You are on page 1of 6

UnIt 7

DONDANG SAYANG
7.1 Dondang Sayang Persembahan Dondang Sayang dinyanyikan oleh dua orang penyanyi. Penyanyi pertama akan menjual pantun iaitu memberi soalan dalam bentuk pantun. Penyanyi kedua akan membeli pantun dengan membalas atau menjawab soalan penyanyi pertama tadi. Selepas itu ia akan menjual pula pantun kepada penyanyi pertama. Proses ini berlaku bergilir-gilir sehinggalah tamat persembahan. Pantunpantun dicipta dan dinyanyikan secara spontan. 7(b) Penyanyi Dondang Sayang Dondang sayang juga turut dinyanyikan oleh ibu-ibu untuk mendodoikan anak kecil atau sekadar untuk hiburan sendiri. Mulai tahun 1940an, ia dinyanyikan dalam pentas bangsawan atau pentas joget menggunakan alat muzik yang lebih modern.

7(a) Pemuzik Dondang Sayang Melaka Nyanyian akan diiringi oleh pemain gong, biola dan gendang. Biasanya muzik dimainkan dalam rentak Asli yang lambat temponya. Ini membolehkan penyanyi mencipta pantun secara spontan. Dondang Sayang dipercayai mula dipersembahkan dalam istana pada zaman kegemilangan Empayar Melaka. Ia sering dinyanyikan oleh masyarakat Baba dan Nyonya (Cina Peranakan) di Melaka. Mereka ini adalah berketurunan Cina tetapi telah mengamalkan budaya dan fasih bertutur dalam bahasa Melayu.
Muka : 50

7(c) Puan Nyah Keling dari Durian Tunggal seorang tokoh pemantun Dondang Sayang

Kedudukan pada kibod pula adalah seperti berikut E F G Penjarian pic-pic ini adalah bergantung kepada renj pic-pic yang digunakan dalam melodi. Terus mainkan hingga tamat bar ke-5. 1) Contoh 1 : Mainkan bar 1 hingga 4 kemudian ulang semula dari bar 1 hingga 4.7. Mesir. Tanda ulangan ditunjukkan dengan garisan bar berganda yang mempunyai dua titik. Akhiran 1 Akhiran 2 3) Contoh 3 : Mainkan bar 1 hingga 3. Berikut beberapa contoh penggunaan isyarat ulang dan penjelasan mengenai akhiran 1 dan akhiran 2. Terus mainkan hingga tamat bar ke-5.3 Tanda Ulangan.2 Pic E. 2) Contoh 2 : Mainkan bar 1 hingga 4 kemudian ulang semula dari bar 2 hingga 4. Kedudukan kepala not-not ini pada baluk klef trebel adalah seperti berikut 7(d) Sejenis alat muzik tiupan yang dijumpai bersama mumia Raja Tutankhamun. E F G 7. F dan G tinggi merupakah sambungan kepada pic-pic yang telah dijelaskan dalam pelajaran lalu. Akhiran 1 dan Akhiran 2 Skor muzik boleh dimainkan berulangkali. F dan G Pic E. masuk ke akhiran 1 (dalam bar 4) kemudian ulang semula dari bar 2 hingga 3 kemudian lompat ke bar ke akhiran 2 (bar ke-5) Muka : 51 .

4 Latihan Melodi Mainkan latihan berikut menggunakan penjarian yang sesuai 1) 2) 3) Muka : 52 . Mesir menunjukkan lelaki dan wanita sedang bermain alat muzik 7.7(e) Lukisan dinding makam Raja Tutankhamun.

bar boleh dibahagi kepada 3 bahagian. Contohnya Konsep asas pengumpulan tanda rehat ialah “lengkapkan pembahagian bar.5 Pengumpulan Tanda Rehat. kemudian lengkapkan detik”. bar boleh dibahagi kepada 2 bahagian. Lengkapkan pembahagian terlebih dahulu. kemudian lengkapkan detik. Bagi melodi meter 4an.7. Tanda rehat semibrif juga juga dikenali dengan tanda rehat bar. 7(f) Pemain gitar Flamenco Muka : 53 . Ia boleh digunakan untuk menunjukkan rehat satu bar sepenuhnya dalam tanda masa 3 4 atau 4 4 Bagi melodi meter 3-an. jika ada.

Pedagang menyanyi dondang sayang dalam bahasa Melayu semasa berniaga. Masyarakat Cina Peranakan menyanyi di istana Melaka. D dua detik muzik. 5.Latihan Unit 7a Tarikh : Pilih jawapan yang paling sesuai 1. C. B. 4. III dan IV sahaja Soalan 5 dan 6 : Nyatakan pic dan nilai panjang not. rakyat meniru persembahan dalam istana. “Menjual” dalam dondang sayang bermaksud _________________ A) B) C) D) menyoal menggunakan pantun. G. II dan III sahaja I. 6. Alat muzik yang mengiringi nyanyian dondang sayang terdiri daripada _________________ I II III IV A) B) C) D) Gitar Biola Gong Gereteh I. mencipta pantun secara spontan. Muka : 54 . A) B) C) D) A. satu detik muzik. satu detik muzik. III dan IV sahaja II. D dua detik muzik. C) D) A) B) C) D) E. satu detik muzik. setengah deti muzik. 3. II dan IV sahaja I. setengah deti muzik. Pegawai istana menyanyi di luar istana Ibu-ibu mendodoikan anak dengan menyanyi dondang sayang. Dondang sayang mula dibawa keluar dari istana apabila _______ A) sultan Melaka mengarahkan persembahan dibuat kepada rakyat jelata. memberi pantun. Dinyanyikan oleh dayangdayang di istana Melaka. menjawab menggunakan pantun. F. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai persembahan dondang sayang? A) B) Asalnya dinyanyikan oleh pedagang Cina di Melaka. B) C) D) 2. satu detik muzik..

Namakan alat-alat muzik yang digunakan dalam persembahan Dondang Sayang 3. Tulis tanda masa yang sesuai di tempat yang sepatutnya. 1) 2) 5. Tulis semula melodi dengan pengumpulan not yang betul dan tulis semula garisan bar berdasarkan tanda masa yang dinyatakan. Huraikan dengan ringkas latar belakang Dondang Sayang 2. * 4) * 1) * 2) * 3) Muka : 55 . 1) 2) 4. Tulis tanda atau tanda-tanda rehat pada bakluk bertanda *.Latihan Unit 7b Tarikh : 1.