1

Insignifianţa duhovnicească a Calendarului Bisericesc1

popikov: ...Eu nu aş fi atât de cârcotaş cu lucrurile sfinte. A te referi la ciclul liturgic al Bisericii ca "doar o maşină" este asemănător cu a spune că icoana este "doar o imagine" şi potirul este "doar o ceaşcă". Cuviosul Cleopa a abordat o anumită situaţie păcătoasă şi schismatică într-o anumită localizare. Fericitul Filotei (şi mulţi alţi cuvioşi din Grecia), discută mai degrabă efectul în întreaga Biserica Universală. Există o diferenţă. FWIW Polonia a revenit la calendarul tradiţional şi Bulgaria, nu mai departe de anul trecut (2009) a discutat aceeaşi problemă. Mulţumesc.

J. Sanidopoulos …Analogia ta este, de asemenea, falsă. Iei un tabel de timp care nu există şi îl echivalezi cu un potir în care e Sângele lui Hristos şi o icoană care descrie imaginea lui Hristos. Acest lucru este absurd. Apropo, acestea nu sunt cuvintele mele, dar eu citez doar un cuvios stareţ. Şi nu există nici o diferenţă între ceea ce spune stareţul Cleopa şi stareţul Filotei. Părintele Cleopa discută despre Muntele Athos, de exemplu, şi modul în care ei condamnă pe schismaticii vechi calendarişti acolo şi în Grecia, de asemenea, ca să nu mai vorbim de faptul că stareţul Filotei a fost deosebit de dur împotriva vechilor calendarişti şi celor care au condamnat noul calendar: http://www.johnsanidopoulos.com/2010/01/on-validity-of-new-calendar-by-elder.html http://www.johnsanidopoulos.com/2010/01/elder-philotheos-zervakos-on-calendar.html http://www.johnsanidopoulos.com/2010/01/elder-philotheos-on-schismatic-old.html http://www.johnsanidopoulos.com/2010/01/clarification-on-calendar-issue.html http://www.johnsanidopoulos.com/2010/01/papa-dimitri-gagastathis-and-old.html

1

http://www.johnsanidopoulos.com/2010/09/spiritual-insignificance-of-church.html

2 În sfârşit, Sinodul bulgar a emis o declaraţie spunând că nu au existat niciodată astfel de discuţii cu privire la revenirea la vechiul calendar. Cineva a răspândit această informaţie printr-un zvon fals. Sa propus, dar nu a fost luat în consideraţie. popikov: ...Scopul a calendarului Bisericesc nu este unul sezonier. Este liturgic. Părinţii şi sinoadele s-au străduit întotdeauna să stabilească o unitate profundă pentru Biserica Universală. Un studiu atent şi serios al motivelor şi personalităţilor din spatele acestei triste încălcări a duhului Tradiţiei şi canoanelor noastre va dezvălui în mod incontestabil punerea sa în aplicare necanonică. Din nou, eu nu mă "cert" cu Cuviosul Cleopa, pe care îl respect. Nici nu mă cert cu tine. Eu nu argumentez pentru un calendar sau altul. Argumentez faptul că reforma calendarului a fost pusă în aplicare greşit la un moment nepotrivit şi într-un mod defectuos şi rezultatul nu a fost bun pentru Biserica Universală. Această discuţie însăşi arată că diviziunea, chiar şi după 90 de ani, rămâne intactă. AVB34: Trebuie să intervin aici şi să fac câteva precizări. 1) Calendarul nu este un articol de credinţă, dar în acelaşi timp, nu este nici "nesemnificativ". O carte care o recomand pe acest subiectul este "Timpul şi omul" de prof. Georgios Mantzaridis. Nu este vorba despre vechiul calendar vs. noul, ci despre înţelesul ciclurilor şi sărbătorilor bisericii, nu ia nici o poziţie cu privire la controversa vechi vs. nou. O recomand călduros. 2) A numi noul calendar "mai corect" este o declaraţie falsă şi înşelătoare. În ce sens este "mai corect"? Într-un sens astronomic? Părinţii au făcut clar faptul că ei nu erau "astro-latri" (închinători la stele). Ei nu au fost interesaţi de precizia astronomică, şi au fost conştienţi de faptul că durata unui an nu este exact 365,25 de zile. Acest lucru a fost cunoscut din timpul lui Iparh (sec. II î.Hr.). Ei ştiau că orice încercare de a obţine precizie astronomică în măsurarea lungimii anului este o căutare nebunească. Chiar şi tehnologia noastră modernă din secolul 21 nu poate măsura lungimea anului cu o precizie absolută şi orice calendar pe care omul îl pune la cale chiar de astăzi va fi astronomic inexact. Ştiind acest lucru, ei s-au străduit să alcătuiască un calendar care se va repeta pentru totdeauna şi nu unul care a fost astronomic exact, şi în această privinţă au reuşit perfect. În contrast cu aceasta, astronomii umanişti ai papei din secolul al 16-lea s-au străduit să alcătuiască un calendar astronomic exact, indiferenţi complet de înţelepciunea Sfinţilor Părinţi, un fel de turn Babel al epocii Renaşterii. În acest sens, ei au eşuat lamentabil. 3) Sunt două lucruri asupra cărora toţi creştinii ortodocşi ar trebui să fie de acord: a) nu este îngăduit ca problema calendaristică să producă dezbinare şi b) Paştile trebuie să fie întotdeauna prăznuite în conformitate cu pascalia Sfinţilor Părinţi şi anume aşa-numitul calendar vechi.

3 popikov: ...Iarăşi şi iarăşi: Biserica a stabilit praznicile, posturile şi slujbele ei pentru un motiv. Altfel, de ce au fost atât de multe sinoade convocate pentru a rezolva calendarul comun, data Paştilor, reguli uniforme de post etc.? De ce nu au spus Părinţii pur şi simplu "Măi! N-are a face! Prăznuiţi Paştile, Naşterea Domnului, Postul Mare cum o vrea ţara voastră!" Ei nu au făcut acest lucru. Ei au abordat aceste probleme cu seriozitate. Ele nu pot fi modificate de situaţii sau de nevoi momentane. Există o cale corectă (canonică) de a ajusta lucrurile şi una incorectă (necanonică). Meletie Metaxakis şi susţinătorii săi din anii 1920 au ales calea cea greşită. Şi Biserica Universală suferă încă o ruptură liturgică, ca rezultat al acestei alegeri. Sunt noii calendarişti eretici, schismatici sau lipsiţi de har? Nu! Şi niciodată nu am spus asta. Poziţia mea este cea a gândirii tradiţionale, canonic ortodoxă... nu a celor ce se aşază ei înşişi în afara Bisericii. Dar a fost noul stil adus în Biserică în mod corect, universal, pentru a preveni ruptura liturgică şi diviziunea (pe care Părinţii le-au combătut întotdeauna cu râvnă)? Nu. Oare această metodă inovativă de implementare este în DUHUL Sfintei Tradiţiei, al Părinţilor, sinoadelor şi canoanelor? Din nou: Nu. Şi noi plătim acest preţ şi în ziua de azi. Ca un credincios grec am înţeles modul în care doreşti să-ţi aperi fraţii tăi de acuzaţiile de schismă. Asta e lăudabil. Dar această problemă transcende planul elenic, şi, astfel, alte puncte trebuie să fie respectate, de asemenea! Eu cred că va veni ziua în lumea noastră post-creştină va adopta un alt calendar, absolut diferit şi umanist. Unul complet diferit decât cel iulian sau cel gregorian. În acel moment bănuiesc că întreaga Biserică va reveni la calendarul "vechi" tradiţional şi credincioşii ortodocşi vor adera la acest lucru ca la un calendar în paralel, cum fac evreii şi musulmanii care ţin calendarele lor respective paralele astăzi. Doar un gând. J. Sanidopoulos: AVB, ava Cleopa nu susţine faptul că utilizarea calendarului este nesemnificativă pentru Biserică, cu praznicile şi posturile sale, dar că, calendarul în sine este nesemnificativ. Acesta poate fi modificat şi schimbat de mai multe ori şi acest lucru ar trebui să pună nici o problemă pentru Biserică. Acesta este doar un tabel temporal şi basta. A atribui ceva mai mult unui calendar este absurd. De asemenea, astronomia şi astrolatria sunt două lucruri foarte diferite. Deci, calendarul iulian revizuit al noilor calendarişti nu este calendarul gregorian, dar corectează anomaliile ambelor calendare. Şi cu noile date astronomice calendarul ar trebui să schimbe pentru a se adapta sistemului lumesc, la fel ca Biserica primară s-a adaptat la sistemul lumesc.

4 Sunt de acord cu punctul al treilea, dar voi adăuga faptul că un Sinod Pan-ortodox are autoritatea canonică de a schimba, de asemenea, pascalia. Deoarece acest lucru a fost decis la un nivel ecumenic, doar un alt Sinod Ecumenic poate efectua vreo schimbare. Dar nici un ierarh important nu contestă cu acest lucru. Popikov, ar trebui să ţii cont de faptul că, sursele ruseşti nu sunt considerate cele mai fiabile de către greci. Ruşii au o interpretare diferită a anumitor canoane, de exemplu, decât grecii. Acesta este un motiv pentru care anumiţi Sfinţi ruşi nu au putut înţelege mişcările Constantinopolului, şi între timp Constantinopolul a urmat mereu tradiţia canoanelor. Noi credem că ruşii au denaturat multe canoane, şi acest lucru continuă şi astăzi, aşa cum putem vedea în întreaga problemă OCA2. Şi eu nu sunt de acord cu evaluarea ta făcută noului calendar, deoarece (acesta) nu încalcă nici canoanele nici Tradiţia, şi dacă ai citit procesul-verbal al Congresului Pan-ortodox, pe care te îndemn să-l citeşti, vei vedea că totul a fost considerat cu meticulozitate pentru ca acest să nu fie făcut. Trebuie totuşi să subliniez i un canon sau Tradiţia pe care au încălcat-o. Şi, ţine minte, există diferenţe între calendarul iulian revizuit şi calendarul gregorian. În final, Calendarul a fost făcut pentru Biserică, şi nu Biserica pentru Calendar. AVB34: John, un "Sinod Pan-ortodox", nu este acelaşi lucru ca un Sinod Ecumenic. Nici un episcop nu are autoritatea de a întruni un Sinod Ecumenic. De asemenea, un Sinod Ecumenic este considerat infailibil, un Sinod Pan-ortodox, care este o creaţie relativ modernă, nu are această autoritate. Afirmaţia ta că, calendarul iulian revizuit "corectează anomaliile ambelor calendare" nu are niciun sens, deoarece nu se poate corecta o inexactitate cu altă inexactitate. Ecuaţia 2 + 2 = 5 corectează ecuaţia 2 + 2 = 7? Evident că nu. Şi aici s-a văzut înţelepciunea Sfinţilor Părinţi. Ei ştiau că acurateţea astronomică este imposibilă. Calcularea lungimii anului este ceva ce nu putem face nici chiar azi. În cazul în care un calendar creat de om va fi inexact, de ce să nu rămânem la cel creat de către Părinţi? A ţine pasul cu anotimpurile nu este o scuză bună, deoarece emisfera de nord şi de sud au anotimpuri diferite, pentru a începe cu asta, şi echinocţiile se deplasează în fiecare an din ce în ce mai departe de calendarul iulian revizuit, oricum, astfel încât încă o dată, aşa cum au cunoscut Părinţii atât de mult timp în urmă, precizia astronomică este o căutare nebunească. Eu nu pledez pentru întoarcerea la stilul vechi, dar să nu se pretindă că noul calendar a fost necesar sau o evoluţie pozitivă. Modul corect de a reforma calendarul Bisericii şi ceea ce ar fi trebuit făcut în 1923, a fost pur şi simplu "resetarea" calendarul iulian. Acest lucru ar fi ţinut praznicile mobile şi imobile, în sincronizare între ele, cel puţin până la următoarea "resetare" peste mai multe secole. Din păcate, Metaxakis, ca şi astronomii papali ai secolului al XVI-lea, a fost îndrăgostit de raţiunea umană şi a încercat să construiască turnul lui Babel şi atinge precizia astronomică, ceva ce nu i-a interesat de loc pe Părinţi. Dovada supremă de nebunie a lui Metaxakis este că, în calendarul lui Crăciunul şi Paştile într-o zi din viitor vor fi prăznuite în aceeaşi zi! Acesta este rezultatul punerii idolului raţiunii umane mai presus de înţelepciunea Sfinţilor Părinţi.
2

Orthodox Church of America

5

popikov: Din nou: Dacă unitatea liturgică a fost de ajuns de importantă pentru Părinţii ca ei să convoace multe sinoade pentru a stabili un calendar uniform, cum poate fi justificată punerea în aplicare bucată cu bucată şi dezbinătoare a schimbării calendarului? Este cât se poate de clar faptul că această inovaţie este împotriva duhului Tradiţiei şi canoanelor Bisericii... indiferent ce "aromă etnică" se preferă! În ceea ce priveşte o presupusă "deficienţă" rusească, cu privire la canoane: Eu nu voi deschide ACEST cuib de viespi, dar acum am înţeles un pic mai bine de unde vii! J. Sanidopoulos: Da, un Mare Sinod Pan-ortodox este echivalent cu un Sinod Ecumenic. Nu este nici o diferenţă între cele două, cu excepţia faptului că unul este convocat de către un împărat şi celălalt nu. Poţi (citi) despre acest lucru la pr. Romanides, care susţine că fiecare Sinod Pan-ortodox, după căderea Constantinopolului este echivalent cu un Sinod Ecumenic în autoritate, şi eu sunt de acord cu el. Ele au început imediat după căderea Constantinopolului. Al doilea punct al tău nu face nimic altceva decât că sfinţeşte un tabel temporal, ceea ce nici un Părinte nu a făcut-o vreodată. Astronomic, poate nu vom avea un calendar perfect, dar putem avea unul care este mai corect decât cel anterior. Acesta este tocmai motivul pentru calendarul iulian în sine a văzut lumina zilei. Noul calendar a fost nu numai pozitiv, dar şi necesar. Istoria dovedeşte acest lucru, mai ales în locuri cum ar fi Grecia şi în diaspora. În aceste locuri, oamenii s-au lepădat de Biserică din cauza vechiului calendar. Ierarhii Congresului pan-ortodox din 1922 explică acest lucru în procesul-verbal. Cuviosul Epifanie explică aceasta în detaliu, în excelenta sa carte "Ta Dio Akra". Iar noul calendar nu este un turn Babel. Aceasta este doar o calomnie ignorantă şi drăcească. Crăciun şi Paşti sărbătorit în aceeaşi zi? Acest lucru se va întâmpla în cele din urmă şi în calendarul iulian. Acesta este motivul pentru care calendarul trebuie să fie schimbat în mod constant. Dar, ţine minte că acest lucru va fi peste mai multe secole. …Popikov, nu, nu este clar. Dacă era clar, ar fi fost descoperit şi nu făcut. Dar nimic din schimbare nu a fost împotriva canoanelor sau al Tradiţiei, aşa cum dovedeşte faptul că nu poţi aduce chiar şi până un singur exemplu, cu excepţia sfinţirii tale a tabelului temporal, ceea ce niciodată nu au făcut Părinţii. popikov: "Iarăşi şi iarăşi": eu NU pledez pentru un tabel temporal sfinţit. Cred că am spus mai degrabă contrariul. Argumentez că maniera fragmentară şi imperioasă în care a fost impus noul calendar unui segment al Bisericii a provocat o ruptură serioasă liturgică în Biserica Universală. Este evident clar că acest lucru este opus duhului Părinţilor, sinoadelor şi tradiţiei Bisericii, care năzuiau totdeauna pentru UNITATEA liturgică a lungul ecumenei.

6 Prin urmare, nu mie îmi revine sarcina dovedirii a ceea ce este foarte clar. (Ar trebui şi să dovedesc că pământul este rotund?). Sarcina dovedirii îţi revine ţie: arată că reforma dezbinătoare a calendarului liturgic de divizare este într-adevăr în duhul Părinţilor, sinoadelor şi Sfintei Tradiţii şi urmăreşte unitatea liturgică. De ce a fost stabilit un calendar? De ce nu au permis Părinţii utilizarea calendarelor greceşti, celtice, persane toate la un moment dat? De ce - în timp - au aruncat Părinţii şi sinoadele anatema împotriva celor care au persistat în urma unui sistem lepădat de stabilire a Sfintelor Paşti? Punctul meu de vedere este evident: revizuirea parţială, hazardată şi fragmentară a calendarului a dus la o ruptură liturgică împotriva căreia au luptat Părinţi, sinoadele şi Sfânta Tradiţie întotdeauna. Ăsta e punctul meu de vedere. Ăsta e un fapt de la sine evident. J. Sanidopoulos: Biserica a căutat unitatea în învăţătură, nu neapărat în practica liturgică. Istoria dovedeşte acest lucru. Obiceiurile liturgice ar putea fi locale şi de foarte multe ori au fost. Singura parte din calendarul în care Părinţii au căutat în unitate a fost Paştile, dar aceasta doar pentru că papa de la Roma a încercat să impună data lui de Paşti în răsărit în secolul al treilea, şi Părinţii răsăriteni s-au opus papei. Şi da, sarcina dovedirii cade pe tine, logic vorbind. Tu eşti cel care face afirmaţia că noul calendar se opune canoanelor şi tradiţiei, dar nu ai adus nici o dovadă. Teoria ta cu siguranţă nu este de la sine înţeleasă. Este mai mult o auto-înfrângere. AVB34: John, înţelegerea ta a celor două calendare este greşită şi bănuiesc că o mare parte de susţinerea ta pentru schimbarea calendarului se datorează acestei lipse de înţelegere. De pildă: afirmaţia ta că prăznuirea Crăciunului şi Paştilor în aceeaşi zi "se va întâmpla în cele din urmă şi în calendarul iulian" este doar o greşeală flagrantă. Un astfel de lucru nu se poate întâmpla cu calendarul iulian ci numai cu calendarul iulian revizuit. Ce faci este tu este o gândire în termeni sezonieri, şi nu în termenii praznicelor sărbători bisericeşti, iar acest lucru este crucial pentru argument. Cei ca mine cărora nu le place noul calendar (dar îl acceptă de dragul unităţii Bisericii) sunt preocupaţi de ciclul liturgic al Bisericii, şi nu de cum este vremea în timpul unei oarecari vacanţe. Cum poţi spune senin că schimbarea calendarului a fost o evoluţie pozitivă, este dincolo de mine. Ea nu a făcut decât să creeze dezbinare în cazul în care această problemă nu a existat în înainte. Cum am spus, accept noul calendar, dar mă ţin de nas când o fac. J. Sanidopoulos: Ai tot dreptul să te ţii de nas, doar nu o face în numele tradiţiei. Ideea este AVB că nu contează dacă Paştile vor fi prăznuite în acelaşi timp cu Crăciunul, deoarece nu va fi aşa. Cu timpul calendarul va mai suferi probabil câteva schimbări pentru a preveni acest lucru. Credinţa ta în Biserică nu ar trebui să fie atât de naivă.

7 Vă recomand la amândoi să citiţi pe părintele Joel Yiannakopoulos pe această temă, unde arată excepţional faptul că noul calendar este de fapt mai în conformitate cu canoanele Sinodului I Ecumenic chiar decât vechiul calendar. http://www.johnsanidopoulos.com/2010/01/old-calendar-new-calendar-facts.html popikov: OK: Deci, doar pentru a clarifica: Tu - John - NU crezi că lupta îndelungată a Părinţilor şi a sinoadelor pentru a stabili un calendar, ciclul liturgic de bază uniform şi pascalia universală a avut loc de fapt? Sau, în cazul în care a fost este de domeniul trecutului sau este dependentă de expediente locale. Că inovaţie calendaristică a anilor 1920 -, care rupt o unitate liturgică universală de peste un mileniu - a fost pe deplin în duhul practicii şi tradiţiei ortodoxe normative? Te rog atunci să explici: De ce au făcut atunci Părinţii şi sinoadele un calendar, o pascalie şi o ordine liturgică de bază? De ce s-au ostenit? Eu cred cu totul împotrivă. J. Sanidopoulos: Pascalia, da. Dar motivul pentru care aceasta a fost realizată este cel mai important în această problemă. Dar şi unitatea liturgică şi calendar uniform universal? Ce istorie dezinformată citeşti? Nu a existat cu siguranţă nici un calendar uniform în primul mileniu al creştinismului. De fapt, nu a existat niciodată un calendar uniform în Biserică. Acest lucru ar putea fi uşor de dovedit. Chiar înainte de schimbarea calendarului, grecii şi ruşii, de exemplu, prăznuiau multe sărbători la date diferite, în special acele praznice stabilite după evanghelizarea ţărilor slave. Trebuie să te uiţi în toate acestea cu mai multă grijă. popikov: PS: Îmi ceri să dovedesc că nu pot fi aduse argumente o revizuire a calendarului, chiar de către oameni sfinţi. Desigur că pot exista astfel de argumente. Aceasta NU este poziţia mea. DAR, DIN NOU: Preocuparea mea este modul anti-tradiţional în care a fost introdus noul calendar; divizarea vechii unităţi liturgice a Bisericii. O unitate stabilită de către sinoade şi de Părinţi. ASTA e problema mea... Tu crezi că această punere în aplicare inovativă a fost OK, patristică şi nicidecum contrară duhului şi literei canoanelor şi Sfintei Tradiţii? … Hmmm... Am un "Calendar" din secolul XVIII din ceea ce acum se numeşte Ucraina. TOATE praznicile sunt în aceleaşi zile cum le-au ţinut şi bisericile greceşti. Oh! Există variaţii minore. Dar lupta pentru uniformitate este un obiectiv stabilit de demult al sinoadelor şi Părinţilor. Ar trebui să ştii

8 asta! Praznicul Naşterii Domnului nostru a fost sărbătorit de toţi ortodocşii, în toate locurile la aceeaşi dată din cele mai vechi timpuri până în 1920. Mă leşi! Ştii ce vreau să spun... J. Sanidopoulos: Nu este adevărat Popikov. Citeşte istoria liturgicii. Cine a fost profesorul tău de liturgică? Ar trebuie să-i fie ruşine. popikov: "Profesorul" meu în acest subiect sunt mai mulţi Părinţi de la o mănăstire ortodoxă greacă pe noul calendar fondată de pr. Efrem. Deşi înţeleg poziţia şi argumentele tale (şi apărarea utilizării noului calendar) ei, nu mai puţin, văd cu respect preocupările fraţilor lor în alte biserici locale. Bisericile care aderă la calendarul tradiţional. Cu respect, John: problema nu este atât de negru şi alb pe cât pe cât o vezi tu. Noul calendarism militant poate fi la fel de rău ca şi vechiul calendarism militant. Noul calendar nu a fost pus în aplicare în conformitate cu duhul sau practic Părinţilor şi sinoadelor. Plătim pentru această eroare şi astăzi. Nevrând să facem aceasta nu vom face să dispară (problema). J. Sanidopoulos: Eroarea de a nu avea un nou calendar ar fi mult mai mare, aşa cum s-a arătat înainte de a fi ratificat noul calendar. Dacă ai fi ştiut istorie, ar trebui să ştii despre ce vorbesc. Mă îndoiesc că chiar şi călugării părintelui Efrem ştiu despre ce vorbesc. Nu cred că ştiu tradiţia pe bază că sunt monahi. Am spus, chiar şi sfinţii au făcut erori în acest sens. Şi, de asemenea, sfinţii contrazic sfinţii pe această temă. Mă sprijin pe cei care au cercetat, de fapt, detaliile acestui subiect. AVB34: John, eşti pe dinafară pe o serie de lucruri. Să-ţi dau câteva exemple: 1) Referindu-te la aceeaşi zi de Crăciun/Paşti scrii: "calendarul va mai suferi probabil câteva schimbări pentru a preveni acest lucru." Dar acest lucru a fost deja împiedicat de calendarul tradiţional! Faptul că, calendarul trebuie să fie schimbat acum iarăşi şi iarăşi în scopul de a preveni ceva ce era până acum imposibil arată cât de defectuos şi inutil este acesta. 2) Tu scrii: "astronomic, nu vom putea fi capabili de a avea un calendar perfect, dar putem avea unul care este mai corect decât cel precedent." Încă o dată eşti pe lângă. A spune că există ceva în neregulă cu calendarul tradiţional este ca şi cum ai spune că nu este ceva în regulă cu maşina mea, deoarece nu zboară. Maşina mea nu a fost concepută pentru a zbura şi cei care au construit-o nu au avut vreodată intenţia ca ea să zboare. Acelaşi lucru este valabil cu calendarul tradiţional, precizia astronomică nu a fost niciodată intenţionată, calendarul tradiţional face exact ceea ce a fost conceput pentru a face. Atât calendarul tradiţional cât şi maşina mea, nu pot fi numite defecte pentru că nu fac ceva ce nu au fost niciodată destinate să facă. Acesta este un defect în logica ta.

9 3) Scrii: "Da, un Mare Sinod Pan-ortodox este echivalent cu un Sinod Ecumenic Nu există nici o diferenţă între cele două, cu excepţia faptului că unul este convocat către un împărat şi celălalt nu." Greşit din nou! Biserica nu a recunoscut nici un Sinod după căderea Constantinopolului ca având o autoritate ecumenică. Ca un ecumenist evident, ar trebui să recunoşti acest lucru, deoarece el se precizează destul de clar în dialogurile noastre cu "bisericile" heterodoxe. Noi susţinem clar că numai primele şapte Sinoade generale au autoritate ecumenică şi ar trebui să fie utilizate ca bază pentru unitate, toate celelalte sinoade sunt considerate locale, şi nu universal obligatorii. De asemenea, rolul împăratului nu este o chestiune atât de banală cum se pare că sugerezi tu. Împăratul convoca Sinodul pentru că numai el a avut numai autoritatea (suveranitatea) asupra tuturor episcopilor şi îi putea convoca. Nu este nimeni astăzi, cu o autoritate egală. Patriarhul de Constantinopol nu are autoritatea de a convoca un episcop din Biserica Rusă, de exemplu, la un sinod. El are doar autoritatea de a convoca propriul său Sfânt Sinod, asta e tot. Acesta este motivul pentru care rolul împăratului este decisiv şi nu o banală notă de subsol. Pot să înţeleg susţinerea noului calendar în numele unităţii Bisericii şi dacă acest lucru este ceea ce faci, te-am aplauda, dar se pare ca tu încerci să-l susţii pe baza unor presupuse "merite" şi acest lucru este ceva cu totul greşit. Te îndemn să fi mult mai deschis şi dispus de a vedea defectele noului calendar şi a răului pe care l-a adus. Se poate accepta noul calendar aşa cum am făcut eu şi totodată a-l critica şi pe el şi pe cei care l-au creat. J. Sanidopoulos: AVB, ceea ce tu pari să nu înţelegi este faptul că, calendarul iulian prezintă fapte similare tulburătoare în secolele următoare. Dar, din nou, asta e altă discuţie. Există puncte slabe, atât timp cât Paştile va rămâne o sărbătoare mobilă. Vechi sau nou, se vor suprapune vreodată peste suficient timp. La al doilea punct, spui că vechii romani nu s-au îngrijit de exactitatea astronomică? Atunci de ce au creat calendarul iulian? Aceasta este o absurditate. Nu creezi un calendar fără să-ţi pese de precizia astronomică. De asemenea, uita-te doar la modul în care Părinţii examinat ca Paştile să se potrivească cu datele astronomice din timpul lor. Ei dau destule detalii în această privinţă. Şi cu privire la Sinoadele Ecumenice, ideea este că nu poate fi un Sinod Ecumenic dacă nu există un împărat pentru a convoca un Sinod Ecumenic. Aceasta este în esenţă, ceea ce înseamnă pentru un sinod să fie "ecumenic" şi de ce nu pot fi decât nouă Sinoade Ecumenice care au avut loc înainte de căderea Constantinopolului. Biserica a recunoscut, într-adevăr mai multe sinoade, care au greutate egală ca un Sinod Ecumenic. Puteţi citi despre acestea în Romanides "Teologie Dogmatică" volumul 2. Problema este însă că teologii ortodocşi cu mentalitate scolastică nu abordează aceste sinoade, care se ocupă cu ultima schismă bulgară şi erezia filetismului în secolul XX. Trebuie să treci dincolo de ortodoxia 101, atunci când dezbaţi aceste subiecte avansate. Eu nu susţin calendare. Eu susţin adevărul şi ortodoxia. Noul calendar nu a făcut nici un rău şi nici cel vechi. Calendarele nu fac rău, ci oamenii. Nu există absolut nici un motiv logic, tradiţional sau canonic de a-l critica, şi acelaşi lucru este valabil pentru vechiul calendar. AVB34: Câteva puncte de corecţie:

10 1) vechiul calendar nu prezintă "fapte similare tulburătoare în secolele următoare", cum spui. Singurele anomalii numai în secolele următoare pentru vechiul calendar sunt sezoniere şi nu liturgic e. Părinţii au fost conştienţi de anomaliile sezoniere pe care le-ar putea crea acest calendar, dar nu au fost interesaţi de vreme. Noul calendar creează anomalii liturgice (Crăciunul/Paştile, de exemplu în aceeaşi zi), precum şi anomalii de sezon. Acesta este motivul pentru care este contestat. 2) Sunt de acord că romanii care au creat calendarul iulian au fost într-adevăr interesaţi şi de precizia astronomică, dar eu nu vorbesc despre ei. Termenii de "calendar iulian" şi "calendar vechi", sunt folosiţi ca sinonime, prin convenţie. Vorbesc despre Părinţi şi despre ciclul liturgic pe care l-au creat. Ceea ce Părinţii au făcut a fost combinarea calendarul iulian solar cu calendarul evreiesc lunar pentru a crea ciclul liturgic al Bisericii. Aşa cum am menţionat în posturile anterioare Părinţii au fost conştienţi de faptul că lungimea anului nu a fost exact de 365,25 de zile şi, ca urmare calendarul lor nu ar fi astronomic exact, dar ei, de asemenea, ştiau că, calendarul nu ar fi astronomic exact, deoarece lungimea anului nu poate fi măsurată în mod definitiv, astfel ei au ignorat acest aspect şi s-au concentrat pe crearea unui ciclu care se va repeta pentru totdeauna şi să fie capabil de a s luji nevoile Bisericii. Să derulăm rapid înainte la secolul al XVI-lea atunci când raţiunea umană, iluminismul, secularismul şi ştiinţa erau la modă în Occident şi vei găsi o încercare de a schimba ciclul Părinţi lor şi de a-l înlocui cu unul bazat pe raţiunea umană şi ştiinţa "modernă", ceva de care Părinţii ar fi râs. Aceasta este mentalitatea iluminată cu care este asociat Metaxakis şi nu cu mentalitatea Părinţilor. 3) Au fost multe sinoade convocate de către împăraţi, care nu sunt considerate ecumenice, ci sunt de fapt considerate eretice, al doilea sinod de la Efes este exemplul perfect. Ideea este că, pentru a fi un sinod ecumenic, trebuie să a) fie convocat de către împărat şi b) să fie primit de către conştiinţa colectivă a Bisericii. Doar nouă sinoade din istorie îndeplinesc aceste cerinţe. Susţinând că Sinoadele Ecumenice sunt posibile după căderea Constantinopolului ecumeniştii pregătesc acceptarea viitorului "sinod pan-ortodox", care urmează să fie, drept ecumenic. J. Sanidopoulos: 1. Da, se creează anomalii liturgice. Articolul părintelui Joel pe care l-am postat abordează unele dintre acestea. 2. Părinţii pur şi simplu a adoptat calendarul folosit de către Imperiul Roman. Singurul lucru pe care ortodocşii l-au obiectat calendarului gregorian a fost că se schimba necanonic pascalia, nu că raţiunea umană a fost implicată. Dacă raţiunea umană şi cunoaşterea ajung în opoziţie cu canoanele, atunci, desigur, trebuie să fie luate măsuri cuvenite pentru a schimba canonul într-un mod adecvat, în cazul de faţă noul calendar. 3. N-am spus niciodată că un Sinod Pan-ortodox este un Sinod Ecumenic. Un alt Sinod Ecumenic este imposibil fără un împărat şi un imperiu care să-l adopte în Dreptul Civil. Aceasta înseamnă să fie un Sinod Ecumenic. Cu toate acestea, ecleziastic au existat multe alte sinoade care au autoritate ecumenică, pe care întreaga Biserică este obligată să le primească prin decret comun. AVB34: Nu pot exista anomalii liturgice cu vechiul calendar pentru simplul motiv că acesta defineşte ciclul liturgic. Cum poate fi în contradicţie cu el însuşi? e absurd.

11 Tu scrii: "Părinţii pur şi simplu au adoptat calendarul folosit de către Imperiul Roman". Nu este adevărat! Aşa cum am afirmat mai devreme, ei au combinat calendarul roman solar cu calendarul evreiesc lunar şi a creat un mecanism unic de luare în considerare a momentului care se repetă la fiecare 532 de ani, pentru totdeauna. Aceasta a fost soluţia perfectă pentru problema lor şi continuă să funcţioneze perfect. Obiecţia la calendarul gregorian nu este pur şi simplu faptul că schimbă pascalia aşa cum ai susţinut. El încalcă numeroase canoane ale Bisericii şi nu în ultimul rând interdicţia de a prăznui Paştele "cu evreii". La momentul Primului Sinod Ecumenic mulţi au prăznuit Paştele creştine în timpul Pesahului (Paştele evreiesc). Această tendinţă îngrijorătoare a condus Părinţii de a interzice o astfel de practică. Cu toate acestea, în 1983, Paştile gregorian a căzut pe data specifică în luna Nisan, care este în mod explicit interzisă de Părinţi. Nu ştiu dacă s-a mai întâmplat înainte sau după, dar ştiu că s-a întâmplat în 1983, în dispreţ total faţă de hotărârile Părinţilor. Eu nu sunt sigur de unde îţi culegi informaţiile, dar trebuie să te uiţi în aceste probleme mult mai bine. Dacă eşti de părere că, canoanele Sinoadelor Ecumenice sunt infailibile, atunci declaraţii cum ar fi "Dacă raţiunea umană şi cunoaşterea ajung în contradicţie cu canoanele" nu are nici un sens. Nu a existat niciodată nici o deficienţă demonstrată a vechiului calendar, care îşi îndeplineşte intenţia perfect. Aducerea la precizie astronomică este un argument fals, deoarece ştii că acest lucru nu a fost în intenţia Părinţilor. J. Sanidopoulos: Canoanele nu sunt nici infailibile, nici veşnice. Nu există doctrine ale infailibilităţii în Ortodoxie. Numai Dumnezeu este infailibil şi revelaţia Lui. Acestea (canoanele) sunt cu siguranţă schimbătoare. Un principiu foarte elementar de Drept Canonic este că aceste canoane sunt făcute pentru Biserică, nu Biserica pentru canoane. Din nou, nu am criticat vechiul calendar. Este cu siguranţă este departe de a fi perfect, dar nu există nici un astfel de lucru ca un calendar perfect. Calendarul lunar folosit de către primii creştini pentru cel iulian nu a fost evreiesc, ci din Grecia antică, apropo. Se numeşte calendarul lunar metonic, care a fost făcut de către astronomul atenian Meton. Şi acest lucru arată că primii creştini utilizau metodele astronomice ale perioadei lor în stabilirea datei Sfintelor Paşti. Dar acest lucru a fost făcut doar pentru data de Paşti. Noi nu ne deosebim în pascalie. Dar există o mulţime de probleme cu sistemul de metonic pe care poţi să te uiţi pe cont propriu. Ciclul de 583 de ani de care vorbeşti este ciclul victorian introdus în Roma în anul 457 d.Hr., care provine din cel de câteva decenii mai devreme de la Alexandria, introdus de Anian. Interesant este că în primul mileniu nu a existat un Paşte anual în Biserică uniform întrucât a fost în mod constant în curs de dezvoltare în funcţie de diferite teorii astronomice. Calendarul s-a adaptat celor mai bune metode posibile. Ciclul victorian nu a fost niciodată acceptat de întreaga Biserică din Occident. Victor din Capua, c. 550, a scris împotriva ciclului victorian şi în favoarea metodei de calcul alexandrin. Problemele pe care le prezintă această metodă au făcut ca Italia să părăsească acest ciclu. Una dintre problemele aduse în sus este eroarea de calcul a calendarului iulian a timpului solar real, prin urmare,

12 nu permite celor care urmează calendarul iulian să respecte efectiv canoanele stabilite în primul Sinod Ecumenic. Citeşte ce spune despre acest lucru părintele Yiannakopoulos. Practic în 4000 de ani, calendarul iulian va marca echinocţiul de primăvară, începutul primăverii, în mijlocul lunii februarie. Pentru ca Paştile să revină la ziua efectivă de prăznuire, ar trebui să aşteptăm ca un an întreg de timp suplimentar să fie adăugat la calendarul iulian; acest lucru ar lua mai mult de 46 mii de ani (128 × 365 = 46720). Deci, practic, spui că este ok că "infailibilul" calendar iulian va aduce începutul de primăvară până în februarie. S-a încercat timp de mai multe secole rezolvarea acestei probleme, dar după căderea Constantinopolului nu s-a ajuns la nimic. Aceasta este doar o problemă printre altele. Dar, aşa cum subliniază părintele Yiannakopoulos, cei care urmează calendarul iulian sunt, de fapt, necanonici. Evident, cu calendarul iulian, avem o anomalie canonică gravă. Nu există nici un astfel de lucru ca o anomalie liturgică majoră, întrucât cele liturgice nu sunt dogme şi pot fi schimbate mereu când Biserica consideră potrivit. Este o prostie să fie aduse ca o problemă care va afecta Biserica "cândva", deoarece Biserica poate preveni întotdeauna aceste anomalii atunci când apar... Eu pot să spun că nu ai citit ce a scris părintele Yiannakopoulos despre anomalia liturgică şi canonică a calendarului iulian, deci iată un fragment: „Ştim din Pidalionul Bisericii noastre că Părinţii de la Sinodul I Ecumenic au canonizat ca Paştele să fie calculat pe baza a echinocţiului de primăvară, având în vedere că, echinocţiul de primăvară a fost atunci pe data de 21 martie. Acest lucru este precizat în Pidalion (verificaţi pagina 9). Cu toate acestea, aproximativ 1600 de ani mai târziu, de atunci şi până astăzi am deviat de la această dată, deoarece echinocţiul de primăvară are acum loc pe data de 8 martie. Aceasta este de asemenea menţionat în Pidalion. Deci, cu un salt de 13 zile, noi aşa-numiţii "noii calendarişti" avem din nou acelaşi echinocţiu de primăvară pe care l-au avut Părinţii de la Sinodul I Ecumenic. Avem acum data veche a echinocţiului de primăvară, 21 martie, în timp ce voi aveţi data contemporană a acestui echinocţiu la 8 martie. Prin urmare, noi suntem pe deplin aliniaţi cu data veche, şi voi cu cea nouă. Noi suntem aliniaţi cu vechiul calendar iulian al Sinodului I Ecumenic, şi voi sunteţi aliniaţi cu noul calendar iulian. Prin urmare, noi suntem de fapt "vechii calendarişti", în timp ce voi sunteţi "noii calendarişti", pentru că - voi repeta încă o dată – noi recunoaştem data de 21 martie ca echinocţiu de primăvară, aşa cum au făcut Părinţii de la primul Sinod Ecumenic, în timp ce voi aţi căzut şi păstraţi pe cel de la 8 martie.” Citeşte restul aici: http://www.johnsanidopoulos.com/2010/01/old-calendar-new-calendarfacts.htmlhttp://www.johnsanidopoulos.com/2010/01/old-calendar-new-calendar-facts.html AVB34: Părintele Yiannakopoulos (are un nume monahal?), face aceeaşi greşeală pe care o fac toţi susţinătorii noului calendar, el vorbeşte în termeni de anotimpuri şi nu de sărbători. Echinocţiile nu sunt puncte fixe, dar sunt în mod constant în mişcare (citeşte despre precesia echinocţiilor descoperită mai întâi de Iparh din Rhodos, în sec. al doilea î.Hr.). Echinocţiul de primăvară 2010 a precesat faţă de cel din 2009 şi va precesa şi mai mult în 2011, şi mai mult încă în 2012, etc., în cele din urmă echinocţiul de primăvară va fi la punctul care astăzi marchează solstiţiul de iarnă. Părinţii ştiau acest lucru şi astfel

13 nu au fost interesaţi în echinocţiul fizic real, dar au construit echinocţiul lor propriu în ciclul lor, un echinocţiu care nu se mută ci rămâne fixat permanent. Frumuseţea acestui sistem este că, deşi echinocţiul Părinţilor se deplasează în raport cu echinocţiul fizic, el rămâne fixat în raport cu sărbătorile Bisericii, iar aceasta este ceea ce i-a interesat şi nu anotimpurile şi vremea. Cei care aduc această problemă a echinocţiului fie nu sunt familiarizaţi cu modul în care funcţionează echinocţiile şi modul în care au tratat Părinţii aceste probleme, sau induc în eroare în mod intenţionat un public care ei ştiu că nu va înţelege complexitatea subiectului. Sper că părintele se încadrează în prima categorie. J. Sanidopoulos: Într-un calendar, anotimpurile şi sărbătorile merg mână în mână. Nu se pot separa cele două, şi nici nu ar trebui. Desigur, Părinţii Bisericii nu au făcut-o, motiv pentru care au lucrat în mod constant timp de 1400 de ani în Est, şi mai mult în Occident. Acum, la care Părinte se poate găsi, eventual, dezinteres faţă de echinocţiul de sezon? Pentru un motiv sau altul ei aduc întotdeauna în scrierile lor acest aspect, deci poţi tu să arăţi vreun loc în care se spune că echinocţiul de sezon nu este important? Pentru că dacă au făcut-o, ei ar fi în contradicţie cu ei înşişi, ceea ce eu nu cred că sunt. Din nou, Părinţii nu au venit cu ciclul victorian pe care îl iubeşti atât de mult şi care este responsabil pentru anomalia canonică şi liturgică din calendarul iulian. Victorin a făcut-o, care nu este un părinte al bisericii. Biserica a petrecut cu multe secole încercând să corecteze această anomalie, dar nu au putut să vină cu planul cele mai potrivit şi a respins mai multe propuneri. Ultima propunere a venit de la Plethon înainte de căderea Constantinopolului, dar acest lucru a fost respins, deoarece el a fost platonist. Deci eşti clar în greşeală, şi istoria o dovedeşte. Părintele Joel Yiannakopoulos nu e monah, ci preot paroh. AVB34: Victorin o fi introdus ciclul în Vest, dar el nu a fost cu siguranţă la originea sa. Este interesant faptul că îl invoci pe păgânul de Plethon ca încercare a "Bisericii" de a reforma calendarul. Mi-ai ridicat mingea la fileu! şi anume că umaniştii seculari, cum ar fi Plethon, astronomii papali şi Metaxakis sunt singurii care cred calendarul are nevoie de schimbare şi singurii care au fost interesaţi în a face acest lucru. Poţi să araţi un singur Sfânt sau Părinte Bisericesc care a vrut să schimbe calendarul? Desigur nu, pentru că toţi ştiau că nu era nimic în neregulă cu calendarul. NU este nicio anomalie în calendarul bisericesc vechi, indiferent de câte ori se spune că există. Acesta îşi îndeplineşte perfect de 17 secole scopul pentru care a fost destinat. Dovada că Părinţilor nu le-a păsat de echinocţiul real este faptul că aceştia au fixat echinocţiul pe calendarul lor, ceva ce ştiau că este contrar naturii echinocţiului real. Trebuie totuşi să arăţi ce nouă cunoştinţă sau informaţii a descoperit omenirea care să o facă să realizeze că trebuie să fie reformat calendarul? Ce ştim astăzi despre echinocţiul şi despre durata anul ui pe care să nu fi cunoscut Părinţii? Răspunsul este: absolut nimic. Tot ceea ce ştim astăzi despre echinocţii, inclusiv despre precesie a fost cunoscut de către Părinţi. Tot ceea ce ştim astăzi despre

14 durata anului a fost cunoscut de către Părinţi. Deci, întrucât Părinţii au avut toate informaţiile pe care le avem astăzi pe acest subiect şi au luat totul în considerare spune-mi te rog din nou de ce era nevoie să schimbăm calendarul. …