Chestionar privind evaluarea leadership-ului în cadrul organizaţiei

Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări1 cu privire la leadership2-ul din firma dvs. Datele obţinute vor fi prelucrate statistic, asigurându-se confidenţialitatea informaţiilor, iar rezultatele prelucrarii vor fi disponibile pentru participantii la cercetare. Cercetarea vizează realizarea unei tipologii a leadership-ului pentru firmele din România.

1. Denumirea firmei 2. Adresa firmei 3. Telefon/fax/e-mail 4. Domeniul predominant de activitate - industrie (ce ramură?) - comerţ - construcţii - transport - servicii - agricultură 4.1 Cod CAEN: 5. Forma de proprietate - de stat - privat românească - privat străină - mixtă (precizaţi şi procentul pe care il detin proprietarii români) 6. Anul înfiinţării firmei dvs. 7. Număr total de salariaţi (inclusiv cei cu timp parţial) 8. Poziţia (funcţia) dvs. în cadrul firmei 9. Date privind respondentul 9.1 Vârsta 9.2 Sexul M F 9.3 Stare civilă căsătorit(ă) necăsătorit(ă) 9.4 Studii efectuate şi domeniul - elementare - scoala profesionala - liceu - facultate
1 2

Timpul necesar estimat pentru completarea chestionarului: 20 minute Leadership = capacitatea unei persoane de a influența și inspira pe cei din jur în vederea realizării în mod eficace şi eficient a unei viziuni și a unor obiective definite precis.

1

Cum apreciaţi rezultatele firmei dvs în acest an: .concurenţi .la fel de bune . Ierarhizaţi în ordinea importanţei (1 = cel mai puţin important.alte studii postuniversitare .bune .proprietari . 10.doctorat .organizaţii nonguvernamentale 12. Ani de activitate în cadrul firmei: 11.autorităţile locale . 3. Stakeholderi = persoană sau grup de persoane (fizice sau juridice) interesate de funcţionalitatea şi rezultatele unei firme 3 2 .comunitatea locală .manageri .mai bune .masterat .satisfăcătoare .1 Cum apreciaţi rezultatele firmei dvs.sindicate . din interiorul firmei 1.salariaţi .. 2.satisfăcătoare .clienţi .bănci şi alte instituţii financiare . Enumerati trei factori pe care îi apreciaţi că au contribuit cel mai mult la aceste rezultate: A.nesatisfăcătoare 12..altele .foarte bune .foarte bune . din punct de vedere al impactului pe care îl au asupra rezultatelor firmei. următoarele categorii de persoane fizice/juridice interesate (stakeholderi3): . 10 = cel mai important)...nesatisfăcătoare 13.furnizori . în comparație cu anul trecut: .

5 = total de acord): Nr. 2. 4= acord parţial. foarte dinamic. 1 2 3 4 5 1. 3. Personalul firmei crede că. Din exteriorul firmei 1. chiar dacă aceasta înseamnă o anumită diminuare a performanţelor firmei. Mediul de afaceri românesc. Mediul de afaceri actual oferă mai multe ameninţări decât oportunităţi pentru dezvoltare. 5. 1. În firmă există o cultură organizaţională puternică. 2. 6. 4= acord parţial. atât la nivel global cât şi pe principalele domenii de activitate . 14. 3. 5. Vă rugăm să evaluaţi pe o scală de la 1 la 5. conform unei scale de la 1 la 5 (1 = total dezacord.B. 6. 2 = dezacord parţial 3= nu ştiu. Autoritatea liderilor din firmă este foarte mare 3 . 8. 5 = total de acord): Nr. Caracteristici Evaluare Crt. În firmă se elaborează strategii şi politici. Vă rugăm să evaluaţi aceste afirmaţii pentru firma dvs. Este important de păstrat armonia în cadrul firmei. la care aderă angajaţii.. 3. (1 = total dezacord. situaţia firmei va fi mult mai bună decât în prezent. nu permite elaborarea şi aplicarea de strategii şi politici de firmă realiste. în viitorul apropiat. 2 = dezacord parţial 3= nu ştiu. 7. Afirmaţii Liderii sunt persoane cu caracteristici deosebite Pentru a putea fi lider trebuie să te naști cu calitățile (talentul) necesare Liderul poate obţine succesul doar împreună cu cei care îl susțin Liderii trebuie să fie promovați din interiorul organizației În această organizație liderii sunt managerii Liderii nu au nevoie de o pregătire specială pentru a avea succes Evaluare 1 2 3 4 5 15. Personalul este implicat direct în elaborarea strategiilor şi politicilor firmei atât la nivel global cât şi pe principalele domenii 4. 4. Crt. următoarele afirmaţii referitoare la organizația dvs. 2.

26. Liderii își asumă riscuri în implementarea schimbărilor 31. bazate pe evaluarea performanţelor individuale. 21. Este important ca salariaţii să fie în permanenţă consultaţi. decisivă pentru performanţă. acceptă schimbarea. Oamenii au nevoie periodic de stimulente. 25. 10. Liderii sunt proactivi (anticipează schimbările de pe piața noastră specifică și adoptă măsurile necesare) 30. Liderii sunt interesaţi de utilizarea potenţialului salariaţilor. 28. În firmă oamenii sunt influenţaţi mai mult de normele comportamentale informale (neoficiale) decât de cele formale. 24. Liderii sunt interesaţi de dezvoltarea potenţialului salariaţilor. Informaţiile circulă liber prin firmă. Resursa umană în firmă este văzută ca una strategică. 16. Nu se poate realiza performanţa dorită fără un control strict. Liderii sunt interesaţi atât de rezultatele obţinute de salariaţi. Fiecare persoană știe ce beneficii poate primi dacă se 4 . pot lua decizii pe cont propriu. pentru că toţi contribuie cu câte ceva. 27. 11. 18. cât şi de problemele lor sociale. 13. Personalul firmei acceptă noul. 14. indiferent de nivelul ierarhic pe care se află. 12. Obiectivele individuale sunt mai importante decât cele ale echipei. înseamnă în primul rând activitate de echipă. În firmă sunt diferenţe mari de recompensare. înainte ca liderul să ia o decizie care îi afectează major. 23. Liderii ne provoacă în permanență pentru a veni cu soluții noi pentru realizarea obiectivelor 29. 19. Un lider bun este cel ce are grijă de oamenii săi. Comunicarea informală este deosebit de importantă pentru buna funcţionare a firmei. 20.9. Recompensarea salariaţilor trebuie realizată în mod egal. indiferent de rezultatele acestora. Persoanele care au suficiente informaţii. 17. 22. 15. Atmosfera de lucru este plăcută şi aceasta motivează oamenii. Stimulentele materiale sunt cele mai importante pentru personalul din firmă. există o mare transparenţă a activităţilor desfăşurate. Activitatea în firmă.

deciziile dificile Liderii evită să se implice în problemele mari și așteaptă ca timpul să le rezolve Liderii rezolvă cu tact conflictele organizaționale Liderii sunt negociatori slabi Liderii lucrează împreună cu colaboratorii pentru a construi relații durabile cu clienții Comentarii (dacă doriţi să adăugaţi elemente suplimentare la subiectele abordate) : 16. :                  Respect pentru demnitatea fiecărei persoane din organizaţie Respect pentru drepturile fiecărei persoane din organizaţie Munca în echipă Sprijinirea creativităţii individuale şi a inovării Loialitatea faţă de firmă Loialitatea faţă de liderul direct Este esenţial ca firma să fie un loc unde toţi colaboratorii să se simtă bine Este esenţial ca firma să fie un loc unde să menţinem un mediu de muncă sigur pentr toți colaboratorii Manifestarea umorului Atenţie mare acordată clienţilor  Conducerea etică şi responsabilă Accentuarea importanţei calităţii în tot ceea ce se face Obţinerea de performanţe Comunicarea deschisă şi sinceră Crearea viziunii şi gândirea strategică Oamenii reprezintă cea mai valoroasă resursă a organizaţiei Excelenţă: convingerea că o organizaţie trebuie să-şi realizeze toate sarcinile cu gândul de a le realiza la un nivel superior Profesionalism Comentarii (dacă doriţi să adăugaţi elemente suplimentare la subiectele abordate) : 5 .32. Ierarhizaţi pe o scală de la 1 la 5 (1 = cea mai puţin importantă. 35. implică în realizarea obiectivelor comunicate de lideri Schimbările au loc doar când se deterioreaza situația în organizație Liderii amână. 36. 33. 37. 34. 5 = cea mai importantă) următoarele valori. de obicei. aşa cum le percepeţi că sunt promovate de către liderii din firma dvs.

5. Cum apreciaţi caracteristicile liderilor / executanţilor din firma dvs. 6.17. povestioare sau istorioare despre persoane şi întâmplări din organizaţie. 6 . 5 = deosebit de mari) Nr. În firmă există un set de valori cunoscut şi acceptat de majoritatea salariaţilor. uniformă 4. Prin firmă circulă numeroase glume. Vă rugăm să evaluaţi aceste afirmaţii pentru firma dvs. conform unei scale de la 1 la 5 (1 = deosebit de reduse. conform unei scale de la 1 la 5 (1 = total dezacord. In firmă sunt prezente numeroase simboluri organizaţionale: slogan. 3. Este foarte important ca firma noastră să ia în considerare valorile stakeholderilor.. 5 = total de acord): Nr. Succesul firmei depinde în mare măsură de caracteristicile culturii organizaţionale proprii. 1 2 3 4 5 1. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Calităţi 1 Cunoştinţe profesionale Cunoştinţe manageriale Capacitatea de a lua decizii Creativitatea Experienţa în domeniu Capacitatea de a elabora şi aplica strategii şi politici Cunoaşterea limbilor străine Lucrul în echipă Ataşamentul faţă de firmă Implicarea în viaţa firmei Sprijinirea celor din jur Comunicarea cu cei cu care interactioneaza Seriozitatea Etica Focalizarea pe realizarea obiectivelor Deschiderea către nou Cunoașterea cerințelor clienților Acţiunea hotărâtă pentru schimbare Lideri 2 3 4 Executanţi 5 1 2 3 4 5 Comentarii (dacă doriţi să adăugaţi elemente suplimentare la subiectele abordate) : 18. Afirmaţii Evaluare Crt. Liderii şi salariaţii ştiu toţi ce este şi ce nu este acceptat în firma noastră.. 2.

o amenințare c . cunoștințele noi se dobândesc în special prin următoarele modalități (evaluaţi aceste afirmaţii pentru firma dvs. 1. Integrarea în Uniunea Europeană generează următoarele efecte în organizație (evaluaţi aceste afirmaţii pentru firma dvs. 8. 6. 5 = total de acord): Nr. conform unei scale de la 1 la 5. 7.7. 4. Crt.. unde 1 = total dezacord. ceremonii (Ex: aniversări) care conduc la creşterea coeziunii şi a performanţelor salariaţilor. 3. Afirmaţii 1 2 Cursuri de formare. Crt. Integrarea României în Uniunea Europeană înseamnă pentru organizația dvs (încercuiţi una dintre variante): a . Liderii prezintă în diferite ocazii. Afirmaţii 1 2 Luarea în considerare a aspectelor specifice Pieței Europene Luarea în considerare a interacțiunilor culturale Preocupare pentru responsabilitatea socială corporatistă Identificarea unor segmente noi de piață Amplificarea cerințelor privind calitatea produselor și serviciilor Atenția acordată inovării Evaluare 3 4 5 21. Comentarii (dacă doriţi să adăugaţi elemente suplimentare la subiectele abordate) : 19. 10.. În organizația dvs. 5. Bărbaţii şi femeile participă în mod egal în activităţile desfăşurate 9. În firmă se organizează o gamă diversă de evenimente.o oportunitate b . 8.nu are influență semnificativă 20. perfecționare în cadrul organizației ţinute de specialiştii din afara firmei Cursuri în organizație ținute de către specialiștii 7 Evaluare 3 4 5 . 9. perfecționare în afara organizației Cursuri de formare. conform unei scale de la 1 la 5. elemente despre cultura firmei. Cultura organizaţională a firmei noastre este diferită de cea a concurenţilor. 2. 5 = total de acord): Nr. unde 1 = total dezacord.

firmei 10. 12. 10. 22. Caracteristici Evaluare 1 2 3 4 5 Încrederea în ei Increderea în colaboratori Cunoștințe profesionale solide Comunicarea deschisă. 5. Evitarea conflictelor Comentarii (dacă doriţi să adăugaţi elemente suplimentare la subiectele abordate) : 8 . Ședințe 11. 20. 8. 7. 15. 17. 11. 1. 3. permanentă cu cei din jur Viziune proprie Umor Inspirarea celor din jur Autoritate Curaj Sprijinirea colaboratorilor în realizarea sarcinilolr Adoptarea rapidă a deciziilor Capacitatea de a face schimbări Stimularea constantă a oamenilor din jur Motivarea puternică a personalului Independență Ambiție puternică Comunicarea informală cu toţi cei din jur Capacitatea de a învăța din orice situaţie Capacitatea de a creea un mediu placut de muncă Focalizarea pe obiective clare Abilități interculturale Dorința de a contribui la creșterea profesională a colaboratorilor săi 23. 2. Fiecare persoană își stabilește propria strategie de învăţare Comentarii (dacă doriţi să adăugaţi elemente suplimentare la subiectele abordate) : 22. 14. 18. 13. 21. 19. Lucrul împreună cu cei care dețin deja cunoștințele respective 12. 9. următoarele atribute pe care ați dori să le vedeți la liderii dvs (1 =total dezacord. Crt. 16. Vă rugăm să evaluaţi pe o scală de la 1 la 5. 5 total de acord) : Nr. 3= nu ştiu. 6. 4.