UNIVERZITET U BIHAĆU EKONOMSKI FAKULTET (3+2)-EM

SEMINARSKI RAD
Na temu: Planiranje u poduzeću d.o.o. «RIZ-KRAJINA» Bihać

Prof. dr. Ismet Bišćević Asistent: Elvira Ćatić-Kajtezović

Student: Pećanin Almir G3

2 . To je u preduzeću preciziranje zadataka u poslovanju za period na koji se odnosi. Bez planiranja nema ni uspješnog rukovođenja. FAZE PLANIRANJA Faze planiranja su : 1. planirane zadatke koje treba izvršiti i upravljati sa svim time nego je neophodno kontrolirati i analizirati. 3. Planiranje je orijentirano na poslovno odlučivanje. tržišno učešće) 5. organizaciju rada i utvrđuje poslovne zadatke za određeni planski period. Planiranje je predviđanje kako će se raditi u onom vremenskom razdoblju za koje se izrađuje plan. kongruencije ( planiranje je podsistem pa mora biti usklađen sa ostalim). kvaliteta i relevantnost omogućuju izradu planova.Bihać. Pristup planiranju može biti: 1. Određivanje ciljeva ( u kom pravcu se treba razvijati) 3. Preduzeće planom razrađuje koncepciju poslovanja. april 2007. 2. Programiranje • Strategija ( koji je put najefikasniji : ofanzivni. Ali planiranje ima informacijsku vrijednost.godine JEDINSTVO POSLOVNOG INFORMIRANJA I PLANIRANJA Plan je temelj organiziranog rada sa tačno postavljenim smjernicama i zadacima.). 4. Planske odluke su usmjerene ka budućem poslovanju. defanzivni. Analiza situacije • Dijagnoza (gdje smo sada i zašto) • Prognoza ( u kojem pravcu će se kretati u planskom razdoblju) 2. Kontigencijski plan ( dodatne preduzetne mjere: izvršenje ili korekcija plana rebalansa) 4. podloge. Poslovne informacije imaju dakle naglašenu funkciju kod izbora ciljeva u procesu planiranja jer je to njihova raznovrsnost. normativni ( odrediti metodologiju planiranja. proizvodi. Međutim nije dovoljno utvrditi ciljeve koje se žele postići. nosioce planiranja itd. usluge. tko kada ) Aktivnost ( izvršenje outputi. Planiranje mora biti na znanstvenoj podlozi zasnovano i usmjereno ka svjesno utvrđenim ciljevima uz maksimalnu racionalizaciju resursa u toku njihovog ostvarenja. kontigencije ( participacija u odlučivanju instrument za usklađivanje kratkoročnih sa dugoročnim komponentama ). Interakcijska povezanost se učvršćuje donošenjem planova i oni sami postaju izvor informacije. anticipativni ( on to po svojoj prirodi uvijek jeste ). segmentacija ) • Taktika ( koje preduzetne aktivnosti.

Planiranje pretpostavka uspješnog i efikasnog rukovođenja s naglaskom kako na dugoročnom tako i operativnom ( mjesečnom. str. To važi i za naše uvjete poslovanja. strategijama i upravljanjem općenito u našim uvjetima poslovanja preduzeća ? Napustili smo sistem samoupravljanja i orijentirali se na tržišnu ekonomiju.) kao i loše (opasnost od nefleksibilnosti kratkoročnost ciljeva. Planiranje je funkcija svih menadžera.). Proces počinje na vrhu ( tako se mora) i ima aktivnu podršku glavnog rukovoditelja koji usmjeruje organizaciju. 27. dubinski intervju. (Bišćević Ismet. Poznata je Druckerova koncepcija upravljanja pomoću ciljeva gdje je radna uspješnost (performansa) najvažnije za poduzeće. Pri tome se razlikuju plan vrhovnih menadžera od planova menadžera odjela proizvodnje ili područnog menadžera prodaje od regionalnog ( teritorijalni princip organizovanja) UPRAVLJANJE POMOĆU CILJEVA Upravljanje pomoću ciljeva ima široku primjenu u modernoj ekonomiji.28. odnosno. august 1999 god. da li ga u potpunosti napuštamo? Naravno. anketiranje eksperata. Ona povezuje stopu rasta posla sa relativnim konkurencijskim položajem tvrtke (mjeri se tržišnim udjelom). trend ) Operacijska istraživanja ( stohastički procesi dizajna ) Tehničko tehnološka istraživanja Konjukturna istraživanja ( CEMA i ZTT ranije) Input output ( delfi. Menadžment. preduzetništva i tržišnog konformizma. čistoća organizacijskih uloga. itd. izostanak smjernica itd. poticanje osobne prednosti firmi i dr. tjednom i praktično dnevnom).30) 3 .) To je kreativan posao koji ne eliminiše u potpunosti rizik. Univerzitet u Bihaću.U poslovnoj praksi planiranje mogu se primijeniti različite metode a posebno kada su u pitanju futurološke komponente: a) b) c) d) e) Numeričke ( statičke. Zbog toga je potrebna njegova reafirmacija ali sa izmijenjenim pristupom i ulogom u našoj poslovnoj praksi. Planiranje je neophodni instrument upravljanja firmom. znači li da se odričemo funkcije planiranja. Matrica portfelja je sredstvo za alociranje resursa. šta je sa planiranjem. Planiranje je prošlo historijski put od dirigovanog do susretnog (dogovorenog) te napuštanjem u praksi ovog ekonomskog instituta skoro u potpunosti.28. odgovor je odrečan. Ciljno orijentiran menadžment ima u praktičnoj primjeni dobre strane (poboljšava upravljanje. Afirmacijom poslovne ekonomije na bazi privatnog vlasništva. odnosno menadžmenta.

Ako krenemo sa dobrim planom imamo više šansi da uspijemo u razvijanju unosnog posla jer: • • • • • • Plan nam omogućuje da razmislimo o svim mogućnostima koje imamo i koracima koje poduzimamo Plan nam omogućuje da se usredočimo na ključna pitanja. Prilikom provedbe plana manja je vjerovatnoća da nas odvuku u stranu svakodnevni problemi i brige. na kraju krajeva.Izrada plana je vrijedna truda. Plan mora biti: • • • • Kompletan Precizan Sažet Dobro prezentiran 4 . čine posao unosnim Plan nam daje pravac koji slijedimo sa periodičnim provjerama i pokazateljima koji će nam reći da li se naš posao razvija po planu Kada budemo radili plan razmišljat ćemo o potencijalnim problemima i rješavat ćemo ih prije nego se oni i pojave Planom utvrđujemo koje su nam vrijednosti i time osiguravamo korištenje svojih kapaciteta u potpunosti Sa planom veća je vjerovatnoća da ćemo od banaka i investitora obezbijediti novac koji nam je potreban. a veća da se koncentrišemo na one stvari koje.

Od ideje do biznisa. koliko nam je novca potrebno u narednom periodu)? Koja sredstva će nam biti potrebna i gdje ćemo ih nabaviti? Da li su nam potrebni radnici i koliko.Plan mora dati odgovore na slijedeća pitanja: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Šta ćemo raditi? Zašto? Za koga? Gdje? Kada? Kako? Kojim sredstvima (npr. OHR . imidž)? Koliko ćemo proizvoda morati prodati prije nego počnemo ostvarivati profit i koliko vremena će nam trebati? Kakve rezultate očekujemo (npr.7) 5 . cijene. STR. šta proizvode i kako prodaju svoje proizvode? Koje prednosti ćemo imati u odnosu na konkurenciju (npr. kakav profit očekujemo)? Kakve promjene očekujemo u našem «sektoru» (velikom ili malom) u bliskoj budućnosti? Kakve probleme očekujemo i kako ćemo ih rješavati? (Wolfgang Petrich . šta će raditi i koje kvalifikacije će imati? Kako ćemo plasirati i prodavati proizvode i usluge? Koliko će nas koštati proizvodnja ili pružanje usluga? Po kojim cijenama ćemo prodavati proizvode ili usluge? Koji su nam konkurenti. 6. naši troškovi. način distribucije.

3. postavlja okvir u kojem pojedinačne poslovne jedinice pripremaju poslovne planove. Portfolio plan obuhvaća napuštanja nekih poslova koje treba nadomjestiti. vertikalno područje i geografsko područje.STRATEGIJSKO PLANIRANJE Strategijsko planiranje u poduzeću Pokretanje procesa planiranja obavlja se u centrali poduzeća. a to su: područja djelatnosti. U praksi se danas sve više koriste modeli portfolio procjene. Integracijski rast se može ostvariti posredstvom horizontalnog integriranja u okviru poslovne djelatnosti. Većina kompanija obavlja više poslova organizirani u strategijskim poslovnim jedinicama. gdje se usvaja ili se vraća na reviziju. Ako postoji razlika između planiranih prodaja i željenih. načinom dopreme i predstavljanjem zadovoljiti zahtjeve i želje potrošača i osvajati nove kupce. (Mujić Hilmija. Poduzeća često definiraju svoj posao proizvodom koji proizvode. mogućnost integracijskog rasta i mogućnost diversifikacijskog rasta. a i strategije poslovnim jedinicama. Intenzivni rast poduzeće može ostvariti povećanjem udjela u tržištu.193) 6 . Ekonomski fakultet u Bihaću. i njegovu svrhu poslovanja. 2. Češći su slučajevi u kojima poduzeća postavljaju vlastite ciljeve. 4. a dopuštaju im razvijanje njihovih vlastitih strategija za ostvarivanje tih ciljeva. Poduzeće može razliku prevazići na tri načina: mogućnost intenzivnog rasta. 191. Ti poslovi ne moraju uvijek biti isti. odnosno davanje usluge. vrijednosti. Strategijske poslovne jedinice postavljaju svoje planove poduzeću.192. god. stavovi). No. bez obzira na način upravljanja koji primjenjuje određeno poduzeće. Rukovodstvo poduzeća ne može se osloniti samo na utiske. str. Misija poduzeća predstavlja njegov identitet odnosno ono što poduzeće jeste. koji će svojim kvalitetom i cijenom. U suštini misija poduzeća treba da bude proizvodnja proizvoda. područja tržišnog segmenta. poslovodstvo poduzeća morat će razviti nove poslove da bi ispunilo tu razliku strategijskog planiranja. njemu su potrebne analize poslova prema ostvarenom profitu. Management centrale priprema stavove misiji. 2006. utvrđivanje misije poduzeća. svako od njih mora provoditi slijedeće četiri aktivnosti planiranja: 1. identificiranje novih poslovnih prostora za prodor. Poduzeća identificiraju svoje poslove da bi njima strategijski upravljala. Diversifikacijski rast se najčešće ostvaruje uvođenjem novih proizvoda i novih poslova koji mogu rezultirati postojećim ili uvođenjem novih tehnologija. Sadržaj misije mora utvrditi glavna konkurentska područja u kojima će djelovati određeno poduzeće. Marketing. njegovu poslovnu filozofiju(kultura. analiza i procjena postojećih portfolija poslova. Neka poduzeća definiraju ciljeve svojim poslovnim jedinicama. politici i strategiji poduzeća. identificiranje strategijskih poslovnih jedinica poduzeća.

str. vrijednosno. 193. profitabilnost. poduzeće mora izraditi strategiju za ostvarenje postavljenih ciljeva. Ako je poduzeće odlučilo postati vodeće u tehnologijama (suvremena oprema. menadžment. kvaliteta proizvoda i usluga. financijska stabilnost c) proizvodnja: prednosti. poslovna jedinica može postaviti ciljeve i zadatke za planski period. 4. ekonomija obima. povratna veza i kontrola. potrebno je izraditi programe za provođenje tih strategija. Da bi se ostvarili postavljeni ciljevi i zadaci za planirani period. razvijati visoko sofisticirane proizvode. razvijati instrumente marketing miksa. strategija ukazuje na način kojim bi se to postiglo. način prodaje proizvoda-direktno ili posredstvom distributera. Svaka poslovna jedinica poduzeća definira svoju misiju u okviru misije poduzeća. (Mujić Hilmija. Poslovne jedinice nastoje ostvariti: rast prodaje. U misiji poslovne jedinice potrebno je definirati područje tržišnog segmenta. raspoloživi kapital.197) 7 . 2. troškovi distribucije b) financijsku sposobnost: cijena. minimalni rizik. ono će morati razvijati programe za jačanje sektora za istraživanje i razvoj. Nije moguće maksimizirani prodaju uz minimalne troškove. vertikalno područje-hoće li proizvoditi samostalno ili sa još nekim proizvođačem. tehničko-tehnološki nivo opreme i znanja d) organizacija: kvaliteta organizacijske strukture poduzeća. misija poslovne jedinice analiza vanjske okoline (analiza mogućih prijetnji i mogućnosti) analiza unutarnje okoline(analiza snage i slabosti) formuliranje zadataka 5. analizom vanjske i unutarnje okoline. Dakle. način rukovođenja. ugled. 2006. formuliranje strategije 6. Definiranjem misije. Ciljevi se moraju kvantificirati količinski. 3. maksimalni profit. kapaciteti. Ekonomski fakultet u Bihaću. primjena plana 8. planiranja i odlučivanja u poduzeću.STRATEGIJSKO PLANIRANJE U POSLOVNOJ JEDINICI Proces poslovnog planiranja u poslovnoj jedinici odvija se u osam faza: 1. djelotvornost promocije. tržišni udio. Nakon razvoja strategije za realizaciju postavljenih zadataka. povećanje udjela na tržištu. ili u procentima. vezano za geografski prostor-hoće li prodavati proizvode na lokalnom ili na stranom području. Poslovodstvo ili neka vanjska institucija za potrebe poduzeća kritički ocjenjuje snagu i slabosti za određeni posao kroz: a) djelokrug marketinga: ugled kompanije. Marketing. Oni moraju biti konzistentni. Za svaki posao potrebno je ocijeniti njegovu snagu i njegove slabosti.195. suvremeni tehnološki proces). god. formuliranje programa 7.

MARKETINŠKO PLANIRANJE Proces planiranja Planovi marketinga se razlikuju od planova strategijskih poslovnih jedinica. Većina planova marketinga sadrži slijedeće dijelove: • skraćeni prijedlog plana • prikaz situacije u marketingu • analiza mogućnosti i prijetnji. zahtjevima potrošača. strategije. snaga i slabosti i rješenja • ciljevi. 197. te ih provodi u život(5korak).zadaci • strategija marketinga • program aktivnosti • plan financijskih pokazatelja • kontrola izvršenja plana (Mujić Hilmija. Odjeljenje za marketing daje informacije i strategijske preporuke (1korak) strategijskim planerima za naknade analize i procjene (2korak). Planovi marketinga se uže usmjeravaju na proizvod i tržište i detaljnije razrađuju strategije i programe marketinga radi postizanja ciljeva poslovne jedinice na određenom tržištu proizvoda. god. Radi toga strateške poslovne jedinice i poduzeće moraju biti spremni na blagovremene promjene svojih programa. Potom . str. Plan marketinga je glavni instrument za usmjeravanje i koordiniranje marketing napora. zadataka. a ponekad i misije. Strategijski planeri procjenjuju rezultate i proces se ponavlja. Marketing. Ono je temelj za donošenje odluka u poduzeću.U realizaciji primjene plana poduzeće mora pratiti razvoj u okolini i njemu se prilagođavati u jednoj od osam faza procesa planiranja. odjeljenje za marketing formulira poslove marketinga koji se temelje na tim zadacima(4korak). Sadržaj plana marketinga Marketinško planiranje je jedan od važnih rezultata procesa marketinga. 2006. a neka češće mijenjaju u svojoj ekonomiji.198) 8 . neka okruženja se rjeđe. Ekonomski fakultet u Bihaću. Zatim strategijski planeri određuju zadatke i sredstva (3korak). tehnologiji kulturi.

On omogućava poslovodstvu da za kratko vrijeme shvati suštinu predloženog plana. god. ali koja će i omogućiti poduzeću ostvarivanje planiranog profita. Zahvaljujući razvoju automatske obrade podatak. ili većom prodajom skupljih proizvoda. konkurenciji. Kod donošenja marketing plana postavljaju se dvije vrste ciljeva: financijski i marketinški. Kod razvoja strategije marketinga moguć je višestruki izbor aktivnosti za ostvarivanje planiranih ciljeva. strategija i taktika. Ukupna količina prodaje proizvoda može se povećati povećanjem udjela na tržištu ili rastom kupovne moći određenog segmenta potrošača-kupca. a naročito prikaz osnovnih zadataka i prijedloga. Realizaciju usvojenog plana potrebno je permanentno kontrolirati. podnijeti izvještaj o osnovnoj strategiji. cilj da se poveća prihod od prodaje za 10 posto može se postići povećanjem cijene proizvoda. To znači da je za ostvarenje financijskih ciljeva potrebno planirati određene marketinške aktivnosti: istraživanje tržišta. str. Predložena rješenja predstavljaju osnovu za definiranje ciljeva. Na osnovi SWOT analize poduzeće donosi određena rješenja koja u marketing planu posebno naznačuju. Marketinški ciljevi moraju biti kompatibilni sa financijskim ciljevima. Isto tako potrebno je identificirati snage i slabosti proizvoda. 198. Svi elementi strategije marketinga razrađuju se pojedinačno u cilju dobivanja odgovora na pitanja: Šta će se učiniti? Kada će se učiniti? Ko će učiniti? Koliko će koštati? Na osnovu planova aktivnosti direktor proizvodnje sastavlja dodatni budžet. određivanje prodajne cijene proizvoda koji će zadovoljiti kupovnu moć potrošača.Skraćeni prijedlog plana marketinga predstavlja sintezu najvažnijih pokazatelja. Marketing.199) 9 . Drugi veoma značajan segment marketing plana odnosi se na prikaz situacije u marketingu. ali i najracionalnije promocije proizvoda. 2006. Poslovodstvo svakog poduzeća želi da svaka njegova strateška poslovna jedinica i poduzeće u cjelini ostvari prihod i troškove iz kojih će rezultirati profit i prinos od ulaganja. Direktor može usmeno. snage i slabosti i rješenja za određeni proizvod. Kontrola plana predstavlja posljednji dio plana. Izvještaj se razmatra i usaglašava sa ostalim direktorima. On se koristi za postizanje poslovnih ciljeva. suvremeno organizirana poduzeća raspolažu sa dnevnim informacijama o poslovanju. Ekonomski fakultet u Bihaću. Snage i slabosti predstavljaju unutarnje činioce. izbor najuspješnije. (Mujić Hilmija. a i pismeno. To je zapravo izvještaj o planiranom profitu odnosno gubitku. Izvještaj o strategiji predstavlja osnovu marketinga. Obično se planski zadaci rade za svaki mjesec ili tromjesečje. Na primjer. Na temelju podataka koji prezentiraju situaciju u marketingu potrebno je utvrditi glavne mogućnosti prijetnje. Mogućnosti i prijetnje odnose se na vanjske činioce koji mogu uticati na određeni posao. distribuciji i makrookolini. izbor najboljeg kanala distribucije. Svaki se i od ovih ciljeva može postići na više načina. Ovaj dio plana prezentira važne podatke o određenom tržištu. povećanjem obima prodaje. proizvodu.

U morfološkoj strukturi ovog područja su brežuljci i niska polja.o. Asortiman prehrambenih proizvoda neprekidno se povećava i pod utjecajem je različitih činilaca. «RIZKRAJINA» bili bi skoncentrirani na ulaganja u: 1. «RIZ-KRAJINA»BIHAĆ D. smještajne kapacitete ugostiteljske sadržaje turizam na vodi sportsko ribolovni turizam lovni turizam sport i turizam kadrovi Smještajni kapaciteti. a relativno niske i stepeničasto povezane površine razdvajaju se brojnim riječnim i potočnim dolinama. dijelom pansiona određene kategorije. 2. ribogojilište i prerada ribe locirani su u Martinbrodu na rijeci Uni i u Klokotu na rijeci Klokot. karakteristične za područje sjeverne Bosne. Unsko-sanski kanton zauzima sjeverozapadno područje BiH. Ovo područje se nalazi pod utjecajem umjereno kontinentalne klime. 5. šume i mineralne sirovine koje predstavljaju izuzetno vrijednu bazu za proizvodnju • prirodne ljepote i pogodnosti za razvoj turizma • kulturno-historijsko naslijeđe • klimu koja je povoljna za razvoj svih djelatnosti • različitost flore i faune Osiguranje dovoljnih količina kvalitetne i jeftine hrane oduvijek je bila jedna od osnovnih briga svakog društva. promjene u poimanju funkcije prehrane te opći tehnički i tehnološki razvoj. Od četiri osnovna privredna područja koja neposredno djeluju u turizmu (ugostiteljstvo. Arhitektonski izgled smještajnih kapaciteta imat će izgled bosanske kuće sa jedinstvenim bosanskim interijerima i eksterijerima.o. dugoročno gledani. Proizvodni kapacitetimrestilište. Prije svega specifičnih potreba pojedinih kategorija potrošača. 3. promet. 4. 7. putničke agencije i trgovina) menadžment poduzeća «RIZ-KRAJINA» dugoročno se strateški opredijelilo na ulaganja u razvoj ugostiteljstva i turizma koji se tehnološki naslanjaju na proizvodnju i preradu ribe. imat će dijelom standarde hotela. «RIZ-KRAJINA» je privatno poduzeće sa sjedištem u Bihaću.o.PLANIRANJE U PODUZEĆU d.o. Na temelju provedenih istraživanja utvrđeno je da Unsko-sanski kanton ima: • veoma povoljan geografski položaj • vode koje imaju i po kvalitetu i kvantitetu značajan potencijal za višenamjensko korištenje • zemljište.o. Razvojni programi turizma d.o. 10 . ravnice i kotline. Tome doprinose i demografske promjene. 6.

U mnoštvu turističkih ponuda na vodi kanu-lađa će zasigurno privući pažnju određenog broja turista. Na brzim rijekama. zanimljiva izvorna jela i pića • originalne elemente tradicionalnog ugostiteljstva u modernim objektima sa prepoznatljivim detaljima u eksterijeru i interijeru. pridonijeti lijepo uređeni i dobro opremljeni objekti tipa bosanskih kafana. pa i ćevabdžinica. i to: • • • • • rafting kajak kanu lađa hidrospeed splav Rafting je savremeno splavarenje u gumenim. Hidrospeed je imanentan brzim rijekama. jer predstavljaju zahtjeve i želje potencijalnih turista. nezaobilazna je turistička ponuda splavarenje. To je sport sa plivajućim «bobom» jednosjedom kojim se lako upravlja nogama i može se usmjeriti u željenom pravcu. zrakom ispunjenim čamcima. svi spomenuti programi turizma na vodi mogu se dopunjavati i novim sadržajima koje treba istraživati i uključivati u ponudu.Strategijom dugoročnog razvoja «RIZ-KRAJINA» Bihać u segmentu koji se odnosi na ugostiteljstvo. Sve vožnje niz rijeku Unu. pored ostalog. Naravno. restorana sa ponudom tradicionalne kuhinje. elementima folklora • suvremeni ugostiteljski objekti sa diferenciranom ponudom u zavisnosti od potreba. želi u svoju ponudu unijeti kvalitete domaće ugostiteljske atmosfere čemu će. U projektu dugoročnog razvoja poduzeća predviđaju se ulaganja u sportove na vodi kao najvrjedniji i najatraktivniji sadržaj turizma na vodi. 11 . planirana su investiciona ulaganja i u razvoj turizma na vodi. i želja potencijalnih gostiju • originalni objekti specifične arhitekture(vodenice. zahtjeva. bosanske kuće i kafane) • atraktivan način dočeka gostiju sa tradicionalnim načinom prijema i ispraćanja gostiju. Svojevrsni kanui su kanui-lađe koje se mogu koristiti u mirnijem toku rijeke Une. pored ostalog. ali koncepcijski drukčije postavljenih od onoga što danas kod nas možemo vidjeti U sklopu opće turističke ponude «RIZ-KRAJINA» Bihać će nuditi: • narodno tradicionalno kulinarstvo. bile su izazov svih do sada održanih regata i drugih sličnih priredbi na njoj te je ona okupila brojne kajakaše. serviranju jela i pića. a to jeste u nekim svojim tokovima i rijeka Una. a posebno njenim kanjonima. U strategiji dugoročnog razvoja turizma poduzeća «RIZ-KRAJINA». mlinovi. U tom smislu treba ulagati u nabavku plovila za realizaciju spomenutih programa na vodi i obuku kadrova. Iskusan vodič vodi računa da sa zadovoljstvom doveze turiste do kraja puta i vrati ih u bazu.

Stepen internacionalizacije izražen učešćem izvoza u ukupnoj prodaji u 2002 godini je 18%. U slučaju neusaglašenosti plana kompanije i plana organizacionih jedinica zadnju riječ daje uprava poduzeća. Konkurentska strategija poduzeća zasniva se na vodstvu u troškovima i diferencijaciji. D. Ono se po ukupnom prihodu. Menadžeri nižih organizacionih jedinica u planiranju imaju koordinirajuću ulogu. Istraživanja su pokazala da su udruženja sportskih ribolovaca udruženja koja se najbrže i najviše proširuju u svijetu.Sportskoribolovni turizam ima specifičnu težinu u strategiji dugoročnog programa razvoja poduzeća «RIZ-KRAJINA».o. Planovi se donose za godinu dana. sa proširenjem na jedno ili dva izvorna tržišta: tržište ex Jugoslavije i zemlje EU-a. Intenzitet tržišta definiran je nastupom na tržište ex Jugoslavije. Milioni ribolovaca svakodnevno putuju istražujući nove vode. «RIZ-KRAJINA» Bihać se nalazi među 100 najvećih poduzeća u Federaciji BiH. Aktivnosti međunarodnog marketinga su svedene na: planiranje marketinga i razvoj novih proizvoda. U poduzeću «RIZ-KRAJINA» se koristi centralizirani model planiranja sa definiranjem plana za međunarodno tržište na razini kompanije koji je obavezan za provođenje od strane nižih organizacijskih jedinica. 12 . Strateško opredjeljenje poduzeća «RIZKRAJINA» je nastup na strano tržište. iz čega proizlazi da je globalna odgovornost u pojedinim oblastima planiranja na razini poduzeća. profitu i broju zaposlenih može uvrstiti među srednja poduzeća. Za domaće tržište prave se planovi za pojedine regije. a prisutan je i trend rasta izvoza. Kod ulaska na strana tržišta koristi se strategija direktnog izvoza.o. a realizacijom druge faze (ulaganja u razvoj ugostiteljstva i turizma) nalazilo bi se među 50 najvećih. Percepcija ciljnog međunarodnog tržišta poduzeća «RIZ-KRAJINA» Bihać zasniva se na domaće tržište za koje je temeljno vezano. U ovom poduzeću se održavaju godišnje sesije menadžera na kojima se usvaja plan poduzeća. U poduzeću «RIZ-KRAJINA» postoji dugoročni plan za dugoročni period. atraktivne i specifične po vrstama riba i prirodnim ljepotama. a za međunarodno tržište za države. Strateška predviđanja se odnose na period 5-7 godina. u toku su pripreme za izvoz u zemlje Evropske Unije. Operativni planovi se prave za mjesec dana. Pripreme za donošenje planova temelje se na ostvarenim rezultatima za protekli period i u slučajevima povećanja potražnje na tržištu. dobiti. Rukovođenje u poduzeću je centralizirano. Bazični tip organizacije je mašinski. Realizacijom prve faze( ulaganja u razvoj ribarstva) ovo poduzeće bi se po sadašnjim parametrima u BiH ubrajalo u velika poduzeća.

U periodu od četiri godine povećan je broj zaposlenih sa 16 na 40. prihoda. Pomenuto uspješno poslovanje ovog poduzeća rezultat je i dobro osmišljene marketing strategije u kojoj je strateško opredjeljenje nastup na strano tržište. Od 2002 godine do danas ovo poduzeće nije dobilo suglasnost za proširenje kapaciteta mrjestilišta na Klokotu i suglasnost za izgradnju turističkog naselja. U narednom periodu proširenjem kapaciteta uzgoj ribe bi se utrostručio. jedan doktor veterine i trideset radnika sa srednjom stručnom spremom.Vizija poduzeća «RIZ-KRAJINA» Bihać je što prije prijeći iz faze nacionalne afirmacije u fazu izvozne afirmacije u kojoj bi se koristio kooperativni izvoz koji ima manje troškove izvoznog marketinga i poslovne rizike. ulaganja u prvu fazu izgradnje turističkog sela. i zahvaljujući tome što je poduzeće došlo u vlasništvo poduzetnih ljudi koji su projektom strategije dugoročnog razvoja poduzeća osmislili i definirali viziju poduzeća koju postepeno ostvaruju. u ovoj fazi u organizaciji izvornog marketinga. Danas u poduzeću «RIZ-KRAJINA» rad dva diplomirana ekonomista. Razlog toga su velika vlastita ulaganja u razvoj. U ovom poduzeću prihvaćen je marketing kao koncepcija i filozofija. Za posmatrani period ostvaren je skroman ostatak čistog prihoda. te razvoju turizma. što ukazuje da je ovo poduzeće izvozno orijentirano. a ako bude dobro organiziran i planiran. Uspjeh ovog poduzeća bio bi veći da nije imalo problema u okruženju. izmijenjena je kvalifikaciona struktura zaposlenih. To je bilo moguće jedino uspješno obavljenim procesom privatizacije. U periodu za četiri godine povećan je ukupan prihod za šest puta (2002=920000KM 2005=6903898KM). Od 2002 do 2006 kapaciteti za uzgoj ribe povećani su sa 200 tona godišnje na 453 tone. što bi bila osnova za izgradnju fabrike za preradu ribe. Društvo sa ograničenom odgovornošću «RIZ-KRAJINA» Bihać je uspješno poduzeće. koji se odnosi naročito na proširenje kapaciteta. što potvrđuje da u organizacijskoj strukturi egzistira i služba marketinga. profita. stepena internacionalizacije. 13 . Misija poduzeća svedena je na: Proizvodnju svježe ribe u ribogojilištu u Martinbrodu na rijeci Uncu i Klokotu na rijeci Klokot. Od toga 80% u izvozu. proizvodnja pomlatka u mrjestilištu na rijeci Klokot. broja zaposlenih. koristeći strategiju diferencijacije kombinovanog sa strategijom troškovnog liderstva. uglavnom donosi i veću dobit i veću stabilnost na međunarodnom tržištu. te izgradnju pratećih objekata potrebnih za dobijanje certifikata za izvoz u zemlje Evrope. jednog od temeljnih stubova koncepcije marketinga. Svake godine bilježi rast: proizvodnje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful