[NURUL AMIRA HUSNA SHARRUDIN] 900507-06-5254

JURNAL REFLEKSI Assalamualaikum wbt . Pertamanya, saya ingin memanjatkan jutaan rasa syukur ke hadrat Ilahi untuk segala-galanya. Bagi semester kali ini, SCE 3109 Tenaga Dalam Kimia telah menjadi salah satu subjek major yang dibimbing oleh dua orang pensyarah iaitu Pn Rafidah Bt Wahab dan Pn Razimah Bt Mohamad. Subjek ini adalah salah satu subjek Sains yang berkaitan dengan kajian tindak balas-tindak balas kimia. Bagi menjalani dan memenuhi pembelajaran subjek ini, kami dikehendaki untuk menyiapkan kerja kursus yang memerlukan 5 tajuk pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) dan 5 laporan praktikal. Antara tajuk PPIK ialah 1) perubahan bentuk tenaga, 2) kesan haba terhadap penebat dan pengalir haba, 3) tenaga yang boleh dan tidak boleh diperbaharui , 4) jenis-jenis bateri dan 5) faktor pengaratan. Manakala bagi laporan praktikal ialah 1) haba peneutralan, 2) perubahan tenaga entalpi, 3) haba pembakaran bahan api, 4) tindak balas redoks dan 5) elektrolisis. Tiga peringkat perlu dikuasai sepenuhnya bagi menyiapkan tugasan projek ini. Peringkat pertama ialah pemerolehan ilmu dimana saya perlu mendapatkan sebanyak mana maklumat berkenaan tajuk-tajuk dalam subjek ini. Kemudian, bagi peringkat kedua, iaitu peringkat penguasaan ilmu. Peringkat ini adalah ketika menjalani eksperimen Sains secara berkumpulan. Pemerhatian, mengumpul maklumat dan merekodkan pemerhatian dilakukan sewaktu peringkat ini. Manakala bagi peringkat ketiga iaitu peringkat pemindahan ilmu, bagaimana saya dan ahli kumpulan

berbincang, menganalisis dan membuat keputusan bagi menghasilkan pengurusan grafik berkaitan tajuk PPIK, laporan PPIK dan laporan praktikal secara individu. Tugasan PPIK memerlukan saya membuat amali dan menjawab soalan yang berbentuk pedagogi. Setiap tajuk juga memerlukan maklumat yang telah di proses dalam bentuk pengurusan grafik.

Selain itu. idea dan gambaran rekabentuk eksperien itu diperoleh. Daripada tajuk ini. buku dan internet lebih mengelirukan saya. Kesukaran memperoleh reka bentuk eksperimen berlaku apabila saya tidak dapat memahami kata kunci soalan PPIK ini. Rekabentuk eksperimen itu dijalankan secara visual dan perbincangan berikutan ketiadaan bahan (blok aluminium) dan filamen pemanas. melalui perbincangan. Kami menjawab soalan yang diberi berdasarkan pengetahuan sedia ada dan hasil analisis daripada maklumat yang telah dikumpulkan. kaedah pelaksanaan amali ini boleh memberi idea kepada saya untuk menjalankan aktiviti ini disekolah nanti. saya membuat keputusan bahawa tenaga nukleur adalah tenaga yang boleh diperbaharui berdasarkan sumber yang dirujuk. Bagi tajuk ini. Seterusnya bagi PPIK 3 iaitu. pembelajaran secara berkumpulan adalah salah satu stail pembelajaran yang berkesan. bertanya kepada pensyarah bagi mendapatkan jawapan yang pasti sekiranya. saya dikendaki untuk mereka bentuk sebuah eksperimen. . Saya sepatutnya. Aktiviti pemerhatian bagi perubahan bentuk tenaga tidak dijalankan.[NURUL AMIRA HUSNA SHARRUDIN] 900507-06-5254 Bagi tugasan PPIK yang pertama iaitu perubahan bentuk tenaga. Oleh itu. Berlaku sedikit kekeliruan dalam mengkelaskan sumber-sumber tenaga tersebut terutamanya bagi tenaga nukleur. Tajuk kedua iaitu kesan haba terhadap penebat dan pengalair haba memberikan pengetahuan yang mendalam berkenaan dengan teori muatan haba tentu sesuatu bahan. saya telah mempelajari tentang Hukum Keabadian Tenaga yang merumuskan bahawa tenaga tidak dapat dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Penebat haba dan pengalir haba yang baik dipengaruhi oleh nilai mutan haba tentu sesuatu bahan tersebut. Seharusnya aktiviti ini dijalankan supaya pemerolehan ilmu itu lebih berkesan dan akan diingati. Namun akhirnya. tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui memberi kesedaran dan peringatan kepada saya tentang kepentingan berjimat dalam menguruskan penggunaan tenaga dalam kehidupan harian. Namun begitu.

[NURUL AMIRA HUSNA SHARRUDIN] 900507-06-5254 Untuk PPIK 4 yang bertajuk jenis-jenis bateri memberikan saya pengetahuan berkenaan pelgai bateri (sel kimia) yang digunakan dalam pelbagai alatan teknologi zaman sekarang. Namun berikutan kesuntukan masa. saya hanya memperoleh maklumat daripada buku dan internet. PPIK ini seharusnya dijalankan dengan pemerhatian terhadap benda maujud supaya kami lebih mengingati apa yang dapat dilihat dan disentuh. Terminal negatif dan positif bagi sesuatu bateri adalah salah satu daripada aplikasi tindak balas kimia dibawah tajuk elektrokimia. Bagi mengatasi masalah seperti ini berlaku. Kelemahan yang didapati semasa mengendalikan aktiviti ini ialah. Konsep yang perlu ditekankan bagi tajuk ini ialah proses penurunan dan pengoksidaan yang berlaku yang menyebabkan pengaratan besi berlaku. Semasa menjalankan amali. . PPIK terkahir iaitu fakor pengarata adalan kesinambungan daripada tajuk tindak balas redoks. saya dapati bahawa kemahiran mengaplikasi pengetahuan dijalankan sepenuhnya apabila saya dikehendaki untuk mengira nilai haba bagi setiap tindak balas yang telah diuji. kami menjalankan tugasan secara koperatif. Perbincangan dalam menganalisis data dijalankan bagi membolehkan kami bertukar-tukar pandangan dan menerima pandangan rakan-rakan yang lain. tiada masalah yang besar berlaku. tetapi kami masih tidak dapat nilai haba seperti teori kerana beberapa langkah berjaga-jaga tidak dikawal dengan baik. saya harus lebih bersedia dengan pengetahuan berkenaan langkah berjaga-jaga yang boleh mempengaruhi keputusan ujikaji. Bagi tugasan melaksanakan amali Sains. kesuntukan masa dan bahan yang terhad (minyak telah tamat tempoh). Daripada amali 1 yang bertajuk haba peneutralan. Bagi mengatasi masalah ini. penyediaan bahan perlu di rancang awal sebelum menjalankan aktiviti amali. Faktor penyebab dan langkah pencengahan dapat dikenalpasti melalui amali yang telah dijalankan. Namun begitu bagi tugasan menulis laporan . saya laksanakan secara individu.

Seterusnya. Ujikaji tajuk amali 4 dan 5 telah dijalankan dalam waktu yang serentak kerana kesuntukan masa. disebabkanoleh setiap pembakaran memerlukan masa yang lama. Oleh itu setiap kumpulan dibahagi dua dan hasil dapatan akan dikongsi dan dibincangkan bersama. Ujikaji ini adalah tentang proses penoksidaan dan prosen penurunan yang berlaku dalam elektrokimia. ialah tajuk ke lima iaitu. Perubahan tenaga ini menghasilkan 2 tindak balas iaitu sama ada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik.[NURUL AMIRA HUSNA SHARRUDIN] 900507-06-5254 Bagi amali ke dua pula. Seterusnya. Masalah saya bagi tajuk ini ialah. Diharapkan agar. Bagi meengatasi masalah tertukar konnsep saya perlu mengingat hanya satu tindak balas sahaja. tindak balas redoks. Tajuk bagi amali yang ke 4 ialah. bagi amali 5. langkah berjaga-jaga perlu diberi perhatian. masala kesuntukan masa seperti ini tidak berlaku lagi di masa kan datang. Perbincangan hasil dapatan juga tidak dilakukan dengan baik tanpa bimbingan pensyarah. Oleh itu. Ujikaji ini berkaitan dengan kadar kepekatan larutan mempengaruhi daya gerak elektrik sel menggunakan aplikasi elktrolisis. Faktor-faktor yang penting dalam memilih bahan api yang betul juga antara ilmu yang diperoleh daripada amali ini. Oleh itu. hasil keputusan yang saya gunakan adalah daripada sumber internet. perubahan tenaga entalpi merupakan ujikaji yang mencabar dalam menganalisis maklumat yang diperolehi. saya sering tertukar maklumat diantara t/b eksotermik dan t/b endotermik. . Bagi membuktikan ada tindak balas yang berlaku jarum galvanometer akan bergerak. elektrolisis. Semasa menjalankan ujikaji ini. Daripada amali ini saya dapat mengetahui mengenai bahan pai yang mana lebih effisen digunakan. kebanyakan keputusan tidak dapat diperolehi dengan tepat. bagi amali 3 yang bertajuk haba pembakaran bahan api yang menyiasat tentang nilai bahan api yang berbeza. Disamping itu. pembentangan data dan hasil dapatan harus dibincangkan bagi membolehkan semua individu memperoleh keputusan yang betul. sistem bergilir-gilir boleh dilakukan. Namun begitu.

saya perlu lebih rajin untuk berjumpa dengan pensyarah bagi membolehkan saya dibimbing dengan baik dalam melaksanakan tugasan projek ini. Oleh hal yang demikian. Sekian. pemikiran yang kreatif dan kritis dengan sikap menerima pandangan orang lain adalah salah satu pengajaran yang dapat saya pelajari semasa menyiapkan tugasan ini. Sikap yang negatif seperti suka bertanggung hendaklah diperbaiki supaya hasil yang bermutu dapat dihasilkan tanpa berlaku tekanan. Pengurusan masa yang effisen boleh dibuat dengan menyediakan jadual waktu belajar dalam buku rancangan peribadi. Selain itu bagi membendung masalah ini sentiasa berlaku. banyak keputusan dibuat dalam keadaan yang masih ragu-ragu. saya dapati bahawa kelamahan dalam pengurusan masa memberi impak yang besar dalam menghasilkan tugasan yang bermutu. Setiap masalah dihadapi bersama dan sokongan serta sikap tolong-menolong adalah nilai yang membantu kami menghasilkan tugasan ini secara optimum. saya cukup berharap agar tugasan ini diterima seadanya dan semoga ia memberi manfaat kepada sesiapa sahaja. setiap masalah boleh diselesaikan dan kepentingan pengurusan masa. Bagi mengurangkan sikap bertanggunh. Walaupun banyak masalah yang dihadapi. Alhamdulillah.[NURUL AMIRA HUSNA SHARRUDIN] 900507-06-5254 Secara keseluruhannya. Terima kasih. dengan kerjasama yang baik oleh setiap ahli kumpulan membolehkan kami menyiapkan kesemua tugasan yang diperlukan pada masa yang telah ditetapkan. sepanjang proses menyiapkan tugasan projek ini. motivasi dalam diri dan keyakinan terhadap diri sendiri dalam membuat tugasan awal adalah penting dan perlu dilakukan. kekurangan berinteraksi dengan orang yang pakar seperti pensyarah pebimbing juga antara satu faktor. Banyak pengajaran yang diperolehi dari tugasan ini. . Selain itu. Selain itu. antaranya ialah. saya dan rakan berusaha untuk menyiapkan kerja kursus ini dengan upaya yang ada. Oleh itu. saya perlu sentiasa menulis ‘LIST-TO-DO’ supaya saya sentiasa ingat dan buat perkara mengikut keutamaanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful