Legea lui Ohm

Scopul experimentului
În acest experiment vom încerca să ilustrăm „funcţionarea” legii lui Ohm, construind circuitul de mai jos:

Realizarea circuitului
Alegeţi un rezistor din trusa voastră. Măsuraţi rezistenţa lui cu ajutorul multimetrului. Notaţi-vă rezultatul pentru a-l putea folosi pe viitor. Construiţi un circuit format dintr-o baterie şi un rezistor. În figură, circuitul este realizat cu ajutorul unei reglete de borne, dar orice mijloc de realizare a circuitului este la fel de bun. Setaţi multimetrul pe scara de tensiune apropiată şi măsuraţi căderea de tensiune la bornele

Notaţi şi această valoare a curentului alături de valoarea rezistenţei şi a tensiunii. luaţi valorile măsurate mai sus pentru rezistenţă şi curent şi aplicaţi legea lui Ohm pentru calcularea tensiunii circuitului. Ampermetrul va fi acum în serie cu bateria şi rezistorul. Comparaţi valoarea obţinută cu cea măsurată cu ajutorul multimetrului: R=E/I Şi. E = tensiunea în volţi I = curentul în amperi R = rezistenţa în ohmi Asemănător. Notaţi-vă acest rezultat pentru a-l putea folosit mai departe. Refaceţi măsurătorile de rezistenţă. aceste diferenţe ar trebui să fie mici. Orice diferenţă între respectivele valori ale tensiunii. alături de valoarea rezistenţei de mai sus. luaţi valorile măsurate pentru tensiune şi curent şi aplicaţi legea lui Ohm pentru calcularea rezistenţei circuitului. Totuşi. pentru toate cele trei situaţii. fără a depăşi scala. Observaţi relaţia matematică simplă dintre variaţia rezistenţei şi variaţia curentului din circuit. curentului sau rezistenţei se datorează mai mult ca sigur erorilor aparatului de măsură. tensiune şi curent. Tensiunea ar trebui însă să rămână aproximativ egală pentru oricare din rezistorii introduşi în circuit.rezistorului în timp ce este alimentat de la baterie.relaţia dintre curent. tensiune şi rezistenţă . Legea lui Ohm . Comparaţi valoarea astfel calculată cu valoarea măsurată cu ajutorul multimetrului: I=E/R unde. Selectaţi cea mai bună scală de tensiune: cea care dă cea mai precisă indicaţie a curentului. Desigur. Poziţionaţi selectorul multimetrului pe cea mai mare scală de curent disponibilă. Comparaţi valoarea calculată cu cea măsurată: E = IR Rezultatele obţinute prin măsurători şi prin calcul ar trebui să fie foarte apropiate. deoarece acesta este rolul unei baterii: să menţină o cădere de tensiune constantă între bornele sale. Deschideţi circuitul şi conectaţi ampermetrul între cele două puncte libere.Înlocuiţi rezistorul din circuit cu alţi rezistori de mărimi diferite. unele aparate de măsură sunt mai precise decât altele. în sfârşit. Refaceţi apoi calculele pentru aceste mărimi (cei trei paşi de mai sus). cel mult câteva procente. Aplicarea şi verificarea legii lui Ohm Luaţi valorile pentru tensiune şi rezistenţă măsurate mai sus şi aplicaţi legea lui Ohm pentru a determina valoarea curentului din circuit.

bobine şi condensatoare. inductanţă. Comportarea acestor componente în regim electrocinetic este descrisă de caracteristica tensiune curent u = f (i) sau i = f (u) .. tuburile electronice sau ionice. În cadrul elementelor de circuit electric sunt considerate neliniare arcul electric. Elementele neliniare. În conductoarele metalice. Din punctul de vedere al tehnicii. Curent electric Fulgerul este o formă de curent electric. aduc uneori prejudicii funcţionării reţelei însă alteori. dispozitivele semiconductoare. În afară de gaze. sau pasive. Acestea pot fi active (în special rezistorul şi bobina). După variaţia în timp a mărimilor electrice de circuit (t. intensitate a curentului. cu unele excepţii.m. la receptoare) prin intermediul unor procese de câmp electromagnetic.) există: circuite de curent continuu şi circuite de curent alternative Elementele circuitelor electrice. Curentul electric în gaze nu se supune însă nici măcar cu aproximaţie legii lui Ohm. numită caracteristică volt . ele constituie elemente de circuit liniare. când sunt sediul unor tensiuni electromotoare. în care "acţionează" cel puţin un câmp electric imprimat şi/sau solenoidal. . potenţiale ale diferitelor puncte ale circuitului etc. bobinele cu miez de fier etc.e. legea conducţiei electrice exprimată prin relaţiile E = ρJ sau u = Ri se realizează cu foarte mare precizie şi de aceea metalele sunt încadrate în categoria de conductoare numite liniare.CIRCUITE ELECTRICE Din punctul de vedere al electrocineticii. De aceea. care este neliniară.amper. circuitul electric este un sistem fizic format dintr-unul sau mai multe "lanţuri" închise de corpuri conductoare (lanţuri numite şi ochiuri sau bucle). semiconducrorii etc. cunoaşterea efectelor neliniarităţii circuitelor şi a consecinţelor ei este o chestiune de mare importanţă practică. deplasarea sarcinilor electrice se face de asemenea în concordanţă cu legea conducţiei. circuitul electric este alcătuit din surse şi din receptoare de energie electrică. Dacă parametrii caracteristici ai acestor dispozitive (rezistenţă. Parametri de circuit Din punctul de vedere al proceselor de câmp. În lichide. într-o reţea. există numeroase corpuri conductoare neliniare: straturile de tranziţie dintre metale şi oxizii lor. capacitate) sunt independenţi de curentul electric sau de tensiunea aplicată la bornele lor. conectate între ele în scopul transformării energiei dintr-o formă neelectrică (la surse) în alta (tot neelectrică. numite şi componente de circuit. Un astfel de mediu conductor în care curentul electric nu se supune legii conducţiei se numeşte neliniar. particularităţile lor sunt folosite la rezolvarea unor probleme importante de electrotehnică. anumite compoziţii ceramice. circuitele conţin ca elemente constitutive: rezistoare.

De asemenea. curentul electric mai poate lua naștere într-un circuit dacă acesta este un circuit închis și este influențat de o tensiune electromotoare.Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice. Definiție Intensitatea curentului electric. de electroni. prin inducție electrică. numită adesea simplu tot curent electric. Tensiunea în cauză poate fi dată de o sursă electrică existentă în circuitul electric considerat. Se măsoară în amperi pe metru pătrat. Dacă se notează sarcina electrică prin Q. referindu-se la cantitatea de sarcină electrică ce străbate secțiunea considerată în unitatea de timp. Sarcinile electrice în mișcare pot fi purtate între două puncte date. densitatea de curent este o mărime vectorială asociată fiecărui punct. Producerea curentului electric este determinată de existența unei tensiuni electrice între cele două puncte (între care se deplasează sarcinile). ioni sau o combinație de ioni și electroni. care caracterizează global curentul. Se măsoară în amperi. timpul cu t și intensitatea curentului electric cu I. aceste mărimi sunt legate prin relația Pentru mărimi variabile în timp formula se poate rescrie folosind mărimi instantanee: sau Contribuția magnetizației și a polarizației . Există două mărimi fizice care caracterizează un curent electric: • • intensitatea curentului electric. intensitatea curentului regăsindu-se ca integrală pe întreaga secțiune a conductorului din densitatea de curent.

de exemplu. curentul se numește alternativ (alternatorul este un dispozitiv care generează un asemenea curent). se face cu ajutorul unor dispozitive electronice (invertoare) și este utilă. pentru a obține curent alternativ din curent continuu. adică intensitatea lui variază ca o funcție sinusoidală (în timp). În cazul redresării curentului alternativ se obține un curent continuu de intensitate variabilă. numit și pulsatoriu (sau ondulat). punți redresoare). Curentul alternativ folosit în industrie este de obicei (cvasi) sinusoidal. curent alternativ Forma grafică a curentului electric continuu Forma grafică a curentului electric alternativ Forma grafică a curentului electric pulsatoriu Dacă mișcarea sarcinilor electrice se face numai într-un singur sens. Transformarea inversă. la alimentarea de la elemente galvanice sau acumulatoare a unor consumatori ce au nevoie de curent alternativ (lămpi electrice pentru avarii. Redresarea se poate face cu ajutorul tuburilor electronice (diode sau duble diode) sau semiconductoarelor (diode. alimentarea unor aparate electrice de curent alternativ care funcționează cu curent de la acumulatorul de automobil). Dacă sensul de deplasare alternează în timp. este vorba de un curent continuu (generat de exemplu de bateria galvanică sau de dinam).densitatea de curent totală din ecuațiile Maxwell e: Curent continuu. De asemenea din .

ca urmare a miscarii dirijate a purtatorilor liberi. se defineste o marime fizica scalara. . Definitia acestei unitati de masura se stabileşte studiind câmpul magnetic al curentilor electrici. Aceasta mărime fizică a fost introdusa pentru a masura debitul sarcinii electrice totale printr-o sectiune a conductorului. cunoscute sub denumirea de forțe electromagnetice sau forțe electrodinamice: apariția unui câmp magnetic (rotativ) în jurul conductoarelor pe care le străbate. unitatea sa de masura fiind amperul. Intensitatea curentului electric reprezinta una dintre cele sapte marimi fizice fundamentale SI.curent alternativ se poate obține curent continuu și cu ajutorul grupurilor comutatrice (un motor electric de curent alternativ rotește un dinam. numita intensitatea curentului electric. transportul de substanțe (electroliza) atunci când purtătorii de sarcini electrice care determină curentul electric continuu sunt ionii dintr-o soluție sau topitură de electrolit. pentru a produce curent continuu care să alimenteze de exemplu un aparat de sudură electrică). fenomen cunoscut sub numele de efect termic sau efect Joule: apariția unei forțe asupra conductoarelor străbătute de el aflate în câmp magnetic. • Intensitatea curentului electric Sensul convenţional al curentului electric coincide cu cel al intensitatii câmpului electric. Pentru descrierea transportului de sarcină electrică printr-o sectiune a unui conductor. Medii conductoare Efectele curentului electric. Efectul magnetic al curentului Curentul electric poate produce fenomene fizice diferite: • • • • căldură.

unde purtatorii de sarcina electrica sunt electronii de valenta. Debitul de sarcina.Sub actiunea unui camp electric. sensul miscarii acestora sub actiunea campului electric este opus sensului conventional al curentului electric. defineste valoarea medie a intensitatii curentului electric prin acea suprafata. se numeste curent continuu (sau stationar). la nivelul oricarei sectiuni transversale a conductorului. particulele incarcate cu sarcina electrica de semne diferite se deplaseaza in sens opus. . orientarea fortelor electrice fiind determinata si de semnul sarcinii electrice a purtatorilor: In conductorii metalici. exprimat prin sarcina electrica totala transportata prin suprafata unei sectiuni transversale a conductorului in unitatea de timp. Curentul electric a carui intensitate este constanta in timp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful