You are on page 1of 20

dr.

Urban Burnik

Osnove multimedije
Univerza v Ljubljani [LDOS] ..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Kaj je multimedija?
 Medij -> mediji – Medij: transportni medij; sredstvo za prenos informacije, zrak – Mediji: pojavno/shranjevalne oblike informacije; film, časopis, radio, televizija; besedilo, fotografija, video Multi!

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Zgodovina medijske tehnologije
Nekoč: Knjiga, časopis, javni nastopi 1890 Radio 1900 Film 1940 Televizija 1960 Hipertekst 1980 PC; digitalni audio/slika/video 1983 Internet/Arpanet/DNS 1990 WWW/HTML Danes: oprema, omrežja, protokoli

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Tehnološki napredek
 Razpoložljivost opreme in omrežij – Digitalizacija telefonske infrastrukture – Širokopotrošna elektronika (CD, hišni kino, TV, PC) Uporaba novih tehnologij v produkciji – Digitalni A/V studio – Založništvo (XML) – “Cross-Media”

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Multimedijski sistemi
 Poslovni sistemi – Predstavitve – Izobraževanje na delovnem mestu – Konferenčne zveze / integracija storitev – Telemedicina Šolstvo – Učenje na daljavo – Interaktivni modeli – Aktivna vloga študentov  Dom – Interaktivna TV – Multimedijske novice – Igralne konzole Javni prostori
– – – – – Kioski Uporaba mobilnih komunikatorjev Navigacija, zemljevidi Digitalne knjižnice “Performance”

VR?

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Klasifikacija medijev
   Zaznavanje – vid, sluh, …3×… Format zapisa – ASCII, RAW, JPEG, MPEG Prikaz; V/I – ekran, papir, zvočniki – tipkovnica, miška, mikrofon, kamera   Shranjevanje – Papir, disketa, CD, disk… Prenos – Optika, baker, “eter”

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Odzivnost
Multimediji
Statični Podatki Interaktivnost Storitev Besedilo NE Knjiga diaprojekcija Slika DA Klepetalnica, Spletni brskalnik Zvok DA DVD filmi TV/Radio oddaje Pretočni

Video NE Videokonferenca, interaktivna TV

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Lastnosti multimedijskih sistemov
 Več medijev hkrati -> multimedijski sistem – Časopis? Kriterij kombinacije – Statični + pretočni – WWW? -> sproščena definicija  Kriterij neodvisnosti – Neodvisna priprava, obdelava, prikaz – Prožne kombinacije v poljubni obliki! (≠Č, VHS) Uporaba računalnika – Računalnik->integracija (Tele)komunikacije – Medsebojna interakcija MM sistemov

 

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Računalnik in MM
  MPC Specs. (1,2,3)-> danes vsi ustrezajo! Kritično: – Hitrost obdelave (realtime, HD, video) – Arhitektura (pretočnost CPU/RAM/periferija) – OS (scheduler, sync,…) – Shranjevanje (hdd, CD/DVD, flash) – Organizacija podatkov (MMDB) – Omrežja (bw, latency, jitter) – Programska oprema (UI)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Vidiki multimedije
 Naprava – Medij za shranjevanje, omrežje – Avdio/video/tekst/slike Sistem – DB/OS/TK Aplikacija – GUI, orodja Navzkrižno področje – Integracija, sinhronizacija

  

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Tradicionalna (multi?)medijska “prodajna” mreža
Fizični medij Radiodifuzija

CD-i CD-ROM (S)VCD DVD MPEG-1 MPEG-2 Zaprte rešitve (->HTML)

DVB-S DVB-C DVB-T DVB-H

MPEG-2 MPEG-4 DVB-CA DVB-SI

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Nove tehnologije: Distribucija, shranjevanje, obdelava, obvladovanje…

Upravljanje z multimedijskimi vsebinami
“BREAKBUTTON” Ustavi živo sliko

Lokalno shranjevanje

Izobraževanje na daljavo

   

1995 – 1999 Več virov  lokalno shranjevanje Upravljanje z vsebinami “Počakaj” tipka (break button)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Rokovanje z vsebinami
TV Anytime forum news (27. 7. 2005) http://www.tv-anytime.org/
After more than two years of work by the "Registration Taskforce" of the TV-Anytime Forum, it has received confirmation that the TV-Anytime CRID will become a RFC – the Internet communities' version EPG of an International Standard. (TiVo…)

 

  

2000 – 2002 STB s HDD  komercialni aparati As Anytime  CRIDwell as having a RFC that describes the CRID syntax, the CRID will become an IETF-registered URL prefix, Metadata HTPC so that a device can know thatCRID any URL that begins "crid://" is a TV-Anytime CRID. PERSONALIZACIJA Philips, BBC, Nokia, NOB, RAI
Simon McParnall, NDS

opisi

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Upravljanje vsebin
  Programiranje terminalov
– MHP

Opisi vsebin
– – TV Anytime MPEG-7

TV Anytime forum
Storitve tretjih ponudnikov

myTV

Interoperabilnost in upravljanje terminalov na daljavo

Alternativni distribucijski kanali

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Izmenjava vsebin (brez strežnikov)
2001 - 2006
Peer-to-Peer Napster, Kazaa, gnutella, eMule Philips, Nokia, BBC, Fraunhofer

myTV

Shareit

P2P
Content4All

Interoperabilnost Opisi Zaščita Sodelovanje Navidezna skupnost

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Storitve na več platformah – “Cross – Platform”

Content4All

Tiramisu
P2P MPEG21

  

Orange, Fraunhofer, Optibase, Lonely Planet, Nagravision, France Telecom, Sony, HP, Atos Origin

DRM

Vsenavzočnost

Izmenjava vsebin (slike, video, tekst) preko heterogenih omrežij (p2p, odjemalec/strežnik) Ocenjevanje in dopolnjevanje vsebin, izmenjava mnenj Moderiranje v skupnostih (vsebine, uporabniki) “Chat in presence”

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Varnost in interoperabilnost
Prvi delujoči MPEG21prototip

Zapis multimedijskih vsebin MPEG-4 MPEG-2 Opis multimedijskih vsebin MPEG-7 MPEG-1 Multimedijsko ogrodje podporni sistem za distribucijo multimedijskih vsebin distribucijska veriga od vira do uporabnika MPEG-21

DivX,HDTV

Tiramisu

DVD, DVB VCD, MP3

Drugi mednarodni multimedijski standardi in priporočila

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Vsebine

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Uporabnik

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Interaktivne multimedijske storitve
– Izmenjava multimedijskih vsebin (filmov, glasbe) med različnimi napravami: • zaščita vsebin • iskanje vsebin – Interaktivna televizija • gledanje vsebin ne glede na spored ponudnika • gledanje vsebin glede na osebne želje – Omrežja “vsak z vsakim” – Posvetovanje na daljavo v medicini