You are on page 1of 1

Po epokach Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego nastała nareszcie epoka, w której żyjemy do dzisiaj.

Ciekawi mnie jak będą naszą epokę nazywać nasi następcy, kiedy nas dawno już nie będzie. Myślę, że nazwa może być związana z tym, jakie szybkie jest nasze życie. Właśnie tej szybkości życia dotyczy po części wiersz jednego z przedstawicieli naszej epoki, Janusza Stanisława Pasierba, pod tytułem „poeta jest twoim bratem”. W mojej pracy odpowiem na pytania kim jest poeta oraz jaką rolę odgrywa on we współczesnej cywilizacji, analizując i interpretując wiersz „poeta jest twoim bratem”. W utworze występuje funkcja impresywna oraz leksyka wartościująca. Typ liryki to liryka zwrotu do adresata. Można to rozpoznać po występowaniu czasowników w 2 osobie. W utworze występują liczne środki obrazowania czyli epitety takie jak na przykład „nieznośny brat” czy „kwitnący oleander”, metafory takie jak „spojrzyj światu w oczy” czy porównanie „bierze Ci za rękę jak anioł świętego Piotra”. Poeta jest kimś, kto nieustannie motywuje odbiorcę do refleksji nad swoim postępowaniem. Nawołuje do zatrzymania się i zobaczenia rzeczy, których w ciągłym życiowym biegu nie jest się w stanie dostrzec. Zachęca do przyjrzeniu się otaczającemu nas światu oraz do bliższego spojrzenia na samego siebie. Poeta jako motywator jest bardzo potrzebny dzisiejszej cywilizacji, która jest w ciągłym biegu, by spróbowała na chwilę zwolnić. Poeta nawołuje do korzystania w z życia w jego wolnym od cywilizacji wymiarze. Zachęca do obcowania z przyrodą poprzez poczucie jej zmysłami. Do doświadczenia małych rzeczy, o których w tym biegu wszyscy zapomnieli. Poeta namawia odbiorcę do poznania świata, do doświadczenia go, nie tylko posiadania o nim wiedzy teoretycznej. Poeta oprócz przekonania tych, których życie jest za szybkie, do zwolnienia tempa, nie zapomina o tych, którzy życie „przesypiają’. Motywuje ich do działania, do wyrażania samych siebie, niezależnie od tego co czują. Pobudzanie tych uśpionych jest również bardzo ważne we spółczesnym świecie, by pobudzić ich do kreatywnego działania, co może zmienić świat na lepsze. Pomaga odbiorcy poznać samego siebie, przypomina o utraconych złudzeniach, które są odbiorcy potrzebne. Poeta uwalnia odbiorcę z niewoli współczesnego życia. Jednak sam poeta też jest człowiekiem, też ma swoje lęki. Czuje się odpowiedzialny za odbiorcę, uwalniając go. Poeta pełni bardzo ważną rolę we współczesnej cywilizacji. Nawołuje ludzi do refleksji nad własnym życiem. Tych zabieganych namawia do zwolnienia tempa, a tych „przesypiających” życie motywuje do działania. Stara się pomóc ludziom. Sprowadzić ich na właściwą drogę. Uwalnia on uwięzionego w tym życiu ze z góry narzuconymi drogami, którymi należy się kierować, odbiorcę. Sam jednak jest również jest człowiekiem i ma swoje lęki.