewencyjnie, co jest zupenym zaprzeczeniem i tej ustawy, i dyrektywy Unii Europejskiej. Trzeba si zastanowi, czy danie wanie takich duych moliwoci w ustawie o Policji nie zagraa prawom i wolnociom obywatelskim, i czy nie tu ley problem. Przywoywany tutaj rzecznik praw obywatelskich w swoim wniosku idzie dokadnie w tym kierunku, o ktrym ja mwi zaskary do Trybunau Konstytucyjnego te przepisy, ktre umoliwiaj bez kontroli sdu wykorzystywanie danych gromadzonych przez operatorw telekomunikacyjnych. Zaskary wanie to, a nie czas przechowywania tych danych. Prosz pastwa, zobaczmy, jak przez bdne zapisy zawarte w ustawie o Policji, o ktrych mwiem, wykonanie tego prawa wyglda w Polsce. Statystyka zapyta o dane: w Polsce 1060 tys. zapyta na 38,4 mln mieszkacw, co daje wskanik 2760; Francja 538 437, ale np. Niemcy 13 348, co daje wspczynnik 16. Dlaczego tak jest? Prosz pastwa, wystarczy porwna prawo polskie i prawo niemieckie. W Polsce Policja moe uzyskiwa dane o ruchu i dane lokalizacyjne bez jakiejkolwiek kontroli, a w Niemczech zasad jest kontrola sdowa. (Dzwonek) Wyjtkowo w przypadkach niecierpicych zwoki postanowienie prokuratora w cigu trzech dni podlega zatwierdzeniu przez sd. Po analizie tej statystyki wida wyranie, dlaczego w Polsce jest taka dua ilo zapyta, a w Niemczech nie. Trzeba zmieni, prosz pastwa, ustaw o Policji w tym zakresie. Nie i w tym kierunku, w ktrym pastwo idziecie, tylko zabezpieczy si w ten sposb, eby te dane nie mogy by wykorzystywane bez kontroli sdu. Dlatego my, jako klub Prawa i Sprawiedliwoci, wnosimy o to, aby t ustaw przesa do Komisji Infrastruktury. Bdziemy nad ni dalej pracowa. Myl, e bdzie posom bardzo przydatna ekspertyza, jak ta ustawa jest dzisiaj wykonywana przez polskie suby Policj i suby specjalne. To moe nam wiele powiedzie, czy warto zmienia ten okres czy moe warto zmieni ustaw o Policji, a okres zostawi, aby mona byo skutecznie ciga przestpcw, a zwaszcza przestpcw zorganizowanych i terrorystw. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pose Wincenty Elsner:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi w imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Powoli wszyscy przyzwyczajamy si do totalnej i codziennej inwigilacji. Mamy wiadomo, e w kadym miejscu ledzi nas jaka kamera, kade poczenie z Internetem mona gdzie zapamita, e po kadej rozmowie telefonicznej pozostaje billing. Godzimy si, bo terroryci, bo bandyci, bo pedole. Dlatego wnioskodawca nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne prosi o tak niewiele: troch krcej nie 24 miesice, ale tylko 6 miesicy. Moe wic warto powrci do sedna sprawy, do generalnej dyskusji. Wszak jeszcze w roku 2004 prof. Adamski w referacie Problem retencji danych o ruchu na tle przepisw ustawy Prawo telekomunikacyjne mwi: Gromadzenie i przechowywanie danych stanowicych prawdziw kopalni wiedzy o yciu prywatnym i zawodowym uytkownikw sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb ewentualnych postpowa karnych jest uznawane za nielegalne. Narusza bowiem zasad proporcjonalnoci ingerencji pastwa w prawa i wolnoci obywatelskie gwarantowane przez Europejsk Konwencj Praw Czowieka (art. 8) i Konstytucj RP (art. 31 ust. 3). A Piotr Waglowski z portalu VaGla.pl w publikacji Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu napisa w 2005 r.: W Unii Europejskiej nowe prawo uchwalane jest coraz czciej bez szerszych konsultacji spoecznych. Jeli chodzi o retencj danych telekomunikacyjnych, z sygnaw pyncych z Unii Europejskiej mona wywnioskowa, e parlamentarzyci nie zdaj sobie sprawy z konsekwencji wynikajcych z dokonywanych wanie w 2005 r. regulacji. Dokonano politycznej sprzeday prawa do prywatnoci, swobody dziaalnoci gospodarczej oraz praw konsumentw, w imi obrony witego Graala, walki z terroryzmem i przestpczoci to o dyrektywie 2006/24/ WE wprowadzajcej obowizek gromadzenia danych telekomunikacyjnych i przechowywania ich nie krcej ni przez 6 miesicy i nie duej ni przez 2 lata bez specjalnego uzasadnienia. A pamitacie pastwo, panowie i panie z prawej strony sali, co proponowalicie w 2005 r., rozpoczynajc budow IV Rzeczpospolitej? Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (druk nr 103 z V kadencji) dane dotyczce abonentw naley przechowywa przez 15 lat. To proponowalicie, panie pole Abramowicz. (Pose Antoni Mydo: Pi.)

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

31

Pose Wincenty Elsner Tak si skoczyo, 5 lat, w pierwszej wersji proponowano 15 lat. I tak, dysponujc danymi telekomunikacyjnymi tylko z ostatnich dwch lat, przodujemy w Europie. W 2011 r. Policja, prokuratura i pozostae uprawnione suby pobieray informacje o naszych rozmowach i poczeniach internetowych prawie 2 mln razy. Te dane te s nieaktualne, to s dane z lat 20092010 r. W 2011 r. 1,8 tys., prawie 2 mln. Przy czym ta ingerencja w nasz prywatno ronie w zastraszajcym tempie, w cigu ostatnich 2 lat wzrosa o 40%. Skd te liczby? Wszak wmawiaj nam, e wskaniki przestpczoci spadaj. Bo dane z retencji dostpne s bardzo atwo, bez kosztw i koniecznoci uzasadniania, bez jakichkolwiek kontroli sdu lub prokuratora. Policja i niektre inne suby mog z nich korzysta nie tylko w dziaaniach operacyjnych, dotyczcych gronych przestpstw, ale rwnie w enigmatycznie brzmicych celach prewencyjnych. Klub Poselski Ruch Palikota oczywicie poprze proponowane skrcenie czasu retencji danych telekomunikacyjnych. Ale jestemy zdania, e to za mao. Uregulowania wymagaj na przykad nastpujce kwestie: rozszerzenie obowizkw dotyczcych niszczenia danych nie tylko przez operatorw, ale rwnie uprawnione suby. Opinia publiczna ma prawo zna dokadniejsze statystyki dotyczce wykorzystania billingw: kto je pobiera, w zwizku z jakimi postpowaniami, z jakim skutkiem itd. Poza tym retencja to nic innego, jak wykonywanie obowizkw i zada pastwa na rzecz porzdku publicznego i bezpieczestwa przez w wikszoci podmioty prywatne i powinno si rozway moliwo wprowadzenia odpatnoci za gromadzenie tych danych i ich wykorzystanie. To na pewno nieco zahamowaoby ten pd sub do poznania, z kim i kiedy rozmawiamy. Minister Boni przygotowuje rwnie swoj nowelizacj Prawa telekomunikacyjnego. Jednak nie oczekiwabym od niego szczeglnej wraliwoci, jeeli chodzi o bezpieczestwo naszych danych. Jestem wanie po lekturze przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji raportu Pastwo 2.0. Nowy start dla e-administracji. Generalny inspektor ochrony danych osobowych nie pojawia si w raporcie ani razu, dlatego spraw dalszej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego i innych ustaw bdziemy omawia w powoanym przeze mnie zespole parlamentarnym. Przyjrzymy si tam wszystkim patologiom zwizanym z wykorzystaniem naszych danych osobowych i monitorowaniem naszej aktywnoci w Internecie i w innych formach komunikacji, na przykad telefonicznej czy internetowej. Do omawianego projektu zgosimy natomiast poprawk dodajc brakujce w nowelizacji (Dzwonek) przepisy przejciowe. Takie dziaanie sugerowa w swojej opinii Sd Najwyszy.

Ruch Palikota rekomenduje skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne do dalszych prac w komisji sejmowej. Dzikuj. (Oklaski) (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszaek Sejmu Eugeniusz Tomasz Grzeszczak)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego gos zabierze pose Jzef Racki. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Jzef Racki:


Panie Marszaku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wnosz o przekazanie przedoonego projektu, ktry wczeniej omawiaem, do waciwej komisji, to jest do Komisji Infrastruktury. Dzikuj za uwag. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. W imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej gos zabierze pan pose Zbrzyzny. Bardzo prosz.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Przedoony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne autorstwa klubu poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego zasuguje na to, eby go wesprze. Dzikuj temu klubowi, posom z tego klubu, za podjcie tematu, bo temat jest gbszy ni wskazywaaby na to sama regulacja. O gbokoci problemu mwili moi przedmwcy to jest kwestia dostpnoci zasobw retencyjnych, sposobu ich wykorzystywania, niszczenia itd. A wic jest to problem, ktrym Wysoka Izba musi zaj si w sposb komplementarny, bo sama zmiana Prawa telekomunikacyjnego polegajca na skrceniu okresu przechowywania danych jest krokiem w dobrym kierunku, ale niewystarczajcym. Naley zatem zgodzi si z faktem, e zatrzymywanie i przechowywanie danych o poczeniach telekomunikacyjnych, o lokalizacji, bo w tych danych telekomunikacyjnych jest take informacja na temat miejsca pobytu uytkownika telefonu bd Internetu, jest powan ingerencj w swobody

32 Pose Ryszard Zbrzyzny

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

obywatelskie i w prywatno kadego z obywateli Rzeczypospolitej. I nie naley dziwi si, e obywatele, Polacy maj poczucie permanentnej inwigilacji. Ich aktywno jest rejestrowana, zapisywana i przechowywana ponad miar przez 24 miesice, czyli przez ten najduszy przewidziany stosownymi regulacjami prawnymi Unii Europejskiej okres. A wic czyby Polska bya tym krajem, w ktrym poziom zagroenia bezpieczestwa publicznego jest najwyszy w Unii Europejskiej? Ja z tak tez zgodzi si nie mog, i pewnie tak nie jest. Wiedza jest gromadzona w przypadku wszystkich uytkownikw telefonw komrkowych i Internetu. Ona jest gromadzona na tzw. wszelki wypadek, a wic tak waciwie kady obywatel Rzeczypospolitej jest potencjalnym przestpc, bo z tego punktu widzenia ta regulacja tak moe by nazwana. Nie naley zatem tego stanu rzeczy dalej tolerowa. Dobrze, e z inicjatyw zmian stosownych przepisw ustawy Prawo telekomunikacyjne wyszed klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, bowiem w roku 2006, przypomn, czy do roku 2006 mielimy 12-miesiczny okres rejestrowania i przechowywania danych telekomunikacyjnych. Wyduylimy to dwukrotnie, do 24 miesicy. I zadam pytanie, na ktre pewnie odpowied jest znana. Czy poziom bezpieczestwa publicznego w Polsce poprawi si, czy pogorszy? Czy to miao jakikolwiek wpyw na poziom bezpieczestwa publicznego w Polsce? Ot nie sdz. A materiay, ktre s gromadzone przez rmy telekomunikacyjne, stay si rdem atwo dostpnym dla rnych dziaa niekoniecznie zwizanych z bezpieczestwem pastwa polskiego. Zreszt bylimy wiadkami kilku skandali o charakterze publicznym, ktre koczyy si w sdach powszechnych. A wic naley wesprze t inicjatyw, naley poprze skrcenie tego do 6 miesicy, do tego minimalnego okresu, ktry jest uregulowany przepisami Unii Europejskiej. Powiem, e 6 miesicy przyjy przecie najbardziej cywilizowane, najbardziej demokratyczne kraje Unii Europejskiej. W tej grupie s Niemcy, jest Holandia, Luksemburg, ale take kraje z naszej czci Europy, ktre wstpiy pniej do Unii Europejskiej, a wic Litwa czy te Sowacja. Czy chcemy si zalicza do pastw, gdzie obowizuje 24-miesiczny okres gromadzenia danych, takich jak Wochy? Ja rozumiem, e we Woszech to pewnie ma swoje uzasadnienie, bo wiemy, z jakimi organizacjami przestpczymi, przynajmniej do niedawna, mielimy tam do czynienia, a by moe one jeszcze funkcjonuj w sposb niezagroony do dnia dzisiejszego. Reasumujc, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera t inicjatyw, bdzie pracowa we wskazanej komisji nad doskonaleniem tego przepisu. Oczywicie zastanowimy si te nad tym, czy nie naleaoby si pokusi o inicjatyw co do szerszego za-

kresu regulacji dotyczcych caego problemu. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Jerzy Rbek, Solidarna Polska. Bardzo prosz.

Pose Jerzy Rbek:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawi stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (druk nr 306). Projekt ustawy ma na celu skrcenie okresu, w ktrym operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostpnych usug telekomunikacyjnych zobowizani s do zatrzymywania i przechowywania danych telekomunikacyjnych, ktre okrela art. 180c ustawy z 16 lipca 2004 r. Czynnoci te operator wykonuje na wasny koszt. Wymienione dane niezbdne s do ustalenia zakoczenia sieci, telekomunikacyjnego urzdzenia kocowego, uytkownika kocowego inicjujcego poczenie, do ktrego kierowane jest poczenie. Dane te okrelaj dat i godzin poczenia, czas jego trwania, rodzaj poczenia oraz lokalizacj telekomunikacyjnego urzdzenia kocowego. W obecnym stanie prawnym operatorzy usug telekomunikacyjnych zobowizani s do retencji tych danych telekomunikacyjnych przez 24 miesice, liczc od dnia poczenia lub nieudanej prby poczenia. Rozpatrywany projekt skraca ten czas do 6 miesicy. Projektodawcy oceniaj, i obowizek przechowywania informacji o poczeniach wkracza w istotny i drastyczny wrcz sposb w sfer prawnie chronionej prywatnoci obywatela. Stwierdzaj rwnoczenie, e obowizujce przepisy mog budzi wtpliwoci co do ich konstytucyjnoci. Zwaywszy jednak na fakt, e obowizek ten przewidziany jest przez prawo europejskie, projektodawca proponuje jedynie skrcenie okresu przechowywania powyszych danych. Warto zaznaczy, i generalny inspektor ochrony danych osobowych popiera t inicjatyw, lecz rwnoczenie wskazuje, e nie stanowi ona caociowego rozwizania problematyki retencji danych. W dalszym cigu brak bdzie unormowa zapewniajcych kontrol nad sposobem wykorzystania danych retencyjnych. Nie zostanie zrealizowana wytyczna okrelona w dyrektywie z roku 2006, mwica o tym, e zatrzymywanie tych danych moe nastpowa wycznie w celu dochodzenia, wykrywania i cigania powanych przestpstw. Myl, Wysoka

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

33

Pose Jerzy Rbek Izbo, e szczeglnie w tej kwestii winnimy podj prace. Tutaj moi przedmwcy wspominali np. o tym, i naganne przykady z Woch wskazuj, e tam by moe jest uzasadnienie dla 24-miesicznego okresu. Myl, e w Polsce rwnie jest uzasadnienie dla takiego okresu, gdybymy mieli tymi kategoriami to ocenia. Niezwykle negatywn opini dotyczc omawianego projektu przedstawia przewodniczcy Krajowej Rady Prokuratury, ktry stwierdza, e proponowana zmiana moe zniweczy cele postpowania karnego w zakresie wykrywania przestpstw i cigania ich sprawcw. To bardzo mocne, bardzo jednoznaczne stwierdzenie. A chc doda, e w skad Krajowej Rady Prokuratury wchodzi rwnie minister sprawiedliwoci, wchodzi prokurator generalny, wchodz postacie, ktre rzeczywicie maj wielki wpyw na polski wymiar czy te na organy cigania. W sposb podobny do tego, jak to oceni przewodniczcy Krajowej Rady Prokuratury, lecz mniej stanowczy, wypowiada si w tej kwestii prokurator generalny, ktry stwierdza, i zaproponowany przez projektodawcw okres 6-miesiczny moe si okaza po prostu niewystarczajcy. Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Ze wzgldu na konieczno zapewnienia waciwym organom cigania skutecznego wykrywania przestpstw, jak te zapobiegania przestpstwom, w ocenie Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska niezasadne jest skracanie okresu przechowywania danych retencyjnych do 6 miesicy. Myl, e winnimy pracowa nad zagadnieniami zwizanymi szczeglnie z wykorzystaniem tych danych retencyjnych. W tym ksztacie, przedoonym przez projektodawcw, Klub Parlamentarny Solidarna Polska tego projektu nie poprze. Dzikuj bardzo.

naszych pocze. Zobowizani jestemy rwnie dyrektyw Unii Europejskiej, ktra mwi i nakazuje nam to o przechowywaniu danych przez okres od 6 miesicy do maksymalnie 24 miesicy. Mam pytanie dotyczce kwestii, jak te dane s wykorzystywane i czy kto to nadzoruje, w jaki sposb i na jakiej podstawie operatorzy udostpniaj te dane. Prawo Unii Europejskiej wyranie wskazuje, e dane te maj suy w przypadku przestpstw wycznie powanych, za w naszym kraju, w naszym krajowym prawie nie ma takiego zapisu. Nie ma te organu kontrolujcego, ktry sprawdziby, czy operatorzy wywizuj si ze swojego obowizku w sposb zgodny z prawem, czy niszcz odpowiednie dokumenty po 24 miesicach, czy naleycie chroni zawarte w nich dane osobowe i prywatne kadego z nas. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Pytanie zada pani pose Alicja Olechowska. Bardzo prosz.

Pose Alicja Olechowska:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Jeli chodzi o przechowywanie danych teletransmisyjnych na cele organw dziaajcych na rzecz bezpieczestwa i porzdku publicznego, to jest jasne, e jest w miar atwa forma udostpnienia tych danych na danie organw, ale chciaabym zapyta, jak to si ma w przypadku, kiedy nasze urzdzenia telekomunikacyjne su osobom, ktre dziaaj waciwie jak przestpcy podczas nkania czy stalkingu. Jeli jest wnoszone do prokuratury oskarenie o nkanie czy stalking, wwczas bardzo czsto okazuje si, e prokuratura nie jest w stanie doj do danych zapisanych na podstawie rozmw telefonicznych i SMS-w, by przeprowadzi dochodzenie. Najatwiejsz form odrzucenia takiego zaskarenia jest po prostu umorzenie ledztwa i informacja o tym, e odsuchanie danych telekomunikacyjnych czy SMS-w byo niemoliwe, mimo e oara w swoim aparacie ma setki SMS-w i zaznaczonych rozmw z okrelonego numeru. Co w takim razie daje zabezpieczenie tych rozmw wycznie na cele tych organw? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Do pyta zapisao si 10 posw. Zamykam list posw zapisanych do pyta. Ustalam czas na zadanie pytania 1,5 minuty. Jako pierwszy zada pytanie pose Jerzy Borkowski, Ruch Palikota. Bardzo prosz.

Pose Jerzy Borkowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W wietle obecnych przepisw prawa operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostpnych usug telekomunikacyjnych s obowizani na wasny koszt zatrzymywa i przechowywa dane dotyczce

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Pytanie zada pan pose Henryk Siedlaczek, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz.

34

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

Pose Henryk Siedlaczek:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne zakada skrcenie czasu przechowywania danych retencyjnych z 24 do 6 miesicy. Niewtpliwie naley zgodzi si z autorami projektu, e tak dugi okres przechowywania informacji odnonie do wykonywanych przez klienta sieci pocze jest niezaprzeczalnie istotn ingerencj w sfer prywatnoci czowieka. Jednake jako e nie uczestniczyem w dyskusji nad projektem ustawy, chciabym zapyta jednak tak absolutnie ze zwykej ciekawoci i ze wiadomoci, i dugie przechowywanie informacji o poczeniach to rzeczywicie olbrzymia ingerencja w sfer prywatnoci, czy jednak nie zachodzi obawa, e 6 miesicy to okres zbyt krtki, aby organy cigania za pomoc danych retencyjnych mogy skutecznie zapobiega przestpstwom lub je wykrywa? Dzikuj bardzo.

Pose Andrzej Adamczyk:


Panie Marszaku! Panie i Panowie Posowie! Kiedy sysz zapewnienia ze strony przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, e przecie dzieje si to w duchu obrony obywatela, to tak postaw mona skomentowa jedynie sienkiewiczowskim: Diabe si w ornat ubra i ogonem na msz dzwoni. Bo oto jest pytanie do wnioskodawcw: Dlaczego nie ingerujecie pastwo w pozwolenie na sprawdzanie obywatela, ale chodzi tylko i wycznie o skrcenie retencji, skrcenie czasu przechowywania danych? Czas przechowywania danych nie ma przecie wielkiego wpywu na inwigilacj, wpyw ma brak decyzji. Kady policjant, kady przedstawiciel suby moe pyta, z kim obywatel w danym czasie (Pose Jzef Racki: Nie kady.) Tak, kady, panie pole, nie ma ogranicze. Tutaj jest element bantustanu, dlatego pozwoliem sobie odnie si do tych zapewnie, do tej hipokryzji, do zapewnie dotyczcych interesu obywatela. Nasuwa si wic pytanie, czy ta nowelizacja wynika z oczekiwa operatorw, ktrzy w sposb znaczny maj nadziej zmniejszy koszty zwizane z tzw. retencj, czyli przechowywaniem danych. By moe, jak mwi zoliwi, obawiacie si pastwo, e niebawem trzeba bdzie zda relacje z tego, z kim i w jakich sprawach si prowadzio rne rozmowy. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos w celu zadania pytania zabierze pan pose Jerzy Rbek, Solidarna Polska. Prosz uprzejmie.

Pose Jerzy Rbek:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostpnych usug telekomunikacyjnych s zobowizani na wasny koszt zatrzymywa i przechowywa dane. Ja mam takie oto pytanie: Jakiej skali s to koszty? Czy wnioskodawcom znane s koszty, jakie ponosz rmy telekomunikacyjne? To jest pierwsze pytanie. Druga kwestia jest taka: Jakie s praktyki w tej samej kwestii w krajach Europy Zachodniej? Czy tam rwnie obowizuj podobne rozwizania? Kolejna rzecz dotyczy tego, co czsto tutaj podnosz przedstawiciele pracodawcw. Ot pracodawcy twierdz, e wszystkie te wraliwe dane s zdecydowanie zbyt atwo dostpne, jeli chodzi o retencj. Jakiej skali jest to problem? Czy jest jaki miernik tego, w ilu, powiedziabym, nieuzasadnionych przypadkach takie dane rzeczywicie zostay przekazane subom, ktre zajmuj si ciganiem przestpcw. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Pytanie zada pan pose Maciej Banaszak, Ruch Palikota. Bardzo prosz.

Pose Maciej Banaszak:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Ostatnio rzecznik Policji stwierdzi, e liczba zapyta sub do operatorw wzrosa w zwizku z moliwoci przenoszenia numeru do dowolnego operatora. Zatem instytucje uprzywilejowane do kontroli billingw obywatela musz wystpi do wszystkich operatorw z zapytaniem, do jakiej sieci przynaley dany numer. Tym tumaczy si w ostatnich latach wzrost zapyta. Mam pytanie: Na ile zatem realnie wzrosa liczba kontroli obywateli, nie uwzgldniajc zapyta o przynaleno abonenta do operatora sieci telekomunikacyjnej? Dzikuj.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Pytanie zada pan pose Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Pytanie zada pan pose Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwo.

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

35

Pose Adam Abramowicz:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Chciabym zada pytanie przedstawicielowi wnioskodawcw. Porwnuj dwa kraje: Polsk i Niemcy na podstawie danych z 2009 r. W Polsce okres, w ktrym jest obowizek przechowywania danych, wynosi 24 miesice, w Niemczech 6 miesicy. Policja i inne do tego powoane instytucje wykonay w 2009 r. w Polsce 1060 tys. zapyta, co daje wskanik 2760 na 100 tys. mieszkacw, a w Niemczech 13 348 zapyta, co wynosi 16 sownie: szesnacie na 100 tys. mieszkacw. Czy w zwizku z tym jest wany i stanowi zagroenie okres przechowywania danych? Przypomn, e jest on w Polsce cztery razy duszy ni w Niemczech, a zapyta jest w Polsce 170 razy wicej ni w Niemczech. W Niemczech mamy kontrol sdow, nie mona zapyta o te dane bez kontroli sdowej, a w Polsce mona. Czy warto zmienia ten okres i tym samym pozbawia si moliwoci walki z przestpczoci, czy nie lepiej skupi si na ustawie o Policji i innych ustawach i zabroni funkcjonariuszom sub sigania po te dane bez uzasadnienia? To takie pytanie i proba o reeksj i zastanowienie si. Dzikuj.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. W celu zadania pytania gos zabierze pan pose Dariusz Cezar Dziadzio, Ruch Palikota. Bardzo prosz.

Pose Dariusz Cezar Dziadzio:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W obecnym stanie prawnym operatorzy s zobowizani do przechowywania przez 24 miesice tzw. danych retencyjnych. Wnioskodawca wnosi o skrcenie tego okresu z 24 do 6 miesicy, niej podobno si ju nie da. Usyszaem tutaj, e wszelkie koszty przechowywania i udostpniania danych le po stronie operatorw. Mam takie pytanie: Czy wnioskodawca wykona symulacj, jakie s koszty przechowywania tych danych, lub ewentualnie to wie oraz na ile przyniesie realne oszczdnoci operatorom obnienie tego okresu do 6 miesicy? Czy wpynie to w ogle na obnienie kosztw pocze telekomunikacyjnych? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Piotr Szeliga, Solidarna Polska. Bardzo prosz.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj bardzo. Lista posw zapisanych do gosu zostaa wyczerpana. Gos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pani minister Magorzata Olszewska. Bardzo prosz.

Pose Piotr Szeliga:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do strony rzdowej: Skd si wzia ta liczba z zeszego roku: 1400 tys. zapyta o billingi? Czy nastpi wzrost przestpczoci w Polsce, czy rzd coraz bardziej zaczyna inwigilowa ludzi? Jakie konkretnie suby mog obecnie zapyta o te dane? Czy kto to nadzoruje? Czy rzd prowadzi statystyki niesusznych zapyta, takich gdy stwierdzono, e kto niepotrzebnie czy w bahej sprawie zapyta o billingi? Czy co takiego jest w ogle nadzorowane? Mam tutaj pytanie do posa wnioskodawcy: Dlaczego pastwo zakadaj, eby z 24 miesicy od razu zmniejszy to do 6 miesicy, a nie np. do 12? Czym si pastwo kierowali, e akurat stwierdzili pastwo, e lepiej te dane przechowywa tylko 6 miesicy? Czy byy prowadzone konsultacje z rmami telekomunikacyjnymi? Czy pastwo moe wiedz, czy skoro te rmy z jednej strony mwi o wzrocie kosztw, obni pniej te koszty w abonamencie w zwizku z tym, e bd musiay krcej przetrzymywa dane?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magorzata Olszewska:


Szanowny Panie Marszaku! Szanowni Pastwo Posowie! Poniewa skierowano pytanie do rzdu, postaram si odpowiedzie na nie w nastpujcy sposb. Rzd ju od jakiego czasu zajmowa si problemem dotyczcym dostpu do danych retencyjnych. Jak pastwo wiedz, 29 wrzenia pan minister Cichocki, rwnie na skutek wystpie rzecznika praw obywatelskich, przygotowa sprawozdanie z pracy zespou do spraw pozyskiwania danych retencyjnych. W ramach tego zespou zosta zaproponowany cay pakiet zmian, jakie naleaoby wprowadzi do polskiego prawa po to, eby tym wszystkim problemom, o ktrych dzisiaj tutaj rozmawiamy, mona byo zaradzi. Na skutek tego raportu i dyskusji, ktra tak naprawd cay czas si toczy, jeeli chodzi o dostp do danych retencyjnych, takie prace prowadzone s rwnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Cho-

36

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magorzata Olszewska ciaby na stronach internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znajdziecie pastwo informacje o prowadzonych pracach w ramach Kongresu Wolnoci w Internecie. Powoana zostaa specjalna grupa do spraw ochrony danych osobowych i prywatnoci w sieci. Skada si ona z przedstawicieli zarwno administracji, jak i strony spoecznej. W ramach tego dialogu chcielibymy zebra i usystematyzowa wszelkie niezbdne propozycje zmian, jakie s potrzebne po to, eby te obowizki i m.in. dostp do takich danych, jak dane retencyjne, byy w Polsce uregulowane w sposb wywaony. Jeeli chodzi o liczb zapyta, rzeczywicie jest ona bardzo wysoka. Natomiast prosz zwrci uwag, e zgodnie z polskim prawem numery bdce numerami prepaid nie podlegaj rejestracji. W zwizku z tym na pewno cz z tych zapyta dotyczy numerw, ktre tak naprawd nie funkcjonuj w sieciach operatorw, i to powoduje, e jest problem z ustaleniem, z jakiego numeru telefonu nastpio poczenie. Prosz te zwrci uwag, e dostp do danych retencyjnych nie oznacza dostpu do treci komunikatu. To jest bardzo wane przy ocenie tego, jak ten obowizek funkcjonuje, bo dostp do komunikatu, czyli ju do treci korespondencji, wynika z zupenie innych uregulowa. Jeeli chodzi o kwesti kontroli wykorzystywania takich danych, to rwnie w raporcie pana ministra Cichockiego zostay zaproponowane konkretne rozwizania dotyczce powoania specjalnych penomocnikw w ramach poszczeglnych sub po to, eby zwikszy nadzr i kontrol wykorzystywania tych danych. To tyle z mojej strony. Dzikuj bardzo.

jeli chodzi o poczenia, 1 856 880 razy, to jest prawie p miliona razy wicej ni w 2010 r. i 800 tys. razy wicej ni w 2009 r. Std nasza determinacja dotyczca przypieszenia realizacji, zmian zapisw. Koszty ponoszone przez operatorw w zakresie gromadzenia i przechowywania danych telekomunikacyjnych oraz realizacja zapyta o udostpnienie tyche danych odbijaj si negatywnie na odbiorcach usug telekomunikacyjnych. U nas obowizuje taka zasada, e udostpniamy te dane nieodpatnie. Natomiast ze strony internetowej udao mi si cign dane dotyczce tego, e w Finlandii co prawda moe w ogle nie jest to porwnywalne z naszym krajem za udostpnienie kadego wniosku pobiera si opat, i to do wysok, sigajc 256 euro. Chodzi o to, co padao z tej trybuny, e gdybymy wprowadzili odpatno korzystania z danych, to prawdopodobnie ci, ktrzy korzystaj z tych danych, rwnie zastanowiliby si, czy warto siga po dane, ktre by moe nigdy nie bd wykorzystane. Dobrze si skada, e rzd pracuje nad projektem ustawy i pani minister jest obecna podczas naszej debaty. Myl, e dane, o ktrych mwilimy w trakcie wystpie, bd wzite pod uwag w trakcie dalszych prac nad przedoonym projektem. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj bardzo panu posowi. Zamykam dyskusj*). Marszaek Sejmu, po zasigniciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierowa poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, zawarty w druku nr 306, do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 5. porzdku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych (druk nr 277). Prosz o zabranie gosu pana posa Dariusza Joskiego w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo prosz.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani minister. Gos zabierze przedstawiciel wnioskodawcw pan pose Jzef Racki. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Jzef Racki:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Dlaczego 6 miesicy, a nie 18, 24? Z danych, ktre nam udostpniono, wynika, e 90% zapyta sub o dane telekomunikacyjne dotyczy okresu ostatnich 6 miesicy. Gdyby byo zwikszenie wydajnoci pracy tych sub, to prawdopodobnie w cigu tych 6 miesicy te dane, ktre s niezbdne, zostayby wykorzystane. Chciabym rwnie powiedzie o tym, o czym ju tutaj mwiono, e mam nieco inne dane cignite rwnie z Internetu, e w ubiegym roku sdy, prokuratura, Policja i inne suby sigay po nasze dane,

Pose Dariusz Joski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W imieniu posw Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej, ktrzy przygotowali projekt ustawy o podatku od niektrych instytucji nansowych, mam przyjemno przedstawi ten projekt w tej chwili. Warto na wstpie zaznaczy, e projekt, ktry bd prezentowa, zosta przygotowany i zoony jeszcze w poprzedniej kadencji, ale z uwagi na to, e nie zosta przedstawiony Wysokiej Izbie, nie by te *) Teksty wystpie niewygoszonych w zaczniku nr 1.

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

37

Pose Dariusz Joski rozpatrywany. W zwizku z tym ponowilimy zoenie tego projektu, ale mamy rwnie nadziej, e rzd rozway wprowadzenie podatku, jaki proponuje si teraz w tym projekcie. Z uwagi na to, e w ostatnich latach zwiksza si decyt nansw publicznych, w celu uzyskania dodatkowych przychodw budetowych wskazane jest opodatkowanie instytucji nansowych, a nie kolejne podwyki podatku od towarw i usug, co obcia osoby najubosze. W okresie gdy obniono podatek dochodowy od osb prawnych do 19%, instytucje nansowe nie tylko nie zwikszyy zatrudnienia, ale wrcz przeciwnie dokonay jego redukcji. Dziaajce na rynku polskim banki w wikszoci osigaj bardzo dobre wyniki nansowe. Kiedy popatrzylimy na wyniki netto za ostatnie lata, to zobaczylimy, e w 2007 czy w 2008 r. te wyniki oscyloway w granicach 13 mld z, w 2010 r. zysk sektora wynis ok. 11 mld z. Natomiast zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Komisji Nadzoru Finansowego za 2011 r. to byo blisko 16 mld z. Jeeli popatrzymy na informacje i publikacj Gwnego Urzdu Statystycznego dotyczce osb zatrudnionych w tym sektorze, w sektorze: dziaalno nansowa i ubezpieczeniowa, to okae si, e rednie wynagrodzenie za I i II kwarta 2011 r. oscylowao w granicach 6 tys. z, a wic byo to wynagrodzenie blisko o 80% wysze ni przecitne wynagrodzenie na rynku. Przez ostatnie kilka miesicy rzd Platformy i PSL proponowa, z uwagi na trudn sytuacj nansow, m.in. podniesienie podatku VAT z 22 do 23%, szukajc ok. 6 mld oszczdnoci. Doskonale zdajemy sobie spraw, e podniesienie podatku VAT o 1% uderzyo po kieszeni przede wszystkim tych najuboszych, tych najbiedniejszych, przede wszystkim ich to dotkno. Ceny towarw i usug poszyboway w gr i tego si nie da zatrzyma przy kadej podwyce VAT. Tym samym oczywicie moe by 6 mld oszczdnoci dla budetu, ale kosztem Polek i Polakw. (Pose Andrzej Orzechowski: To oszczdnoci.) Wczeniej obniono zasiek pogrzebowy. To tutaj minister Rostowski szuka oszczdnoci rzdu 800 mln z. Nie tak dawno rozmawialimy o podatku od kopalin, ktry ma przynie ok. 2 mld z oszczdnoci. Za chwil tematem rozmw bdzie reforma emerytalna i propozycja wyduenia wieku emerytalnego o 7 lat dla kobiet i 2 lata dla mczyzn. Dlaczego o tym mwi? Dlatego e proponujemy poszuka rodkw nansowych wrd tych, ktrzy te rodki maj. Jeli posowie Platformy i PSL tak ochoczo podnosz rce za podniesieniem podatku VAT o 1%, to dlaczego maj ich nie podnie za specjalnym podatkiem na czas kryzysu, o czym za chwil jeszcze powiem, dla nansjery? Bo przecie zyski, m.in. instytucji nansowych i bankw, wskazuj na to, e te pienidze s. W czasie kryzysu instytucje nansowe rwnie powinny odprowadzi rodki nansowe do budetu.

W projekcie ustawy tym bankom, ktre cay zysk przeznacz na zwikszenie funduszy wasnych, proponuje si zwolnienie z podatku. Nie chcemy opodatkowa wszystkich. Jeli cay zysk zostanie przekazany na zwikszenie funduszy wasnych, wtedy, krtko mwic, ten podatek nie jest odprowadzany. Projekt ustawy reguluje opodatkowanie aktyww niektrych instytucji nansowych, tak jak mwiem, na okres 3 lat, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Pierwotnie w projekcie ustawy by 2012 r., poniewa skadalimy ten projekt w poprzedniej kadencji, std te ta zmiana. A wic na okres 3 lat. Kogo dotyczyby ten podatek? Wedug naszego projektu byyby to przede wszystkim banki krajowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, oddziay bankw zagranicznych, oddziay instytucji kredytowych, krajowe zakady ubezpiecze, oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze i zagranicznych zakadw reasekuracji, rwnie gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze i zagranicznych zakadw reasekuracji, fundusze inwestycyjne. Ten podatek dotyczyby tych instytucji. Wiem, e par tygodni wczeniej debatowano, pojawiy si pytania, co ze SKOK-ami. Jestemy otwarci. Jeli ten projekt zostanie przekazany do prac w komisji, to jestemy gotowi na ten temat rozmawia. W tej chwili nasz propozycj jest, aby opodatkowaniu podlegay m.in. te instytucje. Ile wynosiby ten podatek? Ten podatek wynosiby 0,25% podstawy opodatkowania. rodki uzyskane z tego podatku byyby przekazywane, wpywy z podatku od niektrych instytucji nansowych, o ktrych mwiem przed momentem, zwikszyyby Fundusz Rezerwy Demogracznej. Krtko mwic, zostayby w caoci przekazane na system emerytalny. Szacujemy, e przy odprowadzeniu 0,25% byoby to ok. 2 mld z. Zwolnienia i ulgi podatkowe. Tak jak mwiem przed chwil, zwalnia si mwi o tym wyranie art. 9 naszego projektu ustawy banki, ktre cay zysk za rok obrachunkowy przeznacz na zwikszenie funduszy wasnych. Nie odprowadzayby one tego podatku. Z uwagi na to, e w ostatnich latach zwikszy si decyt nansw publicznych, cakiem realne jest zagroenie przekroczenia progu ostronociowego, brak jest ze strony ministra nansw jakichkolwiek propozycji polegajcych na systemowych rozwizaniach, konieczne staje si podjcie takich dziaa legislacyjnych, ktre przyczyni si do zmniejszenia tego zagroenia. Naley zaznaczy, e kraje Unii Europejskiej podejmuj okrelone dziaania systemowe celem zapobieenia skutkom kryzysu. Brak radykalnych dziaa moe doprowadzi do zblienia si do wszelkich granic i progw ostronociowych lub przekroczenia ich, co bdzie oznacza katastrof dla budetu pastwa i wiksze konsekwencje, jeli chodzi o obszary spoeczne. Podejmowane przez rzd z inicjatywy ministra nansw dziaania polegajce na podwyce VAT-u,

38 Pose Dariusz Joski

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

o ktrej mwiem, nie tylko nie rozwizuj narastajcego zagroenia, ale take uderzaj w warstwy najubosze. W zwizku z tym suszniejsze jest wprowadzenie opodatkowania instytucji nansowych, a nie kolejnych podwyek podatku od towarw i usug, o ktrych rwnie usyszelimy w zapowiedziach przedstawiciela ministra nansw, ktre, jak doskonale zdajemy sobie spraw, obciaj osoby najmniej zarabiajce. Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje wprowadzenie podatku od instytucji nansowych na czas okrelony. Wspominam o tym w kontekcie projektu Prawa i Sprawiedliwoci, ktry nie tak dawno by procedowany. Tamta propozycja miaa charakter stay, bez ograniczenia czasowego, a nasz projekt wprowadza to ograniczenie do 3 lat. Proponujemy take t mniejsz stawk, o ktrej przed sekund mwiem, jak rwnie skadanie zeznania podatkowego w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania nansowego. W poprzednim projekcie Prawa i Sprawiedliwoci byo to 10 dni. Uwaamy, e termin 30-dniowy jest lepszym rozwizaniem. Zwaywszy na konieczno prawidowego obliczenia zobowizania podatkowego, termin miesiczny na sporzdzenie zeznania podatkowego wydaje si racjonalny. Projekt zawiera rwnie delegacj dla ministra nansw w celu wydania rozporzdzenia w zakresie sposobu rozliczenia podatku i skadania deklaracji podatkowej. Delegacja w projekcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest zgodna z konstytucyjn zasad formuowania wytycznych dla organw wydajcych akt wykonawczy. Projekt SLD rozpisuje w delegacji, co ma zawiera akt wykonawczy i jaki cel ma spenia. W projekcie, ktry mam przyjemno prezentowa, przyjto zasad, e w pierwszym roku podatkowym podlegania ustawie zaliczki nie bd odprowadzane. Dopiero w kolejnym roku podatkowym wprowadza si obowizek odprowadzania zaliczek na podatek. Podstaw do wyliczenia tych zaliczek jest ostatnie rozliczenie podatkowe, tzw. zeznanie podatkowe. Podstaw wyliczenia zaliczek powinno by wic ostatnie zoone zeznanie podatkowe. Zwaywszy na trudn sytuacj nansow oraz problemy w zakresie stabilnoci nansw pastwa, wprowadzenie takiego podatku moe przyczyni si do polepszenia kondycji nansw publicznych, szczeglnie w okresie kryzysu nansowego. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

W imieniu klubu Platforma Obywatelska gos zabierze pan pose Marcin Kierwiski. Bardzo prosz.

Pose Marcin Kierwiski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam przyjemno zaprezentowa stanowisko klubu Platforma Obywatelska w sprawie poselskiego projektu ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych. Dwa miesice temu debatowalimy nad bardzo podobnym, niemal identycznym projektem, zoonym przez posw Prawa i Sprawiedliwoci. Mona nawet stwierdzi, i projekt posw SLD jest jedynie uproszczon wersj ju dyskutowanych propozycji, cho nadal powielajc wszystkie wtpliwe rozwizania, ktre ju raz odrzucilimy. Dwa miesice temu klub Platforma Obywatelska gosowa za odrzuceniem projektu PiS. Przez te dwa miesice nie zaszo nic takiego, aby uzna wprowadzenie nowego podatku za suszne i zasadne. Klub Platforma Obywatelska bdzie gosowa przeciw zaproponowanym rozwizaniom. Pozwlcie pastwo, e w kilku sowach uzasadni t decyzj. Podstawowym zastrzeeniem jest z ca pewnoci czysto skalny charakter proponowanych rozwiza. Proponuje si wdroenie na okres 3 lat dodatkowego podatku, ktrego cel nie zosta nawet luno powizany z celem stabilizacji sektora nansowego. Oczywiste wydaje si, i dodatkowe obligatoryjne opaty, jeeli miayby zosta wprowadzone, powinny zwiksza stabilno sektora instytucji nansowych. Wiksza stabilno to gwarancja wikszego bezpieczestwa dla wszystkich konsumentw. W wietle obecnej sytuacji na rynkach nansowych i planowanego zwikszenia wymogw kapitaowych dla bankw jednoczesne wprowadzenie dodatkowego obcienia skalnego wydaje si by co najmniej kontrowersyjne. rodki zgromadzone w drodze ewentualnego dodatkowego podatku mogyby i powinny zosta przeznaczone na pokrycie kosztw przyszych kryzysw nansowych. Taki cel jednak nie zosta okrelony w tym projekcie ustawy. Kolejne zastrzeenia budzi fakt, i proponowany podatek nie do, e nie zwiksza stabilnoci na rynku instytucji nansowych, to bdzie z ca pewnoci znaczcym obcieniem dla polskiego sektora bankowego. Wdroenie tych rozwiza moe doprowadzi do zwikszenia kosztw udzielania kredytw, a wic, co chyba naturalne, do zmniejszenia ich liczby, a byaby to niewaciwa tendencja. Z duym prawdopodobiestwem moemy stwierdzi, i banki i instytucje nansowe ciar zwikszonych kosztw nansowych bd si staray przerzuci na swoich klientw. Tak wic podatek porednio najbardziej uderzy w zwykych, indywidualnych konsumentw, take tych najbiedniejszych. Nie pomog tutaj sztuczne zapisy art. 10, mwice, e warunki umw cywilno-prawnych nie mog zosta zmienione, bo oczywi-

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Sejm ustali, e w dyskusji nad tym punktem porzdku dziennego wysucha 5-minutowych owiadcze w imieniu klubw. Otwieram dyskusj.

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

39

Pose Marcin Kierwiski ste jest to, e banki w przypadku nowych umw bd te warunki po prostu zmienia, a wic gdy zwyky konsument bdzie chcia wzi kredyt, wemie go na nowych warunkach, z ca pewnoci znacznie gorszych ni te, ktre ma teraz. Kolejnym budzcym wtpliwoci aspektem projektu jest wybirczy sposb doboru instytucji nansowych, ktre maj podlega opodatkowaniu. Bardzo cieszy mnie deklaracja przedstawiciela wnioskodawcw o ewentualnym wczeniu SKOK-w, ale prawda jest taka, e w tym projekcie nie uwzgldnilicie pastwo tych SKOK-w, a przecie aktywa SKOK-w, bdce podstaw tej idei opodatkowania, s bardzo podobnego rodzaju i pochodzenia co aktywa wielu bankw. Projektodawcy nie przedstawili adnych uzasadnie dla takiego wyczenia, wic skd ten pomys na nierwno podmiotw? Wtpliwoci budzi take umieszczenie w zaproponowanym katalogu podmiotw funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne korzystaj z podmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osb prawnych, dlatego e s niczym innym jak prawnie uregulowan mas majtkow. Std naoenie na fundusz inwestycyjny podatku, obliczanego od wartoci aktyww funduszu, bdzie oznaczao opodatkowanie uczestnikw funduszu, czyli klientw tego funduszu. Kolejnym wanym zastrzeeniem do projektu jest faktyczny brak uzasadnienia. Uzasadnieniem do tej ustawy jest praktycznie sama ustawa. Przynajmniej zostaa ona... Uzasadnienie jest de facto przepisaniem ustawy. W uzasadnieniu brakuje jakichkolwiek analiz makroekonomicznych, realnej oceny wpywu proponowanych rozwiza na instytucje nansowe i cay rynek nansowy. Nawet wysoko potencjalnych wpyww zwizanych z wdroeniem ustawy jest, jak okrelono, trudna do oszacowania. Bez dokadnych analiz mamy wic wdraa ustaw, a nie wiemy, jakie wpywy ma generowa. To troch dziwne. Teraz w wystpieniu wnioskodawcw usyszelimy troch uzasadnienia odnonie do wielkoci tego podatku 0,25% wartoci aktyww instytucji nansowych. Usyszelimy troch uzasadnienia, ale czemu 0,25%, a nie 0,37%, jak proponowao Prawo i Sprawiedliwo, albo inna warto? Tego typu rzeczy powinny by dokadnie przeanalizowane. W projekcie jest bardzo duo drobnych niedookrele. Myl, e naleaoby je sprecyzowa. (Dzwonek) Nie okrelono na przykad rodzaju aktyww bdcych przedmiotem opodatkowania, nie okrelono precyzyjnie podstawy opodatkowania, terminu patnoci podatku itd. Podsumowujc, projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych jest projektem nieprzygotowanym i niedopracowanym. U jego podstaw zabrako realnych analiz co do skutkw jego wprowadzenia zarwno dla sektora nansowego, jak i dla ludzi i podmiotw korzystajcych z usug nan-

sowych oraz dla caej gospodarki. Czysto skalny charakter tego projektu, oderwany od dbaoci o stabilno sektora nansowego, powoduje, i klub Platforma Obywatelska uwaa proponowane rozwizania za szkodliwe. Bdziemy gosowali za odrzuceniem omawianego projektu. W tym miejscu w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska skadam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Bardzo dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo gos zabierze pan pose Pawe Szaamacha. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Pawe Szaamacha:


Panie Marszaku! Szanowni Pastwo! Panie i Panowie! Opowiadamy si za skierowaniem tego projektu do prac w komisji. Powody s oczywiste, powody nie zmieniy si przez te dwa miesice. Po pierwsze, naley dokona korekty modelu gospodarczego funkcjonujcego w Polsce, ale take w Europie przez ostatnich 1520 lat, gbokiej korekty tego modelu gospodarczego, okrelanego w skrcie mianem konsensusu waszyngtoskiego, polegajcego na napdzaniu wzrostu gospodarczego jedynie za pomoc sektora nansowego, wzrastajcego zaduenia budetw narodowych i gospodarstw domowych. Naley dokona korekty regulacyjnej, naley dokona w Polsce korekty wasnociowej i naley dokona take korekty podatkowej. Mwimy tylko o tym jednym elemencie tej ukadanki. Dlaczego Platforma Obywatelska opowiada si przeciwko temu projektowi? Notabene przypomn pastwu sytuacj sprzed miesica, sprzed ptora miesica, kiedy minister Rostowski po raz kolejny zapowiedzia projekt stosownej regulacji, stosownej opaty, nad ktr rzekomo pracuje Ministerstwo Finansw i ktrej moemy spodziewa si w Wysokiej Izbie. Oczywicie ju nie wierz w to, e kiedykolwiek doczekamy si czego takiego. Natomiast w tym czasie Platforma odrzuca projekty zmierzajce w tym kierunku. Dlaczego Platforma je odrzuca? Ot Platforma mentalnie jest w peni zanurzona w systemie gospodarczym, ktry pka, ktry odchodzi. Myli w kategoriach roku 1990, roku 1991, kiedy po zimnej wojnie otworzyy si rynki nansowe i kiedy w peni dokonywano kolejnych fal deregulacji, liberalizacji, znoszenia barier inwestycyjnych, wycigu ku doowi, jeeli chodzi o stawki podatkowe. Teraz s skutki tego modelu gospodarczego. Naszym zdaniem naley dokona korekty tego

40

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Pawe Szaamacha modelu gospodarczego. Ten model gospodarczy jest ju przeszoci. Jeeli nie zaczniemy dokonywa tej korekty teraz, by moe na tyle, na ile moemy w Polsce, to moemy spodziewa si kolejnych fal kryzysu, poniewa to, co jest proponowane take poza granicami naszego kraju ale taka jest te lozoa i taka jest polityka ministra Rostowskiego to jest zachowywanie si w ramach tej logiki. Oczywicie trudno jest wyj poza taki schemat mylenia, jeeli byo si wychowywanym i jeeli jest si zwizanym intelektualnie, mentalnie, wizami towarzyskimi, take gospodarczymi, z tym sposobem funkcjonowania gospodarki. To jest powd podstawowy, makro, dla ktrego naley wprowadzi podatek bankowy i dla ktrego ten podatek bankowy prdzej czy pniej zostanie w Polsce wprowadzony, take z tego powodu i ten argument pojawia si podczas dyskusji nad naszym projektem e sektor nansowy nauczy si nie paci podatku CIT, nauczy si zgodnie z prawem, korzystajc z technik, ktre sam wymyla, korzystajc z przeforsowywanych czy przelobbowywanych rozwiza podatkowych, w peni okrela sam swoj podstaw opodatkowania i decydowa o tym, ile podatku paci. My opowiadamy si za modelem gospodarki zrwnowaonej, tam, gdzie jest miejsce dla przemysu, dla tego, czego oczywicie Platforma nie rozumie i nie lubi de facto, zamykajc, parcelujc sektor stoczniowy, dla rolnictwa, dla przetwrstwa rolno-spoywczego, ale take dla sektora nansowego rzecz jasna, ale ten sektor nansowy musi zna swoje miejsce, musi poniekd na tej mapie gospodarczej nie wywiera ponadproporcjonalnego wpywu na decyzje wadz publicznych, decyzje obywateli, decyzje organizacji ponadnarodowych. Jakie s rnice pomidzy tym, co proponuje SLD, i tym, co my proponowalimy, ktre chciabym pokrtce omwi, ale ktre nie s jednak na tyle wakie, aebymy nie ordowali za skierowaniem tego projektu do prac parlamentarnych? Ot trudno nam jest zrozumie, dlaczego to ma by podatek epizodyczny, tylko na 3 lata. Uwaamy, e powinno to by stae rdo dochodw budetowych. Jeeli jest on sensowny w okresie wychodzenia z kryzysu, to tym bardziej powinien by staym rdem dochodw w tym wymiarze, w tej stawce, ktra jest proponowana. My proponowalimy wysz stawk, ale jestemy gotowi do rozmw, do dyskusji. (Dzwonek) Ju kocz. Kolejna rnica jest w drobiazgach, jak przeznaczenie tego podatku na Fundusz Rezerwy Demogracznej. Rozumiem, e to s preferencje klubowe. My uwaamy, e powinien on by raczej rdem dochodw budetu, zgodnie z zasad jednolitoci dochodw budetowych, ale to jest drugorzdna rnica. Rnice co do terminu patnoci podatkw uznabym za kwestie wtrne. Z tych wszystkich przyczyn, a take z przyczyny, ktr potwierdz, cakowitej niewiarygodnoci urz-

dujcego ministra nansw, ktry od kilku lat zapowiada nam rnego typu opat bankow, z ktr to propozycj nie jest w stanie pojawi si w tej Izbie, bdziemy opowiada si i bdziemy gosowa za skierowaniem tego projektu do pracy w komisjach. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Wincenty Elsner, Ruch Palikota. Bardzo prosz.

Pose Wincenty Elsner:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawi stanowisko klubu dotyczce projektu ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych. Ruch Palikota opowiada si za wprowadzeniem podatku bankowego. Sektor nansowy powinien partycypowa w kosztach kryzysu to sprawa bezdyskusyjna, zwaszcza e rde kryzysu ostatnich lat upatrywa mona w niefrasobliwej polityce kredytowej bankw w wielu krajach. Podatnicy wielu krajw zmuszeni byli wspiera w ostatnich latach sektor bankowy wieloma miliardami euro i dolarw. Na szczcie nie w Polsce, co nie oznacza, e polskie banki s bez winy. Rozdawane jeszcze niedawno na prawo i lewo kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich stay si puapk dla wielu modych ludzi marzcych o wasnym mieszkaniu, modych ludzi spacajcych dzisiaj raty niekiedy nawet dwukrotnie wysze, ni si tego spodziewali. I gdy porwnamy sytuacj rodzin z takim trudem spacajcych 787 mld z kredytw, w tym 318 mld kredytw mieszkaniowych, z rekordowymi zyskami bankw, wynoszcymi w 2011 r. 15,6 mld z netto, to mamy wiadomo, e to nie banki ponosz koszty kryzysu. Statystyczny Polak jest zaduony na 16,5 tys. z. Komisja Europejska jeszcze w 2010 r. popara ide podatku od transakcji nansowych, tzw. Financial Transaction Tax. Gwnym celem podatku jest minimalizacja ryzyka zwizanego z dziaalnoci sektora nansowego, partycypacja w kosztach zwizanych z kryzysem nansowym i pozyskanie dodatkowego rda nansowania dla gospodarek krajowych. Ten podatek poprzemy. A co proponuje nam projekt autorstwa SLD, prezentowany przez pana posa Joskiego? Populistyczny, odgrzany z poprzedniej kadencji projekt opodatkowania aktyww niektrych instytucji nansowych. Projekt wpisujcy si w logik klasyka nansw Andrzeja Leppera, ktry zapytany kiedy, skd bra pienidze, odpar bez namysu: z bankomatw. Pan pose Joski twrczo rozbudowa t tez. Pienidze

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

41

Pose Wincenty Elsner s w bankach i trzeba troch ich stamtd zabra. Ale to nie bankom zabiera pan pienidze... (Pose Dariusz Joski: Jak to?) bo banki natychmiast przerzuc koszty nowego podatku na swoich klientw, podwyszajc np. i tak ju wysokie prowizje bankowe. I nie pomog tu adne zaklcia w postaci art. 10 projektu ustawy mwicego, e wprowadzenie podatku okrelonego niniejsz ustaw nie moe stanowi podstawy zmiany warunkw wiadczenia usug nansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Wanie, panie pole Joski, to s umowy cywilnoprawne, sam pan to pisze. I nie ma tu nic do powiedzenia paski art. 10. Chcecie pastwo z SLD opodatkowa aktywa funduszy inwestycyjnych. Co to oznacza? Obnienie wartoci jednostek uczestnictwa funduszy poprzez dodatkowe ich opodatkowanie. Nakadacie pastwo z SLD nowy podatek na miliony ciuaczy gromadzcych swoje oszczdnoci w rozlicznych funduszach inwestycyjnych. W kogo jeszcze uderza podatek autorstwa SLD? Na pewno nie w nansowych gigantw obecnych na polskim rynku. Uderza przede wszystkim w mae banki, polskie banki, banki spdzielcze. Podobne uderzenie w polskie banki spdzielcze proponowa kilka tygodni temu PiS. Teraz SLD. Ruch Palikota nie godzi si na to. Ruch Palikota poprze podatek bankowy, ktry faktycznie bdzie pacony przez banki, podatek majcy charakter stabilizujcy system bankowy, podatek o charakterze antyspekulacyjnym. Prezentowany przez pana posa Joskiego projekt jest skrajnie niedopracowany. Zawiera mas bdw merytorycznych, formalnych i legislacyjnych. Jest bublem prawnym, powiedzmy to jasno. Nie warto zagbia si w szczegy. Zainteresowanych odsyam do druku nr 4250 i do druku nr 4250-A z lutego 2011 r. z poprzedniej kadencji. Ju rok temu nie pozostawiono na projekcie suchej nitki. Dzisiaj, w niezmienionej formie, z tymi samymi bdami, projekt wraca, jest przedstawiany po raz drugi. Bdnie sformuowany jest nawet tytu ustawy. W polskim prawodawstwie mwimy o podatkach, nie o opodatkowaniu, panie pole Joski. Tytu powinien brzmie: ustawa o podatku od niektrych instytucji nansowych. Jaki miaby by skutek skalny zapowiadanego podatku? Tylko skalny, bo o innych celach podatku nie ma w uzasadnieniu ani sowa. (Pose Ryszard Zbrzyzny: Mona policzy.) Wnioskodawca mwi o 2 mld z, ale zaraz potem samokrytycznie zastrzega si, e tak naprawd to nie wiadomo. Ruch Palikota jest za podatkiem od transakcji bankowych, zgodnym z polityk unijn w tej sprawie. Jest prawdopodobne, e budet zostanie zasilony pie-

nidzmi z tego podatku jeszcze w tym roku. Natomiast wnioskujemy o odrzucenie projektu ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych autorstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ustawy de facto fundujcej milionom klientw bankw nowy podatek. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze pan pose Jan opata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Jan opata:


Bardzo dzikuj, panie marszaku. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawi opini o projekcie ustawy zawartym w druku nr 277 o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych i stanowisko wobec niego. Wysoki Sejmie! W dniu 16 lutego 2012 r., czyli cakiem niedawno, omawialimy w Wysokiej Izbie projekt ustawy o podatku od niektrych instytucji nansowych, ktry w swej idei, ale i w wielu propozycjach technicznych rozwiza by tosamy z projektem omawianym dzisiaj. Zarwno wwczas, jak i dzisiaj, jak zdoaem si zorientowa po wystpieniach moich przedmwcw, nie byo i nie ma zgody nie liczc projektodawcw na to, by proponowane rozwizanie wprowadzi do obiegu prawnego w Polsce. Podobne stanowisko chc wyrazi w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ustawa, a w zasadzie projekt, reguluje opodatkowanie aktyww niektrych, podkrelam: niektrych, instytucji nansowych, tj. bankw krajowych, oddziaw bankw zagranicznych i oddziaw instytucji kredytowych, krajowych zakadw ubezpiecze, zakadw reasekuracji, funduszy inwestycyjnych. Ten projekt, podobnie jak wspomniany przeze mnie poprzedni, ju omawiany, pomija niektre rodzaje instytucji nansowych, ma niestety charakter wybirczy i jest sprzeczny z zasad rwnoci opodatkowania. W katalogu podmiotowym podatnikw brak, o czym ju bya mowa, spdzielczych kas oszczdnociowo-kredytowych. W katalogu podatnikw zagranicznych za brak zakadw ubezpieczeniowych pastw czonkowskich Unii Europejskiej prowadzcych dziaalno w Polsce oraz bankw transgranicznych. Projekt zakada opodatkowanie wymienionych instytucji nansowych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., a podstaw opodatkowania stanowiaby suma aktyww wykazana w rocznym sprawozdaniu nansowym podatnika. Stawka podat-

42 Pose Jan opata

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

ku miaaby wynosi 0,25% podstawy opodatkowania. Naley podkreli, e projektodawcy przewiduj, i wpywy z tego podatku zwiksz Fundusz Rezerwy Demogracznej. Tego dotyczy kolejna nasza uwaga wyraamy dezaprobat o charakterze podstawowym. Jak pokazuj dowiadczenia ostatniego kryzysu nansowego, w przypadku wystpienia sytuacji kryzysowej naley by przewidujcym i liczy si z koniecznoci udzielenia instytucjom nansowym znacznego wsparcia ze rodkw publicznych. Poza tym Fundusz Rezerwy Demogracznej, jak pokazuje rwnie dowiadczenie, nie jest jakim zakltym nienaruszalnym funduszem. Wydaje si, e rodki zgromadzone w drodze daniny publicznej powinny zasila rezerw, ktr mona by wykorzysta w sytuacjach, jakie obserwowalimy w poprzednich latach. Rozwizania te byy adekwatne do rozwiza proponowanych na forum Unii Europejskiej. Daoby to du szans na zwikszenie stabilnoci sektora nansowego i na ograniczenie lub nawet wyeliminowanie koniecznoci nansowania przez sektor publiczny dziaa pomocowych dla tych instytucji nansowych. Wysoka Izbo! Koncepcja naoenia podatku, podstawy opodatkowania, jakim miayby by aktywa instytucji nansowych, rwnie nasuwa szereg wtpliwoci. Jest to koncepcja obcienia podatkiem w zalenoci od skali prowadzonej dziaalnoci. Tak szeroko ustalona podstawa opodatkowania i wysoki poziom odprowadzanego podatku bardzo realnie moe wpyn na wysoko prowadzonej akcji kredytowej w bankach, a w bankach spdzielczych, o czym tutaj przed chwil bya mowa, w szczeglnoci. Naley rwnie zauway, e jeli chodzi o planowane zwolnienia, to w zapisie art. 9 projektu ustawy obejmuj one wycznie banki, a to oznacza, e te zwolnienia s proponowane rwnie selektywnie, co budzi take zastrzeenie w odniesieniu do zgodnoci z prawodawstwem europejskim. Chciabym jeszcze poczyni dwie uwagi. Mianowicie, nie mona zgodzi si z opodatkowaniem funduszy inwestycyjnych. Jest to tylko instytucjonalna forma zbiorowego inwestowania w oznaczone aktywa i w ramach oznaczonej strategii. Nie jest wyjanione, dlaczego forma zbiorowego inwestowania miaaby by obciona dodatkowym podatkiem, za inwestowanie samodzielne, indywidualne nie. To kolejne selektywne dziaanie, o ktrym mwiem,. Na zakoczenie wtpliwo zwizana z art. 10 projektu, ktry stanowi, e wprowadzenie podatku okrelonego niniejsz ustaw nie moe stanowi podstawy do zmiany warunkw usug nansowych. Co do intencji rozumiem pomysodawcy chodzio o zabezpieczenie przed przerzuceniem kosztw na dotychczasowych klientw. Jednak zasada ta moe by niestety bardzo szeroko zastosowana (Dzwonek)

i moe prowadzi do wielu sporw midzy klientem a instytucj. Wysoki Sejmie! Z wymienionych przeze mnie wzgldw, ale i z innych szczegowych powodw decyzja klubu jest taka, jak wspomniaem na pocztku nie moemy poprze projektowanej ustawy. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Ryszard Zbrzyzny, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Prosz bardzo.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej chciabym owiadczy, e klub poselski, bdc autorem tego projektu ustawy, ze zrozumiaych wzgldw poprze ten projekt i bdzie rekomendowa przekazanie go do odpowiednich komisji sejmowych celem jego dopracowania. Mam nadziej bowiem, e ta debata, ta dyskusja, ktra w tej chwili ma miejsce, twrczo wpynie na doskonalenie tego prawa. By moe w kilku aspektach nie do koca jest ono doprecyzowane, ale przecie po to jest pierwsze, drugie, trzecie czytanie i jeszcze Senat, eby projekt do koca by dopracowany. Po wystpieniach szczeglnie przedstawicieli klubw Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota odnosz wraenie, e projekt tej ustawy nie do koca zosta odczytany. (Gos z sali: Zrozumiany.) A jeeli zosta przeczytany, to pewnie niezbyt uwanie, bo nie podejrzewam posw tych klubw, e czytali bez zrozumienia. A tak daleko tutaj w ocenie zjawiska nie chciabym si posun. Chciabym jednak przypomnie, e w momencie kiedy debatowalimy w Wysokiej Izbie nad ustaw o opodatkowaniu jednej rmy przemysowej w Polsce, jednej jedynej mam tu na myli podatek od kopalin, czytaj: miedzi i srebra to nikt z przedstawicieli szczeglnie klubu Platformy Obywatelskiej nie wnis zarzutu, e to jest nierwne traktowanie podmiotw gospodarczych. A wic okazuje si, e mona bezkrytycznie opodatkowa dziaalno gospodarcz czy przedmiot dziaalnoci gospodarczej jednego sektora, czy jednego przedsibiorstwa, a nie mona drugiego, a szczeglnie jeeli wywodzi si z sektora nansw publicznych. Przecie przedmiotem dziaalnoci gospodarczej sektora nansw publicznych jest dziaalno nansowa, obrt nansowy. A wic jeeli nie moemy tej dziaalnoci opodatkowa, to pytanie, co w tej Wysokiej Izbie jeszcze moemy wedug teje koalicji rzdzcej? Jeli kto dzisiaj wnosi tutaj zarzut, e tak

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

43

Pose Ryszard Zbrzyzny waciwie nie doprecyzowano przedmiotu opodatkowania, to odsyam do ministra nansw. Wytumaczy pastwu, co oznacza sprawozdanie nansowe z roku obrotowego i w ktrym miejscu w tym sprawozdaniu s zdeniowane aktywa. (Pose Marcin Kierwiski: Jakie aktywa?) S zdeniowane w odpowiednim miejscu w sprawozdaniach nansowych, a podstawa wymiaru opodatkowania to jest 0,25%, jeeli kto nie potra liczy procentw, to jest to 25 setnych procentu wartoci tych aktyww. A wic prosz to przeliczy, z ministrem nansw razem. To jest zdeniowane bardzo, ale to bardzo precyzyjnie. Znowu odsyam do ustawy o opodatkowaniu kopalin. Tam jest taka precyzja, e kadego dnia od 17 kwietnia br. KGHM nalicza ok. 10 mln z podkrelam, 10 mln z dlatego e produkuje mied w koncentracie. Tam jest znakomita denicja wysokoci podatku. Odsyam do praktyki, do tego, co ju ma miejsce od 17 kwietnia br. Oczywicie chcemy pomc rzdowi Rzeczypospolitej w zablokowaniu wzrostu dugu publicznego. Dug publiczny ronie szybciej ni przyrost produktu krajowego brutto. Nie daj Boe, nie byoby wzrostu PKB, to dzisiaj bylibymy ju bankrutem Europy. Na szczcie jest przyrost PKB, ale jeszcze szybciej ronie dug publiczny i najwyszy czas, najwysza pora, eby te proporcje si odwrciy, eby wzrost PKB by wikszy ni przyrost dugu publicznego. Za waszego pontykatu dug publiczny w Polsce si zwielokrotni, a wic mamy dwa razy wikszy dug publiczny (Pose Andrzej Orzechowski: Dlatego e wy podejmowalicie takie decyzje.) ni przed czterema laty. A wic pora zastanowi si nad tym. Chciabym przypomnie, e w ustawie budetowej, ktr uchwalilicie tutaj, w Wysokiej Izbie, koszt obsugi dugu publicznego wynosi 43 mld z. To jest wicej ni przychody uzyskiwane od wszystkich obywateli, od wszystkich podmiotw gospodarczych w Polsce razem wzitych. Jest to wicej ni z CIT-u. A wic tutaj chcemy te proporcje, ktre maj miejsce, odwrci. Take przypominam, e dug publiczny w stosunku do PKB za rok 2011, oczywicie przy bardzo sprytnych zabiegach ksigowych, osign 53,6%. Mao tego, w duej czci dug publiczny jest denominowany w obcej walucie. I, co nie daj Boe, kiedy osabi si powanie zoty, to tak waciwie bez adnych ruchw na kapitaach ten dug publiczny przekroczy zaczarowany prg 55%. A wic pora (Dzwonek) na otrzewienie, pora na powan debat o stanie nansw publicznych. I kwestia ostatnia, panie marszaku. My dysponujemy przychody z tego podatku na Fundusz Rezerwy Demogracznej, ale mamy wiadomo tego, e ta koalicja rzdowa, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, ma znakomit umiejtno ogaacania wszystkich rezerw celowych. Fundusz Rezerwy Demogracznej przecie zosta stworzony

po to, eby zabezpiecza system emerytalny po roku 2020. I co? W ostatniej kadencji Platforma Obywatelska i PSL ten fundusz ogoociy do zera. My chcemy ten fundusz wzmocni. A wic, reasumujc, Klub Poselski SLD postuluje do Wysokiej Izby, wnosi o skierowanie projektu ustawy do dalszego procedowania. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze pan pose Jacek Bogucki, Solidarna Polska. Bardzo prosz.

Pose Jacek Bogucki:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Solidarna Polska przedstawi stanowisko wobec projektu ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych. Daleko nam w wielu sprawach do SLD, ale po wysuchaniu wypowiedzi przedstawicieli klubu PO, Ruchu Palikota, PSL wydaje mi si, e w tej sprawie jeszcze dalej nam do was. Bo przecie to te instytucje, te rmy, koncerny, ktre osigaj najwysze dochody w Polsce i transferuj je za granic, powinny paci odpowiednie do osiganych zyskw podatki w Polsce tu, w kraju. W tym projekcie i my widzimy wiele niedocigni, wiele rzeczy, ktre naleaoby poprawi, wiele bdw, mamy wiele uwag, ale panom posom z rzdzcej koalicji co si pomylio. Nie jest tak, e maj dzi gosowa nad t ustaw mamy zaczyna prace nad ustaw. Przypomn, e jeli chodzi o samodzieln ustaw, nie o zmiany w ustawie, ostateczny ksztat moe by zupenie inny od przedoenia. Wszelkie uwagi mog by uwzgldnione, bdy mog by poprawione. Dlatego klub Solidarna Polska jest za prac nad rozwizaniami, ktre doprowadz do opodatkowania instytucji nansowych w Polsce. W naszej deklaracji programowej uchwalonej niedawno na kongresie zaoycielskim znalazy si nastpujce zdania: Konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku od tych koncernw, ktre osigaj due zyski w Polsce, lecz transferuj je za granic, do swoich wacicieli. Solidarna Polska opowiada si za podatkiem od instytucji nansowych oraz od supermarketw. Odpowiednia konstrukcja podatku wykluczy moliwo unikania opodatkowania zysku w Polsce i transferu rodkw przed opodatkowaniem do pastw wacicieli wielkich korporacji. Jeli ten projekt nie jest w stanie przed tym zabezpieczy, to przecie w toku prac komisji jestemy w stanie wprowadzi odpowiednie zapisy i poprawi go. Szkoda, e ustawa jest przez klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej przewidziana tylko na czas okrelo-

44 Pose Jacek Bogucki

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

ny. To powinien by stay obowizek tych, ktrzy w Polsce zarabiaj, ktrzy osigaj due zyski, a podatku odpowiedniego nie pac. Tak wic nie trzeba tej ustawy popiera trzeba zacz nad ni pracowa. Wysoka Izbo! Szanowni Pastwo! W wypowiedzi jednego z przedstawicieli koalicji rzdzcej usyszaem, e trzeba te pienidze odkada na inny cel, na wsparcie instytucji nansowych, gdy nadejdzie jeszcze wikszy kryzys. I usyszaem to z przeraeniem. Czybycie przewidywali jeszcze wikszy kryzys w Polsce ni teraz, pod waszymi rzdami? W tych latach chcecie nam zaproponowa jeszcze gorsz sytuacj gospodarcz Polski? To by potwierdzao wypowied jednego z waszych ministrw podczas prac nad budetem pastwa, kiedy mwilimy, e zabierane s pienidze choby z Funduszu Rezerwy Demogracznej, choby z walki z bezrobociem. Wtedy pada taka sama odpowied: bo te pienidze by moe bd potrzebne na skutki walki z kryzysem. Z przeraeniem sucha si takich sw, bo to znaczy, e rzdzcy nie maj adnych pomysw. Dlatego zastanawiamy si, czy w tym, co mwicie, w tych propozycjach odnonie do podatkw, choby jak padao to ze strony Ruchu Palikota i koalicji rzdzcej podatku bankowego, jakkolwiek by go nazywa, jest rzeczywicie zapowied jakichkolwiek rozwiza, ktre macie zamiar wprowadzi, czy to jest po prostu demagogia i hipokryzja z waszej strony. Bo jak powiedziaem, daleko nam jako klubowi Solidarnej Polski do lewicy w wielu kwestiach, ale jeszcze dalej nam do demagogii i hipokryzji rzdzcych. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

co znaczy owo opodatkowanie rnych instytucji nansowych? W polskim systemie prawnym podatkiem jest to, co spenia podstawowe cechy, tzn. jest przymusowe, bezzwrotne i powszechne. Wprowadzenie go ma na celu doprowadzi do ustabilizowania lub poprawy nansw pastwa. W tym przypadku ten podatek nie jest powszechny, bo tylko enumeratywnie w art. 2 wylicza si osiem instytucji objtych t propozycj, pomijajc m.in. spdzielnie, kasy i tzw. SKOK-i. Moje pytanie jest takie: Dlaczego pastwo w proponowanej ustawie pominlicie instytucj zwan bankiem SKOK? Jest to zamanie zasady powszechnoci i faworyzuje pewne instytucje na tle innych. Kolejne naruszenie tej zasady jest w treci, gdzie w art. 9 mwi si o zwolnieniu z przedmiotowego podatku, daje si jednake tak moliwo tylko i wycznie bankom. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj bardzo. Pytanie zada pan pose Zbigniew Kumiuk, Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Zbigniew Kumiuk:


Panie Marszaku! Pani Minister! Nie bd mia pytania do wnioskodawcw, tylko raczej do rzdu, do pani minister. Wprawdzie pani minister jeszcze nie zabieraa dzisiaj gosu w tej sprawie, ale podczas poprzedniego procedowania nad projektem ustawy zoonym przez Prawo i Sprawiedliwo syszelimy wypowied, e resort nansw jest temu rozwizaniu przeciwny. To jest zadziwiajca sytuacja, poniewa propozycje rzdu w rnych sprawach podatkowych raczej Polakw nie oszczdzaj. Podwyka stawek VAT o jeden punkt procentowy, ktra zaowocowaa bardzo wysokim impulsem inacyjnym wtedy przedstawiciele koalicji nie zastanawiali si, jak obroni przed skutkami tej podwyki zwykych ludzi. Ci zwykli ludzie dzisiaj pac to w cenach towarw i usug i nikt nie troszczy si o ich los. Natomiast dzisiaj wysuchaem przedstawicieli obydwu partii koalicyjnych, jak pochylaj si z trosk nad losem bankw, ktrych ewentualnie to dodatkowe obcienie miaoby dotkn. To jest rzeczywicie zadziwiajce. Zastanawiam si, skd ta swoista obrona Czstochowy, jeeli chodzi o system bankowy w Polsce. Po wielekro byy tu prezentowane dane dotyczce dochodw bankw w ostatnich latach, w szczeglnoci w kryzysowym pono roku 2011. (Dzwonek) Wtedy dochody netto sigay 16 mld z i byy wysze o 1/3 ju kocz, panie marszaku ni w roku 2010. Pojawia si pytanie: Dlaczego jest taki opr przed signiciem do tych gbokich kieszeni? Dlaczego akurat ten

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Lista posw wygaszajcych owiadczenia w imieniu klubw zostaa wyczerpana. Do pyta zapisao si 12 osb. Czy kto z pa i panw posw chciaby jeszcze zapisa si do zadania pytania? Nie widz. Zamykam list. Ustalam czas na zadanie pytania na 1,5 minuty. W celu zadania pytania gos zabierze pan pose Jerzy Borkowski. Bardzo prosz.

Pose Jerzy Borkowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Proponowana przez SLD ustawa ju w samym tytule, wedug mojej oceny, wykazuje daleko idc niesprawiedliwo. Bo

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

45

Pose Zbigniew Kumiuk sektor ma si nie skada na wychodzenie naszych nansw publicznych z zapaci? To jest zadziwiajce. Mam nadziej, e na te pytania odpowie pani minister. Dlaczego pastwo tak bronicie tego sektora nansowego przed zoeniem si na koszty spowolnienia gospodarczego w Polsce? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Pose Marian Cyco:


Panie Marszaku! Panie Pole! Wysoka Izbo! Nie sposb oprze si wraeniu, e uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych zawiera pewne bdy. Nie mona na jego podstawie okreli celu proponowanej regulacji. Brak w nim danych dotyczcych podstaw przyjtych rozwiza w zakresie wysokoci stopy podatku czy podstawy do jego naliczania. Waniejsz kwesti jest jednak zakres podmiotowy instytucji objtych projektem ustawy. Brak w nim spdzielczych kas oszczdnociowo-kredytowych czy zakadw ubezpieczeniowych pastw czonkowskich Unii Europejskiej. Idc dalej, wrd instytucji zwolnionych od obowizku uiszczania podatku wymienia si banki, ktre zysk za rok obrotowy przeznaczyy na zwikszenie funduszy wasnych, a pomija si pozostaych patnikw podatku. Prosz wic o wyjanienie powodw takich, a nie innych zapisw omawianej ustawy. Jakimi kryteriami kierowano si przy okreleniu podmiotowego zakresu poszczeglnych zapisw projektu oraz czy wymienione przeze mnie pominicia, niektre z nich, byy zamierzone, a jeli tak, to jak projektodawca (Dzwonek) uzasadnia tego typu wyczenie? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze pani pose Alicja Olechowska, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani pose. Prosimy.

Pose Alicja Olechowska:


Przepraszam bardzo. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Szczerze powiedziawszy, uwanie przysuchiwaam si propozycji tego projektu, wystpieniu pana posa Joskiego i pana posa Zbrzyznego i zastanawiam si tylko nad tym, e skoro SLD tak doskonale przygotowao si do tego projektu ustawy, to dlaczego ta ustawa jest taka, e tak powiem, mizerna, jeli chodzi o jakiekolwiek wyjanienia. W tej ustawie po prostu nie ma adnego uzasadnienia ani adnej opinii, panie pole Zbrzyzny. W gruncie rzeczy z jednej strony co nieco pan mnie przekona, mwic o tym, e mona byoby poszuka tych pienidzy wanie w instytucjach nansowych, ale z drugiej strony przecie istnieje powana obawa co do tego, e to by si rykoszetem odbio na podatnikach, na klientach instytucji nansowych. A co za tym idzie, spodziewaam si, e to uzasadnienie, ktre pan nam tu zaprezentowa, nie bdzie tylko w formie wolnej dyskusji, ale take jakich uzasadnie merytorycznych, popartych przez rodowiska zwizane z bankowoci lub rodowiska analizujce bankowo. Chciaabym zapyta take o to, jakich aktyww ma dotyczy ewentualna pana propozycja, bo rzeczywicie okrelenie tego procentu podatku moe wydawa si znikome (Dzwonek), ale waciwie nie wiadomo, czego dotyczy. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze w celu zadania pytania pan pose Henryk Siedlaczek, Platforma Obywatelska. Prosz bardzo.

Pose Henryk Siedlaczek:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Autorzy ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji nansowych w projektowanym art. 9 zdecydowali si wprowadzi ulg podatkow dla bankw, ktre zysk za rok obrachunkowy przeznaczyy na zwikszenie funduszy wasnych. Chciabym w zwizku z tym zapyta, jakimi przesankami kierowali si projektodawcy, nie przyznajc takiej moliwoci innym podmiotom objtym nowym obowizkiem podatkowym. Ponadto chciabym zapyta, czy autorzy nie obawiaj si, e w zwizku z naoeniem podatku na wymienione w ustawie instytucje nansowe jego kosztami w efekcie zostan obcieni nowi klienci. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Pytanie zada pan pose Marian Cyco, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, panie pole.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Krzysztof Kosowski, Ruch Palikota. Bardzo prosz.

46

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Krzysztof Kosowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Nie tak dawno debatowalimy nad projektem bardzo podobnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwoci, dzisiaj debatujemy nad projektem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Projekty te s bardzo, bardzo... (Gos z sali: S inne.) S one tosame. Nie wiem, samo nasuwa si pytanie, czy nie pisalicie tych projektw razem, bo one s bardzo, bardzo podobne. (Gos z sali: To nie jest projekt socjalny.) Jednake moje pytanie dotyczy czego innego. Dlaczego, znajc ju projekt Prawa i Sprawiedliwoci, nie ujlicie jednak we wasnym projekcie SKOK-w oraz bankw transgranicznych? To jest dla mnie bardzo wane pytanie. Drugie pytanie jest takie. W projekcie Prawa i Sprawiedliwoci stawka wynosia 0,39%, u was 0,25. Jaka bya metodologia ustalenia takiej stawki, bo rozumiem, e to nie jest promocja? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

z oszczdnociami. Wydaje mi si, e potrzeba wicej profesjonalizmu, jeli rozmawiamy na temat podatkw. Chciabym zapyta: Czy nie sdzi pan wnioskodawca, e nastpi tutaj zjawisko przenoszenia kosztw podatku i czy tak naprawd tym podatkiem w konsekwencji nie zostan obcione gospodarstwa domowe, i to te z niskimi i rednimi dochodami? Chciabym te zapyta, czy wnioskodawca nie obawia si, e opodatkowanie aktyww bdzie powodowao, e instytucje nansowe bd prboway minimalizowa te aktywa, zmniejsza, a to moe oznacza zmniejszenie bezpieczestwa systemu bankowego. Dzikuj.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze w celu zadania pytania pan pose Piotr Polak, Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Andrzej Orzechowski, Platforma Obywatelska. (Gwar na sali) Panowie w awach poselskich, prosz o spokj.

Pose Piotr Polak:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Banki uginaj si pod ciarem swoich zyskw, wic jako sobie poradz z nowym podatkiem, ktry wedug ministra Rostowskiego ma zasili fundusz stabilizacyjny w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Czyje to sowa, pani minister? Prezesa Narodowego Banku Polskiego pana Marka Belki, ktry w ten sposb skomentowa nowy pomys. Czyj? Ministerstwa Finansw i pana ministra Rostowskiego. Jak to wic jest, pani minister, z tym opodatkowaniem, z tym pomysem pana ministra i ministerstwa dotyczcym opodatkowania bankw? Czy ministerstwo jest za opodatkowaniem bankw, czy jest temu przeciwne? Czy minister Rostowski blefowa, mwic o tym podatku, chyba miesic temu, w marcu, czy mwi prawd? Jeli mwi prawd, pani minister, to skd, dlaczego syszymy dzisiaj tyle hipokryzji w wystpieniach posw Platformy Obywatelskiej? Pytanie brzmi: Jak sprawa opodatkowania bankw wyglda np. w kraju o wiele bogatszym, najbogatszym na wiecie, w Stanach Zjednoczonych? Czy to prawda, e chyba od 2010 r. tam wanie banki i instytucje nansowe s obcione, opodatkowane podatkiem w wysokoci 0,15%, co przynosi budetowi pastwa kilkadziesit miliardw dolarw? Dzikuj. (Oklaski)

Pose Andrzej Orzechowski:


Szanowny Panie Marszaku! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! Rozmawiamy na temat tego dodatkowego podatku i pojawiaj si tutaj okrelenia takie, jak gbokie kieszenie. Moe wreszcie naleaoby zdeniowa, o co chodzi z tymi gbokimi kieszeniami. Powstaje te wraenie, e instytucje nansowe nie s wcale opodatkowane, a to oczywicie jest nieprawda, bo s normalnymi podmiotami gospodarczymi i s opodatkowane. Natomiast wyranie trzeba powiedzie, e chodzi o cakiem nowy podatek, o bardzo niewydajnej podstawie opodatkowania. Tak bym powiedzia. A konstruujc systemy podatkowe, trzeba patrze na wydajno, szczeglnie podstawy opodatkowania. Przedstawiciel SLD mwi dosy dugo na temat dugu publicznego. Kady ekonomista o tym wie a myl, e nie tylko ekonomista e dug publiczny powstaje nie przez dziaanie w jednym roku, w cigu dwch lat czy nawet piciu lat. (Pose Ryszard Zbrzyzny: Pi lat.) Ten dug publiczny, ktry w ostatnich 4 latach tak przyrs, co pan wypomina, to jest gwnie efekt dziaa z lat 20012005, z tego okresu, a take z lat 20052007. A rzd w poprzedniej kadencji bardzo skutecznie zabiega o to, aby ten dug publiczny nie by zbyt duy. Mam pytanie do wnioskodawcy, bo mwi on o tym i pomyli zreszt (Dzwonek) wpywy z podatku

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Pytanie zada pan pose Piotr Chmielowski, Ruch Palikota. Bardzo prosz.

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

47

Pose Piotr Chmielowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Ot wszystkie instytucje nansowe s przedsibiorstwami. Nagle pojawia si kwestia tego, e zaczy duo zarabia. Oczywicie nikt si nie zastanawia nad tym, jakimi metodami zarabiaj, tylko nad tym, e jak kto ma duo, to trzeba wymyli nowy podatek. Oczywicie trzeba ten podatek przypisa do pewnego rodzaju struktury zarabiania pienidzy przez te instytucje. Wobec tego SLD, zamiast pomyle, co opodatkowa, to przedstawia swj w sumie chwalebny, ale niestety nietraony projekt. Moje pytanie jest skierowane do pani minister. Chodzi mi o tak rzecz. Czy nie byoby waciwe uniemoliwienie bankom pobierania tych dziesitek przernego rodzaju prowizji, zamiast wprowadza podatek? Jeeli nie bd mogy pobiera prowizji, to znaczy, e bd mogy kupowa i sprzedawa pienidz, bo po to s. Wtedy bdzie jednoznaczno, jeeli chodzi o gr rynkow, ile kosztuje kredyt, ile kosztuje lokata itd. Dziki takiemu opracowaniu sytuacji nie trzeba by byo wprowadza adnych podatkw, adnych dodatkowych PIT-w itd. Dzikuj.

Pose Marcin Kierwiski:


Panie Marszaku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam dwa bardzo konkretne pytania dotyczce tego projektu. Pierwsza sprawa. W odniesieniu do jakiego sprawozdania nansowego naley ustala warto sumy aktyww? Czy chodzi o sprawozdanie nansowe za ostatni rok obrotowy, czy za ostatni rok podatkowy? To propos precyzyjnoci zapisw. Wydaje mi si, e podstawa opodatkowania stanowi kluczowy element, jeeli chodzi o obliczanie prawidowej wysokoci kwoty podatku. Drugie pytanie. Powstanie jeeli oczywicie ten podatek zostanie wprowadzony obowizek podatkowy. Jaka bdzie ewentualna sankcja za niezapacenie tego podatku? Jeeli jest obowizek, to za jego niedopenienie musi si pojawi te jaka sankcja. To takie dwa bardzo konkretne pytania. Prosibym wnioskodawcw o odpowied. Dzikuj.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj bardzo. Pytanie zada pan pose Ryszard Zbrzyzny, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo prosz.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Pytanie zada pan pose Piotr Szeliga, Solidarna Polska.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! propos kwestii stabilnoci instytucji nansowych. Czy prawd jest, panie pole wystpujcy w imieniu wnioskodawcw, e w tym projekcie ustawy jest zapis mwicy o tym, e z podatku mog by zwolnione instytucje nansowe, ktre dokonaj penego odpisu z zysku na kapitay wasne, a wic tym samym podnios moliwoci kredytowe czy zwiksz moliwoci obrotu nansowego swoich rm? By moe zamysem wnioskodawcw byo to, eby bya wiksza pynno nansowa tych instytucji i eby tym samym wiksza bya te moliwo pozyskania kredytw inwestycyjnych czy te rozwojowych, by moe przy mniejszych ni do tej pory stopach procentowych. Czy taki by wic zamys wnioskodawcw? To po pierwsze. Po drugie. Czy prawd jest, e w roku 2003 Sojusz Lewicy Demokratycznej obniy podatek CIT z 27% na 19%? Oczywicie to te dotyczy przecie instytucji nansowych. Czy z tego tytuu, e w instytucjach nansowych pozostao praktycznie okoo 1/3 wypracowanych zyskw, instytucje te obniyy stopy procentowe udzielanych kredytw, czy te podwyszyy stopy procentowe dla oszczdzajcych w tych instytucjach nansowych, czytaj: bankach? Czy te moe stworzyy nowe miejsca pracy? Bo z tego, co wiemy, to miejsca pracy w sektorze nansowo-bankowym s bardzo wysoko patne i chciabym, eby wszyscy obywatele tak duo zarabiali, jak zarabia si w bankach. Dzikuj bardzo.

Pose Piotr Szeliga:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Przysuchuj si tej debacie i dziwi si, z jak zapalczywoci posowie Platformy, PSL-u i Ruchu Palikota broni bankw. Prosz pastwa, na biednego nie trao. W zeszym roku byo to ponad 15 mld zysku. Czy jeeli cho troszeczk uszczkniemy z tego torcika dla spoeczestwa, to stanie si ju pastwu tragedia? Dziwi si pastwu, e dla was jedyn motywacj ju jest to, e banki koniecznie musz te koszty przerzuci na obywatela. Niejako wskazujecie bankom drog, a po co? Mam pytanie do pani minister. Czy w ministerstwie trwaj jakie prace zwizane wanie z opodatkowaniem instytucji nansowych? Na jakim one s konkretnie etapie i w jakim id kierunku? Czy pan minister Rostowski zapowiada to tylko pod publiczk, czy jednak faktycznie pastwo, w przeciwiestwie do wasnych posw, chcecie take opodatkowa te instytucje nansowe?

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze w celu zadania pytania pan pose Marcin Kierwiski, Platforma Obywatelska. Bardzo prosz.

48

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Lista posw zapisanych do zadania pyta zostaa wyczerpana. Gos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Finansw pani Maria Elbieta Orowska. Bardzo prosz.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maria Elbieta Orowska:


Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Bardzo dzikujemy za t interesujc debat. Mielimy do czynienia z wypowiedziami wielu posw, wnioskodawcy, stanowiskami wielu klubw poselskich. Jednoznacznie okrelono zakres tego projektu i wiele uwag krytycznych, ktre dotycz jego sformuowania na obecnym etapie, jest ewidentnych. Podobnie jak w poprzedniej kadencji, czyli ju w roku 2009, projekt by oceniany, byo wypracowane stanowisko rzdu, byy bardzo szczegowe konsultacje midzyresortowe, jak i wewntrz resortu nansw. W owym czasie stanowisko rzdu byo negatywne. Gwne zarzuty, ktre byy skierowane pod adresem tego projektu, byy nastpujce: wskazany katalog podmiotw bdcych podatnikami tego typu podatkw, objcie regulacj funduszy inwestycyjnych i wielu posw odnioso si do tej kwestii pominicie w tym katalogu SKOK-w, podstawa opodatkowania i sposb jej okrelania, a take brak uwzgldnienia ryzyka podejmowanego przez ten typ instytucji, brak korelacji i spjnoci z przepisami Ordynacji podatkowej i wiele innych tego typu zastrzee. 5 kwietnia 2012 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrw zwrcia si do ministra nansw ponownie o wypracowanie stanowiska rzdu. Obecnie trwaj prace uzgodnieniowe nad wypracowaniem stanowiska rzdu, niemniej jednak ju na tym etapie mog jednoznacznie powiedzie, e stanowisko ministra nansw bdzie negatywne, podobnie jak byo negatywne wobec poprzedniego projektu, ktry, jak wielu posw podkrelio, by niezwykle podobny, jeli chodzi o zakres i oczekiwania, wobec projektu PiS prezentowanego kilka tygodni temu. Prosz pastwa, w kontekcie tej konkretnej debaty naley podkreli prace, ktre w tej chwili s prowadzone i s bardzo zaawansowane w resorcie, w Ministerstwie Finansw. Bdzie to jednoczenie odpowied na kilka pyta tu sformuowanych. Przede wszystkim odpowied dla pana Piotra Polaka, ktry jednoznacznie zapyta, jak maj si prace zwizane z opodatkowaniem instytucji nansowych, dla pana Zbigniewa Kumiuka, przedstawiciela PiS, i pana posa Piotra Szeligi. Prosz pastwa, jeli chodzi o Bankowy Fundusz Gwarancyjny, prace nad projektem s bardzo zaawansowane. Jak bardzo? Jest on po wszystkich

uzgodnieniach midzyresortowych, zosta zgoszony do prac i rozwaenia przez komitet stay Rady Ministrw. Jest jedna rozbieno, ktra zatrzymaa procedowanie, przekazanie tego projektu pod obrady Rady Ministrw, ale jestemy przekonani, e w najbliszym tygodniu zostanie to rozstrzygnite i projekt tra pod obrady Rady Ministrw. Moe w ogromnym skrcie odnios si do, powiedziaabym, podstawowych koncepcji tego projektu. Prosz pastwa, jest to projekt, ktry nakada na banki dodatkow opat jest to fundusz stabilizacyjny, ktry jest jednoznacznie okrelony co do zakresu i celu funkcjonowania w tym sektorze. Jeli chodzi o fundusz gwarancyjny, obecnie ustawa, ktra opisuje jego dziaanie, wskazuje jednoznacznie opat, tzw. opat roczn, ktra zapewnia stabilizacj w przypadku gwarancji depozytw. Obecna stabilizacyjna opata, powiedziaabym, fundusz stabilizacyjny jest powicony innym celom i bdzie wyznaczany przez Rad Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeli chodzi o proporcje podziau, czyli to, jaka cz tej opaty bdzie przeznaczona na fundusz stabilizacyjny, a jaka cz bdzie przeznaczona na obecne dziaania. Jestemy przekonani, e oczywicie bdzie to dodatkowe obcienie dla bankw, jednoczenie bdzie to zapewnienie stabilnoci tego sektora w przypadku, gdyby zaistniaa konieczno skorzystania ze zgromadzonych tam rodkw. Byo rwnie pytanie dotyczce tego, jak wyglda sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Prosz pastwa, na to pytanie odpowiemy na pimie. Niemniej jednak prosz zwrci uwag, e w czasie kryzysu w Stanach Zjednoczonych rzd bardzo efektywnie wczy si w pomoc bankom i w pomoc instytucjom nansowym. Fundusz stabilizacyjny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ma wanie zapewni kontrybucj z sektora, powiedziaabym, prywatnego w celu odcienia na wypadek trudnoci i koniecznoci dokapitalizowania bankw. (Pose Zbigniew Kumiuk: O jakiej sumie rocznie obciajcej banki mwimy?) Prosz pastwa, projekt ustawy mwi jednoznacznie, e limit wysokoci tej opaty jest wyznaczony ustaw, natomiast Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyznaczy proporcje, ktra cz tej opaty bdzie przeznaczona na fundusz stabilizacyjny, a ktra bdzie przeznaczona na zagwarantowanie depozytw, czyli bdzie penia rol obecnej opaty. Jaka to jest kwota? Oczywicie bdzie to miao charakter acykliczny. Chodzi o to, eby zgromadzi fundusze wtedy, kiedy bdzie lepszy okres, i mie je na wypadek trudnoci. (Pose Zbigniew Kumiuk: Ale to bdzie kilkadziesit milionw rocznie, nie wicej.) Czy to jest kilkadziesit milionw rocznie? Proponuj, eby to sprawdzi szczegowo. Jeli chodzi o pytanie zadane teraz z sali, na pewno moemy odnie si do niego na pimie. Niemniej jednak jest to bardzo istotna kontrybucja, ktra zapewni stabilno. Bardzo dzikuj.

Projekt ustawy o opodatkowaniu niektrych instytucji finansowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

49

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani minister. Gos zabierze przedstawiciel wnioskodawcw pan pose Dariusz Joski. Bardzo prosz.

Pose Dariusz Joski:


Dzikuj. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Szanowni Panowie Posowie! Szanowne Panie Posanki! Ot te wszystkie uwagi i propozycje, ktre zostay przez pastwa zoone, mog zosta przyjte w trakcie prac nad projektem w komisji. Nie ma adnego problemu, jeli chodzi o nazw, nie ma adnego problemu, eby rozmawia o wczeniu do katalogu tych instytucji rwnie SKOK-w. Mymy nie wczyli tych SKOK-w tylko i wycznie dlatego, e projekt by zoony duo wczeniej. Wiemy, e takie propozycje pojawiy si w momencie, kiedy obradowano nad projektem, mwi o projekcie Prawa i Sprawiedliwoci. Dlatego dzisiaj, w czasie prezentowania tego projektu ustawy, od razu powiedziaem, e jestemy gotowi wzi to pod uwag i umieci tu rwnie SKOK-i. Jeli bd inne propozycje, to bardzo prosz. Sysz, e wprowadzenie ustawy moe by kontrowersyjne. Pan pose Kierwiski powiedzia, e moe by to obcieniem dla sektora bankowego. A kiedy pastwo podnosilicie m.in. o ten 1% podatku VAT, to wtedy nie uszczuplalicie kieszeni tych najbiedniejszych, tych najuboszych, kiedy ceny towarw i usug szy w gr? Uszczuplalicie. Wtedy wsplnie podnosilicie rce: i PiS, przepraszam, i Platforma, i Polskie Stronnictwo Ludowe. Teraz jeszcze sysz, e przeciwny podatkowi bankowemu jest rwnie Ruch Palikota. A przecie nie bez kozery podawaem te zyski sektora bankowego i sektora instytucji nansowych. 16 mld z za rok ubiegy to ogromny zysk. W poprzednich latach zyski nie byy moe tak wysokie, ale podobne. Chodzi tutaj o kwot 2 mld z. 2 mld to m.in. tyle, ile 1/3 samego podatku VAT podnoszona o 1/3, z 22 do 23%. Pojawio si pytanie, czy ten wanie podatek powinien by powszechny. On jest powszechny. Czy powinny by SKOK-i? Powiedzielimy: tak, podczas debaty na posiedzeniu komisji moemy oczywicie to przyj. Pojawio si pytanie, dlaczego nie ma opinii bankw i instytucji nansowych. Nie miejmy zudze jeli chodzi o banki i instytucje nansowe, to adna opinia nie bdzie pozytywna. Wszystkie banki i instytucje nansowe bd temu przeciwne. Notabene kiedy przyjmowalimy podwyki innych podatkw czy te nakadalimy specjalne podatki, jak chociaby podatek miedziowy, to przedstawione wtedy opinie byy negatywne, m.in. opinie KGHM, a nawet Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Ale co z tego, skoro podatek zosta dopchnity kolanem,

m.in. wanie dziki gosom PSL i Platformy Obywatelskiej. Wic opinie opiniami. Czy nie obawiamy si, e podatek dotknie nowych klientw? Jeden z posw zapyta, czy dotknie nowych. Nie wiem, dlaczego akurat nowych. W tym projekcie ustawy zapisujemy odpowiedni przepis. Przecie doskonale zdajemy sobie spraw z tego, e przy tej liczbie bankw, przy takiej konkurencji aden bank nie pozwoliby sobie dzisiaj na zwikszenie rnego rodzaju opat, bo po prostu przestaby funkcjonowa, przestaby by konkurencyjny. Wiem, e przedsibiorcy, ktrzy teraz na mnie patrz... Patrz na pana posa, ktry si z tym nie zgadza, pewnie ma swoj opini w tej sprawie. Niewtpliwie przedsibiorcy bd popiera przedsibiorcw i bankowcw. (Gos z sali: Dotknie to klientw bankw.) Mwimy, e dotknie to w duej mierze przede wszystkim instytucje nansowe, banki ich to bdzie dotyczyo. Prosz si nie obawia, e dotknie to klientw. Klientw bankw to nie dotknie jeszcze raz to potwierdzam dlatego e przy obecnej konkurencji nie ma takiej moliwoci. (Gwar na sali)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Przepraszam, panie pole. Prosz nie prowadzi polemiki z aw poselskich.

Pose Dariusz Joski:


Byo te pytanie dotyczce sankcji grocych za niezapacenie tego podatku. Te sankcje wynikaj z przepisw oglnych skarbowych. Nie chciabym ju tego rozwija. Sdz, e pose, ktry zadawa to pytanie, wie, o co chodzi. Pojawio si pytanie dotyczce CIT-u i obniki CIT-u, tego, jaki to miao wpyw na instytucje nansowe. Oczywicie kiedy CIT zosta zmniejszony do 19%, to instytucje nansowe nie tylko nie zwikszyy zatrudnienia, ale wrcz przeciwnie, dokonay jego redukcji. Tak to wygldao. Co do pytania dotyczcego tego, jak banki mog unikn tego podatku, mymy to jednoznacznie zapisali. Banki mog by zwolnione z tego specjalnego podatku, ale tylko i wycznie wtedy, kiedy cay zysk za rok obrachunkowy przeznacz na zwikszenie funduszy wasnych, krtko mwic, na rozwj. Wtedy tak, s zwolnione z podatku. Swoj drog mona by byo zapyta pana ministra nansw, co zrobiy banki z zyskiem za ubiegy rok. Chodzi o 16 mld. Co zrobiy z tym zyskiem? Czy czasem nie odprowadziy do spek crek za granic? To jest pytanie. Przecie sektor bankowy w wikszoci jest zagraniczny. Poszukujemy oszczdnoci i zagldamy ju nie chc mwi do gbokich czy pytkich kieszeni, do kieszeni tych najuboszych, bo podnosimy VAT, zmniejszamy o poow zasiek pogrzebowy, co daje raptem

50

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Dariusz Joski 800 mln wpywu do budetu. Mwi o tym, co zrobi minister nansw. Wprowadzamy m.in. podniesienie podatkw, szukamy innych rozwiza, rzd chce wyduy wiek emerytalny o 7 lat. Dlaczego mwi o tym Platforma i PSL, ale rwnie Ruch Palikota, co moe dziwi, bo akurat w Europie lewica generalnie dba o to, eby ten podatek bankowy by i eby banki paciy, skoro dobrze wiemy, e nie przechodz przez turbulencje nansowe? Chodzi o to, eby zadba rwnie o budet, a tu okazuje si, e jeli za chwil pan minister nansw przyjdzie i bdzie chcia podwyszy podatek VAT o kolejny procent, to pastwo mwi przede wszystkim o Platformie i PSL bardzo chtnie podniesiecie rce do gry. Jeli za chodzi o podatek bankowy, podatek od nansjery, to ju tego bronicie, mwic, e ten projekt ustawy nie jest jeszcze do koca sprecyzowany, e tak na dobr spraw by moe pan minister nansw przygotuje nowy. Jak syszymy, po raz kolejny s zapewnienia, e jest on w przygotowaniu, ale jeszcze nikt go nie widzia. Kiedy trzeba, mona to przygotowa w cigu 2 tygodni, a kiedy chodzi o projekt podatku bankowego, to pan minister Rostowski moe jedynie potwierdza, e przygotowuje, i nic poza tym. Bardzo prosz o przekazanie tego projektu do dalszego procedowania w komisji. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Zamykam dyskusj. W dyskusji zgoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do gosowania nad tym wnioskiem przystpimy w bloku gosowa. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 6. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rzdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych innych ustaw (druki nr 229 i 304). Prosz o zabranie gosu sprawozdawc komisji pani pose Alicj Olechowsk. Bardzo prosz, pani pose.

danie Komisji Gospodarki o projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych innych ustaw. Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r. projekt zosta skierowany do Komisji Gospodarki w druku nr 229 cz 1 i 2. Omawiany projekt jest implementacj prawa unijnego. Komisja Gospodarki dwukrotnie zajmowaa si tym projektem na posiedzeniach w dniach 4 i 17 kwietnia 2012 r. Powoaa podkomisj nadzwyczajn, ktra obradowaa w dniu 11 kwietnia. Podkomisja dyskutowaa nad poszczeglnymi rozwizaniami zawartymi w tym projekcie. Chciaabym krtko zwrci uwag na kilka zmian w stosunku do pierwotnego przedoenia. W omawianym projekcie byo bardzo wiele poprawek, ktre miay charakter legislacyjny, redakcyjny i porzdkujcy. Chciaabym pokrtce omwi tylko te zmiany, ktre byy najwaniejsze, uznajc, i te, ktre przed chwil wymieniam, byy waciwie porzdkujce. Pierwsza z nich jest zawarta w pkt 3 i dotyczy art. 3 pkt 8g, gdzie zostaa dodana denicja uytkownika kocowego. Jest to novum w tym projekcie, poniewa nie jest wprowadzona ta denicja na potrzeby prawa unijnego, ale na potrzeby naszej krajowej ustawy. Na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej, a take na posiedzeniach Komisji Gospodarki byli obecni przedstawiciele samorzdu gospodarczego. Bya to Polska Izba Producentw na rzecz Obronnoci Kraju. Polska izba producentw miaa zamiar wnie kilka poprawek. Odniosa si do prac nad projektem ustawy pod wzgldem merytorycznym, staraa si wnie kilka poprawek, ale tylko jedna poprawka uzyskaa pozytywn rekomendacj komisji. Zostaa przyjta, a dotyczya art. 9 ust. 6 pkt 2. Izba zaproponowaa, by co do kwestii wniosku, oprcz umowy, by doczony list intencyjny i zapytanie ofertowe. To waciwie, Wysoka Izbo, najwaniejsze zmiany, ktre zostay wprowadzone do tej ustawy. Prosz wic Wysok Izb o przyjcie tego sprawozdania. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Informuj panie i panw posw, e Sejm ustali, i w dyskusji nad tym punktem porzdku dziennego wysucha 5-minutowych owiadcze w imieniu klubw. Otwieram dyskusj. W imieniu klubu Platforma Obywatelska gos zabierze pani pose Maria Magorzata Janyska. Bardzo prosz.

Pose Sprawozdawca Alicja Olechowska:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi Wysokiej Izbie sprawoz-

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

51

Pose Maria Magorzata Janyska:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych innych ustaw (druki nr 229 i 304) klub Platformy Obywatelskiej po dokonanej analizie i poprawkach wniesionych w podkomisji i komisji rekomenduje przyj jako uzasadniony. Projekt ten by ju omawiany na posiedzeniu Sejmu w dniu 28 marca. Przypomn jednak pokrtce cel i uzasadnienie, jakie przyj klub Platformy Obywatelskiej w propozycji przyjcia zmian. A wic celem projektowanych zmian jest obowizek implementacji odpowiednich zmian prawa unijnego do prawa polskiego oraz uporzdkowanie i poprawa dotychczasowych przepisw dotyczcych obrotu towarami o znaczeniu strategicznym z zagranic. Przypomnie zatem naley, e w wyniku przyjcia projektu ustawy nastpi zapewnienie skutecznoci postanowie rozporzdzenia Rady nr 428/2009 z 5 maja 2009 r. ustanawiajcego wsplnotowy system kontroli wywozu, transferu, porednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktw podwjnego zastosowania. Nastpi wdroenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 43 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunkw transferw produktw zwizanych z obronnoci we Wsplnocie oraz wsplnego stanowiska Rady nr 944 z 8 grudnia 2008 r. okrelajcego wsplne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprztu wojskowego. Warto przywoa ponownie informacje Ministerstwa Gospodarki w zwizku z celowoci tych zmian, ktre mwi rwnie o szeregu rozbienoci istniejcych na dzi pomidzy przepisami prawa Unii Europejskiej a przepisami dotychczasowej ustawy. Przypomn, s to rozbienoci o charakterze denicyjnym, dotyczce charakteru form obrotu, przypadkw uzyskiwania zezwole na tranzyt produktw podwjnego zastosowania oraz wiadczenia usug porednictwa w zakresie tych produktw, wskazania organw majcych obowizek wykonywania zada pastw czonkowskich Unii Europejskiej, procedur obrotu uzbrojeniem pomidzy pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej i odniesienia do kryteriw obowizkowych przy wydawaniu decyzji i zezwole na wywz uzbrojenia. Podkrelany by rwnie brak moliwoci wystpowania wedug obecnych uregulowa prawnych o wydanie zezwolenia na obrt z zagranic przez podmioty inne ni osoby zyczne lub prawne majce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chodzio o jednostki organizacyjne podlege Ministerstwu Obrony Narodowej i ministerstwu spraw wewntrznych. Wskazywano rwnie na zbyt restrykcyjne przepisy, jeli chodzi o certykacj wewntrznych systemw kontroli, na nieuzasadnione

stosowanie ustawy Kodeks postpowania administracyjnego, co powodowao przewlekoci biurokratyczne. A zatem naley podkreli ponownie, jeszcze raz, e proponowana ustawa o zmianie dotychczasowej ustawy jest konieczna do podjcia, gdy dotyczy kontroli midzynarodowej wymiany towarw, czyli istotnego elementu polityki i bezpieczestwa pastwa, jak rwnie moliwoci eksportu polskiego uzbrojenia. Proponowane zmiany zostay przez Komisj Gospodarki w pierwszym czytaniu zarekomendowane do odrzucenia. Sejm skierowa ponownie zmian ustawy do prac w komisji, ktra powoaa w tym celu podkomisj nadzwyczajn. Od tego momentu mona stwierdzi, e zacza si waciwa, merytoryczna praca nad przedstawion ustaw o zmianie ustawy pierwotnej. Na posiedzeniu podkomisji zgoszono szereg poprawek, ktre byy analizowane i przyjte oraz rekomendowane komisji do przyjcia. Komisja ostatecznie na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia przyja sprawozdanie. I waciwie na koniec mona tylko stwierdzi, e szkoda, i tak merytorycznie nie mona byo pracowa od pierwszego posiedzenia komisji, na ktrym wpyn proponowany projekt zmian. Klub Platforma Obywatelska jest za przyjciem proponowanego projektu ustawy ze zmianami, ktre zostay zaakceptowane przez komisj. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Gos zabierze pan pose Marek Polak, Prawo i Sprawiedliwo. Prosz bardzo.

Pose Marek Polak:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo mam zaszczyt i przyjemno wyrazi stanowisko naszego klubu wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych innych ustaw, zawartego w druku nr 229. Jak sama nazwa wyranie wskazuje, ustawa ta zawiera regulacje w dziedzinie obrotu szerok grup produktw i towarw podwjnego zastosowania o znaczeniu strategicznym, mogcych by wykorzystywanych do produkcji broni konwencjonalnej lub broni masowego raenia. Przeciwdziaa zagroeniu uycia tych towarw w sposb niezgodny z przeznaczeniem,

52

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Marek Polak zagraajcy bezpieczestwu pastwa, a take okrela metody oraz sposoby kontroli nad midzynarodow wymian przedmiotowych towarw. Celem uchwalenia projektowanej ustawy jest potrzeba, w celu uzyskania spjnoci, dostosowania istniejcych rozwiza krajowych do prawa unijnego, ktre wprowadza wsplnotowy system kontroli wywozu, transferu, porednictwa i tranzytu materiaw podwjnego zastosowania oraz upraszcza obrt uzbrojeniem pomidzy pastwami czonkowskimi Unii i war unki transferw produktw zwi zanych z obronnoci we Wsplnocie. Okrela rwnie wsplne zasady kontroli wywozu militarnych technologii i sprztu wojskowego. Panie i panowie posowie naszego klubu dostrzegaj zasadno i potrzeb wdroenia w ycie proponowanych regulacji. Z uwagi jednak na rang i szeroki zakres wprowadzanych zmian ubolewamy nad sposobem i metodami wdraania ich w ycie. Procedury i zasady prawidowej legislacji przy tylu tak istotnych zmianach wymagaj opracowania nowego projektu, na co wyranie wskazali, podtrzymujc niezmiennie swoje stanowisko, przedstawiciele Biura Analiz Sejmowych. Uzasadnienie przez rzd odstpienia od opracowania nowej ustawy zawarte w sowach cytuj: Wizaoby si to ze znaczco wikszym zakresem prac, daje czytelne wiadectwo podejcia rzdu do zasad oraz procedur procesu legislacyjnego. Dostrzegamy jednak, jak ju wspomniaem, potrzeb wdroenia w ycie proponowanych rozwiza, ale te widzimy konieczno dbania o staranne przestrzeganie norm tworzenia dobrego prawa i dobre imi Sejmu, a sposb prowadzonych prac i metody wdraania tych rozwiza w ycie nie pozwalaj nam gosowa inaczej ni wstrzyma si od gosu. I tak te zrobimy. Dzikuj pastwu za uwag. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze pan pose Jacek Najder, Ruch Palikota. Bardzo prosz.

Pose Jacek Najder:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi stanowisko klubu Ruch Palikota wobec sprawozdania komisji dotyczcego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych innych ustaw, druki nr 229 i 304.

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, celem tej nowelizacji jest zapewnienie skutecznoci postanowie rozporzdzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajcego wsplnotowy system kontroli wywozu, transferu, porednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktw podwjnego zastosowania oraz wdroenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunkw transferu produktw zwizanych z obronnoci we Wsplnocie, a take wdroenie wsplnego stanowiska Rady 2008/ 944 z 8 grudnia 2008 r., okrelajcego wsplne zasady kontroli wywozu technologii wojskowej i sprztu wojskowego. Ju w poprzednim przypadku omawiania tej kwestii podnosilimy zarzut, e zgodnie z 84 rozporzdzenia prezesa Rady Ministrw z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, jeeli zmiany wprowadzone w ustawie miayby by liczne albo miaoby to narusza konstrukcj lub spjno ustawy, albo ustawa bya ju poprzednio wielokrotnie nowelizowana, to zasad jest, e opracowuje si nowy projekt, nie za opas nowelizacj. Zgodnie wic z tymi przytoczonymi zasadami powinnimy opracowa zupenie now ustaw, ale oczywicie nie mamy na to czasu, bo termin transpozycji prawa Unii Europejskiej do krajowego porzdku prawnego w omawianym przypadku upyn przecie 30 czerwca 2011 r. Jest wic oczywiste, e nie do, e mamy w tym przypadku nieodpowiedni projekt, to jeszcze jest on spniony. Ale nie moe to przecie usprawiedliwia strony rzdowej tak skandalicznie popiesznie procedujcej nad nim w komisjach, w podkomisjach. Dziwny i niezrozumiay jest te fakt, e pomimo wyranych sugestii czy nawet da posw z prawej strony, opozycyjnych, aby projekt tra do Komisji Obrony Narodowej, tak si nie stao. Argumenty strony rzdowej, e jest to przecie ustawa regulujca obrt, handel, wic jest to domena Komisji Gospodarki... No to super. Aczkolwiek zastanawiam si, czy jest to argument racjonalny. Nie handlujemy przecie owkami. ywi gbok nadziej, e takie dziaanie jest tylko przeoczeniem czy te wynikiem nadmiernego popiechu, a nie dziaaniem z premedytacj, bo przecie nie chciabym podejrzewa, e w tak opasej nowelizacji, nad ktr procedowano w takim popiechu, kto prbuje co zapisa. Nie chciabym te nawet podejrzewa, i mogoby si okaza, e przemys zbrojeniowy np. Stanw Zjednoczonych uzyska dziki temu nadmierny dostp do rynkw i e mogoby si to odbywa ze szkod dla polskiej zbrojeniwki czy przemysu zbrojeniowego Unii Europejskiej. Taki skandaliczny popiech, zamanie zasad legislacji i naciski na komisj nie zasuguj na jakiekolwiek usprawiedliwienie. Klub Ruch Palikota nie moe zagosowa inaczej jak przeciw. Dzikuj. (Oklaski)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

53

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze pan pose Krzysztof Borkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Krzysztof Borkowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawi stanowisko wobec ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, druk nr 229. Ustawa niewtpliwie jest bardzo wanym dokumentem. Rzd przedoy t ustaw przypomn tutaj, nawizujc do swego przedmwcy ju kilka tygodni temu, natomiast w Komisji Gospodarki byy rne, mona tak powiedzie, przepychanki i stracilimy troch czasu. Mona si byo pochyli nad t ustaw. Wtedy opozycja, korzystajc z tego, e byo mniej posw koalicyjnych, po prostu przegosowaa w komisji odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Na szczcie Sejm by innego zdania i Wysoka Izba, e tak powiem, przywrcia ten projekt. Dzisiaj sprawa jest bardzo wana, bo jest prawd, e ustawa nie tylko implementuje postanowienia prawa unijnego, lecz take dokonuje przecie bardzo wanych poprawek w zakresie naszych przepisw krajowych. Stara ustawa, jak wszyscy doskonale wiemy, miaa wiele bdw, i na dzie dzisiejszy cakiem ju zdewaluowaa si, w zwizku z tym bardzo wane jest, aeby ta ustawa wesza w ycie jak najszybciej. Niewtpliwie materia omawianej ustawy jest bardzo trudny, podzielam t opini, obejmuje te bardzo wraliwe kwestie, poniewa obrt towarami strategicznymi, uzbrojeniem, produktami podwjnego zastosowania jest w kadym z pastw Wsplnoty Europejskiej rwnie w Polsce jednym z bardzo strategicznych elementw. Na pewno pastwo zawsze powinno oddziaywa w tym zakresie i pilnowa tego obrotu. Celem projektu ustawy jest uproszczenie przepisw i wprowadzenie klarownych regu, jeeli chodzi o obrt towarami strategicznymi. Poza tym, jeeli chodzi o zbrojeniwk i produkcj, coraz wikszy jest tu sektor prywatny i take te rozwizania s regulowane w ustawie. Myl, e ta ustawa zawiera szereg udogodnie i uproszcze w zakresie zezwole. Wprowadza nie tylko te przepisy, ale rwnie uatwienia w eksporcie polskiego uzbrojenia, produkowanego przede wszystkim przez polskie przedsibiorstwa. Zapewni to miejsca pracy, jak rwnie dochody do budetu pastwa. Oczywicie mona mwi, e nastpio to zbyt pno, ale lepiej pno, ni gdyby w ogle tej ustawy nie byo. Przecie moglibymy w ogle

zablokowa eksport polskiej broni i materiaw podwjnego zastosowania. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawia jedn poprawk, ktra zostaa skonsultowana z Ministerstwem Gospodarki. Poprawka dotyczy art. 1 pkt 18 lit. d i odnosi si do art. 23 ust. 5 obowizujcej ustawy, ktry okrela uprawnienia do odstpienia od wymaga, ktre powinno spenia owiadczenie kocowego uytkownika. Uzasadnione to jest tym, aby istniaa moliwo odstpienia od takiego wymogu, jeeli s spenione przesanki. Brak takiego uprawnienia moe powodowa znaczce problemy w uzyskaniu przez polskich przedsibiorcw od zagranicznych kontrahentw owiadczenia kocowego uytkownika, a w konsekwencji moe doprowadzi do braku moliwoci eksportu lub ograniczenia eksportu. Tak poprawk pozwol sobie za chwileczk zoy na rce pana marszaka. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdzam, e bdziemy gosowa za przyjciem ustawy zgodnie ze sprawozdaniem komisji oraz wniesion poprawk i bardzo prosz o poparcie tej poprawki. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. W imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej gos zabierze pan pose Cezary Olejniczak. Bardzo prosz.

Pose Cezary Olejniczak:


Dzikuj. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze Dariuszu Bogdanie! Szanowni Pastwo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawi stanowisko klubu w sprawie sprawozdania Komisji Gospodarki o projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie zakresu podmiotowego zmienianej ustawy o jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej, o ile posiadaj zdolno prawn. Takie rozszerzenie zakresu podmiotowego w porwnaniu z obecnie obowizujc ustaw umoliwi uczestniczenie w obrocie take takim podmiotom jak jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewntrznych. Zmiany ustawy w zakresie przedmiotowym dotycz przede wszystkim wprowadzenia nowej formy obrotu, to jest transferu wewntrzunijnego, oraz okrelenia zasad jego dokonywania, wprowadzenia

54

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Cezary Olejniczak w odniesieniu do obrotu uzbrojeniem zezwole generalnych oraz wprowadzenia w ramach transferw wewntrzunijnych instytucji wiadectwa wiarygodnego odbiorcy uzbrojenia majcego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a take zmian w zakresie kontroli tranzytu towarw podwjnego zastosowania i usug porednictwa nastpi ograniczenie tej kontroli do sytuacji okrelonych w rozporzdzeniu Rady (WE) nr 428/2009, wprowadzenia obowizku uwzgldnienia przy licencjonowaniu obrotu uzbrojeniem kryteriw wskazanych przez wsplne stanowisko Rady. Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Istotnym elementem proponowanych zmian w tej ustawie jest dostosowanie terminologii do tej zawartej w rozporzdzeniu nr 428/2009, dyrektywie 2009/43 /WE i wsplnym stanowisku Rady 2008/944. W tekcie caej ustawy nastpi zmiana wyrazw towary podwjnego zastosowania wpisalimy, e bd produktami podwjnego zastosowania. Zmiany, ktre proponuje ustawa dla przemysu obronnego i dla handlowcw w tej brany, s konieczne. Ustawa jest potrzebna, czekaj, tak jak rozmawialimy na posiedzeniach komisji, przedsibiorcy z tej brany. Tylko jako klub Sojusz Lewicy Demokratycznej ju przed miesicem wyraalimy swoje stanowisko protestujemy wobec procedowania takiego, jakie miao miejsce w przypadku tej ustawy. Pastwo dokadnie wiedzieli, e do 30 wrzenia 2011 r. naleao przyj t ustaw. Mona domyla si, z jakiej przyczyny nie zostao to zrealizowane. By rok wyborczy, byy inne wane sprawy dla koalicji rzdzcej za wszelk cen wygra wybory i utrzyma si u wadzy na nastpn kadencj. Wobec takiego procedowania klub Sojusz Lewicy Demokratycznej wstrzyma si od gosu nad t ustaw. Dzikuj. (Oklaski)

Pan pose Marek Polak bardzo prosz o zabranie gosu (Gos z sali: Piotra nie ma.) i zadanie pytania.

Pose Marek Polak:


Dzikuj bardzo. Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Pomimo ogromnej liczby zmian koniecznych do uzyskania zgodnoci prawa krajowego z prawem unijnym rzd odstpi od opracowania projektu nowej ustawy, decydujc si na nowelizacj ju istniejcej. Obranie takiej drogi legislacyjnej zwalnia midzy innymi z obowizku prowadzenia konsultacji. Chciabym zapyta przedstawiciela rzdu: Opinii jakich rodowisk, instytucji, resortw czy organw naleaoby oczekiwa w przypadku opracowania nowego projektu ustawy i czy nie istnieje obawa, e brak tych opinii przy tak licznych zmianach nie wpynie negatywnie na jako i skuteczno nowelizowanej ustawy? Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Pytanie zada pan pose Krzysztof Borkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo prosz.

Pose Krzysztof Borkowski:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam trzy pytania, ktre pozwol sobie zada. Tutaj, w Wysokiej Izbie, padao bardzo duo sw krytycznych odnonie do tego, e jest ze procedowanie, e zbyt pno, e naleaoby napisa now ustaw. W zwizku z tym pozwol sobie zada panu ministrowi trzy pytania. Pierwsze pytanie. Ustawa przewiduje w art. 7 ust. 2 wydanie zezwole generalnych na obrt uzbrojeniem z zagranic. Czy ministerstwo planuje wydawanie takich zezwole? Nastpne pytanie: Dlaczego w art. 11 ust. 1 zniesiono wymg posiadania certykowanego wewntrznego systemu kontroli dla przedsibiorcw dokonujcych obrotu produktami podwjnego zastosowania? Pytanie trzecie. Obecnie zarwno eksporter, jak i rma, ktra wspomaga eksportera, na przykad spedytorzy, s zobowizani uzyska zezwolenia w istocie w odniesieniu do takiej samej transakcji obrotu. Czy zrobiono co w celu eliminacji takiego powielania obowizku uzyskania zezwole? To s pytania moe troch szczegowe, ale poniewa, jeszcze raz podkrelam, opozycja bardzo nas krytykuje, pozwol zwrci si do pana ministra z prob o udzielenie odpowiedzi na nie. Dzikuj.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj. Gos zabierze w imieniu Solidarnej Polski pan pose Patryk Jaki. Bardzo prosz. Nie ma pana posa. W tym punkcie obrad do pyta zapisao si trzech posw. Czy kto jeszcze z pa lub panw posw chciaby zapisa si? Nie widz. Zamykam list. Czas na zadanie pytania 1,5 minuty. Bardzo prosz o zabranie gosu pana posa Marka Polaka z Prawa i Sprawiedliwoci w celu zadania pytania. Panie pole, bardzo prosz. (Gos z sali: Nie ma.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

55

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Lista posw zapisanych do gosu zostaa wyczerpana. Gos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki pan minister Dariusz Bogdan. Bardzo prosz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Chciabym odpowiedzie na pytania. Pan pose Marek Polak zada pytanie dotyczce procedowania nad ustaw, rnic w opiniowaniu przy wolumenie podmiotw spoecznych, ktre opiniowayby ustaw w przypadku nie nowelizacji, a nowej ustawy. Chciabym powiedzie, e nowelizacja bya opiniowana przez Polsk Izb Producentw na rzecz Obronnoci Kraju, jak rwnie Krajow Izb Gospodarcz. Gdyby by przygotowywany nowy projekt ustawy, dokadnie taki sam byby katalog czynnikw spoecznych opiniujcych ustaw. W przypadku Polskiej Izby Producentw na rzecz Obronnoci Kraju, jak rwnie Krajowej Izby Gospodarczej nie zgoszono uwag do ustawy w czasie konsultacji spoecznych. Pan Jacek Najder z Ruchu Palikota mwi o skandalicznym procedowaniu nad ustaw. Pragn zwrci uwag na dwa dosy istotne elementy. Mianowicie pierwsze czytanie w komisji trwao 5 min, potem, chocia byo zgoszonych sporo uwag przez Biuro Legislacyjne Sejmu, posiedzenie podkomisji trwao 1 godz. 10 min, natomiast komisji nieca godzin. Nie przypominam sobie, eby ktokolwiek, czy to przewodniczca podkomisji, czy te przewodniczcy Komisji Gospodarki, ogranicza czas. Nie pamitam rwnie, aby pan pose mia jakiekolwiek wtpliwoci albo zgasza jakie poprawki. Natomiast co do wejcia w ycie ustawy, dyrektywa unijna zakada termin 30 czerwca tego roku. Teraz pytania pana posa Borkowskiego. Pierwsze dotyczyo zezwole generalnych, tego, czy ministerstwo planuje wydawanie takich zezwole. Chc powiedzie, e zezwolenia generalne wydaje si w postaci rozporzdze. Ministerstwo Gospodarki przewiduje wydanie takich zezwole. Zostanie wydane zezwolenie na transfer wewntrzunijny uzbrojenia do certykowanych odbiorcw w pastwach Unii Europejskiej. Ponadto przewidujemy objcie tym zezwoleniem takich przypadkw obrotu uzbrojeniem, jak targi, wystawy, pokazy oraz na potrzeby konserwacji i naprawy, gdy odbiorc uzbrojenia jest pierwotny dostawca.

Pytanie dotyczce certykowanego wewntrznego systemu kontroli i przypadkw odstpienia od tego systemu. Chc powiedzie, e ustawa dotyczy dwch przypadkw towarw podwjnego zastosowania, jak rwnie uzbrojenia. Odstpujemy od wewntrznego systemu kontroli tylko i wycznie w przypadku towarw podwjnego zastosowania, natomiast utrzymujemy wci wewntrzny system kontroli w odniesieniu do samego uzbrojenia. Uwaamy, e obniy to koszty funkcjonowania polskich przedsibiorcw. Zadajc kolejne pytanie, pan pose chcia si dowiedzie, czy po zmianie ustawy te tak bdzie, jak obecnie, kiedy to zarwno eksporter, jak i rma, ktra wspomaga eksportera, np. spedytorzy, s zobowizani uzyska zezwolenie. Ustawa przewiduje, e ju takiej koniecznoci nie bdzie. Poprzez zmian denicji usugi porednictwa wyeliminowano konieczno uzyskiwania zezwole przez rmy spedycyjne wiadczce usugi transportowe lub usugi agencji celnych na rzecz polskich przedsibiorcw. Bardzo serdecznie dzikuj.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie ministrze. Gos zabierze sprawozdawca komisji pani pose Alicja Olechowska. Bardzo prosz.

Pose Alicja Olechowska:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Gospodarki zawiera wszystkie dotychczasowe ustalenia, jak rwnie na najbliszym posiedzeniu Komisji Gospodarki zostanie omwiona poprawka zgoszona przez klub PSL i co do tej poprawki zajmiemy oczywicie jako komisja stanowisko na nastpnym posiedzeniu Sejmu. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, pani pose. Zamykam dyskusj. W zwizku z tym, e w czasie drugiego czytania zgoszono do przedoonego projektu ustawy poprawki, proponuj, aby Sejm skierowa ten projekt ponownie do Komisji Gospodarki w celu przedstawienia sprawozdania. Jeeli nie usysz sprzeciwu, bd uwaa, e Sejm propozycj przyj. Sprzeciwu nie sysz.

56

Projekty ustaw dotyczce ratyfikacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak Przystpujemy do rozpatrzenia punktw 7., 8. i 9. porzdku dziennego: 7. Sprawozdanie Komisji Finansw Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rzdowym projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 278 i 308). 8. Sprawozdanie Komisji Finansw Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rzdowym projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie midzynarodowym, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 279 i 309). 9. Sprawozdanie Komisji Finansw Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rzdowym projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawie unikania podwjnego opodatkowania osb zycznych, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 280 i 310). Prosz pana posa Marcina wicickiego o zabranie gosu w celu przedstawienia sprawozda komisji. Panie pole, bardzo prosz.

Pose Sprawozdawca Marcin wicicki:


Panie Marszaku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi pastwu sprawozdanie poczonych Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Finansw Publicznych o trzech rzdowych projektach ustaw: o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 278 i 308), o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie midzynarodowym, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 279 i 309) i o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawie unikania podwjnego opodatkowania osb zycznych, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 280 i 310). Marszaek Sejmu w dniu 3 kwietnia skierowaa do Komisji Finansw Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych do pierwszego czytania wszystkie trzy wyej wymienione projekty ustaw. Komisje na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia przeprowadziy pierwsze czytanie wszystkich trzech wspomnianych

wyej projektw i przez aklamacj wnosz o przyjcie ich bez poprawek. Pozwol sobie najpierw na malekie wyjanienie. Wyspa Jersey co to takiego jest? Nie jest to pastwo, jest to terytorium zalene od Wielkiej Brytanii, ktre jednake nie jest czci Wielkiej Brytanii, ale ma zapewnion ochron wojskow i bezpieczestwa przez Wielk Brytani. Rwnie krlowa brytyjska jest gow pastwa, ale Jersey ma swj wasny parlament, wasny rzd, wasne ustawodawstwo. Zwizane jest rwnie walutowo z Wielk Brytani funt Jersey wymienia si na funta brytyjskiego w skali 1:1. Jersey nie jest czci Unii Europejskiej, nie ma te adnej umowy stowarzyszeniowej z Uni Europejsk, ale na podstawie protokou nr 3 aktu przystpienia Wielkiej Brytanii i Irlandii Pnocnej do Wsplnot Europejskich wchodzi w obszar unii celnej Unii Europejskiej. Natomiast Jersey nie ma obowizku przyjmowania dyrektyw podatkowych czy prawa korporacyjnego, czy dyrektyw dotyczcych prania brudnych pienidzy, przyjmowanych przez Uni Europejsk. Jeli chodzi o te trzy umowy, to ich podpisanie zgodnie z konstytucj wymaga upowanienia w formie ustawowej udzielanego przez Sejm i Senat, dlatego e dotycz one materii regulowanej przez nasze ustawy. Jeli chodzi o pierwsz umow dotyczc wymiany informacji, to jest to umowa krtka, skadajca si z dwch artykuw. Jeden artyku upowania prezydenta do podpisania tej umowy i drugi artyku mwi o jej wejciu w ycie w 14 dni od dnia ogoszenia. Co jest najwaniejszego w pierwszej umowie z Jersey dotyczcej wymiany informacji? Dotyczy ona wymiany informacji w sprawach podatkowych, dotyczcych podatku dochodowego, podatku od osb zycznych i podatku od produktw. Jest to umowa oparta na modelowych umowach przygotowanych przez OECD. Na podstawie tej umowy Polska moe otrzyma od Jersey i Jersey od Polski wszelkie informacje dotyczce podstawy wymiaru podatku, jakie mog by potrzebne do prawidowego przeprowadzenia postpowania podatkowego w Polsce. Umowa ta, prosz pastwa, zakada rwnie moliwo uczestnictwa przedstawicieli obu stron w kontroli podatkowej w charakterze obserwatorw, z penym dostpem do przeprowadzanej kontroli, z moliwoci wykorzystania wszelkich informacji zebranych w czasie kontroli do prawidowego wymiaru podatku przez jedn ze stron. Umowa zakada rwnie pewn poufno danych. One mog by wykorzystane tylko do celw podatkowych, nie mog by wykorzystane np. do celw politycznych. Umowa ta te nie umoliwia screeningu, przeszukiwania wszelkich danych. Musz one dotyczy konkretnego przypadku, konkretnego postpowania podatkowego. W tych ramach mona da informacji, czy te da kontroli. W sumie umowa umocni nasz baz informacyjn umoliwiajc ci-

Projekty ustaw dotyczce ratyfikacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

57

Pose Sprawozdawca Marcin wicicki ganie podatkw, ustalenie prawidowoci deklarowanych podstaw opodatkowania. Stanowi ona jedn z wielu umw, ktre Polska zamierza w tej sprawie zawrze z tymi wszystkimi krajami czy terytoriami, czy jurysdykcjami, ktre stanowi raje podatkowe. Nie zawieramy z tymi krajami umw o unikaniu podwjnego opodatkowania, takich klasycznych, penych umw, ktrych elementem jest rwnie wymiana informacji, dlatego e te kraje czy te terytoria, czy te jurysdykcje cigle jeszcze przy zawieraniu takiej penej umowy mogyby wykorzystywa jakie schematy podatkowe, ktre by prowadziy do unikania pacenia penego podatku. Jeli chodzi o drug umow, to dotyczy ona eksploatacji statkw morskich i statkw powietrznych. Jest to krtsza umowa, ma tylko 7 artykuw, a najwaniejszy z nich stanowi, e rmy zarejestrowane na terytorium drugiej strony s opodatkowane w kraju, gdzie faktycznie sprawowany jest zarzd. Tak wic mona dokona kontroli tego, czy np. zarzd rmy przewozowej, morskiej czy lotniczej, prowadzcej transport midzynarodowy, zarejestrowanej w Jersey faktycznie tam obraduje, podejmuje uchway, funkcjonuje, czy funkcjonuje w Polsce. Przytocz moe najwaniejszy punkt tej umowy. Art. 5 ust. 1: Zyski z eksploatacji w transporcie midzynarodowym statkw morskich lub statkw powietrznych podlegaj opodatkowaniu tylko na terytorium tej umawiajcej si strony, na ktrej terytorium znajduje si miejsce faktycznego zarzdu przedsibiorstwa. To jest najwaniejsze postanowienie tej umowy. Wreszcie umowa trzecia dotyczy unikania podwjnego opodatkowania osb zycznych. Obejmuje ona podatek od osb zycznych, prosz pastwa. Zawiera 16 artykuw, dotyczy dochodw z pracy. Tu jest pewna nowo, mianowicie jeeli kto np. wyjedzie na wysp Jersey pracowa okresowo tylko do 183 dni, to moe by opodatkowany tylko w kraju, nie bdzie paci tam podatku. Z kolei odrbnie uregulowana jest sprawa opodatkowania wynagrodzenia dyrektorw, czonkw rad nadzorczych i tego rodzaju podobnych cia. Mog by oni opodatkowaniu w miejscu rezydencji, ale tu te stosuje si t zasad unikania podwjnego opodatkowania, czyli cz podatku, ktra zostaa zapacona w jednym kraju, upowania do zwolnienia w drugim kraju, ale ten drugi kraj te moe opodatkowa zgodnie ze swoimi stawkami. Przewiduje si rwnie porozumienie dotyczce rent i emerytur, mianowicie podatek bdzie pobierany tylko w jednym kraju, w jednej jurysdykcji mianowicie tam, gdzie jest rezydencja danego emeryta czy rencisty. Jest to moe o tyle istotne, e nie wiem, czy pastwo to wiedz na wyspie Jersey jest do liczna Polonia, mieszka tam ok. 5 tys. Polakw, wic jakby kto chcia si przenie do Polski, tu pobiera emerytur wypracowan w Jersey, to bdzie paci

podatek tylko w Polsce, tam gdzie bdzie przebywa. Umowa zawiera standardowe paragrafy dotyczce unikania podwjnego opodatkowania, czyli jest taka technika, jako jedna z moliwych, e podatek zapacony w jednym kraju zalicza si do opodatkowania w drugim kraju. Zawiera rwnie interesujcy paragraf utworzony w oparciu o modelowe rozwizania OECD, mianowicie art. 13, tzw. procedur wzajemnego porozumienia si, ktr mona wszcz rwnie z inicjatywy samej osoby zainteresowanej. Jeli kto uzna, e jest jednak podwjnie opodatkowany, niezgodnie z t umow, moe wnioskowa o porozumienie si organw podatkowych w obu krajach, tak eby one stwierdziy, czy faktycznie nie doszo do podwjnego opodatkowania. W zwizku z tym kraje musz si porozumie co do tego, jaki ma by ostateczny wymiar podatku, i ewentualnie zwrci nadpacon kwot. Prosz pastwa, te trzy umowy nie powoduj adnych zmian w naszym ustawodawstwie, nie wymagaj adnych zmian w naszych rozwizaniach prawnych. Jeli chodzi o skutki dla budetu, ocenia si, e bd tu pewne pozytywne skutki. Stanowi to cz porzdkowania naszych relacji midzynarodowych w zakresie ochrony przed unikaniem podatkw, jak rwnie ochrony obywateli przed paceniem podwjnych podatkw. W imieniu dwch komisji jeszcze raz wnosz o przyjcie wspomnianych projektw trzech ustaw. Dzikuj za uwag. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj panu posowi wicickiemu za przedstawienie sprawozda komisji. Informuj, e Sejm ustali, e w cznej dyskusji nad tymi punktami porzdku dziennego wysucha 5-minutowych owiadcze w imieniu klubw. Otwieram dyskusj. Jako pierwszy w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska gos zabierze pan pose Jarosaw Charampowicz. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Jarosaw Charampowicz:


Panie Marszaku! Panie i Panowie Posowie! Przed nami pakiet rzdowych projektw ustaw, ktre maj za zadanie ograniczenie unikania opodatkowania i tym samym ograniczenie skali naduy podatkowych mieszkacw Polski i Jersey. Pierwszym krokiem w tym kierunku byo podpisanie 2 grudnia 2011 r. w ambasadzie polskiej w Londynie trzech umw podatkowych, tj. umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych, umowy w sprawie unikania podwjnego opodatkowania osb

58

Projekty ustaw dotyczce ratyfikacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Jarosaw Charampowicz zycznych oraz umowy w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie midzynarodowym. Wejcie w ycie przedmiotowej umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey spowoduje wykrelenie tego terytorium z listy krajw stosujcych szkodliwe praktyki podatkowe. Zdaniem resortu nansw wszystkie zawarte umowy speniaj aktualne kryteria OECD. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych dotyczy w przypadku Polski podatku dochodowego od osb zycznych, jak i prawnych oraz podatku od towarw i usug, natomiast w przypadku Jersey podatku dochodowego oraz podatku od dbr i usug. Jeli chodzi o umow w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki powietrzne, jest to umowa, ktra reguluje unikanie podwjnego opodatkowania osb wykonujcych prac na statkach morskich lub powietrznych w transporcie midzynarodowym. Zawarte umowy s zgodne z prawem Unii Europejskiej, a take z obowizujcym w Polsce ustawodawstwem. Nad realizacj tych umw bdzie sprawowa nadzr minister nansw. Przepisy maj zastosowanie do organw polskiej administracji podatkowej, podjta umowa stanie si czci funkcjonujcego w tym zakresie systemu i nie bdzie miaa negatywnego skutku dla dochodw sektora nansw publicznych. Wobec powyszych argumentw staje si zasadne podjcie ustaw o ratykacji tych trzech umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawie unikania podwjnego opodatkowania, o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz w sprawie unikania podwjnego opodatkowaniu w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie midzynarodowym. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:


Dzikuj, panie pole. Gos zabierze pan pose Krzysztof Popioek, Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz.

Pose Krzysztof Popioek:


Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo przedstawiam opini o projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druk

sejmowy nr 278). Umawiajce si strony deklaruj wymian niezbdnych informacji dotyczcych nastpujcych podatkw: w przypadku Polski podatku dochodowego od osb zycznych, podatku dochodowego od osb prawnych, podatku od towarw i usug, a w przypadku Jersey podatku dochodowego, podatku od towarw i usug. Umowa, o ktrej dzisiaj rozmawiamy, zostaa zredagowana na podstawie modelowej umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych, ktra gwarantuje skuteczn wymian informacji. Z tekstu uzasadnienia do ustawy mona z grubsza zapozna si z systemem podatkowym obowizujcym na wyspie Jersey. Na tym przykadzie wida, jak upieczy jest polski system podatkowy w stosunku do naszych przedsibiorcw i obywateli. Umowa respektuje wewntrzne przepisy prawne Polski i Jersey, zatem informacje niezgodnie z wewntrznymi przepisami umawiajcych si stron nie bd udostpniane. Terytorium Jersey pozostaje nadal rajem podatkowym dla dziaalnoci handlowej spek i osb zycznych posiadajcych udziay w spkach niehandlowych lub prywatnych spkach usugowych. W zwizku z tym, e na dzisiaj nie ma umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania, Polska nie posiada informacji o skali dziaalnoci przenoszonych z Polski do Jersey w celu uniknicia opodatkowania. Wejcie w ycie takiej umowy pozwoli uzyska miarodajn informacj w tym zakresie. Umowa zabezpieczy nas przed unikaniem opodatkowania w sytuacji, gdy kto tylko zarejestruje swoj dziaalno na Jersey, a faktycznie zarzd rmy pozostanie w Polsce. Wtedy taka spka podlega opodatkowaniu w Polsce. Zatem fakt istnienia umowy bdzie dziaa prewencyjnie wobec prb prowadzenia tego typu nielegalnych interesw. Podpisana umowa zapewnia poufno uzyskanych informacji nie mog by one wykorzystane do celw innych ni podatkowe. W przypadku przestpstwa podatkowego umowa pozwoli uzyska informacje od dnia jej wejcia w ycie niezalenie od tego, jakiego okresu podatkowego bd one dotyczyy. Umowa ogranicza si do udzielenia informacji na danie i nie obejmuje automatycznej wymiany informacji. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo nie wnosi uwag do przedoonego projektu ustawy i bdzie gosowa za jego przyjciem. Drugi z przedoonych projektw dotyczy ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie midzynarodowej, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druk sejmowy nr 279). Sporzdzona umowa o unikaniu podwjnego opodatkowania ogranicza si do dwch rodzajw dziaalnoci gospodarczej eksploatacji statkw morskich lub statkw powietrznych w transporcie midzynarodowym. Zostaa ona przygotowana w oparciu o wybrane postanowienia modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodw i majtku. Dotyczy ona

Projekty ustaw dotyczce ratyfikacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

59

Pose Krzysztof Popioek polskiego podatku dochodowego od osb zycznych i osb prawnych, a dla terytorium Jersey dotyczy podatku dochodowego. Najistotniejszym postanowieniem umowy jest rozgraniczenie prawa do opodatkowania z zyskw transportu midzynarodowego w ten sposb, e zyski osigane z eksploatacji w transporcie midzynarodowym statkw morskich lub statkw powietrznych podlegaj opodatkowaniu tylko na terytorium tej strony umowy, na ktrej znajduje si miejsce faktycznego zarzdu przedsibiorstwa. Sprowadza si to do tego, e w przypadku osignicia na terytorium RP zysku z transportu midzynarodowego przez przedsibiorstwo posiadajce siedzib zarzdu na Jersey Polska odstpi od opodatkowania tych zyskw. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, Polska dotychczas opodatkowywaa tego rodzaju dochody w penej wysokoci. W zwizku z tym utracimy dochody z tego tytuu. Tymczasem w dalszej czci uzasadnienia jego autorzy, oceniajc skutki nansowe wejcia w ycie umowy, twierdz, e nie bdzie miaa ujemnych skutkw dla sektora nansw publicznych. Prosz zatem pana ministra o doprecyzowanie tej kwestii. Niezalenie od odpowiedzi, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo bdzie gosowa za przyjciem projektu ustawy w przedoonym brzmieniu. Trzeci z przedoonych projektw to projekt ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawie unikania podwjnego opodatkowania osb zycznych, sporzdzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r., druk sejmowy nr 280. Przedoony projekt ustawy wraz z zaczon umow reguluje bardzo istotne kwestie podatkowe dotyczce osb zycznych, ktre podejmuj prac na terytorium jednej ze stron umowy. Umowa do precyzyjnie reguluje sytuacje, jakie mog zaistnie na linii podatnik bdcy osob zyczn i strony umowy. Znalazy si w niej rwnie uregulowania prawne dotyczce pacenia podatkw przez artystw i sportowcw w powizaniu z miejscem wykonywania ich dziaalnoci. Umowa reguluje rwnie kwestie podatkowe w zakresie wypacanych rent i emerytur, ktre podlegaj zwolnieniu z opodatkowania w pastwie rda. (Dzwonek) Umowa zapewnia osobie moliwo odwoania si od dziaa jednej lub obu umawiajcych si stron, ktre w jej rozumieniu s niezgodne z regulacjami zawartymi w tej umowie. Mam nadziej, e zawarta umowa da naszym rodakom pracujcym na wyspie Jersey pewn ochron prawn i stworzy wiksze poczucie bezpieczestwa teraz, podczas wiadczenia pracy, a w przyszoci jako emerytom. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo opowiada si za przyjciem projektu ustawy. Dzikuj. (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszaek Sejmu Wanda Nowicka)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Gos zabierze pan pose Maciej Mroczek z Klubu Poselskiego Ruch Palikota. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Maciej Mroczek:


Pani Marszakini! Wysoka Izbo! Klub Poselski Ruch Palikota popiera przedoone projekty ustaw druki sejmowe nr 278, 279 i 280 w wersji zaprezentowanej przez posa sprawozdawc. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Udzielam gosu pani posance Genowee Tokarskiej, ktra przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo prosz, pani posanko.

Pose Genowefa Tokarska:


Pani Marszaek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawi stanowisko w sprawie projektw ustaw o ratykacji trzech umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey, sporzdzonych w Londynie 2 grudnia 2011 r. S to: projekt ustawy o ratykacji umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych druk nr 278, projekt ustawy o ratykacji umowy w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie midzynarodowym druk nr 279, a take projekt ustawy o ratykacji umowy w sprawie unikania podwjnego opodatkowania osb zycznych druk nr 280. Projekty omawianych ustaw s wyraeniem zgody na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratykacji tyche umw. Zgodnie z rozporzdzeniem ministra nansw z 16 maja 2005 r. w sprawie okrelenia krajw i terytoriw stosujcych szkodliw konkurencj podatkow przyjcie powyszych umw spowoduje wykrelenie Jersey z listy krajw stosujcych szkodliwe praktyki podatkowe. Zapisy podpisanych umw to uregulowania funkcjonujce ju w wikszoci zawartych przez Polsk umw z innymi krajami, to uregulowania funkcjonujce zarwno w modelowej umowie OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych, jak i modelowej konwencji OECD w sprawie dochodu i majtku. Wymiana informacji midzy umawiajcymi si stronami nastpuje na danie, czyli na wniosek. Umowy szczegowo deniuj zakres wymienianych informacji, okrelaj cele, dla ktrych udzielana jest informacja,

60

Projekty ustaw dotyczce ratyfikacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Genowefa Tokarska zasady prowadzenia kontroli podatkowych za granic, ustalaj zasady poufnoci przekazywanych informacji w celu zabezpieczenia praw i interesw podatnika w toku werykacji podstawy opodatkowania, okrelaj rwnie form rozliczenia kosztw udzielanych informacji i podkrelaj zasad prowadzenia procedury wzajemnego porozumiewania si w przypadku powstania problemw lub zaistniaych wtpliwoci. Umowy s realizacj naszego, polskiego prawa wewntrznego, rwnie w celu unikania podwjnego opodatkowania. W przypadku Polski umowy dotycz podatkw dochodowych od osb zycznych i osb prawnych oraz podatku od towarw i usug, w przypadku Jersey podatku dochodowego i podatku od dbr i usug. Postanowienia projektw umw nie s sprzeczne z obowizujcym w Polsce ustawodawstwem ani z prawem Unii Europejskiej i nie maj ujemnego skutku dla dochodw sektora nansw publicznych. Minister nansw bdzie sprawowa nadzr nad ich realizacj. Stosowanie umw poprawi stosunki gospodarcze midzy stronami, a wic Polsk i Jersey, a w przypadku umowy w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki w transporcie midzynarodowym z pewnoci bdzie przychylnie przyjte przez przedsibiorstwa prowadzce t dziaalno. Komisja Finansw Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych po rozpatrzeniu tych projektw ustaw wniosa, by Wysoki Sejm przyj projekty ustaw zawarte w drukach nr 278, 279 i 280 bez poprawek. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za przyjciem proponowanych projektw ustaw. Dzikuj bardzo.

powietrzne w transporcie midzynarodowym oraz w sprawie unikania podwjnego opodatkowania osb zycznych. Umowy zostay sporzdzone w Londynie 2 grudnia 2011 r. Wysoki Sejmie! Dotychczasowe relacje pomidzy wysp Jersey a Rzeczpospolit Polsk w zakresie wymiany informacji i unikania podwjnego opodatkowania byy niedookrelone. Wyspa Jersey, pomimo i jest terytorium zalenym od Wielkiej Brytanii, nie wchodzi w skad Zjednoczonego Krlestwa i prowadzi we wasnym zakresie polityk skaln. Polityka ta powodowaa, e wyspa okrelana bya jako jeden z bardzo atrakcyjnych rajw podatkowych. Zawarcie umowy, po jej ratykacji, spowoduje, e Jersey zostanie wykrelona z polskiej listy krajw stosujcych szkodliwe praktyki podatkowe. Zasadnicze znaczenie ma umowa o wymianie informacji podatkowej. Dotychczas nie bylimy wzajemnie zwizani takimi umowami, jednake cigle rosnca liczba Polakw mieszkajcych lub rezydujcych na Jersey, tam pracujcych i zakadajcych swoje rmy powoduje, e takie informacje s bardzo istotne. Umowa szczegowo opisuje zasady porozumiewania si instytucji obydwu krajw w tej sprawie. Due znaczenie maj rwnie umowy w sprawie unikania podwjnego opodatkowania osb zycznych, jak te przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki powietrzne w transporcie midzynarodowym. Osoby zyczne bd wzajemnie chronione przed podwjnym opodatkowaniem w zwizku ze stosunkiem pracy oraz emerytur i rent, dochody te bd opodatkowane tylko w pastwie rezydencji. Natomiast zyski osigane z eksploatacji statkw, zarwno w transporcie morskim, jak i powietrznym, bd opodatkowane w kraju, w ktrym znajduje si miejsce faktycznego zarzdu przedsibiorstwa. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera zapisy przedoonych umw i bdzie gosowa za ich ratykacj. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani posanko. Gos zabierze pan pose Zbigniew Matuszczak reprezentujcy Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo prosz, panie pole.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawi pan pose Andrzej Romanek. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Zbigniew Matuszczak:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawi stanowisko wobec rzdowych projektw ustaw o ratykacji trzech umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey: o wymianie informacji w sprawach podatkowych, w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w odniesieniu do przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie lub statki

Pose Andrzej Romanek:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Te trzy projekty ustaw skdind istotne, jednak tak napraw nieduo, poza jednym z nich, zmieniajce obowizujcy system prawny s wane. Oczywicie majc na uwadze kwestie dotyczce chociaby unikania podwjnego opodatkowania osb zycznych, te regulacje jednostronne w naszych ustawach podatkowych s ju poniekd uregulowane, ustabilizowane i mona byo wszystkie te regulacje

Projekty ustaw dotyczce ratyfikacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

61

Pose Andrzej Romanek wykorzysta, ale rzecz oczywist jest, e nadrzdno tych regulacji, umw midzynarodowych nad prawem krajowym, jest jakby kwesti pozadyskusyjn. Dobrze, e ta regulacja, jeli chodzi chociaby o osoby zyczne, pojawia si. Przy czym podkrelam, daleko idcych zmian w tej materii, jeeli chodzi o nasze regulacje krajowe, nie ma. Wybrano tu metod rozliczenia proporcjonalnego. Mona byo wybra inn metod. Przez projektodawc przyjta jest taka regulacja i dobrze, e taka zostaa przyjta. Natomiast chciabym zwrci uwag na wan rzecz, co zreszt zostao w tej regulacji podkrelone, chodzi o kwesti rezydencji. W przypadku Jersey nie jest to uregulowane. W zwizku z tym ta umowa ma istotne znaczenie, bo rodzi daleko idce konsekwencje, jeli chodzi o kwesti zapaty podatku. Dobrze, e w tej umowie, jeeli chodzi o osoby zyczne, znalaz si zakres podmiotowy... przepraszam, przedmiotowy, to znaczy, jakie rodzaje podatkw bd w tej kwestii regulowane przepraszam, dochodw. Szkoda, e jeli chodzi o t materi, nie uwzgldniono innych dochodw, ale z uzasadnienia tego projektu wynika, e jest to jakby podstaw do dalszych dziaa politycznych zmierzajcych do objcia t umow szerokiego wachlarza innych dochodw, jeeli chodzi o wzajemn relacj pomidzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey. Chciabym zwrci uwag na kwesti skutkw nansowych. Majc na uwadze chociaby liczb Polonii, ktra przebywa na teje wyspie, a jest to ok. 5 tys. osb, jak tu sam pan przedstawiciel wnioskodawcw podkreli, stwierdza si, i ta ustawa nie rodzi adnych skutkw nansowych. Wydaje si, e nie s to zbyt daleko idce konsekwencje nansowe. W tej sprawie rzeczywicie mona si z projektodawc zgodzi. Natomiast z bardzo prostego powodu inaczej jest, jeli chodzi o drug regulacj, dotyczc spraw eksploatacji, tzn. przedsibiorstw eksploatujcych statki morskie i statki powietrzne. Ot jest to regulacja odmienna od dotychczas obowizujcej, dlatego e ustanawia miejsce rezydencji podatkowej wedle lokalizacji siedziby zarzdu danego podmiotu. Jeli o to chodzi, ma to istotne znaczenie, bo jest to regulacja odmienna od dotychczas obowizujcej, wic si rzeczy wbrew temu, co pisze si w uzasadnieniu, moe wywoa skutki nansowe. Chyba nie do koca jest tak, e tych skutkw nansowych nie wywoa. Nie podano nam informacji dotyczcej siedzib zarzdw spek operujcych w tej materii i w tym zakresie zarwno na wyspie, jak i w Polsce. Skoro jednak regulacja ta jest odmienna, jest tu priorytet prawa midzynarodowego nad prawem krajowym i wyranie stwierdza si, e jest ona odmienna i bdzie to pacone wedle siedziby spki, to nie wiem, czy jest ona korzystna dla naszego kraju, czy te jest bardziej korzystna dla spek i przedsibiorstw majcych siedziby na terenie teje wyspy. Jeli o to chodzi, informacji w tym uzasadnieniu nie mamy. Dobrze byoby,

panie ministrze, jak krtk informacj poda odnonie do tych operatorw transportu morskiego czy powietrznego, czy ma to jakie znaczenie dla naszego budetu in plus czy te in minus. Bo by moe jest to dla budetu in plus, o czym my nie wiemy, a dobrze byoby wiedzie. Wiemy, jakie przedsibiorstwa operuj w tym zakresie. By moe tych przewonikw, jeeli chodzi o statki powietrzne i statki morskie, nie ma a tak wielu, wic ta informacja mogaby by prosta. Jersey nie jest potg, jeeli chodzi o kwestie morskie czy lotnicze. My te potg w tej materii nie jestemy, aczkolwiek nasza przewaga nad t wysp jest chyba tak mi si wydaje znaczca. W zwizku z tym warto byoby poda wysoko ewentualnych dodatkowych wpyww do naszego budetu z tego tylko tytuu. Szanowni pastwo, jeeli chodzi o informacj, to jest to rzecz niezwykle istotna. Bo rzeczywicie ta regulacja pozwala nam, naszym organom podatkowym, pozyskiwa niezbdne informacje, a nawet prowadzi postpowanie wyjaniajce (Dzwonek) na terenie wyspy Jersey, co jest istotne dla nas z punktu widzenia dotychczasowego charakteru tej wyspy, ktra jest postrzegana jako raj podatkowy. Moemy pozyskiwa informacje i wykorzystywa je na potrzeby ustalania wysokoci nalenego podatku. Jest to rzecz niezwykle wana i ciesz si, e takie pene, kompleksowe rozwizanie znalazo si przy okazji tych dwch regulacji, podkrelam: czstkowych regulacji. Wierz, e dalsze prace w tej materii midzy wysp Jersey a Polsk pozwol na pen regulacj w kwestiach praw podatkowych, bo myl, e w kwestiach praw informacyjnych czy informacji regulacja jest pena, cho krciutka, ale nie potrzeba chyba wikszej. Klub Solidarna Polska bdzie popiera rozwizania przyjte w tych trzech regulacjach. Dzikuj uprzejmie.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Na tym zakoczylimy wystpienia klubowe. Przystpujemy do zadawania pyta. Czy wszyscy pastwo posowie, ktrzy chcieliby zabra gos w tym punkcie, zapisali si do gosu? Jeli tak, to zamykam list. Czas na zadanie pytania 1 minuta. Jako pierwszy pytanie zada pan pose Krzysztof Popioek z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Krzysztof Popioek:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam takie pytanie. W uzasadnieniu do projektu czytamy, e dochody osb zycznych na wyspie Jersey

62

Projekty ustaw dotyczce ratyfikacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Krzysztof Popioek s opodatkowane stawk 20%. W Polsce stawka ta wynosi 18% minus kwota wolna od podatku. Wyglda na to, e w Polsce ten system podatkowy jest agodniejszy dla podatnikw. Nie wiem, jakie tam s jeszcze ulgi podatkowe, bo w uzasadnieniu byo to opisane enigmatycznie. Mam pytanie, czy nasi rodacy posiadajcy status rezydentw na wyspie Jersey mog si rozlicza, czyli skada kocowe sprawozdanie PIT, w Polsce. Jeli nadpac podatek, to czy Polska bdzie im wtedy zwraca, czy pozostaje to na wyspie Jersey? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Udzielam gosu panu posowi Zbigniewowi Matuszczakowi z klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pose Zbigniew Matuszczak:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam jedno krtkie pytanie. Na terenie Polski funkcjonuje kilkanacie specjalnych stref ekonomicznych. Maj one szczeglne ulgi i zwolnienia dla przedsibiorcw, natomiast te projekty umw nie reguluj tej kwestii. Chciaem spyta, czy obywatel Jersey bd rezydent, ktry ma tam siedzib przedsibiorstwa, bdzie inwestowa, utworzy przedsibiorstwo wiadczce usugi publiczne, ktre na Jersey s opodatkowane, bdzie mg korzysta z tych ulg i zwolnie, ktre s w specjalnych strefach ekonomicznych, czy bdzie musia paci na wyspie podatek wyrwnawczy? Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Pytanie zada pan pose Romuald Ajchler z klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Romuald Ajchler:


Dzikuj. Pani Marszaek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ot w lad za informacjami o wyspie Jersey, ktre pose sprawozdawca raczy przedstawi Wysokiej Izbie, chciabym, panie pole, uzupeni, i nawet polskie rolnictwo ma dosy znaczce korzyci z tej wsppracy, gdy zostaa tam wyhodowana jedna z lepszych ras byda misnego, ktre pniej pan minister Sawicki z powodzeniem sprzedaje, tak e chodzi nie tylko o sprawy zwizane ze statkami, bo ta wyspa ma znaczcy wpyw take na polskie rolnictwo, ale to tak nawiasem mwic. Do tej pory, do momentu podpisania tych umw, nad ktrymi dzisiaj debatujemy, wyspa bya zaliczana do rajw podatkowych, bo tak generalnie bya odbierana, std moje pytanie. (Dzwonek) Oczywicie kada umowa ma to do siebie, e jest strona, ktra moe straci, ale jest te strona, ktra moe zyska. To pytanie ju si tutaj przewijao. Czy podpisanie tej umowy w jakikolwiek sposb wpynie na popraw naszych spraw zwizanych z nansami publicznymi? Nie ukrywam, e pracuje tam wiele osb, ale s take rmy, ktre zostay tam zarejestrowane. Chciabym zapyta o jeszcze jedn rzecz. Ot, panie ministrze, zostanie podpisana umowa. Czy bdziecie pastwo mogli da 5 lat wstecz od momentu podpisania, tak jak to si czyni w sprawach podatkowych, informacji na tematy, ktre pastwa interesuj? Rozumiem, e takiego zapisu w tej umowie nie ma. Z powodu wszelkiej ostronoci chciabym wanie o to zapyta. Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Jako ostatni pytanie zada pan pose Andrzej Romanek z Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Andrzej Romanek:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam kilka pyta, tak szybciutko, eby zdy. Ot pierwsze pytanie, kwestia dotyczca dalszych prac, zmierzajcych do tego, aby na podstawie tych czciowych regulacji stworzy pen regulacj, zmierzajc do zawarcia penej umowy w kwestiach unikania podwjnego opodatkowania. Czy takie prace bd podjte, po jakim czasie, jakie prby tych umw, jak one bd w yciu, w praktyce speniay swoj rol? Druga kwestia, z uwagi na to, e rzeczywicie niektre przedsibiorstwa, nie zakadam, e te, o ktrych tu mowa, czsto w rajach podatkowych zakadaj swoje siedziby, z uwagi na t regulacj, albo bd mogy, w tym kontekcie, ewentualnie chociaby z uwagi na wysoko podatku zakada tam swoje siedziby czy je tam przenosi, czy nie ma obawy, e przedsibiorstwa, ktre maj siedzib w Polsce, przenios swoje siedziby z uwagi na przykad na kwestie wysokoci podatku? Czy takiej obawy nie ma i czy w tym kontekcie nie ma takiej sytuacji (Dzwonek), e in plus bdzie wynik tej umowy czy te in minus? Czy macie tak wstpn informacj, e to bdzie in plus czy in minus, na korzy czy na niekorzy naszego budetu?

Projekty ustaw dotyczce ratyfikacji umw midzy Rzeczpospolit Polsk a Jersey w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

63

Pose Andrzej Romanek Ostatnie pytanie. Jak dalece zaawansowane s prace na Jersey, dlatego e zgodnie z art. 12, przynajmniej tej informacji, trzy miesice od dnia notykacji ta regulacja midzynarodowa wejdzie w ycie. Jak to wyglda na Jersey? Czy oni si spiesz czy dziaaj pomau? Czy moe by tak, e my to wszystko przygotujemy, a oni to wprowadz w ycie, ratykuj za lat kilka, wic bdzie to akt nieobowizujcy? Czy macie w tej materii panowie jakkolwiek wiedz? Dzikuj uprzejmie.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. O udzielenie odpowiedzi na zadane pytania poprosz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansw pana Macieja Grabowskiego. Bardzo prosz, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maciej Grabowski:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Dzikuj za zainteresowanie tymi ustawami i tymi umowami, za te pytania. Po pierwsze, chciaem wyjani, e pisalimy to uzasadnienie oczywicie w najlepszej wierze, czerpic z naszej wiedzy, std takie uzasadnienie tam si znalazo. Nawizuj m.in. do wypowiedzi pana posa Popioka. W czym rzecz? Jeeli w tej chwili mamy pewne regulacje dotyczce rm eglugowych i rm eglugi powietrznej, biorc pod uwag te trzy umowy naraz, moliwo stwierdzenia, czy faktyczny zarzd tego przedsibiorstwa jest wykonywany na Jersey czy w Polsce, to de facto mamy wiksz w tej chwili, w moim przekonaniu, moliwo cigania podatkw, ni ma to miejsce w tej chwili. Powiedzmy, gdybymy sobie wyobrazili, e polskie przedsibiorstwo eglugowe kcyjnie si rejestruje na Jersey, to w tej chwili nie jestemy w stanie sprawdzi, czy rzeczywicie ten zarzd jest tam wykonywany i czy rzeczywicie ta rma stamtd ma ten zarzd, i w zwizku z tym zgodnie z tymi regulacjami byaby opodatkowana tylko w jednej z umawiajcych si stron, czy te jest to kcyjne dziaanie, wycznie w celu uniknicia opodatkowania. Wydaje mi si, e jak si patrzy na cao tych regulacji, to w tej chwili bdziemy mieli mocniejsz, e tak powiem, legitymacj do tego czy te wiksze uprawnienia do tego, eby byo rzeczywiste opodatkowanie; przedsibiorstwo, ktre powinno by opodatkowane w Polsce, zostanie opodatkowane. Czy w tej chwili takie sytuacje maj miejsce? Tego nie wiem. Dlatego trudno byo mi wskaza, e bd to dodatkowe dochody do budetu, bo po prostu tego nie wiemy. Natomiast sdz, e sam mechanizm ma te oczywicie taki pre-

wencyjny charakter, bo gdyby nie byo takiej regulacji, to wwczas zawsze byoby ryzyko, e przedsibiorstwa bd szukay takich miejsc, takich jurysdykcji, gdzie trudniej jest sign polskiemu skusowi. Jeli natomiast chodzi o pytanie o rezydentw, to polscy rezydenci, ktrzy s na Jersey, jeeli ta ustawa i ta umowa wejd w ycie, bd opodatkowani wycznie w kraju rezydencji, czyli wycznie na Jersey. A wic problemu ze zwracaniem podatku nie bdzie, bo zgodnie z tymi umowami decyduje rezydencja. Byo pytanie pana posa Ajchlera, jeli chodzi o dziaanie tych umw od dnia wejcia w ycie. W zakresie przestpstw podatkowych moemy zgodnie z tymi umowami dosta informacj 5 lat do tyu, czyli w przypadku postpowa, ktre maj charakter przestpstw podatkowych, ta umowa dziaaaby 5 lat do tyu, a w przypadku wykrocze od dnia wejcia w ycie tych umw. W stosunku do jurysdykcji, ktre i przez nas, i przez OECD, i przez inne pastwa s okrelane jako raje podatkowe, nasz celow polityk jest to, eby najpierw zawiera umowy o wymianie informacji, tak by polski skus mia moliwo sigania do tych informacji. W kocu te relacje i inwestycyjne, i handlowe w stosunku do takich jurysdykcji czasami maj charakter wycznie, powiedziabym, deklaratywny, a nie realny. W zwizku z tym nie widzimy potrzeby, zreszt podobnie jak inne kraje, eby zawiera pen umow o unikaniu podwjnego opodatkowania. W tej chwili mamy tak polityk, eby wobec tych jurysdykcji zawiera w zasadzie wycznie umowy o wymianie informacji. To jest nasza polityka i z pewnoci w najbliszych latach nie mamy zamiaru, eby rozszerza te nasze umowy na pene umowy, tak jak to ma miejsce w przypadku, mwic w cudzysowie, powanych krajw. Co do ratykacji, to Polska ratykuje tego typu umowy w drodze ustaw, std nasza dzisiejsza dyskusja, natomiast wiele krajw, w tym Jersey, ma bardzo uproszczone procedury ratykacyjne, ktre na pewno wyprzedz nasz procedur ratykacyjn, podobnie zreszt jak wiele innych krajw, wic akurat w tym przypadku obawy, ktr pan pose wyrazi, z pewnoci nie ma. C jeszcze? Czy jest ryzyko, e polskie rmy si przenios? Sdz, e jeeli rma realnie zmieni swoj siedzib i rzeczywicie zarzd rmy realnie przeniesie si na wyspy, to bdzie to decyzja biznesowa tego przedsibiorstwa. Biorc natomiast pod uwag i koszty funkcjonowania takiego zarzdu na tej wyspie, i inne sprawy, choby infrastrukturalne, komunikacyjne itd., wydaje mi si, e to ryzyko jest bardzo niewielkie, bo biorc pod uwag cay kontekst, zreszt niezwizany wycznie z systemem podatkowym, ale cay kontekst gospodarczy, nie sdz, eby realnie byo to w interesie jakich wielu polskich rm. Moe bd jakie takie jednostkowe sytuacje, ale nie wydaje mi si, eby to byo istotne zagroenie. Odpowiedziaem chyba na wszystkie pytania. Dzikuj bardzo.

64

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy midzy RP a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusj. Do trzeciego czytania projektw ustaw przystpimy w bloku gosowa. Przystpujemy do rozpatrzenia punktu 10. porzdku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansw Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rzdowym projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (druki nr 281 i 311). Prosz o zabranie gosu sprawozdawc komisji pana posa Marcina wicickiego. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Sprawozdawca Marcin wicicki:


Pani Marszaek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi sprawozdanie poczonych komisji: Komisji Finansw Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych, o rzdowym projekcie ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (druki nr 281 i 311). Marszaek Sejmu skierowaa projekt tej ustawy do obu wspomnianych wyej komisji w dniu 3 kwietnia biecego roku. Komisje w dniu 12 kwietnia przeprowadziy pierwsze czytanie wspomnianego projektu ustawy i wnosz przez aklamacj o przyjcie projektu przez Wysok Izb bez poprawek. Wyspa Guernsey wraz z kilkoma innymi towarzyszcymi jej wyspami, podobnie jak i Jersey, nie stanowi pastwa, lecz jest terytorium zalenym od Wielkiej Brytanii i na podstawie protokou nr 3 do aktu akcesyjnego Wielkiej Brytanii i Irlandii Pnocnej do Wsplnot Europejskich wchodzi w skad obszaru celnego Unii Europejskiej, co oznacza, e zachowuje swobodn wymian towarw i ma wsplne ca dla krajw trzecich, poza Uni Europejsk, natomiast nie jest zobowizana do przyjmowania dyrektyw Unii Europejskiej. Wysp zamieszkuje 65 tys. mieszkacw, w tym jest rwnie Polonia. Nie udao mi si ustali, jak liczna, ale zjawisko to tam wystpuje. Jeli chodzi o umow dotyczc wymiany informacji podatkowych, obejmuje ona trzy rodzaje podatkw: podatek od osb zycznych, podatek od osb prawnych i podatek od towarw i usug. Umowa przewiduje moliwo uzyskania informacji na tematy dotyczce tych podatkw, penej informacji pochodzcej od bankw, od rm, z zakresu dziaalnoci gospodarczej, pozwala rwnie na wniosek jednej ze stron na wszczcie kontroli i przesuchania odpowiednich osb i zbadanie dokumentw drugiej strony. Umowa zakada poufno przeprowadzanych kontroli i zbieranych informacji, ktre mog by wykorzy-

stane tylko do celw podatkowych. Jak ju bya mowa, mona zasiga tych informacji i prowadzi kontrol dotyczc dokumentw sigajcych 5 lat wstecz, jeli jest podejrzenie popenienia przestpstwa, a jeli chodzi o zwyke postpowania podatkowe, dotyczy to bdzie podatkw i informacji dostpnych po wejciu w ycie tej umowy. Umowa, podobnie jak i umowa z wysp Jersey, jest oparta na modelowych konwencjach OECD. Wejdzie w ycie, jeli chodzi o sam ustaw, 14 dni od uchwalenia, natomiast zatwierdzenie, wejcie w ycie w ogle, nastpi po ratykacji przez wysp Guernsey. Prosz pastwa, umowa, jak ju bya mowa, nie wymaga adnych zmian w polskim ustawodawstwie. Umocni ona nasz architektur wsppracy podatkowej, skalnej z innymi krajami. Jest kolejnym elementem uszczelniania systemu kontroli prawidowoci postpowa podatkowych i wymiaru podatku. W imieniu obu poczonych komisji wnosz o uchwalenie przez Wysok Izb ustawy dotyczcej ratykacji umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Sejm ustali, e w dyskusji nad tym punktem porzdku dziennego wysucha 3-minutowych owiadcze w imieniu klubw. Otwieram dyskusj. Jako pierwszy gos zabierze pan pose Konstanty Owicimski reprezentujcy Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Konstanty Owicimski:


Pani Marszaek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawi stanowisko klubu Platforma Obywatelska odnonie do druku nr 281, to jest do projektu ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. Wystpujcy przede mn pan pose sprawozdawca dosy szczegowo omwi t umow o ratykacji, tak samo zasady, jakie ta umowa przynosi, jak rwnie nawietli, mona powiedzie, geogracznie sam t wysp Baliwat Guernsey. Mam nadziej, e ta umowa przyczyni si do tego, i te raje podatkowe, ktre jeszcze do niedawna tak nas ogarniay, skurcz si. Oczywicie to jest pozytywna informacja dla naszego ustawodawstwa i mam nadziej, e bdzie spoytkowana w celu wymiany informacji podatkowych.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy midzy RP a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

65

Pose Konstanty Owicimski Konkludujc, klub Platforma Obywatelska jak najbardziej popiera powysz ustaw i wnosi o jej uchwalenie. Dzikuj bardzo.

cyjne wobec tych osb, ktre zechciayby wykorzysta zerow stawk podatkow do prowadzenia nielegalnych interesw. Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo poprze przedoony projekt ustawy. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Udzielam gosu panu posowi Krzysztofowi Popiokowi z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz, panie pole.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Teraz udzielam gosu panu posowi Makowi Mroczkowi z Klubu Poselskiego Ruch Palikota. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Krzysztof Popioek:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo przedstawiam opini co do projektu ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. Polska w roku 2005 umiecia Baliwat Guernsey na licie krajw i terytoriw stosujcych szkodliw konkurencj podatkow dla celw podatku dochodowego od osb prawnych. Transparentna polityka administracji Guernsey w zakresie wymiany informacji podatkowej pozwala Polsce na podpisanie umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Umawiajce si strony deklaruj wymian niezbdnych informacji dotyczcych nastpujcych podatkw: w przypadku Polski podatku dochodowego od osb zycznych i osb prawnych oraz podatku od towarw i usug, a w przypadku Guernsey podatku dochodowego i podatku od zyskw ze sprzeday nieruchomoci. Podpisanie umowy spowoduje wykrelenie Guernsey jako terytorium z listy krajw stosujcych szkodliwe praktyki podatkowe. Podobne umowy wedug zaczonego do ustawy uzasadnienia zawaro wiele krajw wiata. Baliwat Guernsey pozostaje rajem podatkowym dla wszelkiej dziaalnoci gospodarczej i usugowej poza dochodami osiganymi z obrotu i najmu nieruchomoci i dochodw instytucji nansowych. Umowa zawiera szereg istotnych regulacji pozwalajcych zwerykowa deklarowan podstaw opodatkowania w odniesieniu do dochodw uzyskanych za granic chociaby poprzez uchylenie tajemnicy bankowej. Umowa respektuje wewntrzne przepisy prawne Polski i Baliwatu Guernsey, delegujc deniowanie wikszoci poj do prawa wewntrznego ze wzgldu na rnorodno ich specyki. Zawiera rwnie ogln zasad, e strona proszona udziela informacji dla celw podatkowych nawet wtedy, gdy strona proszona nie potrzebuje ich dla wasnych celw. Umowa gwarantuje zachowanie poufnoci pozyskanych informacji podatkowych. wiadomo zawarcia takiej umowy bdzie miaa dziaanie prewen-

Pose Maciej Mroczek:


Pani Marszakini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Poselski Ruch Palikota popiera przedoony projekt ustawy o ratykacji umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych (druk nr 281) w wersji zaprezentowanej przez posa sprawozdawc. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Gos zabierze pani posanka Genowefa Tokarska z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo prosz, pani posanko.

Pose Genowefa Tokarska:


Pani Marszaek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawi stanowisko w sprawie projektu ustawy o ratykacji Umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporzdzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (druk nr 281). Podobnie jak w przypadku umw dotyczcych Jersey przedkadany projekt ustawy o ratykacji umowy jest wyraeniem zgody Wysokiej Izby na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratykacji teje umowy. Zawarcie tej umowy, podobnie jak w poprzednim przypadku, i jej ratykacja spowoduje zmian statusu Guernsey, czyli wykrelenie tego terytorium z listy krajw stosujcych szkodliwe praktyki podatkowe. Ta umowa rwnie jest wzorowana na umowie OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski dotyczy podatku dochodowego od osb prawnych, podatku dochodowego od osb zycznych, a take podatku od towarw i usug, natomiast w przypadku Guern-

66

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy midzy RP a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Genowefa Tokarska sey podatku dochodowego oraz podatku od zyskw ze sprzeday nieruchomoci. Umowa deniuje pojcia o charakterze fundamentalnym, niezbdne dla zachowania intencji umawiajcych si stron. Okrela zasady udzielania informacji, ich zakres, okrela cele podatkowe, dla ktrych informacja jest pozyskiwana, oraz ustala zasady rozliczania kosztw wynikajcych z wymiany informacji. Nie bdzie miaa ujemnego skutku dla dochodw sektora nansw publicznych, nie jest sprzeczna z obowizujcym w Polsce prawem ani prawem Unii Europejskiej, stanowi rozwizanie ju funkcjonujce w Polsce w umowach z innymi krajami. Komisja Finansw Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych wnosz o przyjcie projektu ustawy z druku nr 281 bez poprawek. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za przyjciem proponowanej ustawy. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani posanko. Stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawi pan pose Ryszard Zbrzyzny. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Dzikuj. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej oczywicie popiera tene projekt ustawy i ca umow, o ktrej traktuje ta ustawa, bowiem ten projekt wpisuje si w strategi przyjt przez OECD i Uni Europejsk, jeli chodzi o kwestie podatkowe, wzajemnej informacji i eliminowania z gry podatkowej tych regionw, tych krajw, tych terytoriw, ktre stosuj niedozwolone praktyki. Nie sposb przy tej okazji nie pokaza drogi przez mk, jak przechodzia ta idea. Ot w 1996 r. OECD podja dziaania na rzecz wanie wypracowania rodkw ograniczajcych zakcenia wywoywane przez szkodliw konkurencj podatkow. Pniej, po dwch latach opracowano raport, w ktrym podzielono kraje na trzy grupy, mianowicie pastwa czonkowskie OECD, ktre si podporzdkoway zasadom przywiecajcym tej idei, kraje tzw. rajw podatkowych, gdzie nie ma podatkw, brakuje informacji, przejrzystych przepisw itd., i pastwa pozostae, perspektywiczne w sensie moliwoci dostosowania si poprzez dialog do tych standardw. I dopiero w 2002 r. powsta ostateczny tekst modelowej umowy stanowicej wzorzec OECD dla skutecznej wymiany informacji chodzi tu o ograniczenie skali naduy podatkowych. Ten wzorcowy model jest wsadem do umw midzynarodowych podpisywanych wanie w ramach tej idei, o ktrej wspomniaem na pocztku.

W roku 2009, a wic 7 lat pniej, z kolei mamy trzy listy krajw opracowane przez OECD, mianowicie s to: lista biaa to jest pena wsppraca podatkowa, i na tej licie oczywicie jest Rzeczpospolita Polska, kraje Unii Europejskiej i jeszcze wiele innych krajw, lista szara kraje, ktre zobowizay si do stosowania tych praktyk, niemniej jednak nie do koca z nich si wywizuj, ale jest szansa na to, e te zobowizania zostan dopenione do koca, i lista czarna pastwa, ktre odmawiaj wsppracy w dziedzinie skalnej. To na tej licie do niedawna bya take wyspa Guernsey. Niemniej jednak od roku 2009 OECD uznao, e wyspa ta spenia standardy przewidziane modelow umow stanowic wzorzec OECD, i umiecia t wysp na biaej licie. A wic ustpiy przesanki, ktre nie day moliwoci zawarcia midzy innymi przez Rzeczpospolit jakiegokolwiek porozumienia czy umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Skoro ustay, to jest pora na to, eby skonsumowa t sytuacj, i t konsumpcj jest umowa podpisana w roku 2011 z przedstawicielami wyspy Guernsey na temat wymiany informacji w sprawach podatkowych. (Dzwonek) Powiem, e wadze tej wyspy podpisay ju tak umow z ponad 20 krajami, ktre speniaj wszystkie standardy. A wic transparentna polityka, ktr ta wyspa zacza prezentowa, jeli chodzi o wymian informacji podatkowych, spowodowaa zmian statusu tej wyspy, wykrelono j z listy czarnej, jest ona na licie biaej, a wic Polska powinna i dobrze, e podpisaa t umow wpisa si w t wielk rodzin krajw, ktre odpowiadaj standardom przyjtym przez OECD. Klub Poselski SLD, jak powiedziaem na pocztku, nie zgasza adnych poprawek i popiera te ustaw. Dzikuj za uwag.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Gos zabierze pan pose Andrzej Romanek z Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Andrzej Romanek:


Pani Marszaek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Tak jak podkreliem w poprzednim wystpieniu, rzeczywicie te regulacje dotyczce kwestii wymiany informacji w sprawach podatkowych s niezwykle istotne, o wiele waniejsze co zreszt przyzna sam pan minister ni kwestie dotyczce samych merytorycznych, materialnych umw midzynarodowych, bo, szczerze mwic, pewne kwestie s regulowane w naszych wewntrznych aktach prawnych. Ale chc zwrci uwag na kilka kwestii. Jeeli zerkniemy na art. 2 regulacji, to widzimy w nim, e strona proszona o pomoc nie jest zobowizana do udzielenia informacji, ktre nie znajduj si w posiadaniu jej organw lub te nie znajduj si

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy midzy RP a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

67

Pose Andrzej Romanek w posiadaniu osb pozostajcych w ich waciwoci miejscowej. Gdy zerkniemy dalej, do sownika, mamy tam kwestie dotyczce chociaby okrelenia rodki gromadzenia informacji. Rozumiem, e w tym pojciu mieszcz si przepisy prawa krajowego umawiajcych si stron, w oparciu o ktre te informacje, ktre nam jako stronie umawiajcej si byyby potrzebne, bd przez umawiajc si stron gromadzone. Rodzi si oczywicie pytanie, czy te regulacje wewntrzne chociaby w zakresie podatkowym strony umawiajcej si, czyli baliwatu, s tak daleko idce jak chociaby w Polsce, czy my moemy w oparciu o te ich wewntrzne regulacje pozyskiwa materi istotn dla nas z punktu widzenia naszego postpowania podatkowego. To jest tym istotniejsze, e w artykule zawierajcym ten sownik mam na uwadze art. 4, denicje w ust. 2 mwimy, e stosujemy prawo na dzie zoenia tak naprawd chyba wniosku, bo inaczej tego okreli si nie da. Oczywicie to jest ze wszech miar uzasadnione, bo prawo ma to do siebie, e cechuje je szczeglnie polskie, nie wiem, jak jest w tamtej umawiajcej si stronie dua dynamika, co moe powodowa, e te regulacje dalece si zmieni i one mog by dalece niekorzystne. My na to wpywu nie mamy, to jest rzecz oczywist, bo to jest prawo krajowe regulowane i w oparciu o to prawo krajowe bdzie pozyskiwana informacja na nasze potrzeby. Kolejna wtpliwo, jaka si pojawia, to jest kwestia dotyczca art. 5. Chodzi o to, e strona wnioskujca musi wykaza, e wykorzystaa wszystkie rodki, inne rodki. Oczywicie rozumiem, e umowy midzynarodowe posuguj si pewnymi niedookrelonymi pojciami. One s czasami tak niezmiernie pojemne, e trudno powiedzie, o co tak naprawd stronom chodzio. To jest wane, dlatego e we wniosku wanie trzeba wykaza, e wykorzystalimy wszystkie rodki. Rozumiem, e istot, jeeli chodzi o umawiajce si strony, jest to, e wykorzystywalimy rodki wewntrzne w oparciu o nasze wewntrzne, krajowe procedury, nasze wewntrzne prawo, bo inaczej byoby to zupenie nieracjonalne. Wany te jest art. 5 ust. 4 zagwarantowanie przez kad z umawiajcych si stron moliwoci upowanienia przez waciwe organy do signicia do wanych informacji nam potrzebnych. (Dzwonek) Szczeglnie chodzi tu o kwestie prawa bankowego. Musimy mie wiadomo, e tajemnica bankowa czsto w wielu krajach jest tajemnic bardzo rygorystycznie przestrzegan, bardzo restryktywnie, a zatem jest pytanie, ktre by si tu pojawiao myl, e zadam je potem w czci przeznaczonej na pytania czy mamy wiadomo, jak dalece umocowane s tu organy chociaby podatkowe baliwatu w tym zakresie, jak daleko mona siga po te informacje w ramach chociaby prawa bankowego, czy te unormowania s analogiczne do polskich, czy te nie.

I jeszcze jedna rzecz, na ktr zwrciem uwag i warto by j podnie. To kwestia dotyczca odmowy, moliwoci odrzucenia wniosku, kiedy upowanienie do dania informacji byoby sprzeczne z porzdkiem publicznym, nie porzdkiem prawnym. W zwizku z powyszym, czy to jest przejzyczenie, ktre si tu pojawio, bo jest to pojcie tak szerokie, e umawiajca si strona moe odmwi, powoujc si na jak norm ogln, bliej niedoprecyzowan, majc na uwadze kwesti bezpieczestwa publicznego? Tak wic na t kwesti chciabym zwrci uwag. Czasu mamy niewiele, wic, e tak si wyra, na najwaniejsze rzeczy tylko zwrciem uwag, ale jeeli bdzie okazja, to w czci przeznaczonej na pytania jeszcze ewentualnie wrc do nich, a przynajmniej do niektrych z nich. Dzikuj uprzejmie.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Na tym zakoczylimy wystpienia klubowe i przystpujemy do pyta. Zanim zamkn list, chciaabym zapyta panie posanki i panw posw, czy chcieliby si jeszcze zapisa do gosu. Jeli nie, to zamykam list i ustalam czas na zadanie pytania na 1 minut. Jako pierwszy pytanie zada pan pose Krzysztof Popioek z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Krzysztof Popioek:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie ministrze, wystpujc w poprzednim punkcie obrad, powiedzia pan o prowadzeniu ostronej polityki przez Polsk, jeli chodzi o podpisywanie umw o unikaniu podwjnego opodatkowania. Natomiast pan pose sprawozdawca poinformowa nas, e na zespole wysp Baliwat Guernsey pracuj rwnie Polacy. Czy w tym kontekcie nie powinnimy jednak podpisa umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania w odniesieniu chociaby do osb zycznych? I nastpne moje pytanie: Czy zatem jeli nie ma takiej umowy, to pracujcy tam nasi rodacy zgodnie z prawem musz paci podatek tam, na wyspie, i u nas, w Polsce? Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Kolejne pytania zada pan pose Ryszard Zbrzyzny z Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo prosz, panie pole.

68

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy midzy RP a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Pose Ryszard Zbrzyzny:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Korzystajc z obecnoci pana ministra Grabowskiego, chciabym zapyta o sytuacj na wyspie Guernsey? Mamy informacje takie: inacja 2,9%, praktyczne adne bezrobocie, bo 0,9% to praktycznie jest to w granicach statystycznego bdu, podatek od dochodu osb zycznych 20%, a wic waciwie zbliony do naszego, natomiast osoby prawne podlegaj trzem stawkom 20% od dochodu osiganego od posiadanych nieruchomoci, a wic obrotu, najmu, hotelarstwa itd., 10% od dochodu instytucji nansowych, reszta zerowa stawka podatkowa. Nie wystpuj tam podatki od majtku, od kapitau, od nieruchomoci ani podatek VAT, a wic podatek poredni, ktry ma istotne znaczenie w naszym budecie, w budecie pastwa polskiego. Nie ma podatku od dywidend, odsetek, a wic nie ma podatku Belki, od nalenoci licencyjnych, opat za usugi techniczne oraz usugi zarzdcze. Obowizuje tam stawka zerowa, a wic praktycznie nie ma podatku. I chciabym zapyta: Jak spoeczno tej wyspy funkcjonuje? Z czego si utrzymuje (Dzwonek), z czego utrzymuj si instytucje, bowiem wyspa ma pen samodzielno, pen autonomi, oprcz jednej kwestii, kwestii obronnoci? Dzikuj za uwag.

Pose Andrzej Romanek:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moe bd si powtarza, ale eby zadouczyni tej czci, chciabym zada pytanie. Ot jaka jest pewno, czy wiedza pana ministra, e rzeczywicie druga umawiajca si strona zapewni wanie to, o czym mwiem, czyli moliwo dostpu do informacji, szczeglnie w kwestiach dotyczcych prawa bankowego? Wiem, e to nie jest Szwajcaria, ale jednak te przepisy, to prawo bankowe ma istotne znaczenie z punktu widzenia bardzo restryktywnych, czsto wewntrznych regulacji. Druga kwestia, ktra zwrcia moj uwag, to ta norma oglna, porzdek publiczny. Czy nie obawia si pan, panie ministrze, e powoujc si na t norm porzdku publicznego, bdzie odmowa udzielenia informacji? Czy takie pojcie w tego typu umowach midzynarodowych, wiem, e to jest wzorcowa umowa, czy to jest jaki lapsus jzykowy, czy nie powinno by jednak: porzdek prawny, a nie publiczny? Pojcie porzdku publicznego jest bowiem pojciem dosy szerokim, wychodzi poza kwestie, ewentualnie poza te prawne i mona by si na nie powoa, ograniczajc moliwo dostpu do informacji. Mam nadziej, e si myl, ale bardzo prosz o informacje w tym zakresie. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Gos zabierze pani posanka Anna Nem z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani posanko.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Lista posw zapisanych do gosu zostaa wyczerpana. O udzielenie odpowiedzi na zadane pytania bardzo prosz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansw pana Macieja Grabowskiego. Bardzo prosz, panie ministrze.

Pose Anna Nem:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciaabym zapyta, czy na dzie dzisiejszy prowadzicie pastwo jeszcze jakie prace, ktre zmierzaj do podpisania nastpnych umw, i czy ministerstwo bada, jaki wpyw maj na stron nansow, na budet Polski umowy podjte i ewentualnie przysze. Mwi o naszym budecie, mwi o stronie nansowej. Czy takie symulacje w ministerstwie s prowadzone? Dzikuj.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maciej Grabowski:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Odpowiem moe od razu po kolei na te wszystkie pytania. Pierwsze pytanie zada pan pose Popioek. Rzeczywicie zamierzamy podpisa jeszcze dwie umowy z t wysp, podobnie jak z wysp Jersey, w tym umow dotyczc dochodw osb zycznych. Natomiast w tej chwili sytuacja wyglda tak, e jeeli osoba zyczna zmienia rezydencj podatkow, to wwczas nie podlega, nie jest zobowizana do opacania podatku dochodowego od osb zycznych w Polsce. Natomiast bdzie tak, jak powiedziaem, podobnie jak z wysp Jersey. W ubiegym roku ratykowalimy rwnie podobne umowy z Wysp Man. Tak wic tutaj sytuacja, mam nadziej, bdzie podobna i te rozmowy wkrtce si zakocz.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani posanko. Ostatnie pytanie w tym punkcie zada pan pose Andrzej Romanek z Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska. Bardzo prosz, panie pole.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy midzy RP a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.

69

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw Maciej Grabowski Jeli chodzi o pytanie pana posa Zbrzyznego, rzeczywicie system podatkowy tej wyspy, podobnie zreszt jak wyspy, o ktrej mwilimy p godziny temu czy wczeniej, jest zupenie odmienny od tego, do czego jestemy przyzwyczajeni w Europie kontynentalnej, jeli tak mog powiedzie. Z czego si utrzymuje? Rozumiem, e podobnie, jak wyspa Jersey, Guernsey jest przede wszystkim centrum usug nansowych i te usugi nansowe tutaj kreuj, e tak powiem, dobrobyt tej spoecznoci. Bez tych usug nansowych, a wic bez tych specjalnych zacht, ktre okrelay t wysp jako raj podatkowy, ona pewnie by si nie rozwina. Rozumiem, e by moe, w zwizku z ogln tendencj zmierzajc do zwikszenia przejrzystoci w sprawach podatkowych itd., model rozwojowy tych wysp moe by zachwiany. To jest jednak oglnowiatowa tendencja, tu nie chc o tym szerzej mwi, ale wydaje si, e te, powiedziabym, nadzwyczajne w pewnym sensie zyski zwizane z takim systemem prawnoskalnym, ktry ta wyspa oferuje, zmierzaj ku kocowi. Wydaje si, e przyszo tej wyspy ley gdzie indziej i jej model rozwojowy pewnie bdzie si zmienia. Jeli chodzi o nowe umowy dotyczyo tego pytanie pani pose w tej chwili negocjujemy ok. 20 umw, rnych. S umowy dotyczce wymiany informacji podatkowych, jest te kilka wanych umw dotyczcych unikania podwjnego opodatkowania. Mwi: umw, ale czasami s to konwencje, czasami s to zupenie nowe umowy, a czasami s to protokoy do istniejcych umw. Wszystkie wymagaj podobnego wysiku negocjacyjnego i jakiej starannoci itd., i te dugiego procesu legislacyjnego. Natomiast jeli chodzi o skutki, odrnibym tutaj dwie sprawy. Po pierwsze, nasza polityka polega na tym, eby w stosunkowo krtkim czasie doprowadzi do pewnego stanu, w ktrym, powiedziabym, nadzwyczajne furtki umoliwiajce agresywne planowanie podatkowe bd zamknite. I naley to zrobi stosunkowo szybko wobec tych krajw, do ktrych, powiedziabym, potencjalnie wyciek podatkw moe by najwikszy. Po prostu jeeli nie w jednym kraju, to w zwizku z inn jurysdykcj te podatki bd mogy wypywa. To jest jeden kierunek. Drugi kierunek to jest oczywicie to, e wszystkie te umowy maj mie rwnie charakter prewencyjny, choby ta umowa, o ktrej mwimy w tej chwili. Jeeli mamy dostp do informacji, nawet potencjalnej, to z pewnoci moe to wpyn na zachowanie podatnikw, tych, ktrzy prbowaliby unikn zobowizania podatkowego w sposb sztuczny. Natomiast nie posiadamy penych symulacji co do One po prostu byyby wysoce nie Jak by to powiedzie, z jednej strony byyby atwe do podwaenia, a z drugiej strony trudne byoby, aby ten szacunek by rzeczywisty, poparty jakimi twardymi liczbami. Natomiast wiemy, e s takie jurysdykcje, gdzie jest kilka tysi-

cy polskich przedsibiorstw, ktre s tam zarejestrowane wycznie w celach podatkowych. Jeeli doprowadzimy do ratykacji umw z takim krajem, to prawdopodobnie te rmy po prostu znikn, albo bd prboway szuka gdzie indziej moliwoci ominicia podatkw czy legalnej redukcji zobowizania podatkowego, albo po prostu opodatkujemy ich w kraju. A wic bardzo trudno jest tutaj przeprowadzi peny rachunek. Jeli chodzi o pytanie pana posa Romanka, to myl, e problem w przypadku takich umw polega na tym, e de facto zawieraj one pewn doz zaufania midzy jurysdykcjami. Oczywicie jest tak, e nasza moliwo bezporedniego oddziaywania na tak jurysdykcj jest ograniczona w przypadku, nie wiem, jakiej trwaej, staej odmowy np. w sprawie wymiany informacji czy dostpu do informacji, natomiast pamitajmy, e Polska jest rwnie czonkiem zaoycielem forum, ktre utworzyo si przy OECD. Jest to forum wymiany i przejrzystoci w sprawach podatkowych i sposobem dziaania tego forum jest stae monitorowanie nie tylko przepisw prawnych, ktre dotycz czonkw tego forum Guernsey te jest czonkiem ale rwnie sposobu wdraania w ycie tych przepisw. Inaczej mwic, forum moe wywrze potencjalny nacisk polityczny na pastwo, ktre nie kooperuje. Jeli chodzi o Polsk, to np. w pierwszych miesicach tego roku bylimy poddani takiemu preview, jak to si mwi, czyli analizie, czy nasze ustawodawstwo i czy nasz system s dostatecznie spjne z wymaganiami OECD w zakresie przejrzystoci i w zakresie wymiany informacji, wszyscy inni czonkowie rwnie. W czym rzecz? Chodzi o to, e nie jestemy tutaj w izolacji, jest caa spoeczno midzynarodowa, w kadym razie znaczna cz spoecznoci midzynarodowej, ktra jest w to zaangaowana. Jeeli byyby przypadki takiej trwaej, staej odmowy wsppracy, to z pewnoci to wiatowe forum zajmujce si tymi sprawami mogoby by naszym sprzymierzecem, wywrze nacisk na tak jurysdykcj. Jeli chodzi o ten art. 5 i sformuowanie: porzdek publiczny, to rzeczywicie jest to sformuowanie wzite wprost z konwencji OECD. W dotychczasowej praktyce nie mielimy z tym, chodzi o to sformuowanie, problemu. Sformuowanie to znajduje si w wikszoci naszych umw. To chyba najkrtszy komentarz, ktry mgby rozwia wtpliwoci pana posa. Jest to zgodne z konwencj, dowiadczenie pokazuje, e nie byo z tym do tej pory problemw. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie ministrze. Czy pan pose sprawozdawca chciaby zabra gos? Bardzo prosz, panie pole.

70

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Owiadczenia poselskie

Pose Marcin wicicki:


Pani Marszaek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciabym tylko odpowiedzie na t ogln uwag pana posa Zbrzyznego dotyczc opodatkowania na Guernsey i Jersey. Mianowicie pod presj Unii Europejskiej, pod presj OECD te raje podatkowe stopniowo staraj si jednak przestawia swj system podatkowy tak, eby by on zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej czy z pewnymi standardami midzynarodowymi. Na przykad na Jersey pewne podatki paci si od pewnych usug podatkowych do 10%, paci si podatki osobiste, pacony jest podatek od osb zycznych. Rwnie ostatnio Wielka Brytania cofna przywileje, ktrymi objte byy towary przywoone z Guernsey, a zwolnione z VAT-u. Jest pewien proces dochodzenia tych krajw do minimalnych standardw wymaganych przez Uni Europejsk i OECD, i te umowy, ktre tutaj zawieramy, rwnie s tego wyrazem. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Zamykam dyskusj. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystpimy w bloku gosowa. Na tym zakoczylimy rozpatrywanie punktw porzdku dziennego zaplanowanych na dzie 25 kwietnia br. Informuj, e zgosili si posowie w celu wygoszenia owiadcze poselskich. Czy kto z pa i panw posw pragnie jeszcze wygosi owiadczenie? Nikt si wicej, jak rozumiem, nie zgasza. List posw zgoszonych do owiadcze uwaam zatem za zamknit. Jako pierwsza owiadczenie wygosi pani posanka Elbieta Gapiska z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani posanko. Nie ma. W takim razie pani posanka Zoa awrynowicz, take z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani posanko.

terenie Parku Przemysowego Nowoczesnych Technologii powstanie fabryka, w ktrej produkowane bd elementy do silnikw diesla. W zakadzie zatrudnienie znajdzie ok. 220 osb. Szacowana warto inwestycji to 90 mln euro. Dodatkowego prestiu inwestycji dodaje fakt, e plany rozwojowe stargardzkiego zakadu oprcz produkcji obejmuj uruchomienie w nim centrum badawczo-rozwojowego zajmujcego si mechanicznymi i elektronicznymi komponentami silnikw. Jest to kolejna, po prowadzonych przez rmy Bridgestone i Cargotec, inwestycja midzynarodowa, ktra znalaza dla siebie idealne warunki rozwojowe w Polsce z lokalizacj w Stargardzie. W prace przy pozyskaniu inwestycji zaangaowane byy: Polska Agencja Informacji Inwestycji Zagranicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Centrum Obsugi Inwestorw i Eksporterw zachodniopomorskiego urzdu marszakowskiego, ktre wspieray stargardzki magistrat w pracach nad projektem inwestycyjnym Tognum. Tak dua kolejna inwestycja przyczyni si do zwikszenia innowacyjnoci i konkurencyjnoci regionu i zadziaa stymulujco na zachodniopomorsk gospodark i rynek pracy. To rwnie kolejny strategiczny krok sucy dalszemu zwikszaniu potencjau produkcyjnego w Polsce i Europie. Dzikuj.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani posanko. Nie widz pana posa Penkalskiego. A zatem o zabranie gosu prosz pani posank Ann Nem z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani posanko.

Pose Anna Nem:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Corocznie 22 kwietnia obchodzimy wiatowy Dzie Ziemi. Szacuje si, e w biecym roku w obchodach tego wita uczestniczyo blisko 200 mln osb ze 140 krajw na kuli ziemskiej. Sama idea wita, promujcego postawy z zakresu ochrony rodowiska oraz uwiadamiajcego ludziom ekologiczne problemy naszej planety, narodzia si pod koniec lat 60. ubiegego wieku w Stanach Zjednoczonych. Zaproponowa j na powiconej ochronie rodowiska konferencji UNESCO amerykaski ekolog i wielki mionik przyrody John McConnell. Jego pionierski pomys spotka si z tak duym zainteresowaniem wadz San Francisco, e burmistrz tego miasta uroczycie proklamowa pierwsze ocjalne obchody Dnia Ziemi. Niedugo potem pomysodawca tego wita ogosi Manifest Dnia Ziemi, pod ktrym podpisali si sekretarze generalni ONZ.

Pose Zoa awrynowicz:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! 15 marca 2012 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbya si konferencja prasowa, podczas ktrej ogoszona zostaa decyzja o wyborze Stargardu Szczeciskiego jako lokalizacji nowego zakadu produkcyjnego. Inwestorem jest niemiecki koncern Tognum, wiatowy lider w brany, specjalizujcy si w produkcji silnikw wysokoprnych, systemw napdowych i energetycznych. Na

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Owiadczenia poselskie

71

Pose Anna Nem Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyy si dwadziecia lat pniej, dopiero po upadku elaznej kurtyny. Organizowane od 1990 r. odbywaj si za kadym razem pod innym hasem przewodnim, zwizanym nierozerwalnie z najistotniejszymi problemami ekologicznymi naszej planety. wiatowy Dzie Ziemi w 2012 r. w naszym kraju jest obchodzony pod hasem Dobra energia dla wszystkich. Przypad podczas ogoszonego przez ONZ Midzynarodowego Roku Zrwnowaonej Energii dla Wszystkich Ludzi. Organizatorzy tegorocznego wiatowego Dnia Ziemi chcieli zwrci szczegln uwag na konieczno zapewnienia wszystkim ludziom rwnego dostpu do rde energii, ale rwnie na ochron rodowiska naturalnego poprzez zrwnowaone wykorzystywanie tradycyjnych zasobw energii, propagowanie i wprowadzanie czystszych technologii, podkrelanie znaczenia i wykorzystywanie na szersz skal odnawialnych rde energii, ktrych ogromny potencja nie jest nadal w peni wykorzystywany w gospodarce wiatowej. Szacuje si, i odnawialne rda energii zaspokajaj obecnie tylko 8% wiatowego zuycia energii, z czego przykadowo energia wodna tylko 6,5%. Trzeba koniecznie podkreli, i polski na wiatowego Dnia Ziemi gromadzi co roku tysice uczestnikw, gwnie rodzin, dzieci i modziey szkolnej, ktrym szczeglnie bliska jest idea ochrony rodowiska naturalnego naszej planety. Tegoroczny festyn naowy tego wita zaplanowano na 24 czerwca, a odbdzie si on w parku na Polu Mokotowskim w Warszawie. Gwnym i niezmiennym zaoeniem tego plenerowego festynu jest jego interdyscyplinarno. Podczas jego trwania maj okazj zaprezentowa si rzdowe i samorzdowe instytucje promujce ochron bd zajmujce si ochron rodowiska, jednostki organizacyjne polskich Lasw Pastwowych, parki narodowe, krajobrazowe oraz bardzo wiele rnych organizacji pozarzdowych dziaajcych w sferze promocji postaw z zakresu ochrony rodowiska i szeroko pojtej edukacji ekologicznej. Dzikuj. (Oklaski)

Pose Grzegorz Adam Woniak:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Jestemy dzi czsto wiadkami likwidowania szk, szczeglnie maych, na terenach wiejskich. Obecny rok szkolny jest chyba rekordowy pod tym wzgldem. Tymczasem wiejska szkoa, niekoniecznie maa, peni w swoim rodowisku rol nieocenion. Zdarza si, e jest jedynym orodkiem nauki, kultury i sportu. Na przykadzie historii szkoy w Borowiu w powiecie garwoliskim, ktra obchodzi 125-lecie istnienia, chc pastwu zaprezentowa znaczenie placwki owiatowej na terenach wiejskich. Pocztki nauczania dzieci w Borowiu sigaj pierwszej poowy XVII w., kiedy to w drewnianym domu zamieszka nauczyciel sprowadzony przez ksidza. W 1603 r. nauczycielem tym by Andrzej Borowski. Pierwsze zapiski urzdowe o szkole w Borowiu wystpuj w Ksidze gwnej zaoonej 31 grudnia 1887 r. i prowadzonej w jzyku rosyjskim i t dat traktuje si jako pocztek istnienia szkoy. Bya to szkoa o 3 oddziaach, nauczajca religii, jzyka rosyjskiego, arytmetyki, kaligrai i rysunku, wiadomoci o przyrodzie, geograi, historii Rosji oraz piewu. Wanym momentem w yciu szkoy by rok 1916. Jedynym nauczycielem zosta wtedy Aleksander Sasimowski, ktry wywar znaczcy wpyw na jej rozwj. W 1932 r. oddano do uytku nowy budynek szkolny. Miecio si w nim 7 sal. W szkole tej nauk rozpoczo 331 uczniw. Zwrcie pastwo uwag, jak wiele si tam dziao. Odbyway si liczne konferencje dla nauczycieli, dwudniowe wycieczki, jednodniowe piesze wycieczki po okolicy, prnie dziaa chr szkolny, sekcja biblioteczna, koo teatralne, Koo Modziey Siew, Spdzielnia Uczniowska, Szkolne Koo Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, odbyway si te sdy koleeskie oraz poranki dyskusyjne powicone aktualnym sprawom Polski. Uczniowie opiekowali si rwnie ogrdkiem przyszkolnym, powstao Koo Absolwentw. Za pienidze oarowane przez Spdzielni Uczniowsk w roku szkolnym 1936/1937 zosta zakupiony sztandar szkoy. 1 wrzenia 1939 r. z powodu wybuchu wojny nauk przerwano, a budynek, oprcz mieszkania kierownika, zamieniono na koszary dla 1. Puku Strzelcw Konnych w Garwolinie oraz dom noclegowy dla uciekinierw. W tym czasie prowadzono tajne nauczanie na kompletach, ktre koczyy si egzaminem przed komisj zoon z nauczycieli Liceum im. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Garwolinie. Wiele osb biorcych udzia w tajnym nauczaniu zdao egzamin dojrzaoci i niemal natychmiast po uzyskaniu przez Polsk niepodlegoci kontynuowao edukacj na wyszych uczelniach. Systematyczn nauk w szkole 11 wrzenia 1944 r. podjo 354 uczniw w 4 klasach gimnazjalnych. Decyzj Kuratorium Okrgu Szkolnego Warszawskiego w roku 1945 powstao Samorzdowe Gimna-

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani posanko. Nie widz pana posa Cedzyskiego. Prosz o wygoszenie owiadczenia pana posa Andzela. Te nie widz. Pan pose Grzegorz Adam Woniak jest obecny, oczywicie z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz o wygoszenie owiadczenia.

72

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Owiadczenia poselskie

Pose Grzegorz Adam Woniak zjum w Borowiu, ktrego dyrektorem zosta ponownie mianowany Aleksander Sasimowski. Z jego inicjatywy oraz dziki pomocy byego nauczyciela szkoy w Borowiu i wczesnego wiceprezesa Rady Ministrw Piotra Jaroszewicza w latach 19651967 powsta nowy budynek szkolny z sal gimnastyczn, 9 salami lekcyjnymi, wietlic oraz kuchni. W 1968 r. dugoletni kierownik szkoy Aleksander Sasimowski przeszed na emerytur, a funkcj kierownika zacz peni Henryk Kargol. W 1974 r. szkoa w Borowiu zostaa przemianowana na Gminn Szko Zbiorcz, a Henryk Kargol zosta powoany na stanowisko gminnego dyrektora szk. Kolejnym dyrektorem zostaa Zoa Tchrzewska. W roku 1982 do Zbiorczej Szkoy Gminnej przynaleay szkoy podstawowe w Borowiu, Goskowie, Lalinach i Iwowem, punkty lialne w Chrominie i w Brzuskowoli oraz Pastwowe Przedszkole w Borowiu. Stulecie szkoy w 1987 r. stworzyo okoliczno nadania jej imienia i ufundowania nowego sztandaru. Uroczysto nadania imienia Aleksandra Sasimowskiego uwietnia obecno jego ony Wadysawy Sasimowskiej, obecna bya rwnie crka. W 1997 r. utworzono Zesp Owiatowy w Borowiu, w skad ktrego weszy Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoa Podstawowa. Funkcj dyrektora peni wtedy pan Ryszard Zawadka. W zwizku z reform szkolnictwa w 1999 r. powstao Publiczne Gimnazjum w Borowiu. W 2001 r. Zarzd Gminy Borowie funkcj dyrektora tego gimnazjum powierzy Marii Hryszkiewicz, a funkcj dyrektora Zespou Owiatowego w Borowiu Agnieszce Bany. W 2004 r. penienie obowizkw dyrektora Publicznego Gimnazjum w Borowiu wjt gminy przekaza pani Barbarze Zawadce. W 2007 r. na mocy uchway Rady Gminy Borowie do Zespou Owiatowego w Borowiu wczono Publiczne Gimnazjum w Borowiu. Jednoczenie wjt gminy Borowie Wiesaw Gska penienie obowizkw dyrektora powierzy pani dr Renacie Krupie. W styczniu 2008 r. zakoczono budow kompleksu sportowego, w ktrym znalazy si penowymiarowa hala sportowa, siownia, zaplecze. Dziki inicjatywie wjta Wiesawa Gski szkoa staa si dysponentem nowoczesnego i dobrze wyposaonego obiektu sportowego. Dzie nadania jej imienia i przekazania sztandaru gimnazjum 27 maja 2009 r. by jednym z najwaniejszych w historii szkoy. (Dzwonek) Zesp Owiatowy stale si rozwija, rozpoczto budow nowej siedziby Publicznego Przedszkola w Borowiu oraz podjto decyzj o nadaniu imienia nowo budowanej placwce. Inspiracj do nazwy daa ba Ja i Magosia. Obecnie dzieci ucz si i bawi w przestronnych oraz sonecznych salach z nowym wyposaeniem i zapleczem sanitarnym. Ju kocz, pani marszaek.

W 2011 r. szkoa otrzymaa nowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanow, szatni oraz zapleczem sanitarnym, z ktrego po zajciach mog korzysta rwnie mieszkacy. Biorc pod uwag caoksztat przedstawionych dziaa, musimy zauway, jak wane spoeczne funkcje spenia taka placwka w rodowisku wiejskim, jak wanym jest rodkiem nie tylko ksztacenia i wychowania, ale i ksztatowania tosamoci kulturowej, poczucia wsplnoty lokalnej i narodowej, wanym orodkiem, w ktrym koncentruje si ycie wsplnoty. Warto i trzeba pamita o tym, nim podejmie si kolejn decyzj o zamkniciu nierentownej szkoy. Szkoy takie jak ta w Borowiu i jak wiele innych w Polsce dobrze su ksztatowaniu, wychowaniu i krzewieniu szeroko pojtej kultury w orodkach, ktre od tych dbr czsto s odcite. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Prosz o zabranie gosu pana posa Mariana Cyconia z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Marian Cyco:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Moje wystpienie dotyczy efektw wci trwajcego rozwoju szpitala nowosdeckiego. W najbliszy pitek, to jest 27 kwietnia, odbdzie si uroczysto otwarcia ldowiska dla migowcw. Na t inwestycj szpital przeznaczy cznie 1600 tys., z czego 1300 tys. otrzyma z Unii Europejskiej. Naley podkreli, e nie s to jedyne rodki na inwestycje, poniewa szpital jest w trakcie tworzenia orodka onkologicznego. Od roku 2010 szpital realizuje inwestycj pod nazw Orodek onkologiczny wraz z przebudow pomieszcze oraz zakupem wyposaenia dla bloku operacyjnego, po ktrej zakoczeniu planowane jest uruchomienie oddziaw o prolach onkologicznych. W orodku znajdzie si miejsce dla przychodni onkologicznej, oddziau chemioterapii, oddziaw kowych przygotowanych do przyjcia okoo 120 pacjentw, centralnej sterylizacji oraz bloku operacyjnego. Na orodek onkologiczny skadaj si dwa budynki i trzeci, tzw. C. Wszystkie trzy s praktycznie wykoczone. Budowa powinna zakoczy si we wrzeniu 2012 r. Szpital pozyska na t inwestycj rodki w wysokoci 24,8 mln z Unii Europejskiej oraz kwot ponad 16 mln z urzdu marszakowskiego. Szpital zoy ju wniosek do ministra zdrowia o donansowanie wyposaenia orodka. Aplikuje o ca lini do radioterapii, m.in. akcelerator liniowy, oraz o sprzt diagnostyczny do onkologii, m.in. tomograf komputerowy, rezonans

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Owiadczenia poselskie

73

Pose Marian Cyco magnetyczny. Koszt wyposaenia to ok. 45 mln, natomiast koszt budowy orodka to 28 mln. Realizacja tych wielomilionowych inwestycji jest skutkiem dobrego zarzdzania placwk, co przekada si na wysoki poziom usug medycznych. Chciabym serdecznie podzikowa wadzom wojewdztwa, dyrekcji szpitala za zaangaowanie i nansowe wsparcie inwestycji. Wsplny wysiek wielu osb, profesjonalne podejcie do pacjenta, wysoka jako usug medycznych i sprawne zarzdzanie to wane czynniki, ktre poza inwestycjami przesdzaj o skutecznym i sprawnym funkcjonowaniu szpitala. Naley jednak podkreli, e nawet najlepiej doposaony szpital z nowoczesn aparatur nie speniby swojej roli, gdyby nie zaangaowanie wykwalikowanej kadry. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Teraz owiadczenie wygosi pan pose Lucjan Marek Pietrzczyk. Przepraszam bardzo, przedtem pan pose Piotr Polak z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwo. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Piotr Polak:


Dzikuj. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Owiadczenie moje powicone bdzie Leonowi Wilmaskiemu w 70. rocznic jego tragicznej mierci. Leon Wilmaski urodzi si 14 kwietnia 1914 r. w Badrzychowie k. Poddbic w chopskiej wielodzietnej rodzinie. W roku 1928 ukoczy szko powszechn w Poddbicach. Edukacj kontynuowa w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym w odzi, ktre ukoczy w roku 1933. W marcu 1936 r. rozpocz sub wojskow w 5. kompanii 37. czyckiego Puku Piechoty im ks. Jzefa Poniatowskiego stacjonujcej w Kutnie. W roku 1937 odby w Krakowie kurs radiotelegraczny. To wanie w tym miecie zdecydowa, e swoj przyszo zwie z lotnictwem. Dalsze szkolenie kontynuuje w Kronie. W czerwcu 1939 r. otrzymuje przydzia do puku lotniczego w Warszawie. 24 sierpnia zostaje przeniesiony do 22. plutonu radionawigacyjnego przy Brygadzie Bombowej, a 2 wrzenia, tu po wybuchu wojny, do 21. plutonu radionawigacyjnego w Dblinie. Stamtd zostaje ewakuowany na wschd. Dociera do granicy z Rumuni, ktr przekroczy 18 wrzenia. Do 5 listopada przebywa w obozach dla internowanych w Urziceni i Balcic. Nastpnie przez Malt dociera do Lyonu we Francji.

Od marca 1940 r. jest ju w Anglii. Tutaj przechodzi liczne szkolenia: strzelca i strzelca radiotelegrasty. Po roku koczy szkolenia i 12 kwietnia 1941 r. otrzymuje przydzia do 301. Dywizjonu Bombowego. Pierwszy lot z 24 na 25 kwietnia na Wellingtonie Mk IC to chrzest bojowy i bombardowanie niemieckich okrtw w porcie Le Havre. Na szczeglne wspomnienie zasuguje lot z dnia 6 maja z celem bombardowania Hamburga. Nad Morzem Pnocnym bombowiec, ktrym leciaa zaoga z Leonem Wilmaskim, zostaa zaatakowana przez niemiecki myliwiec. Uszkodzony bombowiec po dwch godzinach dziki wysikom caej zaogi wrci do bazy. Za ten bohaterski czyn zaoga, w tym Leon Wilmaski, zostaa odznaczona Srebrnym Krzyem Orderu Virtuti Militari oraz Krzyem Walecznych. W listopadzie 1941 r. zgasza si i zostaje wczony do skadu 138. dywizjonu specjalnego. To w skadzie tego dywizjonu na bombowcu Halifax odbywa nocne loty do Polski, dostarczajc armii podziemnej bro, amunicj, leki, a take przerzucajc cichociemnych. Byy to trudne loty, wykonywane noc bez adnej osony. Taka suba trwa do kwietnia 1942 r. W midzyczasie sierant Wilmaski jest honorowany jeszcze trzykrotnie Krzyem Walecznych, a wrd polskich onierzy ma opini mistrza swojego fachu doskonaego cznociowca. W nocy z 20 na 21 kwietnia 1942 r. zaoga Halifaxa z Wilmaskim na pokadzie startuje do lotu nad terytorium Austrii. Pogoda bya fatalna. Tej nocy oprcz tego samolotu nie wystartowa aden inny. Do celu nie dolecieli, rozbili si w Alpach Bawarskich, w pobliu wsi Kreuth, w pasmie grskim Blauberge. Zgina zaoga w skadzie: kapitan Antoni Voellnagel, pierwszy pilot Ryszard Zygmuntowicz, radiooperator Leon Wilmaski, mechanik Czesaw Mdracki, przedni strzelec Mieczysaw Wojciechowski, despatcher Bronisaw Karbowski oraz Anglicy: drugi pilot Walter Farley i strzelec James Pulton. Na pokadzie oprcz zaogi byli take agenci sowieckiego NKWD. Po wojnie wszyscy zostali ekshumowani i pochowani na alianckim cmentarzu w Drnbach. Ze wzgldu na obecno na pokadzie samolotu wspomnianych agentw sowieckiego NKWD i niejasnych okolicznoci z tym zwizanych dane dotyczce tego tragicznego lotu zostay utajnione przez Angli a do roku 2020. Leon Wilmaski pomiertnie zosta 1 czerwca 1942 r. awansowany do stopnia podporucznika. Mieszkacy ziemi poddbickiej pamitaj o swoim bohaterskim przodku. W 60. rocznic mierci na frontonie kocioa w Badrzychowie, miejscowoci, w ktrej urodzi si Leon Wilmaski, w maju 2002 r. odsonito z inicjatywy Wodzimierza Wawrzeckiego pamitkow tablic powicon temu wybitemu lotnikowi i onierzowi. 3 wrzenia 2005 r. Szkoa Podstawowa nr 1 w Poddbicach, ktrej absolwentem by Leon Wilmaski, otrzymaa imi Lotnikw Polskich, a przed budyn-

74 Pose Piotr Polak

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Owiadczenia poselskie

kiem szkoy odsonito pomnik obelisk ku czci lotnikw. W ostatni niedziel, 22 kwietnia 2012 r., z inicjatywy Wodzimierza Wawrzeckiego w kociele pw. w. Idziego w Badrzychowie odbyy si uroczystoci upamitniajce 70. rocznic mierci zaogi Halifaxa rozbitego w 1942 r. (Dzwonek) w Alpach Bawarskich, w tym mieszkaca Badrzychowa Leona Wilmaskiego. Dzikuj za zaproszenie na t wzruszajc uroczysto, moliwo modlitwy oraz uczestniczenia we mszy w. w intencji polegych za wolno Polski i Europy czonkw zaogi tragicznie przerwanego lotu sprzed 70 lat. Cze ich pamici! Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Gos zabierze pan pose Lucjan Marek Pietrzczyk z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Lucjan Marek Pietrzczyk:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Korzystajc z moliwoci wygoszenia owiadczenia, nie chciabym tym razem realizowa go w klimacie charakterystycznym przynajmniej dla czci owiadcze poselskich. Mwi o tej czci owiadcze, bardzo przecie osobistych, w ktrych posowie zwracaj si w swoich emocjach ku maym ojczyznom: miastom, miasteczkom, wsiom. Chciabym dzi wypowiedzie kilka zda w specyce odmiennej, charakterystycznej dla innej czci owiadcze poselskich, tych oddajcych hod postaciom, osobom, bohaterom. Postaciom z historii najwikszej, ale te tej nieco mniejszej. Bohaterom z historii maych ojczyzn, miast, miasteczek, wiosek... Zainspirowany zacht i wskazwk studentw etnologii Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie, chc przywoa posta Zoriana Dogi Chodakowskiego. Jeli u suchajcych mojego owiadczenia, nie wyczajc (by moe) pani marszaek, pojawi by si miay podejrzenia, e osoba Zoriana Dogi Chodakowskiego zostaa stworzona przeze mnie celowo, na potrzeby owiadczenia poselskiego (i bya inspirowana chociaby postaci kniazia Dreptaka, wymylonego przez Andrzeja Waligrskiego), to owiadczam, e jest to, niestety, skojarzenie bdne, cho wiadczce o dobrym gucie i doskonaym poczuciu humoru. Zapomniana ju posta Zoriana Dogi Chodakowskiego, wybitnego etnografa i badacza kultury sowiaskiej, istniaa naprawd. Zorian Doga Chodakowski urodzi si jako Adam Czarnocki 4 kwietnia 1784 r. w miejscowoci Podhajna, na terenie dzisiejszej Biaorusi. W wieku

odpowiednim do tego rodzaju wysikw zdoby wyksztacenie prawnicze i uprawnienia adwokackie, ale do zawodu tego nie mia zamiowania. By moe przyczyn byy zbyt ciekawe czasy, w ktrych y bohater mojego owiadczenia: wojny napoleoskie, chwile rozstrzygajce o istnieniu chociaby namiastki pastwowoci polskiej. Swj egzamin z patriotyzmu Zorian Doga jako Adam Czarnocki bez wtpienia zda: aby dosta si do wojsk Ksistwa Warszawskiego, nielegalnie przekracza granic, jest aresztowany, wcielony doywotnio do carskiej armii (dywizja generaa Gazenapa), ucieka z niej, ryzykujc ycie, melduje si w polskim pitym puku piechoty. Skromnie nie przyjmuje awansu ocerskiego, suy w tajnych zwiadowczych misjach wojskowych. Po klsce Napoleona przyjmuje pseudonim Zorian Doga Chodakowski, pod ktrym pracuje jako naukowiec. Jego dalsze ycie jest arcyciekawe, cho naznaczone trudnociami, a mona powiedzie, e i udrkami. Prawnik, onierz i patriota, naukowiec korzystajcy ze stypendium cara. Biedny car gdyby wiedzia, komu owe rodki przekazuje... W tym miejscu naley powiedzie o pracach etnogracznych Zoriana Dogi Chodakowskiego: kilka lat wdrowa po terenach polskich, po terenach Rosji (w tym po Syberii), chocia do jego najwaniejszych zainteresowa nalea folklor ludw sowiaskich, ich dawne obrzdy, pieni i inne, jak wtedy mawiano, staroytnoci ludowe. Wrd jego zapiskw mona znale rwnie pieni z terenw mojego ukochanego regionu witokrzyskiego, w tym jedn niedug, lecz pikn w swej prostocie i ekspresj dorwnujc budzcym si ju w tym czasie przyczynkom do poezji romantycznych, zwrotk z Sandomierszczyzny: ...zgina mi zapaseczka, zgina,/ c ja bd nieszczliwa czynia?/ eby mi j kto znalaz,/ daabym mu cztery razy raz po raz... W swoim najbardziej znanym dziele, rozprawie O Sawiaszczynie przed chrzecijastwem pisze: Trzeba pj i zniy si pod strzech wieniaka w rnych odlegych stronach, trzeba spieszy na jego uczty, zabawy i rne przygody. Jake to aktualne do dzisiaj... W innym miejscu pisze: Jest szczcie na ziemi tua si miedzy ludem, y ca si poetycznego ycia wieniakw! Jakem szczliwy w swojej siermidze, z moj ndzn straw, gdy mi wspomnienia swoje, yczenia swoje opowiadaj! Midzy ludem cnota mieszka, midzy lutem poezja mieszka! (...) Ze ma serce ten, co ludu nie kocha ca bratersk mioci. Wiele mona jeszcze powiedzie o Zorianie Dodze Chodakowskim, jednym z tych, ktrych warto uczyni bohaterem owiadczenia poselskiego. A jeli dodam, e Zorian Doga Chodakowski zakoczy ycie w niewyjanionych okolicznociach jako zarzdca dbr w okolicach Tweru w dniu 17 listopada 1825 r., to wida, e jego ywot to gotowy scenariusz na lm fabularny, a by moe nawet na serial. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Mam nadziej, e cho troch przysuyem si przypomnieniu osoby,

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Owiadczenia poselskie

75

Pose Lucjan Marek Pietrzczyk ktr przypomina warto. Dodam, e oprcz wiedzy studentw etnologii (a w zasadzie jednego, ale to ju zupenie inna historia) wykorzystaem informacje zawarte w ksice wydanej pod redakcj Juliana Malanki w roku 1973 przez Ludow Spdzielni Wydawnicz, a noszcej tytu piewy sawiaskie pod strzech wiejsk zebrane autorstwa nie kogo innego, jak wanie Zoriana Dogi Chodakowskiego. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Na zakoczenie chciabym owiadczy, e z ca serdecznoci skadam yczenia urodzinowe panu marszakowi Cezaremu Grabarczykowi. Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani posanko. Prosz o zabranie gosu pana posa Krzysztofa Gadowskiego z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Krzysztof Gadowski:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Swoje dzisiejsze owiadczenie chciabym powici 115. rocznicy istnienia Banku Spdzielczego w Jastrzbiu-Zdroju. Przed 115 laty, a wic w 1897 r., na ziemi wodzisawsko-jastrzbskiej, w Skrzyszowie, w rezultacie nasilajcego si w Galicji i na lsku ruchu zakadania kas oszczdnociowo-poyczkowych, miao miejsce powoanie kasy Stefczyka, ktrej historycznie udokumentowanym spadkobierc jest Bank Spdzielczy w Jastrzbiu-Zdroju. Przed 115 laty zaoyciele Kasy Oszczdnoci i Poyczek, jednoczc si w walce z wyzyskiem i lichw, chronic ubogie warstwy spoeczne przed nieuczciw dominacj zamonych obszarnikw, zmotywowani wyjtkow uytecznoci oraz transparentnoci nowych zasad wsplnego gospodarowania naukowo opracowanych przez dr. Franciszka Stefczyka, powoujc do ycia kasy Stefczyka, przyczyniali si do budowy lepszej Polski na przeomie XIX i XX w. Dr Franciszek Stefczyk, poszukujc rzetelnie skalkulowanego kredytu, budujc w praktyce pierwsze formy pomocy kredytowej, de facto konsolidowa mao zamone warstwy spoeczne w spdzielcze zwizki kredytowo-zaliczkowe spojone wizi organizacyjn oraz respektujce okrelone zasady funkcjonowania. W ten sposb, mona powiedzie, dr Stefczyk tworzy trwae podwaliny wspczesnych zasad funkcjonowania bankowoci spdzielczej, ktra odegraa i odgrywa wci nieporedni rol take w gospodarce wolnorynkowej. Wszyscy na przestrzeni czasu, i kady ze swojej perspektywy, odnosili si do spdzielczoci z uznaniem dla jej zasad, wartoci i znaczenia dla lokalnych spoecznoci. Kryzys globalnych instytucji nansowych oraz spowolnienie gospodarcze, jakiego jestemy wiadkami, jeszcze raz unaoczniy polskim przedsibiorcom i obywatelom, jak wan rol w przezwycianiu ich skutkw w wymiarze lokalnym odgrywaj wanie banki spdzielcze, w tym Bank Spdzielczy w Jastrzbiu-Zdroju ze swoj jake transparentn misj: Lokalny pienidz na rozwj lokalnej przedsibiorczoci. Funkcjonujc w uzupeniajcym nurcie ekonomii i bankowoci, wci skutecznie, podobnie jak wwczas kasy Stefczyka, agodzi w ukadzie lokalnym skutki wielkiej nansowej dominacji i komercji. W swoim wspczesnym dziaaniu bank wspiera tych wszystkich, ktrzy biznesowo, twrczo wczaj si

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Owiadczenie wygosi pani posanka Alicja Olechowska z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani posanko.

Pose Alicja Olechowska:


Dzikuj bardzo. Pani Marszaek! Wysoka Izbo! W dniach od 22 do 24 kwietnia przedstawiciele Komisji do Spraw Unii Europejskiej naszego parlamentu brali udzia w posiedzeniu wyjazdowym, ktre odbyo si w Kopenhadze, w konferencji organizowanej przez kraj sprawujcy prezydencj Unii Europejskiej. Gwnym celem Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentw Unii Europejskiej (w skrcie COSAC) byo omwienie tematw zwizanych z jednolitym rynkiem. Sprawy jednolitego rynku na tej konferencji byy omawiane poczwszy od zagadnie zwizanych z ochron rodowiska. Postulaty dotyczyy poszerzenia udziau zielonej energii, czyli energii wiatrowej, w Unii Europejskiej. Tematy obejmoway rwnie kwestie czystoci wody oraz pooww ryb. Duo czasu powicilimy sprawom dotyczcym zmniejszenia bezrobocia, gwnie poprzez zwikszenie jednolitego rynku w wielu aspektach zwizanych z przedsibiorczoci i ujednolicenie przepisw zwizanych z podatkiem VAT w obrocie towarami w Unii Europejskiej. W aspekcie tego wanie zagadnienia zabieraam gos. W trzecim dniu obrad zostay poruszone sprawy zwizane z wieloma zagadnieniami dotyczcymi cyfryzacji, jednolitego rynku cyfrowego w caej Europie i wpywu w zakresie zmniejszenia bezrobocia poprzez unowoczenienie cyfryzacji w krajach Unii Europejskiej, ktra moe si sta bardzo konkurencyjna dla cyfryzacji w Stanach Zjednoczonych. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

76 Pose Krzysztof Gadowski

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Owiadczenia poselskie

w transformacj ustroju gospodarczego Polski, tylko e tym razem na przeomie wieku XX i XXI. Z tych te wzgldw wwczas i dzisiaj, nieomal przez 150 lat, polska bankowo spdzielcza poddawana ustawicznej transformacji gospodarczej potraa z powodzeniem suy lokalnej spoecznoci. Dostrzegajc ponadczasowe, nieporednie moliwoci, jakie pyn ze spdzielczych zasad gospodarowania, Organizacja Narodw Zjednoczonych proklamowaa rok 2012 Midzynarodowym Rokiem Spdzielczoci pod hasem Spdzielcy buduj lepszy wiat. Bank Spdzielczy w Jastrzbiu-Zdroju wituje jubileusz w poczuciu dobrze wykorzystanych szans, jakie stworzy czas transformacji gospodarczej. Pracownicy to zasadniczy kapita w osiganiu celw rozwojowych i strategicznych banku. Tylko ci, co rzeczywicie walcz z bezrobociem, mog doceni fakt stworzenia w cigu ostatnich 14 lat 130 nowych miejsc pracy w regionie, w maym regionie. Statutowo obszarem dziaania banku jest teren wojewdztwa lskiego. Bank funkcjonuje zgodnie z dewiz: Tu yjemy, tu dziaamy, tu pozostaj efekty naszej pracy oraz Lokalny pienidz na rozwj lokalnej przedsibiorczoci. Bank Spdzielczy w Jastrzbiu-Zdroju opiera swoj dziaalno na doskonaej znajomoci lokalnego klienta oraz spoecznoci, budujc relacje z klientami na wzajemnym zaufaniu nieprzerwalnie od 115 lat. Wacicielami jastrzbskiego banku s czonkowie udziaowcy z terenu wojewdztwa lskiego. Dziaalno bankowa prowadzona jest rwnie na tym obszarze. Dobranej strategii i misji banku obcy jest transfer wolnych rodkw pieninych poza obszar dziaania. Stanowi to niewtpliwie gwarancj reinwestowania (Dzwonek) lokalnych pienidzy w lokaln gospodark, co rwnie daje samorzdom pewno, i ulokowane rodki pracuj dla dobra regionu, a tym samym dla dobra lokalnych spoecznoci. Dzi z tego miejsca, Sejmu Rzeczypospolitej, skadam wszystkim pracownikom banku, czonkom udziaowcom, a take wszystkim klientom serdeczne gratulacje i yczenia dalszego rozwoju. Dzikuj. (Oklaski)

Pocztki dziaalnoci uczelni to rok 1967, kiedy zostaa podjta decyzja o powoaniu w Pocku lii warszawskiej uczelni. Wedug opinii znamienitych pocczan decyzja o utworzeniu uczelni bya drug co do wanoci dla regionu pockiego po utworzeniu kombinatu raneryjno-petrochemicznego, obecnie Orlen. Celem powoania lii byo dostarczenie do regionu wysoko wykwalikowanych specjalistw, prowadzenie bada naukowych i ekspertyz w celu spoeczno-gospodarczego rozwoju pnocno-zachodniego Mazowsza, a szczeglnie bliskiego mi miasta Pocka. Uczelnia od pocztku powstania wsppracowaa z najwikszymi w regionie zakadami pracy, takimi jak PKN Orlen, Basell Orlen Polyolens i gmin Pock, a ostatnio take jubileusz 45-lecia sta si okazj do podpisania umowy z rwnie wielk rm CNH Polska. W cigu 45 lat mury uczelni opucio 12 tys. absolwentw studiw inynierskich, licencjackich, w tym ponad 3 tys. magistrw oraz 2 tys. absolwentw studiw podyplomowych. Uczelnia moe si pochwali 123 patentami zagranicznymi i krajowymi, 136 pracownikw lii uzyskao stopie naukowy doktora, a 15 zrobio habilitacj. Opublikowano 6 tys. prac naukowych. Obecnie badania prowadzi 33 samodzielnych pracownikw naukowych, 83 doktorw i 34 pracownikw inynieryjno-technicznych. Od pocztku swojego istnienia uczelnia ksztaci na wysokim poziomie specjalistw budownictwa, chemii, mechaniki, a od pewnego czasu take ekonomii. Umacnia swoj pozycj w rodowisku akademickim. W tym roku lia pocka Politechniki Warszawskiej wituje jubileusz 45-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i badawczej, ktry zainaugurowaa konferencja naukowa prezentujca dorobek uczelni. Z tego miejsca, miejsca w Wysokim Sejmie, chciaabym zoy gratulacje tej niewtpliwie wanej dla rozwoju Pocka i pnocnego regionu Mazowsza uczelni. Dzikuj bardzo. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, pani posanko. Gos zabierze pan pose Jan Cedzyski z Klubu Poselskiego Ruch Palikota.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Udzielam gosu pani posance Elbiecie Gapiskiej z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Bardzo prosz, pani posanko.

Pose Jan Cedzyski:


Szanowna Pani Marszakini! Wysoka Izbo! Wyraam gbokie zaniepokojenie sposobem funkcjonowania nadzoru wacicielskiego w Ministerstwie Skarbu Pastwa. Zdarzenia z ostatnich dni, ktrych jestem wiadkiem, budz moj obaw, czy taki nadzr w ogle istnieje. Sprawa Kieleckich Kopalni Surowcw Mineralnych zdaje si potwierdza zasadno tych wtpliwoci. Spka przynoszca rok w rok milionowe zyski Skarbowi Pastwa zostaa sprzedana podmiotowi

Pose Elbieta Gapiska:


Pani Marszaek! Wysoka Izbo! W tym roku mija 45 lat od powstania pockiej lii Politechniki Warszawskiej.

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Owiadczenia poselskie

77

Pose Jan Cedzyski o kapitale zakadowym wynoszcym 50 tys. z. Ten podmiot wraz ze swoj spk dominujc doprowadzi do tego, e zaduenie kieleckich kopalni w cigu niecaego roku osigno 280 mln z. Do tego dochodzi odbir towarw bez pacenia za nie. To wszystko spowodowao, e w niecay rok po prywatyzacji dobrze prosperujca spka zostaa bankrutem, a prawie 500 osobom grozi, e pjd na bruk, nie liczc podmiotw i osb wsppracujcych z KKSM. To wszystko przy udziale zasiadajcego w radzie nadzorczej przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Pastwa. Pani Marszakini! Wysoka Izbo! Jak to moliwe, e Ministerstwo Skarbu Pastwa, dysponujc w tej spce w dalszym cigu pakietem 15% akcji i majc w radzie nadzorczej swojego przedstawiciela, dopucio do ewidentnego wyprowadzania pienidzy ze spki? To dziaanie to nic innego jak zgoda na rozkradanie majtku, i to wszystko pod czujnym okiem pana Budzanowskiego, ministra skarbu. Dzikuj bardzo.

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Ostatnie owiadczenie w dniu dzisiejszym wygosi pan pose Wojciech Penkalski z Klubu Poselskiego Ruch Palikota. Bardzo prosz, panie pole.

Pose Wojciech Penkalski:


Dzikuj, pani marszakini. Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym chciabym poruszy kwesti zamiaru szkodliwej konsolidacji sub zespolonych w urzdach wojewdzkich. Chodzi mi przede wszystkim o Warmisko-Mazurski Urzd Wojewdzki. Chciabym si odnie do Warmisko-Mazurskiego Zarzdu Przej Granicznych z siedzib w Grzechotkach. Likwidacja jednostki zarzdzajcej przejciami miaa ju miejsce w 2010 r. na podstawie ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o nansach publicznych. Na mocy tych przepisw ze wzgldu na specyk wykonywanych zada w miejsce gospodarstw pomocniczych powoano jednostki budetowe odpowiedzialne za wykonywanie wszystkich zada wojewody wynikajcych z rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie obowizkw wojewody w zakresie nansowania i utrzymywania przej granicznych, przej turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktw nocnego postoju na rzekach granicznych i ich wyposaenia w sprzt, a take organw waciwych do osadzania i utrzymywania znakw granicznych na morskich wodach wewntrznych z dnia 13 grudnia 2005 r. Nie

bd przytacza wykazu wszystkich obowizkw wynikajcych z ustawy o ochronie granicy pastwowej. Z ca pewnoci Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak rwnie Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji i MSW wiedz, o co chodzi. Ustalono, i przeksztacona jednostka budetowa bdzie zlokalizowana na drogowym przejciu granicznym w Grzechotkach. To tu zaprojektowano i wybudowano budynki wykorzystywane na potrzeby administracyjne. Ponadto zalet takiego umiejscowienia jednostki zarzdzajcej jest fakt, i obejmuje ona wikszo zarzdzanych przej pozostajcych w niewielkim zasigu terytorialnym. Lokalizacja na najnowoczeniejszym przejciu granicznym bya podyktowana rwnie koniecznoci szybkiego reagowania na bdy i awarie przy wprowadzaniu najnowoczeniejszych w kraju technologii stosowanych do obsugi podrnych i kontaktu midzy subami. W zwizku z powyszym zarzd posiada wykwalikowan kadr, ktra zapewnia caodobowy monitoring dziaania i system reagowania na zaistniae nieprawidowoci. Nie jest moliwe, by taki szeroki zakres dziaa mg by sprawnie wykonywany przy tak odlegej lokalizacji punktu decyzyjnego od miejsca zaistnienia problemu. Tym bardziej e w celu przejrzystego nadzorowania wydatkw konieczne jest, aby wszelkie potrzeby zdiagnozowane na przejciach ujmowa w zapotrzebowaniach przygotowanych przez kierownikw przej, werykowa pod wzgldem proceduralnym w zamwieniach publicznych, pod wzgldem nansowym przez gwnego ksigowego i ostatecznie zatwierdzanych przez dyrektora jednostki. Ten sam obieg wymagany jest w przypadku otrzymywanych faktur. Od momentu utworzenia wsplnej jednostki zarzdzajcej dla wszystkich przej granicznych w wojewdztwie warmisko-mazurskim wykonywanie naoonych obowizkw realizowane jest przy wykorzystaniu minimalnej iloci zasobw ludzkich. Na zaplanowanych 195 etatw zatrudnionych jest aktualnie 171 osb, z czego tylko 16 w administracji. W chwili przeniesienia obowizkw do urzdu wojewdzkiego bdzie istniaa tam konieczno zwikszenia zatrudnienia. Jest to szczeglnie wane, biorc pod uwag, e zwiksza si w ten sposb zatrudnienie w miecie wojewdzkim, likwidujc miejsca pracy w powiatach o najwikszym stopniu bezrobocia w kraju. W 2011 r. jednostka dysponowaa budetem w wysokoci 12 853 tys. z. Dzia ksigowoci dokona 4051 operacji ksigowych, z czego 2243 operacji dotyczyo faktur za zakup towarw i usug, natomiast 580 na sprzeda zwizan z dzieraw i najmem. Zacignicia zobowiza dokonywano w wyniku przeprowadzenia 3 przetargw nieograniczonych w procedurze unijnej, 9 w procedurze krajowej, 17 zamwie publicznych do 14 tys. euro i ok. 940 otrzymanych od kierownikw przej zapotrzebowa. Wykonywanie obowizkw wojewody w zakresie utrzymania przej granicznych wymaga staej obecnoci na przejciu osb dziaajcych w jego imieniu,

78 Pose Wojciech Penkalski

13. posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Owiadczenia poselskie

poniewa potrzeby sub tu pracujcych wymagaj natychmiastowej realizacji, a przekazanie kompetencji poszczeglnym wydziaom urzdu wojewdzkiego bardzo opni proces decyzyjny, wpywajc tym samym na opini podrnych na temat wojewody, a przede wszystkim naszego pastwa. (Dzwonek) Zlikwidowanie zarzdu, a wraz z tym utrata pracy przez osoby posiadajce rozleg wiedz na temat specyki i funkcjonowania poszczeglnych przej, potrzeb sub, rodzajw wykonywanych zada na kadym z przej itp., moe spowodowa bardzo duy chaos na tych przejciach. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, i w innych wojewdztwach posiadajcych w swojej strukturze jednostki do obsugi przej granicznych nie wszczto adnych procedur majcych na celu likwidacj takich jednostek. Powysze owiadczenie kieruj przede wszystkim do Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Minister-

stwa Administracji i Cyfryzacji. Chciabym zada pytanie, w jakim celu jednostka ma by likwidowana i jednoczenie konsolidowana z urzdem wojewdzkim, kiedy dwa lata wczeniej nastpio jej powoanie, mam na myli przepisy o gospodarstwach pomocniczych, co wynikao z ustawy o nansach publicznych. Czy zasadne jest przeprowadzenie ponownej reorganizacji dobrze funkcjonujcej jednostki? Dzikuj. (Oklaski)

Wicemarszaek Wanda Nowicka:


Dzikuj bardzo, panie pole. Na tym zakoczylimy owiadczenia poselskie*). Zarzdzam przerw w posiedzeniu do jutra, tj. do 26 kwietnia 2012 r., do godz. 9.

*) Teksty wystpie niewygoszonych w zaczniku nr 1.

(Przerwa w posiedzeniu o godz. 21 min 37)

Zacznik nr 1

Teksty wystpie niewygoszonych

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne punkt 4. porzdku dziennego Pose Andrzej Btkowski (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo) Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Nawizujc do omawianego projektu zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, pragn odnie si do proponowanego brzmienia treci art. 180a ust. 1 ustawy, w ktrym jest mowa w szczeglnoci o tym, e operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostpnych usug telekomunikacyjnych s obowizani na wasny koszt zatrzymywa i przechowywa dane telekomunikacyjne, o ktrych mowa w ustawie, i zapyta: Czy projektodawcy nie obawiaj si, e skrcenie okresu przechowywania danych telekomunikacyjnych odbije si negatywnie na jakoci ochrony prawnej obywateli i moliwoci dochodzenia wasnych roszcze. Nie mog bowiem zgodzi si z twierdzeniem twrcw projektu, e tego rodzaju praktyka moe powodowa u obywatela poczucie permanentnej inwigilacji, poniewa osoba nienaruszajca prawa nie ma si czego obawia, a wrcz przeciwnie takie dziaania tylko umacniaj j w przekonaniu o potencjale obrony swoich praw i ich skutecznym egzekwowaniu. Poza tym naley pamita, e obowizek zatrzymywania i przechowywania danych telekomunikacyjnych jest jednak przewidziany przez prawo europejskie, a pastwa czonkowskie zostay zobligowane do wdroenia unijnych regulacji do krajowych porzdkw prawnych. Owiadczenia poselskie Pose Jerzy Borkowski (Klub Poselski Ruch Palikota) Panie Marszaku, Wysoka Izbo! Wiemy, e ustawa metropolitarna nie zostaa przedoona w Sejmie i nie bdzie procedowana. Minister Micha Boni stwierdzi, e dla samego lska nie ma potrzeby uchwalania ustawy w tym ksztacie, natomiast ostatnie dziaania wadz samorzdowych i miast, ktre miay

przystpi do metropolii Silesia, pokazuj, e tego typu rozwizanie moe by przydatne. 193 GWh (gigawatogodziny) energii elektrycznej chce kupi 20 zagbiowskich i lskich miast oraz 41 samorzdowych instytucji, spek i szpitali. Na mocy podpisanego porozumienia w dniu 12 kwietnia w sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej ogoszony zostanie przetarg na zakup energii. Ostatecznie do porozumienia w sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej przystpio 20 samorzdw, oprcz 12 miast z Grnolskiego Zwizku Metropolitalnego: Katowice, Tychy, Sosnowiec, Dbrowa Grnicza, Siemianowice, witochowice, Zabrze, Piekary lskie, Jaworzno, Bytom. Wsplnym zakupem energii elektrycznej s rwnie zainteresowane nastpujce samorzdy: Knurw, aziska Grne, Mikow, Ornontowice, Radzionkw, Wyry oraz powiaty: mikoowski, zawierciaski. Startujce w przetargu gminy mog liczy na oszczdnoci od kilku do kilkunastu procent rocznie. Przetarg obejmuj okoo 4,5 tys. punktw poboru energii. To sprawia, e jest on najwikszy spord dotychczas przeprowadzonych zamwie publicznych tego typu w Polsce. Porozumienie szczegowo precyzuje, ile prdu kupi poszczeglne samorzdy. I tak najwicej tra do Katowic 29,7 GWh (gigawatogodzin), Sosnowca 18,6 GWh, oraz Bytomia 16,6 GWh. Zgodnie z ustaw Prawo zamwie publicznych ca procedur przetargow w imieniu wszystkich sygnatariuszy porozumienia przeprowadzi jedna gmina. Grnolski Zwizek Metropolitarny, ktry do tej pory koordynowa wszystkie przygotowania, bdzie udziela liderowi wsparcia w organizacji przetargu oraz wyoni profesjonalny podmiot, ktrego zadaniem bdzie przetworzenie danych technicznych potrzebnych w procedurze przetargowej. Pod koniec czerwca powinien zosta ogoszony przetarg na grupowy zakup energii. Dostawc energii powinnimy pozna na przeomie sierpnia i wrzenia tego roku. Umowa na dostaw energii na nowych zasadach do uczestnikw powinna wej w ycie 1 listopada br. Zostanie zawarta na 14 miesicy, czyli do koca 2013 r. Niewykluczone, e do nastpnego porozumienia w sprawie grupowego zakupu energii ju na rok 2014 przystpi podmioty i instytucje, ktrych wacicielem jest marszaek wojewdztwa lskiego.

80 Pose Jzef Rojek (Klub Parlamentarny Solidarna Polska) Panie Marszaku! Wysoki Sejmie! Najpierw pikarze Wisy i Legii nie zagrali na dopiero co wybudowanym Stadionie Narodowym, a potem nie odby si tutaj take mecz Superpucharu, poniewa nie rozoono w por murawy. Co prawda, pomimo licznych usterek i niedorbek udao si rozegra mecz Polska Portugalia, lecz jak na razie jest to zaledwie jedna powana impreza, a UEFA wymaga, aby przed mistrzostwami na obiekcie rozegrano przynajmniej dwa mecze tej rangi. Oczywicie nic nie wskazuje na to, eby w cigu najbliszych miesicy co w tej sprawie miao ulec zmianie. Jednak przede wszystkim naley zwrci uwag na fakt, e aden z nowych stadionw nie zosta odebrany przez UEFA, dlatego jak na razie zostan one dopuszczone do uytkowania w czasie mistrzostw, ale tylko warunkowo. Stadion we Wrocawiu zosta chwilowo zamknity, a w Poznaniu ju gnije murawa, natomiast wiele wskazuje na to, e Stadion Narodowy nie spenia wikszoci kryteriw obiektu, za ktry Polacy zapacili 500 mln euro, podczas gdy podobny obiekt w Doniecku kosztowa ok. 80 mln euro. Myl, e przyjdzie jeszcze czas pewnie za nastpnych rzdw na to, eby bardzo wnikliwie przyjrze si nie tylko kontraktom menaderskim dla czonkw zarzdu spki Euro 2012, lecz take kadej zotwce, ktra zostaa przeznaczona na budow tego stadionu. Jednak generalnie ze stadionami nie jest tak le, szczeglnie jeli zestawimy je z problemami na naszych autostradach. Jak si okazuje, kluczowe odcinki autostrad A1 i A4 nie bd gotowe na Euro, natomiast jak na razie resort transportu dokada wszelkich stara, eby chocia autostrada A2 bya na mistrzostwa przejezdna. Zdaniem ministra wszystkiemu winne s ubiegoroczne powodzie i podtopienia oraz wykonawcy, ktrzy nie wywizuj si z kontraktw i nie dotrzymuj zawartych w nich terminw. W tej chwili przywoywanie przez ministra wszystkich ywiow brzmi troch groteskowo, wszak od tysicleci budowniczowie brali pod uwag siy natury, a poza tym, jak si ostatnio okazao, na nowo wybudowanych autostradach w czasie mrozw popkaa nawierzchnia z powodu taniej i nieprawidowej technologii, do ktrej zastosowania generalna dyrekcja zmusia wykonawcw. Stan naszej gotowoci na Euro 2012, a waciwie jej brak, to kolejna sprawa, ktra, tak jak przewidywano, wylaza spod PR-owskiej otoczki tego rzdu i daa wiadectwo jego nieudolnoci. Jednak nawet pomimo tego, e Ko jaki jest, kady widzi, niektre media jeszcze nie wyhamoway z wiernopoddaczymi hodami i jako nie za bardzo chc wej w rol rzetelnych, obiektywnie przedstawiajcych polityczn rzeczywisto. Pose Andrzej Szlachta (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo) Pani Marszaek! Wysoki Sejmie! Dzisiejsze owiadczenie poselskie pragn powici sukcesowi siatkarzy Asseco Resovii Rzeszw, ktrzy w minion niedziel zdobyli tytu mistrza Polski. To wielki sukces druyny ze stolicy Podkarpacia, ktra po 37 latach ponownie zdobya ten zaszczytny tytu. Historia klubu sportowego Resovia siga 1905 r., ktry przyjmuje si jako rok powstania tego zasuonego klubu sportowego. Sekcja siatkwki powstaa w 1937 r. Z okazji 50-lecia klubu rozpoczto w 1955 r. budow Rzeszowskiego Orodka Sportu i Rekreacji z hal sportow z trybunami na 750 widzw. Hal oddano do uytku w 1963 r., a po szeciu latach siatkarze Resovii w tej hali awansowali do I ligi siatkwki mskiej. Od tego momentu zaczy si pierwsze sukcesy rzeszowskich siatkarzy, nazywanych mistrzami podwjnej krtkiej. Twrc wczesnej potgi Resovii by trener Jan Strzelczyk. W 1970 r. Resovia zaja 3. miejsce w rozgrywkach I ligi siatkowej. Nastpnie w 1971 r., 1972 r., 1974 r. i 1975 r. Resovia zdobywaa tytuy mistrzw Polski. W 1973 r. Resovii przypad tytu wicemistrza Polski oraz II miejsce w Pucharze Europy. W 1974 r. Resovia zdobya 3. miejsce w Pucharze Zdobywcw Pucharw, a w 1975 r. klubowe wicemistrzostwo wiata. Nastpne lata nie byy tak owocne dla Resovii. Jeszcze w latach 80. zdobya dwa brzowe medale mistrzostw Polski. Pniej nastpi regres rzeszowskiej siatkwki. Wybudowanie w 2002 r. nowoczesnej hali sportowej przy ul. Podpromie w Rzeszowie na blisko 5 tys. widzw otworzyo moliwo rozgrywania zawodw w pice siatkowej na najwyszym poziomie. Jako prezydent Rzeszowa miaem honor odda t nowoczesn hal w czerwcu 2002 r. Przeprowadziem wwczas rozmowy z prezesem rmy informatycznej Comp Rzeszw SA Adamem Gralem i dyrektorem sportowym druyny siatkarzy Resovii w sprawie rozgrywania w hali widowiskowo-sportowej na Podpromiu zawodw ligowych rzeszowskich siatkarzy. Wielkie zaangaowanie Adama Grala, obecnie prezesa rmy Asseco Poland SA, w odbudow w Rzeszowie potgi druyny siatkarzy zaowocowao powrotem rzeszowskich siatkarzy w sezonie 2003/2004 do ekstraklasy. Od 2007 r. Asseco Poland SA zostaa tytularnym sponsorem klubu. Trenerem zosta Ljubo Travica. W sezonie 2008/2009 Resovia zostaa wicemistrzem Polski, a w sezonie 2009/2010 zdobya srebrny medal Pucharu Polski. W nastpnych dwch sezonach Resovia zdobya brzowe medale mistrzostw Polski. Po trzech sezonach Resovi opuci trener Travica i zastpi go dotychczasowy asystent Andrzej Kowal. W druynie Resovii gra kilku reprezentantw Polski z Krzysztofem Ignaczakiem, Piotrem Nowakowskim, Grzegorzem Kosokiem i Mateuszem Mik. Graj rwnie inni siatkarze wiatowej klasy z klu-

81 bw zagranicznych, jak Olieg Achrem, Gyorgy Grozer, Lukas Tichacek. Zesp ten odnis w niedziel fantastyczny sukces, pokonujc siedmiokrotnego mistrza Polski druyn PGE Skr Bechatw. Tytu mistrza Polski po 37 latach powrci do Rzeszowa. To wielka promocja mojego rodzinnego miasta Rzeszowa i caego Podkarpacia. Wszystkim, ktrzy przyczynili si do tego sukcesu, pragn z gmachu polskiego Sejmu zoy serdeczne gratulacje i podzikowania, a przede wszystkim zawodnikom, trenerom, dziaaczom sportowym, sponsorom z prezesem Adamem Gralem na czele. ycz wspaniaemu zespoowi Asseco Resovia Rzeszw dalszych sukcesw sportowych i rozsawiania Rzeszowa, Podkarpacia i Polski w kraju i na wiecie. Pose Jan Warzecha (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo) Pani Marszaek! Wysoki Sejmie! Dzisiejsze owiadczenie poselskie dotyczy procederu, ktry nie ma nic wsplnego ze sprawiedliwoci spoeczn, tolerowanego przez obecn koalicj POPSL i premiera Donalda Tuska. Rzd, aby ratowa budet, podnosi wiek emerytalny i obcia podatkami Polakw, a dotkliwie odczuwaj to szczeglnie mniej zarabiajcy, ciko pracujcy. Niestety ani premier Donald Tusk, ani minister Rostowski nie zajm si skal naduycia, jaka ma miejsce w spkach Skarbu Pastwa. W ostatnich dniach prasa poinformowaa, e nowy prezes spki PKP Jaromir Karnowski ma zarabia miesicznie 60 tys. z brutto, a jego zastpcy 40 tys. z. W kontrakcie nowy zarzd posiada zapis, ktry przewiduje te roczn odpraw i premi w wysokoci procznego wynagrodzenia. Zarzd moe otrzyma rwnie roczn ekstrapremi po osigniciu wyznaczonych celw okrelonych przez organ wacicielski spki. Spki obchodz ustaw kominow, ktra ogranicza zarobki ich prezesw do ok. 21 tys. z miesicznie brutto, i winduj pace zarzdom w sposb urgajcy wszelkim zasadom sprawiedliwoci spoecznej i zdrowego rozsdku. Ustaw kominow omijaj, podpisujc kontrakt menaderski, a pomagaj im w tym spki zalene, bo w ich zarzdach zasiadaj prezesi spek matek. Oto jak przedstawiaj si zarobki zarzdw niektrych spek Skarbu Pastwa: prezes PKN Orlen zarobi w 2011 r. 250 000 z/ mies., Polskie Grnictwo Naftowe i Gazownictwo (5 osb) 5,857 mln z w 2011 r.; rednio na 1 czonka zarzdu wynagrodzenie miesiczne wynosi 97 616 z, Polska Grupa Energetyczna (5 osb) 3,053 mln z w 2011 r.; rednia na 1 czonka zarzdu 50 883 z/mies., Polskie Koleje Pastwowe (3 osoby) 1,668 mln z; w tym roku bez nagrd; rednia na 1 czonka zarzdu 46 333 z/mies., ENEA (4 osoby) 1,286 mln z w 2010 r.; rednia na 1 czonka zarzdu 26 761 z/mies., Lotos (4 osoby) 1,165 mln z w 2010 r.; rednia na 1 czonka zarzdu 24 270 z/mies. Dla porwnania (spki z mniejszociowym udziaem Skarbu Pastwa): PKO BP (7 osb) 10,937 mln z w 2011 r.; rednia na 1 czonka zarzdu 130 630 z/mies., PZU (6 osb) 5,367 mln z w 2011 r.; rednia na 1 czonka zarzdu 74 541 z/mies. Kady nasz rodak, ktry widzi dojedajcych codziennie do pracy za minimaln pac, podpisaby si w stu procentach pod stwierdzeniem Janusza niadka, posa Prawa i Sprawiedliwoci, byego przewodniczcego Solidarnoci, ktry powiedzia publicznie, e menaderowie wykazuj si niesamowit pazernoci, co le wiadczy zarwno o ich zasadach moralnych, jak i zasadach moralnych rzdu, ktry nadzoruje dziaanie spek Skarbu Pastwa. Dzikuj. Pose Jan Ziobro (Klub Parlamentarny Solidarna Polska) Pani Marszaek! Wysoka Izbo! Zwracam si do Pastwa w sprawie manifestacji, jaka odbya si w ostatni sobot 21 kwietnia 2012 r. na ulicach Warszawy. Tematem przewodnim manifestacji bya obrona wolnych mediw oraz sprzeciw wobec nieprzyznania TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. W manifestacji brao udzia, wedug rnych obserwatorw, od kilkudziesiciu do nawet ponad stu tysicy osb. W skad manifestacji wchodzili take przedstawiciele Polonii z niemal caego wiata. Mimo tak duej liczby osb odbya si ona bez adnych incydentw i w sposb pokojowy, co mogo rozczarowa wszystkich tych, ktrzy chcieliby przedstawi marsz w obronie TV Trwam jako marsz oszoomw i zacofanych moherw. Zebrani ludzie bardzo dobitnie wyrazili swj pogld na temat nieprzyznania TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Ju wczeniej rodowiska katolickie zebray ponad 2 200 000 podpisw pod petycj o przyznanie najwikszej katolickiej telewizji miejsca na cyfrowym multipleksie. W zbieranie podpisw zaangaoway si dziesitki organizacji oraz partie polityczne. Przedstawiciele wszystkich tych rodowisk byli obecni na sobotniej manifestacji. Jednoczenie warto podkreli, i bya to jedna z najwikszych manifestacji spoecznych, jaka odbya si w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Wsplna manifestacja wszystkich rodowisk prawicowych, przedstawicieli wielu mediw, przedstawicieli Kocioa katolickiego, a przede wszystkim dziesitkw tysicy Polakw wskazuje, i istnieje w narodzie polskim ogromna determinacja do walki o wolne media oraz o przyznanie najwikszej katolickiej telewizji TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Polacy masowo pokazali, czego chc. W pokojowy i spokojny sposb dowiedli, e w naszym kraju ogromn

82 wikszo obywateli stanowi katolicy, ktrzy musz mie swoje wolne media. Telewizja Trwam to najwiksza katolicka stacja telewizyjna w Polsce, ktr ogldaj miliony Polakw w Polsce i zagranic. TV Trwam spenia wszelkie przesanki, aby przyzna jej miejsce na cyfrowym multipleksie. Tym samym decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o niedopuszczeniu TV Trwam do nowej technologii jest cakowicie niezrozumiaa. Dostp do nowych technologii w zakresie mediw powinni mie wszyscy obywatele naszego pastwa. Nie moemy si zgodzi na dyskryminacj niektrych grup, tym bardziej tych, ktre stanowi wedug wszelkich statystyk wikszo spoeczestwa. Tak grup s katolicy. W yciu publicznym mona zauway dziaania polityczne zmierzajce do dyskredytowania Kocioa katolickiego i katolikw. Zabranie katolickiej telewizji moliwoci korzystania z cyfryzacji dyskryminuje tak telewizj, ale co gorsza, dyskryminuje widzw katolickich, ktrzy chc katolickich wolnych mediw. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie przyznajc TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie, popenia bd. Nie jest jednak jeszcze za pno na zmian zej decyzji, KRRiT powinna natychmiast zauway ponad 2 miliony wysanych do niej podpisw, przeanalizowa jeszcze raz ca sytuacj i niezwocznie przyzna TV Trwam miejsce na cyfrowym multipleksie. KRRiT wedug Konstytucji RP ma sta na stray wolnoci sowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W sprawie TV Trwam KRRiT nie przestrzega zatem zada, jakie nadaje jej konstytucja. Przesanki, jakimi kierowaa si krajowa rada w sprawie TV Trwam, nie s jasne. Naley pamita, i czonkowie KRRiT s wybierani przez prezydenta, Sejm i Senat. Wszyscy czonkowie rady zostali wybrani w latach rzdw obecnej koalicji rzdowej oraz prezydenta Bronisawa Komorowskiego. Zasad jest, e mocodawcy mog w kadej chwili odwoa swych penomocnikw, ktrzy le wypeniaj powierzone im zadania. Brak reakcji rzdu oraz prezydenta na dziaania KRRiT wiadcz o ich poparciu dla dyskryminujcych dziaa krajowej rady. Wyraam zdecydowany sprzeciw wobec nieprzyznania TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Wszyscy polscy obywatele maj prawo do rwnego traktowania. Rwne traktowanie oznacza rwnie rwny dostp do nowych technologii, w tym do naziemnej telewizji cyfrowej. Mwimy stanowczo nie dyskryminacji katolikw w naszym kraju. Na koniec warto przytoczy sowa powtarzane przez 100 000 tys. manifestantw w sobotnie popoudnie: Nie oddamy wam Telewizji Trwam!.

TOCZONO Z POLECENIA MARSZAKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


KANCELARIA SEJMU: redakcja i skad Sekretariat Posiedze Sejmu, druk Wydawnictwo Sejmowe. Nakad 41 egz. PL ISSN 0867-2768. Cena 6,30 z + 5% VAT