PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA TOK I STRUKTURA NASTAVNOG SATA Predmet: Matematika Realizator nastavnog sata: Dan

i datum: Nastavna oblast: BROJEVI DO 100 Nastavna jedinica: Sabiranje desetica Tip nastavnog sata: a) obrada b) utvrđivanje c) ponavljanje d) vježbanje e) sistematizacija f) kombinovani g) provjera znanja Oblici rada: a) frontalni b) individualni c) grupni d) rad u parovima e) individualizirani Nastavne metode: a) razgovor b) usmeno izlaganje c) demonstracija d) rada s tekstom e) pismenih i grafičkih radova f) igra h) rad s udžbenikom i) aktivno učenje j) metoda crtanja Nastavna sredstva: a) očigledna sredstva b) slike c) grafoskop d) plakat e) modeli f) nastavni listić g) štapići h) geometrijska tijela i) geometrijske figure j) geometrijski pribor k) flanelograf l) osnovna sredstva Literatura: . Ciljevi nastavnog sata: STRUKTURA NASTAVNOG SATA : Svrha je učenja ovoga gradiva dvojaka - naučiti sabirati desetice do 100 i uspostaviti predznanje potrebno za učenje složenijih primjera sabiranja dvocifrenih brojeva. To se gradivo usvaja do stupnja automatizacije taka da se te radnje izvode brzo, tačno, s malim učestvovanjem svijesti i s malim naporom. PRIPREMA (Uvodni dio sata): Sabiranje desetica svodi se na sabiranje jedinica u prvoj desetici, ponavljamo zadatke, npr. 1 + 1 = 2; 2 + 1 = 3; 5 + 4 = 9; 9 + 1 = 10; Razred: I Školska godina:

3+1=4 5+1= 6 7+2= 9 3D+1D=4D 5D+1D= 6D 7D+2D= 9D 30 + 10 = 40 50 + 10 = 60 70 + 20 = 90 Zamjeni mjesta sabircima pa izračunaj : 10 + 70 = 70 + 10 = 80 20 + 50 = 20 + 50 = 70 30 + 70 = 70 + 30 = 100 Izračunaj zbir brojeva 30 i 20. 50 + 40 = 90. VJEŽBANJE I PONAVLJANJE Vježbanje i ponavljanje provodi se rješavanjem zadataka u udžbeniku. napamet. usmeno ih saopštavamo. Koristeći oba zapisa. 5 D + 4 D = 9 D.i sl. 2 D + 1 D = 3 D. R: 30 + 20 = 50 . OBRADA NOVOGA GRADIVA (Glavni dio sata): Novo gradivo objašnjavamo ovako: 1 D + 1 D = 2 D. rješavaju i u svesku pišu samo rezultat. Riješit će se također 1. kao sabiranje odnosno oduzimanje brojeva prve desetice. čemu služi rad koji neposredno slijedi. a također zadatak riječima. 20 + 10 = 30. Nakon što se s učenicima riješi nekoliko takvih primjera. učenici ih usmeno. 90 + 10 = 100. 9 D + 1 D = 10 D. Objašnjavamo očiglednim sredstvima kao što su kartončići 10 10 10 ili snopovima po deset štapića. sabiranje desetica objasnit će se i ovim zapisom: 10 + 10 = 20. nastojimo da sabiranje desetica učenici usvoje do razine automatizacije. zadatak u udžbeniku (sabiranje jedinica). Najaviti cilj sata.

Ana je sakupila 30 salveta. zadatka u udžbeniku. PROVJERAVANJE UČINKA NASTAVNOG SATA (Završni dio sata): Tome mogu poslužiti rezultati rješavanja 4. Koliko salveta imaju zajedno? Ema – 30 salveta Emina sestra – 20 salveta više – 30 + 20 = 50 ? imaju zajedno R: 30 + 50 = 80 (Uraditi i oblik zamjene mjesta sabiraka 50 + 30 = 80) O: Zajedno imaju 80 salveta.O: Zbir brojeva 20 i 30 je 50. Njena sestra je sakupila 20 salveta više. Emin brat ima 40 KM. Broj tačnih rješenja pokazat će nivo usvojenosti toga gradiva 40 + 50 = 90 20 + 80 = 100 40 + 20 = 60 30 + 40 = 70 20 + 70 = 90 . Koliko KM imaju Ema i njen brat? R: 10 + 40 = 50 O: Ema i njen brat imaju 50 KM. Ema ima 10 KM. i 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful