BLOCURILE COMERCIALE ÎN ECONOMIA GLOBALĂ

Lect. univ. drd. Rozalia Kicsi Prof. univ. dr. Aurel Burciu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Abstract Economic integration is a complex and dynamic process witch became an important aspect of international economy especially in the last decades. Economic integration (regional integration, commercial blocks etc.) means, in its simplest form, discriminating elimination of trade restrictions on flows of goods and services between at least two countries and establishing certain issues of coordination and cooperation between them.

Integrarea economică este rezultatul acţiunii unui complex de factori, dintre care se apreciază că cei economici şi politici deţin o pondere semnificativă. Astfel, decalajul economic dintre ţările vest-europene afectate de al doilea Război Mondial şi SUA, a cărei poziţie se consolidase semnificativ în economia mondială, a fost una din raţiunile principale (de natură economică) care a generat ideea unei cooperări mai strânse în Europa de Vest. Pe de altă parte, evitarea unor noi conflicte între Franţa şi Germania (a căror raporturi erau tensionate încă de la sfârşitul sec. XIX), readucerea Europei Occidentale la statutul de putere mondială şi contracararea expansiunii URSS sunt frecvent menţionate drept motive de natură politică care ar fi declanşat procesul integraţionist în Europa. Indiferent de natura motivaţiilor primordiale, factorii economici şi politici sunt interdependenţi în integrarea economică, nevoia de cooperare şi coordonare şi în alte sfere manifestându-se insistent în stadiile mai avansate de integrare. În afară de premisele economice şi politice au fost aduşi în discuţie chiar factori geografici şi culturali. Paul Krugman apreciază că proximitatea geografică dă naştere unor blocuri comerciale „naturale”, create între parteneri care derulează între ei o parte 56

Cambridge University Press. 27. Statele membre şovăiau în abandonarea suveranităţii recâştigată şi consolidată după cel de – al doilea Război Mondial şi cedarea către o federaţie europeană. neajunsurile specifice sistemului statului – naţiune şi pericolul dominaţiei unui stat asupra altora pot fi depăşite doar prin crearea unei comunităţi supranaţionale şi transferarea către aceasta a unei părţi din suveranitatea statelor componente. S. pag. Demodata noţiune a suveranităţii naţionale inviolabilă şi indivizibilă arată că imperfecţiunile coexistenţei sociale şi internaţionale.8 În esenţă abordarea confederalistă(interguvernamentalism) înseamnă că statele convin să coopereze reciproc fără a ceda ceva din suveranitatea lor naţională. Soluţia a fost de a realiza de MELO. 1997. Abordarea federalistă(supranaţionalism). Samuel Huntington prezintă cultura drept o forţă care uneşte şi divide totodată. 7 Huntington.. 8 Borchard K. ţările cu afinităţi culturale cooperează economic şi politic. pag. pe de altă parte . pag. în consecinţă. îşi propune să dizolve distincţiile tradiţionale între statele – naţiuni. 63. PANAGARIYA.P. Uniunea Europeană este esenţialmente un produs al abordării federaliste(deşi într – o formă oarecum modificată). integrarea economică poate fi abordată din perspectivă confederalistă şi din perspectivă federalistă. iar organizaţiile internaţionale. Acesta este principiul care a stat la baza creării Consiliului Europei. 1995. În contextul invocat. Încă o dată trebuia găsit un compromis care. – D. 1995. Acelaşi principiu a stat şi la baza celui de – al doilea şi al treilea pilon al Uniunii Europene – PESC(Politica Externă şi de Securitate Comună) şi JAI(Justiţie şi Afaceri Interne). – Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. într – o confederaţie în care îşi păstrează structurile naţionale. – „New Dimensions in regional integration”. Colecţia European documentation..semnificativă din fluxurile lor comerciale6. European Integration. 3. Editura ANTET. fără a stabili neapărat o structură federală. J. cum ar fi de exemplu Uniunea Europeană. The origin and growth of European Union. Rezultatul este o federaţie în care destinul comun al popoarelor sale – care îşi menţin identităţile individuale – este ghidat şi viitorul lor este asigurat de autorităţi comune(federale). Sarcinile trasate Uniunii în aceste domenii sunt o formă de cooperare interguvernamentală deşi aceasta nu exclude posibilitatea adâncirii integrării. să permită mai mult decât o simplă cooperare între statele membre. A. OECD precum şi a majorităţii schemelor de integrare regională între state în dezvoltare. au mai mult succes decât cele care încearcă să transceadă culturile7. ci de a pune în legătură statele suverane. Integrarea economică determină transformarea sistemului internaţional contemporan şi alterează oarecum viziunea clasică asupra rolului statului şi asupra conceptului de suveranitate în dreptul internaţional. formate din state cu trăsături culturale comune. Scopul nu este de a crea un nou “superstat” care să le înglobeze pe toate.28 6 57 .

cu politic comune.trecerea de la autonomia naţională la o federaţie europeană printr – un proces gradual. reprezentând o derogare de la CNF. 1.10 Tabel nr. Aranjamentele de integrare regională au fost subiectul unor analize economice Meade(1955) la “problematica uniunilor vamale”. Dincolo de variatele forme de integrare economică există uniunea politică care. Elementele definitorii ale diferitelor forme de aranjamente de integrare regională Tarif vamal propriu fiecărui stat membru Zona de liber schimb Uniunea vamală Piaţa unică Libera circulaţie a bunurilor Tarif vamal comun tuturor statelor membre Libera circulaţie a serviciilor Libera circulaţie a capitalului Libera circulaţie a persoanel or Moneda unică Politici macroeconomice coordonate şi dezbateri începând încă din anii ′50 prin contribuţia lui Jacob Viner(1950) şi James Uniunea monetară Uniunea economică OMC specifică că aranjamentele comerciale regionale pot completa sistemul comercial multilateral. statele membre au fost mai curând solicitate să abandoneze dogma indivizibilităţii acestei suveranităţi. zone de liber schimb şi uniuni vamale. prin natura lor aceste aranjamente sunt discriminatorii. The Regionalism Debate: An overview. Dar. În loc să renunţe brusc la suveranitate . În literatura economică apar frecvent trei concepte cheie referitoare la aranjamentele care au ca obiect comerţul cu bunuri: zone de comerţ preferenţial. stabilite la nivel regional şi care afectează toţi membrii. contribuind la consolidarea lui.. 1998 Idem 58 . 9 10 Panagariya A. implică o structură federală. uniunea monetară şi uniunea economică.9 Forme mai avansate de integrare sunt piaţa unică. de regulă.

fapt ce constituie. motivul apariţiei acestui al doilea val al liberalizării preferenţiale a fluxurilor comerciale. sub impulsul Pieţei Comune Europene.. pag. prin natura sa. începe la jumătatea anilor ’80. în timp ce perioadele de „dezarmare” tarifară preferenţială au fost chiar mai scurte decât s-a prevăzut în acordurile de constituire (în cazul CE/UE -10 ani.Crearea GATT în 1947 a marcat începutul unei lungi perioade de liberalizare progresivă a comerţului internaţional pe principii nediscriminatorii (CNF).04% din PIB-ul mondial... pentru „dezarmarea” tarifară multilaterală au fost necesari aproximativ 45 ani. 6 11 59 . Al doilea „val”. Cambridge University Press. procesul integraţionist continuă atât printr-o lărgire succesivă.wto.12 Poziţia blocurilor comerciale în economia mondială este semnificativă. NAFTA (3 state) şi ASEAN (10 state). SUA lansează propunerea pentru o zonă de liberschimb emisferică (Enterprise for the Americas Initiative). Jagdish Bhagwati crede că acest al doilea val va persista deoarece prezintă multe puncte forte şi puţine puncte vulnerabile. J. Dar.3 13 Conform datelor publicate de UNCTAD (www..org) 14 De Melo. Astfel.New dimensions in regional integration. după părerea unor specialişti. Realitatea arată că liberalizarea preferenţială (care este. În Europa. în cazul AELS – 6 ani. De această dată SUA devine un „jucător” important. UE (15 state).96% din exporturile mondiale şi 63. Ulterior SUA semnează împreună cu Canada şi Mexic acordul pentru înfiinţarea NAFTA. J.92% din importurile mondiale de mărfuri. 1995 . în acelaşi timp. discriminatorie) a fost mai atrăgătoare decât liberalizarea pe baze multilaterale. Panagaryia.42%din populaţia globului. prin zone de liber schimb sau uniuni vamale” (www. cit. această perioadă este caracterizată de apariţia a două “valuri” de aranjamente comerciale regionale. ). regionalismul 11s-a răspândit în Africa .org – trade topics) 12 de Melo. A. cauzat de14 : Regionalismul este descris în Dictionary of Trade Policy Terms ca fiind „acţiuni ale guvernelor de liberalizare sau facilitare a comerţului pe baze regionale. realizau 65. Panagaryia.unctad. mult mai durabil decât primul. pag. Pe celelalte continente s-au revigorat vechile scheme preferenţiale şi au luat naştere altele noi. America Latină şi în alte zone în curs de dezvoltare. Primul „val ” a apărut la începutul anilor ’60 când. op. După negocierea unor acorduri bilaterale de liberschimb cu Israel şi Canada. A. cât şi printr-o adâncire. La prima vedere o explicaţie ar fi numărul mai mic de participanţi la astfel de scheme preferenţiale. precum şi gradul ridicat de similitudine al economiilor lor. În acelaşi an derulau 59. De exemplu în anul 200313.. deşi numărau o populaţie de 21. Statele Unite au fost însă un susţinător fidel al multilateralismului. Paul Krugman apreciază că motivul cheie pentru care SUA s-au „convertit” la regionalism este progresul mai lent al negocierilor în cadrul GATT/OMC.

13 5.753 66.70 120.98 48.17 6.926.041 4432839 64.434.349 31.00 6. deşi numără mai puţin de 60 . $ PIB % din total 100 8. Populaţia Mii loc.808 1.389.862 12176098 13. UE).589 Export Mil $ % din total 100 9.861 27.618.unctad.038 5.272 % din total 100 40.625 23. decât de a controla.847 1.13 1.073. De remarcat faptul că al doilea val prezintă unele modificări calitative faţă de precedentul.33 56.451 2.49 5.280 766.87 3623090 3361455 1312056 550259 135534 40. A doua este apariţia blocurilor comerciale în care sunt parteneri atât din statele dezvoltate cât şi statele în curs de dezvoltare (NAFTA.960. Total mondial UE (25) UE (15) NAFTA (3) ASEAN (10) MERCOSUR (4) ANDEAN (5) TOTAL BLOCURI (UE 15) (UE 25) *APEC TOTAL UE (25) + APEC 1.738 6.45 14.77 85.221.77 8. MERCOSUR.821 765. Noul val se caracterizează printr-o deschidere mai mare faţă de exterior şi o disponibilitate mai mare de a susţine.89 313.244.57 21.991.673 4018730 60. ASEAN).33 87.791.86 1.75 35.89 68. schimbarea caracterului protecţiei (prevalenţa autolimitărilor la export a mecanismelor antidumping şi la altor forme de protecţie administrată).37 1.380.638 231741 7.95 86.067 547.765.695.679 Import Mil $ % din total 100 Sursa: Datele au fost prelucrate după UNCTAD Handbook of Statistics 2005. existenţa a numeroase diferenţe instituţionale între ţări. Multe dintre blocurile comerciale înfiinţate în anii ’60 – ’70 se bazează pe o politică de substituire a importurilor şi impunerea barierelor externe ridicate.16 29. www.61 6.313 0.36 37.55 458197 383593 433.51 3582698 3288395 1995925 497113 93955 38.975.10 67.01 6.716.29 47.401.83 51350 0. comerţul internaţional.- creşterea numărului participanţilor.57 3.425 Mil. Prima este trecerea de la un „regionalism închis” la unul mai deschis.54 63.62 12.58 5.66 1. ANDEAN.org Din datele prezentate reiese faptul că blocurile comerciale urmează o tendinţă de consolidare a poziţiei lor în economia mondială.03 40.72 32.87 28. Astfel cele cinci blocuri integraţioniste mai importante (UE (25).45 44. declinul hegemoniei comerciale a SUA. NAFTA.15 27.76 74734 0.918 26.

European Integration. realizează peste două treimi din PIB-ul mondial şi concentrează aproximativ două treimi din exporturile şi importurile mondiale.wto. Indiferent de raţiunile care le îndeamnă să se implice în astfel de acorduri de liberalizarea preferenţială. de Melo. de altfel. .. Se estimează că până la sfârşitul anului 2005.... S. numărul total al acestor angajamente în vigoare ajung la 300. Alte voci.1995. Borchard K. care acceptă aceste aranjamente. Panagariya A. majoritatea ţărilor membre ale OMC au ales această variantă.wto.org 15 www.o treime din populaţia globului. dacă schemele comerciale planificate sau aflate în negociere se definitivează. mai mult. Cambridge University Press 4.The Regionalism Debate: An overview 6. OMC International Trade Statistics.P. ∗ ∗ ∗ ∗.. Bibliografie 1. A. A.org – trade topics/regional trade arguments/facts and figures 61 . al multilateralismului..unctad. Aceasta este. D. şi viziunea OMC. 1997. J. o alternativă a acestuia. deşi ele reprezintă o derogare de la CNF. The origin and growth of European Union. iar de la crearea OMC (1995) au fost notificate încă 130.15 În aceste condiţii întrebarea firească. 2005. ∗ 7.org ∗. 1998. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale Editura ANTET 5.. dimpotrivă. UNCTAD Handbook of Statistics. prezintă regionalismul ca un proces complementar. Colecţia European documentation 2. J. HUNTINGTON. New dimensions in regional integration. care se pune este care va fi soarta multilateralismului? Au existat şi există voci care afirmă că regionalismul este „piatra funerară” a multilateralismului. www. Panagaryia. de MELO. 2005.New Dimensions in regional integration. PANAGARIYA. regionalismul nu numai că vine să completeze multilateralismul. Cambridge University Press 3. În perioada 1948 – 1994 GATT a primit 124 de notificări ale aranjamentelor de integrare regională (vizând mai ales comerţul cu mărfurile corporale). 1995. 1995. ci îl şi accelerează şi îl consolidează. www. util.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful