You are on page 1of 5

Jelaskan 2 sumbangan Tamadun Islam kepada peradaban dunia. 1Agama.

agama Islam telah diterima oleh semua bangsa di dunia. Aqidah dan syariat menjadi asas dalam pembentukan tamadun yang berteraskan ilmu, iman dan amal. maka terbentuklah insan yang sempurna. Kedatangan Islam telah membebaskan masyarakat Eropah daripada terikat dengan kawalan dan sekatan gereja Rom. 2. Astronomi. Tokoh Islam iaitu Nasir Al-Din Al-Tusi telah mencipta jadual pergerakan planet yang tepat. Sistem planetnya adalah yang paling maju dizamannya. Beliau juga telah menyumbang dalam pembinaan dan penggunaan alat astronomi termasuk astrolab. Sumbangan beliau telah banyak membantu dalam pembentukan tamadun dunia.

1. agama islam itu sendiri yang membawa kemajuan dari aspek ilmu, dimana lahirnya para cendekiawan islam dan terciptanya cabang ilmu dari kuasa yang maha pencipta, allah swt melalui kitab suci al-quran nur karim. 2. sebagai satu cara hidup baru manusia yang bermula dari dzaman purba kepada jahiliah yang huru-hara dan bila wujudnya islam maka kehidupan manusia berubah menjadi harmoni, sejahtera dan aman. 1. Aspek agama:

Sumbangan yang paling besar terhadap peradaban dan tamadun manusia ialah dalam aspek agama. Islam dapat diterima oleh semua bangsa di dunia. Akidah menjadi aspirasi dan motif penggerak ke arah tamadun. Peranan syariat itu ialah menunjuk ajar serta memberi kaedah yang jelas kepada asas pembinaan tamadun. Asas itu ialah ilmu, iman dan amal. Kesepaduan ketiga-ketiga aspek membentuk insan yang sempurna. Kekuatan sesebuah negara atau masyarakatnya terletak pada pegangan agama yang kukuh.

2. Aspek keintelektualan Islam
 

telah ditiru oleh bangsa Eropah sehingga melahirkan satu perubahan besar dalam sejarah tamadun di Eropah. lahirnya tokoh-tokoh keilmuan islam seperti Ar-Razi, Khawarizmi, Al-Jazari, al-Kindi dan ramai lagi yang terkenal di dalam bidang-bidang perubatan, fizik, astronomi, masingmasing telah mencetus perkembangan ilmu melalui penyelidikan, penerbitan buku atau naskah mereka masing-masing...

2 sumbangan tamadun Islam: a) Falsafah Kelahiran ahli falsafah Islam banyak menyumbang kepada pemikiran baru dunia.Antara ahli alsafah Islam yang terkenal adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan Muhamad Abduh. Al-Kindi sebagai contoh banyak membahaskan pelbagai cabang ilmu pengetahuan dalam bukunya. Ilmu geometri, aritmatika, astronomi, muzik dan logika banyak dibahaskan dalam buku tulisan Al-Kindi.Malah bukunya telah disalin ke dalam bahasa Latin di Eropah berjudul De Aspectibus iaitu huraian mengenai geometri dan ilmu optik.

hak seorang suami. Al-Mansur & Al-Asrar telah dijadikan rujukan di Eropah dalam bidang kimia.FALSAFAH DAN PEMIKIRAN -Tamadun Islam telah membuka mata dan minda orang Eropah terhadap hubungan manusia dengan alam -Menjelang abad ke-3.BIDANG PERUBATAN.a. berpaksikan ajaran Islam dan kalimah syahadah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan umat Islam. orang tua dan kaum wanita.Dan tak dilupakan The big bang theory. Parsi. -Buku Zakaria Al-Razi (865-925M). -Tokoh-tokoh terawal perubatan terdiri dari golongan Arab Nestorian yang beragama Kristian seperti A)Hunayn Ibn Ishaq B)Yahya al-Masawayh C)Jurjis bin Bakhtishu. -Asas kepada falsafah yang dipelopori oleh para ilmuwan Islam. Cina & India. Babylon.w dengan yang berasal dari budaya ilmu Yunani. Mesir.Sumbangan kitab al-jami fi aladwiya al-Mufrada merupakan sebuah kompilasi botani yang terhebat mengenai tumbuhtumbuhan perubatan di Arab Saudi. .Kitab ini mengandungi kira-kira 1400 pelbagai perkara yang sebahagian besarnya mengenai tumbuhan perubatan dan sayur-sayuran. Al-Hawi.Penciptaan peralatan astronomi.Kajian tentang penyakit & pemulihan campak.b) Botani Banyak karya botani berkaitan perubatan telah dihasilkan oleh para pengkaji di wilayah Islam. . cacar tulen & campak biasa. -Etika peperangan melindungi kanak-kanak.Beliau pengasas & pengarah pertama hospital Baghdad.Pengenalan istilah baru dalam bidang astronomi.Segala kajian itu telah membantu mengenalpasti jenis akar kayu dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat dan dapat digunakan dalam bidang perubatan. Kemasyarakatan dan Konsep Keadilan -Hak ke atas individu dalam Islam. 2. -Penyertaan rakyat dalam memberi pendapat kepada pemerintah. the black hole. 1) Astronomi . pemerintah. anak dan sebagainya.Pemetaan yang lebih teliti terhadap peta dunia. -Layanan baik tawanan perang. -Perubatan Islam adalah hasil sintesis at-Tib an-Nabawi atau perubatan tradisi Nabi Muhammad s. . Berbeza dengan falsafah Yunani yang lebih tertumpu kepada pencarian kebenaran berlandaskan pemikiran dan logik semata-mata sehingga menimbulkan kekeliruan serta kecelaruan yang tidak berpanjangan.Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diterbitkan pada tahun 1758. 1. *Falsafah dan Pemikiran -Mencelikkan mata orang-orang Eropah terhadap hubungan manusia dengan alam memandangkan Tamadun Islam adalah holistik yang mencakupi keseluruhan kehidupan manusia. isteri. . para sarjana Islam mulai memberikan perhatian kepada persoalan dan pemikiran yang berkaitan dengan falsafah.

Manusia tidak lagi dipandang hina berdasarkan jenis darah dan keturunan malahan setiap manusia mempunyai hak untuk mengecap kemajuan dan memperbaiki hidup. Beliau telah menggunakan nombor Arab dalam terjemahannya. Perubahan sikap ini akhirnya melahirkan satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai faham humanisme pada abad ke-13M. Ibn Tufayl dengan karyanya Hayy Ibn Yaqzan yang mengungkapkan bahawa manusia boleh mengenal Tuhan tanpa wahyu dan guru. Kebanyakan mereka telah menjadi pakar dalam bidang tersebut. Kebanyakan mereka telah menjadi pakar dalam bidang tersebut. falsafah Ibn Rushd telah diamalkan secara rasmi oleh golongan terpelajar di Itali/Rome. Adelard telah berguru dengan orang Islam dan beliau telah menterjemahkan karya al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan statistik. Al Razi memang tiada tolok bandingannya sumbangan mereka terhadap jantung . Dalam bidang falsafah dan pemikiran Dengan adanya pengaruh Islam. telah mempengaruhi pemikiran orang Eropah. Seorang lagi tokoh matematik Eropah ialah Leonardo Fibonacci of Pisa. Beliau telah mempelajari ilmu Matematik dengan orang Islam di Andalus. Karya-karya beliau antaranya Liberab’ci telah dijadikan bahan bacaan asas ahli matematik di Eropah. Beliau telah mempelajari ilmu matematik dengan orang Islam di Andalus. 2. 1. Adelard telah berguru dengan orang Islam dan beliau telah menterjemahkan karya al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan statistik. Bidang matematik Ramai penuntut Eropah yang datang belajar ke Andalus pada zaman pemerintahan Islam. pakar matematik dari Vienna pada abad ke15M banyak berpandukan kajian yang dilakukan oleh ahli matematik Islam seperti Ibn alZarqiyali. Begitu juga idea falsafah Ibn Rushd telah mempengaruhi ahli falsafah Eropah sejak abad ke-12M lagi.tokoh islam pada ketika itu seperti ibnu Sina. Bangga sungguh dengan pencapaian Tamadun Islam ini. . Begitu juga George Purbach. pakar Matematik dari Vienna pada abad ke15M banyak berpandukan kajian yang dilakukan oleh ahli Matematik Islam seperti Ibn alZarqiyali yang mahir dalam matematik rajah segi tiga. Antaranya. Saya harap generasi muda sekarang ini boleh menjadikan pencapaian mereka yang terdahulu ini sebagai rujukan. orang Eropah dapat membebaskan pemikiran mereka yang selama mi dibelenggu oleh pelbagai doktrin Kristian terutama sekali hubungan manusia dengan alam. Tokoh .2) Perubatan . alFarabi. Tokoh-tokoh falsafah Islam yang dicontohi oleh orang Eropah ialah al-Kindi. Ibn Tufayl dan Ibn Rushd. Dalam bidang matematik Penuntut Eropah ramai yang datang belajar ke Andalus pada zaman pemerintahan Islam. Seorang lagi tokoh matematik Eropah ialah Leonardo Fibonacci of Pisa. Sumbangan Tamadun Islam kepada dunia tidak terbatas dari akidah sahaja malahan meliputi pelbagai perkara. Karya-karya beliau antaranya Liberab’ci telah dijadikan bahan bacaan asas ahli matematik di Eropah. antaranya Adelard dan Morley dari Britain. anatomi badan manusia begitu hebat sehingga di jadikan rujukan oleh sarjana barat selama berpuluh tahun. Begitu juga George Purbach.Sumbangan islam dalam ilmu perubatan juga tak ternilai . Beliau telah menggunakan nombor Arab dalam terjemahannya. Pada abad ke-16M. antaranya Adelard dan Morley dari Britain.

Aspek agama     diterima oleh semua bangsa di dunia akidah menjadi aspirasi bagi manusia untuk bekerja secara ikhlas dan jujur serta menjadi motif kepada pemangkin pergerakan tamadun. Begitu juga George Purbach. antaranya Adelard dan Morley dari Britain. Ibn al-Zarqiyali mahir dalam menentukan gerhana matahari dan telah mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak antara bulan dan bumi dan di antara bintang-bintang dan matahari. Dengan itu pelayaran di laut dan kegiatan perdagangan telah berkembang dengan lebih pesat. Karya-karya beliau antaranya Liberab’ci telah dijadikan bahan bacaan asas ahli matematik di Eropah. Karya al-Battani juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Alfonso X. Antaranya ialah alsumut dan nadir (nazir). Dengan itu pelayaran di laut dan kegiatan perdagangan telah berkembang dengan lebih pesat. 2. memberi cahaya kepada bangsa Eropah untuk keluar dari zaman kegelapan . pakar matematik dari Vienna pada abad ke-15M banyak berpandukan kajian yang dilakukan oleh ahli matematik Islam seperti Ibn al-Zarqiyali. Dalam bahasa Eropah terdapat beberapa istilah astronomi yang dipinjam daripada bahasa Arab. Ibn al-Zarqiyali mahir dalam menentukan gerhana matahari dan telah mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak antara bulan dan bumi dan di antara bintang-bintang dan matahari. Seorang lagi tokoh matematik Eropah ialah Leonardo Fibonacci of Pisa. 1. aspek keintelektualan Islam  lahirnya tokoh-tokoh islam yang cerdik pandai seperti Ibnu Sina memberi kesan yang .htm--end--> Dalam bidang matematik. Beliau telah mempelajari ilmu matematik dengan orang Islam di Andalus.com/eIslam/Tamadun/tamadun2. Karya al-Battani juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Alfonso X. Beliau juga mencipta sebuah alat yang dapat mengukur bulatan dunia. Beliau telah menggunakan nombor Arab dalam terjemahannya. Pada abad ke-12M. Karya mereka telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Adelard of Bath dan John of Siville. Dalam bidang astronomi terdapat beberapa karya karangan Abu Ma’syar dan al-Khawarizmi. Beliau mahir dalam matematik rajah segi tiga. http://tayibah. iman dan akal merupakan aspek penting untuk membentuk insan yang sempurna. Ahli astronomi Eropah bernama Romond telah menulis karya astronominya berdasarkan karya Ibn al-Zarqiyali (Azarchel). ramai penuntut Eropah yang datang belajar ke Andalus pada zaman pemerintahan Islam. Muhammad bin Musa telah mencipta astrolab (jam matahari). Kebanyakan mereka telah menjadi pakar dalam bidang tersebut. Ilmu . Pada abad ke-12M. Dalam bahasa Eropah terdapat beberapa istilah astronomi yang dipinjam daripada bahasa Arab. Muhammad bin Musa telah mencipta astrolab (jam matahari). Antaranya ialah alsumut dan nadir (nazir). Ahli astronomi Eropah bernama Romond telah menulis karya astronominya berdasarkan karya Ibn al-Zarqiyali (Azarchel). Beliau juga mencipta sebuah alat yang dapat mengukur bulatan dunia. Adelard telah berguru dengan orang Islam dan beliau telah menterjemahkan karya al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan statistik. Abu Solet telah mencipta sebuah alat yang dapat menimbulkan semula kapal yang sudah tenggelam. Abu Solet telah mencipta sebuah alat yang dapat menimbulkan semula kapal yang sudah tenggelam.Bidang astronomi Beberapa karya karangan Abu Ma’syar dan al-Khawarizmi telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Adelard of Bath dan John of Siville. Umat Islam juga telah berjaya mencipta kompas yang digunakan dalam pelayaran di laut. Umat Islam juga telah berjaya mencipta kompas yang digunakan dalam pelayaran di laut.

bahasa dan buku2 hasil penemuan tokoh terkemuka telah diterjemahkan ke bahasa eropah.hasil penemuan ini telah ditiru atau dimurnikan oleh bangsa eropah tersebut.cheque . kimia . banyak karya2 sastera .Secara tidak langsung .   amat mendalam terutama pada eropah. ramai bangsa eropah mempelajari ilmu dari tokoh2 terkenal ini.. sukkar . arsyek . Terdapat beberapa istilah bahasa arab telah dipinjam ketika proses penterjemahan dijalankan.Diantaranye.alchemy .sugar.