ASAS IDEOLOGI ISLAM ALLAH (TUHAN) MENGENAL Tuhan dan beriman kepadaNya menjadi asas Islam yang paling

utama. Persoalan ini begitu penting sekali sehingga ia memerlukan perbincangan yang jelas dan menyeluruh. Untuk memberi penjelasan maka beberapa keterangan akan digunakan di sini. Bunyinya agak membosankan atau terlalu mudah bagi orang yang telah pun tahu tentang persoalan tersebut. Dengan itu, orang-orang yang telah berilmu mengenainya diajak supaya bersabar dan menunjukkan oenghargaan terhadap perlunya persoalan ini dibincangkan. Memang ada segelinitr orang yang suka meragukan konsep Tuhan dengan berlindung di sebalik ilmu sains atau kerana kurang tahu dan kurang memahaminya. Sikap orang sedemikian menggambarkan keadaan mental yang tidak menentu meskipun mereka mendakwa merekalah golongan intelektual yang banyak ilmu. Namun demikian, kita tidak akan menghiraukan dakwaan mereka kerana tujuan buku ini hanyalah untuk menyampaikan konsep yang benar tentang TUhan dalam Islam kepada golongan pemuda-pemudi Muslim. Di samping itu, kita juga akan membicarakan mengena konsep Tuhan didalam Islam yang telah diputarbelitkann di dalam minda ramai orang-orang bukan Islam yang mendakwa percaya kepada Tuhan dan pembela agama. Oleh kerana itu, beberapa keterangan yang mudah difahami dan sederhana akan digunakan di sini. Namun, kesederhanaan beberapa hujah di sini boleh menimbulkan rangsangan berfikir kepada ramai orang dewasa. Sekiranya ia berlaku, terbukti ia merupakan kesederhanaan yang diingini dan kreatif, yang mana ianya sendiri adalah ciri-ciri Islam yang jelas. Jika kita melihat di sekeliling kita, kita akan dapati bahawa setiap keluarga mempunyai seorang ketua; setiap sekolah mempunyai seorang guru besar; setiap Bandar mempunyai mempunyai seorang datuk Bandar; setiap daerah mempunyai penguasanya dan setiap bangsa mempunyai ketua negaranya. Lebih-lebih lagi, tanpa ragu lagi kita tahu bahawa setiap hasil yang diperolehi adalah usaha pembuatnya, dan setiap seni yang cantik dan indah merupakan ciptaan pelukis-pelukis yang hebat. Semua ini adalah jelas, namun ia masih tidak dapat memberi kepuasan kepada orang yang dahagakan ilmu pengetahuan dan keinginan manusia untuk mengetahui mengenai perkara-perkara besar di dunia ini. Seseorang itu seringkali takjub melihat keindahan alam dengan pemandangannya yang sangat menarik, indah dan ajaib; tepi langit yang hampir tidak berakhir dan keluasannya yang sangat jauh untuk dicapai; pergantian siang dan malam yang tidak pernah berubah; peredaran matahari, bulan dan bintang-bintang; makhluk bernyawa dan yang tidak, proses perkembangan dan penerusan manusia dari satu generasi ke satu generasi. Seseorang itu kerap merasa takjub kerana ingin tahu siapakah pencipta dan pemelihara semua benda-benda yang wujud tersebut yang dengannya kita hidup dan dengannya kita dapat menikmati. Dapatkah kita menemui penerangan tentang alam yang hebat ini? Adakah terdapat tafsiran yang meyakinkan dan menginsafkan tentang rahsia kewujudan ini? Kita sedar bahawa tiada keluarga yang dapat berfungsi dengan betul tanpa seorang ketua yang bertanggungjawab, tidak ada Bandar yang boleh maju dan makmur tanpa pentadbiran yang baik dan tidak ad Negara yang boleh terus aman tanpa pemimpin yang dapat menguasainya dengan adil. Kita juga sedar bahawa tidak ada sesuatu yang wujud dengan sendirinya. Lebih-lebih lagi, kita melihat bahawa alam ini wujud dan berfungsi begitu teratur dan tersusun sekali, dan ia tetap demikian meskipun telah berlalu selama beratus-ratus ribu tahun. Maka bolehkah kita katakana bahawa semua ini berlaku secara kebetulan dan serampangan? Atau bolehkah kita

seluruh kehidupannya akan berdasarkan ke atas kebetulan. Keajaiban dunia kita dan rahsia-rahsia kehidupan yang amat menakjubkan ini adalah terlalu hebat untuk dianggap bahawa ianya terjadi sekadar kerana kebetulan sematamata. Orang-orang yang beriman dan mendapat hidayah menyedari bahawa Pencipta dan Kuasa ini adalah Allah Tuhan sekalian alam. dan seluruh kewujudannya menjadi tidak bermakna. yang diketahui sebagai Allah. Perubahan-perubahan yang berterusan di dunia ini membuktikan bahawa ianya dibuat dan segala sesuatu yang dibuat mestilah mempunyai seorang pembuat. Di alam yang indah ini mestilah ada Pencipta agung yang mencipta keindahan yang begitu menarik dan menjadkan segala sesuatu itu mempunyai matlamat tertentu di dalam kehidupan. Semua manusia berakal untuk menjadikan kehidupan mereka benar-benar bererti dan menjadikan dirinya model ikutan menurut rencana tertentu. Kuasa yang aktif dan berkesan di alam ini adalah satu dan esa. dan Dia juga bukan tumbuhtumbuhan. dan bahawa keajaiban dunia tidak tercipta sendiri atau wujud secara kebetulan. dan semua rencana yang penuh hati-hati itu melahirkan beberapa kesan yang diinginkan. mesti ada satu Kuasa yang bertindak memelihara segala sesuatu supaya tetap berada dalam keadaan teratur dan tersusun. dan menghargai kebaikan dari hasil rencana tersebut. Dia juga bukannya sejenis mesin. Pencipta dan Pemelihara alam ini. Fakta persoalan tersebut adalah bahawa manusia terlibat di dalam merencanakan sesuatu. maka kewujudannya sendiri dan kesinambungan alam mestilah juga berdasarkan ke atas polisi yang telah direncanakan. Dia bukanlah manusia kerana tidak ada manusia yang dapat mencipta manusia lain. Dia berbeza dari semua benda-benda tersebut kerana Dialah Pencipta dan Pemelihara semuanya. Dia bukan berhala atau patung yang terbuat dari apa saja kerana benda-benda ini tidak boleh melakukan apa-apa. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai . Maka. Individu. Dia bukanlah haiwan. Ini adalah Rahsia dari segala rahsia dan Maha Berkuasa ke atas segala makhluk yang ada. Dia bukan bulan atau matahari atau apa jua bintang kerana semua benda-benda ini dikuasai oleh satu system yang besar dan tentu ia dibuat oleh sesuatu yang lebih besar. Kita juga tahu bahawa tidak ada sesuatu pun yang hidup dengan sendirinya. dan Pencipta ini pula adalah yang paling hebat di antara pencipta-pencipta yang ada. tidak ad orang waras yang boleh membayangkan bahawa kehidupannya tidak bererti. Pencipta segala benda mestilah berbeza dan lebih hebat dari apa yang diciptanya. di dalam dunia. Namun. dan tidak ada makhluk rasional yang akan membiarkan kewujudannya terletak pada belas kasihan kebetulan yang tidak tetap. Kuasa ini adalah yang paling kuat di antara kuasa-kuasa yang ada. Al-Qur‟an menyatakan: “ Allahlah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirehat padanya. Dialah yang mencipta dan mewujudkan dunia ini dan memeliharanya. Dan jika dia boleh melakukan rencana dan menghargai kebaikan rencana tersebut. dan menjadikan siang terang benderang. kumpulan dan bangsa-bangsa memang merencana cara tindakan mereka.menganggap bahawa kewujudan manusia dan seluruh dunia ini terjadi semata-mata kerana kebetulan sahaja? Sekiranya manusia terjadi kerana kebetulan sahaja. Ini bermakna bahawa terdapat Perencana di sebalik kewujudan kita dan bahawa ada sesuatu di dunia ini yang menjadikan benda-benda itu dan memelihara mereka dalam keadaan tetap dan teratur. Namun manusia hanyalah sebahagian kecil daripada alam yang luas ini.

Ini adalah cara paling selamat kea rah ilmu pengetahuan yang benar dan pemahaman kerohanian. . Pencipta segala sesuatu. Manusia hendaklah beriman terhadap kewujudanNya kerana segala sesuatu di dunia ini membuktikan bahawa Dia wujud. Tuhan semesta alam.” (al-Mu’min:61-65) “ Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat belayar padanya dengan seizinNya dan supaya kamu dapat mencari sebahagian kurniaNya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadNya segala sesuatu. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu. maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepadaNya. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.kurnia yang dilimpahkan atas manusia. Yang Zahir dan Yang Batin. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam empat masa. kepunyaanNyalah kerajaan langit dan bumi. Yang demikian itu adalah Allah. maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Seperti demikianlah dipalingkan orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Beriman kepada Allah dan kuasaNya yang besarn sahaja boleh memberi manusia keterangan terbaik terhadap banyak rahsia-rahsia benda-benda dalam kehidupan ini. Dialah Yang Awal dan Yang Akhir. dan tidak ada seorang pun yang setara denganNya. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguuhnya. tiada Tuhan melainkan Dia. jalan yang betul kea rah akhlak dan moral yang baik dan petunjuk yang pasti terhadap kebahagiaan dan kemakmuran. Kemudian Dia bersemayam di atas „Arsy. 1. “ katakanlah: dialah Allah yang Maha Esa. Tuhanmu. manusia hanya boleh mengenaliNya dengan menggambarkan dan melalui renungan. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. tetapi kebanyakkan manusia tidak bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya ( sebagai rahmat) daripadanya. Kita mestilah mengetahui dan beriman dengan perkara-perkara berikut. Allahlah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik.” (al-Ikhlas:1-4) 2. Kerana Dia Maha Besar dan berbeza dari segala sesuatu. segala kesempurnaan dan kebaikan adalah milikNya dan tidak ada kekurangan atau kelemahan yang ada padaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir” (al-Jathiyah:12-13) Tuhan yang Maha Berkuasa ke atas alam ini dan Pencipta segala sesuatu adalah Allah. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Apabila manusia yakin bahawa Allah wujud dia mestilah mengenali sifat-sifat dan namanamaNYA. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dialah Yang hidup kekal. Maha Agung Allah. “ semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia sentiasa wujud setiap masa dan kekuasaanNya yang besar boleh dilihat di mana-mana di dunia ini. tiada Tuhan melainkan Dia.

Yang Maha Sejahtera. Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. Raja. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Yang Memebentuk Rupa. Penyalahgunaan nama ini menggambarkan seolah-olah agama Islam dinamakan sempena nama makhluk fana‟. Yang Maha Perkasa. “ dan tidak ada suatu bintang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi. pasti kita tidak akan dapat mengira jumlahnya. Yang Memiliki Segala Keagungan. Yang Mha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. maka akan berlaku implikasi yang salah sama sekali. “ (al-Hasyr:22-24) 3. Dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan. kamulah berkerhendak kepada Allah. “ (Fathir:15) Setiap satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ada disebut di pelbagai tempat di dalam al-Qur‟an. tunduk dan patuh. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauhil Mahfuz). suci. Dialah Allah Yang Menciptakan. Dalam istilah agama kalimat Islam bermakna tunduk kepada perintah Allah dan taat terhadap hokum-hukumNya. Yang Maha Suci.kepunyaanNyalah kerajaan langit dan bumi. Yang Maha Kuasa. Jika kepercayaan kita diklafikasikan sebagai Mohammedanisme (ajaran Muhammad) dan kita pula digelar Mohammedans (pengikut Muhammad). Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Makna Islam Kalimah Islam diambil dari perkataan Arab Salam yang bermakna selamat. Hubungan di antara makna sebenar kalimat tersebut dengan makna keagamaan adalah kuat dan terang. iaitu .” (Hud:11) “ Hai manusia. Jika kita mengira segala nikmatNya ke atas diri kita. Umat Islam menolak dan menyangkal pengunaan kedua-dua perkataan tersebut. Sebahagian orang luar mengaanggap agama kita Mohammendism dan memanggil orangorang yang beriman sebagai Mohammedans. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Hanya melaluui penyerahan diri terhadap kehendak Tuhan dan mentaati hukumNya seseorang itu boleh mencapai kesejahteraan yang benar dan kesucian yang kekal. Yang Mengadakan. Kita semua mendapat rahmat dan belas kasihan dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada makhlukNya. yang Maha Memelihara. Yang mempunyai Nama-nama Yang Paling Baik. Yang mengurniakan keamanan. (al-Hadid:1-6) “ Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia.

umat Islam tidak percaya bahawa Islam itu diasaskan oleh Muhammad. Implikasi seterusnya ialah kalimat Mohammendanism boleh menyesatkan orang-orang luar dan menyebabkan dia berfikir bahawa agama Islam diasaskan oleh Muhammad dan oleh kerana itu mengambil sempena nama pengasasnya. tidak bermakna kurangnya kebebasan individu atau menyerah kepada fatalism .s. Hindu. Islam atau tunduk kepada kehendak Tuhan serta ketaatan terhadap hukumNya.Muhammad dan bahawa Islam tidak lebih dari sekadar “isme” seperti Judaisme. Umat Islam juga tidak menyembah Muhammad atau memuliakannya sebagaimana carayang dilakukan oleh umat Kristian. nama sebenar bagi agama yang diredhaiNya adalah Islam dan barangsiapa yang mengikutinya pula dipanggil umat Islam. Bertentangan dengan konsep-konsep sesat yang popular kini. Marxisme dan lain-lain lagi. Umat Islam hanya menyembah Tuhan yang Satu. Beliau merupakan bukti hidup mengenai apa yang boleh manusia lakukan dan tentang apa yang boleh disempurnakannya di lapangan kecemerlangan dan kebaikan. Hinduisme. Sesungguhnya pengasas sebenar Islam tidak lain adalah Allah dan tarikh terasasnya Islam kembali ke zaman Adam. Muhammad hanyalah seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah untuk mendidik manusia dengan kalimat Allah dan member contoh teladan dalam kehidupan. mereka memanggil Mohammedans sebagai penyembah Muhammad atau beriman kepadanya sebagaimana cara yang dilakukan cara yang dilakukan oleh orang Kristian terhadap Nabi Isa a. Islam telah muncul dalam satu bentuk atau dalam lain-lain bentuk mengikut keadaan zaman dan tempat dari sejak bermulanya zaman dan akan berterusan sehingga hari kiamat. Marxist dan lain-lain lagi yang memuliakan pemimpin-pemimpin agama mereka sehingga mereka setaraf dengan Tuhan. Maka. Implikasi lain yang berlaku akibat dari penyalahgunaan nama ini juga ialah orang-orang luar menganggap orang-orang Islam. Islam bukanlah suatu isme. Yahudi. Beliau berdiri di dalam sejarah sebagai model terbaik bagi manusia di dalam ketaqwaan dan kesempurnaan. Lebih-lebih lagi. Semua implikasi buruk ini sangat bahaya dan usaha penyesatan yang terbaik.