Besedilo

Urban Burnik

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Besedilo
 (Multi)medijski podatki
– Zvok – Slika – Besedilo

 Besedilo
– – – – Tekst: najstarejši medij za shranjevanje in (zanesljiv) prenos informacije Večina informacij je še danes na voljo v obliki besedila Abstrakcija/učinkovitost (Izvorno) digitalen zapis

 MM Vsebina / Orodje

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Uporaba simbolov
 Zgodovina
– – – – Simbolni zapis Abeceda Reprodukcija HTML

 Sodobna distribucija znanja
– Pasivna – Aktivna

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Pomen besed
Strup za podgane. Pif! Pif, Pif, Pif, Kh. KH. KH. KH. Podgana umira na podstrešju. Strihnin. O moji mladi dnevi, kakor tiho sonce na podstrešju. Raz streho čutim dehtenje lip. Crk, crk, crk, crk crkni človek človek človek. Ob 8. uri je predavanje o človečanskih idealih. Listi prinašajo slike bolgarskih obešencev. Ljudje — ? čitajo in se boje Boga, Bog pa je na razpoloženju.

 Proza, poezija  Sopomenke -> moč besede  Jeziki

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Besedilo v multimediji
  Uporaba besedila in simbolov
– – Abstrakcija Navigacija

Oblikovanje
– Namen uporabe
• • • Branje Živa predstavitev Posebnosti HTML oblikovanja

– – – –

Izbira pisave Meni-ji za navigacijo Gumbi za interaktivnost Polje z besedilom (branje)
• Tisk (P/L)

– HTML oblikovanje – Simboli in ikone – Animirana besedila

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Razlogi
 Zakaj besedilo v multimediji?
– Preprost razvoj gradnikov – Najbolj kompakten zapis (količina podatkov)

 Veščine pri uporabi besedila:
– Slog pisanja IN oblikovanja

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Slog pisanja
 Jasno: zakaj?  Moč in neposrednost besede:
– “Odgovor je pravilen” vs. “Odlično!” – “izhod” vs. “zapri” vs. “ven”

 Pišete za Vaše občinstvo
– Pričakovano predznanje? – Neformalno ali formalno?

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Primer:
 Uvodna stran: “Within a program that aims to educate you on all aspects of networking, it seems most logical that we begin
with the broadest definition of the subject matter itself. What is a network? More specifically, what is a computer network? These answers are not so difficult as you may believe.”

 Bolje: “What is a computer network?” Zakaj?

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Gradniki multimedijske predstavitve
 Meni
– Vsebina – Navigacija

 Gumbi  Simboli
– Ikone

 Vsebina
– Čitljivost – Prelom, drsnik – Več strani?

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Izgled besedila
     Tipografija Times, Courier in Arial Slog boldface, italic, bold italic, and underlined Pisava Times 12-point italic V računalništvu pogossto govorimo o pisavi (font), čeprav mislimo na tipografijo (typeface) Velikost, enote
– – – – Metrika Gostota Prirezovanje (kerning) Nastavki (serifi)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Serifi
 Tisk: pisave s serifi običajne za osnovno besedilo
– Serifi vodijo oči bralca skozi vrstice

 Naslovi brez serifov
– Vodenje oči ni potrebno

 Kaj pa računalniški ekran?
– Nižja ločljivost od tiska – Majhne črke brez serifov so bolj čitljive.

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Računalniške tipografije
 Bitne slike  Postscript  TrueType  Košir!

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Postscript
 Apple prevzame Adobe-jev PostScript
– Opisni jezik za tisk na laserskih tiskalnikih – Znaki so bili prej shranjeni v obliki sličic za vsako velikost

 PostScript je “vektorski”: opiše obliko znakov z matematičnim zapisom (e.g., Bezier-ove krivulje)
– Omogoča risanje in skaliranje znakov v poljubni ločljivosti na poljubni napravi

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

TrueType
 PostScript ima ločene znake za zaslon in za tisk
– Adobe Type Manager – Prilagodi tiskalniške znake za prikaz na zaslonu

 Apple vpelje TrueType l. 1989
– Samo ena datoteka za tisk in zaslon – PostScript in TrueType sta na voljo na vseh platformah

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Anti-aliasing

 

PostScript in TrueType omogočata izris črk poljubne velikosti “Anti-aliasing” omogoča mehčanje robov in s tem odpravi “žagast” videz.

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Nekaj napotkov
  Berljivost (majhne dekorativne pisave?) Čimmanj mešanja tipografij znotraj dokumenta Razmak med vrsticami – čitljivost Velikost črk naj bo v sorazmerju s pomenom besedila Pri velikih pisavah uporabljajte “kerning” Barve in ozadja Mehčanje      Poudarek besed, vodilne črke Sredinska poravnava zahteva malo besedila Konzultirajte Vaš izbor Povezave poudarijo besedilo (vendar ne simulirajte lažnih povezav) Pomembne stvari naj bodo do zgornjega 320px glede na ekran (veliko bralcev strani ne prebere do konca, drsnik!) Preverite izgled vzdolž platform (Win, Mac)

 
  

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Strojna platforma in besedilo
    Pisave Nabori pisav Zamenjave in mapiranja pisav Upravljanje s pisavami
– Nabor znakov; abecede, kodna stran

 Jeziki
– HTML, večjezikovna podpora

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

HTML
     Format spletnega zapisa Označevanje elementov besedila s posebnimi zaporedji Vsadki za koeksistenco z multimedijskimi gradniki Uporaba slogov (CSS) HTML postaja orodje za dostavo multimedijskih gradiv (AJAX)

 Več v posebnem poglavju!

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <title>Urban Burnik</title> </head> <body> <img src="slika.jpeg" height=200> <p> <b>Dr. Urban Burnik, udie.</b><br> višji predavatelj<br> asistent </p> </body> </html>

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Zapis besedila
    Abeceda Baudot (5bit) ASCII (7bit) 8bit
– Extended ASCII – ISO 8859-x

 Unicode
– UTF-x (1-4 B) – UTF-xx (4 B)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Zapis besedila
    Abeceda Baudot (5bit) ASCII (7bit) 8bit
– Extended ASCII – ISO 8859-x

 Unicode
– UTF-x (1-4 B) – UTF-xx (4 B)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Delo s pisavami
 Posebne pisave
– Licence!

 Programska oprema za risanje pisav  “Lepšanje” pisav
– 3D, mavrica, prelivi, ovojnice…

 Oblikovanje!!!

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Hiperbesedilo in hipermediji
– Večdimenzionalen pristop k znanju – Nelinearen tok podatkov – Navzkrižni sklici
• Vozlišča (vsebina) • Povezave (razmerja) • -> navigacija

– Hiperbesedilo, hipermedija, multimedija – Jeziki za označevanje
• HTML (prikaz!) • XML (struktura!)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Hiperbesedilo in hipermediji
   Navzkrižne povezave med besedami in vsebinami Nelinearno branje Pomen hiperbesedila
– Popolna indeksacija: preveč zadetkov – Strukturirana informacija – Možnost za obvladovanje

Uporaba
– Indeksiranje – Iskanje


Struktura
– – Povezava Vozlišče

Orodja