1. Razloži kaj so interaktivne in neinteraktivne multimedijske vsebine? Podaj primer.

Neinteraktivna: Uporabnik vsebino le pasivno spremlja. Uporabnik nima nadzora nad tokom podatkov. Avtor določi zaporedje medijskih elementov in način, kako naj se le ti predstavijo. Primeri: informacijski kioski, digitalne animacije Interaktivna: Uporabnik aktivno sodeluje in nadzira tok informacij, ki ga sprejema. Osnovna interaktivnost Menujske izbire za dostopanje do vsebine.

Adaptivna ali inteligentna Potopitev Uporabnika prestavi v drug svet Simulacije Igre Navidezna resničnost Prilagaja tok informacij in predstavitev glede na potrebe in zanimanje uporabnikiv Intellimedia

2. Dva koraka digitalizacije.

VZORČENJE: analizira mali odsek signala vira meritev. Kvantizacija vzorcu pripiše vrednost zaokroži na najbližjo vrednost ki je na voljo.

3. Kaj je tipografija? Tipografija je veda o tipografskem oblikovanju. Preučuje izdelavo črk in pisav ter njihovo uporabo v besedilu. Tipografija je v ožjem pomenu tudi črkovna vrsta, na primer Arial ali Times New Roman oz. tipografija je družina znakov ki so oblikovani na isti način -Arial -Chicago -Palatino

4. Podaj glavne prednosti vektorske pred bitno sliko. Skaliranje brez popačenj. Male datoteke. Vektorsko grafiko lahko uporabimo na različnih prikazovalnikih. Sliko program izriše v primerni ločljivosti. Originalne dimenzije se ohranjajo na tiskalnikih in monitorjih. Preprosto urejanje posameznih objektov. 5. Kaj je dithering? Ali mešanje. Kombiniranje pikslov različne barve za reprodukcijo barve ki je ni na voljo v indeksni tabeli. Izboljša kvaliteto slike brez povečevanje barvne globine. Je dodajanje šuma zvoku kadar se pretvarja iz večjih bitov v manjše da »zakrije« popačenost oz. pride do naravnejšega zvoka.

6. Trije koraki produkcije digitalnega videa. (video 28)

1. Snemanje (zajemanje video vsebine ): snemanje za končni rezultat (brez urejanja vsebine) snemanje za urejanje (rezanje, razporejanje)

2. Urejanje 3. Izrisovanje (rendering) Proces uporabe izbranih ukazov in akcij urejanja za izdelavo novega, neodvisnega video posnetka Je lahko procesorsko zahtevna in dolgotrajna operacija Izhodne opcije na podlagi namena uporabe videa: Metoda zgoščevanja Ločljivost (velikost) Število okvirov na sekundo Količina podatkov na sekundo(video) Avdio format Količina podatkov na sekundo(avdio)

-

7. Računska. -- 5 minut nekompresiranega signala, ločljivosti 720x480, 3 barvni kanali RGB, vsak kodiran z 8 biti, 30 slik na sekundo. Koliko MB?

(720*480*3*8*30*300)%(8*1024*1024) = 8898,925 MB - 720*480 - tok je pikslov slike, množimo s 3 ker so trije barvni kanali (vsak piksel ima vrednost vsebnosti rdeče, vrednost modre in vrednost zelene) - 8x ker so zakodirani z osmimi biti, - krat 30 ker je 30 slik v eni sekundi in krat 300 ker imamo 5 minut (300 sekund) - delimo z 8 da dobimo byte, z 1024 da dobimo KB in še enkrat z 1024 da dobimo MB.

8. Kaj je digitalni vodni tisk (žig)? Dodajanje podatkov o vsebini v vsebino samo Lastnik avtorskih pravic Indentiteta avtorja Identiteta kupca avtorskih pravic

Sprememba vsebine da le ta za večino ni opaznaSe ohranja pri kopiranju in manipulaciji. Uporaben za uveljanje avtoskih pravic kot tudi za podporo drugih generaciji DRM (izsledimo kršitelja).

Robustnost vodnega žiga:

-

Krhek (zaznavanje sprememb vsebine) Delno krhek (zaznavanje večjih sprememb) Robuste (zaznavanje neavtoriziranega kopiranja Zaznavnost Kapaciteta

Način dodajanja vodnega tiska vsebini Razpršeni spekter (psevdošum) Zaznavalna maska Prostorska domena Frekvenčna domena

Uporablja se za slike, avdio, video, tekst, programsko opremo.

9. Kaj je hipermedia?

Hipermedia je informacijska struktura osnovana na povezanih multimedijskih vsebinah.

10. Kaj je "antialiasing"? opiši! Antialiasing pomeni mehcanje robov. Okoli robov doda pixle ki imajo majhne spremembe v barvi tako da preslepijo oko. Zmeša barvoteksta z barvo ozadja.

11.Napiši tri navigacijske strukture v "authoringu"!

-

Linearna (sekvenčna) Hierarhična Mrežna pogojna

Authoring: aplikacije namenjene integraciji in predstavitvi multimedisjkih gradiv Razvijalci se lahko osredotočijo na oblikovanje interaktivnost in funkcionalnost projekta. Aplikacije za authoring: Programska oprema za izdelavo multimedijskih projektov. Uporabljamo jih za združevanje multimedijskih gradiv sihronizacijo vsebine razvoj uporabniškega vmesnika zagotavljanje interaktivnosti

Pristopi organizacije vsebin Trije pristopi organizacije

-

prosojnice ikone časovnica Način organizacije vsebin pomaga razvijalcu organizirati multimedijska gradiva niz dogodkov in predstavitev finalnega projekta.

12. Razlika med barvnim CRT monitorjem in laserskim tiskalnikom oz. opis posameznih metod! Karnneki!

13. Koliko je velikost posnetka v MB, ki je dolg 5 minut , stereo, 96kHz, 24bit/vzorec ?

96k Hz = 96000 Hz // Pomembno je, da računamo na osnovnih enotah. Ker iz B v KB ni 1000 kot kHz v Hz, ampak je 1024. rezultat odstopa za 4 MB na koncu. Stereo kanal 24 bit kvantizacija 5 min posnetka = 300 sekund Računanje: 96000*2*24= 4608000 // Dobimo velikost zapisa ene sekunde v bitih 4608000 / 8 = 576000 // Dobimo iz bitov v byte // en byte = 8 bitov 576000 / (1024 * 1024) = 0,54931640625 // 1024 zato, da dobimo KB in še enkrat iz KB v MB 0,54931640625 * 300 = 164,794921875 MB // 300 zato, da se dobi velikost za dolžino petih minut Rezultat je še enkrat 164,794 MB.

14. Naštej tri pravice lastnikov avtorskih pravic! (profesionalni izzivi 15 ) Reprodukcija zaščitenega dela in distribucija kopij Izdelava izvedenega dela Javno izvajanje dela Prodaja pravic Javno prikazovanje dela

Lastnik te pravice zadrži razen če ni z izrecnim dogovorom dogovorjen prenos pravic.