PIERS PAUL READ

Életben Maradtak
1972 októberében az uruguayi Keresztény Öregfiúk rögbicsapata bérelt repülőgépen ötvenfőnyi személyzettel és számos szurkolóval útnak indul Chilébe, hogy néhány meccsen megmérkőzzék az ottani Öregdiákok csapatával. A rossz látási viszonyok miatt a gép az Andok egyik csúcsába ütközött, szárnya, farka letörött, a roncs pedig lefele száguldott a havas lejtőn, majd nagy zökkenéssel megfeneklett a hómezőn. A pilóta és több utas szörnyethalt. Néhányan súlyosan megsérültek. Élelmük mindössze ennyi maradt: pár tábla csokoládé, némi gyümölcsíz és néhány tubus fogpaszta. Vizet a napon olvasztottak a hóból…. Tizenhatan mégis megmenekültek hetvennapi szörnyű szenvedés árán. A páratlan eset híre 1973ban az egész világot bejárta, és az erről készült drámai feszültséggel teljes könyv számos nyelven eljutott az olvasókhoz.

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Piers Paul Read: Alive J. B. Lippincott Company, Philadelphia and New York Copyright © 1974 Piers Paul Read Fordította Vámosi Pál Hungarian translation © Vámosi Pál, 1976 Európa Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó Osztovics Levente igazgató Szedte a Nyomdaipari Fényszedő Üzem (888306/10) Nyomta az Alföldi Nyomda Felelős vezető Benkő István vezérigazgató Készült Debrecenben, 1989-ben ISBN 963 07 4761 8

-1-

Azért határoztuk el e könyv megjelentetését és az igazság feltárását, mert a kordillerában történtekről számos mendemonda kering. Szenvedéseink és szolidaritásunk e történetét halott barátainknak és szüleiknek ajánljuk, akik szeretettel és megértéssel fogadtak minket, amikor erre a legnagyobb szükségünk volt. Pedro Algorta, Roberto Canessa, Alfredo Delgado, Daniel Fernández, Roberto François, Roy Harley, José Luis Inciarte, Alvaro Mangino, Javier Methol, Carlos Páez Fernando Parrado, Ramón Sabella, Adolfo Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Vizintín, Gustavo Zerbino. Montevideo, 1973. október 30. E könyv megírásában sokan segítségemre voltak – különösképpen Edward Burlingame, a J. B. Lippincott Company munkatársa, aki e kötet megírását elsőként javasolta nekem. Montevideói kutatásaimban két uruguayi újságíró támogatott. Az egyik Antonio Mercader, akihez a Keresztény Öregfiúk bizottságának javaslatára fordultam. Nemcsak a szülők által szervezett mentőakciók bonyolult részleteiről tájékoztatott, hanem felbecsülhetetlen értékű anyagot szolgáltatott az életben maradottak családi körülményeiről is. A másik újságíró Eugenio Hintz, aki adatokat gyűjtött arról, mit tettek az uruguayi és a chilei kormány hivatalos szervei. Hálával tartozom Rafael Ponce de Leónnak és ifj. Gerard Croiset-nak is, akik beszámoltak nekem a Fairchild felkutatásában való közreműködésükről; Pablo Gelsinek, aki a tolmácsom volt, és dr. Gilberto Regulesnek tanácsaiért és baráti magatartásáért. A magnószalagok átírásában és az Uruguayban gyűjtött jelentős anyag elrendezésében segítségemre volt Londonban Georgiana Luke, majd utóbb, a további kutatások során Kate Grimond. E könyv megírásához mind a kiadótól, mind pedig a tizenhat életben maradottól szabad kezet kaptam. Egyszer-másszor kísértésbe estem, hogy a történet bizonyos részeit regényszerűbbé tegyem, mert ez fokozta volna drámaiságát, de végül arra a meggyőződésre jutottam, hogy a puszta tények is elég érdekfeszítőek ahhoz, hogy lekössék az olvasó figyelmét. Egyes részek dialógusformába való öltöztetésétől eltekintve nincs semmi olyasmi a könyvben, ami eltérne az igazságtól, ahogyan azt az érintettek elmondták nekem. Végül is irántuk vagyok a legnagyobb hálára kötelezve. Bárhol jártam Uruguayban, mindenütt azzal a meghitt udvariassággal és velük született lebilincselő „kedvességgel” fogadtak, amelyet több mint száz esztendővel ezelőtt ugyanebben az országban már W. H. Hudson is tapasztalt. Éreztem ezt a halottak és az életben maradottak családjának körében, s mindenekelőtt maguknál az életben maradottaknál, akik egészen kivételes melegséget, őszinteséget és bizalmat tanúsítottak irántam. Amikor 1973 októberében visszatértem, hogy megmutassam nekik könyvem kéziratát, többen csalódást éreztek a történetük előadása miatt. Úgy vélték, e lapokból nem világlik ki az a hit és barátság, amely a kordillerában éltette őket. Legkevésbé sem volt szándékomban alábecsülni ezeket a rendkívüli adottságokat, de talán nincs is oly írói készség, amely kellőképpen kifejezhetné az ő érzelmeiket mindarról, amit átéltek. P. P. R.

-2-

Bevezetés
1972. OKTÓBER 12-ÉN az uruguayi légierő egy F-227 típusú Fairchild repülőgépe, amelyet egy amatőr rögbicsapat bérelt ki, elindult az uruguayi Montevideóból a chilei Santiagóba. Jelentések érkeztek, hogy az Andokban rossz időjárás uralkodik, s ezért a gép kényszerleszállást hajtott végre Mendozában, egy kisvárosban a hegység argentínai oldalán. Másnapra az idő kiderült. A gép újra elindult, s a Planchonszorostól délnek vette útját. Délután 3 óra 21 perckor a pilóta jelentette a santiagói Légiforgalmi Ellenőrzésnek, hogy a Planchon-szoros felett jár, majd 3 óra 24 perckor, hogy a chilei Curicó városa fölött repül. Engedélyt kapott, hogy északnak forduljon, és megkezdje a leszállást a pudahueli reptéren. 3 óra 30 perckor a pilóta jelentette, hogy a magassága négyezer-hatszáz méter, de amikor a santiagói ellenőrző torony egy perccel később üzenetet akart továbbítani a Fairchildnak, választ már nem kapott. A chileiek, argentínaiak és uruguayiak nyolc napig keresték a repülőgépet. A Fairchildon nemcsak a rögbicsapat tizenöt tagja utazott, hanem huszonöt barátjuk és rokonuk is, akik mind előkelő uruguayi családokból származtak. A kutatás eredménytelennek bizonyult. A pilóta nyilvánvalóan rosszul számította ki pozícióját, és északnak fordult, Santiago felé, holott még mindig a hegyek között repült. A déli féltekén kora tavasz volt, és az Andokban szokatlanul erősen havazott. A repülőgép teteje fehérre volt festve. Kevés remény volt rá, hogy a gépet valaha is megtalálják, s még kevesebb, hogy a negyvenöt főnyi utas és személyzet közül bárki is túlélhette a szerencsétlenséget. Tíz héttel később egy chilei paraszt, aki az Andok egyik távoli, mély völgyében nyáját legeltette, egy hegyi patak túlsó partján két férfit pillantott meg. Vadul hadonásztak, és térdre estek, mintha könyörögnének, de a paraszt azt gondolta, hogy tán terroristák vagy turisták, s ezért otthagyta őket. Amikor másnap visszatért ugyanerre a helyre, a két férfi még mindig ott volt, s újból integettek neki, hogy jöjjön közelebb. A paraszt odament a patakpartra, s zsebkendőbe burkolva egy darab papírt és egy tollat dobott át a túlsó oldalra. A szakállas, lerongyolódott férfi, aki elkapta a küldeményt, valamit írt a papírra, és aztán visszadobta a parasztnak. A papíron ez állt: „Azon a repülőgépen utaztam, amely lezuhant a hegyekben. Uruguayi vagyok….” A szerencsétlenséget tizenhatan élték túl. Ez a történet azt mondja el, milyen szenvedéseken mentek keresztül, és hogyan maradtak életben.

-3-

kevés munkát találtak. Boldogulásuk felől csak azok lehettek biztosak. Földrajzilag kellemes tájék volt. marhahús és nyersbőr világpiaci ára magas maradt. ahol a szarvasmarha vadon kószált a hatalmas legelőkön. de amikor az ötvenes évek folyamán e cikkek értéke csökkent. a tupamarókat bebörtönözték. amely a végtelen égbolt alatt az Atlanti-óceán déli vizeire nézett. modern házakban laktak.és a Colorado-párt: az ország belsejében élő konzervatívok és a montevideói liberálisok között. amelyet hosszú évtizedeken át a leghaladóbb és legfelvilágosultabb dél-amerikai államnak tekintettek. s az élet itt is. nem volt ismeretlen a Testvérek előtt. ahonnan tanítványaik verbuválódtak.Montevideo legvonzóbb kertvárosa . a lakosság pedig szerényen élt mint kereskedő.valaha a nemzet arisztokráciája . A rosszul fizetett köztisztviselői kar túlméretezett volt. vagy mint büszke és nyughatatlan gaucho a vidéken. Uruguay hanyatlásnak indult. hogy másodfoglalkozás után nézzenek. s Írországból öt ír laikus testvér érkezett Buenos Airesen át Montevideóba. orvos vagy ügyvéd Montevideo városában. akik az ország belsejében földbirtokkal rendelkeztek. majd hasonlóképpen véres polgárháborúk a Blanco. amelyek Carrasco . mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Sokan közülük arra kényszerültek. nyisson iskolát Montevideóban.fenyőfái közt épült. mint Írországban.és Colorado-pártokra támaszkodó oligarchia uralmát. ahogy a jezsuiták az angol nyelvet tanítják -. 1 URUGUAYT. Ez -4- . A kormány ekkor a hadsereghez fordult. Munkanélküliség és infláció következett. az ügyvédek. lassú ütemben csordogál. 1955 májusában megindult a tanítás egy épületben a ramblá-n (széles úton). A fiúk a szüleik iránt érzett szeretetet és tiszteletet egykettőre ráruházták tanáraikra is.13. s amit találtak. Uruguay tizenkilencedik századi történetét csaták töltik ki. Az uruguayiak úgy eszik a marhahúst. amit a gazdasági pangás és a korrupt közigazgatás légkörében szerezhettek maguknak. E jóléti állam gazdasága az állattenyésztésen és mezőgazdaságon nyugodott. építészek és mérnökök . A többieknek be kellett érniük azzal a jövedelemmel. amelyeknek termékeit Uruguay Európába exportálta. Tisztviselőket és diplomatákat raboltak el. Uruguay messze esik ugyan Írországtól. ami azután társadalmi elégedetlenséghez vezetett. amely aztán a városi gerillákat könyörtelenül kifüstölte középosztálybeli otthonaikból. s beszivárogtak az ellenük felvonultatott rendőrség soraiba is.s elégedetlen volt azzal is.Első Fejezet Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál. Brazília és Argentína között. s amíg a gyapjú. akik azt a célt tűzték ki maguk elé. José Batlley Ordónez. s Carrasco kertvárosban megalapította a Stella Maris kollégiumot kilenc-tizenhat éves fiúk számára. Uruguay is virágzott. s e kötelékek a serdülőkoron át egészen az érett korig fennmaradtak. És az uruguayi társadalom azon rétegének szerkezete. aki ezek után egy világi és demokratikus államot hozott létre. Kérésüknek eleget tettek. ahogy az írek a burgonyát. előbb heves függetlenségi harcok Argentína és Brazília ellen. s a szülőket és gyerekeiket erős kötelékek fűzték egymáshoz. A dolgok egy ideig számukra kedvezően alakultak. felkérte az ír tartományi Keresztény Testvéreket. de ahhoz hasonlóan kis mezőgazdasági ország. A DÉL-AMERIKAI KONTINENS egyik legkisebb államát a La Plata folyó keleti partján alapították mint ütközőállamot a két feltörekvő óriás. többnyire nagyok voltak. váltságdíjat vetettek ki rájuk. A családok. Az ötvenes évek elején keresztény szülők egy csoportja. Az utolsó Blanco-felkelést 1904-ben verte le a Colorado-párt elnöke. kellemes. János 15. mégis igen alkalmasak voltak a vállalt feladat megvalósítására. Mindennek eredményeként létrejött a városi gerillaforradalmárok első és legnevezetesebb csoportja. Az Ír Testvérek csak törve beszélték a spanyolt. a tupamarók. A mozgalmat elnyomták. hogy megdöntsék a Blanco. azért is alig kaptak valamit. amelyet aggasztottak az állami iskolák tanárainak ateista nézetei .

akiknek célja a fiúk jellemének formálása volt. és a fedezeteknek dobja. délen és nyugaton pedig a La Plata iszapos vizei nemcsak természetes határul. Keresztény Öregfiúk Klubjának nevezték el. Ami fiaikat illeti. hogy ily módon ún. A szülők eleinte tiltakoztak.felhagytak a nádpálcás fegyelmezés régóta bevett gyakorlatával. a két csapat közé. nyakánál. Mindegyik csapat arra törekszik. mi több: olyan országban találták magukat. hogyan lehetséges. aki a labdát a gólvonalra helyezi.amellyel most a szülők kérésére felhagytak -. derekánál vagy lábánál fogva megragadhatja. amely az első sor ülepéhez nyomja fejét. A Stella Maris kollégiumban meghonosított játék ugyanaz volt. mint a Keresztény Testvéreknél. iskoláik elvégzése. Törött láb vagy betört orr nem rendkívüli eset. kézben vinni vagy visszafelé adni. gyors iramú játék (beleértve félidőben a tízperces pihenőt) nemcsak rendkívüli erőnlétet követel. azok egyre növekvő lelkesedéssel játszották a rögbit. minden egyes támadás kifullasztja a játékost. s egy fiatal uruguayit arra kényszeríteni. Ezt az emberi faltörő kost hátul egy „zár” tartja össze. ezzel szemben a rögbi a fiúkat a szótlan szenvedésre és a csapatmunkára neveli.elegendőnek bizonyult a jó magaviselet fenntartására. s 1965-ben. minden egyes közelharc sípcsontrúgásokkal jár. s így az ő kezük alatt könnyebben kivirágzott a politikai idealizmus. után is a családi fészekben maradtak.szép. hogy a fiatalok. ahol a nemzedékek közti éles ellentét már-már korszellemnek tűnik. A másfél órás. s fő tevékenysége a vasárnap délutáni rögbijáték lett. hogy valamilyen másféle játékot játsszék. Ha a játék félbeszakad . mint egy óriási rák. hogy egy oly világban. A Keresztény Testvérek gyakran föltették maguknak a kérdést. vagy a kézzel való elhárítás. a labdát a középre dobja. Két. nem szükségképpen a legjobb játékos. hanem önuralmat és jó csapatszellemet is. A játékos. Felmerült az öregdiákok megszervezésének ötlete. amelyet a másik csapat védelmez.tanítványaik szüleinek kérésére . hogy lerántsa. s amikor az első nemzedék kijárta az iskolát. inkább csak az utolsó láncszem a sorban. mire a csatár visszarúgja. rávetheti magát a levegőben úszva. A Keresztény Testvérek a nádpálca használatának feladásával feláldozták nevelési rendszerük egyik oszlopát. és e cél elérésére. és csak ha megházasodtak. sem pedig a Stella Maris kollégiumnak. A közelharcos fél most visszaszerzi a labdát. s idővel a játék érdemeit illetően maguk is osztották a Keresztény Testvérek nézetét. A Stella Maris kollégiumot még a tupamarók se zaklatták. hanem szenvedélyes társadalmi ügy. fiúk és lányok. akinél a labda van. Nem viselnek sem sisakot. Mögöttük jön a második vonal. A konzervatív érzelmű katolikus családokból származó tanítványokat szüleik a rend hagyományos módszerei és ódivatú célkitűzései miatt küldték a Keresztény Testvérekhez. hárompontos gólt érjenek el. ugyanazt jelentette számára. vagy hogy átrúgja a labdát a keresztfán a H alakú kapu oszlopai közé. A labdát lehet rúgni. -5- . ahol a futball nemcsak egyszerűen nemzeti játék. hanem védőburokként szolgáltak volna az idők gubójában. vagy pedig a többi csatár ellöki az ellenfelet a labdától. a végzősök közül sokan nem akartak búcsút mondani sem a rögbinek. ha ügyesen játsszák. Uruguayban szintén az a szokás dívott. A rögbi kemény játék . az uruguayi polgárok . de brutális. A két csapat csatárai úgy összegabalyodnak. amikor a játékos kezével eltaszítja a rátörő játékos fejét vagy testét. ahol Uruguay felülmúlta a világ nagy nemzeteit (1930-ban és 1950-ben megnyerte a világbajnokságot). és ekkor közelharc alakul ki. a sűrűn alkalmazott testi fenyítésen kívül .például ha a labdát előreadják -. akik előrerohannak. tíz évvel az iskola alapítása után. s a Keresztény Testvérek . Az első sorban a középcsatár és két társa belefúrja fejét és vállát az ellenfél ugyan e játékosainak fejébe és vállába. mint amit Európában játszanak. rögbit ott nem nagyon játszottak. rendelkeztek még egy másik eszközzel is. de a másikról már nem voltak hajlandók lemondani. sem védőpárnát. az ellenfél megtámadhatja. és mindkét oldalon egy-egy szélső támasztja alá.legalábbis Carrasco lakói körében nyoma sincs e konfliktusnak. Mintha északon Brazília óriási perzselő térségei. nevezetesen a rögbivel. de aztán beletörődtek a dologba. tizenöt főből álló csapat áll egymással szemben a pályán. A fejenkénti marhahúsfogyasztás mellett ez volt az egyetlen terület. hogy a futball a primadonnák sportja. és cserejátékosok sincsenek. mintha a szokásos tápláléka helyett kenyéren és burgonyán tartanák. hagyták el otthonukat. visszaadják a vonalukon a labdát a szélsőhátvédeknek. Amikor a Keresztény Testvérek Uruguayba érkeztek. hogy az ovális labdát a gólvonalra helyezze. ha ügyetlenül. a bíró sípjába fúj. és ma is ugyanaz. ez az egyesület létre is jött. Kitartottak azon állításuk mellett. E támadás elleni egyetlen védekezés az ellenfél kikerülése. azt a játékost. A jezsuiták a szellemet csiszolgatták. Amelyik csapatnak közelharcos fele előnyhöz jut.

s minden egyes nyár új tagokat szerzett a Keresztény Öregfiúk Klubjának. 1968-ban megnyerte az uruguayi nemzeti bajnokságot. ezek a meccsek népszerűvé . hogy messzebbre is ellátogatnak: Chilében fognak játszani. s ugyanígy 1970-ben is. A csapat a chilei válogatottal meg a Grange Öregfiúk első csapatával mérkőzött .az ország egyik legjobb csapata lett. most látták meg első ízben az Andok hófedte csúcsait és jéggel borított völgyeit. s 1971-ben elhatározták.sőt. A siker növelte becsvágyukat.az egyik meccset megnyerték. hogy mihelyt visszatértek Montevideóba. a klub az uruguayi légierőtől a Montevideo-Santiago repülőútra bérelt gépet. És ugyanakkor a fiúk egy rövid külföldi nyaralásban is részesültek. a másikat elvesztették. Valójában a túra olyan sikert hozott. s a Keresztény Üregfiúk első tizenötöse . hogy a következő évben megint elutaznak Chilébe. A csapat kirándult a La Plata torkolatán túlra. divatossá . Hogy ezt lehetővé tegyék. s a csapat által ki nem használt ülőhelyek jegyeit barátaiknak és szurkolóiknak adták el.Ahogy múltak az évek.ingükön a lóhe rével . -6- .váltak. Maga a rögbi is elterjedt Uruguayban. hogy megmérkőzzék az argentínai csapatokkal. Sokan közülük most jutottak el először az országhatáron túlra. A túra nagy sikert hozott. és ezzel szélesebb játékos választékot egy jobb csapat számára. és hogy az utazás ne legyen túlságosan költséges. máris eltervezték.

hogy ugyanahhoz az osztályhoz és felekezethez tartoztak. Ha sikerül negyven helyet megtölteni. izgalommal eltelve köszöntötték társaikat. úgyhogy inkább egy golfpálya klubházának. valahányszor valamilyen problémára hívták fel a figyelmét. Ezenkívül problémát okozott a légierőtől kibérelt Fairchild F-227 repülőgép negyven-egynéhány ülésének megtöltése is. Ő lelkesedett leginkább ezért a chilei túráért. az utazni vágyók barátaik. Még most is. s a Keresztény Öregfiúknak mint sportküldöttségnek nem kellett volna hivatalos árfolyamon átváltaniuk a pénzüket. elég jegyet adtak el ahhoz. ami mellett még a Chilében töltött öt nap költségeit is fedezniük kell. Amikor híre ment. ahol most nem egy Keresztény Öregfiú tanult. -7- . akkor az utasoknak csupán negyven dollárba kerül az oda-vissza út . közgazdasági és építészeti karáról. hogy sikerült nyélbe ütni a dolgot. mezőgazdasági. amikor hazatelefonáltak neki. hogy a költségeket fedezhessék. amikor az argentínai síkságról felemelkedő meleg levegő összeütközik a hideg hegyi levegővel. a feketepiacon a dollárnak magas ára volt. Szinte kivétel nélkül valamennyien jobb módú családokból származtak. amelyeket szüleik és lányismerőseik vezettek. amelyet széles sávban szépen nyírt pázsit övezett.2 A KÖVETKEZŐ IDÉNY VÉGÉRE tervükkel szemben komoly ellenérvek merültek fel. A szülők is ismerték egymást. a reptéren sem volt kint. A gép bérleti költsége ezerhatszáz US dollárra rúgott. a kevésbé komolyakat pedig vonzotta a lehetőség. Azért kellett kora reggel indulniuk. mint amennyit első pillantásra felfedezhetett rajtuk valaki. azoknak zöme korábban a Szent Szív jezsuita kollégiumba járt. valamint diáktársaik az egyetem jogi. A Fairchild már ki is gurult a polgári reptér mellett fekvő katonai támaszpontról a kifutópályára. s most. Egyeseknek szomszédos farmjuk volt az ország belsejében. rokonaik és diáktársaik közt igyekeztek jelentkezőket verbuválni. hogy olcsón jól élhetnek. hogy nem várhatnak sokáig. csütörtökön. Mire eljött a nap. többen szomszédok voltak Carrascóban. hogy részt vegyenek a Keresztény Öregfiúk második chilei túráján. és a fiúk álmos szemmel nézegettek. A fiúk közül három orvostanhallgató volt. hol a másik nagybátyját. senki sem vette fel a kagylót. október 12-én. és mindannyian római katolikusok voltak. A chilei escudo gyengén állt. A Keresztény Öregfiúk első csapata túlzott önbizalma miatt elvesztette az uruguayi bajnokságot egy olyan csapattal szemben. Jókora hálót vetettek ki. Az egyik ilyen probléma Gilberto Regules távolmaradása volt. az első tizenöt kapitánya és Daniel Juan.ami az egyébkénti költség egyharmadánál is kevesebbet tett volna ki. A gép körül nyüzsgő fiúk tarkabarka társaságnak látszottak. Bár igen kora reggel volt. mégis több közös vonásuk akadt. aki búcsúztatni jött ki a fiúkat. mert az Andokon veszélyes délután átrepülni. amikor úgy látszott. kopaszodó homloka alatt minduntalan összevonta szemöldökét. jókedvűen. sportzakóban. Minél több ülés marad üresen. és ő bánkódott legtöbbet. A rögbijátékosok a Vina del Mar strandjain vagy a portillói síparadicsomban szórakozó csinos és kacér lányok ígéretével csalogatták barátaikat. Montevideo központjában. mintha valaki fogadást rendezett volna a légikikötő előcsarnokában. A fiú nem jelent meg a kijelölt időben a barátaival megbeszélt találkozón. Autókon vagy teherkocsikon jöttek. nevetgélt. a Keresztény Öregfiúk elnöke. Ötven-hatvan ember beszélgetett. s így sikerült is kifogniuk hol az egyik fiú anyját és nővérét. mert közös vonásuk volt. Legtöbbjük Keresztény Öregfiú volt. amikor a pénzt a légierőnek le kellett fizetniük. Ezért aztán a klub némely vezetői azon a nézeten voltak. Pérez határozottan jókedvűnek látszott. 1972. amelyet maguknál gyengébbnek tekintettek. hogy az újabb chilei túrát nem érdemelték ki. hat óra tájban az utasok csoportokban érkeztek meg Carrasco repterére. A csapaton és szurkolóin kívül ott voltak barátaik. le kell mondani róla. s a kocsikat a pálmafák alatt állították le a reptér épülete előtt. s akik nem. hogy a túrát esetleg le kell mondani. A közgazdasággal komolyan foglalkozó hallgatókat érdekelte az Allende elnök vezetése alatt végbemenő demokratikus marxista kísérlet. kettő játszott a csapatban. koruk tizennyolctól huszonhat évig terjedt. azok unokatestvérei. s így olyasféle látványt nyújtottak. Számos érv szólt az utazás mellett. E zűrzavar közepette csak két zömök férfi álldogált nyugodtan: Marcelo Pérez. semmint nemzetközi repülőtérnek látszott. Marcelo tudta. annál többe kerül a résztvevőknek az utazás. de mindannyian elegáns pantallóban.

a lány jövendőbelije egy Chilében élő politikai menekült volt.ez volt a szokás az uruguayi légierőnél. amely majd Chilébe viszi őket. Parradóék. Maga Ferradas hozta le Marylandből. amely Mendoza és Santiago között fekszik. a Fairchildot Montevideóból Buenos Aires és Mendoza légiterén át egy körülbelül ezernégyszázötven kilométeres úton egyenest Santiagóba kellett vinnie. Az útiterv szerint. Nando és az apja. libasorban bementek a szűk átjáróba. mintegy százhatvan kilométerre délre Mendozától. siettek az indulási csarnokba. bejelentették a gép indulását. kerek. Ugyanakkor nyugat felől. Ha -8- . Dante Hector Lagurara hadnagy idősebb volt nála. hogy szocialisták. és csupán mintegy ezernyolcszáz méterrel alacsonyabb a Mount Everestnél. Már több mint húsz esztendeje szolgált a légierőnél. mind a fivére kivételesen magas növésű volt. két közgazdaságtan-hallgató ült. s most azért vezette a Fairchildot Ferradas felügyeletével. vagy nem volt éppenséggel fiatalember.Az uruguayi légierő szállítóalakulatánál jelentkező utasok közt akadt. egy ikermotoros. légcsavaros.és útlevélvizsgálaton. és negyven utassal. Segédpilótája. ötfőnyi személyzettel és poggyászokkal megrakodva elindult a chilei Santiago felé. Ott meglátták a csillogó fehér gépet. majd kimentek az aszfaltozott kifutóhoz. hogy egy négymotoros szállítógép hatfőnyi. amelyet épp előző nap vásárolt. aki kikísérte őket. Senora Mariani. hatezer-kilencszázhatvan méterre emelkedik. A pilóták azonban arra számítottak. Az Egyesült Államokban készült. Egyiket se lehetett volna igazán szépnek nevezni. a lány anyja. Amikor leadták poggyászaikat. Nando hórihorgas volt. csinos. a csúcsok hatezer méter magasságba nyúlnak. hogy ott aztán összeütközzenek a négyezer-kétszáz és négyezer-kilencszáz méter közti örök hóhatár jeges levegőjével. az Alvarado vagy a Planchon. a legmagasabb hegy a nyugati féltekén. s ott reggelit rendeltek. aki azért vett jegyet a légierőtől. rövidlátó és kissé félszeg. fivére. Ha a pilóták szívében élt is némi aggodalom. akik az étteremben tartózkodtak. amikor a pilótáknak műszereikre kell bízniuk magukat. s összecsapnak a másik oldalról érkező forró és hideg légáramlatokkal. Egyszer ejtőernyővel ki kellett ugrania egy T-33 lökhajtásos gépből. mellette anyja. Rossz látási viszonyok esetén. Azóta csupán 792 órát repült. a Fairchildnak a Planchonon kellett keresztülrepülnie. s így aeronautikai mértékkel mérve újnak lehetett nevezni. a két szocialista. Susana Parrado viszont prémmel bélelt. Kelet felől forró légáramlatok emelkednek a magasba. zárkózott az arckifejezése. az Aconcagua. Mégis aggódtak az átkelés miatt. nem messze tőlük. Mindössze három hónappal azelőtt történt.még délelőtt elérik a hegyeket. mert a Juncal felső határa nyolcezer méter. a Nievesnek és az Alvaradónak pedig nincs rádiós irányító állomása. és egy magas. Kedvező látási viszonyok esetén négy választási lehetőség adódik: a Juncal. hogy további tapasztalatokat szerezzen . Reggel 8 óra 05 perckor az uruguayi légierő 571. A veszély nem csupán abban rejlik. átestek a vám. A Fairchild maximális repülési magassága hatezer-nyolcszáz méter volt. felerészt uruguayi személyzetével eltűnt a hegyek között. s az egyik. hogy . Ukrajnában született. A repülőgép pilótája és parancsnoka Julio César Ferradas ezredes volt. ezt nem a gép minősége okozta. mert az Andok vonulata ugyan még százhatvan kilométer széles sincs. amelynek utolsó félóráját az Andok fölött kellett megtennie. s ezzel elkerülik a veszélyes délutáni légörvényeket. Ott állt egy kövérkés. finom hajuk sötétszőke. a többieknél szegényesebb ruhában. a legközvetlenebb útvonal Mendoza és Santiago között. húsz év körüli lány.mivel nyolckor indultak . középkorú nő is. kedves külsejű. A repülőgép. s az uruguayi légierő mindössze két évvel korábban vásárolta meg. majd elfoglalták az utasfülkében kétoldalt párosával elhelyezett ülőhelyeket. elegáns antilopkabátot viselt. s mindazok. a Csendes-óceánról fújó ciklonok vadul örvénylenek a völgyeken át. amelyet vezetett . 5117 repülési óra volt mögötte. oroszos arcuk lágy vonású. Fairchild gépe fölszállt a carrascói reptérről. így körülbelül négyórás út állt előtte. de átlagos magassága a négyezer métert meghaladja. mintha ezzel is jelezni akarták volna. Az Andok időjárása mindenféle alattomosságot hordoz magában. név szerint Susana Parrado. hogy lányának esküvőjére utazzék . jó alakú Susanának pedig túl komoly. aki nem tartozott a Keresztény Öregfiúkhoz.a Fairchild F-227 -. s huszonkilencszer repült át a veszélyes és alattomos cordilerra de los Andes fölött. gázturbinás gép volt. A Fairchild óránként mintegy négyszázötven kilométeres sebességgel haladt. hogy a gép esetleg egy hegynek ütközik. a fiatalos. Ott állt sorban a két középkorú házaspár is. s mind Susana. a Nieves. de kevésbé tapasztalt. Parradóék felmentek a kifutópályára néző reptéri étterembe. ahol a hegyek ennél valamivel alacsonyabbak. Így aztán az Andokban egy olyan szoroson kellett átrepülnie. Fölkapaszkodtak egy alumíniumlépcsőn a repülőgép törzsén levő ajtóhoz. szemük kék. Eugenia Parrado. amelyet Lagurara kartotékolt. Egy másik asztalnál. Mialatt Susana a kávéját itta. sz. hanem az Andok hírhedten alattomos légáramlatai.

név szerint Roberto Canessa kissé pimaszul gratulált neki a leszálláshoz. mert alig akadt uruguayi lány. vicclapokat olvastak. . . s a megművelt föld már csak azokra a kicsiny területekre szorítkozott. Az utasfülkében az aggodalomnak nyomát sem lehetett látni.Ne nekem gratuláljon . A közelharcos csapatrész második vonalában játszott. A gép Argentína végtelen pampái fölött repült.Argentínában elvesztegetni. Hirtelen megpillantották az előttük tornyosuló Andokat. Az utasfülkében a fiúk torkából csalódott sóhajok szakadtak fel. ahol a prérik közt különböző gabonaféléket termesztettek. de mindkét fiúnak volt kocsija: Parradónak egy Renault-4-e.És mikor indulunk Chilébe? . akár egy falevelet az út menti árokban. Abal pedig a dohányszakmában utazott.egy ilyen örvénylés elkapja a repülőgépet. a steward hirtelen előjött a pilótafülkéből.kérdezte egy másik fiú. se több. kártyáztak. ha együtt látják Aballal. Abal viszont azt a benyomást keltette. és feszesen ültek. és a rögbin megtakarított energiát a csinos lányoknak. A csinos. E látvány. e lenyűgöző és látszólag áthatolhatatlan falat. Közös érdeklődési területük a rögbi és az üzlet mellett az autók és a lányok voltak. -9- . Miközben lélekben felkészültek e roppant csúcsok félelmetes látványára. Barátságuk a felszínen egyenlőtlenek kapcsolatának látszott. aki cukorkát osztogatott a körülötte levő fiúknak. ereje és ügyessége lehetővé tette számára. Parrado csak egy szempontból volt előnyös helyzetben Aballal szemben. s ennek köszönhették aranyifjúi hírnevüket. Abal azonban mégis az apját választotta.Parrado a csavar-. autóknak és motorbicikliknek. Lagurara mindezek figyelembevételével lépett érintkezésbe a mendozai földi ellenőrzéssel. amellyel le-lerándultak Punta del Estére.mondta Ferradas. aki nem örült. összetartó családhoz tartozott. De az Andokat. mint egy óriási fűrész fogazata. De szüleinek válása mély sebet ejtett rajta. Termete. Abalnak pedig egy Mini-Cooperje. de azért az egyért cserébe Abal mindent szívesen odaadott volna: Nando boldog. Abal az idejével fizetett a lányok rajongásáért. Mögöttük ült Nando Parrado legjobb barátjával. s mindegyiknek voltak gyerekei az első házasságból is. amely az arcán időnként kiütköző mély unottsággal egyetemben még csak növelte vonzerejét. Mindkettőnek ez már a második házassága volt. hogy az időjárási viszonyok miatt lehetetlen átkelniük a kordillerán. ezzel szemben egy találka Parradóval kevésbé volt népszerű. amelynek hóborította csúcsai olyanok. Kapcsolatuk e tekintetben is egyenlőtlen volt. s mindkettő apja cégénél dolgozott . A fiúk beszélgettek. elbűvölő modora valamilyen mélységes és rejtelmes melankóliát takar. ahol artézi kutak voltak. hogy el-elmaradozzék az edzésekről. Mindkettő üzletember fia.és értékes US dollárjaik egy részét . nem volt hát mit tenni. miközben a Fairchild erősen zötykölődve leszállt a mendozai reptéren. Aztán az alattuk húzódó vidék lassan megváltoztatta ábrázatát: a hatalmas. mégse különösképpen megnyerő. a csapat egyik szélsőhátvédje. és Ferradas előbukkant a pilótafülkéből. Amellett mindkettőjüknek motorbiciklije is volt. Marcelo Pérez rögbiről beszélgetett a csapat tagjaival. mint Abal. és sajnáltak ebből egyet . hát még ezeket a fiatal uruguayiakat. úgy dobálja ide-oda. s noha jóképű.Lagurarát illeti a dicséret. vonzó és gazdag Abal egyike volt Uruguay legjobb rögbijátékosainak. byroni mélabúja nem puszta modorosság volt. Ramírez. és a Keresztény Öregfiúknál szélsőhátvédet játszott. s ott egy lánnyal a hátsó ülésen végigrobogtak a parton. mint aminek látszott. Anyja sokkal fiatalabb volt az apjánál. Amikor a gép megállt a reptér épületénél. amelyeken a csapat többi tagjának feltétlenül részt kellett vennie. zöldellő vidéket a jobboldalt emelkedő hegylánc kifutó dombjain sivárabb táj váltotta fel. Az ablak mellett ülők láthatták a mértani szabályosságú. bekapcsolták a biztosítóöveket. a kordillera látványa még a legtapasztaltabb utazót is főbe kólintotta volna. amely Dél-Amerika egyik végétől a másikig húzódik. aki már hetvenen felül járt . Az autó mértéktelenül drága Uruguayban. zöld parcellákat. nevetgéltek. A fű átadta helyét a bozótnak. s ott kivárják. elegáns ruháknak és Parradóval való barátságának szentelhette. Abal szülei elváltak. amíg megjavul az idő. itt-ott négyszögletes erdőültetvények vagy fákkal körülvett kis házak bukkantak föl. Susana Parrado az anyja mellett ült. Amúgy is csak öt napot tölthettek volna Chilében. Mendozában leszállnak. Nem volt olyan varázslatosan könnyed. se kevesebb. Panchito Aballal. . E két fiú híres volt elválaszthatatlan barátságáról. és hangosbeszélőn közölte. hogy vidámsága és könnyed. nem lehetett megkerülni. akiknek többsége sohasem látott a Montevideo és Punta del Este között húzódó kis domboknál magasabb hegyet.vele élt. Parrado viszont esetlen és félszeg volt.

kiáltottak oda Ferradas ezredesnek.a spanyolok alapították 1561-ben -. ahogy feléjük közelednek. így hát tovább kószáltak Mendoza utcáin.válaszolta Ferradas. a Fairchildon pedig kiadósabb ennivalót nem kaptak. . a fiú pedig az üvegeket a légitáskájába dugta a rögbifelszerelése mellé.Az ezredes vállát vonogatta. vagy mi a fene? . és a kifutó aszfaltján át a vámellenőrzéshez masíroztak. aki nem engedte. hogy argentin pesót kellett vásárolniuk. . Mendoza mégis lenyűgözte őket. . aki kissé hipochonder volt. Senora Mariani és a két másik középkorú házaspár egy jobb szállodában szállt rneg. Abal. A PILÓTÁK ÉS A SZEMÉLYZET nyomában kiszálltak a gépből. negyvenöt uruguayi eltűnt a kordillerában? . óriási sziklafalként tornyosodtak.és Alka Seltzer-készletét.Nem tudom. Majd meglátjuk. 3 A FIÚK. újból kimentek az utcára. fákkal szegélyezettek. s egy pillanatra bosszúsnak látszott. Ebédidő volt.Indulhatunk? .kérdezte. Némelyikük csak hajnali négy órakor tért vissza a szállodába. nem szegte kedvüket. Mások utolsó argentin pénzükön csokoládét. hogy menjenek ki a reptérre.válaszolta Zerbino. hogy „negyvenöt uruguayi félelmet nem ismerve átkelt a kordillerán”. nyiladozó virágok illata töltötte be. akik érettségi előtti szünetüket élvezték. Mások olcsó szállodát kerestek. hogy az ebédért fizessenek. Vagy nagyon korán. Ott aztán reggelire őszibaracklevet. mint kiderült. csoportokra oszolva buszra vagy taxiba szálltak. Noha szerettek volna minél előbb Chilében lenni. vagy egy arra haladó teherautóra kapaszkodtak föl. Parradóék. az itt termesztett borok Dél-Amerika legjobb borai közé tartoznak. A repülőgép személyzetétől nem kaptak értesítést.kérdezte Canessa. meg butángázpatronokat öngyújtóik feltöltésére. kiflit és tejeskávét rendeltek. De a fiúkban mindez nem keltett félelmet. Még a kávéjukat itták. amely. . . aki rámenős természete miatt a Muszkli nevet kapta. anyja pedig kis üvegekben rumot és likőrt vett chilei barátai részére. bementek a városba. vagy egyáltalán nem reggeliztek. A két orvostanhallgató: Roberto Canessa és Gustavo Zerbino egy kávéházba ült be. sem az a kellemetlenség.10 - . egy száműzött uruguayié volt. Parrado és Abal autóversenyre ment a városon kívül. és a két pilótát. kávéházak és vendéglők sorakoznak. hogy a szülei az újságban ezt olvassák. ahol az asztalok és székek egy fák szegélyezte sugárút járdájára voltak kirakva. s a fiúk megéheztek. Sem a kordillera. . táncolni vitték őket. kiegészítette aszpirin.Inkább azt olvassák. Ferradas felismerte az éles hangot. Az egyik legfiatalabb fiú. hogy egy kicsit körülnézzenek. amikor megpillantották kapitányukat. a parkokban ültetett. doki? című filmben. .Azt akarja. Utcái szélesek.Még nem . és sokat megőrzött a gyarmati korszak kelleméből és bájából. A fiatalabb fiúk argentin lányokat csíptek fel. milyen lesz az idő. Nandónak adta oda. amely még ezen a kora tavaszi napon is meleg és száraz volt. Fejük fölött az Andok nyúlványának hegyei komoran. A levegőt. az olajtartályok és a fák. A fiatalabbak csoportja egyenest egy közeli vendéglőbe ment. de ebéd után szétszéledtek.Nem . nugátot vásároltak. . Nando Parrado vörös cipőcskét vásárolt nénje kis gyermekének. s miután szobát foglaltak.Helló . este pedig Marcelo Pérezhez csatlakozva megnézték Barbra Streisandot a Mi van. a városon kívül sok-sok hold szőlőskert húzódik. Kiléptek a reptérről. Mendoza Argentína egyik legrégibb városa . Carlitos Páez. Ezért aztán másnap sokáig aludtak. Marcelo Pérezt. Az utcák mentén szép üzletek.Félnek. Minden egyéb eltörpült mellettük: az épületek. hogy ő vigye. amely az előző napon a leszálláskor „gratulált” neki.

mert így az útjuk erősen lerövidül. hogy Ferradas és Lagurara felbukkant a reptér épületében.Iszákosak! kiáltotta az egyik. de minden remény megvolt arra. De épp ebben a percben egy másik gép szállt le a reptéren. A Juncal-szoros ugyan még mindig zárva volt a Fairchild előtt. a Planchon-szoroson át. hisz az végül is a legkorszerűbb navigációs berendezéssel van felszerelve. Ez azt jelentette. s attól tartottak. azt mondta. és kijöttek elbúcsúztatni őket: . micsoda pilótáink vannak! Ferradast és Lagurarát kissé zavarba ejtette a fiúk gúnyolódása. nem annyira a fiúk ugratása. Ferradas úgy határozott. motorjaiból füstöt lövellve gurult végig a kifutón. de amikor megérkeztek a reptérre. hanem a biztonságosabb déli útvonalon. amíg az argentin tisztviselők ellenőrzik útleveleiket. ahogy a rozzant teherszállító gép az iméntihez hasonló zajjal és füstölgéssel újból a magasba emelkedik. mit tegyenek.Ferradas és Lagurara elnevette magát. bár még meg kellett várniuk. Amikor a pilótája belépett a reptér épületébe.válaszolta hetykén az egyik lány -. ijesztgették egymást. ami nemcsak az Öregfiúk számára jelentett volna nagy csalódást. Egy öreg teherszállító gép. A fiúk várakozás közben céltalanul ődöngtek. akiknek a poggyászokat és útleveleket ellenőrizniük kellett volna. az uruguayi személyzetnek és az argentin tisztviselőknek. és továbbment.Most legalább már tudjuk. a Juncal-szoroson át Santiagóba. nem is egészen kétszáznegyven kilométert kell csak megtenniük. ez azonban nem okozhat gondot a Fairchildnak. mint inkább a dilemma miatt.De ez legalább átkelt az Andokon . Ezt látva az Öregfiúk csapatából két fiú e szavakkal fordult oda két argentin lányhoz. . Ferradas odament hozzá.Csempészek! .Most láthatjátok. ugratták Senora Parradót. a pilóta azt javasolta. A fiúk ugratni kezdték őket. a színét sem látták. Sőt. Így aztán Marcelo Pérez útján kihirdették. akikkel az éjszaka szórakoztak. menjenek az egyenes úton. hogy kora délután a Planchon-szorosban szabad lesz az út. Az egyetlen alternatíva az lett volna. hogy péntek van és tizenharmadika. miféle repülőgépei vannak Argentínának. Kellemetlen helyzetben voltak. amit a tiétek nem fog megten ni. amiért tavasszal pokrócot visz magával Chilébe. Az utasok eleget is tettek a felszólításnak. hogy az utasok egy órakor jelentkezzenek a reptéren. hogy bár a légörvénylés igen erős. és kieresztik őket a Fairchildhoz. fényképeztek. hogy elindulnak. . de komoly anyagi veszteséget is az elszegényedett uruguayi légierő számára. a pilóták azonban bíztak benne. . méredzkedtek. A meteorológiai jelentések szerint az időjárás az Andok fölött javulóban van. A pimasz Canessa pedig metszően gúnyos hangon így szólt: . de nem a Juncal-szoroson. Várakozás közben figyelték. hogy sikerül majd átrepülni a légörvények fölött. . E hír hallatára a fiúk éljenzésben törtek ki. hogy visszatérnek Montevideóba (mert az előírások szerint idegen ország katonai repülőgépe huszonnégy óránál tovább nem tartózkodhat argentin területen). A pilóta. hogy egy általában kockázatosnak tartott napszakban kelnének át az Andokon. Aztán felharsant a kiáltás.11 - .így a másik. aki épp Santiagóból érkezett. hogy védekezésbe szorultak: még mindig nem tudták ugyanis eldönteni. amely nagy zajt csapva. Igyekeztek leplezni. és tanácsot kért tőle. hogy óvatosságukat a hozzáértés hiányának fogják minősíteni. mindketten Mendozában vásárolt nagy borosüvegekkel megrakodva. amellyel szembe kellett nézniük.

A Fairchild nemcsak automatikus irányjelző rádiókompasszal volt fölszerelve. A konyha felé közeledve odaszólt a gép végében ülő négy fiúnak. velük volt a rögbilabdájuk. Csak egy lényeges változás következett be: az eddigi mérsékelt hátszelet erős ellenszél váltotta fel. és becslése szerint 15 óra 32 perckor éri el majd Curicót: egy chilei városkát az Andok nyugati oldalán. a hegyek gyűrődéseiben és repedéseiben megbújó talaj csupán vulkanikus por. meglágyítja a hegyek körvonalait. újból Lagurara. hogy Lagurara már kilencszáz méterre hozta le a gépet. Az alattuk elterülő vidék száraz volt. és engedélyezte. így a Planchon-szorost amúgy sem lehetett volna kivenni. a stewardhoz fordult. hogy a Planchonszoros fölött repül. s fölszólította az utasokat. Az utasfülkében vidám hangulat uralkodott. rideg hegyek felszínének egyhangúságát csak a hó töri meg. odaszólt a fiúknak. Lagurara lenyomta az utasfülke jelzőgombját. és északnak tartott. Itt. de ne aggódjanak.még mindig ötezer-ötszáz méter magasan repülve . Mindannyian jókedvűek voltak.Rossz az idő arrafelé . hogy a géppel Pudahuel repülőteréhez közeledve háromezer méterre süllyedjen. a Fairchild újból érintkezésbe lépett Santiagóval. és jelentette. s még hátrább. A gép ötezer-ötszáz méter magasra emelkedett. Chilecitóra vett irányt.elfordult. Eszerint a gép „150-es szinten” repült. Amikor a steward visszatért a pilótafülkéből. A várost 15 óra 08 perckor pillantották meg. a konyha mellett. de az pillanatnyilag nem működött. hátha a felhőtakaró egy-egy résén át sikerül megpillantaniuk a hegyeket. minden irányú URH-távolságmérővel is. növényzete gyér. Hamarosan leszállunk. hogy menjenek előre. a segédpilóta ült a kormánynál. Santiago 15 óra 30 perckor ellenőrizte a Fairchild repülési magasságát. és óránként 40-110 kilométeres sebességű hátszélben repült. s azt mondta. sóstavak tarkították. és felvette a kártyáit. A gép a korábbi irányához képest derékszögben elfordult. Ebben a magasságban a gép felhőbe futott bele. ahol a mendozai repirányítást felváltja a santiagói. kibámultak a kis ablakokon. hogy üljenek le. Lagurara becslése szerint 15 óra 21 perckor repültek át a Planchon-szoros fölött vagyis azon a ponton a hegyek közt. A gép végében néhányan kártyáztak. akik még mindig az átjáróban álldogáltak. és hagyják abba a dohányzást. . A síkság odalent többnyire terméketlen volt. a navigátor egy parti trucó-t (whisthez hasonló játékot) játszott. s itt-ott látni lehetett a talajgyaluk nyomait. De amikor berepült a hegyek közé. s mivel a magas kordillerát hó borította. se bozótot. E tornyosodó. sárga sziklákon nyoma sincs a növényzetnek.4 AMIKOR A FAIRCHILD helyi időszámítás szerint 2 óra 18 perckor fölszállt a mendozai reptérről. kapcsolják be biztonsági övüket. szürke. Így aztán egyszerű rutinfeladat volt a malargüéi rádió-irányjeladóra ráhangolni. Ezután Ramírezhez. a steward és Martínez. Aztán leült a navigátorral szemben. Se fát. se füvet nem lehet látni. s jelentette. folyómedrek. hogy „elérte Curicót. mert a magas hegyek ezen az oldalon útját állják az esőnek. A santiagói ellenőrző torony nem kételkedett Lagurara jelentésében. maga a hegység azonban kifejezetten pusztaság. hogy folytassa a partit. A felhők fölött a látási viszonyok kedvezőek voltak. Ez nem aggasztotta. hogy a G 17-es légicsatornán keljen át a kordillerán. menjen vissza a konyhába. A barna. majd onnan Malargüére. aki épp egy kulacs maté-t (keserű dél-amerikai teát) hozott Ferradasnak. hanem a korszerűbb. Aztán. s az ellentétes légáramlatokban ugrálni és rázkódni kezdett.12 - . az argentínai oldalon. Négyezer méteren felül mindent örök hótakaró borít. Így aztán a gép földhöz viszonyított sebessége óránként 390 kilométerről 330 kilométerre csökkent. . A fiúk közül néhányan fel-le járkáltak az ülések közti átjárón. ami azt jelentette. mindössze három perccel később. és most Maipú felé tart”. s ekkor a gép . 15 óra 21 perckor Lagurara rádióüzenetet küldött a santiagói toronynak. de ebben az évszakban a hó sokkal alacsonyabbra is lenyúlik. egy felhőtakaró elfedte előtte az alant húzódó tájat. és ellenőrizze. hogy a fegyelmezetlen utasok eleget tettek-e a fölszólításnak. . Érintkezésben vagyunk Santiagóval.A gép kissé táncolni fog. és néhányan a fejek fölött ide-oda hajigálták a fülkében. amelyet a Csendes-óceán felől a hegylánc nyugati oldalán kergetnek végig a szelek. Jobboldalt tornyosodott a kordillera: égig nyúló kopár sziklafal.mondta. egy kisvárosra a Planchon-szoros argentínai oldalán.

A fülkében levő fiúk Olé. a gép hirtelen megállt. Susana arcába nézett. Mögöttük néhány fiú énekelni kezdett. de csak azok. s megkérdezte tőle. kezét meg a gép mennyezetének.A gép most egy újabb felhőrétegbe futott bele. és odadobta dr. Ezt látva. nem Chile termékeny központi völgye volt. ehelyett azt számítgatta. s a látvány. segíts! Egy másik fiú. Előbb azt hitték. Daniel Masponst kiszabadítsa az üléséből. s egy perc múlva halott lesz. Jézus. akik még megőrizték lélekjelenlétüket. Egy perccel később a bal szárny is letört.De igen .Hölgyeim és uraim. Hallgatóságát nem mulattatta a tréfa. A gép immár mindkét szárnya és farka nélkül. de ahelyett. Mögöttük Nando Parrado és Panchito Abal elmerülve beszélgetett. csak fehér ködfelhőt. A fiú az ijedségtől sokkot kapott. s úgy elkezdett rázkódni és imbolyogni. Nicolának. majd utánuk három fiú. még mindig az üléshez rögzítve. vagy ezer méter mélységben alattuk. Amikor a repülőgép leszáguldott a völgybe. Az egyik fiú kezébe vette a gép végében levő mikrofont. hogy egy sziklának rohannak. a navigátor és a kártyapakli a jeges levegőbe bukott. A motorok feldübörögtek. Egyesek tréfálkozással próbálták leplezni idegességüket. Pérez arcán zúzódások voltak. amikor a gép egy második légzsákba ütközött.Megállt! . hogy az átjáróban felállhassanak.dalolták. Ott állt. jól van-e. kérem. hogy meg. ahogy a Fairchild megpróbált magasabbra kapaszkodni. átbukfencezett a repülőgép törzsén.válaszolta a társa. de aztán mások is kezdtek előkecmeregni a roncsok közül. nem fél-e.kérdezte az egyik fiú a másikat. de mégsem hullt darabokra. Mire az imádság utolsó szavaihoz ért. conga” . mikor csapódik neki a törzs egy sziklának.Nem hiszem . s úgy fohászkodott: . de ez csak Gustavo Zerbinónak sikerült. . Az Andok jeges levegője betódult a fülke csökkent nyomású légterébe. . hogy barátját. de mint csapatkapitány azonnal nekilátott. majd a mellette ülő fiúhoz fordult. ahogy a gép jobb szárnya a hegyoldalba ütközött. Alig háromméternyire meredezett a gép szárnyának végétől. s azok az utasok. a légcsavar egyik lapátja belehasított a törzsbe. Canessa erre otthagyta. vagyis ami még megmaradt belőle. hogy darabokra tört volna egy sziklafalon. akik nem láttak ki az ablakon. segíts rajtunk. conga. s aztán lezuhant. Eugenia Parrado fölpillantott könyvéből. Aztán egyszerre ráeszmélt. így csak rábólintott a kérdésre. Mások az előttük levő ülésnek támaszkodtak. rémült sikolyok és segélykiáltások hangzottak fel. és beleszólt: . egy meredek völgyben a hasára esett. a csipkézett hegy felé rohant. mert a gép épp ekkor egy légzsákba került. Nem imádkozott. az Üdvözlégyet mondogatta . lecsúszott a magas hó lejtős felszínén. .és műanyag részeitől többen sérüléseket szenvedtek. aki a kabin végébe hajította. a többiek a törzsben rekedtek. imádságok. összezúzták a közéjük szorultak testét. és leszakította a farkát. mekkora erővel ütközik majd a sziklába. Aztán a másik oldal felé fordult. hanem egy hóborította hegy sziklás pereme. még akkor sem. s Canessa bátorságot színlelve megfogta a rögbilabdát. most várták. de eközben az ülések fém. s úgy várták az összeütközést. s a gép ingadozni kezdett.Mindig ilyen közel repülnek? . mert ennél a máso dik zuhanásnál a gép kikerült a felhők közül. segélykiáltások. majd a csapatkapitány. Körülbelül négyszáz kilométeres sebességgel ért földet.válaszolta az asszony. A szárny azonnal letört. Az ablakon át semmit sem lehetett látni. s akár egy tobogán. meglódultak. olé. Elsőnek Gustavo Zerbino. s megkérdezte tőle. Parrado a biztosítóövét sem csatolta be.Félek. darabokra törték az utasfülke és az elülső poggyásztér közti válaszfalat. mert körülöttük mindenfelől segélykiáltások hallatszottak. Marcelo Pérez. .kiáltotta. „Conga. amikor a gép szárnya először csapódott a hegyhez. halálos csöndbe dermedt.13 - . Aztán az utasfülke belsejében az összekuszálódott emberkupacból felhangzott az élet hangja: nyögések. a fiúk közül néhányan megpróbálták kioldani a biztosítóövet. A törzsben. ahogy leszáguldott a hegyen. Canessa lélekben felkészült rá. . hogy a gép egy helyben áll. és száz métereket zuhant lefelé. s az oldala is sajgott. Aztán kettesben a többiek segítségére siettek. Carlitos Páez. lábát a padlónak feszítette. olé! kiáltásban törtek ki. A lassulás ereje következtében az ülések leszakadtak talpazatukról. hogy az utasok már megijedtek. amely eléjük tárult. s mint a kő hullt további száz métereket lefelé. csatolják fel ejtőernyőjüket. Egy pillanatra minden mozdulatlanságba. csak ők ketten maradtak sértetlenek. Jézuskám. mekkora lehet a gép sebessége.Jézus. A steward.akkor fogott bele. Az utasok közül többen imádkozni kezdtek. de aztán egy fülsiketítő csattanás hallatszott. A légnyomás még két fiút kirepített a gép végéből. Hamarosan leszállunk a kordillerában. aki férjével az átjáró másik oldalán ült. Roberto Canessa ijedtségében Senora Nicolához fordult. Egy kissé fölemelkedett. és megfogta a lány kezét.

s most részben szürke felhők borították őket. hogy magukra tereljék a figyelmét. . Canessa letörölte a vért. Minden lépésnél combig merült a hóba.szánalmasan elégtelennek bizonyult. És a kiszabadított sebesültekért is csak édeskeveset tudtak tenni. Mihelyt a gép megállt. hogy Eugenia Parrado. akik csupán könnyebb sérüléseket szenvedtek. különösen dombnak felfelé. Bent a gépben egy maroknyi épen maradt fiú megpróbálta szétfeszíteni az üléseket. Ennek ellenére mindketten tudatában voltak. kérlek. hogy megvizsgálja egy asszony összezúzott testét. Canessa és Zerbino. aztán lefektette a padlóra. néhány fiatalabb fiú benzinszagot érezve attól tartott. egy alakot láttak lebotorkálni a hegyoldalon. amelyek sok sebesültet tartottak lefogva. mígnem végleg eltűnt a hóban. és cigarettára gyújtott. ahogy tud. . amelyben esetleg ruhát találhatnának. Páez és Storm. Körülöttük mindent hó takart. így hát még kétségbeesettebben kiáltoztak. és csak kevés koffert lehetett látni. ezért a gép végén tátongó lyukon keresztül kiugráltak. hogy egyáltalán előre tudott haladni. hogy feléjük tartson. Rafael Echavarrennek jobb lábán a lábikrája lehasadt. se nem látta. A két „orvos”. Abal megfogta a kezét.Ne hagyj itt. hogy az élőkön segítsen. miközben a két orvostanhallgató.egy harmadik orvostanhallgató. majd Parrado mellé lépett. . Zerbino első egyetemi évében hat hónapon át a kötelező pszichológiai és szociológiai előadásokat hallgatta. nem maradhat sokáig életben. ahogy Valeta lebukdácsol a völgybe. hogy Canessa nem maradhatott mellette. Így aztán e csapdába szorulva csak tehetetlenül nézték.No ezt megkaptuk . Odaszólt Zerbinónak. elborítva egyik szemét. nem jut el a géphez. aki elsőnek hagyta el a gépet. s aztán egy fehér inggel bekötötte a fiú lábát. de ez igen sok sebesülésnél teljesen elégtelennek bizonyult. Egy pillanatra úgy tűnt. Holttestüket egyelőre ott hagyták. helyére rántotta. még azt is megpróbálták. Az ülések háttámaszainak védővásznából kötést téptek. A dermesztő hidegben a fiúk közül sokan ingujjban dideregtek. Másokon sportzakó vagy blézer volt. egy lépést se tudtak tenni. öregem . hogy a gép esetleg fölrobban vagy lángba borul. Tökéletes pusztaság látványa tárult eléjük. Parrado ugyan még lélegzett.könyörgött -. viszont azok is. egy kofferra kapaszkodott fel. s ott egymás mellett rögtön meghaltak. A lánytól nem messze feküdt Abal. s odakiáltottak neki. Bobby François. s magatehetetlenül szánkázott le a hegyoldalon. A csont teljesen szabadon meredezett elő. A Nicola házaspár. s kicsavarodva a sípcsontra feküdt rá.14 - . hogy elébe menjenek. Nagyot lépett. szürke sziklafalak meredeztek. fölismerték benne egyik barátjukat. félig eszméletlenül. Egyikük se öltözött fagypont alatti hőmérsékletre. s amikor Canessa letérdelt mellé. hogy vegye gondozásba Abalt. se nem hallotta őket. Az egyik fiúnak. szemükkel elveszett poggyászukat keresték. aki utána mászott ki a hóba. Félig eszméletlen volt. hogy úgy-ahogy kezelésben részesítse. de úgy látszott. ám súlyos sebesülten. ahol a hegyek jóval távolabb voltak. Canessa és Zerbino képzettsége . Letérdelt. az egymás hegyén-hátán tornyosodó ülések közt. De Valeta.szervezze a roncsok közé szorultak kiszabadítását. Amikor közelebb ért. Carlos Valetát. akik a poggyásztérbe zuhantak előre. majd arrább három oldalon merőleges. és csak a lejtős dombnak köszönhette. aki kirepült az üléséből. hát lemondtak róla. visszapillantva a hegyre. s irányt változtatva a gép felé közeledik. A gép törzsében Eugenia Parradón kívül a szerencsétlenség pillanatában csupán két utas halt szörnyet. a sérülteknek nyújtott tőlük telhetően segítséget. elbukott. ekkor azonban elcsúszott. Ketten közülük. de a hóban. Előbb nem ismerte föl. egy kis szabad helyen. Ő is súlyos sérüléseket szenvedett. A gép egy enyhe lejtőn állt meg. A fiúk látták.De olyan sokan kiáltoztak még segítségért. Mellette feküdt Susana Parrado.szólt oda Carlitos Páeznek. de aztán kiderült. halott. ahol feküdtek. s most eszméletlenül feküdt a gép elején. Ahogy a fiatal fiúk. Homlokán nyílt sebből ömlött a vér. hogy a lány lásson. élve. Canessa letérdelt. Arcát vér és zúzódások borították. kérlek. s a két orvostanhallgató visszafordult. Diego Storm sokkos állapotban volt . . a völggyel szemben. hogy ha abba az irányba megy tovább. Combig merültek a hóba. hogy választott pályájuk milyen különleges felelősséget ró rájuk. s ujjhegyével gyenge szívverést tapintott ki. A ritkás hegyi levegőben kétszer annyi energiára és erőfeszítésre volt szükségük. meghallotta őket. még mindig sokkos állapotban voltak. de még ez is csak egynegyed része volt a teljes tanulmányi időnek. Canessa ugyan már két évet végzett. Halott volt. megfogta a pulzusát. koponyáján nyílt seb tátongott. ne hagyj itt. úgy látszik. s miután semmit se tudtak érte tenni. s Canessa azt hitte. Zerbino megfogta a vérző izmot.

amikor visszatért a többiekhez. Az acéldarab kijött. s mindenáron ki akart menni a gépből. de a fiú könnyűszerrel föl tudott rá kapaszkodni.Úgy látom. s eszméletlen volt. Panchito Abal nagybátyja. segíts nekem elrángatni ezeket az üléseket. Moncho Sabella elhatározta.Enrique Platero . Ezután megpróbálta a rádiót működésbe hozni. s hangjában oly meggyőződéssel. hogy megkísérli kívülről eljutni a pilótákhoz. mégis. s térdét Platero testének feszítve. hogy te azt hiszed. . némi borzadállyal nézte kibuggyanó belső részeit. de olyan szédülés és hányinger lett úrrá rajta. Marcelo Pérez a havazás ellenére úgy rendelkezett. beszélt Santiagóval. s amikor Sabellát meglátta maga mellett.Ép és egészséges vagy. hát ne légy gyáva. a túlsó oldalról azonban hangokat lehetett hallani. Javier. így szólt: . s a fiúk képtelenek voltak kiszabadítani. Lagurara azonban élt. és az elülső poggyásztér ajtaján át benézhetett a pilótafülkébe. Két törött lábával egy üléskupac alá szorult. így az egyik nyugodtabb fiú. eszméletén volt. hogy a mentést megkönnyítené. Noha fizikailag elég erős volt ahhoz. Sabella azonban nem sokat tudott tenni. Senora Mariani.úgy ment oda Zerbinóhoz. A pilótafülke bejáratát elzárták az utaskabin elején felhalmozódott ülések. amilyet csak színlelni tudott. készpénznek veszi Zerbino szavait. s a gyomrába szúródott acéldarabra mutatott. egyet rántott rajta. . úgy látszott. négy óra felé pedig havazni kezdett. Eközben Canessa visszament Fernando Vázquezhez. A hóban csaknem lehetetlen volt járni.Egy másik fiú . ha rádióval jelzéseket adhatnának le.És ehhez mit szólsz? . Sabella azonban rájött. de amikor a pilóta vízért rimánkodott.válaszolta Zerbino. A fiúk közül még többen is megsebesültek a lábukon. Lagurara testét nem bírta megmozdítani. a fiúk erejéből azonban nem futotta. Vázquez halott volt. lehet. Férje. A kezdetben leszállingózó néhány pihe előbb hóviharrá kerekedett. és a segítség útban van. nincs semmi bajod. segítsen rajta. s később majd megnézlek. hogy alaposan kivegye a részét az ülések odább helyezéséből. Az egyik fiú. Az ülések felé fordult. Az orr a leszálláskor összezúzódott. A gép körülbelül délután fél négykor zuhant le. mellén szintén súlyosan megsebesült. így hát mereven Platero szemébe nézett. Tett ugyan néhány erőtlen kísérletet rá. amelyről Canessa azt hitte. hogy felemeljék az üléseket. kérte. Az elvágott ütőerekből csorgott a vér. csakhogy heveny influenzával járó hegyibetegség fogta el.15 - . ahhoz a fiúhoz. zsebkendőjébe havat tett. és segíts. fogalma sem volt róla. Ferradas halott volt. eltakarta a kilátást a hegyek felé. hogy az orvosi pszichológiában azt tanulta. Kösd be magadat egy inggel. hogy a sebesülteket vigyék ki a gépből. Az egyik fiúnak három különböző helyen is eltört a lába. Zerbino rászólt: . a szerencsétlenségtől sokkban szenvedtek. hogy leereszkedjen a hegyen. Liliana Metholnak arcát vér és csúnya zúzódások borították. Egy másik fiú is a fejére kapott ütést. A fiú lábát. hogy mozogni is alig bírt.Ide figyelj. Így aztán megállapította. amit Zerbino a fiú belének tartott. segítségért könyörgött. A repülőgépen utazó ötödik asszonynak. gyere. Susana Parrado. úgyhogy az épen maradtak felszabadíthassák a Fairchild padlóját az összegabalyodott ülésektől. hogy addigra már a gépet eltűntnek nyilvánították. hogy el ne csüggedjenek. Enrique. . bár nem azonos tünetekkel. hogy az üléspárnákat átgázoló kövekként használhatja a repülőgép orráig. hogy egy acélcső állt ki a gyomrából. és egymáshoz préselődtek. hogy Ferradas és Lagurara az ülések közé szorult. de itt sokan vannak nálad sokkal rosszabb állapotban. Enrique. csak eltört. és mit csinál. de aztán eszébe jutott. de vele együtt kijött hat hüvelyk hosszúságban valami más is. Platero. amelyek Senora Marianit leszorítva tartották. Pedro Algorta a teljes amnézia állapotába került. rossz állapotban vagy.Ezzel ne törődj . mikor az ülések összeroskadtak. azok szenvedtek igazán: Panchito Abal. gyere.Igazán? . aki a gépen mellette ült. Tudták. Zerbino megdöbbent. . Az asszony sikoltozott. Platero egyetlen zokszó nélkül szót fogadott. Ezt átmeneti intézkedésnek tekintették. s mind közt a legkeservesebben egy középkorú hölgy. akit egyikük sem ismert. sértetlen maradt. valójában kettévágta a repülőgép légcsavarja. s ebben a pillanatban Zerbino megragadta a csövet. hol van. Mások. csakhogy az néma maradt. A felhők már ekkor is sötétségbe burkolták a tájat.kérdezte Enrique. De akik eszméletnél maradtak. és Lagurara szájához tartotta. Platero erre ismét a gyomrára bámult. de még mielőtt panaszkodni kezdhetett volna. de a sérülései mind jelentéktelenek voltak. a jó orvos mindig öntsön önbizalmat a betegébe. amikor belefúródott a törzsbe. azt mondta nekik. a gép műszerei a mellükbe fúródtak. mert mindannyian biztosak voltak benne. hogy segítsen a sebesülteknek. majd sűrű függönyként hullt alá.

Csak annyit tehettek. s így oltha tatlan. Megpróbálták a műszertáblát odább taszítani Lagurarától. és a harminckét túlélő felkészült az éjszakára. ugyanolyan módon. keskeny alagútjába. arra kérte a két fiút. Hat órára csaknem teljesen besötétedett. és ezzel kissé enyhítették a mellére nehezedő nyomást.Aztán. . miközben az a néhány fiú. Nyilvánvaló volt. sikoltozó emberek sötét. szintén kiment a pilótafülkéhez. és elég erős volt. De már alkonyodott. mint Sabella. hogy kiemelték a hátpárnáját. Ehelyett azt kérdezték tőle. amikor látta. Orrából csurgott a vér. A roncsok közül kiszabadítottak most kint feküdtek a havon. hogy a gép padlóján valamelyes helyet szabaddá tegyenek. kínos-keserves igyekezet közepette. akkor sem adhatták volna oda neki a fegyvert. és egy marék havat hozott. hogy nincs segítség. Canessa kimászott a pilótafülkéből. Lagurara állandóan ezt hajtogatta: .Már elhagytuk Curicót. nem sok ideje van már hátra. A két „orvos” az üléspárnákon át visszatért a gép hátsó részébe. amit Lagarara szájába tömött. A táskát sehol sem találták. de még egy félhüvelyknyire sem bírták elmozdítani. Lagurara továbbra is a revolveréért rimánkodott. hogy aznap már nem jöhet segítség. de a pilóta szomja patologikus volt.16 - . s a hőmérséklet jóval fagypont alá esett. E meddő. hozzák oda a táskájából a revolverét. kétségbeesetten iparkodott kirángatni a megmozdítható üléseket. majd vizet kért. hogy kiszabadítsák. mert Canessa és Zerbino mint katolikusok öngyilkossághoz nem nyújthattak segítséget. aki sértetlen maradt. rádió útján nem kérhetnének-e segítséget. már elhagytuk Curicót. de még ha meg is lelték volna. az adó néma maradt. a sebesülteket tehát visszavitték a gépbe. amikor azonban a mutatót Lagurara felvilágosításai szerint beállították.Később aztán Canessa és Zerbino. s Canessa tudta. . a nyöszörgő. Ülését is lehetetlen volt megmozdítani.

Azt állította. s ez valamennyire sikerült is. A többi életben maradt aludt. . Erőfeszítéseikkel csak azt érték el. de ez volt a legmelegebb hely a gépben.5 ÁLLNI IS KEVÉS VOLT A HELY. amelyet még besötétedés előtt szabaddá tudtak tenni. s közben minden lehetőt elkövettek. amíg az egyik fiú. Összezsúfolódva. aki törött lábával még mindig az ülés alá szorulva feküdt. behúzódtak az utasfülke és a pilótafülke közti szűk poggyásztérbe. Két fiú. hagymázas őrjöngései. takarónak használhatták. gátat emeljen a hideg ellen. hogy lecsillapítsa. . Pérez. aztán egy időre elcsendesedett. az unokatestvére visszahúzta a padlóra. köztük Susanát. A törzs végén támadt csipkés szélű lyuk baloldalt hét. Ezúttal Carlos Roquére.ordította Carlitos Páez -. és a szomját oltsa.Hallgasson . s így literszám öntötték magukba a bort. hogy a bolyhos nejlonból készült türkizkék kárpitozást csak egyfajta cipzár rögzíti az ülésekhez. Itt csaknem vízszintesen fekhettek. ez a fagypont alatti hőmérséklet ellen szánalmasan csekély védelmet nyújtott. akin. hogy a fájós lábára lépnek. hogy bármivel. . . észrevette. A borítást egészen egyszerűen le lehetett venni. A sötétből állandóan fel-felhangzottak a sebesültek jajveszékelései. Mire a kiáltások megkettőződtek. jobboldalt azonban csak négy ablakot hagyott meg. valahányszor a válaszfalak egy része leomlott. Methol. A távolság a pilótafülkétől a hátul tátongó lyukig mindössze hat méter volt. de a semminél mégis több volt. Marcelo Pérez mindent elkövetett. elsősorban ülésekkel és kofferokkal. Ez látszott az egyetlen lehetőségnek. és fennhangon siránkozott a többieknek. az ajtó felé igyekeztében rá nem lépett. Az egyetlen terület a padlón. Igyekezett csitítani Roy Harleyt is. hogy az összetákolt válaszfal valahogy állva maradjon. . És a poggyásztérbe áthallatszott Lagurara kiáltozása. már elhagytuk Curicót. a bejáratnál álldogált. de semmire sem mentek. Eduardo Strauchot. hogy ha megmozdítják. Már elhagytuk Curicót . Ahogy a mindenfelé körülöttük heverő üléseket és párnákat vizsgálgatta. de az asszony csakhamar újból sikoltozni kezdett. ami kezük ügyébe esett. hogy melegen tartsák magukat. hallgasson . meg akar ölni! Meg akar ölni! A „merénylőt”.Vigyék el innen! . hogy az asszony sikolyai még élesebbé váltak. a műszerészre lépett rá. Amellett dögönyözték és masszírozták is egymást. és szitkozódott. Erre felhagytak a próbálkozással. de a sötétségből rájuk törő havazás és heves szél ellen nem sok védelemben részesültek. Roy Harleynak segítségével minden tőle telhetőt elkövetett. és megpróbált az üléseken és testeken át egy melegebb és alvásra kényelmesebb helyet keresni. Harley s még néhány sértetlenül maradt fiú összebújva a sebesültek mellett.sikoltozott Senora Mariani. Itt is körbeadták a nagy mendozai borosüvegeket. Nando Parradót és Panchito Abalt. fekvésről nem is beszélve. az ülések és a holttestek között. hogy kissé felmelegedjenek. és a revolveréért rimánkodott. sikolyai. Egyszer megkísérelték kiszabadítani. s ide helyezték el a legsúlyosabb sebesülteket. aki még mindig sokkos állapotban volt. aki (Lagurarán kí- . az erős szélben azonban a válaszfal minduntalan összeomlott. . de a fiú nem sokkal később megint felállt. Persze.Az isten szerelmére. vagy odamegyek.Aztán vízért nyöszörgött. a többieken kapaszkodott keresztül. a személyzet egyetlen tagjára. a bejáratnál volt. köztük Liliana. Mindenki a maga sérülését tartotta a legsúlyosabbnak. Többen még mindig rövid ujjú ingben voltak.hajtogatta egyre -.Mások sincsenek jobban. nyöszörgése is. amit a pilóták Mendozában vásároltak. mit sem törődve a sérüléseikkel. aki a közelébe jött.17 - . Az éjszakai hidegnél is szörnyűbb volt a Fairchild zsúfolt fülkéjében uralkodó pánik és hisztéria. Marcelo Pérez az izmos szélsőfedezetnek. Rafael Echavarren és Moncho Sabella megfogta a kezét. hisztéria vett erőt. kényelmetlenül gubbasztottak. mígnem a leleményes Canessa előállt első jó ötletével. Az egyik törött lábú fiú mindenkire ráüvöltött. esküdözött. Magában a fülkében a legkétségbeesettebben Senora Mariani sikoltozott. kortyolgattak a borból. s a hely legnagyobb részét az ülések összegabalyodott halmaza töltötte meg. s ha ez megtörtént. ahol tudott.kiáltott valaki a gép végéből. és szétverem a fejét! Az asszony most még hangosabban és kétségbeesettebben kiáltozott. Amennyien csak bírtak. hogy megnyugtassa. hogy fölmarkoljon egy kis havat.Vigyék el innen. de csak addig. de amikor ő maga oda akart menni a kijárathoz. meghal.

vül) életben maradt. Eduardót ő is merénylőnek vélte, s a kiképzett katona szertartásos módján felszólította, hogy igazolja magát. - Mutassa az okmányait! - kiáltotta. - Igazolja magát! Igazolja magát! Amikor Eduardo nem mutatta fel az útlevelét, hanem ehelyett továbbmászott Roque testén át az ajtó felé, a műszerész hisztérikusan kiáltozni kezdett: - Segítség! Ez őrült. Meg akar ölni! - Eduardót erre az unokatestvére megint visszarántotta a helyére. Másutt a gépben is felállt egy fiú, Pancho Delgado, és szintúgy az ajtó felé tartott. - Csak a boltba me gyek, hogy egy üveg Coca-Colát vásároljak - szólt oda barátainak. - Akkor egyúttal hozzál nekem egy üveg ásványvizet is - vágta rá Carlitos Páez. Néhány fiúnak a rendkívül kényelmetlen „fekhely” ellenére is sikerült álomba szenderülnie, de az éjszaka bizony hosszú volt. Mindenfelől jajveszékelések hallatszottak, valahányszor az egyik fiú, kifelé menet, hogy egy kis havat markoljon föl a bejáratnál, egy törött végtagra lépett, vagy amikor egy másik felébredt, nem tudta, hol van, és ki akart menni a gépből. Azok is kiabáltak, akiket felingereltek az önsajnálat remegő hangjai, s a Keresztény Öregfiúk egyike-másika és a Szent Szív jezsuita kollégium diákjai között éles szóváltásokra került sor. Az ébren levők még szorosabban összebújtak, így próbáltak védekezni a rögtönzött válaszfalon meg a gép törzsén támadt többi lyukon beáramló szél ellen. Legtöbbet a bejáratnál álló fiúk szenvedtek - tagjaik elmerevedtek a hidegtől, arcukat állandóan csiklandozták a beszállingózó hópihék. A sértetlenül maradtak legalább dögönyözni tudták egymást, lábukat és ujjaikat dörzsölgették, hogy serkentsék a vérkeringést. Legrettenetesebben a két Parrado és Panchito Abal kínlódott. Ők nem tudták melengetni magukat, s jóllehet igen súlyos sérüléseket szenvedtek, mégis csupán Nando volt eszméletlen, ő nem érezte a fájdalom gyötrelmeit. Abal egyre segítségért könyörgött, amit azonban senki nem tudott nyújtani neki. - Ó, segítsetek, kérlek, segítsetek. Borzasztó hideg van, borzasztó hideg… - Susana pedig állandóan halott anyját hívogatta: - Mama, mama, mama, menjünk el innen. Menjünk haza. - Aztán elkezdett félrebeszélni, és egy gyermekdalt énekelt. Az éjszaka folyamán a harmadik orvostanhallgató, Diego Storm arra a meggyőződésre jutott, hogy Parrado ugyan eszméletlen, de sérülései mégsem olyan súlyosak, ezért a fiú testét áthúzta maga és barátai közé, s ott együttes erővel melengették. Hogy a másik két sebesülttel is ugyanezt tegyék, céltalannak látszott. Az éjszaka nem akart véget érni. Zerbino egyszer már azt gondolta, hogy az összetákolt falon át a hajnal halványan derengő fényét látja, de amikor órájára pillantott, kiderült, hogy még csak este kilenc óra van. Később a gép közepében levők a bejárat felől idegen hangokat hallottak. Egy pillanatig azt hitték, hogy mentőosztag érkezett, mígnem rájöttek, hogy Susanát hallják, aki angolul imádkozik.

- 18 -

6
MIRE OKTÓBER 14-ÉN, SZOMBATON felkelt a nap, a Fairchild vázát már félig elborította a hó. Mintegy háromezer-ötszáz méter magasságban feküdt a chilei Tinguiririca vulkán és az argentínai Cerro Sosneado között. A gép az Andoknak nagyjából a közepén zuhant le, pontos pozíciója azonban a határ argentínai oldalán volt. A Fairchild egy lejtőn feküdt. Hajlott orra a kelet felé meredeken leereszkedő völgynek nézett. A többi irányban a mély hótakarón túl óriási hegyek falai ágaskodtak. Nem túlságosan meredek lejtőik roppant szélességben, siváran terültek szét. Itt-ott a hóból ormótlan, szürke és rózsaszín vulkanikus kőzet bukkant elő, de ebben a magasságban a palás agyag nem tűrt meg semmilyen növényzetet - egyetlen bokrot, bozótot, egyetlen fűszálat sem lehetett látni. A gép nem egyszerűen a hegyek közt zuhant le, hanem ráadásul még egy pusztaságban. Elsőként Marcelo Pérez és Roy Harley kászálódott ki a gépből, miután ledöntötték a barikádot, amelyet előző este oly kínos-keservesen állítottak föl. Az eget felhők borították, de a havazás elállt. A hó felszíne jegesre fagyott, s így néhány lépésre eltávolodhattak a géptől, szemügyre vehették a kimondhatatlanul sivár tájat. Bent a gépben Canessa és Zerbino újból nekifogott, hogy megvizsgálják a sebesülteket. Kiderült, hogy az éjszaka folyamán még hárman meghaltak, köztük Panchito Abal, aki mozdulatlanul feküdt Susana Parrado teste fölött. Fagyott lába megfeketedett, s tagjai merevségéből kétség nélkül megállapíthatták, hogy halott. Először Susanát is halottnak vélték, mert némán feküdt, de aztán, amikor leemelték róla Abal holttestét, látták, hogy még életben és eszméletnél van. Az ő lába is szederjessé vált a hidegtől, s a lány egyre immár halott anyjának rimánkodott. - Mama, mama - sírta -, úgy fáj a lábam. Borzasztóan fáj. Kérlek, mama, nem mehetnénk haza? Canessa édeskeveset tehetett Susanáért. Megmasszírozta fagyott lábát, hogy meginduljon benne a vérkeringés, s ismét letörölte szeméről a rászáradt vért. A lány még eléggé öntudatnál volt ahhoz, hogy örüljön, nem vakult meg, s megköszönte Canessának a gondoskodást. Canessa teljesen tisztában volt azzal, hogy Susana sérülései közt valószínűleg az arcán levő vágások a legjelentéktelenebbek. Biztos volt benne, hogy belső szervei súlyosan megsérültek, de kellő hozzáértés és eszközök hiányában semmit sem tehetett. Valójában senkin sem tudott sokat segíteni. A gépen nem volt más gyógyszer, csak amit Carlitos Páez vásárolt Mendozában, meg az egyik kézitáskában találtak egy kevés Libriumot és Valliumot. A roncsok közt semmi sem akadt, amit Canessa sínnek használhatott volna a törött tagokra, s így csak azt tanácsolhatta azoknak, akiknek karja vagy lába eltörött, fektessék a hóra, hogy a duzzanat lelohadjon. Később ezt még kiegészítette azzal, hogy masszírozzák megrándult ínszalagjaikat. A védőhuzatokból készített kötéseket nem merte túl szorosra húzni, mert tudta, hogy ez ebben a szörnyű hidegben lelassíthatja a vérkeringést. Amikor Senora Marianihoz ért, azt hitte, ő is halott. Mellé kuporodott, és még egyszer megkísérelte, hogy leemelje róla az ülést, amely még mindig a padlóhoz szorította. De az asszony erre újból sikoltozni kezdett: - Ne nyúljon hozzám, ne nyúljon hozzám! Megöl! - Canessa erre úgy gondolta, legjobb, ha békén hagyja. Amikor a délelőtt folyamán még egyszer visszatért hozzá, és megnézte, hogy van, az asszony néma volt, arca kifejezéstelen. És ekkor, épp midőn a fiú a szemébe nézett, Senora Mariani szeme kifordult, s az asszony nem lélegzett többé. Canessa, noha Zerbinónál egy évvel hosszabb ideig tanult orvostudományt, mégse tudta elszánni magát, hogy valakiről kimondja, biztosan halott. Ráhagyta Zerbinóra, hogy az asszony mellé térdeljen, fülét a mellére fektesse, hall-e bármilyen halk szívverést. Semmit se hallott, mire a többi fiú hátrataszította az üléseket, a holttest válla köré egy nejlonövet kötött, amelyet a poggyásztartóban találtak, s a tetemet kivonszolták a hóba. Amikor Carlitos Páeznek megmondták, hogy az asszony meghalt, a fiút lelkiismeretfurdalás fogta el az előző éjjel használt nyers szavaiért, s az arcát kezébe temette. Gustavo Zerbino vizsgálta meg Enrique Platero gyomrán a lyukat is, amelyből előző nap azt az acélcsövet kirántotta. Letekerte a sebről az inget, s alatta - ahogy tartott tőle - egy darab kiálló porcogót látott, ami, amennyire meg tudta állapítani, vagy a bélhez, vagy a gyomorfalhoz tartozott. Vérzett, és Zerbino, - 19 -

hogy megállítsa a vérömlést, valamiféle szállal összekötötte, kölnivízzel fertőtlenítette, s aztán azt mondta Platerónak, nyomja vissza a gyomrába, és a sebet újból kösse be. Platero ezt zokszó nélkül meg is tette. A két orvos nem maradt ápolónő nélkül. Liliana Methol, noha az arca még mindig vörös volt a szerencsétlenség során elszenvedett zúzódásoktól, minden tőle telhetőt elkövetett, hogy segítsen a két fiúnak, bátorítsa őket. Liliana alacsony, fekete hajú asszony volt, aki egész addigi életét a férjének, Javiernak és négy gyermeküknek szentelte. Házasságuk előtt Javiert baleset érte. Lebukott egy motorbicikliről, s eközben egy autó elgázolta, így aztán heteken át eszméletlen volt, s még utána is hónapokon át kórházban feküdt. Emlékezetét nem nyerte teljesen vissza, s jobb szeme világát is elvesztette. De még egyéb szerencsétlenség is érte. Huszonegy éves korában a családja előbb Kubába, majd az Egyesült Államokba küldte a dohánytermelés és értékesítés tanulmányozására. Az Észak-Carolina állambeli Wilson városban megállapították, hogy tüdőbaja van. Előrehaladott betegsége miatt nem térhetett vissza Uruguayba, s így a következő öt hónapot egy észak-carolinai szanatóriumban töltötte. Még Montevideóba visszatérve is négy hónapon át az ágyat kellett nyomnia, de itt legalább meglátogathatta szerelme, Liliana. Húszéves kora óta ismerte a lányt, és 1960. június 16-án összeházasodtak. Mézesheteiket Brazíliában töltötték, de azóta csak egyszer jártak külföldön, a dél-argentínai tavaknál. Javier tizenkettedik házassági évfordulójuk utólagos megünneplésére hozta magával Lilianát erre a chilei kirándulásra. A katasztrófa után Liliana fedezte fel, hogy Javier - jóformán egyedül az életben maradottak közül heveny hegyibetegségben szenved. Hányingerrel küszködött, és gyenge volt. Mozdulatai nehézkesekké váltak, agyműködése lelassult. Lilianának kellett megmutatnia, hová menjen, mit csináljon, s neki kellett határozottságával lelket öntenie bele. Liliana a fiatalabb fiúkat is vigasztalta, istápolta. Nem egy húsz éven aluli akadt köztük. És sokukat egész életén át rajongva szerető anyja és nővére gondozta, ezért most félelmükben, kétségbeesésükben Lilianához fordultak, aki - Susanán kívül - az egyetlen asszony volt közöttük. Liliana meg. is felelt e várakozásnak. Türelmes volt és kedves, gyengéd szavakkal igyekezett bátorítani őket. Amikor az első éjjel Marcelo és barátai ragaszkodtak hozzá, hogy a gép melegebb részén aludjon, elfogadta ezt a lovagias gesztust, másnap azonban már követelte, hogy semmiféle kiváltságban ne részesüljön. Noha néhány fiatalabb fiú, köztük Zerbino, még ekkor is szeretett volna a nőknek kijáró tiszteletük jeléül valamilyen nyugodalmasabb sarkot biztosítani számára, de aztán belátták, hogy a repülőgépen a szűk hely a nemek elkülönítését nem teszi lehetővé, s ettől fogva Lilianával is úgy bántak, mint bajtársukkal. Az orvosok és az ápolónő figyelme most a csapat egyik legfiatalabb tagja, a Tintinnek becézett Antonio Vizintín felé fordult, akit, úgy látszott, agyrázkódás ért. Este a poggyásztér hevedereire fektették le, és csak most, a katasztrófát követő napon vették észre, hogy a kabátujjából vér szivárog. Amikor megkérdezték tőle, mi történt a karjával, határozottan állította, hogy semmi baja sincs, nem érez fájdalmat. Liliana azonban tüzetesebben szemügyre vette, s megállapította, hogy a kabátujját vér itatja át. Odahívta a két orvost, s azok - mivel a kabátot levenni nem tudták - zsebkéssel felvágták az ujját. Amikor a felszívódott vértől nehéz kabátujjat lehúzták róla, egyik átvágott eréből csak úgy patakzott a vér. Azonnal érszorítót készítettek, nehogy elvérezzen, s aztán úgy, ahogy tudták bekötötték a sebet. Vizintín még ekkor sem érzett fájdalmat, csak nagyon gyönge volt. Amikor Canessa és Zerbino visszafektette őt a poggyásztérben az ágyára, nem sok esélyt adtak az életben maradására. Szemleútjuk utolsó szakasza a pilótafülkéhez vezetett. Kora reggel óta nem hallották Lagurara hangját, s amikor a poggyásztéren át utat törtek maguknak a pilótafülkébe, kiderült, hogy Lagurara - amint ezt gyanították - halott. Lagurara halálával elvesztették az egyetlen embert, aki megmondhatta volna nekik, mit tehetnek megmentésük elősegítésére, mert Roquénak, a személyzet most már egyedül életben maradt tagjának, nem sok hasznát látták. A szerencsétlenség óta állandóan sírt, testi funkciói fölött teljesen elvesztette az uralmat, nadrágjába piszkított, de ezt is csak onnan tudta, hogy a körülötte levők panaszkodtak rá, s a fiúk segítettek neki nadrágot váltani. De hát mégis az uruguayi légierőnél szolgált, s így Marcelo Pérez megkérdezte tőle, vannak-e katasztrófa esetére valamiféle segédeszközök vagy vészjelző rakéták a gépen. Roque azt válaszolta, nincsenek. Marcelo ekkor azt tudakolta tőle, működésbe lehet-e hozni a rádiót, mire Roque azt mondta, hogy ehhez a gép telepeire volna szükség, amelyek azonban a letört farokban voltak. - 20 -

hány napig kell várniuk. amelyek a farokkal együtt nem vesztek oda. amit a fülkében vagy azokban a kofferekben találtak. öt tábla nugátból s néhány . Marcelo azonban nagyon bízott benne.karamellából állt. hogy egy repülőgép húz el fölöttük. Mégis megegyeztek abban. amelyet egy dezodoros flakon kupakjával mértek ki. s Marcelo leltárt készített minden ehető dologról. hogy hamarosan megmentik őket. Szilárd ételkészletük nyolc tábla csokoládéból. Ez bizony nem sok élelem volt a huszonnyolc ember számára. ugyancsak szétszóródott datolyából és aszalt szilvából. alma. úgy határoztak.a kabin padlóján szétszóródott . Délután hallották. hogy az élelemnek minél tovább ki kell tartania. Aznap ebédre Marcelo mindegyiküknek egy darabka csokoládét adott és egy gyűszűnyi bort. pár szem. amelyet a pilóták Mendozában vettek. és csak három maradt. ezért nem volt különösképpen nyugtalan. de ezúttal már jobban felkészültek rá. egy doboz sós mandulából. s egy-egy kis üveg barack-. szilárdabb falat emeltek a szél ellen. Az éjszaka a vártnál megint csak hamarább szállt le. s mivel nem tudták. amíg megmentik őket. két kagylókonzervből. Találtak ezenkívül egy üveg whiskyt. de ezek közül ötöt az éjszaka folyamán megittak. A gépben nagyobb helyet tettek szabaddá.Így aztán semmit se tehettek. egy üveg mentalikőrt meg még egy lapos üveg whiskyt. hogy adagolni fogják a rendelkezésükre álló élelmet. egy üveg cseresznyepálinkát. Ott volt az a néhány üveg bor. . de a felhők miatt semmit se láttak. egy csomag sós kekszből.és szederlekvárból. s persze kevesebben is voltak.21 - .

A Strauch család a tizenkilencedik században vándorolt ki Németországból Uruguayba. amikor kimásztak a gépből. amely Canessából. Vasárnapra Fito már eléggé visszanyerte szellemi képességeit ahhoz. apáik tanult ékszerészek s a legutóbbi időkig Montevideóban üzlettársak voltak. amelyet Fito a csőr alatt készenlétben tartott. Az első az orvoscsoport volt. majd az egyik sarkát csőr alakúra sodorta. és ekkor szeme egy négyszögletes. hol vannak. Rájöttek. aki állandóan vízre áhítozott. még sohasem láttak ehhez hasonlót. A vízkészítés módszerét Adolfo Strauch ötlötte ki.22 - . Holott gondoskodniuk kellett a sebesültekről is. vakítóan tündököltek a kora reggel éles fényében. Daniel Fernández tartotta vissza őket. Marcelo ugyanis úgy határozott.becenevén Fito . felolvasztották a hó felszínén előző éjszaka képződött törékeny kérget. míg csak a hó fel nem olvad. a katasztrófa óta először pillantottak meg felhőtlen eget. hogy Eduardót társai „Német”-nek nevezték. s aztán az üveget addig rázzák. Mélykék volt. olyan sokkos állapotban voltak. apáik nővérének a fia. Kétszeres unokatestvére. hogy a nap hevét valamilyen módon kihasználhatják vízcsinálásra. VASÁRNAP. Az általános koordinátor és az élelemelosztó feladatát magára vállalta. Eduardo pedig az első éjszakán rálépett Roquéra és Senora Marianira. hogy ellássák magukat: Nandóról. mint unokatestvéri kapcsolat fűzte őket egymáshoz. s oldalait felhajlítva lapos tálat formált belőle. ha jéggolyóvá préselik össze. hogy szembenézzen a nappal. egy vékony réteg havat tett rá. de egy montevideói rivális rögbicsapatban játszott. megjárta Európát is. lassú sugárban a palackba csordogáltak. okosabb. körülbelül harmincszor hatvan centi méretű alumíniumlemezre esett. Körülöttük mindenütt hegyek tornyosodtak. Szomjuk oltására havat nem tudtak kellő mennyiségben felolvasztani.apjuk is. ezért ez azoknak az állandó feladatává vált. Kihúzta a kárpitozásból.7 OKTÓBER 15-ÉN. Fito és Eduardo a család ifjabbik ágából származott. A ritka levegőben a csúcsok szinte kartávolságra látszottak. Körülnézett. A távolságok csalókák voltak. A friss hó felszíne megfagyott. miképpen lehetne hóból vizet nyerni. A felhőtlen ég reménységet ébresztett bennük. s a túlélőket a körülmények ellenére is lenyűgözte a fenséges. Igen szoros. Agronómusnak készült. akik egészségi állapotuk miatt nehezebb munkát nem bírtak végezni. hogy tartson velük Chilébe. ha pedig megették. nem lát-e valamit. Legsürgősebben vízre volt szükségük. Mindkét fiú szőke volt. majd folyamatosan. (E csoport összetétele némileg bizonytalan maradt. mert Canes. hogy a karján levő seb okozta vérveszteséget pótolja. ettől csak megfagyott a szájuk. Fitónak eszébe jutott. lerítt róluk. amely az egyik összetört és ezért kidobott ülés háttámlájából származott. de Eduardóban már komoly építészi becsvágy gerjedezett. vagy beletömik egy üvegbe. A csőrben hamarosan vízcseppek gyűltek össze. s most módszeresebben fogtak hozzá a megoldásukhoz. néma völgy. Olyannyira. Eduardo Strauch . és sugarai a délelőtt folyamán egyre forróbbá váltak. Amikor magukhoz tértek. s az egészet úgy döntötte meg. anyjuk is testvérek voltak . s mert családjának farmja volt. Ez az utóbbi módszer azonban nemcsak időt. Mivel minden ülésben volt egy-egy ilyen alumíniumlap. Anyai ágon a két fiú a jól ismert uruguayi Urioste családból származott. hogy az életben maradottakból különféle csoportokat szervez. Zerbinóból és kisebb mértékben Liliana Metholból állt. ahol bankügyekben és a szappaniparban jelentős üzleti érdekeltséget építettek ki. hogy még aznap megmentik vagy legalábbis a levegőből észreveszik őket. Fito azonnal ki akart menni a gépből.az utolsó percben beszélte rá. A gép lezuhanásakor mindketten eszméletüket vesztették. s így szopogatják. A hó felolvasztása minimális fizikai igénybevételt jelentett. hanem energiát is követelt. jóképű. Adolfo . mert nem érzett semmi más iránt hivatást. hogy nem is tudták. hogy foglalkozhasson a nehéz problémával. inkább testvéri. így rövidesen számos vízcsináló láthatott munkához. A nap ragyogóan sütött. s még nem döntött pályája felől. Susana Parradóról meg Vizintínről. Mikor ezzel megvolt. ragyogó napsugarakat. E kirándulás során most először hagyta el Uruguay területét. életben maradt unokatestvérük. s amellett a kapott vízmennyiség még egy személy számára se volt elegendő. Egy másik. a jégkristályok visszaverték a meg nem szűrt.szintén Öregfiú volt. hogy német eredetűek. Időközben azonban szembe kellett nézniük bizonyos problémákkal. ezzel szemben Fito félénk volt. amibe havat tehetnének. akik nem voltak elég jól ahhoz.

levált bőr maradt a kezében.Ez lehetetlenség . S amikor egyszer Susana azt mormolta: . A szkeptikusabbak nem bíztak Roque ítéletében. meg egy falat gyümölcsízt. nem tudta. Minden rendben lesz. s eltűnt a hegyek fölött. Bár eszméleténél volt. mert a gép körül a havat rózsaszínűre festette a halottak és sebesültek vére.De hát van ágytála . Nem sokkal ebédidő után a fiúk egy lökhajtásos repülőgépet láttak közvetlenül a fejük fölött elhúzni. hogy a Fairchild fehér vázát.sa vonakodott funkciója szűk értelmezésével korlátozni tevékenységét. vagy pedig . Három óra tájban egy légcsavaros. de vagy olyan puha volt.mondta neki Canessa. ágytálat kérek. Délben Marcelo osztotta ki az ebédadagokat. hogy nem tudták felmarkolni és az alumíniumtepsikbe rakni. Néhány lépésnyire bőven akadt tiszta hó. Vacsorára egy-egy szelet csokoládét tartalékolt.Egy ilyen manőverhez a hegyek túl magasak. túl kicsi. rájöttek. Első gondolata az anyja és a nővére volt.Holtteste odakint fekszik a hóban. mint ahogy azt eddig hitték. s amikor erősebben dörzsölte. vagyis hogy párnákkal megágyazzanak a padlón. hogy egy ilyen alacsonyan repülő gépnek okvetlen észre kellett vennie őket. vajon észrevették-e őket vagy sem. s a hóban kint levő fiúk ugrándozni kezdtek. Ezért aztán nekifogtak.Akkor miért nem körözött felettünk? . éjszakára való felkészítését. és segíts neki enni-inni. A harmadik csoportot a vízcsinálók alkották. hogy még néhány lépést sem lehetett rajta megtenni. hogy a női kézitáskákban talált rúzzsal és körömlakkal egy vörös SOS-et fessenek a gép tetejére. és a testsúlyukat kibírta . . tudatni velünk. de a többség egyetértett abban. . szomjas. integettek. Rájuk bízták a fülke rendben tartását. majd a hegyek mögül előbukkant egy kis kétfedeles gép. Egyesek arra gondoltak. és Canessától meg Zerbinótól kért tanácsot. Dörzsöld a lábát. A melegség nem tért vissza beléjük. . semmire se mennek vele. . fémdarabokat villogtattak az égre. Mindegyiküknek egy-egy gyűszűnyi bort adott. De most ne gondolj erre. hogy orvosok. aznap visszanyerte eszméletét. egyet pedig a pilótafülke. Még mindig az anyját hívogatta sírva. . Susanán kell segítened. de a gép irányváltoztatás nélkül továbbrepült. többek közt Roy Harleyból. Magasan a hegyek fölött repült.23 - . ez már jóval alacsonyabban. Koponyája épen maradt. Nando ettől kezdve nővére ápolásának szentelte magát. Az életben maradottak megint integettek és kiáltoztak. akit Cocónak becéztek. a levegőből nehezebb fölfedezni. amelyet Marcelo a lány számára tartalékolt. amely fehér tetejével félig a hóba süppedt. viselkedése időnként még mindig irracionális és gyerekes volt. Diego Stormból. beszennyezte a gépből csordogáló olaj meg a vizelet. Carlitos Páezből.válaszolta Roque.) A második csoportot a fülke felügyeletével bízták meg.Nando felállt. amikor a felszíne megfagyott. mint eddig bármikor. hogy ezentúl csupán két területet használnak vécének. . Nando masszírozni kezdte a lány fagyott lábait. Sokan az örömtől sírva fakadtak. hogy vasárnapi ebédjük kiadósabb is lehetne. Arcát még mindig vágások és zúzódások borították.kérdezte Fito Strauch.Csak menjen ki érte a fürdőszobába. .mint kora reggel. de a fiú gyenge volt. gázturbinás repülőgép zúgott el fölöttük keletről nyugatnak. hogy látnak minket? . . Aztán fél ötkor repülőgépmotorok zúgását hallották. s nekik kellett reggel a napon megszárítaniuk a takarókként használt üléshuzatokat is. de e baráti csoport központi alakja Gustavo Nicolich volt.Ó. Iránya közvetlenül fölöttük vezetett. kiabáltak. Most eggyel többnek kellett élelmet osztani. illetve a repülőgép elülső kereke alatt. hogy okosabb óvatosnak lenni. s nem sokkal ezután egy másik hasonló gép északról dél felé. Egyesek panaszkodtak. Nando az ajkához emelt egy kevés hó. Ha Susana azt motyogta. sokkal közelebbről. Ezért úgy határoztak. de hiába. egyet közvetlenül a bejárat mellett. immár mindkét lába megfeketedett. aki határozottan állította. hol van. Roquéhoz fordultak. és kissé zavaros. akiről már-már lemondtak. de mire végeztek az első S betűvel. A fiúk közt most vita kerekedett. Ez néhány fiatalabb fiúból állt.mondta Susana -. Nehézséget csak a fertőzetlen hó felkutatása okozott számukra. s hogy ezt eldöntsék. s Nando azt mondta neki. Odaléptek hozzá. s amikor lemosták arcáról a vért.Mama. s ami még nagyobb baj volt. a fürdőszobába akarok menni . mama. hogy a vérzést elsősorban a fejét ért ütés okozta. Parrado.és mentalikőr-keveréket meg egy darabka csokoládét. attól az első éjszakától. doktor úr . kiderült. Susana állapota rosszabbodott.válaszolta Zerbino.Édesanyád a katasztrófánál azonnal meghalt . s optimizmusa csak fokozta kétkedésüket.Vagy miért nem billentette meg a szárnyát.olyan kemény volt. A fiúk kétségbe.

hogy aludjanak mellette a hidegben. Így támadt aztán leleményes elméjében az az ötlet.Bolond vagy . s miközben egyesek csak ültek a hóban. amelyben a legsúlyosabb sérültek éjjel a társaiktól elkülönítve alhatnak. . azt mondták. talán egy hétig is eltartanak majd. Elnémultak. s hogy a mentési munkálatok hosszabb ideig. hogy melengesse. hogy átmásszon a közte és az ajtó közt fekvők testén. hogy egyikük álmában felkelt. hogy a helikopterek számára túl magasan vannak. Canessa ráordított. akik teljes hosszúságukban a padlóra hevertek le. heringek módjára összezsúfolva tudtak elhelyezkedni. Marcelo kiosztotta mindenkinek a maga csokoládéadagját. ha minden éjjel a bejáratnál alszanak.Ez a nyomorult fráter a sírunkat ássa meg . hogy aznap éjjel már nem jön segítség. hogy ha egyikük meg akart fordulni. de annyira összezsúfolódva feküdtek. mindenki magára maradt gondolataival. Azok a fiúk. E szűk. fájdalmat és zavart. . hogy kitöltse a padló és a fal közti szöget. megbillentette szárnyait. és az orvosi egyetemre menjen. úgyhogy az egyik lába a másik vállán feküdt. körülbelül harmincfokos lejtőn feküdtek. majd visszacsoszogtak a gépbe. ahogy tudja. hogy másnap megjönnek a helikopterek.Legalább próbáljuk meg . Mindannyiunkat megölnél a függőágyaddal. Nem sokkal ezután sötétedni kezdett. s ezek kimutatták.fordult szónokiasan Marcelo az ismeretlen tolvajhoz -. hogy ne kelljen a bejárat közelében feküdniük. Megmentésükről beszéltek. vagy vizelni szeretett volna. A velük szemben levők csak a lábukat fektethették a padlóra. Hideg és sötét volt. hogy két darab csokoládét és egy tábla nugátot elloptak a toalett-táskájából. A Fairchildot úgy konstruálták meg. A többiek is nyugtalanul aludtak. hogy elhiggyék. mindnek ugyanezt kellett tennie. hogy rögbizzen. Magának a gépnek a tengelye megdőlve ült a havon. A csöndet egyetlen hang sem törte meg. hogy fogja be a száját. amit szavakkal nem tudott kifejezni. hogy agresszív hajlamait helyes irányba tereli. s várták a helikopterek érkezését. hogy az ülések kivehetők voltak. s legalábbis részben ez a tény indította arra. aki a boreset miatt amúgy is lelkiismeret-furdalást érzett. A nap eltűnt a hegyek mögött. maguk köré tekerve silány takaróikat. Parrado Susanát átölelve aludt. de többen is megtagadták. egyesek azt hangoztatták. És akadt köztük egy. hátukkal a fülke falának támaszkodva a poggyásztartón ültek.Az isten szerelmére . amit aztán ő és a felügyeletére bízott sebesültek megmenekülésük örömére egyesült erővel kiittak. esetleg a vele szemben fekvő társa arcába rúgott. holott jól tudta. Ha belenézett nővére nagy szemébe. E keserves körülményekre legidegesebben a természeténél fogva ingerlékeny és szeszélyes Roberto Canessa reagált. A törött lábúaknak minden mozdulat pokoli fájdalmat okozott. . A nagy igényeket támasztó fizikai versengéstől és a sebészi gyakorlattól azt várták. s ha valamelyik szerencsétlen meg akarta vakarni magát. kis fémtárgyaikkal igyekeztek a napsugarakat a pilóta szemébe villantani. Semmi sem tudta visszatartani a fiúkat. a fiú ezért nem hibáztatható. s aztán nekiindult. ötletét gúnyosan fogadták. Nyilvánvaló volt. amelyet olykor-olykor a halott anyja utáni siránkozás tört meg. ha ismerik kilétét. Ebből a célból a poggyásztérben tömérdek nejlonszíjat . s ekkor legnagyobb örömükre a kétfedeles. Amikor másnap reggel előállt javaslatával.kiáltotta. . ahogy elrepült felettük. a körülötte levők a szitkok áradatát zúdították rá. tüdejének szabálytalan zihálását. aki még szigorúbb megrovásban részesült volna. jelezve. hogy az életünkkel játszol? . Ha például valamelyik fiú álmában megmozdította a lábát. s ily módon az utasfülkét rakomány elhelyezésére is lehetett használni. s Daniel Masponsszal nekiállt.24 - . hogy készítsenek valamiféle függőágyat. Négy évvel korábban pszichológiai teszteket végeztek rajta. hogy látja őket. hogy ő és betegei egy egész üveg bort megittak. Ez kijózanító gondolat volt. Marcelo ugyanis felfedezte. amit annyira szerettek volna hinni. amelyben készletüket tartotta. egymással szemben. Canessa kinyitott egy üveg mendozai bort. mások azzal érveltek. hogy feladják igényüket a melegebb poggyásztérre. Hallotta a lány szaggatott lélegzését. A párnák ugyan némi kényelmet nyújtottak számukra. és deszkaként maguk alá raktak. Ezen a vasárnap éjszakán sokáig senki se bírt elaludni. amelyet leszedtek.esetten integettek. mindössze hat méter hosszú és két és fél méter széles helyen csak páronként. hogy megfelelő anyagot keressenek. hát nem gondolsz rá. ott látta mindazt a bánatot.szólalt meg Gustavo Nicolich. betakarta őt megtermett alakjával.mondták neki.Megyek. és veszek egy üveg Coca-Colát . hogy rendkívül heves vérmérsékletű. s Marcelo szigorúan megrótta Canessát a meggondolatlan iszákosságért. Marcelo az erősebbeket megpróbálta rábeszélni.válaszolta Canessa. biztosan halálra fagynak. s a metsző hideg visszatért. Valahányszor egy fiú fájdalmában felsikoltott. Mozdulataik gyakran akaratlanok voltak. Egyszermásszor megesett. miközben néhányan igyekeztek úgy manőverezni.

vagy tovább kínlódnak a többiek mellett. amelyen újabb két személy elalhat. amely a gép dőlése miatt vízszintesen leng a padló fölött. Így aztán választaniuk kellett. hogy ha két fémpóznát. s egy harmadik a társával a függőágyban. inkább szenvedik-e el a metsző hideget. akkor olyan függőágy jön létre. hogy két sebesült zavartalanul alhasson benne.25 - . rettenetesen szenvedtek a hidegtől. de ez nem pótolta barátaik testének elvesztett melegét. s azokat a mennyezeten levő szerelvényekhez erősítik. s a többieknek azontúl nem kellett szüntelen jajgatásukat hallgatniuk. két törött lábú fiú feküdt a hajóágyon.és póznát tároltak. Kaptak ugyan még egy takarót. de a függőágy elég nagy volt ahhoz. Canessa és Maspons rájött. És arra is rájöttek. Csakhogy az egyik probléma megoldásával egy másikat teremtettek. Aznap éjjel Platero aludt az ajtón. s ha egy ülést melléakasztanak. hogy az utasfülke és a poggyásztér közti ajtót ugyanilyen módon fölfüggeszthetik.a köztük levő hevederekkel belenyomnak a gép bal oldalán a padló és a fal közti eresztékbe. Így mindannyian kényelmesebben fekhettek. . amolyan hajóágy jön létre. úgyhogy az utasfülke különféle szerelvényeibe be lehetett akasztani őket. A póznák ugyan nem álltak meg egymással párhuzamosan. s mivel pontosan a jól-rosszul összetákolt barikádon át a gépbe befúvó jeges szél útjában feküdtek. Mert a fönt fekvőket immár nem melengette társaik teste. Ezek pedig kampókkal voltak ellátva. másik végére szíjakat tesznek.

miért nem dobnak le nekünk élelmet és egyebet? .válaszolta Parrado. mielőtt visszabotorkált volna fekhelyére a poggyásztérbe. Parrado. aki mindkét lábát eltörte. hogy a külvilág tudja: bárki is életben van közülük. keletnek vezetett.mondta Vizintín.Akkor éhen halsz. A legtöbb fiú hálás volt Delgadónak.Végül is miattuk kerültünk ebbe a pácba. és ékesszólóan bizonygatta. hogy ha nyugat felé valahogyan meg tudnák mászni a hegycsúcsot.Majd vágok húst az egyik pilóta holttestéből . a joghallgató. mire Zerbino azt mondta betegének. hogy . hogy saját erejéből jut vissza valahogy lakott területre. hogy akár bele is halhat a vérveszteségbe. Egyikük sem tudott légi térképet olvasni. . A magasságmérő tűje kétezer-egyszáz métert mutatott. ha sütött a nap.Mert tudják.tette fel a kérdést Fito Strauch -. az Andok nyugati oldalán. a jégkéreg egykettőre megolvadt. .ahogy gondolták vissza a kordillera közepébe. egy félénk. Biztosak voltak benne. aki ép fél lábán ugrándozott a repülőgép körül.8 NEGYEDNAPRA. hogy helikopterrel megmenthessék őket. mert csillapította az egyre növekvő pánikot. Zerbinót. . semmi jelét nem látták annak. és a tömérdek város és falu között meg is találta Curicót.Még csak ez hiányzott . de Arturo Nogueira. HÉTFŐ REGGELRE a legsúlyosabban sérültek közül néhánynál a kezdetleges orvosi kezelés ellenére is a gyógyulás jelei mutatkoztak. hogy mindenáron megmeneküljön. jókedvűen beszélgetett társaival. de túl magasan vannak ahhoz a kordillerában. Így hát valahol a hegység nyúlványain kell lenniük. Csak mintegy reggel kilenc óráig tudtak eltávolodni a géptől. segítse ki a hóba vizelni. eszelős megszállottság fogta el. akiket egyre inkább aggasztott.Ez képtelenség . ahogy lassanként visszanyerte erejét. Épp ellenkezőleg. hol vagyunk . hogy talán májgyulladása van. noha Susana ápolása nagyon kimerítette. akik kétségbe vonták. hogy még mindig nem érkezett segítség. hogy meglátták őket. s hogy a völgy. Sokan ugyan még elég nagy kínokat szenvedtek.mondta neki Carlitos. Marcelo ebben bízott.Ha tudják. most arra kérte Zerbinót. Egy kis szelet csokoládéval és egy korty borral nem lehet hegyeket megmászni. amelynek fogságába estek.Halálra fagysz a hóban. vagy elveszettnek nyilváníthatják őket. Ezután. Nővére állapota miatt nem adta át magát a kétségbeesésnek. aki szintén el akart indulni. Kevésbé jó szemmel nézték a pesszimisták kisebb csoportját. mert nem vette komolyan őket. . . A pilótafülkében azonban találtak térképeket. akiről Canessa és Zerbino feltételezte. és a nyílt sebek is kezdtek behegedni. Hogy a levegőből nem láthatják.26 - .érvelt Marcelo -. s így földi expedíciót indítottak el értük. Nyugat felé a chilei faluk nem lehettek nagyon messze. . s ugyanígy Pancho Delgado is. s a térképből világosan kiderült. zöld völgyek és chilei tanyaházak látványa tárulna szemük elé. ezzel szemben Parrado azt a lehetőséget fontolgatta. . Azt az elméletet állították fel. Valójában fogalmuk se volt. Parradót és a Strauch unokatestvéreket. meglepően gyorsan javult. hogy a segítség már útban van. név szerint Canessát. hogy elmerülne a hóban . Ez eddig megakadályozta őket abban. ezt a szörnyű gondolatot az életben maradottak közül csak igen kevesen merték fontolóra venni. hogy nyugat felé az utat mindenütt hatalmas hegyek zárják le. hogy majd megmentik őket. Emlékeztek rá. Társai többnyire csak abban reménykedtek. s ekkor combig merültek a puha porhóba. hogyha jól felöltözöm. vagyis . s a kétfedelestől eltekintve. zárkózott fiú. Vizelete sötétbarna színű volt. Vizintín. hogy a segédpilóta állandóan azt hajtogatta. . amelyeket a sötét kabinban a szél elől összebújva órákon át tanulmányoztak. hol is vannak. Carlitos nem döbbent meg e szavakon. térképszakértőnek nevezte ki magát. hogy már elhagyták Curicót.Nem. Másfelől azok közé tartozott. A gép lezuhanása óta négy nap telt el. Szembe kellett azonban nézniük azzal a nehézséggel. hogy ez a város jóval a chilei határon túl fekszik. de a duzzanatok jórészt lelohadtak. amely előző nap fölöttük elrepülve megbillentette szárnyát. s ezt az elhatározását közölte Carlitos Páezzel is. s nem bírnánk kiásni. hogy Isten nem fogja e bajban cserbenhagyni őket.

kedden reggel hét órakor mind a négyen felkerekedtek. . imádkozni kezdett. Koffereket sehol sem láttak. amitől a hó felszíne keményre fagyott.mondta Fito. nem húzódtak-e meg a gép farkában. Egy óra hosszat taposták a havat. hogy megmássza a hegyet. mert másként egyik lábukkal a másikra léptek volna. mit mondott nekem Nando? . azt pedig mindannyian láthatták. A fiúk kénytelenek voltak terpeszben járni.jegyezte meg Canessa. A ritka levegőben a járás nehezükre esett. s figyelte Parradót.Fito esetében egy negyedik unokatestvérük -. mert attól féltek. de még mindig kegyetlen hideg volt.válaszolta Fito. úgy látszik.A fejét ért ütéstől. Javier és Liliana egymás mellett.Azt mondta. akkor megpihentek. Pancho Delgado pedig mindent elkövetett.Nem sikerülhet . ha nem jön értünk mentőexpedíció. kihűlt testét tartja karjaiban. A fiúk rögbicipőjüket húzták fel. hogy a mentőosztag érkezésének legcsekélyebb jelét is észlelték volna. Canessa kesztyűt viselt.Tudod. látod. A találékony Fito Strauch azonban rájött. de mindhiába. és a jeges sötétségben fekve otthonukra és családjukra gondoltak. hogy kijusson innen. s Canessa hamarosan azt javasolta. hogy életben maradjunk. A többi fiú is felébredt. s mind ő.27 - . majd továbbindultak. s így aztán október 17-én. hanem hogy azt is megállapítsák. még mindig látni lehetett. s elég jól is haladtak előre. . Ajkát azonnal nővére ajkára nyomta. amelyek azonban egykettőre átnedvesedtek. 9 AZ EXPEDÍCIÓ TAPASZTALATAI mindannyiukat elcsüggesztették.Nem lesz könnyű kijutnunk innen . akkor eszik az egyik pilóta húsából. az egyiknek lába a másik vállán. . amelyet a gép a havon követett. és a gép farkának nyoma sem volt. hogy az ülések párnáiból. Lassanként elnyomta őket az álom.Élelem nélkül. nem sokkal később azonban Fito egy szakadék szélén derékig merült a hóba. Az útra más indítékaik is voltak.néhány méternél messzebbre elmerészkedjenek a géptől. de a napok csak múltak anélkül. amikor pedig a nap felbukkant az égen. kissé bedilizett. hogy Susana mozdulatlan. Nando és Susana Parrado pedig egymást átölelve. hogy optimizmust öntsön beléjük. A meleg elszállt belőle.De ha nem jönnek értünk. Amikor az a kimerültségtől kénytelen volt abbahagyni próbálkozásait. Az alattuk fekvő repülőgép az irdatlan havas pusztaságban aprónak látszott. a körülötte ácsorgó fiúk pedig piciny pöttyöknek tűntek. De leszavazták. Carlitos erre nem szólt semmit. mi van a túlsó oldalon. ha cipőjükre kötözik. mégiscsak ki kell jutnunk valahogy . majd hozzátette: . hogyan próbálgatja életre kelteni nővérét. Tiszta ég ragyogott felettük. s így fel kellett kötni párnáikat. komoly arcán egy izom se rándult. s könnyekben úszó arccal levegőt fújt a tüdejébe. A hegységben töltött nyolcadik éjszakájukon Parrado arra ébredt. . A következő napokon Liliana Methol ugyan továbbra is bátorította a riadtakat.vélekedett Canessa. mennyire legyöngültünk. mind pedig Canessa azonnal el akart indulni fel a hegyre. hogy megnézzék. . Csaknem öt nap óta egyikük sem evett semmi kiadósat. nem élte-e túl a szerencsétlenséget még valaki a barátaik közül . mint Valeta: egyszerűen eltűnnek a mély hóban. . Mit remélhetnek hát a gyengék és a sérültek? Esténként bezsúfolódtak a gépbe. hogy még a legszívósabbak is hogyan jártak azon a rövid darabon fel a hegyoldalra. Roque azt állította. Echavarren és Nogueira a függőágyban. A fiúk visszafordultak. Susana halott volt.kérdezte Carlitos Fitótól. s így tovább botorkáltak. nemcsak azért. de legalább lehetséges. . ziháló légzése megszűnt. Többek közt Carlitos Páez és Numa Turcatti is égett a vágytól. úgy járnak. elfogadható hótalpat eszkábálhatnak.Egy kis szünetet tartott. . Carlitos Páez váltotta fel. hogy a farokban levő telepekkel működésbe hozhatnák az URH-adót. s becsületes. . a jégkéreg megolvadt. . s elindultak lefelé a hegyen. Ily módon kiegészíthetnék silány ruhatárukat. forduljanak vissza. ezt egy zokniból csinálta magának. hiszen az irányt.Talán tényleg ez az egyetlen módja annak.Ki tudja . Azután meg a hegyoldalban koffereket is találhatnak szétszórva. Ettől mindannyian megijedtek. Járni ugyan ily módon is nehéz volt.

Aznap délután egy DC-6 elkezdte a keresést attól a ponttól kiindulva. kötelessége tíz napig folytatnia a roncs felkutatását. így semmit se láthattak. hogy a gép nem lehetett Curicó fölött. s leereszkedőben berepült a Tinguiririca-.hat vagy akár harminc méter vastag hótakaróval borított . a kutatást tehát a magasabban fekvő területekre összpontosították. ahol a szerencsétlenségnek történnie kellett. azaz a Curicótól Angosturába és Santiagóba vezető légifolyosón. az időpontot. .28 - . amikor átrepült Malargüe felett. hogy Angostura és Santiago felé fordulva leszállt volna a pudahueli reptérre. ahol az eltűnt repülőgép utoljára jelentette pozícióját. Egy nemzetközi megállapodás azonban előírja. Sosneado. azonnal telefonáltak a Servicio Aéreo de Rescaténak (a Légi Mentőszolgálatnak). s ezt az előírást a Légi Mentőszolgálatnak . Arra a következtetésre jutottak.végre kellett hajtania. s így ha egy-két utas a sors különös kegyéből túlélte volna a szerencsétlenséget. amikor a pilóta ezt jelentette.völgybe esett.az akkortájt Chilében uralkodó politikai és gazdasági zűrzavar ellenére is . hogy annak az országnak. A Planchon-szoros fölött hóvihar dúlt. Ha a Fairchild valahol közöttük zuhant le. az egész terület módszeres átkutatása mégis olyan kötelesség volt. A Fairchildot. hanem csak a Planchon-szoros fölött. hogy a kordillera közepén a szerencsétlenséget bárki is túlélhette. DC-6-osok. Jóllehet a csúcsok közti légörvényekben további gépek és emberéletek elvesztésével kellett számolniuk. ez jelölte a területet. hanem a rendelkezésre álló összes repülőgéptípusok: a Douglas C-47-esek. PÉNTEKEN a santiagói Pudahuel reptér elvesztette kapcsolatát az uruguayi Fairchild géppel. Santiagóból gépeket küldtek ki e teljes terület felderítésére. amelyet feltétlenül teljesíteniük kellett. fehér teteje miatt. az Andok közepe felé fordult. García és Massa nagy pontossággal berajzolt a térképre egy húszhüvelyknyi négyzetet. E zóna lakott területeit figyelmen kívül hagyták. a gép sebességét és az Andok feletti ellenszél erősségét. a csúcsok szintje fölött köröző gép nemigen fedezhette fel. Tudták.és mentőműveletek irányítására. s ezért a DC-6 visszatért Santiagóba. A Los Cerrillos-reptér Légi Mentőszolgálatának vezérlőfülkéjében a hivatásosak kezdettől fogva nem nagyon reménykedtek abban. a Los Cerrilloson volt. ahol a szerencsétlenség történik. és nemcsak parancsnoki teendőkre. a Twin Otters és Cessna könnyű repülőgépek s a hatalmas Bell helikopterek vezetésére is kiképezték őket. Mindkét tiszt a chilei légierőnél szolgált. akkor is már az első éjszaka halálra fagyott a hegyekben. a Curicó és Planchon-szoros közti területre. E területen a hegyek négyezer-hatszáz méter magasra emelkednek. akkor bizonyára az egyik. A mentőszolgálat parancsnoka épp távol volt. Amikor ott semmit sem találtak.és Palomo-hegyek vidékére. továbbrepültek a Fairchild feltételezett útvonala mentén. így két korábbi parancsnokot: Carlos Garcíát és Jorge Massát hívták be a felderítő. Az elébük tornyosuló nehézségek nyilvánvalóak voltak. hogy ilyen magasságban ebben az évszakban a hőmérséklet harminc-negyven fokkal süllyed fagypont alá. mert onnan bármilyen szerencsétlenséget azonnal jelentettek volna. Mi több: az utasok hozzátartozói közül egyre többen érkeztek Santiagóba. mintegy háromezer-hatszáz méter magasan fekvő . s így ahelyett. Másnap García és Massa tüzetesebben megvizsgálta a kapott értesüléseket: számításba vették a Fairchild Mendozából való indulási időpontját. amelynek főhadiszállása Santiago másik repülőterén.Második Fejezet 1 AMIKOR OKTÓBER 13-ÁN.

César Charlonéval. aki lekéste a Fairchildot. Már jóval elmúlt éjfél. aki egy egész sereg bonyolult berendezést . hogy a gépen utazó egyik fiú chilei noviája (menyasszonya) beszélt jövendő apósával és anyósával. azonnal a rádióhoz ment. nagy erejű adót . hogy a gépet „megtalálták”. hogy ez a hír is hamis. hogy a Fairchild megállt Mendozában . hogy az ismerőse és Ferradas évfolyamából már csak ők ketten vannak életben. elsősorban Uruguay santiagói követségi ügyvivőjénél és az uruguayi légierő egyik ismerős tisztjénél. . Mivel a későbbi jelentések hallatán az értesülés hitelessége felől kételyek merültek fel benne. Rafael Ponce de León ugyanis rádióamatőr volt. s érintkezésbe lépett Santiagóban az uruguayi követségi ügyvivővel. s így tömérdek. Mások arról értesültek. igaz-e a hír. a gépet hivatalosan még mindig eltűntnek tekintik. hogy a Keresztény Öregfiúk megérkeztek. majd másnap továbbrepült és eltűnt. Ez a telefonálásnál gyorsabb és olcsóbb eljárás szigorúan véve nem volt legális. María de los Angeleshez fordult. hogy eltűnt . hogy nem.köztük egy Collins KWM2 típusú. hogy nem Santiagóban landoltak. s azt mondta nekik. amikor péntek délután elbúcsúzott az egyik lányától .amiről a szülők egyáltalán nem tudtak -.szerelt fel házuk alagsorában. hogy a gép Chile déli részén egy kisvárosban szállt le. Carlitos apja érkezett meg a Légi Mentőszolgálat Los Cerrillos-i főhadiszállására. s megkérdezte tőle. Charlone. ahol azt a választ kapta. Senora Magri hangjából a telefonban olyan kétségbeesés csendült ki.29 - . Charlone azt mondta neki. A lakás tulajdonosa. hogy szerinte ez a hír valószínűtlen. de megtűrték. és Marcelo Pérez barátja. A gép eltűnésének hírét csak véletlenül hallotta meg volt felesége carrascói otthonában. ezért elhatározta. amikor lezárta adóját.Annyira biztos voltam benne. nem hivatalos forrásból származó és egymásnak ellentmondó hír röppent fel. Rádióján felhívta. Madelón Rodrígueznél éltek. hogy a legközelebbi hírekben mondják be. nem találták meg. hogy a Fairchild az Andokban eltűnt. Először a rádió bemondta ugyan. Amikor Rafael tizenharmadikán késő este meghallotta. majd helyesbítette.2 AZ OTTHON MARADOTTAK SZÁMÁRA a gép eltűnésére vonatkozó első jelentések utáni órák teljes zűrzavarban és kétségbeesett aggodalomban teltek el. Guido Magri noviájához. mert nem akarta egyedül hagyni feleségét. hogy a fiúk épen és egészségesen megérkeztek. aki a hetedik hónapban volt. közölték. és szombaton kora reggel el is indult Santiagóba. María beismerte. hanem valahol Chile déli részén. s ekkor kiderült. a követségi ügyvivő nem tudott semmi megnyugtatót mondani. akinek apja a KLM montevideói képviselője volt. mielőtt még egyáltalán tudott volna arról. de elterjedt az a hír is. hát azt mondtam. e hobbiját apjától örökölte. Páez Vilaró tudta. Reggel kilencre az álhírt megcáfolták. szombaton azt hallotta. neves festő. Miután Rafael már a Crillon szállodától szerzett értesüléssel is csalóka reményeket ébresztett. ő maga keresi meg a fiúkat. Az első hírek egy részét egy carrascói lakásban levő rádióadó-vevő közvetítette. Ő maga csak azért nem ment el a santiagói túrára. Magriékkal. hogy ezzel a kegyes hazugsággal nyugtatta meg: .Rafael foglalt szobát Santiagóban: felhívta egyik chilei amatőrtársát. már meg is találták. megszólalt a telefonja azzal az értesüléssel. a többi mind szerencsétlenség áldozata lett. Mihelyt Rafael elhallgattatta ezt az álhírt. Vilaró hivatalos köröknél érdeklődött. s Bobby Jaugust. s bár a légierő tisztje Ferradast „a legjobb és legtapasztaltabb” pilótának nevezte.válásuk óta a gyerekek ugyanis az anyjuknál. Így hát azt mondta Madelónnak. és a szalagot később. Rafael is Keresztény Öregfiú volt. ezért egyenest a forráshoz. újból felhívta a szállodát.előző este ugyanis nem hallgatott rádiót.Marcelo kérésére . A gépet.vallotta be a lány -. Rafael attól tartott. A rögbicsapatnak . hogy csak két játékos érkezett meg: Gilberto Regules. de aztán semmiféle hivatalos közlés nem hangzott el. Felhívta a santiagói Crillon szállodát. Elsőként Carlos Páez Vilaró. s megszálltak santiagói szállodájukban. s hogy a gépen levők mindannyian épek és egészségesek. Rafael magnóra vette a lány szavait. az éjszaka folyamán elküldte a monte-carlói rádiónak. Daniel Fernández apja tizennegyedikén. aki aztán bekapcsolta őt az ottani telefonhálózatba. Addigra a repülőgép megtalálásának története Magriéktól kiindulva már az érintett családok felénél elterjedt. hogy ellenőrzi e most kapott hírt. de nem végzett hiábavaló munkát. hogy megtalálják a gépet .

Itt hallották a hírt. A délelőtt folyamán semmit se láttak. hogy a tulajdonos ismeri legjobban a földjét. Erről a lehetőségről Madelón azonban hallani sem akart. Ez áradat láttán Massa parancsnok kihirdette: a rokonoknak többé nem engedik meg. hogy az idő sürget. amelyet az uruguayi légierő küldött oda a chileiek erőfeszítéseinek támogatására. már odaérkezett még valaki a fiúk rokonságából. Rafael Ponce de León rádióján azonnal közölte e helyet Páez Vilaróval Chilében. az Andokban eltűntek felkutatására szervezett önkéntes mentőalakulatnak tagjaiból álltak. hogy saját erejéből mit tehetne. Magukkal vitték az Andok térképét is. Tizenhatodikán. akkor életben maradásukra már nincs remény.És ha bárki még életben volna. amíg autón és lóháton eljutottak a hegy nyugati lejtőire. hogy a kutatásban részt vevő gépekre felszálljanak. hogy egy Camilo Figueroa nevű bányász azt közölte a chilei rendőrséggel.nyilatkozott Massa parancsnok a riportereknek. hogy látta. A sűrű havazás elállt. odahaza. aki udvariasan fogadta. de délután az egyik pilóta El Tiburcióból jelentette. a kutatásnak és mentésnek kevésbé ortodox módszereihez folyamodtak. s ezért felkereste Gandarillast. vissza kellett fordulniuk.Páez Vilaró azonban ennek ellenére csak állt. a lánya. elnézte az óriási hegytömeget. Amikor az öregember villás botját a térkép fölé tartotta. Nem mintha azt hitték volna. Az egész kutatási területet áthatolhatatlan felhőréteg és hó borította. a bot megremegett. de a frissen hullt hó csak még jobban kiemelte a táj pusztaságát.Lehetetlen . s így a vízkutatóra nem is gondolt többé. . De többen ott maradtak. de közölte. hogy hatalmas birtokát az Allende elnök kezdeményezte mezőgazdasági reformprogram keretében kisajátították. így hát mindannyian César Charlone irodájában gyűltek össze. A rokonok egyike-másika csüggedten visszatért Montevideóba. Mit volt mit tenni. majd az azt követő napon. hétfőn García és Massa a kutatást erre a területre összpontosította. akinek látnoki képességei rejtett források felkutatásánál állítólag jóval messzebbre terjedtek. . de tudták. amelyek carabinerók-ból (fegyveres chilei rendőrökből) és a Cuerpo de Socorro Andinónak. Ugyanezen a napon elindultak földi kutatóosztagok is. hogy a Tinguiririca. Tüzetesebb vizsgálat aztán kiderítette. az időjárás miatt maga is tétlenségre kényszerült -. Javier Methol testvérének. hogy a Légi Mentőszolgálat ezt a vidéket tüzetesen átvizsgálta. s a beszélgetésük végére Páez Vilarónak sikerült is rávennie. Két napig tartott. Termas del Flaco fürdőhelytől harminc kilométerre egy pontra mutatott. és elnyelte a hó. Páez Vilaró azon töprengett. . Nem láttak senkit és semmit . mint a tenyerét. Gandarillas azonban úgy ismerte földjét. Ugyanezek az időjárási viszonyok másnap.Aznap délután a légierő egy DC-6-os gépén végigrepült a Fairchild föltételezett útvonalán. Madelónnak anyja is. amint a Fairchild mintegy hetven mérföldre északkeletre Curicótól az El Tiburcio övezetben lángolva lezuhant. azaz október 17-én és 18-án tétlenségre kárhoztatták a repülőgépeket is. Miközben Páez Vilaró Chilében kutatott a fia után. de délután a sűrű havazás és az erős szél útjukat állta. hogy a hegyek közül füst kígyózik fölfelé. De attól nem tágított.hiszen a Fairchild testvérgépe. hogy másnap együtt felkeressék a Tinguiririca vulkán környékét. hogy maguk szervezik meg az övéik felkutatását. s azon kezdtek töprengeni. Madelón.30 - . egy varázsvesszős vízkutatót. és aztán a térképen a Tinguiririca vulkán keleti lejtőjén. de a férfi azt válaszolta neki. s közben füttyentgetett. s másnapra összesen huszonketten voltak a helyszínen. Ezek közé tartozott Vilaró elvált feleségének. hogy a hangja valamilyen varázslat folytán eljut a fiához. Páez Vilaró feltételezte. mint aki abban bízik. hogy a füst az egyik dombvidéki farmer kunyhójából szállt fel. mások. hogy fiaik még életben vannak. Az egyik santiagói könyvesboltban talált egy Chilei havasok és havazások Chilében című könyvet. hogy egy látnok segítségét vegye igénybe. Juan Josénak társaságában október 16-án fölkeresett egy montevideói öregembert. Elment tehát Boris Cristoff uruguayi asztrológushoz. és arra kérte. amely többek közt azt a felvilágosítást tartalmazta. s a Planchon-szoros és El Tiburcio közti területre igyekeztek.és Palomo-hegyek környéki földek egy bizonyos Joaquín Gandarillas birtokában vannak. hogy a chileiek nem követnek el minden tőlük telhetőt . elsüllyed a hóban. Rancaguából kerekedtek fel. Mire viszszatért a reptérre. mondja meg neki a világ legjobb látnokának nevét. Füttyét visszaverték a sziklák. s ha a fiúk ott zuhantak le. s hogy a hivatalos szervek nem bíznak abban.

Más szülők azért törődtek bele gyermekeik elvesztésébe. hogy legyen erejük e csapást elviselni. drága üzemanyagot használtak fel a kutatáshoz.31 - . A Légi Mentőszolgálat tagjainak életét tették kockára. mert arra következtettek. más irányból remélt segítséget. Ennek ellenére Rafael Ponce de León alagsora minden este megtelt a fiúk rokonaival. Ezért aztán Rosina és még két másik anya imával fordult a garabandali Szűzhöz. De akadtak olyanok is. amelyet a San Fernandó-i Aero-klubtól kértek köl csön. A kutatás immár nyolc napja folyt. Ha pedig így áll a dolog. akik már beletörődtek övéik elvesztésébe. s nem folytatják tovább”. meg azért.vágta rá habozás nélkül Cristoff -. A Légi Mentőszolgálat október 19-én kezdte meg újból a Kutatást. hogy hiábavaló. ahhoz bizonyára valamilyen csodát kell tennie. Páez Vilaró és mások a kutatást egy Cessna gépen folytatták.Croiset . Így aztán huszonegyedikén délben García és Massa parancsnokok kihirdették. akkor itt a jó alkalom. barátaival és lányismerőseivel. a kordillerában semmiképp sem élhették túl huzamosabb ideig a szerencsétlenséget. Péntek délután látomása volt. előbb egy zuhanó repülőgép jelent meg előtte. Fito anyja. majd fia sebzett arca. hogy nincs számukra menekvés. akik szívszorongva várták a híreket. uruguayi repülőgép utáni kutatás eredménytelennek bizonyult. A lezuhanás után a hóban eltűnt Carlos Valeta anyjának például semmi reménye sem maradt. hogy fia halott. amelyből kettő az időjárás miatt veszendőbe ment.. Közben Mendezából argentínai gépeket is bevetettek. Hallotta. meg huszonegyedikén a délelőtti órákig. Hogy a Szűz a pápát meggyőzze. . s így fél hatkor már tudta. és csak fiaik lelki üdvéért fohászkodtak. s másnap is. Egész nap folytatta. az utrechti Gerard Croiset. Rosina Strauch. De a Fairchild gépnek minden erőfeszítés ellenére nyomát sem találták. aztán pedig aludni látta őt.ezt a jelenést azonban a Vatikán sosem fogadta el hitelesnek. hogy a garabandali Szűz mintegy tíz esztendővel korábban megjelent néhány spanyol gyereknek . hogy „az 571-es sz. amelyről minden józan embernek tudnia kellett.

Én például rávettem Gastont és Daniel Shaw-t. s igyekezett rávenni a fiúkat. az egyetlen nő.Harmadik Fejezet 1 A KILENCEDIK NAP REGGELÉN Susana Parrado holttestét kivonszolták a hóba. Marcelo Pérez. mégis valamennyien gyermeki szeretettel néztek fel rá. akkor Isten felelős. hogy jó példával járjon elöl. nehogy megfeledkezzék az utazásról. Társaik arcáról mindannyian leolvashatták fizikai erejük gyors apadását. távolinak látszottak. hogy énekeljenek. A gép üléseit úgy rakták ki a hóba.és a chilei túra fő szószólója . akik legelőször bújtak elő a gépből. a vigasz kiapadhatatlan forrása volt. hogy keljenek fel. s Liliana erre és a többiek vonzalmára vigasztaló szavakkal és szelíd optimizmussal válaszolt. gonoszkodva néztek a betolakodókra. mint egy estancia (udvarház) verandáján a nyugágyakat. hogy jöjjenek velünk. ráordított ugyan azokra. Korán reggel ragyogónak. és kiáltozva ébredt. az árnyékok megnyúltak. Bizakodóan beszélt a megmentésükről. más-más hangulatot árasztottak. Daniel Fernández és a csapat idősebb tagjai attól féltek.Nem szabad így nézned a dolgokat. csak a szél zúgása törte meg a csöndet. Noha harmincöt évével fiatalabb volt. s most mindkettő halott. Gustavo Nicolich pedig reggelente rávette „bandáját”. Enrique Platero a gyomorsebe ellenére energikus és bátor volt. nem az első halott volt a családban.Ne bolondozz . . Eduardo Strauch igyekezett vigasztalni. akik bátorságukkal és jó példával segítették a többieket lelkierejük megőrzésében. s aztán játsszanak kitalálósdit vagy ehhez hasonló társasjátékokat. de utólag mindig jóvátette a dolgot udvarias bocsánatkéréssel vagy egy tréfával. Danielt még fel is hívtam telefonon. de Marcelo mint csapatkapitány . Az ingerlékenység egyre súlyosbodó problémává vált. A várakozás megtörte lelkierejüket. a szürke. a történtekért ő a felelős.Miért hoz ránk Isten ennyi szenvedést? Mivel érdemeltük ezt ki? . csak ugyanazt a sziklás. Megpróbálta elfojtani zokogását. aki nászúton volt Brazíliában. Ő is fölismerte. és családja többi tagjaira. s nem is láttak mást maguk körül. havat olvasztottak ivóvíznek. A hegyek a fény változásainak megfelelően más-más külsőt öltöttek. Fito -. Midőn az életben maradottak előbotorkáltak a fülkéből. mint amilyennek mutatja magát. Optimista volt és korrekt. A huszonhét közt akadtak ketten-hárman. Aztán. A mindössze tizenkilenc éves Gustavo Zerbino keresztanyjának nevezte. A fülkében vagy a törzs körül szorgoskodók mozdulatai nehézkessé. ahogy múlt a nap.Fito arra célzott.válaszolta Daniel Fernández. kedvetlenül. hogy kimenjenek a friss levegőre. noha összezúzott lába nagy fájdalmakat okozott neki.mondta Eduardo. hogy kapitányuk valójában nem is olyan bizakodó. még arra sem tudták rászánni magukat. jókedvű és nyílt maradt. Egyre többet civakodtak egymással. Liliana Methol.Ha bárki felelős érte . Amellett mindannyian fölismerték. hogy a fiúk lelkierejét az összeomlás veszé. Sokan a hálóhelyükön üldögéltek. Echavarren.jegyezte meg unokatestvére. ám alvás közben rossz álmok gyötörték. aki kiesett a gép végéből. hogy mennyit szenved miatta. anyja már elvesztette férjét és másik fiát. lassúvá váltak. . a harmadik Strauch unokatestvér.Ez nem olyan egyszerű . egyhangú tájat. de mégse érzem magamat felelősnek a haláláért. testvérére. Marcelo minden tőle telhetőt elkövetett. Barátja. takarítsák ki a fülkét. káromkodott. s közben a szemhatárt fürkészték. Már a legkisebb erőfeszítéstől is kimerültek. hogy a fiúk közül egyesek már a hisztéria küszöbéig jutottak. hóborította. de senkinek sem volt kedve dalolni. akik lábára léptek. hogy Gaston Costemalle. Ide ültek le azok. Miért hagyta Gastont meghalni? . vöröses és zöld sziklák komor vadállatok és mogorva istenségek ábrázatát öltötték. . fásultan. este meg imádkozzanak egy rózsafüzért Carlitos Páezzel. Egyszer ímmel-ámmal elénekelték a „Clementine”-t. Éjszakánként búskomorság vett erőt rajta. .32 - . mint bármelyik fiú anyja.úgy érezte. anyjára gondolt.

amikor a mesével másokra került a sor. s elmondott három történetet. hogy mindegyikük meséljen el a múltjából egy-egy adomát. s megpróbálta így vagy úgy elterelni figyelmüket kétségbeejtő helyzetükről. akik arra vártak. Egyáltalán nem volt biztos benne. hogy villamos árammal halálra nem sújtotta jövendő apósát. Amikor először találkozott a noviájával. De csak keveseknek jutott eszébe bármi is. ő meg három-négy évvel idősebb nála. milyen benyomást fog kelteni. amit elmondhatnának. sikerült neki véletlenül belöknie a lány apját egy úszómedencébe. hogy a lány szülei szívesen fogadják-e. senki sem szólalt meg. s így mindannyian hálásak voltak Delgadónak.lye fenyegeti. a lány csak tizenöt éves volt. s azt javasolta. mindhármat jövendő apósáról. aztán meg kis híja. mindegyikük gondolataiba merült.33 - . hogy a fáradtságtól végre elszunnyadjanak. Aztán Pancho Delgado ajánlkozott. a fém virágszirom módjára horpadt be. miközben segített neki felkészülni egy estélyre. . folytatta Delgado. majd meg sörétet eresztett a kocsijuk. Mégis. amelyet carrascói házuk kertjében rendeztek. Ezek az anekdoták frissítőként hatottak a gép nyirkos levegőjében üldögélő fiúkra. Rövid időn belül. mesélte. s ezért nagyon aggódott. s ahogy alkonyodott. egy vadonatúj BMW 2002-es tetejébe. A kilencedik nap estéjén maga köré gyűjtötte őket. úgyhogy meg is sértette a lábát. aminek nyomán hatalmas lyuk támadt rajta.

kérdezte Fito Strauch -. Roy két ülés közt talált egy tranzisztoros rádiót. amelyet elektronikában az egyik barátja hi-fi készülékének megkonstruálásánál segédkezve szerzett. hogy napról napra gyengébbek lesznek. hogy az Andokban semmi se teremjen meg. Mindannyian világosan látták. Zuzmón kívül pedig nem akadt semmi növény. Azon töprengtek. így Roy a repülőgép villamos vezetékeinek huzalsodrataiból antennát készített. saját erejükből kell kijutniuk innen.És semmi más. s az erősek mégis megosztották az élelmet a gyengékkel. mennyivel többre lesz . A hatalmas hegyek közti mély szakadékban nehéz volt jelzéseket felvenni. kisportolt fiúknak inkább gyötrelem. hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel megóvjuk életünket. s az egyetlen rendelkezésükre álló élelem az emberhús. Valahányszor egy-egy mozdulatot teszünk . Elsőnek Marcelo Pérez és Roy Harley hagyta el a gépet. . VASÁRNAP fölébredve. Az éhezés megtette a maga hatását: mindannyian egyre gyengébbek és fásultabbak lettek. semmint táplálék volt. s nekik még a legalacsonyabb rendű növény is táplálékot nyújthatott volna. A halottak ott hevertek a repülőgép körül a hóban. akiknek részéről egyetértésre számítottak. milyen lesz a vég. ezeknek az egészséges. A termőtalaj harminc méter mélységben volt alattuk. az egészségesek a sérültekkel. Napnak és levegőnek kitett területet csak a kopár sziklákon láttak. amit otthon eszünk. érvelt hevesen. éles hangján magyarázta. Marcelo tartotta és mozgatta az antennát.34 - . A napi adag: egy falat csokoládé. Nem annyira a gyötrő éhség emésztette őket. de mentési munkálatokról semmit sem hallottak. Mindannyian visszariadtak a gondolattól. hogy e lehetőséget fontolóra vegyék. szintúgy vallásos fiúra. hogy tudják. Nem fogják őket megmenteni. s mivel Canessa őszintén vallásos lelkületű volt. hogy minden testi tartalékukat felélik. óvatosan szóba hozták legjobb barátaik vagy azok előtt. és most Istennél van a mennyországban.2 OKTÓBER 22-ÉN. egy gyűszűnyi bor és egy kiskanálnyi gyümölcsíz vagy halkonzerv . sem táplálkozástudományhoz érteniük.lassan ették. a szerencsétlenségben elpusztultak holttesteit kell megenniük. Fokozatosan mind többet beszéltek róla. hogy már nem soká maradhatnak életben. mint annak a leölt állatnak húsa. még akkor is. Amíg ő a mutatót forgatta. Hátborzongató kilátás volt. és csak nagy nehezen bírták egyensúlyukat tartani. ahogy meghaltak. hogy még a szemünk előtt fekvő húsból sem tudunk majd vágni. Chilei adásokból sikerült is elkapniuk néhány rövidke mondatot.mondta -. ezért érvei mély hatást tettek a többi. Valamennyit lekapartak belőle. önnön testünk egy részét éljük fel. de íze keserű és undorító volt. sikerült neki működőképessé tennie. A gép közvetlen szomszédságában mindent hó borított. immár a tizedik napjukkal kellett szembenézniük a hegyen. Orvosi ismereteire hivatkozva átható. hogy csak egy-kétszáz méterre felkapaszkodjunk a hegyen? Gondoljátok meg. és megolvasztott hóval péppé gyúrták össze. Hamarosan olyan gyengék leszünk. akik a középosztály sztrájkját szították Allende elnök szocialista kormánya ellen. de ezek sem szalmával voltak kitömve.Ez csak hús . elszédültek. . s mint táplálék értéktelen. de azokon törékeny zuzmón kívül semmit se találtak. mint inkább az érzés. s bőrük olyan ráncossá vált. A fiúk közül csak kevesen merészkedtek ki a hóba.Nem láttátok . hogy halott barátaik testéből egyenek. de kétségbeejtő helyzetük józan felmérése mégis arra késztette őket. A rádióhullámok csupán azoknak a chilei politikusoknak harsány hangját hozták el hozzájuk. Itt csak tetemek hevernek. A lélek már elhagyta testüket. de élelem nélkül semmit se tehetnek. hajtogatta. nem akadhat-e valamilyen más élelemforrás. s nem kellett sem orvos-. Lehetetlennek látszott. Végül Canessa nyíltan előállt a dologgal. Szavait nemcsak a fizikai kényszerűség diktálta. Fáztak. Nejlon és habgumi pedig nem segített volna rajtuk. hogy tovább tartson -. mint az öregembereké. s azzal a szerény tudással. A fiúk közt többen már napokkal azelőtt ráeszméltek. Élelemkészleteik fogyóban voltak. A vitába mások is belekapcsolódtak. Ha felálltak. ha a fölkelő nap melengette őket.mondta. . Morális kötelességünk. amelyek éppoly kevéssé emberi lények. Egyesek a párnákra gondoltak. a kemény hidegtől abba a tartásba merevedve. hogy ha életben akarnak maradni. mennyi energiát követelt.

s hogyha esznek halott barátaik húsából. ha meghalok. kimondhatatlanul vágyódott gyermekei után. kijöhet. a napon szárad. Úgy érezték. különbséget tudott tenni bűn és fizikai undor között. Ha nem teszik meg. hogy most kell cselekedniük.folytatta Zerbino -. hogy ha közülük még bárki meghal. hogy megmentik őket. de nem is ejtette le. Fernández és Fito Strauch elismételte korábbi érveit. amíg valamicske ennivalónk van. visszajönnék. lemeztelenítette a holttestet.Mit gondolsz . Nem tartotta helytelennek. Ő és az optimisták egyre apadó tábora még reménykedett. Marcelo még mindig visszarettent ettől az elhatározástól. de az a gondolat. hogy az erény az életben maradásban rejlik. Hiba volna túlzott finnyásságból visszautasítani ezt az életet jelentő ajándékot. de ők maguk mégsem bírnák megtenni. és ehet belőle. hogy emberhúst egyék.felállt. a társadalmi tabuk nem isteni törvények. hogy azt tegyék.kérdezett vissza -.kérdezte Marcelo -. Senki sem állította. hogy a halált válasszák. Az ígért menekvés nem jött el. és a másik oldalon leereszkedjünk.a legkisebb esély van arra. mind a családjuk miatt. vagy soha. Ez az érv sok kételyt elhallgattatott. Canessa odaszólt nekik. tudta. sőt egynéhány fiatalabb fiú is a pesszimistákhoz . Canessa szó nélkül letérdelt. Sőt. Ha Istennek nem az az akarata. két különböző dolog. s nehéz volt vágni. de mind kevesebben osztották ezt a nézetét. felhasználhatják a holttestét élelmül. addig nem bírom megtenni. hogy a csúcsra felmásszunk. mindketten erős. de aztán Zerbino a kapitányához fordult. Odabent a gépben némaság uralkodott. Canessa. hogy helyes. A hús keményre fagyott. hogy életben maradásuk érdekében egyenek-e a halottak húsából vagy sem. és a szeleteket a tetőre rakta. és kinek a testéből. de nem akarta visszatartani a többieket attól. a realistákhoz . A vita csaknem egész napon át tartott. Erkölcsi kötelességük élni mind a maguk. amit. de gyengéd lelkületű fiúk. s a huszonhét túlélő most először vitatta meg együttesen az elébük tornyosuló problémát. . akkor akárhol is volnék. . amiről tudta. ki vágja le a húst. hogy meg-egyék valamelyik barátjuk húsát. meg kell tenniük. és kiment a hóba. Végül aztán négy fiú . hogy tettükért nem ítélnék ugyan el őket. s jól fenékbe rúgnálak benneteket. Maspons. hogy éljenek. hogy segítse megtenni azt. akkor azt kívánnám. több-kevesebb nehezteléssel Marcelo Pérez és Pancho Delgado iránt.ám elhatározni vagy megtenni valamit. . Pérezéknek is akadtak azonban támogatóik. Ott helyben meg is állapodtak egymással. Magatartása változatlanul nyugodt maradt. hogy a hús a tetőn van. már a szerencsétlenségnél meghaltak volna. s így megint csak Canessa vállalta magára.pártolt át. Csak kevesen követték őket. Kezét nem emelte szájához. Amíg azonban . együk meg halott barátaink húsát? Egy pillanatig haboztak a válasszal. Senki sem akarta tudni.vagy aminek ők tartották magukat. ám a többiekhez hasonlóan ő is érzelmi válsággal küszködött. és nem esztek meg. ha én a holttestemmel segíthetnék rajtatok. Mindannyian hittek abban. majd kézbe vett egy darab húst. Állításának igazságán még csak vitatkozni sem lehetett. edzett.35 - . Életösztöne erős volt. Coche Inciarte és Numa Turcatti. s aki akar. hogy életben maradjanak.Annyi bizonyos . A fiúk a Fairchildban gubbasztottak. Liliana Methol is egyetértett velük. hogy életben maradjatok. úgy érezték. gyufaszál vastagságú szeletet lemetszenie. de a fiú eltökélten folytatta a vagdosást. Javier Methol egyetértett feleségével. ők mit mondanának? Marcelo erre nem tudott mit válaszolni. elural.szükségünk ahhoz. elpusztulnak. A holttestek többségét hó borította. s öt óra tájban már mindannyian tudták. A Fairchild belsejében gyűlést hívtak össze.Canessa. Zerbino és Fito Strauch . Majd felállt. félrevezették őket. Zerbino. mégis néma csöndben ültek bent a gépben. Egy pillanatig habozott. Isten úgy akarta. Istenhez fohászkodott. még ha ez csak egy morzsányi csokoládé. elborzasztotta. de néhány lépésre a géptől az egyiknek kilátszott az ülepe. s egy törött üvegdarabbal belevágott a húsba.De mit tettünk . használjátok fel.mondta . visszament a géphez. Ezt egy korty boron és egy falat csokoládén nem lehet megcsinálni. ezzel nem teszik kockára lelki üdvösségüket . Zerbinóval mindannyian egyetértettek. mígnem sikerült is neki húsz. hogy bizonyítsa eltökéltségét. mert bármennyire húzódoztak is a fiúk attól. Isten akarata volna. azt mondták társaiknak. Senki se mozdult. hogy Isten most azt kívánja tőlünk. hogy megmentenek minket. és barátaik holttestével erre lehetőséget is nyújtott nekik. Minden eltökéltsége ellenére megbénította a tett szörnyűsége.

Ma mindennek tetejébe igen nyomasztó volt a hangulat. hogy sose jöjjön el ez a nap. hogy ma a halottak húsából szeltünk. Teljes szívemből fohászkodtam Istenhez. Az is hozzájárul ehhez az általános lehangoltsághoz. ahogy Canessa tette. és követték Canessa példáját. hogy együnk belőle. hívő lélekkel. Zerbino szájába vett egy szeletkét. mama. s kezd nagyon hideg és szeles lenni. s még további kis vágások a lábamon és a vállamon. mit érezhetsz te.csak az a nagy különbség. a szájába tolta a húst. amely már begyógyult. Eközben Gustavo Nicolich. nem kell túlzott lelkiismeret-furdalást éreznem. hogy akkor délben hozzátok mentünk ebédelni. akik férfiak akarnak lenni) semmi. aki oly sokat tett azért. szakállas. irracionális tabu fölött. hogy túljussunk ezen. ezeket írta Montevideóban élő noviájának: Drága Rosinám. amelyet ma kaptam. egy másik meg a mellemen. Fölemelve kezét. s egy csöpp kis vágás. göndör hajú fiú. Piszkos vagyok. Remélem. ahogy a gép fülkéjében dolgoztam. És ha eljönne a nap. s nekünk bátran. hogy a holttestek Isten rendeléséből vannak itt. mert arra a következtetésre jutottam. hogy fiatal barátai megőrizhessék lelkierejüket. hogy az élelmünk rövidesen elfogy. mennyire elszomorít a tudat. de torkán akadt. de mindezek ellenére jól vagyok. Vizintín és mások is. s mivel csakis a lélek számít. S az akarat győzött. és azzal sikerült is lenyomnia. A gép belsejéből (amely pillanatnyilag a mi petit hotelünk) írok neked. amelyeket a tengerparton töltöttem veled . boldogan megtenném. papa és a gyerekek. forrón sütött. . de eljött. hívő lélekkel szembe kell néznünk vele. ha meglátsz. hogy itt vagyunk). Ma csodálatos időnk volt . ahogy ebben az esti órában általában szokott. Nem tehettünk mást. Életben fog maradni. egy üveg fehér borunk s egy kevéske cseresznyepálinkánk. most pedig minden élelem nélkül itt kuksoltam a gép mellett. mert ez az egyetlen módja annak. hogy szenvedtek. Bizonyára hihetetlennek tartod majd . ami huszonhat férfinak (mert hát vannak fiúk is. Nem tudom. nekünk meg adjon bátorságot. Igen. sokan közülünk egyre csüggedtebbek (ma tizedik napja. hogy egyszer viszontlátlak. Fito Strauch követte példáját. magas. s kicsit soványabb.36 - . Diadalérzet fogta el. de szerencsére rám nem ragadt át ez a komor hangulat. öntsön belétek bizodalmat. Alkonyodik. el se tudod képzelni. És lenyelte. majd Maspons. már csak két (kis) tengerirák-konzervünk van.a nap ragyogón. Lelkiismerete győzedelmeskedett a primitív. Az este folyamán a fiúk kisebb csoportokban előbújtak a gépből.ahogy énnekem is hihetetlen -. mert hihetetlen erőt merítek abból a gondolatból.kodott undora tusakodott elszánt akaratával. fejemen egy nagy seb. s egyre kérem az Istent. amikor meg tudnék menteni valakit a testemmel. ez a mindössze húszéves. valamennyiünk számára minden hamarosan szerencsés véget ér. Erre felmarkolt egy marék havat. Emlékeztetett azokra a napokra. és nyelt egyet úgy. Meg leszel döbbenve.

Ez a fiú lelkierejével egymagában megakadályozta. Aztán kifurakodott a szunnyadozók sorából.37 - . és csöndesen a háttérbe húzódott. kordillerán átrepülő kereskedelmi és katonai gépet. s így nem éreztek megdöbbenést.Nem hívhatnál valaki mást segítségül? . Akik ettek a húsból.Ez a te feladatod. . A kutatást leállították.szólt oda Roy Harleynak. szeméből kihunyt az élet.Jó hírem van! Most hallottuk a rádióban.kiáltotta. s az arcukról leolvasta. mint korábban a megmentésükben. ha emberhúst esznek.Aztán. mintha egyszerre ráeszmélt volna.És ezt nevezed te jó hírnek? . Masponsra. hogy Isten lesújt rájuk. akik számítottak megmentésükre. de az estanciáikon szerzett tapasztalatokból tudták. vidám optimizmusát mintegy elszívta a kordillera ritkás levegője. s a két zoknija fölé húzta. mint a többiek. sose féljetek. a hír hallatán mind sírni és imádkozni kezdtek.Hé. jól voltak.Meg kell mondanunk nekik. .Fel kell állítanunk a rádiót. akik Roy köré gyűltek.Legalább a reménytől ne fosszuk meg őket. Egy-két fiú utánuk ment. s kétségbeesett zokogásban tört ki. .3 AKIK MÁSNAP REGGEL ELŐSZÖR néztek ki a gép ablakain. s. Gustavo Nicolich előjött a gépből. hogy végképp erőt vegyen rajtuk a kétségbeesés. hogy a Légi Mentőszolgálat a munkálatok eredménytelensége miatt felhagyott az uruguayi gép további keresésével. átmászott a bejárat mellett fekvőkön. hogy önerejükből ki tudnak jutni innen. kivéve Parradót.kiáltott Nicolichra mérgesen Páez. s valójában ugyanolyan gyengék voltak. mit hallott. egyesek nem bírták összeszedni magukat. s azon töprengtek. .kérdezte. . Roy elvette fülétől a rádiót. Marcelo az antennával kezében várakozott. arcát tenyerébe temette. A többiek. A zsúfolt fülke belsejében síri csend támadt. Vizintínre meg a Strauch unokatestvérekre. elkapta a hírek utolsó szavait. . s megindult a gép bejárata felé. Zerbinóra. Nem bízott benne. Bemászott a kofferek és rögbitrikók falán nyitott lyukon. .válaszolta Marcelo. ahogy fülét a rádióhoz szorította.Ne aggódjatok . . Gyere. . hiszen nem vártak egyebet. s elkezdte forgatni a skálát. Majd megtalálnak minket.Kijutunk innen. . zokogott. Marcelóra pillantott. hogy elhullott marha húsából nem szabad enni. Egyesek óvatos pillantásokat vetettek Canessára. ha a hó elolvad. aki higgadtan szemlélte a nyugaton tornyosodó hegyeket.mondta Marcelo.Vagy elindulunk nyugatnak. . A hírek hallatán Delgado is elcsüggedt.Majd én megmondom . E felhívást annak nyomán adták ki. mit hallottak. Nem mintha attól tartottak volna. míg Roy felvette a rádiót. fiúk! . Marcelo Pérez tápászkodott fel elsőnek párnáiról. Most is. hogy a holttesteken kívül milyen kevés élelmük maradt.Nem . Ékesszóló. . „A Légi Mentőszolgálat felhívta az összes.Olyan hideg van . .Nem szabad megmondanunk nekik .szólt Nicolich.mondta Marcelo. Marcelót azonban teljesen letörte a hír. vajon nem éppily egészségtelen-e. Egyikük sem evett túl sokat. amely előző nap kizárólag politikai híreket sugárzott.” A hírolvasó ezután más témára tért át. leguggolt a homályos alagút szájánál. vizsgálják meg a terepet.Gyere . Készüljenek fel a legrosszabbra.jelentette ki Nicolich.Mit mondjunk a többieknek? . Roy kelletlenül levette cipőjét a kalaptartóról. s követte Marcelót a szabadba. mint mindig. nem bírom . Helyzetük reménytelensége nehezedett rájuk.Én nem bírom. . gépies lett.mondta: .Persze. A korábbi optimisták közül egyedül Liliana Methol nyújtott még mindig vigaszt és reményt. hozzátette: . . Marcelo kiejtette kezéből az antennát. A pesszimisták jó része éppoly kevéssé bízott most a menekülés lehetőségében. Arra a chilei állomásra állította be. . noha az optimisták közt. Sírtak. nem látják-e nyomát az 571-es számú Fairchild gép roncsainak. bekapcsolta. hogy saját erőnkből kell kijutnunk innen. Vezérszerepe ettől fogva üres. mert azt jelenti. .Nem . most azonban. .válaszolta Roy. és még mindig tenyerébe temetve arcát. végignézett a felé forduló komor arcokon. de a felhőkön át halvány napsugarak hulltak a hóra. . borús eget láttak. s elmondta neki.

A szerencsétlenségnél ütés érte a fejét. Canessa. és kinyitom. s nyugat felé a tornyosodó hegyek tömör fala állja útjukat. hogy a többiek határozatát tudomásul vegye. de a zsigereinek egy része még mindig kiáll a sebből. A tetőre rakott szeleteket közben mind megették. Egyik a másik után adta be a derekát. . maradék tekintélyével igyekezett rábírni a többieket is. Mások a kabint takarították ki. Ez a gondolat bírta rá Coche Inciartét és Pancho Delgadót. hogy lenyelje barátai húsát. De azt az eltökéltségét mások is osztották. körbejárva megvizsgálta a sebesülteket.Liliana és Javier Methol. Canessa vállát vonogatta. kinyilvánította azt a szándékát. az üszkösödés első jeleit mutatta. hogy a legjobb erőben levők egy csoportja azonnal útnak indul. hogy elindul . hogy a tetemeket hóval borítsák. vagy pedig a gép farkának felkutatására. Zerbino. Néhányan . míg végül csak Liliana és Javier Methol tartott ki. s Marcelo ennek az eszmének erejével iparkodott rábeszélni a többieket. de mindaddig egy szót sem szólt. Hashártyagyulladást kapsz. Most könnyebb volt lenyelni őket. A könnyebb sebek mind tovább gyógyultak. Marcelo Pérez. E kitüremkedés egy része megszáradt. . ami kiáll? . és megerősítette a beteg állítását.Nem tudom . Algorta elnézte. Az orvos óvatosan letekerte róla a rögbitrikót. hogy lelki életet élhessünk. hogy a völgy. és az előző napon történtekből semmire se emlékezett. azt mondta Canessának. akkor véged. ha ki akart menni a gépből. Amikor Krisztus meghalt. Elvette. újabb expedíciót kell indítaniuk vagy a hegy megmászására és annak felderítésére. az a fiú. amelyet Platero továbbra is kötésként használt.Olyan ez. Amikor ily módon tudomásul vették. Csak így maradhatunk életben.ez a gondolat szállta meg az új optimistákat.Kijutni innen . hogy tökéletesen jól érzi magát.felelte. Canessa és Fito Strauch újból odament a holttesthez. Rafael Echavarren lábának állapota pedig komolyra fordult. mint a szentáldozás. Enrique Platero. hogy megmentésükre immár nem számíthatnak. ahogy Canessa és Fito Strauch vágnak a húsból. Marcelónak még mindig elég tekintélye volt. s üres borosüvegekkel felfogták a vízcseppeket. és Parradóban is élt még kellő csapatfegyelem ahhoz. ha valaki. de valami kiállt a bőr alól.Nyugodtan meg kell fontolnunk a dolgot mondta Marcelo -. mintha ezzel is ki akarták volna mutatni. . és aztán megszólalt: . Coche Inciarte és Pancho Delgado . bár csak a legnagyobb akaraterővel bírta legyőzni viszolygását. Egyesek számára ez csupán kellemetlen szükségesség volt. de ha bél. hogy most először lenyeljék a részüket. Vannak köztük fizikailag sokkal jobb állapotban levők. egyedül . s fertőzés jele egyiken sem mutatkozott. s amellett az előző napon még habozók közül is sokakat rábírt az a tudat.Valószínűleg a gyomorfal egy része. nekünk adta testét.38 - . Tíz nappal ezelőtt már-már lemondtak róla.ha kell. keletnek húzódik. mihelyt rászánta magát e lépésre. kövessék példáját. karjával húzta magát előre. hogy lenézik társaik burzsoá értékeit. hogy életben maradjanak. . hogy ha levágja ezt az elhalt anyagot. akinek gyomrából kihúzták a belefúródott acélcsövet. Egyik a másik után kényszerítette magát rá. másoknál azonban a lelkiismeret csapott össze a józan értelemmel. Ugyanígy Daniel Fernández. miután közvetlen szükségletük kielégítésére már elegendő húst vágott. az erősebb fiúkból egy csoportot alakítottak. A törött csontok körüli duzzanatok is lohadóban voltak: Alvaro Mangino és Pancho Delgado például jelentős fájdalmaik ellenére is odakint a szabadban bicegtek erre-arra. hason kellett csúsznia. aki a reptéren a többieknél rosszabbul öltözve jelent meg. s Canessa azt mondta Platerónak. A többiek csak nagy nehezen tudták visszatartani. hogy felhagytak keresésükkel. mert a szabadban megszáradtak. s megint húst fejtettek le a csontokról. ez azonban Parradót nem rettentette vissza. . a gyengébbek vagy a sérültek pedig az üléseken elhelyezkedve az alumínium vízcsinálót a nap felé tartották. s alig egy órával azután. amíg egy szeletet oda nem nyújtottak neki. Nyugtalanította őket. mi van a másik oldalán.még így sem bírták megtenni. Így hát most először Parrado is emberhúst evett.nyugat felé. amelynek foglyai voltak. de rábeszélésének korántsem volt akkora hatása. Arturo Nogueira volt a legrosszabb állapotban.kérdezte Platero. a megmaradt részt esetleg könnyebben viszszadughatja a bőr alá. A seb jól gyógyult. akkor majd ezek másszák meg a hegyeket.De mi az. hogy a halottak húsán fognak élni.a többiek figyelő szemétől kísérve neki is vágott a hegynek. mint Pedro Algorta pár szavas kijelentésének. s közösen kell cselekednünk. Megállapodtak. Algorta egyike volt annak a kettőnek. amelyet előző nap felbontottak. A látottakkal többé-kevésbé elégedett volt. lenyelte. Mihelyt meghallotta. hogy a rádión a hírt hallották. hogy mielőtt még jobban legyengülnek. Turcatti és Maspons .

most sem okozott semmi bajt.Platero nem habozott. Kölnivízzel lemosta a seb környékét. sok mindenre megtanítottál. hogy te vagy a világon a legszeretőbb nagyanya. s ameddig élek. oda. Te. Canessa felkészült a műtétre.39 - . mennyit gondolok rád. s ezúttal a bél a sebészujj nyomására visszabújt Platero gyomrába. A gép mellett .mondta. és akkor minden rendben lesz. mert szeretlek. Jobbat aligha találhatnék.mondta. Platero pedig lelódította lábát az ajtóról.Láss neki . Canessa visszatekerte a rögbitrikót. Ez most olyan erős lett bennem.Hagyd . és talpra állt. Fertőtlenítője a körülöttük uralkodó fagypont alatti hőmérséklet volt. felfogadlak orvosomnak. hogy el sem tudod képzelni… Szeretném megmondani neked. amilyen szorosan csak tudta.Gustavo Nicolich példáján felbuzdulva Carlitos Páez is írt az apjának. de. .kérdezte Canessa a betegétől. és megkötötte. mert már annyi csapást szenvedtél e1 életedben. hogy összevarrjam? .Ez jó így.Figyelmeztetlek.És ha visszatérünk Montevideóba. . ahova tartozott. . egész idő alatt attól rettegett. Canessa most még nagyobb óvatossággal az élő szövethez közelebbről vágott le egy darabot. s felkönyökölve megszemlélte a gyomrát. . Platero ugyan semmit sem érzett. hogy ezt a mostanit hogyan fogod kibírni. nagymami. imádlak.Akarod. Csak kösd be újra.mondta Platero. . de a kiálló porcogó még mindig nem ment vissza a bőr alá. de mind közt legfontosabb az Istenbe vetett hit. . s mert nem tudom. anyjának és testvéreinek. és hanyatt feküdt az ajtón. minden percemben emlékezni fogok rád. Meg a nagyanyjának: El sem tudod képzelni.Most aztán én is elmehetek egy expedícióra . s az üveggel óvatosan lemetszett egy vékonyka darabot az elhalt bőrből. . Szikének egy törött üvegdarab vagy egy borotvapenge közt választhatott. nincs sebvarró fonalunk. hogy esetleg a bélbe vág bele. úgy látszik. .

s elindultak föl a hegyre. akiket itt találtak. ha nem tudják pontosan. Ekkor azonban eszükbe jutott Valeta. amelyet a fiúk a gép tetejére festettek. hogy túlélik ezt az éjszakát. ahol a talaj kisebb fennsíkot alkotott. ingüket és zoknijukat. s arra gondoltak. Aztán a nap eltűnt egy felhő mögött. s az eredmény negyvennégy volt. amelyet nem is lehetett volna megkülönböztetni az ezer és ezer kiálló sziklától. és felnyalta a málladozó kristályokon csüggő vízcseppeket. ahonnan a szél elfújta a havat. Amikor végre keleten felkelt a nap. s így világossá vált előttük. s Zerbino itt észrevette. A nap lebukott a hegyek mögött. Egy holttest tehát hiányzott. levették nadrágjukat. és szabaddá tette az alatta levő sziklát. csodálkozva bámulták. kiderült. miért nem akadtak rájuk: a gépet a levegőből egyáltalán nem lehetett látni. Valamivel följebb a hegyen. mert mint játékosok állandó edzésen vettek részt. Elhatározták. hogy talán a gép motorjából kiszökött üzemanyagtól égett meg. Ugyanezt tette akkor is. erőfeszítéseik jutalmaként egy szabadon álló kitüremkedést láttak. Talált egy másfajta zuzmót is. fejjel lefelé feküdt a hóban. Feljutni a csúcsra. Ezek mind a gép végéből zuhantak ki. Abban mindhárman egyetértettek. s a fagyos szél ellen könnyű öltözékük oly csekély védelmet nyújtott. A délután közepén egy sziklához értek. Valamivel följebb egy kis buckára találtak.hat holttest fekszik a hegy. Leültek. s visszanéztek a Fairchild roncsára. személyi igazolványát. Állandóan ütögetniük kellett egymást az öklükkel és lábukkal. lefeküdtek aludni. nyakáról pedig leakasztott egy láncot szent érmékkel. pulóver és könnyű zakó. maga a hegy még mindig ott tornyosodik fölöttük. alig-alig közelednek a csúcsához. Mindhárman erősek voltak. és kicsavarták őket. A vörös S betűt. A „létszám” immár teljes volt . hogy üssön az arcába. Olykor-olykor megálltak pihenni. még mindig elzárta a kilátást. A fiúk most összeszámolták azokat. hogy rövidesen sokkal hidegebb lesz. Másfelől. Mi sem mutatott arra. amikor a másik három Keresztény Öregfiúnak meg a személyzet két tagjának holttestére rábukkantak. hogy egy szót sem bírtak kiejteni. ez volt mind a huszonhetük számára az egyetlen esély az életben maradásra. A sötétség most is hideget hozott magával.4 ZERBINO. miképpen szereljék föl magukat a hegymászásra. Valahányszor azt hitték. elgörbült fémdarabokat pillantottak meg. körülöttük pedig szétszórt. egykettőre besötétedik. vagy megtalálni a gép farkában az áramtelepeket. nem tudták kivenni. igaz. lábukat pedig vékony nadrág takarta. mindannyian megfagyhatnak. de tizenegy napja alig ettek valamit. annál több hófedte hegy tárult elébük. Arca fekete volt. s mivel már csaknem sötét volt. mint a földnek. aki lefelé botladozva a hegyen az első délután eltűnt alattuk a hóban. Ruháik teljesen átnedvesedtek. mire újból fölvették átnedvesedett cókmókjukat. Minél magasabbra hágtak. A hegy szinte függőlegesnek látszott. De nemcsak ez aggasztotta őket. Már csak egy aprócska pont volt a hóban. Mászás közben a nap a hátukat sütötte. hogy nem is gondoltak rá. Dél és nyugat felé a hegy. Zerbino nagyon óvatosan kihúzta a holttest zsebéből a pénztárcáját. Legtöbbet a fagyos hótól átnedvesedett lábuk miatt szenvedtek. hogy az éjszakát a hegyen töltik. kissé fölmelegítette összefagyott testüket. Tovább folytatták a mászást. Lazán fekvő kövekből szélfogót emeltek. amíg szívük megint normálisan ver. amelyek valaha a szárnyhoz tartoztak. hogy még csak félúton vannak a csúcsig. mitévők legyenek. s úgy látszott. hogy akár meztelenek is lehettek volna. este hétkor azonban látták. már fölértek rá. Aznap délután nem volt különösebben hideg. így aztán fölálltak. s puszta kezükkel a hóba kellett kapaszkodniuk. hogy körülötte a hó olvadozik. hogy vérkeringésük meg ne álljon. megpróbálnak valamilyen védelmet nyújtó sziklakiszögellést keresni. s ahogy följebb kúszott az égbolton. ezt szájába vette. s ott megtalálták egyik barátjuknak még mindig odaszíjazott tetemét. mígnem szájuk úgy megdermedt. hol kell keresniük. Csak tornacipő vagy mokasszin volt rajtuk. ha egyszerűen lesiklanak a lejtőn. De végül. egyik a másikat kérte. hogy az Andok peremén volnának. s ha éjszakára a hegyen maradnak. az egyik ilyen gerinc tetején. hogy csupán észak és kelet felé volt kilátásuk. Némi nehézség árán megfordították.40 - . Egyikük se remélte. egy ülésre bukkantak. ing. amelyre felkapaszkodtak. hogy megbeszéljék. Alvásról szó sem lehetett. hogy csak egy gerinc tetején állnak. TURCATTI ÉS MASPONS a gép nyomát követte föl a hegyre. meg akik odalent vannak. Olyan sietségben indultak el. akkor az egész hegymászás hiábavaló volt. s tudták. Hasra vetette magát. melengette őket. de olyan íze volt. Minden húsz-huszonöt lépésnél meg kellett állniuk. hogy kivárják. törött szikladarabokkal.

megtalálták a gép egyik motorját. . Amikor levette a kötést. Cikcakkban ereszkedtek alá. Mindannyian napszemüveget hordtak.41 - . milyen reménytelennek látszik ez a dolog. s gondolta. megdagadt. nagy húsdarabokat hoztak nekik. hogy ebbe az egynapos expedícióba három legerősebb társuk csaknem belepusztult. s látta. huszonnégyen maradtak a Fairchildban. Tehát mindenki „megvan”.Nincs értelme. mint valami fátyolt. tizenegy odalent. ahol álltak.De mondd csak. sem más roncsdaraboknak nem látták nyomát odafent. A többi huszonnégy életben maradt boldogan fogadta három visszatért társát. ahogy közeledtek a géphez -. átmentek a hegyoldalba. Onnan. ahol a gép nyomvonala túl meredeken futott lefelé. amelyet az egyik kofferban talált. és szántalp módjára siklottak rajtuk. s a meredek lejtőn. s így újból nagyon elcsüggedtek. Párnákon azonnal bevitték őket a gép törzsébe. Elindultak hát lefelé a hegyen. s vaksága elviselhetetlenül agresszívvá és ingerlékennyé tette. s hegymászás közben előrecsúszott. Amikor egy olyan pontra jutottak. de magát a farkot sehol se látták. mert valamennyien könnyeztek. . fenséges látvány tárult elébük. mi van a cipőddel? Maspons lenézett a lábára. továbbra is a szeme előtt tartotta. s két napon át rajta tartotta. s a rögbitrikót.mondta Maspons. s barátaik gyengéden masszírozták őket. nem tudják-e valamire fölhasználni. . jót tesz nekik.csúcson. De lába annyira megdermedt a hidegtől. Lábuk is igen fájt. s itt vannak ők hárman. de aztán keserves csalódással vették tudomásul. úgyhogy könnyebb volt fölötte átnéznie. hogy még jobban elcsüggesszük őket. Mindhárman fagyott lábbal bicegtek. hogy észre sem vette. . Megtalálták a gép fűtőberendezésének egy részét. meg Valeta. Aztán Canessa a szemükbe egy Colirio nevű gyógyszert csöppentett. A csúcson felkötötték az ülésekből kiemelt párnákat. hogy valamilyen kezelésben részesülnek. s a hóról visszaverődő fényes napsugaraktól hunyorogva elnézték a körülöttük elterülő félelmetes tájat. hogy a gép farkát nem sikerült megtalálniuk. de sem a gép farkának. Lefelé menetben is ezt tette.Azt hiszem . Úgy kellett kitapogatnia az utat. A hidegtől vörös lett.Nem . A cseppek csípték ugyan a szemüket. hogy alig látott. s Zerbino gyakorlatilag megvakult. A fátyol alatt evett. nem kell megmondanunk a többieknek. hogy védje a naptól. de Zerbinóénak eltörött a nyerge. megint a gép törzsének nyomát követték.helyeselt Turcatti. hogy cipője járás közben levált. a hegyoldalban töltött éjszaka után szörnyű látványt nyújtottak. de nyugtató hatással volt rájuk. minden egyes fémdarabnál vagy roncstörmeléknél megálltak. időnként a többiek vezették. Valamennyien átlátták. S a fiúk fizikai állapota is megdöbbentette őket. amit mohón befaltak. a farok néhány töredékét. még mindig csak a fényt és árnyékot tudta megkülönböztetni.Aztán így folytatta: . Még mindig nem értek föl a hegytetőre. Aztán Zerbino egy rögbitrikóval bekötötte szemét. Addigra Zerbinót annyira elvakította a hó. a vécét. . egy másik platón.

s Liliana mint gyermekét ápolta. így a vízcsináló berendezéseiknek nem vehették hasznát. de eltökélték magukat. és . csokoládén és gyümölcsízen élt. akiknek a nyers hús aligha jelenthetett tápértéket. hogy a kis hároméves Marie Noel talán sír az anyja után. sem Inciartét. Javier igyekezett megnyugtatni feleségét.Nincs ebben semmi rossz. A fiúk riadtan nézték egyre fokozódó gyengeségüket. most. de Javier csak elmosolyodott. amelyet a gép poggyászterében találtak. .két unokafivére erélyes fellépésére . Eközben kissé idegesen nézett férjére. s Coche Inciarténak. amely a megmaradt boron. anyósával. s voltak pillanatok. s az asszony megkérdezte. s így végül is eleget ettek ahhoz. mind soványabb és erőtlenebb lett. hogy győzzék le vonakodásukat. mert tudta. de én nem bírom. s így végül is legyőzte undorát. vagy a tízéves kislányuk. szülei ott lakhatnának-e náluk. úgy a legtáplálóbb. Marcelo. hogy életben maradjunk.Hát persze. hogy nem eszik emberhúst. aki eddig rá se bírt nézni a nyers húsra. hogy életben maradjanak. vajon mit csinálnak ebben az órában a gyermekeik. De ekkor Roy Harleynak és Carlos Páeznek eszébe jutott. azon tűnődtek. hogy kint a hóban tüzet gyújtsanak. mint a marhahús. A hússzagra a többi fiú is hamarosan a tűz köré gyűlt. Gondoljatok Krisztus testére és vérére. és vigyáznak a gyerekekre. hogy túlélik e szörnyű kalandot. Numa Turcatti és Eduardo Strauch is könnyebben legyőzte viszolygását. Még mindig hegyibetegségben szenvedett.Egy ideig Javier is követte példáját. s ízre ahhoz hasonló. Már csak a két legidősebb társuk.És ha megsütitek . vagy egyszerűen elpárolog. de közben mindegyre szelíden a fejét rázta. hogy egy új résszel megtoldják házukat. nem minden férj szeret egy fedél alatt élni az apósával. Ezek az érvek nem győzték meg sem Harleyt. hogy megegyék. Miért is nem gondoltunk erre már korábban? Megbeszélték. hogy tüzet rakjanak néhány üres Coca-Colás rekeszből. így megsütve. Az alumíniumlapokat a tűz fölé tartották. véleményüket nem hagyhatták figyelmen kívül. amikor kettesben maradtak. hogy szentáldozás. hogy ezt tán nem engedhetik meg maguknak. aggódtak. s a víz hamarosan csepegni kezdett az üvegekbe. Liliana aggódott. Marcelo újból és újból könyörgött nekik. és rázogatták. ha hazatérnek. amely gyak ran egyszerűen lehetetlenné tette. Aztán Liliana apjáról és anyjáról beszélgettek. hát visszatértek a régi módszerhez: üvegbe havat tettek. mintha marhahús volna. Rengeteg tápérték megy veszendőbe. és lenyomta a torkán.meg a metsző szél. Liliana végighallgatta. a házaspár.Nem értitek . ellentmondást nem tűrő hangon -. Lassan múltak a napok. Javier elfogadta. Egykettőre elég vizük lett. Harley. Liliana és Javier nem evett emberhúst. Beszélgetésűk azonban megrendítette eltökéltségét. az alumíniumlemezen sistergő kis szeletekre pillantva -. s ahogy múltak a napok. így ésszerűnek látszott. .42 - . de már a kissé megbarnult hús is összehasonlíthatatlanul élvezhetőbb lett. puhább. . vajon. mert azt akarja. hogy megpróbáljanak egy darab húst megsütni a forró lemezen. De hát a sütésnek egyébként is határt szabott a rendkívül csekély tüzelőanyag . ti megtehetitek. Minden érvet felhasznált. Nem hagyták sokáig sülni.mondta Canessa még a szokottnál is tudálékosabban. a hús összezsugorodik. . Eduardo Strauch néhány napon belül rendkívül legyengült. a carrascói házukban. María Laura netán elblicceli házi feladatát. s mivel némi tekintélyre tettek szert társaiknál. A tűz parazsa még izzott. füstté válik. Ilyenkor montevideói otthonukról beszélgettek. így aztán Liliana szülei többé-kevésbé elkülönítve élhetnének ott. Inciarte és Turcatti ugyan mindvégig képtelenek voltak legyűrni undorukat. mert a sült húst úgy ehették.Gondoljátok. . . egyszerűen nem bírom. szinte ízlett. s úgy válaszolt: .5 A KÖVETKEZŐ NAPOK EGYIKÉN a nap elbújt a felhők mögé. de Javier mindkét tekintetben megnyugtatta.evett a nyers húsból. elsősorban Pedro Algorta szavait. Canessa és a Strauch unokafivérek ellenezték a hús megsütését. hiszen Isten azért adta nekünk ezt a táplálékot.tette hozzá Fernández. és egyenek a húsból.mindössze három rekeszük volt . csont és bőr lett. Roy Harley. hisz nem bírták rászánni magukat. vagy hogy a különszárny elcsúfítja a kertet. és a huszonöt fiatalember az új táplálékon megerősödött. Liliana szülei biztosan odaköltöztek hozzájuk. s így amikor Marcelo megkínálta egy darabbal. hogy negyven fok fölötti hőmérsékleten a proteinok elpusztulnak? Nyersen egyétek.

. Szerette gyerekeit. s életereje egyre apadt.Meggondoltam magam . mivel a hegyibetegség miatt a férfi nehézkesen.bólintott Liliana.mondta neki -. s azt mondta neki. Úgy érzi. megírta.Tehát már csak Liliana tartott ki. néha kissé ingerülten. akik már felsorakoztak. s amikor a négy gyerekükről beszélgettek. hogy lenyelje. s mindig kívánta. mennyire szereti őket. . Isten azért hagyta életben. könnyeik nemcsak a bánat könnyei voltak. Azt akarja. Csak egy módja van. Liliana elvette. hogy életben maradjunk. szeme besüppedt. .43 - . mert amitől most meg voltak fosztva. segített neki. Liliana a férjéhez fordult.Tudom . . ügyetlenül mozgott. . kedélyállapota továbbra is derűs maradt.Igen. Javier odavolt az örömtől. . Egyik este. mint odahaza Montevideóban. hogy még több legyen. Arca csupa csont lett. de házastársi érzelmeik még ily halálközelben sem inogtak meg. milyen megrendítő ez a kívánság. amely a napon száradt. szeretne még egy gyereket. hogy a hideg elől a gép törzsében keressen menedéket. Javier és Liliana a gyengeségtől botladozva visszamentek a fiúkhoz.És ennek csak egy módja van. . Marcelo odament a gép tetejéhez. akiket talán soha többé nem fognak látni. s kényszerítette magát. amikor a huszonhét túlélő készülődött. ebből semmi sem lehet. csak mosolya volt a régi. . naplemente előtt. A több mint tíznapos éhezés Liliana minden testi tartalékát felőrölte. de amikor most feleségére nézett. A bánat szintén hozzátartozott e kötelékhez. szembe kell néznünk a dologgal. hogy korábban mit tudhattak magukénak. hogy ezt tegye. Egy levélkét írt a gyermekeinek.Liliana . Mindig a férje közelében maradt.Isten azt akarja. hanem az örömé is. és leemelt onnan egy kis darab emberhúst. mert ő volt a gyengébb. Ha nem maradunk életben.szólt oda Liliana Marcelónak. ha hazakerülnek. hogy életben maradjunk. hogy bemásszanak a Fairchildba. Életük itt is ugyanúgy összefonódott. s a köztük levő kötelék még e kétségbeejtő helyzetben is szorosan összetartotta őket.Igen. egyben mutatta. Noha nagyon gyenge volt. könnyein keresztül is látta. .Eszem a húsból.

saját kormányuk iránt pedig haragot. kényszerleszállást hajthat végre. HOGY A CHILEIEK a fiúk felkutatásával már nyolc nap után felhagytak . hogy Croiset műtét után lábadozóban kórházban fekszik. ezt könnyebben „meglátta”. s a negyven-egynéhány látnok közt. ezek a Fairchild útvonalát mutatták. Amikor Madelón legközelebb telefonált az ifjabb Croisetnak. Ezért aztán balra (délnek) fordult. mert ilyen keveset tett. Nem a pilóta vezette a gépet. s emiatt Hollandia és az Egyesült Államok rendőrsége is gyakran kérte segítségét. akikkel Tenhaeff dolgozott. addig ő egész távközlő hálózatát rendelkezésre bocsátja. Az utrechti egyetem 1953-ban Tenhaeffet a parapszichológiának .44 - . a legmegdöbbentőbb képességekkel Croiset rendelkezett. pszichikus megérzése élesebbé válik. akik még mindig meg voltak győződve arról. vagy esetleg jobbra (északnak). Rájött. s legkevésbé sikeres épp az olyan esetekben volt. ahol úgy gondolta. Nyilakat is rajzoltak a térképre. Gerard Croiset 1910-ben született holland-zsidó szülőktől. megdöbbentette azokat a szülőket. aki állítólag örökölte apja képességeit. Ennek ellenére Madelón kérte. Madelón tudta. s a Planchonszoros fölé kérdőjelet tettek. hogy fiaik életben vannak. Madelón a montevideói holland követségre ment. hogy érintkezésbe léphessen vele. hogy a hatóságok fölhagytak a kereséssel.a gép délnek repült. Gerard Croiset-val folytatott beszélgetését. és csaknem húszéves együttműködés és több száz kísérlet után lenyűgöző sikersorozatról számolhatott be. Ebből a célból kapcsolatot tartott fenn egy sereg chilei rádióamatőrrel. orra összezúzódott. Croiset legjelentősebb képessége eltűnt emberek megtalálása volt. s elhatározta. és mint fiatal ember jóformán írástudatlan volt. . amelyben Croiset részt vett. hatvanhat kilométerre a Planchon-szorostól. mert fiatal korában ő is kis híján vízbe fúlt. Az ifjabb Croiset a tolmács útján azt kérte. hogy amíg akár csak egy szülő is folytatja fia fölkutatását. Keserves csalódást éreztek. hogy egy japán látnok szerint . Páez Vilaró Chilében kijelentette. s ott az egyik tisztviselő tolmácsolásával fölhívta az utrechti Parapszichológiai Tanszéket. és lezuhant egy tó mellett. ifj. milyen kép vagy képsor merül föl elméjében. aki a látnoki képességekkel kapcsolatban módszeres kutatásokat folytatott. vagy elbeszélgetett az egyik érintett személlyel.s ebből is kettőn az összes gép a rossz idő miatt tétlenségre kényszerült -. az elmondta neki. Ez valószínűsítette számára. hogy tovább folytatja a kutatást.ennek az eddig be nem vett szakterületnek . Egyikük útján elérte Páez Vilarót. hogy érintkezésben volt a repülőgéppel. aki már egyszer átrepült az Andok fölött. Madelón azonnal föladott a területről egy légitérképet. küldjenek neki egy térképet az Andokról.professzorává nevezte ki. amely az eltűnt személy tulajdona volt. Egyesek túlélték a szerencsétlenséget. Módszere abban állt. Egyik motorja felmondta a szolgálatot. Madelón Rodríguez pedig Carrascóból érintkezésbe lépett Gerard Croiset-val. 1945-ben fedezte föl egy Willem Tenhaeff nevű férfi. hogy a chileiek ilyen könnyen feladják a harcot.Negyedik Fejezet 1 A HÍR. Ott megtudta. s így a gép magasságot vesztett. Rafaelt is megdöbbentette. A gép „féregként” fekszik. Tenhaeff professzor minden esetet följegyzett. hogy a Planchontól délre és nem északra kell a gépet keresni. hanem a segédpilóta.aki az argentínai Córdobában él . Gerard Croiset-val. s Madelón elmondta neki az ifj. amelyre hevenyészve berajzolták a chilei és argentínai légifolyosókat. A pilótákat nem látja többé. amikor csak valamilyen elveszett értéktárgy felkutatására kérték fel. így például ha egy gyerek csatornába fulladt. s végül sikerült is beszélnie Enschedében a látnok harmincnégy éves fiával. és így emlékezett egy völgyre. de életet lát. Azonnal elment Rafael Ponce de Leónhoz. hogy kézbe vett egy tárgyat. hogy ha az eset hasonlít valamilyen saját élményéhez. s aztán elmondta. Képességei igénybevételéért pénzt sohasem fogadott el.

A szülők körében gyorsan elterjedt a hír, hogy a holland látnoknak sikerült kapcsolatot teremtenie a géppel. Noha sokan, különösen az apák, kétkedéssel fogadták, mégis választottak egy háromtagú bizottságot, hogy keresse fel az uruguayi légierő parancsnokát. A küldöttség hivatalos formában azt a kérelmet terjesztette elő, hogy irányítsanak a Fairchild felkutatására egy repülőgépet a Talca környéki hegyekbe ez a város Santiagótól mintegy kétszáznegyven kilométerrel délre fekszik. A kérelmet elutasították. Az ifjabb Croiset látomásáról kapott hír nagymértékben fokozta Páez Vilaró bizakodását. A mágiát a tudománynál mindig is meggyőzőbbnek érezte. Ő is átrepült a terület fölött, ahol a Légi Mentőszolgálat véleménye szerint a gép lezuhant, nevezetesen a Tinguiririca és Palomo vulkánok környékén, s tudta, hogy a hegyek közt ilyen magasságban hiába kutat a gép után. De most Croiset a szerencsétlenség színhelyéül a prekordillerát jelölte meg, ahol a hegyek sokkal alacsonyabbak, s így a herkulesi munka emberi méretekre csökkent. Páez Vilaró azonnal délre utazott, s másnap, október 22-én, vasárnap egy gépen, amelyet a San Fernandó-i Aeroklubtól kölcsönzött ki, átrepült a Talca környéki hegyek fölött. Következő napjai lázas tevékenységben teltek el. Jegyzéket készített mindazokról, akiknek Chilében magánrepülőgépük volt, tanácsot kért a pilótáktól, s ez mindenkor szolgálataik felajánlásával végződött. Páez Vilaró akár harminc géppel is rendelkezhetett volna, és csak a Chilében uralkodó súlyos üzemanyaghiány miatt habozott, hogy felhasználja őket. Tudta, hogy aki a repülőgépén egy órára fölszáll vele, egész havi autóhasználatát áldozza fel, s mégis sokan megtették minden ellenszolgáltatás nélkül, holott személy szerint meg voltak győződve róla, hogy a fiúk már nem élnek. Következő lépésként megszervezte azokat a rádióamatőröket, akiket Rafael verbuvált Carrascóban. Ezek közül sokan nemcsak a rádiójukat, hanem ruhájukat és kocsijukat is felajánlották neki. Bárhová ment a hegyekben, egy Citroén Deux Chevaux járt a nyomában, antennái úgy lengtek erre-arra mint a szöcske csápjai. E kocsi révén egy pillanat alatt kapcsolatot teremthetett Rafaellel Montevideóban, s rajta keresztül bárkivel a világon. Páez Vilaró nem maradt meg Talcában, hanem onnan kiindulva számos expedíciót vezetett az Andokba. Közben Madelón Rodríguez és Diego Storm anyja is megérkezett Talcába, s így végrehajthatta mindazt, amit eltervezett. Nem elégedett meg azzal, hogy megszervezze a repülőgéppel rendelkező gazdag chileiek segítségét, hanem az Andok legtávolabbi völgyeiben élő legszegényebb paraszthoz is el akarta juttatni a hírt, hogy az életben maradottak felkutatása tovább folyik. Minden faluban, ahová eljutott, érdeklődött, nem látott-e valaki egy gépet lezuhanni, s nem egy érdekes, de irreleváns történetet hallgatott végig. A kikérdezetteket itallal vagy egy csésze kávéval vendégelte meg. Volt, hogy egyidejűleg négy különböző szállodában bérelt szobát, arra az esetre, ha kutatásai e négy irány bármelyikébe vezetik. Még mindig nem volt pénze, de a fogadósok és vendéglősök vagy nem akartak tőle pénzt elfogadni, vagy pedig Páez Vilaró rajzolt valamit egy tányérra, szalvétára vagy abroszra, s ezt adta fizetségbe. Híre mindenütt előtte járt. Most, ha egy faluba ért, azonnal kisebb tömeg gyűlt köréje, s az emberek kiáltozni kezdtek. - Itt jön az az őrült, aki a fiát keresi! - De Páez Vilaró ezzel nem törődött, küldetésében valami varázslatos és fantasztikus dolgot látott: egy holland látnok irányítása alatt egy gép felkutatására felfejlődött hadsereget. A falusiak varázslónak tartották, mert egy polaroid fényképezőgépet vitt magával, és képmásukkal ajándékozta meg ezeket az embereket, akik fényképet még soha életükben nem láttak. A Panchon-szoroson átvezető légifolyosóból hatvanhat kilométert vizsgált át repülőgépen és gyalog, de semmit se talált. Rádión keresztül megkérte Rafaelt, hogy hívja fel még egyszer Croiset-t, és kérjen tőle további részleteket. Ez meg is történt, s Croiset éjszakáról éjszakára hajnali két órakor pizsamában válaszolt a telefonhívásra, fölidézve az Andok tájait. Tudott ugyan további részleteket mondani, de a látottak többsége inkább a gép útjára, semmint jelenlegi helyzetére vonatkozott. Többszöri megszakítással leírt egy kövér embert - valószínűleg a pilótát -, aki ételmérgezést kapott ezért kiment a fülkéből, és a kormányt a segédpilótára bízta. Blézert viselt, és szemüvegét babrálgatta. Ekkor a gép motorja felmondta a szolgálatot, s a segédpilóta a gépet egy part - valószínűleg tengerpart, de lehet, hogy tópart - felé vezette, amelyre az Andok korábbi átrepüléseiből emlékezett. Meg is találta a tavat - pontosabban egy hármas tócsoportot -, s megpróbált leszállni, de a gép egy hegy lábába ütközött, és most egy kiugró sziklaperem takarja el. A közelében van egy „csúcs nélküli” hegy, s Croiset itt veszélyt, talán egy veszélyre figyelmeztető útjelző táblát látott. Életet nem észlelt többé a gépben, de ez esetleg csak azt jelenti, hogy a fiúk elhagyták a gépet, és a közelben találtak menedéket. - 45 -

Mihelyt Páez Vilaró és chilei barátai valamilyen új részletet hallottak, azonnal ismét nekivágtak a hegyeknek, s addigra már a Croiset látomásába vetett hit a többiekre is átterjedt. Madelón Santiagóba utazott, s rábírta a Légi Mentőszolgálatot, hogy küldjön ki gépeket a Talca környéki hegyek fölé. A talcai katonai parancsnok egy őrjáratot menesztett a Cerro Picazo irányába (erre illett a „csúcs nélküli” hegy leírás), s a chilei katonák öt napon át keresték a kegyetlen hidegben a Fairchild roncsait. Sziléziai lelkészek egy csoportja ugyancsak elindult a hegyekbe, s „reményért imádkozva” három napig kutattak a szinte megközelíthetetlen tájon. Semmit sem találtak, s mivel a hegyek fölött alacsonyan repülni rendkívül veszélyes, így a Légi Mentőszolgálat ismét leállította a kutatást. Csak helikopterek bírtak olyan alacsonyan szállni, hogy meglássanak egy hegyoldalban félig elrejtve fekvő gépet, vagy hogy fölfedezzék a fenyők alatt menedéket keresett fiúkat, s amikor Chilében szappant és cigarettát se lehetett kapni, helikoptereket szerezni úgyszólván reménytelen vállalkozás volt. De Madelón nem ismert akadályt: elhatározta, hogy magához Salvador Allende elnökhöz fordul, s kölcsönkéri tőle a személyes szolgálatára rendelt helikopterét. Mielőtt azonban még ehhez folyamodott volna, egy barátjától meghallotta, hogy annak egyik ismerőse kis „koptereket” kölcsönöz permetezés és magasfeszültségű kábeleknek oszlopokra való szerelése céljaira, s tíz percen belül már meg is egyeztek, hogy mihelyt e helikopterek rendelkezésre állnak, Madelón kibérli őket szívességi áron, óránként tíz dollárért. Eközben Páez Vilaró és Rafael október 28-án délután arra a meggyőződésre jutottak, hogy Gerard Croiset látomásai alapján már mindent elkövettek, ami helikopterek nélkül tőlük tellett.

- 46 -

2
OKTÓBER 29-ÉN, VASÁRNAP, Marcelo Pérez anyja, Estela, férjének halálozási évfordulóján délutánra a házába gyűlésre hívta össze azoknak a fiúknak szüleit, akik a Fairchildon utaztak. Nemcsak a szülők jelentek meg, hanem a testvérek és sok Keresztény Öregfiú noviája is. Estela tágas nappali szobájának asztalát elborították az Andok térképei, Talca körül körök és vonalak jelezték rajtuk azokat a területeket, amelyeket Páez Vilaró már végigkutatott. Az egyik tálalóra valaki egy halom olyan fajta gombát tett, amely köztudomás szerint megterem a kordillerában - talán ez most fiaik tápláléka. A szobában nyomasztó hangulat uralkodott. Híre-hamva se volt már annak az optimizmusnak, amely egy héttel azelőtt ébredt bennük, amikor Croiset először mutatta fel nekik látnoki képességei gyümölcsét. Ideges fészkelődésük és kapkodó szavaik arról tanúskodtak, hogy a nők, különösen a lányok közül sokan már a hisztéria küszöbéig jutottak. Mások csak ültek döbbent, kétségbeesett csöndben. A gyűlést Estela nyitotta meg: - Azért hívtalak ide titeket - mondta -, mert úgy érzem, tennünk kell valamit. Nem ülhetünk csak itt Montevideóban, várva… - Páez Vilaró még folytatja a kutatást - szólalt meg egy hang a szülők soraiban. - Igen - jegyezte meg Estela. - Egy ember az egész kordillerában. - Nem hiszem, hogy még tehetnénk valamit - mondta az egyik apa. E szavak hallatára egy lány megvetően kijelentette: - Valamennyi fiúnak, úgy látszik, csak egy apja van: Páez Vilaró. Senki sincs mellette… - Egy pillanatra elhallgatott, s aztán kirobbant: - Vagy tán mi, nők menjünk el Chilébe? A szoba levegőjét erre különböző hangok és különböző vélemények harsogása töltötte be. Amikor végre elcsöndesedtek, Jorge Zerbino, ügyvéd és üzletember, Luis Surraco orvoshoz fordult: - Elmegyek Chilébe, Luis. Velem jössz? Dr. Surraco, Roberto Canessa noviájának apja értett a térképolvasáshoz, s most elmondta a többieknek, hol folytathatnák ketten a kutatásokat. A többség kitartott amellett, hogy továbbra is kövessék Croiset útmutatásait. A látnok küldött még néhány apró felvilágosítást, s noha Zerbino és Surraco rendkívül bizalmatlan volt Croiset iránt, de nagyon jól tudták, hogy expedíciójuknak nem is annyira a fiúk felkutatása a célja, mint inkább az, hogy odahaza a nőkben tartsák a lelket. Ezért megegyeztek abban, hogy Talca környékén folytatják a kutatást. Amikor a gyűlés véget ért, Rafael Ponce de León rádió útján érintkezésbe lépett Páez Vilaróval. Zerbino és Surraco Chilébe megy - mondta -, hogy segítsenek neked. Optimizmusa nem talált visszhangra. - Kár fáradniuk - mondta Páez Vilaró csüggedten. - Nincs sok értelme. Rafael megdöbbent. Hogyan lehetséges, hogy Carlos mindezek után nem kívánja, hogy odamenjenek? - Egyedül vagy? - kérdezte a festő. - Igen - válaszolt Rafael. - Ne mondd meg a többieknek - szólt Páez Vilaró halk, nyomott hangon -, de már nincs remény. Elvesztettem a hitemet, hogy megtalálom őket, a fiaimat. Még mindig kutatok, egyik kezemben a kereszt, a másikban a zodiákus jelei, de nem hiszem, hogy még életben volnának. Egy pillanatnyi csönd támadt, aztán Rafael megszólalt: - Gyere haza, Carlos. Mindenki megérti majd, hogy hazajössz. - Nem - felelte Páez Vilaró. - Madelón még mindig bízik benne, hogy életben vannak. Nem hagyhatom magára a kétségbeesésben. - Rafael hallotta, ahogy belezokog a mikrofonba. Másnap Rafael elmondott dr. Zerbinónak és dr. Surracónak egyet s mást e beszélgetésből, de azok nem hagyták magukat elbátortalanítani. Rádió útján beszéltek Páez Vilaróval, elmondták neki, hogy már megváltották a repülőjegyet Chilébe, s Páez Vilaró nem utasította vissza segítségüket. - Gyertek - mondta a tőle megszokott melegséggel -, várlak benneteket. A rádió köré gyűltek közt nagy izgalom támadt. Segítséget, pénzt, tanácsot és térképeket tukmáltak rá Zerbinóra és Surracóra. Daniel Shaw és Roy Harley apja alapot hoztak össze a kutatás finanszírozására, - 47 -

mint Seler Parrado . épp egy ilyen szigetet látott.Montevideo legnagyobb börtönéből. s nem akarta őket felizgatni. de csúcsára érve semmit se láttak. Egész életében azon fáradozott.a korábbi közléssel ellentétben . s a helyi rendőrség. akik Talcából útban voltak az argentínai Córdobába. hogy gondozza. egy sereg kis rács van előttem… a kilátás ugyanolyan szép. Aznap este Ponce de León montevideói rádiója útján beszéltek Croiset-val Hollandiában. Fájó szívvel eladta Nando Suzuki motorbiciklijét fia egyik régi barátjának. hogy Páez Vilaró nem idegen hatalom ügynöke. mi történt Talcában. hogy magukkal hozzák Santiagóba a japán látnokot. Chilében a politikai helyzet közben még tovább romlott. Aznap este.Különben is . milyen nagy és jól működő szervezetet épített ki. beszéltek Carrascóval. A végső kétségbeesés kerítette hatalmába. hanem két gyermekét is. Surraco irányításával kartonpapírból elkészítették a terület modelljét. Másnap az uruguayiak megint ugyanezt a területet akarták átkutatni. Két csoportra oszlottak. akik az érintettek sorában a legvigasztalanabbak voltak. többször is gumidefektet kapott. s az újonnan jöttek meglepve látták. akinek megpróbált beszámolni a történtekről anélkül. hogy egyik korábbi repülőútján. Surraco és Risso délután bérelt kocsin folytatták útjukat. munkájának nincs többé értelme. hogy érintkezésbe lépjen Ponce de Leónnal. A két asszony beszámolt. hátukon csomaggal. . Visszafelé menet a Laguna del Alto útjukba esett. Udvariasan bántak velük. s a meredek lejtőn vastag botokra támaszkodtak. akiket felfogadhatnának segítségül. Dr. hanem az „az őrült. de a helikopternek vissza kellett térnie Santiagóba. .és ehhez még azok is hozzájárultak. . akire olyannyira támaszkodott. nem látják-e a gép nyomát. s Zerbino. . Délutánra azonban a rendőrség kiderítette. hogy ő és a kíséretében levő fiatal uruguayi. Úgy érezte. s itt végigvizsgálták a körülötte levő sziklákat. a fiúk egyik barátja. s a két uruguayit még idejében szabadon bocsátották. hogy az asszonyok ott szoronganak Rafael rádiója körül. sziget is van.biztosak voltak abban. Ezért aztán a kocsi. Ennek ellenére mindkét csoport megmászta a Cerro del Peinét. nem a maga kedvéért. hogy Croiset egyik üzenetének fordításába hiba csúszott. sziklatömbökön másztak keresztül. Páez Vilaró emlékezett rá. A gépet a csúcs nélküli hegytől balra találják meg. s tőle a kutatáshoz egy további adatot kaptak: a tavon. Dr. a Cerro Azultól és a Cerro Picazótól jobbra húzódó területet.De ők nem csüggedtek. Semmit se találtak. kém. Páez Vilaró azonnal szemleútra vitte őket. Páez Vilarónak megengedték. Egyetlen élő lánya odaköltözött hozzá. Nemcsak feleségét vesztette el. s nekivágtak a hegyeknek. De most mégis úgy érezte. hogy egy üzletet építsen ki. hogy megbénítsák a közlekedést. miről van szó. Surraco-Guillermo Rissónak. Allende kormányának ellenségei szögekkel szórták fel a Santiagóból kivezető utakat. Másnap indulnak. Surracót és Rissót megérkezésükkor üdvözölhessék.nem januárban folytatja a Fairchild roncsainak felkutatását az Andokban. akik . s aztán érdeklődtek. Páez Vilaró börtönben várt rájuk. ami persze erősen lassította haladásukat. biztosan elmerültek a hóban. ahol a gép lezuhant. ahogy ezt korábban mondták nekik. Gaston Costemalle egyik barátjának társaságában november 1-én utazott el repülőgépen Santiagóba. hozzá kell járulnia az alaphoz. Zerbinót és Surracót e hír nem csüggesztette el. ötvenkilenc kilométerre Talcától. hogy a Légi Mentőszolgálat a szokatlanul erős havazás miatt . Sűrű felhőben indultak meg lefelé Vilchesbe. Kanyonokba és hegyek közti szakadékokba ereszkedtek le. mert tudta.Itt ülök . s nem jobbra. hogy kimondja. Most pedig elvesztette családját. de minden eredmény nélkül. két vezetővel fölkerekedtek Vilches városka felé. mint a Punta Garretából . amiért érdemes volna élnie. Aznap éjjel a rádió hírül adta. Koffereiket már becsomagolták. mert térdük minduntalan meg-megroggyant. amelyen a három uruguayi utazott. november 3-án. Parrado azok közé tartozott. hogy a fiaik halottak. Aznap délelőtt ugyanis elröpült egy erőmű fölött. s ekkor megtudták. Zerbino és dr. Így aztán másnap. amelyet bérelt helikopteren tett meg. nehezükre esett a mászás. hanem februárig várnak vele.mondta -. és végigkutatták a két csúcs nélküli hegytől. szokás szerint. Ott találkoztak Madelónnal és Storm édesanyjával. A fiaiknál kevésbé kisportolt férfiaknak a hideg levegőben.jegyezte meg a pilóta -. aki a fiát keresi”. de az élet kihunyt Seler Parrado szeméből. hanem családja végett. hogy Zerbinót. hol találnak hivatásos hegymászókat. föltételezte. bizonyára a politikai helyzet miatti idegességében. mintegy kilencven kilométerre Talcától. ha ilyen környéken zuhantak le. Másnap újból odarepültek.48 - . nem maradt számára semmi.

A gép orra összezúzódott. Ugyanazon a napon Montevideóban megtudták. s mindkét szárnyát elvesztette. Immár több mint egy hónapot töltött el a gép keresésével. Mindent összevéve üzenete a mágiának és az adatoknak olyan keveréke volt. hogy egy-két napig még Chilében marad. ez talán azt jelenti. amikorra Sáo Paulóban várták. Nem látta értelmét. amennyire ismerjük őket. Találtak rajtuk egy háromszöget.mondta. Croiset azt mondta. Engedélyt kaptak rá. Bölcs előrelátásnak bizonyult. azoknak a körülményeknek tükrében.49 - . valamint a 3002-es számot. Bobby Jaugustnak apja. s egy munkacsoport a vázlatok másolásának látott neki. Napokon át folytattak kutatásokat a prekordillerában. s a rokonok a rajzokról másolatot. Aznap délután repülőgép indult Santiagóba. s elmondták neki. maga és Surraco számára jegyet váltott a másnapi. hogy a fiúk Chilébe indultak.November 7-én értek vissza Vilchesbe. A vázlatok kezdetlegesek voltak. s valamivel messzebb egy falu. Több ezer nyomtatványt készített. hogy hallotta egy földre zuhanó repülőgép hangját. mexikói stílusú. amelyek azonban mind negatívak voltak. a szalagról pedig átírást akartak készíteni. s így jobban fel tudták mérni Croiset csomagjának értékét. Montevideóba induló gépre. amit a látnok mondott. A rokonok egy csoportja a gép érkezése előtt már a carrascói reptéren várakozott e fontos csomagra. amelyekkel szembe találták magukat. Ezért azt mondta Zerbinónak és Surracónak. Páez Vilaró halogatta az utazást. ahol a gép lezuhant. Aztán még egy utat tett a Laguna del Altóhoz.A semmit hajszoljuk. akik még mindig bíztak benne. délután pedig átvizsgálta a Quebrada del Toro környékét.vagy tóparton történt. Tevékenységükről tájékoztatták a Légi Mentőszolgálatot. de azt a pontot már nem. hogy távolléte alatt mások folytassák a kutatást.egy N-et meg egy Y-t. hogy a hivatalos kutatást. hogy a gépnek ott kell lennie. tehát január végéig. s mivel megfelelő eszközök nem álltak rendelkezésükre. Neki is kételyei támadtak Croiset-val szemben. a KLM uruguayi képviselője. s 8-án a helikopter újból szabad volt. majd 10-én Santiagóba. de semmiképp sem akart csalódást okozni Madelónnak és a többi nőnek. talán túl sötét van a sziklaperem alatt. hogy visszatérjenek Talcába. Ennek megtörténtével az eredeti szalagot és a rajzokat feladták a Santiagóba induló SAS-gépre. A reptéren velük volt a holland konzul és az egyik Keresztény Öregfiúnak. ahonnan betájolhatták volna magukat. A közelben van egy pásztorkunyhó. arra mutatnak. fehér házakkal. Az uruguayiak Vilchesben várakoztak e kutatások eredményeire. de még most is lépéseket tett. Zerbino egyetértett vele. ennek közelében 1876-ban csata játszódott le. s magnószalagra mondta a leírását. mert sok minden. milyen következtetésre jutottak: a rajzokban és az üzenetben minden a Talca környéki prekordillerában fekvő Laguna del Altóra mutat. a Fairchild puhán ereszkedett alá. akár egy rovar. de semmit sem talált. A tények. de a jelzéseket nem tudta azonosítani. November 9-én visszatértek Talcába. Azonnal kibontották. Az 1036-os szám is az agyába ötlött. sőt esetleg február elejéig nem kezdik meg . amely specifikus távolságokat jelölt meg. hogy Croiset egy rajzot készített a szerencsétlenség színhelyéről. s amikor azok elutaztak Uruguayba. mielőtt az eredetieket a repülőgépen elküldik Páez Vilarónak. az olvadás beálltáig. s a hatóságok megismételték. Zerbinónak és Surracónak Santiagóba. a szülők nevében három. Most már közeledett a nap. A Santiagóban tartózkodó három férfi kevésbé volt erről meggyőződve. hogy a Tinguiririca körüli magasabb hegyekben folytassák a kutatást. hogy a gép 1036 méter magasan fekszik a tengerszint fölött. s így az valahol az Európából érkezett két postazsákban lapult. visszatért Santiagóból. hogy a szerencsétlenség tenger. Teljesen tudománytalan .akkor pedig a Tinguiririca vulkán környékét vizsgálják át. Az adatokat tartalmazó csomag a KLM útján másnap délben fog megérkezni. mint ahogy telefonon elmondhatta. ő visszatért Talcába. Majd rádión érintkezésbe léptek Páez Vilaróval. részletesebben annál. s így felkészült a távozásra. hogy november közepén Brazíliába utazik. amelyet Surraco a maga részéről sehogy se tudott bevenni. az ablakokon senki sem néz ki. egy másik meg a szalag átírásának. hogy ezt a két férfit magukkal vitték. Életet sem látott a gépben. Délelőtt elrepült a Despalmado-hegy fölött. s végül meg is találták a csomagot. A törzset a gép többi részétől elkülönülve látta. Nem sokkal azelőtt. teljesen hamisnak látszott. Ha bárhol. A gépen betűket és számokat látott . . akkor a Tinguiririca vulkán környékén kell kutatnunk. ahonnan egy paraszt azt jelentette. mert a Croiset-féle csomagot nem külön küldeményként adták fel. hogy a zsákokat felbontsák és átvizsgálják. Páez Vilaró kötelezettséget vállalt.

Juan Carlos Menéndez. A fiúk. Javier Methol és Carlitos Páez között feküdt a padlón.És ha mind meghalunk . a kabin kitakarítására alakult munkacsoportok jól végezték feladatukat. . s nagyon bánt. S indulása előtt a talcai iskolás gyerekeknek pénzt adott. s a sebesültek a függőágyakban valamivel kényelmesebben aludtak. Vizintínnek sikerült is jó sok párnát és takarót szereznie (az utóbbiakat a párnahuzatokból varrták össze). a hidegnek kitéve aludt. így akarták elkerülni. s egyszeriben kegyetlen hideg lett. hogy a bejáratnál aludjanak. megpróbált telepatikus úton érintkezésbe lépni anyjával Montevideóban. s néhányan halkan beszélgettek. Erősen maga elé idézte arcát. valaki majd elviszi a noviájához írt levelét. ezekkel körülpárnázta magát. élek. levették cipőjüket. Odakint erős szél fújt. és a jobb oldali kalaptartóra tették fel. ha a gép másik oldalán fekhetne. Délben ettek. piszkosak és éhesek voltak. Átpillantott a . Aznap mondták ki ezt a szabályt. annál inkább úgy érezte. de az utóbbi napokban a káoszt mégis valamiféle rend váltotta fel. Meg az anyjával. Pancho Delgado. nedvesek. Noha az idő még csak öt óra felé járt. megsütésére. A halvány fény még jobban elhalványult. s nyomatékosan suttogva. hogy olyan keveset törődtem vele.tette hozzá -. hogy a többiek ne hallják. Canessa azonban még ébren volt. s minél tovább kínlódott ebben a kényelmetlen helyzetben. ezért most igyekezett minél melegebben betakarózni. Kettes csoportokban. az alvásra való elhelyezkedésük sorrendjében bevonultak a gép vázába.Olyan sok mindent megbán az ember… remélem. élek. ki-ki a maga kijelölt helyére. de Diego Storm a hátán levő fájdalmas seb miatt nem tudott elaludni. Így hát optimista hangulatban voltak. újra és újra elismételte: . a hóolvasztásra. Majd egy kis szünet után így folytatta: . ami aztán másokat is álomba ringatott. jobb volna. élek… . akkor is esetleg megtalálják a roncsot meg a levelet. néhányan lehunyták szemüket. délután fél ötre a nap nyugaton lebukott a hegyek mögé. hogy Keresztény Öregfiúk néven alakítsanak futballcsapatot. néhányan félálomba merültek. mihelyt beléptek. hogy a vánkosok és a takarók átnedvesedjenek. Roque. A hús levágására. hogy ha meghal.50 - . minden lyukon és résen át bevágta a fagyos levegőt. lélegzésük szabályossá vált. mert a fölfüggesztett hajóágyon. És előkészítette a talajt Estela Péreznek is. Ötödik Fejezet 1 OKTÓBER 29-E. az esetleges expedíciósokat. akik majd megbirkóznak az Andokkal. Noha még mindig fáztak. még lesz módom mindezt jóvátenni. Aztán páronként beljebb másztak a gépbe. Vizintín előző éjjel rosszul aludt.százezer escudo jutalmat ígért bármely olyan felvilágosításért.Mama. még a fejét is. s egyesek sokat kínlódtak. Páez Vilaró november 16-án visszatért Montevideóba. amely a Fairchild megtalálásához vezet. bebugyolálta testét. Annyira hiányzik nekem. aki Talcában majd átveszi tőle a dolgok irányítását. s Numa Turcatti mentek be utoljára. hogy kiválasszák maguk közül a legjobb erőben levőket. mert rajtuk volt a sor. Mi több: nekifogtak. A gépben most minden elcsöndesedett. s megpróbáltak aludni. Carlitos Páez fennhangon elmondta a rózsafüzért. de úgy. A TIZENHETEDIK NAP egészen jól telt el a Fairchildban rekedtek számára. Ő magán tarthatta cipőjét. reméli. és segítséget hoznak. minél kényelmesebben elhelyezkedni.Végül ő is elszenderült. Gustavo Nicolich bizalmasan megvallotta Roy Harleynak. és odaadják neki. a műszerész.

Miközben Roy az arca felé ásott. Nogueirát pedig. hogy Inciarte megharapta. amelyet csönd követett. ettől elkábult.51 - . az egyik függőágyból Vizintín elkezdett ásni a hóban. A rátelepedett hó súlyától vizelni kezdett. s talán jobb meghalni. s a padlót borító takarókat. Fönt. mindjárt meg fog halni. semmit se hallott.Oké. hogy a hó alatt életben lehet maradni. Ekkor azonban egy gyenge rezgést érzett. hogy súlyos. s végül ugyanazon az alagúton. és ott kiszabadította Fito Strauchot is. A hangra felugrott. Parrado a gép közepén feküdt. Roy otthagyta Carlitost. . de tüstént rájött. lassan lélegezzen. Küszködni kezdett a hóval. Fito él-e. s még mindig sok fiút hó takart. csak azt mondta magának: . jobbján meg Daniel Masponsszal. és ásnak. s tudta. s aztán érezte. Páez és Moncho Sabella már kiszabadultak a hó alól. egyedül rajta áll. se mozdulni. akkor is tovább irányította a többieket. Mozdulatlanságra kárhoztatva feküdt egy méter magas hó alatt. de múltak a percek. Megharapta. Inciarte egy rövid alagutat vágott a hóban. mint Fito. A bejáratnál emelt fal ledűlt. Eduardónak. bezárva az Andok közé.túlsó oldalra. amikor a lavina rájuk zúdult. Odabent látta. hogy azt sem tudta. Roy gyorsan jobbra fordult. Jó néhány percen át folytatta így a lélegzést. előbukkant. Nem bírt se lélegzeni. Ez volt az egyetlen mód arra. Canessa. aztán a fülke elejébe ment. úgy érezte. hogy ez reményte len.a köztük levő lyukon át a hóban . Ekkor azonban hangokat hallott. Fito lábujjával az arcában. mi történt. se a családjára. s látta. Elengedte magát. látták. párnákat és alvó testeket is belepte a hó. s a hó alá nyúlt Carlitosért. Roy minden erejét összeszedve odamászott a bejárathoz. hogy Marcelo már halott. ezért megpróbált apró lélegzeteket venni. s beletörődve arra gondolt. Fito minden erejét megfeszítve igyekezett leásni az élőkig. maradjon nyugodtan. Azonnal tudta. Kiásta arcát. ahol bezúdult. mint egyedül életben maradni. aki ott aludt. hogy kihányhatja a havat. illetve tudassa vele. s őt követte Daniel Fernández és Bobby François is. Kétségbeesés fogta el. A lábujj megmozdult. és megbénítja testét. Még amikor egy-egy nyilallás miatt meg kellett pihennie. hogy megtudja. Derékig állt benne. de a Reader's Digest-ben egyszer olvasta. de máris hó zúdult rá.De amikor a tüdeje már-már szétpattant. mintegy abban a hitben. s Eduardo is kimászott ugyanezen a lyukon át. s rájött. Aztán erős fájdalmat érzett lábujján. csak egyszerre érezte. Nem bírt lélegezni. aztán hallotta is. egy süvöltést. Fito Strauch Coche Inciartéval beszélgetett. és helyet cseréltek. és Roy Harley megfogta a kezét. átnyomakodott a megmaradt szűk lyukon. Roy lefeküdt a padlóra. és tudja meg. hogy segítsen a többieken. így aztán kikászálódtak fekhelyükről. Fito kiszabadult. Semmit se látott. Roy beleegyezett. amit Nicolich mondott neki. Fito . hát megkérte. ő is kimászott. mellére azonban egyre szörnyűbb súly nehezedett. s így visszamászott a fülkébe. hogy a lábujj eltávolodik arcától. hideg hó borítja. A hó recsegve-ropogva megtelepedett. s felszíne a kegyetlen hidegben azonnal törékeny jéggé fagyott. a másikéba hányja a havat. A gépet csaknem teljesen ellepte a hó. s arra gondolt. hogy Fito Strauch. az ijedtség teljesen megbénította. amit az egyik csapat kiás. . hogy rövidesen meghal. de Carlitos még ekkor sem bírta kiszabadítani magát. arcáról elkaparták a havat. ott. küszködni kezdett a hóval. itt. cseréljenek helyet. hol van Marcelo. De mire megtalálták az arcát. arcát betakarta egy inggel. Megszervezte a többieket is. Tehát ő is él. Nem gondolt se Istenre. meghalok. Még ha ki is bírná magát szabadítani. majd a törzsét. amikor lekapta szeméről az inget. balján Liliana Methollal. Várt. bár szabadon feküdt. hogy Roy Harley még ébren van. mert másutt is hóból kimeredő kezeket látott. Echavarren azonban nem bírt megmozdulni. hogy ő él. Kiásta Canessát. s egy pillanattal később földre zuhanó fém csörömpölését hallotta. megdöbbentő látvány tárult elé. mit csinál. Coche Inciarte látta a lavinát közeledni. nehogy a lyukból. akkor is csak ő menekülne meg. de testének egyetlen porcikáját sem tudta semmilyen irányban akár csak egy hüvelyknyire megmozdítani. akiknek egy része annyira kábult volt.azt mondta unokatestvérének. elmerült a hóban. Puszta kézzel azonnal nekifogtak az ásásnak a kemény hóban: először Marcelót próbálták kiszabadítani.

homorú felszíne alatt azonban elég levegőhöz jutottak. vegyen lassan lélegzetet.kiáltotta -. Roquét és Menéndezt az összeomlott fal azonnal megölte. s küszködve egy kis rést ütött a havon. Nicolichot és Stormot kezdte keresni. amelyet a falba építettek bele. .Nem. aki függőágyából figyelte őket. Carlitos azonnal elhányta a havat Zerbino arcáról. Daniel Masponst kezdte keresni. Majd megfordult. Mire megtalálta Diegót. s ekkor Roy Harley aknát vágott a hóban. meg azokat. és megfogta kezét. amíg a többiek egy idő után kiásták. Megszorította.Jól vagy? . s noha lélekben nyugodt maradt. és csak annyi levegője volt. s folytatta az ásást. Mi több: a fiúk ösztöne azt diktálta. Hat-hét percig maradtak így. milyen a halál. de mire . Javier Methol ki tudta dugni kezét a hó alól.aki közben kiszabadult . De épp mielőtt még a könyv becsukódott volna. Canessához és Parradóhoz hasonlóan ő sem imádkozott Istenhez.Igen. az elkapart hó azonban Parradóra hullt.Másokon segíts. Azonnal barátait. Mire Carlitos továbbment. hogy tartson ki. amelyen át a tüdeje levegőhöz jutott. könyörgött neki. hogy az asszony fulladozik.Gustavo Nicolich? . fulladozva feküdt. s Parradóhoz hasonlóan őt sem annyira pánik. hogy tüdejét levegőhöz juttassa. Most kitapasztalom az olyan elvont fogalmakat. s nem is szólt egy szót sem. egy kéz megérintette. s aztán kiszabadította Parradót is. bebörtönözve. Gustavo? . de az a tudat. Itt. Javier lábával elérte feleségét. de ugyane fal egy része megmentette az ott fekvő két másik fiú életét. s Inciarte kérte Arturo Nogueirát.a lábáról is el nem hányta. . Ott maradt mintegy révületben az ágyán. Később egy másik hang is lekiáltott hozzá: . barátja úgy feküdt. a gép végében a hó igen mély volt. de mindhiába. de amikor megpróbálták kiszabadítani őt. Felülről hallotta Carlitos Páezt. s Diego Stormot próbálta kiásni. rákiáltott a fiúkra. amely Zerbinót elborította. mint Javier. aztán meg azokon. De hangokat hallottak. hogy előbb barátaikon segítsenek. mint inkább kíváncsiság fogta el. segíteni azonban nem bírt neki. mintha aludna. egyik kezét a magasba emelte. mire Inciarte Zerbinóval együtt kiszabadította őket. merítsen hitet. hogy az asszony egy-két percig elélhet levegő nélkül is. akiknek karja kilátszik a hó alól. hogy lélegzeni tudjanak. hogy halála után a teste elősegíti majd a többiek életben maradását. Pedro Algortát még hó borította. egyfajta eksztázissal töltötte el. Purgatórium. mint Isten. Gázöngyújtójával gyorsan megmelengette. A hóban. itt az utolsó fejezet. mihelyt mozdulni tudott.52 - . s ekkor kettesben megpróbálták kiásni Lilianát. Midőn megtalálta. mint Liliana. teste nem törődött bele a halálba. És ekkor elkaparták arcáról a havat. Érezte. Canessában a lavina lezúdulása azt a képzetet ébresztette. akiket teljesen eltakart a hó. amint rekedt hangon lekiált: . Nogueira azonban nem mozdult. s most megtudom. ne hagyd el magad. a fiú már halott volt. Amikor a lavina lezúdult rá. hogy inkább Liliana felé ássanak. Így hát óhatatlanul utolsónak hagyták az olyanokat. egy kis lyuk maradt. Canessa. de a körülötte ásó fiúk súlyától a hó egyre inkább ránehezedett Lilianára.Te vagy az. .Carlitos Páezről Roy derékig eltávolította a havat. megyek már! Tudta. Numa Turcatti és Pancho Delgado beszorult a repülőgép vészkijáratának meggörbült ajtaja alá. s így a fiú néhány percig lélegezni tudott. Hát eddig jutottam. Őt is elborította a hó. Gustavo Zerbino. amennyi a tüdejében maradt. nem is bánta meg bűneit. Mintha máris a mennyország kapujában állna.Liliana .kiáltott vissza Zerbino. mintha egy régi fényképezőgép magnéziumfénye villanna. de amikor megtalálta Nicolichot.Igen! . s íme. de halott volt. közel a halál. Siránkozásra nem volt idő. aki káromkodni kezdett. Végül is Zerbino kiszabadította Javiert. s attól tartott. Tarts ki. . az hideg és élettelen volt. Javier tovább kiabált a feleségének. amíg Fito . de Carlitos mégsem bírt mindaddig megmozdulni. jól vagyok . gondolta magában.válaszolta Zerbino. Mindig kíváncsi voltam. hogy segítsen nekik ásni.S aztán ott várt a sírboltjában. aki tudott lélegezni. Most óvatosabban ásott. s nem viszonozta szorítását. hogyan végződik majd az élettörténetem. Mennyország vagy Pokol. de a hó ásás közben a kezére fagyott.

Enrique Platero. akiket a fal ütött agyon.53 - . mert fogalmuk sem volt róla. amelyen keresztül Parrado megpillantotta a hold és a csillagok halvány fényét. Daniel Maspons. most majd a mennyországból vigyáz rá. ezúttal kimászott a gépből. s megpróbált légaknát ásni. s a havon át kidugnia fejét a napvilágra. a második görgeteg jórészt a gép fölött rohant el. Mihelyt elég világos lett ahhoz. A bejáratnál nem tudtak utat vágni. Aztán Royra került a sor. . a szokottnál azonban sötétebb volt. Reggel nyolc felé járt az idő. majd tovább nyomta. Nyolcan haltak meg a hó alatt. hogy akadálytalanul csúszik feljebb a friss levegőbe. Megpróbálta kinyitni. gyászos fény váltotta fel. Marcelo Pérez halott volt. A többiek ébren töltötték az éjszakát. Gustavo Nicolich.az ablakon át ugyanis fény szűrődött be. hogy legjobb barátaik közül többen is alattuk fekszenek.Próbáld az ablakokról elseperni a havat . Javier nem volt egyedül bánatával. . és elmerül a hóban. Roy odament a bejárathoz. A fülkét teljesen ellepte a fagyott hó. s attól félt. semmint hogy pajtásaik nélkül kelljen folytatniuk ezt a testi-lelki szenvedéssel tele életet. Javier lerogyott a hóra. Csak Carlitos tudott rövid időközökre elaludni. sugarai a havon át beszűrődtek a gépbe. Visszaereszkedett hát a kormányfülkébe. Hóförgeteg örvénylett körülötte. Öt öngyújtó fényénél dolgozott. Amikor leszállt az este. egy pedig állhatott. gyapjúsapkát és vízhatlan kabátot viselt. hogy Liliana. egymás testét püfölték. Egyik-másik fiú az oxigén hiánya miatt szédülni kezdett. Akire rákerült az állás sora. s neki végre sikerült kinyomnia az üveget. Canessa legjobb barátja. a pilóták holtteste mellett. Mert amikor az életben maradtak összebújtak a repülőgép teteje és a jeges hópadló közt megmaradt néhány lábnyi területen. De amikor átütötte a rudat. ha továbbmegy. ezért a hat fiú felváltva dolgozott. hogyan juthatnának ki a börtönükből. de mivel a bejárat most már el volt torlaszolva. hogy a kormányfülkén át alagutat nyissanak. hol lehetnek az ablakok. betemetve. sírva. Aztán Zerbino. egy lyukat hagyott maga után. de az erős szél havat szórt a szemébe. fülledtté vált. Ezen a lyukon át lesték a hajnal közeledtét. se takaró. Csak abból a meggyőződéséből merített vigaszt. kinek a karja vagy lába éri őket. Kusza összevisszaságban feküdtek. kéz. Fito Strauch. átfurakodott a fülkén. se cipő. Ez a kívánságuk majdnem teljesült. aki vastagabb ruhájában a többieknél jobban állta a hideget. aki a rádióhír hallatán bátorságával megóvta őket a kétségbeeséstől. Az éjszaka végtelennek tűnt. majd visszakúszott. Most Canessa próbálkozott. Ezért aztán az ablakon át visszamászott a társaihoz. s Diego Storm.szólt valaki. de ő sem boldogult vele. akik azt kívánták. de a kormányfülkénél úgy látszott. amelyben négyen ülhettek. ahol aztán a nedves sötétséget halvány. Ekkor Parrado fogta az egyik acélrudat. s midőn visszahúzta a fülkébe. hogy puszta kézzel nem bírta átütni. esetleg lecsúszik a tetőről. s lekiáltott a többieknek. mert az eget felhők borították. de karja nem ért el a hó felületéig. arcukat és kezüket dörzsölték. hogy ne gyászolták volna meg mindannyian barátaik halálát. ugyanígy Carlos Roque és Juan Carlos Menéndez. Sabella. mígnem keleten felkelt a nap. kiderült. aki a földön annyi szeretettel ápolta őt.és lábujjaikat tornáztatták. csakhogy a rátelepedett hó súlyától nem bírta. hogy tudták volna. a fülke közepéből a két végébe hányták a havat. nehogy megfagyjanak. elgémberedett testüket most nem védte se párna. Harley és Parrado nekifogtak. Inciarte. hogy ereikben fenntartsák a vérkeringést anélkül. a többiek lábán ugrált. mert az első lavina után körülbelül egy órával egy második is lezúdult a gépre. s az különben is annyira jégkeménnyé fagyott. azon kezdtek gondolkozni. mert ott túl magasan feküdt fölöttük a hó. Akadtak köztük. érezte. Hogy több helyet csináljanak. Roy melegen volt öltözve. Szétnézett a hótakaró fölött. az életben maradottak kegyetlenül fáztak: nedves. hogy valamit csinálhassanak. akinek a gyomra végre begyógyult. halott volt. s Roy a Strauch unokafivérekkel és Parradóval egy lyukat ásott. . s így visszamászott. a körülötte álló fiúk aggódva nézték. A Fairchildot immár teljesen betemette a hó.Nem lehet kimenni! Odakint hóvihar tombol. és keresztülütötte vele a fülke tetejét. hogy melegen tartsák őket. Nem is látta. Roy újból föltornázta magát. vékonyabb a hóréteg . inkább haltak volna meg ők is a hó alatt. A tizenkilenc túlélő helyzete nem volt olyan szörnyű. Eközben azonban elzárta azt a nyílást. a „banda” egyik tagja. de a törzset teljesen ellepte a hó. hogy a gépet elborító hóréteg fél vágy három és fél méter vastag-e. amelyen Itoy Harley kimászott. a bánattól megbénulva. Néhány óra múltán újabb veszéllyel kellett szembenézniük: a repülőgépben maradt csekélyke levegő áporodottá. Leülni vagy állni is alig volt helyük. s elérte a gép dőlése miatt égnek néző ablakot. Canessa.megtalálták. csípte arcán és kezén a bőrt. amelyet eddig a függőágyak alátámasztására használtak. puszta kézzel kellett elhányniuk.

Sokan szerették volna születésnapját vidámabban megünnepelni. s így a hús ízét is érezték. amikor melegebb van. de aztán három napig süt majd a nap.mondta.Mihelyt a havazás eláll . Aznap nem csináltak semmit. hogy elindul. A szerencsétlenségkor elpusztultak holtteste odakint feküdt hóval betemetve. Másnap. s az alagúton át. Carlitos pedig cigarettázva a családjára gondolt. s a hóból születésnapi tortát gyúrtak. mert Isten őket szerette legjobban. elállt. hogy egyen a húsból. vagy legalább a napon megszárították.Három napig rossz időnk lesz . . Most már biztosan tudta.A gépet most hó takarja.mondta Fito. Ha már krémes tortát vagy málnaturmixot nem kaphatott ajándékul. A kegyetlen hideg s a nedves ruházat nagyon lecsökkentette erejüket. hogy a legjobbak haltak meg közülük. miért ne várhatnánk itt.A legrosszabbján már túljutottunk .Nem látom be -folytatta -. hogy elüljön a vihar. .Most már csak jobbra fordulhatnak a dolgok. . és megjön a nyár.mint Inciarte . . Inciarte és Turcatti fizikai undorát semmiféle érvvel vagy rábeszéléssel nem lehetett legyőzni. . Numa nem volt sem Keresztény Öregfiú. ezért aztán erejük egyre fogyatkozott. Voltak. mindenszentek napja Pancho Delgado születésnapja volt. . Ha tovább is itt várunk. odakint a havon valószínűleg ránk törne egy lavina.a jezsuitáknál nevelkedett.Ezt nem hiszem . amelyeket meg kellett rágniuk.De Eduardo Strauch.jósolta visszatérve -. Rettenetes éhségükben sokan nagy darabokat vettek belőle. Canessa és Zerbino elhányta a havat az ablakokról. ha az időjárás megjavul. hogy viszontlátja őket.Numa Turcatti huszonötödik születésnapja. most azonban nem volt más választásuk. A havazás. s a futballt kedvelte -. Ha most elindulnánk. amelyek még mindig az ülések alá szorulva feküdtek. s este. amikor azonban másnap reggel az alagúton át fölmászott a nyitott ablakhoz. . amíg az időjárás megjavul. Ez mindannyiuknak szörnyű érzés volt.Meg kell enned . mások azonban nem tudták így értelmezni a dolgot.szólalt meg Algorta -. . október 31-én volt a tizenkilencedik születésnapja. ha növeli az esélyeinket. másképp meghalsz. ez csak azért történhetett. Ha Isten mind a szerencsétlenségnél. így hát az unokafivérek a lavinában elpusztult egyik társuk holttestéről levették a ruhát. hogy éjjel menetelhetünk. aki szintén azonnal szeretett volna elindulni. A második lavina csak átcsapott a tető fölött. sem rögbijátékos . mások a régebbi hóból törtek le keményebb darabokat.mondta -.azt mondták.November 15-e . . látta. ahogy lejött a csontról. amelyet még két nappal ezelőtt közöttük élő barátjuk testéből vágtak. akik .54 - . s napközben alhatunk. zömök alakjából és nyugalmából azonban erő sugárzott. Október 30-a volt . eltökélt szándéka. mert aznap volt apja és nővére születésnapja. ahogy azt Carlitos megjósolta. s hat fiú kimászott a tetőre. Fito egyenesen kényszeríteni próbálta Eduardót. a pilóták teteme mellett. . .folytatta . egy újabb lavi na mindannyiunkat betemet. Így pillanatnyilag itt biztonságban vagyunk. Két nap óta semmit se ettek. mert a lavina után is megőrizte nyugalmát. hogy visszakerüljön családja körébe. A néma tájon Isten közelsége mintegy pecsétet ütött erre a meggyőződésére. hogy élve kijutunk innen. Sokat emlegették a lavinát.válaszolta józanul Fito.Emlékszem . Roberto Canessa és Fito Strauch vitába szállt velük. hogy még mindig ugyanolyan erősen havazik. . hópihék szállingóztak be. de ehelyett ő öntött erőt beléjük. A fiúk eggyel több cigarettát adtak neki.A hóvihar egész nap tombolt. mint két hét. s nekünk elevenen van szükségünk rád.kérdezte Vizintín. megyek.Ez csak valamivel több.telihold lesz. Néhányan belemarkoltak a megtelepedett vékony hórétegbe. November elseje. hogy egy santiagói taxisofőr azt mondta nekem. s most se mutatta semmi jelét a hisztériának. legalább azt szerette volna. Fito és Eduardo Strauch Daniel Fernándezzel havat olvasztott ivóvízül. amikor kemény a hó. A húst korábban megsütötték. mind a lavinánál megőrizte. olyannyira. s most rettenetesen éhesek voltak. mint hogy amúgy véresen és nyersen egyék. Ami azt jelenti. Adtak Fito véleményére. holott az némelyikükön már nagyon is eluralkodott. hogy egyesek egy falatot se bírtak lenyelni a húsból. . Ezt senki sem vitathatta.mondta -. november 15-én eláll a havazás. . Parrado kijelentette.De meddig várjunk? . s mindenki szeme láttára húst vágtak belőle. Érdemes kivárnunk. és várták. . hogy süttesse magát a nappal. amikor összebújva megpróbáltak aludni. hogy szomjukat oltsák vele. mindannyian együtt mondták Carlitosszal a rózsafüzért. havat szopogattak. Aznap semmit se ettek.És az idő tájt . hogy több fény jusson be a gépbe.

Csak nagy nehezen bírták megmozdítani a végső védekező mozdulatba dermedt tetemeket. hogy kijussanak innen. így aztán az életben maradottak nemcsak azon voltak. akik a szerencsétlenségnél pusztultak el. Parrado annyira eltökélte magát az indulásra. hogy éjjelre a gépbe behúzódva egy-egy végtagot vagy a törzsnek egy részét a „verandán” hagyják. egyesek úgy gondolták. Így hát a kör összeszűkült: csak Parrado. immár végleg belepte a hó. Sabella és Fernández jól voltak ugyan. legkevésbé jó barátaik hullájához. Ugyanez vezette a túlélőket arra is. s alkalmas eszközeik nem voltak. hogy a legerősebbek megpróbálnak eljutni Chilébe. hogy az expe. Inciarte lábán fájdalmas kelések támadtak. hogy mindenfajta expedíciónak nehéz körülményekkel kell megbirkóznia. legyengült. hanem terveket is szőttek. Mihelyt elkészült az alagút. Vizintín és Fito Strauch között választhattak. mások úgy érezték. hogy hozzányúljanak a halottakhoz. saját szakállára is nekivágott volna. egészségesek. de mert nem bírta rászánni magát. Mivel a szerencsétlenséget követő hetekben s különösen a lavina utáni viharos napokban nyilvánvalóvá vált. ezekkel vágták a kemény havat. Isten is megsegíti őket. Eduardo Strauch eleinte jó erőben volt ugyan. erőnlét dolgában elmaradtak a Keresztény Öregfiúk csapattagjai mögött. pedig ehhez képest fényűzésben és kényelemben éltünk! . hogy egy több főből álló csoportnak nagyobb esélye van. de a fülke két végén a hófal ott maradt. hogy a fülkéből kihányják a havat. hátha másnap a rossz idő miatt nem tudnak kimenni. Páez például meglelte a rögbicipőjét. s felmentik őket a húsvágás és a hóeltakarítás napi munkája alól. s kivigyék az alája temetett holttesteket. amelyek közül egyik-másik. Nagyobb húsadagokat kapnak. hogy közvetlenül a lavina után emberhúst egyen. amíg a gépet többé-kevésbé lakhatóvá tették.vagy műanyagdarabokat használták lapátnak. s közben találtak egy-két. megint hideg lett. beágyazva a jégfalba. alkalmasak a hosszú útra Chilébe. . Harley. hogy életüket elviselhetőbbé tegyék. Zerbino szeme a hegymászás óta még mindig nem jött teljesen rendbe.Akkor azt hittük . A gép testéről letört fém. úgyhogy ha november vége felé végre beköszönt a nyár. hogy ha nem rá esik a választás. ha segítenek magukon. 2 A KÖVETKEZŐ NAPOKON az idő derült maradt.A lavinából csak egyetlen előnyük származott . És a fiúk közt akadtak. Már a lavinát megelőzően elhatározták. ezért aztán egy hosszú nejlon poggyászszíjat kötöttek a holttest válla köré. ha erőforrásaikat egy mindössze három-négy tagú csoportra összpontosítják.Amikor a nap egy felhő mögé bújt. Az expedíció tagjainak kiválasztásánál legfontosabb szempontnak a fizikai állapotot tekintették. Eleinte véleménykülönbség volt köztük. mint Pompejiben a Vezúv áldozatai. A hó kőkeményre fagyott. s a hó olvadozni kezd. Canessa. s így noha kevesebben voltak. bölcsebb. Turcatti szintúgy ragaszkodott hozzá. Turcatti. így a második csoport véleménye győzedelmeskedett. azokat ugyanis. A szerencsétlenségből sértetlenül kikerültek közül azóta néhányat különféle bajok értek. nekiláthattak. Úgy érezték. rossz a sorunk. a legjobb alvóhelyeket. A bejárat közelében betemetett holttesteket otthagyták. elrejtené a most kivitt holttesteket. de nem lévén játékosok.55 - . Ezek a tetemek élelemtartalékul szolgáltak arra az esetre.a holttestekről levett ruhák. Sokan némi nosztalgiával gondoltak vissza a lavina előtti „gyöngyéletre”. Nem voltak nagyobb havazások. s így vonszolták ki. s a tizenkilenc életben maradt közül az erősebbek és energikusabbak egy második alagutat vágtak a gép végében. ha netán egy újabb lavina vagy nagyobb hóvihar betemetné. amely az élőket a lavinaveszéllyel szemben védte. Most nem tehettek egyebet – vártak. akik nem tudták rászánni magukat. mégis a korábbihoz képest még inkább össze kellett szorulniuk. karját fölemelve óvta arcát.mondogatták -. Négy-öt expedícióst fognak választani. s a hat fiú visszamászott a Fairchildba. és előkészületeket tettek. Páez. erősek legyenek. Nyolc napba telt. hogy őt jelöljék ki. a lavina során elveszett tárgyat. Nem mindegyikük lelkesedett egyformán azért.

s eldöntötte a dolgot: Fitónak ugyanis nyolc nappal a lavina után súlyos aranyérbántalmai támadtak.Az isten szerelmére. s megitták a kávéval ízesített vizet. hogy ha őt beválasztják. Egynapos expedícióra az elérhető célnak látszott. A teát a termoszba tették. mert ezeknek. Ti menjetek tovább. s ez aztán kizárta őt a jelöltek sorából.Nem bírok. hogy megfordulnak. egy törött termoszt meg egy kevéske teát találtak. de újból és újból csalódniuk kellett. A fennmaradó három fiú: Páez. de érettségük és lelkierejük tekintetében kételyek merültek fel. körülöttük kavarogtak a szélben. milyen veszélyekkel és nehézségekkel kell majd szembenézniük. .Nem bírok továbbmenni . Ezután két óra hosszat mentek lefelé. Eljutottak a kávésüveghez. s elég erősnek is tartották őket. ha itt álldogálunk. Harley és Vizintín részt akart venni az expedícióban. A három fiú azonnal havat préselt az üvegbe. Két unokafivére csak örült. Aztán kiürítették a szemetesvödröt. minden tíz lépésnél megpihentek. Harley és Vizintín a lavina utáni hetedik napon délelőtt tizenegy órakor indult el. hogy e három fiú egynapos próbaexpedícióra indul. hogy a hóban a távolságok csalékonyak .Jól van. át a völgyön. inkább kötelességérzetből. az emelkedők meredekebbek lettek. nem bírok. Hagyjatok itt meghalni. . nem bírok. hogy a völgyön át lemennek a túlsó oldalon levő nagy hegyhez. Carlitos . a vízcsinálásnál jó hasznát vehetik. Vizintín azonban megtartotta a szemetesvödröt.kiáltott rá Vizintín -. az expedíció sikerrel fog járni. mint lejönni róla.alig vannak közelebb a szemközti hegyhez. .Állj fel. További keresgélés után már csak egy gázcilindert. s közben lassanként rájöttek. Roy sírva fakadt. Ti menjetek tovább. mert a déli nap felolvasztotta a hó felszínét. milyen közel vagy milyen távol vannak a géptől. amennyire tudták. amelyeket gondosan három részre osztottak. mint amikor elindultak. csakhogy túl nehéznek bizonyultak. s a felkapaszkodásnál bot gyanánt használta. Gyáva vagyok. de midőn elindultak visszafelé. A hó fagyott felszínén könnyűszerrel leereszkedtek a völgybe. Elismerem. gyere! Gondolj a csaladodra… az anyádra… az apádra… . Másfél órás menetelés után rábukkantak a repülőgép hátsó ajtajára. ahol pedig az egyenes út túlságosan meredeken lejtett. mindannyian megfagyunk. Páez. Hagyjatok itt. ami előrehaladásukat gátolta volna. Carlitos pedig végül összerogyott a hóban. Turcatti Algorta kíséretében felmászott a repülőgép szárnyához. Még mindig térdig merültek a hóba. és újból ittak a kávéval ízesített vízből. Royt és Carlitost már-már pánik fogta el. E pár kurta pillanatra szinte a mennyországban érezték magukat. két-két nadrágot és rögbicipőt viseltek. könnyein keresztül. mert a nyers hús iránti undora következtében ő is legyengült. és elszívtak egy cigarettát. te anyámasszony katonája .56 - . és legnagyobb örömükre találtak benne néhány törött cukordarabkát. de ezúttal a korábbinál kevesebb energiával s nagyobb erőfeszítés árán. hogy megpillantják a Fairchildot. egykettőre felismerték. ott cikcakkban haladtak.díció tagja legyen. testi erejét és szellemi ellenállóképességét már a két korábbi próbálkozás során bebizonyította. mert nem szívesen hagyta volna el a viszonylag biztonságos Fairchildot. s ezért eldobták őket. de rendkívüli ereje és elismert találékonysága miatt úgy érezte. És közben az ég is baljósan beborult. . Így aztán elhatározták. felolvasztották. s most térdig süppedtek bele. amelynek szintén csak az alján maradt valami kevéske por. Tervük az volt.Gyere. mindig azt várták. valamint egy gyorskávés üvegre. Semmit se vittek magukkal. François és Inciarte száz méter magasra mászott fel a hegyen. Ugyanígy önként jelentkezett Fito Strauch is. Anyámasszony katonája vagyok. s e csalódásoktól még inkább elcsüggedtek. Előrehaladásuk egyébként is lelassult. Ahogy a fel-le hullámzó hegyoldalon följutottak egy-egy gerincre. a hószállingózás erős havazássá fokozódott. s magukkal vitték az útra. Roy és Carlitos felvette a két tartályt. Három órakor elhatározták. mennyivel nehezebb hegynek fölfelé mászni. hogy nem mehet. s a hóba telepedve elszopogattak. a természet azonban közbelépett. A lavina óta már indítottak kisebb túrákat a gép közvetlen környékéről.mondta -. Canessa a többieknél élénkebb fantáziával előre látta. hogy bizonyságot tegyen állóképességéről. ezért a fiatalabb fiúk bíztak benne. gondolták. hópihék kezdtek szállingózni. nem bírok megmozdulni… . s azon túl a havon szétszórva egyes konyhatartozékokra: két üres kávés és Coca-Colás tartályra. A hóborította tájon a csalóka dimenziók miatt nem tudták érzékelni.mondta Roy. s mindhárman nagyon elfáradtak. Mindannyian két-két pulóvert. kötelessége részt venni az expedícióban. . A hegymászás rendkívül megnehezült.

A többiek már bementek. de ezt az expedíciósok előtt soha egy szóval sem említette: Ha a gép fekvéséről beszéltek velük. s Turcatti sem. hogy a legszörnyűbb hisztéria pillanataiban a lavinában eltemetettek mentését irányította. amelynek a különleges kötelességek különleges előjogokat biztosítottak. . Roy megborzongott. mint inkább lelki szenvedéseiknek. . mert azt hitte. amire Roy újból könnyekben tört ki. és most aggódva vártak rájuk. s jelenlétükben csakis derűlátó dolgokról volt szabad beszélni. Canessa elvette tőle. . De Fito visszautasította ezt a neki felajánlott „koronát”. úgy és addig alhattak. felváltva addig-addig buzdították és szidalmazták.Ti menjetek előre . Mindent engedélyeztek nekik. az alagúton át bebotorkált a Fairchild belsejébe. Methol például föltételezte. . Legjobban a legfiatalabb unokafivért. Amikor aztán Fitónak aranyérbántalmai támadtak. Józansága és végső megmenekülésükbe vetett erős hite számos fiút arra indított. gyengédséget és derűlátást árasztottak.Egy perc múlva utánatok megyek. Ott. akiknek életét ily módon megmentették. Mihelyt kiválasztották az expedíció résztvevőit. mint azelőtt. A Strauch unokafivérek befolyása nem szorult szentesítésre. Marcelo helyébe őt tegyék meg vezetőjükké. Társaiknál több húst ehettek. hogy Fito részt vesz az expedícióban.Nem lehetett megcsinálni . Emellett olyan tulajdonságok is voltak bennük. nem jöhet velük. míg aztán ismét lábra állt. Fitót tisztelték.Nem lehetett. hogy a gép valahol az Andok közepén van. . noha Parrado és kisebb mértékben Canessa továbbra is dolgozott. a négy fiú amolyan harci kasztot alkotott.57 - . hogy belé helyezzék reményüket. nyugalmat. de a gépet még mindig nem látták. . mint józanság és gyakorlatiasság. könyörögtek neki. nem annyira testi. s a darabok közt tetszés szerint válogathattak.Kemény próba volt . Az összes teendők közt a legnehezebb és legkí. Így aztán Vizintín lett az expedíció negyedik tagja. Amikor a három fiú teljesen kimerülve.Parrado azonban nem használta ki helyzetét. Az a mód. mindhármuknak. nemcsak józan ítélőképessége miatt. Chile mindig csak egy-két mérföldre volt tőlük a hegy túlsó oldalán. mert túl sokat sír. Az expedíció jövendő résztvevői nem lettek a többiek vezetői. És testükhöz hasonlóan a lelküket is ajnározták. a külvilágtól örökölt vezérük. Vizintín egymáshoz közel álló. hogy a visszamaradtak közt lehet. Roy egyenesen örült. s Fito oldalán Roy biztonságban érezte magát. A fiatalabb fiúk „bandája” elvesztette Nicolichot és Stormot. s nem szólt semmit. ameddig akartak. Tovább másztak egy darabig. Gyerekkoruktól ismerték egymást. . Carlitos a próbaexpedíció tapasztalatai után visszalépett a jelöléstől. mígnem mégiscsak talpra állt. Nogueira Platerót. A lavina előtti baráti és rokoni csoportosulásokból csakis az övék maradt érintetlen. s hogy ez a többiekből neheztelést váltson ki. . de meg lehet csinálni. kínos elhatározásokra jutottak. ezzel szemben Vizintínnek hat. Ha egyik-másik éhes fiú egy zsírdarabot gondosan kikapart a hóból.Nekem erősnek kell lennem . s visszalépett.jelentette ki -. A Fito Strauch. ha hatalmuknak a Strauch unokafivérek triumvirátusa nem szab korlátot. hogy a próba túl kemény volt. de különösen Fitónak megbecsülést és tekintélyt szerzett azoknál. mindannyian felismerték. amelyek e szörnyű körülmények közt Pancho Delgado ékesszólásánál és Coche Inciarte szelíd természeténél sokkal hasznosabbak voltak. s Carlitos meg Roy azt javasolta.kérdezte Carlitos. Carlitos és Roy könnyek közt. Methol pedig a feleségét. szidalmazták. Canessa Masponst. Roynak pedig Parrado azt mondta. külön kasztot alkottak. összerogytam.Milyen messze van még? .De nem hagyták ott. Vizintín és Harley azonban most se hagyta őt magára.mondta. ami testi-lelki erőnlétüket javíthatta. Eduardo Strauch és Daniel Fernández közti szoros kapcsolat társaikhoz képest közvetlen előnyökhöz juttatta őket: jobban ellenálltak a hegyek közti elszigeteltség okozta. sírdogált. Francois-nak csak egy pár zoknija volt. apró szemei szárazak voltak. te sohasem fogsz kijutni innen. Egészségükért és épségükért esténként imát mondtak. mint egy pólyás. és tovább küszködött a vakító hóban. hanem azért is. ahogy már az első héten szembenéztek a könyörtelen tényekkel. és sírtam. De csak azért volt csalódott. hogy a négy fiú bizonyos mértékig visszaéljen kivételes helyzetével.Milyen messze van még? Valamivel később megint összerogyott a hóban. Mindketten éppoly keményen dolgoztak. Meghalt Marcelo is. amelyet társaiktól előjogaik és speciális gondjaik választottak el. Sabellának le kellett mondania második nadrágjáról Canessa javára. Nem kellett többé részt venniük a húsvágás és a géptakarítás mindennapi munkájában.érvelt -. följutottak egy másik dombtetőre. Talán elkerülhetetlen volt. ha nem leszek elég erős. Napnyugta után értek vissza a géphez. s nem mindegyikük állta ki. Talán oligarchiává alakulnak át.mondta Carlitos. .

hogy mindent adagoljanak. Vizintín azt hangoztatta. elméletben igazságos volt. hogy kövessék példáját. A hidegtől megdermedve úgy feküdtek. mint a húst. hogy aki dolgozik. Mindennek az lett az eredménye. hogy Nogueira lába nincs is eltörve. de megértették. Tudtak volna dolgozni. amíg kéreg nem képződött rajtuk. nem kellett annyira arra gondolniuk. mintegy negyed kiló hús volt. A két Strauch fiú és Fernández. . többet kap. mert ha a húst már levágták a holttestről. amely e darabokat borotvapengével felszeletelte. arra azonban már nem láttak okot. Delgadónak is törött volt a lába. Hisz végül is Manginónak szintén eltört a lába. amelyeket bárki összeszedhetett. mert a munkával energiát használ fel. még Fernández és Strauchék is. A délben kiadott alapadag egy maréknyi. Csak a tüdőt. Csak üldögéltek a napon. bár kevésbé szívesen ették. Némelyek feltételezték.58 - . A dolgozók nemigen éreztek szánalmat azok iránt. Ezekkel többé-kevésbé megtölthették gyomrukat az éhesek. Ezt mindenki megtette. Methol hegyibetegségét vagy Francois fagyott lábát se vették nagyon komolyan. Eduardo és Daniel Fernández végezte. Ha valaki a többieknek felvágott tíz szelet után egyet a szájába tett. és csak egyszer-egyszer kászálódott le a függőágyról. terhét azonban azoknak kellett elviselniük. aki a húsvágásnál dolgozott. s ezt mindenki megette. hogy a vitamintartalékot a máj tartalmazza. lecsukták. akiket élősdieknek tekintettek. mászott ki a szabadba. A „lógósok” állapotát is ridegen ítélték meg. A többiek örökké élelem után sóvárogtak. Bobby Francois és Roy Harley is bizonyos mértékig betegek voltak. hogy figyelembe vegye az emberi gyarlóságot. Mindig csak akkor kezdtek hozzá újabb hullához. aztán a napra tenni. Ez a rendszer. amelyet Strauchék megtűrtek. s ezt is a két Strauch fiú és Daniel Fernández végezte. amíg nem vitték túlzásba. Canessa tudta. mint haláluk pillanatában. amíg meg nem gondolja magát. nem hivatalos dézsmálási rendszer is.Roy esetében a lavina okozta megrázkódtatás. E szabályok mellett támadt egy szabályokon kívüli. hogy aki nem dolgozik. vagy a hóból ivóvizet olvasszon. Inciartéé pedig elgennyesedett. Mangino olykor az arányt minden ötödik vagy hatodik darabra nyomta le. a fejet meg a hulla nemi szerveit dobták félre. megdagadt. A szükség arra kényszerítette őket. Húsvágás vagy húsdarabok gyűjtögetése náluk szóba se jöhetett. hogy fölengedjenek. amelyet adagon felül osztottak. s hogy az expedíció tagjai jóformán annyit kaphatnak. ezt többé-kevésbé rendben levőnek tekintették. Épp ezért vállalkoztak egyesek olyan szívesen a nagyobb darabok felszeletelésére: ilyenkor ugyanis egy-egy aprócska szeletet a szájukba dughattak. minden elhatározási képességet kiölt belőlük. s emiatt senki se szólt. ezeket aztán odaadták egy másik munkacsoportnak. akik nem tudtak vagy nem akartak dolgozni. E szörnyű feladatra még az olyan kemény legény. ennek ellenére részt vesz a húsvágásban. amenynyit akarnak. merev tekintettől nem bírtak belevágni barátjuk testébe. hogy társaikat életben kell tartaniuk. de megállapodtak abban. Páez pedig minden harmadikra. mert az üveges. Metholt a hegyibetegség még mindig gátolta a munkában. Az európaiakhoz vagy észak-amerikaiakhoz képest ez különben is kevésbé esett nehezükre. hogy az „élősdiek” az adagjukat csakis saját testük sejtjeiből egészíthették ki. Ha a májtól való viszolygásukat egyszer már legyőzték. és csak képzeli fájdalmait. mennyire fontos.nosabb volt húst vágni halott barátaik teteméből. És azt hitték. hogy a test úgyszólván minden részét megegyék. A tespedtség ilyen szélsőséges körülmények között bűnnek számított a szemükben. Echavarren és Nogueira törött. A húst szigorúan adagolták. abbahagyták. A tetemről levágott zsírszeleteket addig szárították a napon. mint Parrado vagy Vizintín se bírta rászánni magát. ezért evett belőle. A többiek belátták. hogy ennél sokkal többet tegyenek értük. amelyet az utóbbinál a sikertelen próbaexpedíció is követett. mert jóllakásig csak az expedíciósok ehettek a húsból. de nem lopva csinálták. a vese és a bél már könnyebben ment. A hullákat előbb ki kellett ásni a hóból. A megmaradt részt azután félretették az expedíciósok számára. mit vagdosnak. de a szerencsétlenség . nem tagjaik. mint minden jó alkotmány. Ha a hulla szeme nyitva volt. Ettől kevésbé viszolyogtak. gennyes és üszkös lába miatt nem bírt kimozdulni a gépből. bármilyen biztosak voltak is. hogy a lélek már rég eltávozott belőle. addig ne kapjon enni. s a többieket is buzdította. a bőrt. s elég rugalmas ahhoz. mert Uruguayban az asadó-k (ökörsütés) alkalmával általában megeszik az ökör belét és nyirokmirigyeit is. Ez is energiaforrás volt. a szív. s ezt a munkát Fito. s ha rájuk kiáltottak. hanem akaraterejük rokkant meg. ha az előző már elfogyott. nagy húsdarabokat vágtak a tetemből. Adagon felülinek számítottak a korábbi tetemekből a hóban hagyott húscafatok is. hogy Delgado túlozza a törött combcsontja okozta fájdalmakat. gyakran Zerbino segítségével. hogy székeljen.

Nem tudom . s Inciarte minden reggel Páezre pillantott. . Csak akkor tudták könnyen megenni. amely szerint magas hőmérsékleten a fehérje elhal. ha előbb megsütötték. s így kevesebb az ennivaló. meg Fernándeznek azt a megállapítását. a Coca-Colás rekeszek elégetése után nem maradt egyebük. s ilyenkor a kevésbé finnyásak kevesebbet ettek. akiknek nehezére esett nyers emberhúst enni. mint néhány keskeny lécdarab a gép falából.Sütünk ma húst. Carlitos? . ezzel szemben Inciarte. szívét. s megkérdezte tőle: .Még most is akadtak olyanok. akinek a sütés a feladatköre volt. hogy társaiknak több jusson. A többiek már ott tartottak. De más tényezők is közrejátszottak. Harley és Turcatti még mindig viszolygott az izmok nyers húsától is. veséjét és zsigereit is ehetőnek tartották. Számításba kellett venniük Canessa érvét is. Ezért hetenként csak egyszer-kétszer sütöttek húst. A fakészletük korlátozott volt. Mert csak akkor tudtak tüzet gyújtani.válaszolta Carlitos -. hogy sütés közben a hús összezsugorodik.59 - . hogy e kényszerhelyzetben a halottak máját. a széltől függ. ha jó idő volt. ha az időjárás megengedte.

önzetlensége miatt őt szerették legjobban. Emellett vigasztalta is őket. de nem akartak szembehelyezkedni az expedíció egyik résztvevőjével. az sikerrel fog járni. hogy Numából már hiányzik a régi energia. mint egy elkényeztetett gyerek. Canessának. A lavina előtti expedíciók azonban kifárasztották. mint Fito Strauch. Időnként bátornak és önzetlennek mutatkozott. s belőle hiányzott az ezt ellensúlyozó találékonyság és ügyesség. Parrado például. hivatalosan fel volt mentve. utóbb csorbát szenvedett. Parrado mászott ki a takarói alól újból felállítani. A rögbipályán ez sajátos játékmodorában nyilvánult meg. hogy vérkeringése újból meginduljon. hogy Roy Harleyval igen ingerülten viselkedett. Mindent a maga tetszése szerint csinált. elsősorban Inciartéval és Algortával. Egyik éjjel. szidalmazta társait. s magára vállalta a gép körüli egyhangú munkát. és ebben senki sem volt képes megakadályozni. Strauchék ugyan gátat szabhattak volna neki. Tudott egyet s mást a fehérjékről és vitaminokról. a körülményekkel szemben azonban türelmetlen. s bátor szószólója volt annak. Mire visszatért. Egyszerű volt. fölfigyelt rá. mint Canessa. Mindenkivel veszekedett. Éjszakánként anyja után sírdogált. hogy alvó társainak testén átlépdelt. gyengébbek és kevésbé eltökéltek mind benne bizakodtak. s ahova akart. ha ő és Parrado részt vesz egy expedícióban. hogy a hegyekkel és a hideggel megbirkózva visszatér a civilizációba. de amikor egy fél óra múlva a fal megint ledűlt. hogy felállítsa. Másik hibája az volt. melegszívű. épp Parradónál találtak vigaszra. Ezzel szemben orvosi reputációja. s ő volt a legkedveltebb hálótárs. amikorra a hideg idő végét várták. Alacsony.3 AZ EXPEDÍCIÓ NÉGY TAGJÁNAK kijelölése és november 15-e közt. Ámde Canessát elsősorban egyénisége miatt lehetett nehezen elviselni. és más munkát nem végzett. de sokkal gyakrabban kitört belőle türelmetlensége és makacssága. éles hangján szitkozódott. amikor a fal egy része az erős széltől leomlott. ami sokban hozzájárult a gépen belüli körülmények megjavulásához. mégis örökké sír. s amikor Algorta fölkapaszkodott vele a szárnyhoz. amely alól mint expedíciós. ereje. Ha a saját feje után mehetett volna. A Muszkli becenevet nemcsak testi ereje miatt kapta. Csak nagy ritkán káromkodott. mentes minden rosszindulattól. Bátorsága. csak havat olvasztott magának. Bosszantotta. mint például a takarók és a függőágyak készítése. akiket nyomorúságos helyzetük hasonlóképpen letört. hogy jobb és bal oldali szomszédjának püfölnie és dögönyöznie kellett. holott mások. mert erős és nyíltszívű volt. hogy egyenek a holttestek húsából. aki a szerencsétlenség előtt esetlen. Sohasem javasolt olyasmit. helyzetüket nem tudta olyan józan fővel fölmérni. Így például az üléshuzatokból az összes expedíciós számára kesztyűt készített. hogy bár jó erőben van. Bátorságát a próbaexpedíción bebizonyította. Mivel Montevideóból való elindulásuk előtt mindössze egy-két fiút ismert. amikor akar. de még nála is egocentrikusabb volt. a fertőzés csak még rosszabbodott. hogy mindenáron kijut innen. Társai iránt türelmes volt. amely a Plateron végzett műtét idején oly magasra szökött. hanem konoksága miatt is. voltak jó ötletei. becsületes. ismét csak ő kelt fel. csakis annak köszönhette. anynyira átfázott. ezért aztán a fiatalabbak. a legcsekélyebb kihívásra dühbe gurult. Ha hagyták volna elindulni. félénk fiú volt. és néhány napszemüveget is csinált. Vizintín nem volt olyan ellentmondást nem tűrő és basáskodó. meg egy-két olyan dologban vett részt. aminek végrehajtására ő maga ne állt volna azonnal készen. de itt a gépen azzal járt. most valóságos hőssé vált. Emellett a nyers hússal szembeni viszolygását még mindig nem tudta legyőzni. de izmos testét az első pillanattól kezdve a közös ügy szolgálatába állította. hogy ennyire megszerették és tisztelték. Az egyik abból az eltökéltségből eredt. befurakodott. .60 - . Az expedíció másik két részvevője már nem ébresztett maga iránt ilyen vonzalmat. Ideges és ingerlékeny volt. a lavina után kellő előkészület nélkül rögtön elindul. Csupán két hibája volt. Mindannyian úgy érezték. aranyifjúi hajlamokkal. nem marad életben. a gépbe visszatérve azonban úgy viselkedett. ami érdekelte. Mindig is ő volt a legeltökéltebb. ezt mindenki elismerte. s ezalatt a tizenkilenc életben maradt összességében és egyénileg is jelentős változáson ment át. mert amikor Inciarte lábán felszúrt egy kelést. Parrado után Numa Turcattit szerették legjobban. tíz nap múlt el. derűlátó és barátságos. Csak Parrado tudta némiképp befolyásolni. ha sírtak.

hogy még soha életében nem evett ensaimadát. dolgozgatott. s ezt hashajtónak összegyűjtötte. hogy újból betakarózzon. Coche viszont megértette gyengeségüket. hogy menjenek a pokolba. ha nem dolgozik. Semmit se dolgozott. körülbelül ekkora… . A fiúk.Miről beszélsz. . úgy viselkedett.Daginak becézték -. Butus? . Az idősebb és erősebb fiúk közül Parradóhoz hasonlóan Eduardo Strauch is kedves volt a fiatalokhoz és gyengékhez: Manginóhoz. s kinevették. Bobby mégis megkapta az adagját.Te sem tudod… Hát olyan gömbölyű. s ha magára hagyták volna. mert elmesélte. de dadogott. másképp elüszkösödött volna. hogy Methol csak fél szemével lát. a hóból vizet olvasztott.egy kisebb szövetséget alkotott volna. ha takarója lecsúszott róla. hogy ezt mások döntsék el helyette. De amikor épp a végéhez ért. A fiúk ekkor jöttek rá. és megkérdezte tőle: . mire Methol a tészta hosszadalmas és tudálékos leírásába kezdett. nem ment a tányérjával beállni a sorba. a pilótafülkéből kimentett műanyagból és plexiüvegből.Nicolich azt mondta. Mindig is lusta volt . mint Turcatti. hogy gyerekkorában ezzel a becenévvel illették. s amikor délben eljött az élelemosztás ideje. a plexiüvegből csak egy lencsét vágott magának. Mangino a magányosságtól szenvedett. Egyszer aztán az unokafivéreket annyira felbőszítette Bobby tespedtsége. Sokat beszélt. Az „ösztönzéssel” kudarcot vallottak. Mintha önfenntartási ösztön nélkül született volna . mialatt a többiek a dolgok sűrűjében sürögtekforogtak.Ensaimada? Hát az meg micsoda? . korábbról ő is.No. Bobby Francois esetében is fiatalsága szolgált mentségül hibáira. Így hát annak a kórusnak tagjává vált. Francois-hoz és Moncho Sabellához. sose bírt befejezni egy mondatot. okvetlenül elpusztul. mert maga is gyenge volt. s így szólt: . csak kevés fiút ismert. Válságos helyzetükön sose törte a fe. s bátorság és kemény munka dolgában szerette volna a többiekkel felvenni a versenyt.mintegy védőszárnyuk alá vették. ezt megkaptuk -. s beletörődött. Ugyanígy Coche Inciarte is.Azt magyarázom.61 - . elsősorban tespedtségére.Ez rendjén is van. hogy kényszeríteni akarták a munkára. Bobby azonban csak vállát vonogatta. mintha életben maradása a legcsekélyebb erőfeszítést se érné meg. Tréfát űztek belőle. A szerencsétlenség utáni napokban önzőn és hisztérikusan viselkedett. ha elcsüggedtek. megjelent egy harmadik fiú. Ezért azt mondták neki. noha legalább tíz évvel fiatalabbak voltak nála. mert a nyers húst amúgy is csak nagy nehezen bírta lenyelni. havat olvasztva a napon.És aznap délelőtt se csinált többet.mindhárman tizenkilenc évesek . a többi késen vagy egy kődarabon. de itt a restség az öngyilkossággal ért fel. Methol vigasztalta a fiúkat. . Ezenkívül ő élesítette a késeket. egyébként pedig a lábát dörzsölte. és ideges természetű. ha muszáj volt. de törött lába ellenére legtöbbjüknél többet dolgozott a közösségért. gyönyörű nagy szemével bánatosan rájuk pillantott. majd saját magának. odament hozzá egy másik fiú. Mangino viszont szerette őt. Eleinte. Az utóbbi kettő azonban az expedíció kijelölt tagja volt. Metholnak az volt a feladatköre.Vizintínt csak Canessa tudta némileg befolyásolni.S másodszor is nekikezdett a tészta leírásának. Napszemüvegeket is csinált. sőt eltúlozta betegségét. nem kap enni. amiért oly esetlenül járkál a havon. viccfigurának tartották. Megfigyelték. mert tudta. amely a lavinában csúnyán megfagyott. Mintha a három legérzékenyebb és legagresszívabb fiú . elkábította. ehhez azonban hiányzott az ereje. segíti őket lelkierejük megőrzésében. csak üldögélt a napon. mindig mások takarták be. A kisebb adagot sem bánta. Javier Methol is a kórushoz tartozott. Egy alkalommal Daniel Fernándeznek kellett a lábát dörzsölgetnie. Egyszer például az egyik fiú azt hazudta neki. Butusnak hívták. Moncho ugyan sértetlen maradt. él-e vagy hal. hogy még soha életében nem evett ensaimadá-t (csiga alakú vajas tésztát). s így néhány fiú mindenekelőtt Canessa és Eduardo Strauch . először Canessának. ő mentette meg az életét -. hogy amikor a saját napszemüvegén dolgozott. tereferélve. hogy zsírdarabkákról olajat kapart le. A szerencsétlenség idején szépen viselkedett . amikor leült a hóba.a szerencsétlenség pillanatától kezdve. amin ő maga is nevetett. hogy ez szórakoztatja a fiúkat. akit Parradóhoz és Turcattihoz hasonlóan mindenki szeretett. amely csak üldögélt cigarettázva. Éjszakánként. s minden gátlás nélkül rájuk kiáltott. milyen az ensaimada. A hegyibetegség még mindig kínozta. amíg a lába el nem gennyesedett. de a többségnél gyengébb volt. arra sem volt képes. mint máskor. De a fiúk persze nem hagyhatták meghalni. Teljes közönyt mutatott az iránt. s így kissé távol tartotta magát a többiektől. s cigarettára gyújtva közömbösen megjegyezte: . s az is azt hazudta neki. Amikor már csaknem a végéhez ért. de később már semmit se csinált.

Zerbino rárivallt: . társai csalódtak benne. ha például valaki elfoglalta a helyét a gépben. Amikor kiderült. mint egy törött csont a testet. A próbaexpedíció épp ellenkezőleg hatott Roy Harleyra és Carlitos Páezre. ha valaki élesebben rászólt. többet dézsmált a húsból. halk szavú és szellemes. Rosszak.jét. Carlitos Páez a hatalom második lépcsőfokára jutott fel. hogy a lába miatt nem bír dolgozni. Kereskedj másutt. Sabellának. zömök termete. úgy érezte. De a hegyen nem nőttek virágok. ám új egyénisége mégis rendkívüli mértékben hozzájárult ahhoz. kijelentései fontoskodóak. hanem mert egész egyénisége komikus hatást keltett. És ez a helyzet később még csak rosszabbodott. hogy valahányszor látogatóba ment hozzájuk. de egyéniségéből hiányzott annak őszintesége. mint ami volt. ugyanúgy. Ezért aztán. e puszta gondolat máris mosolyt csalt az ajkára. de ez a nemes lelkű fiú egyáltalán nem is tudta.öngyújtókat és késeket veszített el a hóban -. hogy montevideói életéről álmodozott. amikor azt mondta. Ez pedig igen fontos adottság volt. Roy. s ezeknek az adottságainak köszönhette. Nicolichnak halála után . azzal nyerte meg. Sartoriékat például. szemközt Daniel Fernándezzel. Az elkényeztetett anyám-asszony katonájából és a bevallottan gyáva fráterből egyre inkább keményen dolgozó. menten sírni kezdett. Ez a három fiú alkotta azt az altiszti kart. gyengéd. Érzékennyé vált.nem tudott élelmet csórni. Harleynak és Francois-nak a fiatalsága. Pancho Delgado élősdiség dolgában nem tett ugyan túl Inciartén. Senki se kerülte őszinte. te ronda disznó. hogy nem engedik részt venni az expedícióban. akár egy nyűgös gyerek. Nemcsak a húsvágásnál segédkezett. mintha póker lett volna. szó nélkül odaadta. s így több esze lehetett volna. mint Montevideóban. hogy most rossz lapjai vannak.úgy megbénította lelkierejét. S ez a tudat . mint ahogy várható lett volna. ezzel szemben Delgadóban már megmutatkozott jogászi észjárása. mert jó vicceket mondott. mosolygós pillantását. Algortával és Zerbinóval együtt a Strauch unokafivérek kisegítőjeként tevékenykedett. Nem annyira azért mosolyogtak rajta. Ezzel szemben Carlitosnál épp ellenkező változás következett be. többen nem hittek neki. s ő . de nem tudtak haragudni rá. A legidősebbek közé tartozott. veszekedőssé vált. ha viszont Vizintín. amely a felülről kapott parancsokat az alantasokhoz továbbította. s a megnyerő modor és ékesszólás e nehéz körülmények között nem tartozott az értékelt tulajdonságok közé. viselkedése gyakran felelőtlen . semhogy hiú reményeket keltsen bennük. a kijelölt expedíciós kérte tőle ugyanazt. akik neki csórjanak. A legfiatalabb volt köztük. napjait azzal töltötte. Lusta volt és önző. virágot és ajándékot vitt. mert itt nemigen akadt más. elvesztette önbizalmát. felelősségteljes fiú lett. hogy társai megőrizzék lelkierejüket. A bajban levők mindig bűnbakot keresnek. Ez pedig veszéllyel járt. volt valamilyen mentsége: Metholnak a betegsége. s barátokra és védelmezőkre sem számíthatott. Elsősorban Fernándezhez ragaszkodott. Basáskodóvá. Gyengéd volt. Ha Fernández elkérte tőle egyik nadrágját. hanem részt vett a bejárat éjszakánkénti elzárásában is. Gondolkodásmódja naiv volt.oly röviddel barátjának. Sőt éppen ékesszólását írták terhére. Úgy játszotta meg az életet. akik eleinte hevesen ellenezték. és basáskodott a fiatalabbakkal.Menj a fenébe. mint bárki más. mert mindannyian szerették. Kiváltképpen Gustavo Zerbino törleszkedett az idősebbekhez. Tétlenségével ugyan gyakran felbosszantotta a többieket. hisztérikus düh fogta el. Ékesszóló és megnyerő modorú fiú volt. s Delgado erre alkalmas jelöltnek látszott. csak káromkodással és szidalmazással lehetett rávenni. és szimulánsnak tartották. Mi több: Inciarte nem adta ki magát másnak. Canessához hasonlóan ő is egykettőre kijött a sodrából. még ha egy cigarettát vagy egy darab húst akart is ezzel tarhálni. Inciarténak a megnyerő egyénisége. Korábbról Numa Turcatti volt az egyetlen barátja. rekedtes. vékony hangon nyafogott. de ideges természetű. hogy az életben megállta helyét. De ezekkel ellentétes tulajdonságok is felbukkantak benne. noha ő a maga tizenkilenc évével a legfiatalabbak közé tartozott. . amin mulathattak volna.szinte egyedül a tizenkilenc között . s nem eszmélt rá. de odafent a hegyen. aki nem vette ki a részét a munkából. mert éhes volt. Mindenki másnak. s Fito Strauchnak sem volt olyan régi barátja.62 - . Rendkívüli nyíltság és becsületesség jellemezte: kedves volt. hogy bármit is csináljon. mély hangja miatt valamiféle játék mackóra emlékeztetett. mi történik körülötte. A kis „banda” nem bocsátotta meg neki könnyed optimizmusát. ha valakinek csak eszébe jutott Carlitos. hogy eljegyezze lányukat. aki pedig Carlitosnál jobban állta a túra nehézségeit. mint Inciarte.

s a levelek. Megnyerő viselkedés és barátságos modor jellemezte. s tudta. Félórán belül tiszta. hogy ha visszatérnek Montevideóba. dolgoznia kell az életben maradásáért.Fernándezzel egyetemben . Nyugodt. Inciarte persze csak ugratta. s amellett szocialista. Utazásának tehát az volt a célja. Néha a fiúk kinevették. hogy ez súlyos elszigeteltségi érzetté fajult volna. Aguerrondo tábornokra szavazott. önmagába forduló. hogy nézze meg. egyszerű lénye miatt könnyen lehetett őt ugratni. De annyira mégis fogott az agya. mindig ezzel tért vissza: Kegyetlen hideg.És Carlitos. kék egünk lesz. . Az is ellene szólt. Kezdetben ugyan ő is a többiekkel együtt a Stella Maris kollégiumban tanult. Huszonhat évéhez képest is érett volt. s igyekezetével megnyerte az unokafivérek.Zerbino . ne operálja meg Coche elgennyesedett lábát. nem tartották olyan magas hőfokon érzelmeiket. hanem egy lány kedvéért. Külsejében az Urioste családból származó anyjára ütött. hogy épp emiatt milyen felelősség hárul rá. hogy a napot vagy a holdat látja-e. amely a legutóbbi elnökválasztáson első ízben lépett a választók elé. akit „Német”-nek becéztek. de aztán (apja munkahelyének megváltozása miatt) Santiagóban és Buenos Airesben folytatta tanulmányait. Ezért aztán olykor „detektívnek” nevezték. Ezzel szemben Daniel Fernández és Fito Strauch az Egyetemi Nemzeti Mozgalomhoz tartozott. Ilyenkor aztán Fito Carlitoshoz fordult. Pedro Algorta éppenséggel nem dicsekedhetett hősi erényekkel. s nem is tudja.ez egyfajta népfront volt. Fitónál kisebb termetű volt. például az éjszakai járkálások kivizsgálását. felelősségteljes és igazságos volt.talán . Masszírozta Bobby Francois fagyott lábát (amiért Bobby megígérte. Algorta Uruguayban a Frente Amplio érdekében fejtett ki tevékenységet .Kissé havazik. Két barátja közül az egyik. mi az. Arturo Nogueira pedig sebesülten és mogorván állandóan a gépben kuksolt. Emellett állandó pesszimizmus jellemezte. történeteket mondani. de szeretett beszélni. . hogy azt is teljesen elfelejtette. amelyek másoknál lelkierejük elvesztéséhez vezettek. mint ahogy azt Algorta áhította. Sőt valójában csak a testi erő és a rámenősség hiányzott belőle. Félénk volt. A szerencsétlenség előtt történtekre még mindig nem emlékezett. Daniel Fernández például Methol után a legidősebb volt a túlélők közt. mint két unokafivére.magára vállalta a halottak pénzének és iratainak összeszedését és őrzését. amely e fiúk közt magányosságra ítélhette volna. aki optimista volt. Melegszívű. hogy egy kislányt kerítsen magának. akivel Santiagóban való tartózkodása idején ismerkedett meg. az énekesről elnevezett szósszal tálalnak). amelyek többnyire a mezőgazdaságról folytak -. milyen idő van. hogy tudja. elsősorban Fito rokonszenvét.Most te menj ki . mert amikor egyszer ételekről beszélgettek. ellenőrizze az öngyújtók és kések elosztását. A szerencsétlenség előtt Füles volt a beceneve. és hóvihar készülődik. Az összesség fölötti uralmukat annak az erőnek köszönhették.63 - . Algortának számos olyan tulajdonsága akadt. de másfél év óta nem találkoztak. Ha mérlegeljük az okokat. hogy egy argentin csapat nyerte meg a futball-világbajnokságot. amellyel egymást támogatták. Felipe Maquirriain halott volt. voltaképpen sok szempontból kevésbé volt német. s így tizenkilencükből csak keveset ismert. de nem fog sokáig tartani. amely Wilson Ferreirát (a liberális Blancót) támogatta.mondta -. mire örömében rohangálni kezdett a gép körül. neki kellett volna először letörnie. összegyűjtse az iratokat. a másik. valamint Daniel Fernández mint egyének nem sokban különböztek a többiektől. Tizenkilencük közt ő volt a legurbánusabb . Ugyancsak elvállalta a különféle rendetlenkedések. és óva intette Canessát. ezzel jött vissza: . keményen dolgozott. Ha Fito kiküldte. Ennél sokkal nagyobb baj volt. Bár vérmérsékleténél fogva félénk volt. Ennek ellenére kissé kiközösítettnek érezte magát .főképp mert nem tudott részt venni a beszélgetésekben. amelyet Carusóról. s nézz körül. de nem olyan mértékben. Azt hitte. amelyeket váltottak. most azonban mindez teljesen kiesett emlékezetéből. hogy még sohasem evett cappelletti alla Carusó-t (egyfajta húsostáskát. extrovertáltak és konzervatívak voltak. Carlitos Páez pedig a reakciós Blancóra. hogy tisztán tartsa a fülkét. Inciarte egyszer azt mondta neki. Sőt valójában épp azért szeretett volna visszajutni Montevideóba. örökre a rabszolgája lesz). kiderült. míg a többiek szilajak. hogy így vagy úgy rendezze a dolgot. mert késő este vagy kora reggel nem tudta megmondani. Eduardo Strauch Jorge Batllének (a liberális Coloradónak) volt a párthíve. de ezt Carusóra változtatták. nem csupán olcsó közgazdasági tankönyvekért s a dél-amerikai szocializmus közvetlen tanulmányozásáért akart Chilébe utazni. hogy elvesztette emlékezőképességét. szereti a lányt. Eduardo Strauch. E kis közösség kormányát alkotó három fiú: Eduardo és Fito Strauch.

hogy mondhatsz ilyet? . mindig az ő gondolkodásmódja volt a leghatározottabb. de Fitóhoz hasonlóan a fiatalabbakkal. kedves volt. A pilótafülkében levette az árnyékolt plexiüvegből készült napellenzőket. Általában nyugodtan viselkedett.64 - . ezeket aztán műanyag keretekbe varrta bele. amelyeket a repülési tervet tartalmazó dosszié fedeléből szabott ki. hogyan készíthetnek napszemüvegeket. a fiúk körében azonban nagyobb bizalmat élvezett. Daniel Fernándezhez hasonlóan Mangino őt is módfelett ingerelte.Megölsz. és ráordított: . Fitónak is megvoltak a maga hibái. Neki köszönhették azt az ötletet is. Eduardóval is gyakran veszekedett. s egyszer annyira feldühödött Algortára. megölsz! Algorta épp csak kinyitotta szemét: . még a legidegesítőbbekkel is.mert már járt Európában . s tovább aludt. . különösen Páezzel szemben. az ő megítélése a legjózanabb. mint Mangino és Francois. amiért az éjjel rágurult. Fito Strauch Eduardónál temperamentumosabb volt. Fito. amelyekkel a szemüket védik a hóvakságtól. amikor aludni tértek. Ha súlyos helyzetükön töprengtek. Hajlott a basáskodásra. két kis karikát vágott belőlük. olykor azonban vad düh fogta el.dünnyögte. hogy felugrott.Ó.s a legnyílteszűbb.

Rafael így szólt: .Rafael Echavarren és Arturo Nogueira . s ezért lábujjai megfagytak: előbb szederjessé váltak. amelyet Canessa készített. Erős igazságérzete harcos idealistává . Állapota azonban rosszabbodott. de a seb elgennyesedett. Családi körülmények és vérmérséklet dolgában elütöttek egymástól.tette. Annyira elzsibbadt. hogy a szegénység és elnyomatás problémáira gyökeresebb megoldás is létezik.Patroncito . baloldali érzelmű Nogueira az egyetemen közgazdaságtant tanult. Minden reggel ismételte magának: .És amikor Daniel megmasszírozta. A huszonegy éves. majd megfeketedtek. masszírozd meg a lábamat. hogy meghal. mint az Egyesült Államok alkotmányának. A fiúk tiltakoztak. Lába a gennytől elnehezedett.65 - . és szórakoztatta is őket. Strauchék a segéderőkkel együtt korlátozták az expedíciósok hatalmát.iránt. s a térképeket félretolta. mert ha egyikük éjszaka egy óvatlan mozdulatot tett. Napközben megkérte a többieket. ahogy múltak a napok.4 A KIALAKÍTOTT RENDSZER JÓL MŰKÖDÖTT. káromkodott ugyan. Emlékezett rá. s Echavarren visszatért a legoptimistábbak soraiba. megvoltak a maga fékjei és egyensúlyozó tényezői. azt felelte: . Már a szerencsétlenség előtt is érzékeny. Egy reggel szokott nyomatékos. megígérem. amikor kenujuk a carrascói part előtt fölborult. És meg is nevettette a fiúkat azzal. Egymagában feküdt a gépben. Ha valaki véletlenül hozzáért a lábához.a montevideói nyomornegyedekben tevékenykedett. és csak ritkán hagyta el a gépet. hogyan készül a sajt a tehenészetében. . hogy valamennyien figyeljenek rá. dzsipje pedig a noviájáé. Ketten azonban . Utópisztikus elképzelései miatt többé-kevésbé hátat fordított a katolikus egyháznak. Nogueira másik nagy szenvedélye a politika volt. optimista hangján kérte. A baszk eredetű Echavarrent nyíltság és bátorság jellemezte. életed végéig annyi sajtot kapsz tőlem. szófukar volt. hogy éjszaka nem tudta sem lábát megmozdítani. A lányt magát is nagy szerencsétlenség érte: egyik fivére két társával a vízbe fulladt. de bizodalma. amennyit csak akarsz. ezzel a másiknak máris nagy fájdalmat okozott. mert szeretné. mondta. Egymástól eltérő szemléletüket szenvedéseik közepette nemigen lehetett összebékíteni. konzervatív Echavarrennek tejgazdasága volt. hazakerülök. A végsőkig eltökélte magát. s ekkor magára vállalta a térképész feladatkörét. s ekkor azt mondta nekik. nehezen kezelhető fiú még családi körben is zárkózott. hogy megmenekül innen.Ha meg valaki azt javasolta neki. Inés Lombardero tudta introvertált egyéniségét föloldani. s másnapra komor hangulata elpárolgott. hogy megevett egy üres cukorkásdobozt. és esküszöm.Ha kikerülök innen. hogy halálán van. hogy gyerekkorában egyszer az a balsejtelem fogta el. Egyetlen vigasza Arturo volt. jóformán annyi erejük sem maradt. Ennek is. Leszakadt lábikráját ugyan helyére rakták. Parradónak azt mondta. Mindkét csoport tiszteletben tartotta a másikat. valamint nyíltságával és becsületességével megnyerte a fiúk vonzalmát. utóbb azonban arra a meggyőződésre jutott. az utóbbiak pedig korlátozták Strauchékét. hogy nem is érzem. Fernández. Járni a fájdalomtól nem bírtak. állát kis szakáll borította. . hogy írjon a szüleinek vagy a noviájának. az utcán nyíltan csókolóztak. hol meg anarchistává . ha az életben maradottak közölnék családjával utolsó kívánságait: motorbiciklije a tiszttartójáé legyen. Arturo Nogueira Echavarrennél jobb fizikai kondícióban volt. E szilárd meggyőződésével.mindenekelőtt pontos helyzetük . Mindkét fiú abban a függőágyban aludt. . hogy huszonegy éves korában fog meghalni.Rafael Echavarren vagyok. hogy kivonszolják magukat a hóba. a huszonkét éves. de ő kitartott állítása mellett. Egy időben mutatott némi érdeklődést balsorsuk . egyre fogyatkozott. tudja. Eleinte a jezsuiták útmutatásai szerint . próbálják visszahozni beléjük a vérkeringést. sem lábfejét tornáztatni.kérlelgette Daniel Fernándezt -.Zerbinóhoz hasonlóan . És még ennél is nagyobb baj volt.hol szocialistává. elmesélte. Azért mondja ezt el nekik. de lelkiállapota a lehető legrosszabb. Lába ijesztő állapotban volt. A fiúk ismét tiltakoztak. otthon majd mindent elmesélek nekik. nagy zöld szeme kidülledt lesoványodott arcából. . s az üszkös hús fekete színe ujjairól a lábára is átterjedt. Csak noviája.Nem. s mindkettő valamennyiük hallgatólagos hozzájárulásával tevékenykedett. de egy-két perc múlva bocsánatot kért tőle.a szerencsétlenségnél elszenvedett sérüléseik miatt semmiféle szerepet nem játszhattak a közösségben.

hogy lábsérülései csak képzeltek. Parrado és Fito Strauch végül is ráeszmélt. Beszéltek vele a családjáról. . homály és nedvesség uralkodott.Mert olyan közel vagyok Istenhez . Testileg ez kínszenvedés nappal és éjszaka -. mint most. hogy helytelenül viselkedtem velük szemben… Erő.Ez engem nem érdekel .Hé. levelet írt a szüleinek és noviájának. hogy itt maradok .Hagyd őket . Elmondta.szólalt meg a méltatlankodástól dadogva Inciarte -. . hazájukért. kimentlek innen. Pedro felnézett rá. Parrado ment oda hozzá. immár remegő kézzel. . Egyetlen jó barátja. hogy az elszigeteltség megöli Nogueirát. „Itt maradni” . Canessa és Zerbino vitt neki kintről vizet.szólt oda Nogueirához Algorta.ez csak amolyan szépítő kifejezés volt a halálra. . akiknek szeretném elmondani. de e civódásokat a felszín alatt meghúzódó világnézeti különbségek tették olyan bántóan élessé. te mit szólsz ehhez? . de ember is. mert nem vagy itt. bokám megdagadt. Egyik este.válaszolta Arturo. Bátorság. s megkérdezte.Ti mind oligarchák és reakciósok vagytok .felelte Arturo. Amikor befejezte az öt tizedet. hogy beszéljen a fejével. amelyet a kofferje becsomagolása előtt készített. mogorván viselkedett. . Ezt most elővette. hogy Páez Vilaró egyszer Günther Sachsszal Afrikába utazott.úgy.mondta Carlitos.Itt akarsz maradni? . mindannyian csöndbe burkolóztak. hogy jöjjön ki a gépből. sem lelkileg . hogy te szocialista vagy . hogy a húsadagját sem eszi meg. hogy lelket öntsenek belé. igyekezetük hiábavalónak bizonyult.Tudom. vagy pedig Algorta.kérdezte Canessa -. Pedro Algorta maga is az elszigeteltség veszélyében forgott. egyik lábam törött. akik egyébként a rózsafüzért csak gépiesen mormolgatták.Lehet. csak Arturót hallották. .mondta Parrado. mert egyesek azt gyanították. Páez… képviseltek.Ne játszd meg a hithűségedet. de soha nem is hittem Benne enynyire. hogy családjukért.kicsorgó nyálától nedvesen. Ilyen helyzetekben még az ész sem tudja Istennek az emberek fölötti végtelen és abszolút hatalmát fölfogni.Ezt nem hallgatom tovább . s így Arturót annak akarata ellenére nem tudta közelebb vinni a közösséghez. Testileg és lelkileg szenvedek. átitatódni azzal a fajta anyagias szemlélettel. A fiúk beleegyeztek.Nem szocialista vagy te. .Inés születésnapjára. Azt a vizet itta. Akik bent maradtak. és igyekeztek rávenni. Még akkor is. ha odakint sütött a nap. Egy alkalommal Páez azzal szórakoztatta társait. Arturo kérte. Odabent a gépben hideg. amelyet ti… s különösen te. Napközben a gépben maradt.mondta erre Canessa.kérdezte tőle. az ottani nyirkos levegőt szívták. Az élet nehéz. most tisztelet és vonzalom ébredt iránta. Echavarrennel állandóan civakodtak látszólag a takarók és lábuk elhelyezése miatt. s itt fent csak ez számít. amint halkan sírdogál a függőágyában. én szocialista vagyok. hogy apjáról mesélt nekik. . Sohasem szenvedtem . miért sír. egy-egy kis szelet húst tett a szájába . hogy ő mondhassa fel a rózsafüzért. Holmija közt volt a ruháiról egy jegyzék. én pedig nem akarok Uruguayban élni. s utóbb szavaiért elnézést kért Páeztől. Ettől kezdve Algorta vitte be neki az élelmet. meglátod. s hogy Günther Sachs és Brigitte Bardot egy alkalommal látogatóban járt náluk Punta Ballenán.szólt keserűen Arturo -. A többiek iránti ellenszenve főleg a politikából eredt. . hanem hülye . halott és itt levő társaiért akar Istenhez fohászkodni.De a fiúk közti elszigeteltsége még a reménytelenségnél is veszélyesebb volt. s a fiúk csak egy hét múlva vették észre.Ennek az egésznek semmi jelentősége. hogy a másik tizennyolcban.Nem fogsz . Még szenvedni is. amikor lefeküdtek aludni. szeretett mamámmal és papámmal együtt. .sem testileg. . Olyan szívhez szólóan beszélt. Arturo . .válaszolta Arturo -. . s Páez átadta neki olvasóját. hogy áttörjön barátságtalansága burkán. de akármit is tettek a barátai. de érdemes élni. amely a tetőn át egy lyukon lecsöpögött. . hogy álomba ringassák magukat. Nogueira elnémult. Arturo elmondta. s másik bokám is ugyanígy meg van dagadva. és a hátára. Mindenkivel ingerülten.66 - . Nogueira egyre gyengébb lett. ezért az ottani körülmények között senki se vette magának a fáradságot. s vágyódom utánad… s ölellek.

a futballmeccsekről. hiába erőlködnek. Pedro Algorta felment hozzá a függőágyba. Pedro karjaiban aludt. Pedro ekkor elővett egy pár szem Libriumot és Valiumot. s aztán már félrebeszélt.A tejeskocsiról fantaziált. Rázta a magas láz. Hirtelen felemelkedett. s aznap éjjel a nagy hideg miatt kivették a függőágyból. itt jön a tejeskocsi.Nézd. mielőtt a holttestet kivonszolták a hóba. s ettől visszahanyatlott a függőágyba. Itt kissé nyugodtabb lett. Methol és Zerbino megpróbálta mesterséges légzéssel életre kelteni. amelyet együtt tesznek majd le. . Arturo szavai egyre öszszefüggéstelenebbekké váltak. majd Inésről és egy vasárnapi ebédről a családjával. és a padlóra fektették. amit még talált a gyógyszerkészletükben. mire Arturo kiáltozni kezdett. másnap azonban. s így is halt meg. de Pedro tudta. hogy mellette aludjon.Egy nappal később Arturo még gyengébb lett. Inésről. félig delíriumban volt. belázasodott. Arturo családjáról beszélgettek. hogy Páez. és melengesse. Itt a gazda a tejjel. aztán egy fagylaltoskocsiról. Másnap Arturo félig önkívületben. s beadta barátjának. s aztán ráütött egyet. Elsírta magát. magához vette Arturo zekéjét és télikabátját. amelyeket a televízióban láttak. Nyisd ki az ajtót. Pedro belekapaszkodott. majd Echavarren meg akarja ölni.67 - . meg a vizsgáról. . gyorsan! . és le akart mászni az alatta alvó fiúkra. Pedro visszatartotta.

hogy a hó felolvadásakor a vizelet is felolvad. egy más alkalommal meg e szolgálatért egy cigarettát kért tőle. s aztán megpróbált aludni. mielőtt bement a gépbe. hogy Parradót. Olyan szorosan feküdtek egymás mellett. s Inciarte és Sabella tüstént talpra ugrott. s így kétszer. A gép belseje csupa mocsok lett. hogy valakinek a zsíros tányérjába. és egyszerre hideg lett. Erre a többiek is mindig fel voltak készülve. mintha nem találná. Ebből a szempontból Canessa és Vizintín volt a legfékezhetetlenebb.vagy a Tinguiririca vulkán morajlását. ahol akart. hogy szörnyű bűz ne támadjon. napvilágnál vette észre. amelyeket a padlón hagytak heverni. s a fiúk türelmetlenkedtek. amelyre rákerült a sor. s lefektette a fülke padlójára. Kellemetlen feladat volt. a fiúk a fekhelyek rendjében felsorakoztak. Legtöbbjük . vagy elcsórt tőle egy takarót. hogy újabb lavina zúdul rájuk. s a bevitt zsírt még aznap újból ki kell hordani. az ajtó mellett aludjon. mert a fiúk gyakran tizenöt órára is beszorultak a gépbe. amikor elszunnyadt. Aztán fél hat táján. Egyszer megpróbáltak egy másik „vécét” kijelölni a gép bejáratánál. hogy ha valamelyikük megmozdult. ahol akarnak. Fer. Algorta Turcattival vagy Delgadóval. de legeslegutolsónak Páez. de nem mert mindenkit felébreszteni.5 NOGUEIRA HALÁLA MINDANNYIUKAT mélyen megrendítette. A lavinát követő napokban nem jelölték ki a fekhelyeket. de ez csak ritkán vezetett tettlegességhez. kiderült azonban. Ennek ellenére a hó a gép mindkét végén mocskos maradt. Methol ülve aludt. hogy az expedíciósok mielőbb induljanak el. A hegyekből kövek váltak le. így aztán Manginónak ki kellett botorkálnia a gépből a hidegbe. és visszaszivárog a fülkébe. de a pilótafülke melletti helye még egy kötelességet rótt rá: neki kellett a törzsön levő egyik lyukon át kiürítenie az éjjeliedénynek használt műanyag bögrét. Társaiknál erősebbek voltak. Francois és Harley ragaszkodtak egymáshoz. Odakintről mindig hallottak különös hangokat . de akadtak olyanok . s ilyenkor a vékony takarók lecsúsztak róluk. azoknak jutott a legmelegebb hely. majd Daniel Fernández és Gustavo Zerbino (hacsak nem rajtuk volt a sor. hogy megmelegítse a belélegzett levegőt. de erre a célra alkalmas. Először ment be Inciarte (de hálótársa. hogy úgy és ott aludjanak. Másnap reggel. nagyobb edényt nem találtak. Páez nélkül). és feléjük gurultak. hogy adják tovább. amivel az épp ekkor mellette fekvő fiúnak kényelmetlenséget és bosszúságot okozott. Aztán. Később az igazságosság kedvéért szigorúbb rendszert vezettek be. amikor a nap a hegy mögé bújt. sőt háromszor is vissza kellett adni. A menekülés most még sürgetőbbé vált. Egy alkalommal ez annyira feldühítette. hogy akik túlélték a lavinát. s kihasználták expedíciós státusukat. Páez volt hát a tapiador-uk (a falépítőjük).jószándékúan . Utolsónak az a pár ment be. akik a bejáratnál aludtak. Csak nagy nehezen tudtak aludni. Aláásta azt a hitüket. hogy úgy tett. hanem a zsírdaraboktól és a csontoktól is. és elkérték Carlitostól a bögrét. Nemcsak a vizelettől. amikor a hold elbújt. Egy idő után új szabályt vezettek be: csontokat nem szabad bevinni a gépbe. ezért a hófalra vizelt. amikor aludni próbáltak. ahol a napon száradtak.mint például Mangino -.68 - . noha attól óvakodtak. a többieknek is meg kellett mozdulnia. De azok. hogy az ajtónál aludjanak). csak nagy nehezen tudtak hozzájutni éjjel a bögréhez. Csakis effajta ingerültség okozott verekedéssé fajuló civódásokat. hogy a leghidegebb helyen. Sabella pedig Vizintínnel aludt. vagy pedig a hegyekben másutt lezúduló lavinák dörejét. mert a bögre a vizelethez képest gyakran kicsinek bizonyult. Előbb Daniel Fernández és Pancho Delgado levette a párnákat a tetőről. Methol Manginóval. hogy éjszakára elzárja a bejáratot. Mindegyikük káromkodott. vagy előre. Algorta egyszer arra ébredt. abban a hiszemben. Canessa ott aludt. Amellett állandó használatban volt. Egyik nekivágódott a gépnek. De erről bölcsen hallgatott. Isten akaratából életben fognak maradni. mert emiatt mindenkit föl kellett ébreszteniük. akik hajnali háromkor vagy négykor mindig felébredtek. aki cserébe a legmelegebb fekhelyért (Inciarte mellett) azt a feladatot kapta. hogy vizelnie kell. aztán Fito és Eduardo. fejét betakarta egy rögbitrikóval.vizelt. és csak kilenc óra tájban használta a bögrét. és csupán a hideg akadályozta meg. s Parrado többnyire mellette feküdt le. Amellett érthetően féltek egy újabb lavinától is. de a kegyetlenül hideg szelek és a hóvihar miatt még napokig a gépben kellett szoronganiuk. vagy oldalt bukott. akik este először mentek be a gépbe. A további sorrendet már nem határozták meg. ha valaki az arcába dugta lábát.

ekkor azonban Inciarte rákiáltott: . mire megint csak Fernández lépett közbe. hogy ha nem tartanak össze. Ha például valaki véletlenül belerúgott Echavarren lábába. s rájuk szólt. viszont legalább hangot adhatott a gyötrő kínoknak. .Seggfej! -. mert az nem akart neki helyet csinálni. ha ráordíthattak Vizintínre . hogy Fito és Carlitos a vállát rázza. mire az belerúgott.Vizintín erre a pokolba küldte őket. könnyekkel. hogy egyesek . Ugyanígy megkönnyebbültek. aztán egy kiáltást hallott. hanem az Andok közepén. Roy feldühödött. . s felriadva látta. s ha Daniel Fernández nem lép közbe. káromkodással és panaszkodással bírták levezetni a bennük felgyülemlett tehetetlenség érzetét. . fenyegetéssel. a Fairchild roncsaiban. noha egyébként a legszelídebb természetű volt. csakúgy. s Canessa meggondolta magát. Inciarte Canessával is összeveszett. de hatásosak. összeölelkezéssel. hogy lábát Harley arcába dugta. kitöröm a nyakad. De csakis ilyesféle civódással. Roy ekkor lelökte arcáról Vizintín lábát. nekimegy Vizintínnek. olyan gyorsan véget is ért. most dühbe gurult. s ő is ráförmedt Vizintínre: . Egyébként ez a veszekedés is. Egy alkalommal Vizintín úgy feküdt le. Coche álmában belerúgott. hogy nagybátyja Buenos Aires-i házának padlóján alszik. te nyomorult. aki most a leggyengébbek közé tartozott. hogy csillapodjanak.Inciarte Turcatti pártját fogta.kiváltképpen Parrado .sohasem veszekedtek. s Numa. hogy megüsse. amelyektől örökké szenvedett. soha az eletben nem fogok többé beszélni veled! . mint a legtöbbje.Te aljas disznó. s annak az általános nézetnek ismételgetésével. amilyen gyorsan kezdődött. Az álomból tehát valóság lett. Amikor Harley megkérte. csak nem a nagybátyja Buenos Aires-i házában. üvöltése egyáltalán nem volt arányban a neki okozott fájdalommal. vagy ha Canessát lekurvaanyádozták.Túl bátor szavak voltak olyan valaki részéről. nem volt rá hajlandó. aki már fölemelte a kezét. sohasem fognak innen kikerülni.nándezt vagy a Strauch unokafivéreket magukra haragítsák. Egyik éjszaka Coche Inciarte azt álmodta.Vidd el az útból a lábadat.69 - . Különös.Ha hozzám nyúlsz. s állandóan az elgennyesedett lábához dörgölődzött. és ráordított. menjen odább. Egy más alkalommal Vizintín belerúgott Turcattiba. s Mangino könnyezve áll mellette. mert szétverem a pofádat! . Mangino feküdt mellette.

ha visszatérnek. hogy jegyzékbe foglalják az összes montevideói éttermet. Átment az előcsarnokon. Ezután következett noviája specialitása. meg a nagybátyja gnochijával. olyan részletesen és lelkesen mondta el a különféle fajták gyártását. s most közbeszólt: . mint örömmel jártak. mindegyiket a maga specialitásával. hogy nem egy fiúban felmerült a gondolat. Próbálta megmagyarázni a péknek. akkor a másikén csámcsogtak. Sokféle dologról. Korántsem csak az ensaimadá-val járult hozzá a menühöz.Methol . vagy agronómiáról. mi az. s amikor nekiálltak. nem felelek. például a rögbiről. ahol anyja és nagyanyja várt rá.70 - . amelyet a legtöbbjük játszott. Mindegyik fiúnak le kellett írnia egy ételt.borokkal együtt . amit az apja szokott néha főzni. ő tudta a legtöbbet megnevezni. hogy mindenkinek emlékezetéből az utolsó cseppet is kipréseljék. aki a nyarat mindig a brazíliai határ közelében. Echavarrennek például tejgazdasága volt. majd a legegzotikusabb étel. de csak egy pohár vizet kapott. számuk kilencvennyolcra rúgott. s mire az utolsó éttermet is beírta a legismeretlenebb különlegességével (a cappelletti alla Carusó-val). sajnos. leírta ezeket a sajttal. de a második felében visszazökkent a szertartásosabb magázásba. E beszélgetésben részt vett Numa Turcatti is. Roy azt álmodta. s azoknak. . ő ette a legtöbbféle ételt. az üveg azonban üres volt. amit ukrajnai nagyanyja készített. amit ismertek. sonkával és tört burgonyával töltött kis palacsintákat. Lépcsőt eresztettek le róla.Persze hogy meghívlak . hogy a fantaziálásuk nyomán keletkező emésztőnedvek gyomorfekélyt fognak okozni. hogy nem gondolnak többé ételekre. azt képzeletben pótolták. aztán egyet. De hiába határozták el. mert Numa ugyan a mondatot tegező formában kezdte. Ételek dolgában Methol volt a szakértőjük. ahol kekszet lapátolnak ki a kemencéből. s végül a legkülönösebb étel. Carlitos szamócaturmixot kért tőle. Harley téli ételként csokoládéval leöntött amerikai mogyorót és dulce-de-leche-t szolgált fel nekik. ELALVÁS ELŐTT MINDIG BESZÉLGETTEK. New Yorkba. de a végén valahogyan mindig az ételekre lyukadtak ki. édes mártással traktálta őket. Csak Methol nem tudta abbahagyni. Nogueira a halála előtt krémmel. Legidősebb lévén. s azon egy stewardess jött le. akik nem tudták. s Methol azt mondta neki. Numa nemcsak szertartásos volt. ha majd ilyen bouillabaisse-t csinálsz. csakhogy nem érte el. Algorta maga nem tudott egyetlen ételt se elkészíteni. álmaiknak. Máskor meg azt álmodta. és vett egy üveg szamócalét. Hogy minél inkább elnyújtsák a beszélgetést. megkéri. de az nem értette. meghív rá engem is? . nyárra pedig amerikai mogyorót és dulcede-leche fagylaltot. s ha az egyik fiú már kimerítette a maga menüjét. Carlitos egy narancsról álmodott. feje fölött függött a levegőben. .helyesbítette magát -. habos süteménnyel és dulce-de-leche-sel. utána kedvenc pudingja. Vizintín. hogy fönt vannak az Andokban. Nyomasztó érzés volt ezekből az ínyenc álmokból a nyers hús és zsír valóságára ráébredni. Inciarte vezette a jegyzéket Nicolich egykori noteszában. Ezért hallgatólagosan arra a megegyezésre jutottak.6 ESTE. . egy tejből és cukorból készült sűrű. amit vidéken készítenek. amit valaha fogyasztott. majd egy külföldi étel. Aztán a csészealjon elrepült a Kennedy-reptérre. amelyet többen tanultak. de félénk is. halból. hogyan készítik. ehelyett paellá-val (rizses étellel) kínálta őket. amit odahaza főztek. Később vetélkedőt tartottak. amelynek íze valahol a kondenzált tej és a karamellkrém közt ingadozott. amit maga is el tudott készíteni.Javier . ki tudja a legjobb menüt . sajtokról mesélt nekik.kiötleni. a tengerparton töltötte. Parrado barenki-t ígért. Ami hiányzott napi táplálékukból. hogy egy repülő csészealj lebeg a gép fölött. miért nem választották ők is ezt a foglalkozást. ugye. tetején egy szem szamócával. írta le ízüket és összetételüket.kezdte. az ételeket csoportokra osztották. Amellett attól is tartottak. aztán egy olyan.Ha Metholnak hívsz.felelte Javier mosolyogva. de ezek a képzeletbeli lakomák inkább szenvedéssel. hogy pékségben van. rákból és kagylóból készített fűszeres ételt írt le. amit valaha evett. mutassa meg. hogy ételekről nem beszélnek többé. Utánanyúlt. egy bouillabuisse-t. nem parancsolhattak.

amikor a gépben feküdtek. mert egy bizalmas ügyet szeretne megbeszélni Zerbinóval. Fernández eleget tett a kérésnek . vagy pedig a családjukban akadt. aki Santiagóban várt rá. Eduardo az európai utazásáról mesélt Fitónak. hogy Uruguayba visszatérve a noviáikkal együtt házibulikat fognak rendezni. elvállalná-e az étteremben a könyvelést. nem akarták hát sikamlós gondolatokkal vagy beszélgetéssel megsérteni. Pedro szemében Istent két ember vagy egy embercsoport közti szeretet testesítette meg. Ilyen halálközelségben a legcsekélyebb bűnt sem kockáztathatták meg. A mezőgazdák ezt látva igyekeztek bevonni őt a beszélgetésbe. A gépben levő helyének egyik hátránya az volt. nem tudja követni az okfejtést. Carlitos szeretett volna bekapcsolódni ebbe a beszélgetésbe . Pedro Algorta időnként társai sorából kirekesztettnek érezte magát. Kívülállót nem akartak meghívni. Eduardo által tervezett.politikailag a leghaladóbbak a még életben levő tizennyolc közül . elapadtak. de Fito egyszer . Methol odahajolt Daniel Fernándezhez. Pancho Delgado. s a lány közfelkiáltással a noviája lett. Elterveztek egy Regionális Mezőgazdasági Kísérleti Társaságot. lassan forog az agya. mert a vidék ügyeihez nem is konyított. Legbiztonságosabb beszédtémának a mezőgazdaság bizonyult. de mesélt egy lányról. Mindannyian együtt fognak élni Carlitos coronillai birtokán. és ott noviát találjon magának. máris mezőgazdaként dolgoztak. És akkor is nehéz volt elkerülni az ételek témáját.71 - . s most türelmetlenkedett.vigasztalta a gondolat. Egy más alkalommal Pedro Algorta és Fito Strauch Isten létéről és természetéről beszélgettek. Túl nagy szükségük volt Istenre. A levelek. hogy ütemes szipogást hallottak: arról tanúskodott. szomszédos házakban. s így el tudta magyarázni Marx és Teilhard de Chardin filozófiai elméleteit. Coche Inciarte.bizonyára a hideg és testi gyengeségük következtében -. Inciarte.egyszer elbeszélgettek a vallásos hit és a politikai felelősség kapcsolatáról. akinek farmja volt. Carlitos .Legszívesebben a családjukra gondoltak. Francois-nak és Sabellának az ország belsejében egy helyütt voltak birtokaik. Sokat gondolkoztak ezen a Regionális Társaságon.elé tartott egy zsebtükröt. Másról nemigen beszélgethettek. Amikor például a rádióban meghallották. inkább noviájuknak. de az étterem a gyengéjének bizonyult. róluk beszélgettek volna. de ilyenkor gyakran megesett.amivel megbolygatta a fekvő fiúk egész sorát -. akiknek noviájuk volt . aki Parradóval együtt az éttermet vezette volna. és megkérte őt.mint már említettük . s a noviájukra mindig tiszta érzelmekkel és megbecsüléssel gondoltak. egyik sem hitt a minden élőlény sorsa felett őrködő Istenben. hogy Jorge Batllét. amelynek keretében Pedróra hárult volna a nyúltenyésztés feladata. Többségük nagyon érdeklődött az uruguayi politika iránt. Ezért a szeretetet mindennél fontosabbnak tartotta. Így hát testi értelemben nem éreztek szexuális kielégítetlenséget. Az életben maradottak közül azok. úgy látszott. Roberto Canessa és Alvaro Mangino -. s mind többet arról. ami ellentétes érzelmeiket felkorbácsolhatta. Canessa és Eduardo viszont a legutóbbi elnökválasztáson Batlléra szavazott. Zerbino és Algorta . Páeznek. álomra várva. a Blanco-érzelmű Daniel Fernández örömében ugrálni kezdett. de Fito és Pedro azt mondta neki. hogy onnan nem nézhetett ki az ablakon. s ekkor Methol Zerbino fülébe súgva megkérdezte. különösen Methol.nem emlékezett a lányra. mert sokan ezt tanulták. Pedro a santiagói jezsuitáknál jó nevelést kapott. hogy jövendő élettársukra gondoljanak. Ő is és Fito is szkeptikusak voltak. hogy Daniel Fernández zokogásban tört ki mellettük. Inciarte és Echavarren pedig tejgazdaságot vezettek. amelyeket Nogueira és Nicolich írtak.neki is megvoltak a maga elképzelései Istenről -. hogy minél előbb visszatérhessen Uruguayba. amikor azt tervezgették. Mert hamarosan egyre kevesebbet beszéltek a marhahizlalás vagy a gabonanemesítés módszereiről. igyekeztek elkergetni az ilyen gondolatokat. sokat és a legnagyobb szeretettel gondoltak rájuk. Mi több: szexuális vágyaik . arra viszont érzelmileg nagy szükség volt.mint Daniel Fernández. Carlitos ezért szerette elnézni a holdat . A Regionális Társaság jó szándékú terv volt.az edényért cserébe . úgyhogy Carlitos abban megláthatta a hőn szeretett hold tükörképét. a Colorado-párti politikust letartóztatták. semmint szüleiknek szóltak. Az otthonra gondolni túlságosan fájdalmas volt. hogy elméjük józanságát megőrizzék. Pedro Algorta . hogy az étteremben bíbictojást és malacpecsenyét fognak majd felszolgálni. mert bírálta a hadsereget. ami legtöbbjüknek sikerült is. hogy anyja és apja Montevideóban ugyanezt a holdat látja. hogy az élet és halál alapvető filozófiai kérdéseiről hosszasabban beszélgessenek. de Nogueira heves kitörése óta óvakodtak minden olyasmit szóba hozni. hogy az elégtelen étkezés miatt netán impotensek lesznek. menjen kissé odább. vagy pedig az unokafivérek családjukról beszélgettek. Sőt egyeseket kissé nyugtalanított. s így is beszéltek róluk. Rafael Echavarren. s ezért. akivel találkozott. Keserves helyzetük sem indította őket arra. Egyik este. Zerbinónak még nem volt jegyese.

Mert végül is ez volt fő gondjuk és fő beszédtémájuk: a megmenekülés. megtervezték és elkészítették. mennyire vágyódnak vissza családjukhoz. A szkeptikus ugyanúgy meg volt ijedve. Javier Methol és Pancho Abal egy dohánygyárban ügynökösködtek. hogy másnap valamilyen kedvező fordulat történik. a vihar elült. s azt is eltervezték. A többiek mind erős dohányosok voltak. száműzött gyermekeire”.Azt hittem. újabb lavinát zúdít rájuk. nem énekeltek. Afelől nem volt soha semmi kétség. hogy Isten mentse meg őket a vulkántól.Miért mondasz ilyen szörnyű dolgokat. Aztán Inciarte vagy Fernández elmondta a második imát. Többségük hitt Istenben s abban. vagy rálépett a zsíros tányérjára. . Néha elmondták az Üdvözlégyet is. . amelynek fogságában voltak. ha eljutnak Chilébe. Mindig rettegtek. ami felől bizonyosak voltak: . a többit Algorta. azt mondom majd. . s ugyanígy azt is. Így aztán Fito kezébe nyomták a rózsafüzért. amin keresztülmentek. Zerbino korábban szintén nem dohányzott. mert az az arcába rúgott.Aki harcol. s mindannyian attól rettegtek. A rózsafüzért amolyan altatónak tekintette . amelyet éjszakára behoztak. hogy szükségük van rá. hogy éhségüket csillapítsák. Arra is gondoltak. s mire a tizedet befejezte. Zerbino. Pedro ugyanis káromkodni kezdett az egyik fiúra. abbahagyták a beszélgetést. hogy előbb meg akarom kóstolni -. hogy az expedíciósok mindannyiukért vállalják feladatukat. hogy cigarettában nem szenvedtek hiányt.72 - . és felkészültek az alvásra. hogy e mozgás megbolygatja a fölöttük levő óriási hótömeget. nem meséltek anekdotákat. egy rózsafüzért imádkoztak Szűz Máriához. amely mindörökre betemeti őket. s a szorult helyzetük miatti fokozott feszültség következtében most még többet kívántak volna szívni. Legfeljebb Fito aranyerére mondtak durvább tréfákat. de itt a hegyen rákapott. hogy élnek. tudták.mondogatták. hogy megőrizzék lelkierejüket. amikor különösképpen erős szél fújt. Fito szkeptikus maradt. vagy azért. s felszólították. Az expedíciót újból és újból eltervezték. hogy könyvet írnak. . Már nem játszottak. s ezért jó néhány karton uruguayi cigarettát hoztak magukkal. mint „Éva szegény. az álmodozók arról beszélgettek.olyasvalaminek. .Aztán új szavakat ötlöttek ki. mint a hívők. Olvasnivalójuk más nem akadt. Harley vagy Delgado osztották fel maguk között. A gyakorlatiasabb gondolkodásúak azon törték a fejüket.azonban már másnap bosszút állt ezért. hogy oltalmazza meg őket . s aztán vonaton Mendozába utaznak. különösen ha odakint vihar tombolt. A felszerelést megbeszélték.kérdezte tőle. amelynek Canessa a „Talán holnap” címet választotta. hogyan lehetne az expedíciósok lábát szigetelővel bepólyálni. Carlitos elővette a rózsafüzért. csupán egy-két vicclap. hogy imádkozzon.És újra és újra elismételték azt az egyetlen dolgot. vagy Inciartén nevettek.s mire befejezték az imát. hogy: . Olykor az emberhúsevésről is elsütöttek egy-egy viccet: Ha Montevideóban bemegyek egy mészároshoz.különösen Carlitos remekelt ebben -. a völgyet pedig.Chile nyugatnak fekszik. . ami elűzi a nyomasztó gondolatokat. Vigaszt merítettek az Istenanyához való fohászkodásból is. Canessa és Vizintín nem dohányoztak.Milyen leszek majd jégbe fagyva? . a morajlás abbamaradt. anyjáért és a világbékéért. aki egyszer felnyúlt valamiért a kalaptartóba. A Tinguiririca vulkán mozgolódásától a gép alatt a talaj meg-megremegett. hogy telefonálnak szüleiknek Montevideóba. és arcával beleütközött egy hulla levágott karjába. s kifejezéseket és jelszavakat gyártottak. Még két dolog foglalkoztatta szüntelenül őket. neked legfontosabb a szeretet. mintha ő jobban megérthetné. vagy megváltoztatták a szavak végződését . mit csináljanak. és a többség útmutatásait követik. s az egyik éjjel. s egy éjszaka ki is használták. Úgy adódott. mindig ugyanazokért imádkozott: apjáért. hogy a gyengék meg fognak halni. hogy ha visszatérnek Montevideóba. hogy újabb lavina csap le rájuk. találnak esetleg egy újságírót. A többiek ismerték ezt a beállítottságát. vagy hogy valamilyen leplezetlen igazságot fejezzenek ki vele.A vesztes itt marad . az nem hal meg . mert hiszen állandóan abban reménykedtek.ennél nyíltabban nem merték kifejezni. „siralomvölgynek” képzelték. Azzal a kifejezett kérelemmel mondta el a rózsafüzért. megmondják.Legyőztük a hideget. Az útvonalat mindannyiuk részvételével megvitatták. Az egyik a cigaretta. s ilyenkor magukra úgy gondoltak. milyen nagy cigarettahiány uralkodik Chilében. Csak Parrado. s úgy határoztak. aminek világosabb kimondására nem bírták rászánni magukat. vagy a haláluk esélyeiről tréfálkoztak: . Pedro? . akit érdekel majd mindaz. és egyhangúságával álomba ringatja őket. Kilenc óra tájban. amikor a hold eltűnt a szemhatáron.

nyers hús. hogy kevesebbet egyen. a fiú fokozatosan gyengült. de amikor az . zsírt pedig egyáltalán ne egyen.a porcogót is megette. s ott megpróbáltak székelni. bár továbbra is hasmenésben szenvedett. s amikor kiért a gépből. . hanem bent a gépben székelt egy rögbitrikóra fektetett takaróra. sose ment ki.kiabálták. Vizintín gúnyolni kezdte: . hogy tele van Canessa székletével. Aznap éjjel panaszkodott. mert sohasem váltottak ruhát. amelyekkel Carlitos előző este eltorlaszolta a bejáratot. milyen jó barátja volt Sabella fivérének. fölvette. megkereste cipőjét. s a kőkemény eredményt a csúfolódóhoz vágta. elhajított zsírdarabokat és hulladékot gyűjtögettek. kitakarította a fülkét. hiábavalónak bizonyult. aki utolsónak maradt. s amikor végre sikerült neki. mindegyik fiú vitt magával egy-két párnát. hogy erőlködéseinek meglesz a jutalma. Canessa azt tanácsolta neki. noha valószínűleg a nem megfelelő étrend következménye volt. mire mindannyian rárivalltak. hogy kevesebb húst.rendkívül makacs székrekedést okozott. győzelmét fennhangon kihirdette társainak. s így másnapra nem maradt füstölnivalójuk. akik erre megtapsolták. Metholnak tartott szinte legtovább a székrekedése. . s utolsónak Bobby Francois a harmincnegyedik után. Saját diagnózisuk szerint ez onnan eredt. Ez juttatta például Delgado eszébe. vagy pedig a takarékoskodóktól kunyeráltak cigarettát. várva. konok Canessát nem tudták jobb belátásra bírni.ez mindennek a vége. Sabella azonban következetes akart maradni: eddig naponta testgyakorlásképpen mindig tíz lépést tett. Egy alkalommal Moncho Sabella a hóban guggolva székelni próbált. akik már attól féltek. zsír s felolvasztott hó . A délelőtt folyamán az unokafivérek nekiláttak a húsvágásnak. ha majd visszatérnek Montevideóba.Hát te miért nem mégy? Végül is egyikük felállt. Ez a látvány rendkívül nyomasztóan hatott rá . legyengül. s ennek két napig ki kellett tartania. Ez a társait ugyan felbőszítette. Aztán a versengés véget ért. s immunitását annak tulajdonította.már az első napon nyakára hágtak az egész csomagnak. miért nem mégy ki? . és soha többé nem kap erőre. de a megátalkodott. Nap nap után egy párna fölött guggolt. hogy leolvassza róluk a havat. mert étrendjük . hogy túl sok zsírt esznek.aki talán leginkább szenvedett a székrekedéstől . Delgado harminckét nap után. inkább még több ruhát húztak magukra. Többségük kellő önuralommal rendelkezett ahhoz. hogy eltömje vele a bejáratot. Ha sütött a nap. gondolta -. A székrekedés időszakát a sors iróniájából a hasmenés időszaka követte. Napokon keresztül tartott. hogy a tetőn megszárítsa. de a gyengék .Gyönyörű idő van. sohasem vetkőztek le. hogy kényelmetlenül fekszik. A nap első cigarettáját rögtön ébredéskor a gépben fekve szívták el. hat fiút talált ott a holdvilágban guggolva. . A takarókat a függőágyakban tornyozták fel. Aztán valamelyik fiú megpróbálta társát kicsalogatni a hóba: . Inciarte pedig egy különlegesen jó ebédre hívta meg Algortát.olajat nyeldesett. amelyet zsírdarabokról kapart le hashajtónak. Ugyanezért azt is veszedelmesnek tartotta. s aztán elhúzta a ládákat és ruhadarabokat. nem bírok.Ennek ellenére adagolták a cigarettát. amíg végül az egyik éjjel már delirált. Ennek a nyomorúságos helyzetnek megvolt a maga humoros oldala is. kihasználva a hó kemény felszínét. majd a hetek. hogy belük megreped. Teltek-múltak a napok. s minden erőfeszítésük. s közben ezt hatogatta: . s azt hitte.Nem bírsz. Ebben a helyzetben mást nem tehettek. A fiúk fogadásokat kötöttek.a többiekkel ellentétben . A hasmenés még csak fokozta nyomorúságaikat.Fogd be a szád . Methol pedig . hát most fogd be a szád. ha most eggyel kevesebbet tesz. ezúttal sikeresen. a többiek pedig. s aztán. összedörgölte őket. nem bírsz. hogy ő . Carlitos ugyanilyen olajból hashajtó levest készített (ha főzött) saját maga és Fito számára.73 - .Szartál. Ez volt a másik nagy problémájuk. kiderült. Egyik éjjel Canessának futnia kellett. hogy székeljenek. mert amikor egyszer kezébe vett egy trikót. vagy a gép előtt egy lyukhoz mentek. Algorta elkerülte. Zerbino egy kis fadarabbal próbálta kipiszkálni. Valamennyien nagyon megijedtek. akinek aranyere miatt különösen nagy szüksége volt rá. hogy kinek tart legtovább a székrekedése. mint hogy előre felvették cigarettaadagjukat. hogy a tíz cigarettát egy napra beossza. Voltak.különösen Inciarte és Delgado . Carlitos különösen feldühödött rá.Mire Sabella minden erejét megfeszítette. Legcsúnyább hasmenése Sabellának volt.Nem bírok. Páez a hegyen való tartózkodásuk huszonnyolcadik napján székelt. s ezek után. Aztán magukat is megszárogatták. Mindenki egy húszas csomagot kapott. s a székelés megkönnyítésére minden lehetséges módszert kipróbáltak.

Gondolataik elsősorban a követendő útirány körül forogtak. hogy túljutottak Curicón. Kiderült. a könyök és az alkar közepén bemetszik. majd hajón átkelnek a La Platán. az sikeresnek bizonyult. ki hívja fel először a szüleit. 1 . majd visszakanyarodva nyugatnak tart. A korábbi expedíciók tapasztalataiból tudták. hogy mindenekfölött azt a problémát kell megoldaniuk. jól megtölthetik bendőjüket. s azzal a hírrel tért vissza. s milyen természetes hangon és blazírtan fogják közölni. mert pozíciójuk és ennek folytán az irány mérlegelésénél két. amelyek világviszonylatban is a legjobbak közé tartoznak. egy trikót. hogy a völgy a hegyeket megkerülve északkelet felé húzódik. hogy megmenekültek. hogy továbbra is ugyanannyit eszik. De nem számolt Zerbinóval. keletnek fut lefelé. s az ebből eredő horzsolás elgennyesedett. Másnap Sabella kiment székelni. lenyúzva. Problémájukra csak az a feltételezés adhatott választ. Rögbicipőt hordtak. A haldokló pilóta szavaiból tudták. s képesek lesznek hajóra szállás előtt még abbahagyni az evést. aki mint orvos és detektív megvizsgálta „gyógyulásának” bizonyítékát. a dél-amerikai gauchóknak gyakorlatával. És megkapták a három legjobb sötét szemüveget is. S azon a húspástétomon is elméláztak. egymással ellentétes adatba ütköztek. London. hogy ajándékokat vásároljanak a családjuknak. s remélték. s az alsó végét összevarrják. két pulóvert és egy felöltőt. hogy Curicó Chilében van. hogyan védekezzenek a hideg ellen. hogy minden víz a tengerbe folyik. Bármennyire rossz néven vette is e kezelést. ahol vannak.” George Pendle: Argentína. Az expedíciósok inkább azokkal a gyakorlati problémákkal foglalkoztak. de vastag zoknijaik nem voltak. 7 NOVEMBER 15-E KÖZELEDTÉVEL a gépben egyre inkább nőtt az izgalom és a reményteljes várakozás. hogy lábukat a hóban fekvő holttestek zsírjával és bőrével borítják. Vizintín a pilótáét kaparintotta meg. ezeket átvetette a vállán. hogyan szigetelhetnék lábukat a hideg ellen. s keresztülfűzte az övén. Ekkor támadt az az ötletük. amelyet Nicolich kapott a noviájától. még ha ezzel távolodnak is Chilétől. hogy elhagyja a gépet. amelyekkel majd szembe kell nézniük elsősorban azzal. a csánk a sarokra illeszkedett. a megmaradt rész a lábat takarta be. Numa jelentéktelen dolognak minősítette. 1955. akik erre Sabellát zsíradagja nélkül visszaparancsolták a gépbe.a felső rész volt a cipő szára.74 - . s a sisakját is ő viselte. Canessa nadrágokból hátizsákokat készített. hogy kigyógyult a hasmenésből. azon tűnődtek. Vizintín üléshuzatokból hat pár kesztyűt gyártott. s hogy Chile nyugatra fekszik. a lábukra húzták. Oxford University Press. csökkentették az adagját. nyílást hagyva a nagy lábujjnak. hogy a völgyön haladnak végig. A mögöttük tornyosodó Vö. a bőrt az alatta levő zsírréteggel együtt lehúzzák. Ismételten megbeszélték. s kezdetben senkit sem aggasztott. a gép épen maradt iránytűje azonban azt mutatta. hogy a kívánt alakban száradjon meg . s az erejét is visszanyerte valamennyire. A látottakat beárulta a többieknek. hogy ha a bőrt két helyen. amit majd hazafelé menet Mendozában vásárolnak. Mindegyikük összeszedett három nadrágot. s Vizintín elkobozta a vonakodó Harleytól azt a jó erős bakancsot. így marad majd idejük. A szárak végére nejlonszíjakat kötözött. Elmúlt a hasmenése. s nem engedték. közös őseiknek. Ahogy gondolatban eljutottak egy-egy állomásra.unokafivérek látták. Az expedíciósok ebből a feltevésből kiindulva úgy tervezték. hogy Buenos Airesben vannak éttermek.1 Az indulás napjának közeledtével csak egyetlen baj érte őket: valaki véletlenül rálépett Turcatti lábára. mit fognak ott enni. Tudták. hogy a völgy. amelynél a könyök halott bőre szépen ráilleszkedik a sarok élő bőrére. még amúgy nedvesen. Onnan aztán autóbuszon Buenos Airesbe mennek. „Cipőjüket (a bota de potró-t csikók hátsó lábának bőréből készítették. egy olyan kezdetleges zoknit kapnak. Viszont azt is tudták.

Parrado születésnapján tartani fognak (azzal együtt. visszajön érte. Biztosak voltak benne. Hatan csütörtökre fogadtak kezdve Manginótól. aki azt mondta nekik. párját felakasztotta a repülőgépben.75 - .úgy kalkulált. beletettek ezenkívül egy üveg vizet. Kelet felé kellett menniük ahhoz. . jól van. November 17-én. s így részletesen eltervezték az ünnepséget. Odakint havazott. pénteken. Harley. amelyet Canessa felszúrt. Az expedíciósok megfogyatkozott csapatát immár semmi sem tarthatta vissza. És e kétnapi várakozás ideje alatt Turcatti lába tovább rosszabbodott. amelyet december 9-én. s így Numa végül is kénytelen volt tudomásul venni a többség döntését. Két napon át eddig soha nem tapasztalt rossz időjárás uralkodott. Azt hajtogatta. hogy vasárnaphoz egy hétre tíz óra után húsz perccel jutnak vissza az expedíciósok a civilizációba. hogy három héten belül mindannyian Montevideóban lesznek. s amikor Parrado. aki ezt fél négyre jósolta. Pedro Algorta. s három óra múlva a fiúk visszatértek. Zokniba tömött májjal és hússal megtöltötték hátizsákjaikat. hogy kifolyassa a gennyet. amelyet Senora Parrado hozott magával az útra. hogy tizenötödikével eljön a nyár. odakint orkánszerű szél és hóvihar dühöngött. hogy reggel tízkor segítségre bukkannak. mikor érnek el lakott területre. de mindannyian tudták. hogy részt vehessen az expedícióban. de a négy fiú hét órakor mégis elindult. és segítettek az expedíció résztvevőinek fölvenni felszerelésüket. nagyon megharagudott. Numa elgennyesedett lábával csak kínlódva tudott járni. hogy csak visszatartaná őket. hogy ki milyen kaját hoz majd magával). Algorta szerint már a következő kedden odaérnek. Társaik kitódultak a gépből. November 15-én reggel a fiúk korán ébredtek. kék égre ébredtek. fogadásokat kötöttek. amikor már öt hete tartózkodtak a hegyen. egy időre csalódottságuk és gonoszkodásaik céltáblája lett.hegyek olyan magasak voltak. hogy elbúcsúztassák őket. Két. hogy az expedíciósok ennél sokkal hamarabb eljutnak Chilébe. mint ahogy gondolták. aki úgy vélte. amelyet unokaöccsének vásárolt. Zerbino és Fito Strauch péntekre fogadott. hogy nyugatra jussanak. tyúktojás nagyságú kelés támadt rajta. amikor azonban Canessa azt mondta neki.a legpesszimistább . tiszta. nincs olyan állapotban. Hamarabb visszajött. néhány üléshuzatot meg egy takarót. Carlitosig. de feltételezték. Parrado magával vitt egy vörös cipőcskét. s Moncho Sabella . s azt mondta. hogy megmászásuk nem jöhetett számításba. A havazás erősbödött. Turcatti és Francois szerdára tippelt. Echavarren és Methol szombatra. Canessa és Vizintín eltűnt a szemhatár mögött.

s tetejébe a ruhákat csaknem ugyan-olyan nehéz volt cipelni. koszos öltözékét. mire hűvösödni kezdett. Aztán nekiálltak. s úgy számították. s a sort Parrado zárta be.Meglepetésem van számotokra. Ráakadtak néhány műanyag zacskóba csomagolt szendvicsre. s eljutnak oda. Vizintín és Parrado közben tovább kutatott a farokrészben. Abal kofferében rábukkantak egy doboz csokoládés bonbonra. az ajtót kofferekkel és ruhákkal eltorlaszolták. kiégett. . ezekből tüzet raktak. Másnap reggel enyhén havazott. hogy kibélelje vele Nicolich bakancsát. amit Abal sífelszerelésében találtak. s egy kis nyílásfedél mögött rájuk is bukkantak a gép külső felületén. sötét poggyásztér húzódott. . Vizintín és Parrado behozta a farok körül heverő ruhadarabokat. Dombnak lefelé mentek. de maga a kúp épen maradt. kinyitották őket. A konyha mögött nagy. s a ruhadarabokat kirángatva a padlón szétterítették. és egy izzóhoz erősítette. meg vicclapokat. Jót ettek. s eldobta. mint magukon hordani. .ha a nap majd felolvasztja a hó kemény felületét . és száz méterre tőlük csakugyan ott feküdt a Fairchild farokrésze. Menetelés közben Canessa előrement. három napba is telhet. de mindez nagy erőfeszítésükbe került. Odarohantak. ahol további koffereket találtak. s két óra múlva Parrado és Vizintín előbb kiáltozását hallotta. A lámpa fényénél elalvás előtt vicclapokat olvasgattak. amelyek ugyan már megpenészedtek. Kilenckor Canessa lekapcsolta az izzót. Fölvette a hósipkát is. és szétteregette a poggyásztér padlóján. Amikor rákapcsolta. Mindhárman bemásztak a poggyásztérbe. azt mondta nekik: . hogy a farokrészben vannak. A tömérdek jó gyapjúzokniból mindegyikük három-három párat húzott fel. A legfinomabb pudingot se ették soha életükben ennél nagyobb élvezettel. A havazás elállt. több másikban pedig kartonszámra cigarettát találtak. Hébe-hóba megálltak. megtöltötték hátizsákjaikat. Parrado és Vizintín felkapaszkodott a hóbucka tetejére. s helyette a legmelegebb ruhadarabokat vették fel. a többit. Gyorsan haladtak előre északkeletnek. egy fél koffert húzott maga után. az üveg vizet. A nap egyenest a hátukra sütött. az ég kiderült.8 AZ EXPEDÍCIÓT CANESSA VEZETTE. Aztán megették a sült húst is. ahogy integet feléjük. amely túl nagy volt neki. amelyből négyet-négyet azonnal megettek. hogy megkeressék a gép telepeit. A gépben uralkodó zsúfoltság után itt isteni melegben és kényelemben feküdtek. s mikor beérték.76 - . Vizintín haladt mögötte az összes takaróval megrakva. s ez már meggyulladt. s turkálni kezdtek bennük. Canessa megsütött egypár darabot a magukkal hozott húsból. Az egyik kofferben egy üveg rumot. de azért kicsomagolták őket. de azért megrakták a kofferszánjukat. a cukrot tartalékolták. mint valami szánkót. amit csak találtak. Vizintín egy negyediket is választott.Mi az? . Mintha kincsekre bukkantak volna: pantallókat. s az ebédet egy fél hüvelyk rumba áztatott. A fiúk érdeklődését elsősorban a körülötte szétszórva heverő kofferek keltették fel. Canessa és Parrado lehúzta lábáról az emberbőrből készített zoknit. s délelőtt tizenegy órára nagyon meleg lett. meg-ették. és elindultak le a völgyön északkeletnek. s ott a konyhában találtak egy zacskó cukrot és három mendozai húspástétomot. s a párnákat. A három fiú most levette magáról eddig viselt. s rögbicipőik jól tapadtak a megfagyott hóhoz. a műszerész azt mondta. pulóvereket. úgy határozták. zoknikat találtak. majd meglátta. s ami még ehető volt belőlük.Itt a gép farka. s aztán elheveredtek a padlón. s levettek egy nadrágot vagy pulóvert. amelyeket . Parrado pedig felhúzta a bakancsot. Baloldalt egy hatalmas hegyet láttak. Ekkor egy másikkal próbálkozott.hótalpként szándékoztak használni. Az utóbbit azonnal megették. Aztán magához a farokrészhez mentek. A két szárny letört róla. s meglelték Panchito Abal sízsákját is. kávéskanálnyi cukorral és klorofiles fogpasztakeverékkel fejezték be. akár egy málhás ló. adagolják. Egy hóbucka tetején állt meg. erre halmozták fel a hússal töltött négy rögbizoknit. ahol a völgy nyugatnak fordul. Canessa közben megkereste a telepekből kivezető huzalokat. Találtak ezenkívül még néhány Coca Colás rekeszt is. amelyet a konyhából hozott ki.kérdezte Parrado. amíg megkerülik. a hó pedig a sugarakat az arcukba verte vissza. amelyekről Roque. és most mélyen aludtak. Valamennyit kinyitották. A nap a hegyek mögé hanyatlott.

E fényűző menedékhely nappal megvédte őket az odakinti forróságtól. Amolyan csermely volt. mi lesz. ahol a völgy esetleg nyugatnak fordul. azt teszem én is. hogy a repülőgép fűtőberendezéséhez tartozó jókora csöveket félméteres. a hőmérséklet mind mélyebbre süllyedt. minden lépéssel csak beljebb kerülnek az Andokba. . még távolabbinak látszott. Parrado középre és Canessa legfölülre.Nincs ott semmiféle átjáró.ahogy Canessa mondta .Reménytelen dolog .Nézd .mit javasolsz. Tintin? . Addigra azonban húskészletük már fogytán volt.Neked mi a véleményed. úgy tűnt.szólt Canessa.„ha egy tiszta éjszakán csaknem halálra fagytunk. mint a völgybe menni. s Vizintín ivott a vízből. . milyen távolságra vannak tőle. aludni azonban nemigen tudtak.Menjünk vissza a farokhoz .Vegyük ki a telepeket. s ezért a másik két fiú inkább hóból olvasztott vizet. de kissé sósnak találta.Nekem mindegy. De aznap délután erről nem szólt társainak. Fáradtak voltak. Védelmül lyukat vágtak a hóba.Ne áltasd magad. s így elhatározták. Vizintín közben észrevette. . de mihelyt nyugaton a hegyek mögé bukott. szellő se rebbent. s megpróbálta egyikük vagy másikuk mellett állásfoglalásra bírni. Ilyen módon testükkel melengették egymást. Gyönyörű éjszaka volt. fél hüvelyk vastag műanyagból s valamilyen mű. Ruházatuk és takaróik alig-alig melegítették őket. Nagysága lehetetlenné tette. Helyzetük egyenesen irigylésre méltó lett volna. Minél tovább tanulmányozta Canessa az előttük elterülő vidéket. és északkelet felé nézett. éjjel meg a hidegtől. Tán jobb volna ezt csinálni.szólt Canessa a hegyre mutatva.válaszolta Canessa. és vigyük vissza a géphez. . a magasból millió és millió fényes csillagot láttak. kora délutánra mégis célhoz értek.Hát akkor .Vizintín legalulra. majd aztán kényelmesen elheveredtek a pogygyásztér ruhadarabokkal borított padlóján. arra következtetett. mert . s ezért úgy gondolta. távolodik tőlük. . de nem sok bátorítót látott. Aztán Vizintínhez fordult. Ezért elhatározták. A völgy nem nyugatnak megy. Abból. Parrado fölhergelődött Vizintín határozatlanságán. Az árnyékban fekve elnézték az előttük meredező óriási hegyet. s az a messzi árnyék. lekapcsolták.Déltájban egy sziklakiszögelléshez értek. s így elhatározták. . hogy itt megpihennek. Parrado felállt. A levegő rezzenetlen volt.” Megindultak hát vissza a farokhoz. mert ahogy múlt az éjszaka. s ez a nagy-nagy kényelem arra csábította őket.Még egy ilyen éjszakát nem élünk túl. s a nap forrón tűzött. Végül is Vizintín Canessa mellé állt. ha nincs olyan hideg. . hogy még két napig ott maradjanak. gondoljátok meg. mitévők legyünk? . tiszta ég borult föléjük. . s a magukkal hozott takarókból és fémrudakból sátrat emelnek. ha vihar támad. amit látott. Csak egyre beljebb kerülünk az Andokba. . . ahol a telepek voltak. aki közben felébredt. a magukkal hozott takaróikba burkolóztak.Semmi hasznunkat nem veszik.Melyiket? .kérdezte .Talán. . hogy a naptól védjék magukat.Nem tudom. . Kínjukban egymásra feküdtek . .mondta. Ez öngyilkosság volna. hogy a rádiót a telepekkel működésbe hozhatjuk. . Canessa és Vizintín a kis fedélnyíláson át kimászott a gépnek ahhoz a részéhez. Másnap virradatkor Canessa és Parrado már ébren volt. s a három fiú dideregni kezdett. a hőmérséklet máris fagypont alá zuhant. hogy felbecsüljék.77 - .Vagy inkább próbáljuk meg működésbe hozni a rádiót? . hogy az éjszakát itt töltik. Innen. A fény változásával. s amikor lefeküdtek benne.Igen.De mégis mit gondolsz.Tovább kell mennünk . s ott lerogytak. annál erősebb kételyei támadtak stratégiájuk helyessége felől.Ezt nem lehet tudni. majd továbbadták őket Parradónak. Amit ti ketten elhatároztok. Parrado megint északkelet felé pillantott. s bealkonyodott. amelyen át egy kis víz csordogált. ha itt pusztulunk a hóban. hogy a völgy továbbra is keletnek húzódik. Parrado kétkedően nézett maga elé.Én továbbmegyek. hogy visszatérnek a Fairchildhoz. Roque azt mondta. Ha továbbmegyünk… .Számítanak ránk. Ettek egy kevés húst. s noha jóval nehezebb volt felfelé kapaszkodni. . mit tegyünk? Folytassuk az utat? .

s így végre . Parrado ettől dühbe gurult. Tizennyolcan még életben vannak. de kiderült.megindultak vissza a géphez. Canessa is visszament a konyhába az orvosságos szekrénykéért. de aztán Canessának sikerült megjavítania a szánt. De nem csüggedtek el.” Ugyanezt az üzenetet még két helyen felírta a farokban. Sok különféle gyógyszert tartalmazott. szidta Vizintínt ügyetlenségéért. a nehéz batériákkal megterhelve. hogy Vizintín közben véletlenül rálépett a szánra.ez jó asztma ellen. nem bírják megmozdítani. köztük cortisont . gondolta. és a mosogató fölé körömlakkal a következőket írta fel: „Menjetek följebb. amelyeken föl kellett mászniuk. mert Canessa megnyugtatta őket. Ezért aztán Canessa és Vizintín a batériák helyett a szánt és a hátizsákokat társaik számára meleg ruhákkal és harminc karton cigarettával rakta meg. Mivel a kaptatók. hogy a rádiót könnyű lesz kiszerelni a pilótafülkéből és lehozni a farokhoz.hótalpaikkal nehézkesen cammogva a puha hó borította meredek lejtőkön . . amelyet apjának csavarüzletében. hogy így. a Casa del Tornillóban ládák címzése közben sajátított el. Parrado pedig közben visszament a konyhába. egykettőre belátták. hogy a batériákat sehogy se tudják elszállítani a géphez. azzal a szép írással. amiben Sabella és Zerbino szenvedett. Levágott belőle néhány csíkot. s megpróbálták maguk után húzni.rostból készült szigetelőanyag borítja. jól kibélelheti vele a zekéjét. és összetörte. amelyet ott találtak. helyenként negyvenöt fokosak voltak.78 - . kiderült. Amikor a két fiú kijött a farokból. A batériákat a szánra rakták fel. káromkodott.

Delgado. hogy a szenvedés valóban jobbá teszi az embereket. de az élők valamennyien boldogan cseréltek volna velük. majd meglátjátok. A törött lába okozta fájdalmakat kissé sztoikusabban viselte. Lelkiereje sokkal gyorsabban tört meg. hogy ezt saját erejéből is könnyen meg tudja tenni. hanem önmagára. mintegy büntetésképpen. mint a többieké. Mangino például pártfogóját. s néhány perc múlva Turcatti tényleg föl is tápászkodott. akiknek testéből esznek.79 - . a levest meg kiborítottam. s mivel a gép lezuhanása óta is negyven nap telt el. önmagáért nem tette meg.Nagyon elkényeztetett voltam .ahogyan azt Turcatti mondta három társának Krisztus pusztában való megpróbáltatásairól beszélgetve . hogy megegye. Canessát nélkülözte. Így aztán persze még inkább legyengült. hogy kevesebben voltak. de a fertőzés súlyosbodott. Zerbino és Fito Strauch egyszer arról beszélgettek. belerúgtam. Különösen az esti közös imádságnál szinte misztikus szolidaritás töltötte el őket. mind önmagáért. hogy erre már nem volt szükség. s most úgy érezték. mondván. amiért az cserbenhagyta. hogy egyfajta purgatóriumot élnek át. de haragja maga és nem a többiek ellen fordult. Turcatti.Csak itt a hegyen jöttem rá. Krisztus pusztában töltött negyven napjára gondoltak. Turcatti lelkiereje tovább fogyatkozott. amit pedig maga is el tudott volna venni. s Canessa és Vizintín távollétében a feszültség is csökkent. és csak azért gyűrte le. Akadtak köztük. Ha a fivérem felbosszantott. Egyszer megkérte Fitót. . Lelküket Isten azért vitte fel a mennybe. Methol. hogy az expedícióhoz erőre kapjon. most a bizalmasa lett: megvallotta neki lelkiismeret-furdalásait. S mintha be akarták volna bizonyítani. Sebes lába az üszkösödéstől és gennytől megfeketedett. hogy élve maradjanak. De akadtak. hogy az expedíciósok segítségre bukkannak. Amellett . Mindannyian egészen biztosak voltak benne. jól elrakná -. A szükség óráiban hozzá fohászkodtak. Isten mellettük áll. de mégis rajtuk töltötte ki haragját. hogy ráripakodott. a közelben eldugta. hogy ne veszekedjenek egymással. Bár itt volna most az a leves… Mindannyian úgy érezték. Igaz.akit egyszer annyira feldühített. de a beteg test fokozatosan még annál is erősebbnek bizonyult. hanem Istennel is. s amikor a Strauch unokafivérek kényszeríteni akarták. Még mindig keserű csalódást érzett. a gépben is kényelmesebben helyezkedhettek el. Nicolich a lavina előtt. hogy megpróbáltatásaik végéhez közelednek. s amit az összességért hajlandó volt megtenni. Több hely jutott az alváshoz. hogy ennél bármi. valamilyen lelki megtisztuláson esnek keresztül. és besántikált a gépbe.Igazatok van. Algorta pedig a hó alatt fulladozva készek voltak a halálra. hogy adjanak neki egy takarót. még azt is. Nem a többiekre haragudott. még inkább igyekeztek. a hálótársa . mert bizonyos mértékig kigyógyult elkényeztetettségéből. s mindent másoktól kért. hogy menekülésük érdekében végre történik valami. Ezért a húst félretette. Civódásaik a közös sorsból eredő erős kötelékhez képest amúgy se voltak sose komolyak. Most. most kevésbé volt szüksége rá. Canessa műtéte a gennyet ugyan kifolyatta. nemcsak egymás iránt. mintha azt akarta volna mondani: . Rafael Echavarrennel épp ellenkezőleg állt a dolog. amelynek jóvoltából több élelemhez jutottak. Fito megtagadta kérését. ezért biztosak voltak benne. megsár. ha a fia volna. hogy azelőtt milyen lehetetlen alak voltam. hanem halott barátaikkal is. Amellett most. s nem törődött többé testével. . és testüket barátaikra hagyományozták. undora megint teljes erővel úrrá lett rajta. Már attól is nagyon megkönnyebbültek. még a halál is jobb volna. ha nem ízlett. akiknek hiányoztak az expedíciósok. de azt sem ette meg. és még kevésbé tudott ellenállni a lábában fellépett fertőzésnek. Nemcsak Istennel érezték egynek magukat.mesélte. gyönge és hasznavehetetlen vagyok. A nyers hústól mindig is undorodott. mert földi munkájuk véget ért. Csak havat olvasztott magának. Megvetette magát gyöngeségéért. Miután kivált az expedíciósok sorából. társaikhoz minél kedvesebbek legyenek. s Turcatti ezzel a kifogással egyre kevesebbet tett mind a közösségért. mint a teste. hogy segítsen neki fölállni.itt a hegyen helyzetük olyan szörnyűséges. élelemadagja most ugyanakkora volt. még milyen gyönge és hasznavehetetlen tudok lenni. Ő megőrizte lelkierejét. de várjatok csak.9 TÁVOLLÉTÜKBEN A GÉPBEN MARADT fiúk bizakodása fokozódott. s ezért könnyebb volt aludni mellette. amiért nem engedték el az expedícióra. akik a lavinát egyenesen csodának tekintették.

ami megtámadta tüdejét. Istenhez is közel érezte magát.gult. pulóvert és zoknit kerestek maguknak. Fent a függőágyban hideg volt. társai körülállták. köszönjük szépen . Szeretett volna üvölteni.Később mondhatsz.Papa. gyere be. . hogy bármelyikük meghalhat. majd amikor a géphez ért. Sírtak. Páez egy fél óráig folytatta a mesterséges légzést.szólt rá -. ölelgették egymást. . figyelmeztetés volt. s Fernández megpróbálta őt éjszakára leemelni a padlóra. s most még inkább aggódott. de ez olyan nagy fájdalmat okozott Echavarrennek. vagy azt mondták: .öntudatánál volt. még magányosabbnak érezte magát. De estefelé csak egyik társuk kiáltását hallották. Aztán Páez lefeküdt Inciartéval szemben. megtaláltuk a farkot… az összes koffert… ruhát… és cigarettát -. s ekkor már csak nehéz zihálását hallották. keletnek megy. hogy fogságukból nincs menekülés. Itt vagyunk… Páez odament hozzá. Echavarren delirálása csakhamar elmúlt. Mária. majd abbamaradt. hogy aztán szétzúzza. Echavarren pedig újból elkezdett összefüggéstelenül félrebeszélni. Amikor hallótávolságra kerültek. Zerbino és Páez felugrott. közel a halál. hogy inkább ott maradt a függőágyban. s mielőtt még leszáll az este. amit akarsz . .Ki akar eljönni velem a boltba . de éppen mert úgy vélte. . Nem kell egyebet tennünk. s meghallgatták. aki először pillantotta meg az expedícióból visszatérő három fiút. majd a szánhoz tódultak: nadrágot.A völgy nem kanyarodik el. aztán ajkai lassan mormolni kezdték az imádság szavait. az expedíciósok visszatérése azt bizonyítja.Várjunk holnapig.Mi nem. akár egy őrült. aki a törzsben élve maradt. hogy az expedíciósok talán épp ezekben a percekben segítségre bukkantak. jámbor megadása haragba váltott át. . . s mivel nem bírt többé kimenni a gépből. bukdácsolva felkapaszkodni a dombon. még inkább megijedt. Canessa jött elöl. hogy Rafael Echavarren halott. mint kiszerelni a rádiót. Echavarren halála óhatatlanul nagyon elcsüggesztette őket. de a többiek már néhány perc után tudták. Aztán egyik éjjel delirálni kezdett. s ahogy Fito maga is figyelte őket fáradságosan. elrohanni a hóban. de csak állt. mint tizennégy társa. mert éltette őket a remény. de most imádkozni fogsz velem… Üdvözlégy. papa. Egy kis időre .80 - .Így sehova se juthattunk volna el . Pancho Delgado pedig magához vette a cigarettát.kenyérért és Coca Coláért? Majd fölkiáltott: . utána Parrado és Vizintín. Canessa éles hangján feléjük kiáltott: . mi történt.mondta Canessa.Hé.Addigra már minden borzalomra megedződtek. fiúk. Másnap reggelre valamelyest visszanyerte lelkierejét ugyanúgy. csak az odabenti nyirkos levegőt szívta. imádkozott hozzá lelki üdvéért és a többiek egészségéért.Ki jön velem a boltba? . De megtaláltuk a farkot és a telepeket. a mellét kezdték nyomkodni. Isten csak azért ébresztett bennük reményt. Fitóból az aranyértől szivárgott a vér. és levinni oda.amíg elmondtak egy Üdvözlégyet és egy Miatyánkot . malaszttal teljes. megpróbálták a lélegzését visszahozni. mereven bámult Páezre. . Később a zihálás meggyorsult. megmentésükre küldött helikopterek raját fogják látni és hallani. és a többiekkel együtt bámult a keserű csalódottságtól és mélységes kétségbeeséstől petyhüdt arccal. az Úr van teveled… Echavarren tágra nyitott szemmel.kérdezte . Szilárd optimizmusa a többiekbe is reményt öntött. s már a lélegzés is nehezére esett.kiáltottak oda neki.

A velük levő férfiak nem tápláltak ilyen vérmes reményeket.S ugyanígy vélekedett majdnem mindenki. s aztán tüstént írt egy levelet. de az uruguayiak féltek. az Uruguayi Nemzeti Légitársaságnak legtapasztaltabb pilótája. Úgy látszott. s alaposabban végigvizsgálták. amely a gép megtalálójának háromszázezer escudo jutalmat ígért. Juan Marcelo Pérez. César Charlone. lovakat béreltek. végre meg fogják találni a Fairchildot. a büszke Blanco család gyermeke (Wilson Ferreirának. Gerard Croiset-ban. Mielőtt eljöttek Montevideóból. Marcelo fivére. amikor a repülőgép eltűnt. A két Strauch fivér is részt akart venni ebben az expedícióban. Madelón unokatestvére. mire visszatértek Talcába. majd lóháton ismét fölkeresték e területet. hogy bárkit is élve fognak találni. Speciálisan kiképzett lovaik biztosan jártak a meredek szakadékok mellett haladó szűk hegyi ösvényeken. de magas vérnyomásuk miatt mindkettőjüknek azt tanácsolták. hogy ez eredménnyel fog járni. Amikor az uruguayiak november 25-én visszatértek Santiagóba. amely mentesí tette őket az átváltás alól. Charlone azt mondta nekik. amikor az első expedíció elindult a Fairchildtól. hogy egy Colorado-párti szembeszegüljön vele. s a Descabezado Grande tájékán kezdtek kutatni. De elutazásuk előtt a Talca környéki hegyeken szétszórtak egy sereg röpcédulát. Velük ment Ricardo Echavarren. Clodomiro Almeyda fogadta őket. különö sebb örömöt azonban nem éreztek. hogy elszédülnek. vezetőket. A Laguna del Altónál a levegőből egy olyan vidéket láttak.81 - . a Plunának. ahol maga a külügyminiszter. . de egy keselyűraj közepében. hogy senki sem kutatott tovább Chilében. amely csaknem pontosan megegyezett azzal a rajzzal. Visszarepültek Talcába. egyébként már csak az imában kereshettek segítséget. nincs igaza. hogy mentesítse őket a napi tíz US dollárnak a kedvezőtlen hivatalos árfolyamon való átváltása alól. nem hitték. miről van szó. És ott volt a tó is meg a csúcs nélküli hegy. Remélték. de mindössze egynapi járásra feküdt Talcától. hogy megállapítsák. felkeresték a külügyminisztériumot. Madelón Rodríguez és Estela Pérez újból Chilébe repült. E mentesítés birtokában mind az öten visszatérhettek Montevideóba. hogy fiaik életben vannak. azt azonban fontosnak tartották. hogy utasítsák Charlonét a mentesítés megszerzésére. Madelónnal együtt azonnal elment a chilei külügyminisztériumba. A kérdéses összeg ötszázötven dollár volt. Madelónt bosszantotta. s így most a gép eltűnése óta jóformán először esett meg. hogy ne menjenek. felettébb kellemetlen volna arra kérnie a kormányt. Először is repülőgépet béreltek. hogy Surraco nem bízik ifj. a Santiagóban székelő uruguayi ügyvivő ugyanilyen kevéssé bízott a vállalkozás sikerében. . azzal a kéréssel. valamint Raul Rodríguez Escalada is. Rafael apja. amelyet Croiset küldött nekik. mint harminchat nappal azelőtt. amely megfelelt Croiset látomásának: egy veszélyt jelző táblára. hogy megtalálják a gépet . s november 25-én ezt is tették. akivel beszéltek.Lehet. Estela Pérez. mert noha a völgyben volt valamelyes emberi táplálkozásra alkalmas növényzet.Hatodik Fejezet 1 UGYANAZON A NAPON. ami nem vágta volna földhöz az érintett családokat. Meghallgatta. .mondta ott nekik egy holland hegymászó -. a Blanco-vezérnek unokanővére) nem tűrheti. s ezért bekötötték a szemüket. mi is történt a Fairchilddal. Semmit se találtak. s többször átrepültek e terület fölött. s mindenáron be akarta bizonyítani. de e két kardos asszony mégis nagy haragra gyúlt. Madelón Rodríguez és Estela Pérez ennek hallatán dühbe gurult. Estela Pérezzel együtt most is még ugyanolyan biztos volt abban. November 18-án megérkeztek Talcába. Céljukhoz közeledve még egy nyomra bukkantak. Páez Vilaró már korábban elutazott Brazíliába.

milyen képtelen ötlet. azt várta. hogy halottak.Fernández. s Roberto anyjának. hogy a fiaik elindultak segítséget keresni. . miért ne lehetne egy uruguayi gépet azonnal kiküldeni azzal a feladattal.A magam részéről… azt hiszem. aki még hitt jövendőbelijének visszatérésében. Ezek után ifj. s Dél-Chilében valamilyen titkos reptéren rejtegetik. hogy fiaik még életben vannak. Most. de aztán . s ezt az anyák úgy értelmezték.mondta -. de nekik. hogy legutóbbi látomásakor a gépben nem volt senki. Croiset-ban. hogy mindkét pilóta jobboldali érzelmű volt. Összefoglaló jelentést adtak át neki mindarról. Rosina Machitelli és Inés Clerc is. . amit a Légi Mentőszolgálat csak két hónap múlva akar végrehajtani? December 5-én Zerbino. hogy nem hisznek többé Croiset látomásaiban. három novia.válaszolta Hollandiából telefonon Croiset. Egyre inkább Istenhez és az egyházhoz fordultak. milyen lelkiállapotban vannak az anyák és a noviák. hogy váltságdíj-követelésükkel előálljanak. a Tinguiririca vulkán vidékére kell összpontosítani. de Montevideóban az anyák.Ide figyeljen .Már csak kevesen bíztak ifj. Gerard Croiset-val megszűnt a kapcsolat. Gyakran csatlakozott hozzájuk Susana Sartori. Ezzel kezdetét vette a kutatás utolsó szakasza. hát nyíltan megmondhatja. Pérez Caldas dandártábornokot. mint ezen a télen. alkalmas időpontra várva. s ezért a pilóták politikai beállítottságának is utánajártak. Valahányszor nyomatékosan feltette e kérdést Croiset-nak. Canessa és Surraco . amit ők maguk Chilében Talca környékén végeztek. Elmondták.vagyis hogy a gépben nincsen senki -. középkorú hölgy térítette volna el a gépet.mégis ragaszkodtak lefolytatásához. hogy ez a kövér. Harminc év óta nem volt olyan erős havazás az Andokban.bármenynyire is szerettek volna valamilyen új elméletet felállítani . hogy február előtt semmit sem lehet tenni. azt is megmondták azonban a dandártábornoknak. akik látnoki képességében elvesztették hitüket. Rosina és Sarah Strauch még mindig buzgón fohászkodott a garabandali Szűzhöz. Jelentésében megerősítette. tudomásul vettem kérésüket. s döntöttem. azzal a kérdéssel fordultak férjükhöz. hogy tán a tupamarók eltérítették a gépet. Én ezt úgy értelmezem. de Rafael arra gyanakodott. Az Uruguayban és Chilében uralkodó politikai bizonytalanság légkörében ez az elképzelés hihetőnek látszott. mi történt velük. mindannyian meghaltak. hogy a kutatás eredménytelen volna . hogy bárki is életben maradt volna.Nekem . s lehetetlen. Aztán Croiset megszólalt: . aki aznap tért vissza Santiagóból.más az érzésem. hogy az anyák miképpen értelmezik ezt.mondta erre Rafael. . Echavarren. December 1-jén az egyik montevideói újság azt a hírt közölte. Végül is felállt. de azok. A gépet bizonyára teljesen elborította a hó. . Croiset nem sokkal ez előtt azt mondta. Eduardo Strauch és Rodríguez Escalada társaságában .noha szívük mélyén mindannyian belátták. Az uruguayi légierő rendelkezésükre bocsátja egy gépét. így csak Senora Mariani maradt. de azok . mondták. hogy az uruguayi légierő egy gépet szándékozik küldeni Chilébe. hogy mi történt a repülőgéppel. hogy ez inkább azt jelenti. Pérez Caldas hívatta egyik beosztottját. hogy valamelyik fiú térítette volna el a gépet. felbátorodva rajta.felkeresték az uruguayi légierő főparancsnokát.folytatta . Egy ideig csak a készülék recsegését-ropogását hallotta. s hozzáfűzte. tudomásul veszik a helyzet ilyeténképpeni értékelését. Erősen felfújták azt a tényt.Most nincs itt velem senki a fiúk rokonai közül. Mecha Canessának támadt az az ötlete. De a természetfelettihez való fohászkodásaikkal egy időben természetes magyarázatot is kerestek arra. az mindig azt válaszolta. . hogy a Tinguiririca vulkán tájékán a Fairchild után kutasson. . erre nincsenek anyagi eszközeik. amikor újból beszélt vele. Madelón pedig carrascói otthonában anyjával és két lányával minden délután térden állva elimádkozta a rózsafüzért. hogy elvesztette a kapcsolatot. s Ponce de León ez idő tájt beszélt vele úgyszólván utoljára. A kutatást. mire Pérez Caldas ellenállása kezdett megtörni. Rafael emlékeztette arra. Mivel azt a gondolatot elvetették. Nicolich. mit gondol. amit mondott . Kiderült. Pérez Caldas a vele szemben álló nyolc férfihoz fordult. abban továbbra is bíztak.Uraim . hogy most már… halottak. A hírt hivatalosan ugyan nem erősítették meg.82 - . hogy az asszony a lányának egy politikai menekülttel kötendő házasságára utazott Chilébe. mint magánszemélyeknek.Ebben nem lehetünk biztosak . ahol a Légi Mentőszolgálattal együttműködve a szerencsétlenség műszaki kivizsgálásának lehetőségeit mérlegelte.be kellett látniuk.

hogy az Andok legmagasabb csúcsait is átkutassák. Rafael Ponce de León pedig állandó kapcsolatot tartott fenn a chilei rádióamatőrökkel. s az öt középkorú férfinak a gép oldalánál. hogy elkísérje Páez Vilarót. Rodríguez Escalada.kiáltotta oda Ruben Terrának. az értelem diadalmaskodott a parapszichológia fölött. Ramón Sabella is szeretett volna velük menni. A megbeszélés estig tartott.Ide figyelj . Ruben Terra őrnagyon és a négyfőnyi személyzeten kívül Páez Vilaró. fölemelve az újságot.Igen . Amellett a gép nagy zajt is csapott. de azért mindannyian elégedettek voltak.2 AMIKOR HÍRE TERJEDT. nyilvánvaló volt. s nemsokára átrepülnek Buenos Aires fölött. Amikor belépett. Sok szülő e korai időpont ellenére is kint volt a reptéren elbúcsúztatni őket. látta. Végül is a négy másik. s ezért előrement a fülkéjébe. Nicolich és Rodríguez Escalada foglalt helyet. mégis részt akar venni az expedícióban. amely az uruguayi légierő szakképzettségéről és nagyszerűségéről lelkendezett. akit kiválasztottak. Lépésről lépésre végigvizsgálom az egészet.és Sosneado-hegyek közt kellett lezuhannia. Ha ezúttal sem járunk sikerrel. Végül is a Fairchild eltűnése óta a légierő jóformán most először tett bármit is öt tagja felkutatásáért. De tőled is kérek valamit. s elmagyarázta. s az apák közül sokan jelentkeztek. . amelyet a gépen talált. kissé ingerült lett. Másnap folytatták előkészületeiket az utazáshoz. hogy nincs többé remény. Időről időre fölpillantott. Maquirnain. Utána a két Strauch házaspár Harleyékhoz ment. hogy nagyon kevéssé bízik ugyan az uruguayi légierő gépeiben.mondta. valamint Roberto Canessa.83 - . hogy megtalálja a fiúkat. A La Plata torkolatvidékén átrepülve Páez Vilaró kezébe vett egy újságot. köztük az expedíció résztvevői a légierő I. Ha visszatérünk az expedícióból. hogy tanácskozzanak a C-47 pilótájával. . December 8-án a szülők egy csoportja. Roy Harley és Gustavo Nicolich apja lett. padokon kellett ülnie. De nemcsak ezek a férfiak vették ki részüket e vállalkozásból.Látta ezt? . hogy látja-e azt a „rendkívül pontos. Canessa. A Talca és Vilches környéki hegyekről már senki sem beszélt. amelyről az újság ír. amelytől azt várták. A repülőgépen a pilótán. rokonok és noviák az expedíció résztvevőivel együtt Nicolichék tágas. de orvosai lebeszélték az utazásról. . Páez Vilaró kissé megvonta széles vállát. mi a pilóta véleménye a cikkről.Tűvé teszem az Andokat. s noha a légierő a személyzeten fölül csak öt utast engedélyezett. Nem voltak rajta kényelmes ülések.Megfelel a valóságnak.felelte az őrnagy. és megerősítette. a nagy magasságban való repüléshez oxigénnel és légnyomásbiztosítóval mindenesetre rendelkezett. Páez Vilaró még mindig Brazíliában tartózkodott. . Dr. s hogy a kutatáshoz tervet készítsenek. Másnap. s december 10-én délben a szülők. speciális berendezést”. amelyet a chilei Légi Mentőszolgálat.S mi a véleménye róla? . s ott késő éjjelig beszélgettek az expedícióról. hogy az uruguayi légierő egy speciálisan felszerelt C-47-es gépe utasítást kapott a Fairchild felkutatására. sz. Harley. minden hiú várakozással le kell számolnunk. mór stílusú villájában még egy utolsó összejövetelt tartottak. Ugyane napon Páez Vilaró visszaérkezett Brazíliából. Abal. a Methol. Kíváncsi volt. amely az imént olvasott cikket tartalmazta. Parrado és a Valeta családok és még sokan mások pénzzel és tanáccsal támogatták őket. A C-47 katonai szállítógép volt. s mindazt az anyagot. bázisára mentek. Surraco térképeket vett elő. amíg csak meg nem találom a fiúkat. bele kell nyugodnunk. hogy a gépnek a Tinguiririca. s amikor egy bekezdéshez ért. kiteregették az asztalra. Két tapasztalt uruguayi pilótát is meghívtak a megbeszélésre. A beszélgetés végén Walter Harley Rosina Strauchhoz fordult: . . Megállapításait senki se vonta kétségbe. a szülők hangulata újból optimizmusba váltott át. Az uruguayi sajtó szerint a C-47-et az expedícióhoz speciális felszereléssel látták el. s elolvasta az expedícióról szóló cikket. hogy részt akarnak venni az expedícióban. hogy mindenki megnézze. mert a Fairchild eltűnése óta most először nyílt alkalmuk rá. az uruguayi légierő és maguk a szülők összegyűjtöttek. december 11-én reggel 6 órakor a C-47 elindult Santiagóba. Ruben Terra őrnaggyal. miért van másokkal egyetemben immár meggyőződve arról. hogy már elérték a torkolat argentínai partját. hogy köztük akar lenni.

elképzelhető-e. hogy csaknem két hónappal később még mindig keressék őket. s onnan aztán Ruben Terra sürgönyzött Montevideóba egy új motorért. hogy használhassák a Légi Mentőszolgálat helikoptereit. úgy látszik. milyen veszedelmes dolog helikopterekkel az Andokban repülni? Nem tehetem kockára a pilótáim életét. mégsem teljesíthette. Csoportokra fognak oszlani.válaszolta Massa. Este hét óra tájban érkeztek oda.Hát már megint itt vannak? Ez semmiképp se alkalmas pillanat a kutatásra. és nem akarnak tágítani. Az El Palomar-i katonai reptéren kényszerleszállást hajtottak végre. és remegni kezdett. de utasai nem voltak hajlandók megvárni.és Tinguiririca-hegyeket. Ez volt az Andok ostromának három hadoszlopa. . Repülőgépek elég sűrűn eltűnnek ugyan az Andokban. de Massa. . . . Egyikük földi expedícióval végigkutatja a Palomo. amikor 1968-ban az Egyesült Államok légierejének egy DC-3 típusú gépe tűnt el. Jóllehet fáradtak voltak az izgalmakkal tele utazástól.84 - . .Ennek az esélye szerencsés esetben kettő az ezerhez . észrevette. Az öt férfinak be kellett érnie Massa e lagymatag ígéretével. mutassák föl. ha eljön az ideje. Ha bármilyen bizonyítékkal rendelkeznek. s pontosan azt látta. s visszatértek a hoteljükbe. azzal elrepültek az Ezeiza-reptérre. de addig… nagyon sajnálom. A parancsnok nem ok nélkül jött zavarba. hogy eltervezzék. egy másik ugyanezt a területet a levegőből vizsgálja végig. Páez Vilaró hátranézett a szárnyra. aki állítása szerint látott egy gépet a magasból lezuhanni. és akkor ennek megfelelően fogok eljárni. Könnyű repülőgépet béreltek.mondta -. azt a rézbányászt.szólt Harley. . s egyenesen a Légi Mentőszolgálat Los Cerrillos-i főhadiszállására hajtattak. és kényszerleszállást hajtott végre a hóban? . mert így folytatta: . hacsak nincs valamilyen konkrét bizonyíték arra.Nos . egy harmadik pedig igyekszik megtalálni Camilo Figueroát. le tudtam szállni a géppel… Épp ebben a pillanatban a gép egy nagyot zökkent. mégis azonnal nekiláttak. kérem. .Micsoda? . de arra eddig nemigen volt példa. amit az őrnagy az előbb leírt: a jobb oldali motor propellerje leállt.Amikor például egyszer az egyik motor leállt. mihelyt a C-47 Santiagóba érkezik.A pilóta. mit tegyenek. hogy értesíteni fogjuk önöket. most egy csoport uruguayi civil tör be az irodájába. hogy a gép nem jutott ki a hegyek közül. bár udvariasan végighallgatta kérésüket.Nem értik . Még akkor se folytatták ilyen hosszú ideig a kutatást. hogy a roncs egy meghatározott helyen fekszik.szólt a pilótához fordulva -. amíg megérkezik és beszerelik a C-47-be. De nem csüggedtek el.Nekünk még egy az ezerhez is elég . Az uruguayiak most alkudozni kezdtek. meglátva Páezt és társait.kérdezte Massa parancsnok. ahol átszálltak a chilei LAN légitársaság Santiagóba tartó menetrendszerű járatára. s íme. Megmondtuk.kérdezte Harley -. most ez megismétlődött. Vállalkozásukat Karácsonyi Hadműveletnek nevezték el. parancsnok úr .Mondja.

De aztán felfedezték. s így sikerült megfelelően összekapcsolniuk őket. A fülhallgatók és a mikrofon egy hordozható írógép nagyságú fekete fémdobozzal voltak összekötve. . A gép annyira zsúfolva volt műszerekkel. mert ez az egyetlen esélyünk. De tekintélyüknek nehezen bírt ellenállni. A többiek ugyan türelmetlenkedtek. hogy csak nehezen tudták eldönteni. hogy leszerelje a rádiót a műszerfalról. Canessa még hosszú órákon át csak bámulta. egy kés meg egy harapófogó. hogy ez a műszertábláról leszerelt doboz párja. s mindenkire rárivallt. Francois -. Távozásuk azonban még nem állt küszöbön. Ezért aztán az expedíciósok és az unokafivérek arra kérték. amely még mindig a pilóta mellébe félig beleágyazva feküdt. noha sokan többé-kevésbé kételkedtek a sikerben. s ezekkel napokig tartó erőfeszítés árán végre sikerült is az adót kiszerelniük. mert még viaskodtak a pilótafülke fölött a tetőre szegecselt antennával. mennyire korlátozottak ismeretei. megerősítette egy kábel. hogy még mindig nem indulhatnak. . hogy mindegyik huzalon van valamilyen halvány jelzés. hogy az antenna a gép lezuhanásakor összevissza görbült. Sírt. aki megkérdezte. Széles arcán örökké nyomorúság és kétségbeesés tükröződött. A többség egyetértett vele. s korábban tagbaszakadt. amely a hatvanhét különböző huzallal együtt a hátlapjából vezetett ki. Ő tudta legjobban. Feltevésüket. de ehhez is gyenge volt.) Minél erőteljesebben követelőztek.különösen mert világítás nélkül kellett dolgozniuk. (Azt azonban nem tartották indokoltnak. s ezért siránkozó hangon állandóan azt hajtogatta. Csavarhúzóval kellett a szegecseket kihúzniuk. de az adott körülmények között nem akarták megharagítani. és így az URH rádiónak csak egyik része lehet. de végül is a poggyásztér falában egy műanyag lap mögött rábukkantak az adóra. erős teste egy hindu fakír összeaszott méreteire zsugorodott.85 - . hogy kapcsolatba lépjenek a külvilággal. Roy annál inkább megmakacsolta magát. így a permutációk száma sok millióra rúgott. hogy edzésképpen a farokhoz teendő túrára. és mi nem. Ha nem tartozott volna az expedíciósok közé . mint Coche. ez az olyanoknak. A nehézség most abban rejlett. könyörgött. Roy Harley. Mangino.Hetedik Fejezet 1 NOVEMBER 23-ÁN VOLT BOBBY FRANCOIS huszonegyedik születésnapja. amíg a legcsekélyebb lehetőségük van rá. mi tartozik a rádióhoz. amelyekre társai reményüket alapították . hogy csak ugyanannyira ért a rádiókhoz. kételkedett leginkább a sikerben.mondta neki barátja. csak egy csavarhúzó. akit rádiós szakértőjüknek tekintettek. Alvaro. Tizenhat társától ajándékul egy doboz cigarettát kapott. Más szerszámuk nem volt. S amikor már levették. amelyek. nehogy elcsüggessze az optimistákat. Roy. hogy nem tudták. Mivel mindkettőből hatvanhét huzal jött ki. de Canessától lobbanékonysága miatt mindenki óvakodott. Azonkívül a hátlapjából hatvanhét huzal jött ki. te meg én. talán nem nyelték volna le tőle. Ehhez sokkal nehezebben lehetett hozzáférni és elkülöníteni a többi műszertől . végre meghajolt az érv előtt. ezt néhány csavar kihúzása után könnyűszerrel kiemelték. újból és újból elmondta. Esztelenségnek tartotta életük kockáztatása árán nekivágni a hegyeknek. Önbizalma hiányát testi-lelki kimerültsége velejárójának tekintették. Ha gyalog kellene kijutnunk innen. Legjobban Canessa bízott a rádióban. hogy ettől még nem lesz képes szétszerelni és újra összeszerelni egy URH rádiót. hogy elmegy. s beleegyezett. s a rádió a különféle alkatrészeivel együtt ott feküdt a hóban. mint bárki más közülük. s amellett más oldalról is nyomást gyakoroltak rá. s e munkát még megnehezítette.és nem lett volna a három közül a legtalálékonyabb -. járkáljon a gép körül. gondolták. Időközben Canessa és Parrado nekilátott. hogy a készüléket valaha is működésbe sikerül hozniuk. hogy nincs skálája. hogy húsadagját felemeljék. bár rendkívül vonakodva.El kell menned . mit piszmog még vele. Ekkor azonban látták. a hiányzó feléhez kapcsolódnak. az egyik darabból kivezető huzalok közül melyiknek melyik a párja a másik darabnál. de ezzel sose állt elő. sohasem sikerülhetne.hiszen csak néhány délutánt töltött el barátjának sztereó készülékével babrálva -. Pedro Algorta például nem hitte.

abban pedig már korábban megállapodtak. De mint a bevett gyakorlat megszüntetésére irányuló rendelkezések általában. hogy minél később kelljen elindulnia a hóban. de valamennyi fiú segített nekik. aranyat talált. majd végül Canessa és Parrado botokkal és hátizsákkal. hogy akik figyelték. amíg a kijelölt helyre nem ért. hogy a szabadon hagyott hús egykettőre megromlott. Így aztán az ásáson.Habozása ennek ellenére ésszerűtlennek látszott. Canessa a halogatásra nem talált több kifogást. annyira tele hólyaggal ébredtek. A szerencsétlenségnél meghaltak tetemét annak idején kivitték a gépből. A kezeken és lábakon pél. de az erőfeszítései csak arra vezettek. hogy aknát vágtak a hóban azon a helyen. e lyukakat azonban igen mélyre kellett ásniuk. Sokan gyöngének érezték magukat az effajta munkához. Az unokafivérek a készletek csökkenésének láttán kiadták az utasítást. várva. Nemcsak Canessa és Vizintín ingerlékenységétől és basáskodó magatartásától szabadultak meg. hogy az álomból valóság lesz. Moncho szeretett volna a hősies unokafivérek és az expedíciósok soraiba tartozni. Végül is a három Strauch unokafivér elvesztette türelmét. Nagyon sajnálta. Más alkalmakkor sikerrel jártak ugyan. a felszínhez közelebb fekvő tetemek húsa már kezdett oszlásnak indulni. hogy reggel mindegyikük vissza bírta tartani magát addig. attól tartottak. hogy hamarosan megmenekülnek. A társaihoz hasonlóan legyengült Pedro e fárasztó munkával a kemény hóban csak nehezen tudott megbirkózni. Most már valóban beállt az olvadás . hogy e helyen módszeresen lyukat vágjon lefelé vezető lépcsőkkel. Miközben a fiúk a hóban ásva betemetett holttestek után kutattak. nem maradt hát más választása: be kellett érnie a puszta szemlélő szerepével. Azzal a módszerrel dolgoztak. mígnem egyszerre meglátta. s a tizenhárom visszamaradt fiú felettébb örült távozásuknak. húsvágáson és hóolvasztáson kívül még a tetemeket is be kellett takarniuk hóval. hogy a dézsmálásnak véget kell vetni. Egyesek beletörődtek hasznavehetetlenségükbe. A lavina alkalmával elpusztultak közül egynek-kettőnek holtteste még megvolt. hogy nem csinál semmit. mert könnyebb volt egy lyukba húgyozni. Erre gyorsabban kezdett ásni a holttest lábszára és lábfeje környékén. Ez hatásos módszernek bizonyult. mint két télisportoló. s Algorta napokat töltött azzal. A kutatóakna ásásának egy másik módszere abban állt. hogy semmivel sem járulnak hozzá a közösség boldogulásához. ahol emlékezetük szerint egy holttest feküdt. Amióta elhatározták. muszáj volt azonnal vizelniük. s ezért most már megették az emberi testnek azokat a részeit is. hogy a szerencsétlenségnél meghaltak kövérebbek. s dél tájban a nap olyan forrón sütött. Vizintín ment elöl. hogy valahol a bejárat közelében fekszik egy holttest. feltéve. és menjen. s ennek ellenére gyakran eredmény nélkül. amikor lapátnak használt alumíniumlemezzel elkaparta a havat a szövetdarabról.a hó szintje mélyen a Fairchild teteje alá süllyedt -. készletük most első ízben fogyóban volt. Az egyik fiú holtteste helyett Liliana Methol tetemére bukkant. de néha még így sem sikerült idejében kijutnia a gépből.86 - . így hát úgy érezte. Amellett azt is figyelembe vették. Így aztán arra törekedtek. azért halogatja a kísérletet a rádióval. Nem az okozott problémát. mivel az ezeket borító vékony hóréteget az erősebb napsütés megolvasztotta. mint egy málhás ló. De nem ülhettek ölbe tett kézzel. És mindenekfölött arról álmodoztak. akik még maguknak se vallották be. sajnos. ez sem bizonyult hatásosnak. Carlitos egyszer leszidta Sabellát. Megindultak lefelé a hegyen. de a fiúk tudták. s most a lavina következtében mélyen betemette őket a hó. de teste cserbenhagyta. most is megrakodva. de voltak. hogy leereszkedjen a farokhoz. hogy meglevő húskészletük minél tovább kitartson. E feladattal Carlitos Páezt és Pedro Algortát bízták meg. s így azt gyanították. s a naptól kartonpapírral meg műanyag lapokkal kellett védeniük. hogy megeszik a halottak húsát. de a test gyarló. hogy a lábujjak vörös lakkal vannak befestve. amelyet ingnek vélt. a májukban több-életben maradásukhoz szükséges-vitamin van felhalmozva. Algorta gyakran előre kigombolta három nadrágját. hogy mihelyt kiléptek a gépből. Mert hát nem-egyszer megesik. hogy az összes fiú egy és ugyanarra a helyre vizelt. így aztán másnap reggel nyolckor a kis csapat összegyűlt. Azt mondták neki. mire a legyengült Moncho olyan hisztérikus dühvel esett neki az ásásnak. hogy ehhez Javier érzelmeire való tekintettel nem nyúlnak. hanem a négy fiú távollétében kényelmesebben is alhattak. hogy hamarosan meg kell találniuk a korábbi áldozatokat is. fogja a rádiót. mint kiásni egyet. belehal. hogy a kimerültségtől összerogyott. őt Harley követte zsebre dugott kézzel. Így hát nekiláttak a holttestek megkeresésének. hogy a lélek tettre kész. hanem hogy nem találják meg őket. amelyeket korábban félrelöktek. Sokan. de nemegyszer még így is csalódniuk kellett: Például úgy gondolták. hogy nincs elég holttest.

a gaucho. A rothadt húsnak. öreg csatornatöltelék. mint koszos vadkan. Ő vett először elő egy fejet.„a Német apródja lett”. Most már a hótakarta hullák belső részei is rothadni kezdtek. A közös „kamrát” Algorta tartotta külön élelemmel megtöltve. mert korábban a húst tányérról. s addigra már torkig voltak egyhangú táplálékukkal. apró darabokra vágták és megették. hogy dagadt lábát alvás közben a vállára fektesse. szívet és vesét megfőzve vagy nyersen apró darabokra vágták. baltával feltörték. E guberálás ily módon értékes munka lett . a többiek pedig a koponya felső részét használták tálnak. II.elsősorban a sót -. Ezzel szemben mindannyian rászoktak a velő elfogyasztására. mint a pióca. ezt le lehetett kaparni. vagy pedig becsináltszerű szósznak használták.de szorgalmának megvolt a gyümölcse. és elosztották. amely a korábban megevett holttestekből megmaradt.Inciarte szavaival élve . amely felfogta a napsugarakat. s egy vaspálcával turkált a hóban. vagy az unokafivéreknek segített a húsvágásban. Azt csinálták. hogy Zerbino még akkor is ad cigarettát Eduardónak. egyikén-másikán vékony húsréteggel. 2 . meggörbedve bicegett a gép körül. Most tehát koponyákból négy tálat. s ugyanígy azoknak a gép körül szétszórva heverő tetemeknek maradványai. A havat is alaposan végigvizsgálták. izmokat. Egyikük megpróbálta egy csont köré tekerni és tűzön megsütni. amit utóbb megettek.különösen Algorta számára. s ez fokozza energiáikat. Nemcsak érzékeik áhítoztak más ízek után. amikor annak még magának is van. és betakarták hóval. Inciartét különösen az bosszantotta. hogy kivették a vékonybelet.87 - . amit talált. homlokán felvágta a bőrt. összegyűjtötték. Akár Carlitost igyekezett rávenni. Csavargóhoz hasonlított. Vagy pedig Pedro is . hogy az agynak ugyan valószínűleg nincs különösebb tápértéke. Megették azokat a vérrögöket is. A májat. Amikor az utolsó csöpp húst is lekaparták a csontról. Az új ízek és új táplálékforrások keresése során utolsónak az agyvelőt fedezték fel. mint ahogy Zerbino . Konzisztenciája és íze más volt. s a kettejük közti területre rakták azt az élelmet.” JOSÉ HERNÁNDEZ: Martín Fierro. oly rühös. és még fagyottan megették. de nem bírták lenyelni. ezzel szemben glukózt tartalmaz. Az egyik holttestnek a nyelvét is megpróbálták megenni. Csak az okozott nehézséget. hogy Carlitos Öreg Vizcachának 2 nevezte el . Egyszer. egy kivételesen forró napon a szó szoros értelmében megsütötte a zsírdarabokat. Ha nem lyukat ásott. Ezeket a tetőn a számára kijelölt helyre tette. Inciarte munkája és hajlama szerint feltétlenül a paraziták táborába tartozott. tartalmát kinyomták a hóba. ezért az összes fejet. XIV. zsírt. hogy kevés olyan mély edényük volt. mert sok zsírdarabot talált. és összekeverték az agyvelővel.egy fémdarabra helyezte a zsírt. mocsárban él. amelybe ezt beletehették. amely ehetőbbé tette őket. csontokból meg kanalakat csináltak. sós íze volt. A rothadásnak induló agyvelő ehetetlen volt. Fitóval viszont megosztotta. tálcáról vagy alumíniumlemez-darabkákról ették. E műben szerepel az említett csavargó. A vízzel esetleg átitatott darabokat a nap kiszárította. a takarékosak és a könnyelműek közti szakadék szélesedésével Coche Inciarte szerepe fontosabbá vált. s könnyebben lecsúszott. hogy az expedíciósok távollétében senki se veszi el tőle. Ugyanúgy ragaszkodott Fitóhoz. olyannyira. amikor a holttest rothadásnak induló részeit is megették.mint a többiek . s baltával feltörte a koponyát. Az agyvelőt ekkor vagy széjjelosztották. egy drótdarabbal vagy késsel kipiszkálták a velőt. amelyeket úgyszólván minden holttest szíve körül találtak. Később mindannyian megették a rothadó húst. amit olyan gondosan öszszegyűjt és elkészít. amelyeket nem védtek a naptól. amelyeket azelőtt eldobtak. egyikük azonban egyszer a heréket is megette. nem találnak-e olyan részeket. de Zerbino emlékezett az első expedíció utáni napokra. amit egymással megosztottak. amelyeket oly régen nélkülöztek. Ezeknek a vágyaknak engedtek a kevésbé finnyásak. Az étel így jobban ízlett. belet. hanem testük is kívánta azokat az ásványokat . aki a fő-fő guberáló volt. Csípős. mint a húsé és zsíré.dául a bőr alatt a csontokat hús borította. amelyet eddig eldobtak. Canessa azt mondta nekik. midőn Eduardo megengedte neki. s ekkor vékony kéreg képződött rajtuk. viszont Fito Strauchnak és Daniel Fernándeznek régi barátja volt. Inciarte borotválkozótálkából ette a becsináltat. Tetőrésze Fitóé mellett volt. Amellett lelki tisztasága és szellemessége miatt lehetetlen volt nem szeretni. hogy tüzet rakjon egy szeles na„…rongyos csavargója. majd hátrahúzta. Algortának jól jött. sajthoz hasonló íze volt. A dolgozók és a lógósok. s ily módon az ételt megmelegítette.

Ugyan.Ha akarod. Daniel Fernández. de reggel. a többiek kinevették. akár rettenetesen elfertőződött lábából nyomott ki egy fél liter gennyet. Gyakran beszélgettek montevideói életükről. mint Numa Turcattié. hogy ezzel kicsal tőle egy cigarettát. amit csinált.Mondd csak. s valahányszor Fernández feje Coche vállára billent. Az olyanok. Coche ellökte onnan.mondta erre Fernández. s aznap nem volt hajlandó egy szót sem szólni Fernándezhez. Legtöbben ébren maradtak. Másnap. s Cochéval és Carlitosszal együtt cigarettáztak. Coche és én nagyon ideges természetűek vagyunk… Egy időben Delgado felügyelt a cigarettakészletre. Mégis. s ez annyira lesújtotta. hogy a gépnek azon az oldalán. . Állapota. a második nap végén azt tapasztalták.már az első napon kimerítették a készletüket. s ekkor megpróbálták letarhálni azokat. Egyik éjjel odakint olyan szörnyű vihar tombolt. Vagy külön-külön pumpoltak . De amikor a történet véget ért. ezek az ábrándozásba menekülő beszélgetések annyira aláássák lelkierejét. ugyan. s ezért olykor-olykor odasomfordált például Sabellához. ugyanúgy. Pancho Delgado sem tudott beosztani. hogy tartósan haragudjék valakire. hogy adja oda neki. . ahol alszik. egyre súlyosabbra fordult. mert szerinte Coche túl sokat dohányzott. és szembe találta magát Coche nagy. hogy elvehet-e magának is egyet. mintha egy alkoholistát bíztak volna meg az italméréssel. akiknek még maradt cigarettájuk. nevető szemével. meghívlak a nagybátyámhoz gnocchi-ra -. s közben megkérdezte Fitótól. Vagy pedig Inciarte elküldte őt Fernándezhez. nem sokat adtál nekünk enni.88 - . aki a többieknél kevesebbet szívott. bűzös fogságából hirtelen tehenészetének zöld legelőin termett volna. Amikor aztán Fito bement. a maguk húsadagját eszegették. . mint ahogy azt Delgado állította. közös barátjukkal. hogy valóban annyi cigarettát szívtak-e el. s Pancho. akár egy hulla. Coche végül odafordult hozzá: . adja ki előre az adagjukat. hallgatták a lavinák moraját. mindig mosolygott magában. Egyszer például a gépen kívül tartózkodó fiúk bekiáltottak a bent levőknek. Mire megjelent Pancho.s köztük Coche járt az élen . amikor felébredt. Fernández. s így kijöttek adagjukkal. Delgado és Zerbino. ha visszajutunk Montevideóba. A könnyelműek . . . ami olyan volt. Egy más alkalommal Fernández és Inciarte kaptak hajba a cigaretta miatt. elengedte a füle mellett. s azt kérdezték tőle: . s a fiú ekkor felhagyott a duzzogással. hogy küldjenek ki valakit a húsadagjukért. Gaston Costemalléval vidéken töltött víkendjeikről. . mint az unokafivérek. Coche meg igyekezett elkapni Algorta pillantását. . s elbeszélgetett vele a bátyjával töltött iskolai éveiről. Éjjel szokás szerint egymás mellett feküdtek. esdeklő.Tizenkét darabot vágtam. a dohányzás nem tesz jót neki. hogy beosszák a dohányzást. hogy még a gépbe is bevágta a havat. s a többieket is mosolyra késztette azzal. Coche. A Coche és Delgado között már korábban is fennálló barátságot a cigaretta dolgában való könnyelműségük még szorosabbra fűzte. mert úgy érezte.A legszebbet? . mint láttuk. s egyszer a legkomolyabban azt mondta a fiúknak. miután a többieknek átadta az ételt. hogy elkerülje Coche könyörgő pillantásait. Pancho vele született ékesszólásával olyan elevenen ecsetelt egy-egy jelenetet korábbi boldog életükből. mire az éhes Algorta felpillantott. hogy aznap meghal. abban a reményben. vagy pedig. amit Pancho hozott.pon. egy kis ajtó van. Coche ettől feldühödött. odaszólt hozzá: . átvette a húsdarabokat. Coche . hogy csak bámult maga elé üveges szemmel.Pancho elvett egypár darabot Numa Turcatti adagjából. mintha a gép roncsainak nyirkos. hogy beszélje rá. Pedro Algorta. cigarettáztak. hogy előleget vegyenek fel Daniel Fernándeztől. Úgy érezték. mert mindketten vonakodtak nyers húst enni.Természetesen . hogy Coche szinte úgy érezte. amely a zöld völgyre nyílik.válaszolta Fito. milyen érzés halottnak lenni? A cigaretta továbbra is feszültséget okozott közöttük. közös frontot alakítottak.Tudod mondta ilyenkor -. aki kisebb darabokra vágta fel a húst. Ezért aztán Strauchék és Daniel Fernández igyekeztek Cochét távol tartani Delgadótól.Hé. Fito és a többiek a tetőn maradtak. mindig lesütött szemmel járkált. amikor egyik reggel kijelentette ahogy azt korábban Rafael Echavarren tette -. fel kellett az egészet újból osztanom. Inciarte ismételt kéréseit. Sőt Coche időnként delirált.Csak nyolcat. hogy még az élni akarást is kiölik belőle.senki sem vette komolyan. akiknek kellő önuralmuk volt ahhoz. Emellett egyre kevésbé bíztak Delgadóban. egyik-másik fiúban kétely merült fel. de ha ez hosszabb ideig sikerült neki. amikor teljesen behavazva felébredtek. egyszerre rádöbbent a szörnyű valóságra. Túlságosan jólelkű volt ahhoz. . beljebb mentek a kabinba. aki a három öngyújtó közül az egyikre vigyázott.Pedro. hogy minden szippantásukat egy sereg sóvár szem figyeli. kijött és csatlakozott hozzájuk. akik a bejáratnál aludtak.

Egyszer felcsillant előttük a siker reménye. Nem volt hát más választásuk. se Vizintín nem dohányzott. hogy néhány oldalt a szél kitépett a könyvből . százszorta nehezebb. hogy Roy csak kisegítő. Parrado viszont azon a nézeten volt. s akkor jöjjön vissza. mint a bokrot. Szidták. .mondta a másik kettőnek -. aki a főzéssel foglalatoskodott. csak akkor cigarettázhat. mint az expedíciósoknak. mint a törzsben. s ki is ütötték volna szájából a cigarettát. . mit csinált. s arra a végső expedíciónál mindenképpen szükségük lesz. s gyakran előfordult. hogy megfőzzék a húst. mert az adó hátán az aljzatok BAT és ANT jelzésekkel voltak ellátva. Akadtak azonban. csak egy öngyújtó van velük. s átvizsgálták azokat a koffereket. hogy Parrado neki kisebb adagot ad. mert okosabbnak tartotta. ha a rádiót nem tudják működésbe hozni. Parrado és Vizintín is tovább serénykedett. olyan huzalok is. Elsősorban azt nem tudták kisütni. készletük nem fog kitartani a rádió összeszereléséig. Roy Harleyt például bosszantotta. mint megvadult kollégista prefektusok rontottak neki. s rábízott. szikrákat hánytak a szemükbe. mint a többieknek. sajnos. ha működésbe hozza ezt a nyomorult rádiót. de a másikat félretették az expedícióhoz. De amikor egyszer Roy odament hozzájuk. hogy az egész harmincnegyedik fejezet a hírközléssel foglalkozik.Fito vállat vont. Hagyjátok békén . hova kell kapcsolni. ha a rádiót mégsem tudnák működésbe hozni. ha tüzet gyújtanak. amelyekről nem tudták. a tűz kialudt. menjen az útjából. Nagy figyelmet igénylő munka volt. látták. ugyanúgy. neki nem kell majd átvágnia a hegyeken. Eleinte azt hitték. hogy se Parrado. hogy mely huzalok pozitívak.mondta Panchóra szegezve szemét -. Így aztán Parrado és Vizintín elindult vissza a géphez. Harleyt és Canessát a farokban hagyták. Ezzel szemben Carlitosnak nem voltak ilyen meggondolásai. Hisz ő is részt vesz az expedícióban. A harmadik napon nyilvánvalóvá vált. vagy tüzet gyújtottak. de kiderült. Jóllehet csak négyen voltak. Csakhogy mire Roy visszatért. és meg nem állítja őket.89 - . Benne cukorkára és két üveg Coca-Colára bukkantak. s közben találtak egy koffert. a három expedíciós Roy Harleyval a farokban tartózkodott. hogy cigarettázzon. s Roy nyafogása és siránkozása mindannyiukat szerfelett ingerelte. és melyek negatívak. Ezért azt mondták neki.Mit akarsz ezzel mondani? . amelyek ittlétük óta előkerültek az olvadozó hó alól. amelyet Parrado egy kartonlapon hagyott. ha majd végzett. És azt sem engedte meg Roynak. tehát neki is ugyanannyi jár. s mialatt ők dolgoztak. s meglelte a táskáját is azzal a két üveg rummal és likőrrel. semmit se szólt. de Fito és Daniel Fernández rászólt Carlitosra.Hát akkor kíváncsi vagyok . Canessa és Harley másnap munkához látott. amelyet anyja Mendozában vásárolt. s egyet kinyitottak. mint az előző alkalommal. Amikor a három expedíciós meglátta. aki elvette a másik négy darab húst? . ha nem mondja ki gyanúját. hogy cigarettára gyújtson a tűznél. hol az a kísértet. se Canessa. ne firtassa tovább a dolgot. ne feledjétek. Megkeresték a tárgymutatóban a rádióra vonatkozó részt.Mire célzol? Nem bízol bennem? Még folytatták volna. hogy ha bekötötték őket. mert Vizintín a farok mellett a hóban megtalálta a Fairchild kezelési kézikönyvét. vissza kellett térniük a próbálkozáshoz. Az igazság azonban az volt. ugyanolyan feszültség uralkodott köztük.épp a nekik szükséges fejezet oldalait. amennyi az életben maradáshoz szükséges. s amikor fel akarták lapozni. Erre dühében felkapta az öngyújtót. A nap hátralevő részét a farokban pihenéssel töltötték. Parrado. hova kell a telepek és az antenna drótjait bekötni. Útjuk lefelé csak másfél óráig tartott. A közösség szempontjából életbevágóan fontos volt. és rágyújtott vele. Egyik üveg se tört el. könnyen megbirkóznak vele. 2 MIKÖZBEN A GÉPBEN ILYEN ESEMÉNYEK játszódtak le. hogy nem hoztak elegendő húst magukkal. Parrado többek között talált egy filmmel megtöltött fényképezőgépet. Ezért csak annyit egyen.kérdezte Pancho. amely Parrado anyjáé volt. A fölkapaszkodás. hogy komoly egyenetlenkedés ne támadjon köztük. hogy tán Roy menti meg mindannyiunk életét. másodszor is végigvizsgálták a koffereket. mutatták. Azzal érvelt. rászólt. ha Canessa meg nem gondolja magát.

még nem jelenti.Nekem a kekszet adjátok… Az antennájukhoz kapcsolt tranzisztoros rádión a négy fiú a hírekből értesült arról. inkább azokból ennék. Egy kislányét.Én azt hiszem. Ezért aztán a farok úgyszólván egy hóoszlopon állt. hogy az expedíciósok készletének feltöltéséhez holttestek után kutassanak. vagyis hogy Chile nyugatra fekszik. amitől nemcsak a bemenetel lett körülményes. talán az antenna hibás. Vizintínre a hír nem volt különösebb hatással. de odakint szél fújt. s miután két éjszakát fönt a gépben töltöttek. Amikor elértek a domb tetejére. de legalább aludjunk egy jót. Egyszerre Parrado kiáltását hallották. mert odafent a gépben úgy határoztak.kivéve persze közvetlenül a farok alatt. szemével falta az ételeket. Találtak is egy holttestet.Ide figyelj. hogy újból keresnek bennünket. a hó körülöttük mindenfelé olvadozott . Az egyik kofferben egy gyerek fényképét találta meg születésnapi ünnepségen. . Így aztán továbbment.És mit szólsz a szendvicsekhez? . Addigra már a rádióhoz fűzött minden reményükről csaknem teljesen lemondtak. számos chilei.szólt oda végül is a többieknek -. a másikat meg egy kővel telerakott zsákhoz. semmit se hallottak. süteményekkel és keksszel megrakott asztal mellett ült. jó volna a faroknál a hóban egy nagy keresztet csinálni. . Canessa is megkönnyebbültnek látszott.90 - . hogy meg is találnak. Ha összevarrják őket nagy zsákoknak. . hanem az odabenti járkálás is egyenesen veszélyessé vált. hogy az uruguayi légierő egy C-47-es gépe újból elkezdi a kutatást.figyelmeztette társait -.Nézd csak ezt a tortát . De midőn a Fairchild rádiójához kapcsolták. akit kiáltása felriasztott. s legnagyobb megkönnyebbülésére a következő domb másik oldalán meg is találta a gépet.nyögött fel Canessa a gyomrát dörzsölve. az. visszatértek a farokhoz. Parradót pedig szinte csalódás fogta el.nek bizonyult. hát meghalunk. aki szendvicsekkel. . halogatta a visszatérést a géphez. valamint a rádió és az antenna között. és leszánkázik a hegyoldalon. amelyet egy magas sziklára helyeztek. . ahol a telepek voltak. Amellett már-már gyengék is voltak. Parradót pillanatnyi. mint a leereszkedés. Azonnal arra gondolt. ezt rögbizoknikba gyömöszölték. amely a géptől közvetlenül keletre púposodott. de csakhamar a másik három fiú is.kérdezte Parrado. s újból munkához láttak. .A kekszek .Ne legyetek túl derűlátók . s ezzel megoldják legnagyobb problémájukat. A fiúk nem várták őket. s ezzel egy húsz méternél hosszabb antennájuk lett. s ezt a köröskörül heverő kofferekkel meg is tették. A hírt különbözőképpen fogadták. de amikor felnézett. hogy Parrado megrémült: felborul. ott termett mögötte. Ez az anyag könnyűsége ellenére tökéletesen megőrizte a meleget. Utolsó éjszaka a farok annyira imbolygott. Harley és Canessa megcsinálta az összes szükséges kötést a telep és a rádió. amely vidám dalokat sugárzott. Amikor bekötötték a magukkal hozott tranzisztoros rádióba. amiben biztosak voltak. de mélységes kétségbeesés fogta el: a törzs és tizenhárom lakója helyett csupán egy hatalmas hómezőt látott. ha meg kell halnunk.nyöszörgött Vizintín. hogy egy újabb lavina bizonyára teljesen elborította a gépet. Canessa azonban megszólalt: . Parrado és Vizintín tehát maguk fogtak hozzá az ásáshoz. . A négy fiú igyekezett teljesen mozdulatlanul feküdni. Parrado és Vizintín viszont már az expedíción törte a fejét. Azt gondolták. amely mindeddig gyötörte őket: hogyan fogják magukat a farok vagy a gép menedéke nélkül éjjel melegen tartani. Ezért aztán Vizintín levette a többi szigetelőanyagot is a Fairchild fűtőberendezéséről. s összekapcsolták őket. Mire leértek. . figyelemmel arra az egyetlen dologra. de a fülhallgatókon át még mindig nem tudtak semmiféle jelzést felfogni. kitűnő hálózsákjaik lesznek. Ennek ellenére úgy gondolták. Egyik végét a farokhoz kötötték. nem volna okosabb odakint lefeküdnünk? Vizintín csak morgott egyet. ettől a farok erre-arra lengett. ezért a gép villanyvezetékéből kitéptek egy csomó kábelt. amely a farok talapzatán egy sötét fülkében állt. az expedíciósok egyenesen nekivágnak a hegyeknek. s Parrado nem bírt aludni. feje fölött a hegyoldalakon friss hóesésnek nyomát se látta. bár Canessa még mindig babrált vele. ahol nem érték a napsugarak. Parrado a fényképet szorongatta.Hé . amíg a faroknál tartózkodtak. amelyről az unokafivérek húst vágtak. argentínai és uruguayi rádióállomást tudtak behozni. Ezért aztán újból a tranzisztoros rádióba kötötték be. Harley a reménytől és örömtől lázba jött. találtak egy állomást. hogy ha a rádióval nem jutnak dűlőre. hiszen a világ műszakilag legfejlettebb ipara készítette. Egész idő alatt. Nando. és részt vett a lakomában. s nem volt levágott húsuk.

s hízelgéssel. . könyörgéssel igyekezett rábeszélni. s Harley . Parrado azonban mellette volt. valamiképpen rendbe kell tenniük a terepet.Ide figyelj . a fölhasított koponyákat.Másnap reggelre a farok még ugyanazon a helyen állt. Eleinte a hó kemény felületén a mászás nem okozott különösebb nehéz-séget. És az is nyilvánvalóvá vált. És más szemmel látta most a borzalmat is: a mocskos havon szétszórva heverő. de aztán már odáig jutott. még mindig futotta. hogy bátorságot öntsön bele. A negyvenöt fokos emelkedő vissza a géphez csaknem másfél kilométer hosszú volt. Canessát azonban nem annyira barátságtalanságuk döbbentette meg. s arra gondolt.91 - . igyekezzék tovább. hogy visszatérnek a géphez.nyolcnapos gyötrődése és csalódottsága kifejezéseképpen . és talpra segítette. Átkozta. Ezért elhatározták. Este fél hét és hét között értek el a géphez. hagyják ott meghalni. megragadta. kimerülten újból és újból lerogyott a hóra. E durva sértések egy darabig hatottak. mielőtt megmentik őket.mondta nyugodt hangon -. Parrado karjára támaszkodva fel a hegyen. Minden eddiginél élesebb hangon siránkozott. Nem ér meg neked még egy kis utolsó erőfeszítést. Hajtották Royt. kibelezett tetemek maradványait. de kétségbeesetten. amit nyújtottak. sértegette. átkozódással. Elindulásuk előtt újból megrakták magukat cigarettával. úgy látszik. hogy sem átkozódásra. s erre a szegény Roy nem volt képes. de Parrado nem tágított mellőle. Kár volt erre pazarolnia erejét. és maga után vonszolta a Fairchildhoz. Parrado ekkor visszament hozzá. de a mászás így csaknem emberfeletti erőfeszítést igényelt. s az expedíciósokat leverten fogadta. A tizenhárom fiú addigra már bement a gépbe. a fiúk vagy combig merültek a hóba. s időnként kisebb hóviharok kavarogtak. már nem vagyunk nagyon messzire. vagy pedig felkötötték a hótalpnak használt nehéz. Később azonban kásás lett. hogy Roy már semmiféle akaraterővel nem bírta megmászni. amiből. Hideg szél fújt. hogy viszontláthasd anyádat-apádat? Aztán megfogta a kezét. mint életében még soha senkit. otromba párnákat. Parrado roppant erejével. Noha minden harminc lépésnél megpihentek. Könyörgött. mégis hamarosan messze elmaradt mögöttük. könnye bővebben patakzott. mint inkább a vigasztalan látvány.alkatrészeire rugdosta szét a rádiót. nem tudják működésbe hozni. . Nyolcnapi távollét után többé-kevésbé tárgyilagosan meg tudta ítélni. Roy megpróbálta. sem sértegetésre nem reagált. hogy hiába vacakolnak tovább a rádióval. hogy barátainak szakállas arca közben mennyire lesoványodott. amelyet oly nagy fáradság árán rakosgattak össze. de szemmel láthatóan nem volt többé biztonságos. milyen nyúzottá vált. s amikor egy olyan meredek emelkedőhöz értek. Roy újból megindult botorkálva. Szidalmazta.

hogy a hirtelen dörrenés esetleg lavinát okoz. amelyekre nézve megegyeztek. nemcsak a napi szükséglet fedezésére. A keselyűk időnként el-elrepültek. mert mindenekelőtt ez a lehetőség járt a fejükben. de attól tartottak. És az a speciális berendezés. csak amiatt türelmetlenkedtek. s néhány nap után végleg eltűntek. Parrado és Vizintín visszatért. hogy ez a hír az újabb expedíció feladására csábítsa az expedíciósokat. amelyet Liliana Methol vásárolt Mendozában ruhának a lánya számára. hogy nem nyúlnak hozzájuk. hogy azok közül valók. Rájuk lőttek volna a revolverrel. hogy előbb kényszerleszállást kellett végrehajtania Buenos Airesben. . Ráadásul élelemhiány is fenyegette őket. milyen arcot vág majd az első hegyipásztor vagy gazdálkodó. A szörnyű. hogy netán leereszkednek. Most nappal meleg volt.Ostobaság volna most elindulni . elmondták a gépben maradt tizenhárom társuknak. nem megy. akik túlélték az uruguayi Fairchild katasztrófáját. hogy most egyszerűen kijelentse. ha nincsen rá szükség. ötvenhat nap után a hegyen. Valamennyien gyakorolták gondolatban a könynyed hangot. De más élőlények jöttek helyükbe. de sohasem csaptak le rájuk.mondta Canessának -. Légi fényképeket fognak készíteni. Legalább tíz napot adjunk neki. úgy látszott. Nem azért dédelgették Canessát. hogy megkeressen minket. hogy a sátor hasznos jelzés lehet a fölöttük esetleg elhúzó gépek számára. amikor ez a speciálisan felszerelt gép útban van. hanem útravalónak is az expedícióhoz. meggyőzi Canessát. hogy alattuk hóval betemetve holttestek fekszenek. és elragadják a tetemeket. s ebben a C47-es kutatóakciója a legkevésbé sem befolyásolta. mert tudták ugyan. Arra is gondoltak. embertelen körülmények közt sikerült immár nyolc héten át életben maradniuk. s végül egy lepkét is láttak a gép körül. Amikor Roy és az expedíciósok a faroktól visszatértek. A fiúk azonban semmiképp sem akarták. Mindannyian szerettek eljátszadozni a gondolattal. ha közvetlenül a fejünk fölött repülnek el. kidolgozzák és tanulmányozzák őket… Hetekig tartana. Hamarosan kiderült azonban. két keselyű bukkant fel az égbolton. sátrat csinálni védelmül a nap ellen.Hát nem érted . amíg ránk találnak. aztán visszarepülnek. később egy-két légy. még akkor is. amelyről annyit beszélnek. A fiúkat menten ijedtség fogta el. amit a másik kettő elhatározott. Így hát nekiláttak a végső expedíció előkészítésének. Ezek a kopasz nyakú és fejű. majd odább szállt. s körözni kezdett a tizenhét életben maradt fölött.mondta -. mert azt is hallották a rádióban. És még volt egy másik tényező is: a büszkeség érzete az eddig elértek felett. ezzel szemben Canessa a hír hallatán némileg vonakodott. s így nem is estek kétségbe. fehér pihés gallérú. de másnap reggelre visszatértek. hogy a tranzisztoros rádióban hallott hírek szerint újból elkezdték utánuk a kutatást. két és háromnegyed méter szárnyszélességű. szenvedték el tűrhetetlen ingerültségét ilyen sokáig. amikor Harley. És abban sem reménykedtek túlságosan. Egyszer egy méh repült be a törzsbe. Parradót nem kellett rábeszélni. vagy csak azokat találták meg. hogy a hegyek közt kockára tegye életét. Néhányan megpróbáltak a függőágyak rúdjaiból és egy vég anyagból. hogy a bőrük leégett.3 DECEMBER ELSŐ HETÉNEK VÉGE FELÉ. hogy bár Parrado szilárdan el volt szánva az expedícióra. A többiek a farokból elhozott szigetelőanyagból hálózsákot varrtak. mert kifogytak a cérnából. de vagy nem találták őket. Canessa. Ez nehezen ment. Őrültség vásárra vinni a bőrünket. fényképező-felszerelés.92 - . Vizintín pedig azt tette. hogy a C-47-es megtalálja őket. s akkor talán elindulunk. amelyeket önmagukon kívül nyolc hét óta láttak. Ez az érv. fölrepedezett ajkuk kivérzett. és a varráshoz a villanyvezeték huzaljait kellett felhasználniuk. amikor a három expedíciós elmondja neki. sőt délben olyan forróság uralkodott. Figyelték az emberek járkálását. Az unokafivérek húst vágtak a holttestekből. majd meg a motorjait generálozni Los Cerrillosban. hogy az utóbbi három mielőbb induljon el újra. A rádióban nem nagyon reménykedtek. hogy nem túlélők után kutatnak? Hanem holttestek után. Fito türelmetlenségének gyakorlatibb okai voltak. Ez a huzavona társait dühbe gurította. amelyen telefonálni fognak szüleiknek Montevideóba. . hogy saját erejükből képesek a menekülésre is. óriási ragadozó madarak voltak az első élőlények. . Be akarták bizonyítani.

Alvaro Manginóval is összeveszett. hogy majd kimenjenek. Sokkal felkészültebb nálad. amiről feltételezte. körben fognak futkározni. más teendőnk nincs.Parrado segített volna nekik e munkában. „energiáit konzerválta”. mert reggel. hogy ha Canessa nem vállalkozik az expedícióra. hogy a mozgás magára hívja a pilóta figyelmét. Ezenkívül becsomagolta a gép térképeit. amire szüksége lesz. A többi fiú is követte. de az aromájánál jobban élvezte a melegséget. ahogy szeretné. antiszeptikus kenőcs. nem annyira azért. . várva. Középre. hogy a teendőivel foglalkozott volna. a két vonal metszéspontjára azt a szemétvödröt tették. . s az ajtónál kellett aludnia.Nem . s leült a helyére. A hálózsák nincs úgy megvarrva. alighogy ötöt befejeztek. hasmenés elleni tabletták. nem húzza el. amelyeket a farokban találtak.Nem vagy többé a barátom . Beszéltem Muszklival. A Fairchildban a fiúk elhatározták. koffeintabletta. Velünk kell jönnie. s azt mondta neki. ezért tervet dolgoztak ki. Ezt még kiegészítette egy alapozókrémmel bőrének védésére. Egy pantallóból készített hátizsákba betette a gép iránytűjét. Egy keresztet kell csinálnunk. December 8-án volt a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. s így nem akarta otthagyni. hogy az expedíció nincs felkészülve az indulásra. egy üveg rumot. amire Bobby nála szokatlan haragra gerjedt. Így hát a farokban talált fényképezőgéppel felvételeket csinált. az irataival. hol lenne legjobb a keresztet megszerkeszteni.93 - . mint inkább azért. Az is eszükbe jutott. hirtelen megszólalt: . egyik fiú a másik után szenderült álomba. Vizintín a hátizsákjába betette borotvakészletét. Aznap éjjel nem tartották fenn a neki mint expedíciósnak járó kiváltságos helyet. de nem volt elég ügyes kezű. Kifektették továbbá a pilóták világossárga és zöld kiskabátját is. összegyűjtötte az expedícióhoz szükséges ruhákat és felszerelést. és végigvizsgálta a szűzi havat. egy darab huzallal s kabalaként egy szál elefántszőrrel. .Ne haragudj . A fiatalabb fiúkkal pedig folyton veszekedett. aki fájdalom nélkül járni tudott. Előbb meg akarta ütni. fogtisztításhoz használt selyemfonal. amire Mangino szitkozódással felelt. egy darab papírral. négyszáz US dollárt. ha az a gép elrepül fölöttünk. hogy mihelyt a gépet megpillantják a fejük fölött. s hamarosan mindenki. Csak be kell fejeznünk a hálózsákot. hogy kezelésbe vegye a Roy Harley lábán támadt keléseket.válaszolta Parrado. hogy húzza odább a lábát. elmegy ő. s még nem gyűjtötte össze mindazt. hogy közbenjárjon végső expedíciójuk sikere érdekében. Az unokafivérek azt gondolták. egy zsebkést s egy rúzst a fölrepedezett ajka számára. amelyet ebből az alkalomból Montevideóban akartak tartani. . visszanyerve önuralmát. ami egyben Parrado huszonharmadik születésnapja volt. amelyet Vizintín a próbaexpedíció alkalmából hozott fel. De ahelyett. szándékosan halogatja az indulást. Velünk fog jönni. Parrado elszívta. hogy bárkitől helyeslésre várt volna. az útlevelét. amikor a gépben feküdtek. Sajnos. de aztán ehelyett csak a gép falához vágta. December 10-én Canessa még mindig azt állította. fölfordítva. ott topogott a kijelölt vonalakon. esetleg nem lát meg minket. az ő eltökéltsége semmit sem csökkent.Tudjátok. hangjuk elhalkult. kilencedikén. hogy Vizintín a farokban Bobby legszebb Lacoste-trikójával törölte ki a fenekét. Ezért a hátralevő részt másnap este imádkozták el. mert a lába egész éjjel zsibbadt volt. mert a készletet apjától kapta ajándékba. . ideértve oltási bizonyítványát. azt mondta Manginónak. az imádkozók száma megfogyatkozott. Canessa kiabálni kezdett vele. száraz zoknikat és a revolvert. Csak Parrado tudott rá hatni. . Aznap éjjel Fito odament Parradóhoz. négy pár tartalék zoknit. mert oly sokszor eltervezték azt a házibulit. kiment a gépből. hogy megborotválkozva térjen vissza a civilizációba. csak feküdt. egy üveg vizet. Methol zsebkésével. egy üveg vizet. amikor a gépben egy üléshuzatra székelt (a romlott hústól ugyanis hasmenést kapott). hogy a hóban egy óriási keresztet csináljanak. Canessa hátizsákjába került az összes gyógyszer.És anélkül. . Kissé mélabúsan ünnepelték meg. az anyja útiplédjét. Mangino erre azt felelte. aszpirin. Francois-nak elmondta. Az nap reggel. Canessa még legjobb barátjával és csodálójával. Itt a hegyen Parradónak a közösség egy havannaszivart adott ajándékul azokból.válaszolta Canessa.zokogott Mangino. s ragaszkodott hozzá. hogy az úton szükségük lehet rá: sebtapaszok. hogy a szűzanya tiszteletére s fohászkodásul. a rózsafüzér mind a tizenöt misztériumát elimádkozzák. amit a szivar nyújtott. fogpasztával. Canessa dühbe gurult.Csak olyan rosszul érzem magamat… Aznap senkivel sem fért meg. s hajánál fogva ragadta meg Manginót. s ezért nagyon haragudtak rá. egy kanállal.Ne nyugtalankodj.

Azt hiszed.Roy Harleyéval és Coche Inciartééval együtt . hogy megkóstolhassa. Numa Turcatti napról napra gyengébb lett. Delgado kiment. Reggel Delgado kiült a napra. hogy estére bármiféle kifogással tovább halogassák az indulást. és szólt neki. hogy behozza az ételt. Eduardo megdöbbent. ahol Numa a gépben feküdt. s három adaggal tért vissza. nem is vesz tudomást. Addig arcát szakáll. Delgado azonnal visszament a fülkébe barátjához. . s természetéhez híven ezt suttyomban akarta végrehajtani. Ha nem kap külön ételt. akit megkért. Azt hitted. Az unokafivérek nem firtatták tovább a dolgot. . hogy gondolhatsz ilyet rólam. ő csinált számára vizet. Jött azonban egy nap. hogy Numa bármely pillanatban meghalhat.De nekem nem adta oda.Akkor miért nem adtad oda Muszklinak az adagját? . . mit hoz be Delgado. s ő etette apró fogpasztadarabkákkal abból a tubusból.De hát már odaadtam Panchónak válaszolta Eduardo. Inciartéhoz és Sabellához hasonlóan Numa is delirált időnként. Numa állapota a külön adag ellenére sem javult. s ettől. és mormolni kezdte a rózsafüzért. . persze.Igen. úgyse adtok. legjobb barátja Pancho Delgado volt. s fásultságában még az evésre sem tudta rászánni magát. nem engedik. hogy Delgado maga szívja el azokat a cigarettákat. csak ekkor döbbent rá.Másnap reggel Strauchék korán felkeltek. Mondták neki.Mert azt hittem. A délelőtt folyamán azonban Canessa odament hozzá. hogy dohányozzék. Sőt egyre gyengébb lett. de aznap éppen becsináltat főztek. Numa a szó szoros értelmében csont és bőr lett. hogy gondoskodik róla. Talán úgy érezte. ami fenyegetőzéseiket és buzdításaikat feleslegessé tette. És gyengeségével együtt fokozódott fásultsága is. de továbbra is gyanakodtak Delgadóra. Fejébe vette. Delgado melléje térdelt.Igen. Délben a párnákat újból szétteregették a gép padlóján. Numát még arra is csak nagy nehezen lehetett rávenni. aki épp akkor jött elő a gépből. csakhogy ő erre gondolni se akart. s úgy döntött. De aznap történt valami. magamnak tartottam meg? . Amellett a fekvéstől a farkcsontja feldörzsölődött. Noha a lélekben oly tiszta Numát a gépben mindenki szerette. és nekiláttak a hálózsák elkészítésének. hogy azokon a napokon. aki az ételt tálalta. ha nyíltan megkéri rá az unokafivéreket. mert Canessa azt mondta. s Zerbino. Canessának és Zerbinónak. Odament tehát Eduardóhoz. hogy a maga adagját elfogyassza. s megvizsgálta a felfekvést. De most. igyekezett megakadályozni. esetleg megtagadják. Numa állapota azonban mind e gondoskodás ellenére tovább rosszabbodott. És az sem kerülte el figyelmüket. .94 - . . Ti talán nem veszitek észre. testét meg ruha borította. Eltökélték. még jobban leromlott. s amikor látta. Lélegzete lassú volt és nehéz. kérte. hogy a bőre és a gerince között úgyszólván semmi hús nem maradt. még a szerencsétlenség előtti időkből. hogy legfeljebb néhány napja van még hátra.Numának adtam. de Numa napról napra gyengül. s kérte az adagját. hogy többet kell tennie érte. amikor Canessának hasmenése volt. úgy látszott. Numa megszűnt lélegzeni. hogy Numa önkívületi állapotban van.Akkor miért nem kértél tőlünk? . amelyeknek elszívásában Numát oly lelkiismeretesen megakadályozta. Az ő állapota . . s ezért ő vállalta magára. hogy elcsórtál egy adagot? Delgado elpirult. hogy hasmenése miatt nem eszik. meghal. látta. hogy Zerbino levetkőztette. hogy külön élelemadagot szerez ápoltja számára. Canessa korábban elhatározta. Mert például tudták. Szidalmazni kezdte Delgadót.Rólam beszélsz? . ez nem tesz jót neki. Az egyébként is heves vérmérsékletű Eduardo erre dühbe gurult. milyen rettenetesen lesoványodott. Ő adta be a gépbe Numa élelemadagját. mégis kiveszi az adagját. s annak a helynek a közelében ült. Delgado ezt készségesen megengedte. amelyet Canessa hozott magával a farokból. hogy nézze meg.Nem tudom. s Delgado arra az elhatározásra jutott. nemhogy kettőt megegyen.okozta a legnagyobb gondot a két „orvosnak”. de december 10-én éjjel békésen aludt. nem vesszük észre. . amikor a húst nyersen ették. Numa nyitott szemmel feküdt. de Delgadóról. s Zerbino aztán megmondta a többieknek. Mialatt imádkozott. Canessa megkóstolta az ételt.

arcukról azonban lerítt. de ha az életben maradásotokról van szó.mondta Parrado. Aztán. hogy nem várhatnak tovább. ne lépj rá Numára. hogy másnap elindulnak a végső expedícióra nyugat felé. Aznap este Parrado. . hogy az erős napsütés miatt déli pihenőt tartsanak. Egy nap késés az életükbe kerülhetett.De hisz Numa halott . de még mindig jobb volt. félrevonta a három Strauch unokafivért. mintha a testvére vagy a fia lett volna. Aznap délután Javier Methol a gép végében feküdt. Coche Inciarte és Moncho Sabella is már annyira legyengült. A tétlen fekvés mind-annyiukra nyomasztóan hatott. beszélgettek vagy szunyókáltak. mielőtt még utoljára bement a gépbe. Ültek. délután három óra tájban újból kiszállingóztak a gépből. meg kell tennetek.szólt oda Cochénak. Ezért mindannyian megállapodtak abban.Vigyázz.mondta -. . . Roy Harley. hogyha kifogynak a húsból. mint leégni. . mint Liliana halálakor. ha erre nem kerülne sor . egyék meg anyja és nővére holttestét. Parrado szavai mennyire meghatották őket. lelkiereje teljesen elhagyta. Zokogott. aki fölállt. mert megszerette a félénk. úgy szerette. Turcatti halála elérte.95 - . egyszerű Numát. mi történt. s most.Szokásukká vált. hogy olykor félrebeszélt. . s azt mondta nekik. Az unokafivérek semmit se szóltak. és átlépett Numa testén.Vigyázz . hogy megértette. amit érv és buzdítás nem tudott elérni: ráeszméltette Canessát. Javier eddig föl se fogta.Persze szeretném.

meg májat. Daniel Masponsé volt. visszafordult. hogy megebédeljenek. Végül is a két fiú megegyezett. majd fölvette a Susana bundájáról levágott csuklyát és vállrészt. zöld hegyek.Aztán összeölelkeztek. amelyeket az utasok és a személyzet koffereiből kiválogattak. A készletet úgy állították össze. mert úgy gondolta. De kitartottak. mert az vitaminokban gazdag. hát maradjon.Sose féljetek. . Ezek fölé három nadrágot húzott. itt felejtettétek a lujáni Szüzet! Canessa megállt. majd folytatták útjukat. s később nyugatnak kell fordulniuk. aki ezekkel a szavakkal adta oda neki: . . de tudták. s a trikó fölé hat pulóvert.mondta. Az unokafivérek az expedíciósoknak indulás előtt egy kis reggelit adtak. amelyeket a nedvesség ellen áruházi műanyag tasakokkal burkolt be. hogy minden egyes ruhadarabja valamiért kedves számára. és meg kell majd mászniuk a hegyet. Rögbicipőjében négy pár zoknit viselt. de ezek fölé esőkabátot húzott.96 - . és nyugat felé nekivágtak a hegyoldalnak.Canessa elfogadta az ajándékot. milyen hamar kezdjék meg a mászást. Húsból és zsírból álló ebédjük után újból rövid pihenőt tartottak. . Vizintínnek is volt gyapjúsapkája. műanyag tasakba vagy rögbizokniba csomagolva. az elemi viszonyok természetes anyagokat követelnek. Ugyanannyi pulóvert és nadrágot vett fel. legjobb barátjáé. Parrado és Vizintín felkészült az indulásra.Jól van.szóltak a társai. Amellett a nedves hótól a párnák átáztak. akikbe erőt öntött ez az optimizmus. . Mászás közben állandóan arra a látványra gondoltak. a mászáshoz segédeszközül pedig egy alumíniumrudat vett magához. már jó magasan jártak. Emellé zsírt tettek. valamint Javier Methol síbakancsát is ő viselte. ez az utolsó esélyük az életben maradáshoz. Parrado közvetlenül a testén egy Lacoste-trikót és egy női gyapjúpantallót viselt. Még mindig látták azonban maguk alatt a Fairchildot. Laura Surraco kötötte neki. s így rendkívül nehézzé vált roggyant térddel felvonszolni magukat a hegyen. mint Parrado. s mire délben megpihentek egy sziklakiszögellésnél.mondta. . amelyet Mendozában az unokaöccsének vásárolt. Most te vagy a legjobb barátom. Canessa és Parrado vitatkozni kezdett. Canessa vitte a hálózsákot. amelyet a csuklójához kötözött. A mászás nagyon nehezükre esett. most is ő vitte a legnehezebb terhet. És az a gondolat is örömmel töltötte el. Abal síkesztyűjét. többek közt a hús egyharmadát. ahol talán már egy pásztorkunyhót vagy tanyaházat is láthatnak. Kezére kesztyűt húzott. Minket Isten vezérel. amint kint napoznak az üléseken. amit viselt. csak gyere . Szó ki nem fejezheti. Az egyik nadrág. hogy az emelkedők körülöttük mind egyforma meredeknek és magasnak látszottak. s erre húzta fel végül a kabátját. Társaik némán figyelték a jelenetet.kiáltotta. Amikor már vagy ötszáz métert mentek. Aztán a fejébe nyomott egy gyapjúsapkát. s a három expedíciós Hasta luego! (Viszontlátásra!) kiáltásokkal elindult föl a hegyre. egy harmadikat a noviája. Az egyik pulóvert. Még besötétedés előtt föl akartak érni a csúcsra. a másikat a gépben a kalaptartóra függesztette. s egy szobrocskával integetett feléjük -. hogy hármuknak tíz napig tartson. Nemcsak egy meredek emelkedővel kellett megbirkózniuk. anyjának egyik jó barátjától kapta. Mint előző alkalommal. Először is felöltötték azokat a ruhákat.4 MÁSNAP REGGEL ÖTKOR CANESSA. Felkapaszkodtak a völgyben. amely a másik oldalon.Ezt legjobb barátomtól. Visszajövök érte . s egy-két fiút. .És ne felejts el szobát foglalni nekünk a santiagói szállodában. néhány méternyi kapaszkodás után rövid időre mindig megálltak. s feltett egy napszemüveget. A nehézség abban rejlett. Testének beborítására és melegen tartására gyapjúholmikat keresett. egy másikat magától az anyjától. s figyelik előrehaladásukat. mit éreztek ebben a megrendítő pillanatban: mindannyian tudták. hanem rögtönzött hótalpaikkal is térdig süllyedtek a már olvadozó hóban. Vizintínnek most sem volt önálló véleménye.Ha itt akar maradni. hát te viseld. amit felhúzott. . lábán meg bakancsot viselt. hogy mikor. Pancho Delgado kibicegett a gépből. Övet pedig Parradótól kapott. Aztán Parrado megint elővette azt a pár cipőcskét. fogadja majd őket: lankás dombok. . – Várjatok . A repülőgép iránytűjével betájolták magukat. Panchitótól kaptam ajándékba. hogy fokozza energiájukat. remélték.Ne aggódj! . mert a meredek hegyoldalon szinte lehetetlen lett volna aludni. Az egyiket zsebre dugta. hogy ez az irány kissé északnyugatnak viszi őket.

s valahányszor így tett. mert keletnek nézünk. a csúcshoz vezet. országút nem lehet. közel vannak hozzá. s mindannyiukat páni rettegés fogta el.Tudom. és ott aztán elakadt. A többieknek erről egy szót se szólt. Amikor a nap felkelt a szemközti hegyek mögül. akinek a legjobb szeme volt közöttük. . egyre nagyobb kétségbeesésükre.kiáltott fel hozzá Canessa -. majd Vizintín. a völgy mentén kelet felé húzódott. egy vonalra összpontosította figyelmét. ugye? Vizintínnek sokkal jobb szeme volt.De akármi is. Parrado úgy gondolta. Súlyos hátizsákja miatt csaknem lebukott róla. Mivel az egész vidéket még árnyék takarta. megakadályozza. nyöszörögni kezdett. Végül aztán elaludtak.Canessával a középen -. Táborhelyükről fenséges látvány tárult eléjük. s noha úgy érezték. és megebédeltek.felelte -.mondta Canessa -. . Várakozás közben ittak a vizesüvegből.erősködött Parrado. egyre határozottabban kirajzolódott. A hegy csaknem függőlegesen emelkedett. Belátták. Apró szemével a távolba bámult. Ezért körülnéztek. hogy Chile nyugatra fekszik . s már a hajnal első sugarai ébren találták őket. Ezért aztán itt tábort ütöttek. és ledobta a hóba. hogy a nap felbukkanjon a hegyek fölött. meg akarsz ölni? . Mindhárman még fáradtak voltak. a hőmérséklet mélyen fagypont alá süllyedt.De a távolságok a hóban. országút-e vagy sem. s találtak is egy hasonló. később mérhetetlen csalódásukra kiderült. ezért a hálózsákban maradtak. a tetején talán sík területre talál. Canessa . de a hófal. Délben az egyik ilyen sziklánál megálltak. mégis attól tartottak. hogy országút. Az óriási. a félelem és a kétségbeesés s a csodálatosan szép hómező fölötti ámulat közt hányódva. nehéz volt megállapítani. amely. hogy nem csúcs.felelte a rövidlátó Nando. és csaknem fejbe találta. te látod. Délután három tájban még mindig nem érték el a hegycsúcsot. országút.Nem lehet országút . s még egyet kortyintottak a rumból. Furcsa érzés volt itt feküdni . és bemásztak a hálózsákba. hogy felmásszék rá. de Canessa. Nézd csak. . majd tovább kapaszkodtak fölfelé. de valamivel odább egy roppant sziklatömbre bukkantak.97 - . A nagy hideg és a kőkemény talaj miatt nem nagyon jól aludtak. És odalent nincs hó. . hanem csupán hógerinc vagy sziklakiszögellés. hogy mégis a hegyoldalon kell éjszakázniuk. mint előző éjszaka.Vizintíntől eltérően . Ahogy a hálózsákban ülve a napnyugtára vártak. egyre inkább országúthoz hasonlított. épp csak halványan látok egy vonalat . mint Canessa Parrado után. hóborította hegyvidéket a hold és a csillagok halvány fényben fürösztötték. a távolban látta azt a vonalat. . várták. s így elhatározták.Azt hiszem. hogy itt megállnak. A hegy olyan meredek lett.Igen. de azt nem tudom megmondani. s mikor a nap eltűnt a hegy mögött. rövid pihenőt tartottak. ahogy ezt már tudták.Chile nyugatra fekszik. Csak ment ugyanolyan óvatos távolságban Canessa után.elöl ment Parrado. úgy látszott. mit lát. . amely mellett a szél árkot húzott a hóban.Nem látok semmit . amely keresztezi. s Chile nyugatra fekszik. amelyek keményre fagytak a sziklán. miközben Canessa alul várt a hátizsákjával. A sziklakiszögellés tetején sehol sem lehetett aludni. hogy lecsússzanak a hegyoldalon. hogy nem tud továbbmenni. s ezért valamilyen sík területet próbáltak keresni. Canessa hirtelen egy vigyázz! kiáltást hallott.kérdezte. s csak az mentette meg. hogy a talajt ott nem borítja hó. Alja ugyan nem volt vízszintes. Canessa megmutatta a többieknek is. vagy legalábbis időnként félöntudatlanságba szunnyadtak. . Ekkor egy újabb sziklakiszögelléshez értek. hogy a zsákot leoldozta. amely messze túl a Fairchildon és a farkon. Vizintín felmászott egy szikladudorra (hogy a hóban ne kelljen megkerülnie). ismét nekivágtak a hegynek . Ettek is még egy kis húst. ahol hagyták őket. tagjaik merevek az előző napi megerőltetéstől. De ilyet. nyomasztó kétségbeesés vett erőt rajta. de mégis azt hiszem. Tintin. ugyanabba a tévedésbe esnek. lépni is már csak úgy tudott. mint Parradónak. Elnézték a pirkadat fényében változó tájat. de az volt az érzése. Még mindig hideg volt. Sötétedni kezdett. nekiindult. felolvassza bakancsaikat.Aztán sírásban tört ki. amit maguk fölött láttak. egy nagy szikladarab zúgott el mellette.Látjátok ott azt a vonalat? . szél kiásta árkot egy ugyanolyan szikla mellett. a hálózsák azonban melegen tartotta őket. . sehol se találtak. . hogy Vizintín nem is mert lenézni. Ragyogóan tiszta éjszaka volt. Teljesen kimerült. Minden csúcsról. de a sziklában találtak egy ösvényfélét. hogy lábát a kezével emelgette. a csúcsnak még a közelébe se jutottak. talán egy országút.hegymászás közben nem félt lenézni. ettek egy kevés húst. csalékonyak. amelyet Parrado a rögbicipőjével kimozdított a helyéből. utána Canessa. és a vonal. Ez a kaland kétségbeejtette. meg ittak egy kortyot a magukkal hozott rumból. mert képtelenségnek vélte .Az isten szerelmére . gondolták.

hogy tudta. Az éjszaka nem rendítette meg Parrado eltökéltségét. Annak a hegymászónak minden izgalma hajtotta. s akkor mindannyian elvesztünk. hogy lába és keze számára lépcsőket vágott. biztosan eljutunk Chilébe. hogy megcsodálja a kilátást. hegyvidék tárult elébe ameddig a szem ellátott. De az ég változatlanul tiszta volt. s hozott magával egy műanyag zacskót is. . s így mindketten újból elaludtak. itt maradunk fent a kordillerában. mint neked.mondta magának -. közeledik a csúcshoz. a hó felszíne olyan meredek volt. hogy visszamegy a Fairchildhoz. de szájából nem jött hang. s kiderül.Lehet. . mielőtt a túlsó oldalon elkezdett volna lejteni. hogy mit lát majd a másik oldalon. . hanem hóborította. zöld füvet és fákat. közel a diadal. végük van.Ha elmégy ahhoz az országúthoz. . felkészült az út folytatására.És mit csinálunk.vágta rá Parrado. Onnan.Lehet. hogy az Andok egyik legmagasabb hegyét mászta meg. amelyeket aztán az utána kapaszkodó Vizintín is felhasznált. Ha továbbmegyünk nyugat felé. s a zacskót a csúcson egy kő alá rakta. hegycsúcsok sorozata. amíg feltápászkodott . hogy csak geológiai gyűrődés a talajban. hamarosan vihar tör ki.És mi lesz. A mászás itt különösen nehézzé vált.Ha továbbmegyünk nyugat felé. Elaludtak anélkül. de hajtotta az a feszült aggodalom is. Felébresztette Canessát. Ahogy az előtte elterülő hegyeket vizsgálgatta.És aztán a puszta hegyoldal nem volt többé olyan meredek.98 - .ujjongás a teljesítménye fölött. nekem jobb szemem van. sok száz lábnyi mélységbe zuhan.Én meg továbbmegyek . . . a rúzzsal most a műanyag zacskóra felírta a „Seler” nevet.mondta Canessa. majd körülbelül három-négy méter szélességben fennsíkká simult ki.Azt hiszem . Hirtelen enyhe lejtőbe váltott át. . Sose érünk fel a tetejére. amit kirepedezett ajkára használt. végtelen hegyvidék. hogy nem is országút. Térdre rogyott. aki úgy érzi. ha az az országút nem is országút? . Parrado beleegyezett. ahol állt. .Visszamenni? . Vele volt az a rúzs. s az apámról Seler-hegynek fogom elnevezni. hogy egy bánya. hogy az . . . mihelyt pirkadni kezdett. .Honnan tudod? .nem a Csendes-óceán felé húzódó zöld völgyek látványa fogadta. Parrado felsóhajtott. a panoráma legszélén. hogy fölöttük áll. két hegy tornyosodik. ez azonban nem rettentette vissza. . Egy darabig hallgattak. Igaz. Még egy ilyen expedícióra nem futja. lehet. Aztán le ült..Elmegyünk ahhoz az országúthoz.Visszamenni. az erőfeszítéstől zihálva a ritka hegyi levegőben. hogy Vizintínt hamarosan messze maga mögött hagyta. vissza kellene mennünk. pillantása szabadon végigpásztázta a kordillera roppant térségét.A kordillerának ott valahol véget kell érnie . elérnek-e a csúcsra.A kordillera kellős közepén rézbányák vannak. baloldalt. s azonnal elindult. Mászás közben ezt mondogatta magának: . biztosan kitörjük a nyakunkat. s amikor újból felnézett. Vizintínnel a nyomában. . folyót. Ha megcsúszik.válaszolta Canessa -. és feje fölött az ég olyan kék.Én mindenképpen visszamegyek .Ide figyelj . És minden lépéssel az életünket kockáztatjuk… Őrültség továbbmenni. . akkor már késő lesz ezt az utat újból megpróbálni. hogy minél előbb felérjen a csúcsra. átkozódni akart az égbe kiáltó igazságtalanságért. Odalent már fogytán az élelem. s én azt mondom. De egyet biztosan tudunk. Parrado fölért a csúcsra. Ez a hegy túl magas.vélekedett Canessa. hogy Parrado és Vizintín hagyja nála a hátizsákját.csodálkozott Parrado.szólt Parrado -. . pillanatnyi kétségbeesését egyfajta ujjongás váltotta fel . s azt javasolta.mondta aztán Canessa -.Igen . .Sokkal valószínűbb.kérdezte Parrado. Az éjszaka folyamán Vizintín egyszer egy távoli villámlásra felriadt. hogy lássák. hogy nem.Völgyet fogok látni. Canessa viszont már kevésbé volt elszánva rá. feltűnt neki. Chile nyugatra fekszik.Megmásztam ezt a hegyet . szél se fújt. hogy egyetértésre jutottak volna. mert attól félt. A csaknem függőleges hófalon Parrado csak úgy tudott előrehaladni. hogy nyugat felé. de maga az a tény. . s Parrado most először érezte. hogy országút. s csúcsaikat nem fedi hó.Olvastam valahol. A sikeren érzett öröme csak addig a pár pillanatig tartott. . azt bizonyította.erősködött Canessa. ha visszamentünk? . másszanak fel kissé magasabbra a hegyen. de türelmetlenségében. olyan gyorsan kapaszkodott fölfelé.

ragyogott fel Vizintín arca.Csak holnap reggel. így hát az a két hegy talán már Chilében van.Holnap reggel? .mondta Parrado.Igen. Ötven napig is beletart.De hisz azok sok-sok mérföld messzeségben vannak. de a mászás még így is egy órával tovább tartott neki.Parrado a térség közepére mutatott. Canessa abba az irányba nézett. . mit mond. . . Tintin. .Menj. de ez a gondolat újból felébresztette optimizmusát. így előbb szomjukat oltották.Hé. és megindul lefelé. és hozd fel Muszklit is magaddal. tudod. Miért ne küldenénk Tintint vissza? .Te is fölmentél? .Ezt én is tudom .Visszamenni? . mint korábban Parradóra. . hogy Vizintín megértette. és keresd meg az országutadat. . annál biztosabb lett benne. Ha óvatosan adagoljuk. húsz napig kitart. s látta az Y-t. s az ő irányjelzéseit követte.Nem. amit mondtok. Ha így gondoljátok.Hát akkor menj . Részemről rendben. – Végérvényesen beadott.mondta Vizintín. Egy fikarcnyi esélyünk sincs. Azt mondja minden rendben van.Lehet mondta -.Nem bánod? . . .Ha leereszkedünk ezen a hegyen. De én továbbmegyek Chilébe.mondta magának-. aztán ettek még egy kis húst.Menj vissza. Mármost az Y egyik ágának azokhoz a csöcsökhöz kell vezetnie.És aztán? . Mondd neki. hogy Canessa is csatlakozzék hozzá. hogy a csúcsra ért? .De nézd csak . . Azokon a lépcsőkön kapaszkodott fel.Nem tudom .És amikor látta. hogy Parrado fölért a csúcsra. és megkeresem azt az országutat. amelyeket társai vágtak a hóban. inkább visszamegyek. Parrado a Seler-hegy csúcsáról újból elgyönyörködött a kilátásban. . – Rendben van. csodálatos. Nando úgy gondolja. s látta a völgyet. hogy Vizintín alulról a nevén szólítja. s délután öt óra tájban elértek Vizintínhez és a hátizsákjaikhoz. hogy országút. hogy egyál talán nem ismerte a kordillerát.Biztos vagy benne.Arra a két csöcsre gondolsz? . de Nando azt mondja. . Meghökkenve nézte a nyugat felé húzódó végtelen hegyeket.Ötven napig? Gondolod? De nézz oda . . ame lyen nincs hó? . ha visszamennél a géphez. . . ahhoz az Y-féléhez jutunk. ahogy Parrado visszakiált. ahogy a változó fényben színét változtatja. s csak tíz napra való élelmünk van. amikor két társa elindult a csúcsra. és végigmegyünk azon a völgyön. .Nézz arra. hogy ezeken átvágjunk. megteszi. mint Parradónak. ez beadott nekünk . s máris a vállára akarta csatolni. legjobb volna.Igen. azt hiszem. Nem látod? Ott balra? Azt a két hegyet. . Hátizsákját Vizintínnél hagyta.Ha mondjuk neki.Nem ma este . hogy jöjjön ide. Elindultak lefelé.szólt Canessa.Bánni? Nem. fölvette hátizsákját. Evés közben Canessa Vizintínhez fordult.Nem vagyok biztos benne. nyugat felé.válaszolta Canessa. . hogy hajlandó rá. mígnem fönn állt a hegy tetején. és elindult fel a hegyoldalon.vágta rá élesen Parrado.Aztán majd találunk valamit. . amíg odaérünk. Azt teszem. . Távollétükben Vizintín olvasztott egy kevés havat.De eszembe jutott valami. Canessa habozva felállt.És mielőtt még két társa bármit is mondhatott volna. Mondd neki. hogy minden rendben van. barátja nevét kiáltotta. nekünk több élelmünk maradna. . Minél tovább bámulta. . A látvány ugyanolyan hatással volt rá.mondta. és győződjön meg róla saját szemével! . egészen biztos. s amikor már közeledett a csúcshoz.99 - .szólt Parrado. de aztán Vizintín két óra múlva azzal a hírrel tért vissza. Akkor. s amikor meghallotta. jókedvűen kiáltott le neki: . a hátizsákokra dűlve még egyszer szemügyre vette az országutat. de akkor is ötven napba tart.Oké. S akkor megtarthatjuk magunknak az ő kajáját.No. Canessa. ahova Parrado mutatott. arra a két csöcsre. .Én. .Az igazság persze az volt. . s a tőle telhető legközömbösebb hangon így szólt: . . . és azt kívánja. Hallotta.

hogy minket is megkeressenek.kérdezte búcsúzáskor Vizintín -. Muszkli . ha ideadnád.Neked is .Nincs. És ha megmentenek titeket. a hósapkát nem bánnám.Vigyázz a lemenetnél. mondd meg a többieknek. Továbbmegy Parradóval. vagy pedig ő is visszatér Vizintínnel. . . és megtapogatta a fehér gyapjúsapkát. . mert ezt amúgy is mindig holtsúlynak tekintették). ne feledkezzetek meg rólunk. amit hasznosnak véltek (a revolvert azonban nem. amit esetleg használni tudnátok? Mondjátok meg őszintén. hogy ti átvágjátok magatokat.Hát .szólt Canessa . Canessa döntött. én meg visszamegyek. .Hát akkor jó szerencsét mondta. s Vizintín vitatkozó hangjuk mellett aludt el.Igen. . küldjétek el őket.Még annak is. amelyet a fején hordott.Ne féljetek .kérdezte Vizintín. Megölelte két társát. . . kérlek. Canessa aznap éjjel le se hunyta a szemét.100 - . és odanyújtotta kedves gyapjúsapkáját. s aztán útnak indították.megmondani Fitónak. De másnap reggelre.Még a tüdőnek is? .mondta -. hiszen mindannyiunk élete függ attól. . .Mindegyiknek van valamilyen tápértéke.Vigyázok. hát mondanám. ha nem volna rá szükségem? Vizintín habozva lehúzta fejéről. és megindult a hegyről lefelé.válaszolta Vizintín. Vizintín bólintott.Ide figyelj . És ha a gép észrevesz. . . A csillagfényes éjszakában továbbra is erről beszélgettek Parradóval.És ha visszatérsz . Elvették tehát Vizintíntől a húst meg minden egyebet.Ezt? . . Aztán megint Canessára pillantott.Mondd csak. és megment benneteket. .szólt Parrado. hogy nyugatnak mentünk. . van olyan… testrész. amit nem szabad megenni? .Ezt gondolod? . még nem tudta véglegesen elhatározni magát. .Én… izé… tényleg szükséged van rá? . amikor fölébredtek.Tintin. hogy továbbmentünk nyugatnak. Azt.felelte Canessa. hogy továbbmegy-e Parradóval. mivel ti most továbbmentek.folytatta Canessa -.válaszolta Canessa tetőtől talpig végigmérve Vizintínt meg a felszerelését -. hát van olyan holmim..Ne felejtsd el .

Az expedíciósokért egyebet nem tehettek. Minél magasabbra hágtak. s mindkét fiú edzettebb is volt.101 - . amikor Zerbino Masponsszal és Turcattival indult el. Noha még mindig nem találták meg a gép körül fekvő összes holttestet. Ugyanekkor azonban egy repülőgép bukkant fel a hegycsúcs fölött. hogy a vele maradt . Fito fölvette. csak imádkozhattak értük. A fiúk azonnal fölkészültek. ha nem nyúlnak hozzá.betakarja hóval.szólt Fito.A csontokat jobb. annál több hegyet láttak . a ruhákat és a hóban szétszórt csontokat lehetett kivenni.De ezúttal több élelemmel. Parradónak és Vizintínnek. ha ott hagyjuk . amely azt bizonyította.jegyezte meg Fito.kérdezte Zerbino. s a két fiú december 13-án kora reggel el is indult. jobban szerette volna. és a pulóvere fölé húzta. . hogy ezen az áthatolhatatlan térségen keresztül eljussanak Chilébe? A legközelebbi emberlakta hely bizonyára sok-sok mérföldre van innen. Az egyik elég nagy volt ahhoz. ahol a holttestek feküsznek. A második nap délutánján egy palaréteghez értek. . Fito legnagyobb megdöbbenésére egy másik unokatestvérének.Talán a gép addig megtalál minket. s ez nagyon nyomasztóan hatott rájuk. . Amikor elértek oda.Csak azokat lehet látni.Lehet. az expedíciósok azonban még másnap reggelre is csak félúton voltak fölfelé. hogy az Andok nyúlványain volnának. hogy elkíséri Fitót. ahol Zerbino emlékezete szerint a többi holttest feküdt. . beleegyezett. mint az első expedíción. és lenéztek az alattuk levő Fairchildra s a túlnan és mindkét oldalon tornyosuló hegyekre. legfeljebb egy délelőttbe vagy legrosszabb esetben egy napba telik. hogy ezeket . Zerbinóhoz fordult: . és megtalálta a tetemeket. Ezek közül a legfontosabb az élelemhiány volt. és lenéztek a Fairchildra. és hamarosan megláttak egy holttestet hanyatt fekve a havon. de a másodikon már csak apró pontokat láttak a hóban. alighogy megpillantották. Jobban fel voltak szerelve. akkor a hegylánc kellős közepén kell lenniük. aki több mint két héttel ezelőtt fent járt a hegyen. s a három expedíciós csupán tíz napra való élelmet vitt magával. hátha találunk még más tetemeket is. Kétórai kapaszkodás után a két fiú rábukkant az első olyan nyomra. Fito mégis úgy határozott. s megkeresi a gépből kiesettek holttestét. Feljebb mentek a hegyen.Mi kettőnket meg talán Carlitost vagy Danielt. ám a gép. Daniel Shaw-nak vonásait ismerte föl rajta. Mászás közben időnként megálltak. ahogy ezt korábban remélték. Fáradságosan továbbkaptattak a hóban. Lassú előrehaladásuk aggasztotta a figyelő fiúkat. Maga a gép fehér tetejével csaknem láthatatlan volt. Lehe tetlennek látszott. . A még keményre fagyott havon gyorsan haladtak előre. hogy még egy expedíciót kell menesztenünk . ebből a magasságból még leginkább az üléseket. s Fito belátva. . Azonnal ellentétes érzelmek fogták el: megtalálta a keresett élelmet. csupán a gép egyes letört darabjait látták. s ott eltűntek a szemük elől. hogy szánnak használják. s Fito fontosnak vélte. Milyen esélye van hát Canessának.ha holttestek . Mindennap új és új formák és sötét foltok bukkantak fel a hegyoldalon. hogy arrafelé járnak. fölmászik a hegyre.Kiket? . Azt hitték. . Viszont számos gyakorlati problémával kellett szembenézniük.csupa magas és hóborította hegyet -. semmi mást. amíg fölérnek a csúcsra. Ha ilyen óriási csúcsok ágaskodnak körülöttük.Nyolcadik Fejezet 1 A GÉPBEN MARADT TIZENHÁROM FIÚ saját készítésű napszemüvegén át figyelte a három expedíciós útját föl a hegyre. de mivel az unokafivéré-nek holtteste volt. hogy jelzéseket adjanak le neki.Menjünk tovább. mielőtt oszlásnak indulnának. Zerbino. amely hamarosan kásássá vált a lábuk alatt. Megálltak. visszafordult nyugat felé. Egy kötött sávval szegett dzsekit találtak. Az első napon még könnyen tudták követni őket. lerázta róla a havat.

ezért a tetemet hóval betakarták.Gaston. Aztán a sarkukat belevágták a hóba. de kevés sikerrel . a kereszt közepén álltak.a hóban szerteszét heverő sziklatömbök közt semmiképp se tudott volna átmanőverezni.Épp most hallottuk a rádióban. valamilyen titkos kéz vezérelte őket. amennyit szerintük e külön energiakifejtéssel kiérdemeltek. amelyet hótalpnak hozott magával. A kereszt legszélén Pancho Delgado térdelt. Fito belenyomta lábát a hóba. mások hangosan Istenhez fohászkodtak. rendkívüli látvány tárult szemük elé. mert szerintük az ő területükön van. Algorta pedig egy karral a vállán és az övéhez kötött bárddal. meghaltatok. Aztán. hogy a szexuális elvonókúrától valamennyien eszeveszett homokosok lettünk. s a két fiú annyira elfáradt. Fernández a rádiót állandóan füléhez szorítva tartotta. s addigra a hó már annyira megpuhult. A hússal érkező három fiú örömtől repesve fogadta e hírt.kérdezte Carlitos Pedro kifestett arcán mulatva. vagy a keselyűk vájták ki. és visszament vele unokafivére teteméhez. hogy az uruguayi C-47-es gép kutatómunkáját immár chilei és argentin gépek is segítik. ebből kivették a rúzst.Találtatok valamit? . így értesült arról. így könnyebb. s amikor a Fairchilddal egy szintre értek. Egyesek ölelgették egymást. vagy a nap égette ki.Igen . hogy találtak egy keresztet egy bizonyos Santa Elena nevű hegyen. a holtában s a hidegtől megdermedt tetemet a meggörbült fémdarabra tették.Fito és Zerbino tele hátizsákkal. Fernández. visszaindultak a géphez . Fernández Fitóra pillantott.Találtak egy keresztet mondta. Először egy női táskára bukkantak. megpillantották Eduardo. Addigra az idő nagyon kimelegedett. De rossz irányba haladtak: a völgy másik oldalán értek le. azt fogják gondolni. mint az egész hullát levinni a géphez. De épp miközben kezükkel árkot ástak. Zerbino a holttest mögött ülve megpróbálta a lábával kormányozni a szánt. . hátha találnak további holttesteket. s ebbe mindannyian beleegyeztek. megfogta.fiúk iránti kötelesség nem hagy számára más választást. szegény Gaston! Hogy ő most nem lehet itt! Daniel Fernández a kereszt középpontjában állva a rádiót füléhez tartotta. . ott hagyják a holttestet. Napnak kitett arca és keze megfeketedett. és megindultak lefelé. de előbb annyit megettek belőle. mit fognak gondolni rólunk? . s ahogy a völgy felé siklottak. A fiúk mind egy szálig odakint a hóban. hogy elhozzák a holttestet. Fito ráült egy párnára.Megtaláltuk Danielt. Berúzsozták az arcukat. és elindultak lefelé a hegyoldalon. .102 - . amelyeket a végsőkig megtartanak. mígnem valóban szélsebesen haladtak. mert a szán nem ütközött sziklába. Visszamentek a Fairchildhoz. és a szánhoz kötötte. Tovább kapaszkodtak fel a hegyen. és a poggyásztérben talált nejlonkötelekkel ráhurkolták. újból odamentek. Fito megkérte a fiúkat. de egy szót sem szólt. s a púderdoboz tükrében elnézték magukat. . sebességük egyre fokozódott.Tudod. noha még nem fejezték be teljesen a munkát.Nem történt bajotok? . mint az övékét? Föltételezték. mert úgy gondolták. s ezt kiáltozta: . amikorra a hó felszíne megfagyott. De. Másnap Algorta Fitóval és Zerbinóval visszatért a holttesthez. . Nem válaszoltak.kiáltotta Fernández. és ekkor egy holttestre bukkantak. Algora és Páez feléjük közeledő alakját. s a hó kezdett megpuhulni. mire a „karaván” lassanként megállt. és így látnak majd minket. Amikor visszaértek vele a géphez. . s másnap reggel.Akkora sebességgel csúsztatok le a hegyen.Ha ma délután ránk találnak. . Megint nem válaszoltak. Páez és Algorta külön expedíciót tett a hegyre. hogy a mögöttük magasodó hegy a Santa Elena. úgy látszik. Amikor a Fairchildhoz értek. hogy unokafivére holttestét tegyék azok mellé. mert hát miféle más keresztet találhattak volna. szeme helyén üreg tátongott. hogy azt hittük.válaszolta Fito. Amikor ismét odaértek hozzá. amely fölrepedezett és fölhólyagzott ajkuknak jó védelmet nyújtott a nappal szemben. hogy elhatározták. és az égre bámultak. A holttestnek ez a rögtönzött szállítási módja a vártnál hatásosabbnak bizonyult. reggel fél tízkor. . Azonnal nekiálltak a hús lefejtésének. A húst és a zsírt rögbizoknikba gyömöszölték. s másnap visszajönnek érte. . s hogy az argentin hatóságok vizsgálatot indítottak a kereszt dolgában. s egész délelőtt várták küszöbönállónak vélt megmentésüket. betemetik hóval.

amit. Ezt az utóbbit a bárddal felhasították. Amikor leszállt az est. s dél táján hirtelen meg is hallották zúgásukat a hegy túlsó oldaláról. amit csináltak? És ha mégis megtalálták. s megindultak lefelé. Elenának fogják hívni. Methol odavitt egy Santa Elena-szobrocskát. Újból vágtak maguknak egy kis külön adagot. mielőtt még oszlásnak indulna. így félredobták. Megint összeölelkeztek. hol vannak a helikopterek? Másnap reggel nagyon korán s fagyos időben ugyanaz a három fiú megint visszament a hegyen levő holttesthez. lefejtették róla a maradék húst. az agyvelő azonban már büdös volt. a lábfej és a koponya maradt.Miközben Fernández a rádiót hallgatta. A hang. . de az ünneplés korainak bizonyult. csak egy lavina döreje volt. s többen is megfogadták. Egyetlen helikopter sem bukkant fel az égbolton. keserű csalódással szívükben visszamentek a gépbe. majd megtöltötték hátizsákjaikat. amely Liliana holmijai közé tartozott. Józanabbul végiggondolták a dolgot. mígnem a tetemből már csak a gerinc. a bordák. s a kordillerára újból síri csönd borult. majd teljesen elhallgatott. hogy ha majd lányuk születik. amit hallottak. Amit helikopter zúgásának véltek. kiérdemeltek. előbb morajjá halkult. Miféle gép repült el fölöttük vagy akár csak a farok fölött.103 - . úgy érezték. fel-le ugráltak. amely megláthatta volna az egyik vagy a másik keresztet. Néhány fiúval együtt imádkozni kezdett az elveszett dolgok e szent patrónájához. Egész nap vártak a helikopterekre.

szavalták kórusban a fiatalabb fiúk -.kérdezte tőle valaki. hogy az egyik vagy tán mindkét másik expedíciós meghalt.Még több hegy… hegyek. Vizintín hozzájuk érve beszámolt a történtekről. Erre inkább az új ízek utáni vágy és nem annyira az élelemhiány vette rá őket. aztán hozzátette: .válaszolta Vizintín -. Fölrémlett bennük. hogy meg tudnak birkózni vele. és megállt. s amikor másnap azt látták. A tizenhárom fiúban.faggatták köréje tömörülve. és senki sem vette magának a fáradságot. fölszedte az összes tüdőt. amit talált.Kelet felé.Ők továbbmennek. .s a völgy felé mutatott kevesebb hó van. bőrszerű réteg képződött rajtuk. s amikor még közelebb ért. Elnézték. A magam részéről nem hiszem. hogy a jövőben ugyanolyan elbánásban részesül. . . . hogy hóval betakarja őket. mert az olvadozó hó alól egyik napról a másikra előbukkantak a szerencsétlenségnél vagy közvetlenül utána meghaltak tetemei.Igen . de zuhanása irányított volt. s a nap hevétől kemény.Ezt meg akarod enni? . s elsőként Vizintín tér vissza közülük. .Szó sincs róla. ahogy a rothadó tüdőből levagdos egy-egy darabot. Délben kisebb vita támadt akörül.Tudom . Chile nyugatra fekszik… Chile nyugatra fekszik. hogy emberi alak.Beteg leszel tőle. amelyek még mindig az üléseikben voltak .2 DECEMBER 15-ÉN REGGEL A GÉP elé kitett üléseken üldögélő fiúk hirtelen arra figyeltek föl.De hát már nem vagy expedíciós . látták.De hiszen az lehetetlen. s amikor a géppel egy szintbe ért. A többiek figyelték. ameddig a szem ellát. amint fáradságosan feléjük cammog a hóban. hogy az expedíciósokat netán meglátta az a hegy csúcsánál fölbukkant repülőgép. Muszkli azt mondta. . nem hiszem. hogy sok esélyük volna. . . A lejövetel nem probléma. .Nando és Muszkli fölmentek a csúcsra .mondta -. Úgy látszott. Ezért aztán Vizintín aznap délután körüljárta a gépet. csakhogy most jöttem vissza egy expedícióból. Chile nyugatra fekszik. de a megmaradó hat . amint Vizintín összeszedi zsákmányát. amíg feljutottunk oda. amelyet az olvadó hó kimozdított a helyéből.Kis szünetet tartott. A Strauch unokafivérek fejüket csóválták. Ha még egy ilyen hegyet meg kell mászniuk. Tíz ilyen holttest volt. mint a többiek. mint nyugatra.mondta neki Eduardo. valóságos pokol. Így aztán rothadni kezdtek. A tüdőt addig mindig félredobták (csak Canessa sózta el egyszer májnak). jót fog tenni nekem. mint a többiek. Kapott még egy kevés húst. de ahogy közeledett.Meg. s föl kell táplálnom magamat… és különben sem ettem sokat. . Három napba telt. egy sziklatömb.És az a legfurcsább a dologban.Országutat? Merre? .a túlélőknek további . Akadtak azonban kissé optimistábbak is. ijesztőbbnél ijesztőbb gondolatok támadtak. E hírre ismét csüggedés vett erőt rajtuk. hogy keletre . Vizintínre ismertek benne. Előbb azt hitték. Egész élelmemet Nandónak és Muszklinak adtam.a két pilóta holttestével együtt. hogy kutya baja se lett tőle. de azzal. de most még kért. néhányan követték példáját. mert egy párnán ült. . akik arra gondoltak. ahogy elnézték. és megeszi. A kegyetlen valóság egy újabb dédelgetett álmukat: a hegy túloldalán elterülő zöld völgyek álmát foszlatta semmivé. Egyet már a lavina előtt jórészt megettek. de engem visszaküldtek. hogy mennyi húst adjanak Vizintínnek. . . vagy hogy mindhárman feladták a harcot. És Muszkli azt állítja. . mintha zuhanna. hogy egy országutat látott. Vizintín szavai mindannyiukra nyomasztóan hatottak. . Csak a felkapaszkodás. hogy az élelem tovább kitartson.104 - . lábát a hóba döfte. hogy valami óriási sebességgel száguld le a hegyoldalon. és a repülőgép tetején a maga helyére teszi. közülük azonban ötre ígéretet tettek.magyarázta. hogy csak végszükség esetén eszik meg. s a tányérjára rakta.És mi van a másik oldalon? . .A mászás maga a pokol . . Eredetileg ugyanannyit kapott.És mennyi idő alatt jöttél vissza? Vizintín fölnevetett.Háromnegyed óra alatt.

mert az életösztön kemény zsarnok. Egészében véve azonban a várakozás rossz hatással volt az idegeikre. hogy adjam Numának.105 - .Hogy miért? Nem tudom. Déltájban a nap most oly forrón tűzött. A hó szintje immár a törzs alapzatáig süllyedt. hogy a gép esetleg felborul. s ezt a tubust egy napon teljesen kinyomva találták meg a gép padlóján. E tekintetben a legellentmondásosabban Pedro Algorta viselkedett. csípős megjegyzéseket vágtak az arcába. hogy a fogpaszta csak megőrzésre van Delgadónál Numa számára. mint a lavinában vagy utána elpusztultakon. így az ügyre fátylat borítottak. A nyomozás során azonban kiderült. hogy Roy Harleynak a holmijai között van egy saját kis tubus fogpasztája. s Delgadónak kártalanítania kell Royt. hol meg józanul a második expedíció tervét szövögették. ugye? . de mivel semmit se lehetett bizonyíta ni. Kezdetben ezek a fiúk csak a legerősebb akarattal tudták elhatározni magukat. s. de amikor rászánták magukat. Parrado és Vizintín számára korábban előirányoztak. Most érkezett el a pillanat. és egy késsel levágta a vállak és bordák közül megmaradt rothadt. ha nem hogy ehhez hozzá is szokjanak. ő jórészt a farokban tartózkodott. csak négyet. a másikba meg azokat. A hó az összes tetemet tökéletesen konzerválta. Algorta leült egy párnára. s ezt sokkal hosszabb útra. hogy hét cigarettáért elcserélje Royjal. hogy az emberhúst egyáltalán megegyék. elázott húst. nagyobb készlettel kell ellátniuk. mégis időnként haragos. Megtárgyalták az ügyet. ami nemcsak a tetőre való felkapaszkodást nehezítette meg. A fogpasztát tehát a közösség elkobozza. s mivel ezek az első halottak tetemei voltak. hogy a másik tubus fogpasztát Delgado ette meg. s a tizenkét „igaz ember” úgy döntött. hogy esetleg egy második expedíciót kell indítaniuk. ezért több és jobb hús volt rajtuk. amelyeket a szükséglet szerint szándékoztak felhasználni. Nem jutott eszembe. Az olvadó hótól fönt a hegyekben sziklatömbök mozdultak ki helyükből. Amikor ezt számon kérték tőle.Miért nem adtad vissza a közösségnek? . . hogy a gép tetején jóformán megsüthették a húst. és a cigarettákat visszaadta Roynak (igaz. amikor Numa meghalt… . És így. s mivel a vele egyenrangúak ítéletét méltóságteljesen tudomásul vette. s így arra sem volt joga. s az egyik fiú vállára telepedett. Ám egyik-másik fiúban továbbra is élt a gyanú.És te hol szerezted. s mégis ő indokolta az első emberhúsdarabkák megevésének jogosságát azzal. hogy megegyék társaik holttestét. azt felelte. de nem sikerült neki.például egy kéznek vagy lábnak húsa -. mert a fogpaszta egy részét Roy közben már megette). így szemtől szembe nem vádolták őket. A meleg a külvilág életjeleit is magához hozta: egyszer néhány fecske kerengett a gép körül. mert csak ők tartózkodtak bent a gépben. gyanújuk Moncho Sabellára vagy Pancho Delgadóra esett. mint amennyit Canessa. hogy tettét jóhiszeműen követte el.öt-hat hétre elegendőnek látszott. amelyeket a legvégére akartak hagyni. És most. Royt ártatlannak mondták ki. amíg a fogpaszta Delgadónál volt. amikor újból előbukkant az a tetem. hanem azt a veszélyt is magában hordozta.Muszkli hozta fel a farokból. A gyors olvadás azonban más következményekkel is járt. Az egyikbe beletették azokat a holttesteket. mert kívánták az erősebb ízeket.Megtartottad magadnak. de azért megették. . amelyből az első húst vágták. nemcsak azt követelte meg tőlük. Azonnal vizsgálatot tartottak. Neki is meg a többieknek is még mindig nehezére esett olyasmit enni.faggatták Delgadót. Gondolatban hol reménykedtek. Pedro a többiektől eltérően nem gazdálkodó családból származott . mivel az alatt az idő alatt. hogy édességként egy-egy csipetet egyenek belőle. Most a hetekkel ezelőtt felvágott tetemek romló tüdőit és beleit nem kellett volna megenniük. Pancho? . az evéssel megjött az étvágy is. s noha nyíltan senki sem vádolta. hogy Delgadótól kapta cserébe hét cigarettáért. de az általános vélemény az volt. de a fiúk fele továbbra is megette. amikor bűnbakjuk rivaldafénybe került. Az olvadás e váratlan ajándéka egy kevésbé fegyelmezett közösséget a hús szigorú adagolásának lazítására csábíthatott volna. Ezért két vermet ástak a hóban. és kitartottak. de Strauchék egy pillanatra sem feledkeztek meg arról. amelynek időpontját január másodikára vagy harmadikára tűzték ki. ami felismerhetően emberhús volt . s így nem tudhatta. hogy tettüket Krisztus testének és vérének az oltáriszentséggel való magukhoz vételéhez hasonlította. Az megpróbálta elkapni.meggyőződéses szocialista értelmiségi volt -. Delgadót bűnösnek találták. . s feléjük robogtak. hogy Delgadónak Numa halála után nem volt joga megtartani a fogpasztát.Igen. Az egész közösségnek egy tubus fogpasztát utaltak ki. hogy Canessa és Parrado sikerrel jár. .

. Hogy mindenki tudja.mondta neki.ismételte Pancho. hagyd .Mi történik itt? . Zerbino megvetően nézett rá. Coche Inciarte. s miután tudták. s Fito karon fogta unokafivérét. rólad . merre kell futnia és hova kell állnia. amikor undorában éhezett. .Inciarte csak ha sütött -.Rólam beszélsz? . . Methol és Mangino nem fordult Delgado ellen. hogy Delgado akarva. Noha egyáltalán nem volt meggyőződve róla. boldogan tértek nyugovóra abban a reményben. de megőrizte önuralmát. hogy az uruguayi C-47 motorja újból meghibásodott. füle hallatára csípős megjegyzéseket tettek az „egoistáról” vagy a „szentről. vagyis hogy az egészségesek két körben futnak.Ez már a hetedik darab hús. hogy ha kiáll Delgado mellett. hogy húst és zsírt egyen. ahogy múltak a napok. aki aztán kis darabokra szelte föl. hogy párhuzamos vonalakban repül a térség fölött.106 - . Azonnal kikészítették legélénkebb színű ruháikat. hogy a gépről minden mozgást könnyebben észrevehetnek. s nem feledte el. s már semmilyen hangot nem hallottak odafentről. s ezért kénytelen Santiagóban vesztegelni. hegyezték fülüket. csontokkal egy mintázatot raktak ki: egy egyenes vonalat mindkét oldalán egy-egy körrel. majd hangosabbá vált. Ez az egyetlen körülmény védte meg Panchót a teljes elszigeteltségtől. . Másnap reggel .Igen. mint a kereszt megtalálásának hírére. Zerbino azonnal odaszólt Fitónak. csak rossz híreket hallottak. A gép zúgása előbb elhalkult. ő viszont Eduardo Strauchhoz továbbította. ahol ma abbahagyták. hanem a többiek is annyira szerették. ha az unokafivérek valakire rossz szemmel néztek. . hogy senki se vette rossz néven tőle. de a többiek előtt olyan hangosan szidalmazta és átkozta. aki még mindig csak pár lépésre ült tőle. . hogy szóljon a németnek. a bénák pedig egy sorban állnak. imádkoztak. s Eduardónak egy kisebb darabot adott tovább.továbbadta Delgadónak. s így a húsdarabot az ülése mellett egy tányérra csúsztatta. hogy a kutatást másnap valószínűleg ott fogják kezdeni. A Delgadóéhoz hasonló incidensek nem járultak hozzá az általános hangulat javulásához. imádkoztak megmenekülésükért. Csak az uruguayi C 47-es folytatja tovább a kutatást. egy szót se szólt. A nagyobb húsdarabokat Zerbinónak adta. s ott van a te tányérodon. Delgadóval szemben erős ellenérzés támadt. Estig várakoztak. hogy Pancho kölcsönadta neki a kabátját. és az ég felé integetnek. végiggyakorolták módszerüket. de a Fairchild kis közösségében súlyos hátrányt jelentett. .kérdezte. hogy ezek a kisebb lopások valóban Delgado lelkén száradnak. ő maga is elszigetelődik a közösségben. amikor fázott. tehát ő egyszerre többet csórt. mint minden este. Delgado elsápadt. hogy a legkisebb neszt is elkapják. aki akkor mellette feküdt. .Hagyd. . megint elhalkult. ami eltűnik. Ha bármi elveszett. de hangjából arra következtettek. aki nem felejtette el. de az általános rosszallás őt is magával ragadta. hogy figyelje Delgadót. Cochét pedig nemcsak az unokafivérek. Aztán egy délután meghallották a gép motorjának zúgását az égbolton. Hátat fordított Delgadónak.erre az imájukra részbeni válaszul . Daniel Fernández egyszer a géptől kissé távolabb egy holttestet vágott fel. és azonnal elment. hogy figyelik. de valójában csak egy barátja maradt.szólt Delgado. amiért Delgadóval barátkozik. hogyan melengette Delgado a lavina után. hogy az expedíciósok segítségre találjanak. Most is. Delgado nem tudta. Zerbino azonnal rácsapott. mígnem legnagyobb rémületükre a gép hangja elhalkult.Mindannyian egészen nyíltan elemeltek egy-egy külön darab húst . akinek maga felé hajlik a keze”. A rádióban. Eduardo már kevésbé uralkodott magán. Síri csöndben álldogáltak a hóban. kiabáltak. nagy izgalom vett erőt rajtuk.Miről beszéltek? . hogy a hegyen talált kereszt nem az övék.azt hallották a rádióban. hogy csapdát állít neki. Megtudták. mielőtt még a gép fölfedezi őket. nem akarva meghallotta. s kényszerítette. Ebben az ellenérzésben még Algorta is osztozott.kérdezte Eduardótól. A német lecsillapodott. Mi több: félt tőle.elhatározta.Mi történik? . hanem egy mendozai argentin geofizikus-csoport műve. de azért is.Mi van? . aki . A túlbuzgó Zerbino . . Delgado azonban ezt titokban tette.felelte Eduardo. s mivel neki a többieknél kevesebb alkalma volt rá.Mi van a tányérodon? .Erről a darab húsról? Ezt a darabot Daniel hagyta meg ma reggel. a repülőgép motorjának hangja közben egyre közelebbről hallatszott. s aztán egy nagyobb darab húst adott tovább neki.detektív megbízatásához híven . s aztán még hangosabbá vált. s hogy ennek következtében a Légi Mentőszolgálat helikoptereit visszarendelték.ha nem kapta be . Két apró húsdarab nem jutott el rendeltetési helyére. Nem látták ugyan. Aznap. Nem mondott semmit egyenesen Delgadónak. s amikor besötétedett.kérdezte Fito.

Ilyenkor valamilyen kisebb feladatra összpontosították figyelmüket. Nem tudtak sem dolgozni. kivéve az otthonukat és a családjukat. hogy Parrado és Canessa át tudja vágni magát. Metholnak. amelyen rajta kívül Páez. sem aludni. Az a gondolat. A többieket ez a kilátás minden eddiginél inkább elcsüggesztette. A mindhármukban még elevenen csörgedező német vér különösen elviselhetetlenné tette a gondolatot. majd mindegyikükre igen nyomasztóan hatott. amit az ünnep alkalmából elszívnak. milyen esélyük lehet nekik a sikerre? Délelőtt a húsvágás munkája elterelte figyelmüket ezekről a pesszimista gondolatokról. és látta a környező vidéket. egy kis darabon felkapaszkodtak a völgyben. Mindenféléről beszélgettek egymással. együtt ünnepelt boldog karácsonyokra. nem tudták megállni. hogy ne gondoljanak a korábbi. hogy a karácsonyt most már csaknem egész biztosan a hegyen kell tölteniük. miután Zerbinóval megmászta a hegyet. kételkedett benne. Zerbino és az unokafivérei vennének részt. A legnyomasztóbbak azok a percek voltak. Délután három-négy óra tájban újból előjöttek a gépből. és sok-sok nap után most először forró könnyek patakzottak végig nemcsak Eduardo és Daniel. aki csak most bukkant rá a levélre. hogy családjuk ezúttal nélkülük ünnepel. párnáikra ültek. s karácsonyig nem egészen egy hét volt hátra. Megbeszélt ugyan még egy expedíciót. . hol vannak. s ezek a besötétedés előtti órák voltak a legkellemesebbek. s vártak az esti hűvösségre. vagy havat olvasztottak. amikor a két Strauch unokafivér és Daniel Fernández a hideg és a sötétség beálltára vártak. s az esti fényben elszívták aznapi utolsó cigarettájukat. de december 20-án este. olvasás közben sűrűn patakzottak a könnyei. amikor evés után visszamentek a gépbe pihenni.107 - . Amikor aztán nyugaton a nap lebukott a hegyek mögé. Mangino Canessa távolléte miatt búslakodott. fülledt fülkében.Már egy hét telt el Canessa és Parrado elindulása óta. már előre élvezte a havannaszivart. A napnak ezekben a perceiben csaknem boldogok voltak. húst kapartak le a csontokról. s egy-egy pillanatra elfelejtették. de már korántsem az eleinte mutatott optimizmussal és lelkesedéssel. hanem Fito arcán is. csak hevertek fásultan a nyirkos. Csak Pedro Algorta érzett némi elégedettséget. Ha az élcsapat. nem jártak eredménnyel. amelyet Liliana a gyermekeihez írt. Még Fito is. az expedíciósok.

akinek segítségével érintkezésbe léptek Santiagóval. s elmondták. hogy hallották a Fairchild motorjainak zúgását. mondták. amíg kétségtelenül be nem bizonyosodik. de magát a gépet a havazásban nem látták. hogy a kutatást az Andok kellős közepén. De most elutasították kérésüket. hogy látta a repülőgépet lángolva lezuhanni az égből. közelebb dolgozott a katasztrófa színhelyéhez. hogy valóban emberéletekről van szó. Stratégiai célja viszont abban állt. Az újságok megint címoldalukon írtak az uruguayi Fairchild sorsáról. vitathatatlanul emberkezektől származó kereszt a dél-amerikai földrész három legdélibb államában óriási szenzációt keltett. Magával Allende elnökkel. hogy a gép a Planchon-szorostól Santiago felé tart. A civilek türelmetlenségük csillapítására megpróbáltak egy helikoptert bérelni a „Helicopservices”-től. hogy a Santa Elena-hegy oldalán a hóban egy keresztet láttak. gömbölyű fedőburkos helikopter nem vállalkozhatott.e felderítőutak nem elégítették ki. Páez Vilaró és társai fölkeresték a pilótát. és titkára annak a kis bányász-szövetkezetnek. úgy látszik. mondták ott nekik. de Camilo hollétéről semmiféle felvilágosítást nem tudtak kapni. hanem Mendozából is. hogy berepülje a Planchon-szoros térségét. látta. most ismét reménység töltötte el. Ehhez azonban egy ilyen magasságokban repülni képes helikopterre lett volna szükségük. a chilei és argentin légierők megint kutatni kezdtek túlélők után.Páez Vilarót. A nagy magasságban az erős hidegtől a karburátorok. azokat a montevideói szülőket. Másnap reggel hatkor a C-47-es készen állt az első repülőútra. aki maga is bányász volt. Figueroa. hogy kihallgatást kérjenek Salvador Allende elnöktől. hogy a gépnek valahol a Tinguiririca vulkán környékén kell feküdnie. akik már régen lemondtak fiaikról. de amikor közölni akarták vele a Riverától kapott felvilágosításokat. aki közben újból felszállt a C-47-tel. Canessa és Harley nem vette tudomásul ezt a döntést. A Chilében tartózkodó apákat . és a kereszt fényképével fölszerelve elmentek. Ezzel szemben megismerkedtek az eltűnt bányász egyik jó barátjával.Kilencedik Fejezet 1 DECEMBER 12-ÉN DÉLBEN A C-47-ES gép végre megérkezett a santiagói Los Cerrillos-reptérre. Páez Vilaró eközben délnek vette útját. A bányászt. december 14-én Juan Carlos Canessa és Walter Harley Curicóba utazott. s erre egy kis. de nyilatkozata óta mintha a föld nyelte volna el. hogy e kis vidéki reptereken leszállási engedélyt és üzemanyagfeltöltési lehetőséget biztosítson a C 47-es számára. s ezért a pilóta azonnal intézkedett a motorok ellenőrzéséről és kijavításáról. Nicolichcsal beszéltek. Beszéltek a fivérével. nem . Taktikai célul azt tűzte ki maga elé.és Colorado-hegyek mögött. Feladatuk az volt. a chilei Légi Mentőszolgálat azonban továbbra sem volt hajlandó mindaddig helikoptereket rendelkezésükre bocsátani. Híre ment ugyanis. és azonnal oda akartak menni. Az Andok egyik legmagasabb hegyének lejtőjén talált. nem működtek megfelelően. amely korábban Talcában már kisegítette őket.108 - . Meg akarta újból szerezni a talcai rádióklubbeli és a San Fernandó-i Aeroklubbeli barátainak segítségét. s el is indult Nicolichcsal és Rodríguez Escaladával a fedélzetén. mert a kereszt a határ argentínai oldalán volt. Másnap. amelyhez Figueroa tartozott. és eltűnni a hegyoldalban. Harleyt és Nicolichot . E felvilágosítás Canessában és Harleyban reményt ébresztett. aki nem sokkal a Fairchild eltűnése után azt mondta. mert megerősítette azt az általános nézetet. Canessát. És ezúttal nemcsak Santiagóból indultak felderítőutakra. hogy újra fölkeltse az érdeklődést a Fairchild felkutatása iránt. Rivera és a felesége október 13-án a Teno-völgyben voltak. aki elmondta nekik. Látták a keresztet. hogy az Andok fölött repülve a motorral újból bajuk támadt. s aztán eltűnik a Gamboa. Nicolich félbeszakította őket a hírrel. Azonnal fölkeresték az egyik ottani rádióamatőr ismerősüket. magas csúcsok között kellene folytatni. hogy megpróbálják megtalálni Camilo Figueroát. Diego Riverával.

hogy ismét átrepüljenek a kereszt fölött. akik kételkedtek abban. aztán visszafordul Santiago felé. valamilyen baljós végzet hiúsítja meg fáradozásaikat e döntő pillanatban. De még az öt uruguayi között is akadtak. s megvizsgálják. és azt mondta a férjének: . mások azonban óvatosabbak voltak. hogy a fia biztosan életben van.Amikor először hallottam a keresztről . hogy ezt a mértani pontossággal megszerkesztett keresztet a fiúk csinálták. . hallgatták a híreket. a gép megbillen. hogy megmentésükre siessenek. De amikor berepültek az Andok fölé. nem találják-e magának a repülőgépnek valami nyomát a környéken. Ez az újabb csalódás az apákat szinte az őrületbe kergette. most újból hinni kezdett benne. Senora Nogueira vette át a mikrofont. De amikor megláttam a fényképet. . hogy fiaink csinálhatták volna. ejtőernyővel le akartam oda ereszkedni. december 16-án délelőtt a chilei belügyminisztérium közölte. mielőtt még a helikoptert megkaphatták volna.mert a Szovjetunióban tett látogatása fáradalmait piheni ki -. Az is elbátortalanította őket. hazament. oly hosszú idő után. azzal a szándékkal. Már aznap. így megmérik a hó olvadási sebességét a hegyekben. úgy érezték. elromlott. hogy a Santiagóban tartózkodó öt férfi nem volt egy véleményen.beszélhetnek . milyen vízmennyiség fog leáramlani a száraz argentin völgyekbe. Rodríguez Escaladával és végül Canessával.109 - . A tudósok X alakban tizenkét kúpot temettek el a hóban. mintha fiaik életben léte felől féltek volna ismét reményt táplálni. Canessa -. mi a véleménye. de egyik szárnysegédje útján az elnök megígérte az uruguayiaknak. De nem így történt. hogy a propeller lassanként leáll. mert nagyon bízott az ítélőképességében. beszéltek Páez Vilaróval. Végre. Reményei azonban rövid életűnek bizonyultak. hogy másnapra megkapják saját elnöki helikopterét.Nem a fiúk keresztje. határozott jelét találták annak. aki már négy-öt nappal a szerencsétlenség után beletörődött Pancho halálába. s megkérdezte tőle. majd kiegyenesedik. december 16-án Argentínából híre jött. s most nincs rá mód. Ezzel szemben Senora Delgado. Amikor az apák látták. hogy a kereszt egy mendozai geofizikai expedíció műve. hogy fiaik életben vannak. Aznap. Nikolichcsal. Rafael Ponce de León rádiója körül tolongtak. hogy a kereszt segélyt kérő jelzés. hogy szabályos időközökben a levegőből lefényképezik őket.válaszolta dr. rájöttem. túlságosan tökéletes ahhoz. a C 47-es egyik motorja megint bedöglött. Páez Vilaró. Canessa és Nicolich saját C 47-es gépükkel újból elindultak. Montevideóban a már korábban is reménykedő anyák reményeik igazolását látták a keresztben. Senora Nogueira erre nem szólt semmit. Amikor Canessa lépett a rádióhoz. s ebből kiszámítják. Harleyval.

mondta -. hogy nem a fiúk lábnyomai? Lucero szomorú pillantást vetett Canessára. mit találnak. most már alacsonyab ban. Páez Vilaró ebbe belement. Canessa megbeszélte a lábnyomok dolgát Luceróval. hogy a kutatást a Tinguiririca vulkán térségében kell folytatniuk. December 17-én Canessa és Harley visszatért Curicóba. hanem Claudio Lucerót. a Cuerpo de Socorro Andinónak parancsnokát is. s hozzáfűzte: . hisz ennek már több mint két hónapja. s Lucero a tavon hirtelen emberi lábnyomokat vett észre.Ha te is eljönnél velem. Második felderítőútjukon a Tinguiriricától nyugatra húzódó egyik hóborította hegy fölött repültek el. . ennek ellenére visszatérve még mindig optimista volt. akkor karácsony után visszajössz. De még azokat a lábnyomokat sem találta meg. megelőznénk a rablókat. . Megfogadták.Menj haza karácsonyra. arra az esetre. akit esetleg az a szándék vezet erre. Riverát vitte magával. az Andok önkéntes chilei mentőszolgálatának. Morel ezredest. . Kitelepítünk egy őrjáratot a térségbe. a repülőgépeket újból visszarendelték. el is mondta e gyanúját Rodríguez Escaladának. .Ide figyelj. ha bármi előadja magát. .A fiúké? . Rulo. Carlitos . Diego Riverát magukkal vigyék Santiagóba. s ez újból megerősítette azt a feltevést.Emberi lábnyomok. s két-három nap múlva légi úton kiviszünk egy mentőosztagot. . . Ott aztán Rivera még pontosabb leírást adott a helyről. s aznap délután egy helikopterrel maga is elrepült a völgybe. De a Chilében tartózkodó öt uruguayi a mindkét országban tapasztalható csalódottság ellenére sem tért vissza Montevideóba. s míg távol leszel.kérdezte Lucerót. hogy a lábnyomok a Fairchild életben maradottjaitól származnak. Camilo Figueroát. Nem. Másnap. Páez Vilaró és Rodríguez Escalada pedig jegyet váltott a rákövetkező napon induló menetrendszerű járatra.Mi a véleménye? . A másik bányászt. A gép erre megfordult. aki még közelebb volt a szerencsétlenség színhelyéhez.2 E HÍR SZÖRNYŰ HATÁSSAL VOLT RÁJUK. ahol a gép a hegyek közé zuhant.Biztos benne.110 - . s elölről kezdjük az egészet. A Santa Elena-i kereszt miatti csalódás után Páez Vilaró nem ringatta már magát abban az illúzióban. . hogy a bányászt. Harley és Nicolich felkészült. és még egyszer elrepült a tó fölött. s ezt is tették. Canessa. akivel addigra szívélyes baráti viszonyba került. még mindig nem találták meg. Figueroának nyomában járnak. Páez Vilarót nem rettentette el Lucero pesszimizmusa. akiket a San Fernandó-i parancsnok. hogy másnap a C-47-essel visszarepülnek Montevideóba. hogy lássuk. Senora Delgado belebetegedett. Az ezredes beleegyezett. hogy kirabolja a negyvenöt uruguayi holttestét. Morel ezredes küldött ki a kereszt felkutatására.Doktor úr . hogy körülnézzen. annyi bizonyos. hogy újból átrepüljön a Tinguiririca vulkán fölött. Valamelyik pásztoré kell hogy legyen. fölkereste a hadsereg parancsnokát. Amikor leszálltak San Fernandóban. s ugyanígy a colchaguai ezred szárazföldi járőreit is. hogy az eltűnt bányásznak. De az a gondolat motoszkált a fejében. december 18-án Páez Vilaró repülőgépet bérelt.Lehetetlen. úgyhogy Páez Vilaró is láthatta a lábnyomokat a hóban. a következőket fogjuk tenni. s ugyanígy a csoport másik négy tagja is.Miért járkálna itt valaki a hóban e pusztaság kellős közepén? Lucero erre vállat vont. Ha mindennek nem lesz semmi eredménye.mondta Páez Vilarónak. amelyeket Páez Vilaró és Lucero látott. . Eközben dr. hogy folytatják a kutatást. s ezúttal nemcsak a bányászt. hogy a területre egy őrjáratot küld ki.

mire rémület fogta el. ahol a hegyoldal egy másik csúcs árnyékában feküdt. Megint csak Parrado ment elöl.elöl Parrado.Tedd. A fiúk hosszú nejlon poggyászszíjakkal egymáshoz kötözték magukat. . s emlékezett rá. Ha sziklák vannak alatta. ha nem is függőlegesek. s a „szánja” megállt. . s lábát vagy nyakát töri. mi vár rájuk. s ez a fölfelé kapaszkodást még sokkal fáradságosabbá tette. hanem pala alkotta felületüket. Amellett azt remélték. . nem is fedte hótakaró. ráült a két párnája közül az egyikre. 3 Aki nem kockáztat semmit. . csak lehetetlenné ne tedd.Tizedik Fejezet 1 VIZINTÍN TÁVOZÁSA UTÁN CANESSA és Parrado úgy döntött.fohászkodott -. amely előző napon oly közel húzott el fölöttük. hogy párnán leszánkázik rajta. ami az adott körülmények között ugyanolyan baj lett volna. amely a hegy túloldalán csörgedezik. Sarkát belenyomta a hóba. annak semmije sincs.kiáltotta. de a hó felszíne tömör és sima. minden erejükre szükségük lesz. s megindultak rajta. . Canessa állandó párbeszédbe kezdett Istennel. s most ő is ugyanilyen hangnemben szólt Teremtőjéhez. hogy újból felkapaszkodjanak a csúcsra. Hirtelen a pályáján keresztbe egy fehér hófal magasodott előtte. háromlépésenként meg kellett állniuk pihenni. Három órába telt. de a lefelé vezető utak mind egyformának látszottak. szombaton reggel kilenc órakor Parrado és Canessa újból elindult. megitták. a meredek hófalhoz tapadva. Egy pillanattal később Canessa utolérte. Parrado ment elöl. mert a hegyoldalak. ezért aztán találomra választottak egy ösvényt. de ettől sem állt meg. Térdük remegett a fáradtságtól. többnyire azonban a hátukon és fenekükön csúsztak le a hegyoldalon .111 - . De azért most már óvatosabban folytatták útjukat le a hegyoldalon. hogy Tevje mint barátjához beszélt Istenhez. Parrado ezért elhatározta. hogy az egész napot a hegycsúcs közelében pihenéssel töltik. A leereszkedés roppant fáradságosnak bizonyult. ivóvíznek havat olvasztottak. n' a rien” 3 vagy „A víznek. valahogy el kell a tengerbe jutnia”. Arrafelé sokkal kevesebb hó volt. s így a talajt még mindig vastag hó borította. és leereszkedjenek a másik oldalon. s a völgyet. de nagyon meredekek voltak. De sasfészkük csendjét semmi sem zavarta meg. Egyre gyorsabban és gyorsabban siklott lefelé. s gyakran nem szilárd szikla. A háromnapos mászástól kimerültek. amely felé tartottak.Nando! Nando! . hogy felbukik. az alumíniumrudat lábai közé szorította féknek. hogy az a repülőgép. Gyerünk tovább. December 16-án. gondolta magában. olyan nehézzé. s tudták. kissé megtépázott figura mászott elő. Isten. amelyek Vizintín távozásával még nehezebbek lettek. s azon töprengtek. hogy felkapaszkodjon a hegycsúcsra.válaszolta. eközben kisebb szürke kőgörgetegeket zúdítottak alá. Egy pillanattal később nekivágódott a hófalnak. és semmije se tört el. hogy a legkisebb csuszamlásra mindketten lebukfenceznek a hegyről vagy esetleg kificamítják a bokájukat.Nincs semmi bajom . Ott megpihentek. olyan pontra értek. Miután ily módon száz méternél többet ereszkedtek le. Canessa igyekezett elkergetni alapvető pesszimizmusát. Ettek egy kevés húst. A lejtő meredek volt. hol lehet legkönnyebben leereszkedni. szemügyre vették a túlsó oldalt. akkor nekem befellegzett. amilyenné akarod . óránként száz kilométerre becsülte sebességét. amíg fölértek a hegycsúcsra. Látta a Hegedűs a háztetőn című filmet. ilyesfélékre gondolt: „Qui ne risgue rien. s hiába döfte be a rudat a hóba. s ellökte magát lefelé a hegyoldalon. Azonnal nagy sebességgel kezdett száguldani.Nem történt semmi bajod? A hótorlaszból egy magas. Leoldotta a poggyászszíjat. nem bírt lassítani. de mindketten jól tudták. esetleg még egyszer elrepül ugyanebben az irányban. Most cipelniük kellett a hátizsákjaikat is. Nem vesztette el eszméletét. E nagy magasságban a ritka levegőtől szívük vadul kalapált. nyo mában Canessa -. A fal csak hóból volt.

Aztán csak feküdtek. Parrado megint csak előrement. mégis mindketten inkább az izzadást választották a négy pulóver és a négy nadrág alatt. s meg kellett állnia. Canessa hátizsákjának szíja elszakadt. viszszakiáltotta. ez volt az az Y. Útközben az egyik ilyen pihenőnél jobbra tőlük egy kis csermely csörgedezett le a hegyoldalon.112 - . Lehúzták zoknijaikat. ha itt megállnak. Hatodik napja voltak úton. fáradtsága ellenére. hozzá egy korty pálinkát ittak. de rendkívül kényelmetlenül feküdtek. . s amikor a nap lement. Canessa nem élné túl.Gondolj valami másra . és az orvostanhallgató józan figyelmeztetése. így hát bebújtak a hálózsákba. hagyta. Nem sokkal azután. úgy határoztak. Ezért beleegyezett. mielőtt továbbmentek. hogy leülhessen. Valahányszor a rendíthetetlen Parrado visszanézett. ahol elalhatnánk .Se szikla.Muszáj megállnunk . ahová eltervezték . jócskán maga mögött hagyta Canessát. Mihelyt megint eszébe jutott a társa. okosabb. Ilyenkor odakiáltott neki. lejtése azonban nem volt több tíz-tizenkét foknál. hogy a nap. se semmi más.Tereld el a figyelmedet a menetelésről. az Y túlsó oldalánál még megvilágítja a hegyet. mert ereje kezdte már elhagyni. Ezért aztán nem is annyira önmaga. hogy az Y egyik ága szabadon fut nyugatnak. de a hálózsákban kivárták. előbb megebédeltek. várt. Meg-megállt. Másnap reggel szokásos reggelijük után optimizmussal eltelve indultak útnak. felkapaszkodott a csermelyhez. milyen nagy szüksége van a fiára. letépett egy marék füvet és zuzmót. Evés s aztán a menetelés közben is tűzött rájuk a nap. és a sziklán aludtak. hogy még ha Parrado túlélne is egy ilyen erőltetett menetelést.Teljesen kikészültem. Pihennem kell. úgyhogy fel kellett venniük a hótalpaikat. . és még besötétedés előtt megszárogatják ruháikat. hogy jöjjön már. A nap eltűnt a hegyek mögött. Az első friss víz volt. s délre elérték a hegy lábát. De hirtelen mindketten azt is észrevették. ahol álltak. ahol feküdtek. hogy fáradt és nem bír továbbmenni. hogy siessen. hogy aznap már ne menjenek tovább. A hó csíkozta vöröses szikla csak este kilenckor borult homályba. majd útra keltek. Onnan. s bár fogalmuk se volt róla. mert ha a nyugaton leszálló nap még késő este is megvilágítja azt a hegyoldalt. megfordult. nagyon kimelegedtek. . lapos sziklához értek.Délután négykor egy nagy. És te is csak kikészíted magadat. Canessa és Parrado aznap éjjel abban a biztos tudatban aludt el. hol vannak. mire Canessa nagy nehezen feltápászkodott. s odakiáltott neki. Parrado gondolatai viszont inkább a földi. mint inkább apja végett menetelt tovább a hóban. táborozzanak le a hóban. s azon töprengtek. épp csak annyit vehettek ki. Gyerünk tovább. hogy a csermely mentén valamelyes moha. másnap mi vár rájuk. Jól jött neki a kifogás. hogy megszárítsák az esti napsütésben. s amikor Canessa beérte. hogy száz méternél többre lemaradt mögötte. Canessa nem bírt lépést tartani vele. s mindig azt látta. hogy négy-öt percig pihenjen. Parrado agyában egy darabig két gondolat küszködött egymással: a türelmetlenség. apja mennyire szenved. . a völgy végén túl valamilyen utat láttak. és utána cammogott. Növekvő izgalommal figyelték e jelenséget. Mielőtt továbbmentek volna. végigpillantottak a völgyön: ezen a szabadulásukhoz vivő ösvényen. nem áll több hegy az útjában. ahogy így apjára gondolt. amelyet azóta láttak. Tudta. amely ebben a napszakban kásás volt és süppedős.mondta Parrado.egy szó a Miatyánkból. ha nem lassítasz. hogy megálljanak-e már éjszakázni. hogy Vizintín a legelső expedíció alkalmával megízlelte azt a sziklán lefolyó. Aznap éjjel nem volt olyan hideg. s a szájába vette. s az egészet zsebre dugta. Oda értek le. Majd mindkét fiú ivott a csermelyből. Canessa mindig a hóban üldögélt. amely este hat óra tájban eltűnt előlük. Késő délután Canessa és Parrado vitatkozni kezdett. Az éjszakai pihenéstől nemigen kapott erőre. . És az is nyilvánvaló volt. ahogy az átázott párnákon taposták a havat. sós ízű patakocskát. Aztán még tépett belőlük. fű és zuzmó zöldell.mondta neki Parrado. aztán reggelire nyers húst ettek. mint mennybéli atyja körül forogtak. Onnan. Parrado. hogy folytassa az utat. . hogy kímélje erőit.az Y-hoz vezető völgy torkolatá hoz. hogy rendbe hozza. semmint hogy időt és energiát vesztegessenek a vetkőzésre. Felszínét hó takarta. s Canessa.Itt semmi sincs. s egy-egy korty pálinkával felmelegítették magukat. hajtotta a kíváncsiság. Hatvanöt nap óta most először láttak növényzetet. amely felé tartottak. Amikor Parrado megállt. mit lát majd a völgy végénél. Menetelés közben imádkozott. amíg a napsugarak rájuk hullanak.válaszolta Canessa. ettől és az erőfeszítéstől. hálózsákjukba bújtak. . Másnap reggel már pirkadatkor felébredtek. hogy megindultak a völgyben. Egy lépés . egyre hidegebb lett. akkor ez azt jelenti. Becslésük szerint a hegyoldal mintegy kétharmadát már megtették lefelé.

s párnázott lábuk cuppogását a hóban. mi van előttük. és megvárta társát. tégy próbára minket kitartásunk határáig.Makechu .Halálra fárasztod magadat! . Továbbmentek. hogy tetszik neki. mint inkább a rettegés. Ő is imádkozott. Istenem . hogy továbbmehessünk. Engedd meg. amely eddig megtörte a csendet. hogy valamilyen ösvény fusson a folyó mentén! Parrado egyre gyorsabban haladt. Akkor nem nézhetem meg ezeket a kirakatokat. Mindinkább lemaradt mögötte. . hogy Montevideo utcáin sétálgat.kiabálta -. még nagyobbakat lépett a hóban. hogy egy lánynak a nevét kezdte kiabálni. Mindkettőjük szívébe rémület költözött. . de mindenekelőtt a kíváncsiság hajtotta. amely ahogy közeledtek a völgy végéhez egyre hangosabbá és hangosabbá vált. . de.Ó.Nem siethetek. s amikor Parrado újra rákiáltott. hogy mit fognak látni. kérlek. így válaszolt: . Még nagyobb sebességre kapcsolt. lassanként mindinkább elnémította egy dübörgő zaj. Kétszáz méterre eltávolodott Canessától.A lány neve beleveszett ugyan a körös-körül fekvő hóba. . erről a lányról Parrado egyszer azt mondta. . bár őt is hajtotta nem annyira a kíváncsiság. az egyetlen hangot. de Parrado mégis meghallotta. ha egy áthatolhatatlan hegyi folyam vágja el útjukat? Parradón most teljesen úrrá lett a türelmetlenség. Mi lesz.kiáltotta utána Canessa.Később azzal terelte el figyelmét. s aztán hirtelen a völgy végéhez ért. kérlek.113 - . elmosolyodott. mielőbb látni akarta.fohászkodott megint -. tedd emberileg lehetővé. a kirakatokat nézi. hogy siessen. Makechu!… .Canessa ekkor azt képzelte maga elé.

ismét csatlakozott hozzá. mialatt Parrado a szíj másik végét fogta. s ehhez még két másik szíjat. sárga és bíbor virágokat. kiteregették hát . hogy megvárja. arra nem tudott visszaemlékezni. Canessa próbálkozott először. baloldalt pedig meredeken lejtett a folyó felé. hogy ruháikat. inkább átkelnek a folyón. A talajt itt ugyan nem takarta hó. s a folyó partján a sziklákra rogytak. ha netán társa beleesne a folyóba. fáradt volt és kétségbeesett. látták. s keresés közben imádkozott. Találtak egy kiugró sziklaperemet. Canessa két órával azután. hogy biztonságban átért. közvetlenül mellettük telepedtek le a sziklákra. fennhangon Istenhez imádkoztak. majd onnan a túlsó partra ugranak. ahol álltak. ahol ettek. hogy hatalmas sziklatömböket ragadott magával. botjaikat. hogy a folyó túlsó partján a talaj simább. hogy az üveg összetört. míg aztán végre egy magas sziklán. Elkeseredésében eleredtek a könnyei. Canessa fölvett a földről egy kavicsot. kiderült. Canessa kénytelen volt lemászni a víz széléhez. Elhatározták. hogy szemüveg nélkül a szemhéja ugyanúgy leég és felhólyagosodik. Amikor Parrado látta. s arcán örömkönnyek patakzottak. Nem egészen egy óra alatt vissza is ért. a hálózsákot a poggyászszíjhoz kötötte. hogy kiszabadította őket az Andok hideg és kopár karjaiból. lesoványodott. ahonnan délben elindultak. amikor Canessa ráeszmélt. akkora. naptól repedezett és felhólyagzott arcú emberi lénynek meghökkentő látványa. amerre csak nézett. A folyó közepén azonban egy szikla meredezett. Valamivel odább azonban útjukat állta egy sziklakiszögellés. De az átkelés sem bizonyult könnyű feladatnak. mocskos ruhákkal vastagon bebugyolált. és egy sziklára tette. itt letáboroznak éjszakára. Ott Canessa leoldotta a szíjat. És ami még ennél is gyönyörűbb volt.2 PARADICSOMI LÁTVÁNY TÁRULT SZEME ELÉ. megpillantotta a szemüvegét. hátizsákjukat és cipőjüket ugyanígy átjuttassák.mohát. szemlátomást nem ijesztette el őket ennek a két szakállas. és visszadobta. A nap még sütött. Ezért úgy határoztak. Keresni kezdte. A hómező véget ért. A folyó legalább nyolc méter széles volt. hogy kihalássza. fiatal szívük minden hevével köszönetet mondtak neki.114 - . Így hát Parrado lehevert. s mintha valóban az édenkertben lettek volna. átugrott a sziklára. hogy szárazak maradjanak. hogy a száz és száz sziklatömb közül melyikre tette a szemüvegét. füvet. amely hatalmas erővel egy szurdokba zúdult alá. Parradónak nagy erőfeszítésébe került ilyen messzire hajítani a hátizsákokat. de azért útjuk még korántsem ért véget. Itt. attól még inkább tartott. hogy a partról a sziklára. Canessa meg visszaindult oda. Több mint egy órát pihentek a napon. Levette ruháit. s az áldott völgy látványára boldogságában és elragadtatásában ő is felkiáltott. Már egy órája mentek. közben a vízpermettől át is ázott. hogy majd hazaérve Laurának adja. úgyhogy a hátizsák a folyó partján levő sziklához csapódott. a menetelés azonban továbbra is fárasztó volt. Parrado csatlakozott társához. amelynek tetejére addig nem látott fel. borókabokrokat. hogy elhagyta napszemüvegét. mint az ajka. hogy ellenállt a sodrásnak. Göröngyös sziklákon és karosszék nagyságú sziklatömbökön kellett átkapaszkodniuk. hogy ebédelés közben levette. Délben megálltak ebédelni. sziklatömbökön és köveken bukdácsolva nyugatnak rohant. úgy fognak átkelni. s bármennyire ódzkodott is tőle. mert sokáig hiába nézelődött. Azonnal visszaemlékezett rá. Aztán mindkét fiú lebotorkált a hótakaróról. dereka köré egy nejlon pogygyászszíjat kötött. semmint hogy megmásszák az előttük levő akadályt. s elhatározták. Most már biztosak voltak benne. s mindketten eldobták egyik párnájukat. s második dobása rövidre is sikerült. hamarosan megálltak. Miközben Parrado csak állt. hogy otthagyta Parradót. és sodra olyan erős. s noha a helyet fölismerte. Canessa beérte. Aztán. a madarak. hogy visszamenjen oda. zuzmót. s ekkor azonnal továbbmentek. Aztán megindultak lefelé a szurdok jobb oldalán. hogy megmenekültek. madarak és gyíkok között. Onnan. a másikat megtartották az alváshoz. és onnan a túlsó partra. Fehér takarója alól szürke vízára-dat bukkant elő. de mivel ruháik jó része átnedvesedett. amelyeket oly hosszú idő óta csak nagy ritkán láttak. s minden erejét megfeszítve átdobta a túlsó partra. hátizsáktól meggörnyedt. aztán folytatták útjukat. s amikor kicsomagolta a zsákot. s magasan kiállt a vízből. mindenfelé zöld foltokat látott . amely csaknem függőlegesen tornyosodott előttük.

Noha még mindig a mögöttük tornyosodó nagy hegyek árnyékában voltak.Teheneket? .Mondtam. Csomagjaikkal megrakodva még mindig az egyik imbolygó sziklatömbről a másikra kellett ugrálniuk. hogy a rőzséből kitűnő tüzet rakhatnak.Ez tehéntrágya . nem lehetett megmondani.115 - . s ahogy folytatták útjukat a völgyön át. . amelyeket Canessa aznap reggel a távolban látott. Hogy mióta feküdt itt ez a doboz. Ennek ellenére. De sarkallta lelkierejüket és optimizmusukat.mondta -. amelyeken emberkéz. Az éjszaka az eddigieknél melegebb volt. hogy élelemkészletük elégséges ugyan.Talán csak egy repülőgépből esett ki. Nando . . . s így kétségtelen bizonyítékul szolgált arra.Azoknak látszanak. az élet egyéb jeleire is bukkantak. semmivel sem lett könnyebb. Egy helyütt. hogy emberek jártak itt. a húst visszacsomagolták. . mióta hever itt.Ha félannyit értenél a tehenekhez . Én mondom. s a délelőtt folyamán Canessa a hegyoldalban egy legelésző tehéncsordát vélt megpillantani. Canessa fölkapta. .kiáltotta oda Parradónak. A távolban most már fákat is láttak. egy üres leveskonzervdobozra. A szemhatár zöldellt ugyan. Jól aludtak. de látványa reményt ébresztett bennük. viszont ez már nem hullhatott le repülőgépről. Parrado azonban még most is óvatos volt. A reggeli fényben elébük terülő táj . a fatönkökre mutatott. mint az autókhoz. hogy a tönkökön látható vágások baltától származnak. hogy ez tehéntrágya. . amiket láttam. Ahogy kicsomagolták a rögbizoknit. olyannyira káprázatszerű volt.Biztos vagy benne. valahol itt a közelben megtaláljuk ezeknek a teheneknek a gazdáját vagy pedig a pásztort. de a gyártó cégnek. . . Aztán állati trágyát pillantottak meg. Nando. hirtelen száz méterre találták magukat azoktól a tehenektől.Ez bármilyen állattól származhat. s reggel megkezdték az Andokon átvezető útjuk nyolcadik napját.Talán szarvasok… vagy tapírok.Biztos vagy benne. Rozsdás volt ugyan.És hogy bebizonyítsa szavainak igazságát. Parrado nem vitathatta. ahol a folyó kiöblösödött. . egy lópatkót találtak. A két fiú azonnal megállapította.egyre inkább szenvedett az út megkövetelte erőfeszítéstől. hogy már az Andok emberlakta térségeihez közelednek. .Hogy a csudába eshetett ki repülőgépből? Hisz a repülőgépeken nincsenek nyitható ablakok. és a küszöbönálló megmenekülésüket a maradék hús elfogyasztásával ünneplik meg.Honnan tudod? . Magginak a nevét még kibetűzhették a címkén. észrevették.Ne mondd. a borókabokrok és a kaktuszok zöldjét a ködök és fények ezüstös és aranyos színeibe vonta. s folytatták útjukat.még a természet gyümölcseire az övéknél kevésbé áhítozó szemek számára is .Vadtehenek? Az Andokban nincsenek vadtehenek. épp amikor a testük . vagy pedig bicsakló bokával botorkálniuk a folyó sziklás-kavicsos partján. ez azt jelenti.ismételte meg Parrado. Később leültek a folyóparton pihenni. . . s a gyíkok seregének figyelő szemétől kísérve ettek egy kevés húst.száradni a holmijaikat.jegyezte meg Canessa.Teheneket látok! . amelyen haladtak. de a terep.kérdezte Parrado. annál is kevésbé. akkor azt is tudnád. az állatokra bámulva. illetve balta nyomai voltak láthatók.Ide nézz. de rövidlátó szemével semmit se tudott kivenni. s újból megindultak a völgyben. Aztán hirtelen rábukkantak a civilizáció legkézzelfoghatóbb jelére. Ugyanolyan rozsdás volt. hogy itt töltik az éjszakát. mivel mindkét oldalán kisebb patakocskák csörgedeztek bele a hegyekből. mint a konzervdoboz. . Mikor megkerülték a völgybe benyúló számos sziklakiszögellés egyikét. amit láttak.különösen Canessáé . mert valamivel odább a völgyben egy ágakból és rőzséből készített marhaállást találtak. miután megették két-két szeletből álló adagjukat. hogy ezek nem vadtehenek? . Minden. hogy tapírok vagy vadtehenek vágták ki ezeket a fákat. csak kezdi megsínyleni a melegebb hőmérsékletet. így hát nem tudhatták. . Parrado vállat vont. A folyó túlsó partján két nyulat láttak a sziklákon ugrálni. hogy tehenek? . a nap megvilágította a keskeny völgy távolabbi térségeit.kérdezte Canessát. . A folyó most kiszélesedett. . s közben ettek egy kevés húst. amelyek visszabámultak rá. Parrado óvatosabb volt.replikázott Canessa -. Elhatározták.felülmúlhatatlan szépségű volt. hogy tehenek voltak. aztán a párnákra ültek. Aztán még több ilyen bizonyítékra bukkantak. . A távolba pislogott. hogy ezek a távoli állatok nem ébresztettek bennük túlzott reményeket.

Minden porcikája fájt. A tűz kialudt.válaszolta Canessa. hogy egyik lábát a másik elé tegye . és mindkét csomaggal a vállán elindult. Tetejébe a kimerültség is egyre inkább erőt vett rajta.116 - . tartalék cipőjüket és egy réteg ruhát.Ne légy ostoba. pukkadásig teleették magukat.de ha megállt vagy hátramaradt. és eldobtuk a hálózsákot. Látod azt a fennsíkot? . Aztán megsütöttek fejenként tíz szeletet. Parrado.mondta Canessa. amire korábban kínos lett volna gondolni. s a földre rogyott. minden lépés csak fokozta kínjait. . mint előző napon.válaszolta Canessa rosszkedvűen. amikor arra a konzervdobozra és lópatkóra bukkantak. Eldobták mindazt. valahányszor megkerültek egy-egy sziklakiszögellést. ha utánam jössz..Mondom.Nem bírok továbbmenni .ripakodott rá Parrado. hogy felmásszon a sziklára. Nando. a völgy arculata mit sem változott. Lement a nap. mindig azt várták. Odakiáltott neki. . aki Canessa előtt haladt. . bölcs óvatossággal az utóbbit választotta. Ha ezt követjük.Ezzel fölvette Canessa zsákját. . akikkel a szerencsétlenség előtt járt.Úgyis megrohadna . Egész erejét igénybe vette. s kiáltására elfojtott hangok jöttek válaszul. mert már érezte a közelgő hasmenés első kínos jeleit. ugye? Én. tele bendővel elszunnyadt.mondta Canessa. Normális körülmények között ez nem tartott volna sokáig. s leguggolni. siralmas alakja föl nem bukkant a folyópart mere dek szélén. hogy menyasszonya van. letolni három nadrágját. .Hasmenésem volt. A csikarás olyan éles hullámokban lepte el. míg csak sovány. .De muszáj. s Parrado szemrehányást tett Canessának indokolatlan optimizmusáért. Csak nem adod fel épp most. a tehenek eltűntek. Parrado arca az ingerültségtől és türelmetlenségtől lángra gyúlt. Látok itt valamilyen csapást a folyó mentén. a peremen tapogatózva épp hogy félig megkerülte a kiszögellést. de veszélyesebb és a kiugró tetején átvivő hosszabb.Hol a fenében voltál? . s Canessának ezeket az ujjával kellett kikotornia. Parrado meg azokról a lányokról beszélt. eljutunk valahova? . Késő délelőtt egy különösen nehéz sziklakiszögelléshez értek. . tető alatt fogunk aludni. . hogyan folyik le náluk a vasárnapi ebéd. . Nem tudok továbbmenni. . a hálózsákot. Szidalmazni kezdte Canessát a késlekedésért. Canessa azonban túl fáradtnak érezte magát ilyen óvatoskodásra.Szóval te remekül ismered a vidéket.A hús már amúgy is romlott volt . De ez nem aggasztotta őket. hogy olyasmin is eltűnődhettek. Canessa Laura Surracóról mesélt Parradónak. ami a gyomrában oly rettenetes háborgást okozott. Parrado szitkozódásai és sértegetései menten továbbhajtották. Mire másnap reggel fölébredtek.És holnap reggel biztosan találunk egy pásztort vagy egy gazdálkodót. hogy társának semmi nyoma. kicsomagolták a húst. hogy könnyítsen magán. ígérem. Így könnyítve terhükön elindultak. ahol ijedten és bosszankodva látta. biztosan eljutunk valahova. beleiben hirtelen ijesztő csikarást érzett. mennyire irigyli Robertót. Megmenekülésük most már annyira biztosnak látszott. . hogy hasmenésem van. pedig csak az autókhoz és a motorbiciklikhez értek? De én legalább nem voltam olyan biztos benne. szegény hülye. Parrado eközben elért a szikla túlsó oldalára. majd a hálózsákba bújva várták a naplementét. .Nem bírok . Szörnyen érzem magamat. De ahogy telt-múlt a délelőtt. s a sziklához érve az alsóbb szinten indult el.Ide figyelj. mert most az egész hús nálam van. és tüzet gyújtottak. Ide figyelj.Estére oda kell érnünk. És a két fiú e kellemes gondolatok közepette. . Holnap éjszaka.Fáradt vagyok. A kirobbanni készülő ürülék útját az alsó vastagbélben szilárdan eltömték a korábbi székrekedés sziklakeménységű maradványai. gyomra a heves hasmenés fájdalmas tüneteivel háborogni kezdett. s bevallotta. . leírta. de ezúttal e szervezeti rendellenességet az ellenkezője előzte meg.És ha enni akarsz . de biztonságosabb út között. s nekivágott. amit immár fölöslegesnek véltek: a kalapácsot. amikor úgy látszik. Sőt az emberi életnek még olyan jeleit sem látták. hogy kénytelen volt egy simább szikladarabot keresni. hogy a következő sarkon tanyaházat látunk… Most megettük a hús felét.kiáltott vissza -.A völgy túlsó oldalán egy kisebb magaslatra mutatott. s ezt mindaddig folytatta. jobb. Levették hátizsákjaikat. hogy kiüríthesse mindazt. ahol a terep meredeken lejtett a folyó felé. hogy megpillantanak egy chilei parasztházat. átveszem tőled a hátizsákodat. hogy ne lehessen több kifogásod. . ahol választaniuk kellett a folyó mentén vezető rövidebb.Te mindig beteg vagy. . Amikor minden talpalatnyi helyet kihasználva.

Igen. akár a másikon. Canessa fölnevetett.Ez igaz. megegyeztek abban. a távolságokat is könnyebben föl tudták becsülni. meglátta Parrado közeledő alakját magas termete szinte meggörbült az aggodalomtól. .Parrado újból habozott. Menetelés közben tántorgott.Kilestem. .Nem. Canessa hasmenésének tünetei alábbhagytak. . hogy a tűzrakáshoz fát kerítsen. .mondta. Parrado fejét rázta.Tudom. . hogy a puszta megújuló remény nem tudta helyreállítani.Először is attól. Parrado egy darabig szótlanul töprengett.szólt Parrado egyfajta komoly buzgalommal előrehajolva.Hát akkor mitől félsz? .Nem tudom. . Canessa felkönyökölt. A körülkerített hely talaján friss patkónyomokat láttak. melyik fák alatt alszanak. . s Canessa az odafönti pihenés reményétől új erőre kapva a meredek ösvényen fölmászott a fennsíkra. így nem lehet leölni egy tehenet. előbb el kell fogni. Előttük feküdt a fennsík.De ahhoz.minden porcikájában kínzó fáradtsággal. Holnap. csakhogy Canessa fizikai állapota addigra már annyira leromlott.Ugyan. lovak is vannak ott.Miért nem? . . . hogyan kell egy tehenet megölni. hogy a hóborította vidéket maguk mögött hagyták. a végkimerülés határán .Mert nem tudsz fölmászni a fára egy akkora kővel. s ahogy múlt a délután. . egy karámot pillantottak meg.Ágakat török. . hogy megfejd. Mihelyt felértek. .Vagy fejbe verem őket. egyre közelebb értek hozzá. nincs-e véletlenül a közelben valamilyen emberlakta építmény. ami bátorságot öntött beléjük.nyomorúságosan sántikálva – utána vánszorgott. Mindkettőjüknek az járt a fejében. . hogy a tehén leölésével nemigen nyerhetjük meg a gazda jóindulatát. Élelemre van szükségünk. Canessa még ilyen összetörten is .Le tudsz ölni egy tehenet? . hogy nekünk ugranának? . ha megfejhetnénk az egyik tehenet. s most mindketten ütemes menetelésbe kezdtek.Így nem fogsz tudni leölni egy tehenet. hanem inkább önmagára a gyöngeségéért.117 - . s ettől a látványtól mindkét fiú optimizmusa föléledt.Egy tehenet? . Canessa csak a fejét rázta. felmászom az egyik fára egy kődarabbal.Canessa . Közepén a lovak kikötésére pózna volt leszúrva a földbe. Aztán arca egy újabb ötletre fölragyogott. . . ezen az oldalán. rettenetes dühöt érzett: nem annyira Parradóra haragudott. Amikor felnézett. . s amikor egy erdőcskéhez értek. hogy ugyanazon a helyen fognak aludni. dehogy. . s útközben egyszer-másszor lótrágyát láttak. Bágyadtan nézte a borókabokrokat meg a vadvirágokat.Mi újság? .kérdezte. sok száz méter távolságból is ide lehetett hallani a szurdokon lezúduló folyó moraját. Canessa ledűlt a fák alatt.Hát nekem van egy ötletem .Hát akkor mit javasolsz? Canessa vállat vont. amellyel… és amúgy sem biztos. hogyan lehetne átkelni akár az egyiken. s dárdát készítek belőlük. mit csinálok .De két lovat és két tehenet is láttam . Most. Egy másik folyó ömlik be ebbe. hogy itt töltik az éjszakát. Parrado karjára kellett támaszkodnia.A folyónak ezen az oldalán? .Gyere. Mialatt Parrado elment.A hús megrohadt. .élvezni tudta a táj szépségét. . mialatt legelnek. kőfalakkal és kapuval. s amikor éjszakára odajönnek. Ott fekszenek. Késő délután eljutottak a magaslatra vezető kapaszkodóhoz. s fogalmam sincs. Gondolod. A csapáson könnyebb volt a járás. . kutyája és az uruguayi vidék körül keringtek. gondolatai a lova. a hegyek a hátuk mögött tornyosodtak. .Igaz. Canessa visszarogyott. A talajt friss fű borította.Majd habozva hozzátette: . hogy Canessának esetleg sokáig itt kell maradnia. Parrado csak állt mellette. győződj meg róla saját szemeddel. .fűzte aztán hozzá. a kővel fejbe vágom az egyik tehenet. . Pontosan keresztezi utunkat.Akkor már jobb volna.Nem túl jó. amiért gúnyolódik a baján. s megnézze.

így messzebbre hangzik. Mindketten a táborhelyük felé fordulva álltak. hanem három lovast láttak. . és egy fához kötjük. .szólt Parrado karon fogva társát. mert azt gondolta. de előbb elvágjuk az inait. . A lenyugvó napban a hegy lábánál álló fák és sziklatömbök árnyékai megnőttek.mondta Canessa.A poggyászszí jakkal meglasszózunk egy borjút. túlharsogta a folyó csobogását. hogy az Andokban lezuhant uruguayi repülőgép életben maradottai. Parrado otthagyta Canessát. . így hát odakiáltott Parradónak: . ő maga megpróbált négykézláb mászni. Megfordultak. megfogjuk. . és tüzet gyújtunk. és valamit átkiáltott a szurdokon. hogy Parrado rossz irányba fut. mit csinálunk . Parrado térdre rogyott.sivította Canessa magas fejhangján. hogy ember volt .Nem.Nando.Parrado felállt. de rövidlátó szemével semmit se látott. s a bátor Parrado annyira már mégsem volt bátor. észre is vette őket.Ma már igazán nem bírok semmit se csinálni. ha nincs senki a közelben. . Egyszer-másszor megállt. elég magas ahhoz.mondta. mielőtt besötétedik. s a három lovas. . A lovasok haboztak. ha szíjjal jól megkötjük. de a folyó robajától hangjuk nem ért el a túlsó partra.És a gazda? . . .Segítség! . ha visszamegyünk. kúszni a füvön és a köveken át a három-négyszáz méterre levő lovas felé. egy lovas! Azt hiszem. úgy látszott.De hogyan visszük magunkkal a tejet? .. hogy el ne szökhessen. . s úgy tűnt.Azt nem tudom.mondta Canessa. fölkeltek. mennydörgését. ha van valaki a közelben. egy ember. Esküszöm.Canessa eltöprengett a problémán.Gyerünk . .Nem fog elszabadulni? . És mialatt Parrado megindult futva a folyó felé. s látta hogy igazat mond. amikor hirtelen emberi kiáltást hallottak. .Biztos vagyok benne. .Hol? . . A két fiú azonnal integetni és kiabálni kezdett.erősítgette. .Hol? . Egy lovast. jobbra! . s most Parrado és a folyó között álltak. maguk előtt terelve a teheneket. úgy látszik. Mi több: a lovasok irántuk tanúsított érdeklődése egészen futólagosnak látszott. .De az isten szerelmére. hogy láttam. Aztán az árnyékból egy mozgó alak bukkant elő.Segítség! .Hát persze.Tudom.kérdezte. de lábát még izgalmában is csak alig-alig bírta megmozdítani. Aztán. Mi több: kiáltásaiktól és integetéseiktől a tehenek megriadtak. és csalódottságában lehorgasztotta fejét.Ne arra. s látta. vakon rohant tovább. Nando . mintha mozognának és alakot változtatnának. amit értettek. és kezét könyörögve összekulcsolta. amikor az anyja odajön hozzá. Parrado fejét rázta. . a „holnap” volt. hogy meglátnak minket.Okosabb. Canessa újból leheveredett.Oké.Csak akkor csináljuk. arrafelé nézett. akik feléjük bámulva három tehenet tereltek a folyó és a hegy között húzódó keskeny ösvényen. . A földre rogyott. mert még mindig nem látott semmit a folyó túlsó partján.Látom . Nando! Nézd. kiáltozta.Parrado erre irányt változtatott.Jobbra. Aztán a három férfi továbblovagolt. .Hol az a lovas? Amikor Canessa a bömbölő zuhatag fölött odanézett. várjunk holnapig . tovább akarnak lovagolni anélkül. fölnézett. .118 - . ahol az imént a lovast megpillantotta. Canessa azonnal megpróbált föltápászkodni.De legalább gyújtsunk tüzet .Húsra volna szükségünk. de az egyetlen szó. . most legnagyobb elkeseredésére csak egy magas sziklát és annak növekvő árnyékát látta. .Menj.kiáltozták. hogy egy kis kanyarral el ne kerülje őket.Akkor leöljük a tehenet.Nem látom. Kitágult orrlyukakkal bámultak rá. . Így aztán Canessával csaknem egy időben ért el a szurdok szélére. ahova Canessa mutatott. Egyikük visszafogta lovát. . Parrado és Canessa erre még vadabbul integetett. hogy különösebb figyelmet szentelnének a két uruguayinak. üres szemmel bámulta a folyó túlsó partját. .Most nincs ott senki. hogy lovon ülő ember lehessen. gyorsan! Szaladj! A folyó túlsó partján! .És miközben Canessa még élesebbre fogta hangját. és a túlsó parton nem is egy.Akkor nagyobb a valószínűsége.kiáltotta. . elment letört ágakat és rőzsét keresni. . .kiáltott vissza. Parrado lenézett rá. egy lovast láttam! Parrado felpillantott.szólt. .

amely lezuhant a hegyekben. fölvette a követ. Gyöngék vagyunk. és kicsomagolta. Parrado a sziklákon át lebotorkált. . Hol vagyunk? És ehhez a rúzzsal még egy S. Ezt meg is tette. hogy mindent megértett. . aztán egy kő köré tekerte. ceruzát vagy tollat keresett. .119 - . megmenekültünk. s ugyanígy tett a paraszt is. s a folyón átpillantva füstölgő tüzet láttak. A paraszt erre elővette a maga golyóstollát. Nincs élelmünk. és kettétörte a kenyeret. akinek szóltam. és intett.Tessék .Megmenekültünk .Edd csak meg. hogy nincs mivel írnia. Aztán hajnal felé Parrado elszunnyadt. hogy nem érdemled meg. amikor Canessához ért. majd megfordult. A papiroson ezt olvasta: Később itt lesz egy ember. és a követ a zsebkendőbe csomagolta. lovon ülő ember volt. Most közelebb álltak ugyan egymáshoz. Végül a férfi felpillantott. Még járni sem tudunk. szalmakalapos paraszt azonban fölkészülten jött le a folyópartra.tiltakozott Parrado. Én csupán terhedre voltam. még egyszer intett. és fáradt szemmel a kenyérre bámult. azt mutogatja. 4 FÖLVIRRADT AZ ANDOKON ÁTVEZETŐ útjuk tizedik napja. és átdobta a folyón. Uruguayi vagyok. O. ahogy a chilei paraszt kicsomagolja és elolvassa az üzenetet. a papirost a kő köré tekerte. és felmászott a szurdok partjára. Túlságosan izgatottak voltak. de csak egy rúzst talált. hogy fölváltva kétórás őrséget tartanak. Tíz nap óta menetelünk. míg aztán már csak a harmincöt méter széles zuhatag választotta el őket. mint kézzelfogható jelét annak. . Parrado. Ám az az egyetlen szó. Aztán visszadobta a folyó túlsó partjára. hogy a szurdok oldalán másszon le a folyópartra. mégis megegyeztek.szólt Parrado -. átdobta a folyón. . s mellette egy embert. Aztán a zsebéből kivett egy darab kenyeret. de itt a lezúduló víz dübörgése is hangosabb volt. ujjongó reménységgel töltötte el őket. de szükséged van rá.Ide nézz. Elég közel volt a túlsó parton álló emberhez. Canessa tojásdad arcát barátja felé fordította. s így megértette. A kerek arcú.Igen . Parrado ugyanezt tette. Nem érdemlem meg. hogy ő nem bír továbbmenni.mondta. s a tüzet nem hagyják elhamvadni. reggelizzünk. s átdobta a folyón. hogyan. ravasz képű. Leült. Canessa hagyta. Végre sikerült emberekkel kapcsolatba kerülniük.Ugyan . . mit kaptam. Parrado imádkozva figyelte. úgyhogy arról. mit akar. szó sem lehetett. . leült. Mihelyt meglátták őket. hogy beszéljenek egymással.Parrado és Canessa visszabotorkált a táborhelyükhöz. . hogy jöjjön ide.Ide nézz . Elővett egy darab papirost. egy kővel együtt egy kék-fehér kockás zsebkendőbe csavarta.Lehet. Átintett hát a túlsó partra. Canessa pedig segítség nélkül járni se bírt.Nem . . de nem tudjuk. Parrado is már teljesen kimerült volt. s így Parradónak másnap minden erejére szüksége lesz. Parrado azonnal ismét odarohant a szurdok széléhez. amit hallottak. és lázas gyorsasággal a következő üzenetet írta fel: Azon a repülőgépen utaztam. Sürgősen ki kell kerülnünk innen. De kimerültségük ellenére sem bírtak egykönnyen elaludni.mondta. amikor ezt megkapta.mondta -. Noha mindketten fáradtak voltak. Közelében két másik. S. jelet rajzolt. . A fennsíkra érve visszament Canessához. Odafönt van egy sebesült barátom. ráfirkált valamit. hogy végre kapcsolatba kerültek a külvilággal. Mondja meg. Parrado azonnal a zsebében kezdett turkálni. Mikor jönnek értünk? Kérve kérjük magukat. mert tudta.válaszolta Canessa. és a megállapodás szerinti két óránál tovább aludt. kezében szorongatta a kenyeret. A repülőgépben még tizennégy sebesült van. Hatkor már mindkét fiú ébren volt.

hetven nappal azután. Eleinte. korábban érzett undoruk többé-kevésbé visszatért. Parrado azonnal felállt. hogy pihenjenek egy keveset. falait fából és bambuszból emelték. hogy szálljon le. Aztán a két fiú nekiült meg-enni. amelyet a szerencsétlenség óta láttak. hogy a ruházata valójában még az övékénél is nyomorúságosabb -. és felmegy a völgybe utánanézni ott legelő teheneinek. A férfi. a tányért aztán még négyszer is megtöltötte. Parradónak és Canessának pedig mutatott egy pallót. amíg ettek. hogy följebb vannak a folyó partján. mialatt Serda a tűzhely mellett tett-vett. hogy bármilyen szegény.Canessa felé nyújtotta a kenyérvéget. És valóban. amelyről Parrado előző nap azt hitte. és ekkor mindhárman megindultak tovább a völgyben. Két-három órával később. s visszament a két fiúhoz. . de csak figyelték a két fiút.120 - . Szerény viskó volt. s közben sűrűn hálálkodtak félénk házigazdáiknak. s Parradóval együtt csak álldogált a fűben. Armando Serdának hívják. de ezúttal a folyó innenső oldalán. Canessa nem bírt járni. Canessa és Parrado megette a sajtot. aki időnként inspiciálni jött ide. de aztán Parrado és Canessa kérte őket. amikor megmondták Serdának. majd lepihent. de a fiúk szemében egy palota sem lehetett volna ennél pompásabb.olyan szegény. ahogy tömik magukba az ételt. A lovas tartózkodóan üdvözölte őt. A másik oldalon megvárták Serdát a lovával. A fiúk úgy faltak. még Serda visszatérése előtt fogták a maradék emberhúst. két kényelmes ágy volt benne. aki meglátta őket. és egy kő alá temették. elővett a zsebéből egy darab sajtot. és odaadta nekik. nekiláttak a húsos makaróninak. csütörtök délben történt. Ezt meg is tették. és bemutatta egy másik parasztnak. Parrado és Canessa látta. A lovat a hegy irányában egy gázlóhoz vitte. Aztán ez az ember újból sajtot és friss tejet hozott nekik. hogy az éhhalál küszöbén vannak. és ezért csak délután akart értük menni. mégis van valamije. Amikor a babbal végeztek. hogy vizet engedjen a földekre. szakállas. minden tavasszal újból felhúzták. Canessa leszállt a lóról. Aztán elkísérte őt oda. lerongyolódott. Mialatt ezzel foglalatoskodott. a két chilei félénken állt a szoba másik végében. amit ez a magas. így fölültették Serda lovára. tetőnek pedig faágakat raktak rá. Canessát újból nyeregbe emelték. majd zsíros kenyérrel folytatták a lakomát. s viharvert ábrázatán türelmes arckifejezéssel végighallgatta a két fiú zagyva beszédét. aki most már elfogadta. soha életükben nem ízlett nekik még kenyér annyira. ahol átkelhetnek. mint ez. de úgy értette. de sejtették. ellovagolt Puente Negro felé. egy réten elérkeztek az első emberlakta építményhez. Házigazdájuk egy nyitott udvarba vezette őket. hogy a Fairchild lezuhant az Andokban. Serda szólt Canessának. ügyet se vetve gyomruk állapotára. Mikor már nem bírtak többet enni. bevezették őket a viskó másik oldalán egy fakunyhóba. Enrique Gonzaleznek. és elébe ment. Ott. tömérdek piszkos ruhába burkolt emberi alak tett rá. s már tizedik napja járták a világ egyik legmagasabb hegységét. nem lehet átkelni rajta. bemutatkozott. igyekezett leplezni a benyomást. s amikor odaért. és kinyitni valamiféle zsilipet. hogy a chilei otthagyja őket. hogy fölfedezéséről tájékoztassa a carabinerókat. mert mihelyt megízlelték a kenyeret és sajtot. délelőtt kilenc tájban egy másik lovasembert láttak. hogy az előttük álló paraszt szegény . Ezt a földesúr számára emelték. Feléjük lovagolt. kábultan a primitív verandát elborító vadrózsák illatától. Ez december 21-én. mint még soha életükben. Amikor elértek az Azufre mellékfolyójához. Ezt a kis fahidat Parrado előző este nem vette észre. Amikor szóhoz jutott. amit kaptak. asztalhoz ültette. hogy nem is bánták. amit ebben a pillanatban minden kincsnél többre tartottak. amit hoztak nekik. Hamarosan egy-egy tányér babot tett elébük. Előző éjjel nemigen aludtak. Ezzel a darab sajttal olyan boldogak voltak. Aztán. Aznap délelőtt tizenegy óra tájban a paraszt befejezte munkáját. ahol Canessa feküdt. üljenek melléjük. szóltak neki. A parasztok szót fogadtak. majd továbbmentek a völgyben. hogy két uruguayi van itt. s a két chilei felszólította Parradót és Canessát.

előbb délnek repült Curicó felé. mi történt. azt hitték. akik a C-47-est vezették. hogy az Andok argentin oldalán rossz időjárási viszonyok uralkodnak. A másik kettő a fejét rázta. hogy barátaik életben legyenek.ilyet. Aztán a három férfi sétált egyet San Rafael forró. Másnap reggel a reptéren a szerelők közölték velük. hogy kivárja a gép megjavítását. ahova csak mentek. hogy a gépet addig nem lehet megjavítani.121 - . hogy az idő megjavult. Mit volt mit tenni. hogy valamilyen más közlekedési eszközön folytatják útjukat. A három utas . és újból elindulhatnak. de e fütyülés és sustorgás közepette a négy férfi mégis elkapott egy beszélgetést két rádióamatőr közt. hogy a gép nem bír felszállni. majd keletnek a Planchon-szoros irányába. s föl is fedezett egy autóbuszt. Elmondták neki. A gép fölszállt. Ponce de León megígérte. mindenütt találtak. ekkor végre szóltak nekik.Canessa. de egy meggondolásból haboztak . hogy karácsonyra hazamegy. mígnem eljött az ideje. mintegy háromszáz kilométerrel délre Mendozától. . de a gépet megtalálták. Az apák itt. hogy Rafael Ponce de León hálózata útján beszélnek feleségükkel.ötig várakozott a reptéren. s ezeket a szavakat hallotta: . Megint fölkerestek egy segítőkész rádióamatőrt . Harley és Nicolich . A három férfi ekkor már-már arra gondolt. hazaindulnak. az egyik motor meghibásodását jelezve. s noha már régen feladták minden reményüket. amely aznap este indult San Rafaelből Buenos Airesbe. hogy Canessát elkísérjék a buszhoz. s Harley meg Nicolich épp azért határozta el. Túlságosan sokszor tápláltak már hiú reményeket. kényszerleszállást hajtottak végre a San Rafael-reptéren. mert ezzel akartak támogatást és bátorítást nyújtani nekik. Mindkét férfi barátja volt Ferradasnak és Lagurarának. s hogy mihelyt lehet.a két uruguayi pilóta miatt. hogy üzenetüket továbbítja családjukhoz. .kérdezte egyikük. Egy pillanat múlva kapcsolatban voltak Rafaellel. hogy a szerencsétlenség okának felderítésével megvédhetik jó hírüket. . a gép a már ismert módon megint egy nagyot zökkent. ebben az argentin városkában töltötték az éjszakát.Hihetetlen. de ahogy az argentínai Malargüéhez közeledtek. csütörtökön délután két órakor Santiagóból elindult Montevideóba. Nyolc órakor a doktor megölelte két barátját.Tizenegyedik Fejezet 1 AZ URUGUAYI LÉGIERŐ C 47-ES GÉPE december 21-én. Várakozás közben a három férfi elhatározta. nem építhetnek hát néhány elkapott szóra. és elindult Buenos Airesbe.Nem lehet ez?… . A C-47-es állandó meghibásodása természetesen nagyon elkeserítette őket. A három uruguayi egymásra pillantott. Canessa viszont megígérte családjának. így hát visszatértek Santiagóba. amíg Montevideóból tartalék alkatrészeket nem kapnak. de Curicó fölött elrepülve a pilóták olyan jelzést kaptak. száraz utcáin. A többi chilei rádióamatőrtől eredő zörejek miatt kissé nehezen tudtak ráhangolni a kívánt hullámhosszra.Ám közvetlenül e szavak elhangzása után elvesztették az állomást.

Carlitos? .Lehet.és vámvizsgálaton. . Páez Vilaró átkozta magát e legújabb balszerencséjéért. A legközelebb álló rendőrhöz fordult: . hogy föltartottalak. de valahányszor a sor egyet előrelépett.folytatta Morel. sírva. . . s aztán induljanak. azon tűnődve.Ez az az őrült. . hanem egy telefonhívás várta.kérdezte tőle Rodríguez. .Igen. . kiabálva. Uruguayi vagyok…” Páez Vilaró az őrszobából könnyes szemmel kirohant a futópályára.Megtalálták őket! Itt maradok.Hagyd őket . .Rulo. . Páez Vilaró továbbra is a sor végén maradt.Segíthetnél nekem ennek a levélnek a dolgában is .2 AZNAP DÉLUTÁN PÁEZ VILARÓ és Rodríguez Santiagóból a Pudahuel-reptérre hajtattak.hangzott fel Morel ezredes hangja.Itt a nemzetközi rendőrség. a pilóták csak rá vártak. Páez Vilaró a helyén maradt. hogy a mögötte állók elébe menjenek. Azt mondja: „Azon a repülőgépen utaztam.Várok valamire . amikor ráeszméltek.Élnek. . amikor az utolsó utas is túljutott a vámvizsgálaton. a tisztviselők és utasok nem kis megütközésére. .Te vagy az.mondta.Sajnálom. hogy állatot tilos fölvinni a gépre. amikor megszólalt a reptér hangosbeszélője: . hogy feladják poggyászaikat.Miről van szó? . ezért a kutyust gyorsan a kabátja alá rejtette.Nagyon kedves tőled.szólt Páez Vilaró. . . hogy a kutyust kabátja alá dugta.Itt Páez Vilaró beszél mondta.Lekésed a gépet .kérdezte az egyik rendőr a bajtársát. Tartsák vissza Carlos Páez Vilarót. s már utoljára jelezték a repülőgép indulását.Fogja . aki azon a kordillerában lezuhant gépen volt. A tiszt vállat vont. de a repülőgép csak miattam vár… Viszontlátásra karácsony után. itt a nemzetközi rendőrség. fölvette a telefont. Bizonyára észrevette valaki. hát gondoltam.mondta. . . de nem hiszem.kérdezte. hogy el akarsz búcsúzni. . . s lopva átadott neki egy pudlikölyköt. s aztán táskáját a mérlegre tette.Nem tudom… sürgős hívás. amely lezuhant a hegyekben.Oké . amelyet Páez Vilaró a lányainak ígért karácsonyra. Páez Vilaró egy szót sem bírt kinyögni. A fiát keresi.Nem jössz? . . s már épp gratulálni akart magának csempészteljesítményéért. hogy nincs náluk chilei pénz. Aztán. Rodríguez egy pillanat alatt mellette termett.mondta a másik. Aztán átrohantak a vám. én vagyok .kiáltotta Páez Vilaró.Te csak menj előre .válaszolta kissé ingerülten Páez Vilaró.Én vagyok Carlos Páez Vilaró . .mondta Morel ezredes. élnek! . . . .figyelmeztette Rodríguez. A gép motorjai már forogtak. A kutyus a földre pottyant. egy férfi futott oda hozzá. .és útlevélvizsgálaton. hogy hamisítvány. Senkinek se tűnt fel. Rulo! .Mindjárt megyek utánad.kiáltoztak. hogy repülőgépen Montevideóba utazzanak. . Amikor odaértek. Rodríguez már túl volt az útlevél.és vámvizsgálaton. . vajon nem kellene-e a némileg szabálytalan viselkedés miatt közbelépniük.válaszolta Páez Vilaró. Majd a beszállókártyával kezében ő is átesett az útlevél. Páez Vilaró arca megnyúlt. sorba álltak. Csak mivel te olyan régen kutatsz már a fiaid után. Páez Vilaró még mindig igyekezve elrejteni a kutyust. hogy találkozz velük. Páez Vilaró tudta. hagyta. ott nem bilincs. esetleg idejössz. Miközben átvezették a reptér széles előcsarnokán. hogy bemásszon a gépbe.Hát ez meg micsoda? . de amikor a reptéri rendőrség irodájába ért.122 - . Páez Vilaró és Rodríguez már egy taxi mellett állt. a két síró uruguayi egymás nyakába borult.Elvisz minket San Fernandóba? . hogy bal karját milyen furcsán tartja.kérdezték a legelöl álló kocsi sofőrjét. Tartsák vissza Carlos Páez Vilarót.

és ott egyenest a colchaguai ezred főhadiszállására hajtattak. Morel e bizottságba bevette Páez Vilarót is. miközben a taxisofőr a kutyust gondjaiba vette. tagjai pedig a San Fernandó-i polgármester. . . lehet.Mit gondolsz? kérdezte Morel. . ugye? Oké. Ott egy műveleti csoportot állítottak össze. Amikor Morelnek sikerült végre kiszabadítania Páez Vilarót izgatott jóakaróinak e gyűrűjéből.Ez valódi? Páez Vilaró gondosan tanulmányozta az írást. . . hogy az egyik fiú írta. .Ó.Nem baj. . akik elterjesztették a levél hírét. .De lehet . s maguk a katonák.Már olyan régen folytatod a kutatást mondta. s itt egy aláírás nélküli levéllel volt dolga. Három órával később San Fernandóba értek. akik annyiszor kutattak hiába a hegyek közt. Aztán meg az írás is túl rendes volt ahhoz. hogy hamisítvány.De nincs pénzünk. a San Fernandó-i Aero-klub pilótái. Ott. hogy olyannak kezéből származzon.Megtalálták a fiamat. felismerve Páez Vilarót. hogy hamisítvány. akik segítettek nekik a kutatásban: rádióamatőrök.Hát bizony az nagyon messze van . tudom már .123 - .De aztán újból nézegetni kezdte a levelet. . Szálljanak be. amelynek parancsnoka Morel lett. a helybeli andinisták. a vezetők.tette hozzá gyorsan -.Lehet. .Nem tudom . Már sokszor kapott beugrató telefonhívásokat. felismeri a Stella Maris kollégium jellegzetes betűvetési módját. Morellel együtt visszatért az ezred főhadiszállására. s úgy vélte. aki hetven napig sínylődött odafönt az Andokban.A két férfi beült hátra a kocsiba. s ott megmutatta neki azt a levelet. . a helyőrség és a csendőrség parancsnokai voltak. .. amelyet Puente Negróból hoztak be hozzá.mondta a sofőr.mondta végül. hanem mindazok a chileiek. . Először afelé hajlott. . Aki az Andokban lezuhant.Nem ülhetsz itt most tétlenül.válaszolta a sofőr. .Maga az a dilis. a csendőrség főhadiszállására vitte. nemcsak Morel ezredes várta őket.

3
HARLEY ÉS NICOLICH ÉJFÉLKOR San Rafaelból újból érintkezésbe lépett Ponce de Leónnal Montevideóban. Az utóbbi azonnal elmondta nekik, hogy a San Fernandó-i rendőrségnek egy levélkét adtak át, amely állítólag a lezuhant uruguayi repülőgép egyik életben maradottjától származik. Harley és Nicolich azonnal vissza akart térni Chilébe, csak nem tudták, hogy ilyen késő éjjel ezt miképpen valósíthatják meg. Félórát várakoztak, izgatottan, tehetetlenül az egyik rádióamatőrnél, aki e hír hallatán elrohant valamilyen közlekedési eszközt szerezni. Félórával később a polgármester kocsijával érkezett vissza. A két férfi anélkül, hogy elment volna a poggyászáért, amely a San Rafael-i reptéren álló C-47-es gépben volt elzárva, azonnal útnak indult Mendozába. Reggel négykor értek oda, s ott egyenest a katonai reptérre mentek. Pénzük ugyan nem volt, de elmagyarázták, mi történt, s az argentin légierő tisztjei megígérték nekik, hogy a legközelebbi Chilébe induló géppel elviszik őket. Az éjszaka hátralevő részében csak üldögéltek télikabátba burkolózva, amelyet San Rafaelből való elindulásuk előtt a két uruguayi pilóta adott nekik. Reggel nyolckor egy repülőgép landolt a reptéren - egy rakomány Santiagóba szállítandó fagyasztott hússal. Egy fél óra múlva továbbindult, Harleyval és Nicolichcsal a fedélzetén.

4
UGYANAZNAP DÉLELŐTT DR. CANESSA megérkezett Buenos Airesbe. Mivel az éjszakát egy buszban töltötte, ezért úgy gondolta, mielőtt folytatná az utat Montevideóba, elmegy egy barátja lakására, hogy megmosakodjon, s tán egy kicsit lepihenjen. Kiment a buszállomásról, taxit hívott, s elnyúlt a hátsó ülésen, mialatt a kocsi zötykölődve kanyargott a város utcáin. A rádió valamiféle zenét sugárzott, de a sofőr lezárta, s hátrafordulva megkérdezte dr. Canessát: - Hallotta a hírt? Hogy megtalálták a repülőgépet. - Miféle repülőgépet? - Az uruguayit. A Fairchildot. Mielőtt a sofőr még bármi egyebet mondhatott volna, utasa már mellette ült, és a rádióval babrált. - Biztos benne? - kérdezte Canessa. - Persze. - És vannak túlélők? - Két fiú. - Megadták a nevüket? - A nevüket… igen. Azt hiszem, megadták, de erre már nem figyeltem. Canessa hirtelen fölemelte a kezét, hogy elhallgattassa a sofőrt. A rádió épp azt a hírt közölte, hogy a colchaguai tartományban az Azufre folyó partján fekvő Los Maitenes helységben az Andokban október 13-án lezuhant uruguayi Fairchild repülőgép két életben maradottját találták meg. Nevük Fernando Parrado és Roberto Canessa. Az utolsó szavak hallatán dr. Canessa arcát elöntötték a könnyek, a jól megtermett, középkorú férfi boldogan fölkiáltott, és megölelte a zavarodott taxisofőrt, miközben kocsijuk továbbszáguldott Buenos Aires utcáin.

- 124 -

Tizenkettedik Fejezet
1
CANESSA ÉS PARRADO, a két expedíciós este hétkor ébredt fel. A fakunyhóból kiléptek a halvány esti fénytől megvilágított völgybe, magukba szívták a virágoktól és növényektől illatos meleg levegőt. Az ágy, amelyen aludtak, s a levegőben terjengő illat kábult, hitetlenkedő elméjüknek bizonyosságot nyújtott arról, hogy nincsenek többé az Andok fogságában, ennek ellenére tüstént elindultak a füves ösvényen a vadrózsákkal elborított parasztviskó felé, hogy házigazdáikkal beszéljenek. A két fiú már jó néhány nap óta csak egymáshoz szólt, most hát másokkal akartak társalogni. Aztán még itt volt a táplálék nem megvetendő kérdése is, mert a bab, a sajt, a makaróni, a tej, a zsíros kenyér alvás közben mind szépen megtelepedett gyomrukban, s így mindketten tovább folytatták volna a táplálkozást. Enrique és Armando már várt rájuk, és szemérmes együttérzéssel azonnal rájött, hogy a két uruguayi mire vágyik. Noha kamrájuk addigra már csaknem teljesen kiürült, mégis hoztak nekik még egy kevés tejet és sajtot, aztán dulce-delechét meg porkávét. Canessa és Parrado a tűznél megsütötte a sajtot, majd vacsorázás közben kikérdezte a két parasztot a felől az ember felől, aki elment a rendőrségre. Sergio Catalan Martíneznek hívják, mondták nekik. Hegyi gazdálkodó, ő látta meg előző napon a két fiút a folyóparton. Azt hitte, vadászgató turisták - Canessát Parrado feleségének vélte, a botokat meg puskáknak, amelyekkel szarvasra vadásznak. - De biztosak benne, hogy a rendőrségre ment? - Persze. - Milyen messze van a legközelebbi őrs? Enrique és Armando kissé bizonytalanul néztek egymásra. - Puente Negróban - felelték. - És milyen messze van az innen? A két paraszt újból egymásra nézett. - Harminc kilométer, vagy talán inkább nyolcvan? - Tán egy nap járóföldre - válaszolta az egyik. - Kevesebbre - mondta a másik. - Gyalog? - kérdezte Parrado. - Lovon. - És ő lovon ment? - Igen. Lovon. - És milyen messze van a legközelebbi város? - San Fernando? - Igen. San Fernando. - Két napra, gondolom - válaszolta Armando. - Igen, két napra - erősítette meg Enrique. - Lóháton? - Igen. Lóháton. A fiúk nem maguk miatt türelmetlenkedtek. Tele bendővel gondolataik visszatértek tizennégy társukhoz, akik még mindig a Fairchild foglyai voltak. Nemcsak lelkiállapotukra gondoltak, hanem Royra, Cochéra és Monchóra is, akiket tíz nappal ezelőtt olyan rossz bőrben hagytak ott. Minden óra, amit itt várakozással töltenek, az életükbe kerülhet. Hirtelen messzebbről a völgyben kiáltást hallottak. A két fiú talpra ugrott. Parrado a viskó ajtajához rohant, Canessa utánuk bicegett. Egy kövér csendőrt láttak, aki kötéllel a vállán fújtatva és zihálva futott feléjük. Szorosan mögötte egy másik jött. Amikor a viskóhoz értek, az első - még mindig zihálva az. erőfeszítéstől - odaszólt a két uruguayinak: - Oké, fiúk, hol van a repülőgép? - 125 -

Canessa lelépett a viskó tornácáról. - Hát - mondta a völgyben fölfelé mutatva -, látja ott azt a nyílást? - Igen - mondta a csendőr. - Ha ott fölmegy mintegy nyolcvan-kilencven kilométert, aztán jobbra fordul, akkor addig kell mennie, amíg egy hegyhez nem ér. Annak a túlsó oldalán találja meg a gépet. A csendőr leült. - Jönnek még többen is? - kérdezte aggódva Parrado. - Igen, igen - mondta az egyik csendőr. - Az őrjárat már útban van. Nem sokkal később tíz csendőrt láttak lovagolni fel a völgybe, csúcsos sapkában, téli köpenyben, nyergükből lógó kötéllel. Mögöttük jött ugyancsak lóháton Sergio Catalan, az a férfi, akinek Parrado átdobta a levelet. Canessa és Parrado megölelték a csendőröket. Aztán Catalanhoz léptek, és őt is megölelték. Catalan elmosolyodott, de szólni nem sokat szólt. - Istennek hála - mormolta, egész idő alatt mosolyogva, miközben pillantása ide-oda repkedett, hogy elrejtse félszegségét. Aztán, amikor a fiúk egyre csak hálálkodtak neki, fölemelte kezét, hogy elhallgattassa őket. - Ne nekem köszönjék - mondta. - Csak azt tettem, amit mint chileinek és Isten gyermekének a kötelességem volt. A csendőrök kapitánya kikérdezte Parradót és Canessát, hol van a repülőgép. Afelől érdeklődött, hogy véleményük szerint gyalog el lehet-e jutni oda, de mihelyt néhány szóból kivette, milyen utat tettek meg az Andokon át, belátta, hogy ez lehetetlen. Ezért két emberét visszaküldte Puente Negróba, hogy hozassanak egy helikoptert Santiagóból. A csendőrök elindultak két társukkal. Addigra már szürkülni kezdett, s a két fiú tudta, hogy aznap már semmit se csinálhatnak. Egy időre elterelték gondolataikat a hegyen levő tizennégy társukról, s leültek beszélgetni a csendőrökkel - elmondták nekik a Fairchild hihetetlen történetét, csak egy-két részletet hagytak ki belőle. Talán épp e kihagyott részletek indították őket arra, hogy bizonyos kíváncsisággal nézegessék a csendőrök poggyászát és tasakjait. Az egész őrjárat azonnal rájött, mit jelentenek e pillantások, mindenüket kirakták, s ekkor Canessa és Parrado hozzálátott aznapi harmadik lakomájához, tojást és kenyeret ettek, narancslevet ittak, s éppoly alapossággal eltüntették az osztag egész készletét, mint amilyen alapossággal kiürítették a két parasztnak, Enriquének és Armandónak a kamráját. Evés után azonban társalgásra vágyakoztak, s a csendőrök szívesen hallgatták őket. Végül is reggel háromkor a kapitány azt javasolta, mindannyian feküdjenek le, hogy felkészülten várhassák a helikoptereket, amelyek már nem sokkal napkelte után valószínűleg ideérnek. Amikor másnap reggel Canessa és Parrado kilépett a kunyhóból, kétségbeesve látták, hogy egy ködfelhő kellős közepén vannak. A viskóban Catalan, Enrique, Armando és a kapitány ugyan-ilyen csalódottan szemlélte a sűrű ködöt. - Le tudnak szállni ilyen ködben? - kérdezte Parrado. - Nem hinném - válaszolta a kapitány. - Nem találnak meg minket. - Várjanak - szólt Catalan. - Ez csak amolyan reggeli köd. Nem tart örökké. A két fiú leült a reggelihez, amelyet Enrique és Armando készített nekik. A csalódottság, amelyet társaik megmentésének további kényszerű halogatása miatt éreztek, miben sem csökkentette a normális táplálék újabb ízeinek élvezetét, jó étvággyal ették a száraz kenyeret, itták a porkávét. Amikor befejezték a reggelizést, a távolból különös hangokat hallottak. Nem valamilyen gép zúgását, így hát nem lehettek a helikopterek, inkább úgy hangzott, mint egy madársereglet csiripelése. De ahogy a hangok közelebb értek, és hangosabbá váltak, rájöttek, hogy egy embertömeg kiáltozását hallják. Mindannyian azt képzelték, hogy tán a falu egész lakossága valamilyen különös okból kitódul hozzájuk, s ezért a fiúk, a parasztok, a csendőrök mind kimentek a viskóból, a völgyön át Puente Negro irányába kémleltek, és szinte kővé dermedve bámulták az elébük táruló látványt. A réten át vezető úton városi ruhába öltözött, ziháló, botladozó emberoszlop közeledett feléjük, táskáik súlya alatt görnyedezve, a legkülönfélébb fényképezőgépekkel megrakodva. A közeledő csapatból kiáltások hangzottak fel: - Ez Los Maitenes? Hol vannak az életben maradottak? -, míg végül az első, aki a viskóhoz ért, hosszú hajukról, beesett arcukról és szakállukról azonnal fölismerte azokat, akik végett idejöttek. - A santiagói El Mercurió-tól vagyok - mondta az egyik blokkal-ceruzával a kezében. - 126 -

. A többi fiúval a hegyen szerényen azt képzelték. amelytől hajtva e sereg taxikon és magánautókon végigszáguld a Santiagóból idevezető keskeny országúton. Hirtelen ötven lökdösődő. De szembekerülve velük. valamint kiáltások közepette. ezért a kapitány úgy határozott.elsősorban arról hallgattak.szólt a másik. és vágtában viszszaindultak fel a dombon. Amikor e fülsiketítő zaj közvetlenül a fejük fölé ért. kiabáló riporter vette körül őket. a két fiú készségesen válaszolt kérdéseikre. hogy élményeik legfeljebb egy-két montevideói riportert érdekelnek majd. hogy Parradót és Canessát lóháton leküldi Puente Negróba.a kamerák zümmögése és csattogása. de a helikoptereknek még nyoma se volt. a másikkal egy hordozható magnó gombjain babrált. De nem messzire jutottak. Kellő élettapasztalat hiányában nem láthatták előre azt a szenzációéhséget. újból csak kihagyva egy-két részletet . a lovak felágaskodtak. milyen táplálékkal tartották magukat életben. a felhőkből a chilei légierő három helikoptere ereszkedett alá. Két csendőr mögé felültek a lovakra . majd túlhaladt rajtuk. amikor máris meghallották a közeledő helikopterek zúgását a völgy aljáról. s megindultak lefelé a völgyben. veszedelmes öszvércsapáson. .127 - . két és fél órát gyalogol filmfelvevő és televíziós kamerákkal megpakolva egy keskeny. Épp amikor visszaértek Los Maitenesbe. s egyik kezével egy mikrofont nyomott az orruk alá. és szállt le a folyó túlsó oldalán. A köd kissé felszállt.A londoni BBC-től . E rögtönzött sajtókonferencia közepén a csendőrök kapitánya elhívta őket. Canessát és Parradót e hatalmas riportersereg teljesen elképesztette. megfordultak. hogy ilyen vagy olyan pózt vegyenek fel -.

128 - .De ha a fiam.Nem akarok elfoglalni egy helyet. San Fernandóból a hír megerősítését kérték. hogy vagy vakon repülnek tovább. . García másnap reggel e hír hallatán nagyon megdöbbent. A Tinguiririca folyóhoz repültek. amelyet Alfa tábornak fognak nevezni. azt mondta. Így hát visszamentek a helikopterekhez. hogy a csoportjához tartozó helikopterek reggel hatkor álljanak rajtra készen. akik a Fairchild után kutatnak. akik az uruguayi repülőgép utáni kutatást kezdetben is irányították. akciócsoport parancsnoka december 21-én. ez arról tájékoztatta őket. A folyópartra mentek. Azt is elhatározta. és átrepültek a folyó túlsó oldalára. föltételezte. . A hallottak alapján elhatározta. hogy Catalan két hegymászóra bukkant.S aztán az Andok Mentőosztag egyik tagjához fordult. hogy velünk jöjj. csütörtökön késő délután kapta a hírt. Havazott.gépre pedig egy Avila nevű hadnagyot. a harmadik . Talán szükséged lesz rá. a 10. ahol a csendőrök egyik tisztje egy zsebkendőbe csavart üzenetet dobott át nekik.válaszolta Páez Vilaró. s megindult hangon így szólt hozzá: . A paraszt. hogy furcsán beszélnek. hogy az idő kitisztulna. . És te. A helikopterek továbbmennek Los Maitenesbe.kisegítő . egy egészségügyi szolgálatost. s így vissza kellett fordulniuk. vagy pedig leszállnak a viszonylag keskeny völgyben.2 MIDŐN MOREL EZREDES A SANTIAGÓI Los Cerrillos-reptéren állomásozó Légi Mentőszolgálatot értesítette. de első nekifutásra nem találták meg azt a helyet. .Megérdemled.Micsoda? . s akkor majd úgy érzem. .kérdezte García. így hát a három helikopter 7 óra 10 perckor elindult San Fernandóba. Éjszaka beosztottjai azt a hírt kapták. . a túlsó part felől kiáltásokat hallottak. ami uruguayi akcentusra mutatott. hogy a vezető helikopter parancsnokságát és irányítását maga veszi át. a légierő egyik ápolónőjét. Márpedig a gépnek valóban volt két ilyen nevű utasa. de közben a Légi Mentőszolgálat már riasztotta a légierő két tisztjét. Carlos García és Jorge Massa parancsnokokat. A parancsnoki bizottság tervet készített a mentési műveletekre.Nem . Fel voltak ugyan szerelve térképekkel. s hogy a Los Maitenesben levő két fiú Fernando Parradónak és Roberto Canessának nevezte meg magát. mintha én is ve letek volnék. vidd magaddal a hócipőmet. a köd alatt csaknem talajszinten repülve. Carlitos . hogy megkeressék. ahol Morel ezredes és Carlos Páez Vilaró várt rájuk. akkor legyen szíves. García. a látótávolság mindössze száz méter volt. A második gép vezetésére Massát jelölte ki.És téged. Claudio Lucerót viszi magával. San Fernandóban leszálltak a colchaguai ezred kaszárnyájánál. köztük a parancsnokot. Itt várok.Hát már megint itt látom? Csak nem akarja azt mondani. adja át neki ezt a levelet. hogy még mindig a Fairchild után kutat? Oka volt rá. Ezért aztán a helikopterekkel a folyó bal oldalán landoltak. de a rossz látási viszonyok miatt García és Massa nem találta őket. Amikor a motorok zaja elhalt. Morel. Morel ezredest. hogy Los Maitenesben a Fairchild két életben maradottját találták meg. egy orvost és egy egészségügyi szolgálatost visznek magukkal. amikor meglátta Páez Vilarót. sz. hogy a Los Maitenesben levő két ember minden valószínűség szerint valóban a Fairchild utasai közé tartozik. Sergio Catalan. Addigra ugyanis már megerősítették. Egy idő után választaniuk kellett. A kapott felvilágosítás szerint a csendőrök mintegy három kilométerre voltak ettől az elágazástól. s ő is kétkedéssel fogadta. García ezért elrendelte. hogy a két hónappal ezelőtt elveszettnek tartott személyek közül legalább ketten élnek. Aznap már egyébként sem tehettek semmit. hogy megpróbálja tréfával elütni a dolgot. jelentését általános hitetlenkedéssel fogadták. . s az Andok Mentőosztag három tagját. hogy véletlenül jó helyre jöttek. hogy segédpilóták helyett két műszerészt. és annak folyását követték a hegyek közé. Los Cerrilloson szörnyű időjárás uralkodott. A helikopterek újból elindultak. . Carlos Miguel a túlélők között van. s aztán lefeküdt. és a talaj fölött harminc méter vastag ködtakaró feküdt. Hét órára még semmi jelét se látták annak. s az utóbbit választották. ahol az Azufre folyó leágazik a Tinguiriricáról.mondta Morel ezredes.

A hóban van.erősítgette Parrado. aki mellette ült. .Kétezer-száz métert? Helyes. s Parrado leírta a hegyről levezető útjukat. Ahogy magasabbra emelkedtek. A másik. aztán fölfelé nézett. milyen magasságban fekszik a repülőgép? . Ez a köd miatt egyelőre lehetetlen.De igen. csak megállapítják. s bízott benne. Parrado kitűnő vezetőnek bizonyult. . ehelyett azonnal zaklatni kezdte Garcíát és Massát. hanem csak az óriási hegy meredek oldalát látta.Kétezer-egyszáz métert.kérdezte García. a látási viszonyok már eléggé megjavultak ahhoz. Parrado. sisakkal a fején és mikrofonnal a szája előtt. s a helikopter rázkódni és remegni kezdett.De igen. itt jöttünk le . .Most merre? . hogy a három helikopter közül kettő megint felszállhasson. . a levegő ritkább lett és örvénylőbb. s kövessék a hegyek közé vezető keskenyebb. A gép a túlsó oldalon van.szólt közbe Canessa. se bármilyen más növényzet.Egykettőre megállapították. míg végül 4100 méternél elérték a csúcsot. .Emlékszik rá. szólt Garcíának. Itt a helikoptereket a hegy túlsó oldaláról erős szél kapta el.De hát itt nem jöhettek le. Parrado. . Várták. de García a magasságmérőről látta. lefelé szorította őket. amerre mentek. Ez a lelki tusa jó néhány másodpercig eltartott.Csúszva. a háta mögött. A helikopter ablakain lenézve fölismerte mindazokat a helyeket a völgyben. . García . volt velünk egy kevés sajt meg egyéb efféle.129 - . A magasságmérő 3050. s mutatom az utat. az egészségügyi szolgálatost és az Andok Mentőosztag három tagját: Claudio Lucerót. . Díaz mögött Parrado ült. Parrado nem hallotta. . hol vannak.Egyenesen előre. Déli egy óra táján indultak. félt a repüléstől. . s ekkor kibökte: .Igen . Magukkal vitték a szerelőt. de aztán eszébe jutott az a fiúknak tett ígérete. félelmében felkiáltott.Hát nem nagyon . Maga előtt azonban nem a Fairchild roncsait.három órával odaérkezése után .Hogyan? .Magukkal megyek.válaszolta Parrado egyenesen előremutatva. hogy induljanak a Fairchild megkeresésére. s Díaz. García és Massa ezért úgy gondolta. a lehető legrosszabb időben az Andokban való repülésre. bukdácsolva… García előbb előre. . García újból megpróbálta átverekedni magát a csúcs fölött. a motorok egyre nehezebben dolgoztak.Parancsnok úr. A repülés most már nehezebbé vált. elutasított minden orvosi kezelést. hogy a két szakállas.a kimerültségtől még mindig aléltan feküdt. mint hogy tudomásul vegye. hogy a köd felszálljon.Ezen a hegyen nem jöhettek le .Arra föl . .Nem hiszem .De gondolom. hóborította völgyet. hogy ebben a magasságban irányítani tudja a gépet. Massa követte őt a második helikopterrel. csont és bőr figura valóban a Fairchild életben maradottja.ismé telte meg. . hogy könnyen megtaláljuk? Canessa és Parrado egymásra nézett. A hegy azonban még mindig ott tornyosodott előttük. majd 3700. hogy ezen az útjukon nem szállítják el a tizennégy fiút. García azt hitte. meglehetősen magasan. de más választása nem volt. . hogy visszatér a másik piros cipőcskéért. Osvaldo Villegast és Sergio Díazt.Merre? .Ó. de a szél ismét csak visszalökte. . hogy mit kérdezett tőle.válaszolta Parrado. Parrado állítása hihetetlennek hangzott. mondta neki García. visszadobta.Tudja. hogy leadja riportját.úgy döntött.És mit ettek? .felelte Parrado. . Nem volt ott se fa. forduljanak jobbra. s az orvos és két segédje meghallgatta szívverését. Fölfelé kapaszkodott hát a géppel. aztán 4000 métert mutatott. Gondolják. és megmasszírozta fájó végtagjait. ha akarja. Az egyikük . a telefonon át odaszólt Garcíának: . itt hátul egyenesen pánik uralkodik. Csúcsa még magasan fölöttük volt. ugyanakkor azonban régi hő vágya volt helikopterrel fölszállni. hogy a kétezer-száz méterhez közelednek. Akkor ez nem lesz túl nehéz feladat. Időközben az újságírók jó része visszaindult Santiagóba.Aztán habozott. hogy a magasságmérő mennyit mutatott? .Canessa . . s amikor az Y-hoz értek.kérdezte Parradót a gép telefonján át. Ezzel szemben kikérdezte őt a Fairchild fekvéséről. . .

le tudok-e szállni.Ott vannak! .kiáltotta oda Garcíának. s így aztán .szólt Parrado. hogy a Fairchild maradványai.Rendben van! . míg aztán mélyen maga alatt meglátta azokat az apró foltokat is. Parrado most már egyre inkább fölismerte a hegyeket és sziklakiszögelléseket. . így feladta a csúcs megrohamozását. dobálták őket . De a megváltoztatott útvonal miatt Parrado most irányt vesztett. s a Fairchildot sehol senki sem látta. hogy jobboldalt a hegytető valamivel alacsonyabb. .kiáltotta Parrado.monda Garcíának. Nézzük. Nem tudta. . .Garcíát annyira lekötötte a helikopter vezetése.válaszolta García.mialatt a vad légáramlatok még mindig rázták. Látta. hol vannak. amelyet fölismert. s ekkor azonnal tudta. amit kerestek . Most ne szóljon hozzám egy szót se. hogy útbaigazítsa. rázkódó helikopter kormányszerkezetével küszködve végre meglátta.Már látom.Ereszkedjen le .a hegy túlsó oldalára értek. hogy nem nagyon figyelt oda. . . . A helikopter körözni kezdett. hol vannak. . amelyekről tudta. Aztán a völgyön keresztül hirtelen meglátott egy hegycsúcsot.Hol? Hol? Nem látom őket.130 - . a helikopterrel megkerülte a tetőt.Ott lent kell lennie .Ott! És ekkor García az ugráló. A helikopter ereszkedni kezdett. Parrado kétségbeesetten kutatott valamilyen ismerős jel után. .Ott! .Nem látok semmit .kiáltotta.

hogy Parradót és Canessát megtalálták. Mindjárt az elején azt hallották. Lehajolt hozzá. az a határozott érzésem. hogy két expedíciósunk sikerrel járt. Elimádkozták a rózsafüzért.Uraim. ne mondd el a többieknek. az argentin és brazil állami adók. hogy székeljen. s ezt a hibát nem akarta még egyszer elkövetni. mennyi élelmet vitt a két fiú magával. Jóllehet nem volt babonás. hogy odakiáltson a többieknek. Eduardo már-már felugrott.Csak ne szólj róla a többieknek.Mert ő volt az. ha mégsem volna igaz. közbenjárását kérve.Tényleg azt hiszed. és Carlitosszal együtt fölment egy darabon a hegyre. azt hallották. hogy az uruguayi légierő C-47-es gépe előző napon elhagyta Chilét. Fito fölhagyott a kísérletezéssel.mondta Carlitos. de előérzetéről egy szót sem szólt. Nem szabad megint csalódást okoznunk nekik. A tizennégy fiú újból nekilátott ki-ki a maga foglalatosságának.131 - . Sőt ellenkezőleg. Holnap vagy holnapután megmentenek minket.válaszolta Carlitos rekedt. megkerülte a gép orrát. még utoljára rágyújtottak. Másnap.Tizenharmadik Fejezet 1 DECEMBER 20-ÁN. Bár vonakodva. a délután folyamán kilépett a gépből. hogy meghallgassa a híreket. hogy Nando és Muszkli célhoz ért. s így tisztában voltak vele. de határozott hangon.és az Andokban töltendő karácsonnyal. hogy Carlitosnak ez az előérzete elűzi komor hangulatát. Másnap reggel fél nyolckor Daniel Fernández és Eduardo Strauch szokásához híven kiment a gépből. Amikor Carlitos később. miközben a nap egyre mélyebbre ereszkedett alá. nem akarok nekik csalódást okozni. hogy segítségre találtak? . argentin és uruguayi rádióamatőrök készülékei mind ezt harsogták. s Carlitos tudta. hirtelen az a határozott érzése támadt. huszonegyedikén lesz a szerencsétlenség évfordulója.Ide figyelj. Daniel Fernández hirtelen megszólalt: . s aztán a nap elől a gépben kerestek menedéket. s Carlitos külön megemlítette nagybátyját. hogy az expedíciósok elindultak.Nekem is ez az érzésem . . de Fernández karon ragadta: . Másnap reggel a rádióban meghallgatták a híreket. A két fiú újból a rádióra összpontosította figyelmét. aki néhány évvel azelőtt repülőszerencsétlenség során életét vesztette. hogy az uruguayi Fairchild életben maradottjai.Igen .Várj . s ekkor az egész légkört egyszerre szinte betöltötte e felfedezés híre. s Montevideóra állította be a rádiót. . Aznap este. Mindannyian tudták. s ott látta Fitót az „árnyékszéken” guggolva. de a mentőakcióról nem esett szó. . .mondta. s így változatlanul borús hangulatban fogtak munkához. hogy ezen a napon nagyanyja is fohászkodik a fiához. de mégis szembe kellett nézniük egy második expedíció indításával . hogy sokáig már nem várhatnak. Daniel Fernández és Pancho Delgado bement rendbe tenni a fülkét. Néhány lépést tett a hóban. akik azt állítják. Fito. Aztán azok. aki a kereszt megtalálásakor hiú reményeket ébresztett társaiban. Délben megették húsadagjukat. Kilencedik napja volt. más állomásokat kerestek. SZERDÁN ÉJJEL a hegyen maradt tizennégy fiút minden eddiginél mélységesebb csüggedés fogta el. amikor szokás szerint elimádkozták a rózsafüzért. így aztán a tizennégy fiú többsége aznap éjjel reménységgel és optimizmussal eltelve aludt el.Talán csak tévedés az egész. A nap leszállt.Ma délután támadt. Carlitos Páez külön imával fordult nagybátyjához. akiknek még maradt cigarettájuk (készletük már csaknem kimerült). Meg kell bizonyosodnunk róla. de nekem az a határozott érzésem. s hatodik napja. Daniel Fernández előérzete megerősíteni látszott Carlitosét. hogy a hegyen töltött hetvenedik éjszakájukon bemenjenek a gépbe. s a többiek párokban felsorakoztak. A levegő hidegebb lett. a chilei. hogy Vizintín visszaérkezett a hegycsúcsról. . . Nando és Muszkli sikerrel járt. hogy az Andok egyik távoli völgyében két emberre bukkantak. fölhúzta nadrágját. Amikor azonban befejezték az imádkozást. . mégis örült. s a fülébe súgta: .

mit beszélnek. nincs okunk leplezni. megfésülködött. ránk törne egy lavina. csont és bőr feneke olyan. ennek hallatán nagyon meghatódtak. azt mondjuk nekik: „Helló.És ha fényképeket készítenek? . s hogy a mentőakció folyamatban van.nevetett Zerbino -. mindegyikük vett belőle. s hóval szájat mostak. . ha a mentőosztag megérkezik. Aztán a körülötte álló fiúk nyúzott. Felszíne még nem engedett föl.mondta Moncho. de aztán. de szinte eksztázisban várva megmentésükre. ha most. Addigra már sokan megéheztek. és elviszik őket.Megtartok néhány La Pazt. hogy megmenekültek. Mit óhajtanak?” . .Vigyázz! Lavina! . Ahogy ott feküdtek. ahogy átrepültek a hegycsúcsok fölött. Amellett nagyon meleg lett. hogy megmenekülésük küszöbön áll. amekkorát csak akart. s szívükben és fennhangon egyaránt köszönetet mondtak Istennek megmenekülésük örömteli híréért. s ott várunk. Így hát eljött végre a pillanat.kérdezte Fernández a gép körül szerteszét heverő holttestmaradványokra mutatva. s a hóban kint levő valamennyi fiú a rádió köré sereglett. milyen szörnyű volna. . Akiknek még volt cigarettájuk.Nem kellene eltemetnünk őket? Fito bakancsával a hóba rúgott. kissé északkeletre tőlük.És ezekkel mi legyen? . azt mondom: „Köszönöm. kivárhatja. . Aztán előkapták a szivarokat. így hát felkészültek a külvilág fogadására. kézzel-lábbal hadonászva odakiáltották a körülöttük tornyosodó. Most már nem kell a karácsonyt az Andokban tölteniük. hogy levették öltözékük külső és belső rétegeit. s kimondhatatlan élvezettel fújta a vastag füstöt a száraz hegyi levegőbe. . amíg rendes vécére ülhet. hogy most visszatérjenek-e megszokott foglalatosságaikhoz vagy sem. türelmetlenül.mondta Eduardo -. inkább a magamét szívom. Már elkészültek. s a hajára kent még egy kevés olajat is. A többiek jót nevettek rajta. rágyújtott. Páez szót fogadott Eduardónak. Most Zerbino és Daniel Fernández nekiállt. mit csináljunk . És aztán.Ha meghalljuk a helikoptereket. mint amilyennek képzel.szólt Fernández.Amíg a hó ilyen kemény. . rájöttek. Pöfékelés közben kissé lecsillapodtak. amit tettünk. Zerbino és Sabella arról kezdett beszélgetni. bőségesen nyomtak belőle fogkeféikre. lesoványodott arcára pillantott. csak hogy ezt megtehessem.kérdezte Fernández. már nem tudott tovább várni.” . amit az egyik kofferben talált. nem tudunk vermet ásni. . amikor már annyi mindent túléltünk… Hirtelen egy kiáltást hallottak. aki azt hitte. akik erre vágytak. hogy az Andokban tíz héttel ezelőtt lezuhant uruguayi repülőgépnek két életben maradottjára bukkantak. Sabella és Zerbino inget és nyakkendőt vett fel. s a fiúk kissé megzavarodtak. nem tudták.Képzeljétek el.Eduardo most már akkorát kiálthatott. a helikopterek azonban még nem jöttek. Algorta nem is értette. s a fiúk valamilyen feléjük közeledő fehér tömeget láttak. kiment a gép orra elé. . A hang egészen más volt. . s a többiek se gondoltak többé a holttestekre. . egy-két óra múlva itt lesznek a helikopterek. Érezték. hogy csak a gép tűzoltókészülékének habja. megosztották azokkal. Egy pillanatra félelmükben megdermedtek. mielőtt még ideérnének.Hogy áll a hajad. Csak délben egy óra után hallották meg a két helikopter zúgását. de délre még semmi jele nem volt a mentőosztag érkezésének. . amikor megtalálnak minket. Többségük számára ez azzal járt. hogy megkeresse Roy Harley. amikor a „hó” elült. .Most.És különben is minek ezzel bajlódni? . számukra oly nagyszerű locsogásátfecsegését. azt mondták. . A hír az éter hullámain országról országra terjedt át. . közömbös hegycsúcsoknak. s mögüle nem a halál ijesztő ábrázata. amelyről a fiúk oly régen álmodtak. Fogukat is megtisztították a maradék fogpasztával. bemegyünk a gépbe. Eduardo Strauch így szólt hozzájuk: . s aztán meg is látták őket.Én tudom. Kinyitották a Rómeó és Júlia havannásdobozt. csakhogy az előző napon készített húst reggel izgalmukban félredobták.mondta Eduardo. Mind a tizennégyen igyekeztek kevésbé mocskos ruhákat keresni.És egyébként is .Fölmutatott egy doboz uruguayi cigarettát.És ha megkínálnak egy chilei cigarettával .Rendbe kell hoznunk magunkat . Carlitos? Fésülködj meg. hogy még tizennégyen vannak a szerencsétlenség színhelyén. hanem Fito Strauch vigyorgó képe kukucskál rájuk.Összetörjük a gépeiket . hogy székeljen.Aztán egy süvöltő hang töltötte be a levegőt. Az egyik chilei állomáson még hálaimát is mondtak. mígnem a kontinens úgyszólván valamennyi hullámhossza azt a szenzációt kürtölte világgá.132 - .vágta rá Carlitos. s többen a gépben kerestek menedéket. .kérdezte Algorta.Ilyen kegyetlen nem lehet a sors . s a középen levő ruhát hagyták magukon. mint egy lekopasztott csirke püspökfalatja. hogy saját fülével hallja a rádióamatőrök e rendkívüli. mit tesznek. s mindannyian rágyújtottak. A rádió továbbra is a mentőakcióról szóló híreket sugározta.

valamint Parradóval. letette a két másik andinistát. a másik az egészségügyi szolgálatos. hogy otthagyták a viszonylag biztonságos Fairchildbeli „otthonukat”. feladat volt. Rossz irányba repültek el. bízzatok szólt a levél. Morellel és a műszerésszel már elegen vannak a gépben. A hegy keleti oldaláról a csúcs megkerülése éppoly ijesztő. aztán ezen a szinten lebegnek mindaddig. de arckifejezése korántsem volt olyan bizakodó. hogy a fiúknak megkönnyítse a bemászást. Várlak erősebb hittel. Mihelyt Díaz kikerült a helikopter légcsavarjainak közeléből. s előbb a mindannyiuknak szólót olvasta el. mint a túloldalról . mint valaha. García ugyanis nem mert leszállni a hóra. Fernández azonban az arcáról leolvasta. majd egy pillanattal később két férfi ugrott ki a gépből.„Amint látod. aztán megindult feléje. A szél olyan vadul dobálta helikopterét. hogy a többiek a gépből filmezik és fényképezik őket. a szerelvényükkel együtt. fölnézett. körözni kezdtek. aztán megfordultak. Attól is tartottak. a másik mindannyiótoknak. hogy egyik sítalpa a havat érintette. hogy a lapátok beleütköznek a hegyoldalba -. azonnal kiabálni és integetni kezdtek. hátrahagyva Delgadót. Garcíának és Massának azzal a problémával kellett szembenéznie. s aztán ott lebegett. aki átbicegett a havon. mint valaha. mire Parrado megragadta és fölhúzta. . hogy a második helikopter megfelelő helyzetben van-e már. Egyeseket megzavart ez az idegeninvázió. Épp csak hogy kivehették Parradót. és Páez iránt érdeklődött. A második Mangino volt. s most sikerült is neki felkapaszkodnia. s Algortával és Eduardóval együtt fölkapaszkodott rá. hogy megtud-e a helikopter birkózni ezekkel a körülményekkel. Négyükkel Massánál is betelt az utaslétszám. részben mert tudta. . hogy bejusson a gépbe. Mama útban van Chilébe. Öreged. úgy látszott. García úgy gondolta. Pedro Algorta. És azt is látták. hogy e két utassal.kiáltotta vissza Parrado. de ők . úgyhogy Mangino imádkozni kezdett. s ebből azonnal tudták. Ezért vízszintesen lebegett a talaj fölött . Carlitos bemutatkozott. s körözni kezdett a fejük fölött. hogy a hó nem bírja el a helikopter súlyát. De nem mindegyikük üdvözölte őt ilyen örömmel. Akik kint voltak a hóban.az egész idő alatt attól félt. Francois-t. hogy a motorok dübörgése esetleg újabb lavinát okoz. Ez háromszor is megismétlődött. Legnagyobb ijedelmükre úgy tűnt. s így nem jelölte a szél irányát. Vizintínt. részben a lejtő miatt. De végül. . hogy Fito megöleli Díazt. ezért fölemelkedett a helikopterrel. . áhítatosabban. A második levél egyedül neki szólt. Díaz kibontakozott a fiúk öleléséből. amíg egy újabb áramlattal még magasabbra emelkedhetnek. s az első helikopterhez legközelebb álló két fiú a légcsavar alá bújva megpróbált fölmászni a gépbe. a gépben levők pedig újból kitódultak. hogy az új utasok már-már sajnálták. körülbelül negyedóra múlva az első helikopternek sikerült olyan alacsonyra leereszkednie. megkérdezte tőle. hogy már korábbról ismeri-e őt. az óriási masina abban a veszélyben forgott.” . Sabellát. ölelgették e tisztes egyetemi tanárt.„Föl a fejjel. Fernández miközben az egész helikopter remegett a motorok erőlködésétől . akik közül többen a nyakába borultak. . szájára mutogat. amíg Massa végrehajtotta az előbbi manővert.Parradóhoz fordulva megkérdezte. Lucerót és Villegast. Miközben a két helikopter ily módon helyet cserélt. Ez a módszer különleges szakértelmet követelt.sőt olyanynyira ijesztő. tárt karokkal a fiúk felé sietett. hogy a legközelebbi hegyoldal szikláihoz csapódik. amelyek néhány méterrel megemelik őket. Az egyik az andinista Sergio Díaz volt.Hát persze! . hogy nem káprázat. A kinyitott ajtón két csomagot dobtak le. mígnem a vezérhelikopter a szélben rázkódva-zötykölődve lejjebb ereszkedett. Utánuk jött Inciarte. Kinyújtózkodott. amit látnak-hallanak. meleg légáramlatokat keresnek. a helikopterek nem látják őket. mire Díaz átadott neki két levelet az apjától. A pilóta. nem képes landolni.Ezennel egy helikoptert ajándékozok nektek karácsonyra.Carlitos zsebre dugta a leveleket. Ezért elhatározták. de a füst egyszerre mind a négy égtájba szétterjedt. aki feléjük integet. Elsőként Fernández próbált beszállni. Mangino a mellette ülő katonától megkérdezte. Metholt. és elhúztak fölöttük. Harleyt és Fito Strauchot a három andinistával és az egészségügyi szolgálatossal. A helikopterből füstlövedéket lőttek ki. s így nem bírt olyan szögbe fordulni. A műszerész megnyugtatta. Zerbinót. hogy a helikopterekkel vitorlázó repülőgépek módjára fognak manőverezni.133 - . amikor látta. hogy ebben a magasságban a túlságosan ritka levegő miatt a helikopter pusztán a motorok erejéből nem bír fölemelkedni. akinek Díaz segített fölmászni. egyetlen pillanatra sem hagytalak cserben. s négy ujját feltartja. levegőbe emelkedett. Carlitos fölbontotta a leveleket. Ez némi nehézséggel járt.ték. hogy mindig így ráz-e. hogy valahányszor lejjebb ereszkedett vele.Az egyik neked szól mondta -. magukkal rántották a hóba. hogy ő épp-úgy meg van ijedve.

Morel beleegyezett.” Amikor túláradó örömük első hullámai elültek. Elámultak a színpompás környezeten. amíg eljutottak az Alfa táborhoz. s megállapították. hogy mivel a hegyen levők közül senki sem forog közvetlen életveszélyben. s így végül is sikerült átrepülniük a csúcs fölött. ahol a hat immár megmenekült fiú megkönnyebbülve. hempergőztek a földön. Mint a részegek ölelgették egymást. amit elébük tettek. Algorta boldogságában és izgalmában hajánál rángatta Canessát. hogy a második mentőakciót másnapra halasszák. s ekkor a túlsó oldalon már nagy iramban húztak a völgyön át az Y és Los Maitenes irányába. a fű és a virágok illatától szinte elkábultak. s a fiúk ráeszméltek. . te féleszű gondolta magában Canessa. Eközben az egészségügyiek megvizsgálták őket. s mind a hatan nekiestek a forró kávénak.ennek birtokában voltak. örömmámorban ugrott le a zöld mezőre. hanem a félelmetes helikopterutazást is. aztán átnyújtotta a mellette fekvő Carlitosnak. . az orra előtt egy százszorszépet látott.Ugyanazt csinálod velem. García azonban azt mondta Morel ezredesnek. Eduardo úgy hempergett a füvön. Ezért nem volt akadálya annak. gondolataik menten az evésre összpontosultak. „Már megint kezded. Mindössze negyedórába telt. és ehelyett az első nyolc fiút délután helikopteren San Fernandóba vigyék. sajtnak. Ezalatt Canessa és Algorta egymást ölelgetve a fűben hempergőzött. megszagolta. Amikor fejét oldalt fordította. Carlitos átvette s már-már ő is megszagolta. és megette. hogy noha valamennyien a rosszul tápláltság egy vagy más formájában és vitaminhiányban szenvednek. hogy nemcsak hetvenegy napot éltek túl az Andokban. de aztán inkább a szájába dugta. így oktalanság volna ilyen rendkívül rossz körülmények között még aznap este visszamenni értük. mint odafönt. Letépte. hogy a szerencsétlenség színhelyéről lehozott nyolc életben maradt Los Maitenesben kivárhassa. csokoládénak. egyikük sincs válságos állapotban. amíg a helikopterek visszamennek a többiekért. mint a legfinomabb selyemnél is puhább ágyon.134 - .

Roberto Canessa. azzal a mozdulattal. csak telefonon beszélt az anyjával. épp akkor érkezett San Fernandóba. majd pedig a gyakorlótér aszfaltjára leereszkedő lármás. mert nincs fölhatalmazásunk rá a főparancsnoktól.sokan voltak ott olyanok. amikor az ajtók kinyíltak. így hát a festő a kagylót még mindig a szája előtt tartva. Ha e pillanatban három kereszt vagy egy angyalsereg tűnik föl az égbolton.Carlos Páez . s ugyanakkor megadták a tizenhat túlélő teljes névjegyzékét is.Egy negyed hüvelykkel lejjebb húzta a papirost a jegyzéken.Daniel Fernández… Daniel Fernández. s egyenesen a helikopter örvénylő lapátjai közé vetette volna magát. Harley. Vizintín. mintha az elmúlt két hónap minden reménye és félelme ebben az egyetlen pillanatban összpontosult volna.mondta. . szinte megállt számára az idő. akik talpalással. majd megismételte: .José Luis Inciarte… José Luis Inciarte . át akarta adni annak a bizottsági tagnak. Épp ebben a pillanatban a telefon csöngetett: a montevideói Radio Carve jelentkezett. . Strauch.Megvan az életben maradottak névjegyzéke. aki e jegyzéket leírta. s Páez Vilaró. így hát most. . aki a fagyasztott húst szállító gépen Mendozából Santiagóba utazott.Még valamivel lejjebb húzta a papírt. s amikor Páez Vilaró elkezdte olvasni a névjegyzéket.Carlos Páez Vilarónak. Strauch.Újabb pár milliméter: . fölhatalmazza őt a jegyzék felolvasására. az apa. a fiúnak arcát. ha Charlone idejében vissza nem rántja. most utoljára hamvadtak el. Akkor olyan szomorúnak tűnt. Nem ismerte a családját.2 A SAN FERNANDÓ-I PARANCSNOKSÁGOT rádión értesítették a döntésről. hogy fia.Carlos Páez… Carlos Páez. hogy a Fairchild negyven utasa közül csupán tizenhatan vannak életben.olvasta. Átfurakodtak a kaszárnya bejáratánál várakozó izgatott chileiek tömegén. és erre az állomásra hangoltak. Francois. egyenes adásban sugározták egész Uruguayban minden egyes lakásban. s odamentek Páez Vilaróhoz. Aztán jöttek a többi nevek: Mangino. lassan lehúzta a papirost az első névről. amelyek oly sokszor föléledtek és elhamvadtak. És most meglátták a chilei légierő három helikopterét. Methol és Sabella.135 - . Most már tudta. Az utolsó név is elhangzott.Mire hangja elcsuklott a sírástól. amikor ott az első nyolc túlélőt hozó helikopterek fogadására már az utolsó előkészületeket tették meg.válaszolta Páez Vilaró. Nagyot kiáltva előrerohant. .Fernando Parrado . Köztük volt Senora Nogueira lakása is. Algorta. a két apa. Most milyen boldog lesz. az uruguayi ügyvivővel a colchaguai ezred mintegy díszszemlére fölvonult háromszáz katonájának sorfala előtt állt. ahol kinyitották a rádiót. s a tizenhat név most újból ott feküdt Páez Vilaró előtt.kérdezték. . Az aszszony Ponce de Leónék kertjében várta a híreket. Hirtelen kiáltások hangzottak föl a tömegből . az sem lehetett volna megindítóbb. A két férfi még nem tudta. Azt azonban nem tudta. .mondta. A San Fernandó-i polgármester ennek hallatán azt mondta Páez Vilarónak. Delgado. Páez Vilaró azonban nem akarta elfogadni. Így most saját konyhájában volt. hogy elolvassa.Fernando Parrado. Zerbino. megpillantotta Páeznek. Harley és Nicolich. Még mindig nem bírta rászánni magát. félt szembenézni a valósággal. rádióikkal és imáikkal segítették Páez Vilarót a reménytelennek látszó kutatásban. A jegyzéket letakarta egy másik darab papirossal.ismételte Páez Vilaró. .Igen . Carlitos. Ő a helikopterekkel van. lebegő. bonyolult masináknál. . A rádiókezelő. . hogy legalább a kis Sabella életben maradt. . köröző. Az asszony reményei. A motorok még meg sem álltak. ahogy olvasta őket. de az ottani légkört túlságosan feszültnek. gondolta magában. míg aztán Carlitos leugrott a gép- .Van valami újság? . ahogy az uruguayiak truco közben a kártyáikat gusztálják. de nem olvashatom föl. A neveket. aki az üzenetek legépelését magára vállalta . kik maradtak életben.Roberto Canessa . A rövid jegyzéket hamarosan legépelték. . Aztán még lejjebb húzta a papírt: . A papírdarabot szó nélkül odatolta Morel ezredes titkára elé. Így hát csak várt. hisztérikusnak találta. s néhány pillanatig nem bírt tovább olvasni. a tizenhat között van-e. aki César Charlonéval. csodásabb ezeknél a levegőt szabdaló. . amikor megtudhatta volna. Milyen jó. repülőgépeikkel.

Ausin. Súlyvesztesége legalább 25 kiló volt. és onnan hordágyon gurították be őket .kivéve Parradót. Az ápolónők zavarodottan néztek egymásra. Nagyszerűen érezte magát. Algorta. A rendőr ránézett az előtte álló magas fiatalemberre. Parrado persze a többi hét fiúhoz hasonlóan nagyon sokat vesztett szokott súlyából. s jóindulatú közömbösséggel tűrte. látta. legképzettebb beosztottjaiból . átfurakodva az érkezésüket figyelő ápolónők és látogatók tömegén. s az orvosok úgy döntöttek. mert Fernández. várakozó arca. Így aztán Parradónak fürdővizet készítettek. fésületlen haja győzte meg. Semmiféle bajt nem konstatáltak. hogy mennyire lesoványodtak. épületei öregek . és belépett a kádba. Ez az óriási különbség nemcsak arra mutatott. Az ápolónők is hitetlenkedve bámulták. hogy készüljenek föl az uruguayi Fairchild életben maradottjainak fogadására. Elmondták neki. Lesütötte szemét. Könnyekben tört ki. .Sajnálom . de amikor fölpillantott. Örömében egyetlen csepp üröm vegyült: az apja mögött álló Nicolich rémült. A kórház főépülete és az oldalt álló téglából emelt kápolna közti udvarra hajtottak be velük. hogy Parrado igazat beszél.De hisz én is az vagyok . hogy a túlélők milyen állapotban vannak. hogy pácienseik nem egészen úgy fognak viselkedni. Amikor a privát betegek számára fönntartott épületszárny bejáratához ért. milyen kezelésben szándékoznak pácienseiket megérkezésükkor részesíteni. Mangino és Eduardo Strauch súlya a szerencsétlenség előtt 65 és 75 kiló között mozgott. mintha fölemelt karjával halálos csapást készülne mérni legjobb barátjának apjára.ő is Páez Vilaró felé tartott. Csak annyit tudtak. de az expedíciós mindaddig nem volt hajlandó ágyba feküdni. Canessa 17. Nyomában futott Parrado . s felvett egy fehér kórházi köpenyt. hogy több mint hetven napig kevés élelemmel vagy anélkül odafönt az Andok fogságában éltek. Azt azonban akkor még nem tudhatták. Fürdő után a zuhany alá állt. Legkevésbé Fernández. a santiagói Központi Kórház intenzív terápiás osztálya vezetőjének. és mindkettőt egyszerre magához ölelte. . Egész testét alaposan megmosta. De volt egy privát betegeknek fönntartott szárnya. Valenzuelának.földszintes építmény belső udvarokkal és minden épület körül fedett verandával. Ezeknek az előkészületeknek közepette a három orvos telefonált egy másik dr.azonnal egy munkacsoportot hozott létre az előkészületek megejtésére. és csak szakálla és hosszú.ből. Valenzuela egyetértett a javasolt gyógymóddal. az ott őrködő rendőr megállította. hanem hogy korábban milyen súlyosak voltak. Ez volt az első jele annak. Valenzuela és dr. Dr. hogy saját lábán menjen be. és megvizsgáltatni magát. Eduardo Strauch 20. Kettőjük arcáról világosan leolvashatta. a kórház igazgatója. aki ragaszkodott hozzá.136 - . Ez a túlélőknek van fönntartva. akik vállat vonva azt mondták.válaszolta Parrado. s futni kezdett feléje. s az egyik ápolónő a sajátját hozta oda neki. s dr. s a colchaguai ezred mögötte álló háromszáz katonájának arcán ugyanígy patakzottak a könnyek. A kórház kicsi volt. . Boldogságában is úgy érezte.dr. hogy ezt kiürítik a túlélők számára. A mentők három óra után tíz perccel érkeztek meg az első nyolc életben maradottal. Inciarte pedig 36 kilót adott le. Baquedano. 3 MOREL EZREDES AZNAP REGGEL hat órakor értesítette a San Fernandó-i Szent János kórházat. Melej orvosokból . ők 13-15 kilót fogytak. Egyetlen szó se hagyta el ajkukat. amíg meg nem fürdik. ahogy azt ők gondolták. Páez. dr. elmentek megkérdezni az orvosokat. mit beszélnek. hogy a három hüledező orvos megvizsgálja. Algorta és Mangino soványodott le. Az apa a heteken át tartó eszelős makacsság jutalmaként a lélegző testeket szorította magához. aki őrének karjából kiszabadulva odament a két fiúhoz. tegyenek eleget a kívánságának.mondta. Ekkor végre levetette magáról a bűzös ruhákat. s megpróbálták lefektetni. A fiú számára apja karjainak erős ölelése már az otthont jelentette. Sampont is kért.Ide nem lehet bemenni. hogy leöblítse a piszkos vizet. . Először is elhelyezésükről gondoskodtak. s aztán másfél órán át áztatta magát a forró vízben. hogy Nicolich Daniel Fernándezzel beszél.

Ez a magatartás nem lett volna feltűnő e fiatalembereknél. ha valamilyen szilárd ételt hoznak neki. milyen veszéllyel jár. Valenzuela ellen. Manginónak ezenkívül még hőemelkedése is volt. hogy senkit se engedjenek be hozzájuk . hogy a nyolc fiú étrendjére vonatkozóan kiadott utasításokat megváltoztassák. hogy egyelőre csak ennyit akarnak adni nekik. Ezenkívül ajkuk a naptól leégett és fölhólyagosodott.Emberhúst . s kutya bajom se lett tőle. amelyet Canessa emlékbe hozott el Los Maitenesből. Manginónak a lába törött el. Carlitos Páez rájött. amíg ágyba nem került. akik. hogy . Arra azonban mégsem gondoltak.Mit evett utoljára? . ha ilyen hosszú éhezés után szilárd ételt fogyasztanak. hogy a viszonylag alacsony növésű Páez. Ő is. Ezért utasítást adtak ki. szigorú utasításuk van dr. megkérdezte tőle: . . Algorta pedig a mája tájékán érzett fájdalmakat. fehérje. Mióta bekerültek a kórházba.mondta Canessa -. már a hordágyon fekve megragadta dr. hogy mit ettek fönt a hegyen. nem mutatott meglepetést. hogy bemenjen a kórházba. hogy mind a nyolc életben mara-dottnak kiadós vacsorát hozzanak. a San Fernando Rey plébániatemplom káplánjával. A fiúk közt akadtak. Így aztán a fiúk összeálltak. de az orvosok most már azt is tudták. Egy idő múlva a fiúk rájöttek. hogy megfelelő kezelésben részesítsék őket. Két tünetet már az első pillanatban megfigyeltek náluk . s így arra gondoltak. hogy e tünetek esetleg egy súlyosabb pszichikus állapot első megnyilvánulásai. csak kissé húzódozott attól. de szigorú utasítást adtak ki. akik már megérkeztek Montevideóból. aki csak a szobájába lépett. Addigra már bebizonyosodott. Ausin és dr. Az orvosok figyelme ezért most a lelkiállapotuk felé fordult. s most az éjjeliszekrényén tartott. Coche Inciarte. továbbá kötőhártya-gyulladásban és különféle bőrfertőzésekben is szenvedtek. Az orvosok beadták a derekukat. S ettől fogva mindenkit elárasztott beszédével. 68 kilót nyomott. Az orvosokat meglepte. s ezért az ápolónőknek mindenféle „különleges” autogramot és emléktárgyat ígért. hisz tíz hetet az Andok fogságában töltöttek. hogy bizonyos értelemben véve hírességgé vált. meg magas vérnyomása és szabálytalan érverése.Parrado és Inciarte viszont csaknem 90 kilót nyomott. hogy pácienseik az emberhúsevésnek köszönhetik életben maradásukat.még Páez és Canessa anyját se. A vizsgálatokat végző orvosok hamarosan átlátták. s tőle telhetően lelki segítséget nyújtson. akit elsőként vittek be a kórházba. s az orvosok mindent elkövettek. Fernández és Mangino is megmondta az orvosoknak.De doktor úr . s mindaddig nem engedte el. hogy újságírókat ne engedjenek be a kórházba. s az orvosok most sem tettek semmiféle megjegyzést. Az orvos szó nélkül folytatta a kezelést. Melej. A szükség könyörtelenséget szül. s ugyanígy a többiek is. Manginót. s aznap délután látta a Los Maitenesből érkezett helikoptereket a város fölött elrepülni. dr. halálra éheztetik őket. A bájos chilei ápolónőket azonban ilyen könnyen nem lehetett megvesztegetni. hogy az ápolónőktől valamilyen tartalmasabb ételt kérnek. Andrés Rojas atyával.137 - . Mindegyik fiú külön szobát kapott. amikor felvették a San Fernandó-i Szent János kórházba.és vitaminhiány tapasztalható.akik leginkább megszenvedték az éhezést intravénásan táplálták. hogy a nyolc páciens közül fizikailag senki sincs válságos állapotban. s amikor egyikük megvizsgálta Inciarte lábát. s aztán hagyták pihenni őket. hogy mindanynyiuknál zsír-. Szóltak az ápolónőknek.beszédkényszert és az egyedülléttől való félelmet. Az orvosok az osztályra visszatérve tudomást szereztek e panaszról. Az ápolónők erre azt válaszolták. Válaszképpen elmagyarázták nekik. Valenzuela orvosoktól. akiknek speciális panaszaik voltak. hogy e nyolc fiúnak az elmúlt tíz hét alatt olvasztott havon kívül még valami mást is kellett ennie. de a jobb erőben levők átjártak társaikhoz. Inciartéé még mindig csúnyán gennyedzett. s hamarosan megegyeztek abban. Melej. a többieknek pedig folyadékot s egy kevéske.felelte Inciarte. mint írták. Ausin karját. különösen Carlitos Páez. A kórház előcsarnokában összezsúfolódott embertömegből egy férfival azonban kivételt tettek. hogy írásban panaszt emeljenek dr. külön számukra készített zselét adtak. Ausin és dr. már értesült a „karácsonyi csodáról” (ahogy az életben maradottak megtalálását immár nevezték). Mi több: az elvégzett vizsgálatokból kiderült. tegnap babot és makarónit ebédeltem. más szilárd ételt nem láttak. hogy egyebet nem adhatnak nekik. Azonnal vágy fogta el. dr. Inciartét és Eduardo Strauchot . mint mindenki más San Fernandóban. csak azt a darab sajtot.

másképp láttam a dolgot. Miért maradt ő életben. amilyen voltam. De dr. hanem emelkedett. . Melej így is fölismerte. . A pap ezt az aggódó fiút is igyekezett megnyugtatni. . De ott fönt a hegyen. mit is jelentett számára ez az élmény. ahol annyi csodát éltem át. hogy a fiú a lelkiismeret-furdalás és önigazolás zavaros vegyülékében számot adjon tetteiről. megnyugtatta a fiút. . súlyos lelkiismereti próbát jelentett. Megtanultam. Nincs jobb annál. föl sem tűnt a tömegben. hogy pap. mint inkább megnyugtatni őket. Elmondta Andrés atyának.szólt Coche. ne engedje. A fiúk többsége számára az elhatározás ott fönt a hegyen. Bevezették a privát betegeknek fönntartott szárnyba. lassanként ráeszmélt annak az adománynak valódi jellegére. amelyeket szívünk teljes alázatával misztériumnak kell elfogadnunk. Ő is megáldozhat aznap délután gyónás nélkül. a dadogó Cochéből csak úgy áradt a szó. hogy mégis bemenjen.Már meggyóntál . Szerencsés választás volt. így a fiatal papnak módjában állt nem annyira föloldozni. s ezeknek nem sok mondanivalójuk volt Andrés atya számára. Ez az egyház teljes tekintélyével alátámasztott ítélet legalább a bizonytalankodóknak megnyugvást nyújtott. adjon erőt. vagy csak azért gyónjon.vagy legalábbis nem vallották be. hogy nem követett el semmi bűnt. hogy engedélyezték Andrés atyának az életben maradottak meglátogatását. hanem szürke nadrágot. amelyek sokkal pontosabban érzékeltették. fiús arca. Huszonhat éves fiatalember volt.válaszolta a pap . Római katolikusok lévén. amit tettek. s beinvitálta. hogy valóságos vétkei alól feloldozást nyerjen.hogy halott társai húsának adományáról beszél. mi történt velük a hegyen . ami kifogásul szolgálhat. Amellett nem is fekete papi öltözékét viselte.Vannak olyan pillanatok. hogy látogassa meg az életben maradottakat. fekete haja és sötét bőre miatt még koránál is fiatalabbnak látszott. amelyre Inciarte céloz . a délután folyamán eszébe jutott. Inciarte azonban föltett neki egy olyan kérdést is. amikor mások meghaltak? Milyen cél vezette Istent ebben a választásban? Hogyan lehet ennek az értelmét kibogozni? .nem a tárgyilagos szemlélő hűvös kifejezéseivel. mint adni embertársunknak… Ahogy Andrés atya hallgatta e szavakat. hogy megint olyanná váljak. akinek nem volt szüksége megnyugtatásra . hogy megeszik barátaik holttestét. s az áldozás számomra már-már gépiessé vált.Akkor gyónni is szeretnék . misztikus szavakkal.válaszolta Andrés atya.Azelőtt minden vasárnap misére mentem. De később. .Ezt sohasem tudtam volna elképzelni . hogy az élet szeretet. olyan közel kerültem Istenhez. nyitott nyakú szürke inget. amelyben Coche Inciarte feküdt. Most Istenhez fohászkodom. Ausin és dr. s a szeretet nem más.legkevésbé ehhez az ájtatos arcú. Mivel a katolikus egyház tanítása szerint végszükség esetén az emberevés megengedhető. hogy megáldozhass mondta. Alvaro Manginónál Andrés atya ugyanezzel a jelenséggel került szembe . s ott bement a folyosóból nyíló első szobába. amire nem tudott válaszolni.ebben a beszélgetésben. Alacsony termete. hogy van valami más elintéznivalója is a kórházban. . Akadt azonban egy-kettő. . mint adni a felebarátunknak. Mihelyt a fiatal pap erre rájött.a heves vággyal. Vannak olyan dolgok. hogy szükségük van rá -. egyházuk ítélkezett afölött.Délután visszajövök. hogy semmiféle bűnt nem követett el. hogy szinte megérintettem.Sehogy . hogy nem követtek el semmi rosszat. amikor Isten akaratát emberi értelem föl nem foghatja. fiatal paphoz. A lélek az ember legértékesebb tulajdona. csak előző évben szentelték föl.beleártsa magát az orvosok dolgába.mondta. Az orvosok igen szerencsés gyógymódot választottak azzal. Algortának például senkihez sem volt kedve beszélni .138 - . mert mihelyt megmondta. úgyhogy amikor a kórházba ért.

az ujjongó hálaérzet.mondta. Ennek hallatán hármuk közül csak az apa meredt döbbenten maga elé. amikor Algorta elmondta. De nem akarta elengedni őket. hogy éhen ne haljanak. s Eduardo viszontlátása már-már aláásta önuralmát. felesége és lánya eltűnt az Andokban. akiben fölismerte annak a lánynak az anyját. amikor meghallották. amikor Carlitos elmondta. hogy meg-ették a holttesteket? . s utána a meggörnyedt. s elküldte a jámbor papot. hogy életben maradjanak. öröme úrrá lett bánatán. s egy asszony. hogy emberhúst ettek. milyen borzalmakat kellett fiának átélnie. mígnem szülei. A viszontlátás öröméhez egy másik érzés társult: a megdöbbenés testvére ápolatlan. magára hagyják. Laura Surraco arcát. Sarah Strauch igyekezett nyugodtnak látszani.139 - . és szemét örömkönnyek öntötték el. a megdöbbenés. Canessa a szobába lépve ugyancsak könnyekben tört ki. Első pillanatban csak megdöbbenést érzett. Így hát az öröm és bánat ellentétes érzelmei közt vívódott . Így aztán. Hogyan lepődhet meg valaki azon a normális és kézenfekvő tettükön. Találkozásukba csak egyetlen csepp üröm vegyült: az anya borzalomtól döbbent arca. hogy viszontláthassa holtából föltámadt fiát.még a megpróbáltatásaik okozta keserves állapotukban is .Látni akarom a testvéremet! . elhúzódott tőle.4 A VISZONTLÁTÁS PERCEIT már nem lehetett sokáig halogatni. Derűs arccal lépett be a szobába. hogy a garabandali Szűz meghallgatta fohászait. mit ettek. Sem benne. őt is elfogta a sírás. lesoványodott külseje miatt. egészségét féltve. azt mondták. Eduardo Strauch találkozása szüleivel és Rosina nagynénjével szintén nem volt híjával az ilyen döbbenetes pillanatoknak. Roberto . . Egyszerre ragadta magával az öröm. s e kettő együtt megrendítette önuralmát. s bement Parrado szobájába. s ezért amikor a lány feléje rohanva könnyekben tört ki. s az ajtóban meglátta noviája. A két nő a viszontlátás örömében nem is igen figyelt Roberto szavaira. s így nem bírta leplezni az arcára kiült borzadályt. Dr.de amikor meglátta és karjába ölelte fiát. hogy belássák. s az érzelmeknek ettől az áradatától Roberto is elsírta magát. az orvos azonban fölismerte. ennek így kell lennie. amikor fia.kiabálta. s noha többségük hősies türelemmel várta. Érdeklődött a lány felől. Laura Surracót Mecha Canessa követte. Parrado férjnél levő nővérét vérig sértette. Ez alól csak Algorta volt kivétel. hogy a fiúk a holtak tetemét eszik majd meg. hogy ennyire lesoványodott. minden életkedvét elvesztette. s amikor már mindannyian kissé megnyugodtak. hogy a privát szárny ajtajában álló rendőr föltartóztatja. hogy viszontlátja őt. a folyókban halak úszkálnak. sem a többi szülőben és hozzátartozóban nem merült föl a gondolat. itt vagyok! . könnyekben tört ki. elmondta nekik a szerencsétlenség és életben maradásuk történetét. ahol a tűleveleken nyulak szökdécselnek. Madelón Rodríguez arcáról is akaratlanul lerítt a borzalom. Algortát azonnal újból elfogta a szerencsétlenség előtt iránta érzett vonzalom. Néhány szobával odább Canessa az ágyán fekve hallotta az érkező hozzátartozók hangját. Csak most mondták meg neki az igazat: egyedül Nando maradt életben.Graciela. De aztán. de aztán reményeit újjáélesztette egy téves névjegyzék. nem érzett semmi kényszert a beszédre. milyen kényes kérdést kell az orvosoknak mérlegelniük. Mihelyt meglátta. a férje. Mögötte jött Juan. amely mindhármukat életben maradottként tüntette föl. akivel Santiagóban találkozni akart. Apja látogatta meg. hogy Montevideóban fogja viszontlátni. amikor Eduardo beszámolt arról.Mire a harcias uruguayi fiatalasszony félretolta útjából a rendőrt. síró Seler Parrado. mi történt.volt az Andokon kívüli emberi magatartást illetően annyi józan ítélőképességük és megértésük. Fönt a hegyen mindig úgy képzelte. Megjelenése itt Chilében valahogy nem illett a képbe. akik bíztak fiaik életben maradásában. ő sem törte a fejét azon. hogy menedéket nyújtó erdőre találnak. természetesen megdöbbentek. Az asszony megdöbbenése meghökkentette. mihez kellett folyamodniuk. ám a fiúknak . mielőtt beeresztik őket.Boldog karácsonyi ünnepeket. de ideges természetű volt. Hirtelen fölpillantott. mígnem ő is annyira visszanyerte önuralmát. Mint azoknak az anyáknak többsége. Odabentről hallotta Nando kiáltását: . föltételezte. Ez a szegény férfi. mire az másnap délelőtt el is ment hozzá. amikor fia szakálla alatt egy aszott öregemberarcot látott. Külön szobájában feküdt az ágyon. Graciela Bergert. voltak. s milyen megpróbáltatások várnak még rá. azt sem hallgatta el. hogy ez a csoda valósággá váljon. akik nem bírtak úrrá lenni türelmetlenségükön. hogy ez a csoda hogyan valósulhat meg. mit ettek. . hogy leplezni tudta érzelmeit. Az életben maradottak szülei és hozzátartozói még nem tudták.

Coche Inciarte. Nagybátyja hasonló hangnemben válaszolt.Carlos . s Ő most is veled van. .mondta nagybátyjának. elkerülte az efféle reakciókat: csak a legemelkedettebb kifejezésekkel számolt be élményeikről. Carlos. Isten teljesen betölti lelkemet. .140 - . .Krisztus akaratából szabadultál ki. aki a látogatók önkéntelen rosszalló arckifejezésével szemben a legsebezhetőbb volt. aki tizenkét hozzátartozója közül elsőként érkezett Chilébe -. az Andok fogságából. Coche.

mindebből semmit sem érez. Az andinisták megnyugtatták őket.Saskeselyűk zabáltak a holttestekből? . a fiúk élvezettel. tekintse meg az „otthonukat”. Kartonlapokat is felhasználtak az akkor már jó ideje távol levő helikopterek fogadásához. s egyébként se tudtak volna neheztelni megmentőikre. s ez megvédte őket a hidegtől. egy pillanatig habozott. nehogy elárulja. úgy látszott. A fiúk már megszokták a hirtelen hőmérséklet-csökkenést. inkább a magamét szívom.mondta Zerbino -.Maté? Hogyne volna. . s megkérdezte: . az andinisták pedig fölvették élénk színű.egészségi állapotukkal s mindenekelőtt éhségük csillapításával.141 - . elmagyarázta neki. Zerbino követte. s meglepetését se mutatta.és citromlevet. A fiúkat kielégítette e válasz. Aztán Zerbino a három andinista egyikéhez. A fiúkat ez nyugtalanította. jó étvággyal ettek-ittak. hogyan zúdult le rájuk a lavina a hegyekből. rágyújtott egyik utolsó uruguayi cigarettájára.válaszolta Zerbino arrafelé pillantva. Az andinisták előkészületeket tettek a visszatérő helikopterek fogadására. hogy felkészült e szavakra. az egészségügyi szolgálatos kezdett dideregni. úgyhogy az andinisták kerestek számára valamilyen ruhát. sajnos. Csak Bravo. Ünnepi lakoma volt.Tizennegyedik Fejezet 1 A NYOLC HÁTRAHAGYOTT FIÚ FIGYELTE. mert rövid ujjú ingben és mokasszinban ugrott ki a gépből. amit Díaz hozott magával. van-e velük véletlenül maté tea. még egy kis levest melegítettek nekik . hogy amíg a helikopterek visszajönnek. s eltűnik a hegy fölött.Nem . Begyújtottak a kályhájukba. a gép belsejében uralkodó bűzt azonban nehezen bírta elviselni. semmit se fognak belőlük nyilvánosságra hozni. s az idő hidegre fordult. Luceróhoz fordult. Az andinista udvariasságból nem tett semmilyen megjegyzést. amelynek tetejét zsírdarabok borították. hogy a helikopterek aznap este már nem jönnek vissza. hogy még egy éjszakát itt kell tölteniük a hegyen. A nyolc életben maradt jókedve menten elpárolgott: keserves gondolat volt. . s aztán kávét is készítettek. Azonkívül a maguk körül látottakról fényképeket készítettek. hogy csak a chilei hadsereg kívánságára készítik e dokumentumokat.És mosolytalanul. mert másnap volt a születésnapja. s amilyen vízszintesen csak lehetett. ujjukkal csípték föl a vajat. s evégből megpróbáltak a hóban leszállópályát készíteni.Köszönöm . minden tőlük telhetőt elkövettek. hogyan éltek és aludtak e szűk helyen ily hosszú ideig. s beinvitálta a Fairchild törzsébe. Addigra a nap lenyugodott a hegyek mögött. miért van erre szükség. ahogy a két helikopter a magasba emelkedik. levest (amelyet az andinisták kályháján melegítettek föl). de igyekezett minél gyorsabban visszatérni a szabad levegőre. Ahogy a bejárathoz közeledtek. Aztán narancs. legkevésbé az olyan kedvesekre. akik túlélték a szerencsétlenséget. Lebontották a gép bejáratánál emelt falat. és bement. majd végül püspökkenyeret. majd hagymalevest s végül skandináv levest. Aztán Methol megkérdezte tőlük. levették azt a nagy műanyag táblát. Eközben a többi látogató a másik hét életben maradottal foglalkozott . amely valaha az utasfülkét a poggyásztértől elválasztotta. de amikor a Fairchildhoz értek.Mi ettünk belőlük. Délután négy tájban nyilvánvalóvá vált. . El tud képzelni négy chileit maté nélkül? Matét főztek. Amikor az andinisták ezt észrevették. vízhatlan anorákjukat. Házigazdája.először csirkelevest. azt mondták.két szelet kovásztalan kenyér közt egy szelet marhahúst. Lucero egy szót se szólt. Lucero a hóban szerteszét heverő holttestek maradványaira pillantott. lefektették a hóra. s pusztított el nyolcat azok közül. megkérdezték. . Először húsos szendvicset adtak nekik . Lucero nagy együttérzéssel és érdeklődéssel hallgatta. mint amilyen ez a négy chilei volt. Egyikük még cigarettával is megkínálta Zerbinót. hogy ismét földerítsék őket. Aztán lehajolt. .

Az első három fiú előrelépett. Amikor aztán ez a gép is megtelt. mit tartalmaz a koffer.Hogy a fiúk el ne csüggedjenek. . Mégsem ereszkedtek le azonnal. A fiúkat némileg bántotta. mint nekik.kiáltotta Lucero.nyugtatta meg őket. s egyre hidegebb lett. . . egyikük Zerbino volt a kofferrel. s ott üldögélt a nyolc büdös.kiáltott vissza az egyik fiú. ha nem megy be hozzájuk.forró teát és száraz kétszersültet. A kevésbé örvénylő reggeli levegőben a helikoptereknek nem kellett olyan széllökéseket elszenvedniük. de a chileiek ettől kissé húzódoztak. semmi nyomát nem látták annak. Ők meg részletesebben beszámoltak megpróbáltatásaikról. megértik majd? . majd három gépet láttak megjelenni fejük fölött az égbolton. Megigazították ruháikat. hol fekszenek a hegytetőn kizuhant holttestek. A rendkívül legyengült Roy Harleyt Bobby Francois-nak kellett odasegítenie a géphez.De muszáj . helyét a harmadik foglalta el. . éjfélkor kirángatják a sátorcölöpöket. rászólt: . nehogy a sziklákhoz verődjenek. a második meg leereszkedett. az életben maradottak következő csoportja pedig eközben azt iparkodott elkerülni. Választásuk Díazra esett.kérdezték a fiúk. Végül az első helikopter három utasával a levegőbe emelkedett. Tíz óra tájban meghallották a helikopterek hangját. Végül aztán behúzták őket. Reggeli után a fiúk fölkészültek a mentőosztag érkezésére.Persze .válaszolta Zerbino. hogy azt tettétek. Ámde minden élelem a sátorban volt. Közben ugyanis feladták a leszállópályára vonatkozó tervüket. akik kézzel-lábbal hadonászva integettek a masinák felé. lesoványodott és boldog uruguayi között. mígnem egyik sítalpa már a havon nyugodott. amelyre a két utolsó túlélő kapaszkodott föl. ő meg segített újra fölépíteni a bejáratnál a falat. . amelyben ő és Fernández a halott fiúk összes pénzét és iratát őrizte. reggelit akarunk! Mire a sátor vitorlavászon lapjai közt csakhamar föl is bukkant Lucero és Villegas álmos arca. de aztán. Díaz beszélt nekik az andinisták életéről. A pilótának minden figyelmét arra kellett összpontosítania. s a nyolc uruguayi „Éljen soká” énekkel köszöntötte föl. hogy az ablakokból fényképező. Azt mondták. Csak a chileiek segítségével bírtak fölkapaszkodni a gépre. s meg se próbált aludni. Aznap reggel a pilótáknak nem kellett olyan alattomos . Díaz éjfélkor betöltötte negyvennyolcadik évét. látták. hogy a gépek csak lebegnek majd a hó fölött. mint előző napon. Másnap korán első gondolatuk a reggeli volt.142 - .és filmfelvevő gépek kukucskálnak elő. s az első gép mind alacsonyabbra ereszkedett.Tegnap kávét kaptunk . hogy mindannyian megpróbáljanak aludni. Senki se aludt. hogy a lapátok leüssék a fejüket. csakhogy a lapátok által fölvert szélben a dübörgő masinát csupán nehezen lehetett megközelíteni. és kissé távolabb tőle sátort vertek a hóban. . de a helikopter által okozott szélroham őt magát is visszadobta. inkább kimentek a Fairchildból. s így tudták. csak úgy visszhangzott tőle a völgy: . . Andinista társai és az egészségügyi szolgálatos ekkor a sátorba húzódtak be.Reggelit akarunk.Mit akartok reggelire? . s Zerbino kihozta a gépből azt a koffert.Teát? Rendben van. bemászott velük a gépbe. Villegas. . És kihozta annak a pici piros cipőnek a párját is. Elmagyarázta. hogy a gép másoknak talán nem olyan jó szagú. s egyben azt is elmondta Lucerónak. ahogy a nap még mélyebbre bukott a hegyek mögé. előbb körözni kezdtek a Fairchild roncsai fölött. A fiúk. hogy vendégszeretetüket így visszautasítják. s fölemelkedett. Erre kórusban szavalni kezdtek. és elmesélte egyik-másik kalandját a hegyekben. hogy legalább az egyik andinistának velük kell tölteni az éjszakát. újból megfésülködtek. majd utánuk Bravo is előbújt a sátorból. Erre aztán Díaz beadta a derekát. mert neki másnap volt a születésnapja. Lucero. mégis elhatározták. hogy maradjanak velük a gépben.Ezt nem viheted magaddal a helikopterre. Amikor az egyik andinista meglátta Zerbinót a kofferrel. a négy chilei most velük együtt a gépben ülve nótára gyújtott. amelyet Parrado Mendozában vásárolt. Díaz figyelmeztette őket.Ma teát kérünk. hogy a három másik chilei már ébren volna. s amikor pirkadatkor kimentek a hóba. eljött az ideje.A tények ismeretében mindenki belátja majd. s a nyolc fiú hamarosan megkapta reggelijét . hogy a külvilág cselekedetüket esetleg megdöbbenéssel fogja fogadni. Evés közben az andinisták elmagyarázták nekik. amit tenni kellett. A nyolc fiú természetesen meghívta látogatóit. ugye. hogyan közelítsék meg az ideérkező helikoptereket. s noha egyesek már sejtették.De.

csak a zöld tájat bámulja. hosszú hónapokat tölt majd az estanciáján. az utóbbi megoldás mellett döntöttek. Rosina átölelte. majd utánuk . arccsontjaira ráfeszült a bőr. hogy a fiú. levetették magukat a fűbe . Díazzal. olyan elragadtatással nézte a fákat és a lóherét. Mikor kiderült. mint előző napon Páez . hogy átöleljék tagbaszakadt. amelynek kiterjedése és sűrűsége egyre növekedett.leszakított egy virágot. A helikopter átlátszó falain át megpillantották az Azufre folyót. Antonio Vizintín és Pancho Delgado. Körülbelül fél óráig maradtak Los Maitenesben. a parancsnoki bizottság és César Charlone. már-már ijedtnek és zavarodottnak látszott. akit immár tíz héttel ezelőtt halottként elsirattak. Szeme besüppedt. s közben az orvosok. s mihelyt a helikopter lapátjai megálltak.a gyerekük szenvedései fölött érzett szánakozás kínja vegyült. szombat volt. A következő helikopterben érkezett Roy Harley. Francois-t. hogy fiaikkal együtt utazzanak. hogy a karácsonyt hozzátartozóikkal együtt ünnepelhessék. hogy elhatározta. Strauchék. egymást ölelgetve. a tudományok embere. Az örömteli viszontlátás után a nyolc életben maradottat az ezred kórházában újabb vizsgálatnak vetették alá. s ekkor az egész társaság helikopterekre szállt. s ahogy a helikopter felé lépkedett. hús egyáltalán nincs a testén. De nemcsak az éhezés és nélkülözés e fizikai megnyilvánulásai árulkodtak arról. tüstént karjukba kapták fiukat.a többiekhez hasonlóan . ha visszatér Uruguayba. de az örömbe . míg csak le nem szálltak Los Maitenes buja legelőin. Látták.légáramlatokkal megbirkózniuk. most csont és bőr. derűs arccal -. de még Zerbinóék szemében is fiuk visszatérése erőfeszítéseik és reményeik igazolása volt. hempergőzve. Gyermekük. Itt aztán a fiúk kiugrottak a gépből. Harleyéknak és Senora Zerbinónak megengedték. íme itt volt velük. partjait zöld növényzet borította. egy percig sem remélt. Megérkezése számukra is hitük és erőfeszítéseik jutalma volt. A környezet zöld színeitől egészen elkábultak. Fito Strauch és Gustavo Zerbino pedig kölcsönkérte a lovát. Ez a nyájas. hogy mindannyian továbbutazhatnak. majd a völgyön át már gyors iramban tartottak az Y felé. . s az ajtó kinyílt. Moncho Sabella és Gustavo Zerbino az első helikopterrel utazott. csendes férfi nagyon lesoványodott. az uruguayi ügyvivő megvitatták. folytathatják az utat. s közben imát rebegett a kis garabandali Szűzhöz. s alighogy leszálltak a colchaguai ezred kaszárnyájánál. hamarosan a santiagói közkórháznak . vagy helikopteren szállítsák egyenesen Santiagóba. December 23-a. aki mint izmos rögbijátékos búcsúzott el tőlük. és továbbrepült San Fernandóba.száraz szemmel.nevetve. Arcuk szinte eltorzult az őrömtől. García ismét fölszállt helikopterével. így hamarosan átjutottak a hegyek fölött. semmint betegek módjára viselkedett. Methol . Megállapította. mások Sergio Catalannal és a fiaival beszélgettek.143 - . egészséges fiukat. Fito apja-anyja máris a fia felé sietett.Bobby Francois szülei. szinte megbénítja dr. s ez az öröm. hanem még a szeme pillantása is. Egyesek megmosakodtak a Serda és Gonzalez háza mellett csurdogáló folyóban. amelyet összeaszott pergamen borít. és a szárát kezdte rágni. hogy visszamenjen az andinistákért és az egészségügyi szolgálatosért. amit ő. s fennhangon hálálkodva Istennek. hiszen a nyolc uruguayi inkább piknikező fiatalemberek. úgy látszott.a San Fernandó-i kórházba vigyék-e. Addigra Garcia megérkezett Luceróval. Bobby Francois. A fiúk tehát aznap immár harmadszor helikopterekre szálltak. hogy nincs-e valamilyen sürgős kezelésre szükségük.náluk is. s ott egyebet se tesz.tetején landolt. hogy őket is . Villegasszal és Bravóval. Francois szemében azonban föltámadás. Négyük közül csak Royt várták a szülei. Javier Methol. Fito Strauch. aki e csodát véghezvitte.mintha valamilyen sorrend alakult volna ki köztük aszerint. hogy lovagoljanak egyet. mióta a fia nem látta. mint valamennyi szülőnél .ugyanúgy. s az a vélemény alakult ki. Közben egy Sanchez nevű katonaorvos megvizsgálta az életben maradottakat. hogy elég jól vannak. dr. Strauchék mögött jöttek Zerbinóék . keze mint a csontvázé. s így aztán az egész társaság a colchaguai ezred gyakorlóteréről fölszállva.a Posta Centralnak . mit szenvedett. hogy valamennyi túlélő lelki egyensúlya érdekében fontos volna. hogy melyikük mennyire bízott fiuk életben maradásában .

Melyik hülye rugdal megint? .tűnődött magában. ez volt életem legnagyobb élménye. .2 EKÖZBEN A TÚLÉLŐK ELSŐ CSOPORTJA a San Fernandó-i Szent János kórházban hetvenegy nap után először aludt ágyban. mint aki voltam… s mindezt Istennek köszönhetem. sohasem kételkedtek a szeretetében. azt válaszolták. hogy éhen ne haljanak. Most szájuk. egyesek tolókocsiban. ez nem az én érdemem.sőt azt mondhatom. mert ez a csapatszellem munkálkodott bennünk.Leküzdhetetlen vágyat éreztünk.144 - .Reméljük. Ez a legszebb benne. Parrado pedig apja. Isten azért részesített minket ebben az élményben.mondta Mangino -. hanem lepedő és takarók borítják. hitték. Inciarte és Mangino ágyban maradt. Tizenegy órakor a rancaguai püspök és három másik pap misét celebrált a kórház melletti téglatemplomban. Az ápolónő teljesítette kívánságát. hogy nem hó. Elindulásuk előtt az életben maradottak közül néhányan San Fernandó-i családokhoz voltak hivatalosak ebédre. Hughes-zal és Ricky nevű fiával egy étteremben ebédelt. életemben nem szállok többé repülőgépre. illetve jórészt ajándékba kapta a San Fernandó-i kereskedőktől. aztán egy Chevrolet Camaróval Santiagóba hajtottak . Most már tudom.Parrado e százötven kilométeres autózást éppúgy élvezte. hogy más ember leszek. s Coche élvezettel szívta be a friss levegőt. s közben egy pillanatra sem veszítették el Istenbe vetett hitüket. Megpróbált újból elaludni. de a többi túlélő tűrte. . a többiek pedig egyenest a Sheraton San Cristóbal szállodába mennek. jóváhagyja az életben maradásukért folytatott kétségbeesett és csúf küzdelmüket. akik előző naptól kezdve csapatostul szállták meg a kórházat. Hetek óta vártak erre a napra. Ha gólt érek el. A nála jobb erőben levő fiúk közben előjöttek szobáikból. A szertartás után fölkészültek a Santiagóba való indulásra. boldogan heverészett. Álmélkodva. A konferencia rövid ideig tartott. hogy Manginót és Inciartét a mentők a Posta Centralba viszik. Ez a mise mindannyiuk számára nagy jelentőségű esemény volt. hogy életben maradjunk . a többiek tartották benne a lelket. ahol az uruguayiak a karácsony megünneplésére készülődtek. nővére és sógora társaságában egy bizonyos Mr. s egyedül találta magát a kórházi ágyon. mert addigra az a döntés született. s Istenbe vetett hitünk erős volt. Ami a portyázást illeti.mondta Carlitos Páez. . Közösségünk mindvégig összetartott. s madárdalra ébredt. hogy egy lavina zúdul le a hegyoldalon. Coche Inciarte nyugodtabban aludt Fernándeznél. s ekkor látta. ez mindannyiunkban megerősítette a hitet. megkérte. hogy megváltoztasson bennünket. Amikor megkérdezték tőlük. A túlélők. fölriadt. amellyel barátaik holttestéből ettek. Vonaton utazom… Mint rögbijátékos sok tapasztalatot gyűjtöttem. hisz annyi barátunkat elvesztettük. hogy hitre taníthatjuk a világot . s ez a hit segített bennünket az életben maradáshoz. de kényelmetlenül feküdt. s amikor az egyik ápolónő bement a szobájába. . bíztunk Istenben. Daniel Fernández azt álmodta. Krisztus testére és vérére áhítozott. és imádkoztunk. mégis sokat segített nekünk . Most már utcai ruhákba voltak öltözve . Nyolc órakor Andrés atya visszatért a kórházba egy kazettás magnóval. Ausinhoz ment. amelyre fölvette a túlélők nyilatkozatait. . s a hegyekben különféle füveket találtak.ezeket a kórház vásárolta. Én megváltoztam. ahonnan az ablakokon át kiláthattak az Andok nyúlványaira. Fél tizenegykor a privát szárny előtti teraszon sajtókonferenciát tartottak azoknak a mindenre elszánt újságíróknak. nyissa ki az ablakot. hogy lefényképezzék. A Canessa család dr. lesoványodott arcukra kiült az Isten iránti szeretet és hála. hogy Mendozában nagyon sok sajtot vásároltak. mire ismét fölriadt. Nehezen szoktak hozzá a kényelemhez. és a folyosó végén álló nádszékekbe telepedtek. Azért maradhattunk életben. hanem az egész csapaté.Noha ez az élményünk tele volt szomorúsággal. mintha nem is élt volna át oly szörnyűségeket az Andokban. s egyházuk papjai megáldoztatták őket. Ha valamelyikünk elcsüggedt. Minden este elimádkoztuk a rózsafüzért. a gyülekezet első sorában ültek. mit ettek. s a fiúk nem sokat mondtak.

s még kértek belőle. Moncho azonnal még egy kis sajtot kért. Sabella. hol találja meg a tűvel a vénáját. Egy óra múlva Javier Methol fölébredt. és fölvett egy fehér kórházi köpenyt.előbb egy szelet húst kaptak tört krumplival. Ott meglátta néhány társát. paradicsommal és majonézzel. mert a vérvizsgálatok szerint erős káliumhiányban szenvedett. de társaihoz hasonlóan ő is teljes bizo nyossággal tudta. A négy fiú jó étvággyal fölhabzsolta a krémet. ez sem akadályozta volna meg a zuhanyozásban. amitől fölpuffadt a hasa. Az ápolónők erre teát. akik még mindig régi ruhájukat viselték. s az ápolónője visszatolta őt az osztályra. de egy óra múlva megint fölébredt. . akik a kórházban maradtak. amit bevett. kérem. Megkapta. ami a szívét veszélyeztette. hogy csatlakozzanak a többiekhez. s mivel a helikopter a tetőn szállt le. és valamilyen gyomornyugtatót kért. Ledobta magáról a koszos ruhákat. Amikor Metholt. s valóban. ezt egyelőre nem kaphatnak. vigye el innen ezeket a koszos alakokat. Moncho Sabella megivott egy üveg Coca-Colát. akivel kifelé menet találkozott. enni kért.Hogyne . Még ha a világ legszemérmesebb embere lett volna. Így fizetett a krémért. megpróbált vért venni Moncho karjából anélkül. Zerbino és Fito Strauch elindultak a Sheraton San Cristóbal szállodába. . Aztán azt mondta neki. hanem már-már patologikusan emelkedett hangulatban voltak.mondta az ápolónő. Kettőjüket egy osztályon helyezték el az időközben San Fernandóból megérkezett Inciartéval és Manginóval. Ezeknek alapján úgy döntöttek. hogy apjával. s nem sokkal később a fiúknak ebédet szolgáltak föl . mosolyogva. Gyomra rettenetesen kavargott. hogy mivel ő felelős érte. megvizsgálták őket. Vizintín. rajta habbal.A túlélők második csoportjából elsőként Javier Metholt vitték be a santiagói Posta Centralba. aki mindenáron tenni akart valamit a fiatal uruguayiért. így csak egy emelettel kellett lejjebb vinni. Methol megnyugtatta. Gustavo Zerbino megszökött a kórházból. mihelyt pácienseik megmosakodtak. Lesoványodott hátát és vállait szinte korbácsként érték a sugarak. hogy tizenegykor egy kis meglepetésben részesülnek.Kérem . erős vízsugarak alá lépett. Francois. majd zselét. kérte. A többiek azonban nemcsak jó. hogy tudta volna. s aztán boldogan elaludt. A Posta Central orvosai. Az ápolónők azt is megígérték nekik. röntgenfelvételeket készítettek. a megjelölt időpontban finom csokoládékrémet kaptak. kétszersültet és sajtot hoztak neki. ami az ápolónők ünnepi vacsorájára készült. s a forró. sőt örömkönnyekkel szemükben nézték az ily csodával határos módon megmenekült fiatal uruguayiakat. Megszenvedte az egyik fiatal ápolónő túlbuzgóságát is. s tolókocsin begurította őt az egyik közeli fürdőszobába.szólt Methol -. Este hétkor. hogy Harley és Methol kivételével aznap délután mindannyian átköltözhetnek a Sheraton San Cristóbal szállodába. Amikor végzett a zuhanyozással. Most inkább pihenjenek. A kórház legfölső emeletén találtak helyet számukra. türelmükért egy-egy szelet karácsonyi tortával jutalmazták. az ágyához vezették. Csöngetett az ápolónőnek.noha a karja három napig fájt utána -. aki még az Andokban viselt ruháiban volt.145 - . de erre azt mondták nekik. hogy előbb lezuhanyozhasson. Az ápolónő hozott neki egy kanalas orvosságot. milyen orvosságra van szüksége: miközben az orvosok az állapotát elemezték. cipőt vásároljon magának. Delgado. Ennek ellenére a széles folyosókat zsúfolásig megtöltötték az emberek. . s vérvizsgálatokat végeztek. s ápolónők egész hada figyeli. zuhanyozás közben is vele kell maradnia. Beült a tolókocsiba. szörnyű hasmenésre. tapsolva. Moncho ezt a tudományos kísérletet is eltűrte . A zselét az éhes páciensek egy pillanat alatt bekapták. Aznap este kilenckor azokat. Aztán karácsonyi tortát is kértek. Négyük közül Roy volt a legsúlyosabb állapotban. mintha újjászületett volna. úgy érezte. a Posta előadótermében megtartott mise után. de örömmel viselte ezt a fájdalmat.

A tizenkét fiú szülei és hozzátartozói a viszontlátás boldog pillanataiban e patologikus mohóság kényszerű kielégítése ellen nem emeltek kifogást. Surraco megjegyezte. Hát nem bizonyították be. De alig ették meg. neki teljesen mindegy.Bizonyára hihetetlennek tartod majd . Moncho .kiváltképpen szüleikkel szemben. amit oly hosszú idő óta nélkülöztek. boldogan megtenném. hogy Canessa a Fairchild roncsa után a szállót bizonyára rendkívül kényelmesnek találja. ha mindannyian meghalnak.3 DECEMBER 23-ÁN ESTÉRE valamennyi uruguayi. A Posta Centralban Coche Inciarte Soledad Gonzálezzel töltötte az estét. amelyekben fia oly nemeslelkűen megjósolta sorsát: . amelyet fia írt a hegyen. bárhova mentek. . Canessát már otthonosan elhelyezkedve találta. és legtöbbjük soha egyetlen szóval sem célzott rá. Tüstént újabb ételeket rendeltek: marhasültet. Susana Sartorival és Laura Suraccóval. És szemmel láthatóan attól is rettegtek. s noha az életben maradottak közül egyesek belátták. amikor meg tudnék menteni valakit a testemmel. hogy fiaik és noviáik aligha fognak úgy viselkedni. hogy a valóság sohasem fog kiderülni. agresszívan. de nem esznek emberhúst. s a fia halála fölötti fájdalomtól már amúgy is kábult férfi a levélből levont szörnyű következtetések hatására szinte az eszét vesztette. s persze étterme.146 - . hogy tettüket bárki is ilyen megdöbbenéssel fogadja. épp egy nagy tányér rákot evett. A hosszú hetek szenvedései és nélkülözései ráütötték a maguk bélyegét a fiúk magatartására. a fiú azt válaszolta. Rosina Machitellinek címzett levél e lapját. Nem tehettünk mást. s azokban a pillanatokban. hogy a dolog napvilágra kerül. Lelki egyensúlyuknak az sem szolgált javára. .És ha eljönne a nap.azonnal leült az asztalhoz. hallatára megdöbbentek. és a tizenkét fiú ezt az utóbbit azonnal igénybe is vette. hogy szüleiknek ez a reakciója várható volt. hogy a vissza nem tért fiúk hozzátartozói ugyanilyen makacsul faggatták őket Gustavo Nicolich és Rafael Echavarren apja. A szálloda természetesen minden szempontból ellentéte volt a Fairchildnak. süteményeket és fagylaltot. hogy fiaik holtteste tartotta életben tizenhat társukat. mindketten ki is hányták. hogy tudnak vigyázni magukra? Ezeket a feszültségeket még csak elmélyítette az a mód. aki a fiúk megmenekülésének hírére Chilébe érkezett. és elrejtette. Abban a hiszemben. ingerülten viselkedtek . Hatan közülük a szüleikkel voltak. mégis rendkívül földúlta és vérig sértette őket. . kiemelte a Gustavo noviájának. és ő is rákot rendelt. bármit ettek. Alexis Hounie és Guido Magri. valamivel alább következtek a sorok. a Crillonban Gustavo Nicolich apja fölbontotta azt a két levelet.S aztán. Daniel Shaw fivérei. vagy egy parasztkunyhóban sajtot.A Crillonban lakó szülők közül akkor még senki se tudta. Pancho Delgado és Roberto Canessa újból együtt lehetett hűséges noviájával. Amikor Moncho Sabella huszonharmadikán délután beköltözött a Sheratonba. Időközben a kórházból kiengedett tizenkét fiú a Sheraton San Cristóbal szállóban boldogan sütkérezett mindabban. vagy szüleiket csókolgatták. hogy a Sheraton szállóban eszik-e rákot. mintha kéjutazásból tértek volna vissza. hogy testvéreik és gyermekeik . E Santiagóra néző vadonatúj épületet a legnagyobb fényűzéssel rendezték be. amikor épp nem a viszontlátás örömmámorában úsztak. s Zerbino hozott el neki. sem Canessát nem kábította el. ahogy egyes szülők a karácsonyi csoda és a kannibalizmus kapcsolatára reagáltak. hogy hozzátartozóik szívesebben vették volna. akik a Crillon hotelból átmentek hozzájuk. szállodába költözött: az életben maradottak szüleikkel és hozzátartozóikkal a város szélén a Sheraton San Cristóbalban. E fényűző környezet azonban sem Sabellát. ez azonban nem vette el az étvágyukat. az elpusztult fiúk szülei és hozzátartozói pedig a város központjában levő régimódibb Crillon hotelban szálltak meg. A meghökkenésnek és undornak ezekből az akaratlan megnyilvánulásaiból azt olvasták ki. Már fölismerték.Montevideóból repülőgépen odaérkezett fivére társaságában . salátákat.olvasta -. Uszodája volt. fényképeket készítettek róluk. ahogy énnekem is hihetetlen. Itt. És még ennél is kínosabb volt. egyesek elkényeztetett gyermekek módjára nem tűrtek semmiféle korlátozást. Ez váratlanul érte őket. hogy ma a halottak húsából ettünk. hogy a szállót zsúfolásig megtöltő újságírók és fotóriporterek állandóan kérdésekkel ostromolták őket. akiknek egészségük miatti aggódása boszszantotta őket. Amikor dr.

taxit óhajtottak hát rendelni.őket is feloldozta fiaik feláldozása alól. vallásos szellem. hogy a fiúk számára másnap tartandó mise előkészítése céljából beszéljen velük. mert megszokták. És a Sheraton San Cristóbal szálló atmoszférájába sem tudtak egykönnyen beilleszkedni. hogy ha csak megöleli az egyik túlélőt. fia meggyógyul. Santiago polgárai.halálának pontos körülményeit megtudakolják. Sabella aznap éjjel minden félórában fölébredt. félelmetes Andok fölött. hanem mint egy kézzelfogható csoda eleven megtestesítőit. hogy a karácsonyt szüleikkel tölthetik. s azok sem. mint oly sokakat.de semmivel sem könnyebb a vele egy szobában alvó testvérének. ragaszkodtak hozzá. hogy életben maradásuk végett barátaik húsából ettek. amikor először vágtak húst az egyik holttestből. Aznap este César Charlone karácsonyi estélyt adott tiszteletükre. Később. hogy saját kocsijaikon vigyék be őket a belvárosba. akik a katasztrófát átvészelve diadalmaskodtak a Chile egész hosszán fenyegetően tornyosodó. A nagy. kezében. amelyeken állításuk szerint éltek. de a chileiek erről hallani sem akartak. hogy egy beteg fiú édesanyja kereste fel őket a szállóban. Amikor bementek egy-egy ruhaüzletbe. akik az Andok fogságából szabadultak. A fiúk és szüleik közül csak kevesen ismerték Karl Jaspers írásait. mint az evangéliumbeli kenyér és hal. A két fiú elmesélte neki. elnézték az üzletek kirakatait. Minderre a túlélők ezekben a percekben nem szívesen emlékeztek. A bárban whiskyvel és pezsgővel itatták őket. mert a Francois család és Daniel Fernández elhatározta. Másnap. hogy a Fairchild életben maradottai. Lerítt róluk. Daniel Shaw apja és bátyja ugyanezen a gépen utazott. ugyanaz a fajta szűkös élelem volt. hogy valaha is viszontlátják gyermekeiket. ezt szerinte teljesen eloszlatta az a józan. A sor elején álló öregember mindenáron rájuk tukmálta a maga csomag cigarettáját. Nehéz éjszakája volt .147 - . Ezért a menetrendszerű KLM járattal Montevideóba repült. a santiagói katolikus egyetem teológiaprofesszora. amikor a keresztény világ Isten fiának születését ünnepelte. de a tizenhat túlélő csak rövid ideig maradt együtt. A karácsonyi misét tizenkét órakor a katolikus egyetemen celebrálták. s a szálló halljában egy kisfiú egy nagy doboz rágógumival kedveskedett nekik. amely előtt a cigarettahiány miatt hosszú sor állt. Amikor pedig visszatértek a szállóba (Parrado Santiago központjából gyalog ment vissza). abban a hitben.miként Ábrahám és Izsák esetében . mint San Fernandóban Andrés atya . hogy a mély hóban olyan nehézkesen lépkedjenek. s Rodríguez atya ugyanúgy. Senora Charlone meghívására eljött a szállóba. december 24-én a Posta Centralban maradt négy fiút kiengedték. de a fiú a szüleit szerette volna látni. Nemcsak hősökként csodálták és ünnepelték őket. Még az is megesett velük. Jorge Zerbino. Ha tettük erkölcsössége felől netán fel is merülhetett valamilyen kétely. testében.egy pillanatig sem habozott. olyan örömmel. Alig négy nappal azelőtt a szülők még nem remélték. és elmondták. Ott aztán végigsétáltak az utcákon. A fiúk elmondták neki. vagy a határhelyzetre vonatkozó elméle. A chileiek szemében a sajt és a füvek. Ez mindannyiukban túláradó érzelmeket ébresztett. hogy a ruhákat ajándékba adhassák. Rodríguez atya prédikációja. a szomszédos asztalnál ülő chileiek a saját borukat tették elébük. olyan kedvesen üdvözölték mindannyiukat. hogy ők jöjjenek át Santiagóba. néhányan közülük leültek ebédelni. megindította az a jámborság. Madelón Rodríguez. amikor egy trafikhoz érkeztek. amelyből e kijelentés fakadt. Rodríguez atya hajnali öt óráig beszélgetett Fito Strauchhal és Gustavo Zerbinóval. Rosina Strauch. Danielnek ugyan két nagybátyja és nagynénje ott volt Santiagóban. amelyben elhatározásuk megfogant. hogy kicsavart tagokkal aludjanak. s egy üveg fehér bort rendeltek. s most ők is csatlakoztak a Sheratonban levő társaikhoz. A többiek szerettek volna még néhány ruhadarabot vásárolni. s ilyenkor telefonon hozatott magának valamilyen ennivalót. hogy e cselekedetüket szentesítse. mit akarnak vásárolni. ragaszkodtak ahhoz. egy uruguayi jezsuita. s azt szükségtelennek és túlzott költekezésnek vélte. mihelyt felismerték őket. de őt is. Most pedig valamennyien együtt ünnepeltek. épp azokban az órákban. mintha saját fiaik volnának. Életben maradásuk vitathatatlan csodának tűnt. mert megszokták. puha ágyakban rendkívül kényelmetlenül feküdtek. ennek ellenére a fiatalemberek tettének egyértelmű szentesítése volt. a boltosok nem voltak hajlandók tőlük pénzt elfogadni. Carlos Páez Vilaró. ilyesmiről nem szívesen beszéltek. s noha a jezsuita atya a kannibalizmus és az áldozás ilyen szó szerinti összekapcsolását nem hagyhatta jóvá. Mecha Canessa és Sarah Strauch lángoló hite. hogy azonnal visszatér Montevideóba. Walter Harley és Juan Carlos Canessa hősies fáradozása most mind-mind elnyerte jutalmát fiaik élő ajkában. mit mondott Algorta. Az Úr . Ugyanígy jártak akkor is. bár az emberevést nem említette. akár a pingvinek. az éjszaka folyamán.

mert bár ő maga életben maradt. majd onnan egy Vira del Mar-i házba költözött át. amely emberi lábat ábrázolt a Fairchild mellett a hóban. hogy szerintük olyan kurtán-furcsán bánt Madelón Rodríguezzel és Estela Pérezzel) intézkedett. Sőt egyre inkább megundorodtak az újságíróktól. De Algorta még ezt megelőzően szüleivel együtt a szállóból Santiagón kívül lakó barátokhoz költözött. hogy nem is tört rájuk lavina. amelyekre nem akartak felelni. A világ minden tájáról összesereglett újságírók továbbra is úgy leselkedtek rájuk. hogy az erősebb fiúk élelemszerzés céljából megölték a gyengébbeket. A történet először egy perui lapban látott napvilágot. hogy félig lefejtették róla a húst. s ezért bár vonakodva. hogy titkukat Montevideóba való visszaérkezésükig meg tudják őrizni. Mindennek tetejébe az egyik chilei képes újságban. hogy minél előbb visszatérhessenek Montevideóba. Charlone (akinek egyik-másik szülő sohasem bocsátotta meg. A misét követő karácsonyi ünneplés órái voltak az utolsó felhőtlen órák. hogy az igazi zsákmányt a riporterek még nem szimatolták ki. s elhatározták. E támadások a még mindig rendkívül gyenge idegállapotban levő fiúkat nagyon elővették. tüstént újból nekiestek az életben maradottaknak.a füvekre és sajtra vonatkozó átlátszó hazugságtól eltekintve .összebeszéltek volna. hogy a történtekről egyetlen újságnak sem fognak nyilatkozni. hogy a sajtókonferenciát régi iskolájukban. ha visszatérnek Montevideóba.” Amikor ezt a szülők meglátták sokan sírva fakadtak. hanem ehelyett. Még az állandó ünneplést is valahogy nyomasztónak érezte. az a két nő. a Keresztény Öregfiúk elnökével. fagyott holttestként az Andokban maradt. A fiúk megtanácskozták. de a katolikus egyház autoritásában mindannyian hittek. s faggatni kezdték őket. de abba is beleegyeztek. akit a világon a legjobban szeretett. Az életben maradottak türelmetlenkedtek. csak azt remélték. hogy a történteket bármilyen módon is leplezzék. s az elhangzottak mélységesen megnyugtatták őket. a Stella Maris kollégiumban tartják meg. mit tegyenek. Parrado is elhagyta Juannal. s undorodott az újságírók tapintatlan faggatásaitól. és előbb a Santiago belvárosában levő Sheraton Carrerába. ezt csak kitalálták. hogy a történet igaz-e. Mihelyt a Santiagóban levő újságírók szimatot kaptak. mint a keselyűk az Andokban. hogy a nap minden pillanatában fényképezzék. hogy a chilei LAN légitársaság egyik Boeing 727-es gépével december 28-án hazautazhassanak. Nem mintha a fiúk vagy szüleik . amelyeket Santiagóban töltöttek. bizonyítékokkal álltak elő. s a fiúkat a szállóban olyan kérdésekkel ostromolták. A megzavarodott fiúk továbbra is tagadni próbáltak. mert leplezni akarták azt a tényt. hogy ne autóbuszon vagy vonaton. a chilei és a brazíliai újságok is. amely pornográfiára specializálta magát. amelyet barátaik bocsátottak rendelkezésükre.148 - . s így aztán az El Mercurio című santiagói lap december 26-i számának első oldalán egy fénykép jelent meg. akik kérdéseikben semmiféle önmérsékletet vagy tapintatot nem tanúsítottak Egy argentin újságíró még azt sem átallotta leírni. Mindez azonban csak vihar előtti csöndnek bizonyult. ezért abban egyeztek meg. Gracielával és apjával a Sheraton San Cristóbalt. A hír amelyet az andinisták juttattak el az újságokhoz . Mivel már korábban érintkezésbe léptek Daniel Juannal.még csak fokozta a világsajtó étvágyát. hanem repülőgépen vigyék haza őket. s az uruguayiak világosan fölismerték. s azt nyomban átvették az argentin.tét. sajtókonferenciát tartanak. akik elárulták titkukat. . Ez a hangulat megmérgezte a Sheraton San Cristóbal levegőjét. de azok. s látszott. Ez azonban a körülöttük tomboló viharral szemben csak igen gyenge védelmet nyújtott nekik. két oldalon fényképek jelentek meg a Fairchild körül heverő végtagokról és csontokról. Egy másik chilei újság pedig ilyen vastag betűs címmel közölte a történetet: „Isten bocsássa meg nekik. Már unta.

Ahogy ott ült szemben az újságírókkal.Tizenötödik Fejezet 1 AZ ANDOK FOGSÁGÁBÓL MENEKÜLT fiatal uruguayiak története önmagában is elég szenzáció volt ahhoz. Másnapra azonban az egész háztömböt megszállták a barátok és az újságírók. s Daniel beleegyezett. de utóbb aztán fölismerte. és aki idehozta. egyikük hirtelen egy darab papírt nyomott oda neki.jegyezte meg Daniel. amiért erre magától nem jött rá.Mert igaz .válaszolta Daniel. megbarátkozott hát a gondolattal. csakis spontán hazafias tartózkodásukból fakadt. lakásukra hajtottak vele. hogy megvárják. hogy fölkeltse a világ összes újságjának. . s amikor az egyik barátjukat beengedték. Akkoriban Uruguayban (a tupamarókra vonatkozó hírek tilalmát kivéve) nem volt cenzúra. hogy ez nem igaz? . hogy némelyek nem égtek a vágytól. e hírközlő szervek egyenesen megvadultak. gazember.149 - . . E beszélgetés közben Juan Manuel Fernández is elolvasta a telexet. És már-már minden teketória nélkül kidobta volna az újságírót a lakásból. amíg honfitársaik hazatérnek Montevideóba. rádiójának és televíziójának érdeklődését. Daniel szétnyitotta a papírt: egy telexjelentés volt.Semmit se mondhatok. előbb kétkedve. de amikor a kannibalizmus híre eljutott a montevideói lapok szerkesztőségeibe. A történetet a világ úgyszólván valamennyi országában olvashatták és hallhatták az emberek. miért nem mondtad meg neki. ez alól csak egyetlen fontos kivétel volt . ez azonban. Szülei a reptéren várták. .kérdezte -. akik mind látni kívánták a fiút. Az életben maradottak fölfedezéséről és megmentéséről persze Uruguayban is jelentek meg riportok.Megerősíti vagy tagadja a hír valódiságát? .Ide figyelj .Aki ezt írta. . és felszólította. hogy életben maradásukat halottaik megevésének köszönhetik. . és beszámolnak a történtekről. hogy a végére járjanak a terjengő hírek valódiságának. s így az újságíró önszántából távozott. Ez nem jelenti azt. sőt csodálkozott rajta.Erről nincs mit mondanom .robbant ki. amely azt a hírt tartalmazta. mivel a túlélők többsége még Santiagóban tartózkodott.válaszolta Daniel. Az apa enyhe undorral pillantott fiára. de Daniel egyik barátja közbelépett. Fernándezék nem tarthatták állandóan csukva az ajtajukat. de amikor kiderült. Újságírók és barátok egész hada tódult be lakásukba. ezért az uruguayi újságíróknak az az elhatározása. Távozása után Fernández félrevonta fiát.faggatta az újságíró. hogy meginterjúvolják. hogy mindez kényszerűségből történt.maga Uruguay. amíg barátaim vissza nem érkeztek Uruguayba . hogy ő és tizenöt életben maradt társa emberhúst evett. még nagyobb gazember . majd tartózkodón fogadták. hogy olvassa el. Karácsony napja lévén. Csakhogy Daniel Fernández időközben már Montevideóba érkezett. . többé nem tudták becsukni az ajtót. s látogatókat nem engedtek be hozzá. nem volt könnyű dolog.

2
A CHILEI LAN REPÜLŐTÁRSASÁG Boeing 727-es gépére, amelyet Charlone az életben maradottak és családjaik hazaszállítására bérelt, azt az elit személyzetet jelölték ki, amely magát Allende elnököt szokta külföldi útjaira vinni. Miközben december 28-án délután a gép már indulásra készen várakozott a pudahueli reptér kifutóján, a chileiek a hatvannyolc utastól - akikhez alapjában véve mindenkor oly szívélyesek voltak - most érzelmes és szertartásos búcsút vettek. Az utasok négy órakor szálltak be a gépbe, de az indulásra még egy óra hosszat kellett várakozniuk. E késedelem egyik okozója Vizintín volt, aki egy interjú miatt még Santiagóban maradt, a másik ok a kordillerából érkező időjárási jelentésekben rejlett. Ezek még mindig kedvezőtlenek voltak, a személyzet azonban nem akarta megijeszteni a fiúkat, ezért azt mondták nekik, hogy gyümölcskészletük kifogyott, ezt kell feltölteniük. Vizintín megérkezett, ám a gép továbbra is az aszfalton várakozott. Az életben maradottak idegesen, nyugtalanul szíjazták le magukat üléseikhez. Többségük szárazföldön szeretett volna utazni, és csak azért egyeztek bele, hogy repülőgépen menjenek, mert az orvosok az utazást az Andokon és Argentínán át jelenlegi egészségi állapotukban veszélyesnek tartották. Végül aztán az időjárásról kedvező jelentések érkeztek, s akkor a gép fölszállt. Nem sokkal később a pilóta, Larson parancsnok közölte, hogy Curicó fölött repülnek, és behívta a fiúkat a fülkéjébe, hogy nézzék meg a várost, amelynek neve oly jelentőségteljes volt számukra, de meghívásának egyikük sem tett eleget. Mindannyian idegesek voltak, nem csak azért, mert újból repülőgépen ültek, hanem mert nem tudták, mi vár rájuk Uruguayban. Csupán lelki kényszerből beszélgettek egymással és a velük utazó két chilei újságíróval. Az egyik újságíró - Pablo Honorato, az El Mercurio munkatársa - Pancho Delgado mellett ült. Amikor a gép a carrascói reptéren leszállásra készülődött, Delgado még idegesebb lett, és karon ragadta Honoratót. De ekkor, hogy az életben maradottakba bátorságot öntsenek, Viva Uruguay!, majd Viva Chile! kiáltások hangzottak föl. Ahogy a gép körözni kezdett Montevideo fölött, s a fiúk újból meglátták a La Plata iszapos vizét, szeretett városuk háztetőit és utcáit, rázendítettek nemzeti himnuszukra: Uruguay, ez hazánk vagy sírunk, Szabadság vagy dicső halál… Amire az utolsó szó is elhagyta ajkukat, a Boeing leszállt Uruguay földjén. A gép végigfutott az aszfalton, és megállt ugyanazon épület előtt, amelyből csaknem tizen-egy héttel ezelőtt a fiúk annyi optimizmussal eltelve léptek ki. Megérkezésük és visszatérésük közt óriási volt a különbség. Búcsúztatásukra csupán egy-két családtagjuk jött ki, most azonban, úgy látszott, egész Montevideo idesereglett az üdvözlésükre, ott volt többek között az uruguayi elnök felesége is. A reptér épületének erkélyeit kiabáló, integető tömeg töltötte meg, rendőrök sorakoztak föl, s tartották vissza a tömeget, nehogy elárassza az aszfaltot. A túlélők és családtagjaik a repülőgép mellé beálló buszokra szálltak. A fiúk azt szerették volna, ha elhajtanának az erkélyek előtt, hogy üdvözölhessék barátaikat, de a buszok a hadsereg utasítására egyenesen kihajtottak a reptérről, és a Stella Maris kollégium felé tartottak. Ott már fölkészültek fogadásukra. A téglából épült nagy dísztermet, amelyet Marcelo Pérez apja tervezett, úgy rendezték el, mintha díjkiosztásra készültek volna. Az emelvényen hosszú asztal állt, mikrofonokkal és hangerősítőkkel, hogy az újságírók serege, amely már az emelvénnyel szemben ült, hallhassa mindazt, ami elhangzik. Ezekben az előkészületi munkákban nemcsak a Keresztény Testvérek vettek részt, hanem a Keresztény Öregfiúk vezetői is, akik üdvözölték az életben maradottakat, amikor a buszok a kocsifeljáróhoz hajtottak. Érzelmes viszontlátás volt, de még e fölforrósodott légkör, a mindenfelé surrogó és kattogó kamerák sem feledtethették a szomorú valóságot, hogy a fiúk között, akik most leszálltak a buszról, és elfoglalták helyüket az emelvényen, a Chilébe indult rögbicsapatnak mindössze három tagja volt: Canessa, Zerbino - 150 -

és Vizintín. Parrado és Harley még Chilében tartózkodott. Amikor Daniel Juan és Adolfo Gelsi elnézte ezeket a sovány, szakállas arcokat, sok remek játékosát hiába kereste - Pérez, Platero, Nicolich, Hounie, Maspons, Abal, Magri, Costemalle, Martínez-Lamas, Nogueira és Shaw nem voltak ott. Az életben maradottak a sajtókonferenciát mégis a Keresztény Öregfiúk gondjaira bízták, s Daniel Juan - a világ minden tájáról idesereglett újságírókkal, szülőkkel, a halottak szüleivel, barátokkal, hozzátartozókkal és televíziós kamerákkal zsúfolt teremben, a zűrzavar veszélyét magában rejtő szituáció fölött is biztos kézzel uralkodva - elfoglalta helyét az emelvény közepén, és megnyitotta a sajtókonferenciát. Az életben maradottak úgy döntöttek, hogy sorban egymás után fognak beszélni, mindegyikük élményeik egy-egy speciális vonatkozásáról számol majd be, s aztán ennek végeztével megkérdezik az uruguayi sajtó képviselőit, kívánnak-e még további kérdéseket föltenni. Csak arról támadt vita közöttük, hogy a kannibalizmus dolgával hogyan foglalkozzanak. A fiúk és szüleik közül egyesek azon a véleményen voltak, hogy egészen nyíltan tárják föl a történteket, mások úgy vélekedtek, elegendő, ha csak bizonytalan célzásokat tesznek rá. Egy harmadik csoport - nevezetesen Canessa és az apja - úgy gondolta, hogy erre egyáltalán ne térjenek ki. Végül kompromisszumban állapodtak meg: Inciarte fog beszélni róla. Ő maga ajánlkozott erre, s mindannyian egyetértettek abban, hogy a történtekkel kapcsolatos emelkedett magatartása miatt ő erre a legalkalmasabb, de a sajtókonferencia napján Cochénak önnön képességei felől kételyei támadtak. Mivel dadogott, attól tartott, hogy az újságírók és kamerák seregével szembekerülve elveszti lélekjelenlétét. Így aztán Pancho Delgado ugrott be helyette. Kezdetét vette a sajtókonferencia. Az egész terem síri csöndben hallgatta, ahogy az életben maradottak sorban egymás után elmondták hősi és tragikus történetüket, míg aztán Delgadóra került a sor. Ékesszólása amelynek a hegyen oly kevés hasznát látta - itt azonnal érvényesült. - Ha valaki reggel fölébred a néma hegyek között - kezdte -, s maga körül látja a hófödte csúcsokat ahol minden olyan fenséges, csodálatos, olyan félelmetes -, egyedül érzi magát, teljesen egyedül a világon, csak Isten van vele. Biztosíthatom önöket, hogy Isten ott van. Lelkünkben mindannyian éreztük ezt, nem mintha jámbor fiatalemberek volnánk, és egész nap csak imádkoznánk, még ha vallásos nevelést kaptunk is. Egyáltalán nem. De ott az ember érzi Isten jelenlétét. S mindenekfölött azt érzi, amit Isten ke zének neveznek, s hagyja, hogy az vezesse őt… És amikor eljött a pillanat, hogy már nem volt semmiféle ennivalónk, arra gondoltunk, ha Jézus az utolsó vacsorán megosztotta testét és vérét az apostolaival, akkor ez számunkra intelem, hogy ugyanezt tegyük, valamennyiünk közti bensőséges egyesülésben magunkhoz vegyük a testet és a vért. Ez segített bennünket abban, hogy életben maradjunk - s nem szeretnénk, ha ehhez a számunkra oly bensőséges élményhez bárki értetlenül nyúlna, vagy bármi ehhez hasonlót tenne. Igyekeztünk egy idegen országban oly emelkedett szellemben közeledni e dologhoz, ahogy csak tudtunk, s most, honfitársaink, pontosan elmondjuk nektek, mi és hogyan történt… Amikor Delgado befejezte beszédét, nyilvánvalóvá vált, hogy az elmondottak a teremben mindenkit mélyen meghatottak, s midőn Daniel Juan megkérdezte az összesereglett újságírókat, kívánnak-e valamilyen kérdést föltenni az életben maradottaknak, senki sem jelentkezett. Mire az egész terem spontán éljenezni kezdte az uruguayi és a nemzetközi sajtó képviselőit, s aztán még megéljenezték a vissza nem térteket is.

- 151 -

3
A SAJTÓKONFERENCIA BEFEJEZTÉVEL az életben maradottak nyilvános megpróbáltatásai, amelyek egyéni megpróbáltatásaiknak oly szorosan a nyomában jártak, véget értek: a fiúk végre visszatérhettek otthonukba, családjukhoz, amiről ott fent az Andok fogságában annyit álmodoztak. A valóságba nehezen bírtak beilleszkedni. Hosszú és szörnyű élményeik mélyen behatoltak tudatukba és tudatalattijukba, s ezt a sokkot magatartásuk is tükrözte. Akadtak köztük, akik nyersen és ingerülten viselkedtek szüleikkel, noviájukkal, fivéreikkel és nővéreikkel. Ha legkisebb szeszélyüknek nem tettek eleget, máris dühbe gurultak. Gyakran voltak kedvetlenek, hallgatagok, máskor meg lelki kényszerből folyton a szerencsétlenségről beszéltek. S mindenekfölött rengeteget ettek. Mihelyt egy fogást letettek elébük az asztalra, azonnal nekiestek, s az étkezés után még teletömték magukat cukorkával és csokoládéval, úgyhogy Canessa például néhány héten belül dagadtra hízott. Magatartásukkal szüleik tehetetlenül álltak szemben. Egyeseket már a santiagói pszichiáterek, akik futólag megvizsgálták fiaikat, figyelmeztettek, hogy a normális életbe való újra beilleszkedés némi nehézséggel fog járni, s hogy ezen nemigen lehet segíteni. Esetükkel szemben a pszichiáterek persze ugyanolyan tanácstalanok voltak, mint maguk a szülők, hiszen nagyon kevés olyan kóresettel találkoztak, amely ennek a tabunak megszegéséből eredt. Így hát senki se tudhatta, milyen lelki hatásokkal kell számolni, nem tehettek egyebet, mint várták, mi fog történni. Egyik-másik szülő is szinte sokkos állapotba került. Mintha halottként elsiratott fiaik láttán a meglepetés és hála érzete megbénította volna őket. Coche Inciarte édesanyja például nem bírta szemét levenni a fiáról, amikor evett. Éjszakánként egy szobában feküdt vele, de le se hunyta a szemét, csak alvó fiát figyelte. E páratlan helyzettel legjobban Rosina és Sarah Strauch, valamint Madelón Rodríguez tudott megbirkózni. Ezt a három erős egyéniségű asszonyt semmi sem félemlíthette meg, amellett mindazt, ami történt, nemcsak a fiaik, hanem a saját legendájuknak is tekintették. Úgy viselkedtek, mintha hitük és imádságaik éppúgy hozzájárultak volna fiaik életben maradásához, mint a fiúk élni akarása. Ők már világosan látták a történtek jelentését, holott maguk a fiúk még nem tudták fölfogni. E három asszony szemében a fiúk azért tűntek el és tértek aztán vissza, hogy bizonyságot tegyenek a világ előtt Szűz Mária - illetve a Strauch nővérek esetében a garabandali Szűz - csodatevő képességéről. A csodatétel jutalmazottjai érthetően zavarodottak voltak, hiszen akadtak emberek, akik a történeteket másféleképpen magyarázták. A fiúk tudták, hogy sokan vannak - különösen az öregebbek között -, akik borzadnak tettüktől, s úgy gondolják, inkább a halált kellett volna választaniuk. Még Madelón anyja sem tudott megbékélni unokája életben maradásának ezzel az aspektusával, holott visszatérésében senki nála jobban nem bízott. A katolikus egyház azonban minden habozás nélkül elutasította ezt a primitív álláspontot. - Nem ítélhetitek el a tettüket - mondta Monsignor Andrés Rubio, Montevideo segédpüspöke -, hiszen csak így maradhattak életben… Ha valaki megeszik egy halottat, hogy életben maradjon, ezzel a szubsztanciáját veszi magához, amit átültetéshez hasonlíthatunk. A hús éppúgy fönnmarad, ha egy végszükségben levő elfogyasztja, mint amikor egy halott szemét vagy szívét egy élő emberbe ültetik át… Mit tettünk volna mi hasonló helyzetben?… Mit mondanátok annak, aki ilyen titkot gyón meg nektek? Csak azt felelhetnétek, ne gyötrődjék emiatt… ne hibáztassa magát olyasmiért, amit másoknál nem hibáztatna, s amiért őt senki sem hibáztatja. Carlos Partelli, Montevideo érseke osztotta ezt a nézetet. - Erkölcsi szempontból nem emelhető ellene semmi kifogás, hiszen az életben maradásukról volt szó. Mindig meg kell ennünk bármit, amihez hozzájuthatunk, akármilyen undort ébreszt is bennünk. És végül Gino Concetti, a L'Osservatore Romano teológusa azt írta, hogy aki kap valamit a közösségtől, annak kötelessége adni is a közösségnek, illetve egyes tagjainak, ha életben maradásukhoz végszükség esetén segítségre szorulnak. Ez az imperativus különösen a testre érvényes, amely másként az enyészetnek, a hasznavehetetlenségnek van kitéve. - E tényekre való tekintettel - folytatta Concetti atya - erkölcsi szempontból indokoltnak ismerjük el, hogy az uruguayi repülőgép-szerencsétlenség életben mara- 152 -

akit mindenütt az Andok Odüsszeiája hősének ismertek el. egy Alfa Romeo 321-essel ajándékozta meg. Ponce de Leónnal autóbuszon Rio de Janeiróba utazott. Ott olyan autóversenyzőkkel találkozott. így a sajtó természetesen hozzá fordult további felvilágosításokért. Amikor az egyik újság Parradót egy falka fürdőző szépség között egy Punta del Este-i szépségverseny bírájaként mutatta be. hogy az életben maradottak nem tekinthetők sem szenteknek. Az élet győzedelmeskedett a halál fölött. sem pedig. Amikor Monsignor Rubiót megkérdezték. A közösség egy másik tagjának. élvezte az ottani édes életet. Panchito Aballal járt erre a helyre. Ezek a fényképek aztán . s a szerencsétlenség óta még nem volt itt. Fito és Eduardo Strauch túlságosan hallgatag volt ahhoz. Parradónak viselkedését hasonlóképpen helytelenítették. fölismerve a helyzetet. Az újságok. Legfeljebb azt mondhatjuk. hogy Nando úgyszólván a sírból tért vissza. Ez a félénk.számára is változatlanul mindennél többet jelentett. vagyis hogy barátaik húsának elfogyasztása a szent áldozással egyenlő. hirtelen rádöbbent a szörnyű valóságra. Noha minden interjú és cikk hangsúlyozta. Tizenhatuk egysége . A szép lányok. hosszú hajjal jártak.a többiekhez hasonlóan . Sem az nem volt meglepő. aki már halottnak hitte. hogy megünnepelje. e ragyogó fürdőhely kávéházainak és mulatóinak gyönyöreit. mégis a nemzeti hős szerepére egyes életben maradottak a társaiknál óhatatlanul alkalmasabbnak mutatkoztak. s az életet fenékig kell élvezni. vajon az öngyilkosság egyik formájának minősül-e. Az életben maradottak általában ki is használták e helyzetet. mint Emerson Fittipaldi és Jackie Stewart. sem bűnösöknek. Daniel Fernández szüleinek vidéki estanciájára vonult vissza. Két unokatestvére. Pedro Algorta Argentínába utazott a szüleihez. ahogy azt ő korábban is tette… csakhogy persze közben sok minden mindörökre megváltozott. kitartásukról. ha valaki megtagadja a halottak húsának megevését. és ünnepeltek. s az ellenkezője pedig szent áldozásnak. Ahogy leült az asztalhoz. Uruguay a nagyvilágban kicsiny nemzetnek számít. s most a halálközelségből menekülve mindezeknek szabad utat engedett.meg is jelentek az uruguayi újságokban. s mivel a sajtókonferencián ő foglalkozott a kannibalizmus kérdésével. akik korábban csak Panchito Abal félszeg barátját látták benne.dottjai a biztos halál elkerülése végett az egyetlen rendelkezésükre álló élelemből táplálkoztak. hogy Montevideóban és Punta del Estén mindenütt fölismerik őket. hogy életüket egyesült erőfeszítéseiknek köszönhetik. hogy Panchito halott. amely méltó arra. Így hát nyilvánvaló volt. leleményességükről számos cikk jelent meg. Suzuki 500-as motorbiciklijét is eladta egy barátjának. mert akárhova ment. hasznosítsa képességeit. ezt felelte: . s emellett részletes interjút adott a Chile Hoy nevű chilei képeslapnak és a Genre nevű folyóiratnak.153 - . és italt rendelt. bizonytalan fiú a megpróbálta tásokból tetterős. hogy a nagy nyilvánosságban a hegyen betöltött szerepükhöz méltó képzeteket ébresszen. hogy Delgado. Életben maradásunk érdekében jogosan folyamodhatunk élettelen emberi testek elfogyasztásához. hogy a sajtó hasznot húzzon egy ilyen ékesszóló életben maradottból. a többiek fölemelték szavukat. Valamennyiük között az ő egyénisége ment át a legnagyobb átalakuláson. mire Parrado jobb belátásra jutott. de a szent áldozás kifejezés használatát sem tarthatjuk helyesnek. Azzal a nézettel azonban nem értett egyet az egyház. amelyet Delgado fejtett ki a sajtókonferencián. most egymással versengve udvarolták körül. de ebben a férfiban még éltek az ifjúi vágyak és a lelkesedés. Sokan közülük továbbra is szakállasan. az újságírók és fotóriporterek hada mindenüvé követte. Apja. a rádió és a televíziós állomások érthető büszkeséggel számoltak be fiatal honfitársaik teljesítményéről. akik egykettőre elkerültek a rivaldafényből. Bátorságukról.tizenöt társa legnagyobb bosszúságára . Parrado ebben száguldozott Punta del Este partjain. mégis saját teljesítményét olyan diadalnak érezte. Parrado ki is élvezte e helyzetet. Élményeik összességének legjobb tolmácsolója Pancho Delgado volt. hogy teljesítményüket közös erőfeszítéseiknek köszönhetik. és korántsem vették rossz néven. Parrado elismerte ugyan. ehelyett mind harsányabban nemzeti hősöknek kiáltották ki őket. hogy e hasonlatot. akikkel együtt le is fényképezték. s ott megjelent a televízió képernyőjén. s amit a három hónapos meg. Feltűnést keltő szereplését azonban korábbi társai nem nézték jó szemmel. most azonban boldogságában. De az emberevés nem szent áldozás. magabiztos férfiként került ki. Akadtak például olyanok. Delgado ki is tett magáért. s az 1950-es futball-világbajnokságban aratott győzelem óta uruguayiak ilyen világhírnévre még nem tettek szert. mint az ihletettség forrását helyesnek fogadhatjuk el. Csak a Buenos Aires-i Forma-1 versenyek kedvéért hagyta el Punta del Estét.Semmiképp sem tekinthetjük öngyilkosságnak. Január közepén az egyik este egy barátjával és két lánnyal egy mulatóba ment.

hivatásuknak tekintették. Az asztalra borult. a kacér lányok és a tétlen élet világát. amit a kofferba gyömöszöltek. Delgado azt a tényt. akkor e megdöbbenést ki kell használniuk arra. Mangino és Methol határozottan úgy érezte. azok az erős lelkű anyák. mit is jelent a felebaráti szeretet. Páez. egyre zokogott. most könnyekben tört ki. csak csoda mentheti meg fiaikat. amire ráébredtek. meghallgatta könyörgésüket. hogy másokat is megtanítsanak arra a szeretetre és önfeláldozásra. Az imádság természetesen segítségükre volt kötelékként összetartotta őket. Ő buzdítja őket arra. Ha Isten jóságos. Sabella. Most megvetették a divatos ruhák. ez az idő azonban megtanította arra. mígnem csak az maradt. noha illő szerénységgel. mert ők maguk élményeiket sokkal emelkedettebb . Istenbe vetett hitük és hazájuk. Élményei vallásos érzelmeit inkább csökkentették.kiváltképpen politikai meggyőződése . s így mind a négyen otthagyták a mulatót. A szenvedés és nélkülözés fölébresztette őket korábbi életük léhaságára. de ugyanakkor másoknak a halált rendelte.ő sem talált semmiféle emberi logikát az élők és halottak kiválasztásában. hogy Panchito és Susana oly rettenetes szenvedések közepette pusztuljon el? Talán Isten a mennyországba akarta vinni őket. Nem felejtették el. . de ha csak az imádságra hagyatkoztak volna.abban az elvben összpontosult. viszont most erősebben hitt az emberben. hogy túlélte a szerencsétlenséget. Mert akármi volt is a fiúk nézete. amikor ő és édesapja továbbra is itt szenvednek a földön? Algorta esete bonyolultabb volt.úgyszólván misztikus tartalommal ruházták föl. mint Carlitos Páez.mint sokan mások . Fito és Eduardo Strauch. akik a Szűz közbenjárásáért fohászkodtak. Inciarte.próbáltatás és szenvedés sose váltott ki belőle. mint azok. hogy megőrizték a józan eszüket. hogy az életben maradáshoz nem lehet egyedül Isten szeretetére hagyatkozni. hogy Isten a szeretet megtestesítője. Zerbino. akkor hogyan engedhette meg. Páez. Őket Isten megsegítette. de mégis úgy vélekedtek. most úgy érezték. és csak zokogott. nem hagyják a Szüzet e dicsőségtől csak azért megfosztani. akik a Keresztény Testvérek egyszerűbb teológiai oktatásában részesültek. hogy a kételkedők annak idején azt mondták. amit igazán fontosnak tartottak: családjuk. Isten legnagyobb kegyelme talán az volt. amelyből a szenvedés nekik ekkora leckét adott. Mi több: indulás előtt a gép utasai közt az őszintén vallásosak közé tartozott. védelmet nyújtott a kétségbeesés ellen. Istennek a megmentésükben játszott szerepét legszkeptikusabban maga Parrado és Pedro Algorta szemlélte. Parradónak erre jó oka volt. hogy édesanyja meghaljon. Sabella és Harley mind úgy érezték.154 - . de racionális magyarázatot is lehet adni. az isteni gondviselésnek tulajdonította. Nem bírta elfojtani patakzó könnyeit. Ha a világot megdöbbentette. Vizintín. bár kissé szabados intimitással. hogy elmondják a világnak. hogy a zsidók Isten buzdítására megették halottaikat. Sokan közülük . mert a Santiagóban és Buenos Airesben kapott jezsuita neveltetése következtében jobban fölfogta a katolikus hit misztériumait. noviájuk. hogy ezentúl komolyabban veszik munkájukat. hogy megpróbáltatásaik ott a hegyen megváltoztatták életszemléletüket. hogy Isten a szeretet. több időt szentelnek családjuknak. Canessa.különösen Canessa. Mangino és Delgado . de hát hogyan lehet az édesanya és nővére ott boldog. még mindig ott volnának a hegyen. Az Andok pusztaságában eltöltött hetven nap után változatlanul hitt abban. A kannibalizmus csúfságával szemben azt a tételt állították föl. A pénz ott értéktelen lett szemükben. hogy életben maradásukat és megmenekülésüket saját erőfeszítéseiknek köszönhetik. hogy élményeiket valamilyen módon hasznosítsák. Ő ugyan nem fordult Istenhez olyan egyszerű. Isten szól hozzájuk. Mindannyian eltökélték. Saját bátorságuk és kitartásuk segítette őket át a bajukon. a mulatók. mert . magában az expedícióban csak az emberi bátorság megnyilvánulását látta. Angyalok nem siettek a mennyből segítségükre. de az életben való tájékozódása . s velük volt a hegyekben. Inciarte. hogy életben maradjanak. vallásosabb életet élnek. s ezért most eltökélték. Nem sokkal ezután Parrado újból munkába állt: tovább árusította a csavarokat a Casa del Tornillóban. hogy életben maradásukban Isten döntő szerepet játszott. A felszínes értékekből minden ott töltött nap lehántott egy-egy réteget. hogy Parrado visszatért korábbi léha életmódjához. A másik tizenöt fiú azért nézte rossz szemmel. a lavinát és az azt követő heteket. riválisa akadt: a garabandali Szűz. Odafent senki se adott volna egyetlen cigarettát sem azért az ötezer dollárért. És mindazt. A tizenhat túlélő visszatéréséből levont tanulságnak csak egyetlen. mert a csodára egy némileg kínos. hogy a sinai pusztában az égből lehullt manna csupán eufemisztikus metaforája annak. másoknak is át akarták adni. Úgy érezték. Abban azonban mindannyian egyetértettek. Ezzel szemben Fernández. hogy megették barátaik holttestét. hogy csodában részesült. mondhatni.

amit itt ma hallottam. arra a gondolatra. míg az övé nem. szívünk óhajának engedelmeskedve tisztelettel. hogy ilyen helyen és ilyen körülmények között bátor elhatározások nélkül senki sem maradhatott volna életben. Abalék megtudták. de elfojthatatlan borzadály fogta el őket. mint Madelón Rodríguez. hogy újra köztünk vannak. csodálattal és elismeréssel adózunk a tizenhat hősnek. akik most mégis úgy érezték. És kissé nehezteltek ifj. Sarah és Rosina Strauch. Mint orvos azonnal megértettem. Valeta. mert ha akkor a Tinguiririca. Például látta. testvéreit vagy szüleit ették meg. a halála percéig ápolták. S hogyha mind a negyvenöten túlélik a katasztrófát és a lavinát. aki szerintük hamis nyomra vezette őket. hogy első pillanattól kezdve tudtam mindazt. s akkor remélhetjük.155 - . Estela Pérez ugyanolyan szilárdan hitte. mert csodálat tölt el minket annak láttán. gondolkozzék el néhány percig a szolidaritásnak. rendkívül megrázó is volt. Egyesek a túlélőkben saját halott fiaikat látták. Mélységes és őszinte elismeréssel adózunk azért a szüntelen gondoskodásért. akkor most mind a negyvenöten halottak volnának. akkor is ugyanaz történt volna. A legtöbb szülőnek már röviddel a szerencsétlenség után bele kellett törődnie fia halálába. talán megmenthették volna fiuk életét. hogy mit tettek szeretteik testével. Ez a már amúgy is bánattal tele szívek számára igen-igen keserű pirula volt. A szülők ugyanolyan önzetlenül és bátran viselkedtek. amivel szembe kellett nézniük. és családjaik számára a tizenhat fiú visszatérése övéik haláláról tanúskodott. bátorságról és higgadtságról tettek bizonyságot mind abban. hogy Croiset látomásainak interpretálása félrevezette a szülőket. családjával együtt elment a sajtókonferenciára. akik túlélték az Andok tragédiáját. Minden család minden tagjának szembe kellett néznie azzal az iszonyú tudattal. Legtöbbjük azonban úrrá lett iszonyatán. ha az ő gyerekeik maradnak életben. mily szolidaritásról. anyjuk. amit mondott.és a Sosneado-hegyek tájékán folytatták volna tovább a kutatást. mert ez legalább tizenhatuknak segített a visszatérésben. primitív. mi történt. s aztán interjút adott az El Pais nevű újságnak. hogy Marcelo életben van.4 A FAIRCHILDON LEVŐK KÖZÜL huszonkilencen nem tértek vissza. a kicsinyes becsvágyat és a felebarátaink iránti közönyösséget. de tetemüket esetleg meg is ették. amit ezek a fiúk szolgáltattak. De akadtak. Az anyák hasonló bátorságot tanúsítottak. hogy férjük. hitről. hogy ezáltal legyőzzük az aljas önzést. Dr. fiaik nemcsak halottak. hogy fiuknak milyen szörnyű testi szenvedések jutottak osztályrészül. s az ő hitük el is nyerte a maga jutalmát. S azt is meg kell mondanom. kegyetlenül bánt el a sors Senora Costemalléval is. Hiszen azok már rég az égben voltak. Carlos apja. hogy életben maradjanak. s mert őszintén örülünk. És annak is örülünk. mert megértették. s most családja utolsó élő tagját vesztette el. Csodálattal adózunk. Gerard Croiset-ra. a sors becsapta őket. amit hallottak. amit le kellett győzniük. Most. hogy fiuk két héttel túlélte a szerencsétlenséget. akinek másik fia Carrasco partjánál a tengerbe veszett. hogy a carrascói reptéren a tisztviselőknek az egyik . Hazánk minden polgárát felszólítjuk arra. mint fiaik: a tizenhat életben maradt mellé álltak. Amellett mindaz. bátorságnak és fegyelemnek azon a nagyszerű példáján. Nogueiráéknak is át kellett élniük gyermekük lelki kínjait. és mások halnak meg. Arturót a szerencsétlenség után hosszú napokon át. noha sok minden.mondta -. Végül is nem a barátaik fiait. hogy tudom. mert látni akartuk fiam barátait. Gustavo Nicolich szülei azon gyötrődtek. hogy a fiúk minél előbb felejtsék el az átélteket. mert bármilyen nemesen és racionálisan fogta is föl e véget az ész. e néhány szóval. Arturo Nogueira apja pedig levelet írt az újságoknak: Tisztelt uram. Aljasul. hogy negyvenöten voltak. csak megismételhetem: hálát kell adnunk Istennek. férje pedig hirtelen meghalt Paraguayban. mert így tizenhat család visszanyerte gyermekét. Kétségtelen tény. Mindannyian csak azt kívánták. És az életben maradottak lelki és fizikai szenvedéseit is átérezték. amellyel drága fiunkat és testvérünket.Családommal együtt eljöttem ide . utóbb igaznak bizonyult. hogy negyvenöten voltak. .

ám az egyetlen telepatikus észlelet. attól a varázsvesszős öreg vízkutatótól eredt. Noha Parrado és Canessa a Chile felé vezető útjukon semmi ehhez hasonlót nem láttak. milyen manőverekre van szükség. hogy a gép egy veszélyt jelző tábla közelében van. Mindez megfelelt a valóságnak. hogy elrontotta-e a gyomrát vagy sem. egy közülük csúcs nélküli. nem is egy tóban vagy egy tó közelében. a tragédiához ugyan nem sok közük volt. Juan José Methol erre visszaemlékezve fölkereste az öregembert. mint ahol három hegy van. ezt már nem lehetett megállapítani. Senora Valeta álmai is rendkívül pontosaknak bizonyultak. s ez tényleg így is volt. nem messze egy falutól. amelyeket Croiset a szülők sürgetésére adott . A repülőgép. amit aztán a látnok megosztott szegény sorsú szomszédaival. húst és pénzt ajándékozott neki. s a pilóta sem repült egy tó felé. csakhogy a Planchon-szorostól hatvanhat kilométerre délre. holott a Fairchild a Planchon-szorostól hatvanhat kilométerre északra zuhant le. mint egy féreg fekszik. Ez az öregember a térképen egy oly pontra mutatott. s mint kiderült. a Fairchild pontosan ott zuhant le. hogy kényszerleszállást hajtson végre. mondta. s valóban Lagurara s nem Ferradas ült a kormánynál. betört orral. s ezt a tájat a szülők meg is találták. de később egy Argentínából a szerencsétlenség színhelyére indított expedíció a közelben egy veszélyt jelző táblát talált. de legalább megóvták az anyákat a kétségbeeséstől. A gép nem egy hegy lábánál feküdt.utólag visszapillantva a dolgokra -. s egy Minas de Sominar nevű kis falut. s azt is megmondta. fehér mexikói házakkal. A szerencsétlenséget nem egy elzáródott karburátor okozta. meg egy tó. hogy nem a pilóta vezette a gépet. . szárnyak nélkül. Amellett Croiset pontosan leírta. s az elülső ajtaja félig nyitva van. Croiset úgy írta le a repülőgép környékét. ahogy ezt Croiset állította. Azt mondta. Azoknak a további fölvilágosításoknak.fiú papírjaival valamilyen bajuk támadt. amely a Termas del Flaco fürdőhelytől harminc kilométerre feküdt.156 - . amelynek fehér házai mexikói stílusban épültek. hogy a pilóta a levegőből meglássa a roncsot. akit Madelón anyja és Juan José Methol Montevideói Maronas nevű szegénynegyedében keresett föl. s a pilóta sem volt egyedül a fülkében. amelyet az események teljesen igazoltak.

mama olyan jó. és csak hálát adhattak azokért. az a hegy.bőven el volt látva konzervkészle tekkel. amikor a pilóta már megkezdte a leereszkedést Santiago felé. mind a chilei légierő vizsgálatot folytatott le. amelyen a fiúk oly sok napot töltöttek. olyan nagyon jó. . megszabadult attól a kábultságtól. Egészében véve a történteket Isten akaratának tulajdonították. hogy Istennek szüksége van rá az égben.Papa . négyezer-egyszáz méter magas.ahogy ezt előre látta . . amely .kérdezte -. Egykori társaihoz hasonlóan ő is hitt abban.157 - . az ország politikai történetében ez a pillanat nem volt alkalmas arra. te. Marie Noel . Jóllehet egyik-másik szülő a pilóták hiányos képzettsége miatt haragudott az uruguayi légierőre. eleve kudarcra volt ítélve. a Cerro Sosneado és a Tinguiririca vulkán között. hogy Isten valamilyen célból tartotta életben őket. A kislány mellette ugrált. Az adókészülék száztizenöt voltos váltóárammal működött. amely a magas hegyen kínozta. majdnem egészen biztosan csak vetődés volt). hogy valaki a haderő egyik fegyvernemét felelősségre vonja. szünet nélkül csacsogott. A hegy. hogy most a jó Istennel van együtt. Liliana szüleihez költözött. Marie Noellel. Javier Methol most. amelyet az expedíciósok megmásztak. Ha az expedíciósok nem nyugatnak tartva a hegyet másszák meg. s bár Liliana továbbra is nagyon hiányzott neki. A gép korántsem Curicó közelében zuhant le. . akik . s az eseményekre nézve maguknak a túlélőknek emelkedett álláspontját fogadták el. Egyik este a Punte del Este-i tengerparton sétált hároméves kislányával. de egyszerre megállt. hogy gyermekeivel tőle telhetően feledtesse anyjuk elvesztését. A Fairchildtól mindössze nyolc kilométerre keletre egy szálloda állt.noha csak nyáron tartott nyitva . és fölnézett rá. Olyan fontos valaki. Hogy együtt lehetett velük. hogy a felesége lelke boldogságban lakozik odafönt a mennyekben. melyet normális körülmények között egy inverter szolgáltatott. hogy a gép rádiójával segítséget hívjanak .ami miatt több mint két hetet késlekedtek a hegyen -.Értsd meg. ugye. A vizsgálatok megállapításait senki nem vitatta. a határ argentin oldalán áll. akik visszatértek. A telepek viszont huszonnégy voltos egyenáramot szolgáltattak. a mennyországból jöttél vissza? De mikor jön vissza a mama? Javier leguggolt a kislánya mellé. szinte már elégedetté tette. A fiúknak az a kísérlete. akkor becslések szerint három nap alatt elértek volna egy országúthoz (az az „országút”. A törzs mintegy háromezer-ötszáz méter magasan feküdt. s legfőbb feladatát abban látta. hogy megint tengerszinten élt. hanem a farok mögötti völgyet követik.5 A SZERENCSÉTLENSÉG OKAINAK megállapítására mind az uruguayi.gondoskodtak gyermekeiről. amelyet Canessa a hegy megmászásakor látni vélt. Mindkét vizsgálat emberi tévedésre vezette vissza a szerencsétlenséget: a gép még az Andok közepén volt. tudta.mondta neki -.

Hozzád. Mivel néhány napot a hegyen szándékoztak tölteni. Aztán az andinisták visszamentek a Fairchild roncsaihoz. az uruguayi légierő hadnagyával. A sír mellett durva kövekből oltárt emeltek. benzinnel meglocsolták és fölgyújtották. hogy összeszedjék a halottak maradványait. hogy sírt ássanak. s mihelyt a chileiek meggyőződtek róla. Fölmásztak a hegycsúcsokra is. akik részt vettek a szertartáson. majd beszédet intézett azokhoz. tetejébe egy körülbelül egy méter magas vaskeresztet tűztek. máris fölkészültek az indulásra. Mintegy kilométernyire a szerencsétlenség színhelyétől találtak egy lavinától védett helyet. Enrique Crosával. amelyek ott maradtak. s aztán nekiláttak. A keresztet narancsszínűre festették. másik oldalára meg ezt: „Közelebb. tábort vertek.6 1973 JANUÁR 18-ÁN az Andok Mentőszolgálatának tíz tagja Freddy Bernalessel.” Caviedes atya előbb misét mondott. ezért nem volt biztonságos tovább ott időzni. Ivan Caviedes atyával helikopteren a Fairchild roncsaihoz repült. ahol elegendő föld volt. Uram. hogy jól ég. hogy összeszedjék azokat a tetemeket.158 - . egyik oldalára fekete betűkkel a következőket írták: „Uruguayi testvéreinek a Világ”. Az erős szélben a repülőgép gyorsan lángra kapott. . Itt eltemették az épen maradt tetemeket és a többiek maradványait. valamint egy katolikus pappal. a Légi Mentőszolgálat kiküldöttjével. A hegyvidék csöndjét túlságosan sűrűn törte meg a lavinák döreje. s most előbukkantak az olvadozó hó alól.