You are on page 1of 3

Priimek, Ime : __________________ 22.5.2008 Vpisna št.

: __________________

Postopki obdelave signalov

2. kolokvij
1. Na vhod LČN sistema pride signal, ki ga opisuje niz x(n ) . Prevajalna funkcija LČN sistema je zapisana z nizom h(n ) . Zapišite signal-niz ( y (n ) ) na izhodu LČN sistema! Pri izračunu je priporočena uporaba transformacije z. (Naloga je vredna 25 točk) 2. Načrtujemo pasovno-prepustno sito, in sicer s pomočjo postavljanja ničel in polov prevajalne funkcije sita v prostoru z. Odločimo se, da postavimo: eno ničlo v točko z = 1 , dvakratno ničlo v točko z = −1 , ter trikratni pol v točko z = 0 (glej sliko). Zapišite niz ( h(n ) ), ki opisuje načrtovano sito! Sito oz. njeno prevajalno funkcijo zapišite v prostoru z, ter jo nato preslikajte v prostor vzorcev. (Naloga je vredna 25 točk)
Lega polov in nicel

[ ] h(n ) = [ 1 ,−2,1]
x(n ) = 2 ,1,0,−1,−2
n =0
n =0
Im z ravnina

zN2,zN3

zP1,zP2,zP3 r=1

zN1 Re

3. Sliko zapišemo kot matriko ( I ) vrednosti slikovnih elementov, ki lahko zavzamejo vrednosti z intervala [0,6] . a. Narišite histogram slike! (Naloga je vredna 20 točk) b. Histogram prilagodite (raztegnite) tako, da bo izkoriščen celotni interval vrednosti slikovnih elementov! (Naloga je vredna 10 točk) 4. Sliko ( I ) filtriramo s podanim filtrom ( H ). Zapišite sliko, ki je rezultat filtriranja! Pri izračunu upoštevajte le tiste vrednosti, ko filter v celoti pokriva nek del slike. Ne pozabite, da je potrebno filter 'obrniti', kot to zahteva izračun konvolucije. (Naloga je vredna 20 točk)

⎡0 ⎢0 I =⎢ ⎢1 ⎢ ⎣1

0 1 2 1

0 2 2 3

0 3 3 0

0⎤ 1⎥ ⎥ 1⎥ ⎥ 0⎦

⎡1 2 0 1 ⎤ ⎡1 0 ⎤ I = ⎢ 2 0 1 2⎥ , H = ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣0 − 1⎦ ⎢0 1 2 0 ⎥ ⎣ ⎦