Actualizat 08.03.

2009 cu respectarea tematicii primavara 2009 si extrasesiune 2009 Va doresc succes in pregatirea examenului si evident succes la examen ! Bibliografie: 1. Codul de masurare a energiei electrice aprobat prin ordinul ANRE 17/2002 2. Codul tehnic al retelei electrice de distributie aprobat prin decizia ANRE 101/2000 3. Regulament pentru stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin ordinul ANRE 45/2006 4. Codul tehnic al retelelor electrice de transport aprobat prin ordinele ANRE 20/2004 si 35/2004 5. Regulamentul privind racorarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin HGR 867/2003 a fost inlocuit in tematica cu HGR 90/2008 6. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic aprobat prin ordinul ANRE 24/2007 7. Legea energiei electrice 13/2007 8. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) aprobat prin ordinul ANRE 25/2007 9. Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice aprobat prin ordinul ANRE 49/2007 10. Procedura de solutionare a neintelegerilor privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament aprobata prin ordinul ANRE 18/2004 a fost inlocuita in tematica cu Ord ANRE 38/2007 de aprobare a Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare si a contractelor de racordare la retea 11. Regulamentul de furnizare a energiei electrice aprobat prin HGR 1007/2004 12. Nou! Standard de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei alectrice aprobat prin Ordinul ANRE 17/2007 13. Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei alectrice aprobat prin Ordinul ANRE 28/2007

4 7

Nr crt

Grad

Norma

Enunt

Varianta a

Varianta b

Varianta c

4 7

1 III-IV

2 III-IV

3 III-IV

4 III-IV

5 III-IV

6 III-IV

7 III-IV

Încadrarea energia electricã punctelor de consumatã în energia electricã măsurare aferente puterea maximã ultimele 12 luni, anualã contractatã, Cod masurare ee 17/2002 locurilor de consum pentru locurile de contractatã, pentru orice pentru locurile de în una dintre loc de consum consum existente art consum noi art 17b categoriile A, B, C, 17a se face considerând: Trecerea în altă categorie de punct de măsurare pentru locurile de consum se face prin grija Operatorului de + 5% respectiv – +10% respectiv – 30% art + 10% respectiv – Cod masurare ee 17/2002 măsurare, atunci 20% 18 10% când consumul de energie electrică pentru ultimele 12 luni se abate de la valorile de definiţie cu: Puncte de măsurare de categoria C sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate Cod masurare peste 200 MWh sub 200 MWh art 16c peste 300 MWh ee 17/2002 pe circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică având un consum anual: Operatorul de măsurare a energiei poate fi oricare Cod masurare electrice vehiculate este unic art 64 poate fi oricare furnizor ee 17/2002 prin puncte de producător măsurare de categoria A: Contorul de energie electrică montat Cod masurare într-un punct de un sigiliu două sigilii trei sigiliiv art 111 ee 17/2002 măsurare de categoria B trebuie prevăzut cu: În punctele de contoare exclusiv contoare exclusiv contoare de Cod masurare măsurare de electronice sau ee 17/2002 categoria B se electronice art 89 inducţie contoare de inducţie utilizează: Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate peste 100 GWh art Cod masurare sub 50 GWh sub 100 GWh ee 17/2002 pe circuitele care 16a alimentează locuri de consum de energie electrică având un consum anual:

4 7

8 III-IV

9 III-IV

10 III-IV

11 III-IV

12 III-IV

13 III-IV

14 III-IV

Pentru sistemele de măsurare de categoria A, secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură legătura dintre Cod masurare ee 17/2002 transformatoarele de 0,25V tensiune pentru măsurare şi contoare trebuie astfel alese încât căderile de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mari de: În cazul sistemului de citire automată la nivelul punctului 400 zile Cod masurare ee 17/2002 central, indecşii se art 79, 139 si 181 stochează în baza de date pe o perioadă de minim: Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru mai mică de 100 Cod masurare ee 17/2002 măsurarea energiei MVA electrice vehiculate pe circuite cu putere nominală: Puncte de măsurare de categoria B sunt cele utilizate pentru mai mică de 100 Cod masurare ee 17/2002 măsurarea energiei MVA art 16 b electrice vehiculate pe circuite cu putere nominală: Contorul de energie electrică montat Cod masurare într-un punct de un sigiliu ee 17/2002 măsurare de categoria C trebuie prevăzut cu: Se pot utiliza contoare cu preplată Cod masurare ee 17/2002 pentru punctele de A măsurare de categoria: Pentru sistemele de măsurare de categoria A, este obligatorie inspectarea Cod masurare o dată la doi ani ee 17/2002 contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

0,05V art 45

0,5V

200 zile

300 zile

egală cu 100 MVA mai mare de 100 MVA art art 16 a coroborat 16 a cu 16b

mai mare de 100 MVA

egală cu 100 MVA

două sigilii art 158

trei sigilii

B

C art 190

o dată pe an art 63

o dată la trei ani

4 7

la faze. medie şi înaltă joasă tensiune art tensiune 95 o dată la trei ani o dată la trei ani art169 curenţii de pe două sau trei faze şi tensiunile dintre faze.Pentru sistemele de măsurare de categoria B.5 pentru energia Cod masurare categoria A se activă şi 2 pentru 19 III-IV ee 17/2002 utilizează contoare energia reactivă electronice cu clasa de exactitate: Pentru sistemele de măsurare de categoriile B şi C. la medie tensiune art 95 În cazul sistemelor de măsurare de Cod masurare categoria C. este permisă numai în format Cod masurare 20 III-IV ee 17/2002 transmiterea numeric informaţiei de la contoare la concentratoare astfel: În operarea sistemelor de măsurare. pentru este obligatorie 18 III-IV ee 17/2002 consumatorii casnici înregistrarea energiei reactive: Pentru sistemele de măsurare de 0. este obligatorie inspectarea o dată la doi ani art Cod masurare 15 III-IV ee 17/2002 contoarelor şi a o dată pe an 121 concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin: Pentru sistemele de măsurare de categoria C. Cod masurare Operatorii de 21 III-IV ee 17/2002 măsurare a energiei electrice îndeplinesc următoarele funcţii de bază: nu este obligatorie art 148 se face cu acordul consumatorului 0.2S pentru energia activă 2 pentru energia şi 1 pentru energia activă şi 3 pentru reactivă art 34 energia reactivă numai prin prin intermediul intermediul impulsurilor generate de impulsurilor contoare sau în format generate de numeric art 106 si art 156 contoare măsurarea energiei electrice şi a mărimilor specifice furnizarea energiei pentru determinarea electrice serviciilor de sistem tehnologice art 26a achiziţionarea valorilor mărimilor măsurate art 26b 4 7 . la înaltă şi joasă. este obligatorie inspectarea Cod masurare o dată la doi ani o dată pe an 16 III-IV ee 17/2002 contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin: Pentru sistemele de măsurare de Cod masurare 17 III-IV ee 17/2002 categoria B măsurarea se face folosind: tensiunile şi curenţii tensiunile şi curenţii de pe de pe toate cele trei toate cele trei faze.

2. stabilă şi tehnic si comercial economică a reţelelor în vederea bunei electrice de distribuţie. 1.2. legislaţiei secundare.2.2c 4 7 . Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie.2 24 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Scopul “Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie” este: De a promova si impune regulile şi cerinţele de De a promova si ordin tehnic minimale impune regulile şi pentru o funcţionare cerinţele de ordin sigură. în funcţionări a pieţei beneficiul tuturor de energie electrică utilizatorilor acestora art 1.1 De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură. 1.2.2 d Stabilirea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.2.Contoarele cu preplată trebuie Cod masurare inspectate de către o dată la doi ani art o dată pe an 22 III-IV ee 17/2002 Operatorul de 196 măsurare şi citite local cel puţin: Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul Cod th RED RED). 26 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Stabilirea unui set Printre obiectivele de reguli şi norme Codului tehnic al în vederea reţelelor electrice de asigurării accesului distribuţie (Codul utilizatorilor la RED) se regăsesc: reţelele electrice de transport.2 a Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie. este aprobat: o dată la trei ani Prin Decizie a preşedintelui ANRE.2. 1.1. reglementare Prin Hotărâre a Prin Ordin al ministrului decizie ce este parte Guvernului 23 II-IV Economiei şi Comerţului. Art 1. 1.b Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport. stabilă şi economică a reţelelor electrice de transport în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora 25 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Stabilirea unui set Printre obiectivele de reguli şi norme Codului tehnic al în vederea reţelelor electrice de asigurării accesului distribuţie (Codul utilizatorilor la RED) se regăsesc: reţelele electrice de distribuţie. 101/2000 constitutivă a României.

distribuţie doar pentru prevederilor Codului permiţând accesul utilizatorii reţelelor tehnic al reţelelor nediscriminatoriu la electrice de distribuţie cu electrice de reţelele electrice de care au încheiat un distribuţie (Codul distribuţie oricărui contract de furnizare a RED).27 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor Printre obiectivele Stabilirea cerinţelor Stabilirea unui set de reguli informaţionale Codului tehnic al pentru dezvoltarea şi norme în vederea dintre operatorii de reţelelor electrice de reţelelor electrice asigurării accesului distribuţie şi distribuţie (Codul de distribuţie. 31 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 ale cărui activităţi specifice se Serviciul de desfăşoară în distribuţie a energiei conformitate cu electrice este un prevederile Legii serviciu public: serviciilor publice de gospodărire comunală a cărui realizare a fost concesionată de către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza cărora sunt amplasate reţelele electrice de distribuţie. în baza legii energiei electrice 3. sunt: solicitant care energiei electrice îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Cod1. activitatea român. 28 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 29 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Operatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabili 30 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Codul tehnic al reţelelor electrice de SC ELECTRICA SA. conform distribuţie.2. transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie 1. 4 7 . operatorilor de distribuţie: Operatorii de distribuţie prestează serviciul public pentru toţi Atribuţiile principale utilizatorii reţelelor Operatorii de distribuţie ale operatorilor de electrice de prestează serviciul de distribuţie.1 tuturor operatorilor de distribuţie.1.4. indiferent de acţionarul majoritar. 1. ANRE – Autoritatea CN distribuţie (Codul în calitate de Naţională de Reglementare TRANSELECTRICA RED) este elaborator în domeniul Energiei SA administrat de: ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu condiţiile licenţei de distribuţie acordate de ANRE.2 f Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie la care acţionar la care acţionar majoritar reglementează principal este statul nu este statul român.2 utilizatorilor la reţelele operatorul de RED) se regăsesc: e electrice de transport.1.2.

precizate modernizarea şi energiei electrice prin Dispecerizarea în Codul reţelelor dezvoltarea reţelele electrice de 110 kV energiei electrice la electrice de instalaţiilor proprii aflate în patrimoniu nivel naţional. desfăşurate de exploatarea. să facă o pierderilor tehnice ofertă şi în cazul acceptării din reţele. staţii de electrice la nivel naţional transformare.1c RED). Asigurarea tranzitării distribuţie. posturi de transformare. instalaţii de protecţie şi automatizare etc) 3. distribuţie precizate funcţionarea.2. a Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice.1.a activităţi: 34 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Administrarea documentaţiei tehnice şi normelor Responsabilităţile care reglementează operatorului de proiectarea.1.2 Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile Asigurarea calendaristice de la integrală.32 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi: Gestionarea.2. titular de licenţă sau cantitatea consumator eligibil corespunzătoare racordat la RED.2. din surse primirea unei solicitări de proprii de contractare a serviciului de producere a distribuţie din partea unui energiei electrice. acesteia. exploatarea.2.3. se numără şi de următoarele distribuţie. distribuţie (Codul din reţelele electrice propriu 3. operatorul de mentenanţa. puncte de alimentare. mentenanţa. să încheie contractul 4 7 . în Codul reţelelor întreţinerea şi electrice de dezvoltarea distribuţie (Codul instalaţiilor RED) includ: componente ale reţelelor electrice de distribuţie art 3. modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii Dispecerizarea energiei electrice. stabilite în funcţie de structura cheltuielilor 33 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Printre activităţile Gestionarea.

să încheie acesteia.35 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Administrarea documentaţiei tehnice şi a Printre normelor care responsabilităţile şi reglementează obligaţiile proiectarea. să ofertă şi în cazul acceptării racordat la RED. să facă o RED) sunt incluse: consumator eligibil racordat la RED.2 Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile Asigurarea calendaristice de la integrală. din surse primirea unei solicitări de proprii de contractare a serviciului de producere a distribuţie din partea unui energiei electrice.6 contractul 37 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Asigurarea continuităţii în Racordarea alimentarea cu energie utilizatorilor la electrică şi a calităţii reţelele electrice de energiei electrice distribuţie. să încheie contractul 3. b Debranşarea consumatorilor răuplatnici de la reţelele electrice de distribuţie 38 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Racordarea utilizatorilor la Furnizarea energiei reţelele electrice de electrice distribuţie. 4. să facă o pierderilor tehnice ofertă şi în cazul acceptării din reţele.1. titular de licenţă sau cantitatea consumator eligibil corespunzătoare racordat la RED. acesteia. distribuţie precizate întreţinerea şi în Codul reţelelor dezvoltarea electrice de instalaţiilor distribuţie (Codul componente ale RED) sunt incluse: reţelelor electrice de distribuţie 3.2.2.1. operatorului de funcţionarea. să încheie facă o ofertă şi în cazul acceptării contractul cazul acceptării acesteia. să facă o ofertă şi în acesteia. a distribuite.1.2. 4.6 36 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Obligaţia ca în Obligaţia ca în termen de maximum termen de maximum 45 zile 7 zile calendaristice Obligaţia ca în termen de calendaristice de la de la primirea unei maximum 30 zile primirea unei solicitări de calendaristice de la Printre obligaţiile solicitări de contractare a primirea unei solicitări de operatorului de contractare a serviciului de contractare a serviciului de distribuţie precizate serviciului de distribuţie din distribuţie din partea unui în Codul reţelelor distribuţie din partea unui titular titular de licenţă sau electrice de partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil distribuţie (Codul de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED.2.2.2. să încheie contractul 3. 4. a Debranşarea consumatorilor răuplatnici de la reţelele electrice de distribuţie 4 7 .

1.2.2.4-110 kV şi la frecvenţa din SEN. ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă. 4. ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă. 4.2.b Evenimentele Asigurarea continuităţii în accidentale produse alimentarea cu energie de terţi asupra electrică şi a calităţii reţelelor electrice energiei electrice din patrimoniul distribuite.1. 4.b public Întreruperile programate.1.b Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie 4 7 .2.39 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 40 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 41 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 42 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care: Debranşarea consumatorilor răuSoluţionarea sesizărilor platnici de la relele utilizatorilor. 4.2. 4. c 44 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 0. 4.2. 4.1. c Debranşarea consumatorilor răuSoluţionarea sesizărilor platnici de la relele utilizatorilor. de 50 Hz. e electrice de distribuţie Furnizarea energiei electrice Evenimentele accidentale produse Debranşarea de terţi asupra consumatorilor răureţelelor electrice platnici de la relele din patrimoniul electrice de distribuţie public Asigurarea continuităţii în Debranşarea alimentarea cu consumatorilor răuenergie electrică şi platnici de la relele a calităţii energiei electrice de distribuţie electrice distribuite. 4.1.1.1. 4. c Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public 43 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Întreruperile programate. ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă.2.2 a Prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în alimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţie din zonă.1. e electrice de distribuţie Întreruperile programate.2.2.

calitatea energiei furnizării energiei electrice şi sesizările electrice. care sunt în număr de: 50 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 90 zile Termenul pentru 30 zile calendaristice de la calendaristice de la emiterea avizului înregistrarea cererii de înregistrarea cererii tehnic de racordare racordare la medie de racordare la 110 (ATR) este de: tensiune 4. a 47 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică: la apariţia unor condiţii în cazul întreruperilor în meteorologice alimentarea cu energie deosebite (inundaţii.4.45 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care: Se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute în contract 4.4. alimentarea cu 4.2.2. electrică.1. racordarea 5: racordarea producătorilor. distribuţie a energiei contractarea electrice defineşte furnizării energiei indicatorii de electrice şi performanţă reclamaţiile generali ai utilizatorilor serviciului.4.3.2.1. contractarea contractarea serviciului de distribuţie.2.2.1 întreruperile în a.2. viscole etc) 4.3. operatorul de distribuţie alunecări de teren.4. accidentale serviciul de determinate de angajaţii a determinate de terţi.4.4.d. a 48 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Standardul de Evenimente performanţă pentru Evenimente accidentale Forţă majoră 4. aplică în condiţii de: Forţă majoră 4.3.4.1.b.5 energie electrică.2 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune 4 7 . calitatea energiei electrice. planificate de înzăpeziri. Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie 46 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Standardul de performanţă pentru Întrerupere serviciul de accidentală a distribuţie nu se energiei electrice. sesizările consumatorilor 49 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Standardul de performanţă pentru 3: racordarea serviciul de consumatorilor.4. de 50 Hz.2.c.3.2 kV 4. serviciului de întreruperile în distribuţie.4. alimentarea cu energie contractarea electrică. utilizatorilor 4. c Au instalaţii electrice care Au contracte de furnizarea funcţionează la a energiei electrice tensiunea nominală încheiate cu operatorul de alternativă în gama distribuţie 220-400 kV şi la frecvenţa din SEN.4. utilizatorilor.4. distribuţie nu se operatorului de distribuţie 4.3.e.2.3 c Forţă majoră 4.4.2. c aplică în condiţii de: 7: racordarea consumatorilor.

2 10 ore 55 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 +/.4.5. 58 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 În termen de 10 zile În termen de 3 zile lucrătoare lucrătoare La toate sesizările transmise în scris.1 În termen de 30 zile calendaristice În termen de 5 zile lucrătoare.4.4.4.4.3.2.51 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 10 zile Termenul pentru 20 zile calendaristice de la calendaristice de la emiterea avizului înregistrarea cererii de înregistrarea cererii tehnic de racordare racordare la medie de racordare la (ATR) este de: tensiune joasă tensiune Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru 10 zile lucrătoare serviciul de de la depunerea distribuţia energiei completă a electrice între un documentaţiei operator de distribuţie si un utilizator este de: 24 ore din Operatorul de momentul anunţării distribuţie asigură întreruperii sosirea echipei de alimentarii cu intervenţie în mediul energie electrică rural în maximum: 4.1.2 +/ – 12% din tensiunea contractată 56 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 4.5.5 Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este: În punctele de delimitare distribuitor/ consumator.2. în 95% din săptămână.4.1. 4. 4.4.2 30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 53 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 54 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 48 ore 24 ore 4.2 52 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 4.5 10 zile lucratoare 57 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 La toate sesizările transmise în scris.4.5% din tensiunea contractată +/ – 10% din tensiunea contractată 4.3.1 4 7 . sunt: Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de: Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: 30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă şi medie tensiune 4.4.4. limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea.

în proiectare.1.59 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 60 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 61 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 62 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 63 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe 3 ani 6. a reţelelor electrice de criteriul economic si criteriul stabilităţii distribuţie. conform perspectivă de 3 Ofertele de producţie de Natura surselor de prevederilor Codului ani.1. 6.1. electrice având tensiune fişă de soluţie indiferent de nominală de 110 kV sau pentru: puterea solicitată mai mare 14a ANRE. pusă la energie electrică ale producere a tehnic al reţelelor dispoziţie de producătorilor existenţi. în calitate de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează 64 II-IV Cod th RED decizie 101/2000 65 II-IV Ord 45/2006 4 7 .1. dezvoltării şi cu consultarea Operatorii de distribuţie. are la bază ca eligibili.4.6.6.4.1 c electrice de distribuţie (Codul RED). a date de intrare: În 100% din săptămână frecvenţa 50 Hz – 6% … 50 50 Hz – 10% … 50 50 Hz – 8% … 50 Hz + 5% trebuie să se Hz + 4% 4.1 Hz + 4% încadreze în banda: Planificare Ministerul de resort.1 distribuţie se face de distribuţie către: utilizatorii noi de tip utilizatorii noi care se Soluţia de racordare “consumator racordează la reţelele se stabileşte printr-o casnic” individuali.5. conform criteriul pierderilor criteriul stabilităţii termice termice si dinamice prevederilor Codului minime de energie în regim de durata 6.1 a. se face ţinând seama de: Elaborarea planului de dezvoltare a Prognoza de reţelelor electrice de consum pe o distribuţie.4. electrice de furnizori şi 6. modernizării ANRE şi a titulari de licenţe acordate reţelelor electrice de operatorilor de de ANRE 6.b distribuţie (Codul consumatori RED). în regim de tehnic al reţelelor b scurtcircuit 6.4. energiei electrice.4 5 ani 7 ani baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă. pe o durată medie de: Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe 5 ani 10 ani 6.3 15 ani baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată maximă de: Verificarea dimensionării.

prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizatori existenţi utilizare şi/sau al care solicită un spor proceselor de putere ce poate fi utilizatorii noi care sunt tehnologice. indiferent de puterea solicitată 14a 67 II-IV Ord 45/2006 utilizatorii care. impun Soluţia de racordare acordat prin distribuitori sau au grupuri necesitatea unei se stabileşte printr-o instalaţiile de generatoare indiferent de analize pentru fişă de soluţie racordare existente.reţelele electrice un studiu de soluţie având tensiune pentru: nominală de 110 kV sau mai mare 17a utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri utilizatorii cu o generatoare indiferent de putere de 25 kVA tensiunea reţelei la care se racordează 17b 4 7 .66 II-IV Ord 45/2006 utilizatorii noi care sunt distribuitori Soluţia de racordare sau au grupuri se stabileşte printr-o generatoare fişă de soluţie indiferent de pentru: tensiunea reţelei la care se racordează utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune. indiferent de puterea solicitată. dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali. indiferent tensiunea reţelei la care de puterea se racordează solicitată. tensiunea reţelei la care stabilirea pentru: indiferent de se racordează impactului tensiunea reţelei la racordării asupra care sunt racordaţi reţelei şi a celorlalţi 14d utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la utilizatorii noi care sunt reţele electrice de distribuitori sau au grupuri medie sau joasă generatoare indiferent de tensiune. dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c 68 II-IV Ord 45/2006 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o utilizatorii fişă de soluţie perturbatori pentru: 69 II-IV Ord 45/2006 utilizatorii noi care Soluţia de racordare se racordează la se stabileşte printr.

indiferent de pentru: fac parte din punct tensiunea reţelei la care de vedere al sunt racordaţi activităţii lor. 4 7 . stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate 17e utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a 73 II-IV Ord 45/2006 utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea utilizatorii de tip instalaţiilor de “consumatori” care se racordare existente Soluţia de racordare racordează la reţele sau creşterea se stabileşte printrelectrice de medie sau gradului de un studiu de soluţie joasă tensiune. se stabileşte printrnecesitatea unei analize indiferent de un studiu de soluţie pentru stabilirea categoria din care pentru: impactului racordării fac parte din punct asupra reţelei şi a de vedere al celorlalţi utilizatori şi activităţii lor. indiferent siguranţă în punctul pentru: de puterea solicitată. impun mică de 30 kVA. utilizatorii perturbatori 17e 71 II-IV Ord 45/2006 Fişa de soluţie este utilizatori elaborată de: operatorul de distribuţie 13(2) orice consultant de specialitate 72 II-IV Ord 45/2006 utilizatorii care. ce poate fi acordat prin se stabileşte printrindiferent de instalaţiile de racordare un studiu de soluţie categoria din care existente. dacă soluţia de racordare este lucrările necesare unică şi evidentă nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie 17d utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA.70 II-IV Ord 45/2006 utilizatorii de tip consumatori care utilizatori existenţi care solicită o putere mai solicită un spor de putere Soluţia de racordare mică de 30 kVA. dacă de delimitare. indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor. prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor utilizatorii de tip instalaţiilor de utilizare consumatori care şi/sau al proceselor solicită o putere mai Soluţia de racordare tehnologice.

74 II-IV Ord 45/2006 utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi Soluţia de racordare utilizatorii de tip acordat prin se stabileşte printr“consumator casnic” instalaţiile de un studiu de soluţie individuali. cum ar fi: 79 III-IV Cod th RET CN de Transport al măsurarea energiei măsurarea energiei ord20+35/2004 Energiei Electrice electrice pe piaţa electrice pe piaţa angro de Transelectrica SA en-detail de energie energie electrică. pentru: puterea solicitată indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează racordarea atât de operatorul de grupurilor distribuţie cât şi de dispecerizabile la operatorul de reţelele electrice de transport şi de distribuţie 23(2)a sistem în toate cazurile care prevăd: Elaborat de CN TEE Transelectrica SA şi aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE utilizatorii care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a 75 II-IV Ord 45/2006 racordarea utilizatorilor în racordarea utilizatorilor staţii de racordaţi la medie tensiune transformare care deţin în patrimoniu 400(220)/110 kV receptoare cu puteri totale prin linii electrice de 30 kVA de distribuţie cu tensiunea de 110kV 23(2)b Codul tehnic al Cod th RET reţelei electrice de 76 III-IV ord20+35/2004 transport (Codul RET) este: Elaborat de ANRE şi aprobat prin Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor Elaborat de ANRE şi aprobat prin Hotărâre a Guvernului Printre obiectivele Codului tehnic al Cod th RET 77 III-IV ord20+35/2004 reţelei electrice de transport (Codul RET) sunt incluse: Stabilirea unui set stabilirea cerinţelor de reguli şi norme tehnice pentru pentru conducerea stabilirea cerinţelor tehnice grupurile prin dispecer a pentru grupurile dispecerizabile Sistemului nedispecerizabile racordate la reţeaua Electroenergetic electrică de Naţional art 6b distribuţie art 6g CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA serviciul de este societatea transport al energiei comercială de electrice şi serviciul administrarea pieţei de Cod th RET interes naţional care de sistem. în calitate de operator de transport şi de sistem (TSO) art 9a 4 7 . în este societatea electrică calitate de operator de comercială de măsurare art 9d interes naţional care desfăşoară următoarele activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail serviciul de transport al energiei electrice şi serviciul de sistem. în calitate 78 III-IV ord20+35/2004 desfăşoară activităţi energie electrică art 9b de operator de specifice precizate în transport şi de Codul tehnic al sistem (TSO) art 9a reţelei electrice de transport (Codul RET). indiferent de racordare existente.

prin III-IV ord20+35/2004 transport şi de sistem (CN SEN26(2)a OPCOM TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura: Serviciile de sistem asigurate de tehnologice.RET): 80 81 82 83 84 85 86 Persoana juridică care are calitatea de CN de Transport al administrator al Autoritatea Naţională de Energiei Electrice Cod th RET Reglementare în domeniul III-IV ord20+35/2004 Codului tehnic al Transelectrica SA reţelei electrice de Energiei art 13 transport (Codul RET). Naţionale care pot fi sistemele de reglaj primar Cod th RET III-IV ord20+35/2004 TRANSELECTRICA deconectaţi la al frecvenţei 30a. operatorul de furnizate de Cod th RET auxiliare III-IV ord20+35/2004 transport şi de utilizatorii RET art sistem (CN 29 TRANSELECTRICA SA) sunt: Serviciile de sistem tehnologice furnizate consumatorii Companiei nedispecerizabili.c compensarea consumului propriu tehnologic (CPT) din reţeaua electrică de transport art 29d SC Electrica SA. asigurate de retehnologizarea staţiilor reglarea tensiunilor electrice aflate în Cod th RET operatorul de în reţeaua electrică III-IV ord20+35/2004 transport şi de patrimoniul CN de transport art 29c sistem (CN TRANSELECTRICA SA TRANSELECTRICA SA) includ: Responsabilitatea asigurării serviciul orice producător de CN Transelectrica SA art Cod th RET de sistem aparţine energie electrică III-IV ord20+35/2004 următoarei persoane 31 racordat la SEN juridice titulare de licenţă: III-IV Cod th RET Rezerva de reglaj 10 s 50 s ord20+35/2004 primar trebuie sa se poată mobiliza automat si integral Ministerul Economiei şi Finanţelor restaurarea funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional după un colaps total sau al unei zone art 26(2)d funcţionale. care exprimă activitatea operaţională a CN TRANSELECTRICA SA art 28(1) rezervele de putere 30a.c SA de către dispoziţia CN utilizatorii reţelelor TRANSELECTRICA electrice de SA transport includ: Serviciile de sistem tehnologice. inclusiv actuale sau foste filiale 30 s definitii 4 7 . este: Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea operatorului de funcţionarea în administrarea pieţei de Cod th RET siguranţă a energie electrică.

6(2) 92 III-IV HGR 90/2008 Obţinerea avizului este obligatorie nu este obligatorie tehnic de racordare nu este obligatorie pentru pentru orice loc nou pentru o putere de către un o durata mai mică de 6 luni de consum art 4(1)a ceruta sub 100 kW utilizator: Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nu este obligatorie nu este obligatorie pentru nou de consum art pentru o putere o durata mai mică de 6 luni 4(1)a ceruta sub 100 kW 93 III-IV HGR 90/2008 94 III-IV HGR 90/2008 Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia prin intermediul prin intermediul unui doresc să se operatorului pieţei titular de licenţa de racordeze. montate delimitare pentru contoare.în: Rezerva de reglaj secundar este abaterea frecventei abaterea soldului SEN de abaterea tensiunii Cod th RET de la valoarea III-IV ord20+35/2004 rezerva care poate fi de la valoarea de la valoarea de consemn integral mobilizata consemn definitii definitii nominala la: Sunt parametrii nivelul consumului tehnici de calitate ai frecventa în SEN si calitatea curbelor de propriu tehnologic Cod th RET tensiunea în RET III-IV ord20+35/2004 serviciilor de tensiune si de curent art 3. in care face parte solicitantul a echipamentelor III-IV HGR 90/2008 tehnic de racordare cazul persoanelor art 12(1) utilizatorului are o structura ce juridice depinde de: Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum. la limita zonei blocurile de locuinţe in apartamentele de proprietate asupra nou-construite vor fi blocului.art 12(1)e cererii. la parter sau pe palier. in exteriorul la: construcţiei 87 88 89 90 91 III-IV HGR 90/2008 bornele de ieşire din contoare. III-IV HGR 90/2008 documentele Avizat de ANRE. în de energie electrica furnizare în zona art 10 d vederea obţinerii avizului tehnic de racordare: direct sau prin intermediul unui consultant de specialitate atestat art 10 a+c 4 7 . trebuie sa fie: bornele de ieşire din Punctele de bornele de ieşire din contoare.1 si 3.3 (pierderi de energie transport si de art 3.2 electrica) sistem: Documentaţia anexata cererii de de valoarea categoria de utilizator din de puterea instalata emitere a avizului capitalului social. montate centralizat . Avizat de către Avizat de către care face parte din organismele operatorul de reţea. competente. potrivit anterior depunerii necesare solicitării legii. Anexa 2. unui aviz tehnic de racordare. terenului. montate centralizat.

95 III-IV HGR 90/2008 96 III-IV HGR 90/2008 97 III-IV HGR 90/2008 98 III-IV HGR 90/2008 99 III-IV ord 24/2007 100 III-IV ord 24/2007 101 III-IV ord 24/2007 102 II-IV ord 24/2007 Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a capacitatea reţelei prin racordare s-ar emite aviz tehnic de electrice nu permite încălca normele în vigoare racordare si racordarea art 22 a motivele justificate ale refuzului in situaţia în care: Pentru utilizatorii permanenţi perioada maximum 20 de ani minimum 20 de ani de la de valabilitate a de la data emiterii data emiterii avizului tehnic de racordare este de: Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de de către organele de către operatorul de racordare emise ierarhice ale distribuţie care a emis pentru puteri mai emitentului avizul art 49 mari de 100 kW se rezolvă astfel: Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de de către operatorul racordare si punctul de reţea. cu forte de către utilizator de delimitare la proprii art 38(1) racordarea unui utilizator se execută astfel: Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează şi Ordin al ministrului de Hotărâre de guvern execută instalaţii resort electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin: Executarea de lucrări de proiectare Constituie Este permisă pentru sau de executare a contravenţie şi se instalaţiile electrice de instalaţiilor electrice sancţionează art utilizare fără Atestat valabil 2(2) emis de ANRE: Atestatele emise de ANRE pentru La proiectarea şi desfăşurarea Numai la proiectarea şi executarea de activităţilor executarea de lucrări pe lucrări pe niveluri operatorilor niveluri de joasă şi medie de joasă. care nu emis de ANRE art 14 emis de ANRE deţine atestate emise de ANRE: nu a fost respectat avizul de amplasament art 22 b minimum 25 de ani de la data emiterii art 28(1) de către ANRE art 49 se contractează de către operatorul de reţea cu agenţi economici atestaţi în condiţiile legii art38(1) Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007 Constituie doar abatere Numai la efectuarea de lucrări de încercări de echipamente electrice Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente electrice 4 7 . medie şi economici în tensiune înaltă tensiune instalaţii electrice instituie competenţe: Operatorul economic aflat în Poate solicita reorganizare Nu poate solicita Atestat Atestat provizoriu judiciară.

decât cu acordul acestora Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d 106 II-IV ord 24/2007 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac: În condiţiile Legii nr. 13/ 2007 107 II-IV ord 24/2007 Operatorul economic a executat lucrări fără ANRE poate retrage personal calificat.103 II-IV ord 24/2007 Durata de valabilitate a De la 1 la 5 ani Atestatelor emise de 36(6) ANRE este: Nelimitată Provizorie de la 1 la 12 luni 104 II-IV ord 24/2007 Operatorul economic nu Dacă operatorul îndeplineşte una din economic nu obligaţiile definite ca îndeplineşte “esenţiale” de către ANRE poate retrage criteriile de bonitate ANRE. ANRE nu poate dispune Atestatul deţinut de autorizat şi în retragerea Atestatelor un operator număr minim emise economic dacă: corespunzător pentru tipul de atestat deţinut 55 2c 108 II-IV ord 24/2007 ANRE poate retrage Operatorul Atestatul deţinut de economic solicită un operator acest lucru economic dacă: Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise 111 II-IV ord 25/2007 Autorizarea unui promovării unui electrician se examen de realizează în urma: autorizare 20 promovării unui concurs de unui interviu în faţa autorizare. cu număr unei comisii ANRE limitat de locuri 4 7 . conform Atestatul acordat: financiară prevederilor corespunzătoare Regulamentului pentru procedurii atestarea operatorilor aplicabile economici 55 2c ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise 105 II-IV ord 24/2007 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă: Operatorul economic săvârşeşte Operatorul economic una dintre săvârşeşte una dintre contravenţiile infracţiunile stabilite în stabilite în legea legea energiei electrice energiei electrice Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici. 318/ 2003 În condiţiile Legii nr.

având calitatea ANRE de “Responsabil tehnic cu execuţia” 16 116 II-IV ord 25/2007 117 II-IV ord 25/2007 Electricienii autorizaţi de ANRE A 18(1)a B pentru proiectare au autorizaţii de tip: Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de 4 grade de autorizare a 5 grade de competenţă (I. din care să experienţa practică în experienţa reiasă calificarea domeniul instalaţiilor profesională în profesională electrice domeniul instalaţiilor electrice 24 113 II-IV ord 25/2007 Autorizarea electricienilor care Unor norme desfăşoară activităţi specifice aprobate de exploatare a prin Hotărâre de instalaţiilor electrice Guvern se realizează în baza Conform Legii 319/2006. B şi C) 4 7 . III. pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Să transmită la ANRE o cerere şi Să transmită la Să transmită la ANRE o documentaţie ANRE o cerere şi cerere şi documentaţie anexată. III electricienilor II. exploatare din executate în vederea cadrul operatorului racordării la SEN se de reţea realizează de către: Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Corpul de control al Finanţelor. indiferent de tipul de autorizare? C 3 grade de competenţă (A. II. IV şi V) şi IV) 18(2) elaborat şi aprobat de ANRE. din care să reiasă reiasă calificarea si anexată. unor norme specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.112 II-IV ord 25/2007 Electricienii care doresc să solicite autorizarea. elaborate şi aprobate de unitatea care deţine în patrimoniu instalaţiile electrice 10(3) Unor regulamente aprobate de operatorii de distribuţie 114 II-IV ord 25/2007 Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice racordate la SEN se realizează de către: Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip A Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor având calitatea de “Verificator de proiecte” 15 Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip B 115 II-IV ord 25/2007 Verificarea instalaţiilor electrice Personalul de tehnologice noi. competenţă (I. din care să documentaţie anexată.

118 II-IV ord 25/2007 De tip A (pentru Legitimaţiile de De tip G (general) De tip U (universal) proiectare) şi de tip B electrician autorizat pentru instalaţii pentru instalaţii (pentru executare) de pot fi: electrice electrice de utilizare instalaţii electrice 18 1a. tip A+B are următoarele competenţe: De a proiecta şi De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa executa instalaţii electrice cu putere instalaţii electrice cu electrice cu putere instalată de cel mult putere instalată de cel mult instalată de cel mult 10 kW şi la o 100 kW şi la o tensiune 10 kW şi la o tensiune nominală nominală mai mică de 1 kV tensiune nominală mai mică de 1 kV maximă de 20 kV 19a. proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV 121 II-IV ord 25/2007 Electricianul autorizat pentru gradul I.b Nu sunt definite tipuri de autorizare. f După caz. tip A+B are următoarele competenţe: De a proiecta şi De a proiecta şi De a proiecta şi executa executa instalaţii executa instalaţii instalaţii electrice cu orice electrice cu orice electrice cu putere putere instalată tehnic putere instalată instalată de cel mult realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi 10 kW şi la o nominală mai mică de 1 kV la o tensiune tensiune nominală 19c.d nominală maximă mai mică de 1 kV de 20 kV 123 II-IV ord 25/2007 De a proiecta şi executa instalaţii Electricianul electrice cu orice autorizat pentru putere instalată gradul III. ci doar grade de autorizare 120 II-IV ord 25/2007 După caz.b 122 II-IV ord 25/2007 Electricianul autorizat pentru gradul II. tip A+B tehnic realizabilă şi are următoarele la o tensiune competenţe: nominală maximă de 110 kV De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa electrice cu orice instalaţii electrice cu orice putere instalată putere instalată tehnic tehnic realizabilă şi realizabilă şi la o tensiune la o tensiune nominală maximă de 6 kV nominală maximă de 20 kV 19e. proiectare (A)/ Calitatea de executare (B) de electrician autorizat instalaţii electrice gradul III (A sau B) cu putere instalată acordă titularilor de oricât de mare este legitimaţie tehnic realizabilă şi următoarele la o tensiune competenţe: nominală de cel mult 20 kV 19e.b Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii: 119 II-IV ord 25/2007 De tip E pentru execuţie De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv executare 18 1a. proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kV După caz.f 4 7 .

experienţă profesionale. face: autorizare deţinut indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu 32 128 II-IV ord 25/2007 4 7 . care trebuie întocmit corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă 24d 127 II-IV ord 25/2007 Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi Trebuie să îndeplinească În vederea Trebuie sa fi fost experienţă condiţiile de calificare si autorizării pentru autorizaţi în profesionale. la o tensiune nominală maximă de 20 kV 19f De proiectare de De executare de instalaţii instalaţii electrice electrice cu orice putere cu orice putere instalată tehnic realizabilă. instalată tehnic la o tensiune nominală realizabilă. pentru cumulate. pentru fiecare tip autorizare (A şi B).h De a proiecta şi executa instalaţii De a executa instalaţii electrice cu orice electrice cu orice putere putere instalată instalată tehnic realizabilă tehnic realizabilă şi şi la o tensiune nominală la o tensiune maximă de 220 kV nominală maximă de 110 kV 125 II-IV ord 25/2007 Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului: De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă. tip A+B tehnic realizabilă şi are următoarele la orice tensiune competenţe: nominală standardizată 19g. acest document este: Opţional (solicitantul decide Nerelevant dacă îl transmite sau nu) Un document obligatoriu din dosar. la o maximă de 220 kV tensiune nominală maximă de 20 kV 126 II-IV ord 25/2007 În vederea înscrierii la examenul de autorizare. electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări. Ordinului MIC nr34 fiecare tip de şi susţin un singur examen electricienii: din 1999 autorizare şi susţin 31 examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri Susţinerea unui examen de Trecerea la un grad după 5 ani de autorizare în de autorizare experienţă în baza prin vizarea anuală a condiţiile prevăzute superior se poate gradului de legitimaţiei de către ANRE în Regulament. ambele tipuri de prealabil în baza cumulate.124 II-IV ord 25/2007 De a proiecta şi executa instalaţii Electricianul electrice cu orice autorizat pentru putere instalată gradul IV.

cazul în care deţine deţine o autorizaţie de tip A dacă nu deţine doar autorizaţie de art 72b atestat de tip A “verificator de proiecte” emis de MEC 4 7 . II. pentru gradele I si II. respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV 131 II-IV ord 25/2007 Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE 3 ani este valabilă pentru o perioadă de: Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este: 4 ani 5 ani art 64 132 II-IV ord 25/2007 Are dreptul de a racorda la SEN noi De a respecta puncte de consum. urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică în participarea la un concurs. respectiv 25 de indiferent de gradul de puncte la chestionar autorizare (I. III sau IV) şi 3 puncte la art 55 aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică. constând în 2 subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică 44 într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE. fiind necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 de puncte 130 II-IV ord 25/2007 Promovarea examenului de autorizare se face obţinând: Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia Minim 24 de puncte la numerică. proiectele lucrărilor Nu este obligat să participe urmând a solicita de instalaţii la recepţia finală a acordul electrice şi normele lucrărilor executate operatorului de tehnice aplicabile reţea după recepţia 72e la terminarea lucrărilor 133 II-IV ord 25/2007 Să proiecteze instalaţii electrice doar conform Una dintre gradului si tipului obligaţiile de autorizare şi să electricianului care respecte normele deţine autorizaţie de tehnice tip A este: corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate 72e Să semneze documentaţii Să execute sau să de proiectare chiar dacă nu coordoneze execuţia sunt realizate de el. aplicaţia numerică. pentru chestionar si 3 puncte la gradele I si II. astfel instalaţiilor încât proprietarul să poată electrice de orice demara cât mai repede putere sau tensiune execuţia instalaţiilor tehnic realizabilă 134 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat: Să verifice proiecte de instalaţii electrice Să proiecteze Să proiecteze instalaţii tehnologice de instalaţii electrice în electrice în cazul în care nu medie tensiune.129 II-IV ord 25/2007 Examenul de autorizare constă: în susţinerea unei probe scrise.

fără a avea aprobarea operatorului de reţea art 72k 137 II-IV ord 25/2007 Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în ANRE poate aplica vigoare (contract sancţiuni Desfăşurarea activităţii în individual de muncă Comiterea unei contravenţionale în baza unui carnet de semnat cu un fapte prevăzute în cazul în care electrician autorizat emis angajator sau Regulamentul de electricianul în baza Ordinului MIC nr. în ANRE poate aplica vigoare (contract sancţiuni Desfăşurarea activităţii în individual de muncă Comiterea unei contravenţionale în baza unui carnet de semnat cu un fapte prevăzute în cazul în care electrician autorizat emis angajator sau Regulamentul de electricianul în baza Ordinului MIC nr. 76 Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale. cu valabilitate servicii. cu valabilitate servicii.135 II-IV ord 25/2007 Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este: Să respecte La solicitarea proiectele de beneficiarului. urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi 136 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat: Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat art 72f Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile electrice. să participe execuţie a lucrărilor la punerea în funcţiune şi de instalaţii recepţia finală a lucrărilor electrice doar dacă executate art 72i sunt întocmite de el De a racorda la SEN noi puncte de consum. în cazul în interzisă art 76 dintre următoarele prelungită până în 2009 care este persoană abateri: fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72. în cazul în permisă dintre următoarele prelungită până în 2009 care este persoană abateri: fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72.76 Sancţiunile contravenţionale Retragerea Retragerea autorizării fără aplicate de ANRE autorizării cu drept drept de prezentare la o Avertisment verbal pot fi asociate cu de prezentare la o nouă examinare 75 una dintre nouă examinare 75 următoarele măsuri: 138 II-IV ord 25/2007 139 II-IV ord 25/2007 4 7 . contract de prestări autorizare ca fiind autorizat comite una 34 din 1999. contract de prestări autorizare ca fiind autorizat comite una 34 din 1999.

140 II-IV ord 25/2007 Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului Să execute instalaţii Una dintre de autorizare. cu plata a 50% din tariful corespunzător gradului si tipului de autorizare În cazul în care doreşte continuarea activităţii în calitate de electrician autorizat. ANRE tariful de autorizare indiferent de gradul şi tipul conform poate emite un aprobat de autorizare prevederilor din duplicat. solicitarea sa. electrice doar conform obligaţiile numai în gradului si tipului de electricianului care contractare legală a autorizare şi să respecte deţine autorizaţie de acestora (prin normele tehnice tip B şi execută contract individual corespunzătoare tipurilor instalaţii electrice de muncă sau de de instalaţii electrice este: prestări servicii. în proiectate cazul în care este autorizat de administraţia publică locală) 72 Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare. dacă: regulamentul de autorizare art 86 Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se urmăreşte: asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a capacităţilor energetice asigurarea exploatării micşorarea corespunzătoare a pierderilor în capacităţilor energetice art posturile de 8a transformare 143 III-IV Ord 4/2007 144 III-IV Ord 4/2007 Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se asigură: exploatarea minimizarea expunerii corespunzătoare a cheltuieli minime de capacităţilor energetice la capacităţilor exploatare riscuri tehnologice art 8c energetice art 8a 4 7 .nulă. electrician autorizat. cu plata tarifului titularul: corespunzător gradului si tipului de autorizare Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani. cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare 142 II-IV ord 25/2007 Legitimaţia este declarată nulă. având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru 141 II-IV ord 25/2007 Se va prezenta la sediul ANRE pentru La expirarea duratei a viza legitimaţia de valabilitate a pentru o nouă legitimaţiei de perioadă de 5 ani. într-un ziar local şi titularul achită un autorizat îşi pierde un ziar local şi titularul achită o penalitate tarif de emitere a legitimaţia. într. la titularul achită în cuantum de 500 RON duplicatului. va susţine un nou examen. întrÎn cazul în care Legitimaţia este Legitimaţia este declarată un ziar local şi electricianul declarată nulă.

pe lângă caracteristicile capacităţilor energetice. zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice aeriene (LEA) nu. nu s-a o centrală eoliană fundaţiei pilonului reglementat este: de susţinere egală cu conturul fundaţiei pilonului de susţinere la care se adaugă 0. zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar da art 11a pentru liniile electrice de medie şi înaltă tensiune 148 III-IV Ord 4/2007 până în prezent.145 III-IV Ord 4/2007 asigurarea Prin delimitarea parametrilor zonelor de siguranţă nominali de ale capacităţilor funcţionare a energetice se capacităţilor urmăreşte: energetice Delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice are în vedere. indiferent de tensiunea doar LES având nominală de funcţionare tensiunea nominală art 11 h de 220 kV 151 III-IV Ord 4/2007 Zona de protecţie la egală cu conturul până în prezent. zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru staţiile electrice de conexiune şi transformare nu. nu s-au reglementat nu 149 III-IV Ord 4/2007 nu da art 11 f 150 III-IV Ord 4/2007 da.2 m de jur-împrejur art 15(1) 4 7 . şi: protecţia capacităţilor energetice minimizarea riscurilor pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice art 9(1) 146 III-IV Ord 4/2007 cerinţe privind evenimentele accidentale siguranţa determinate de angajaţii obiectivelor operatorului învecinate art 9(2) dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional 147 III-IV Ord 4/2007 Centralele termoelectrice fac parte din categoria după caz. în funcţie capacităţilor de tipul energetice pentru combustibilului care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? Centralele eoliene fac parte din categoria capacităţilor da art 11 d energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? Posturile electrice de transformare fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? Liniile electrice subterane (LES) fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? nu.

152 III-IV Ord 4/2007 La stabilirea zonei nu se delimitează zona de tensiunea cea mai de siguranţă a unei tensiunile nominale siguranţă a acestui tip de înaltă din cadrul staţii electrice se au de contur capacitate energetică acesteia art 16(2) în vedere: nu se delimitează La stabilirea zonei zona de protecţie a numărul de personal de protecţie a unui tipul constructiv al acestui tip de calificat alocat executării post de transformare acestuia art 17(1) capacitate lucrărilor de mentenanţă se au în vedere: energetică Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi. trebuie să fie de cel puţin: Lăţimea zonei de protecţie şi de 55 m art 18(2)c siguranţă a unei linii de 220 kV este de: Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful 10 m arborilor. pentru o linie de 20 kV. zona de protecţie este: nu se delimitează zona de protecţia a egală cu conturul fundaţiei acestui tip de stâlpului capacitate energetică egală cu conturul fundaţiei stâlpului şi proiecţia pe sol a platformei suspendate art 17(1)a 153 III-IV Ord 4/2007 154 III-IV Ord 4/2007 155 III-IV Ord 4/2007 156 III-IV Ord 4/2007 157 III-IV Ord 4/2007 158 III-IV Ord 4/2007 159 III-IV Ord 4/2007 160 III-IV Ord 4/2007 Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi. trebuie să fie de cel puţin: 20 m de la limita zonei de nu se normează protecţie art 17(2)a coincid. protecţie zona de siguranţă este: Pentru diferitele tipuri de posturi de transformare. funcţie de tipul cabine de secţionare capacităţii prevăzute cu energetice echipament uscat. zonele de protecţie şi de siguranţă: Lăţimea zonei de protecţie şi de 75 m art 18(2) d siguranţă a unei linii de 400 kV este de: Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful 5m arborilor. puncte sunt diferite în de alimentare. pentru o linie de 110 kV. indiferent de tip art 17(2)b nu se delimitează zona de siguranţă a aceste tipuri de capacităţi energetice 100 m 55 m 1 m art 18(5)a 15 m 81 m 25 m 4 m art 18(5)b 15 m 4 7 . mai mare cu 50% dotate cu decât zona de echipament cu ulei.

în baza Legii 13/ 2007 şi a unui regulament specific Energiei electrice şi termice Energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare 4 7 . între procedurii de un solicitant şi o ord 18/2004 mediere la nivelul subunitate sau operatorului de unitate a unui reţea 8(4) operator de reţea.161 II-IV 162 II-IV 163 II-IV 109 II-IV 110 II-IV 164 II-IV Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de întotdeauna pe cale ord 18/2004 interes public. declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi avizele tehnice de ord 18/2004 soluţionează prin racordare 8(2) procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la: Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi legea 13/2007 execută instalaţii Hotărâre de guvern electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin: Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi Ministerul legea 13/2007 executarea de învăţământului instalaţii electrice racordate la SEN. 13/2007 crează cadrul de lg 13/2007 reglementare pentru Energiei electrice desfăşurarea activităţilor în sectorul: în conformitate cu prevederile unei proceduri întotdeauna în specifice aprobate de justiţie ANRE ord 18/2004 parcurgerea procedurii de înregistrarea unei acţiuni mediere la nivelul în justiţie Ministerului Economiei şi Finanţelor calitatea execuţiei racordarea la reţelele instalaţiilor electrice de interes public interioare ale 8(2) clădirilor civile Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007 art 11(2)m Operatorul de distribuţie ANRE. se face de către: Legea energiei electrice nr. dintre amiabilă operatorii de distribuţie şi solicitanţi. se soluţionează: În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de parcurgerea amplasament.

in public este definit ca condiţiile legii. in condiţiile achiziţionata de pe piaţa de legii. doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse 166 II-IV lg 13/2007 Asigurarea Determinarea Printre obiectivele accesului soluţiilor d Promovarea utilizării de baza ale Legii nediscriminatoriu si racordare a surselor noi şi regenerabile energiei electrice nr.29 sediilor proprii sau a clienţilor eligibili ai acestora 3.1 167 II-IV lg 13/2007 Obligaţia unor persoane fizice sau Accesul la reţeaua juridice de a se electrica de interes racorda. la fiind: reţelele electrice de transport sau de distribuţie 168 II-IV lg 13/2007 Consumatorul eligibil de energiei electrica este: Persoana juridica ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si. având energie electrica acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie 3. reglementat la utilizatorilor la de energie 2h 13/2007 se regăsesc: reţelele electrice de reţelele electrice de interes public 2b interes public Dreptul unor Dreptul unor persoane persoane fizice sau fizice sau juridice juridice de a se racordate la SEN de a racorda si de a consuma energie electrica folosi. 13/2007? Nu 1 (2) b Da. eventual. in scopul de la producător către mai producţie izolata de alimentarii directe a mulţi consumatori un client izolat 3. pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale Consumatorul de energie electrica Consumatorul ce cumpăra care poate sa energie electrica pentru aleagă furnizorul si consumul propriu si are sa contracteze direct dreptul de a revinde cu acesta energia surplusul pe piaţa de necesara. reţelele energie electrica in regim electrice de concurenţial transport si de distribuţie 3.165 II-IV lg 13/2007 Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu se supun dispoziţiilor Da Legii energiei electrice nr.29 4 7 .17 169 II-IV lg 13/2007 Linia electrica directa este: Linia electrica ce leagă un producător Linia electrica ce de energie electrica Linia electrica prin care se leagă o capacitate şi/sau furnizor de transmite energia electrica energetica de energie.

sub orice titlu. sub orice titlu o licenţe de transport reţea electrica de prin care răspunde distribuţie si este titulara de operarea.35 Persoana juridica proprietara a reţelelor electrice de transport. o reţea electrica de transport si este Orice persoana care titulara a unei deţine.52 174 II-IV lg 13/2007 Reţeaua electrica de Reţeaua electrica de Reţeaua electrica cu interes naţional si interes naţional si strategic Reţeaua electrica de tensiunea de linie strategic cu cu tensiunea de linie transport este: nominala mai mică tensiunea de linie nominala mai mare de 110 decât 110 kV nominala cel mult kV 3. pe care le exploatează in baza licenţei pentru transportul energiei electrice 171 II-IV lg 13/2007 Instalaţiile si echipamentele prin Capacitatea de care se realizează interconexiune este racordarea mai definită ca fiind multor consumatori reprezentată de: la reţelele electrice de interes public Ansamblul instalaţiilor si Instalaţiile si echipamentelor prin echipamentele prin care se care se realizează realizează conectarea a tranzit de energie doua sau mai multe sisteme electrica intre doua electroenergetice 3. unei licenţe de distribuţie asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de transport 3.54 egala cu 110 kV 4 7 .51 Ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau 173 II-IV lg 13/2007 Reţeaua electrica cu Reţeaua electrica cu O reţea electrica de Reţeaua electrica cu tensiunea de linie tensiunea de linie distribuţie este tensiunea de linie nominala nominala strict mai nominala pana la definită ca fiind: strict mai mare de 110 kV mare de 220 kV 110 kV inclusiv 3. inclusiv elementele de susţinere si de protecţie a acestora.170 II-IV lg 13/2007 Operatorul de transport si de sistem este: Orice persoana care deţine.4 zone ale sistemului electroenergetic naţional 172 II-IV lg 13/2007 Ansamblul de linii. Ansamblul instalaţiilor Reţeaua electrica staţiile electrice si electroenergetice este definita ca fiind: alte echipamente interconectate electroenergetice conectate intre ele 3.

electroenergetic este interconectate. in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si desfasurarea unor activitati 4 7 . definit ca fiind: indiferent de nivelul transportul.175 II-IV lg 13/2007 Ansamblul instalaţiilor electroenergetice Ansamblul instalaţiilor interconectate prin Totalitatea liniilor electroenergetice care se realizează Sistemul si staţiilor electrice interconectate prin care se producerea. extinsa in spaţiu. si care constituie transport si infrastructura de baza distribuţie a utilizata in comun de energiei electrice de participanţii la piaţa de pe teritoriul energie electrica 3.2 178 II-IV lg 13/2007 Zona adiacenta capacităţilor energetice. bunurilor si mediului Zona adiacenta capacitatilor energetice. energiei electrice distribuţia. conducerea conducerea de tensiune operativa. furnizarea si utilizarea energiei electrice 3. realizează producerea.60 176 II-IV lg 13/2007 Sistemul electroenergetic naţional este: Totalitatea Sistemul electroenergetic instalaţiilor de situat pe teritoriul naţional producere.62 naţional Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate. distribuţia operativa. in care se unei capacităţi introduc interdicţii energetice este: privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor 3. extinsa in spaţiu. extinsa Zona de protecţie a in spaţiu. transportul. indiferent de nivelul de tensiune 177 II-IV lg 13/2007 ANRE este: Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 3. in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor.67 Zona adiacenta capacităţilor energetice.

extinsa Zona de siguranţa a in spaţiu. in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul evitării punerii in pericol a persoanelor. extinsa in spaţiu. electrice. ca fiind: distribuţie a energiei electrice Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de doar a energiei instalaţii. in care se unei capacitati introduc interdicţii energetice este: privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor Zona adiacenta capacitatilor energetice.179 II-IV lg 13/2007 Zona adiacenta capacitatilor energetice. in condiţii specifice reglementate 3. bunurilor si mediului 3. in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor.17 Zona adiacenta Culoarul de trecere liniei electrice Zona adiacenta liniei a liniei electrice aeriene având 100 electrice aeriene situata la aeriene este format m lăţime în plan 10 m deasupra acesteia din: orizontal Consumatorul de energie electrică obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de achiziţie reglementate 183 II-IV lg 13/2007 Suprafaţa terestra ce cuprinde zona de protecţie si zona de siguranţa 3. ca fiind: reglementata având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie 3.20 4 7 .7 182 II-IV lg 13/2007 Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul de Consumatorul Consumatorul de energie energie electrică si eligibil de energie electrică ce poate sa contracteze electrică este definit achiziţiona energie direct cu acesta de Legea energiei electrică doar de pe piaţa energia necesara. bunurilor si mediului 180 II-IV lg 13/2007 Furnizorul Furnizorul de ultima desemnat de ANRE opţiune este definit pentru a presta de Legea energiei serviciul public de electrice.25 Un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul român 181 II-IV lg 13/2007 doar a energiei termice energiei electrice si termice 3.68 Zona adiacenta capacitatilor energetice. extinsa in spaţiu. construcţii electrice si echipamente necesare pentru producerea: Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul de furnizare.

39 Puterii instalate Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere cel puţin 3 utilizatori cel puţin 2 utilizatori 3.53 cel puţin un utilizator Doar reglementari Doar reglementari tehnice comerciale Atât reglementari tehnice cat si reglementari comerciale 188 II-IV lg 13/2007 Respectarea reglementarilor emise si a sistemului Respectarea legislaţiei de preturi si tarife privind securitatea şi in vigoare in sănătatea în muncă sectorul energiei electrice 11.34 185 II-IV lg 13/2007 186 II-IV lg 13/2007 187 II-IV lg 13/2007 Ordinea de merit este ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pentru acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional. pe baza: Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi: ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume: ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la: Preţului ofertat [lei/MWh] 3. o reţea electrica de distribuţie si este titulara a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea.2. care: Deţine si întreţine si dezvolta exploatează reţeaua reţeaua electrica de electrica de iluminat transport al energiei public electrice deţine.184 II-IV lg 13/2007 Operator de distribuţie este o persoană juridică.f Gestiunea patrimoniului public 189 II-IV lg 13/2007 Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului Ministerul pentru atestarea Economiei si operatorilor Finanţelor economici care proiectează si executa instalaţii electrice. asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de distribuţie intr-o anumita zona 3. este: Autoritatea Naţionala de CN Transelectrica Reglementare in domeniul SA Energiei 11.m 4 7 .2. sub orice titlu.

bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite 12 4 7 .q Urmărirea respectării de către Autorităţii operatorii economici Naţionale de a sistemului de Reglementare în preţuri si tarife în domeniul Energiei domeniul energiei 11.2.190 II-IV lg 13/2007 191 II-IV lg 13/2007 192 II-IV lg 13/2007 Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului Ministerul pentru autorizarea Economiei si electricienilor care Comerţului proiectează si executa instalaţii electrice.2 t domeniul Serviciilor Comunale 195 II-IV lg 13/2007 Elaborarea si Printre competenţele aprobarea Autorităţii Naţionale regulamentului de de Reglementare în desemnare a domeniul Energiei furnizorului de se regăsesc: ultimă opţiune art 11.2. sucursale ale SC Autoritatea Naţionala de Electrica SA sau Reglementare in domeniul societăţi rezultate Energiei 11.2.2v Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri: Elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice Elaborarea regulamentului privind racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 11.h Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia electrică Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice 194 II-IV lg 13/2007 Operatorii economici care MEF – Ministerul asigura servicii de Economiei si măsurare a energiei Finanţelor electrice sunt atestaţi de: ANRSC – ANRE – Autoritatea Autoritatea Naţională de Reglementare Naţională de în domeniul Energiei art Reglementare in 11.f electrice este de competenţa: Operatorul de distribuţie (filiale.2.m ca urmare a procesului de privatizare) Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE Elaborat de Ministerul de resort Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) Cancelariei Primului-ministru 193 II-IV lg 13/2007 ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege cu următoarele competenţe: Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru operatorii economici din sectorul energiei 11.2.g 196 II-IV lg 13/2007 doar din bugetele locale doar din bugetul de stat din bugetele locale. este: Regulamentul Elaborat de ANRE privind racordarea si aprobat prin utilizatorilor la hotărâre a reţelele electrice de Guvernului interes public este: României 11.

1.c din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional 4 7 .2. energetice 15.197 II-IV lg 13/2007 198 II-IV lg 13/2007 199 II-IV lg 13/2007 “Autorizaţiile de infiintare” se acorda Realizarea de noi in condiţiile legii capacitati energiei electrice.b.1. transport şi producere.a Realizarea de noi capacitati Activitatea de administrare energetice de a pieţelor centralizate producere a 15.1.2.b nominala de 110 kV 11.4 kV reţelelor electrice cu tensiunea de linie nominală mai mare sau egală cu: ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea: Retehnologizarea capacitatilor energetice existente 15. cât şi staţiilor electrice de pentru transport existente retehnologizarea celor existente 15 20 kV 110 kV art 15.c 200 II-IV lg 13/2007 liniilor electrice de liniilor si staţiilor liniilor şi staţiilor de distribuţie a electrice de distribuţie a energiei energiei electrice cu transport al energiei electrice.1.e energiei electrice si energiei termice in cogenerare 202 II-IV lg 13/2007 Retehnologizarea Reabilitarea capacităţilor capacităţilor de de producere.c de 20 kV 201 II-IV lg 13/2007 Prestarea serviciilor publice ANRE emite licenţe de transport şi pentru distribuţie a energiei electrice 15. transport distribuţie a energiei şi distribuţie a electrice energiei electrice 203 II-IV lg 13/2007 Activitatea de instruire profesională a personalului care Prestarea serviciului public Prestarea ANRE emite licenţe lucrează in de distribuţie a energiei serviciului de sistem pentru: instalaţiile electrice electrice 15.2.a pentru: “Autorizaţiile de înfiinţare” se acordă pentru realizarea de Numai pentru noi linii si staţii realizarea de noi electrice de linii si staţii transport al energiei electrice de electrice sau pentru transport noi retehnologizarea celor existente? Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau retehnologizare 0. cu tensiune tensiune nominala electrice 11.a Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacitatilor energetice Atât pentru realizarea liniilor si Numai pentru staţiilor electrice de retehnologizarea liniilor şi transport noi.2.d Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de ANRE emite licenţe producere a pentru: energiei electrice si a energiei termice in cogenerare 15.1.

are următoarele bunurilor si obligaţii: mediului 17.b 206 II-IV lg 13/2007 Atât prin acte juridice (licenţă şi/ Licenţă – act juridic sau autorizaţie de acordat de ANRE Reglementări – acte înfiinţare).1. masurile în baza Legii de protecţie a energiei electrice.1. cât si pentru exploatarea (normative) tehnice şi/ sau prin reglementări comercială a comerciale. pe întreaga capacitati durata a executării energetice.2. aplicabile tehnice şi capacităţilor activităţii desfăşurate comerciale.f 15.e Sistemului Electroenergetic Naţional 205 II-IV lg 13/2007 Titularul autorizaţiei Sa stabilească si sa de infiintare a unei aplice.204 II-IV lg 13/2007 Activitatea de instruire Activitatea de profesională a personalului Activitatea de ANRE emite licenţe administrare a care lucrează in instalaţiile furnizare a energiei pentru: pieţelor centralizate electrice din cadrul electrice 15. furnizorii vând energie electrică clienţilor eligibili prin Contracte bilaterale Contracte bilaterale la la preţuri tarife fixe reglementate Contracte bilaterale la preţuri negociate 4 7 .a Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte: Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie Sa obţină toate vizele. energetice acordate/ emise de ANRE 207 II-IV lg 13/2007 Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor. persoanelor.1 25. se stabileşte: drept de proprietate drept de servitute legala 20(3) 208 II-IV lg 13/2007 Concesiunea.2. acordată lucrărilor. în domeniul energiei.1 electrice 209 II-IV lg 13/2007 Pe piaţa concurenţial cu amănuntul. cuprinse in zonele de drept de utilizare protecţie si de gratuită siguranţa ale capacităţilor energetice. acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat 17. are ca obiect: Activitati si servicii publice Bunurile utilizate în Bunuri proprietate de interes naţional din activitatea de publica sau privata domeniul energiei electrice furnizare a energiei ale statului 25.

2.c reţelelor electrice de transport? Proprietate privata a statului 211 II-IV lg 13/2007 exploatează. sistem are de transport.2 terenurile pe care juridice este amplasata. cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare 42.a Cine analizează si avizează îndeplinirea Operatorul de condiţiilor tehnice Transport si de de racordare la Sistem 37. retehnologizează.a 214 II-IV lg 13/2007 215 II-IV lg 13/2007 Operatorul de distribuţie: Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie. precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie 42. prin transport al energiei instalaţii racordate reglementărilor aplicabile.1.1. construcţii ori prin electrice se interzice direct la cele ale instalaţiile proprii la cele orice alt mod persoanelor reţelei electrice de ale reţelei electrice de accesul la instalaţii juridice: transport transport al operatorului de transport si de sistem 39.4.a transport si de sistem 39. fara electrice se interzice direct la cele ale fara avizul de amplasament acordul persoanelor fizice reţelei electrice de al operatorului de operatorului de sau juridice: transport transport si de sistem 39. retehnologizează. reabilitează si dezvolta următoarele instalaţiile de instalaţiile din reţelele atribuţii principale: măsurare si electrice de distribuţie contorizare a transferului de energie 37.b Sa limiteze sau sa ingradeasca prin Pentru protecţia Sa consume energie Să racordeze fără execuţia de instalaţiilor de electrica prin respectarea împrejmuire.g Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate 4 7 . sunt: exploatează.210 II-IV lg 13/2007 Reţeaua electrica de transport al energiei Proprietate privata Proprietate publica a electrice. transport si de din reţelele electrice retehnologizează.4. reabilitează si Operatorul de dezvolta instalaţiile exploatează. reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici 212 II-IV lg 13/2007 ANRE Operatorul de distribuţie local 213 II-IV lg 13/2007 Să efectueze săpături de orice fel Pentru protecţia Sa consume energie Să efectueze construcţii de in zona de siguranţa instalaţiilor de electrica prin orice fel in zona de a reţelelor electrice transport al energiei instalaţii racordate siguranţa a instalaţiilor.f Exploatează. de transport. reabilitează si dezvolta reţelele electrice de distribuţie. inclusiv a unei persoane statului 35. retehnologizează.

fără avizul persoanelor fizice si sau prin construcţii accesul instalaţiilor.a reţea. cu condiţia să fie proprietar al terenului 46.1 4 7 . 4(2) Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 223 II-IV lg 13/2007 ANRSC – Autoritatea ANRE – Autoritatea Naţională de Naţională de Reglementare Reglementare in în domeniul Energiei domeniul Serviciilor Comunale Energia obţinuta prin arderea combustibililor fosili 224 II-IV lg 13/2007 Eoliene 61 a 225 II-IV lg 13/2007 Asigurarea accesului Promovarea concurenţial al energiei utilizării surselor electrice produse in regenerabile 65 d cogenerare DanP art 71a 226 II-IV lg 13/2007 Negociate cu solicitantul Reglementate de ANRE Contravenţie sau infracţiune.216 II-IV lg 13/2007 Li se permite depozitarea de materiale pe Li se interzice să culoarul de trecere efectueze construcţii Pentru protejarea Li se interzice sa limiteze si in zonele de de orice fel în zona reţelelor electrice de sau sa ingradeasca prin protecţie si de de siguranţă a distribuţie execuţia de împrejmuire siguranţa ale acestora.f acordul operatorului de operatorului de reţea 46.c Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a Guvernului resurselor României regenerabile de energie este o atribuţie a: Calitatea de autoritate contractanta privind MEF – Ministerul concesionarea Economiei si bunurilor şi Finanţelor 6f serviciilor din sectorul energiei electrice o are În conformitate cu prevederile legii energiei electrice. după caz 227 II-IV lg 13/2007 Infracţiune de furt 85. Solare 61b sunt considerate surse regenerabile de energie: Criteriile de promovare a energiei electrice Promovarea produse in centrale utilizării eficiente a electrice de combustibililor cogenerare de înalta DanP art 71c eficienta au in vedere: Tarifele de Stabilite de racordare la reţea operatorii de reţea sunt: Sustragerea de energie electrica Contravenţie constituie: 222 II-IV Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) DanP art 4(1). fara de amplasament al juridice: la instalaţii al OD 46.

1.228 II-IV lg 13/2007 Executarea de săpaturi sau lucrări Constituie de orice fel in infracţiune si se zonele de protecţie pedepseşte cu a instalaţiilor.b 4 7 . modificarea fără drept a instalaţiilor Nerespectarea energetice sau sustragerea reglementărilor de componente ale emise de ANRE acestora 85. neplata repetata a facturilor sau in alte situaţii prevăzute de legislaţia in vigoare 90 a.3 229 II-IV lg 13/2007 Constituie contravenţie: refuzul clienţilor de nerespectare obligaţiilor de a permite accesul la producere şi/sau de sustragerea de grupurile de ofertare conform energie electrica măsurare 86. fara închisoare de la 1 la consimţământul 5 ani: prealabil al proprietarului acestora Deteriorarea.1i grupurile de măsurare constituie: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã Consum fraudulos rezilieze contractul de energie 90 a de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã Consum fraudulos rezilieze contractul de energie 90 a de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã Neplata rezilieze contractul abonamentului de furnizare a radio-tv energiei electrice numai în caz de: Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Contravenţie 86.i prevederilor legale 86.1.j 230 II-IV lg 13/2007 231 II-IV lg 13/2007 217 II-IV HGR 1007/04 218 II-IV HGR 1007/04 219 II-IV HGR 1007/04 Încălcarea reglementarilor tehnice si Infracţiune comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie: Refuzul clienţilor de a permite accesul la Contravenţie 86.1a Abatere Infracţiune Tentativa de infracţiune Neplata repetata a Neplata facturii curente de facturii de energie energie 90 b Neplata Neplata facturii curente de abonamentului energie radio-tv Neplata repetata a Neplata facturii curente de facturii de energie energie 90 b 220 II-IV HGR 1007/04 Consum de energie mai mare decât cel Plata cu întârziere a aferent puterii facturilor aprobate prin avizul tehnic de racordare Consum fraudulos de energie.

22 236 II-IV GHR 1007/04 Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica: situatia in care tensiunea efectiva in situatia in care tensiunea punctul de efectiva in punctul de delimitare devine delimitare devine mai mica mai mica decat 5% decat 1% din tensiunea din tensiunea nominala a retelei in nominala a retelei punctul respectiv. metodologia de stabilire e tarifelor 237 II-IV GHR 1007/04 Calitatea energiei frecventa.221 II-IV HGR 1007/04 În caz de consum fraudulos de energie. anexă la contractul de consumator si furnizare a energiei producator electrice. consumatorul: Va fi sancţionat contravenţional Va primi preaviz de deconectare Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate 232 II-IV GHR 1007/04 Conventia de exploatare. calculul tarifelor aplicabile furnizare a energiei contractelor-cadru intermedierea categoriiloe de electrice implica de furnizare a relatiei consumatori urmatoarele servicii: energiei electrice consumatorului cu operatorul de retea 163 235 II-IV GHR 1007/04 ansamblul format din transformatoarele de ansamblul format masurare si contorul de Prin grup de din contorul de doar energie electrica. flicker si armonici situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. 4. electrice se refera la amplitudinea si totalitatea variatia tensiunii caracteristicilor 4 7 . precum si masurare a energiei energie electrica si transformatorul de toate elementele electrice se intelege: elementele de măsurare intermediare.25 in punctul respectiv. este un act juridic incheiat intre: Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de: manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident operator de retea si consumator 208(2) furnizor si producător 233 II-IV GHR 1007/04 punctul de delimitare patrimonială între realizarea instalaţii şi condiţiile de conducerii operative exploatare şi întreţinere a prin dispecer 4.17 instalaţiilor 4. inclusiv securizre elementele de securizare 4.17 234 II-IV GHR 1007/04 facturarea şi încasarea contravalorii Activitatea de aprobarea energiei electrice.

pot 50 kW fi mari consumatori. consumatorii. 240 II-IV GHR 1007/04 Utilizeaza energie Utilizeaza energiei electrica in electrice pentru exclusivitate pentru functionarea receptoarelor Consumatorul iluminatul artificial electrocasnice din propria casnic este din propria locuinta locuinta. precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta. precum si pentru consumatorul care: si din afara realizarea de activitati acesteia.39 cele ele operatorilor de retea punct fizic din reţeaua electrica la care se racordeaza un utilizator.energiei electrice referitoare la: 238 II-IV GHR 1007/04 întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se Punctul de delimiteaza delimitare între patrimonial instalaţiile electrice instalatiile electrice este definit ca: ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea 4. când puterea contractatã depãseste: Contractarea tipul receptoarelor energiei electrice cu din dotare consumatorii casnici si asimilati acestora relatiilor tranzactiilor de pe piata comerciale dintre angro de energie electrica producatori si furnizori 100 kW art 12.a 200 kW puterea maxima absorbitã puterea instalatã în receptoarele proprii 4 7 . monofazata de JT.8 241 II-IV GHR 1007/04 242 II-IV GHR 1007/04 243 II-IV GHR 1007/04 Regulamentul de furnizare a energiei furnizorilor si electrice la consumatorilor de consumatori se energie electrica 2 aplicã: În functie de puterea contractatã. altii decât cei casnici. fiind comerciale sau prestarea racordat la o retea de servicii. Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial. 4.38 întotdeauna punctul de întotdeauna punctul delimitare este punctul unei de delimitare este retele electrice în care se punctul fizic în care află instalat grupul de este racordat un măsurare a energiei utilizator electrice 239 II-IV GHR 1007/04 punct al unei retele electrice care punct al unei retele delimiteaza electrice unde se află Punctul de masurare patrimonial instalat grupul de este definit ca: instalatiile electrice masurare a energiei ale utilizatorilor de electrice 4.

se prevăd întotdeauna valori orare ale cantitãtilor 3 MW DanP art 10 MW de energie electricã 47(1) activã contractate. dacă puterea electrică contractatã este mai mare de: Consumatorii de fara a obtine nici un energie electricã pot fel de acord al revinde energia unor operatorului de cu acordul ANRE eventuali reţea.se face tinându-se seama de: Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere consumatorii toti consumatorii de între limitele casnici energie electrica prevãzute în reglementãri emise de ANRE: În contractele de furnizare a energiei electrice. apoi îl actioneaza în justitie se încheie în conformitate cu contractul – cadrul aprobat de ANRE art 36(1) 251 II-IV GHR 1007/04 nu este obligatoriu 4 7 . penalizari consumatorului furnizorul: 200(1)a Pentru furnizarea de energie electrica este o conditie contractul de obligatorie art 33 furnizare: îi aplica preaviz consumatorului. furnizprului subconsumatori: sau ANRE Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte: Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã: Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu: cu obligatia cu obligatia modificarii modificarii numelui numelui titularului în titularului în termen termen de 6 luni atr 65 de o luna 244 II-IV GHR 1007/04 toti consumatorii de energie electricã. Pentru depasirea apoi întrerupe puterii aprobate prin îi da consumatorului doua furnizarea energiei avizul tehnic de previze. apoi îi aplica electrice racordare. cu exceptia consumatorilor casnici 245 II-IV GHR 1007/04 100 kW 246 II-IV GHR 1007/04 cu acordul operatorului de distributie si al furnizorului 247 II-IV GHR 1007/04 fara nici o obligatie 248 II-IV GHR 1007/04 indiferent de daca au o putere daca au o putere maxima puterea maxima maxima contractata contractata mai mica de 50 contractata DanP mai mica de 30 kW kW art 122(3) 249 II-IV GHR 1007/04 cel putin 3 zile înainte cel putin 5 zile înainte 152(1) cel putin 10 zile înainte 250 II-IV GHR 1007/04 aplica un preaviz.

perioada casnici si 6 luni consumatorii de recalculare va fi pentru ceilalti de: consumatori 142(4) 6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori Comparatii si analiza Tematica Legislatie Primavara 2009 fata de Tematica din 2007 Buc intrebari Intrebarile Observatii din totalul de 255 Aplicabilitate pe grad / tip Denumire document Document aprobat prin: I DA II DA IIIA/ IVA DA IIIB/IVB DA 109. publicată în Monitorul Oficial al României.252 II-IV GHR 1007/04 Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice. pentru o perioada de: Prin consumatori industriali se înteleg: minimum o luna si minimum 3 luni si maximum 12 luni maximum 6 luni art 55 minimum 6 luni 253 II-IV GHR 1007/04 societatile comerciale si regiile sediile administrative ale autonome din societatilor comerciale domeniul industrial art 71(1) poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata o singura data societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri 254 II-IV GHR 1007/04 Un consumator eligibil: poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata de cel mult douã ori 126(3) nu poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata 255 II-IV GHR 1007/04 În cazul consumului un an pentru fraudulos de energie consumatorii 6 luni pentru toti electrica. Legea energiei electrice nr. nr.02.110 + [164÷231] 70/255 [217÷255] 39/255 1. 1007 DA DA DA DA 4 7 . 51 din 23. 13 din 2007.2007 2. Partea I. HG nr.

2007 capacităţilor energetice 11. 101 din tehnic al reţelelor 6. 20 din electrice de 27. 25 din autorizarea 20. Codul de 20. 17/28-06sistem ale energiei 2007 electrice Decizia ANRE DA 6.02. 90/2008 12.01.07.03. Ordinul ANRE NU nr. 28/30-08distributie a energie electrice 2007 8. Ordinul ANRE DA Regulament pentru nr. nr.06. cu transport – Revizia modificările şi 1 completările ulterioare 5.08. 4 din siguranţă ale 9.2008 4. Standard NU de performanţă pentru serviciile de Ordinul ANRE transport şi de nou nr.2007 electricienilor care proiectează.2002 al măsurare a Preşedintelui energiei electrice ANRE 10. DA DA DA NU DA DA NU DA DA DA DA DA [20÷64] 45/255 DA DA DA 0/255 NU DA DA [1÷22] 22/255 NU DA DA [143÷160] 18/255 [99÷108] 10/255 DA DA DA 4 7 .06.2004. 673 din 27.07. de GHR interes public 109 din. 17 din 9. publicat în anterioare a Regulament Monitorul fost GHR privind racordarea Oficial al 867/2004 care utilizatorilor la României a fost inlocuit reţelele electrice de Partea I. tematica 3.07. 90 din DA Nou in 23. Codul nr. Codul Ordinul ANRE NU tehnic al reţelei nr. nr.Intrebarile Buc intrebari Observatii din totalul de 255 Denumire document Document aprobat prin: Aplicabilitate pe grad / tip IIIA/ I II IIIB/IVB IVA [89÷98] 10/255 [76÷88] 10/255 - 0/255 din 25.2004. Norme NU tehnice pentru stabilirea zonelor Ordinul ANRE de protecţie şi nr. Standard DA de performanta pentru serviciul de Ordinul ANRE nr.2000 a electrice de Preşedintelui distribuţie ANRE 7.2008. publicat în Regulament de Monitorul furnizare a energieiOficial al electrice la României consumatori Partea I.2004 HG nr.

a Partea I.Intrebarile Buc intrebari Observatii din totalul de 255 Denumire document Document aprobat prin: Aplicabilitate pe grad / tip IIIA/ I II IIIB/IVB IVA [111÷142] 42/255 [65÷75] 11/255 [161÷163] 3/255 In 2007 a fost Ord 18/2004 Nu am mai verificat am pastrat raspunsurile conf Ord 18/2004 sunt cam evidente! execută. 3 13. nr.2007 electrice si a contractelor de racordare la reţea DA DA DA DA DA DA DA DA DA 4 7 . verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic. nr. Rev.07. verifică şi 20. contractelor dintre publicat în operatorii Monitorul economici din Oficial al sectorul energiei României electrice. contractelor de 751 din. Revizia 3 12. 24 din execută. 38/ 2007. DA Regulamentul privind stabilirea solutiilor de Ordinul ANRE racordare a nr. NU Regulament pentru atestarea operatorilor economici care Ordinul ANRE proiectează. 45/ 2006 utilizatorilor la retelele electrice de interes public 14. furnizare a energiei06. Procedura NU de soluţionare a neînţelegerilor legate de Ordinul ANRE încheierea nr.2007 exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful