Dalam unit ini,ia menerangkan konsep pengajaran dan pembelajaran yang mana ia merangkumi konsep dan teori,proses

pengajaran dan pembelajaran serta kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran.Sebagai guru,kita sedia maklum bahawa pengajaran dan pembelajaran merupakan aktiviti yang saling berkait serta melibatkan guru dan murid.Pengajaran lebih menjurus kepada guru menyampaikan ilmu dengan memfokus kepada persoalan apa,bila,dan siapa.Pembelajaran pula melibatkan murid dan penerimaan murid dengan apa yang disampaikan oleh guru.Pembelajaran dapat dikuasai dengan baik sekiranya murid dapat menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan oleh guru.Proses pengajaran dan pembelajaran terbahagi kepada 3 fasa iaitu sebelum pengajaran,semasa pengajaran dan selepas pengajaran.Dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran pula merangkumi pembelajaran secara kelas,secara kumpulan,dan secara individu.Pembelajaran secara kelas merujuk kepada penerimaan semua murid yang berada dalam kelas dan ia berpusatkan guru.Pembelajaran secara kumpulan pula,murid boleh dibahagikan kepada kebolehan,pencapaian,minat,dan jantina.Dengan cara ini,murid berpeluang untuk berbincang dan bertukar-tukar pendapat. Pembelajaran secara individu pula bergantung kepada murid itu sendiri dan murid bebas membuat keputusan sendiri mengikut kefahaman mereka.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran Dalam KSSR pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan pada memusatkan guru, memusatkan murid , memusatkan bahan dan berasaskan aktiviti atau tugasan. Menurut Fry dan Marshal (2003) pembelajaran oleh merupakan prinsip abstrak , maklumat dan fakta ,kaedah, teknik dan pendekatan melakukan sesuatu idea serta perlakuan yang bersesuaian .Kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas terbahagi kepada 3 iaitu: Pembelajaran secara kelas Guru menjalankan aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid.
-

-

Interaksi satu hala sahaja Penggnaan papan putih lebih tertumpu

-

Pengenalan umum dan gambaran keseluruhan tentang sesuatu topik dapat diterangkan dengan mudah
-

Pembelajaran secara kumpulan

murid untuk belajar dan aktivit pengajaran guru mampu dijalankan dengan lebih bersistematik. - - Penglihatan aktif di pihak murid Pertemuan secara bbersemuka Aktiviti yang bertujuan tertentu dan bersebab - - Pembelajaran secara individu - Pendekatan individu fleksibel Kebebasan untuk menentukan arah tuju pembelajaran mereka. Selepas itu. Kaedah lebih penting daripda isi kandungan. - Penggunaan baha bantu mengajar dalamk melaksanakan kaedah individu. Pendekatan yang pelbagai memudahkan guru untuk menjalankan aktiviti pengajarannya dan senang mencapai objektifnya yang terlebih dahulu ditetapkan. pemusatan murid. pelaksanaan pengajaran adalah melibatkan strategi pemusatan guru. pemusatan bahan dan berasaskan aktiviti. Oleh demikian. guru perlu menyediakan pemulihan untuk murid. Oleh itu. Kaedah pengajaran yang terbaik ialah bukan mengajar murid apa yang perlu difikirkan. sebaliknya berfikir secara kritis.murid yang masih lemah dalam menguasai kemahiran. Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu terlibat dalam penyelesaian masalah. - Pada pendapat saya. Strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada kebijaksanaan guru memilih pendekatan dan merancang kaedah serta teknik berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan.- Guru dapat memberi bimbingan dan tunjuk ajar mengikut tahap murid. Pemulihan adalah usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul. Bahan bantu mengajar yang pelbagai akan meningkatkan minat murid. guru harus . yang mana mudah dipindahkan berdasarkan kandungan dna situasi yang luas. sebagai guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan menyediakan bahan bantu mengajar supaya murid memberi tumpuan kepada pengajaran guru.

menjalankan pemulihan untuk membantu murid –murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran. .