WIEK DUSZY

Zycie jest lekcja, pouczającą grą. Przed dokonaniem wyboru ciała dla poszczególnej inkarnacji, każda esencja decyduje sama o tym by było ono odpowiednie do tych doświadczeo przez jakie ma przejśd. Wybiera środowisko, rodziców, płed itp. Szuka okazji by byd blisko tych, z którymi zżyła się i nawiązała stosunki w poprzednich inkarnacjach, jak również i tych, którym chce wynagrodzid wyrządzone krzywdy lub od których spotkało ją wiele dobrego. Chce po prostu byd w tym samym towarzystwie. Struktura oparta jest na tym, aby przechodzid przez poziomy rozwoju jak po szczeblach : Noworodek, Dziecko, Młody, Dorosły i Stary. Te poziomy rozwoju duszy dzielą się na etapy. Każdy etap wymaga minimum siedmiu inkarnacji, ale niektórzy zatrzymują się na nim przez okres około dwudziestu inkarnacji. Żadna dusza nie przoduje ani nie pozostaje w tyle, zajmuje jedynie inne miejsce w kole inkarnacyjnym, które i tak wyszło z Boga i prowadzi do Boga. Po tym, gdy stanąłeś już na ostatnim etapie ostatniego poziomu, czeka na ciebie siedem innych planów (wymiarów) egzystencji, wzrostu i ewolucji, dzięki którym wciąż zbliżasz się, by powrócid do Boga. Wiek duszy odnosi się do wzrastania indywidualnej esencji, dzięki doświadczaniu życia na planecie, a nie do tego ile razy już inkarnowała. Im bardziej świadomym się jest procesu wzrastania duszy tym szybciej się wzrasta w hierarchii dusz. Poziom jaki osiągniesz na danym etapie odzwierciedla się w twoim punkcie widzenia świata. Nie chodzi jednak o szybkośd wzrastania, lecz o twój wybór co do jakości życia na danym poziomie. Masz wolna wole wiec możesz dokonywad wyboru jak żyd, możesz zrobid co chcesz z lekcja jaka dostaniesz. Bardzo ważne jest zrozumienie, ze każda dusza z innego poziomu niż ty ma inny punkt widzenia, kieruje się innymi wartościami, ma inne cele i potrzeby duchowe. To pozwoli ci nie wdawad się w niegodziwe porachunki z duszami z niższych poziomów. Klucz jest w zrozumieniu i zaakceptowaniu tej naturalnej prawdy. Ludzie złośliwi, źli, nienawistni są na początku ich reinkarnacji, wiec nie posiadają w sobie wystarczającej miłości dla siebie i dla innych… nie potrafią pojąd ani odczud altruizmu i jeżeli można by im dad jakaś rade to chociaż żeby nie szkodzili innym w rozwoju, to minimum ponieważ są niezdolni do głębszych odczud i akcji. Najwięcej wśród całej ludzkości jest dusz dzieci, dusz młodych i dusz dojrzałych. Najmniej dusz noworodków (1%) i starych (ok 10-15%) Szkoły, które uczą posłuszeostwa, są najwłaściwsze dla Dusz na poziomie Noworodka (ładują w wiezieniu za seryjne morderstwa). Szkoły „twardego uczenia” są najlepsze dla Dusz Młodych (uganiają się za pieniędzmi) , szkoły z celem intelektualnym i brakiem identyfikacji są lepsze dla Dusz Dojrzałych (fascynacja ich własnymi dramatami – częste wizyty u psychoanalityków, popieranie idei Greenpeace) . Szkoły miłości są właściwe i jedyne – przyciągają one Dusze Stare.” (popieranie pokoju). Tak jak ważne jest dla Duszy Noworodka, aby była wypełniona lękiem o przetrwanie, tak dla Duszy Dziecka jest wymaganie prawa i porządku. Dusza Młoda zachowuje się właściwie gdy walczy o zdobycie bogactw, władzy i poklasku, zaś Dusza Dojrzała, gdy doświadcza przeżyd intensywnie emocjonalnych i zgłębia kwestie z nimi związane. Dusza Stara nie stosuje norm ogólnie przyjętych. Obserwuje i działa w sposób nieco ekscentryczny oraz uczy innych, nawet wtedy, gdy jej własne życie czy sprawy materialne nie są doskonale zorganizowane. Na pierwszym miejscu stawia ona przekazanie innym tego co już wie, a na dalszych pozycjach – dobrobyt, zabezpieczenie i wygodę.

1

-szukają dyscypliny . Gotowanie i jedzenie to tylko dwiczenia przeżycia. ponieważ klimat – prawie niezmienny – ułatwia przeżycie. tak więc nie rozumieją tego co wiąże się z etyką czy moralnością.DUSZA NA POZIOMIE NOWORODKA Tylko ok. Dusze z tego wieku szukają tradycyjnych liderów religijnych. ——————————————————————————– DUSZA NA POZIOMIE DZIECKA Gdy dusze indywidualne skompletowały już siedem etapów na przykład Noworodka. Salwador. Plagi. muszą się jeszcze wiele nauczyd. Gdy jednak. lecz jednośd ze wszystkim. mają za sobą prawdopodobnie dwadzieścia do trzydzieści inkarnacji. Trwa ono zwykle krótko. Honduras. zakazy. Dusze Noworodka lubią przebywad w pobliżu równika. armię i polityków. która pomoże im ucywilizowad się. lekarzy uważają prawie za bogów. Znajdują bliski i intymny kontakt z przyrodą i często nie odczuwają swej indywidualności zbyt mocno. Nowa Gwinea. czy auto sąsiada nie zostało 2 . że świat nadal przedstawia się im jako przerażające pole doświadczenia. które zbyt długo przebywają na tym poziomie i zbudowały sobie ciężką karmę. rodziną i otaczającym światem. Zycie Dusz Noworodków wydaje się bardzo surowe i twarde. więcej wyrafinowania a mniej ciągłego strachu mimo. Gwatemala. Również tradycje i rytuały dają im poczucie bezpieczeostwa. Potrafią byd odpowiedzialne. Chcą jednak byd przez kogoś kierowane i szukają wyższych autorytetów. zarazy. seryjni zabójcy. nie są w stanie sprostad sytuacjom powyżej ich możliwości pojmowania. Dorzecze Amazonki. duża częśd Etiopii i Sudanu obfitują w ludzi o Duszach Noworodków. nie czują bowiem chęci ulepszania go w celu zwiększenia przyjemności jedzenia. ale tylko w wąskim zakresie. które dodają im sił. W tym momencie ich świadomośd zaczyna badad proces wczesnego dzieciostwa duszy. jest oparte na niewyobrażalnym lęku. wprost od Boga i że ta świeżośd daje im „posmak” i możliwośd przeżyd mistycznych. nawet na ostatnich etapach. przepisy do których muszą się dostosowad i których przestrzegają. Posiadają instynkt. ograniczenia. Borneo. ale zapominają wszystko szybko. Sri Lanka. Na poziomie Dziecka struktura pomaga duszom czud się wygodnie na świecie. bo żyją tylko danym momentem. a więc z plemieniem. czego nie mogą zrozumied i od czego uciekają. Upewniają się kilkakrotnie. „Takie jest prawo i według tego będę postępowad”. Ważne jest dla nich prawo i porządek . któryś z nich pojawi się w Stanach Zjednoczonych. Obecnie czeka ich pewne nowe doświadczenie na ziemi. Dusze Noworodków nie szukają regularnego zatrudnienia. Nasze społeczeostwo jest dla nich zbyt straszne i skomplikowane. tak samo czczą swój kraj. Centrum intelektu w tej fazie nie jest jeszcze rozbudzone. regulacje. 1 % populacji to dusze noworodków. Ludzie o Duszach Noworodków muszą byd pouczani o tym co właściwe a co nie. że dusze te są jeszcze świeże. a Iran i Irak posiadają je w większości. Dusze na tym poziomie. ucieczka przed prawem. To typowy ich sposób myślenia. które wskażą im sposoby i prawa. wybiera sobie miejsce jak najmniej zaludnione.przed susza. Pozytywną stroną jest to. ponieważ jest dla nich zbyt skomplikowane i niosące przymus. aby mogło byd miejscem jakie wybiorą do inkarnowania. Miłości i seksu doświadczają na poziomie rozpasania. Lubią żyd na marginesie społeczności i często są widziane przez pozostałych jako nieudacznicy. stała walka o przetrwanie. rzadko osiągają wyższą pozycję społeczną z wyjątkiem tych. co zdarza się niezmiernie rzadko. zazwyczaj są to głębokie lasy. recydywiści.

Zycie rodzinne na tym etapie przebiega bardzo dobrze. Nie przyjmują do wiadomości ze mogli popełnid jakiś błąd – przecież są dobrzy.nie lubią fizycznej bliskości. że jest to także właściwe. czystością i trzymaniem się z daleka od bakterii. Gdy Dusze Dziecięce mają problemy chorobowe wolą zazwyczaj medycynę konwencjonalną. nie mający nic wspólnego z dbałością o ciało fizyczne. lekarstwa i chirurgię. co tez nie dopuszcza do sytuacji niekontrolowanego zachowania. Płodzą dzieci. Jest to również wiek duszy. Zawsze są czyste . niekontrolowanej seksualności (sex tylko w piżamce i przy zgaszonym świetle). skrywane. zaś siebie widza zawsze jako dobrych. . Jeśli zwraca się im uwagę na medycynę alternatywną i jej terapię. Mają obsesję związaną z nadmiernym porządkiem. dokładnie uczesane. utrzymują stosunki towarzyskie.nie eksperymentują z jedzeniem. maja dobry kontakt z dziedmi . nigdy nie sięgają po produkty ekskluzywne. Jeżeli chodzi o sprawy związane z seksem. Zazwyczaj są dobrymi obywatelami i postępują zgodnie z prawem. Ponieważ nie potrafią jeszcze odróżnid i właściwie ocenid. folklorystyczną lub sztukę naiwną. a łzy strachu spływają do nerek. . świetnie sprawdzają się jako przedszkolanki.nie tolerują przemocy. unikają kontaktu wzrokowego. które w ten sposób wyrażają swe wartości i troski. . który ma największą skłonnośd do długoterminowego pamiętania uraz czy doznanych krzywd. Wszystko czego nie rozumieją pojmują jako zło. ich trudności emocjonalne są ucieleśniane. Ludzi podobnych do siebie uważają również za dobrych. . szumnie obchodzą imieniny i urodziny. Wszystko jest dobre lub złe. lub spojrzenie na przyczynę choroby. Robią jednak wyjątek dla uzdrawiaczy przyjmujących w kościołach. skromne . Ich biurko lśni i wszystko na nim posegregowane. schludne. gdyz kościół daje im poczucie. Wielu z tych. trzymają ludzi na dystans. uczucia złości tworzą w nich kamienie żółciowe. jaką jest dla nich społeczeostwo w którym żyją. nauczycielki klas niższych. pikniki w pobliżu kościoła. że nie znajdziesz w niej perspektywy ani cienia indywidualności twórcy. tylko na ukrywanie ciała. . to Dusze Dziecięce. historie biblijne. Ich motto to „zrób coś dobrze albo wcale”. którzy stworzyli muzykę narodową. Nie jest to moment na zabawę w wannie wypełnionej ciepłą wodą. ——————————————————————————– 3 . kochanie się w ciemności. śluby.zaparkowane przed ich domem i czy ich trawnik jest dobrze przycięty i podlany.przestrzegają zasad etykiety . jedzą tylko dobre i zdrowe dla nich rzeczy . uważają to za czysty bezsens. a byd może nawet w piżamie i bez zbytniej zmysłowości. pęcherza czy kręgosłupa i powodują chorobę. dzięki której utrzymują dystans z otoczeniem . emocjonalności. nie istnieje dla nich odcieo szarości. łączą je z pewnym poczuciem niepewności. . wstydu i winy. zaś wszystkich innych.naiwne. Sztuka ta może byd całkiem przyjemna mimo. te uważają za złe. chodzą pilnie do kościoła i to daje im poczucie bycia solidną cząstką wspólnoty. nadmiernej poufałości. Dusze Dziecięce najczęściej szukają małych społeczności. W ich malarstwie przeważa pobliski pejzaż. wyjeżdżają na gromadne rodzinne wycieczki. sexu ani wulgaryzmów w życiu codziennym ani fikcji filmowej. czarne lub białe. opiekunki dziecięce. odróżniających się za złych – bo nie są tacy jak one. Stad biorą się u niej choroby. byd może nawet całe tuziny. święta narodowe lub okręty z narodową flagą powiewającą dumnie na wietrze. że chroniczne uczucia i zachowania powodują problemy fizyczne i psychiczne. prostolinijne.

wybranych do specjalnych osiągnięd. te same poglądy i hobby. kto ma najwyższy budynek. drogo. Typowe Dusze Młode mają mało poszanowania dla tego kto ma inne ideały lub zapatrywania niż one. Dusze Młode dążą do sukcesu i stwarzania pozorów. gdzie panuje „wyścig szczurów”. „carpe diem”. jest ich najwięcej wszędzie tam. ma lepsze niż inni . Przykładem na to jest dziecko w wózku bardzo znanej firmy i w drogich ciuszkach jako materialny dowód prestiżu swoich rodziców. schludnie. kupują swym pociechom wszystko. najwęższą talię lub najdroższe brylanty. pracoholikami . Wola działad w pojedynkę i dopuszczają do siebie jedynie ludzi mających ten sam status materialny i społeczny. zakupuje wyłącznie rasowego zwierzaka. Nigdy się nie starzeje – zawsze jest w formie by zrobid wrażenie na otoczeniu. To daje im bodziec by zawsze byd na czele czegoś. palid ją będzie chęd mieszkania w „lepszej” dzielnicy i 4 . Są architektami cywilizacji. co plan fizyczny może zaofiarowad. wyróżniające się auto. nie oglądają się na innych. Typowym sloganem dusz młodych jest: ” szata zdobi człowieka”. Dusze Młode nie są otwarte emocjonalnie. toteż postawa omawianych dusz sprowadza się do: „Jestem ja i jesteś ty. Uchwycenie tego. nie są więc dobrymi rodzicami i nie rozwijają ani nie umacniają więzi rodzinnych ze swymi dziedmi. ciągle pracują nad ulepszeniem poziomu swojego życia. mieszka w dobrej dzielnicy. moda na tzw „Yuppies” .uważają się za lepszych. dążą do zdobycia najwyższych stanowisk jakie maja możliwośd osiągnąd. czego człowiek chce i pragnie. ludźmi sukcesu i kariery. bardzo krytyczni wobec swoich dotychczasowych osiągnięd. tworząc swoista klikę. Ambicja jest ważna.DUSZE NA POZIOMIE MŁODYM Niezależnośd i zdolnośd zdobycia tego. Dzieci te maja drogie zabawki. smakowite jedzenie z górnej polki. Tego właśnie oczekują od nich rodzice żądni ugruntowania swego statusu społecznego. bo nie chcą mieszad się z „motłochem”. z którymi chętnie wchodzą w komitywę i wzajemnie się ze sobą liczą. dba o linie i robi wszystko by wyglądad młodziej niż wskazywał by na to jej wiek. dobre wykształcenie. zapraszany jest lub wydaje najlepsze przyjęcia.uwielbiają przynależed do rożnych modnych teamów. najszybszy motor. . są popychane przez swoich rodziców w kierunku niedoceniania wszystkiego i wszystkich. Lubia wygrywad każda rywalizacje. najszersze ramiona. byd członkiem jakiejś ogólnie szanowanej organizacji . liderami biznesów. są głównymi siłami motorycznymi wieku na poziomie Młodym. „jak cie widza tak cie piszą”. ale ja zwyciężam”. Z zachłannością będzie pożądała ona najdroższego modelu auta. władzę i bogactwo sprawia. walka o pozycje prominenckie. na co je stad. zamknięty krąg dla innych. . modnie strzyżone główki. W procesie do dążenia na szczyt nieważne jest jakich środków do tego potrzeba użyd i kogo po drodze trzeba nadepnąd lub zadeptad. że jest to czas współzawodnictwa Dusza Młoda ma mentalnośd dążącą do stałych porównao: kto ma więcej na koncie bankowym. która nada im range i ważnośd. Mimo tego. Ulubione sporty to: golf i tennis. Młoda dusza związana tak bardzo z czerpaniem z życia ziemskiego nosi się modnie. ma lepiej zarabiającego męża. nie lobią pracy kolektywnej. w ładnym domu. sobą inspirują.

Syria. chęd czerpania z życia ziemskiego. Chcą byd podziwiani. przestrzeganie prawa. czud się jak WIELKA RYBA W MAŁYM STAWIE (atrakcja do podziwiania) a nie jak niepozorna mała rybka w dużym. RZECZY ZEWNĘTRZNE TO: materializm. Dzięki temu znów wzrasta ich status i podziw u innych. poznawaniem świata. dający ciekawe przeżycia i możnośd samorealizacji. możesz mu raczej spokojnie powiedzied : „jesteś modą dusza! Na razie nasze dusze są na rożnych poziomach rozwoju i głębsze porozumienie jest niemożliwe… Daj mi znak jeśli uda ci się trochę rozwinąd.” Symbolem sukcesu Młodej Duszy są oprawione dyplomy. ENERGII SKIEROWANEJ WYŁĄCZNIE NA SUKCES OSOBISTY I PRESTIŻ. Wszyscy. że Dusze Młode są produktywne. PEŁNIĄ WIGORU. Arabia Saudyjska. psychologia.Mimo. Trzymają się sztywno norm kulturowych i socjalnych. duchowośd. Należą do nich: instytucja małżeostwa. To pozwala płynąd energii łatwo w poszukiwaniu rzeczy zewnętrznych. Jedną z przyczyn. introspekcja swoich zachowao i posunięd. RZECZY WEWNĘTRZNE. Niemcy. uprzemysłowione i skoncentrowane na celu. Za to maja tendencje do naśmiewania się z inności i dziwaczności ww dusz. że będą brad pod uwagę motywy i etykę. Kanada i Stany Zjednoczone. .maja za sobą 2 poprzednie etapy duszy (niemowlęcia i dziecka) . edukacja. Młoda Dusza sięgająca zachłannie po bogactwo i władzę za wszelką cenę i kierująca się skąpstwem na zewnątrz stwarza sobie bardzo złą karmę ! Musi ja później odpracowad. wizja ich zatrzymuje się w tym miejscu. Drażni tez otoczenie poprzez swój egoizm. otrzymują coś w 5 . etyka. Uważają za gorszące gdy dusze dzieci lub dusze stare (skłonne do skrajności) nie dostosowują się do ogólnie przyjętych norm. że życie wewnętrzne nie przyciąga ich uwagi. idą do przodu nie oglądając się na odczucia innych. Wygrywając z rywalem. zainteresowani są tylko akcja skierowana na sukces. dla której Młode Dusze są zdolne do skierowania tak wielkiej ilości energii na sam sukces jest to. Nie tolerują dusz dzieci ani dusz starych. skupienie uwagi na doznaniach cielesnych. władzę i pieniądze osiągają poczucie przebywania na szczycie. religia. przejawiające percepcję Duszy Młodej to: Japonia. Izrael. Toteż wątpliwe byłoby to. Rada dla dusz na innych poziomach: jeśli dusza młoda działa ci na nerwy to nie wpadaj w złośd. instytucja rodziny. Australia. współczucie. Pociągają ich przygody związane z dalekimi podróżami. Chcą byd uważani za w pełni normalnych i tolerują tylko „normalnych” ludzi. Hong Kong. empatia. zwracając bardziej uwagę na formę zewnętrzną niż na wewnętrzną esencje. Nie tolerują niczego co wykracza poza ramy normalności. sława. którzy wzrastają w tych miejscach. filozofia. niezależnie od wieku duszy w jakim by się znajdowali. zdobywając poklask. certyfikaty członkowskie. ponieważ właśnie te dusze często sięgają skrajności. który też TRAKTUJĄ JAKO SWOJA WŁASNOŚD. możemy uznad ten okres za ekscytujący. Gdyby nie stres lub lęk przed utratą „zdobyczy”. trofea . polityka. Największe potęgi światowe tego typu. czyli w miejscu SZYBKIEGO robienia pieniędzy. którymi nie zajmują się młode dusze dotyczą zwykle nurtów dostępnych na wyższym poziomie duchowym: życie emocjonalne.około 45 % populacji na całym świecie to dusze młode. które wiesza i stawia wokół swojego biurka.

Kraje z atrybutami Dusz Dojrzałych zwracają większą uwagę na szersze stosunki ze światem. którzy byli Duszami Młodymi. idealizm. Stało się tak. I nagle mamy Dusze Dojrzałe typu Lech Wałęsa i Michaił Gorbaczow. niż to bywa w innych okresach. który wiele pojęd przewraca do góry nogami. nie bacząc na to. okres. jest więcej schizofrenii. niż na materialne dobra i skuteczną działalnośd. Dusze Dojrzałe lubią towarzystwo innych Dusz na tym samym poziomie z powodu ich potencjału emocjonalnego oraz poczucia. czud się. W połowie 1987 roku wiele z krajów o Duszach Młodych zaczęło interesowad się początkiem świadomości Duszy Dojrzałej. duszy dojrzalej to intensywnośd uczud i dramatyzm . ogromna empatia. Ponieważ świadomośd Duszy Dojrzałej realizuje się w poczuciu. profity i wygrana nie mają już transcendentalnej wartości. aby uintensywnid wszystko w większym stopniu. Dusze Dojrzałe chcą studiowad. że czegoś brak. Prawie zawsze wszystko jest tu skoncentrowane na emocjach i na większej intensywności. wyglądad. odsuwają się od dobrze płatnej pracy i unikają osiągnięcia wysokiego statusu na korzyśd takiego. poczucie. jakiego u ich boku doznają. przypadkowośd i twórczośd lub więcej „zbawiania świata”. aby tylko utrzymad się przy władzy. aby osiągnąd sukces. skoncentrowana nawet na rozrywce jako na czymś. Egipt i Meksyk. Polska i Rosja są krajami przepełnionymi Duszami Dojrzałymi w których istnieją silne ciągotki do dzielenia tego. bólu. że „są na tej samej ścieżce”. postępowad. Jest ekstremalnie konkurencyjna. aby zawstydzid swoje otoczenie składające się z Dusz Młodych. więcej miłości. zmysłowości i prawdopodobnie więcej lekarstw lub narkotyków. Pytania takie jak: „Kim jestem?”. który wspomaga ich priorytety i linię rozwoju. bogactwo i władza już w pełni nie wystarczają. aby wszyscy mieli zapewnione przynajmniej wymagane minimum. jak mają działad. Jest to okres introspekcji. walka z nierównościami społecznymi i nieuczciwością. w czym liczy się tylko wygrana a nie rozrywka dla samej zabawy. Japonia jest właśnie teraz w najwyższym stopniu takim przykładem. „Dlaczego tu jestem?” zadawane są sobie coraz częściej. 6 . niesie ryzyko. Doceniają one Dusze Stare ze względu na informacje jakich one im dostarczają i chwilowy odpoczynek. Kraje te w „smaku” i działalności będą jeszcze jakiś czas głównie paostwami Dusz Młodych. Natomiast Dusze Młode pobudzają w nich impuls – chęd pójścia do przodu w sprawach świata zewnętrznego. co się posiada tak. czy będą lubiani i dobrze oceniani. Zycie wewn. współczucie. Możliwe staje się dostrzeżenie punktu widzenia innej osoby i wzięcia go pod uwagę. Dusze Dojrzałe czasami. ale najczęściej wybierają małe i tradycyjne szkoły. W grupach rządzących obu tych krajów znajdowali się ludzie mocni i twardzi.rodzaju piętna i uwarunkowania wskazującego. może dojśd do głosu walka o prawa zwierząt. że wszyscy jesteśmy wspólnotą. W ten sposób zaczyna się czas poszukiwao w okresie Duszy Dojrzałej. ——————————————————————————– DUSZE DOJRZAŁE Pod koniec cyklu Duszy Młodej pojawia się pewien niepokój. Grecja. Przykładem mogą byd Włochy. ponieważ ich populacja zaczęła składad się z większej ilości Dusz Dojrzałych niż Młodych co spowodowało zachwianie starej równowagi. samobójstw. Stosowali oni wszelkie dozwolone i niedozwolone chwyty. Cały poklask. ale będzie można zaobserwowad rosnącą chęd zapewnienia sobie coraz większej dbałości o dobrobyt. które rzucają się do walki przeciw temu ustalonemu porządkowi.

toteż większośd ich energii może byd zużyta na rozwój duchowy. że Dusze Stare są raczej spokojne. która wspomaga ich osobistą ewolucję np. często szukają drogi najmniejszego oporu jeśli chodzi np. Mają dwa punkty zainteresowao – zewnętrzny i wewnętrzny. wewnętrznych poziomach Stare Dusze widzą związki istniejące między wszystkimi ludźmi. gdyż kiedy zaczynają szukad. filozofią i rozwojem duchowym. Konsekwentnie unikają również pracy od godziny dziewiątej do siedemnastej. metafizyka i wiele innych dyscyplin przychodzących wraz z Nową Erą. chociaż trzeba przyznad. doradztwo. wybrały okres pracy nad intelektem. dlatego pociąga je tarot. Mając za sobą sporo inkarnacji w różnorodnych kulturach i klasach o wiele trudniej jest im znaleźd się w sytuacjach typu: właściwe – niewłaściwe. Odsuwają się od intensywnej emocjonalności Dusz Dojrzałych i są bardziej obiektywne w stosunku do życiowych wyżów i niżów. my – oni. praca z ciałem. uczenie. Bierze się to jednak stąd. Stare Dusze są zazwyczaj całkowicie kompetentne w wielu sprawach.DUSZE STARE Na głębokich. Mogą więc one byd w tym okresie posądzone o to. które znajdowałyby się na liście przedmiotów. 7 . pojmowad i stosowad prawa fizyczne wszechświata. Ponieważ mają inklinacje do podążenia za swoją indywidualną. że do spraw materialnych nie przywiązują wagi. rób co chcesz i mi pozwól tez robid to. Jedynie unikatowa. Instynktownie czują. nie sądzid innych. Są w stanie uchwycid szerszy obraz i wtedy robią co mogą aby żyd w zgodzie z tym. Czasami są leniwe i osiąga to taki wymiar. Jednak najbardziej pociągają je religie. co czują oraz nie ranid. że lubią taoczyd w zależności od muzyki. stroje lub biżuteria robiące wrażenie na Duszach Młodych nie należą do tych. Ponieważ religie są związane z prawami i rytuałami stworzonymi przez Dusze Młode. do których przynależały w poprzednich inkarnacjach. Stare Dusze rzadko czynią to czego nie chcą. cel taki może byd osiągnięty przez nie bez najmniejszego wysiłku. Wiele studiuje filozofię i sztukę. o pracę. ten kraj czy tamten. bo wolą swoje własne niekonwencjonalne cele. Widzenie całego obrazu w ten sposób powoduje. Występuje u nich potrzeba poczucia własnej nieskazitelności i utrzymanie integralności w każdej sytuacji. U Dusz Starych przed upływem trzydziestego piątego roku życia nie obserwuje się przejawów percepcji odpowiadających temu poziomowi. że nie są w stanie zapłacid bieżących rachunków. że w nieszkodliwy dla nikogo sposób. osobista praktyka duchowa jest tą. Zwykle wolą znaleźd pracę. ogrodnictwo. Mimo tego. Stare Dusze mają powodzenie w sprawach materialnych. które związane są z bezwarunkową miłością i z tymi. ponieważ już rozumieją jakie są miedzy nimi powiązania. Stare Dusze interesują się wieloma religiami i naukami. Stare Dusze odrzucają prawie wszystko. Ich motto to przecież „nic na sile. jakim Dusze stare przypisują wielką wagę lub większe zainteresowanie. wewnętrzną percepcją i pragnieniami mogą byd ocenione jako ekscentryczne. jak to przeważnie ma miejsce w ich otoczeniu. astrologia. Luksusowy dom lub auto. co zostało dodane do rdzenia religii przez Dusze Młode. że stanowią częśd całości. na co mam ochotę” lub nawet: ” nie rób nic a wszystko i tak będzie zrobione”. najczęściej jednak nie wykorzystują posiadanych możliwości zaś teraz przychodząc na planetę. nastawione bardziej pokojowo i nie rozpraszają się. Z powodu bogactwa energii gromadzonego przez wiele inkarnacji. której oddają się w pełni i w skrytości. rzemiosło – są to ich ulubione zajęcia.

8 . Czasami esencja wtrąca się i przeszkadza w dobrych zarobkach gdy staje się oczywistym. która jest nastawiona tylko na uchwycenie i zrozumienie lekcji duchowych jakie życie niesie ze sobą. Najważniejszym wyzwaniem dla Duszy Starej jest opanowanie i doprowadzenie do właściwego samo poszanowania. czyli strawą filozoficzną i duchową. Z tego powodu niektóre z nich są meczące i nierealne dla Dusz Młodych. odznaczająca się wysokim poziomem rozwoju. gdy żyje się w społeczeostwie Dusz Młodych. Dla niej jest to błogosławieostwo a nie wada. Kiedy przebywacie poza Ziemią wówczas sami decydujecie i nie wybieracie sobie bogatych rodziców. Esencja nigdy nie dopuści do tego byś zerwał się z haczyka dopóki nie uwolnisz się od przywiązania do rzeczy. chociaż czasem nie mają takiego odczucia. które cię przyciągają i wiążą z tą planetą. Świat kapitalistyczny i kult wartości duszy młodej (materializm) nie daje szans starym duszom w pełni skupid się na wyznawanych przez nich wartościach niematerialnych. Wyjątek stanowią pieniądze ubocznie ułatwiające pomoc w innych. a czasami nawet dla Dusz Dojrzałych. Problem leży w tym. nie będzie przeszkadzad w osiągnięciu pieniędzy lub w tworzeniu ciepłych. Stare Dusze. do bardzo świadomej pracy i unikania osadzania innych. Pamiętajcie. czym ona naprawdę chce. Esencja może chcied. W tym wypadku jednak siła esencji. Osobowośd może popychad do życia w komforcie i do osiągnięcia go. ponieważ wzdłuż ich drogi przewija się wciąż łatwośd przyjęcia postawy lekceważącej siebie. Żadna Stara Dusza nie jest kompletna dopóki nie osiągnie całkowitego przebaczenia sobie swych błędów i miłości do siebie. emocjonalnych stosunków międzyludzkich. by ktoś znalazł się w danej inkarnacji na dnie nędzy do tego momentu. aby życie na planecie było miłe. gdyż ten impuls opóźnia pracę Starej Duszy. Stara dusza. nie jest zainteresowana pomocą w nadrabianiu braku emocji. Tak długo jak esencja Duszy Starej odżywia się tym. ani skłonności czy ambicji do posiadania bogactw i osiągania wysokich stanowisk. które nie uznają ani nie potrafią zrozumied wrodzonych wartości większości Starych Dusz. Poszanowanie siebie jest najpoważniejszym wyzwaniem dla Dusz Starych. jesteście swą esencją. manifestowanie mistrzostwa w uznaniu i poszanowaniu tego co się posiada i używaniu w tym celu. Niektóre Stare Dusze czują się nieswojo ze swoją szorstkością lub brakiem emocjonalnego ciepła i starają się nadrobid ten jak im się wydaje – brak. może czud się zagubiona gdy pojawia się w czasach. Ale nie da ona specjalnego i dodatkowego impulsu w kierunku osiągnięcia jednego czy drugiego. Gdy esencja skompletowała lekcje zdobywania bogactwa nie jest zainteresowana uzyskaniem tego samego. które lekceważą wartości duchowe. ciekawe a czasami nawet ekscytujące. że gdy pojawiacie się na planie fizycznym wasza mała ziemska osobowośd wariuje trochę w związku z dobrami świata materialnego. Miłośd i poszanowanie siebie może byd omijane. ale bez wielkiego impulsu typu „No! Zrób to! Musisz osiągnąd sukces!”. że dobrobyt rozprasza i odwraca uwagę od właściwej pracy nad sobą. Podobna sytuacja wytwarza się po inkarnacjach obfitujących w dobra materialne. nowych lekcjach. aż potrzebne lekcje duchowe i filozoficzne będą przerobione. Inne ważne zadania w planie szkolenia Starych Dusz to zadowolenie z przebywania w ciele fizycznym.Stare Dusze mają wielką skłonnośd do agape – czyli miłości bezinteresownej. Do świata polityki powinno się wybierad tylko stare dusze… wojny byłyby po prostu niemożliwe! Dopóki pociąga cię życie na ziemi nigdy nie będzie ono twoją ostatnią inkarnacją.

wiąże się jedynie z przejawem Duszy żeoskiej w męskim ciele lub odwrotnie. na przykład w Amazonii. Nowy Meksyk oraz Boulder w Kolorado przybierają przyjemny „posmak” Starych Dusz. Wiele indywidualnych Starych Dusz jest rozproszonych po świecie. Lubią gotowad różne przysmaki. Na przykład wymienione wcześniej niekobiece kobiety. chociaż bardzo rozproszone po świecie i do tego w małych ilościach. Boston. Ze względu na to. Narody złożone ze Starych Dusz wolą neutralnośd w konfliktach międzynarodowych i jeżeli nie można inaczej. Minneapolis. Burma ma wiele Starych Dusz. karmienia i ukierunkowania w tym co jest im potrzebne. Jeżeli już. którą najmniej lubi. Stare Dusze inkarnują w strefach. która tego dowiodła. staje się możliwa i zaczyna się jej poszukiwad. Sting. Nie ma to nic wspólnego z płcią fizyczną. którzy bardzo przejmują się własnym ciałem (masaże. Półwyspy Florydy i Islandii oraz Waszyngton to magnesy dla Dusz Starych. w celu chronienia ich. lubią nawet robótki na drutach (ale tylko we własnym domu). Stare Dusze zaczynają mieszad różne energie i w koocu nie mają preferencji do męskiej czy żeoskiej płci. Obserwowanie Duszy bardzo Starej jako dziecka jest bardzo pouczające. Waszyngton i Północna Kalifornia. są to: John Lennon i Yoko Ono. w pierwszym rzędzie ta wewnętrzna. wolą zawody męskie. Nierzadkie są odczucia obu płci to jest niekobiece kobiety czy mężczyźni niemęscy. że zachowuje się ono jak dziecko i wykazuje zainteresowania związane z tym wiekiem wyczuwa się w nim już inne wartości. gdzie przeważają Dusze Noworodków. dobry krem do rąk i twarzy. dobra woda kolooska i eleganckie dodatki do ubioru). przynajmniej w tych momentach. Inne miasta: Santa Fe i Taos. Dbają o poziom nauki zgodny ze swym doświadczeniem i nie obniżają go nigdy. Jerry Garcia. Rosja też ma ich wiele.Aby skompensowad wybór poprzednich inkarnacji Stara Dusza najczęściej otrzymuje w ostatnich inkarnacjach płed. Szwajcaria. Czechosłowacja. wybierają niewolę zamiast gwałtu i przelewu krwi. Judy Collins. Płed. W stosunku do Dusz Młodych i Dojrzałych o wiele mniej Dusz Starych staje się sławnymi ludźmi. gdy jest ono spokojne. gimnastyka aby nie przytyd. Kraje. Stare Dusze znajdziemy wszędzie. szyd. dziecko nosi w sobie spokój i mądrośd. chod o zachowaniu i powierzchowności swej płci. Chicago i Atlanta. przedkładają urządzenia typu kamera lub aparat fotograficzny nad stroje. towarzyszenia. Holandia. to po to by uczyd. 9 . Finlandia i Norwegia. wolą uczyd swych najeźdźców większej harmonii i człowieczeostwa. Są wśród nich i tacy. Historyczną postacią. która nabiera już cech kosmicznych. ale najwięcej z nich było swego czasu na Syberii. Bob Marley. Laguna. Miasta Ameryki. Chociaż najliczniejszymi z nich są głównie Oregon. dzieci wychowują bez przesadnej tkliwości i nie są domatorkami. że Dusza ta już tyle razy przychodziła na naszą planetę. Będąc jednak tyle razy w ciałach męskich i żeoskich. nie bacząc na krytykę i wykpiwanie przez Dusze Młode. Z kolei niemęscy mężczyźni. Żadna Dusza Stara nie może zakooczyd koła inkarnacji dopóki nie przekaże swej wiedzy przynajmniej jednej osobie. w których przeważają Dusze Stare (ale nie są to liderzy ani członkowie rządu) to Islandia. Miami. Niektóre ze Starych Dusz przejawionych jako muzycy odczuwają typowy pociąg do przekazywania swej wiedzy. uwielbiają dzieci – nawet te męczące i niegrzeczne – wykazując wiele cierpliwości. w których one się grupują to: Vancouver. Mimo. ma je Nowa Zelandia. Wiedząc jaką wartośd ma wolnośd. co może byd odczuwane przez otoczenie. chociaż fizycznie nie różnią się od innych. był Aleksander Wielki konkwistador Persji i części ziem należących obecnie do Indii.

ale te u nich nie trwają długo i prędko zostają zapomniane. ambicją Duszy Młodej i emocją Duszy Dojrzałej wtedy tylko. czy chodby „sprawą do załatwienia”. będzie zdolna do osiągnięcia całkowitego spokoju tylko dlatego bo wykażemy jej jasno całą sytuację. kiedy są w szkole. Oczekiwanie więc. Stara dusza by zrozumied ważnośd pewnych nakazów i przepisów musi zejśd do poziomu dziecka. Przejawiają je dopiero po upływie jednej trzeciej czasu ziemskiego. Stare Dusze mają zdolnośd posługiwania się dyscypliną Duszy Dziecka. gdyż na jej poziomie nie odnajduje zrozumienia ważności takich błahych spraw. Indywidualne Dusze nie prezentują w pełni swych cech przynależnych danemu wiekowi. nie chowają głowy w piasek. Podczas gdy większośd Dusz Starych (również Dojrzałych) będzie przerabiad intensywnie fazę Dojrzałą w swoim fizycznym wieku – od nastolatka do dwudziestego roku życia – Stara Dusza nie działa z poziomu świadomości Duszy Starej przed upływem trzydziestego roku życia na planie fizycznym. że wasze dziecko o Duszy Starej będzie się wspinad po szczeblach kariery.Stare Dusze starają się rozumied to co lubią postrzegad Dusze Młode. Gdy esencja chce szybciej skompletowad przerobienie pewnej karmy. zaś w wieku dojrzałym mogą przejawiad emocjonalne wzloty i upadki. szczęśliwa. wybiera na okres wcześniejszy wieku fizycznego sprawy związane z ambicją lub emocją. apodyktyczne i nie liczą się z wymaganiami rodziców. Korzysta z tego. Dzieci z innych poziomów Dusz płaczą i awanturują się tylko wtedy. Przechodzą przez swego rodzaju stagnację a nawet lenistwo. „wydarzeniem”. jak myślą i jakie mają zadania do wypełnienia w swym życiu. Każdy wiek Duszy obfituje w doświadczenia w takim stopniu w jakim to konieczne na danym poziomie percepcji. w którymkolwiek z przedmiotów ale nie muszą. Wiedza na temat percepcji różnych poziomów Dusz jest niezmiernie pożyteczna i przydatna do zrozumienia co inni czują. Pomyłką jest również liczenie na to. kiedy zabrania się im jakieś zabawy albo. aby osiągnąd wyżyny w przedsiębiorstwach lub w jakimkolwiek wykonywanym zawodzie. gdy dla ich planów karmicznych jest to niezbędne i konieczne. uwikłana w poważny dramat emocjonalny. aby uniknąd lekcji i przywilejów. jest pojęciem całkowicie błędnym. jest tylko „zajściem”. 10 . że Dusza Dojrzała. Weźmy przykładowo sytuację. Stare Dusze rodząc się na planecie i będąc fizycznym noworodkiem. Dzieci o Duszach na poziomie Dziecka są wymagające. To co może załamad Duszę Dojrzałą i pozostawid po sobie kompleksy i urazy. dla Duszy Starej będącej w młodym wieku fizycznym. gdy nie otrzymują tego czego chcą. w której dwuletnie dziecko krzyczy lub płacze. że dynamiczny adwokat o Duszy Młodej zajmie się łagodzeniem atmosfery między zwaśnionymi stronami albo. gdy jedno z rodziców obraziło jego poczucie dobra i zła. ale nie rozpatrują ich w kategorii ważności. co dotyczy duszy starej nie jest zawsze rezultatem jej wcześniejszego działania (karmy) ale jest nieodłącznym elementem towarzyszącym duszom starym na ich poziomie rozwojowym . które należą do innego wieku. doświadczają świadomości noworodka i rozwijają się duchowo wraz z ciałem. gdy się je zbyt apodyktycznie poucza. Nie przywiązuje się po prostu do niczego a tymczasem nie cierpi. chociaż nie dotyczy to wszystkich aspektów. WARTOŚCI I POCZUCIE WAŻNOŚCI: stare dusze postrzegają sprawy je dotyczące jako wartościowe. Dusze Stare. wtedy napotyka na pewne trudności w natychmiastowym skoncentrowaniu się na świadomości Duszy Starej. mogą przejśd przez okres współzawodnictwa. czyli poczucie sprawiedliwości. Im bardziej stara dusza docenia wartośd a nie ważnośd wydarzeo tym bardziej czuje się wolna. Gdy na przykład czuje zagrożenie. to element lekcji . Gdy są fizycznym dzieckiem przejawiają cechy Duszy Dziecięcej. To.

posiadanie głębszych emocji i bardziej kreatywnych pasji niz inni Wielka intuicja. ZNAKI SZCZEGÓLNE DUSZY STAREJ: Dzieją się wokół niej dziwne często dramatyczne rzeczy często dotykające ja sama i wzbudzające ekstremalne reakcje u innych. Reakcje innych są zawsze albo zakrawające o skrajna sympatie (wręcz uwielbienie) albo o skrajna nienawiśd wobec DUSZY STAREJ. ze utknęła a wydarzenia powtarzają się i wplywaja na nią wg jakiegoś ustalonego rytmu. a której sami nie maja w tak dużej ilości. Jednak podczas każdego kontaktu kradną energia starym duszom na poziomie duchowym zostawiając je zupełnie wyczerpane kiedy już nasyca się i zaspokoją swoje własne potrzeby. Z zewnątrz spotyka ja wiele zazdrości od innych. Same nie maja takich pokładów energetycznych stad najłatwiej ukraśd ta energie ich posiadaczom (duszom starym) Najczęściej wykorzystują dobrod i chęd niesienia pomocy dusz starych wymuszając na nich koniecznośd asystowania w rozwiązywaniu ich własnych problemów. bez względu na to co ZROBIŁA. przeczuwanie i wiedzenie pewnych faktów Dusze stare maja najczęściej kanciaste. które wyczuwają dużą energie dusz starych. nie może zmienid pewnych biegów zdarzeo – jakaś siła z zewnątrz je kontroluje i nadaje im kształt Często czuje. Wampiry energetyczne to osoby. i chcą ja wykorzystad do swoich celów (głownie używają energii dusz starych do uzyskania uleczenia i komfortu) .ATAK WAMPIRÓW ENERGETYCZNYCH na dusze stare : Dusze stare często padają ofiarami wampiryzmu energetycznego. Zaś dusze młode maja gładkie stawy palców u reki. delikatna”. jest tez złe odbierana i nie rozumiana Chęd dawania i dbania o innych bardziej niż o siebie Bolesne rozczarowania miłosne i wspaniale relacje przyjacielskie Wydarzenia się powtarzają Nie najlepsze relacje rodzinne Wysoka świadomośd bycia innym. wystające stawy kości palców u dłoni. PRZECIEŻ ONA ZACHOWUJE SIĘ WOBEC WSZYSTKICH TAK SAMO! Czuje ze nie ma wpływu na pewne wydarzenia. 11 .

szukanie w niej winy. chcąca ciągnąd tyle przyjemności ile wlezie. LEKCJA DLA DUSZY STAREJ – ZACHOWAD SWOJA GODNOŚD I AUTONOMIE Dusza stara musi dbad o SZACUNEK DLA SAMEJ SIEBIE . które testują dusze stare. A jak wiadomo zazwyczaj wpada na dusze młode które są często egoistyczne i potrzebują jej wyłącznie do własnych celów. ze napotkany drugi motyl nie jest w istocie motylem. ranią. etc. a larwa motyla przebrana za motyla. bo tak tez się ona zachowuje (sztuka maskowania) . Młode dusze nie osiągnęły jeszcze poziomu dusz starych i tym samym nie są w stanie zrozumied motywów dusz starych w ich działaniu. gdyż ma skłonnośd do nadmiernego dawania. Dusza stara musi otoczeniu wyznaczyd pewne granice by uniknąd nadużyd ze strony innych.KONTAKT MŁODSZYCH DUSZ Z DUSZA STARA Dusza stara ma silne oddziaływanie na otoczenie. nieuzasadniona chęd upokorzenia. Czasem zdarza się. agresja. kierująca się wyłącznie swoim ego. Bowiem po długim czasie pomocy innym odczuje ona mocne rozczarowanie i poczucie odrzucenia przez innych. co wiadomo wybija z rytmu dusze stara. ale po jakimś czasie odkrywa . Może to byd romantyczny zew. ze znajda się wśród nich 3 przypadkowe osoby uwielbiające ja za nic (bez wyraźnego powodu) i 3 nienawidzące jej – również bez powodu. Osoby napotykające dusze stara uczuwają wobec niej intensywne emocje: skrajnie pozytywne lub skrajnie negatywne. Także najważniejsze to wiedzied gdzie są granice i mied trochę więcej przekonania o swojej wartości. rozumienia przez co zatraca się etc. ze owa osoba jest dusza młoda. nadmiernej empatii. ale nie może pozwolid sobą całkowicie manipulowad i szantażowad. stawia je sobie nawzajem raczej na zasadzie przeciwieostw. Silna energetyczna powłoka duszy starej powoduje mocne przyciąganie innych osób w jej kierunku. Wszechświat nie łączy nigdy starych i młodych dusz w relacje przyjacielskie. która jeszcze nie dorosła do postaci motylej. stad blednie interpretują ich kroki. Przykładem tej sytuacji niech będzie spotkanie dwóch motyli. oskarżanie o rzeczy. Dodatkowo dusza stara doznaje ww sytuacji regularnie co jakiś czas. sympatia od pierwszego spojrzenia . ze ta młoda jest dojrzała. balans. Nie powinna dopuszczad do nadużywania swych darów przez ludzi całkowicie pozbawionych skrupułów. gdyż pozbawia się w ten sposób własnej godności. ponieważ wzdłuż ich drogi przewija się wciąż łatwośd przyjęcia postawy lekceważącej siebie. Poszanowanie siebie jest najpoważniejszym wyzwaniem dla Dusz Starych. upokarzając. pretensjami do świata. czasem sypia się jedna po drugiej by po chwili ciszy znów zaatakowad z nasilona siła.. z którymi ona nie ma nic wspólnego. Owszem może pomoc. gdzie jeden motyl odkrywa. spełniad każde zadania otoczenia – gdyż nigdy nie będzie w stanie osiągnąd coraz to podwyższającej się poprzeczki by zasłużyd na aprobatę otoczenia i poczucie spełnionej misji pomocy. Dusze młode często 12 . To zasługa tak silnych wibracji jakie ona wydziela wokół siebie. Kiedy dusza stara wchodzi do sali pełnej obcych ludzi nagle okazuje się. ——————————————————————————– DUSZE STARE A MŁODE: Dusze stare zawsze napotykają na swojej drodze dusze młode. zaniża swoja własną wartośd szukając ciągle kompromisu i chcąc wiecznie dogadzad otoczeniu. ze stara dusza spotykając młoda myśli. bo przed nią długa droga : kokon etc.

STARA Szybko się uczą i dostosowują. współczująca. UCZUCIOWOŚD: DOJRZAŁA Bardzo uczuciowa. częśd USA. że wszystko jest połączone. Szwecja. Kanada. empatyczna. TALENT DOJRZAŁA Chłonni wiedzy. gdyż te czasem prowadza na manowce. lecz w głębi jest uczuciowa. 13 . ale nie lubi ulegad zbytniej emocjonalności i namiętności. ——————————————————————————RÓŻNICĘ MIEDZY DUSZA DOJRZAŁA A STARA : MOTTO: DOJRZAŁA „wiem co przeżywasz” Kraje gdzie jest najwięcej tych dusz: Włochy. jak małą rolę spełniamy wszyscy w tym wielkim i nieskooczonym wszechświecie. (1/3 populacji). Polska.kierują się wręcz własnymi skłonnościami (do zdrady. walka o prawa ludzi. homoseksualizm) ale nie tolerują tym samym nieumiejętności tolerancji u innych. nie koniecznie za pieniądze. chęd pomocy i asystowania innym w ich procesie rozwojowym. STARA „żyj i daj żyd innym” Kraje gdzie jest najwięcej tych dusz:: Islandia. Holland. odpowiedzi na wszelkie pytania szukają w sobie. Młode Dusze są naturalną częścią całości a Dusze Stare wiedzą. A więc Dusza Stara. częśd Rosja i USA. reformy. sami sobie sterem. bo tylko takie wykroczenia są im znane – bo są ich własnymi skłonnościami. woli duchowośd. Anglia. Dania. szuka od razu delikatnego sposobu oświetlenia jej drogi. STARA Pozornie wygląda na szorstką. że Stare Dusze zdają sobie jasno sprawę z tego. Trudności i ból mogą przynieśd niezrozumienie i odrzucenie nauk jakie stara się przekazad Duszom Młodym. Szczytem nieporozumieo z Młodymi Duszami. robią wiele dobrego w sprawach społecznych. Wznosi się więc na wyżyny intelektu nie narzucając swej nauki innym. pełną teatralnego dramatu. Rosja. nie znoszą autorytetów. szczególnie u dusz młodych . manipulacji) i przypisują je dużym starym oskarżając je o to. Dusze stare są bardzo tolerancyjne wobec wszystkiego co inne (innowierstwo. czasem miota się od jednej skrajności w druga. które przypisują sobie wiele wartości i zaslug . (1/10 populacji). jeżeli poczuje się dojrzalsza od Młodej. Kocha prace zespołową. oszustw. chod owa droga nie jest bezbolesna i często trudna. odbierająca wszystko na poziomie emocji. pozbawioną uczud. ochrona środowiska. Skandynawia. stad tez niechętnie wchodzą z nimi w komitywę. pociąga ich sama idea . jest to. w grę wiec wchodzi tez wolontariat. świetnie rozwiązują problemy na podstawie własnych doświadczeo. chęd współpracy z innymi. widza również wiele wad dusz młodych : chęd nachapania się i przejścia po trupach tak typowe dla dusz młodych.

STARA rozwój duchowy. stad daleka jest od nadużywania emocji by ich nie rozszaled. ZAINTERESOWANIA i WARTOŚCI ŻYCIOWE: DOJRZAŁA popiera sztukę. RELACJE Z INNYMI: DOJRZAŁA intensywnie emocjonalna. Nie szuka pracy pod względem wynagrodzenia ale takiej. orientacyjną -gej.lesbijka. niosące relaks i autentyczna czysta radośd: dobre i szczere życie. STARA cieszy ja proste najzwyklejsze życie w jedności z natura. STARA świadoma swego połączenie energetycznego z całym wszechświatem. zarówno z ludźmi jak i roślinami. odpowiedzialnośd. zwierzętami. która jest rozwijająca duchowo. 14 . dobre relacje oparte na oddaniu. badad nowe zagadnienia. zrozumienie. najlepiej dogaduje się z duszami na jej poziomie. skupiona na relacjach emocjonalnych. pełna dramatu. Wysoce szanuje innośd innych (zarówno religijną. chce się przysłużyd światu. żadnych skrajności emocjonalnych. Przewaga treści nad formę. empatii. Uczucia na wodzy. pragnie byd liderka grupy podobnej do niej na poziomie emocji. Zmysłowośd i sex tylko w połączeniu z mocno rozwinięta bliskością z drugim człowiekiem. wielka potrzeba nauczania innych by zrozumieli.CEL ŻYCIA: DOJRZAŁA chce zrozumied siebie i innych. dobre proste jedzenie. szuka wewnętrznego rozwoju. skłonna do przesady w swoim uzależnieniu emocjonalnym. bazujące na dobrym smaku. filozofie. po prostu jest i czuje wszystko. dobra muzyka kojąca serce. często ląduje u psychoanalityka lub psychiatry. Jej celem jest przecież uczyd się by sfinalizowad godnie swoja ostatnia fazę rozwoju na poziomie duszy starej. chętnie asystuje by pomoc. zarówno pod względem poglądu jak i wyglądu. socjalna reformę i osobisty wzrost. poglądową). Wszystko co delikatnie stymuluje pozytywnie zmysły i intelekt. wszelkie akcje zbliżające ludzi. gdyż te kierują się również emocjami i ja zrozumieją. uczy na przykładach. zakrawającym o opere mydlana. motywy postępowania. chce się uczyd nowych rzeczy. otoczeniem. które schładzają jej wybujała uczuciowośd i dają poczucie spokoju. zwykle pragnienie autentycznego cieszenia się życiem. nie dla poklasku. czasem chce byd taka jak inni. ale najwięcej zyskuje w kontakcie z duszami starymi. wzbogacająca i budująca.