Univerza v Ljubljani [LDOS

]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Urban Burnik

Izdelava multimedijskih storitev

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Uvod v multimedijsko produkcijo:
 Stopnje projekta  Kaj potrebujemo za dober multimedijski projekt
– – – – Strojna oprema Programska oprema Kreativnost Organiziranost

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Stopnje projekta
 Načrtovanje in stroškovna analiza
– – – Ideja Prototip ali izvedbena študija Viri in stroški

 Oblikovanje in produkcija  Testiranje  Distribucija

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Kaj potrebujemo za dober multimedijski projekt
 Strojna oprema  Programska oprema  Kreativnost  Organiziranost

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Strojna oprema
 Intel PC
– – Windows (95, 98, NT, 2000, XP, Vista,…) MAC

 Konkurenca?
 Ustvarjanje/urejanje  Izvedba storitve

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Programska oprema
 Kaj je to?  Splošna orodja (slika, zvok, video)  Multimedijska produkcija  Spletna orodja

 Iznajdljivost

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Kreativnost in organizacija
 Ideja -> kreativnost
– – – Konkurenca Nagradnja obstoječih idej Talent in izkušnje

 Organizacija
– – Načrt dela Oporne točke=smotri – nadzor med izvedbo projekta

 Projektno vodenje - predmet