You are on page 1of 30

Akustika

3.11.2010
Visokošolski strokovni študij multimedijskih komunikacij
Predmet: Studijska in snemalna tehnika

Vsebina
    

Definicija akustike Osnovne veličine Zaznavanje zvoka Lastnosti zvoka Akustika prostorov
 

Odmevni čas Zvočni primeri različnih odmevnih časov

 

Primeri akustičnih rešitev Literatura

Akustika - definicija

Akústika je znanstvena veda, ki se ukvarja s fiziološkimi in fizikalnimi pojavi v zraku (lom, odboj, uklon in zvočni pojavi). V širšem pomenu je eksperimentalna in teoretična veda o zvoku in njegovem širjenju, v ožjem pomenu pa veja znanosti, ki se ukvarja z zvokom v posameznih prostorih, kot so sobe in gledališča. Akustični inženering se ukvarja z načini upravljanja z zvokom v arhitekturi in gradbeništvu, proučuje obvladovanje odmeva zvoka, zvočno izolacijo in zmanjšanje ropot (Wikipedia)

Uho
Uho je sestavljeno iz treh delov: •zunanjega, •srednjega in •notranjega ušesa.
Notranje uho ali labirint tvorijio trije deli: polkrožni kanali(9), preddverje in polž(10). Polž je cev, zavita v spiralo, razdeljena na 3 kanale z dvema membranama. Iznad bazilarne membrane se nahaja ti. Cortijev organ, ki je zelo občutljiv slušni mehanizem

Zunanje uho sestavljajo uhelj(3), slušni kanal(2) in bobnič(4). Resonančna frekvenca tega dela je okrog 3 kHz in tam je uho najbolj občutljivo za zvok.

Cortijev organ je zelo občutljiv slušni mehanizem. Bazilarna membrana je dolga od 32 do 35 mm, na njej je okoli 15000 tako imenovanih ciliarnih živčnih celic, ki so debele 1 µm, višina celic je od 5 do 7 µm . Vsaka celica nosi na sebi do 100 dlačic.

Srednje uho tvorijo slušne koščice: kladivce(6), nakovalce(7) in stremence(8). Evstahijeva cev(12) izenačuje pritisk, kar zaščiti bobnič pred preobremenitvijo. Slušne koščice tvorijo sistem vzvodov, ki prenašajo zvočne vibracije iz zunanjega na notranje uho.

Zvočno valovanje

Zvok se obnaša po valovnih zakonih in ima valovno dolžino l , ki je odvisna od hitrosti razširjanja v in frekvence f l = v/f (v = 344 m/s)

Zvok, ki ga slišimo je valovanje pritiska zračnih delcev v atmosferi Človek sliši zvok v frekvenčnem področju med 20 Hz do največ 20 kHz.

Osnovne veličine
     

Amplituda Frekvenca Hitrost Valovna dolžina Faza Harmonska nihanja

Faza

Amplituda

f

2f

3f

4f

5f

Slušni prag
 

Prag slišnosti je definiran pri zvočnem pritisku p0 = 2.10-5 Pa → p0 = 0dB pri 1000Hz. Lahko ga definiramo tudi s pomočjo zvočne intenzitete Jo = 10-12 W/ m2

Hitrost zvoka
γ= adiabatska konstanta R=plinska konstanta 8.31 J/Kmol T=absolutna temperatura (K) M=masa molekule (kg/mol)

"RT v= M

!

Sestava zraka: 21% O2, 78%, 1%Ar Molekularna masa: (21% x 16 x 2) +(78% x 14 x 2)+(1% x 18 x1) = 2.87x10-2 kg/mol Pri 20°C je absolutna temperatura T = 293 K

1.4 " 8.31T v= = 20.1 T #2 2.87 "10

v = 20.1 293 = 344 m s
(ali 1 mach)

!

!

Odboj zvoka

Zvok se razširja kot valovanje in način interakcije zvoka z različnimi objekti je odvisen od velikosti objektov in valovne dolžine zvoka Valovne dolžine v slušnem območju zvoka so 17mm do 17m
Valovna dolžina zvoka je veliko večja od dimenzij ovire

Valovna dolžina zvoka je primerljiva z dimenzijami ovire

Odmevni čas
 

odmevni čas trajanje zvoka v (delno) zaprtem prostoru, ko zvočni vir preneha oddajati zvočne valove Odvisen je od:
Absorpcije zvoka Velikosti prostora

RT60 = 0.161 V/a
RT60 = Odmevni čas v katerem jakost izvornega zvoka pade za 60 dB V = volumen prostora (m3) a = sabins (seštevek vseh absorpcijskih faktorjev v prostoru)

Vrednosti odmevnih časov

Odmevni čas (s)

.8 - 1.3

1.4 - 2.0 Zadovoljivo Slabo Zadovoljivo Zadovoljivo Dobro

2.1 - 3.0 Nesprejemljiv o Slabo Dobro Zadovoljivo

Optimalno

Govor

Dobro Zadovoljivo Dobro Slabo Zadovoljivo

0.8 - 1.1

Glasba Zborovska glasba

1.2 - 1.4

1.8 - 2.0+

Vrednosti odmevnih časov

Primer 1

Brez talne obloge

Z talno oblogo

Primer 2

Govor brez odmeva Govor v prostoru z 0.6 s Govor v prostoru z 0.8 s Govor v prostoru z 1.3 s

Glasba brez odmeva Prostor z odmevnim časom:

0.46 s 1.47 s 2.10 s 7.67 s

Govor v prostoru z 2.0 s Govor v prostoru z 5.0 s

(Dvorak Godalni kvartet št. 12)

Primeri akustičnih rešitev

Optimalni odmevni čas

Večnamenska dvorana (1)

Večnamenska dvorana (2)

Glasbeni studio (1)

Glasbeni studio (2)

Glasbeni studio (3)

Programski studio (1)

Programski studio (2)

Dramski studio

Literatura

John Watkinson: Convergence in Broadcast and Communications Media

Video kamere