SC -------------------------SRL FISA DE POST Sortator manual FISA POSTULUI Nr. .........

Organizatia: SC ---------------------SRL Denumirea postului: Sortator manual Codul COR: 932008 Titularul postului: ____________________________________ DESCRIEREA POSTULUI : Sorteaza manual. COMPETENTE PERSONALE:
 

sa aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva; sa nu aibă antecedente penale .

POZIŢIA IN ORGANIGRAMA SI RELAŢII ORGANIZAŢIONALE :

se subordonează Sefului de tura

SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA:
 

este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;

ATRIBUTII:  sa sorteze manual;  sa menţină curăţenia;  sa anunţe de îndată administratorul orice neregula constatată;  sa ia in primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei, având obligaţia sa asigure păstrarea si utilizarea acestora in bune condiţiuni;  să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de serviciu;  sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;  sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;  sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;  sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul;

pentru realizarea obiectivelor Capacitatea de a depasi obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta. instalaţiilor . CRITERII DE EVALUARE 1 Criteriul de evaluare Capacitatea de implementare Capacitatea de a rezolva eficient problemele Capacitatea de autoperfectionare si de Capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfasurarea in mod corespunzator a activitatilor.  sa informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut . in conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de la angajatorul sau. prin identificarea solutiilor adecvate. integrare in echipa. aflat intr-o situaţie de pericol.  sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. maşinile. oricărui alt salariat. OBIECTIVE DE PERFORMANTA:          cunostinte si experienta. atât timp cat este necesar. Capacitatea de imbunatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica 2 3 . potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase. In acest scop angajatul are următoarele obligaţii :  sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si masurile de aplicare a acestora. angajatul trebuie sa utilizeze. respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor. stapaneste tehnicile de lucru legate de functie. abateri disciplinare. pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. reclamatii primite.  sa aducă la cunoştinţa de îndată administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alţi angajaţi.utilajele.  sa acorde ajutor. atât cat este raţional posibil. defineşte rolul protecţiei muncii.  sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si sănătăţii in munca.  angajaţul va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi. conditii de munca.  sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi participanţi. aparatura si echipamentele de lucru. judecata si impactul deciziilor.

dupa caz. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ În raport cu aparatura şi materialele utilizate: o echipamente specifice. Capacitatea de a utiliza rational si eficient resursele materiale financiare si informationale alocate. adica: o fabrici. . Intelegerea si respectarea principiilor de moralitate si etica socio-profesionala. cu exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta. de a-si aduce contributia prin participare directa.  este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului . Capacitatea de a desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare. o alte locatii. DESFASURAREA ACTIVITATII Munca se desfasoara în diferite medii.4 5 valorificare a experientei dobandite Capacitatea de asumare a responsabilitatilor Creativitate si spirit de initiativa Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru Capacitatea de a lucra in echipa Capacitatea de a lucra independent a cunostintelor si abilitatilor dobandite Capacitatea de a accepta erorile sau. 6 7 8 9 10 Capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate Integrarea morala si etica profesionala RESTRICTII :  nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale. indiferent de motiv.  la plecarea din imobil. trebuie sa lase echipamentul curat iar celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare. Capacitatea de a se integra intr-o echipa. deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea. Atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme Capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor.  sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in cadrul spatiului de lucru .

........CERINTELE POSTULUI Studii necesare: o studii gimnaziale..... cu pauză de masă.. S ..... APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE: o încredere......... Am luat la cunostinta___________________ Am primit un exemplar_____________________ ............... o concentrare la locul de munca......... Data Titularul postului........... Director.D: .. o capacitatea de a învata....... Alte responsabilităţi: Respectarea programului de lucru Program: L-V: ..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful