UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FACULTATEA DE RELATII COMERCIALE SI FINANCIAR BANCARE INTERNE SI INTERNATIONALE MASTER: GESTIUNEA SI AUDITUL AFACERILOR

AUDITUL PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

MASTERAND: OBACESCU (ANGHEL ) CORINA

BUCURESTI 2012

1

1994(legea contabilitatii) Legea 571/2003 din 22.08. Obiective privind auditul al imobilizariloe corporale 1. Verificarea intrarilor din punct de vedere al tranzactiilor de achizitie: .02.1995 Legea 403/2000 publicata in Monitorul Oficial nr 252 din 07.Jurnal de cumparari.NIR-urile .facturi de achizitie .20. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale • • • • • • • • • • • Hotararea nr 1553 din 18/12/2003.Verificarea inregistrarilor in contabilitate a intrarilor 2 .06.2000 Legea 82/1991 publicata in Monitorul Oficial nr 208 din 10.Fisa mijlocului fix .12.AUDITUL PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE Etapa 1.2002 Monitorul Oficial nr 12 din 01. . privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe Ordin al Ministrului Finantelor (OMF) nr 306/2002 din 26.Modul de calclul al amortizarii . privind Codul Fiscal publicat in Monitorul Oficial nr 927 Codul de procedura fiscala Noremele de aplicare a codului fiscal si codului de procedura fiscala OMFP 1752/2005 OMFP 1753/2004 Reglementarile contabile conforme cu directivele europene Etapa 2.2003 actualizata.

Verificarea tranzactiilor privind cresterea valorilor imobilizarilor corporale prin urmatoarele modalitati: . modul de calcul al amortizarii 3.verificarea modului de determinare al costului de productie Cprod = CHdir + CHind .In raportul dintre reparatii si modernizare .IAS 20 „Ajutoare si subventii guvernamentale” – prevede doua procedee privind evidentierea subventiilor pentru investitii:  Procedeul P1 prin care se evidentiaza separat valoarea de intrare si subventiile pentru investitii  Procedeul P2 prin care se realizeaza deducerea valorii subventiei 5.Aplicarea corecta a metodelor de amortizare pentru fiecare imobilizare din punct de vedere al politicii contabile a intreprinderii si al amortizarii fiscale prevazute de codul fiscal 3 . Verificarea listei de inventariere privind imobilizarile corporale din punct de vedere al: . Verificarea intrarilor de imobilizari prin donatie: . Verificarea intrarilor de imobilizari corporale din punct de vedere al productiei proprii: .Certificarea clauzelor contractuale: contract de donatii . fisa mijlocului fix. procesul verbal de punere in functiune.verificarea intocmirii documentelor de receptie (procesul verbal de receptie si procesul verbal de punere in functiune).2. Verificarea intrarilor de imobilizari corporale subventioante partial: .Verificarea modului de stabilire a valorii juste: verificarea existentei raportului de evaluare. modul de inregistrare in contabilitate 4.In raportul dintre aprecierea valorii unei imobilizari si procedura de reevaluare ale acesteia 6.Incadrarii corecte a duratelor normale de functionare .

Etapa 3.Constituirea valorii ramase neamortizata ca nededectibila fiscal 10. .7. contracte).Respectarea conditiei ca pretul de vanzare fara TVA sa fie cel putin egal cu valoarea ramasa neamortizata 9. . . Verificarea tranzactiilor privind vanzarile intreprinderii: . . Verificarea intrarilor de imobilizari prin casare: .Existenta procesului verbal de casare. Verificarea trecerii pe cheltuieli a unor elemente ce ar fi trebuit capitalizate 11.Contractul de donatie. 8. Verificarea iesirilor de imobilizari corporale prin calamitati naturale si minusuri de inventar Verificarea gradului de utilizare a imobilizarilor corporale pentru a determina deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea.Procesul verbal de scoatere din functiune. Verificarea iesirilor sub forma donatiilor: .Expirarea duratei normale de functionare. . 12.Documentul de vanzare (facturi. Sistemul de documente primare si circuitul lor informational Documente de verificat: • Factura • Bonul de consum • Nota de intrare receptie marfa • Nota de constatare receptie diferente • Registrul mijloace fixe • Fisele de magazie • Aviz de expeditie • Proces verbal de punere in functiune 4 .Existenta valorii ramase neamortizata din punct de vedere al trecerii acesteia pe cheltuiala.

+ 10.m.000 20. Societatea SC ALFICOM INVEST S. = 110.m.cheltuieli cu transportul si instalarea 10.L.pret negociat cu furnizorii 100.000 u.000 u.m.R.000 u. % 213 4426 = 404 130.• Proces verbal de scoatere din functiune • Jurnalul de vanzari • Jurnalul de cumparari Facturi vanzari Proces verbal scoatere din functiune Jurnal de vanzari Facturi cumparari Nota de Intrare Receptie Jurnal de cumparari Proces verbal punere in functiune Etapa 4.900 110.TVA 19% Cost utilaj = 100.900 5 .m. Monografie contabila privind imobilizarile corporale 1.000 u. a achizitionat un utilaj in urmatoarele conditii: .000 u. . .m.

000 3.L.R.cheltuieli cu salariile directe . Societatea SC ALFICOM INVEST S.000 c) contabilizarea casarii utilajului la expirarea duratei normale de functionare 2813 = 213 400. In februarie 2008 firma a început contrucţia unei magazii pentru depozitarea obiectelor de inventar. TVA 19%. achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 400.000 = 80. metoda de amortizare folosita este cea liniara.cheltuieli cu protecţia socială aferente salariilor directe 15000 • cheltuieli indirecte de producţie repartizate raţional 20000 lei 100000 lei • total cost produse 6 . durata normala de functionare este de 5 ani.000 4426 76. construcţie făcută din resurse proprii.cheltuieli cu materiile prime .000 lei.000 5 6811 = 2813 80.000 213 400. Costul de producţie calculat se prezintă astfel: • cheltuieli directe : 80000 lei 35000 lei 30000 lei lei . a) achizitia utilajului % = 404 476.2.000 b) inregistrarea amortizarii Amortizarea anuala = 400.

Se amortizează clădirea şi echipamentul tehnologic achiziţionat în 2007 • pentru clădire : .000 lei 4. iar echipamentul tehnologic valoarea de intrare de 20040 lei şi durata de utilizare de 10 ani. societatea utilizează metoda liniară.amortizare lunară = 1000 lei (360000 lei/30 ani/12 luni) • pentru echipamentul tehnologic: . Cladirea are valoarea de intare (costul de achiziţie) 360000 lei şi durata de utilizare economică de 30 ani.amortizare anuală = 12000 lei (360000 lei/30 ani) . % 212 4426 % 2131 4426 = 404 = 404 428400 lei 360000 lei 68400 lei 23847.60 lei 20040 lei 3807.amortizare lunară = 167 lei (20040 lei/10 ani/ 12 luni) 7 .amortizare anuală = 2004 lei (20040 lei/10 ani) . care au fost înregistrate în contabilitate în categoria imobilizărilor corporale. SC ALFICOM INVEST SRL a achiziţionat în luna ianuarie 2007 o cladire si un echipamnet tehnologic.Înregistrarea se face pe baza de proces verbal de punere în funcţiune care a fost întocmit in iunie 2008 212 = 722 100.60 lei Pentru determinarea amortizării contabile.

clădirea.Amortizarea clădiri: 6811 = 6811 = 2812 2813 1000 lei 167 lei Amortizarea echipamentelor tehnologice: 5. în urmatoarele condiţii: . La data de 01 iunie 2008.echipamentul technologic. la preţul de 16000 lei Înregistrarea vânzării cladirii: 461 = % 7583 4427 % 2812 6583 = 212 535500 lei 450000 lei 85500 lei 400000 lei 5950 lei 394050 lei o Scoaterea din evidenţă a imobilului vândut: o Înregistrarea vânzării echipamentului tehnologic: 461 = % 7583 4427 % 2813 = 2131 19040 lei 16000 lei 3040 lei 20040 lei 4843 lei o Scoaterea din evidenţă a activului vândut: 8 . societatea vinde activele. la preţul de vânzare de 450000 lei .

L. 602 641 645 = = = 302 421 431 2000 lei 10000 lei 1860 lei 7.valoare de intrare. valoarea amortizată 4300 lei.860 lei. % 2813 261 = 2132 10000 lei 4300 lei 5700 lei Diferenţa dintre valoarea titlurilor de participare şi valoarea amortizată a utilajului. cheltuieli cu salariile 10.) valoarea de inventar 10000 lei. se contabilizează (6000 – 5700 = 300) 261 = 1068 300 lei 8.000 lei .R. La 31. În procesul de casare s-au efectuat o serie de cheltuieli. respectiv: cheltuieli cu materialele consumabile 2. % 2813 6712 = 2132 6000 lei 3000 lei 3000 lei 9 .6583 15197 lei 6. Se inregistreaza un aport in natura ( utilaj subscris la întreprinderea SC MOARA VASLUI SRL.000 lei. valoarea titlurilor de participare primite 6000 lei.12. SC ALFICOM INVEST S.000 lei. deţine un utilaj în valoare de 250. amortizat în valoare de 3000 lei. contribuţia la asigurarile sociale 1. 2007 societatea hotărăşte casarea utilajului. Se doneaza un calculator cu valoarea contabilă de intrare de 6000 lei.

12. fapta e de natura penala. Se inregistreaza scoaterea din evidenta: % 2813 6583 actuala de : 6000 lei + (6000 lei x 19%) = 7140 4282 = % 7583 4427 7140 lei 6000 lei 1140 lei = 2132 5000 lei 4500 lei 500 lei Potrivit deciziei de imputaţie se înregistrează paguba la valoarea 10. amortizat în valoare de 4500. In acest sens a apelat la serviciile unei firme specializate care a emis o factura de 10000 lei + TVA.2007 cu ocazia inventarului anual s-a constatat lipsa la inventariere a unui calculator: valoarea contabilă de 5000 lei. vinovat se face un salariat. In luna decembrie 2007. Cazul I: Prin reparatia efectuata s-au marit performantele utilajelor % 213 4426 = 404 11900 10000 1900 10 . valoarea actuala 6000 lei. societatea a procedat la revizia utilajelor.9. La 31.

12. Societatea detine un teren achizitionat la un cost de achizitie de 200000.2007 valoarea justa a terenului a fost estimata la 190000.Cazul II: Prin reparatie s-a vizat o simpla intretinere a utilajului % 611 4426 =404 11900 10000 1900 11. o Achizitie teren 211 = 404 200000 lei depreciere=30000 Valoarea recuperabila 170000 lei Valoarea contabila 200000 lei o Recunoasterea deprecierii 6813 = 2911 30000 lei apreciere =20000 Valoarea justa = 190000 lei Valoarea contabila = 170000 lei o Inregistrare apreciere 2911 = 7813 20000 lei 11 .12.2006 exista indicii ca terenul a inregistrat o pierdere de valoare si managementul a estimat valoarea de utilitate a acestuia la 170000 lei si valoarea justa minus costurile necesare vanzarii la 165000. La 31. La 31.

Managementul a estimat ca la sfarsitul duratei de utilizare vor fi necesare operatii de demontare si amenajare a spatiului in care acestea au functionat. costul acestei operatii a fost de 4500. la data intocmirii declaratie de import un euro = 4 lei. TVA 19%. TVA 19%. al caror cost actualizat a fost estimat la 1500 lei. La data de 1 iulie 2008 societatea a achizitionat o instalatie de la un furnizor extern la pret de cumparare de 10000 euro. o Achizitia instalatiei 2131 = 404 40000 (10000euro*4lei/euro) o Inregistrarea taxei si comisionului vamal Taxa vamala = 40000*10% = 4000 Comision vamal = 40000*5% = 2000 2131 = 446 6000 o Plata taxei vamale. Taxa vamala si comisionul vamal aferente acestei achizitii. a comisionului vamal si a TVA-ului % = 5121 14740 446 6000 4426 8740 o Punerea in functiune % = 404 2131 4426 5355 4500 855 o Costuri de dezafectare si amenajarea spatiului 2131 = 1513 1500 Valoarea de intrare a instalatiei = 40000 + 6000+4500+1500=52000 lei 12 . respectiv 5%. Pentru punerea in functiune a instalatie s-a apelat la o firma specializata.12. achitate in vama au fost de 10%.

Riscul de evaziune fiscala ca urmare a nerespectarii legislatiei fiscale FACTORI DE RISC ASOCIATI RISCURILOR IDENTIFICATE 1. astfel: . valoarea justă atribuită acesteia fiind de 400000 lei. in urma procedurilor de audit 13 . La data de 31. Riscurile de audit financiar privind imobilizarile corporale  Riscul de control  Riscul de nedetectare  Riscul inerent Rc Rn Ri Riscul general de audit: Ra = Rc*Rn*Ri 1.12. Valoarea neamortizată a clădirii la 31.2007 se reevaluează cladirea achizitionata mai sus de către un evaluator specializat . In cadrul societatii nu exista un program legislativ care sa fie actualizat cu normele in vigoare 2. Riscul aparitiei de greseli in completarea facturilor fiscale. Nu exista personal specializat in domeniul fiscal S-au stabilit urmatoarele niveluri ale riscurilor. 2.2007 = valoarea de intrare – amortizare = 360000-12000-12000 = 336000 Înregistrarea rezultatelor reevaluării se efectuează prin metoda anulării amortizării.12.anularea amortizării din valoarea contabilă brută a activului: 2812 = 212 = 212 105 24000 lei 64000 lei majorarea valorii clădirii în urma reevaluării: Etapa 5.13.

 Risc inerent 36%  Risc de control 48%  Risc de nedetectare 10% Risc audit general = 36%*48%*42% = 7% Etapa 6. Controlul matematic. Controlul reciproc. Procedeele si tehnicile de audit financiar contabil Principalele procedee de audit sunt urmatoarele: a) Controlul prealabil sau studiul general prealabil b) Controlul documentar contabil – principalele tehnici:  Controlul cronologic  Controlul invers cronologic  Controlul sistematic  Controlul reciproc  Controlul incrucisat  Analiza contabila  Calculul sitematic c) Controlul total si controlul prin sondaj d) Controlul faptic – se realizeaza prin:  Inventariere  Observare directa  Analiza de laborator e) Confirmarea externa Controlul documentar contabil: Controlul cronologic. 14 .s-a verificat corectitudinea conturilor utilizate in inregistrarile contabile.s-a verificat daca sumele inscrise pe documentele contabile sunt justificate.s-a verificat ca facturile emise de societate sa corespunda cu cele receptionate de clienti( s-a solicitat ajutorul clientilor firmei auditate).s-a verificat corespondenta dintre factura si nota de receptie. Controlul incrucisat. Analiza contabila.documentele contabile s-au supus verificarii in ordinea lor cronologica.

clientilor si furnizorilor societatii auditate.s-a cerut confirmarea soldurilor conturilor de furnizori.valoarea anumitor imobilizari corporale a fost supusa controlului. Etapa 7: Probele de audit financiar Proba 1:  In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat achizitia unei imobilizari corporale conform facturii in valoare totala cu TVA de 130900 astfel: 213 = 404 130900  Varianta corecta este: % = 404 130900 213 110000 4426 20900 Proba 2:  In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat achizitia unei imobilizari corporale conform facturii in valoare totala cu TVA de 130900 astfel: % = 401 130900 213 110000 4426 20900  Varianta corecta este: 15 .Controlul total/ prin sondaj. alese prin sondaj. Inventarierea patrimoniului. pentru a fi confirmata sau infirmata.s-a recurs la un control prin sondaj a documentelor contabile.asigurarea de existenta mijloacelor fixe inscrise in documenetele contabile. prin observarea directa de catre auditor a unora. Confirmarea externa.s-a recurs la inventarierea patrimoniului pentru a se asigura datele inscrise in documentele contabile. Analiza de laborator. Controlul faptic Observarea directa. respectiv clienti.

s-a constatat ca s-a folosit un alt cont pentru inregistrarea TVA.% = 213 4426 404 130900 110000 20900 Proba 3:  In urma verificarii inregistrarii 5 s-a constatat ca societatea a inregistrat vanzarea cladirii in valoare totala cu tva de 535500 lei 461 = 7583 535500  Varianta corecta este: 461 = % 535500 7583 450000 4427 85500 Proba 4:  In urma verificarii inregistrarii 5 s-a constatat ca societatea nu a inregistrat dupa vanzarea cladirii si scoaterea din gestiune a acesteia  Varianta corecta este: % = 212 400000 2812 5950 6583 394050 Proba 5:  In urma verificarii inregistratii 9 s-a constatat ca societatea nu a inregistrat in contabilitate paguba constatata cu ocazia inventarului anual  Varianta corecta este: 4282 = % 7140 7583 6000 4427 1140 Proba 6:  In urma verificarii inregistrarii 10. altul decat cel folosit atunci cand se primeste o factura si anume 4427 in loc de 4426  Varianta corecta este: % = 404 11900 213 10000 4426 1900 16 . unde prin reparatie s-au marit performantele utilajelor.

Proba 7:  In urma verificarii inregistrarii 2 s-a constatat ca societatea nu a inregistrat contabilizarea casarii utilajului la expirarea duratei normale de functionare  Varianta corecta este: 2813 = 213 400000 Proba 8:  In urma verificarii inregistrarii 7 s-a constatat ca societatea nu a contabilizat diferenta dintre valoarea titlurilor de participare si valoarea amortizata a utilajului  Varianta corecta este: 6000 . Probe de audit cu prag de semnificatie important: 1.5700 = 300 261 = 1068 300 Proba 9:  In urma verificarii inregistrarii 11 s-a constatat ca la sfarsitul anului 2006 societatea nu a inregistrat deprecierea terenului  Varianta corecta este: 6813 = 2911 30000 Proba 10:  In urma verificarii inregistrarii 12 s-a constatat ca nu au fost incluse in valoarea cladirii comisionul vamal si taxa vamala astfel: valoarea de intrare = 40000+4500+1500=46000  Varianta corecta este: Taxa vamala = 40000*10% = 4000 Comision vamal = 40000 * 5% = 2000 Valoarea de intrare = 40000 + 6000 + 4500 + 1500 = 52000 Etapa 8. 17 .500 lei. Potrivit probei de audit numarul 1. Pragul de semnificatie Utilizand rationamentul profesional s-a stabilit un prag de semnificatie de 3. Opinia auditorului. datorita inregistrarii gresite a TVA-ului s-a constatat intocmirea si inregistrarea eronata a decontului de TVA.

propunem urmatoarele: • achizitionarea unui program legislativ in domeniul fiscal • cresterea nivelului de pregatire al personalului • imbunatatirea calitatii functiei de control intern 18 . Conform probei de audit numarul 3. societatea a inregistrat eronat vanzarea cladirii ceea ce a dus la un venit mai mare deoarece 19% reprezenta TVA ce trebuia trecut in decontul de TVA. Potrivit probei de audit numarul 4.R. precum şi contul de profit şi pierdere. Intocmirea raportului de audit RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI CATRE ACTIONARII SC ALFICOM INVEST S. evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor făcute de către conducere. Auditul nostru a fost desfăşurat în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit. Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situaţii financiare în baza auditului efectuat. Un audit include examinarea. precum si cu reglementarile legislative nationale. precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. Am auditat bilanţul societăţii ALFICOM INVEST SRL la data de 31 decembrie 2007. a probelor de audit ce susţin sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate si normele nationale. Un audit include. 3. situaţiile financiare nu prezintă cu fidelitate. pe baza de teste. În opinia noastră. Aceste Standarde cer planificarea şi efectuarea auditului în scopul obţinerii unei certificări rezonabile. de asemenea. pentru anul încheiat. Responsabilitatea pentru aceste situaţii financiare revine conducerii societăţii. Etapa 9.2. Considerăm că auditul nostru constituie o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre. pentru anul încheiat. s-a constatat ca societatea detine inca cladirea ca si mijloc fix cu toate ca aceasta a fost vanduta dar nu s-a efectuat descarcarea de gestiune.L. sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a societăţii la 31 decembrie 2007 şi rezultatele din exploatare. conform căreia situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. Intrucat opinia noastra este una cu rezerve.

19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful