You are on page 1of 3

EDU3107 : Bimbingan dan Kaunseling Untuk Kanak-kanak Tajuk 2 – 2 jam 4.1.2012 KULIAH : 10.15-11.15 (1) TUTORIAL : 11.15-12.

15 (1) Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling    Jenis perkhidmatan bimbingan Jenis kaunseling Etika kaunselor

Jenis-jenis Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang disediakan di sekolah : 1. Perkhidmatan InventoriIndividu dan Rekod 2. Perkhidmatan memberi maklumat 3. Perkhidmatan bimbingan kelompok 4. Perkhidmatan kaunseling 5. Perkhidmatan penempatan 6. Perkhidmatan mencegah penyalahgunaan dadah 7. Perkhidmatan perundingan dan rujukan 8. Perkhidmatan penyelarasan sumber 9. Perkhidmatan perbincangan dengan ibu bapa 10. Perkhidmatan penilaian. Jenis Kaunseling Individu – Peribadi, Keluarga , Akademik, Kerjaya, Kesihatan, Dadah Jenis Kaunseling Kelompok Akademik-1) Penerangan mengenai pensijilan terbuka . 2) Kemahiran belajar :* Membaca * Mancatat * Mengambil nota * Mendengar * Mengingat * Mengulangkaji * Kemahiran berfikir 3) Kemahiran pengurusan masa . 4) Kemahiran pengurusan diri . 5) Strategi Menghadapi Peperiksaan . 6) Pengumpulan / penyampaian maklumat hala tuju lepasan pelajar SPM dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di IPT dan pembiayaan pendidikan . Kerjaya - 1) Pendidikan Kerjaya 2) Mengenal personaliti , minat dan nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya . 3) Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka berkaitan dengan matapelajaran elektif di sekolah menengah , kursus -kursus dan kerjaya lepasan SPM dan STPM . 4) Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM dan Stpm. 5) Maklumat kerjaya . Psikososial & Kesejahteraan Mental – 1 ) Ujian / Inventori / Senarai Semak berkaitan dengan Psikososial . 2 ) Merujuk Kad Maklumat Diri .

9 ) Kemahiran Pengawalan Diri . 10)Kemahiran Aplikasi . 4. Beliau cuba mengelakkan mereka yang tidak berkemampuan daripada menjalankan kaunseling. 5 ) Penyaringan maklumat . 15)Konsep Kendiri . 11)Kemahiran Sintesis . Namun begitu dia tidaklah sampai membenarkan permintaan terhadap perkhidmatannya itu boleh mengurangkan kualiti perkhidmatannya. 12)Kemahiran Analisis Kritikal . Kaunselor patut mendapat kerjasama dan bantuan daripada kakitangan dan pentadbir lain . 8 ) Kemahiran Membuat Keputusan . dalam menghormati martabat setiap klien memberi kepadanya taat setia.3 ) Kemahiran Berkomunikasi . Perkembangan Diri Pelajar 1) Kemahiran Komunikasi 2) Kemahiran penyelesaian masalah 3) Kepimpinan 4) Kemahiran tegas diri 5) Pembimbing Rakan Sebaya 6) Kemahiran sosial Pendidikan Pencegahan Dadah 1) Komunikasi 2) Perkembangan individu 3) Pendidikan kekeluargaan 4) Kemahiran asertif / tegas diri 5) Kemahiran sosial 6) Sikap benci kepada dadah dan inhalan 7) Pendidikan pencegahan Maklumat tentang akibat buruk . 3. 17)Program Orientasi . 6 ) Pengurusan Tekanan . 13)Pengekalan penghargaan diri / self esteem 14)Perkembangan keremajaan . sebab dan punca Kod etika Kaunselor/Guru Bimbingan 1. 16)Pengendalian Kendiri . 7 ) Kemahiran Rohani . 18)Program Lepasan PMR . Seorang kaunselor. Guru bimbingan menerima tanggungjawab untuk menjaga perhubungannya yang rahsia dengan kliennya 2. Seorang kaunselor akan menerima sesiapa sahaja yang datang untuk mendapat bantuan daripadanya. 4 ) Kemahiran Asertif / Tegas Diri . Seorang kaunselor secara aktif memperkembangkan konsep kaunseling sebagai kerjaya.

6. Jika tugas tersebut mencampuri tugasnya sebagai kaunselor. Sebagai salah seorang kakitangan sekolah. 10. 5. 11. 7. Jika ini dilakukan. Dia hendaklah berusaha menambah pengetahuannya untuk membaiki lagi perhidmatannya. Kaunselor perlulah mengekal hubungan aktif dalam kumpulan atau kumpulan-kumpulan profesional yang lain. Kaunselor mencari dan mendapat pekerjaan berdasarkan kelayakan. kaunselor boleh menolak tugas itu dengan bijaksana. 9. . Kaunselor patut menilai kerja-kerjanya dari semasa ke semasa. Kaunselor perlu untuk terus berkembang dari segi kerjayanya. Jika perlu. kaunselor perlulah selalu membuat rujukan untuk mempastikan klien tersebut menerima kaunseling berterusan.untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling yang diperlukan oleh sekolah. kaunselor hendaklah menerima tanggungjawab melaksanakan tugas-tugas lain secara umum. Kaunselor perlu melibatkan diri secara berterusan dalam penyelidikan untuk pertumbuhan peribadinya atau perkembangan kerjayanya. 8. kaunselor hendaklah merujuk klien kepada pihak yang sesuai.