You are on page 1of 3

C.M.I. Dr.

CATRINOIU LILIANA
PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE
Aprobat angajator :

NR. CRT

LOC DE MUNCA POST DE LUCRU 1.
ASISTENT MEDICAL

RISCURI EVALUATE

MASURI TEHNICE

MASURI ORGANIZATO RICE 4.
- orice defectiune de natura electrica se va remedia numai de catre personal autorizat (electrician)

MASURI IGIENICOSANITARE 5.

MASURI DE ALTA NATURA 6.

ACTIUNI IN SCOPUL REALIZARII MASURII 7.
Verificarea prin sondaj de catre seful ierarhic superior a respectarii disciplinei tehnologice si de securitate a muncii.

TERMEN DE REALIZARE

PERS.CARE RASP.DE REALIZARE A MASURII 9.
Seful ierarhic superior

OBS.

0. 1.

2.
Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor

3.
- inspectii periodice ale echipamentelor electrice - conectarea fiecarui utilaj la sistemul de impamantare - verificarea periodica a rezistentei de dispersie a sistemului de impamantare - interzicerea folosirii de improvizatii in circuitele electrice

8.
permanent

10.

Depozitarea substantelor chimice toxice in recipiente nemarcate

- instruire generală în probleme de securitate - fişe tehnice de

Instruire periodica

semestrial

Conducatorul direct al locului de munca

1

folosirea tensiunilor foarte joase de securitate (TFJS) . .ingradiri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare .legarea la pamant .semnalizarea prin culori convenţionale .fişe de post şi instruire.legarea la nul de protectie .folosirea mijloacelor Instruire periodica semestrial Conducatorul direct al locului de munca 2 .afişarea coordonatelor medicului de medicina muncii şi a serviciului de ambulanţă .scoaterea de sub tensiune a .izolarea suplimentara de protectie aplicata utilajului in procesul de fabricatie . Dr.semnalizare generală .formarea de salvatori Instruire periodica semestrial Conducatorul direct al locului de munca Electrocutare prin atingere directa.semnalizare specifică a locurilor/localurilor cu nivel de risc ridicat .I.M.acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice .separarea de protectie . in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica Actionarea intrerupatoarelor/stec herelor cu mainile ude .etichetare conform standardelor .C. CATRINOIU LILIANA PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE securitate şi liste de produse utilizate .organizarea serviciului de prim ajutor adecvat .

instruirea lucratorilor cu privire la modul de exploatare a echipamentelor de munca actionate electric de protectie electroizolante Intocmit.C. sau care au impamantare necorespunzatoare echipamentelor electrice .I.M.S. CATRINOIU LILIANA PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au impamantare. Persoana desemnata S. 3 .M. Dr.