VELEUCILIŠTE U KARLOVCU

ZADACI IZ MEHANIKE 2

KARLOVAC 2011

PRIPREMIO: Branislav Orcic viši predavac

M2-vjezbe-2011.mcd

1

Sadržaj 1. Pravocrtno gibanje tocke 2. Krivocrtno gibanje tocke 3. Relativno gibanje tocke 4. Ravninsko gibanje tijela 5. Dinamika tocke drugi - Newton-ov zakon 6. Dinamika tocke - D' Alembert-ov zakon 7. Dinamika tocke - impuls sile i kolicina gibanja 8. Dinamika tocke - rad 9. Dinamika tocke - snaga 10. Zakon o održanju energije 11. Vibracije tocke 12. Rotacijsko gibanje tijela 13. Zakon o održanju energije tijela 14. Dinamika ravnog gibanja tijela 15. Literatura 3 6 11 13 17 19 22 23 24 25 27 29 32 35 36

M2-vjezbe-2011.mcd

2

1.PRAVOCRTNO GIBANJE TOCKE 1.1. Zadatak Kamen pada u bunar. Zvuk pada kamena u vodu cuje se za vrijeme t := 3.5 s, poslije puštanja kamena. Odrediti dubinu bunara ako je brzina zvuka u zraku: Vzv:= 340 m/s . Rješenje: Dubina bunara = 54,69 m 1.2. Zadatak Balon se dize u vis jednolikom brzinom V := 21 m/s. Iz balona se baci kamen u vis relativnom brzinom Vo := 16 m/s, spram balona. Kamen padne na zemlju poslije T := 10 sekundi. Odrediti s koje je visine kamen izbacen iz balona i kojom brzinom padne na zemlju? Rješenje: Visina = 120,5 m Brzina pada na zemlju= 61,1 m/s

1.3. Zadatak Balon napunjen plinom podiže se sa zemlje ubrzanjem a := 1 m/s2 . Poslije t1 := 10 s, otkaci se vreca pijeska s balona. Poslije koliko vremena t od trenutka odizanja balona od zemlje, vreca pijeska past ce na zemlju? Rješenje: Vrijeme t = 14,3 s 1.4. Zadatak Lopta je izbacena s vrha kule brzinom Vo := 12 m/s, okomito u vis. Otpor zraka se zanemaruje. Visina kule iznosi h := 18 m. Potrebno je odrediti: - Najveci iznos udaljenosti lopte od zemlje. - Brzinu pada lopte na zemlju. - Poslije koliko vremena od trenutka izbacaja lopta ce pasti na zemlju? Rješenje: Najveci iznos udaljenosti lopte od zemlje = 25,3 m, Brzina pada lopte na zemlju = 22,3 m/s Vrijeme od izbacaja do pada = 3,49 s 1.5. Zadatak Kamen je bacen vertikalno u vis iz tocke A s mosta. Tocka A je h := 40 m iznad površine vode. Pad kamena na površinu vodu cuje se t := 4 s, poslije izbacaja kamena. Odrediti: a) Brzinu izbacaja kamena iz VA. b) Brzinu pada kamena u vodu Vc. Rješenje: a) VA = 9,62 m/s b) VC = 29,6 m/s

1.6. Zadatak Elektricni vlak giba se izmeðu dvije stanice na rastojanju L := 22 km. Vlak krece iz stanja mirovanja jednoliko ubrzano s ubrzanjem a1 := 0.6 m/s2 . Kada vlak dostigne brzinu V := 80 km/h, nastavi se gibati jednoliko. Pri zaustavljanju koci usporenjem a3 := 1.1 m/s2 . Potrebno je odrediti vrijeme gibanja vlaka izmeðu dvije stanice. Rješenje: Vrijeme gibanja = 1018,6 s.

M2-vjezbe-2011.mcd

3

pruge na visini h := 20 m i u trenutku kada je vlak bio na rastojanju s := 100 m od ptice. b) Vmax = 157 km/h 1. Odrediti na kojem ce rastojanju do prednjeg dijela lokomotive pasti kamen na tracnice.6 s. b) brzinu auta u trenutku prolaza kroz drugi semafor. b) ∆s = 7.8. Rješenje: Razdaljina izmeðu stanica = 43260 m 1.10.75 s. a usporenje na a2 := 0.2 km/h 1.07 m. Ako je na slijedecem semaforu zeleno svijetlo t1 := 25 s iza prvoga. Zadatak Brzina vlaka izmeðu dvije stanice mijenja se suglasno dijagramu prikazanog slikom.96 m/s2 .13 m/s M2-vjezbe-2011.4 km/h. 1.1. Odrediti: a) konstantno ubrzanje auta da bi stigao na zeleno svijetlo drugog semafora.11. Ako je ubrzanje motocikla ograniceno na a1 := 0.6⋅ g potrebno je izracunati: a) najkrace moguce vrijeme da motorist preðe razmak s. pri prolazu kroz pocetni polozaj prvog auta. ako je brzina vlaka v := 30 m/s.7⋅ g . ali s ∆t := 2 s zakašnjenja i pocinje ubrzavati ubrzanjem a2 := 2. Zadatak Auto se ukljucuje u zeleni val i kod prvog semafora krece iz stanja mirovanja. Zadatak Jedan auto pocinje svoje gibanje iz položaja mirovanja i giba se pravocrtno.vrijeme.65 s. a maksimalna brzina kapsule iznosi Vmax:= 450 km/h.7.9. Drugi auto prolazi istim položajem s pocetnom brzinom vo2 := 10 m/s. Rješenje: Vrijeme gibanja kapsule = 87.mcd 4 .potrebno je odrediti vrijeme gibanja kapsule duljinom cijevi. Odrediti razdaljinu izmeðu te dvije stanice: Takoðer nacrtati dijagram ubrzanje . jednoliko ubrzano. b) kolika je najveca brzina motorista? Rješenje: a) t2 = 13. Ako maksimalno ubrzanje i usporenje kapsule iznosi ao := 8 m/s 2. b) v = 86. Zadatak Vakumska posta sastoji se od kapsule koja putuje kroz cijev duljine L := 9000 m. c) brzinu auta za prolaz kroz zeleni val bez zaustavljanja. Zadatak Ptica lebdi iznad želj. a nalazi se na rastojanju L := 300 m.4 m 1. Rješenje: Udaljenost od mjesta pada kamena do prednjeg dijela lokomotive = 39.2 m/s 2. Izracunati: a) za koje ce vrijeme drugi auto sustici prvi auto? b) na kojoj udaljenosti od pocetnog položaja prvog auta? c) s kojom razlikom brzine? Rješenje: a) tu = 2.12. ptica ispusti kamen iz kljuna. c) ∆v = 6. s ubrzanjem a1 := 2 m/s2 . Rješenje: a) a = 0. Zadatak Motorist starta iz stanja mirovanja i vozi pravocrtno s := 300 m i zaustavi se. c) vsr = 43.

b) x2 = 277. Zadatak Vozilo se giba pravocrtno po zakonu x = a⋅ t + b ⋅ t .15. Odrediti: a) u koliko sati ce se susresti ta dva vozila? b) na kojoj udaljenosti od mjesta Z? Rješenje: a) 10 sati i 14' b) na udaljenosti 51. Iz mjesta Z krene drugo vozilo u T2 := 9 sati i 30' i vozi srednjom brzinom v2 := 70 km/h. Rješenje: a) a1 = 0. s = 0.776 m/s2. b) iznos puta u vremenu t2 := 20 s. Zadatak Gibanje tramvaja po pravocrtnom kolosijeku srazmjerno je trecoj potenciji vremena.3 km od mjesta Z 1. a = 12. s = 0. Ako poslije t1 := 10 s vožnje vozilo preðe put x1 := 100 m i ima brzinu gibanja v1 := 50 km/h.6 m 2 M2-vjezbe-2011. b) t2 = 5 s. Izracunati: .3E-3 m/s.brzinu. potrebno je odrediti: a) ubrzanje vozila u vremenu t1 = 10 s. Zadatak Udaljenost izmeðu dva mjesta iznosi s := 130 km.14. ubrzanje i put tramvaja u vremenima t1 := 0 s i t2 := 5 s. Iz mjesta R krene auto u T1 := 8 sati i 16' i vozi srednjom brzinom v1 := 40 km/h.1.5E-3 m/s2.052 m 1. V = 31.mcd 5 . Rješenje: a) t1 = 0 a = 0. Tramvaj u prvoj minuti preðe put duljine s := 90 m.13. V= 0.

duljinu luka i ubrzanje tocke poslije t := 10 s gibanja od pocetne tocke Ao. b) jednadžbu putanje cestice.5.37 m/s2 Normalno ubrzanje u B = 8.1 m/s ubrzanje = 48 m/s2 b) y =   4  −4 3 x 4 c) normalno ubrzanje = 4. odrediti prosjecnu brzinu i ubrzanje satelita.1 m/s Tangencijalno ubrzanje u B = 3.5 m/s b) duljina luka = 25 m c) ukupno ubrzanje = 56. KRIVOCRTNO GIBANJE TOCKE 2.3.2.Umjetni zemljin satelit giba se oko zemlje tako da jedan njegov obilazak traje t1 := 1. na putu 2⋅ s = 100 + 100 m. Rješenje: Ubrzanje broda = 0. Rješenje: a) obodna brzina = 7.3 m/s2 3 2. uz zadržavanje iste brzine v = 20 cvorova.71 m/s2 2. Polumjer zavoja r := 300 m. a "t" u sekundama. Rješenje: Brzina u tocki B = 49. Visina leta satelita iznad površine zemlje mijenja se izmeðu h1 := 225 km i h2 := 901 km. Polumjer zemlje r := 6378 km.39 m/s2 2. Odrediti obodnu brzinu. Tocka A giba se po kružnici polumjera r := 100 cm. t.2.5 h.27 m/s2 2.48 m/s2 M2-vjezbe-2011. Put tocke od pocetnog položaja Ao jeste luk ciji se iznos mijenja prema zakonu s = 0.1. Odrediti ukupno ubrzanje auta u trenutku prolaza kroz tocku B.Vozac auta pri brzini od vA := 200 km/h na ravnom dijelu ceste pocinje kociti u tocki A i jednoliko smanjuje brzinu na vC := 150 km/h u tocki C. Izracunati ubrzanje broda za vrijeme tog zaokreta. Brod se giba konstantnom brzinom v := 20 cvorova ( 1 cvor=1852 m/h). Ako se uzme da je gibanje satelita po srednjoj kružnoj putanji.04 m/s2 Ukupno ubrzanje u tocki B = 8. Potrebno je odrediti: a) brzinu i ubrzanje cestice za vrijeme t := 2 s. Rješenje: Prosjecna brzina = 8. Zadan je položaj cestice jednadžbama x = 3⋅ t i y = t − 4 u metrima. c) normalno ubrzanje Rješenje: a) brzina = 32.j.4.025⋅ t u metrima.07 km/h Ubrzanje satelita = 9. U jednom trenutku radi zaokret i promjeni pravac gibanja za 90 stupnjeva u vremenu od t := 60 s.mcd 6 .

Ako za vrijeme t3 := 6 s.0785 s-2. odrediti: a) ukupno ubrzanje tocke na obodu diska pri n 2 := 3000 min-1.mcd 7 . Disk promjera D := 3 m. 2.6. Odrediti: a) putanju tocke. Zadani su podaci: D := 30 m. b) kutna brzina ω2 = 116.9. tangencijalno ubrzanje = 34 m/s2 ukupno ubrzanje = 148044.7. Rješenje: a) normalno ubrzanje = 148044 m/s2.49 m/s M2-vjezbe-2011.1 m/s 2 2. Otpor zraka se zanemaruje.3 s -2 2. Uslijed trenja kotac se zaustavi poslije N := 40 okretaja.Kotac ima pocetnu kutnu brzinu srazmernu brzini vrtnje n := 60 min-1. Odrediti kutno usporenje.5 s-1. Odrediti: a) koliko je vremena potrebno da rotor turbine dostigne brzinu vrtnje n 3 := 10000 min-1.8. ako je u trenutku t1 := 15 s. obrce se s brzinom vrtnje n 1 := 2000 min-1. h 1 := 20 m.10. S kojom minimalnom horizontalnom brzinom može se baciti kamen iz položaja A i da kamen preleti vrh B. 2. brzina vrtnje rotora iznosila n 1 := 2500 min-1? b) kolika je kutna brzina i kutno ubrzanje rotora poslije t2 := 10 s. h 2 := 12 m Rješenje: Minimalna horizontalna brzina = 23. b) brzinu i ubrzanje c) u kojem ce trenutko tocka biti na osi OY? Rješenje: a) y = 10-x b) v = 5 ⋅ π ⋅ 2 ⋅ sin( π ⋅ t) a = 5 ⋅ π ⋅ 2⋅ cos( π ⋅ t) c) t = 1 s 3 2 2 2 2. Rješenje: Usporenje = 0. brzina vrtnje diska poraste na n 3 := 3300 min-1.Pri puštanju parne turbine kut obrtanja rotora turbine proporcionalan je trecem stupnju vremena ( φ = k⋅ t ). Rješenje: a) potrebno vrijeme t3 = 30 s. Gibanje tocke u ravnini OXY predstavljeno je zakonom x = 10⋅ cos     2   2  U pocetnom trenutku tocka je bila na osi OY. π ⋅ t  i y = 10⋅ sin π ⋅ t  . kutno ubrzanje ε2 = 23.

Odrediti horizonalnu udaljenost "x" i najveci iznos visine dosega projektila. izbija mlaz vode pocetnom brzinom vo := 10 m/s. Rastojanje od A do B: L := 10 m Odrediti kut α.9 m/s2.21o 2.13. Tocka A na obodu rotirajuceg zamašnjaka.12. Rješenje: a) aN = 25.11.15. b) n = 62. Rješenje: Kut α = 15. Rješenje: Kut α iznosi = 45 stupnjeva 2. Visinska razlika mjesta izbacivanja projektila A i pada na zemlju jest h := 150 m. Rješenje: . Otpor zraka se zanemaruje.Kut mlaza vode = 18.04 m 2.2.Iz tocke A kose ravnine. Potrebno je odrediti: a) normalno ubrzanje u tocki B koja je na polumjeru zamašnjaka rB := 0. polumjera R := 1 m.14. a da mlaz ne dotakne gornji dio cijevi. Odrediti najvecu duljinu mlaza vode.mcd 8 .6 m.2 m ubacuje se voda iz crijeva mlaznicom brzinom vo := 15 m/s. ima ubrzanje at := 25 m/s2. Ukupno ubrzanje u tocki A zatvara kut α u iznosu od α := 60 s tangentom.8 m 2. koji je na visini h := 1500 m i udaljenosti L := 7000 m spram polozaja s kojeg ispaljen projektil.Najveca duljina = 14.Projektil se izbacuje brzinom vo := 180 m/s pod kutom α := 30⋅ deg. Zanemarujuci otpor zraka je potrebno odrediti kut ispaljivanja α. koja s horizontalom zatvara kut β := 45⋅ deg.8 o/min M2-vjezbe-2011. Rješenje: a) udaljenost X = 3100 m b) najveci iznos visine YB = 562. pod kutom α prema horizontali i pada okomito na kosu ravninu.8 o . b) brzinu vrtnje zamašnjaka.U kanal promjera D := 1. Projektil je ispaljen s pocetnom brzinom V0 := 800 m/s ka cilju B.

5 s-2. a na dijelu BC jest pravac.6 m b) an = 7.15⋅ t gdje je kut u radijanima. normalno ubrzanje i polumjer zakrivljenosti u tocki A. Rješenje: a) potrebno vrijeme = 1. polumjera r := 1m.77 m/s2 M2-vjezbe-2011. odrediti: a) potrebno vrijeme za put cestice od A do C. Rješenja: a) ubrzanje = 4 m/s 2. ako je ukupno trajanje gibanja iznosilo t := 5 minuta? Rješenje: a) vrtuljak se okrenuo 37. Zadatak Iz mlaznice istjece voda brzinom vo := 25 m/s. Izracunati: a) ukupnu brzinu i ubrzanje bloka B poslije kutne rotacije poluge za θ := 30 stup. a na dijelu BC konstantnu brzinu.20. normalno ubrzanje i polumjer zakrivljenosti u tocki B. 2 2 Blok B klizi duž poluge po zakonu r = 3 − 0. Odrediti: a) koliko se puta okrenuo vrtuljak.74 m/s. radijalno ubrzanje ar = . Poslije se giba jednoliko s brzinom vrtnje n := 10 min-1 u trajanju t2 := 150 s. pod kutom α := 37 stup.27. Rješenje: a) ukupna brzina = 1.83 m/s2 . Rješenje: a) an = g. a zatim jednoliko usporava do zaustavljanja. Zadatak Spuštanjem tereta Q za visinu h := 15 m nastaje jednoliko ubrzano gibanje kolotura.mcd 9 . Potrebno je izracunati: a) ubrzanje. Na dijelu AB cestica ima kutno ubrzanje ε := 1.17. b) broj okretaja i brzinu vrtnje kolotura poslije t := 2 s od pocetka spustanja. vrijeme spuštanja i brzinu tereta kada se spusti za h.1.95 m/s b) broj okretaja = 1.16. polumjer ρ = 40.2.91 s 2.8 m 2.5 puta 2. Potrebno je odrediti: a) ubrzanje. ρ = 79. Zadatak Rotacija poluge OA.4⋅ t . Zadatak Vrtuljak se pokrene iz stanja mirovanja i giba se jednoliko ubrzano u vremenu t1 := 25 s.18.19 m/s2 ukupno ubrzanje a = 1.39 o/min 2. Zadatak Cestica se giba po putanji ABC koja je na dijelu AB kružnica polumjera r := 2 m. a vrijeme u sekundama. 10. duljine L := 3 m. b) ubrzanje.3 m/s2 tang. kutnim ubrzanjem ε := 4 s-2. t = .ubrzanje aθ = -1.19. oko O definirano je izrazom θ := 0. Uz uvjet da je cestica u A imala brzinu = 0. brzina vrtnje = 76.

23.mcd 10 . Potrebno je odrediti: .24. Zadano je: m Vo := 20 α := 10⋅ deg β := 15⋅ deg s Rješenje: D = 157.43⋅ sin  ⋅ t + 77⋅  180  2 2.283 s 2. Rješenje: 8⋅ x + y = 1 2. Rješenje: a) A = 1. c) fazni kut gibanja. gdje su put u m i vrijeme u 4 4 2 2 sekundama. Rješenje: π  π x := 9. Odrediti jednadžbu putanje. pod kutom β. b) ω = 2 rad/s. 2.Zadatak Strela je ispaljena brzinom Vo. gdje je pomak u "m" i vrijeme u "s".udaljenost D do mjesta pada strele na zemlju.22.21.5 m. c) φ = π d) T = π     π  2  2   . Zadatak Za gibanje tocke zadano izrazom x = 5⋅ sin( t) odrediti: a) amplitudu gibanja b) kutnu brzinu c) period gibanja Rješenje: a) A = 5 b) ω = 1 c) T = 2π = 6. Zadatak Zakon gibanja tocke zadan je izrazima: x := sin( t) ⋅ cos( t) i y := cos( 4⋅ t). d) period gibanja. Zadatak π π π π Gibanje tocke zadano je izrazima x1 := 5⋅ cos  ⋅ t +  i x2 := 8⋅ sin  ⋅ t + .25.8 m 2 M2-vjezbe-2011. Zadatak Gibanje tocke zadano je izrazom x := 3 ⋅  cos t + Odrediti: a) amplitudu gibanja. Potrebno je odrediti rezultantno gibanje tocke.2. b) kutnu brzinu gibanja.

a za nizvodno tn := 4 sata.5 m/s2 3. Istovremeno je brzina vrtnje rotora n := 30 o/min. U uzdužnom presjeku rucice jednoliko se giba klizac M brzinom v := 5 m/s. a) kojom apsolutnom brzinom avion treba letjeti? b) kolikom relativnom brzinom prema zraku i pod kojim kutom prema sjeveru? Rješenje: a) Va = 800 km/h. prometuje brod.15 m od vertikalne osi rotora. Kada brod plovi uzvodno potrebno mu je (brod) tu := 7 sati.8 m/s. Zadatak Izmeðu dva grada.5. Brzina vlaka iznosi v := 54 km/h. odrediti: a) apsolutnu brzinu.apsolutno ubrzanje tocke lopatice rotora koja je na rastojanju r := 0. Pilot želi stici na odredište za t := 30 minuta. Odrediti: . α = 3.2.7 km/h b) Vr = 4.5 m/s 2 M2-vjezbe-2011.3.RELATIVNO GIBANJE 3. Zadatak Izmeðu dva grada kraj rijeke prometuje brod. Rješenje: a) v = 15. Odrediti: a) prosjecnu brzinu broda.4. Rješenje: aa = 2.78o 3. a za nizvodno tn := 5 sati. Zadatak Rucica OA okrece se jednoliko. Rješenje: V = 8. Zadatak Helikopter polece vertikalno brzinom v := 2 ⋅ t m/s. koji su kraj jedne rijeke.66 m/s 3. Koliko ce vremena trajati vožnja splavom izmeðu ta dva grada? Rješenje: t = 35 sati 3. Rastojanje izmeðu ta dva grada iznosi s := 80 km. Odrediti. b) a = 360. kutnom brzinom ω := 20 s-1 oko osi O. b) prosjecnu brzinu rijeke Rješenje: a) Vb = 15.3 km/h 3. Zadatak Kiša pada vertikalno i na prozoru vagona ostaje trag pod kutom prema vertikali od α := 60 stupnjeva. Zadatak Avion leti prema odredištu udaljenog s := 400 km sjeverno od njegova polazišta. Odrediti apsolutnu brzinu kapljice vode.1. Vjetar puše tocno sa sjeveroistoka brzinom od vz := 80 km/h.mcd 11 . Kada brod plovi uzvodno potrebno mu je (brod) tu := 7 sati. Za položaj klizaca r := 75 cm. b) ubrzanje klizaca M.3.6. b) Vr = 858 km/h.

4 m i e := 0.mcd 12 . Odrediti: a) širinu rijeke.1 m/s 2.05 m. Pri tome ga rijecna struja zanese u tocku C. nizvodno od tocke B. b) relativnu brzinu camca. giba se pravocrtno paralelno s osi OX konstantnim ubrzanjem ap := 0.9.86 m/s 3. Kraj poluge A ucvršcen je u klizacu. Pocetne brzine kosine i tijela jesu = 0. .7. Po toj kosini spušta se tijelo P konstantnim ubrzanjem ar := 2 dm/s2 . nagnuta pod kutom α := 45 stupnjeva. koja se nalazi na rastojanju h := 200 m. Klizac se giba horizontalno u vodilici predmeta C s cilindricnim voðenjem. koji se obrce oko vertikalne osi kutnom brzinom ω := 10⋅ ( π) udaljuju se od te osi kutnom brzinom ω1 := 2⋅ π. brzinu i ubrzanje tijela P. Odrediti: a) vertikalno gibanje predmeta C.1 m/minuti c) brzina rijeke = 13. Rješenje: Va = 7. b) vertikalnu brzinu i ubrzanje predmeta C Rješenje: a) y = L cos (4πt) b) Vv = .05 c) ubrzanje a := 0.3 m/minuti 3.10. Camac krene iz tocke A okomito na suprotnu obalu i stigne za t1 := 15 minuta. kuta α := 30 stupnjeva i dimenzija: AB := 0. Rješenje: x a) putanja y = h − 2 b) brzina v = t⋅ 0. Rješenje: a) širina rijeke L= 362 m.3. Odrediti apsolutno brzinu kugli u trenutku zadanih kutnih brzina. Zadatak Poluga OA.8. b) brzina camca = 24. duljine L := 40 cm. Zadatak Kugle Watt-ovog centrifugalnog regulatora. c) brzinu rijeke. Zadatak Kosa ravnina AB. Zadatak Obale rijeke su paralelne.224 m/s 2 M2-vjezbe-2011.L ω sin (4πt) a = -Lω2 cos(4πt) 3. Da bi camac doplovio iz tocke A u B mora ploviti pod kutom prema AB. okrece se jednolikom brzinom vrtnje n := 120 o/min oko ležaja u O. Pocetni polozaj tijela odreðen je koordinatama: x := 0 y := h Odrediti: Putanju. U tom slucaju camac doplovi u B za t2 := 18 minuta.

Potrebno je odrediti brzine tocaka A. β := 60 Odrediti za zadani položaj kutnu brzinu štapa CD.C i D. Zadatak Štap AB := 1. Kut α := 45 stupnjeva.B. u smjeru kazaljke na satu.5 okrece se oko oslonca A jednakom kutnom brzinom ω := 8 s-1. Ostale dimenzije štapnog mehanizma jesu: BC := 2.8 s -1 M2-vjezbe-2011.8 m. pricvršcen je elektromotor. te su zbog toga vertikalni iznosi brzina krajeva štapa: vA := 1.4 m/s VD = 23. Odrediti brzinu središta štapa. Rješenje: a) a = 2.RAVNINSKO GIBANJE TIJELA 4.3. duljine L := 1. Rotor motora.mcd 13 . Odrediti: a ) apsolutno ubrzanje tocke A na obodu rotora u trenutku t := 1 s i zadanom položaju s kutom α := 30 stupnjeva. Zadatak Na platformu kolica koja se gibaju horizontalno ubrzanjem ap := 2. Polumjer rotora iznosi r := 0.9 m/s2 . Zadatak Dva magneta nejednake jacine privlace nejednakom silom krajeve štapa AB.1 m/s 4.1.3. Rješenje: VA = 42 m/s.11.2. CD := 1.2 m.7 m. Rješenje: ωCD = 12.52 m/s2 2 4. Rješenje: Vs = 1. Zadatak Kotac promjera R := 1 m manjim promjerom r := 0. VB = 32. VC = 39.4 m valja se po horizontalnoj povrsini bez klizanja.8 m α := 40 .3 m/s. kutnom brzinom ω := 30 s-1. obrce se suglasno zakonu φ := t . pri puštanju u rad.65 m/s 4.3 m/s i vB := 2 m/s.

Zadatak Metodom plana brzina odrediti brzine tocaka C i B. B i C.82 m/s .Kutna brzina štapa OC: ω := 1 rad/s .3 cm/s Vc = 10 cm/s M2-vjezbe-2011.brzina tocke A = 2.4. Rješenje: .5.2 m α := 60 β := 90 DC := 0. Kutna brzina štapa OA iznosi ω := 1.57 m/s 4. zglobno je vezan štap AB duljine L := 1 m.6.5 rad/s.69 m/s VC = 0.OC = AC = BC = 10 cm π .4. Zadatak Za valjak polumjera r := 0.5 m koji se kotrlja bez klizanja po podlozi.15 m/s 4.6 m/s VB = 0.2 m Rješenje: VA = 0. Zadano je: O1A := 30 cm α 1 := 60 CO2 := 30 cm BC := 40 cm α 2 := 30 O1 O2 = 40 cm DO2 := 50 cm ω := 10 s −1 Rješenje: VD = 1 m/s 4. Zadatak Metodom plana brzina odrediti brzinu klizaca D. Zadatak Za zadani mehanizam metodom projiciranih brzina odrediti brzine u tockama: A.7.brzina tocke B = 3. Metodom projiciranih brzina odrediti brzinu tocke B. Zadano je: . Dimenzije mehanizma: OA := 0.α := 6 Rješenje: VA = 10 cm/s VB = 17.4 m AB := 2 m AS := 1 m h := 0. brzinom središta vs := 2 m/s.mcd 14 .

15 m Rješenje: .B.60 m OA := 0. Zadano je: OA := 30 cm ω := 50 AB := 25 s −1 h := 60 cm α := β := π 6 π 12 cm Rješenje: Vc= 15. D. Zadatak Za zadani mehanizam odrediti brzine u tockama A.45 m/s 4. E. C.4.10. Zadatak Za zadani klipni mehanizam odrediti brzinu klipa u položaju π δ := pri brzini vrtnje n := 750 o/min. Zadatak Za zadani mehanizam odrediti brzinu i ubrzanje klizaca C. Zadano je: .mcd 15 .brzina klipa = 10. 6 Zadano je: L := 0.Kutna brzina štapa O1A: ω := 4 rad/s α := 60 O1A := 14 cm AB := 51 cm O2B := 29 cm CD := 35 cm DE := 37 cm O1O2 := 55 cm VE = 16 cm/s b := 30 cm Rješenje: VA = 56 cm/s VB = 40 cm/s VC = 40 cm/s VD = 40 cm/s 4.8.9.05 m/s ac = 620 m/s2 M2-vjezbe-2011.

Rješenje: .8 m s konstantnim ubrzanjem.14. ako se pogonsko okrece sa n pv := 200 o/min.4.promjera d A := 0. Rješenje: a) ubrzanje tocke: C = 10. Zadatak Elektromotor na kojem je zupcanik I polumjera r1 := 7. U trenutku kao na skici odrediti: a) ukupno ubrzanje tocke C na promjeru dc := 0.5o/sek.8 m. b) kutnu brzinu i ubrzanje zupcanika A.13. Zadane su i ostale dimenzije: r2 := 8 cm r3 := 24 cm R2 := 45 cm R3 := 30 cm Rješenje: brzina vrtnje motora = 895 o/min 4. pricvrscenog na bubanj dizalice.89 m/s 4. Zadatak Pogon bicikla sastoji se od manjeg i veceg lancanika sa z1 := 9 i z2 := 26 zuba koji su cvrsto vezani za kotac i pedale. promjera d B := 0.11. Teret L podiže se iz stanja mirovanja i postiže brzinu od v := 2 m/s.8 m bubnja.6 m.3 m/s2 .2 m. ako biciklist okrece pedale n := 1.mcd 16 . Zadatak Mali zupcanik A motora vitla. pogoni zupcanik B. na kojem je obješen teret Q. a kotac ima promjer D := 0. Odrediti brzinu bicikla. Zadatak Tri para zupcanika su u paralelnoj sprezi s vanjskim zahvatom: z1 := 15 z2 := 30 z3 := 20 z4 := 40 z5 := 50 z6 := 25 Odrediti kojom se brzinom vrtnje okrece radno vratilo.brzina vrtnje radnog vratila = -100 o/min M2-vjezbe-2011. Rješenje: Brzina bicikla = 10.75 s-2 4. pokrece posredstvom sustava zupcanika vitlo III.5 cm. b) kutna brzina zupcanika: A ωA = 20 s -1 kutno ubrzanje zupcanika: A εA = 18.12. Koliki mora biti n elektromotora da se Q odiže s brzinom v := 1 m/s. poslije puta od h := 0.

potrebna sila = 47. brzinom v1 := 570 m/s. Rješenje: .4. Na jednom kraju uzeta visi uteg G mase m := 25 kg Na drugom kraju uzeta visi majmun koji se penje po uzetu.5. Zadatak Kolika sila mora djelovati na tijelo mase m := 4 kg da bi se ono gibalo vertikalno gore akceleracijom od a := 2 m/s2. Rjesenje: visina = 32.05 .za koje ce vrijeme majmun stici do koloture ako je na pocetku bio h := 20 m od nje. . t = 4 s M2-vjezbe-2011.vrijeme gibanja projektila = 0. Zadatak Kako visoko iznad povrsine zemlje treba podici tijelo mase m1 := 1 kg da bi sa gravitacijsko privlacenje smanjilo za 1%. Zadatak Automobil mase m := 1000kg polazi iz stanja mirovanja. Za polumjer zemlje uzmimo : R := 6367 km. Kolica se gibaju jednolikom brzinom po horizontalnom putu. Rješenje: . Rjesenje: a = 2. . Odrediti iznos težine kolica. Zadatak Preko nepomicne koloture prebaceno je uze.1.3.00701 s 5.vucna sila = 250 N 5. Izracunati iznos srednje sile pritiska barutnih plinova i trajanje gibanja projektila kroz cijev. Rješenje: . Zadatak Iz topovske cijevi duljine L := 2 m ispaljen je projektil težine G := 60 N.5. Zadatak Covjek gura kolica silom F := 160 N. jednoliko ubrzano i preðe prvih s := 50 m za t := 20 s.srednja sila pritiska = 496780 N.076 km 5.kojom se akceleracijom dize majmun po uzetu ako se uteg G nalazi uvijek na istoj visini? . Rješenje: . Sila otpora gibanju jest µ := 0.6.DINAMIKA TOCKE .2. Potrebno je odrediti iznos vucne sile pogona.G = 3200 N 5.24 N 5. Masa majmuna jest mm := 20 kg.DRUGI NEWTON-OV ZAKON 5.mcd 17 .4 m/s2.

Rješenje: a) sila u užetu = 1710 N. b) sila u užetu = 1995 N 5.02 s.8. Rješenje: visina je h = 2. Odrediti zakonitost ukupnog otpora gibanju vagona .µ = tan( α ) − ⋅ g cos( α ) M2-vjezbe-2011. Riješenje: s = 50. a kut nagiba kosine prema horizontali jest α := 0.6 N 5. Zadatak Automobil vozi brzinom v := 72 km/h.7.6 m/s.11. Kolica se gibaju brzinom .10.05 . Koeficijent ukupnog trenja izmeðu kotaca i tracnica jest µ := 0.01 rad.mcd 18 . Ukupni koeficijent trenja izmeðu kosine i predmeta jest µ := 0.4.96 m 5. Rješenje: a 1 . Zadatak Odrediti silu kojom putnik u autobusu pritisne rukom na vertikalni rukohvat.98 m 5. a srednji iznos sile pritiska na predmet F := 1. Zadatak Covjek gura predmet težine G := 1000N uz hrapavu kosinu silom F := 120 N. Zadatak Vagon težine G spušta se tracnicama niz kosinu.zakonitost ukupnog otpora .015 Odrediti: a) silu u užetu pri jednolikom spuštanju kolica niz tracnice.58 m/s2 b) F = 60 N 5. Odrediti: a) iznos ubrzanja predmeta.6 MN. Zadatak Kolica težine G := 7000N. b) iznos sile za jednoliko gibanje uz kosinu Rješenje: a) ubrzanje = 0.5. pod kutom α ubrzanjem a. b) silu u užetu pri kocenju i zaustavljanju kolica za t := 4 s.9. v := 1. spušta se pomocu celicnog užeta po tracnicama koje su nagnute pod kutom α := 15 prema horizontali. Covjek je mase m := 80 kg Rješenje: F = 308. Na kojoj udaljenosti ispred pjesackog prijelaza mora poceti kociti vozac da bi se zaustavio pred njim? Koeficijent trenja kotaca s cestom jest µ := 0.12. ako je vrijeme trajanja deformacije predmeta t1 := 0. ako autobus smanji brzinu sa vo := 60 km/h na brzinu v := 40 km/h na putu duljine s := 20 m. Zadatak S koje visine pada predmet težine G := 40000N na predmet.

3.najkraci put S = 35.4. a da ne doðe klizanja predmeta po platformi.6 N 6.4 Rješenje: . Rješenje: polumjer udaljenosti R1 = 6. nagiba prema horizontali α := 35. jednoliko ubrzano. b) iznos ubrzanja predmeta Rješenje: a) sila pritiska = 9.D'Alembert-ov zakon 6.mcd 19 .DINAMIKA TOCKE . Zadatak Predmet A težine GA := 100 N i predmet B težine GB := 300 N klize niz hrapavu kosinu.1 Potrebno je odrediti: a) silu pritiska izmeðu predmeta. gibajuci se konstantnom brzinom v := 4 m/s . b) ubrzanje = 6.3 i µ B := 0.4 m 6. Zadatak Tijelo tezine G := 6000 N leži na kosini.6 N.57 m/s2 M2-vjezbe-2011.5 m 6. Zadatak Predmet mase m := 2000 kg nalazi se na platformi kamiona.težina utega = 9371 N 6. Rastojanje sjedala od osi obrtanja vrtuljka u stanju mirovanja jest R := 6 m. Zadatak Kamen M težine G := 20 N.5.1. Duljina užeta OD := 3 m. vezan za uže duljine L := 1 m. i ukupnog koeficijenta trenja µ := 0. Odrediti najkraci put kocenja kamiona. Potrebno je odrediti velicinu utega Q koja ce vuci tijelo G uz kosinu jednolikim ubrzanjem a := 3. Koeficijent trenja izmeðu predmeta i platforme µ := 0. pri brzini v := 60 km/h.6.2.sila zatezanja u užetu = 42. Rješenje: . Odrediti polumjer udaljenosti djeteta od osi rotacije kada se vrtuljak okrece brzinom vrtnje n := 5 min-1. Rješenje: . opisuje kružnicu u vertikalnoj ravnini.m/s2 .25 . nagiba α := 50 . Zadatak Dijete težine G := 400 N nalazi se na sjedalu obješenog o kotac vrtuljka. Odrediti silu zatezanja u užetu u položaju kada uže cini kut α := 60 spram vertikale. Koeficijenti trenja izmeðu predmeta i podloge: µ A := 0.

11. i zatim otvori padobran. izvlace se uz kosinu nagiba α := 20.najveca sila u konopima = 1361 N 6.trenja µ := 0.1.iznos sile F1 = 459 N 6. Potrebno je odrediti iznos sile F1 za gibanje kolica uz kosinu ubrzanjem a := 1 m/s2 Rješenje: .kut nagiba iznosi = 21.6. Premeti su na hrapavim kosinama s koef.9 N 6. Zadatak Motociklist vozi motocikl brzinom v := 72 km/h po pregibu polumjera r := 300 m. Koeficijenti trenja izmeðu predmeta i kosine iznose µ 1 := 0. Nagibi kosina prema horizontali jesu: α := 30 i β := 20. težine Gv := 20 kN.10. Rješenje: . Potrebno je odrediti iznos sile F za gibanje oba predmeta ubrzanjem a := 6 m/s2 Rješenje: .21o 6. Odrediti potreban nagib zavoj. sistemom kolotura i protuutega koji je težine G1 := 5 kN. Zadatak Predmet 1 mase m1 := 5 kg i predmet 2 mase m2 := 8 kg spojeni su užetom preko kolotura bez trenja. Zadatak Rudnicka kolica.8. Potrebno je odrediti najveci ukupni iznos sile zatezanja u konopima padobrana.6. a da ne doðe do proklizavanja auta.9.05 . Zadatak Dva predmeta težine G1 := 2000 N i G2 := 800 N nalaze se na hrapavim kosinama.mcd 20 .ubrzanje iznosi = 5. Nagibi kosina iznose α := 60 i β := 30 Predmeti su vezani užetom preko kolotura s trenjem µ 2 := 0. Rješenje: .53 m/s2 6. Zadatak Auto mase m := 5000 kg giba se zavojem polumjera r := 200 m. Odrediti ukupni pritisak na cestu motocikliste i motocikla u gornjoj tocki pregiba.3 m/s. Vozac motocikla i motocikl teže zajedno G := 2250 N.Ukupni pritisak iznosi = 1907 N M2-vjezbe-2011. brzinom v := 100 km/h.7. Zadatak Padobranac težine G := 750 N poslije iskakanja iz aviona pada ka zemlji bez otvorenog padobrana h := 100 m.2.iznos sile = 98. Rješenje: . OD TRENUTKA OTVARANJA PADOBRANA padobranac se giba usporeno i za prvih t1 := 5 s snizi svoju brzinu na v1 := 4. Rješenje: . Odrediti ubrzanje predmeta.

Zadatak Motociklist vozi motocikl po zidu promjera D := 15 m.35 . Koeficijent trenja je µ := 0. gibaju se uz hrapave kose ravnine uz pomoc sile F := 300 N. Zadatak Potrebno je odrediti konstantnu silu F koja ce djelovanjem na uteg mase m := 5 kg ubrzavati ga ubrzanjem a := 6 m/s2 uz kosinu.56 m/s 6. Rješenje: . Rješenje: a) nmin = 74.13. Zadatak S vrha hrapave kosine.16.8 o M2-vjezbe-2011. i zaustavi se. povezanih užetom. b) Kut nagiba vozaca prema horizontali.14.koeficijent trenja = 0. odnosno podiže vertikalno ubrzanjem a := 4 m/s2 .17.2 . ako je trenje kotaca o podlogu µ := 0. Izracunati koeficijent trenja: Rješenje: .2 i µ 2 := 0. Zajednicko težište im je h := 0.1. giba se naniže. Duljina puta po horizontalnoj ravnini iznosi trostrukom putu po kosini.5 o/min b) n = 91. c) Za koliko se mijenja kut nagiba. Zadatak Horizontalna platforma na kojoj leži teret mase m := 10 kg. Nagib kosine α := 15. Ako su pocetne brzine predmeta = 0. Nagibi kosina iznose: α := 50 i β := 10 .gibanje ka dolje = 58.6.sila F = 127.05 .5 m.mcd 21 . klizi niz kosinu tijelo bez pocetne brzine. Izracunati: a) Minimalnu brzinu motocikliste da ne padne niz zid.8 m/s b) α = 19. visine h := 10 m i nagiba α := 30. na polumjeru r := 0. pod kutom α := 25 . Poslije napuštanja kosine tijelo se giba po horizontalnoj ravnini. b) Pri kojoj brzini vrtnje tijelo ce se poceti gibati ka gore. Koeficijenti trenja izmeðu predmeta i kosine iznose µ 1 := 0. Tijelo tezine G := 100 N lezi na unutarnjoj strani posude.gibanje ka gore = 138.1 N . Zadatak Vretenasta posuda rotira oko vertikalne osi konstantnom kutnom brzinom ω. izracunati njihove brzine kada preðu put s := 1 m.15. Trenje na koloturu je zanemareno.Koeficijent trenja izmedju mase i kosine je µ := 0.7 m iznad nivoa podloge-zida. ako vozac povisi brzinu za ∆v := 12 km/h Rješenje: a) v = 13.12.7 N 6. Odrediti: a) Najmanju brzinu vrtnje posude pri kojoj tijelo nece kliziti prema dolje. Zadatak Dva predmeta m1 := 3 kg i m2 := 4 kg.129 6.2 o c) α = 12.1 6.2 o/min 6. istog koeficijenta trenja kao i na kosini.brzina je = 8. Rješenje: . Izracunati pritisak tereta na platformu: Rješenje: .

Ako covjek poveca silu guranja za ∆F := 20 N.1.brzina gibanja puške = 1. Zadatak Camac duljine L := 8 m i mase m2 := 280 kg dotice pramcem obalu i miruje.6. b) Brzinu auta poslije t := 3 s od izbacivanja predmeta.mcd 22 . Vucna sila lokomotive iznosi F := 25000N. Izracunati brzinu gibanja puske u tom trenutku. a ukupni koeficijent otpora jest µ := 0.5 m/s 7. Izracunati: a) Brzinu auta u trenutku izbacivanja predmeta.pomak camca = 1. Zadatak Vlak mase m := 200000kg giba se iz stanice po kolosijeku uspona α := 0.006stupnjeva. postiže najvecu brzinu od v1 := 20 m/s za t1 := 20 s.5 m/s M2-vjezbe-2011. Rješenje: .2.7. Rješenje: a) brzina u trenutku izbacivanja predmeta = 4.01 . od trenutka povecanja sile.6 m/s 7.3.7. Rješenje: . Covjek mase m1 := 90 kg sjedio je na krmenom dijelu i pocne se gibati ka pramcu brzinom v1 := 3 m/s. Promjer kotaca iznosi D := 800 mm.9 m/s 7. Rjršrnjr: . brzinom v2 := 4m/s u suprotnom smjeru od smjera gibanja auta.brzina vlaka = 13.5. Rješenje: .44 m/s 7. U nekom trenutku covjek ustane i pocne se gibati s krmenog dijle ka pramcanom dijelu brzinom vco := 2 km/h. kolika ce brzina kolica biti poslije ∆t := 3 s.Dinamika tocke-Impuls sile i kolicina gibanja 7. U nekom trenutku vozac ugasi motor i izbaci predmet mp := 40 kg.009kg izlazi iz cijevi puške mase m2 := 5 kg brzinom V1 := 800 m/s. b) brzina auta poslije t = 3 s od izbacivanja = 4. Zadatak Metak mase m1 := 0. Zadatak Auto mase ma := 200 kg giba se brzinom v1 := 4 m/s. Izracunati brzinu camca u trenutku gibanja covjeka. Zadatak Camac mase mb := 100 kg u kome se nalazi covjek mase mco := 60 kg. Odrediti brzinu vlaka poslije t := 3 minute od pocetka gibanja.94 m 7.005 .8 m/s. ako je ukupni otpor gibanju auta µ := 0. Zadatak Auto težine G := 150000N.brzina ce iznositi = 1.4. Potrebno je izracunati pomak camca: Rješenje: . Zadatak Covjek gura kolica mase m := 100 kg po horizontalnom kolosjeku stalnom brzinom V1 := 1 m/s. plovi brzinom vb := 4 km/h. Koliki je obrtni moment na svakom od dva pogonska kotaca? Rješenje: .brzina camca = 0.Moment na kotacu = 3058 Nm 7.

Zadatak Koliki rad treba izvršiti da bi se teret težine G := 10000 N gibao od A do D. Sila kojom radnik pokrece pilu iznosi F := 200 N. Dimenzije kolotura su r1 := 0.2 m i r2 := 0. Opruga nije napeta u položaju A.68 m 8.Zadatak Koliki teret može podici covjek ravnomjernim okretanjem rucice dizalice silom od F := 100 N. Kut izlazne brzine prema horizontali iznosi α := 30 stupnjeva. Odrediti ucinjeni rad u t := 30 minuta. Zadatak Radnik reže metal pilom i cini n := 50 pokreta u minuti. duljine AB = CD = 10 m Izmeðu predmeta i podloge je trenje klizanja µ := 0. Izracunati srednju silu otpora gibanju metka po ploci.7. Rješenje: . Koliki put preðe klizac do položaja B u kojem se zaustavi. Metak napravi utor u ploci duljine L := 50 mm s ulaznim i izlaznim kutom β. Krutost opruge iznosi k := 200 N/m. Zadatak Na kolotur su namotana užad. Zadatak Klizac mase m := 8 kg ispušten je bez pocetne brzine iz položaja A.Rad iznosi = .2 Rješenje: .ukupni rad = 19.2.Težina tereta = 25132 N 8. 8.5. Rješenje: . Na kraju svakog užeta vezani su tereti m1 := 5 kg odnosno m2 := 6 kg.sila otpora = 9.168560 J.1. niz kosinu nagiba α := 60 . Hod pile iznosi x := 30 cm. ako se za n := 2 obrtaja rucice teret podigne za y := 1 cm Duljina rucice iznosi L := 20 cm.mcd 23 . Rješenje: . uslijed sile u opruzi.duljina puta = 0. Visinska razlika iznosi h := 10 m.Dinamika tocke-rad 8.8.6 J M2-vjezbe-2011.46⋅ 10 N 7 8. Zadatak Metak mase m := 20 g udari brzinom vA := 600 m/s o celicnu plocu i rikošetira u pravac CD brzinom vD := 500 m/s. a nagib kosine iznosi α := 35 st.3.ucinjeni rad = 90000 J 8. Rješenje: . Rješenje: .1 m Potrebno je odrediti ukupni rad za vertikalni pomak ka dolje y1 := 1 m.4.

snaga motora = 25225 W 9.najveca brzina = 171 km/h M2-vjezbe-2011.6 m/s2 9. Zadatak Za mjerenje snage motora prebacena je preko njegove remenice traka koja je jednim svojim krajem vezana za opružni dinamometar. Zadatak Motorno vitlo vuce trupac mase m := 360 kg uz nagib od α := 30 konstantnom brzinom v := 1. a iskoristivost prenosnog sustava do kotaca η := 0.2. Zadatak Stroj podiže bat mase m := 200 kg. Otpor zraka izracunati prema izrazu: F := k⋅ v .75 . n := 84 puta u minuti na visinu h := 75 cm.5.mcd 24 2 .snaga motora stroja = 2943 W 9.085 kn 9. a za drugi je obješen uteg G := 15 N.4. Iskoristivost elektricne energije iznosi η := 0. Zadatak Kolika je vucna sila traktora kojom vuce prikolicu. ako se snaga povisi na P1 := 6 kW.2 m/s.3 kn.snaga motora = 1094 W 9. Ako je utrošak snage P := 4 kW.7. Zadatak Pumpa izbacuje V := 2.vucna sila = 1600 N 9.75 Cijena jednog kWh . Izracunati snagu motora. a otpor gibanju auta po cesti iznosi µ := 0. Izmjerena snaga na kuki za vucu prikolice iznosi P := 2 kW. ako je tijekom t := 40 sekundi pomjerio prikolicu za s := 50 m. Zadatak Kojom maksimalnom brzinom može se gibati auto po horizontalnoj cesti.6. b) ubrzanje = 4. Faktor korisnog djelovanja stroja iznosi η := 0. iznosi c := 1. ako je razmak izmeðu katova h 1 := 3 m. Odrediti snagu motora stroja: Rješenje: . a vrijednost k := 0. uz brzinu vrtnje n := 1200o/min.05 . ako je snaga motora P := 60 kW. Težina auta iznosi G := 10000 N. Težina lifta znosi G := 5000 N.1.3.198 Rješenje: . b) kolko ce biti ubrzanje trupca.7 .9.Dinamika tocke-snaga 9. Rješenje: . Rješenje: . Rješenje: cijena utrošene energije = 0.512. Zadatak Kolika ce biti cijena utrošene elektricne energije za vožnju liftom od prizemlja do n := 12 kata.7 . Kolika mora biti snaga motora za rad pumpe.4 m3 vode u minuti na visinu h := 45 m uz stupanj djelovanja η := 0. Rješenje: . Promjer remenice iznosi d := 700 mm. Rješenje: a) µ = 0. ako dinamometar pokazuje Q := 40 kN. izracunati: a) faktor trenja izmeðu trupca i zemlje.

2. Zadatak Koliko je potrebno stlaciti oprugu krutosti c := 10 N/cm. kuglica težine G := 0. D. Rješenje . α := 30 . Ostale dimenzije: b := 0.6.5 m duboko. Odrediti visinu h pri kojoj ce doci do prekida uzeta. Zadatak Klizac A. Izracunati: a) srednju velicinu otpora prodiranju projektila kroz zemlju.brzina klizaca = 0. bez trenja i bez pocetne brzine. h := 1 m.97 m/s 10. lagano je pušten iz tocke A. Zadatak Djecak težine G := 300 N spušta se niz ogradu stubišta. vezan oprugom krutosti c := 15 N/cm.912 m/s 10. Bdesno = 700 N.4.3.1. C. Rješenje: a) F = 899082 N b) Ek = 1348623 J 10. Zadatak Projektil težine G := 150 N u trenutku udara u zemljani nasip ima brzinu od v := 420 m/s i zatim se zarije s := 1. Zadatak Kugla mase m := 10 kg spušta se spirali polumjera R := 1. Izmeðu kuglice i podloge je trenje kotrljanja e := 0.1.oprugu treba stlaciti x = 14.10. Koeficijent trenja izmeðu hlaca i drveta iznosi µ := 0.001 cm. b) pritisak kugle u B i D Rješenje: a) brzine u tockama: B = 5. b) kineticku energiju projektila u trenutku udara. a slobodna ( nerastegnuta) duljina opruge Lo := 120 mm.1 mm M2-vjezbe-2011.14 m/s b) pritisak kugle u tockama: BLijevo = 300 N.43 m/s D = 3. Rješenje: . Visinska razlika i nagib stubišta iznosi: h := 3 m i α := 30 . Duljina a := 240 mm. Rješenje: . Zadatak Uteg G.Održanje energije tocke 10.66 m 10.visina h = 2. Odrediti brzinu djecaka na završetku ograde. vezan užetom za tocku C. D = 100 N 10. Odrediti brzinu klizaca u tocki B.5 m i r := 0. klizi uzduž vodilice.5 m. Rješenje: .42 m/s C = 4.mcd 25 . Sila prekida užeta iznosi S := 2⋅ G. mase m := 10 kg.1 N i polumjera r := 1cm došla u tocku C i stala. koja je udaljena od A za iznos b := 180 mm. Izracunati: a) brzinu kugle u u tockama B.brzina iznosi = 6.5.5 m. da bi poslije njezinog oslobaðanja.

gibanju suprotstavlja sila trenja s µ := 0.5 kg da bi se preko poluga gibao predmet mase m2 := 1 kg na visinu h := 3 m. Masa poluga se zanemaruje. Njihova je karakteristika slijedeca: pod djelovanjem sile od Fo := 90000N skrate se za x := 0. b) kineticka energija = 1728 J 10.trenja µ := 0.10.102 m 10. Rješenje: a) najvece skracenje = 0.684 m.9. Opruga je prednapeta za xo := 100 mm. Kolicina gibanja cekica jednaka je kolicini gibanja pladnja. a opruge c1 i c2 jednake su krutosti.3 m 10.11. Izracunati maksimalno dodatno stlacenje opruge.005m. Rješenje: . d) Silu tlacenja u jednom odbojniku.514E6 N 10.084 m b) brzina odbijanja = 5 m/s c) rad tlacenja opruge = 63710 J d) sila tlacenja = 1. Krutost opruge oznosi c := 25 kN/m. b) kolika je kineticka energija automobila na sredini tog puta Rješenje: a) duljina puta zaustavljanja s = 0. ako je tijelo imalo pocetnu brzinu v1 := 6 m/s i koef. Rješenje: . Zadatak Tijelo mase m := 75 kg klizi niz kosinu duljine s := 10 m. Vagon ima dva odbojnika. pod kutom α := 4 stupnja i udari u oprugu za ublažavanje udarca. Zadatak Kojom brzinom mora biti udaren pladanj mase m1 := 3 kg cekicem mase m := 0.2 . Uslijed trenja kuglica ce se zaustaviti u tocki C. b) Brzinu odbijanja vagona.dodatno stlacenje opruge δ = 0.mcd 26 .10. nagiba α := 30 i hrapavi horizontalni put BC. Zadatak Kuglica mase m := 10 g giba se bez pocetne brzine niz hrapavu kosinu AB.trenja klizanja izmeðu predmeta i podloge µ := 0. .57 m/s M2-vjezbe-2011.8.7. Zadatak Vagon tezine G := 200000N udari brzinom Vo := 5 m/s u elasticne odbojnike. c) Rad tlacenja opruga. Odrediti udaljenost tocke C od B. Zadatak Automobil mase m := 1200kg giba se nizbrdicom pod kutem α := 4. Potrebn brzina cekica iznosi = 26.5: a) koliki je put zaustavljanja. Rješenje: . Ako se uslijed kocenja. Potrebno je odrediti: a) Najvece skracenje opruga odbojnika ( jednog odbojnika ).potencijalna energija predmeta mase m2 jedaka je energiji opruge. brzinom v := 100 km/h.udaljenost BC = 491. ako je koef.01 i visina h := 5 m. Opruge odbojnika vagona i odbojnika na zidu jednake su. a i na zidu su dva odbojnika.

Vibracije tocke 11.mcd 27 . Modul elesticnosti osovine iznosi: E := 0. Rješenje: .kriticna brzina vrtnje = 9500 o/min 12 Pa. Izracunati najvecu napetost u užetu u slucaju trenutnog zaustavljanja gibanja hvatišta A.sile F := 10 N pomak vrha štapa iznosi xst := 1 cm. Zadatak Koliki ce biti maksimalni iznos sile. Rješenje: .21⋅ 10 Izracunati kriticnu brzinu vrtnje osovine. Rješenje: . a u drugom kao na slici 2. Izracunati period vibriranja štapa. ako se izmeðu užeta i predmeta ugradi opruga krutosti c2 := 0.1.omjer je Ta/Tb = 2 11.T = 0.Najveca napetost u užetu = 545 N. Zadatak Teret mase m := 10 kg obješen je na kraju celicnog užeta. ako mu je krutost odreðena na slijedeci nacin: Djelovanjem hor. Zadatak Odrediti omjer perioda vibriranja vlastitih frekvencija tereta G koji je u prvom slucaju obješen o opruge kao na slici 1. Rješenje: .11. Hvatište užeta A giba se prema dolje konstantnom brzinom v := 1 m/s.3.2⋅ 10 N/m.5 kg. Štap ce zajedno s masom vibrirati u vertikalnoj ravnini. ucvršcen je na sredini osovine promjera d := 5 cm raspona L := 50 cm. Rješenje: .2.Najveca napetost u užetu = 233 N 4 M2-vjezbe-2011. Vlacna krutost užeta c := 200 N/cm.5. 11. Krutosti opruga C1 i C2 jednake su C.4. Zadatak Na kraju vertikalnog štapa A nalazi se masa m := 2. Zadatak Kružni disk mase m := 25 kg. 11. ako se izvuce iz ravnotežnog položaja i oslobodi.314 s 11.

f = 310 Hz 11. izracunati period njenog vibriranja i brzinu kojom prolazi kroz pocetni položaj.T = 0.7. a u drugom podigne za X.408 s M2-vjezbe-2011. Izracunati vlastitu frekvenciju sistema. Zadatak Kruta greda zanemarive mase vezana je na jednom kraju zglobom u A a na drugom kraju opterecena je masom m.243 s 11.5 kg.0032 s .10. Izracunati period vibriranja tecnosti u cijevi. a) Ako se kugla pomakne iz ravnotežnog položaja za xo := 2. Gustoca materijala ρ := 7850 kg/m3.8.6. Zadatak Odrediti period vibriranja i vlastitu frekvenciju aksijalnih vibracija predmeta predocenog skicom. ako je R := 20 mm i a := 10 mm. b) Da li se mijenja rezultat. ako se svakoj opruzi doda prednapon od F := 25 N? Rješenje: a) Brzina V = 0. Zadatak Blok mase m := 10 kg obješen je o oprugu krutosti c1 := 12000N/m i oslanja se na dvije opruge krutosti c2 := 10000 N/m i c3 := 5000N/m.mcd 28 .T= 0. Rješenje: .period : T = 0. Zadatak Dvije opruge krutosti c := 3 N/cm vezane su za kuglu mase m := 0. Uslijed nekog uzroka poremeti se ravnoteža tecnosti i u jednom kraku cijevi nivo tecnost se spusti za X. Rješenje. Zadatak U u cijevi poprecnog presjeka površine A := 2 mm2 nalazi se tecnost gustoce ρ := 1000 kg/m3.5 cm u desno. Dimenzije predmeta: d1 := 20 mm d2 := 30 mm d3 := 40 mm L1 := 500 mm L2 := 750 mm L3 := 1000 mm E := 0.11.866 m/s b) Iznos brzine se ne mijenja 11. Nivo 0 je ravnotežni položaj tecnosti. Na rastojanju a od zgloba vezana je oprugom krutosti c. Izracunati period vibriranja sustava.9. a c Rješenje: f = ⋅ 2⋅ π ⋅ l m 11.2⋅ 10 12 Pa Rješenje . .

01E7 N/m . Izracunati prisilnu amplitudu vibracija platforme.1.00026 mm 12.sila kocenja = 16. Težište rotora ( neuravnoteženost) pomaknuta je za e := 0.05 mm od osi vrtnje rotora. a polumjer inercije 2 3 vitla i := 30 cm.Rotacijsko gibanje tijela 12.5 m. Izracunati iznos momenta inercije konzole J uz uvjet da vertikalna amplituda prisilnog gibanja ne bude viša od ymax := 0. Zadatak Elektromotor je postavljen na platformu. 3 ⋅ E⋅ J Rješenje: .prisilna amplituda = -0. Rotor elektromotora mase m2 := 200 kg obrce se s n := 1500 o/min. Svaka opruga ima krutost c := 75 N/cm. Zadatak Elektromotor mase m1 := 1200 kg postavljen je na kraju konzolnog nosaca.12.11.8 N M2-vjezbe-2011.2 m obrce se konstantnom kutnom brzinom ω := 40 s-1.11.zakretni moment = 608.Težina vitla iznosi G := 2300N.mcd 29 .3 mm. Platforma je na cetiri opruge. Rješenje: .8 Nm 12. ako je koeficijent trenja izmedju diska i kocione obloge µ := 0. Raspon konzole iznosi L := 1. Rješenje: . Rotor elektromotora je mase mr := 20 kg i težište mu je pomaknuto od osi rotacije za iznos (neuravnoteženje) e := 1. Zadatak Odrediti iznos zakretnog momenta na vratilu vitla da bi se teret težine Q := 450 N gibao ka gore ubrzanjem a := g m/s . Kolikom silom F treba djelovati na polugu rucne kocnice da bi se disk zaustavio za vreme t := 2 s. Zadatak Homogeni disk mase m := 20 kg i polumjera R := 0. Rješenje: . Polumjer vitla r := 13 cm.2.5. Masa motora i platforme iznosi m := 100 kg.613E-4 m4 11.21⋅ 10 Progib konzole nekom silom F iznosi: w = F⋅ L 3 12 Pa.moment inercije nosaca J = 1. Modul elasticnosti materijala grede E := 0. Brzina vrtnje rotora jest n := 1000o/min. Dimenzije poluge: a := 200 mm i b := 750 mm.krutost konzole = 3.5 mm.

b) potreban iznos trenja kotrljanja e. Trenje izmeðu diska i vrha poluge C iznosi µ := 0.4 Rješenje: . a da ne dodje do klizanja valjka niz kosinu Rješenje: a) sila trenja = 31 N b) koef. Zadatak Uze je omotano oko homogenog diska mase m := 25 kg i polumjera r := 0.4.tezine G2 := 350 N s vrlo tankim ali teskim obodom. valja se bez klizanja niz hrapavu kosinu.trenja µ = 0. Pocetna brzina valjka jest Vo := 1 m/s. Ako se uze povuce u vis silom F := 300 N. nagnutoj pod kutem α := 20⋅ deg. b := 350 mm i polumjera diska r := 200 mm. a) Ubrzanje središta valjka b) Silu u užetu. Rješenje: a) ubrzanje središta valjka = 2. polumjera R := 225 mm i polumjera inercije i := 0. na promjeru R 2 := 0.115 m 12.6. Rješenje: .4 m valja se bez klizanja niz hrapavu kosinu nagiba α := 30⋅ deg.8 m.7.19 m/s2 b) Kutno ubrzanje diska ε = 30 s-2 12.8 m namotano je uže. a drugim krajem je pricvršceno u stocki A.5. Zadatak Valjak mase m := 30 kg.12.92 M/s 2 . zaustaviti cijeli sustav za z := 8 obrtaja.mcd 30 .3. Odrediti potrebni iznos sile kocenja F koja ce preko polužja s dimenzijama a := 200 mm. Moment inercije diska s vitlom iznosi Jo := 8 kgm2 .45 m/s b) iznos trenja kotrljanja e = 0. Odrediti.sila u užetu = 147. a) Silu trenja izmedju valjka i kosine b) Minimalnu vrijednost koeficijenta trenja.Iznos sile F = 212 N M2-vjezbe-2011.ubrzanje središta = 3. Izmedju valjka i kosine jest trenje kotrljanja e. Zadatak Oko valjka težine G := 25 kg. Zadatak Suplji valjak. a da nema klizanja valjka. polumjer r := 0.112 12. Potrebno je odrediti.15 m. Potrebno je odrediti: a) ubrzanje središta valjka.1 N 12. Zadatak Disk s vitlom okrece se brzinom n := 120 o/min. potrebno je odrediti: a) Ubrzanje središta diska b) Kutno ubrzanje diska Rješenje: a) Ubrzanje središta diska = 2.

Zadatak Dva valjka jednakog promjera r := 0.12.12. 12.05 m Spec. Zadatak Kolika je snaga elektromotora potrebna da ubrza disk s osovinom iz stanja mirovanja na brzinu vrtnje n := 700 o/min.10. na koji su zavješena dva utega težine G1 := 400 N i G2 := 1000N.mcd 31 .Polumjeri bubnja su: r1 := 80 cm i r2 := 40 cm..06 m. ako je od pocetka padanja posude u bunar i zvuka udara o vodu prošlo t := 3 s. Rješenje: . Rješenje: . Zadatak Dvostruki bubanj ima masu m := 100 kg i polumjer inercije i := 50 cm.4 m.11.274 kgm2. b := 0. Izracunati ubrzanje središta valjaka i silu u okviru.25 m.4 .5 m.7 m. Dimenzije vitla i poluge: a := 1 m. r := 0. Dimenzije : D := 0.86 rad/s M2-vjezbe-2011. Zadatak Teret mase m := 200 kg giba se ka dolje brzinom v := 5 m/s i potrebno ga je zaustaviti za t := 2 s. Rješenje: .Vitlo ima moment inercije Jo := 80 kgm2 . u vremenu t := 3 s. a := 0. Trenje u ležajima je zanemareno. Brzina zvuka iznosi: vz := 340 m/s.8. R := 0. Potrebno je izracunati moment inercije bubnja. Potrebno je odrediti iznos sile F za kocenje u zadanom vremenu. Valjci su vezani krutim okvirom. jedan pun.4 N (tlacna sila) 12.kutna brzina bubnja = 3. t := 0. Za vrijeme pada posude bubanj se okrene z := 20 puta.sila F = 4246 N 12. Koeficijent trenja izmeðu diska za kocenje i papuce za kocenje iznosi µ := 0. d := 0.4 m i okrece bubanj.9. Rješenje: a)ubrzanje centara = 1.snaga elektromotora = 1780 W 12. b)sila u okviru = -73. Odrediti kutnu brzinu rotacije bubnja nakon z := 1 okretaja bubnja od stanja mirovanja. Rješenje: .6 m.91 m/s2.3 m i težine G := 1500N.gustoca materijala ρ := 7850 kg/m3.moment inercije bubnja = 0. a drugi šupalj s vrlo tankim i teškim obodom gibaju se bez klizanja niz kosinu pod kutom α := 20 . Zadatak Posuda za vodu težine G := 100 N pri padu u bunar odmotava uže s bubnja promjera d := 0.

5 m/s2 . Potrebno je odrediti: . Odrediti velicinu i položaj sile h da valjak klizi bez rotacije.Zadatak Klatno sacinjeno iz štapa duljine L := 1 m i težine G1 := 10 N te diska promjera d := 0. ako je koeficijent trenja klizanja izmeðu valjka i podloge µ := 0.2 m.Zadatak Radnik gura homogeni valjak mase m := 100 kg i polumjera r := 30 cm po horizontalnoj površini ( bez trenja kotrljanja) konstantnom silom F := 160 N s nagibom prema horizontali α := 30⋅ deg. ako se valjak pocne gibati iz stanja mirovanja.13.F = 39.14 s -2 b) t = 0.15 .2.148 s 6 13. Rješenje: .brzinu središta valjka poslije preðenog puta s := 3m.h = 0.brzina središta valjka = 2. Koeficijent trenja izmeðu cilindra i valjka B iznosi µ := 0.2 .112 m 12. u pravcu AC.brzina središta diska = 7.12. Zadatak Homogeni valjak mase m := 20 kg i polumjera r := 20 cm giba se u desno silom F ubrzanjem a := 2. Odrediti potreban iznos brzine središta diska da klatno doðe u položaj OS'. b) Vrijeme kada ce prestati klizanje izmeðu cilindra i valjka B Rješenje: a) ε = 14. Rješenje: . zavješeno je zglobno u vrhu štapa O. Rješenje: .mcd 32 .038 m/s 13.3 m i težine G2 := 2 N.35 m/s M2-vjezbe-2011. ZAKON O ODRŽANJU ENERGIJE TIJELA 13. Kut α := 45 Odrediti a) Kutno ubrzanje cilindra. težine G := 20⋅ 10 N i momenta inercije Jo := 150000 kg m2 leži na dva mala valjka promjera d := 0. Zadatak Cilindar promjera D := 2 m. Cilindar miruje kada se valjak B pocinje okretati brzinom vrtnje n := 20 o/min.1.14. zanemarive inercije.2 N .

jedan puni.razmak iznosi "a" = 1.81 m/s 13. a drugi šupalj i vrlo male debljine stijenke spram promjera.duljina puta = 7.Zadatak Puni valjak promjera D := 30 cm težine G := 200 N giba se prema kosini brzinom v := 8 m/s.brzina vrha A = 9.27 m 13. Izracunati put valjka "s" uz kosinu do zaustavljanja. kraj štapa A pritisnut je na oprugu i stlaci je za pomak δ := 10 cm.mcd 33 . Odrediti pocetnu brzinu vrha štapa A da štap iz položaja AO doðe u položaj A1O. a koju šuplji valjak u položaju B.5.Zadatak Homogeni štap duljine L := 3. odrediti razmak njihovih središta poslije vremena t := 3 s.brzina središta šupljeg valjka = 7. nagiba α := 30⋅ deg i zaustavi na kosini u B. Rješenje: .65 rad/s 13.2. Za dovoðenje štapa u hor. Kraj štapa A leži na opruzi krutosti k := 1800 N/cm.13. Oslobaðanjem kraja A osloboðena opruga obrce štap oko O.5 m/s 13.Zadatak Dva valjka jednake mase m := 30 kg i istog polumjera r := 0.27 m mase m := 10 kg može se obrtati oko osi u O. spuštaju se niz kosinu nagiba α := 35⋅ deg bez pocetne brzine iz položaja A.3. Rješenje: .2 m. penje se uz hrapavu kosinu s µ := 0.6.Zadatak Puni valjak i dio cijevi istih masa m := 1000 kg i polumjera r := 0.5 m u dodiru su u položaju A.4.kutna brzina = 2.66 m/s . Izracunati kutnu brzinu štapa i obodnu brzinu u A u trenutku prolaska štapa kroz vertikalni položaj A'B'. Rješenje: .Zadatak Štap AB duljine L := 5 m i mase m := 30 kg giba se oko osi u O. poslije preðenog puta s := 10 m? Masa šupljeg valjka koncentrirana je na obodu valjka. Rješenje: .27 m M2-vjezbe-2011.7. Koju brzinu ima puni. Rješenje: .položaj. na razmaku a := 1m od kraja B. Ako se oba valjka gibaju niz kosinu nagiba α := 10⋅ deg bez trenja.brzina središta punog valjka = 8.

912 m 13.19 m.8. ako se klizac pusti iz tocke D. koja je udaljena od A za iznos b := 180 mm. u položaju a := 0.brzina klizaca = 0.brzina metka u trenutku udara = 432 m/s M2-vjezbe-2011. klizi uzduž vodilice. Rješenje: . Potrebno je odrediti brzinu metka Vo u trenutku udara u blok. Kut β := 15⋅ deg Rješenje: . Potrebno je odrediti brzinu klizaca A u tocki C . Rješenje: . kada se pusti iz zadanog polozaja. Klizac moze klizati uzduz horizontalnog štapa.brzina u tocki C = 8.8 kg ucvršcen je za oprugu krutosti k := 500 N/m i klizi bez trenja po prstenu polumjera R := 150 mm.13. Opruga u položaju AC nije napeta i ima duljinu L := 325 mm. Duljina a := 240 mm. vezan oprugom krutosti c := 15 N/cm. Rješenje: . Odrediti brzinu klizaca u tocki B.Zadatak Klizac A.9. a slobodna ( nerastegnuta) duljina opruge Lo := 120 mm.Zadatak Opruga AB krutosti K := 7000 N/m pricvrscena je na klizac A tezine G := 45 N.52 m/s 13.Zadatak Klizac mase m := 1.94 m/s 13. mase m := 10 kg.18 m. Potrebno je odrediti brzinu klizaca u tocki C . Slobodna duljina nerastegnute opruge je L := 0.2 kg udari u blok mase m2 := 25 kg i zajedno nastavljaju gibanje uz glatku kosinu nagiba α := 30⋅ deg zaustavljajuci se poslije prevaljnog puta s := 0.10.brzina u C = 4. Prsten je u horizontalnoj ravnini i nema utjecaja gravitacije.mcd 34 .11.9 m.35 m i b := 0. Zadatak Projektil mase m1 := 0.

Zadatak Auto težine G := 11000N vozi brzinom v := 90 km/h i u jednom trenutku vozac pocinje zaustavljati auto kocenjem sva cetiri kotaca.6 s.1.25 m M2-vjezbe-2011. izracunati: a) vrijeme za koje ce se auto zaustaviti i duljinu puta zaustavljanja. brzinom v := 90 km/h. b) duljinu zaustavnog puta. Rješenje: . duljina zaustavnog puta = 57. Rješenje: a) vrijeme zaustavljanja = 3. U jednom trenutku vozac pocinje kocenje auta kocnicama koje ostvaruju silu kocenja F := 3000 N na gumama sva cetiri kotaca.58 s.7.mcd 35 . ako koce samo prednje kocnice Dimenzije: a := 1.14.2.7m. duljina zaustavnog puta = 45. Ako je koeficijent trenja izmeðu guma kotaca µ := 0.duljina zaustavljanja = 98. Dinamika ravnog gibanja tijela 14.2 m.8 m.5 m b) vrijeme zaustavljanja = 4. b := 0. h := 0. Izracunati put zaustavljanja.Zadatak Auto težine G := 7000 N vozi niz ravnu cestu nagnutu prema horizontali α := 6⋅ deg.3 m 14.

Literatura [1] Bazjanac. Uvod u analiticku mehaniku.Mirko.Mirko: Dinamika teorija i primjena.Zagreb 2005 M2-vjezbe-2011. 1962 [2] Bazjanac.mcd 36 . Tehnicka knjiga Zagreb 1977 [3] Krpan.Johnston:Statics and Dynamics.Beer. Glden marketing.Dragan.Russell.Davorin:Zbirka zadataka iz mehanike.Zdenko:Mehanika III.15.Davorin: Tehnicka mehanika. Sveucilište u Rijeci. McGraw Hill.Hinko. E. New York 1989 [5] Pustaic.Wolf. Tehnicki fakultet. rijeka 2001 [4] Ferdinand P.Butkovic.Tonkovic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful