You are on page 1of 10

Direcţia Generală Raională Învăţămînt Tineret şi Sport Ungheni

Proiect didactic
la dirigenţie în transportul public”
Tema:” Politeţea

Diriginte: Elena Medviţchi

Gimnaziul Drujba 2011-2012

Strategia didactică: a) Metode şi procedee: argumentarea. O5 . O3 . cît şi a conducătorului. puzzle. Obiective operaţionale: O1 – să explice noţiunea de a fi politicos. O4 – să numească calităţile unui conducător-auto şi a unui călător .2011 Disciplina: Dirigenţie Subiectul: Politeţea în transportul public Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare Subcompetenţe: 1.a IV-a Data: 15.Proiect didactic Gimnaziul Drujba Diriginte: Elena Medviţchi Clasa: a II. vocala rătăcită.12. interogarea multiprocesuală 2 . tabelul. O2 – să argumenteze folosirea proverbului dat pentru formarea unei persoane politicoase. rebusul. scrierea liberă. Stabilirea limitei dintre o atitudine tolerantă şi intolerantă atît a călătorului. Identificarea trăsăturilor unui comportament tolerant în transportul public.să explice cauzele de formare a situaţiilor de conflict în transportul public. ciorchine. 2. O6 .să determine regulile de soluţionare a conflictului pe cale paşnică.să enumere regulile de comportare în mijloacele de transport. descoperirea. jocul didactic.

Durata: 45 minute. c) Mijloace de instruire: fişe cu cuvinte. 3 . b) Forme de activitate: activităţi frontale. cariocă.asaltul de idei. fişe cu motto. în perechi. postere.anexa.

.

Explicaţi noţiunea de „ a fi politicos”.” • Cum s-au comportat „pasagerii” în transport? • De ce s-a creat situaţia de conflict? • Cum se poate soluţiona problema dată pe cale paşnică? Elevii ascultă cu atenţie poezia. Interogarea multiprocesu ală Poezia 4 5 7. Intuiţi subiectul orei. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor O1 6. Politeţea în transportul public Puzzle Asaltul de idei Anexa 3 4 5. Timp . Fişă cu mottoul Anexa 1 Anexa 2 Activitate frontală 3 a fi atent cu cei din jur a fi politicos respectuos a fi amabil Clusteringul Asaltul de idei 7 O5 O6 3. Citiţi şi explicaţi mottoul. Explică mottoul citit. Rezolvaţi rebusul.public. politeţea.” 2. „Să fim buni pentru a ne face viaţa mai frumoasă.eObiectiv Etapele lecţiei Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Strategia didactică Metode şi Material Forme de procedee didactic activitate Argumentarea Evocare O2 1. transportul. ordonînd fişele cu cuvintele date: în. Descoperiţi subiectul orei. Rezolvă rebusul şi descoperă Rebusul. 4. Elevii răspund la întrebări. Ascultaţi poezia „Politeţea în transport.

Anexa 1 . Să fim buni pentru a ne face viaţa mai frumoasă. 6 .

Nu striga la el că-i mic . spuse-un ţap Dă-i bilet pînă la cap! . .N-ai bănuţi? Pofteşte jos! Pasagerul cel sfios Se scuza politicos: . răspunse: .Anexa 2 Politeţea în mijloc de transport Pe la prînz.Vai ce pasager amabil! Exclamă o cucuvea Intenţionînd probabil Să-l poftească lîngă ea. Cînd şi-a scos din portofel Un morman de mărunţiş Leul se uită la el. Iar aici să vezi scandal: Taxatorul papagal Îl muştruluia pe -un biet şoricel fără bilet. . un lup şi-un urs S-au suit în autobuz. .Vreau pe şoricel să-l scap De năpastă. Îndrăzni un cuc pitic.Să vedeţi.Păi.Nu vă deranjaţi. De la locul lui cruciş.. adică Pomenind numele meu! A răcnit jignit un leu. . că mi-am pierdut Leul care l-am avut.Băieţele ai tupeu. nu ţi-a făcut nimic.. cobor! 7 . Însă ţapul temător De privirile ursuze Ale leului.

Cine a achitat taxa şoricelului? 8 . cînd acesta a vrut să achite taxa şoricelului? 4. Ce trebuie să achităm la timp cînd sîntem într-un transport? 6. De unde a scos ţapul un morman de mărunţiş pentru a plăti taxa şoricelului? 3.Rezolvaţi rebusul 1. Cu ce pasăre eşti comparat cînd repeţi unele şi aceleaţi lucruri? 2. Cine l-a privit urît pe ţap. Cum trebuie să fie un conducător auto cu pasagerii săi? 5. P O P R A T P O L A M A B I T T I C H E Ţ E A F E L A T A L P E U V L X A G E U A L L L Anexa 3 1. Ce îţi dă taxatoarea cînd achiţi taxa? 7.

8.şoferul 3 copii – pasagerii aşezaţi 1 copil – băbuţa.Uşile se deschid. Întră o băbuţă. se asează. Uşile se închid şi şoferul conduce troleibuzul. Peste cîtva timp anunţă staţia. Uşile se deschid şi-n troleibuz intră 3 copii.7 copii 2 copii – uşile troleibuzului 1 copil . Cum trebuie să procedăm? 9 . Cine eşti la şcoală în fiecare zi? Anexa 4 Jocul: „În troleibuz” 3 scaune.

în transportul Politeţea public. 10 .