FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI

LISTĂ TEME DISERTAŢIE APROBATE ANUL II MASTER - ECONOMIA SI ADMINISTRAREA AFACERILOR AGROALIMENTARE NR. CRT . 1 PROF.INDRUMATOR PROF.DR.MANOLE VICTOR ANGHEL F ALEXANDRU DANIEL CÎRSTEA I ALEXANDRU COSTIN COSTACHE V CLAUDIU FLORIN GRIGORAŞ V ANA ROXANA GIOARSĂ V CRISTIAN ILIUŢĂ I ANDREI DANIEL CRESTEREA PERFORMANŢEI PE FILIERA CĂRNII DE OVINE EVALUAREA POSIBILITĂŢILOR DE STIMULARE A SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN MEDIUL RURAL CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN FILIERA FRUCTELOR ÎN ROMÂNIA DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI ALTERNATIVE ÎN MEDIUL RURAL.STUDIU DE CAZ CREŞTEREA PERFORMANŢELOR PE FILIERA CĂRNII DE PORC.STUDIU DE CAZ : ROMSUINTEST PERIŞ CERCETAREA ATITUDINII CONSUMATORILOR PRIVIND MĂRCILE PROPRII DIN SUPERMARKETURI ŞI HIPERMARKETURI MANAGEMENTUL RELAŢIILOR CU CLIENŢII LA SC......... ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING LA SC........ STRATEGII DE SUPRAVIEŢUIRE ÎN CONDIŢII DE CRIZĂ LA O SOCIETATE DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR STUDENT TEMA APROBATA

MIRICĂ ANDREI RUSAN N VERA ALEXANDRA VLADU T OVIDIU ADRIAN

.MARIANA ANDREEA BALABAN M MIRUNA BREAZU G BOGDAN IONUŢ CRUDU S ELENA LILIANA GRAMA P ANDREEA TUDOR E ALEXANDRA VULPE M DANIELA ANDREEA ZAMFIRESCU D. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI LA O S..E....AGROALIMENTARĂ FUNDAMENTAREA UNUI PLAN DE AFACERI PENTRU MODERNIZAREA UNEI PENSIUNI TURISTICE.C.C..V.2011) 2 PROF...PAPIN C PATRICIA IOANA( ABS..DR ISTUDOR NICOLAE ANGHEL E...D. ELABORAREA UNEI STRATEGII LOGISTICE LA O SOCIETATE COMERCIALĂ AGROALIMENTARĂ FUNDAMENTAREA PLANULUI DE AFACERI LA S.. Studiu de caz. .DR.STOIAN MIRELA HARABAGIU CRISTINA MARIA FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE MARKETING LA S.....C. AGROALIMENTARĂ PERFECŢIONAREA DISTRIBUŢIEI PRODUSELOR LA O S.C. PERFECTIONAREA SISTEMULUI LOGISTIC LA O SOCIETATE AGROALIMENTARA MARIN L LAVINIA 3 PROF..ANA STUDIUL ATITUDINII CUMP[R[TORILOR FAŢĂ DE PRODUSELE AGROALIMENTARE ECOLOGICE PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ROMÂNEŞTI PE PIAŢA EUROPEANĂ FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE DISTRIBUŢIE LA O SOCIETATE COMERCIALĂ AGROALIMENTARĂ POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE U.

PREZENT ŞI PERSPECTIVE PERFECŢIONAREA POLITICILOR DE MARKETING ÎN CADRUL S. CIPRIAN STUDIU PRIVIND FILIERA PRODUSELOR DE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE LA S.IVANCIU C ELENA ALEXANDRA LAZĂR F NICOLETA ANDREEA LIŢĂ M RALUCA MARIA LAZĂR N ELENA MĂDĂLINA MARINESCU G IOANA ALICE MIREA N ANA MARIA MARINESCU V M ALEXANDRA ELENA NEAGU C ANDRA LENICA NICOLĂESCU P ANDREEA MONICA TURTURICĂ D.ENCULESCU COM S.POPESCU GABRIEL AGAPIE A.R.C.DIAVIST S. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.ALEXANDRA MARINA SCENARII ŞI TIPOLOGII PRIVIND SECURITATEA ALIMENTARĂ A ROMÂNIEI .DR.T. STUDIU DE CAZ LA S.R.C.C.C.C. F. PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE.L.E. PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE PE PIAŢA U. CONSECINŢELE EVOLUŢIEI PREŢURILOR PRODUSELOR AGROALIMENTARE ASUPRA SECURITĂŢII ALIMENTARE ANALIZA COMPARATIVĂ A COMUNICĂRII DE MARKETING PENTRU MĂRCILE MILKA ŞI HEIDI ANALIZA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORILOR DE PRODUSE AGROALIMENTARE PERFECŢIONAREA POLITICII DE PRODUS LA S. CONSUMUL ALIMENTAR ÎN ROMÂNIA. 4 PROF.A. STUDIU PRIVIND CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢII LA S.L.

M.POPESCU GABRIEL MATEI D ANA MARIA PROF. Studiu de caz la .DR.DANA ANDRA PROF.DR.LADARU RALUCA DRĂGHIA C CRISTINA MIHAELA DUMINICĂ F IULIANA MIHAI G..POPESCU GABRIEL ASIST.DR. JUDEŢUL DÂMBOVIŢA CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII AGRICULTURII PRIN STIMULAREA FACTORILOR DE PROGRES TEHNIC PROF.POPESCU GABRIEL CONF.DR..POPESCU GABRIEL PROF. PETRUŢA CĂLIN C MIHAI RĂZVAN COOPERAŢIA AGRICOLĂ ÎN ŢĂRILE EUROPENE DEZVOLTATE FUNDAMENTAREA PLANULUI DE AFACERI PRIVIND ÎNFIINŢAREA UNEI PENSIUNI TURISTICE COOPERAŢIA ÎN ECONOMIA RURALĂ ROMÂNEASCĂ DIN 1990 PÂNĂ ÎN PREZENT EVOLUŢII ALE SPAŢIULUI RURAL ROMÂNESC ÎN PROCESUL DE INTEGRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ COMPETITIVITATEA AGRICULTURII ROMÂNEŞTI PE VECTORUL COMPLEMENTARITĂŢII ÎN CADRUL APLICĂRII POLITICII AGRICOLE COMUNE PROIECT PRIVIND ÎNFIINŢAREA UNUI GRUP DE PRODUCĂTORI ÎN JUDEŢUL MEHEDINŢI AGROTURISMUL – FACTOR AL DEZVOLTĂRII ZONELOR MONTANE ROMÂNEŞTI.DR.POPESCU GABRIEL DRAGU C. PERSPECTIVELE PIEŢEI CARTOFULUI ÎN ROMÂNIA.DR.FLORENTINA C-TIN MIU I CARMEN MIHAELA .DR..BOTEZATU F SIMONA BOCIU S ANDREEA DANIELA CONSTANTIN I MARIA MANUELA PROF.DR.DR...DR.FLORENTINA CONSTANTIN PROF.POPESCU GABRIEL PROF. ANALIZA DIAGNOSTIC A PERFORMANŢEI ECONOMICE A UNEI ÎNTREPRINDERI MICI SAU MIJLOCII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ.POPESCU GABRIEL CONF. STUDIU DE CAZ : COMUNA LUNGULEŢU . ( studiu de caz pe o societate comercială).

POPESCU GABRIEL OLTEANU D SIMONA CREŞTEREA PERFORMANŢEI PROIECTELOR DE INVESTIŢII ÎN MEDIUL RURAL DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI ALTERNATIVE ÎN MEDIUL RURAL . Studiu de caz asupra centralelor eoliene din judeţul Tulcea POSIBILITATEA DE ÎNFIINŢARE ŞI DEZVOLTARE A UNEI AFACERI PENTRU TINERII FERMIERI STUDIUL PIEŢEI PEPENILOR VERZI ÎN ROMÂNIA PĂDURE BIANCA MIHAELA PETROV G GEORGIANA SUVOROV M P NICOLAE PROF.DR.DR.POPESCU GABRIEL SIMON M CLAUDIA ROZA TRIFU L MIRCEA PROF.POPESCU GABRIEL CONF.POPESCU GABRIEL VÂLCIU S IRINA VAVILOV T GEORGIANA ZDURCEA SANDRA CRISTINA 5 PROF.DR.DR.POPESCU GABRIEL CONF.DR. STUDIU ASUPRA EFICIENŢEI FOLOSIRII RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE. Studiu de caz.DR.FLORENTINA C-TIN PROF.POPESCU GABRIEL CONF.DR.DR.DR.DR.MIRCEA GHEORGHIŢĂ CEANGÂRU L. FUNDAMENTAREA PLANULUI DE AFACERI PRIVIND ÎNFIINŢAREA UNEI PENSIUNI TURISTICE STUDIU ASUPRA GRADULUI DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE ÎN ROMÂNIA COMPARATIV CU POLONIA ROLUL PIEŢEI ÎN REALIZAREA TRANSFERULUI DE CUNOAŞTERE ÎN AGRICULTURĂ POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ CU PRIVIRE LA PRODUSELE TRADIŢIONALE DIN ROMÂNIA. DAN FUNDAMENTAREA PLANULUI DE AFACERI PRIVIND DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA LA O .FLORENTINA C-TIN PROF.FLORENTINA C-TIN PROF.PROF.

.R.... ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI LA O S.C.VOICU RADU ANALIZA DIAGNOSTIC A PERFORMANŢEI ECONOMICE A UNEI ÎNTREPRINDERI DIN INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ ( STUDIU DE CAZ ) MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE LA S.A.C BERSER S.2011 7 PROF..C..C.DR.C.DR..S. ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI PRIVIND MODERNIZAREA UNEI S. EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A UNUI PROIECT DE INVESTIŢII LA O S..C.PĂTĂRLĂGEANU ROXANA IONESCU I ANDREEA MARIA PÂRJOL I.FLORIN Abs.AGROALIMENTARĂ DUMITRU M ALECSANDRA GAVRILESCU A ANDREI 6 CONF. Studiu de caz – o întreprindere agroalimentară PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE LA S. AGROALIMENTARĂ .A. ALCOVIN S.L) FREITAG D SABINA MAREŞ ANDREEA CRISTINA MAFTEUCĂ E OANA TUDOSE S ALEXANDRU ROŞOI M THEODOR CRISTIAN ELABORAREA STRATEGIEI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII RESURSELOR UNEI ÎNTREPRINDERI AGROALIMENTARE ELABORAREA STRATEGIEI ÎN CAZUL UNEI ÎNTREPRINDERI AGROALIMENTARE DIAGNOSTICUL STRATEGIC. ( S.C.

E.OANA .C. NĂSTASE PREDUCA P.VELEA P DANA LOREDANA 8 PROF. Studiu de caz :S.C. GIO SRL CREŞTEREA PERFORMANŢEI PE FILIERA VITIVINICOLĂ FUNDAMNETAREA PLANULUI DE AFACERI PRIVIND DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA LA S. Studiu de caz la SC.C. STUDIU COMPARATIV ASUPRA STRUCTURILOR FUNCIARE ŞI DE EXPLOATARE A TERENURILOR ÎN ROMÂNIA ŞI U. ZAREA ASIGURAREA TRASABILITĂŢII PRODUSELOR VITIVINICOLE ROMÂNEŞTI FUNDAMENTAREA PLANULUI DE AFACERI PRIVIND DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA LA S.DR.DR.A. Studiu de caz : Vinurile din Republica Slovacă COSTUL CALITĂŢII ŞI INFLUENŢA ACESTUIA ÎN EXERCIŢIUL ECONOMIC AL SCIL DÂMBOVIŢA S. ANALIZA PIEŢEI CĂRNII DE PASĂRE ÎN ROMÂNIA . BUDUREASCA SRL ANALIZA FINANCIAR – ECONOMICĂ A UNEI SOCIETĂŢI DĂRĂDAN I ALEXANDRA MARIA FRĂSINESCU C LAURA ELENA MOISE G ALEXANDRA ELENA SĂPĂCEANU C S SIMONA SPIRIDON C LUCIAN STAN M RALUCA ELENA 9 PROF.AGRISOL INTERNATIONAL SRL IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII .BOBOC DAN ANGHEL V C RALUCA ALEXANDRA BURDUJANU D ANDREEA DRĂCEA V MIHAELA VALENTINA DOBRE M RAMONA ELABORAREA UNEI STRATEGII ÎN CAZUL UNEI ÎNTREPRINDERI MICI STRATEGIE DE PROMOVARE A VINURILOR PE PIAŢA INTERNĂ MARKETINGUL VINURILOR ÎN ŢĂRILE EST-EUROPENE .

.MIRCEA 10 CONF...C.S. Studiu de caz .C....DR.C... S.C..... ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI LA O SOCIETATE CU PROFIL AGROALIMENTAR PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE LA S. DIAGNOSTICUL STRATEGIC AL S.RĂDULESCU CARMEN VALENTINA DENISA BĂLĂŞESCU G GEORGE ENCIU I IOANA DRAGA DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR CREŞTEREA EFICIENŢEI ECONOMICE PRIN RAŢIONALIZAREA CHELTUIELILOR ÎN AGRICULTURĂ DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR RURALE DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA POSTADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ FUNDAMENTARE PLANULUI DE AFACERI AL ÎNFIINŢĂRII UNEI FERME PRIN ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE FUNDAMENTAREA UNUI PROIECT DE INVESTIŢII PRIVIND ÎNFIINŢAREA UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE TURISMUL RURAL – FACTOR AL DEZVOLTĂRII ZONELOR MONTANE ROMÂNEŞTI CREŞTEREA PERFORMANŢEI ECONOMICE A UNEI ÎNTREPRINDERI MICI SAU MIJLOCII DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR . PROIECT DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI ECOLOGICE ÎNTR-O EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII MIJLOCII DIN MEDIUL RURAL. FRĂŢILĂ C ROXANA SABINA GHERGHE I DANIELA MARIANA GORNEANU G ADINA VALERIA GOLU A DRAGOŞ CĂTĂLIN IONESCU C MIRCEA VALENTIN MARCHIDANU I ALIN MÎNZU N ELENA GEORGIANA NICOLAE F RAMONA ELENA RĂDUCAN GH. STUDIU DE CAZ . SUZAN AURORA ..

CRISTIAN DRĂGUŞIN M CARMEN ANDREEA ANALIZA PERFORMANŢEI ECONOMICE ÎN CADRUL UNEI FERME AVICOLE POLITICA DE DEZVOLTARE A IMM/URILOR IN MEDIUL RURAL IN ROMANIA SI UE PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE PE PIAŢA UNIUNII EUROPENE PLAN DE AFACERI PENTRU ÎNFIINŢAREA UNEI FERME DE PORCINE STRATEGIA DE MARKETING LA S.CRISTINA ANDREEA POPA C MARIA IULIA REBEGEL M ANA MARIA BEREŞ F CRISTINA CĂTĂLINA BUCUR V ADRIANA MODERNIZAREA UNEI EXPLOATAŢII AGRICOLE PRIN ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE STUDIU ASUPRA INFLUENŢEI FACTORILOR DE PROGRES TEHNIC ÎN AGRICULTURĂ ( CHIMIZARE .C. ION RALUCA BOTOROAGĂ V MARIANA ADELUŢA DINA P.C... SEMINŢE CERTIFICATE )LA O S.C. . IMPACTUL PROCESELOR REFORMATOARE DIN AGRICULTURĂ ASUPRA FAMILIILOR DE ŢĂRANI.DR. Studiu de caz : Comuna Petreşti ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE PRIVIND PRODUCEREA LAPTELUI LA FERMA DE VACI KOPLA X SRL COOPERAŢIA . PROF.S..DR. VECTOR DE CREŞTERE A DIMENSIUNII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI LA S.FLORENTINA CONSTANTIN CONF.DR. BOROMIR IND SRL RADU S OANA FELICIA PANTEA MIHAI 12 LECT.RAICU D MARIUS CRISTIAN 11 CONF.POPESCU GABRIEL ION M .FLORENTINA C-TIN . DR.

MIHAI BRĂDUŢ CREŞTEREA PERFORMAŢEI ECONOMICE PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR LA O FERMĂ DE CREŞTERE A VACILOR PROGRAM DE MARKETING PENTRU PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE PE PIAŢA U.E. PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE PE PIAŢA U.DR. FUNDAMENTAREA PLANULUI DE AFACERI AL SC.E.. DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMULUUI AGROALIMENTAR ROMÂNESC PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE PE PIAŢA UE CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE PE FILIERA CĂRNII DE PORC ORGANIZAREA COMUNĂ A PIEŢEI CEREALELOR ÎN ROMÂNIA PLAN DE AFACERI PENTRU FERMA VITICOLĂ S.1. BAZAT PE ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE PE MĂSURA 1..C...TURLEA CARMEN CRISTIAN G.DRĂGULESCU I GEORGIANA SIMONA LUPU P..C.C. STRATEGIA DE MARKETING LA S.2 TINERI FERMIERI CĂI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ECONOMICE LA S. STUDIU PRIVIND CREDITAREA UNUI PROIECT DE INVESTIŢII .C. RALUCA LUCREŢIA MANEA P GABRIELA MĂDĂLINA MOROIANU MARIUS MUSCALU I MIHAELA RÎPEANU G ALINA RALUCA SOARE I ANA MARIA STAN C PETRU ŞERBULEA M ELENA GABRIELA TOPOR G GABRIELA ALEXANDRA VIŞAN C ELENA LĂCRĂMIOARA 13 CONF...A..... VEL PITAR S.

NIŢU S ION ALEXANDRU OPREA T.A.DR.LACTA S...SGÂRDEA FLORINEL OGICĂ V IOANA DENISA PÎRVULESCU V ELENA LAINA RADU G. CONTABILITATEA STOCURILOR OBŢINUTE DIN PRODUCŢIA PROPRIE LA S. ANALIZA RENTABILITĂŢII ÎNTR-O ÎNTREPRINDERE AGROALIMENTARĂ 15 CONF.DR...C.C. IOANA ANDREEA ONEAŢĂ N CONSTANŢA LAURA PISARU A GABRIELA IULIA PROIECTE DE INVESTIŢII PRIVIND ÎNFIINŢAREA UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE FUNDAMENTAREA UNUI PROIECT DE INVESTIŢII PRIVIND ÎNFIINŢAREA UNEI FERME DE PORCI FUNDAMENTAREA UNUI PORIECT DE INVESTIŢII PRIVIND ÎNFIINŢAREA UNEI FERME DE VACI DE LAPTE EVALUAREA EFICIENŢEI ECONOMICE A UNUI PORIECT DE INVESTIŢII PENTRU O FERMĂ ZOOTEHNICĂ 14 PROF. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DÂMBOVIŢA CREŞTEREA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA O SOCIETATE AGROALIMENTARĂ . Studiu de caz ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A UNEI INSTITUŢII PUBLICE DE CERCETARE –DEZVOLTARE : STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ – BĂNEASA.. DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITĂŢII ECONOMICO FINANCIARE LA S.IOSIF GHEORGHE CERNICA M MARILENA LUIZA ŞTEFĂNESCU N A EMIL ANDREI ŞERBU A NICOLETA TRADAFIR S MIHAELA ANALIZA DIAGNOSTIC A PERFORMANŢEI ECONOMICE LA O S..C.C.DANA MIRELA .L. CALCULUL COSTULUI DE PRODUCŢIE LA S.

Raluca Ladaru COBZARU MARIAN SILVIU CRESTEREA PERFORMANTEI PE FILIERA VINULUI IN ROMANIA .16 Asist.dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful