You are on page 1of 48

/

Seksualinio apsisprendimo laisve kaip [statymo saugoma vertybe
su juo biidus (laisva valia Seksualinio apsisprendimo laisve - tai kiekvieno suaugusio zmogaus: • Laisve savo valia pasirinkti seksualini partner] ir seksualinio bendravimo duotas sutikimas apsaugo jo partner] nuo baudziamojo persekioj imo) • Saugumas nuo bet kokios prievartos seksualiniame bendravime

Seksualinis nelieciamumas

kaip [statymo saugoma vertybe
JO normaliam

Seksualinis nelieciamumas - tai: • vaiko saugumas nuo pemelyg ankstyvo seksualinio poveikio, galincio pakenkti psichiniam ir fiziniam vystymuisi • asmens, esancio bejegiskumo bukleje, saugumas nuo seksualiniu santykiu pries jll valia

Seksualinio nelieciamumo amzius~--(1961 m. LR BK)
Anksciau galioje baudziamieji [statymai garantuodavo: • asrnenu iki 16 metu sauguma nuo tvirkinamojo seksualinio poveikio • lytiskai nesubrendusio asmens sauguma nuo [traukimo i geteroseksualin] lytin] santykiavima (Lytinis subrendimas arba nesubrendimas galejo biiti nustatinejamas asmenims nuo 14 iki 18 metu, atsizvelgiant [ju individualias savybes) • Asmenu iki ] 8 metu sauguma nuo [traukimo ivyriskajj homoseksualini Iytini santykiavima

• Galiojantys baudziamieji [statymai, priesingai nei numatyta no vaiko teisiu konvencijoje, garantuoja tik mazamecio vaiko (iki 14 metu) sauguma nuo seksualinio poveikio. • Vaikai, kuriems suejo 14 metu, nera saugomi nuo seksualinio suviliojimo. Tokio asmens sutikimas apsaugo jo seksualini partner] nuo baudziamosios atsakomybes, isskyrus atvejus, kai asmuo del psichines ligos, socialines brandos ar protinio vystymosi atsilikimo nesuvokia arba ne visai suvokia su juo atliekamu veiksmu pobudzio ar esmes (yra bejegiskumo bukleje), • Buvo noreta [statymiskai pakelti amziaus rib", nuo kurios nepilnameciai butu laikomi turintys seksualinio apsisprendimo laisve, taciau to nepadaryta.

Seksualinio nelieciamumo amzius (2000 m. LR BK)

Nusikaltimu ir baudziamuju
• • • •

nusizengimu zmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelieciamumui sistema

ISzaginimas (BK 149 str.) Seksualinis prievartavimas (BK 150 str.) Privertimas lytiskai santykiauti (BK 151 str.) Lytines aistros tenkinimas pazeidziant nepilnamecio nelieCiamumq(BK 151-1 str.) • Seksualinis priekabiavimas (BK 152 str.) • Mazamecio asmens tvirkinimas (BK 153 str.)

asmens seksualinio

apsisprendimo

laisve ir (ar)

I

ISzaginimas (LR BK 149 str. 1 d.)
Objektyvieji pozymiai:
• [statymo saugoma vertybe - seksualinio apsisprendimo laisve ir seksualinis nelieciamumas • Nukentejusysis - bet kurios lyties asmuo . • Veika - natiiralus (skirtingu lyciu atstovu) lytinis santykiavimas pries nukentejusiojo valia • Veikos padarymo budai: • Fizinis smurtas • Grasinirnas tuoj pat panaudoti fizini smurta • Kitoks aternimas galimybes priesintis • Pasinaudojimas nukentejusiojo bejegiskumu • Atsakomyben trauktinas asmuo - bet kurios lyties asmuo nuo 14 metu, • Iszaginimas laikomas baigtu nuo lytinio akto pradzios (formalioji sudetis)

Lytinio santykiavimo samprata iszaginimo nusikaltimo sudetyje
Lietuvos Auksciausiojo Teismo senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo Nr. 49 "Dei teismu praktikos iszaginimo ir seksualinio prievartavimo baudziamosiose bylose", 2 punktas: • Lytinis santykiavimas BK 149 straipsnio prasme yra skirtingu lyciu asmenu, t. y. vyro ir moters lytinis

aktasrjvedant vyro varpa imoters maksti. • Vyro lytinis aktas su vyru ar moters SU moterimi, 149 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudeties.

esant kitiems iszaginimo

pozymiams,

neatitinka

BK

Fizinis smurtas kaip priemone pasipriesinimui [veikti
LAT senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarirno 6 punktas:

• Lytinis santykiavimas ... panaudojant fizin] smurta yra tada, kai nukentejusiojo asmens esamam ar galimam pasipriesinimui [veikti kaltininkas panaudoja veiksmus, kuriais pazeidziamas nukentejusiojo asmens kuno nelieciamumas, zmogaus kuno audiniu ar organu anatominis vientisumas arba jtt funkcijos. • Tai gali biiti nukeritejusiojo musimas, ranku uzlauzimas,nukentejusiojo uzgulimas, prispaudimas, smaugimas, priverstinis alkoholio, narkotiniu, psichotropiniu medziagu ar zmogaus valia paveikianciu vaistu sugirdymas ir pan.

Fizinio smurto moksline definicija
• • • • • • Fizinis smurtas - tai neteisetas tycinis pries nukentejusiojo poveikis, nukreiptas i jogyvybes atemima, zalos sveikatai padaryrna, fizinio skausmo ar kitu fiziniu kanciu sukelima, laisves atemima arba bejegiskumo ar kitos nenaturalios biikles sukelima valia jo orgamzmui daromas fizinis

Fiziniosmurto, panaudoto ne pasipriesinimui [veikti, kvalifikavimas
LAT senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 6 punktas:

• Jei pnes nukentejusijj fizinis smurtas panaudojamas ne pasipriesinimui [veikti, 0 kitiems tikslams (pavyzdziui, siekiant atkersyti del asmens nesutikimo lytiskai santykiauti, del nepasisekusiu lytiniu santykiu ar del izeidimo), arba fizinis smurtas panaudojamas po lytiniu santykiu ar lytines aistros tenkinimo, fizinio smurto panaudojimas priklausomai nuo kilusiu padariniu kvalifikuojamas kaip atskiras nusikaItimas (pavyzdziui, pagal BK 135, 138 ar 140 straipsnj).

Psichinis smurtas kaip kaip priemone pasipriesinimui [veikti
LAT senato 2004
111.

gruodzio 30 d. nutarimo 8 punktas:


• Lytinis santykiavimas .... grasinant panaudoti fizini smurta (psichinis smurtas) yra tada, kai nukentejusiojo asmens esamam ar galimam pasipriesinimui [veikti kaltininkas panaudoja veiksmus, kurie yra grasinamojo pobudzio nukentejusiojo asmens atzvilgiu. Grasinimai panaudoti fizini smurta gali buti isreiskiami zodziais (pavyzdziui, teigiant, kad jei nukentejusysis asrnuo nesutiks Iytiskai santykiauti ar kitaip tenkinti .lytine aistra su kaltininku, plies iibus panaudotas fizinis smurtas) arba kitokio pobudzio veiksmais (pavyzdziui, inukentejusiji nukreipiamas peilis, sautuvas ar kitas daiktas, kuriuo galima suzaloti kuna),

Grasinimo isreiskimo momentas
LAT senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 8 punktas:

• ISzaginimo ... metu grasinama panaudoti fizini smurta turint tiksla [veikti nukentejusiojo pasipriesinima, todel laiko poziuriu grasinimas turi biiti padaromas pries lytini santykiavima .... Jei grasinimas issakomas po lytinio santykiavimo ar jam nepasisekus, tokia veika gali uztraukti baudziamaja atsakomybe pagal BK 145 straipsni.

Grasinimo turinys ir laikas, kada zadama grasinima realizuoti
LAT senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 8 punktas:

• Iszaginimo ... metu grasinimas siejamas su fizinio smurto panaudojimu tuoj pat, jei nukentejusysis asmuo nesutiks su kaltininko reikalavimais. Jei nesutikimo atveju grasinama fizini smurta panaudoti veliau kaip kersta del nukentejusiojo asmens nesutikimo su kaltininko reikalavimu, veika negali buti kvalifikuojama pagal BK 149 straipsni ... , taciau priklausomai nuo aplinkybiu gali buti kvalifikuojama pagal BK 151 straipsn].

Grasinimo panaudojimas ne pries nukentejusiji, bet pries kita asmeni
• Grasinimas paprastai siejamas su fizinio smurto panaudojimu pries nukentejus tii. Jei grasinama panaudoti fizini smurta pries kitus asmenis, veika gali buti kvalifikuojama kaip iSZaginimas... tik tuo atveju, jei:
• kitas asmuo yra toje pacioje vietoje kaip kaltininkas ir nukentejusysis ar sujuo palaikomas rysis, • grasinama pries kita zmogu smurta panaudoti tuoj pat, jei nukentejusysis nesutiks su kaltininko reikalavimais 'ir • toks grasinimas palauze nukentejusiojo pasipriesinima (grasinama nesutikimo atveju sumusti ar pagrobti tame bute ar kitoje vietoje esanti mazarneti sunu ar ligota motina, sutuoktin] ir pan.). . LAT senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 8 punktas:

Kitoks atemimas galimybes priesintis kaip iszaginimo pozymis
LAT senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 9 punktas:

• Lytinis santykiavimas ... kitaip atimant galimybe priesintis yra tada, kai nukentejusiojo asmens pasipriesinimui [veikti kaltininkas panaudoja budus, kuriu neapima terminai "fizinio smurto panaudojirnas" ar "grasinimas tuo pat panaudoti fizini smurta", ar "pasinaudojimas bejegiska nukentejusiojo btikle", taciau jais palauziarna nukentejusiojo asmens valia pries intis ir pazeidziama jo seksualine laisve, del to lytinis santykiavimas ar kitoks lytines aistros tenkinimas [vyksta pries nukentejusiojo valia,

Kitokio atemimo galimybes priesintis galimos formos
LAT senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 9 punktas:
II!.

Tai gali buti nukentejusiojo surisimas (jei tam nenaudojamas smurtas), migdomuju ar kitokiu valia paralyziuojanciu vaistu, narkotiniu arba psichotropiniu medziagu sugirdymas nukentejusiajam be jo zinios ar apgaule arba kitaip pries jo valia, melagingas kokios nors reiksmingos nukentejusiojo apsisprendimui zinios pranesimas, uzdarymas i izoliuota patalpa atimant laisve. Kitoks galimybes priesintis atemimas gali buti grasinimas tuoj pat sunaikinti ar atimti turta, palikti viena be pagalbos miske ar kitoje nuosalioje vietoje ir pan.
• LAT senatas, [traukes i kitokio atemimo galimybes priesintis savoka melagingos zinios pranesima, grasinima sunaikinti ar atimti turta, labai isplete sio pozyrnio, kartu ir iszaginimc normos ribas.

Bejegiskumo biikles samprata
• • Bejegiskumas siejamas su tam tikra fizine arba psi chine zmogaus bukle, kuri nulemia jo negebejimaadekvaciai reaguoti ipavojingus zagintojo ketinimus. Bejegiskumas gali btiti fizinis ir psichinis. Fizinis bejegiskumas - tai negalejimas imtis savisaugos priemoniu, kuriu gali imtis panasioje situacijoje kiti zmones - rekti, begti, suduoti smugi ir pan. Fizini bejegiskuma gali nulemti invalidumas, nesamoninga busena, issekimas, suzeidimas, apsvaigimas, aklumas ir pan. Psichinis bejegiskumas - tai negalejimas suprasti zagintojo ketinimu lytiskai santykiauti faktines arba socialines prasmes. Toks negalejimas gali buti nulemtas dvieju veiksniu: 1) psichines ligos ar sutrikimo; 2) amziaus (mazametystes arba gilios senatves).

Pasinaudojimas •

bejegiskumu

kaip iszaginimo biidas - 1 yra tada, kai lytinis veiksmu nukentejusiojo nukentejusiojo asmens su nukentejusiojo fizine

LAT senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 10 punktas:

Lytinis santykiavimas... pasinaudojant bejegiska nukentejusiojo bukle santykiavimas ar lytines aistros tenkinimas [vyksta isoriskai nenaudojant jokiu valiai palauzti ar pasipriesinimui [veikti, taciau, kita vertus, negaunamas sutikimas-lytiskai santykiauti ar lytinei 'aistrai tenkinti del priezasciu, susijusiu ar psichine biikle. Pasinaudojimas

bejegiskumu kaip iszaginimo budas - 2

LAT senate 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 10 punktas:

• Nukentejusiojo asmens fizine bukle, kuri gab lemti bejegiska biikle, gali buti asmens neigalumas, amzius ar liga, del kurios jis negali pasipriesinti kaltininkui. Nukentejusiojo bejegiska buklegali lemti ir rniegas. Nukentejusiojo psichine liga, atirnanti galimybe suvokti su juo daromu veiksmu pobudi ir eSl11~,taip pat gali lemti bejegiska bukle, todel siam faktui nustatyti gali buti gaunama specialisto isvada arba skiriama teismo psichiatrine ekspertize. Pasinaudojimo nukentejusiojo mazametyste vertinimas
LAT senate 2004lIl;. gruodzio 30 d. nutarimo 10 punktas:

Lytinis santykiavimas ... su mazameciu asmeniu paprastai vertinamas kaip pasinaudojimas bejegiska nukentejusiojo bilkle, isskyrus atvejus, kai nukentejusysis pagal savo fizini ir psichini issivystyrna bei socialine branda suvoke daro11111 juo veiksmu esme ir dave sutikima tokiems santykiams arba tie su veiksmai ivyko mazamecio asmens (nukentejusiojo) iniciatyva.

Pasinaudojimo •

nukentejusiojo

apsvaigimu vertinimas

LAT senate 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 10 punktas:

Lytinis santykiavimas ... su apsvaigusiu nuo alkoholio, narkotiniu arba psichotropiniu ar kitu psichika veikianciu medziagu vartojimo asrneniu gali buti vertinamas kaip pasinaudojimas bejegiska nukentejusiojo biikle ir uztraukti baudziamaja atsakomybe pagal BK 149 straipsni ... , jei teismas nustato, jog apsvaigimas taip paveike nukentejusjjj, kad aterne galimybe suprasti su juo darornu veiksmu esme ar priesintis kaltininkui, ir lytinis santykiavimas ar lytines aistros tenkinimas [vyko pries nukentejusiojo valia,

Veikos vertinimas, kai kaltininkas pats sukele nukentejusiojo bejegiska bukle
LAT senato 2004 m. gruodzio 30 d. nutarimo 10 punktas:

Jei nukentejusiojo bejegiska bukle atsiranda del tikslingu kaltininko veiksrnu (pavyzdziui, nukentejusysis buvo kaltininko nugirdytas alkoholiu, uzmigdytas vaistais), asrnens veika kvalifikuojama kaip iszaginimas ... pagal pozymj "kitaip atimdamas galimybe priesintis".

yra laikomas padarytas bendrininku grupes. LAT senato 2004 m. 4 d....• lei nukentejusiojo bejegiska bukle atsiranda de! to. kad uz nepilnamecio ir mazamecio asmens iszaginima atsako ne tik fiziniai. ar kitaip atimdamas galimybe priesintis. ir nori taip veikti ISzaginim't kvalifikuoj antys pozymiai • Iszaginimas. 3 d. kad kaltininkas paga! bylos aplinkybes... bet ir juridiniai asmenys. jis laikomas nepilnameciu asmeniu ir veika kvalifikuojama pagal BK 149 straipsnio 3 dalj .. 1 d. jis laikomas mazameciu asmeniu ir veika kvalifikuojama paga! BK 149 straipsnio 4 dali .. . kad nukentejusysis yra nepi!nametis ar mazametis asmuo. Nepilnamecio ar mazamecio asmens iszaginimo vertinimas (kai kaltininkas suklydo del nukentejusiojo amziaus) .. bet dar nebuvo sueje 18 metu. lei nukentejusiajam nusikaltimo padarymo metu buvo sueje 14 metu. turima galvoje galimi atvejai. turejo ir galejo suvokti. nutarimo 11 punktas: • Iszaginimas kvalifikuojamas pagal BK 149 straipsnio 3 ar 4 dali.) • Pazymetina. kai iszaginant .) LAT senato 2004 m.. gruodzio 30 d. vykdytojai.. ar pasinaudodamas bejegiska nukentejusio asmens bukle. nutarimo 11 punktas: • Jei mukentejusiajam nusikaltimo padarymo metu nebuvo sueje 14 metu. kad nukentejusysis yra nepi!nametis ar mazametis asmuo. Tokiu atveju keliu vykdytoju padaryta veika kvalifikuojama paga! BK 149 straipsnio 2 dali . jei kaltininkas suvoke. "panaudodamas fizini sm urta". ISzaginimas. kad nukentejusysis buvo kaltininko prievarta nugirdytas a!koholiu. taip pat savo asmenines savybes.. is kuriu bent du yra iszaginimo . kad nukentejusysis asmuo yra mazametis.) Subjektyvieji pozymiai: • Pakaltinamumas • Tiesiogine tycia • Kaltininkas supranta. 2 d. . padarytas su bendriniiiki] grupe-(149str.. ISzaginimas (LR BK 149 str.. ypac nukentejusiojo fizinius duomenis. Nepilnamecio ar mazamecio asmens iszaginimo ·vertinimas (kai kaltininkas suprato nukentejusiojo amziu) LAT senato 2004 111. uzmigdytas vaistais ar panasiai. .. susitare da!yvauja ke!i asmenys. gruodzio 30 d. jei kaltininkas suvoke..) • Mazamecio asmens iszaginimas (149 str.) 2 d. kaip padaryta bendrininku grupes. gruodzio 30 d. jei kaltininkas nesuvoke. nutarimo 15 punktas: • Iszaginimas . Matyt. taciau teismas pripazista. padarytas su bendrininku grupe (149 str. asmens veika kvalifikuojama kaip iszaginirnas . ir tuo atveju. kai iszaginimaidaromi juridiniam asmeniui kuriant pornografijos produkcija.. kad nukentejusysis asmuo yra nepilnametis. panaudojant vaikus prostitucijai ir pan. kad atlieka Iytin] akta pries nukentejusiojo valia panaudodamas fizin] smurta ar grasindamas tuoj pat ji panaudoti. • Nepilnamecio asmens iszaginimas (149 str.

vykdytoju pripazistamas asmuo. kitiems bendrininkams palauzus nukentejusiojo pasipriesinima arba pasinaudojant bejegiska nukentejusiojo bukle. analiniu ar kitokio fizinio salycio budais (dirginant vyro ar moters lytinius organus.. Seksualinio prievartavimo panasumas iiszaginimct • Seksualinio prievartavimo normos struktiira. kad jis suvokia. padarytas bendrininku grupes ir nukentejusysis nesipriesina visu ar atskiru bendrininku veiksmams. naudojamos pries auka. nutarimo 15 punktas: lszaginimo ..kaippsichini smurta if tai palauzia jo valia priesintis arba kad kiti bendrininkai pries tai siekdami lytiniu santykiu . jis lytiskai santykiauj a ar tenkina lytine aistra pries nukentejusiojo valia ir to nori.. palauze nukentejusiojo pasipriesinima ir nors jis nesipriesina kaltininkui ir sis lytiskai santykiauja ar tenkina lytine aistra nenaudodamas nei smurto. jog lytiskai santykiauja ar tenkina lytine aistra su nukentejusiuoju pries jo valia su kitais asmenimis bendrininku grupe. kuris naudojo fizini smurta. • Visi anksciau cituoti Lietuvos Auksciausiojo Teismo senato isaiskinimai del iszaginimo absoliuciai tinka ir seksualiniam prievartavimui. kai lytine aistra tenkinama kitais budais.).. gruodzio 30 d. tiek skirtingu lycit.. isskyrus lytinio santykiavimo pozymj. grasinimus ar kitais veiksmais ateme nukentejusiajam galimybe priesintis ir lytiskai santykiavo su nukentejusiuoju . kuris de! amziaus ar psichines bukles neatsako pagal baudziamuosius istatymus . ir kad pati keliu bendrininku buvima nukentejusysis suvokia. taciau.. kuris nors ir nenaudojo smurto. negrasino nukentejusiajam. kuris darant nusikaltima naudojo fizini smurta. Kitoks fizinio salycio budas seksualiniame prievartavime . Seksualinio prievartavimo ir iszaginimo skirtumai • • • Iszaginima gali sudaryti tik natiiralus (vaginalinis) lytinis santykiavimas tarp skirtingu Iyciu atstovu Seksualinis prievartavima gali sudaryti lytines aistrostenkinimas • Analiniu • Oraliniu • Kitokio fizinio salycio bildu Seksualiniame prievartavime gali dalyvauti tiek tos pacios. kurste ar padejo padaryti iszaginim'l . grasino ar kitais veiksmais ateme nukentejusiajam galimybe priesintis.ISzaginimo vykdytoj • • • 0 samprata • LAT senato 2004 m.. subjekto ir subjektyviosios puses pozyrniai... atstovai Lytines aistros tenkinimas seksualinio prievartavimo LAT senato 2004 m. Taip pat vykdytoju laikomas asmuo...sudetyje • Lytines aistros tenkinimasBK 150 straipsnio prasme yra skirtingu lyciu asmenu arba tos pacios lyties asmenu veiksmai. Iszaginimo . kvalifikuojantys pozymiai sutampa su iszaginimc pozymiais. kaip antai: oraliniu. . vykdytoju laikomas ir toks asmuo. nutarimo 19punktas: Tais atvejais. asmeniui. nei kitu panasiu veiksmu. Kaltes ypatumai grupinio iszaginimo atveju • LAT senato 2004 m. lieciant lytiniu organu kito zmogaus kuna ir pan.. nutarimo 3 punktas: nusikaltimo ... kai iszaginimas .. kuris organizavo.. lytiskai santykiavo su juo. bet lytiskai su nukentejusiuoju nesantykiavo ... gruodzio 30 d. gruodzio 30 d. objekto. kaltininko tycia yra tai.. ISzaginimo . kurioje numatytos prievartos priemones. vykdytoju pripazistamas ir toks asmuo. • Sutampa ir objektyviosios pusespozymiai ta dalimi. negu numatyta BK 149 straipsnyje. nei grasinimu.

• Seksualini prievartavima gali sudaryti ne bet koks fizinis salytis su nukentejusiuoju. t. Iszaginimo ir seksualinio prievartavimo kvalifikavimas kaip testiniu nusikaltimu • LAT senato 2004 m. • Privertimas masturbuoti (diskutuotina). y. gruodzio 30 d. keli lytiniai santykiavimai arba keli lytines aistros tenkinimo veiksmai vertinami kaip vienas testinis nusikaltimas. kai asmuo turedamas vieninga sumanyma padai"oBK 149 ir 150 straipsniuose numatytas veikas. Jei Iytinis santykiavirnasir lytines aistros tenkinimas padaryti keliomis skirtingomis veikomis ir tarp ju yra laiko tarpas.. ISzaginimo ir seksualinio prievartavimo kvalifikavimas is sutapties LA T senate 2004 m. padarytos veikos sudaro idealiaja iszaginimo ir seksualinio prievartavimo nusikaltimu sutapt]. gruodzio 30 d. prievartiniai seksualiniai veiksmai su vaiku vertintini skirtingai nei su suaugusiu itai.bet kurios lyties aSlllUO Yeika . kuris su nukentejusiuoju lytiskai santykiavo ir tenkino lytine aistra veikos sudaro nusikaltirnu sutapti ir kvalifikuojamos pagaI BK 149 ir 150 straipsniu atitinkamas dalis.nukentejusiojo valios palauzimas. kiek toks salytis objektyviai gali tenkinti zmogaus lytine aistra. neatitinka aitros tenkinimo sampratos. 1 d. trauktino atsakomyben. 0 tik toks.seksualinio apsisprendimo laisve if seksualinis nelieciamumas Nukentejusysis . ipanaudotos prievartos intensyvuma.ne mazesnis kaip 16 metu Nusikaltimas laikomas baigtu nuo nukentejusiojo valios palauzimo momenta (materialioji sudetis) • • • • Psichine prievarta kaip vertimo tenkinti lytine aistra bfidas . kai sis sutinka patenkinti kaltininko lytine aistra Priezastinis rysis tarp vertirno ir nukentejusiojo sutikimo Asmens. padarytos veikos sudaro nusikaltimu sutapt] if kiekvieno nukentejusiojo iszaginimas ar seksualinis prievartavimas kvalifikuojamas kaip atskiras nusikaltimas. tyciojirnasis. padarytos veikos sudaro realiaja nusikaltimu sutapti. nutarimo 17 punktas: Jei asmuo per tam tikra Iaiko tarpa ke1is kartus Iytiskai santykiauja arba kelis kartus tenkina Iytine aistra su tuopaciu nukentejusiuoju pries. Taciau negali biiti laikomas vienu testiniu nusikaltimu toks atvejis. nutarimo 17 punktas: • Asmens. lytiskai santykiauja ir tenkina lytine aistra su nukentejusiuoju. analini if oralini lytini akta. nukreiptas vien tik pazeminti zmogu. • Jei asmuo su nukentejusiuoju lytiskai santykiavo ir is karto po to tenkino Iytine aistra arba atvirksciai.jo valia esant vieningai tyciai. kuris pagal savo poveiki ir neigiamus padarinius prilygsta natiiraliam. • Uzgulimas visu kunu (diskutuotina) ir kt. amzius . esant kitokiam fiziniam salyciui. • Ziaurumas. Kitokio fizinio salycio budo identifikavimo kriterijai • • • • Apie seksualinio prievartavirno pozyrniu buvirna ar nebuvima. salytis. Jei asmuo lytiskai santykiauja ar tenkina lytine aistra su ke1iais nukentejusiaisiais.) Objektyvieji pozymiai • • • • [statymo saugoma vertybe .vertimas kito asmens pries jo valia tenkinti kaltininko lytine aistra (lytiskai santykiauti ar kitaip) Yeikos (vertimo) budai: • 1) psi chine prievarta arba • 2) pasinaudojimas nukentejusiojo priklausomumu Padariniai . analiniam arba oraliniam prievartiniam lytiniam aktui: • Pirstu ar ivairiu daiktu [vedimas imaksti arba iseinamaja anga.. galima spresti atsizvelgiant: i Iytinio salycio panasuma inaturalu.iziilumas. inukentejusiojo savybes • pvz. • pvz. • Privertimas Iytiskai santykiauti (BK 151 str. brutalus zeminimas suteikia daugiau motyvacijos inkrirninuoti seksualini prievartavima.

ir to nori. kaijis "paliizo". Privertimas lytiskai santykiauti (BK 151 str. kad tokiais atvejais veika kvalifikuojama kaip privertimas lytiskai santykiauti tik tuomet. kai neatitinka iszaginimo ar seksualinio prievartavimo pozymiu. kad nukentejusysis sutiko lytiskai santykiauti su kaltininku biitent del jo panaudotos psichines vprievartos arba pasinaudojimo priklausoma padetimi. kad buvo verciamas. numato. tiek ateityje Pasinaudojimas priklausomumu kaip vertimo tenkinti lytine aistra budas • Pasinaudojimas priklausomumu . savo pozymiais gali sutapti su privertimu lytiskai santykiauti (kai nukentejusysis verciamas pats kazka daryti). kad nusikaltirnas baigtas. isteketi uz jo ir pan.).. • Esant siu normu konkurencijai. • Taikant BK 151 str.vulgarus ar panasiis veiksmai.) sudeties struktura Objektyvieji pozymiai: • • • [statymo saugoma vertybe . kai nukentejusiajam tiesiogiai arba uzuominomis leidziama suprasti. • Priezastinio rysio nustatymas sio nusikaltimo sudetyje reikalauja isvados apie tai.tai specifine psichines prievartos riisis.• Psichine prievarta . bet ne del kitu aplinkybiu (ne del nora gauti lengvatu. tarp vertimo (veikos) ir privertimo (padariniu) turi biiti nustatytas priezastinis rysis. kad panaudodamas psichine prievarta arba pasinaudodamas priklausomumu vercia kita asmenj pries jo valia tenkinti jo ar kito asmens lytine aistra. jognorint isvengti tam tikru nemalonumu jis privalo paklusti kaltininko valiai ir patenkinti jo seksualinius norus. Seksualinio priekabiavimo baudziamojo nusizengimo (BK 152 str. • Juridine reiksme turi tik teisinis (formalus) priklausornumas (diskutuotina) Velkos baigtiimas ir priezastinis rysis privertimo Iytiskai santykiauti nusikaltimo sudetyje • Laikytina. kai nukentejusysis faktiskai priverstas paklusti kaltininko valiai. kad nukentejusysis tai darys. pinigu.bet kurios Iyties asmuo Veika . kai vienos zmogaus gerove (padetis) priklauso nuo kito zrnogaus geros valios.) Subjektyvieji pozymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tycia • Kaltininkas supranta. Privertimo lytiskai santykiauti santykis su iszaginimu ir seksualiniu prievartavimu • ISzaginimas. pasiiilymai arba uzuominos. kaip ir seksualinis prievartavimas. bendravimui su kaltininku nukreipti paskatinti kita asmeni seksualiniam . • Tai reiskia.bet kokio turinio grasinimai: • smurtu • turto sunaikin imu • paslapties atskleidimu • kitais nemalonumais • Gali buti grasinama realizuoti tuos veiksmus tiek tuoj pat.asmens seksualinio apsisprendimo laisve Nukentejusysis . 1 d. • Priklausomumas suponuoja tokius santykius tarp zmoniu. del to. pirmenybe teikiama iszaginimo ar seksualinio prievartavimo normoms.

. amzius . kad priklausomo asmens atzvilgiu elgiasi vulgariai ar panasiai.poveiki vaikui. seksualinis priekabiavimas .atsiranda daugiau motyvacijos taikyti privertimo norma.nukentejusiojo asmens tamybinis ar kitoks priklausomumas nuo kaltininko. ikiteisminis tyrimas del seksualinio priekabiavimo neatliekamas. Taip elgdamasis kaltininkas siekia paveikti nukentejusiji.) Objektyvieji pozymiai: • • • [statymo saugoma vertybe . kad daro seksualini. negu bauginantys. kad sis su juo bendrautu seksualiai.tvirkinimas. Grasinimo elementas Cia yra akivaizdesnis. Seksualiniame priekabiavime bauginantis momentas ne toks akivaizdus.• • • Aplinkybe . trauktino atsakomyben. pomografijos rodymas) Asmens. ir nori taip elgtis. kai nukentejusiojo valia buvo palauzta (isgautas jo sutikimas) . Nusikaltimas laikomas baigtu nuo seksualinio pobudzio veiksmu pradzios (formalioji sudetis) • • Mazamecio asmens tvirkinimas (BK 153 str. Juridine reiksme turi tik formalus priklausomumas Asrnens. Jei nukentejusysis nepaltizo . Priekabiautojo veiksmai yra labiau nemalonus. Pagal susiklosciusia praktika tyrima tokiose bylose atlieka ir [rodymus padeda surinkti Lygiu galimybiu kontroleriai Seksualinio priekabiavimo skirtumai nuo privertimo lytiskai santykiauti • Privertimas lytiskai santykiauti . • Kaltininkas supranta. ir nori taip elgtis. amzius .) Subjektyvieji pozymiai: • Pakaltinamumas • Tiesiogine tycia.nera butinas nusikaltimo pozymis.) sudeties strukttira. vaiku skatinimas atlikti juos tarp saves. Reiskia. trauktino atsakomyben.vaiku seksualinis nelieciamumas Nukentejusysis . taciau rnotyvu issiaiskinimas padeda atriboti tvirkinima nuo panasaus elgesio: • tevu seksualiniu santykiu neslepimo nuo vaiko . Seksualinis priekabiavimas kaip privataus kaltinimo norma • UZ seksualini priekabiavima asmuo atsako tik tuo atveju.bet kurios Iyties mazametis vaikas (iki 14 metu) Veika . Tvirkinimo motyvai . Subjektyvieji pozymiai: • Pakaltinamumas • Tiesiogine tycia ir tikslas • Kaltininkas supranta.materialioji sudetis. seksualinio pobudzio veiksmai vaiko atzvilgiu: • Fizinis tvirkinimas (ivairus fizinio salycio veiksmai vaiko atzvilgiu. t. kai yra nukentejusio asmens skundas ar jo teiseto atstovo pareiskimas. tokiu veiksrnu atlikimas vaikui stebint) • Intelektinis tvirkinimas (pvz. ar prokuroro reikalavimas • Priesingai nei kitu seksualiniu nusikaltimu atveju. Baudziamasis nusizengirnas yra baigtas nuo vulgariu ar panasiu veiksmu arba nuo tokio pat pobudzio pasiulymu arba uzuominu pareiskimo momento (formalioji sudetis) Seksualinio priekabiavimo baudziamojo nusizengimo (BK 152 str. Mazamecio asmens tvirkinimas (BK 153 str.formalioji sudetis.daugiau motyvacijos taikyti seksualinio priekabiavimo norma • Privertimui Iytiskai santykiauti birtinga ryskesne psichine prievarta.ne mazesnis kaip 16 metu.y.ne mazesnis kaip 16 metu. • Paprastai tvirkinimo motyvais yra siekis tenkinti lytine aistra arba isnaudoti vaika pornografijai.

buciniai ir pan. Siuo atveju N. kad seksualini prievartavima negali sudaryti vadinamieji "rninksti" fizinio salycio budai (vaiko kuno glostymas. taip pat viena karta ciulpe mazamecio varpa. turintis [statymuose nustatytu [galiojimu nepilnamecio asmens atzvilgiu • Veikoje nera iszaginimo. nes nustacius. nes veiksmai. patvirtintos LAT senato 2004 m. • Kaltininkas supranta. • Lytines aistros tenkinimas pazeidiiant nepilnamecio asmens seksualinio apsisprendimo laisvy ir (ar) nelieciamum(l (BK 151-1 str. • Tokie fizinio salycio budai. Yra tik Lietuvos Auksciausiojo Teismo senato siuo klausimu issakyta nuomone Istrauka is teismu praktikos iszaginimo ir seksualinio prievartavimo baudziamosiose bylose apzvalgos. trauktino atsakomyben. amzius . .B.) Subjektyvieji pozymiai: • Pakaltinamumas • Tiesiogine tycia. Tokia veikos kvalifikacija yra abejotina. kad savo varpa tryne tarp mazamecio slaunu ir [ jo sedrnenis. Kitoje byloje kaltininkas nuteistas pagal BK 153 straipsni uz tai.nera iszaginimo. gruodzioJu d. nutarimu ill.) Kvalifikuota sudetis taikoma esant siems pozymiams: • Veika sudaro lytinis santykiavimas arba kitos lytines aistros tenkinimas su nepilnameciu • Veika padaro nepilnamecio tevas. laikydamas viena-tris minutes. seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiskai santykiauti pozyrniu • Asmens.bet kurios lyties asmuo. padaryto nusikaltirno kvalifikacija yra abejotina. ir nori taip veikti.• pernelyg atviro vaiku seksualinio svietimo • elgesio su vaiku nudistq seimose ir pan. nipintojas ar kitas teisetas vaiko atstovas arba kitas asmuo.).) Objektyvieji pozymiai: • [statymo saugoma vertybe .seksualinio apsisprendimo laisve ir seksualinis nelieciamurnas • Nukentejusysis . nuteistas uz tai. 49 • Taciau kai kuriuose nuosprendziuose pateikiama padarytq veiku kvalifikacija kelia abejoniu. Mazamecio asmens tvirkinimo skirtumas su seksualiniu prievartavimu pasinaudojant vaiko bejegiskumu • [traukus i seksualinio prievartavimo norma aistros tenkinimo fizinio salycio budu pozymi. Lytines aistros tenkinimas pazeidziant nepilnameCio asmens seksualinio apsisprendimo laisve ir (ar) nelieciamum(l K valifikuota sudetis (BK 151-1 str. • Tvirkinimo ir seksualinio prievartavimo atribojimo klausimu kol kas nera nusistovejusios praktikos ir isaiskinimu. labiau atitinka BK 150 straipsnio pozymius.ne mazesnis kaip 16 metu. neturintis 18 metq • Veika -Iytinis santykiavimas arba kitos lytines aistros tenkinimas • Veikos padarymo budai: • 1) pasiulymas ar pazadejimas pinigu ar kitokio atlygio • 2) pinigu ar kitokio atlygio suteikimas • Aplinkybe . Veika kvalifikuota pagal BK 153 straipsni. B. Toks salytis kvalifikuotinas kaip tvirkinimas. seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiskai santykiauti pozymiu • Veika padaroma tiesiogine tycia . atviras vaiko kuno lietimas lytiniais organais ir pan. motina.~kaltininko veika reikia kvalifikuoti pagal BK 150 straipsnio 4 dali. tapo problematiska atriboti fizini vaiko tvirkinima nuo seksualinio prievartavimo • Manytina. kvalifikuotini kaip seksualinis vaiko prievartavimas. Atsakornybes subjektu yra ir juridinis asmuo • Nusikaltimas laikomas baigtu nuo lytinio santykiavimo ar kitokio aistros tenkinimo pradzios (fonnalioji sudetis) Lytines aistros tenkinimas pazeidiiant nepilnamecio asmens seksualinio apsisprendimo laisve ir (ar) nelieCiamum(l (BK 151-1 str. kad jo nesmurtiniai seksualiniai veiksmai pries mazarneti kitokio fizinio salycio biidu yra susije su lytines aistros tenkirlililli. kad daro lytiskai santykiauja ar kitaip tenkina Iytine aistra su nepilnameciu pries tai pasiules ar suteikes pinigus ar kitoki atlyg]. 2 d. globejas. kuriais lytine aistra tenkinama tokiu budu. kad numaudavo mazametei kelnaites ir kisdavo savo rankos pirsta [jos Iytinius organus. kaip vaiko [traukimas i kaltininko masturbavima. Antai N.

) 3) Privilegijuoti nuzudymai: • nuzudymas labai susijaudinus (BK 130 str. mirties galbiit buvo _galima isvengti Priezastinio rysio klausimai (2) .) Objektyvieji pozymiai: • [statymo saugoma vertybe . • Vaiko gimimo momentu sis [statymas laiko "viso gyvybingo vaisiaus pasirodyma is moters organizmo" (4 StL). Priezastinio rysio klausimai (1) Lietuvos Auksciausiojo Teismo senato 2004 m. ar jis buvo netinkamai gydomas. pvz. • Sis poveikis galimas tiek veikimu.zmogaus mirtis • Priezastinis rysys tarp veikos ir pasekmiu • Asmens.) 2) Kvalifikuotas nuzudymas (BK 129 str.). 46 "DeI teismu praktikos nusikaltimu zmogaus gyvybei bylose". taip pat nepriklausomai nuo to. trauktino atsakomyben. • J ei nukentejusiojo mirties priezastis buvo kaltininko padarytas sveikatos sutrikdymas. tai atsakomybe uz zmogaus gyvybes atemima atsiranda nepriklausomai nuo to. birzelio 18 d. ir kad. amzius .. 4 p. ar nukentejusysis mire tuoj po padarytos veikos. kuomet negriztamai nutriiksta kraujotaka ir kvepavimas arba mirsta smegenys (LR zmogaus mirties ir kritiniu biikliu [statymo 5 str./ • • • Nuzudymu klasifikavimas: 1) Paprastas nuzudymas (BK 129 str. ar praejus kuriam laikui. nesant sill aplinkybiu. nemaitinant kiidikio.ne mazesnis kaip 14metll Gyvybes pradzios momentas baudziamojoje teiseje • Vaiko gimimas yra gyvo vaisiaus isstiimimas arba istraukimas is rnoters organizmo ir kad vaiko gyvybingumo pozymiai yra savarankiskas kvepavimas ar sirdies plakimas (LR vaiko gimimo momento istatymas 2 str.) • naujagimio nuzudymas (BK 131 str. 1 d. • Smurtinis gyvybes atemimas dar negimusiam vaikui gali biiti vertinamas kaip: • nescios moters sveikatos sutrikdymas arba • teisetai arba neteisetai padarytas abort as Gyvybes atemimo dar negimusiam vaikui kvalifikavimas • Smurtinis gyvybes atemimas dar negimusiam vaikui gali biiti vertinamas kaip: • nescios moters sveikatos sutrikdymas arba • teisetai arba neteisetai padarytas abortas Mirties momentas • Zmogaus gyvybes pabaiga teiseje sietina su biologine mirtimi. nutarimas Nr.).zmogaus gyvybe • Dalykas -kito zmcgaus kiinas (organizmas) • Veika . tiek ir neveikimu.neteisetas fizinis poveikis kito zmogaus orgamzmui • Pasekmes . ar netinkamai diagnozuoti jo suzalojimai. Gyvybes atemimas kaip veika • Gyvybes atemimo aktas (veika) gali pasireiksti ivairiu fiziniu poveikiu kito zmogans organizmui: • • • • Mechaniniu Terminiu Biologiniu Cheminiu ir let.

bet samoningai leidzia mirciai kilti (netiesiogine tycia) Pasikesinimo nuzudyti atribojimo nuo sveikatos sutrikdymo klausimai -1 (apibreztos tycios vertinimo taisykle) LAT senato 2004 m. • kaltininko ir nukentejusiojo tarpusavio santykius.). veika kvalifikuojama pagal atsiradusius padarinius . • Veika gali biiti kvalifikuojama kaip pasikesinimas nuzudyti tik esant gyvybe. supranta. Taip pat kvalifikuojama veika. • Jei del kaltininko veikos buvo sunkiai sutrikdyta nukentejusiojo sveikata. taciau mirti sukele kita aplinkybe (pvz. . jei tycia buvo Pasikesinimo nuzudyti atribojimonuo sveikatos sutrikdymo klausimai . ir sill padariniu nori (tiesiogine tycia). elgesi [vykio metu. dalyvavusio nuzudant. atsizvelgiant i tycios riis]. 130 ar 131 (seve ir nepataike). nutarimas. veika. veiksmus. ju pobiidi. birzelio 18 d. 6 p. • Kai yra tiesiogine neapibrezta tycia. del to. per klaida buvo pavartoti ne tie vaistai ir pan. apibreztai kaltininko tyciai atimti apibreztai tyciai atimti gyvybe. kai nustatoma. suzalojimu kieki. Pasikesinimo nuzudyti atribojimo nuo sveikatos sutrikdymo klausimai -3 (tycios kryptingumo nustatymas) LAT senato 2004 ill. iskyla poreikis ivertinti kiekvieno asmens. 6 p. nesukelusi jokiu padariniu nukreipta i kito zrnogaus gyvybes atemima. birzelio 18 d. birzelio 18 d. 1 dali ir 129 straipsni. Tycinis sveikatos sutrikdymas. kad gydymo metu buvo uzkrestas kraujas. birzelio 18 d. nutarimas. Subjektyvieji pozymiai: • Pakaltinamumas • Tycine kalte (tiesiogine arba netiesiogine tycia) • Kaltininkas supranta. • Siame procese yra labai svarbu nustatyti: • Kiekvieno dalyvio tycios rust (tiesiogine ar netiesiogine. • Apie kaltininko tycios turini teismas sprendzia atsizvelgdamas i visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: • nusikaltimo padarymo [rankius. padarytas esant tiesioginei kvalifikuojamas kaip pasikesinimas nuzudyti pagal BK 22 straipsnio straipsnius.2 (neapibreztos tycios vertinimo taisykle) LAT senato 2004 m.. biida. • nusikalstamu veiksmu intensyvuma ir ju nutraukimo priezastis. Beridroji nuzudymo samprata. nutarimas.LAT senato 2004 m. nutarimas.kaip nuzudymas ar sveikatos sutrikdymas. arba nenori. vieta (pvz. kad daro neteiseta fizini poveiki kito zmogaus organizmui. kad del to bus atimta gyvybe kitam zmo gui . taip pat pries nusikaltima ir po jo padarymo ir kt. 6 p. kad kaltininkas veike netiesiogine tycia. kvalifikuojama kaip pasikesinimas nuzudyti pagal BK 22 ir 129 straipsniu atitinkamas dalis arba kaip sunkus sveikatos sutrikdymas pagal BK 135 straipsnio atitinkamas dalis.. Taip pat pagal atsiradusius padarinius kvalifikuojama veika ir tada. kai suzaloti gyvybei svarbiis organai). apibrezta ar neapibrezta). . Grupinio nuzudymo kvalifikavimo problema • Kai nuzudyma padaro keli asmenys. 4 p.

1 p. • Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 1 punkta (mazamecio). Be to. padaryto nesant apibreztos tycios nuzudyti. kad ne visi asmenys srnurta naudojo turedami tycia nuzudyti. birzelio 18 d. nutarimas. (kai kiekvienam dal yyiui nej111anollladetalizuoti priezastingulllo) birzelio 18 d. nutarimas. nutarimas.) kesinimosi [jo gyvybe metu .) (LAT senato 2004 lll. • Teorine isvada: Si taisykle taikytina atvejams. 8 p. kvalifikavimas (1) CBendravykdYl11as) LAT senato 2004 111. laikoma. 8 p. kurio veika buvo mirties priezastimi. bet ir atimant nukentejusiajam galimybe priesintis (surisant ji. kurste arba (ir) padejo daryti si nusikaltima kitam ar kitiems asmenims. • Kai keli asmenys veikia kartu.. turedami tycia nuzudyti ir patys tiesicgiai dalyvauja atimant gyvybt:( nukentejusiajam. • Jei kiti bendrininkai tiesiogiai nedalyvavo zmogui atimant gyvybe. Grupinio nuzudymo. padejimas) LAT senato 2004 m. kai nuzudomas asmuo nesulaukes 14 metu amziaus ir kai nustatyta. birzelio 18 d. . 0 tiesiog buvo salta t11. padaryto apibrezta tycia nuzudyti. kurie si smurtq naudojo. kad kaltininkas zinojo ar pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes turejo ir galejo suvokti. kurstymas. kai neimanoma nustatyti. pakanka. tiesiogiai dalyvavusio atimant zmogaus gyvybe.• Kiekvieno dalyvio veiksmu santyki (priezastinguma) su nukentejusiojo mirtimi Grupinio nuzudymo. kq yra faktiskai padare. kvalifikavimas (2) (Teorines isvados): • BendT-OStycios nuzudyti buvimas yra pakankamas pagrindas pripaiinti visus tiesioginius nusikaltimo dalyvius nuzudymo bendravykdytojais. kai neimanoma detalizuoti prieiastingumo. • J ei tokiu atveju nukentejusiojo ISaiskinimai del mazameCio asmens nuzudymo eBK 129 st1'. mirti sukele vienas ar keli padaryti suzalojimai ir nustatyta. nutarimo 12 p. Grupinio nuzudymo. kuriu padaryti kiino suzalojimai buvo nukentejusiojo mirties priezastis • Isvada: Nesant apibreztai tyciai nuiudyti uz nuzudymq atsako tik tas. veika kvalifikuojama pagal BK 24 straipsnio 3 ir 4 dalis. kas=ateme gyvybt2 aukai. kvalifikavimas (3) (organizavimas. padaryto apibrezta tycia nuzudyti.. birzelio 18 d.). tai uz nuzudyma atsako tik tie asmenys. padaryto apibrezta tycia nuzudyti. • Esant apibreztai visu nuiudymo dalyviu tyciai nuiudyti. 8 p. laikant uz ranku ir pan. Grupinio nuzudymo. tai jo veika kvalifikuojama tik kaip vykdytojo. kvalifikavimas (2) (Ckai priezastingumas detalizuojamas kiekvienam dalyviui) LAT senato 2004 lll. nutarimas. Kiti dalyviai atsako tik ui tai. Taciau jei nuzudymo kurstytojas ar padejejas dalyvavo it tiesiogiai atimant zmogaus gyvybe. Kitu vykdytoju dalyvavimas gali pasireiksti ne tik sutrikdant sveikata. net jei jie tiesiogiai smurto nepanaudojo. 8 p.. taciau organizavo. padaryto nesant apibreztos tycios nuzudyti. Organizatoriaus. • Jei smurta pries nukentejusijj naudojo keli asmenys ir sis mire nuo padarytu suzalojimu visumos. kad kiekvienas is tokiu vykdytoju padarytu mirtinus suzalojimus. Tuomet daroma isvada. kad prieiastinis rysis yra tarp visu dalyviu veiku ir aukos mirties.2 d. kad kiekvieno ju dalyvavimas nuiudyme yra priezastiniame rysyje su aukos mirtimi. kad tai padarytu bent vienas is jll. birzelio 18 d. kad nukentejusysis dar neturi 14 metu. tai pagal BK 129 straipsni atsako visi kiino suzalojimus padare asmenys. ju veikos papildomai kvalifikuojamos pagal BK 24 straipsnio atitinkama dali arba dalis. Grupinio nuzudymo. tai jie visi yra nuzudymo vykdytojai (bendravykdytojai). kvalifikavimas (1) LA T senato 2004 lll. nera biitina.

kad nukentejusioji yra nescia.) arba padarant nukentejusiajam daug kiino suzalojirnu. taip pat ir tais atvejais. arba kai nukentcjusysis nuzudomas jo artimuju akivaizdoje. taciau ne vieno nuzudyti nepavyksta. Tuo arveju.tai tam tikra laika tnmkantys veiksmai. kai kaltininkas nuzudo savo motina.) (LAT senato 2004 m. sukeliantys dideJes fizines. nutarimo 17 p. kai nuzudornas asmuo. alkio. nutarimo 16 p. Pagal sl punkta nuzudymas kvalifikuojamas ir tada. verciant atlikti nukentejusjji zeminancius veiksmus ir pan. 2 d. veikdamas tiesiogine ar netiesiogine tycia atskiru nukentejusiuju atzvilgiu. birzelio 18 d. nutarimo 13 p.) • • Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 3 punkta (savo molinos. 0 de! kitll.) (LAT senato 2004 • • ill.r iSiaplinkybe jam yra zinoma. 6 p. deginant. birzelio 18 d. 2 d. kai kaltininkas nuzudo bent du asmenis vienu metu. jei sumanymas nuzudyti kilo po to. miegant arba del stipraus apsvaigrmo nuo alkoholio. kai nuzudomi motina ar tevas. kad del vicnu asmenu gyvybes atemimo jo tycia buvo tiesiogine.). nuodijant skausmingai veikianciais nuodais. 2 d. taip pat apaJpus. kai nuzudornas nukentejes asrnuo. bet pavyko nuzudyti du asmenis. karscio. ar del psichiniu savybiu negaJi suprasti kaltininko veikos pobiidzio. nukertama galva ir pan. taip sukeliant jiems dideles dvasines kancias. 3 p. kuris ar del fiziniu.netiesiogine. • Veikos kvalifikavimui pagal si punkta neturi reiksmes nei nuzudymo motyvai. • • Nuzudymas kvalifikuojarnas pagal BK 129 straipsuio 2 dalies 6 punkta (kankinant ar kitaip itin ziauriai). motina ar vaika tai suvokdami. troskulio. mba kai nuzudorna suardant zmogaus kiino anatominj vientisuma (pvz. ISaiskinimai del nesCios moters nuzudymo (BK 129 str. psichotropiniu ar kitu psichika veikianciu medziagu ir pan. Apie bejegiskumo biisena teisrnas sprendzia pagal konkrecias nukcntejusiojo fizinc ar psichine biikle apibiidinancias aplinkybes. tevo ar vaiko nuzudymo (BK 129 str. kai kaltininko sumanyrnas buvo nuzudyti tris ir daugiau asmenu. teva ar vaika. • • ISaiskinimai del nuzudymo itin ziauriai ar kankinant (BK 129 str. Nuzudymas kvalifikuojamas pagal 51 punkta. negali gintis ar kitaip vengti pavojaus arba aktyviai pasipriesinti kaltininkui.) . sukelta skausma. veika kvalifikuojama pagal BK 129 straipsnio 2 c1alies 5 punkta nepriklausomai nuo to. Motinos ar tevo. tapes bejegiskos biikles de! kaltininko ar jo bendrininku panaudoto fizinio smurto ar kitokiu veiksmu.) arba kai kaItininkas tycia trukdo suteikti pagalba jo suzalotam nukcntejusiajam.ISaiskinimai del bejegiskos biikles asmens nuzudymo (BK 129 str.) . veika kvalifikuojama pagal BK 22 straipsn] ir 129 straipsnio 2 dalies 5 punkta. Tokia biisena gali biiti del ligos. birzelio 18 d. 5 p. nutarimo 15 p. kai kaltininko veika del gyvybes aternimo budo ar kitu aplinkybiu pasireiskia ypatingu ziaurumu.). kai kaltininkas zinojo arba pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes turejo ir galejo suvokti. kai yra SUl11anYl11as nuzudyti du asmenis. .2 (LAT senato 2004 ill. Kitu asmenu. kai nukentejusysis tapo bejegiskos biikles po tokio smurto ar kitokiu veiksmu panaudojimo. arba skirtingu laiku. Tokiu atveju. Veika kvalifikuojama pagal iii punkta ir tada. numetant is didelio aukscio ir pan. i Veika kvalifikuojama pagal ill punkta ir tais atvejais. jei kaltininkas suvoke itin ziaunl gyvybes atemimo ypatuma. • Nuzudymas kvalifikuojamas paga1 BK 129 straipsnio 2 dalies 5 punkta (dvieju ar daugiau zmoniu). kai kaltininkas nuzudo kitu [vaikinta asmen]. birzelio 18 d. kick laiko nukentejusysis po panaudoto smurto iki mirties jaute kuno suzalojinu. kai kaltininkas sumanyma nuzudyti viena zmogu igyvendina numatydarnas. nei moters nestumo laikas. narkotiniu. zuvus bent dviem zmonems. Kai kesinamasi nuzudyti du asmenis. kai gyvybe atimarna itin skausrningu biidu (pvz.1 (LAT senato 2004 • ill. veika kvalifikuojama pagal 8i punkta nepriklausomai DUO nukentejusiojo amziaus.. Nuzudymas kitaip itin ziauria: yra tada. birzelio 18 d. uzkasant.) (LAT senato 2004 ill.. kai kaltininkas suvokia nukentejusiojo bejegiska biikle ir ja pasinaudodamas atima gyvybe. Isaiskinimai del nuzudymo itin ziauriai ar kankinant (BK 129 str. kvalifikuojarnas pagal BK 129 straipsnio I ar 2 dali ir 21 ar 22 straipsnius ir 129 straipsnio 2 dalies 5 punkta. 0 l kitus tik pasikesinta.). 2 d. 4 p. 2 p.).). Isaiskinimai del savo motinos. Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punkta. 2 d. invalidumo ar senatves. Vieno zmogaus nuzudymas ir rengimasis ar pasikesiuimas nuzudyti kita. praradus samone. motina ar vaikas. Nuzudymas itin ziauriai gali biiti pripazintas ir tada. salcio. veika kvalifikuojama kaip baigtas nusikaltimas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 5 punkta. Sio nusikaltimo vykdytoju gali biiti tik nukentejusiojo tevas. kurie atliko vykdytojo veiksmus nuzudant bendrininko teva. 6 p. SiUDatveju neturi rciksmes.). tevo ar vaiko). bet kaltininkas zino. jog del jo veikos gali ziiti keli zmones. Kankinimas . 2 d. kad tas asmuo yra jo motina ar tevas pagal kilme.) (LAT senato 2004 • • ill. • • Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punkta (bejcgiskos biikles). kurie tokie jam yra pagal kiI111«. nuzudziusiu savo vaika. nutarimas 13 p. nutarimo 17 p. zinodamas. ISaiskinimai del dviej"l!ar daugiau asmenll nuzudymo (BK 129 str.) • Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 4 punkta (nescios moters) tik tuo atveju. veikc1amas tiesiogine tycia pagal bendra nusikalstarna sumanyma nuzudyti bent du asmenis. veika kvalifikuojama pagal BK 24 straipsnio 6daJi ir J29 straipsnio 2 dalies 3 punktq. dvasines kancias nukentejusiajarn tiesioginiu poveikiu i jo kiina arba suc1arantys salygas kilti tokioms kanciorns (de! skausrno. kuriems kaltininko atzvilgiu yra apribota tevu valdzia arba jll teises yra panaikintos vaika [vaikinus. kad nukentejusysis yra jo vaikas pagal kilme. birzelio 18 d. kai pries atimant gyvybe ar jos atemimo metu is nukentejusiojo buvo tyciojamasi (jis verciarnas pats save zaloti ir pan.

nuzudyrnas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktus. kai nuzudoma siekiant tureti is to kokia nors turtine nauda sau ar kitiems asmenims (gauti atlyginima uz nuzudyma. arba pagal 138 straipsnio 2 dalies 8 punkta ir 284 straipsni. nutarimo 19 p. sutrikde visuomenes rimti ar tvarka. padaryto del chuliganisku paskatu (BK 129 str.BK 129 straipsnio 1 ar 2 dali ir BK 311 straipsnio 1 dali. kai tokias paskatas kaltininkas turejo iki nuzudyrno pradzios arba jos kilo kesinimosi i gyvybt. Jei kaltininkas vienu metu del chuliganisku paskatu nuzude viena asmeni. 2 d. kai kaltininko elgesys yra atviras issukis visuomeninei tvarkai. 9 p.). ir 178 straipsni ar kitus Baudziamojo kodekso straipsnius.1 • (LAT senato 2004 m. del to veika taip pat negali biiti kvalifikuojama kaip nuzudymas itin ziauriai. padegant. saudant. kito asmens islaikymo ir pan. jog nukentejusysis yra mires. is jo pasityciojama. veika kvalifikuojama pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punkta. Nuzudymas is pavydo. Pagal ill punkta veika kvalifikuojama. negali biiti vertinami kaip nuzudymo tasa. arba panaudojant kaip preteksta savo veiksmams mazareiksme dingsti. 2 d. 2 d. arba pagal BK 135 straipsnio 2 dalies 8 punkta. arba visai be dingsties. Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punkta (del savanaudisku paskatu). kersto ar kitokiu paskatu. veika kvalifikuojama pagal nusikaltirnu sutapti . ar panaudojus tokj biida faktiskai nukentejo bent vienas kit as zmogus. turint tiksla paslepti nuzudyma.) (LAT senato 2004 m. kai nuzudoma sprogdinant. jei nera kitq 2 dalyje numatytu kvalifikuojamuju pozyrniu. • • • • ISaiskinimai del nuzudymo.arba pagal BK 22 straipsni ir 129 straipsnio 2 dalies 5 ir 8 punktus. kai. Jei nuzudydamas is pavydo. elementariu morales bei elgesio norrnu niekinimo.) . veika kvalifikuojama pagal 129 straipsnio 2 dalies 8 punkta ir priklausomai nuo jo tycios riisies kitu nukentejusiuju atzvilgiu . apnuodijant rnaista ar vandenj. jei salia nukentejusiojo esama kitu Z1110nill. kai kaltininkas nuzude nukentejusiji. tarp jll ir neteisetai. bet ir bent vieno kito zmogaus gyvybei.) . 8 p. birzelio 18 d._ metu.). birzelio 18 d. Jei sumanymas uzvaldyti turta kilo ir buvo realizuotas po to. nutarimo 18 p. Jeigu po nuzudymo lavonas sunaikinamas ar susmulkinamas i dalis. V eika kvalifikuojama pagal S1punkta nepriklausomai nuo to. veika kvalifikuojama pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 10 punkta ir 284 straipsni. nutarimo 20 p. igyti teises l turta. banda nutraukti kaltininko daroma viesosios tvarkos pazeidima. birzelio 18 d. 2 d. nutarimo 19 p. padaryto del chuliganisku paskatq (BK 129 str. kuriais isniekinamas mirusiojo kiinas. kai jis padaromas del aiskaus zmogaus ar visuornenes negerbimo. ir ju pobiidis nuzudyrno biido vertinimui reiksmes neturi. Kai po nuzudymo kaltininkas padaro veiksmus. ISaiskinimai del nuzudymo kity-zmonill gyvybei pavojingu budu (BK 129 str. kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 1 dali. siekdamas nuzudyti asmenj. uzvaldyti turta. atlikdamas tarnybos ar pilietine pareiga. 8 p. pademonstruoti niekinanti poziliq i juos. Jei kaltininkas nuzude nukentejusiji po to.) Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punkta (del chuliganisku paskatu).Veiksmai su lavonu. 7 p. kur] vartoja ir kiti zmones.) .2 • (LAT senato 2004 m. jei nera kitu 2 dalyje numatytu kvalifikuojamujq pozymiu. 0 kitiems sutrikde sveikata. lei siekclamas nuzudyti viena zmogu ir vcikdamas pavojingu kitu zmoniu gyvybei biidu kaltininkas atima gyvybt( dviern ar daugiau zmonil!. birzelio 18 d.1 • (LAT senato 2004 111. turto grazinimo. kai sis pasipriesino jam kaltininko daromiems BK 284 straipsnyje numatytiems veiksmams. padaryto del savanaudiskll paskatu (BK 129 str.) Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 7 punkta (kitu zmoniu gyvybei pavojingu biidu). kad sis. kuris yra pavojingas ne tik siekiamo nuzudyti zmogaus. be to. tai neturi itakos nuzudymo kvalifikavimui. isvengti skolos. veika kvalifikuojama pagal BK 129 straipsnio 1 dali ir 284 straipsni. veika kvalifikuojama pagal BK 129 straipsnio 1 dali. kaltininkas sutrikde visuomenes rimti ar tvarka. kilusiu del kaltininko ir nukentejusiojo asmeniniu santykiu. kersto ar kitokiu paskatu. siekiant priespastatyti save aplinkiniams. Gresme kitu zmoniu gyvybei turi biiti reali.). alimentu isieskojimo ar mokejimo. kilusiu del kaltininko ir nukentejusiojo asmeniniu santykiu. • • . ir pan. • • ISaiskinimai del nuzudymo. • • Isaiskinimai del nuzudymo. kaltininkas panaudoja toki biida. islaikyti turimas turtines vertybes arba faktiskai valdomas ir naudojamas. kai kaltininkas suvokia. Jei siekis tureti turtines naudos del vienokiu ar kitokiu priezasciu nebuvo igyvendintas. Pavojus kitu zmoniu gyvybci paprastai kyla. Kai kaltininkas nuzudo zmogu del to.

2 d.tai asmens. birzelio 18 d.) • • (LAT senato 2004 111. taip pat ne del nukentejusiojo. padarytas plesimo ar turto prievartavimo rnetu. Veika kvalifikuojama pagal sl punkta ir tuo atveju.1 (LAT senato 2004 m. Kai kaltininkas nuzudo. 0 del jo artimuju teiseto tokiu pareigu vykdymo. uzpulto asmens gynimas ir pan.nuslepti kita nusikaltima. taip pat kerstaujant uz tokia veikla. jis atsako pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 11 punkta. pasikesinta padaryti bet koki.) • • • Pilietines pareigos vykdymas . ar audini transplantavimui). 2 d.) .). valstybineje.lSaiskinimai del nuzudymo. birzelio 18 d. daroma ar padaryta nusikaltima. kuris yra biitinas sios nuzudymo sudeties pozymis. kuris kita asmeni kursk. nutarimo 23 p. tarnybiniu nuostatu. [staigoje ar organizacijoje. • Nuzudymas kvalifikuojamas paga1 BK 129 straipsnio 2 dalies 12 punkta (siekiant [gyti nukentejusio asmens organ". kuri kaltininkas sieke nuslepti. bet ir kiekvieno asmens. 2 d. Toks tikslas yra tada.2 (LAT senato 2004111. • • • Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 10 punkta (del nukentejusiojo asmens tarnybos ar piliecio pareigu vykdymo). atsiradusias teisetu pagrindu. 9 p. • • Isaiskinimai del nuzudymo siekiant igyti nukentejusio asmens organa ar audini transplantavimui (BK 129 str. kaip valstybes piliecio ar visuomenes nario. veika kvalifikuojama pagal BK 24 straipsnio atitinkama dalj ir 129 straipsnio 2 dalies 9 punkta. kuri kaltininkas sieke nuslepti. birzelio 18 d. kai nustatomas toks nuzudymo tikslas nepriklausomai nuo to. toks nuzudymas negali buti pripazintas padarytu del nukentejusiojo tarnybines ar pilietines pareigos vykdymo.) LAT senato 2004 111. . pyktis del prarasto turto. gali biiti padarytas jo paties ar kito asmens. darbo sutarties ir pan. taip pat tuo paciu kaip nuzudyrnas ar skirtingu laiku. visuomenineje ar privacioje [moneje. Isaiskinimai del nuzudymo. Tarnybos pareigu vykdymas .2 • • • (LAT senato 2004 m. birzelio 18 d. veikla. ivykdyta praeityje. taip pat ir kitos visuomenei naudingos veiklos vykdymas (liudijimas teisme. vykdancio tarnybos pareigas. dar nera zinoma apie kita (baigta. 11 p. padaryto del nukentejusio asmens tarnybos ar piliecio pareigg vykdymo (BK 129 str. padaryto del savanaudiskg paskatg (BK 129 str. isplaukiancias is istatymu. Kitas nusikaltimas kvalifikuojamas atskirai. igyti. kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punkta if atitinkamas BK 180 ar 181 straipsnio dalis prikiausomai nuo kvalifikuojamuju pozymiu arba pagal BK 254 straipsnio 2 dal].) Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 11 punkta (siekiant nuslepti kita nusikaltima) tik nustacius toki tiksla.).) . 2 d. kuria vykdyti tiesiogiai ipareigoja ar [galioja Lietuvos Respublikos Konstitucija. kuriu formavimasi nuleme turtiniai intercsai (kerstas skolininkui del negrazintos skolos. Kesinimasis i asmenu. nutarimo 21 p. arba. 10 p. pareiginiu instrukciju. kai jis padaromas siekiant sukliudyti nukentejusiojo teisetai veildai vykdant tarnybos ar piliecio pareigas dabar ar ateityje. birzelio 18 d. bet del sios veikos kaltininkas negauna turtines naudos.). nutarimo 21 p. 0 rengiama . Jei nuzudoma del aiskiai neteisetu nukentejusiojo veiksmu. jei nukentejusysis nuzudymo metu jau nejo tit tarnybos pareigu. 10 p. 2 d.).tik sunku ar labai sunku) nusikaltirna. numatytu BK 115 ir 116 straipsniuose. ISaiskinimai del nuzudvmo. pranesimas teisesaugos institucijoms apie rengiama. numatyti siose norrnose ir veikos padarytos del savanaudisku paskatu. gyvyb~ yra baigtas nusikaltimas nepriklausomai nuo kilusiu padariniu ir papildomai pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 10 punkta nekvalifikuojamas. 12 p. Asmens. siekdamas nuslepti kito asmens padaryta nusikaltima. kaltininko manymu. kitu teises aktu. Kitas nusikaltimas. pavydas del praturtejimo ar nukentejusiojo atsisakymas [vykdyti kitokias turtines prievoles. nutarimo 20 p. nutarimo 22 p. padaryto del nukentejusio asmens tamybos ar pilieCio pareigt! vykdymo (BK 129 str. Isaiskinimai del nuzudymo siekiant nuslepti kita nusikaltimq (BK 129 str..) . veika kvalifikuojama tik pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 11 punkta. ar pavyko kaltininkui audini ar organ". 0 pagal BK 237 straipsni papildomai nekvalifikuojama. ar kaltininkui pavyko pasiekti norima tiksla . Ncgali biiti pripazistarni paclarytais del savanaudisku paskatu tyciniai nuzudymai del motyvu. Nuzudymas.tai ne tik valstybes tarnautojq veikla. 256 straipsnj ar 263 straipsnio 2 dalj. Nepriklausomai DUO to. organizavo ar padejo jam padaryti nuzudyrna uz atlyginima. vykdymas bet kokios visuomenei naudingos veiklos. ir pan. kiti teises aktai. del kuriu vykdymo kaltininkas kesinasi [ jo gyvybe. kai iki nuzudymo teisesaugos institucijai arba nera. jei plcsirno ar turto prievartavimo dalykas yra daiktai.

Isaiskinimai del nuzudymo labai susij audinus. sveikata. kuria sukele neteisetas ar itin izeidziantis ji ar jo artima asmeni nukentejusiojo poelgis. Si biisena nustatoma pagal faktines bylos aplinkybes. Tai gali biiti seimos nariai.grasinimu panaudoti smurta. nes sios aplinkybes rodo. tyciojimusi. su kuriais kaltininka sieja glaudiis rysiai ir jll pobiidis leidzia spresti. (Nukentejusiojo neteisetas ar zeidziantis poelgis: vienkartinis arba tystinis) birzelio 18 d. artimi girninaiciai. • Spresdamas. • Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 130 straipsni nepriklausomai nuo to.. birzelio 18 d. . nutarimas. kuris gali reikstis kesinimusi i asmens gyvybe. kiek nukentejusiojo tyciniai veiksmai esmingai priestarauja rnorales bei doroves principams. Isaiskinimai del nuzudymo Iabai susijaudinus . 24 p. • Neteisetas poelgis gali pasireiksti ir veikimu. (Nuzudymas hip greitas atsakas i nukentejusiojo birzelio 18 d. ir neveikimu. Isaiskinimai del nuzudymo labai susijaudinus . kankinimu.6 LAT senato 2004 111. neteisetus veiksmus) • Nuzudyrnas pripazistamas padarytas staiga labai susijaudinus tada. ar kaltininkas staiga labai susijaudino (buvo fiziologinio afekto biisenos) del netiketo. smiigiu sudavimu.5 LAT senato 2004 111. Isaiskinimai del nuzudymo labai susijaudinus . nutarimas. nelaukto nukentejusiojo poelgio. turta (tycia ar del neatsargumo). • Nuzudymas kvalifikuojamas pagal BK 130 straipsni (staiga labai susijaudinus) tada. Isaiskinimai del nuzudymo labai susij audinus . 24 p.4 LAT senato 2004 111. nutarimas. kad nukentejusiojo poelgis del to ir sukele labai did eli kaltininko susijaudinima. nutarimas. toks nuzudymas paprastai negali biiti kvalifikuojamas kaip padarytas staiga labai susijaudinus. (Kaltininkui artil110aSl11enssamprata) birzelio 18 d. kai jis [vyko tuoj po nukentejusiojo neteiseto ar itin izeidzianCio kaltininka ar j 0 artimus asmenis poelgio kaip greitas atsakas ltai. pazeidzia zmogaus garbe ir oruma ir kaip tai paveikia kaltininka.d.1 (Fiziologinio afekto pozvmis) senato 2004 m. nutarimas.Isaiskinimai del nuzudymo labai susijaudinus . J ei nuo nukentejusiojo poelgio iki. taip pat psichiniu poveikiu . birzelio 18 d. kai nukentejusiajam gyvybe atimama kaltininkui esant fiziologinio afekto biisenos. teismo psichologine-psichiatrine ar kitokia ekspertize. 24 p.7 (Santykis su biitinaja gintimi) LAT senato 2004 111. teismas atsizvelgia i tai. atsizvelgiant i j 0 individualias asmenines savybes. Isaiskinimai del nuzudymo labai susijaudinus . ar nukentejusiojo poelgis yra itin jzeidziantis. birzelio 18 d.2 LAT senato 2004 111. • Kaltininkui artimu asmenu savoka nera ribojama fonnaliais pozymiais. draugai ar kiti asmenys. laisves atemimu ir pan. (!tin zeidzianCio nukentejusiojo poelgio samprata) birzelio 18. ar tas poelgis buvo paskutinis is ankstesniu nevienkartiniu panasaus pobiidzio nukentejusiojo poelgiu. 24 p.3 eNeteiseto nukentejusiojo poelgio samprata) LAT senato 2004 m. 24 p. nutarimas. prireikus gaunama specialisto isvada arba skiriama teismo psichologine. kad staigaus didelio susijaudinimo biisena daugeliu atveju jam jau buvo praejusi. 24 p. Neteisetas asmens poelgis . 24 p. santazu ir kitaip.tai bet koks plies kaltininka ar jo artima asmeni nukreiptas priesingas teisei nukentejusiojo elgesys. kaimynai. nuzudymo praejo ilgesnis laiko tarpas ar kaltininkas atliko kokius nors pasiruosimo tam veiksmus. nutarimas.

kad asmuo buvo patekes isumisimo arba isgascio biikle. Isaiskinimai delsavo naujagimio nuzudymo . arba ginantis nuo isibrovimo ibiista padaryta veika. Isaiskinimai LAT senato 2004 111. kai tiesiogine tycia nuzudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata. neimanoma paneigti ir tai. Pagal BK 131 straipsni veika kvalifikuoj ama tada. 0 prireikus gali biiti skiriarna teismo psichologine. salinancios • Biitinosios ginties ribu perzengimas yra tuo atveju. Sumisimo ir isgascio savoku santykis su fiziologinio afekto savoka • Nustacius fiziologinio afekto biikle. patekes i fiziologinio afekto biikle. ypatybes nustatomos remiantis specialisto isvada. dalyvavusiu nuzudant naujagimi. 25 p. nutarimas. kuri sukele pavojingas kesinimasis. tada nepriklausomai nuo gimdymo sukeltos biisenos ypatybiq motinos veika kvalifikuojama pagal BK 129 straipsnio 2 dalies atitinkamus punktus. del savo naujagimio nuzudymo -1 (Motina kaip specialus nllzudymo subjektas. Isaiskinimai del savo naujagimio nuzudymo -3 Cgimdymo nulemta busena kaip butinas pozymis) LAT senato 2004 m. • Todd esant biitinosios ginties situacijai. • BK 131 straipsnis nereglamentuoja laikotarpio tarp gimdymo ir nuzudymo trukmes. jeigu gynyba aiskiai neatitiko kesinimosi pobiidzio ir pavojingumo.2 (Nalljagimio medicininiu pozymiu if laikotarpio tarp gimdvmo ir veikos nesureiksminimas. Jo veika laikytina teiseta. priklausomai nuo jtt vaidmens darant nusikaltima. 25 p. tai tokia veika kvalifikuojama pagal BK 130 straipsni. 0 ne del kitu priezasciu. negali perzengti biitinosios ginties ribu. . Kitu asmenu. Biitinosios ginties ribu perzengimu nelaikoma del didelio sumisimo ar isgascio. ) LAT senato 2004 m. negalimumas) • Sio nusikaltimo subjektu gali biiti tik naujagimio motina. • Isaiskinimai • del savo naujagimio nuzudymo .4 (Staigiai kilusi tycia kaip butinas nllzudvmo pozvmis. Sumisimas ir isgastis kaip atsakomybe uz biitinosios ginties ribu perzengima aplinkybes Lietuvos Respublikos baudziamojo kodekso 28 str. nutarimas. nutarimas. todel. kai motina nuzudo savo nauj agimi del gimdymo nulemtos psichines biisenos. kuria sukele gimdymas. medicininiai naujagimio savokos kriterijai neturi reiksmes. Jei biitinosios ginties ribos perzengtos esant staigaus didelio susijaudinimo biisenai. tai veikai taikomos 28 straipsnyje numatytos taisykles. nes jis tuo paciu veike sumisimo arba isgqscio biikleje.• Jei del nukentejusiojo panaudoto smurto kaltininkas veike esant biitinajai ginciai. bendrininkavimo birzelio 18 d. veika kvalifikuojama pagal BK 129 straipsnio 2 dalies atitinkamus punktus arb a. nutarimas. • Motel'S psichines biisenos. ir pagal BK 24 straipsnio atitinkamas dalis. birzelio 18 d. birzelio 18 d. 25 p. psichologine-psichiatrine ar kitokia ekspertize. isankstines tycios nuzudyti negalimumas) LAT senato 2004 m. Jei sumanymas nuzudyti savo naujagim] motinai kilo is anksto. 25 p. 3 d. birzelio 18 d. dar iki gimdymo. kvalifikuojant veika. kuri kilo del neteiseto uzpuolimo. besiginantis asmuo.

neteisetas laisves atemimas.y.) Pavojaus nukentejusio asmens gyvybei ar sveikatai sukelimas (BK 146 str.nera zmogaus pagrobimo kaip [kaito pozymiu.) Nukentejusiojo asrnens laikymas nelaisveje ilgiau nei 48 valandas (BK 146 str. surisant. Nukentejusysis . neleidziant iseiti grasinimo biidu ir pan. • Zmogaus valios laisve reiskia jo galimybe pasirinkti savo elgesio varianta. laikant rankomis ir pan. Fizinis zmogaus judesiu suvarzymas. Zmcgaus pagrobimas. numatytu BK 252 str.Laisve kaip pazeidimo objektas Kaip baudziamuju istatymu saugomas geris laisve suprantama dviem aspektais: • kaip fizine zmogaus laisvc ir/ar • kaip jo valios laisve. Asmens. Baigtumas . jog tai buvo pasikesinimas atimti laisve. ir nori taip veikti. surakinant. jo perkelimas is vienos vietos ikita ir laikyrnas nelaisveje sioje vietoje. Veika . 2 d. • Fizine zmogaus laisve pasireiskia kaip galimybe daryti kiino judesius. turintys 14 metu. Neteiseta laisves atemima kvalifikuojantys pozymiai: • • • • Smurto panaudojimas (BK 146 str. 0 ne su padariniais Veikos baigtumas sietinas su nelaisves biikles sudarymu arba su sios biikles pradzia. trauktino atsakomyben. amzius . judeti erdveje.). 2 d. Baigtumas • • • Neteiseto laisves atemimo atemimo sudetis laikoma formaliaja.) Subj ektyviej i pozymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tycia.. • Kaltininkas supranta. todd nusikaltimo baigtumas siejamas su veika. per kuri asmuo buvo nelaisveje. 1 d.zmogus. N esvarbu. Pazeisti kito zmogaus valios laisve reiskia priversti iielgtis taip kaip nori kaltininkas.nuo veikos padarymo momento (formalioji sudetis) Fizines zmogaus laisves atemimas kaip veika: galimos padarymo formos • • • Zmogaus sulaikymas jo buvimo vietoje ir jo judejimo laisves suvarzymas (uzdarant patalpoje. gali rodyti. Neteisetas laisves atemimas (BK 146 str. t. ' Laisves atemimo trukme neturi reiksmes kvalifikuojant nusikaltima Taciau labai trumpas laikas.l d.).) • • • • • • Objektyvieji pozymiai [statymo saugoma vertybe . Aplinkybe . 0 taip pat pasirinkti savo buvimo vieta.ne mazesnis kaip 16 metu.) normos taikymo specifika .fizine zmogaus laisve. kurioje asmuo buvo. 3 d. 2 d. Tai saugumas nuo kito zmogaus valios neteiseto prievartinio primetimo. Neteiseto laisves atemimo (BK 146 str. Neteisetas laisves atemimas (BK 146 str. suvokia tai nukentejusysis ar ne.) Neteisetas laisves atemimas uzdarant ipsichiatrijos ligonine ne del Iigos (BK 146 str. kad neteisetai atima kitam laisve.

kurio esminiu pozymiu yra fizinis smurtas. Kiekviena valstybe nare imasi ViSLl reikiamu priemoniu uztikrinti.: 49-2166. prevencijos. liepos 2 d. tolesnj jo priemima. susijes 8U laisves atemimu) • bet kuris pakankamai didele sankcija turintis nusikaltimas.05. iskaitant pagrobima. • • Prekybos zmonemis apibrezimas 2000 m. kad biitu gautas kito ta zmogu kontroliuojancio asmens sutikimas siekiant isnaudoti.05. Prekyba zmonemis • Prekybos zmcnemis norma i LR BK buvo [traukta 1998 m. c) vaiko verbavimas. Jungtiniy Tautll Protokole (3 straipsnis) • a) "prekyba zmonemis'' . ES Tarybos pagrindu sprendima (1 straipsnis) 1. panasia ivergija. sustabdymo bei baudimo uz vertimasi ja. balandzio 22 d.zmoniu verbavimas. pervezima. ES Tarybos pagrindu sprendimas 2002/629/TVR del kovos su prekyba zmonemis adaptavo JT protokole pateikta prekybos zmonemis samprata. Protokolas del prekybos zmonemis. pervezimas. tarnyste ar organu pasalinima. jei yra bent viena is 1 dalyje nurodytu salygi]. turto prievartavimas.21. jei: a) naudojama arba grasinama panaudoti srnurta mba kitas prievartos formas. slepima. [skaitant keitimasi to as mens valdY11111 (kontrole) arba valdymo (konrroles) perleidima. slepimas ar priemimas. siekiant pasinaudoti to asmens darbu arba paslaugomis. apgaules.jis taip pat bus baudziamas kaip prekyba zmonernis.kiekvienas asmuo iki astuoniolikos metu. II Zin. perdavimas. 2. siekiant ji isnaudoti. 2002 m. [skaitant maziausiai prievartin] darba arba paslaugas. 2003. pcrkelima (perdavirna). 4. kai jis neturi realios ir priimtinos galimybes. b) prekybos zmonemis aukos sutikimas is anksto apgalvotam isnaudojimui. grobimo. . zmogaus paemimo [kaitu) • si veika gali sutapti su kvalifikuojanciu kurio nors nusikaltimo pozymiu (pVZ. ypac moterimis ir vaikais. apibreziantys prekybos zmonemis (trafficking in persons) sampratq tarptautinej e ir ES teisej e • 2000 m.. d) "vaikas" . todel gali tik pasiduot: pikmaudziavimui. liepos 19 d.tai sandoris. nurodytam sio straipsnio a) punkte. Isnaudojimas apima kitu asmenu isnaudojima prostitucijos forma ir kitas seksualinio isnaudojimo formas. Nr. Nr. vergija ar veikla. Jos turini nuleme Lietuvos Respublikos isipareigojimai suderinti prekybos zmonemis norma su tarptautines ir ES teises aktais. liepos 19 d.. gali apimti ir neteiseta laisves aternima (plesimas. panaudojant jega ar kitas prievartos.: 49-2157. piktnaudziaujant padetimi ar pazeidziamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kita nauda tam. 3. vergove arba ljq_panaslq veiklq ar priverciamaji darba arba siekiant priversti kitus asmenis uzsiimti prostitucija mba norint atlikti kitu formu scksualin] isnaudoj ima. slepimas ar ju priemimas gasdinant. papildantis Jungtiniu Tautu Organizacijos Konvencija pries tarptautini organizuota nusikalstamuma z/ Zin. d) daromi arba gaunami mokejimai ar lengvatos siekiant gauti kitq asmen] valdancio asmens sutikima. ir kuris sudarytas siekiant isnaudoti ta zmOgL!. c) piktnaudziaujama turirna valdzia arba pasinaudojarna asmens bejegiska padetimi. jei buvo panaudota bet kuri is a) punkte nurodytupriemoniu. 2003. kad biitu baudziama uz sias veikas: asmens samdyma (verba vima).. iszaginimas). netjei tai neapima ne vieno is sio straipsnio a) punkte nurodytu biidu. nes daznai biina kito nusikaltimo sudedamaja dalimi: • si veika gali biiti kurio nors nusikaltimo pagrindines sudeties pozymiu (pvz. priverstin] darba ar paslaugas. • pervezimas.bet kuris jaunesnis negu 18 metu asmuo. Prekybos zmoncmis aukos sutikimas su ketinamu arba faktisku isnaudojimu neturi reiksmes. • Prekybos zmonemis sampratos tarptautineje ir ES teiseje pagrindiniai elementai (1 isvada): Prekyba zmoncmis . iskaitant pornografijq. b) tai darorna apgaules biidu arba sukciaujant. birzelio 23 d. Siame pamatiniame sprendime terminas "vaikas" . • JT Protokole minimos sios sandoriu riisys: • verbavimas. neturi reiksmes.21. Si Protokola Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2003 m. • • • Prekybos zmonemis apibrezimaspagal 2002 m. netgi nesant uei vienai is sio straipsnio 1 dalyje nurodytu salygu.. kurio objektas yra Zl110guS. yra laikoma "prekyba zmonemis". Pagrindiniai dokumentai.• Neteisetas laisves atemimas ne visada kvalifikuojamas kaip savarankiskas nusikaltimas. pervezimas. lapkricio 15 d. Jci straipsnio 1 dalyje minimas elgesys yra susijes su vaiku. • Paskutine prekybos zmonemis (BK 147 str. sukciavimo formas.) redakcija priimta 2005 m. perdavimas.

skurdas ir pan. esancio sunkioje socialineje padetyje (skolos. kuris leidzia si asmeni itraukti i isnaudojima arba ji kontroliuoti. piktnaudziavimas [galiojimais ar aukos pazeidziamumu. jo uzverbavimas). susijes su tam tikru poveikiu nukentejusiajam.. sumokejimas nukentejusiji kontroliuojanciam asmeniui uz sutikima isnaudoti.zmogaus laisve (tiek fizine. Ypac svarbus yra pasinaudojimo pazeidziamumu pozymis.) Objektyvieji pozymiai • • • [statymo saugoma vertybe . • Neturi reiksmes. lead seksualinis isnaudojirnas apima ir isnaudojima pomografijai. • Taigi. kai nukentejusysis neturi realaus ar jam priimtino pasirinkimo kaip tik pasiduoti tam piktnaudziavimui. jei nebuvo anksciau isvardyto poveikio. pagrindu sprendime patikslintas piktnaudziavimo pazeidziamumu pozymis. asmens iki 18 rnetu amziaus. pervezimas ir kt. • Prekybos zmonemis sampratos tarptautineje ir ES teiseje pagrindiniai elementai 3 isvada: • Prekyba zmonemis gali pasireiksti kaip kaltininko sandoris tiek su paciu isnaudojamu asmeniu (pvz. Prekybos zmonemis sampratos tarptautineje ir ES teiseje pagrindiniai elementai 2 isvada: Isnaudojimo sritys gali biiti ivairios: • • • • • prostitucija ar kitoks seksualinis isnaudojimas. • Tai situacija. • perdavimas ir • slepimas. priverstinis darb as.pilnametis asmuo Veika (altematyvios veikos): .tai nusikaltimas. vergija ar t vergija panasi veikla. sutikimo biiti isnaudojamam isgavimas is asmens. Prekyba zmonemis (LR BK 147 str. pagrobimu. pagrindu sprendime patikslinta. perdavimas. • 0 sandoris del vaiko..). t.y. organu isemimas. • Sis poveikis gali pasireiksti fizine ir psichine prievarta. 0 taip pat apima ir tokius neprievartinius biidus kaip apgaule. ar nukentejusysis pagal sandori isnaudojamas ar busisnaudojamas uzsienyje ar savo salyje. tiek ir valios Iaisve) Nukentejusysis . Prekybos zmonemis sampratos tarptautineje if ES teiseje pagrindiniai elementai 5 isvada: • Prekybos zmonemis aukos sutikimas biiti isnaudoj amai nera juridiskai reiksmingas. ES Tarybos 2002 111. tiek ir su treciaisiais asmenimis (pvz. j eigu sis sutikimas isgautas naudojant jau minetas poveikio priemones. pagrindu sprendime papildomai minimi apsikeitimas kontrole kito asmens atzvilgiu ar jos perleidimas. Prekybos zmonemis sampratos tarptautineje ir ES teiseje pagrindiniai elementai 4 isvada: • Prekyba zmonemis . isnaudojimo pripazistamas prekyba zmonemis net ir tada.) gali rodyti prekybos zmonemis pozymius.• priemimas. 1 d. • ES Tarybos 2002 m. leidziantis sandori pripazinti prekyba zmonernis • ES Tarybos 2002 m.

apgaudinejama. Aplinkybes.). ar auka turejo ribotas galirnybes istrukti is prekeiviu kontroles. Laisve vm'zanCios kontroles samprata (2) Netiesiogine (santykine. • Isnaudojimo tiks1ai reiskia. manipuliuojant vaiku. padarytos isnaudojimo prostitucijai. Sis aukos sutikimas nepaneigia sandorio priesingumo zmogaus laisvei. kuris faktiskai kontroliuoja nukentejusi asmeni Asmens. Isnaudojimo sandoriai del nepilnameciu [sigaliojus LR BK 157 str. kontroliuojamas jos kasdienis gyvenimas. kurio laisve nevarzoma (pvz. • Pagal LR BK. neturintis 18 metu. g) sumokejimas ar kitokios turtines naudos suteikimas asmeniui. verb avimas . d) pasinaudojimas priklausornumu. kuris yra tiesiog biitinas isnaudojimui. psichiskai nesveiku asmeniu.. kuris buvo daromas aukai ir kuriuo buvo palenkiama jos valia (ar plies jq buvo smurtaujama. • a) zmogaus pardavimas arba kitoks perleidimas. tiek ir netiesiogine (uzmaskuota. santykine). • Sandoris del zrnogaus isnaudojimo yra priesingas aukos laisvei siais atvejais: 1) Sandoris (pvz. absoliuti). akivaizdi) kontrole • Prekybos zmonemis aukos laisves kontrole gali biiti tiek tiesiogine (akivaizdi. 147 str.. apgaule. c) kitoks atemimas galimybes priesintis. todel ji lengviau jrodyti. naujai redakcijai (nuo 2005 m. pardavimo) sudaromas del jau kontroliuojamo.) turi biiti kvalifikuojami kaip vaiko pirkimas arba pardavimas (LR BK 157 str. taciau laisves pazeidimo mechanizmas Cianera akivaizdus ir sunkiau [rodinejamas. d) gabenimas. taciau aplinkybes rodo. b) grasinimai. pasisavinami tapatybes dokumentai. ar buvo piktnaudziaujama jos pazeidziamumu). uzverbavimas. Atsakomybes subjektu yra ir juridinis asmuo. amzius . laikymas nelaisveje) padaromos aukos isnaudojimo tikslais. trauktino atsakornyben. 157 str. • Netiesiogines kontroles prievartine esme uzmaskuota tam tikru kaltininko ir aukos susitarimu. ar buvo ribojarna jos judejimo laisve. 1 dali kvalifikuojamos veikos. gabenimas. jog sio asmens laisve bus varzoma veliau. sudaromas siekiant nelegaliai kontroliuoti ir pelnytis is jo da1'bo arba zinant. kurio objektas yra zmogus. taip pat atsizvelgti i tai. gabenimas). kai auka sutinka buti kontroliuojama ir isnaudojama. • • • Prekybos zmonemis nukentejusysis Prekybos zmonemis nukentejusiuoju gali biiti tik pilnametis asmuo. Si savoka suponuoja tam tikra testini laisves varzyrno pobiidi. pirkimo. visiskai ar is da1ies nelaisvo asmens. Fizines ir valios laisves pazeidimas tokioje kontroleje yra akivaizdus. kad tai darys kiti asmenys. birzelio 30 d. nukentejusiuoju yra vaikas.. Isnaudojimo tikslai • Visos prekyba zmonemis sudarancios veikos (igijimas. e) laikymas nelaisveje Veikos padarymo biidai (alternatyviis): a) fizinis smurtas. ar ji buvo gasdinama. b) pirkimas arba kitoks igijimas. • Tiesiogine kito asmens laisves kontrole gali pasireiksti kaip kito asmens 1aikymas nelaisveje arba kaip jo kontroliavimas naudojant psichine prievarta. Prekybos zmonemis nukentejusiojo laisves pazeidimo ypatumai • Laisves pazeidimo mechanizma prekybos zmonemis nusikaltime geriausiai atspindi savoka "laisve varzanti kontrole". 2) Sandoris sudaromas del zmogaus. padedancios pagristi veikos priesinguma laisvei • Grindziant veikos priesinguma laisvei biitina kruopsciai pagristi poveiki. c) verbavimas. f) apgaule. kad sandoris. pomografijai ar priverstiniam darbui tiks1ais. . e) pasinaudojimas pazeidziamumu. perleidimas. 0 tai yra asmuo. kai jis bus isnaudojamas.. uzmaskuota) kontrole • Netiesiogine laisve varzanti kontrole pirmiausia pazeidzia asmens valios laisve. • Pagal LR BK.ne mazesnis hip 16 metu. Laisve varzanCios kontroles samprata (1) Tiesiogine (absoliuti. uzblokuojami socialiniai kontaktai.

suteneris parduoda prostitute kitam suteneriui.. (atimarna gyvybe. pardavejas. • Nukentejusysis gali biiti 1aikomas nelaisveje pries jo valia arba jam sutinkant. t. • Veika baigta pradejus gabenti asmeni. sukeliamas . siiilymai) atlikti veiksmus (duoti sutikima. kuri leistu ji isnaudoti ar paversti sandorio objektu • Taciau nera biitina. pvz. Gabenimas • Gabenimas kaip prekybai zmonemis biidinga veika ..tai tyciniai veiksmai. • Zmcgaus perleidimas (pirkimas ar kitaip) . apgyvendinti pries gabenant iuzsieni ir pan. Pvz. • Asmuo gali biiti verbuojamas slepiant arba neslepiant fakto. vykti i uzsieni ir t. Verbavimas • Verbavimas kaip prekybai zmonemis biidinga veika . verbuotojas ar gabentojas naudotu siuos biidus. Laikymas nelaisvej e • Laikymas nelaisveje kaip prekybai zmonemis biidinga veika .tai isnaudojimo tiks1ais zmogaus 1aikymas tokiomis salygomis. Pakanka zinojimo. Veikos ir jos padarymo biido santykis • Veika (pirkimas. grasinimai ar kitoks atemimas galimybes priesintis. bet ir i kita vieta. kad jis bus isnaudojamas.t. kurie leis veliau ta zmogu isnaudoti laisve varzancios kontroles salygomis. Veikos ir jos padarymo biido santykis (2) • BK 147 straipsnyje minimi poveikio biidai pagal normos prasme naudojami siekiant uztikrinti nukentejusiojo kontrole..tai bet koks isnaudojimo tiks1ais atliekamas asmens transportavimas is vienos vietos i kita (vezimas automobiliu.Zmogaus igijimo . • Nusikaltimo baigtumui nustatyti nebiitina. kurio metu kaltininkas [gyja nukentejusiojo kontrole. kad pats pirkejas. kad bent vienas is sill biidu buvo ar bus panaudotas pries nukentejusjjj ateityje. kur jis bus isnaudojamas. kurio metu ka1tininkas perduoda nukentejusiji is savo kontroles i kito zmogans kontrole.tai isnaudojimo tiks1ais sudarytas sandoris. apsauga neleidzia palikti namo teritorijos). parodyti galimam pirkejui. Fizinis smurtas • Fizinis srnurtas . jeigu nustatomas bent vienas 147 straipsnyje nurodytu budu: • fizinis srnurtas. gavus is kito asmens kontroles.. pakanka paties verbavimo proceso. gabenimas. pazadai. pardavimas. [gyti zmogu [manoma ji pagrobus. kuris faktiskai kontroliuoja nukentejusi asmelll .) pripazistama prekyba zmonemis tik tada. • pasinaudojimas priklausomumu ar pazeidziamumu. • Asmuo gali biiti gabenamas ne tik i ta vieta. paslepus. zrnogus suristas) arba judeti erdveje (pvz. pasirasyti sutarti. • Veika 1aikoma baigta sudarius nukentejusiajam nelaisves biikle. • Tai gali biiti daroma vienos salies ribose arba is vienos salies ikita. kai jis neturi galimybiu daryti fizinius judesius (pvz.). • apgaule. lydejimas kelioneje traukiniu ar Iektuvu ir pan. • sumokejimas ar kitokios turtines naudos suteikirnas asrneniui.perleidimo sandoris Zmogaus [gijimas (pirkimas ar kitaip) . verbavimas ir t. kuriais pazeidziamas nukentejusiojo zmogaus kiino audiniu ar organu anatominis vientisumas arba ju funkcijos asmens kiino nelieciamumas.tai isnaudojimo tikslais kito zmogaus skatinimas (jtikinejimas.).. kad nukentejusysis biitu uzverbuotas. uzverbavus.tai isnaudojimo tiks1ais sudarytas sandoris. uzdarytas kambaryje) ar pasirinkti savo buvimo vietos (pvz.

sistemingais naktiniais skambuciais. asocialios seimos ir pan. kai nukentejusiajam tiesiogiai arba uzuominomis leidziama suprasti. kad sumokejimo ar kitokios naudos suteikimo fakto nustatymas atleidzia nuo pareigos [rodineti byloj e koki nors papildoma poveiki aukai. Pagal ES Tarybos 2002 m. • Pagal si pozymi prekyba zmonemis galima pripazinti zmogaus [traukima i isnaudojirna kaip skolos likvidavimo biida. apgaule pripazintini ir [vairiis melagingi pazadai • Pagal si pozymi prekyba zmonernis galima pripazinti itrankima i isnaudojima suklaidinant del busimo darbo pobiidzio arba salygu. migdomuju ar kitokiu valia paralyziuojanciu vaistu. priverstinis alkoholio. peilio ar kito panasios paskirties daikto rodymu. kuris faktiskai kontroliuoja nukentejusi asmeni. • Juridine reiksme turi tik teisinis priklausomumas Pasinaudojimas pazeidziamumu • Pasinaudojimas pazeidziamumu . rastu ir kitu elgesiu (gestais. mimika. Kitoks atemimas galimybes priesintis • Analogiskas pozymis yra isaiskintas LAT senato 2004 m. psichotropiniu medziagu ar zmogaus valia paveikianciu vaistu sugirdymas ir pan.tai specifine psichines prievartos riisis. smaugimas. Grasinimai • Grasinimas . narkotiniu arba psichotropiniu medziagu sugirdymas nukentejusiajam be jo zinios ar apgaule arba kitaip pries jo valia. • Galima daryti isvada. kaip prekybos zmonemis pozymis • 8i pozymi sunku paaiskinti turint galvoje ankstesniu pozymiu ir visos 1l01IDOS struktiira. nukentejusiojo uzgulimas. pagrindu sprendirna piktnaudziavimas pazeidziamumu biina tada. asmens atviru sekimu. 110rspaminetas tarp poveikio aukai biidu. valiai. narkotiniu. prispaudimas. turto naikinimu. jog norint isvengti tam tikru nemalonumu jis privalo paklusti kaltininko. uzdarymas i izoliuota patalpa atimant laisve '" Pasinaudoj imas priklausomumu • Pasinaudojimas priklausomumu . ginklo. skausmas ar kitos fizines kancios. "Sumokejimo" pozymis tarsi iskrenta. • Savo turiniu sis pozymis sutampa su asmens pirkimo ar kitokio [gijimo pozymiais.tai pavojingas tycinis poveikis kito zmogaus psichikai. kai vienos zmogaus gerove (padetis) priklauso nuo kito zmogaus geros valios. atlyginimo dydzio ir pan. baime keliancios aplinkos sukiirimu ir kt. sukeliama bejegiskumo ar nenatiirali biikle) . kad del tolesniu grasinanciojo veiksmu ar neveikimo atsiras tam tikros neigiamos pasekmes.sveikatos sutrikdymas. . verciant bijoti (bauginant). atimama laisve. nes jis labiau atitinka veika nei jos padarymo biida. • Grasinimai gali biiti isreiksti zodziu. kaip biida istrukti is skurdo. • Tai gali biiti nukentejusiojo musimas. nutarimo "Del teismu praktikos iszaginimo ir seksualinio prievartavimo baudziamosiose bylose". garsiu rekimu. ranku uzlauzimas. kuris del sunkios padeties priverstas ji priimti.tai zmogaus suklaidinimas pranesant netikras zinias ar nutylint tiesa. nuo kUl10priklauso.tai piktavaliskas pasiiilymas zmo gui . Kitoks atemimas galimybes priesintis gali pasireiksti kaip nukentejusiojo surisimas (jei tam nenaudojamas smurtas). kai nukentejusysis neturi realaus ar jam priimtino pasirinkimo kaip tik pasiduoti tam piktnaudziavimui. Apgaule • Apgaule . gruodzio 30 d. Prekybos zmonemis nonnos prasme. melagingas kokios 110rs reiksmingos nukentejusiojo apsisprendimui zinios pranesimas. • Pagal si LAT nutarimo 9 punkta. • Priklausomumas suponuoja tokius santykius tarp zmoniu. Sumokejimas ar kitokios turtines naudos suteikimas asmeniui.

susije su neteisetu asmens gabenimu per valstybes siena (BK 292.). apgaule. Zmogaus veiksmu laisves varzyma (BK 148).) yra speciali prekybos zmonemis normos atzvilgiu.psi chine prievarta verciant vykdyti reikalavima Asmens.). isskyrus sunku sveikatos sutrikdyma sunkinanciornis aplinkybemis str. perleidzia. Veika padaryta siekiant [gyti nukentejusio asmens organa. Isnaudojimas priverstiniam darbui (BK 147-1 str. manydamas. jog [gyvendina savo ar kito asmens teise. Tokia veika gali biiti kvalifikuojama kaip savavaldziavirnas (BK 294 str.zrnogaus valios laisve Nukentejusysis .bet kokio amziaus ir lyties zmogus Veika . . 2) zino. Kvalifikuojamieji pozymiai (LR BK 147 str.). Grasinima nuzudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikata (BK 145 str. 2 d.).). pomografijai ar priverstiniam darbui arba kad ir to nesiekia. Nusikaltimai. 3) siekia.neteisetas reikalavimas is kito zmogaus elgtis pries savo valia pagal kaltininko nurodyma Biidas . kad siekiant kontroles pries Sl zmogu buvo ar bus naudojamas smurtas. Prekybos zmogaus normos santykis su kitomis normomis • • • • • • Anksciau galiojusi prekybos zmonemis norma galejo biiti inkrirninuojama kartu (kaip idealioji sutaptis) su siomis normomis. kad sis zmogus biitu jo ar kitu asmenu isnaudojamas prostitucijai. ir nori taip veikti.) • • • • • • Objektyvieji pozymiai: [statymo saugoma vertybe .).Prekyba zmonemis (BK 147 str. .nuo reikalavimo ir grasinimo isreiskimo momenta (formalioji sudetis) Zmogaus veiksmy 1aisves varZymas (BK 148 str.) Subjektyvieji pozymiai: • • • • Pakaltinamumas Tiesiogine tycia. Jeigu kaltininkas pagristai (saziningai) klysta. gabena ar laiko nelaisveje kita zmogu.). [traukima i prostitucija (BK 308 str. Sveikatos sutrikdymus (BK 135-140 str. 4) ir nori taip veikti. kad vercia kita asmeni [vykdyti pareiksta neteiseta reikalavima panaudodamas psichine prievarta (grasindamas). audini arba lasteliu.) • • • Veika padaryta dviem ar daugiau nukentejusiesiems. Veika padaryta dalyvaujant organizuotoje grupeje.) Subjektyvieji pozymiai Tiesiogine tycia: • • • 1) Kaltininkas supranta. (BK 135 Prekybos zmogaus normos santykis su kitomis normomis -2 • • • • Prekybos zmonemis norma gali biiti inkrirninuojama kartu (kaip idealioji sutaptis) su siomis normomis: Pelnymasis is kito asmens prostitucijos (BK 307 str.ne mazesnis kaip 16 metu. ar sumokama jt kontroliuojanciam asmeniui.). 2 d. verbuoja. Zmogaus veiksmy 1aisves varZymas (BK 148 str. amzius .). bet zino apie tai. Dabar galiojanti prekybos zmonemis norma apima: Neteiseta laisves atemima (BK 146 str. Baigtumas . • Vaiko pirkimo arba pardavimo norma (I. Kaltininkas suvokia. jo veikoje nera tycines kaltes. piktnaudziaujama jo priklausomumu ar pazeidziamumu. trauktino atsakomyben. 293 str. kad [gyja. 1 d.3K157 str. grasinimai.

Turto prievartavimas (181 str.ekonominis turinys. Neteisetas turtines naudos gavimas: Neteisetas naudojimasis energija ir rysit.fizinis asmuo.tai: idaikto sukiirima. Svetimo materialaus turto (daikto) neteisetas pasisavinimas: Turto pagrobimai. pasireiskiantis kaip galimybe ivertinti tam tikra dalyka visuotiniu turto ekvivalentu .svetimas materialus turtas :>Veika .tai: +istatymo numatyto pagrindo tenkinti savo turtini interesa nukentejusiojo nuosavybes saskaita nebuvimas :>Neatlygintumas . :>Reikalavimai. .).) 2. idetas Pagrobimo neteisetumas ir neatlygintinumas :>Neteisetumas . :> Pagal forma turtas gali biiti suprastas [vairiai: .nuosavybes teise :>Dalykas . 1 d. sulaukes 14 metu amziaus :>Baigtumo momentas .Turto materialumas.) nusikaltimo sudeties struktfira Objektyvieji pozymiai :>Objektas .nusikalstama veika baigta.). turintis tam tikra ekonomine verte ir kuris yra pasisavintas is gamtos arba sukurtas gamybos procese. kuris gali biiti gautas . vagyste (178 str.neteisetas ir neatlygintinis turto uzvaldymas ir jo pasisavinimas (pagrobimas) :>Pasekmes -rnateriali zala savininkui ar teisetam valdytojuinetekus 'turto :>Priezastinis rysys tarp veikos ir pasekmiu e Subjektas . .)./ Turtiniu nusikaltimu ir baudziamuju nusizengimu klasifikacija pagal objekto ir dalyko pozymius 1.ekonomine turto samprata Turtas kaip pagrobimo (vagystes ir plesimo) dalykas :>Tai kaltininkui svetimas materialus judamas daiktas (jskaitant grynuosius pinigus). paslaugomis (179 str. Turto pasisavinimas (183 str.materialiu daiktu visuma +materialiu daiktu ir turtiniu teisiu visuma (turto aktyvas) +materialiu daiktu. Nusikalstamu biidu gauto turto [gijimas arba realizavimas (189 str.).). 3. Vagystes (BK 178 str. .Kilnojamas (judamas) turto pobiidis. t.y.).).) Turto sunaikinimas ar sugadinimas del neatsargumo (188 str.pinigais. Turto issvaistymas (184 str. kai kaltininkas [gyja galimybe disponuoti pagrobtu turtu (materialioji sudetis) Bendroji turto samprata e Turiningoji turto savybe . Radinio pasisavinimas (185 str.Ekonomine turto verte.).juridine turto samprata -bet kuriu ekonomini turini turinciu materialiu ir nematerialiu vertybiu visuma.) ir plesimas (180 str. .). taip pat pelnas. Svetimo turto sunaikinimas arba sugadinimas: Turto sunaikinimas ar sugadinimas (187 str.Daikto atskirtumas nuo gamtines aplinkos arba zmogaus darbas. Sukciavimas (182 str. keliami savokai "turtas" pagrobimo (vagystes ir plesimo) normose: .Turto priklausomumas kitam asmeniui. turtiniu teisiu (turto aktyvas) ir turtiniu pareigu (turto pasyvas) visuma . Turtines zalos padarymas apgaule (186 str. .

tuoj pat perduoti turta arb a parodyti vieta.svetimas materialus turtas (kaip ir vagysteje) c Veika . padejes uzvaldyti jo turta. Motyvai ir tikslai (savanaudiski ar kitokie) nera biitini nusikalstamos veikos sudeties pozymiai Vagyst~ kvalifikuojantys pozymiai: :>Vagyste.) :> Automobilio vagyste (BK 178 str. jega patraukiant is moters ranku rankine.turto uzvaldymas ir jo pasisavinimas (pagrobimas) :>Pasekmes -materiali zala savininkui ar teisetam valdytojui netekus turto (plesimo baigtumo pat kaip ir vagystes) :>Priezastinis rysys tarp veikos ir pasekmiu.tiesiogine tycia .. :>Fiziniu smurtu kaltininkas siekia: -jveikti esama ar galima priesinimasi -atskirti auka nuo grobiamo turto -priversti nukentejusijj palengvinti turto uzvaldyma.• +teiseto -turto (sutarto) atlyginimo netekimo nebuvimas negriztamumas Vagvstes (BK 178 str.) :>Vagyste kvalifikuojama pagal BK 178 str. .) . ir to nori. Papildomas objektas .nuosavybes teise. atsizvelgiant itai. :>Kartais biina sunku apsispresti. jo verte virsija 1 MGL. bet nevirsija 3 MGL ir -kai rietavagysftt kvalifikuojanciq pozymiu. pastumiant nukentejusiji ir pan. :>Budai: -fizinis smurtas arba -grasinimas tuoj pat panaudoti fizini smurta arba -kitoks atemimas galimybes nukentejusiam asmeniui priesintis c Subjektas . :> Turto pagrobimas is asmens drabuziu. numatytu Plesimo (BK 180 str. 2 d. 1 d.sveikata ir laisve :>Dalykas . 1 d. kad turto savininkas ar teisetas valdytojas jo neteks. numato. kokios buvo poveikio pasekmes: ar nebuvo sukeltas fizinis skausmas. Kalte .) nusikaltimo sudeties struktfira Subjektyvieji pozymiai : :>1..fizinis asmuo. Pakaltinamumas :>2. duoti rakta nuo seifo ar automobilio ir pan. padaryta [sibraunant ipatalpa. 2 d. pvz. kaip baudziamasis nusizengimas: +kai pagrobtas nedideles vertes turtas. 3 d. 0 kaltininkas jj tures kaip nuosava. ar tam tikras fizinis poveikis kitam zmogui. sulaukes 14 metu amziaus. 2 ir 3 dalyse pozyrniu.Veikos kvalifikavimo klausima tokiais atvejais reikia spresti. neteisetai ir neatlygintinai ji pasisavindamas. kad uzvaldo svetima daikta. ar auka nebuvo pargriauta ir pan. 2 ir3dalyse""~:>Vagyste kvalifikuojama kaip smulkusis turto pagrobimas pagal ATPK 50 str. 4 d.) nusikaltimo sudeties struktfira Objektyvieji pozymiai: :>Objektas . e Dideles vertes turto vagyste (BK 178 str.y.) ir administracines teises pazeidimas (ATPK 50 str.Kaltininkas supranta.).kai turto verte virsija 250 MGL Vagyste kaip baudziamasis nusiZengimas (BK 178 str. kur paslepti pinigai. . saugykla ar saugoma teritorija (BK 178 str. yra fizinis smurtas. rankines ar kitokio nesulio viesoje vietoje (kisenvagyste).tai turto uzvaldymo priemone. t. momentas toks Fizinis smurtas kaip plesimo budas: :>Fizinis smurtas plesime . 4 d. numatYt4_=gK 178str.: -kai pavogtas mazesnio nei 1 MGLdydzio -kai nera vagyste kvalifikuojanciu turtas ir BK 178 str. -Pvz.

) Plesimo. peilio ar kito specialiai zmogui suzaloti pritaikyto daikto panaudojimas d. pozymiai: (BK 180 str.sveikata ir laisve. numato. bet toks e P akaltinamumas :>Tiesiogine Subjektyvieji pozymlai: tycia . 0 kaltininkas tures kaip nuosava. neteisetai ir neatlygintinai ji pasisavindamas bei panaudodamas fizinismurtaargrasindamas tuojpat ji panaudoti arba kitaip atimdamas galiI~ybt(.veika atitinka turto prievartavimo pozymius :>Grasinimo turinys nustatinejamas ne vien tik is to. plesimui yra netinkami. jeigu grasinama panaudoti smurta ateityje . ji Plesima kvalifikuojantys :>isibrovimas ipatalpa (BK 180 str. 3 d. veika kvalifikuojama is sutapties: -Kaip -Kaip plesimas ir nuzudymas del savanaudisku paskatu (BK 129 str.Kaltininkas supranta.) pie simas ir sunkus sveikatos sutrikdymas Turto prievartavimo (BK 181 str. 1 d.) e grasinima nuzudyti ar sunkiai sutrikdyti zmogaus sveikata arba zmogaus terorizavima :>fizinio skausmo sukelima ir nezymu sveikatos sutrikdyma (BK 140 str. eDalykas . 1 d.bet kokio turinio turtine nauda !)Veika . Papildomas objektas . 2 d. ka yra pasakes plesikas. 9 p. kuris neatitinka fizinio ir psichinio smurto pozymiu e Sunku sugalvoti pavyzdi :>Praktikoje apsvaiginimas klofelinu daznai vertinamas kaip kitoks atemimas poveikis is esmes yra fizinis smurtas Plesimo (BK 180 str.kaip plesimo budas: :>Grasinimu plesime siekiama ibauginti nukentejusiji ar bet kuri kita zmogu. 9 p. nukentejusiam priesintis. kad uzvaldo svetima daikta. :>Jokie kiti grasinimai. c) atlikti kitus turtinio pobiidzio veiksmus arbanuo ju susilaikyti . bet is [vykio konteksto Kitoks atemimas galimybes pr'iesintis kaip plesimo budas: :>Tai toks biidas. 2 d. b) suteikti turtine teise ar atleisti nuo turtines pareigos. 3 d.).). padarytas dalyvaujant organizuotoje grupeje (BK 180 str. 3 d. :>dideles vertes turto pagrobimas (BK 180 str. irto nori. :>plesimas. 2 Plesimo pagrindine visiskai apima: ir kvalifikuotos sudetys (BK 145 str.).. :>nesaunamojo ginklo.) enesunku sveikatos sutrikdyma (BK 138 str. isskyrus grasinima tuoj pat panaudoti fizini smurta.) nusikaltimo sudeties struktiira Objektyvieji pozymiai: !)Objektas . 2 d.). :>saunamojo ginklo ar sprogmens panaudojimas (BK 180 str. susijusio su gyvybes atemimu ar sunkiu sveikatos sutrikdymu kvalifikavimas :>Tais atvejais. 0 kitu blogiu. .)...) nusikaltimo sudHies struktura Grasinimas galimybes priesintis. kad turto savininkas ar teisetas valdytojas neteks sio turto. kai turto uzvaldymas yra susijes su tyciniu gyvybes atemimu arba sunkiu sveikatos sutrikdymu.) arba del savanaudisku paskatu (BK 135 str.be teiseto pagrindo vertimas suteikti turtine nauda sau ar kit am asmeniui: a) perduoti turta. kuris kaltininko manymu galetu sutrukdyti jam.turtines teises ir turtiniai interesai.) eneteiseta laisves atemima (BK 146 str. :>Jeigu grasinama ne fiziniu smurtu.

1 ~Grasinimas panaudoti fizini smurta ~Grasinimas sunaikinti ar sugadinti turta ~Grasinimas paskelbti komprornituojancia ar kitokia informacija. verciama patvirtinti skolos grazinimo fakta. verciama apmoketi kaltininko saskaitas. sulaukes 14 metu amziaus :>Baigtumo momentas .psichine prievarta: 1) grasinimas panaudo ti fizini smurta arba 2) grasinimas sunai kinti ar sugadinti . e Subjektas . jei nebus sumoketa ir pan.. atsizvelgiant i LR CK 1.. kurios atskleidimas nepageidautinas (santazas) arba 4) kitokios psichines prievartos panaudojimas. kai prievarta pareiksta turtine pretenzija aiskiai perzengia turimos teises ribas. sioje dalyje veika gali biiti pripazinta turto prievartavimu (LATTS 1996 m. verciama perduoti pinigus) :>Igyti turtine teise (pvz. e'Iurto prievartavimo atveju verciama suteikti kaltininkui biitent turtines naudos o Vertimas suteikti turtine nauda kaip objektyvus pozymis gali pasireiksti [vairiai: -tiek atviras reikalavimas atlikti tam tikra turtini veiksma ar nuo jo susilaikyti -tiek ir kitoks nukentejusiojo supazindinimas (zodziu. e'Tais atvejais. Nr. uzuominomis leidziant jam suprasti apie biitinuma moketi duokle Psichine prievarta kaip priemone verciant suteikti turtine nauda .). kurios atskleidimas nepageidautinas (santazas) -pvz. -grasinimas atsisakyti liudyti asmens naudai teisme.turto prievartavimas laikomas baigtu nuo prievarta grindziamo vertimo suteikti nauda momento (formalioji sudetis) Turtine nauda kaip prievartavimo dalykas Turto prievartautojas sau ar kitam gali siekti: :Igyti material!! judamqii turt<\.. 1996. nors darbai nebuvo atlikti arba buvo atlikti ne iki galo) :Gauti bet kokios kitos naudos is nukentejusiojo turtinio veiksmo ar susilaikymo nuo jo (pvz. leidziant suprasti. arba pasirasyti finansiskai nenaudinga sutarti) :>Panaikinti turtine prievols: (pvz. Vertimas kaip veika ~ Vertimas apskritai gali biiti suprastas kaip tam tikras poveikis kitam asmeniui. rastu. atskleisti komercine paslapti ir pan.. arba patvirtinti darbu atlikimo fakta. nedalyvauti nekilnojamojo turto aukcione. nerengti sezoninio prekiu ispardavimo mazesnemis kainomis. :>Klausimas. atskleisti informacija apie asmens homoseksualuma ir pan. 8i informacija gali biiti tiek tikra.) Siekiamos turtines naudos neteisetumas e'Turtines naudos neteisetumas rei ski a kaltininko keliamu turtiniu pretenziju teisini nepagristuma '!iTaisatvejais. -grasinimas nepasirasyti buvusiam sutuoktiniam sutikimo isvykti iuzsieni su nepilnameciu vaiku. pvz.. birzelio 21 d. suteikti nemokamai ar uz mazesni mokesti paslauga ar atlikti koki nors darba. veiksmu) su turtines pretenzijos turiniu ir su jos prievartiniu pobiidziu. 3-4.. nutarimas Nr.136 StL. taciau gali sudaryti savavaldziavimo pozymius (BK 294 StL). kaikaltininkas prievarta [gyvendina jam ar kitam asmeniuipriklausancia turtine teise (tikra ar tariama).fizinis asmuo. 91. P. verciama pasirasyti pasko los sutarti. nustatanti civiliniu teisiu ir pareigq atsiradimo pagrindus. pranesti apie padaryta nusikaltima.43 "Del teismu praktikos nagrinejant turto prievartavimo baudziamasias bylas"// Teismu praktika. kad nesumokejus reikalaujamos sumos.. veika nekvalifikuojama kaip turto prievartavimas. turta arba 3) grasinimas paskelbti kompromituoj ancia ar kitokia informacij a. nors ji nebuvo grazinta.e Biidas . pagrobtas turtas. siekiant kas sis pasielgtu pries savo valia taip. ispirkos reikalavimai. ... tiek ir melaginga ~Kitokios psichines prievartos panaudojimu -pvz. nepaduoti civilinio ieskinio arba atsisakyti nuo dalies ieskinio ir pan. nors sios paskolos is tikruju negauna. ar kaltininkas turejo teisini pagrinda reiksti turtines pretenzijas. leisti naudotis mobiliojo rysio telefonu nukentejusiojo saskaita. kaip nori kaltininkas. dokumentas arba laiskas nebus grazintas. sprendziamas.(pvz.

arba nepriklausomai nuo to.3-4. jei turint vieninga tycia tuo paciu motyvu buvo kelis kartus reikalaujama is to paties nukentejusiojo pinigu konkreti suma ar turtas. peilio ar kito panasios paskirties daikto rodymu. veikos kiekvieno nukentejusiojo atzvilgiu kvalifikuojamos kaip atskiri turto prievartavimai. Tarpininkavimas kaip uzmaskuota vertimo suteikti turtine nauda forma :>Turto prievartavimu gali biiti pripazinta veika. kad nukentejusysis perduodavo dalimis reikalaujamus pinigus ar turta. kai jll turinys nustatomas is [vykio konteksto (sprendziama. :>Tais atvejais. kai reikalavimas buvo pareikstas vienu metu keliems dalyvaujantiems asmenims.) :>laisves atemimas prievartaujant turta (BK 181 str.) :>dideles turtines zalos padarymas prievartaujant turt't(BK 181 str. :>Taciau tarpininko. bet is kiekvieno atskirai. :l Prievartavimas is keliu asmenu vertinamas kaip vienas nusikaltimas.Psichine prievarta kaip priemone verciant suteikti turtine nauda . tiek ir ateityje.43 "Del teismu praktikos nagrinejant turto prievartavimo baudziamasias bylas"// Teismu praktika. birzelio 21 d. ir asmenu. t. neigia turto prievartavimo pozymius.) cdideles vertes turto prievartavimas (BK 181 str. baime keliancios aplinkos sukiirimu ir kt. jais siekiama realiai [bauginti nukentejusiji ir palauzti jo valia. :l Turto prievartavimas pripazintinas testiniu. nepriklausomai nuo to. :lGrasinimai gali biiti pareiksti zodziu. jog jis [gyvendina savo ar kito asmens turtine teise. 2 d.2 :lGrasinimai turi biiti realiis (tikri). 2 d. :lFizinis smurtas kaip zmogaus musimas. ir nori taip veikti :>Kaltininko sazininga klaida galvojant. ginklo.) . Nr. veikos pripazinimas turto prievartavimu turi remtis isvada apie jo bendrininkavima su pagrobtu turtu ar dokumentu disponuojanciais asmenimis. mimika. kad vercia kita asmeni [vykdyti pareiksta neteiseta turtine pretenzija panaudodamas psichine prievarta (grasindamas). e'Nukentejusysis gali biiti bauginamas neigiamomis pasekmemis jam paciam. Tokia veika gali biiti kvalifikuojama kaip savavaldziavimas (BK 294 str.). turto prievartavimo pozymiu nera. Turto prievartavimo (BK 181 str. 0 tarpininkas veikia nukentejusiojo prasymu ir atlieka tik technine ispirkos irinformacijos gavimo-perdavimo funkcija. 1 d.y. garsiu rekimu. 2 d.). reikalaujanciu ispirkos uz turto ar dokumento sugrazinima. Turto prievartavima kvalifikuojantys pozymiai: :>fizinio smurto panaudojimas prievartaujant turta (BK 181 str.leiturtas prievartaujamas is keliu nukentejusiuju tuo paciu metu ir motyvu.) :>Turto prievartavimas dalyvaujant organizuotoje grupeje (BK 181 str. ka kaltininkas turejo galvoje) :lGrasinama gali biiti neigiamomis pasekmemis tiek tuoj pat. nutarimas Nr. P.) nusikaltimo sudeties struktiira Subjektyvieji pozymiai :>Pakaltinamumas :>Tiesiogine tycia -Kaltininkas suvokia.3 d. rastu ir kitais veiksmais (gestais. kad sis [vykdytu jam pareikstas turtines pretenzijas. kuris nori susigrazinti pagrobta turta arba dokumenta.93. taip pat nepriklausomai nuo to. 2 d. 1996. laikymas nelaisveje ir kiti panasiis smurto veiksmai taip pat gali biiti bauginamosios paskirties ir traktuojami kaip psichine prievarta. kad keitesi grasinimu pobiidis (LATTS 1996 m. kad reikalaujama perduoti pinigu suma ar turtas keitesi laikui begant. turto naikinimu. ikurt kreipesi pats nukentejusysis.) :>turto sunaikinimas ar sugadinimas prievartauj ant turta (BK 181 str. jo artimiesiems arba kitiems zmonems. kai toks bendrininkavimas nenustatytas. kankinimas.3 d.) Testinio turto prievartavimo atribojimas nuo pakartotinio e. kuomet kaltininkas atlieka tarpininko vaidmeni tarp nukentejusiojo. :lGrasinimai gali biiti apibrezti ir neapibrezti.

Laisves atemimas kaip turto prievartavima kvalifikuojantis pozymis (BK 181 str. isgaunat sutikima ateityje ivykdyti reikalavima ir pan. (Kartais kaltininkas reikalauja zymiai daugiau nei tikisi gauti.249 str. kai turto prievartavimas jau yra nutrauktas. verciant pasirasyti paskolos sutarti. sprendziama kiekvienu konkreciu atveju.) ::>Minetas pozymis taikytinas tada. skambinti artimiesiems.. biitina atsizvelgti tiek i objektyviai isreikstos turtines pretenzijos dydi. Dideles vertes turto prievartavimas (181 str.).neteisetu veiksmu (LR CK 6. d) kaip zmogaus laikymas nelaisveje ir tokiu budu neleidziant jam atlikti tam tikra turtini veiksma po to. 9 p. Nr.) elvlinetas pozymis taikytinas.Fizinio smurto panaudojimas ir turto sunaikinimas ar sugadinimas kaip turto prievartavimq kvalifikuojantys poiymiai (BK 181 str.) ~nesunktt sveikatos sutrikdyma (BK 138 str. 2 d. jei nukentejusysis vykdytu reikalavima (diskutuotina!! !). 3 d. norint issakyti reikalavima ir kartu ji [bauginti. turetos islaidos. pvz. 2 d. kad negaletu dalyvauti varzytinese. nuolatines duokles. 9 p. 2 d. b) kaip zmogaus laikymas nelaisveje ilgesni laika bauginimo ar kankinimo tikslais.) :>Mineti pozymiai taikytini tais atvejais. pvz.92. kvalifikavimas c Tais atvejais. e Zalos turin] gali sudaryti nukentejusiojo ar kito asmens turto netekimas arba suzalojimas.2d~) Turto prievartavimo pagrindine ir kvalifikuotos sudetys visiskai apima: ~ grasinima nuzud yti ar sunkiai sutrikdyti zmogaus sveikata arba zmo gaus terorizavima ~fizinio skausmo sukelima ir nezymu sveikatos sutrikdyma (BK 140 str. pvz. e Sprendziant apie dideles vertes turto prievartavima.43 "Del teismu praktikos nagrinejant turto prievartavimo baudziamasias bylas"!! Teismu praktika. jos kvalifikuojamos kaip atskiri nusikaltimai. kai jis nesutiko susilaikyti nuo sio veiksmo "geruoju". islaikytiniu buvima ir kitas aplinkybes (LATTS 1996 m. c) kaip zmogaus pagrobimas tikslu priversti kita asmeni sumoketi ispirka uz jo paleidima ar atlikti kita turtini veiksma.) ~neteisetq_ laisves atemima (BK 146 str. birzelio 21 d. kai kaltininkas verte nukentejusiji suteikti turtine nauda. taip pat inukentejusiojo turtine padeti. netaikant atitinkamo kvalifikuojancio pozymio. kai turto prievartavimas yra susijes su tyciniu gyvybes atemimu arba sunkiu sveikatos sutrikdymu. kai laisves atemimas sudaro salygas efektyviau bauginti nukentejusiji arba kitaip palengvina kaltininko siekiamu tikslu igyvendinima..3-4. atsizvelgiant izalos pinigine israiska. kurias asmuo biitu gaves. Jeigu minetos prievartos priemones naudojamos tik kaip kerstas nukentejusiajam uz reikalavimo nevykdyma. 2 d. susijusio su gyvybes atemimu ar sunkiu sveikatos sutrikdymu. kuria kaltininkas gautu per 12 menesiu.. Dideles turtines ialos padarymas kaip turto prievartavimq kvaliflkuoj antispozymis(BK 18t' str. e) kaip priemone apriboti nukentejusiojo galimybes uzkirsti kelia nusikalteliu tikslams ir pan.) (BK 145 str. P. nutarimas Nr. galiausiai sutinka gauti daug maziau nei reikalavo is pradziu).) del savanaudisku paskatu (BK 135 str. veika kvalifikuojama is sutapties: -Kaip -Kaip turto prievartavimas arba turto prievartavimas ir nuzudymas del savanaudisku sutrikdymas paskatu (BK 129 str.) Turto prievartavimo. jeigu nebiitu buve.). ::>Kaikaltininkas reikalavo testiniu nukentejusiojo veiksmu.. tiek ir kaltininko siekio gauti didelt( turtine nauda tikruma. 1996.) ~turto sunaikinima ar sugadinima (187 str.) ir sunkus sveikatos . :>Ar padaryta turtine zala didele. kad paskolintu pinigu. kurios pinigine israiska virsija 250 MGL dydzio suma. ::>Laisves atemimas prievartaujant turta gali pasireiksti: a) kaip priemone pristatyti nukentejusiji itam tikra vieta. kai tai daroma nukentejusiojo [bauginimo tikslais. taip pat negautos pajamos. turto prievartavimo vertei apskaiciuoti uz pagrinda galetu biiti imam a turto verte.

kad. kad turto prievartautojas paprastai nurodo reikalavimo motyva. ~ Padariniais yra materialaus judamojo turto netekimas. . vercia nukentejusiji tuoj pat atiduoti jam pinigus. ° Turto prievartavimo atribojimas nuo plesimo .1 el. kad sis suklydimo [takoje perduoda materialu judamajj turta kaltininkui.. -Pvz. Juk plesikas. kada kaltininkas ketina uzvaldyti turta ir ivykdyti savo grasinima -Plesime . jega atimamas automobilis. Nr..turtine nauda ~ Veika . atribodami siuos nusikaltimus. -Pvz. kai vienas nusikaltimas perauga ikita -Pvz. 3-4) nurode. e'Tenka pripazinti.apgaule ~Padariniai .Turto prievartavimo dalyku gali biiti bet kokia turtine nauda.ietuvos Auksciausiojo Teismo teiseju senatas (Teismu praktika. tiek ir plesimo pozymius. Realioji turto prievartavimo ir plesimo sutaptis viename bylos epizode biina tada. pranesant nukentejusiajam apie galimybe ji ispirkti. ~Tokias atvejais taikoma visais pozyrniais siauresne plesimo sudetis ~Negali biiti idealiosios turto prievartavimo ir plesimo sutapties.tik grasinimas panaudoti fizini smurta. .) nusikaltimo sudeties struktiira Objektyvieji poiymiai: e Objektas .2 Reikia tureti galvoje 3 esminius kriterijus: ~Nusikaltimo dalyka -Plesirno dalyku gali biiti tik materialus kilnojamasis turtas. plesikas gali pareikalauti. kaltininkas. tiek ir ateityje Turto prievartavimo atribojimas nuo plesimo .Turto prievartavime . uz ka reikia moketi.asmuo. grasindamas peiliu.tuoj pat . sulaukes 16 metu. Sukciavimo (BK 182 str. atiduotu raktelius ir isliptu is automobilio. manydamas. kad sis turi teise ji gauti. kuris turi biiti [vykdytas ateityje.Turto prievartavime . Lygiai taip pat kaip ir turto prievartautojas. Atsakomybes subjektu yra ir juridinis asmuo Svetimo turto igijimas apgaule (veika. taip pat gali nurodyti aukai priezasti: "Esi gerai apsirenges ir sotus.ne tik grasinimai fiziniu smurtu. ~ Laika. 1996. bet ir kitokio pobiidzio psi chine prievarta. padariniai. kad nukentejusysis savo veiksmais patenkintu jo reikalavima. uztat reikia pasidalinti su vargsu".3 o'Tam tikros veikos is pinno zvilgsnio gali atitikti tiek turto prievartavimo. pvz. plesiku netenkina uzvaldyto turto verte ir jie dar pareiskia nukentejusiajam turtini reikalavima. kad auka pati [vykdytu reikalavima.neteisetas ir neatlygintinis: -svetimo turto igijimas arba -turtines teises [gijimas arba -turtines teises panaikinimas arba -turtines prievoles isvengimas ~Biidas .. kad nurodyti kriterijai nera universaliis ir jais galima vadovautis toli grazu ne visose situacijose. 1 d. baigtumas) ~ [gyti svetimq turtq apgaule reiskia taip paveikti kito asmens valia. .turtine zala ~ Priezastinis rysys tarp apgaulingos veikos ir nusikalstamu padariniu ~Subjektas .Turto prievartavimo atribojimas nuo plesimo . ~Naudojamos psichines prievartos pobiidi-Plesime .tiek tuoj pat. teismai turi atsizvelgti itai.turtines teises ir interesai ~Dalykas . reikalaudamas atiduoti pinigine. ir paprastai pats turto nepaima. siekia.. priezasti.

r ~ Sukciavimas uzvaldant svetima turta laikomas baigtu. Padariniais Cia yra nukentejusiojo reikalavimo teises netekimas arba jos apimties sumazejimas. kad kreditorius prarastu realia galimybe igyvendinti savo turtine teise arba si galimybe bfitqesmingai apstmkittta. faktus. padariniai. suteikianti kaltininkui tokia teise. 8 "Del teismy praktikos sukCiavimo ir turto pasisavinimo arba issvaistvmo baudziamosiose bylose (BK 274 ir 275 straipsniai) II Teismq praktika. kad kaltininkas nebeskolingas is viso arba kad jo prievole yra mazesnio dydzio. padariniai. dokumento pasirasymo momentu) Turtines prievoles isvengimas apgaule (veika. e'Turtines teises [gijimo ir turtines prievoles panaikinimo apgaule baigtumas sietinas su juridinio fakto patvirtinimo momentu (paprastai. ~ Panaikinti turtin€ prievol€ apgaule reiskia taip paveikti kito asmens valia.Skipariaus kasacineje byloje NT. 16.2 klasikine . Klasikine apgaules samprata ~Apgaule .tai samoningas tikruosius kito asmens suklaidinimas. kai kreditorius praranda realia galimybe [gyvendinti savo teise civilinemis teisinemis priemonemis arba sios galimybes esmingai apsunkintos. kad sis suklydimo [takoje tam tikra teisine forma patvirtintu juridini fakta. 1999. 2K-682/2001 II Teismu praktika.tai piktavaliskas Apgaules rusys. baigtumas) ~ISvengti turtines prievoles apgaule reiskia: 1) atsisakyti vykdyti turtine prievole. 2001. perzengiancios klasikine apgaules samprata -1 ~Piktnaudiiavimas pasitikejimu . perleidzia ji kaltininkui.n kaltininkas isvengtu realauspavoj aus-butrteisiskai-prrverstarrrvykd yti savo pareiga teises turetojo atzvilgiu. gruodzio 22 d.)" pareiske.LenCiausko ir D. kad sis suklydimo [takoje tam tikra teisine forma patvirtintu juridini fakta. 11) Turtines teises !gijimas ir turtines prievoles panaikinimas apgaule (veika. Nr. Pasireiskia kaip pazadai is anksto nesiruosiant ju vykdyti -LATTS 1998 m. pranesant jam melagingas zinias arba nutylint ~Apgaules riisys: 1. kai apie juos buvo biitina pranesti. baigtumas) »[gyti turtin€ teis€ apgaule reiskia taip paveikti kito asmens valia. kurio zinioje yra turtas. ~Padariniais Cia yra: -zala. 0 sis turi realia galimybe juo naudotis ar disponuoti (LATTS 1998 m. atsiradusi del prievoles nevykdymo ir -del apgaules susidariusi padetis. llutarimas Nr. kai turto savininkas ar valdytojas arba asmuo. Nr. Pasyvioji (pasireiskia kaip tikru ziniu nutylejimas) suklaidinimas del savo ketinimu. Apgaules riisys. gruodzio 22 d. 2) naudojant apgaule sudaryti tokia padeti. nutarime "Del teismy praktikos sukCiavimo ir turto pasisavinimo arba issvaistymo baudziamosiose bylose (BK 274 ir 275 str. Aktyvioji (pasireiskia kaip melagingu ziniu pranesimas) 2. perzengiancios apgaules samprata . Nusikalstama veika baigta nuo sios padeties sudarymo momento. kad piktnaudziavimas pasitikejimu yra apgaules riisis ~Automatizuotos sistemos [veikimas apgaulingai identifikuojant save per svetimo pinkodo surinkima arba kitu neteisetu biidu laikytinas apgaule +Motyvai ir argumentai isdestyti LAT bib skyriaus teiseju kolegijos nutartyje D. Padariniais Cia yra nukentejusiojo turtines teises netekimas arba jos apimties sumazejimas arba turtines prievoles atsiradimas.

kad del to bus padaryta zala kreditoriui. numato. if tos zalos nori. Subjektyvieji pozymlai: :>Pakaltinamumas :>Tiesiogine tycia.neteisetas vengimas atsiskaityti uz atliktus darbus.) nusikaltimo sudeties struktiira Objektyvieji pozymiaf: :> Objektas . kad turtines prievoles isvengima kaip nusikalstama veika reiskia ne tik atsisakyma vykdyti turtine prievole.) nusikaltimo sudeties struktiira Subjektyvieji pozymiai: e Pakaltinamumas :> Tiesiogine tycia -Kaltininkas supranta. 1 d.turtine nauda e Veika .Kaltininkas suvokia.) :>Zalos dydzio kriteriju baudziamieji [statymai nenurodo . gautas prekes. tinka if sios nusikalstamos veikos pozymiams paaiskinti :> Sios koncepcijos esme sudaro tai. Atsakomybes subjektu yra if juridinis asmuo Turtines zalos padarymas apgaule (BK 186 str. 1 d. kad suklaidindamas nukentejusiji ar kita asmeni.nusikaltimas (BK 186 str. 1 d. panaikina arba isvengia turtines prievoles. Turtines zalos padarymas apgaule (BK 186 str. sudaranti prielaidas isvengti prievoles +Pvz. 0 tik piniginiu prievoliu (atsiskaitymu ir imoku) isvengima. per fiktyvias sutartis dirbtinio nemokumo sudarymas vengiant biitinumo vykdyti prievole (diskutuotina. kuris klaidos [takoje savo veiksmu padaro zala treciajam asmeniui (si apgaules riisis jau pripazistama teismu praktikoje) . Turtines zalos padarymas apgaule kaip speciali sukclavimo norma :> Turtines zalos padarymas apgaule savo pozymiais is esmes atitinka sukciavimo pozymius isvengiant turtines prievoles :> Todel turtines prievoles isvengimo koncepcija. numato. taip pat kitu privalomu jmoku vengimas e Biidas . suteiktas paslaugas... 1 d. aptarta analizuojant sukciavima. ar tokia veika yra baudziamosios teises reguliavimo sritis) Sukciavimo (BK 182 str. nusizengimas (BK 186 str.baudz.:>Suklaidinimas asmens. bet ir per apgaules naudojimas atimant is kreditoriaus galimybe [gyvendinti savo turtine teise civilinemis teisinemis priemonemis :l Turtines zalos apgaule norma kriminalizuoja ne bet kokiu turtiniu prievoliu.) :> Paprasta zala .Pvz. sau ar kito asmens naudai neteisetai neatlygintinai gauna turto. kad vengia sumoketi klaidindamas kita asmeni.turtine zala kitam asmeniui :> Priezastinis rysis tarp apgaulingos veikos ir nusikalstamu padariniu e Subjektas . todel ja galima vadinti specialia norma sukciavimo normos atzvilgiu Turtines zalos padarymas apgaule klasifikavimas pagal padarytos zalos dyd] e N edidele zala . ir to nori.fizinis asmuo nuo 16 metu. del kurio susidaro fiktyvi teisine padetis. igyja turtine teise.apgaule :l Nusikalstami padariniai . kad del to nukentejusysis patirs turtines zalos. atsiskaitymas svetima kreditine kortele prekybos centre :>Fakttt suklastojimas.) nusikaltimo sudHies struktiira. .turtines prievolines kilmes teises (reikalavimai) ikito asmens pinigu sumokejima :>Dalykas . 2 d.

. veika traktuotina kaip civilinis deliktas. taip pat reikalavimo teise ipinigu sumokejima ::Dalykas . bet veliau nevykdo savo pazado atsilyginti Neteisetas naudojimasis energija ir rysil! paslaugomis klasifikavimas pagal padarytos zalos dyd] ~ Nedidele zala . kad neteisetais biidais naudojasi elektros ar silumos energija. kai asmuo neteisetai pasinaudojo tiekiamu turtu nebandydamas likti nezinomas kreditoriui ir neatimdamas is jo galimybes pateikti civilini ieskini del zalos atlyginimo. rodmenu iskraipymas (kai turtas tiekiamas pagal sutarti su skambinimas pokalbius tarnybiniu telefonu iuzsieni. sumazejo vandens saugykloje c'Iurto ar paslaugos tiekejo negautos pajamos -pvz. prireikia kreiptis ipolicija.neteisetas ir neatlygintinis naudojimasis minetu turtu ir paslaugomis el'asekmes . skirtu suvartoto turto apskaitai. numato. kiek is tikruju buvo suvartota turto) e'I'ais atvejais. tuo uzkraunant naudojimosi energija ir rysil! paslaugomis padariliiai ~Tiesioginis turto savininko ar valdytojo (tiekejo) praradimas -pvz. vartotoju) ~Kiti neteiseti biidai -pvz. uz mokesti per tiekimo linijas tiekiami vartotojams (energija. turi sumoketi liZ kazkieno padarytus skambucius is jo kabineto kai kaltininkas NeteisCtas naudojimasis energiia ir rysiy paslaugomis (179 sfr. kad del to bus padaryta turtine zala kitam asmeniui. kai kaltininkas savo veiksmais panaikina arba apsunkina nukentejusiojo galimybes apginti savo pazeista teise civilinemis teisinemis priemonemis (pvz. televizijos signal as kt. nesumoketa uz anonimiskai suvartota turta e'Ieiseto turto ar paslaugos vartotojo pinigines prievoles atsiradimas arba padidejimas. naudojosi tiekiamu turtu jo saskaita +pvz. 0 ne nusikaltimas ~Nelaikoma nusikalstama ir tokia veika. vanduo..nuosavybes teise. saugyklos.turtine zala ::Priezastinis rysis tarp neteiseto naudojimosi tiekiamu turtu bei paslaugomis ir kilusios zalos ::Subjektas . 1 d.baudz. dujos. ir to nori... vandeniu.turtas ir paslaugos.. anonimiskai.) nusikaltimo sudeties struktiira: Objektyvieji pozymiai: Naudojimosi energija ir rysil! paslaugomis neteisetuma identifikuoja veikos padarymobiidai: ~Anonimiskas prisijungimas prie energijos o Skaitikliu. Baudzlamosios ir civllines atsakomybes atribojimo kriterijus uz neteiseta naudojimqsi energija ir rysil! paslaugomis ~Baudziamoji atsakomybe uz mineta veika pateisinama tik tada. arba del skaitikliu rodmenu iskraipymo tampa neimanoma nustatyti.) ::Veika . telekomunikacijomis ar kitais ekonomine verte turinciais dalykais. is savo kolegu kabinetu kitiems asmenims pareiga apmoketi telefono Neteiseto tiekimo linijos. 1 d. nusizengimas (BK 179 str. rysiu tinklo. rysio paslaugos.) nusikaltimo sudCties struktiira: Subjektyvieji pozymiai: ~Pakaltinamumas ~Tiesiogine tycia -Kaltininkas supranta. kad nustatyti kaltininka. 3 d. kai asmuo naudojosi tiekiamu turtu teiseto vartotojo saskaita jam leidus.::Objektas . dujomis.fizinis asmuo nuo 16 metu. Atsakomybes subjektu yra ir juridiniai asmenys Neteisetas naudojimasis energiia ir rysiu paslaugomis (179 str.) .

todd j1!pasisavinimas reiskia turtiniu teisiu pasisavimma Pasisavinimo baigtumas ePagal LA T senato nutarima (Teismu praktika. sargai. Nr. isdavimu. :>Padariniai .nusikaltimas (BK 179 str.) nusikaltimo sudeties struktiira Subjektyvieji poiymiai: . kurie yra materialiai atsakingi uz jiems patiketa turta ir kuriu darb as susijes su svetimo turto apskaita.. priemimu. kuriam svetimas turtas patiketas arba yrajo zinioje.kvalifikuotas nusikaltimas (BK 179 str. pervezimu ir t.tai uzimamu pareigu.turtine zala (tiek materialaus turto. priimdami [sakymus. Turto pasisavinimo (183 str. keiciantis turtines teises turetoja. ~Prie tokiu asmenu priskirtini imoniu. eAkciniu bendroviu turtas teiseje yra grieztai atskirtas nuo akcininku turto. pardavejai. saugojimu.1.t. 1 d. kuriems patiketas turtas. kitaip tariant. ir si teise atsiranda tik akcine bendrove likvidavus.) :>Zalos dydzio kriteriju baudziamieji [statymai nenurodo Turto pasisavinimo (183 str. Tai. pavedimus ir 1. :>Priezastinis rysis tarp veikos ir padariniu e Subjektas . :>Tokius igaliojimus turi [vairias pareigas einantys asmenys. 1 d. 1998. -LAT senatas (Teismu praktika. organizaciju vadovai ar asmenys. Tai fizinis asmuo. kad teisingai elgiasi tie teismai. nes akcines bendroves akciju turetojai turi nuosavybes teise tik iakcines bendroves akcijas. 1 d. kai kaltininkas del savo uzimamu pareigu turi teise pavaldiniams. taciau nesantys materialiai atsakingi uz ta turta. specialiu pavedimu bei sutarciu pagrindu teisetame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas. ekspeditoriai. kurio atzvilgiu kaltininkas turi teisiskai apibreztus igalinimus. atsakingi uz atskiras ju veiklos sritis. Nr.potvarkius. ima elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu ir tuo padaro zala turto savininkui :>Nusikalstamais padariniais Ciayra nukentejusiojo materialaus turto ar turtines teises netekimas arbajos apimties sumazejimas e Negrynieji pinigai savo teisine prigimtimi yra turtines teises. pvz. kasininkes ir pan. duoti nurodymus del sio turtopanaudojimo.) :>DideIe zala . nes kal tininkui sis turtas yra patiketas arba j 0 zinioj e) :>Turtines teises pasisavinimo baigtumo momentu laikytinas momentas.nuosavybes teise ir kitos turtines teises :>Dalykas .:> Paprasta zala . istaigu.) nusikaltimo sudeties struktiira Objektyvieji poiymiai: :>Objektas .neinformatyvus isaiskinimas. kad kaltininkas jam patiketa ar esanti jo zinioje turta ar turtine teise neteisetai neatlygintinai pavercia savu turtu. kurie akcines bendroves turtajos akciju turetojams ir net vieninteliam akcininkui laiko svetimu. Atsakornybes subjektu yra ir juridinis asmuo.specialus.neteisetas neatlygintinis svetimo turto ar turtines teises pasisavinimas.l 0) pasisavinimas laikomas baigtu neteisetai uzvaldzius svetima turta ir turint realia galimybe juo naudotis ar disponuoti (tai . 1998. 2 d. Patiketo turto samprata :>Patiketas turtas . buhalteriai. kai dokumentiskai patvirtinamas juridinis faktas. Pasisavinimo samprata (veika ir padariniai) :>Pasisavinimo esmc sudaro tai. Tokie asmenys turi igalinimu disponuoti svetimu turtu.patiketas ar esantis kaltininko zinioje svetimas turtas arba turtine teise :>Veika . pardavimu.l 0) pabreze. Zinioje esancio turto samprata efisantis kaltininko zinioje yra toks turtas. pasirasydami sutartis. tiek ir turtiniu teisiu netekimas arba apimties sumazejimas).

kad del to savininkas neteks turto ar turtines teises. 2 d. Nr. kad del ju teisetas turetojas jll neteks. padovanojimo ar kitokio perleidimo treciajam asmeniui momenta (Teismu praktika.. keiciantis turtines teises turetoja arba padarantis sill teise beverte Turto issvaistymo (184 str. Kaltininkui patiketo ar esancio jo zinioje turto pasisavinimas skiriasi nuo issvaistymo tuo. kad turtas issvaistomas jo nepasisavinus. taciau tikisi to isvengti. .patiketas ar esantis kaltininko zinioje svetimas turtas arba turtine teise.) ~Dideles vertes turto ar turtines teises pasisavinimas .specialus. ~Padariniai . . neuzvaldzius bent trumpam laikui (Teismu praktika. faktiskai panaikindamas skolos grazinimo uztikrinima. t. ISsvaistymo samprata (veika ir padariniai) ePagal LAT senato nutarima turto issvaistymas yra tad a. kai dokumentiskai patvirtinamas juridinis faktas. kad neteisetai neatlygintinai perleidzia svetima turta ar turtine teise tretiesiems asmenims. Del to imones turtine teise gali likti beverte) ISsvaistymo baigtumas ~Pagal LAT senato nutarima turto issvaistymas laikomas baigtu nuo svetimo turto pardavimo. -Nusikalstamo pasitikejimo atveju kaltininkas supranta.verte virsija 250 MGL (BK 183 str. ir to nori arba nenori. bet samoningai leidzia zalai atsirasti.) nusikaltimo sudHies struktiira Subjektyvieji pozymiai ~Paka1tinamumas c'Fiesicgine arba netiesiogine tycia. . 1998. kad del to savininkas gali netekti turto ar turtines teises. 1 d.) ~Paprastos vertes turto ar turtines teises pasisavinimas .Tycios atveju kaltininkas supranta. . numato. 3 d.neteisetas neatlygintinis svetimo turto ar turtines teises issvaistymas.. tiek ir padarant jll beverte (pvz.~Pakaltinamumas ~Tiesiogine tycia -Kaltininkas supranta.).) nusikaltimo sudHies struktiira Objektyvieji pozymiai: ~Objektas . numato. y. 1 d.) Turto iSsvaistymo (184 str.nuo 3 iki 250 MGL (BK 183 str. [mones [galiotas atstovas atsisako [keitimo. Tai fizinis asmuo... tiek ir turtiniu teisiu netekimas arba sumazejimas) ~Priezastinis rysis tarp veikos ir padariniu ~Subjektas .nuosavybes teise ir kitos turtines teises ~Dalykas . taip nusikalstamas pasitikejimas.l 0) . kai verte nevirsija 1 MGL e Beudziamasis nusizengimas kai verte yra nedidele . e'Iurto issvaistymas del neriipestingumo nelaikytinas nusikalstamu (diskutuotina). Atsakornybes subjektu yra ir juridinis asmuo. kuriam svetimas turtas patiketas arba yra jo zinioje. dovanoja ar kitaip perleidzia tretiesiems asmenims.nuo 1 iki 3 MGL (BK 183 str.l0) ~Nusikalstamais padariniais Ciayra nukentejusiojo materialaus turto ar turtines teises netekimas arbajos apimties sumazejimas e'Turtine teise gali biiti issvaistyta tiek perleidziant jll kitiems asmenims. numato. e'Iurtines teises issvaistymo baigtumo momentu laikytinas momentas. kad neteisetai rizikingai perleidzia svetima turta ar turtine teise tretiesiems asmenims. ir to nori. Nr. Turto pasisavinimo klasifikacij ~ pagal gautos naudos verte ~Administracinis nusizengimas (ATPK 50 str. kad neteisetai (virsydamas savo [galinimus) ir neatlygintinai svetima turta ar turtine teise pavercia savu. 1 d. ~ Veika .turtine zala (tiek materialaus turto. kai kaltininkas jam patiketa ar esanti j 0 zinioj e turta neteisetai parduoda. 1998.

fizinis asmuo. kad jam leido jame apsigyventi asmuo.tai atlygintinis ar neatlygintinis sandoris.turtas.. -Apie kaltininko zinojima. nes atitinkamos normos A TPK nenumato :>Baudziamojo nusizengimo sudetis (BK 189 str. pirkimas). naudojimosi juo ir jo realizavimo sampratos e'Iurto [gijimas . kurio priklausomuma turi patvirtinti atitinkami dokumentai.Aplinkybe .). Nusikalstamu budu gauto turto igijimo arb a realizavimo klasifikacija pagal turto verte c Ieigu turto verte yra mazesne nei 1 MGL (maziau nei nedidele verte).) taikoma. kai tokiu dokumentu nera (pvz. galima spresti is [vairiu aplinkybiu: pvz. Atsakomybes subjektu yra ir juridinis asmuo. tiek ir neatlygintinis (pvz.tai tam tikras savo. Sandoris gali biiti tiek atlygintinis (pvz.y. kuris si buta yra [gijes turto prievartavimu arba sukciavimo biidu. ekonominiu poreikiu tenkinimas is turto faktiskai jo neigyjant -pvz.) nusikaltimo sudeties struktura Objektyvieji pozymiai e'Objektas . t. dovanos gavimas). 1 d.kai turto verte yra nuo 3 iki 250 MGL :>Kvalifikuota sudetis (BK 189 str. kai yra visuotinai zinoma apie jo vagyste ir pan.Turto iSsvaistymo ldasifIkacij ~ pagal gautos naudos verte :>Administracinis nusizengimas (ATPK 50 str.nuosavybe.tai sandoris.) :>DideIes vertes turto ar turtines teises issvaistymas . virsijanti 250 MGL.. 2 d.. buvo siiilomas turtas. 3 d.. ~Dalykas . 1 d. kuriam suejo 16 metu.turto [gijimas.nuo 3 iki 250 MGL (BK 184 str. naudojimasis juo arb a jo realizavimas o.verte virsija 250 MGL (BK 184str. kai nusikaltelis papraso tam tikra laika palaikyti si turta. Papildomu objektu yra teisingumas. elsaignrmas . kuris kito asmens gautas nusikalstamu biidu. 1 d.. kai kaltininkas apsigyvena bute zinodamas. turta pasiiile nusikaltelio reputacija turintis asmuo. naudojimosi ar realizavimo pradzios (formalioji sudetis) Turto igijimo. siiiloma [gyti automobili be dokumentu). turtines teises ir turtiniai interesai. e'Iurto realizavimas . 3 d. naudojasi arba realizuoja nusikalstamu biidu gauta turta. Nusikalstamu budu gauto turto igijimo arb a realizavimo (BK 189 str. . t. . taip pat turtines teises. e Subjektas . siiilomas specifinio pobiidzio turtas.Tycios turini sudaro asmens suvokimas. kai turto verte yra nedidele. jog turtas gautas nusikalstamu biidu.nuo [gijimo momento.) nusikaltimo sudeties struktiira Subjektyvieji pozymiai e Subjekto pakaltinamumas e I'ieslogine tycia . kai nusikalstamu biidu igyto turto verte yra didele.Turto savoka sioje normoje apima tiek materialu kilnojamaji. kuriuo metu kaltininkas tampa faktiniu mineto turto valdytoju.) Nusikalstamu budu gauto turto igiiimo arba realizavimo (BK 189 str. nuo 1 iki 3 MGL.nuo 1 iki 3 MGL (BK 184 str.) taikoma.) taikoma. kuriuo metu turtas perduodamas tretiesiems asmemms.kaltininkas is anksto nebuvo zadej((s [gyti arba realizuoti nusikalstamu biidu gauta turta.. kai verte nevirsija 1 MGL :>Baudziamasis nusizengimas kai verte yra nedidele . :>Paprasto nusikaltimo norma (BK 189 str. 2 d. kad jis igyja. ~Naudojimasis turtu . eVeika .) :>Paprastos vertes turto ar turtines teises issvaistymas . tiek ir nekilnojamaji turta.y. turtas buvo siiilomas gerokai pigiau nei is tikrqju kainuoj a. 1 d. [gijimo metu kaltininkas gali tapti faktiniu turto savininku arba laikinu jo turetuoju -pvz. ir noras taip veikti. veikos kvalifikavimas yra neaiskus.

) :>Kai sunaikinto ar sugadinto turto verte yra nuo 3 iki 250 MGL ir nera 187 str. t. :>2 nuomone.) . naudojima arba realizavima. jeigu del to galejo nukenteti arba sugadinimas edideles vertes svetimo turto sunaikinimas cdideles mokslines.) galima tik esant sioms aplinkybems: arba sugadinima del neatsargumo (BK 188 :>Jeigu padaryta didele turtine zala nukentejusiam asmeniui (BK 188 str. kas sudaro tik dali slepimo formu. Bendra slepimo norma suponuoja nusikalstamu biidu gautu daiktu slepima. bet samoningai leidzia jiems kilti (netiesiogine tycia) Svetimo turto sunaikinimo arba sugadinimo klasifikacija pagal turto verte :>Kai sunaikinto ar sugadinto turto verte yra mazesne nei 1 MGL ir nera 187 str.ju [gijima. numatyta norma yra speciali slepirno normos (BK 237 str. 2 d. ir 237 str. 2 d. 1 d. istorines ar kultiirines reiksmes turinciu vertybiu sunaikinimas arba sugadinimas Svetimo turto sunaikinimas arba sugadinimas (BK 187 str. istorines ar kultiirines reiksmes turincias vertybes (BK 188 str. veika baudziama kaip administracinis teises pazeidimas (ATPK 50-3 str. taikoma kvalifikuota sudetis (BK 187 str. :>Kai sunaikinto ar sugadinto turto verte yra nedidele. taikoma paprasto nusikaItimo norma (BK 187 str. pries kuri objekta pirmiausia buvo nukreipta veika .) :>Jeigu pazeistos teises aktu nustatytos specialias elgesio saugumo taisykles (BK 188 str.nuo turto vertes ir vartojamuju savybiu visisko arba dalinio praradimo sudetis) :>. 1 d.) santykis :>Objektas .e 1 nuomone. ar tik padeti kitam asmeniui isvengti atsakomybes. 3 d.) :>Jeigu sunaikintos ar sugadintos dideles mokslines. 2 dalyje numatytu kvalifikuojanciu pozymiu. 1 d. 1 d. ir sill padariniu nori (tiesiogine tycia) arba kad ir sill padariniu nenori.nuosavybes teise :>Dalykas .) arba realizavimo normos (BK 189 str. 1 d.turto sunaikinimas arba sugadinimas (tam tikras fizinis poveikis turtui) :>Padariniai: turto vertes ir vartojamuju savybiu visiskas arba dalinis praradimas :>Priezastinis rysis tarp veikos ir padariniu c Subjektas .) nusikaltimo sudeties struktura Nusikalstamu budu gauto turto igijimo. BK 189 str.) Baudziamoji atsakomybe uz svetimo turto sunaikinima str.) :>sunaikinimas esunaikinimas zmones arba sugadinimas arba sugadinimas visuotinai pavojingu biidu isardant ar sugadinant [rengini ar agregata. kuriam suejo 16 metu. 2 d.pries turtine sfera arba pries teisinguma. nuo 1 iki 3 MGL. momento (materialioji Svetimo turto sunaikinima arba sugadinima kvalifikuojantys pozymlai (BK 187 str. :>3 nuomone. taikoma baudziamojo nusizengimo sudetis (BK 187 str.) :>Kai sunaikinto ar sugadinto turto verte yra didele.y. Sics veikos atribojamos pagal objekta. t.tureti turtine nauda is to. . Atsakyma padeda rasti subjektyvaus elemento detalesne analize .kodel kaltininkas [gyja. virsijanti 250 MGL. kad neteisetai naikina arba gadina svetima turta. 2 dalyje numatytu kvalifikuojanciu pozymiu.y. gali biiti taikomos kartu kaip idealioji nusikaltimu sutaptis Svetimo turto sunaikinimas Objektyvieji pozymiai arba sugadinimas (BK 187 str.) nusikaltimo sudeties struktiira Subjektyvieji pozymiai :>Subjekto pakaltinamumas :>Tiesiogine arba netiesiogine tycia -Kaltininkas suvokia. kad del to turtas visiskai arba is dalies neteks savo vertes ir vartojamuju savybiu. ir nera 187 str. ko jis siekia . naudojimosi su nusikaltimo slepimo norma (BK 237 str. :>Baigtumas . naudojasi ar realizuoja turta. Reikia istirti.svetimas materialus kilnojamas ir nekilnojamas turtas o Veika .).fizinis asmuo. 0 BK 189 str. 2 dalyje numatytllkvalifikuojanCillpozymil!. BK 189 str.) atzvilgiu. numato.

) • Viesosios tvarkos pazeidimas (BK 284 str. Oleg Fedosiuk Olfed@mruni. aplinkinius sokiruojantis elgesys. sulaukes 16 metu • Baigtumas . patycios ir vandaliski veiksmai kaip viesosios tvarkos pazeidimo budai • Grasinimai .). laisve. orumas.veika turi buti padaryta viesojoje vietoje • Subjelctas .tai zmoniu bauginimas zodziais ar veiksmais. trikdantis visuomenes rimti ir pazeidziantis viesaja tvarka. .Baudziamoji teise (specialioji dalis) Nusikaltimai ir baudziamieji LR BK XL SKYRIUS nusizengimai viesajai tvarkai Docentas dr.sutrikdzius visuomenes rimti ar tvarka (materialioji sudetis) lziilfts veiksmai kaip viesosios tvarkos pazeidimo budas kaip neleistinas.fizinis asmuo. nuosavybe) Veika . ka reiskia iziiliis veiksmai. • lziiliis veiksmai gali pasireiksti fiziniu smurtu.nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimas Pasekmes . kurie zmonems pirmiausia kelia smurto. • [iiiliis veiksmai gali buti suprasti Grasinimai.lt Viesoji tvarka kaip kesinimosi objektas • Viesoji tvarka .tai rnorales ir pagarbos vieni kitiems principais taisykles. susilaikyma nuo agresyvumo Nusikaltimai ir baudziamieji nusizengimai viesajai tvarkai • Riauses (BK 283 str. lieka labai daug vertinimo laisves. tolerantiska bendravima.) • Melagingas pranesimas apie visuomenei gresianti pavoju ar istikusia nelaime (BK 285 str. 1 d.sveikata.viesoji tvarka (papildomi .realus visuomenes rimties arba tvarkos sutrikdymas Priezastinis rysis tarp veikos ir pasekmiu Budai . trukdymu [vairiu [moniu ar [staigu normaliam darbui ir panasiai. • Sill taisykliu laikymasis uztikrina visuorneneje civilizuotus tarp zmoniu kylanciu konfliktu [gyvendinant savo interesus. masinio renginio nutraukimu. akivaizdziai agresyvus ir morales POZlUflU nepriimtinas. egzistuojancios visuomeneje. • Sprendziant. sprendimo budus.nepagarba aplinkiniam ar aplinkai turi bilti demonstruojama bent vienu is sill: budu: a) izuliais veiksmais. pagristos bendrosios vieso elgesio normalia gyvenimo eiga. c) patyciomis.) nusikaltimo Obj ektyviej i pozymiai • • • • • sudeties stmktUra Objelctas . Viesosios tvarkos pazeidimo (BK 284 str. Viesosios tvarkos pazeidimas gali pasireiksti tokiais bauginimo btidais. turto sunaikinimo ar sugadinimo ar kitu panasiu agresyviu veiksmu baime. transporto eismo sustabdymu. d) vandaliskais veiksmais • Vieta . b) grasinimais.

kurioje. Bib Nr. t. sutrikdyta normali [moniu ir istaigu veikla. atokesneje vietoje prie ezero ir pan.18). moterys. 3) privacioje vietoje. sudirgina. sustabdytas eismas ir pan. 2K-670/2002 II Teismu praktika. visuomeninis transportas ir kt. stadionai. apipilimas dazais ar kitoks niokojimas. [moniu ir [staigu patalpos. • Vandaliski veiksmai . aplinkiniai pasijuto siurksciai pazeminti ar buvo sokiruoti ir pan. Veika laikoma padaryta viesoje vietoje nepriklausomai nuo to. padaryti privacioje aplinkoje. ligonio ar nusenusio zmogaus atzvilgiu. arba suardo ju normalia iprasta gyvensena. padegimas. kurioje paprastai zmones nesilanko. • koks buvo nukentejusiuju skaicius ir kas nukentejo (vaikai. parkai.. kurioje [prasta lankytis zmonems (gatves. sudaro nepatcgumu. Visuomenines tvarkos sutrikdyma gali rodyti tai. kad buvo nutrauktas zmoniu poilsis ar darbas. Svarbu. ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo. Chuliganizmas (BK 225 str. 2003.). kad kaltininko veiksmai turejo neigiamu padariniu visuomeneje. kuriose gali btiti pazeista viesoji tvarka • • • • Viesoji tvarka gali buti pazeista 1) vietoje. esanciu uz sios vietos ribu. esantiems kitoje privacioje erdveje (t. rirnti Visuomenes rimties ar tvarkos sutrikdymas kaip pasekrne • Visuomenes rim ties sutrikdyma kaip pasekme gali rodyti tai.02. kurie del kaltininko veiksmu patirs nepatogumu". Viesoji tvarka yra pazeidziama. taciau turi teise lankytis ir bet kuria akimirka gali ten atsirasti (pvz. . kurioje del vienokiu ar kitokiu priezasciu savininko sutikimu susirinko ir bendrauja kiti zmones 4) privacioje vietoje.03. kad del laisvo priejimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys. ar ne. sutrikdo asmenis. Isvados del viesuju vietu.y. prievarta apnuoginant kita zmogu.tai demonstratyvus ciniskas zmoniu orumo zeminimas ivairiais zodziais ir veiksmais. butina atsizvelgti: • kokia buvo aplinkiniu reakcija. Nr. agresyviai elgiantis invalido. miskelyje. daugiabuciu namu laiptines. sutrikdo zmoniu. • Visuomenes rimties ar tvarkos sutrikdymo kaip pasekrnes identifikavimo kriterijai • Sprendziant apie tai. Istraukos is kasacines LAT bib skyriaus teiseju kolegijos nutarties tesinys • "Viesaja tvarka galima pazeisti ir veikiant privacioje aplinkoje (bute). nutartis kasacineje chuliganizmo baudziamojoje byloje (2. padaryta zymi materialine zala.) 2) vietoje. atlikti sioje vietoje.). is principo gali buti [vertinami kaip chuliganizmas. apipilant kavineje gerimu. gyvenantiems kituose butuose) arba esantiems gatveje".tai svetimo turto dauzymas. susije su smurtu namu aplinkoje.y. sudaryta nepatogumu zmonems. taigi pazeidzia ju teise i normalia ir ramia aplinka.• Patycios . kad pries asmeni buvo panaudotas fizinis smurtas. jei veiksmai. zmonems buvo sukeltas didelis isgastis ar kilo sumaistis. pvz.8. kankinat namini gyvtma jo savininko akivaizdoje ir pan.t. Istraukos is kasacines LAT bib skyriaus teiseju kolegijos nutarties • "Viesoji vieta yra tokia vieta. jei del tokios veikos buvo pazeista viesoji tvarka. kurioje nera pasaliniu asmenu. esancius kitoje vietoje. pagyvene zmones ir t. Viesosios vietos samprata • Apibreziant viesosios vietos savoka reiksminga yra Lietuvos Auksciausiojo Teismo 2002 spalio 8 d. Nusikaltimai.. keliai. nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teise lanky tis kiti asmenys.). jeigu pavojingi kaltininko veiksmai.

numato. 1 d. kad kaltininkas suvoke savo veiksmus kaip nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravima. bendrais bruozais numatydamas. padauziskumas. patyciomis arba vandaliskais veiksmais demonstruoja nepagarba aplinkiniams ar aplinkai. sulaukes 16 metu • Baigtumas . demonstratyvumas ir pan.veika turi buti atlikta viesoje vietoje • Subjektas .viesoji tvarka (papildomi . ir siu padariniu nori Viesosios tvarkos pazeidimas (BK 284 str. • Esant apibreztai tyciai. bet pries kitas [statymo saugomas vertybes.) Subjektyvieji pozymiai . kaltininkas tiksliai numato neigiama poveiki. • Toki asmens psichin] santyki su savo veika gali rodyti kaltininko veiksmu aiskios motyvacijos nebuvimas.veikos padarymo momentas (formalioji sudetis) Necenztiriniu zodziu vartojimas kaip veika . grasinimais.visuomenines rimties trikdymas • Budas .3 • Nustatant viesosios tvarkos pazeidimui budinga tycia. ar kaltininkas panaudojo daiktus. kad del to bus sutrikdyta visuomenes rimtis ar tvarka.• • • • kurioje vietoje buvo atlikti neteiseti veiksmai. 2 d.zmogaus orumas) • Veika .) struktiira • Vieta . kad viesoje vietoje izuliais veiksmais. • Esant neapibreztai tyciai. 1 d.) Subjektyvieji pozymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tycia: • kaltininkas supranta. tiek ir neapibrezta.fizinis asmuo.2 • Padariniu atzvilgiu kaltininko tycia gali buti tiek apibrezta.o nusizengimo Objektyvieji pozymiai • Objektas . Viesosios tvarkos pazeidimas (BK 284 str. stichine veikos tekme.veika gali buti padaryta dviem budais: • 1) vartojant necenzurinius zodzius arba • 2) nepadoriai elgiantis (BK 284 str. jog veika buvo nukreipta ne pries viesaja tvarka. svarbu konstatuoti. Viesosios tvarkos pazeidimo kaip baudziamo. koki poveiki visuomenei tures jo veiksmai. Viesosios tvarkos pazeidimas subjektyvieji pozymiai . • Konkreciu asmeniniu ar savanaudisku motyvu dominavimas kaltininko veikoje gali rodyti. kad viesoji tvarka bus sutrikdyta. kiekjie truko. kad tai svarbus jo veikos aspektas. kuri H siekia padaryti aplinkiniams ar aplinkai. ar veika padaryta vieno asmens ar ju gropes ir kt. kaltininkas nekonkretizuoja. skirtus kiinui zaloti ar gyvybei atimti.

Tikslaus tokiu zodziu s¥aso nera. padaryti sambirryje kartu su kitais zmonemis .) nusikaltimo sudeties struktura Objektyvieji pozyrniai • Objektas . niokoti turta ar kitaip siurksciai pazeisti viesaja tvarka organizavimas • 2) Zmoniq sambiirio isprovokavimas atlikti minetus veiksmus • 3) Smurtavimas.. trikdantis visuomenes rimti ar tvarka. Atskirai kvalifikuotinos • • • • • • • • • • • sios nusikalstamos veikos. • [zeidimas (BK 155 str. Viesosios tvarkos pazeidimo kaip baudziamojo nusizengimo Subjektyvieji pozymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tycia (BK 284 str. atskirai nekvalifikuotinos. • Grasinimas (145 str. kapo isniekinimo norm".). 1 d. 2 d.).) Riausiy (BK 283 str. akivaizdziai begediskas. Sunkus ir nesunkus sveikatos sutrikdymai (BK 135.) Zmogaus pagrobimas [kaitu (BK 252 str. 2 d.viesoji tvarka (papildomi objektai . (BK 312 str.• Necenziiriniais laikomi viesai netinkami vartoti. atskiru apnuogintu kfmo daliu izUlus demonstravimas. kad viesoje vietoje pavartodamas necenzurinius zodzius ar nepadoriai elgdamasis trikdo visuomenes rimti ar tvarka. Jas apima viesosios tvarkos pazeidimo sudetis: • Fizinio skausmo sukelimas ar nezymus sveikatos sutrikdymas nesant kvalifikuojanciu aplinkybiu (BK 140 str. 2 d. 2 d. nepadonis zodziai.). Mazamecio tvirkinimas (BK 153 str.).sveikata. nuosavybe) • 3 altematyvios veikos: • 1) Zmoniu samburio viesai smurtauti.) Vandaliski veiksmai kapinese kvalifikuotini taikant speci ali".).tai visuomeneje netoleruojamas.3 d. Fizinio skausmo sukelimas arba nezymus sveikatos sutrikdymas kvalifikuojanciomis aplinkybernis (140 str. nepadoriu piesiniu demonstravimas ir pan.) struktura • Kaltininkas supranta. Neteisetas laisves atemimas (146 str.).). aplinkiniu jausmus ir oruma zeidziantis elgesys. 138 str. • Taciau. 1.). 1 d. Turto sunaikinimas ar sugadinimas kvalifikuojanciomis aplinkybemis (BK 187 str.) • Turto sunaikinimas ar sugadinimas be kvalifikuojanciu aplinkybiu (BK 187 str. Sios nusikalstamos veikos. orumas.). Bet kuris lytines prievartos aktas (BK 149-151 str. frazes ar pasisakymai buvo aiskiai netinkamo nepadoraus turinio ir j4_pavartojimo kontekste akivaizdziai zeide aplinkinius. Zmogaus terorizavimas (BK 145 str. padarytos viesosios tvarkos pazeidimo metu: Nuzudymas (BK 129 str. kad pavartoti zodziai. 2 d. slapinimasis aplinkiniu akivaizdoje. 1 d. ir nori taip elgtis. • Toks elgesys gali pasireiksti kaip apsinuoginimas viesoje vietoje.). Izeidimas (BK 155 str. biitina nustatyti. ju gasdinimas. spjaudymasis. padarytos viesosios tvarkos pazeidimo metu. zeidziamas kibimas prie aplinkiniu. N epadorus elgesys kaip veika • Nepadorus elgesys. .). tokiu zodzi4_pavartojima pripazistant baudziamuoju nusizengimu ir kvalifikuojant pagal BK 284 str. turto niokojimas ar kitoks siurkstus viesosios tvarkos pazeidimas.

faksu.melagingu ziniu pranesimas arba paskleidimas apie visuomenei gresianti pavoju arba nelaime • Pasekmes . veika kvalifikuojama kaip nusikaltimu sutaptis pagal BK 283 str. 2 d. nenaudojant fizinio ar psichinio smurto. kai mineti daiktai panaudoti kaip fizines ar psichines prievartos priemones (saunant. 287 str.) • Sunkus sveikatos sutrikdymas (BK 13 5 str. Sios nusikalstamos veikos padarytos riausiu metu atskirai nekvalifikuotinos. Pareiguno reikalavimu nevykdymas.turtiniai interesai) • Veika . ir BK 135 str. • Jeigu pasipriesinimo metu pareigunui sunkiai sutrikdyta sveikata arba atimta gyvybe. padarytos • Nuzudymas (BK 129 str.) Objektyvieji pozymiai: • Objektas . • Esant pasipriesinimui riausiu metu veika kvalifikuojama tik pagal BK 283 str. lOp. 2 d. 2 d. laisku.1 d.fizinis asmuo. . sprogdinant. • Taciau vien tik silt daiktu turejimas riausiu metu jlt nepanaudojant. 2 d. riausiu sudetis Jas apima • Fizinio skausmo sukelimas ar nezymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str. nelaikomas pasipriesinimu.zmoniu sumaistis arba didele turtine zala fiziniams arba juridiniams asmenims arba valstybei • Priezastinis rysis tarp melagingu ziniu pranesimo arba paskleidimo ir zmoniu sumaisties arba dideles zalos • Subjektas .) Atskirai kvalifikuotinos (kaip idealioji sutaptis) sios nusikalstamos riausiu metu: veikos.) nereikia. panaudoja fizini smurta arba grasina tuoj smurtauti.Saunamojo ginklo ar sprogmenu panaudojimas kaip riauses kvalifikuojantis pozymis • Saunamojo ginklo ar sprogmenu panaudojimas kaip riauses kvalifikuojantis pozymis taikomas tada. numatancias atsakomybe uz nusikaltimus valstybes tamautojo ar viesojo administravimo funkcijas atliekancio asmens veiklai (BK 286. 1 d.viesoji tvarka (papildomas .) Melagingas pranesimas apie visuomenei gresianti pavojy ar istikusia nelaime (BK 285 str. kai riausiu dalyvis.) • Nesunkus sveikatos sutrikdymas nesant kvalifikuojanciu aplinkybiu (BK 138 str. nesudaro pagrindo taikyti BK 283 str. Kartu taikyti normas.) • Nesunkus sveikatos sutrikdymas kvalifikuojanciomis aplinkybemis (BK 138 str. elektroniniu pastu ir U) valstybes institucijoms arba bet kuriam kitam asmeniui. bauginantjais). sulaukes 16 metu • Baigtumas . Pasipriesinimas policininkui arba viesojo administravimo funkcijas atliekanciam asmeniui kaip riauses kvalifikuojantis pozymis • Pasipriesinimo pozymis taikytinas tais atvejais. 2 d. lOp. siekdamas sutrukdyti pareigunui eiti pavestas funkcijas. 2 d. arba BK 129 str.pasekmiu atsiradimo momentas (materialioji sudetis) Melagingas pranesimas kaip veika • Melagingu pranesimu laikytinas netikros informacijos perdavimas bet kokiu btidu (telefonu.) • Turto sunaikinimas ar sugadinimas (BK 187 str.

noras isreiksti viesa protesta ir kt. niokojant turta arba kitaip siurksciai pazeidziant viesajq tvarka.fizinis asmuo. srnurta propaguojanciu plakatq demonstravimas ir pan. Bendroji riausiu samprata • Riausemis apskritai vadintini zmoniu samburio viesai atliekami siurkstus viesosios tvarkos pazeidimai: • • • • fizinio smurto veiksmai (sumusimai.. • Pasyvus buvimas riausiu vietoje arba vien tik pritarimas kitu agresyviems veiksmams nera pagrindas kaltinti asmeni pagal BK 283 str. del kuriu zmones susiburia i samburi. jl! atviras demonstratyvus antivisuomeninis pobudis. padegimas. koncertas. • Samburi sudaranciu zmoniu skaicius turetu buti pakankamai didelis. kiino suzalojimai. Dalyvavimas riausese kaip veika • Asmenys.) nusikaltimo sudeties struktiira Subjektyvieji pozymiai • Pakaltinamumas • Tiesiogine tycia • Kaltininkas supranta. kitoks gadinimas) [vairiu [staigu. atsako pagal BK 283 str. • Paprastai riauses atliekamos viesose vietose. jeigu ju dalyvavimas pasireiske aktyviais veiksmais. taciau svarbiausias viesumo kriterijus yra ne vieta. Riausiq (BK 283 str. kuriais stengiamasi suteikti samburio agresyviems veiksmams organizuotumo ir kryptingumo: zmoniu raginimas susirinkti viesosios tvarkos pazeidimo tikslais susirinkusiu zrnoniu sutelkimas viesajai tvarkai pazeisti nurodinejimas atskiriems samburio zmonems ir grupems aprupinimas daiktais. sulaukes 16 metu • Baigtumas . kurie nebuvo riausiu organizatoriais ar provokatoriais. • Priezastys. ir nori taip veikti Riauses kvalifikuojantys pozymiai (BK 283 str. 2 d.• Subjektas .nuo veiku atlikimo pradzios (formalioji sudetis) Samburio samprata • Sambiiris . 1 d. organizaciju ir imoniu funkcionavimo pazeidimas (transporto stabdymas.tai laisvanoriskas zmoniu susirinkimas vienoje vietoje. kankinimas) svetimo turto niokojimas (dauzymas. kurstant agresyvuma • tam tikro [vykio falsifikavimu arba sukurstymu tikslu paskatinti neigiama samburio reakcija ir pan. gali buti [vairios: demonstracija. skirtais ktinui zaloti arba turtui naikinti provokaciju numatymas ir kt. sporto renginys.) • Saunamojo ginklo ar sprogmenu panaudojimas • Pasipriesinimas policininkui arba kitam viesojo administravimo funkcijas atliekanciam asmeniui . mitingas. Riausiu organizavimas kaip veika • • • • • Riausiu organizavimas pasireiskia kaip veiksmai. eismo blokavimas) Nesankcionuotos baime keliancios eitynes. ju suejimas. bet atliekarnu veiksmu akivaizdumas. atliekant smurto veiksmus. kad jis organizuoja arba provokuoja zmoniu samburio siurkscius viesosios tvarkos pazeidimus arba pats aktyviai atlieka siuos veiksmus. sprogdinimas. Riausiu isprovokavimas kaip veika Riausiu isprovokavimas pasireiskia: • [vairiais sukiais pradeti antivisuomeninius veiksmus • tam tikros melagingos informacijos paskleidimu.

atsiskaite uz kartotinese dezutese buvusias anksciau isvardytas prekes kaip neva uz medaus pyrag1t ir karamelini plokstaini. 2. todd automobilio remontas tapo nereikalingas. Kaltinimas buvo grindziamas siais faktais: • Semachinas buvo pasiskolines is savo kaimyno Kibarto 5000 It ir ju laiku negrazino. •. padave savo vyrui Kazlauskui. t. Malinauskas padave i laikrasti skelbima prasydamas sugrazinti automobil] liZ mokesti. perrisusi pakavimui skirta virve.68 Lt. prekybos centre . kad artimiausiu metu pinigu netures. Kaltinimas tai traktavo kaip apgaule uzvaldant svetima turta. Kazlauskas kreipesi i policija su skundu. automobilio buvimo vieta suzinojo atsitiktinaigirdedamas pokalbi alaus bare. Pats Sabaliauskas tvirtino. briiksninius kodus bei. viena skysta muila "Palmolive Milk". Kazlauskas nuvykes i DAB "X" parase paraiska. nepavykus [darbinti JAV. kur yra jo automobilis.Rimi". kad jis gali atgauti savo automobili uz 5 000 It. sesias dezutes po 250 g saldainiu . Po kiek laiko atsirado ir kitu tokiu biidu nukentejusiu asmenu. Argumentuotai aptarkite Malinausko kaltinimq turto prievartavimu pagristumq. kad jis nesieke apgauti nukentejusiuju. Kazlauskas pranese.. kai nusikaltelis paeme pinigus ir paskambino Malinauskaui.22 Lt. [vertinkite Kazlauskaites ir Kazlausko veikas. tuo paciu ir is to gauti sau naudos. policija ji sulaike. kur tuo metu dirbo konditerijos skyriaus kasininke . Buvo nustatyta.42 Lt. kad jis prarado taksisto darba. nuejes prie kasos. kainuojantis 12 000 It. r-M1 kt6~:p-. kad sulaikytasis . Sereikiui buvo pateiktas kaltinimas del sukciavimo.Merci Grosse". pateike reikalingu dokumentu kopijas. apie 17. Jis nutare padeti automobilio savininkui.. medaus pyrago.1. kriminalines justicijos priemonemis.J _. nes prarado darba lanksCiau jis dirbo taksistu) IT neturi paj amu.. .oU. Aptarkite gynybos ir kaltinimo pozicijas. kad UAB "X" tarpininkauja [darbinant JAV. Malinauskas apie tai pranese policijai. taciau nezinojo kaip tuos asmenis surasti . ir karamelinio plokstainio. Be to pasake Kibartui.:.. taciau jis buvo apkaltintas turto prievartavimu.konfliktus reikia spresti civilinio ieskinio . • Paskolos sutartis buvo sudaryta rastu ir Semachinas neneigia pasiskolines ir negrazines pinigus. . bes-ne. kurio pardavimo kaina 6. i dvi kartonines pyrago dezutes sudejo du losjonus "Adidas Team F". kurio pardavimo kaina 3. kad pinigai jam reikalingi taksi automobiliui remontuoti.It/ t·o "ftJVl CV 5. pranesdamas. tris 250 ml talpos indelius moliugu seklu aliejaus .. Sutartoje vietoje jis paliko pazymetus 5 000 It. Semiachinas si fakta aiskino tuo. . Sis skelbimas nurode. pazadedamas idarbinti JAV. kad tai jis pavoge automobili gauta nebuvo. [rodymu. spalio 31 d./ 0'IVW~J ~ v-P"J. Tyrimo metu paaiskejo. y. kad DAB "X" neegzistuoja. norejo grazinti is jll surinktus pinigus. Jie sutare. sumokedamas liZ viska 9. t. kad turto neprievartavo. Kazlauskaite 2008 m..pagalba. kad automobilio buvimo vieta Malinauskui bus pranesta po pinigu sumokejimo. kad santykiai tarp Semiachino ir Kibarto yra isskirtinai civilinio teisinio pobiidsie. uzklijavo neva konditerijos gaminiu. kurioje Semachinas buvo kaltinamas sukciavimu. nors reali visu minetu prekiu pardavimo kaina is viso buvo 300. Pasisakykite del kaltinimo pagristumo. dvi plyteles sokolado "Schogetten".90 Lt. Po to. uztat pasitaike gera proga grazinti sena skola. Savo atsakymq pagriskite sukciavimo normos analize ir baudziamosios ir civilines atsakomybes atribojimo nuostatomis. o Ap~arkite gynybos ir kalt£nimo po~icijas. IS Malinausko buvo pagrobtas automobilis "Ford Mondeo". ir Sereikiui paliko pinigus (690 Lt) dokumentu forminimui. Sereikis su kaltinimu nesutiko teigdamas. Teisme buvo nagrinejama baudziamoji byla. Semiachino advokatas pareiske teisme. kurias supakavo kaip konditerijos gaminius ir ant Sill dezucit.50 val. • Paskolos sudarymo metu Semachinas sake Kibartui. todel tokius . t.tai du kartus teistas uz vagystes Sabaliauskas. kad jis kreipesi i Sereiki del [darbinimo pagal skelbima intemete. Sis. padeda sutvarkyti reikalingus dokumentus ir t.Anira". nukentejusiajam negrasino. kad ji apgavo Sereikis. licenzijos [darbinti uzsienyje neturi. /I '~/ •.pardaveja. taciau is tiesu siuos pinigus atidave kitam kreditoriui. du skustuvus "Mach33 turbo razor". 4. Po keliu dienu jam paskambino nepazistamas asmuo ir pranese.

• Seksualinio priekabiavimo panasumas ir skirtumas nuo privertimo lytiskai santykiauti. Baigtumo momentas.) 1. 2.) 1. ISzaginimas ir seksualinis prievartavimas (2 val. • Mazametis kaip tvirkinimo nukentejusysis. • Pasinaudojimas bejegiskumu kaip iszaginimo pozymis. 2. 9 seminaras. Mazamecio tvirkinimas: • Tvirkinimo veiksmu objektas. Lytinesaistros tenkinimas pazeidziant nepilnamecio asmens seksualinio apsisprendimo laisve ir (ar) nelieciamuma. Kitokio atemimo galimybes priesintis samprata. • Tvirkinamuju veiksmu atribojimas nuo iszaginimo ir kitu lytiniu nusikaltimu rr nusizengimu. samprata. turinys. • Privertimo Iytiskai santykiauti normos santykis su iszaginimu rr seksualiniu prievartavimu ir jll atribojimas. • Tvirkinimo samprata ir formos. seksualinis priekabiavimas ir mazameeio tvirkinimas (2 val. • Kaltes turinys. pasiulymai. • Kvalifikuota privertimo lytiskai santykiauti sudetis. Seksualinio apsisprendimo laisve ir nelieciamumas kaip kesinimosi objektai.) 8 seminaras. Seksualinis priekabiavimas: • Priekabiavimas kaip veika. • Subjektas. los baigtumo momentas. lytines aistros tenkinimas pazeidfiant nepilnamecio asmens seksualinin apsisprendimo laisve ir (ar) nelieciamuma. 4. Seksualinis prievartavimas ir sio nusikaltimo panasumai ir skirtumai nuo iszaginimo. • Kaltes turinys. • Nepilnamecio ir mazamecio iszaginimas . • Nukentejusiojo priklausomumas kaip biitinas pozymis. • Kaltes turinys. baigtumo momentas. budingos iszaginimui. • Subjektas.Tema: Nusikaltimai ir baudziamieji nusizengimai zmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelieciamumui (4 val. 3. • Fizines ir psichines prievartos. Iszaginimas: • Iszaginimc objektas ir nukentejusysis. budingo iszaginimui. • Lytinio santykiavimo. • Psichine prievarta ir pasinaudojimas priklausomumu kaip budai priversti lytiskai santykiauti arba kitaip tenkinti lytine aistra. Iszaginima kvalifikuoj antys pozymiai: • Grupinis iszaginimas. Privertimas lytiskai santykiauti. • ISzaginimo subjektas.. • Subjektas. • Kaltes turinys. 3.-4. • Vulgariis ir panasus veiksmai. • Baigtumo momentas. Privertimas lytiskai santykiauti: • Privertimo Iytiskai santykiauti kaip veika ir kaip pasekmes. uzuominos kaip priekabiavimo budai. .

2000. 1999. Taip pat IT. V. Nr. Teismu praktikos iszaginimo ir seksualinio prievartavimo baudziamosiose bylose apzvalga II Teismu praktika. V.1998. 1997. P. 1 knyga. Specialioji dalis. Kai kudos baudziamosios atsakomybes uz nusikaltimus vaiku seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelieciamumui reglamentavimo problemos II Teise. nutarimo Nr.22. Baudziamoji teise. Svedas G. Nr. sveikatai. 66 0) . Nr. Seksualinis priekabiavimas ir teisine atsakomybe uzji/I Jurisprudencija. II Teises problemos. 22. gruodzio 30 d. 60 (52). Pestininkas A. 1984. Nr.Literatura temai "Nusikaltimai ir baudziamieji apsisprendimo laisvei ir nelieeiamumui": nusiZengimai zmogaus seksualinio Lietuvos Auksciausiojo Teismo senato 2004 m. Nr.217-234 Dvilaitis V. 2005. V.2. 4-5. Nocius J. Abramavicius A. Nusikaltimai asmens gyvybei. laisvei ir orumui. Verslo ir komercine teise. Jovaisas K. 2008. Nusikaltimai asmeniui. Nusikaltimai zmogui.. 2005. 49 "Del teismu praktikos iszaginimo ir seksualinio prievartavimo baudziamosiose bylose" II Teismu praktika. Nr.