You are on page 1of 3

Priimek, Ime : _______________________ 28.5.2009 Vpisna št.

: _______________________

Postopki obdelave signalov

2. kolokvij
1. LČN sistem opisuje prevajalna funkcija: h[n] = 1 ,1,1 . Na vhod sistema pride signal, ki opisuje niz:

x[n] = 2 ,0,−1,−1,0,2 .
n =0

[

]

[ ]
n =0

Zapišite niz na izhodu LČN sistema ( y[n] )! Pri izračunu je priporočena uporaba transformacije z. (20 točk)
( z − 1)( z − j )( z + j ) z3

2. Sito opisuje naslednja enačba: H ( z ) =

a. Skicirajte lego ničel in polov! Za kakšno sito gre? (15 točk) b. Izračunajte prevajalno funkcijo sita ( h[n] )! (15 točk) 3. Sliko predstavlja matrika S, v kateri slikovni elementi lahko zavzamejo vrednosti z intervala [0,7 ] . a. Narišite histogram slike! (15 točk) b. Na sliki sta dve izraziti sivinski področji. Ločite ju s postopkom upragovljanja (najprej določite prag)! (15 točk) 4. Sliko S filtriramo s podanim sitom H.
⎡0 ⎢0 S=⎢ ⎢0 ⎢ ⎣0

⎡0 ⎢0 S=⎢ ⎢0 ⎢ ⎣0

0 5 6 1

1 6 7 1

0⎤ 1⎥ ⎥ 1⎥ ⎥ 1⎦

1 1 1 1

1 1 1 1

0⎤ 1⎥ ⎥, 1⎥ ⎥ 0⎦

⎡ 0 0⎤ H =⎢ ⎥ ⎣− 1 1⎦

Zapišite filtrirano sliko (upoštevajte le vrednosti, ko cel filter pokriva del slike) (20 točk)