You are on page 1of 2

Bevatte het testament van Boudewijn een matrimoniale clausule?

uit ‘Het verloren geld van de Coburgs’, Thierry Debels, Houtekiet, 2008

(...) Hoe groot het privévermogen van kroonprins Filip en prins Laurent echt is, weten we niet. Euro Business deed onlangs wel een schatting. Euro Business schat het fortuin van Filip in 1999 op 4 miljard frank of 100 miljoen euro en dat van zijn broer Laurent op 1,5 miljard frank of 37 miljoen euro. De schatting van het tijdschrift veroorzaakte een storm van kritiek. Royaltywatcher Reinout Goddyn wijst erop dat Filip over een privéhelikopter beschikt en dat Laurent dure horloges verzamelt. Alsof dat laatste een indicatie van rijkdom is. Een deel van de horloges werd overigens onlangs gestolen. Zinvoller is het wellicht na te gaan wat hun oom Boudewijn de twee broers nagelaten zou kunnen hebben bij zijn overlijden in 1993. Het fortuin van de koning wordt op dat moment volgens Polspoel en Van Den Driessche geschat op 12 miljard frank (nu 15,6 miljard frank of 386 miljoen euro). Het bedrag lijkt gigantisch op het eerste gezicht, maar we mogen niet vergeten dat Boudewijn indirect van koningin Elisabeth, zijn grootmoeder, heeft geërfd. Logische erfgenamen van Boudewijn zijn echtgenote Fabiola, broer Albert II, zus Josephine-Charlotte, neef Filip, nicht Astrid en neef Laurent. Euro Business schat het vermogen van Filip in 1999 dus op 4 miljard frank of 100 miljoen euro en dat van Laurent op 1,5 miljard frank of 37 miljoen euro. In het licht van deze erfenis erg plausibele getallen, zeker als je rekening houdt met het feit dat Filip

wel wat bevoordeeld zal zijn door Boudewijn. Of misschien heeft Laurent op dat moment zijn erfdeel nog niet gekregen omdat hij nog niet getrouwd was. Het is onmogelijk precies uit te maken wie wat krijgt. Dat kon wel bij de erfenis van Albert I. Interessant is de volgende piste. Begin jaren negentig was Filip noch Laurent getrouwd. Astrid wel, zij trouwde al in 1984. Vooral voor de kroonprins was dat een probleem. De bron suggereerde dat Boudewijn daarom in zijn testament had voorzien dat het erfdeel van Filip en Laurent pas vrijgegeven mocht worden als ze zouden trouwen. De trouwakte moest verleden zijn voor de prinsen veertig jaar werden. Filip trouwde in 1999 met Mathilde, hij was toen net geen veertig. En Laurent huwde in 2003, enkele maanden voor ook hij veertig werd, met Claire. Toeval? Misschien. Een specialist erfrecht verklaart dat een dergelijke ‘matrimoniale’ clausule of huwelijksclausule in een testament erg ongebruikelijk is. Maar hij zegt wel dat het technisch perfect kan én dat het wettig is. Vandaar dat het gerucht dat Boudewijn zijn erfenis voor Laurent en Filip verbonden had aan een huwelijk voor hun veertigste, erg hardnekkig is. Als ze niet getrouwd waren voor hun veertigste, konden ze fluiten naar hun centen. Over Mathilde doet bovendien het gerucht de ronde dat ze contractueel heeft laten vastleggen dat ze minstens tien of vijftien jaar met Filip getrouwd blijft. Een zoveelste mariage de raison in de Coburgfamilie? (...)

Related Interests