You are on page 1of 2

‫?حواري اٌ ن ‪.

‬وال ن صف ال ثام نة ال ساعة‪,‬اال ن ‪ ,‬هللا ب سم ‪1peniaga:‬‬
‫ع ل ٌ كم ال س آلم ‪2peniaga:‬‬
‫?‬

‫اٌ ن من ‪,‬ال س الم وع ل ٌ كم ‪peniaga1:‬‬

‫‪.‬م س د من وان ا !م تأخر ان ا !آ سف ‪peniaga2:‬‬
‫‪.‬ال ما دة ع لى ال فواك ه نرت ه ٌا !ب‬

‫س ال ‪peniaga1:‬‬

‫وال باب اٌ ا‪,‬ال ت فاح‪,‬ال برت قال ‪peniaga2:‬‬
‫‪ .‬رخٌصة وث م نها حلوة‬

‫مها ن ‪.‬ال مح ل ٌة ال فاكهة هذه شراء ‪,‬ال ش ٌخ ٌ ا‪peniaga1:‬‬
‫?ال صح ٌحة هذه هل ‪pembeli:‬‬
‫!ن م ن م ‪peniaga2:‬‬
‫?ال ت فاح من واحد ‪ KG‬ث من ك م ‪..‬اوه ‪pembeli:‬‬
‫?ال برت قال ت رٌ د ان‬

‫هل ‪,‬رٌ كٌتا خم سة‪peniaga1:‬‬
‫?ث م نها ك م ‪pembeli:‬‬

‫‪.‬ال برت قال من واحد ‪ KG‬رٌ كٌتا خم سة ‪peniaga2:‬‬
‫‪ .‬دا م ش غول ن نً ب سرعة ‪pembeli:‬‬
‫ال كس اٌ ن ?ال كس اٌ ن ?ال كس اٌ ن ‪peniaga1 :‬‬
‫?ال كس اٌ ن !م شأ هلل ‪peniaga2:‬‬
‫! ب سرعة !اوي ‪pembeli:‬‬
‫!االمان من ال ص بر ‪,‬ال ش ٌخ ٌ ا ‪peniaga1:‬‬
‫‪ arghh.‬ارر ‪pembeli:‬‬
‫ال كر سً ت ح ال كس ‪peniaga2:‬‬
‫‪pencuri mai ambik buah.‬ا ‪pencuri:‬‬
‫!اك بر هللا هللا ب سم ‪pembeli:‬‬
‫‪ pencuri tu jatuh pstu peniaga p kt dia‬ا ‪pencuri:‬‬
‫?ف واك ه تسار ان ل ماذا ‪peniaga2:‬‬

‫! دا ا ع ن نً ‪pencuri:‬‬ ‫‪.‬ش كرا ! ش ٌخ ى ا ‪pencuri:‬‬ ‫ساعدكم ع لى ش كرا ‪.‬ال با ع ٌ ا ‪pembeli:‬‬ ‫عفوا ‪peniaga2:‬‬ .‬ال فواك ه هذا خذ !‬ ‫ب ا ‪pembeli:‬‬ ‫لك هللا ب ارك ‪ .