Grade 8 Unang Markahan Aralin 1 Mga Piling Bugtong Hindi hari, hindi reyna Pero mayroong korona.

--pinya Hindi tao, hindi hayop, Nagsusulat ng C, D, O. --buwan Kapag nakasara, parang patpat; Kapag nakabukas, parang pamaypay. --payong Kung gabi’y pagi. Kung araw ay igat. --banig Puting kahoy na baitang, Hindi maakyat ng langgam. --ulan May ulo, walang buhok; May tiyan, walang pusod. --palaka Kapag maliit pa, submarino; Kapag malaki na, eroplano. --lamok Maluwag na kapatagan, Tinatamnan ng purong bulawan. --mga bituin sa kalawakan Lumilipad ang baliw, Nakatingala ang sinto-sinto. --saranggola Kapag hiniwa mo, Naghihilom nang walang pilat. --tubig

Malaking bahay. --lambat . Libot ng durungawan.